Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről"

Átírás

1 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság elnöke Kővári János a Bizottság alelnöke Erb József bizottsági tag Huba Csaba bizottsági tag Dr. Keresztes László Lóránt bizottsági tag Dr. Csaba Ders főépítész Genczler István cégvezető Dr. Krasz Mária jogtanácsos Arató György műszaki és mb. forgalmi vezető Árki Sándor Biokom Nkft. Paiger István vezérigazgató Gida Attila BAMKH KE Baracsi László gazdasági igazgató Hajdu Csaba városrendezés referens Kálmán Zsolt műszaki referens Kőnig Ferenc közlekedési referens Dr. Nagy Árpád Csaba jogtanácsos Haász János önkormányzati képviselő Körmendi József elnökségi tag Hofekker Ferenc elnök Urbán Eszter jegyzőkönyvvezető Oszoli Dénes: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 5 fővel határozatképes és az ülést órakor megnyitja. Kéri a Bizottság tagjait, hogy amennyiben egyetértenek a kiküldött napirendi sorral, szavazzanak róla. a Bizottság egybehangzó 4 igen szavazattal a kiküldött napirendi sort elfogadta. Napirend tárgyalása: 1. Pécs Város közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról, közlekedésszervező kijelöléséről szóló Önkormányzati rendelet megalkotása Dr. Nagy Árpád Csaba jogtanácsos 1

2 Elnök kéri a bizottság döntését arról, hogy a szakszervezet jelenlévő képviselőjének megadják a hozzászólás lehetőségét. a bizottság 5 igen szavazattal hozzájárult Hofekker Ferenc hozzászólásához. Elnök kéri, hogy szavazzanak Dr. Keresztes László Lóránt javaslatáról, mely szerint az előterjesztés kapcsán további egyeztetések szükségesek, mert hiányosságok voltak az előkészítésben, ezért a bizottság ne javasolja ezt a közgyűlésnek megtárgyalni. a bizottság 2 igen, 3 nem szavazattal a javaslatot nem támogatta. Elnök kéri a szavazást Kővári János javaslatáról, mely szerint, ismételten tárgyalja a bizottság a napirendet a bizottság 2 igen, 3 nem szavazattal a javaslatot nem támogatta. Elnök kéri az állásfoglalási javaslat egészéről a bizottság döntését. a bizottság 3 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi állásfoglalást hozta: 16/2015. ( ) számú Pécs Város közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról, közlekedésszervező kijelöléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 1) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy Pécs Város közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról, közlekedésszervező kijelöléséről szóló önkormányzati rendeletét - az előterjesztéshez csatolt tervezet szerint alkossa meg. 2) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az előterjesztéshez csatolt közgyűlési határozatot - az abban foglaltak szerinti tartalommal fogadja el. Dr. Páva Zsolt polgármester Oszoli Dénes bizottsági elnök Dr. Lovász István jegyző 2

3 2. Pécs, Kovácstelep csapadékvíz-elvezetési és útkorszerűsítési munkáinak finanszírozásához szükséges pénzeszköz átadása Magay Miklós a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi állásfoglalást hozta. 17/2015. (02.24.) számú a Pécs, Kovácstelep csapadékvíz-elvezetési és útkorszerűsítési munkáinak finanszírozásához szükséges pénzeszköz átadásáról A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Pécs, Kovácstelep csapadékvíz-elvezetési és útkorszerűsítési munkáinak finanszírozásához BIOKOM Nonprofit Kft. részére a Város évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.17.) rendelet 12. melléklet II/B 1/15 sorában nevesített beruházási keret terhére bruttó 60,0 M Ft pénzeszköz támogatási szerződéssel történő átadásáról döntsön. Girán János alpolgármester Girán János alpolgármester Kőnig Ferenc közlekedési referens 3. Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítása (pótlólagos) Hajdu Csaba városrendezési ügyintéző 3

4 a bizottság 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi állásfoglalást hozta 18/2015. ( ) számú Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 1. A Bizottság javasolja a Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének módosítását az előterjesztéshez mellékelt elfogadási dokumentáció szerint. 2. A Bizottság a tervező és által adott válasz elfogadását a Közgyűlésnek javasolja. 3. Felkéri a városi főépítészt, hogy a rendelet módosításával összefüggő feladatokat végezze el. Határidő: Csaba Ders DLA városi főépítész A bizottság elnöke, Csaba Ders DLA városi főépítész Hajdu Csaba városrendezési ügyintéző 4. Az önkormányzati ingatlanok vagyoni jellegének megváltoztatásáról szóló 45/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosítása Sziklai László vagyon-nyilvántartási ügyintéző a bizottság 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi állásfoglalást hozta Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 19/2015. (02.24.) számú az önkormányzati ingatlanok vagyoni jellegének megváltoztatásáról szóló 45/2011.(IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 4

5 1.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az önkormányzati ingatlanok vagyoni jellegének megváltoztatásáról szóló 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti szövegezésű módosításának megalkotását. 2.) A Bizottság felkéri a Hatósági Főosztály vezetőjét, gondoskodjon a közgyűlési előterjesztés elkészítéséről. Varga Péter csoportvezető 5. Önkormányzati tulajdonban lévő pincék, támfalak omlásveszélyelhárítási, rézsű- és partfalbiztosítási vis maior feladatainak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása Szabó Zsolt pince, támfal és parkolási referens a bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi állásfoglalást hozta 20/2015. (02.24.) számú Önkormányzati tulajdonban lévő pincék, támfalak omlásveszélyelhárítási, rézsű- és partfal biztosítási vis maior feladatainak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 1. A Bizottság javasolja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013. (V.22.) önkormányzati rendelet 4. (2) be-kezdésben átruházott és a 2. melléklet 4. pontjának 13. sorában nevesített hatáskörében eljárva a közbeszerzési eljárást az előterjesztés mellékletét képező ajánlattételi felhívás és ajánlati dokumentációban foglalt szövegezéssel indítsa meg. 2. A Bizottság javasolja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak, hogy a köz-beszerzési eljárásra az alábbi vállalkozások kerüljenek meghívásra: 5

6 Vörös Bau Kft. Pécs, Pécs, Kisszkókó u. 6. NK Építő Kft. Pécs, Szántó László u. 6. Brázai Építőipari Kft. Pécs, Kővirág u. 34. Határidő: hatályos rendelkezéseknek megfelelően Dr. Páva Zsolt polgármester Dr. Páva Zsolt polgármester Dr. Lovász István jegyző Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető 6. BIOKOM Nonprofit Kft-vel kötött felhalmozás célú támogatásról szóló megállapodás 2. számú módosításáról Kálmán Zsolt műszaki referens a bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi állásfoglalást hozta 21/2015. (02.24.) számú a BIOKOM Nonprofit Kft.-vel kötött felhalmozási célú támogatásról szó-ló megállapodás 2. számú módosításáról 1. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Önkormányzat a Város csapadékvíz-elvezető hálózatának fejlesztése céljából a BIOKOM Nonprofit Kft.-vel megkötött felhalmozási célú támogatásról szóló megállapodást úgy módosítsa, hogy a 26,27 M Ft támogatási összeget bruttó 60 M Ft-tal emelje meg, valamint a i felhasználási határidő június 30-ra változtassa meg. 2. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a szerződés módosítás pénz-ügyi fedezete a Város évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.17.) ön-kormányzati rendelet 12. számú melléklete II/B/2/2 sora legyen. 3. A Bizottság felkéri a Városüzemeltetési Főosztály Vezetőjét a közgyűlési előterjesztés előkészítésére. 6

7 7. Egyebek - rendkívüli ülés időpontja Elnök felteszi szavazásra, a rendkívüli ülés időpontját, Kővári János által javasolt két napirendi ponttal, melyet február 26-a ra tűz ki a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta Oszoli Dénes: Több napirendi pont hiányában megköszöni a bizottság tagjainak munkáját és az ülést órakor azzal zárja, hogy felkéri Kővári János bizottsági alelnököt az Mötv a szerinti jegyzőkönyv aláírására. k.m.f. Oszoli Dénes a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság elnöke Kővári János a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság alelnöke A jegyzőkönyvet készítette: Urbán Eszter főtanácsos 7

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2006. december 4-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 14-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának, illetve Humán Bizottságának 2014. december 22-én a Fischl-házban

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. május 8-án megtartott nyilvános ülésének

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. május 8-án megtartott nyilvános ülésének Iktatószám: KVÖ/278/33/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. május 8-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 10. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. január 9-én 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. szeptember 12-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. szeptember 12-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-17/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. szeptember 12-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 8-án - pénteken - du. 14,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. december 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 30-án 18.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:.

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6.-án megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. szeptember 25-én 8.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

1.sz. napirend: Művelődési Központ igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása

1.sz. napirend: Művelődési Központ igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. április 15-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Szeghalom Város Polgármesteri Hivatalában Jelen vannak: Macsári

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-173/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Városfejlesztési és Kommunális Bizottságának Ügyrendje

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Városfejlesztési és Kommunális Bizottságának Ügyrendje Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Városfejlesztési és Kommunális Bizottságának Ügyrendje I. Általános rendelkezések A Bizottság részt vesz a Város városfejlesztési és rendezési, környezetvédelmi,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 2-án megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 2-án megtartott rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 2-án megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 6222/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága JEGYZŐKÖNYV

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága ESZ.161.124-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2013. február 6. napján 13 óra 10 perckor a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. augusztus 9-én megtartott rendkívüli ülésén az Aranyszöm Rendezvényház Házasságkötő termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 31-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

14/2010. mutatója. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. Jegyzőkönyv

14/2010. mutatója. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. Jegyzőkönyv Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 14/2010 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 28-án megtartott ülésén felvett, hangfelvétellel rögzített ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2014. június 5-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2014. június 5-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2014. június 5-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben