Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága"

Átírás

1 Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága szeptember 21-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 56/2011. (IX. 21.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Az egyházi fenntartású iskolába járó tanulók önkormányzati támogatásának lehetőségeiről szóló előterjesztésről 57/2011. (IX. 21.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A II. fürdőfejlesztési koncepcióról 58/2011. (IX. 21.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A 21/2011. (III.31.) számú önkormányzati testületi határozat módosításáról szóló előterjesztésről 59/2011. (IX. 21.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Az útépítési hozzájárulás mértékének megállapításáról (Bányász u., Erkel F. u., Déli gyűjtőút) készült előterjesztésről 60/2011. (IX. 21.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft. által üzemeltetett Püspökladányi Köztemető díjtételeinek módosításáról készült előterjesztésről 61/2011. (IX. 21.)számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A Püspökladányi Víziközmű Társulat III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóról 62/2011. (IX. 21.)számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A Napfényes Támogató Szociális Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötésének jóváhagyásáról szóló előterjesztésről 63/2011. (IX. 21.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Püspökladány Sportjáért Alapítvány támogatási igényének jóváhagyásáról készült előterjesztésről - 1

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága szeptember 21-i soron következő üléséről. Jelen vannak: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság tagjai: Tóth László bizottság elnöke Petőné Papp Margit bizottsági tag Kincses László bizottsági tag Fekete László bizottsági tag Kardos bizottsági tag Kiss Zsigmond, alpolgármester Márkus Gábor. alpolgármester Nagy Sándorné, a Városgazdálkodási Iroda vezetője Jeney Tibor, a Városfejlesztési Iroda vezetője Hayde Tibor, tervező Varga Lajos, a Püspökladányi Holding Kft. képviselője Gruberné Slámer Erzsébet, a Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft. képviselője, Ajtai Lajosné, a Püspökladányi Gyógyfürdő, Egészségügyi Szolgáltató és Sportszervező Kft. képviselője Simainé Lakatos Anikó, jegyzőkönyvvezető Kissné Nánássy Mónika, jegyzőkönyvvezető Tóth László, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke Tisztelettel köszöntöm a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság tagjait és a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésen mindkét bizottság részéről jelen van 5 fő bizottsági tag, így a bizottságok határozatképesek. A meghívóban szereplő első három napirendet a két bizottság közösen tárgyalja. A bizottságok tagjai egyetértenek-e azzal, hogy közösen tárgyaljuk a három napirendi pontot és a döntést külön hozzuk meg? Annyi változtatás lenne, hogy a meghívóban szereplő 4. napirendi pontot elsőként kellene tárgyalni Lengyelné Tóth Mária irodavezető más jellegű elfoglaltsága miatt és utána tárgyalnánk a három közös napirendi pontot. A különfélékben négy napirendi pont felvételét javaslom, melyekről szóló előterjesztést minden bizottsági tag megkapott. Kérem szavazzunk a közös napirendi pontok elfogadásáról és a közös tárgyalásról, a a napirendi pontok fentiek szerinti sorrendjéről, szavazás eredménye: 5 igen szavazat - 2

3 Napirendek: 1. Előterjesztés az egyházi fenntartású iskolába járó tanulók önkormányzati támogatásának lehetőségeiről Előadó: Dombi Imréné polgármester 2. A fürdőfejlesztés koncepciójának ismertetése II. (szóbeli előterjesztés) Előadó: Hayde Tibor - tervező 3. Előterjesztés a 21/2011. (III. 31.) számú önkormányzati testületi határozat módosításáról Előadó: Dombi Imréné polgármester 4. Előterjesztés útépítési hozzájárulás mértékének megállapításáról (Bányász u., Erkel F. u., Déli gyűjtőút) Előadó: Dombi Imréné polgármester 5. Különfélék 2-4. napirendi pont közös tárgyalása a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsággal a., Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft. által üzemeltetett Püspökladányi Köztemető díjtételeinek módosítására Előadó: Varga Lajos ügyvezető igazgató b., Beszámoló a Püspökladányi Víziközmű társulat évi III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Nádházi Attila, társulat elnöke c., Előterjesztés a Napfényes Támogató Szociális Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötésének jóváhagyására Előadó: Dombi Imréné polgármester d., Előterjesztés Püspökladány Sportjáért Alapítvány támogatási igényének jóváhagyására Előadó: Kiss Zsigmond alpolgármester Javaslom, hogy a két bizottsági elnök közül, Tóth László vezesse az ülést. Kérem szavazzunk, szavazás eredménye: 5 igen szavazat. - 3

4 1. napirend: Előterjesztés az egyházi fenntartású iskolába járó tanulók önkormányzati támogatásának lehetőségeiről Borsos László, képviselő Nem szabad megkülönböztetni az önkormányzati és az egyházi iskolába járó gyermekeket az úszás, a sportcsarnok és az étkezés támogatása vonatkozásában. A képviselő-testület nemcsak az intézményekért van, hanem a városért. Módosító indítványom az, hogy a határozati javaslat 3. pontjában külön-külön szavazzunk az ott szereplő támogatásokról. A határidő szerintem inkább elvi döntés, ez a évi koncepció kiindulási alapja lehet. Nagy Sándorné, irodavezető A évi költségvetésben a sportcsarnok támogatása e Ft, ez a támogatása nemcsak az iskolák, hanem a DSK-k, egyesületek részére is szolgál. Az óradíj Ft, a kiutalás havonta, a felhasználás alapján történik. A Katolikus Egyház támogatása 350 e Ft, a Református Egyház támogatása az eredeti költségvetésben 350 e Ft, az augusztusi rendeletmódosítás alkalmával +100 e Ft támogatásban részesült. Az önkormányzatnak vannak kötelező és önként vállalt feladatai. Az egyházak támogatása nem kötelező feladat, önkormányzatunk nehéz anyagi helyzetben van. Tóth László, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke Ne terheljük az önkormányzatot, az egyház oldja meg saját forrásból a támogatást. Eddig az intézményeket támogattuk. Az egyháznak amúgy is ad támogatást az önkormányzat. Mi is támogassuk a gyerekeket, az egyház is nyújtson alternatívát. Lengyelné Tóth Mária, irodavezető Az alaptörvényből levezethető, hogy az állam és az egyház szétválva működik. Ha az egyház közcélú tevékenységet folytat, az állam ugyanúgy támogatja a működését, mint az önkormányzatokat, illetve még egyéb más módon is. Az önkormányzatok nem kapnak ilyen jellegű plusz támogatást, egyéb bevételekből kell megoldani a forrást. Azonos jogok és kötelezettségek nyújtják a működtetés biztonságát. Az egyház előtt is ott a lehetőség az úszás, étkezés, busz, sport támogatás vonatkozásában. Kérem szavazzunk a módosító indítványról, a szavazás eredménye: 1 igen, 2 nem, 2 tartózkodás. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk az előterjesztésről. A szavazás eredménye: 4 igen szavazat, 1 nem szavazat 56/2011. (IX. 21.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata Az egyházi fenntartású iskolába járó tanulók önkormányzati támogatásának lehetőségeiről szóló előterjesztést támogatja - 4

5 2. napirend: Előterjesztés fürdőfejlesztési koncepcióról II. Hayde Tibor, tervező Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Fontosnak tartom, hogy egy jelkép legyen a fürdő bejárata előtt, mely becsalogatja az arra járót. Családi fürdő kialakítása a cél, mely minden generáció igényeit kielégíti. Három verziót készítettünk, a rajzok bemutatása után várom kérdéseiket, véleményeiket. Kincses László, képviselő Tetszenek a tervek, emberközeli formák. Mi a kiadási vonzata? Hayde Tibor, tervező Az I. verzió: 600 millió Ft+ÁFA, a II. verzió 523 millió Ft+ÁFA, III. verzió 817 millió Ft+ÁFA. Nem bontunk semmit, átalakítjuk. Figyelemfelkeltő bejárat kell, építészetileg többet nyújt. Továbbtervezésre alkalmas. Bizottságunk részéről elfogadható a koncepció, még több konzultációra kerül sor ezután és részletekbe menően ott lehet majd tárgyalni. Kérem, szavazzunk a fürdőfejlesztési koncepcióról, a szavazás eredménye: 5 igen szavazat. 57/2011. (IX. 21.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A II. fürdőfejlesztési koncepcióról szóló tájékoztatót tudomásul veszi 3. napirend: Előterjesztés a 21/2011. (III. 31.) számú önkormányzati testületi határozat módosításáról A 21/2011. (III.31.) számú önkormányzati testületi határozatban a képviselő-testület arról döntött, hogy a benyújtanópályázat 5 millió Ft-os saját forrásának fedezetét a funkció kiváltás megvalósításához szükséges kártalanítási összeg terhére biztosítja. A pályázat támogatásban részesült, de a szükséges önerőt a kötvény terhére kell biztosítani. Kincses László, képviselő Nem a kötvény terhére kellene biztosítani a saját erőt. Kérem, szavazzunk az előterjesztésről, a szavazás eredménye: 5 igen szavazat. - 5

6 58/2011. (IX. 21.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A 21/2011. (III.31.) számú önkormányzati testületi határozat módosításáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja. 4. napirend: Előterjesztés útépítési hozzájárulás mértékének megállapításáról (Bányász u., Erkel F. u., Déli gyűjtőút) Jeney Tibor irodavezető Az útépítési hozzájárulás mértéke a tavalyelőtti mértékben lett megállapítva, ne sújtsuk még nagyobb teherrel a lakosságot. Nagy Sándorné irodavezető A évi költségvetésben 7 millió Ft útépítési hozzájárulásból származó bevétel lett betervezve, az I. félévi teljesítés 966 e Ft. Sok a részletre történő megfizetés, a befizetések nem az elvárt ütemben érkeznek. Ez a bevétel felhalmozási bevétel. Kérem szavazzunk az előterjesztésről. A szavazás eredménye: 5 igen szavazat. 59/2011. (IX. 21.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Az útépítési hozzájárulás mértékének megállapításáról (Bányász u., Erkel F. u., Déli gyűjtőút) készült előterjesztést támogatja. 5.a. napirend: Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft. által üzemeltetett Püspökladányi Köztemető díjtételeinek módosítására Varga Lajos ügyvezető igazgató úr kíván-e kiegészítést tenni? Varga Lajos ügyvezető igazgató Püspökladányban megjelent egy külső temetkezési vállalkozó, aki nem azonos feltételekkel dolgozik, nem etikus a munkamódszerük. A szolgáltató megjelenése tette indokolttá a rendeletmódosítást, hiszen a külső szolgáltatónak az díjemelést be kell építenie az áraiba. Mi sok szolgáltatásban kedvezményeket tudtunk bevezetni. Fekete László, Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság tagja Létezik-e etikai kódex, melynek megsértése kizárást jelent? - 6

7 Gruberné Slámer Erzsébet, Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft. képviselője A rendelet melléklete a temetkezési szabályzat, mely a jövő hónapban készül el. Az üzemeltetési kiadás többszöröse a bevételnek. A szolgáltatási oldalon tudunk engedni az árakból. célunk, hogy a temetések árai ne emelkedjenek. Kincses László, képviselő Remélem, hogy ez a módosítás nem érinti hátrányosan a lakosságot. Kérem szavazzunk az előterjesztésről. A szavazás eredménye: 5 igen szavazat. 60/2011. (IX. 21.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft. által üzemeltetett Püspökladányi Köztemető díjtételeinek módosításáról készült előterjesztést támogatja. 5.b. napirend: Beszámoló a Püspökladányi Víziközmű társulat évi III. negyedévi gazdálkodásáról Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, vélemény, kérem szavazzunk beszámolóról. A szavazás eredménye: 5 igen szavazat. 61/2011. (IX. 21.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A Püspökladányi Víziközmű Társulat III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót tudomásul veszi. 5.c. napirend: Előterjesztés a Napfényes Támogató Szociális Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötésének jóváhagyására Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, vélemény, kérem szavazzunk az előterjesztésről. A szavazás eredménye: 5 igen szavazat. 62/2011. (IX. 21.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A Napfényes Támogató Szociális Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötésének jóváhagyásáról szóló előterjesztést támogatja - 7

8 5.d. napirend: Előterjesztés Püspökladány Sportjáért Alapítvány támogatási igényének jóváhagyására Borsos László képviselő Minden sportot egyenlő mértékben kellene támogatni, nem támogatom az előterjesztést. A sportot támogatni kell. A csapatjáték jót tesz a személyiségnek, a sportban elért sikerek Püspökladány hírnevét öregbítik. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, vélemény, kérem szavazzunk az előterjesztésről. A szavazás eredménye: 4 igen szavazat, 1 tartózkodás. 63/2011. (IX. 21.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Püspökladány Sportjáért Alapítvány támogatási igényének jóváhagyásáról készült előterjesztést támogatja. A különfélékben több megtárgyalni valónk nincs, megköszönöm mindenkinek a munkáját, az aktív részvételt, a bizottsági ülést bezárom. k.m.f. Kissné Nánássy Mónika jegyzőkönyvvezető Szabó Attiláné bizottság elnöke - 8

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel/Fax: 68/381-011/121, E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Dél-Békési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Kiss Norbert Ivó, Viplak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 116-120 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2011. december 9-én megtartott üléséről Hozott döntések: 12/2011. (XII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat ivóvíz-szolgáltatási

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. március 19-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Nyikos István, Buzási Beáta,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Faluház nagytermében, a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. április 28-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester 3. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. február 12.-én 18.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs alpolgármester, Jakus Árpádné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben