Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében április 23-án (szerdán)16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 23-án (szerdán)16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen."

Átírás

1 Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében április 23-án (szerdán)16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Tompáné Balogh Mária polgármester, Jakab Zoltán alpolgármester, Bedi Ervin, Bertha Zoltán, Major Jenő, Szupinger Tamás, Zsiray Dénes képviselő-testületi tagok, Odoricsné Buthi Krisztina ESZK intézményvezető Kápolnási Renáta pénzügyi vezető Dr. Gál László jegyző, Takács Katalin jegyzőkönyvvezető. Tompáné Balogh Mária polgármester: köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. Ezután javaslatot tesz a jegyzőkönyvhitelesítőkre, ami alapján a képviselő-testület egyhangúlag Bedi Ervin és Major Jenő képviselőket választotta meg. Ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról Előadó: Tompáné Balogh Mária polgármester Kápolnási Renáta pénzügyi vezető 2.) Beszámoló a Beledi Egyesített Szociális Központ kiemelten a gyermekvédelem helyzetére munkájáról Előadó: Odoricsné Buthi Krisztina Beledi Egyesített Szociális Központ intézményvezetője 3.) Beszámoló a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal évi munkájáról Előadó: Dr. Gál László jegyző 4.) A Pünkösdi Fesztivál és Vásár programjának véglegesítése és a lebonyolításra vonatkozó megállapodás elfogadása Előadó: Tompáné Balogh Mária polgármester 5.) Döntés igénylő ügyek: a.) A évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása b.) A beledi országos Terep-Ralli versenyhez címer és névhasználat engedélyezése c.) Beled Vörösmarty utca 24. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadása d.) évi útfelújítások meghatározása e.) Meghívásos közbeszerzés a Tornacsarnok felújítására f.) Rendőrség Napja alkalmából jutalom meghatározása g.) Beled Karate Klub támogatási kérelme h.) Pályázat benyújtása iparterület irodaépületének felújítására 6.) Egyebek 1

2 A képviselő-testület a napirendi pontokat a fentiek szerint elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 39/2014.(IV.23.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete április 23-i képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1.) Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról 2.) Beszámoló a Beledi Egyesített Szociális Központ kiemelten a gyermekvédelem helyzetére munkájáról 3.) Beszámoló a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal évi munkájáról 4.) A Pünkösdi Fesztivál és Vásár programjának véglegesítése és a lebonyolításra vonatkozó megállapodás elfogadása 5.) Döntés igénylő ügyek: a.) A évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása b.) A beledi országos Terep-Ralli versenyhez címer és névhasználat engedélyezése c.) Beled Vörösmarty utca 24. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadása d.) évi útfelújítások meghatározása e.) Meghívásos közbeszerzés a Tornacsarnok felújítására f.) Rendőrség Napja alkalmából jutalom meghatározása g.) Beled Karate Klub támogatási kérelme h.) Pályázat benyújtása iparterület irodaépületének felújítására 6.) Egyebek Napirendi pontok tárgyalása előtt: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről. Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, a Sportcsarnok felújítására nyert pályázatot aláírta Budapesten, nyugdíjas olimpia volt Beleden, ahol több település csapata mérte össze tudását, TÖOSZ ülésen vett részt, Pannon-Víz megbeszélés volt Kapuváron, Vicán lakossági fórum volt. Április 26-án lesz Beleden a Tavaszi Fesztivál és nagyszabású rendezvényre készül a Delta Testépítő Klub, április 29-én Rendőr Nap lesz Győrben. Május 1-én lövészversenyt és horgászversenyt rendeznek, május Rally verseny lesz a településen. 2

3 1.) Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) Előadó: Tompáné Balogh Mária polgármester Kápolnási Renáta pénzügyi vezető Tompáné Balogh Mária polgármester: ismerteti, hogy önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei feszítetten ugyan, de megfelelnek a törvényi követelményeknek. A közös hivatalban dolgozó köztisztviselők számában a évben változás történt, november 1-től 1 fő közbiztonsági referens felvételére került sor. Az önállóan működő Egyesített Szociális Központ július 1-től a Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás fenntartása alá került, ezért annak létszáma is már a Társulásnál jelenik meg. Az önállóan működő Beledi Általános Művelődési Központban 1 fő takarítónő személyében történt változás, az összlétszám pedig 27 fő lett a január 1-jén a Mikrotérségi Általános Művelődési Központ jogutódjaként megalapított intézménynek. Prémium évek programban résztvevő a 2013-as évben már nem volt. Az alapfokú oktatási feladatok ellátása a településen a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által történik január 1-től. Az egészségügyi feladatokat a védőnői ellátáson kívül vállalkozó orvosok látják el a településen augusztus 1-től a rábakecöli védőnői szolgálat beolvadt a beledi szolgálatba. Az Önkormányzat is részt vett évben a közmunkaprogramban, a közfoglalkoztatási program keretében éves átlagban 6 főt alkalmaztak. A támogatás a bérköltségek 75 %-a, illetve a foglalkoztatással összefüggő közvetlen költségek a bér- és járuléktámogatás összegének legfeljebb 20 %-ig. Elnyert támogatás összege e Ft. Az Önkormányzat bevételei ( eft) az előző évihez ( eft) képest 86,86 %-ban teljesült. Ennek oka szintén a évi átszervezés (BESZK), így az ellátottak térítési díja csökkent. Intézményi működési bevételek ( eft) az előző évihez képest (72.090) 73,98 %-ban teljesültek. Ennek oka szintén a Beledi Egyesített Szociális Központ átszervezése. A legnagyobb eltérés abból adódik, hogy évtől megszűnt az SZJA és az SZJA jövedelem mérséklés, mint bevételi forrás, továbbá a gépjárműadó 40%-a illeti csak meg az önkormányzatokat. A Beledi Általános Művelődési Központ intézmény a TÁMOP / azonosítószámú pályázat keretében pedig Ft támogatást nyert. A évben szintén a Beledi Általános Művelődési Központ által nyert TÁMOP pályázathoz évben eft működési támogatás lehívás történt. A 2013-as évben a működési kiadások és bevételek egyensúlyban voltak. A fejlesztési bevételek és kiadások egyensúlyát azonban a évben sem sikerült realizálni. A fejlesztési kiadások egyensúlyát csak úgy sikerült fenntartani, hogy a működésből finanszíroztak a fejlesztési kiadásokat. Helyi adókat, mint a telekadó és az iparűzési adó az Önkormányzat már régóta alkalmazza. Ezen bevételek jelentős része nem konkrét feladatokra, hanem általánosságban kerülnek felhasználásra. A telekadó mentesség Beledben 600 m 2 -ig áll fenn. A gépjárműadóban csak törvényi mentesség és kedvezmény érvényesül, ami a mozgáskorlátozotti mentesség és a légrugós gépjárművek kedvezménye. Kápolnási Renáta pénzügyi vezető. elmondja, hogy a évi kiadások teljesített főösszege az előző évihez viszonyítva 72,22 %-os csökkenést mutat. A csökkenése azzal magyarázható, hogy július 1-től a Beledi Egyesített Szociális Központ a Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás fenntartása alá került, ezáltal a évi tevékenysége ott jelenik meg. A rendelkezésre álló források nagyon szűkösen biztosították az önkormányzat, valamint az önállóan működő intézmények működését. Ennek fő oka, hogy a bevételek aránytalanul oszlottak el a év folyamán is. A BÁMK intézmény finanszírozás módosított előirányzata az év végére e forinttal volt több, mint az eredeti előirányzat. Ez főként a központi és az EU-s támogatásokból adódik. 3

4 Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy a kiadások csökkentése érdekében az Önkormányzat a dologi kiadások terén megszorító intézkedéseket alkalmazott. A dologi kiadásokból csak a legszükségesebbeket teljesítette és ebben nagyon nagy segítséget nyújtottak az intézmények, akik pályázati pénzekkel egészítették ki a költségvetést. A 2013-as évben a központilag megállapított illetményalaptól nem tért el az önkormányzat, illetve a köztisztviselők 10%-os illetménykiegészítést kapnak. Az Önkormányzatnál a dolgozók keresete alacsony, így sokan jogosultak voltak a bérkompenzációra, amit az adójóváírás csökkentésének ellentételezésére kaptak az alacsonyabb keresetűek. Törekedtek arra, hogy az intézmények zavartalan működése biztosított legyen anélkül, hogy pazarló gazdálkodást folytatnának. Az intézmények állaga a évhez képest lényegesen nem változtak. Az intézményi működtetéseken túl a évi költségvetésben betervezett pénzeszközök álltak rendelkezésre a felújítások, beruházások kivitelezésére évben az önkormányzat pályázat hiányában csak önerőből tudta végrehajtani az alábbi beruházási, fejlesztési kiadásokat:ipari park tervezése, Ipari park vásárlása II. részlet, épület vásárlása, Kerékpáros pihenő engedélyezési terve, Szabadidőközpont tervezése, Művelődési ház pályázathoz tervezés, Kastélyépület tetőfelújítás tervezés, Vicai tűzoltószertár tervezés, Óvoda tálaló kialakításának tervezése, Füzes utca burkolat és vízelvezés felújítása, Vicai temető térburkolása, Beledi temető térburkolása. Elhúzódó beruházás évben nem volt. A záró pénzkészlet több az előző évinél. Az Önkormányzat pénzmaradványa nem tartalékolásból képződött. Ez a pénzmaradvány egyrészt a szigorú, takarékossági intézkedések miatt keletkezett. Az előző évihez képest kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány nincs. A pénzmaradványból eft működési és 0 eft felhalmozási célú pénzmaradvány. Hosszú lejáratú betétszámlával nem rendelkeztek. A rövid lejáratú betétszámlák egyenlege év végén eft, mely tartalmazza a talajterhelési díjat és a víziközmű számlát. Értékpapírral az Önkormányzat nem rendelkezik, hisz évben ez értékesítésre került évben Önkormányzatnál hitelfelvétel nem történt. Kötvényállománnyal nem rendelkeznek év végén hitelállománnyal nem rendelkeztek. Az önkormányzat vagyona a beruházások, felújítások értékével növekedett. A tárgyi eszközök állapota közepesnek mondható, karbantartásuk, felújításuk folyamatosan szükséges. Az épületek állaga általában elhasználódottnak mondható. A működési célú kiadások egyensúlyban voltak a bevételekkel, annak ellenére, hogy működési pénzből finanszírozták a fejlesztési kiadásokat. Vagyonvesztés nem történt. Az önkormányzatnak a Pannon Víz Rt-nél Ft értékben névre szóló részvénye van. A tulajdoni arány: 0,882%, Ezt követően a képviselő-testült egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: 6/2014.(V.26.) Rendelet Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelettervezetet az előterjesztés szerint elfogadja. Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. 4

5 2.) Beszámoló a Beledi Egyesített Szociális Központ kiemelten a gyermekvédelem helyzetére munkájáról (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) Előadó: Odoricsné Buthi Krisztina Beledi Egyesített Szociális Központ intézményvezetője Odoricsné Buthi Krisztina intézményvezető: ismerteti, hogy június 1-től megalakult a Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa, a társulás külön költségvetéssel rendelkezik. A 2013-as évben 7 település csatlakozásával 30 település alkotja a társulást. Az ügyfélfogadás nem változott, az elvégzendő munka több lett. Krízis esetén a családgondozók az ügyfélfogadási időn kívül is ellátják feladataikat Az intézmény folyamatosan biztosítja az adósságkezelési szolgáltatást és a rendszeres szociális segélyezettekkel kapcsolatos beilleszkedési programot. Közösségi ellátás tekintetében ügyfélfogadást nem tartanak, de a közösségi gondozó heti szinten tevékenykedik a településen. Az Egyesített Szociális biztosítja a házi segítségnyújtás, az étkeztetés és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatok ellátását is. Az intézmény egész területén összesen 405 fő vette igénybe legalább egyszer a házi segítségnyújtást. A Gyermekjóléti Szolgálaton 15 főt alapellátásban gondozott, védelembevétel keretében 8 fő gondozása, átmeneti és ideiglenes nevelés keretében 6 fő gondozása történt meg. Utógondozás nem történt a településen. A pszichológiai tanácsadásra nagy igény van, szeretnék az ügyfélfogadást kibővíteni. A 6. osztályos diákok mentálhigiénés órákon vettek részt, ebben az osztályban jobb kapcsolat alakult ki a diákok között. Beleden 11 gyermeket érintett bántalmazás, ebbe beletartozik az érzelmi és testi bántalmazás is. A Családsegítő Szolgáltat 194 fővel foglalkozott az elmúlt évben. A Közösségi Ellátást a tavalyi évben 8 fő pszichiátriai betegségben szenvedő kliens kérte. A Házi Segítségnyújtó Szolgálat szolgáltatását a 2013-as évben összesen 62 fő vette igénybe. A szolgáltatás megfelelő színvonalát 5 fő házi gondozó és 1 fő vezető gondozó biztosítja. A szolgálat munkatársai 8 órás munkarendben, naponta órától óráig végzik feladataikat. Az étkezést a tavalyi évben 103 fő vette igénybe, melyből 37 fő elvitellel, 66 fő házi segítségnyújtás keretében jutott hozzá az egyszeri meleg élelemhez. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban Beled településen 2013 évben 75 fő részesült. Az intézmény egész területén összesen 497 fő vette igénybe legalább egyszer a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. A szakfeladat finanszírozása csökkent, ezért az idei évtől, ezen szolgáltatásért 1.200Ft ot kell havonta fizetni. A településen 5fő, a társuláson belül összesen 200 fő mondta le a szolgáltatást. A 2013-as évben a családi napközit 24 gyermek, (1,5 évestől 4 éves) vette igénybe. Az intézmény egész területén összesen 73 fő vette igénybe legalább egyszer a családi napközi ellátást. Szeretnének minél több szabadidős és kulturális programot szervezni. Az 1 hetes bentlakásos nyári táborban 50 gyerek, a 3 alkalommal megrendezett nyári napközis táborban gyerek vett részt. A Forma 1-es utcai futamra 60 gyerekkel látogathattak el. Az év folyamán minden lehetőséget megragadtak, hogy adományokban részesítsék a családokat. Ruha, élelmiszer, cipő adománnyal segítették a település 120 családját. Karácsonyi cipős doboz és ünnepváró napon 92 kisgyermeket ajándékoztak meg. Az intézmény hosszú távra vonatkozó együttműködési megállapodást kötött a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel, melynek keretében a tavalyi ében 12 tonna élelmiszert osztottak ki a települések között. Beled településen 202 család részesült nagyobb mennyiségű élelmiszeradományban 4 alkalommal. A nyár folyamán részt vettek a nyári gyermekétkeztetés lebonyolításában is, mely keretében a gyermekek ingyenesen vették igénybe az étkezést a nyár folyamán. 5

6 A képviselő-testület az Egyesített Szociális Központ munkájáról szóló beszámolót elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 40/2014.(IV.23.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Szociális Központ tevékenységéről kiemelten a gyermekvédelem helyzetére előterjesztett beszámolót elfogadja. Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a beszámolóban foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon. Felelős: Odoricsné Buthi Krisztina intézményvezető Határidő: december ) Beszámoló a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal évi munkájáról (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) Előadó: Dr. Gál László jegyző Dr. Gál László jegyző: ismerteti, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 81. (3) bekezdés (f), pontja alapján a jegyző kötelesség évente beszámolni a képviselő testületnek a hivatal tevékenységéről január 1-jétől Beled Város Önkormányzata Dénesfa, Edve, Vásárosfalu és Rábakecöl községek önkormányzataival közösen hozta létre a Beledi Közös Önkormányzati Hivatalt. A közös hivatalhoz január 16-ával hosszadalmas és bonyolult jogi eljárást követően csatlakozott Répceszemere község, így 6 települése van a Beledi Közös Önkormányzati Hivatalnak. A tavalyi évben 18 fő köztisztviselői létszámmal működött a hivatal. 9 fő igazgatási ügyintéző, 6 fő pénzügyi ügyintéző, 3 fő adóügyi ügyintéző, de a finanszírozást főre kapják. A es évtől 1 fővel, nevezetesen a közbiztonsági és katasztrófavédelmi referenssel bővült a hivatal létszáma, aki egyúttal a személyzeti feladatokat, a képzési és továbbképzési feladatokat, valamint a temető nyilvántartással kapcsolatos feladatokat is ellátja. A 2013-as évet megelőző esztendőben a hatásköri változások miatt nagy számú, de kevés gyakoriságú ügyek kerültek át a járási hivatalhoz, amely összességében nem csökkentette a hivatal köztisztviselőinek munkaterheit. Sokszor volt képviselő - testületi ülés a településeken és, így sok határozat született. Törvényi változás folytán újabb hatáskörök kerültek át a jegyzőhöz, nevezetesen a telephelyengedélyek kiadása, közbiztonsági és katasztrófavédelmi feladatok ellátása és a termőföldek adásvételével, illetve haszonbérletével kapcsolatos előkészítő eljárások lefolytatása. A hivatali munkában a hatáskörök és a személyi állomány változásából eredően a feladatok újragondolása és a dolgozók közti megosztása jelentett kihívást, melyet oly módon kellett elvégezni, hogy közben a működés és a feladatellátás mind a lakosság, mind, pedig a képviselő-testületek felé egyaránt zökkenőmentesen történjen. A tárgyi és személyi feltételek biztosítottak, a pénzügyesek új programon dolgoznak, mely még nem teljesen átlátható. Bedi Ervin képviselő-testületi tag: kérdése, hogy van-e elég hely az irattarozási dokumentumok elhelyezésének? Dr. Gál László jegyző: válaszul elmondja, hogy jelenleg a padlástérben van kialakítva az irattár, de évekre visszamenőleg meg kell őrizni az iratokat, pénzt külön nem különítettek el erre a célra. 6

7 A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 41/2014.(IV.23.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Utasítja a jegyzőt, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal zavartalan működéséről a továbbiakban is gondoskodjon. Felelős: Dr. Gál László jegyző Határidő: december ) A Pünkösdi Fesztivál és Vásár programjának véglegesítése és a lebonyolításra vonatkozó megállapodás elfogadása (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) Előadó: Tompáné Balogh Mária polgármester Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy 2 program még rendezés alatt áll, a Desperado és az Irigy Hónaljmirigy elmaradás esetén Ft+ÁFA a kártérítés összege. A rendezvény megszervezésével megbízott vállalkozó előleget nem kért. A megállapodást az eddig éveknek megfelelő elvárásokkal és feltételekkel kötötték meg. A színpad, sátor, technika az önkormányzat által szervezett pénteki napra is vonatkozik. Zsiray Dénes képviselő-testületi tag: kérdése, hogy a pénteki nap fellépőivel elkészült-e már a megállapodás? Dr. Gál László jegyző: válaszul elmondja, hogy a pénteki nap fellépőivel kapcsolatos megállapodás aláírása folyamatban van. Bedi Ervin képviselő-testületi tag: javasolja, hogy a pénteki nap rendezvényei is legyenek feltüntetve a plakáton, hamarosan elkészül a pénteki nap programja is, bíznak benn a szervezők, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan most is jól sikerül a rendezvény. A képviselő-testület a Pünkösdi Fesztivál és Vásár programját és a megállapodást az előterjesztés szerint elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 42/2014.(IV.23.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint megbízó a évi Pünkösdi Fesztivál és Vásár szombati és vasárnapi programjainak lebonyolítására vonatkozó megállapodást Kóbor Csaba 9443 Petőháza Ifjúság utca 9. egyéni vállalkozó megbízottal elfogadja. A megbízási díjat a felek kölcsönös megállapodás alapján Ft + ÁFA összegben határozzák meg a megállapodásban foglalt feladatok teljesítése esetén. 7

8 Utasítja a polgármestert, hogy a megbízottal a megállapodást írja alá, és annak végrehajtását kísérje figyelemmel. Felelős: Tompáné Balogh Mária polgármester Határidő: június 6. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 43/2014.(IV.23.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint megbízó a évi Pünkösdi Fesztivál és Vásár pénteki programjainak lebonyolítására vonatkozó megállapodást Horváth Gábor 9343 Beled Bartók B. utca 33/II. szám alatti megbízottal elfogadja. A megbízási díjat a felek kölcsönös megállapodás alapján Ft + ÁFA összegben határozzák meg a megállapodásban foglalt feladatok teljesítése esetén. Utasítja a polgármestert, hogy a megbízottal a megállapodást írja alá, és annak végrehajtását kísérje figyelemmel. Felelős: Tompáné Balogh Mária polgármester Határidő: június 6. 5.) Döntés igénylő ügyek: a.) A évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy különösebb gond a belső ellenőrzéssel nem szokott lenni, mindig kérik a belső ellenőröket, hogy határozzák meg az ellenőrzési pontokat. Bedi Ervin képviselő-testületi tag: kérdése, hogy a belső ellenőrök magukról írták a minősítést és önmagukat értékelték jó minősítéssel? Dr. Gál László jegyző: válaszul elmondja, hogy a belső ellenőrök önmagukat minősítik1-től 5-ig értékelik magukat. A belső ellenőrök leellenőrzik a meghatározott területrészt, és ha valami hiányosságot észlelnek, jelzik részünkre. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 44/2014.(IV.23.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőr által készített évi belső ellenőrzési jelentést az előterjesztés szerint elfogadja. Utasítja a jegyzőt, hogy a belső ellenőrzési jelentésben foglalthiányosságok megszüntetése érdekébe a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős. Dr. Gál László jegyző Határidő: június 30. 8

9 b.) A beledi országos Terep-Ralli versenyhez címer és névhasználat engedélyezése(előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) Tompáné Balogh Mária polgármester: ismerteti, hogy a Garzone R.O.P Kft. vezetői első alkalommal rendeznek Terep-Ralli versenyt Beled központtal, így szükséges Beled város címerének és névhasználatának engedélyezése a versenyen. Beleden lesz pénteken délután a rendezvény megnyitója, szombaton Bükfürdön és környékén lesz a verseny. Vasárnap reggel a Beled közelében kijelölt 55 km hosszú pályát két alkalommal teljesítik a résztvevők. Délután a futam befejeztével a Polgármesteri Hivatal előtt adják át a versenyzőknek a díjakat. Az autók szervizelése az iskolaudvaron történik majd, amit az érdeklődök is megnézhetnek. Javasolja a Terep-Ralli versenyhez címer és névhasználat engedélyezését. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 45/2014.(IV.23.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Beled és környékén május 9-11-ig lebonyolításra kerülő Országos Terep-Ralli versenyen a szervezéssel és lebonyolítással megbízott Garzone R.O.P Kft Beled város címerét és nevét használhassa. Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a kérelmező cég képviselőjét értesítse. Felelős: Tompáné Balogh Mária polgármester Határidő: május 8. c.) Beled Vörösmarty utca 24. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadása (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) Tompáné Balogh Mária polgármester: tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a Vörösmarty utca 24. szám alatti önkormányzati ingatlan bérbeadására 3 pályázat érkezett. A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta, a Szociális Bizottság elnöke is részt vett az ülésen. A házban nincs beszerelve a gáz, a fűtés cserépkályhával megoldott. Major Jenő Pénzügyi Bizottság elnöke: elmondja, a hogy a Szociális Bizottság elnökének elmondása alapján Heiner Gábor pályázót támogatja 3 havi kaució kifizetésével. Szupinger Tamás képviselő-testületi tag: Ajkai Andrea és Tóth Péter beledi lakosokat támogatja. Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, amennyiben nem beledi lakosnak ítélik meg az ingatlant, de ide költözik, ő is beledi lakos lesz. Jakab Zoltán alpolgármester: elmondja, hogy Tóth Péter komoly munkahellyel és szellemi tudással rendelkezik, az általa leírt jövedelem valós, így nem okoz majd problémát a bérleti díj és a rezsiköltség kifizetése. 9

10 A képviselő-testület 4 igen és 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta 46/2014.(IV.23.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - kérelemre - bérbe adja az önkormányzat tulajdonában lévő 9343 Beled Vörösmarty utca 24. szám alatti 71m² nagyságú bérlakást május 1-től április 30-ig 1 év határozott időtartamra - Ajkai Andrea 9343 Beled Füzes utca 90. és Tóth Péter 9343 Beled Közép utca 19. szám alatti lakosok részére. A bérleti díjat Ft/hó + rezsiköltség összegben állapítja meg, 3 hónap bérleti díjnak megfelelő összegű, azaz Ft kaució kikötése mellett. Utasítja a polgármester, hogy fenti feltételek szerint a bérkőkkel a bérleti szerződést kösse meg. Felelős. Tompáné Balog Mária polgármester Határidő: április 30. b.) évi útfelújítások meghatározása Tompáné Balogh Mária polgármester: ismerteti, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben is újítanak fel egy utcát a településen. Úgy gondolja, hogy az idei évben fejezzék be a Füzes utca felújítását. Fontos, hogy a lakosság kivegye a részét a ráháruló feladatokból, biztosítsák a vízelvezető árok kialakítását és az útpadka minőségének megóvását. A Füzes utcában lakók részére juttassanak el egy megállapodást, amennyiben az utca 80%-a támogatja az útfelújítást és vállalja az előbb említett feladatokat, ezen utcát javasolja felújítani. Az útfelújítás a lakosságtól befolyt adóból történik. Bedi Ervin képviselő-testületi tag: véleménye szerint is a Füzes utca felújítását fejezzék be, attól függetlenül, hogy mennyi lakos szavaz az utca felújításáról. Kérdése, hogy az önkormányzatnak nincsen szankció a kezébe, a lakosokkal szemben. Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy rendelet megalkotásával szabályozni tudják a lakosságtól elvárt feladatokat. Jakab Zoltán alpolgármester: elmondja, hogy jónak találja a rendelet megalkotását. A Füzes utca ezen szakaszának felújítása szükségszerű lenne. Körülbelül 3-4 helyen nem megoldott a vízelvetés, próbálták a vízelvezetést megoldani, kisebb-nagyobb sikerrel. Van olyan ház, ahol magasra nőttek a tuják és a biztonságos közlekedést veszélyeztetik. Fontos, hogy a lakosság véleménye egyhangú legyen az utca felújításával kapcsolatban. Major Jenő Pénzügyi Bizottság elnöke: elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a témát. Tavaly a Füzes utca 2. helyen végzett a lakossági hozzájárulások tekintetében, érdemes lenne minél nagyobb lakossági támogatást szerezni. A legtöbb helyen a vízelvezető árkok eltűntek, a lakosok autóikkal nem járnak be az udvarra, a ház előtt hagyják autóikat. 10

11 A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 47/2014.(IV.23.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szükségesnek tartja az idei évben a Füzes utca Széchenyi utca felöli szakaszának útfelújítását az előterjesztés szerinti feltételekkel a évi költségvetésben meghatározott keretösszegben. Utasítja a polgármestert, hogy az út felújításához szerezzen be árajánlatokat és az utca lakóit tájékoztassa a felújítás utáni padka rendezés kötelezettségéről. Felelős: Tompáné Balogh Mária polgármester Határidő: június 30. c.) Meghívásos közbeszerzés a Tornacsarnok felújítására Tompáné Balogh Mária polgármester: ismerteti, hogy a Tornacsarnok felújítására Ft-ot nyert pályázat útján az önkormányzat. A pályázathoz szükséges ajánlati dokumentációkat elkészítették. Közbeszerzés kiírására van szükség, mivel Ft-os pályázatról van szó. Fel is vették a kapcsolatot a közbeszerzési megbízottjukkal Szabó Krisztiánnal. Fontos, hogy a nyár folyamán történjen meg a felújítás, hiszen nyáron jobban tudják nélkülözni az épületet. A meghívásos közbeszerzési pályázatra várják a jelentkezőket megfelelő referencia munkák mellett. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 48/2014.(IV.23.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szükségesnek tartja meghívásos közbeszerzési pályázat kiírását a beledi Sportcsarnok (9343 Beled Rákóczi utca 122. szám) felújítására az előterjesztett műszaki tartalom szerint. Utasítja a polgármestert, hogy a közbeszerzési pályázat kiírásáról illetőleg az ajánlattételi felhívás közzétételéről gondoskodjon. Felelős: Tompáné Balogh Mária polgármester Határidő: május 15. d.) Rendőrség Napja alkalmából jutalom meghatározása (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) Tompáné Balogh Mária polgármester: ismerteti, hogy Rendőrségi Nap lesz április 29-én Győrben, Beleden Dancz Kálmán László rendőrségi megbízott részesülhet jutalmazásban. Évek óta Ft-ot kap a jutalmazandó rendőr. Bedi Ervin képviselő-testületi tag: kérdése, hogy a Ft bruttó, vagy nettó összeg? 11

12 Tompáné Balogh Mária polgármester: válaszul elmondja, hogy a Ft nettó összeg, ezen összeget javasolja a jutalmazandó rendőr részére megállapítani. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 49/2014.(IV.23.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Képviselő testülete a Kapuvári Rendőrkapitányság kérésére a 2014-es évben megtartott Rendőrség Napja alkalmából 1 fő, a Beledi Rendőrőrs állományába tartozó rendőr jutalmazására Ft támogatást biztosít a Kapuvári Rendőrkapitányság részére, a költségvetési tartalék terhére. Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a rendőrséget értesítse, a pénzjutalom átadásáról gondoskodjon és a kiadási előirányzatot a évi költségvetési rendelet módosításánál vegye figyelembe. Felelős: Tompáné Balogh Mária polgármester Határidő: április 30. e.) Beled Karate Klub támogatási kérelme (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülésen már szó volt a Karate Klub támogatásáról. Javasolja, hogy Ft-tal támogassák a klubbot rendezvényeik és bemutatóik megvalósításához. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 50/2014.(IV.23.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre - a beledi Bushi Dojo karate csoport részére a évi rendezvények és bemutatók támogatásához egyszeri jelleggel Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a évi költségvetésben a civil szervezetek részére meghatározott keretösszegből. Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a karate csoport vezetőjét értesítse. Felelős: Tompáné Balogh Mária polgármester Határidő: május 31. h.)pályázat benyújtása iparterület irodaépületének felújítására Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot írt ki a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások jogcímű pályázatra. Ennek keretében lehetőség van arra, hogy a volt Betonárú területén lévő üresen álló irodaépület felújítására pályázzon az önkormányzat. A felújítás után lehetőség lenne arra, hogy az irodaépületet vállalkozás céljára hasznosítsa az önkormányzat. Kéri a testületet 12

13 támogassa a pályázat benyújtását az előzetes költségkalkuláció alapján várható beruházási összeggel. A képviselő-testület vita nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 51/2014.(IV.23.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hiánypótlás alapján szükségesnek tartja az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő beledi 732/3 hrsz-ú iparterületen a 11/2013.(III.5.)VM rendelet alapján a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások jogcímű pályázat útján irodaépület felújítását. A beruházás összköltsége: Ft (ÁFA-val együtt) Az igényelt támogatás összege: Ft (ÁFA-val együtt) A benyújtott pályázathoz szükséges Ft önerőt (az ÁFA összegét) az önkormányzat a évi költségvetésében biztosítja. Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről az MVH Főváros és Pest Megyei Kirendeltségét értesítse. Felelős. Tompáné Balog Mária polgármester Határidő: május 4. 6.) Egyebek Bertha Zoltán Képviselő-testületi tag: megköszöni a Vörösmarty utca kátyúzását és javasolja, hogy a Fényes Vendéglő előtt is kátyúzzák be a gödröket. Kérdése, hogy milyen anyagot használtak a kátyúk betemetéséhez? Jakab Zoltán alpolgármester: válaszul elmondja, hogy a kátyúzáshoz olyan anyagot használnak, amely a nap melegétől megfelelő hőmérsékletre olvad, és jól lehet vele dolgozni. A temetőben folyamatban van a Molnár - Kripta felújítása, mely 40 évig volt Beleden a halottasház is, az önkormányzat újítja fel a kriptát, a közmunka programban dolgozó közmunkásokkal. Bedi Ervin képviselő-testületi tag: kérdése, hogy hulladékgyűjtő edényeket mikor viszik el a takarék elől? Tompáné Balogh Mária polgármester: válaszul elmondja, hogy 3 hulladéktárolóra van engedélyük, és 4 db-ot kaptak, Beziről pedig hiányzik egy tároló, így egyet elvisznek. Bedi Ervin képviselő-testületi tag: kérdése, hogy a gyógyszertár előtti parkolást mikor oldja meg az önkormányzat? Véleménye szerint a gyógyszertár mögötti terület alkalmas lenne parkoló kialakítására. Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy a parkoló kialakításához tervek szükségesek 13

14 Szupinger Tamás Képviselő-testületi tag: elmondja, hogy a Gyöngyvirág üzlet előtt most tudnak parkolni az autók, egészen addig, amíg a házi gondozók nem költöznek át az épületbe. Jakab Zoltán alpolgármester: ismerteti, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanok előtti közterületet nem gondozzák a tulajdonosok. Javasolja, hogy az illetékeset szólítsa fel a Jegyző úr, a ház előtti terület rendbetételére. Bedi Ervin képviselő-testületi tag: véleménye szerint fontos tisztázni például a Rákóczi utca 158. szám alatti lakosok esetén, hogy kinek mi a feladata. Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy a lakások az önkormányzat tulajdonában vannak, de a ház előtti terület és az udvar rendbetétele a bérlő feladata. A bérleti szerződésbe bele kell foglalni a bérlő ezen kötelezettségét is. Zsiray Dénes Képviselő-testületi tag: elmondja, hogy a településen a Posta és a TSZ iroda előtt nagy a fű, valamilyen módon figyelmeztetni kellene a lakosokat, hogy a fűnyírást és padka rendezést tartsák szem előtt. Mindezek után, mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a polgármester a testületi ülést 17,40 órakor bezárta. K.m.f. Tompáné Balogh Mária polgármester Dr. Gál László jegyző Bedi Ervin Major Jenő jegyzőkönyv hitelesítők Takács Katalin jegyzőkönyvvezető 14

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Tájékoztató a rendőrség munkájáról Előadó: Kiss Zoltán kapitányságvezető, Rendőrkapitányság Kapuvár

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Tájékoztató a rendőrség munkájáról Előadó: Kiss Zoltán kapitányságvezető, Rendőrkapitányság Kapuvár Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. június 30-án (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 24-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 24-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 24-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 21-én (hétfőn) 18,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló a Mikrotérségi ÁMK 2011/2012. évi tevékenységéről Előadó: Borosné Tóth Zsuzsanna intézményvezető

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló a Mikrotérségi ÁMK 2011/2012. évi tevékenységéről Előadó: Borosné Tóth Zsuzsanna intézményvezető Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. augusztus 30-án (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. november 3-án (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. május 5-én 15,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. május 5-én 15,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli i hivatal hivatalos helyiségében 2008. május 5-én 15,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Jelen

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása:

Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. március 4-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. november 13-án megtartott ülésén Jelen vannak: -, - Dr. Illyés Erzsébet mb.jegyző, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester,

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 108/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015. augusztus

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 7-én tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 7-én tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 7-én tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Vörös Gyula polgármester, Paréj István alpolgármester, Bognár Csaba, Fülöpné Kenyér Andrea,

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban.

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Macsári József polgármester,

Részletesebben

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester,

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 25-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60 E-mail: polgarmester@rabakecol.hu Honlap: www.rabakecol.hu Rábakecöl

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 24. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 29-én 19:30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv nyilvános üléséről. Időpont: 2010. szeptember 13. Helyszín: Községi Önkormányzat 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester Báthory

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb

Részletesebben

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület!

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület! TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXX. törvényt. A törvény alapján megterveztük

Részletesebben

Helye: Kisbajcs, Községháza. Jelen vannak:

Helye: Kisbajcs, Községháza. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. február 7-én (hétfőn) 18.00 órai kezdettel tartott Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén.

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. április 6-án megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 135/2013. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. 11/2007. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Gombkötő

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása:

Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Képviselő-testülete 11/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. szeptember 26-án (hétfőn) 18,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2009. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2009. július 27-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Ikt.sz: 35-12/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 22-től 27-ig. Határozat száma. 3-tól 4-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-12/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 22-től 27-ig. Határozat száma. 3-tól 4-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-12/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 22.-én megtartott testületi üléséről. Határozatok: 22-től 27-ig Határozat száma 22/2011.(III.22.)Öh.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról-

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról- Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám: 101/.. -../2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én, 15:00 órai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. április 23. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április

Részletesebben

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfüred Város Önkormányzata B a l a t o n f ü r e d Szám: 1/570-286/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. november 13-án megtartott képviselő-testületi nyílt üléséről, Balatonfüred,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. március 19. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz, József

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án 17,00

Részletesebben

8. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. április 20. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

8. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. április 20. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 8. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. április 20. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona Ernő

Részletesebben

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 4. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Az önkormányzat tanácsterme, 2629 Márianosztra,

Részletesebben

3/2. Gyepükaján, Rákóczi u. 25. sz. alatti lakóház megvásárlásáról állásfoglalás

3/2. Gyepükaján, Rákóczi u. 25. sz. alatti lakóház megvásárlásáról állásfoglalás ?GYEPÜKAJÁN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8473. Gyepükaján, Kossuth u.8. Szám: 584-7/2009. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 34-45 /2011. (III. 30.) Perkáta, 2011. március 30.

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 34-45 /2011. (III. 30.) Perkáta, 2011. március 30. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 30-án (kedd) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Határozatok: 34-45 /2011.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. november 21-én (hétfő) 16 órakor megtartott munkaterv szerinti ülésén, a Művelődési Házban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet jegyző Báránkó

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2008. október 29-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Faragó József, Ballér József Lajosné,

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés) Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 112-123 / 2011. (IX. 13.) számú határozatok d. rendeletek: 13/2011. (IX. 14.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 1-jén 19:00 órakor az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott rendkívüli nyilvános ülésén. Jelen vannak: Sütő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről

Jegyzőkönyv. Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről Jegyzőkönyv Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről Helyszín: Gyúró Község Önkormányzata tárgyaló terem Jelen vannak: Tóth Béla polgármester dr. Bakonyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. november 21-i rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai Balázs

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2011 (IV. 27.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott BESZÁMOLÓJA a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/6/12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 28-án 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

Gerecz Attila Megoldható-e, hogy a Vízüggyel felvegyék a kapcsolatot, összefogjon a térség?

Gerecz Attila Megoldható-e, hogy a Vízüggyel felvegyék a kapcsolatot, összefogjon a térség? Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2o1o. december 6-i-i nyílt üléséről Időpontja: 2o1o. december 6. 18 óra Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: a jelenléti ív szerint Pénzes Andrásné pénzügyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. 1 Ikt. szám: 1/1240-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Balogh Balázs Markó Péter

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 25. napján megtartott n y i l v á n o s üléséről. Az ülés

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 25-I SOROS, KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉHEZ

TÁRGYMUTATÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 25-I SOROS, KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉHEZ TÁRGYMUTATÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 25-I SOROS, KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉHEZ 48/2010. (III.25.)sz. önk.hat. A Fegyvernek Rendőrőrs 2009. évi

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 30. napján 16 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 30-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 30-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 30-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 46-47. Száma: 1-65/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Beszámoló

Részletesebben

Készült 2013. május 22-én, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. május 22-én, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 3/2013. Készült 2013. május 22-én, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Mészáros Ottó képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. október l-jén megtartott soros ülésén a Riasztási Központ tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. április 19-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. április 19-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 5/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. április 19-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 31-én 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 83/2012. (X. 31.) Nyugdíjas

Részletesebben

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S _NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város középtávú

Részletesebben

Murony Község Önkormányzat 5672 Murony, Földvári u. 1

Murony Község Önkormányzat 5672 Murony, Földvári u. 1 Ikt. sz.: 72-21/2010. JEGYZŐKÖNYV Murony község Önkormányzat Képviselő - testületének megtartott ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Fekete Ferenc Zoltán polgármester Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén Hozott határozatok: 28-40/2016.(03.10.) Hozott rendeletek: 6-7/2016. (III.16.) 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. november 25-én megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben