Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága"

Átírás

1 Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága október 26-i ülésének jegyzőkönyve 17/2011. (X.26.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozata közszolgáltatási szerződésről 18/2011. (X.26.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozata az Újtelepi szennyvíz építés FIDIC mérnök kiválasztásának közbeszerzéséről 19/2011. (X.26.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozata szabadpiaci földgáz közbeszerzésére 20/2011. (X.26.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozata szabadpiaci villamos energia közbeszerzésére

2 J e g y z ő k ö n y v mely készült a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság október 26-i üléséről Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti bizottsági tagok Továbbá: Kiss Zsigmond alpolgármester Szabó Attiláné - képviselő Jeney Tibor Városfejlesztési Iroda vezetője Oláh Károly Városfejlesztési Iroda ügyintéző Bodnár Sándor - vállalkozó Simainé Lakatos Anikó jegyzőkönyvvezető Napirendek: 1.) Előterjesztés az Újtelepi szennyvíz építés FIDIC mérnök kiválasztásának közbeszerzésére Előadó: Dombi Imréné - polgármester 2.) Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzatának szabadpiaci földgáz közbeszerzésére Előadó: Dombi Imréné polgármester 3.) Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzatának szabadpiaci villamos energia közbeszerzésére Előadó: Dombi Imréné polgármester 4.) Előterjesztés közszolgáltatási szerződésről Előadó: Dombi Imréné polgármester 5.) Különfélék

3 - 2 - Tóth László, a bizottság elnöke megnyitja az ülést, köszönti az ülésen résztvevőket. Megállapítja, hogy a Városfejlesztési Bizottság részéről az ülésen jelen van 5 fő bizottsági tag, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javasolja a meghívóban szereplő napirendek tárgyalását azzal a módosítással, hogy első napirendi pontként a közszolgáltatási szerződésről szóló előterjesztést tárgyalja a bizottság, utána a meghívóban felsorolt előterjesztéseket. A bizottság a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 1.) Előterjesztés közszolgáltatási szerződésről Jeney Tibor: A Hajdú Volán fel akarja mondani a szerződést, mert már évek óta veszteséges a helyi közlekedés szolgáltatása. A feladat végzésével egy püspökladányi vállalkozóval kötne szerződést az önkormányzat. Ez ügyben Jegyző Úr folytatott tárgyalásokat, holnap a testületi ülésen jelen lesz a Hajdú Volán képviselője. Tóth László: Közös megegyezéssel történik a szerződés megszüntetése. Bodnár Sándor püspökladányi vállalkozó eltudja vállalni a feladatot október 31-ig. Kincses László: A Hajdú Volán juttatott-e el valamilyen beszámolót, elszámolást? Addig míg nem látjuk ezeket, nem lehet dönteni ebben az ügyben. Az előterjesztés alapján napi Ft támogatást adnánk 2 hónapra. Nem értem a Ft támogatást, 2 hónapra Ft lenne elfogadható. Nem hiszem, hogy a Volánnak Ft vesztesége volt, naponta Ft. Kiss Zsigmond: Évek óta húzódik ez a tárgyalás az önkormányzat és a Hajdú Volán között. A Hajdú Volán ilyen áron nem hajlandó tovább folytatni a feladat végzését, mert veszteségesen működik. Próbáltunk keresni a feladat elvégzésére alkalmas vállalkozót, ha a Volán nem tudja tovább végezni. Szeptemberben a Hajdú Volán ismét megkereste az önkormányzatot, hogy szüntessük meg a szerződést, mert nem tudja tovább végezni a feladatot, csak akkor, ha Ft támogatást kap az önkormányzattól és akkor tudja megigényelni még hozzá az állami támogatást. Elmondták, ha megszűnik a szerződés, akkor a szolgáltatást végző új vállalkozót segíteni fogják a szolgáltatás beindításában. Petőné Papp Margit: A 3 millió Ft támogatást 2 hónapra kérik? Éves szinten 18 millió Ft?

4 - 3 - Kiss Zsigmond: Nem, a 3 millió Ft-ot mostantól jövő év végéig kapná. Nagy Sándorné: Lehet központi előirányzatot igényelni, mértéke az önkormányzati támogatás 1,25 se. Kincses László: Mindaddig, míg üzleti tervet nem látunk, addig nem tudunk ebben dönteni. Borsos László: Mennyi a kiegészítő normatív támogatás? Nagy Sándorné: Az önkormányzat 1,5 millió Ft-tal támogatta a Hajdú Volánt a feladat elvégzésében, az állam 1,7 millió Ft támogatást biztosított. Összesen 3,2 millió Ft állt rendelkezésre, ezt átadtuk a Hajdú Volánnak, több támogatást nem adtunk. Tóth László: Mennyi támogatást adtunk ebben az évben a Hajdú Volánnak? Nagy Sándorné: 2007-ben támogattuk utoljára a Volánt, azóta nem. Nem értem miért fosztottuk meg őket a támogatástól. Kincses László: Nem olyan régen, még autóbuszjárat bővítésben gondolkoztunk Tesco áruházhoz -, most pedig szerződésbontás lesz? Tóth László: Mikor lesz felbontva a szerződés? Kiss Zsigmond: Ez most megtörténik. A Volán 3 millió Ft támogatást kért, ha megkapná, akkor jövő év végéig végezné a szolgáltatást. Nagy Sándorné: Körbe lett járva ez az ügy? Kiss Zsigmond: Igen. Szabó Attiláné: Két hónapra adjuk a 3 millió Ft támogatást? 2012-es évnek hogy lesz a forrása? Ha időközben lerobban a busz, vagy kevés lesz a szállítás, akkor az önkormányzatnak támogatni kell? Bodnár Sándor: Ha lerobban a busz, vagy kevés lesz a szállítás, az az én problémám lesz. Ha a benzin ára Ft lesz, akkor viszont az önkormányzattal tárgyalást kell folytatni. Fekete László: Jogilag valaki megvizsgálta a szerződést? Felmondhatja a Hajdú Volán egyoldalúan a szerződést?

5 - 4 - Nagy Sándorné: Jelenlegi szerződésünket áttanulmányozta valaki? Nem lehetne 1 hónappal eltolni a szerződésbontást, hogy megvizsgáljuk ezt az ügyet? Tóth László: Jegyző Úr intézte, ő tudna ezekre a kérdésekre válaszolni. Kardos István: Évek óta húzódik a Volánnal a szerződésbontás. Elvették tőlük az iskolabusz járatot, ami miatt ők rosszul jártak, így már nem éri meg a szolgáltatást végezni. A vállalkozó a jelenlegi útvonalakkal fogja a feladatot végezni? Nem fog a színvonal csökkeni? Kincses László: Muszáj 24 járatnak lenni? Nincs költségszámítás? Ezt a szerződést így nem lehet aláírni. Fekete László: Kalkulált a vállalkozó, hogy veszteséges lesz-e a vállalkozás? Bodnár Sándor: Nem fog veszteséget termelni a vállalkozás, készítettem kalkulációt, számítást. Kincses László: Mi is szerződést szegtünk, ha nem fizettünk támogatást a Volánnak. (Petőné Papp Margit bizottsági tag elhagyta a bizottsági ülést.) Kiss Zsigmond: A Hajdú Volán több éve jelezte, hogy ráfizetéses a szolgáltatás. 6 hónapja folynak a tárgyalások, segítették mindenben Bodnár Sándor Urat, hogy vizsgálja meg, neki megéri-e a szolgáltatást végezni. Szabó Attiláné: Mi attól félünk, hogy a vállalkozása nem fogja bírni, ha veszteséges lesz. Bodnár Sándor: Csak az áremelés miatt szorulna a vállalkozás kompenzációra. Kisebb busszal dolgoznánk, én is dolgoznék, nem csak az alkalmazottak, így már nem lesz veszteséges. Fekete László: Nem lehetne profitálni abból, ha a Volánnal nem jó viszonyban válnánk el? Tóth László: Nagyon korrekt a Volán, ezért én nem mennék bele ebbe. Kincses László: Ha 6 hónapig tartottak a tárgyalások, akkor miért nem láthatunk számításokat? Nem tudjuk, hogy miről mire cserélünk. Kiss Zsigmond: A költségek nem fognak csökkeni. Bodnár Sándor kis nyereséggel úgy tudja végezni a szolgáltatást, hogy kisebb buszokat használ.

6 - 5 - Dönteni kell, mert november 2-től nem biztosít buszjáratot a Volán, megszűnik a szerződése. Beláthatatlan következményei lehetnek. Tóth László: Az előterjesztést holnap a testületi ülésen zárt ülésen kellene tárgyalni. A bizottság a határozati javaslatban foglaltakat 2 igen, 1 nem és 1 tartózkodással nem támogatja. 17/2011. (X.26.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozata Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a közszolgáltatási szerződésről szóló előterjesztés határozati javaslatát nem támogatja. Határidő: október 27. Felelős: Tóth László bizottsági elnök 2.) Előterjesztés az Újtelepi szennyvíz FIDIC mérnök kiválasztásának közbeszerzésére Jeney Tibor: A kivitelező kiválasztásának a közbeszerzése jövő héttől kiírható. A FIDIC mérnöknek is szerepe van az ajánlatok bírálatában. Három címre lett kiküldve az ajánlati felhívás, melyek cégnyilvántartásból lettek kiválasztva. Nem sok cég van, akik ilyen tevékenységre alkalmasak, a legkedvezőbb lett kiválasztva. Műszaki átadást követően is 3 évig kötelessége lesz, külön díjazás nélkül például garanciális bejáráson közreműködni. A bizottság 4 igen szavazattal támogatja a határozati javaslatot. 18/2011. (X.26.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozata Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a Püspökladány, Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséhez kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátásához lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjét, a KÖVITE-PLUSZ Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft-t javasolja megbízni.

7 - 6 - Határidő: október 27. Felelős: Tóth László bizottsági elnök 3.) Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzatának szabadpiaci földgáz közbeszerzésére Szabó Attiláné: Részt vettem ezen az eljáráson. A felhívásra 1 ajánlat érkezett a Fővárosi Gázművek Zrt-től Az ajánlatot összehasonlítottuk a TIGÁZ Zrt. áraival. Nem volt könnyű kialkudni az árat, 104,99 Ft lett a nettó gázdíj. A megtakarítás Ft. (Kincses László bizottsági tag eltávozott az ülésről.) Tóth László: Mennyivel lehet számolni a költségvetésben? Nagy Sándorné: Nem tudok erre választ adni. Tóth László: Célszerű lenne ezt a napirendi pontot is zárt ülésen megtárgyalni. A bizottság 3 igen szavazattal támogatja a határozati javaslatot. 19/2011. (X.26.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozata Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzata földgáz szabadpiaci vétele tárgyában indult általános, egyszerű közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével, a Fővárosi Gázművek Zrt-vel javasolja megkötni a vállalkozási szerződést. Határidő: október 27. Felelős: Tóth László bizottsági elnök

8 - 7-4.) Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzata szabadpiaci villamos energia közbeszerzésére Szabó Attiláné: Az MVM Partner Zrt. képviseletében 2 hölgy jelent meg. Az alábbi ajánlatot tették: - intézményi energiaellátás nettó 18,25 HUF/kWh - közvilágítás nettó 15,45 HUF/kWh - idősoros energia ellátás nettó 19,20 HUF/kWh Az előzőekhez képest sokkal kedvezőbb árak ezek. A bizottság 3 igen szavazattal támogatja a határozati javaslatot. 20/2011. (X.26.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozata Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzata villamos energia beszerzése tárgyában indult általános, egyszerű közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével, az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt-vel javasolja megkötni a vállalkozási szerződést. Határidő: október 27. Felelős: Tóth László bizottsági elnök k.m.f. Simainé Lakatos Anikó jegyzőkönyvezető Tóth László bizottsági elnök

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2012. október 17-i ülésének jegyzőkönyve 71/2012. (X.17.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. szeptember 21-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 56/2011. (IX. 21.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Az egyházi

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. március 29-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 8/2011. (III. 29.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A Víziközmű

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. június 14-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve 40/2011. (VI. 14.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A folyószámla-hitel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 80/2013. (VI. 27.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány Gyógyfürdő termálvíz hulladékhőjének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. augusztus 09-én de.7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 12/2012.(X.19.) Határozatok: 106/2012. (X. 18.) 107/2012. (X. 18.) 108/2012.

Részletesebben

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán) 19.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 37/2010. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

001/1-40/2009. 354-387/2009. sz. határozat 21-28/2009. sz. rendelet

001/1-40/2009. 354-387/2009. sz. határozat 21-28/2009. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-40/2009. 354-387/2009. sz. határozat 21-28/2009. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

9/2015. (V.26.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-án megtartott üléséről

9/2015. (V.26.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-án megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (V.26.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-án megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 104/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat a G. Nagy Ilián költő, drámaíró 100

Részletesebben

2014. augusztus 6-án (szerda) du. 15 00 órára

2014. augusztus 6-án (szerda) du. 15 00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Gub András, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, települési képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Gub András, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, települési képviselők. 15/2008. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/13/2013. 13. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. SZEPTEMBER 3. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. SZEPTEMBER 3. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. szeptember 3-án 15:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

11/2013. sz. jegyzőkönyv

11/2013. sz. jegyzőkönyv 11/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 13-án 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 3-án, a Polgármesteri Hivatal A épületi tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester,

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. augusztus 27-én megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. augusztus 27-én megtartott nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága Ülés száma: PJB 118-22//2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság 2012.

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-5/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

Meghívottak: Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgató, dr. Ódor Éva FEV IX. Zrt. munkatársa, Intzoglu István, Gyurákovics Andrea képviselők.

Meghívottak: Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgató, dr. Ódor Éva FEV IX. Zrt. munkatársa, Intzoglu István, Gyurákovics Andrea képviselők. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2014. november 26-án 17:00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Nyikos István, Buzási Beáta,

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 116-120 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10-én, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben