Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága"

Átírás

1 Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága október 17-i ülésének jegyzőkönyve 71/2012. (X.17.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozata termelői piac megnyitásáról 72/2012. (X.17.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozata az állatok tartásáról szóló 14/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 73/2012. (X.17.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozata a Püspökladányi Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató és Sportszervező Kft. ( ) egyszerűsített éves beszámolójáról 74/2012. (X.17.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozata a Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft. ( ) egyszerűsített éves beszámolójáról 75/2012. (X.17.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozata Az év mecénása díj adományozásáról

2 J e g y z ő k ö n y v mely készült a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság október 17-i üléséről Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti bizottsági tagok Továbbá: Márkus Gábor alpolgármester Kiss Zsigmond alpolgármester Borsos László önkormányzati képviselő Püspökladányi Városüzemeltető Kft. Varga Lajos igazgató Grúberné Slámer Erzsébet pénzügyi ügyintéző Károlyi Zoltán Városfejlesztési Iroda ügyintézője Jeney Tibor Városfejlesztési Iroda vezetője Simainé Lakatos Anikó jegyzőkönyvvezető Napirendek: 1.) Előterjesztés termelői piac megnyitásáról és ezzel összefüggésben a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. együttműködési megállapodásának módosításáról Előadó: Tóth László bizottsági elnök 2.) Előterjesztés az állatok tartásáról szóló 14/2012. (X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Dombi Imréné polgármester 3.) Különfélék Bizottsági javaslattétel Az év mecénása díjra (Zárt ülés)

3 - 2 - Tóth László bizottsági elnök megnyitja az ülést, köszönti az ülésen résztvevőket. Megállapítja, hogy a bizottság részéről az ülésen jelen van 4 fő bizottsági tag, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javasolja a meghívóban szereplő napirendek tárgyalását, valamint 2 anyaggal kiegészíteni a napirendet, melyek az alábbiak: - A Püspökladányi Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató és Sportszervező Kft közötti időszakról készített egyszerűsített éves beszámolója - A Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft közötti időszakról készített egyszerűsített éves beszámolója. A bizottság a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 1.) Előterjesztés termelői piac megnyitásáról és ezzel összefüggésben a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. együttműködési megállapodásának módosításáról Kincses László: A termelői piac nyitva tartása miért így lett meghatározva? Nem lehet sűrűbben nyitva tartani? Tóth László: Ez az előterjesztés a lehetőség megvizsgálásáról szól. Ha működőképes lesz, a későbbiekben lehet módosítani a nyitva tartást. Károlyi Zoltán: Egyenlőre a két hetente egy alkalom látszott a legcélszerűbbnek. Ha szükséges, később lehet heti rendszerességgel nyitva tartani a termelői piacot. Tóth László: A Kft. tudott a termelői piac megnyitásáról? Varga Lajos: Nem tudtam. Tóth László: Most egy elvi állásfoglalásnak kell születnie. Ha a Kft. nem tudja megoldani, akkor nem lesz termelői piac. Kardos István:Mi teszi indokolttá a termelői piac megnyitását? Mivel különbözik a rendes piactól? Nem lehet piaci napokon árusítaniuk a termelőknek? Károlyi Zoltán: A termelői piac más, mint a rendes piac. A kereskedelmi törvény határozza meg a feltételeit. 40 km-es körzeten belüli termelők árulhatnak a piacon.

4 - 3 - A termelők nagyon kiszorulnak a piacról, elképzelhető, hogy lenne olyan réteg, akik meg tudnák vásárolni a termékeket. A termelői piac megnyitása próba jellegű lenne és közben kiderülne, hogy mennyire van rá igény. Varga Lajos: Az én véleményem az, hogy Püspökladányban nincs olyan termelő, aki eltudná látni a várost. A piacra kivihetik az árusok a termékeket, ott lehet értékesíteni. Ki lehetne alakítani a piacon a termelők utcáját és ott is árulhatnának. Érdemes lenne ezt átgondolni. Ha szombati napokon valósulna meg a termelői piac, akkor a piacfelügyelőknek ez plusz munkaidő lenne. Károlyi Zoltán: Ha piaci napokon valósulna meg a termelői piac, akkor az egész lényege fog elveszni. A két dolog egymás mellett nem fog működni. Tóth László: Drágábban adják majd a termékeket a termelői piacon? Károlyi Zoltán: Kis összeggel biztosan drágábbak lennének a termékek. Petőné Papp Margit: Az az előnye, hogy nem csak püspökladányiak árulnának, hanem 40 km-es körzeten belüli termelők. Nem biztos, hogy magasabb lesz a termékek ára. Én nem tartom rossznak a termelői piac megnyitását. Kiss Zsigmond: Fel kellene mérni, hogy milyen igény van az árusításra. Meg kell vizsgálni, hogy a Városüzemeltető Kft-nek, milyen plusz feladattal és költséggel járna. Károlyi Zoltán: Plusz bevétele lenne a Kft-nek. Kincses László: Egy próbát megér. Többletköltséggel fog járni, de ha beválik, januártól meg lehet hosszabbítani. Kiss Zsigmond: Jó ötletnek tartom én is. Inkább az a probléma, hogy a szombati nap megfelelő-e. Varga Lajos: Péntek délután nem lehetne? Károlyi Zoltán: A hétvége lenne a célszerű. Hétköznap, akik dolgoznak, nem tudnak elmenni vásárolni a piacra. Ha novembertől indulna a termelői piac, akkor ebben az évben 4-5 alkalommal lenne termelői piac.

5 - 4 - Tóth László: Nem lenne-e célszerű próbaidőt meghatározni? Nem lehetne inkább tavasztól létrehozni a termelői piacot? Most nem sok termék van már, amit lehetne árulni. Az országban sok helyen van már termelői piac és működik. Az a kérdés, hogy most indítsuk-e. Petőné Papp Margit: Jön a karácsony, szilveszter, meg lehetne próbálni most. Varga Lajos: A piacon való értékesítésnek meg vannak a törvényi előírásai. Beindulhat a fekete kereskedelem. Kiss Zsigmond: Nem kellene határidőt szabni. Nehezen indul be még az elején, jövőre fog ez körvonalazódni. Az is lehet, hogy emiatt jövőre többet termelnének az emberek, ha ez a lehetőség fenn fog állni. Az a kérdés, hogy a Kft. feltudja-e ezt vállalni. Lehet a nyitvatartási időt kellene korlátozni. Tóth László: Ha a két fél megegyezik, le kell szabályozni a törvényi előírásoknak megfelelve. Ha esetleg nem fog működni, akkor megszűnik. Károlyi Zoltán: A helyi televíziót és a Ladányi Híreket be fogjuk vonni, hogy hirdessék ezt a lehetőséget. A bizottság 4 igen szavazattal támogatja a határozati javaslatot. 71/2012. (X.17.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozata Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága támogatja a püspökladányi piac területén, páros hetek szombati napján termelői piac megnyitását, valamint azt, hogy a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-vel kötött együttműködési megállapodás módosításra kerüljön. Határidő: október 25. Felelős: Tóth László bizottság elnöke

6 - 5-2.) Előterjesztés az állatok tartásáról szóló 14/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Károlyi Zoltán: Magasabb szintű jogszabályok szabályozzák a mezőgazdasági haszonállatok tartását, ezért a haszonállatokra vonatkozó rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni a rendeletben. Nem minden esetben lesz jegyzői hatáskör, a Kormányhivatalnak is lesz hatásköre. A bizottság a rendelet tervezetet 4 igen szavazattal támogatja. 72/2012. (X.17.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozata Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága támogatja az állatok tartásáról szóló 14/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet módosítását. Határidő: október 25. Felelős: Tóth László bizottság elnöke 3.) Püspökladányi Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató és Sportszervező Kft. egyszerűsített éves beszámolója ( ) Varga Lajos: Nekünk kötelességünk behozni a Képviselő-testület elé a Gyógyfürdő Kft. éves beszámolóját, bár most ez hét hónapról szóló beszámoló a beolvadás miatt. Tóth László: A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta. A bizottság 4 igen szavazattal támogatja a beszámolót.

7 - 6-73/2012. (X.17.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozata Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a Püspökladányi Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató és Sportszervező Kft közötti időszakról készült egyszerűsített éves beszámolóját támogatja. Határidő: október 25. Felelős: Tóth László bizottság elnöke 4.) Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft. egyszerűsített éves beszámolója ( ) Kardos István: Az egyéb bevételeknél nagy különbséget látok az előző évhez képest. Grúberné Slámer Erzsébet: Eszközértékesítésből származó bevétel, a viziközmű vagyon átadásából származik, itt volt nyilvántartva. A bizottság 4 igen szavazattal támogatja a beszámolót. 74/2012. (X.17.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozata Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft közötti időszakról készült egyszerűsített éves beszámolóját támogatja. Határidő: október 25. Felelős: Tóth László bizottság elnöke

8 - 7 - Különfélék: Petőné Papp Margit: Szeretném jelezni, hogy az október 23-ai kerékpártúra útvonala megváltozott, a Szent István utcától indul a kerékpártúra. A korábbi útvonal nagy rossz műszaki állapotú. Kincses László: Furcsálottam, hogy a Szent István utca lett a kerékpártúra kiinduló pontja. Itt nagyobb forgalom van, nehezebb lesz az átvezetés. Jeney Tibornak jeleztem, hogy korábban Szabó Attiláné képviselő asszony tett egy kísérletet, hogy a nagy mezőgazdasági gépek ne a kis utakon közlekedjenek, hanem a gyűjtőúton. Lépéseket kellene tenni ez ügyben. A Török B. utcán is nagy gépek közlekednek, kikerülik a lámpás kereszteződést. Itt is megoldást kellene keresni, például lehetne egyirányúsítani az utcát. Petőné Papp Margit: Súlykorlátozást kellene bevezetni. Kincses László: Súlykorlátozással lehetne tiltani a nagyobb gépek közlekedését. A novemberi Képviselő-testületi ülésen meg lehetne ezt tárgyalni és szerencsés lenne januárban ezt bevezetni. Korábban kaptunk levelet a NAP-ÁRAM Kft-től. El telt azóta 2 hónap és nem történt semmi, bár ígéretet kaptam. Sürgető ez az ügy, nagyon jelentős megtakarításokat lehetne elérni. Érdemes lenne a Kft. vezetőjét megkérdezni konkrétan a város energia megtakarításáról. Ha erről írásban kapnánk tájékoztatást, akkor utána további lépéseket lehetne megtenni. A jövő heti Képviselő-testületi ülésre meg kellene hívni a szakértő urat. A fűtésre is biztos van jobb, takarékosabb lehetőség. Ehhez kapcsolódik a biomassza pályázatunk, amiről nem tudunk semmit. Kardos István: Idén lesz cserjeirtás a közmunkásokkal? Van egy terület, ahol el kellene a cserjeirtást végezni. Jeney Tibor: A cserjeirtás is ütemezve lesz. A Rákóczi utcán kijelölték a kivágandó fákat, holnap vagy a jövő héten megtörténik a kivágásuk. Kardos István: Javasolnám, hogy a Farkas-szigeti lőtér melletti út egyik oldalán ki kellene tisztítani a területet. Nagyon balesetveszélyes, 2 jármű már nem tud elmenni egymás mellett. Jeney Tibor: Önkormányzati kezelésű az út, de a Hortobágyi Nemzeti Park hozzájárulása szükséges hozzá. Kardos István: Érdeklődnék, hogy lesz-e a városban tüdőszűrés? Tóth László: Utána járunk.

9 - 8 - Borsos László: A város központjában van egy ingatlan, ahol a régi üvegvisszaváltó található. Az ingatlan korábban a Magyar Államkincstárhoz tartozott, meg kellene nézni, hogy kinek a tulajdonában van. El kellene gondolkozni, hogyan lehetne eltávolítani a felépítményt. Jeney Tibor: A városképbe nem illő épület felszámolása címen megvizsgáljuk. Kiss Zsigmond: Jóváhagytuk az aprítékoló gép beszerzését. Mi történt azóta? Jeney Tibor: Október 18-án veszi át a cég aki szállítja nekünk a gépet Olaszországban, a hónap végén leszállítják. Kincses László: A Tesco áruházhoz vezető kerékpárút építése milyen stádiumban van? Jeney Tibor: Az út szélesítését saját beruházásként megcsináltuk. Ezután az aknák szintbe emelése egyeztetve a telefonos társasággal és az aszfaltozás történik. (Petőné Papp Margit a bizottsági ülésről eltávozott.) Tóth László: Az önkormányzati utakon a kátyúzás felmérését ki végezte el és ki végeztette el? Az átereszek elhelyezése milyen elv alapján történik? Az Attila utcán a brigád miért nem fejezte be a munkát? A Kaán K. utcán is többször jeleztem problémát. Jeney Tibor: 50 kapubejáró javítása lett előírva, ezen átereszek kerültek kicserélésre. Ezen felül ott történt áteresz elhelyezés, ahol útépítés történt, valamint aki bejött igényelni, azok kaptak átereszt. Egyéb helyeken a lakóknak kellett jelezni felénk igényüket és ott ahol jogos a kérés, biztosítjuk az átereszt. A kátyúzásra biztosított keret fel lett használva. Ha további igény van kátyúzásra, forrást kell rá biztosítani. Tóth László: Hogy lett felmérve a kátyúzási munka? Kritikus rész a Kaán K. utca a MÉH telepig. Azt kérem, hogy záros határidőn belül végezzék el a kátyúzási munkákat. Ez az utca elsők között kellett volna hogy legyen. Varga Lajos: A héten elvégezzük a kátyúzási munkát.

10 - 9 - Az év mecénása díj adományozására javaslattétel: Tóth László: B. Kiss Lajos vállalkozót javasolnám. Támogatja a kézilabda csapatot és alapítványokat. A bizottság 2 igen szavazattal támogatja a javaslatot. Egy bizottsági tag nem szavazott. 75/2012. (X.17.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozata Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Az év mecénása díj adományozását B. Kiss Lajos vállalkozónak javasolja. Határidő: október 25. Felelős: Tóth László bizottság elnöke k.m.f. Simainé Lakatos Anikó jegyzőkönyvvezető Tóth László bizottság elnöke

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. szeptember 21-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 56/2011. (IX. 21.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Az egyházi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. június 29-i soron következő üléséről. Jelen vannak: Dr. Molnár László polgármester, Ökrös István, Tamás Imre,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. október 25-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Z Ő K Ö N Y V. Az ülésről archív hangfelvétel készült.

J E G Z Ő K Ö N Y V. Az ülésről archív hangfelvétel készült. 1 J E G Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő-testületének, 2009. április 28-án 15. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-5/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 86/2012. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozat az intézmények energiaszükségleteinek napenergiával történő ellátására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Illyés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. április 23-án 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V MÁRKÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8441 MÁRKÓ, Padányi Bíró Márton tér 5. E-mail: onkormanyzat@marko.hu Szám: - /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 116-120 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. május 29-én 11,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk,Gyár u.2. Tel./Fax:06-99-360-012, E-mail:nagycenkph@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk,Gyár u.2. Tel./Fax:06-99-360-012, E-mail:nagycenkph@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk,Gyár u.2. Tel./Fax:06-99-360-012, E-mail:nagycenkph@nagycenk.hu Szám: 91-18/2011 JEGYZŐKÖNYV Jelen vannak: Ivánkovics Ottó polgármester

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252 E-mail:vagvolgyi@bekescsaba.hu

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15-i üléséről

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15-i üléséről Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15-i üléséről Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint. Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: Pátrovics

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. június 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-82/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

Szám: 236-4/2015. N é m e t b á n y a

Szám: 236-4/2015. N é m e t b á n y a Szám: 236-4/2015. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27. napján 7 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv - 2 - Németbánya Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. 117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben