JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) június. 25-én órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Szavazati joggal rendelkező tagok: Pluhár László Elek polgármestere, a Társulás elnöke, Dr. Perjési Klára Gyula polgármestere, Kalcsó Istvánné Kétegyháza polgármestere, Dr. Tarr Lajos - Lőkösháza polgármestere, Meghívottként megjelentek: Lebenszky Attila Kistérségi irodavezető, Dr. Nagy Adrienn Kistérségi Iroda, Strifler Györgyné GYKESZGYI int. gazdasági vezető, Dér Lajosné GYKESZGYI, Sós Judit Gyula PMH osztályvezető, Kóra János szociális referens, Szelezsánné Poptyilikán Anikó Kistérségi Iroda, Kovács Valéria Kistérség gazdasági vezető Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli társulási ülésen. Megállapítom, hogy 4 fő szavazatra jogosult tag jelenlétével, a Társulási Tanács határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítőnek Kalcsó Istvánné Kétegyháza polgármestert javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 62/2010.(VI.25.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Kalcsó Istvánné Kétegyháza polgármesterét a jegyzőkönyv hitelesítőjének. Kalcsó Istvánné polgármester Határidő: június. 25. A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: I. Napirendek: 1. A Társulás évi költségvetésének II. számú módosítása 2./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szociális Szolgálat, Elek Lőkösházi út 12. sz. alatti Fogyatékosok Nappali Ellátása férőhely számának módosítása 3./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Lőkösházai Gondozási Központjában (Lőkösháza, Kis E 11. sz.) megvalósuló 16 férőhelyes 1

2 fogyatékkal élők nappali ellátásának létrehozása 4./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye közalkalmazotti álláshelyeinek 258-ról - 278,75 -re történő növelése 5./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Csemeteház Bölcsőde évi működési költségeinek biztosítása 6./ Közbeszerzési Bíráló Bizottság megválasztása II. Bejelentések: Van-e valakinek kiegészíteni valója, vagy hozzáfűzni valója a napirendi pontokhoz? Amennyiben nincs, kérem, hogy kézfelnyújtással szavazzuk meg. Tartózkodik? Ellene? 63/2010.(VI.25.). sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a mai ülés napirendi pontjait. I. Napirendek: 1./ A Társulás évi költségvetésének II. számú módosítása 2./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szociális Szolgálat, Elek Lőkösházi út 12. sz. alatti Fogyatékosok Nappali Ellátása férőhely számának módosítása 3./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Lőkösházai Gondozási Központjában (Lőkösháza, Kis E 11. sz.) megvalósuló 16 férőhelyes fogyatékkal élők nappali ellátásának létrehozása 4./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye közalkalmazotti álláshelyeinek 258-ról - 278,75 -re történő növelése 5./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Csemeteház Bölcsőde évi működési költségeinek biztosítása 6./ Közbeszerzési Bíráló Bizottság megválasztása II. Bejelentések: Határidő: június

3 I. Napirendek: 1./ A Társulás évi költségvetésének II. számú módosítása A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a napirendet. Kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse az általuk hozott határozatot. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak a Társulás évi költségvetésének II. számú módosítását a csatolt mellékletekkel e Ft bevételi és kiadási főösszegben. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a Társulás évi költségvetésének II. számú módosítását a jelen határozati javaslat mellékletével, e Ft bevételi és kiadási főösszegben, kézfelnyújtással jelezze. Tartózkodik? Ellene? 64/2010.(VI.25.). sz. Többcélú Társulási határozat: Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Társulás évi költségvetésének II. számú módosítását a jelen határozati javaslat mellékletével, e Ft bevételi és kiadási főösszegben elfogadja. Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató Határidő: június / A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szociális Szolgálat, Elek Lőkösházi út 12. sz. alatti Fogyatékosok Nappali Ellátása férőhely számának módosítása Kérem a Pénzügyi és ellenőrző Bizottság állásfoglalását. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a napirendet, és 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak. Van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirendhez? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye az eleki Szociális Szolgálat Fogyatékosok Nappali Ellátása férőhelyeinek számát 80-ról re 3

4 módosítja, amely négy gondozási csoport működtetését teszi lehetővé, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 65/2010.(VI.25.). sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye az eleki Szociális Szolgálat Fogyatékosok Nappali Ellátása férőhelyeinek számát 80-ról re módosítja, amely négy gondozási csoport működtetését teszi lehetővé. Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgató Határidő: július / A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Lőkösházai Gondozási Központjában (Lőkösháza, Kis E 11. sz.) megvalósuló 16 férőhelyes fogyatékkal élők nappali ellátásának létrehozása Kérem a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse az általuk hozott határozatot. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy a feladatellátásban különbözetként jelentkező Ft a normatívában rendelkezésre áll, többletforrást nem igényel. Ha nincs észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Lőkösházai Gondozási Központjában (Lőkösháza, Kis E 11. sz.) 16 férőhellyel létrehozza a fogyatékosok nappali ellátását, azzal, hogy a feladatellátásban különbözetként jelentkező Ft a normatívában rendelkezésre áll, többletforrást nem igényel. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 66/2010.(VI.25.). sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Lőkösházai Gondozási Központjában (Lőkösháza, Kis E 11. sz.) 16 férőhellyel létrehozza a fogyatékosok nappali ellátását, azzal, hogy a feladatellátásban különbözetként jelentkező Ft a 4

5 normatívában rendelkezésre áll, többletforrást nem igényel. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgató Határidő: július 01. Aki elfogadja a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Lőkösházai Gondozási Központja Fogyatékosok nappali ellátásának Szakmai Programját és Házirendjét a határozati javaslat mellékleteként, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 67/2010.(VI.25.). sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Lőkösházai Gondozási Központja Fogyatékosok nappali ellátásának Szakmai Programját és Házirendjét a határozati javaslat mellékleteként elfogadja. Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgató Határidő: július / A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye közalkalmazotti álláshelyeinek 258-ról - 278,75 -re történő növelése A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a szociális intézmény közalkalmazotti álláshelyeinek növelését. Kérem, elnök asszonyt ismertesse a határozati javaslatukat. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak a közalkalmazotti álláshely növelésére vonatkozó határozati javaslatot. Ha nincs észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja az előterjesztésben megfogalmazott és a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság által elfogadott határozati javaslatot, kérem, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 5

6 68/2010.(VI.25.). sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye közalkalmazotti létszámát Lőkösháza vonatkozásában 4,75 álláshellyel, Gyula vonatkozásában 16,0 álláshellyel összesen 20,75 álláshellyel növeli. A döntés értelmében az álláshelyek száma a létszámbővítést követően a) A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményében a közalkalmazotti létszámnövekedés a házi segítségnyújtás szakfeladaton július 01-től 6 fő, - Gyulán 4 fő, Lőkösházán 2 fő - ezáltal a közalkalmazotti létszám 258-ról 264-főre növekszik. b) A lökösházi fogyatékosok nappali ellátásában és a gyulai Csemeteház Bölcsődében összesen 14,75 új álláshely létrehozására a működési engedélyben feltüntetett időpontokban kerülhet sor, ezáltal a közalkalmazotti létszám 264-ről 278,75-re növekszik. c) A Munkatörvénykönyv szerinti foglalkoztatott alkalmazottak engedélyezett létszáma: 79 fő A döntéshez a társult települések önkormányzatainak egyetértése szükséges, ezért a Társulási Tanács felkéri Gyula és Lőkösháza települések Képviselő-testületeit a napirend megtárgyalására. Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgató Határidő: július / A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Csemeteház Bölcsőde évi működési költségeinek biztosítása A Csemeteház Bölcsőde kisgyermekek napközbeni ellátását végzi, ahol jelenleg 68 gyermek ellátása történik. A DAOP pályázat jóvoltából 40 új férőhely kialakítására nyílt lehetőség, így a pályázati program eredményeként a férőhelyek száma 68-ról 108 ra emelkedik. A működés biztosításához 12 új dolgozó alkalmazására nyílik lehetőség. A működésre vonatkozó bevételek és kiadások alakulása az előterjesztésben fel lett tüntetve. Kérem a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság állásfoglalásának az ismertetését. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással nem javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadásra a I. számú határozatot, mely szerint a kiegészítést a Társulásnak kellene hozzátenni. A Társulási Tanácsnak felteszem a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság javaslatát meghallgatva szavazásra az I. számú határozati javaslatot. Aki elfogadásra javasolja a hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 1. sz. Csemeteház Bölcsőde 40 férőhellyel növelt működtetési költségeit évre vonatkozóan a működési engedélyben megjelölt időponttól Ft-tal kiegészíti, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 6

7 Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 nem szavazattal, 1 tartózkodással nem fogadta el a határozati javaslatot. A II. számú határozati javaslatot a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak. Ha nincs észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 1. sz. Csemeteház Bölcsőde 40 férőhellyel növelt működtetési költségeit évre vonatkozóan a működési engedélyben megjelölt időponttól forráshiány miatt kiegészíteni nem tudja, ezért felkéri Gyula Város Képviselőtestületét, hogy biztosítson a megnövekedett működtetési költségekhez támogatást, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 69/2010.(VI.25.). sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 1. sz. Csemeteház Bölcsőde 40 férőhellyel növelt működtetési költségeit évre vonatkozóan a működési engedélyben megjelölt időponttól forráshiány miatt kiegészíteni nem tudja, ezért felkéri Gyula Város Képviselő-testületét, hogy biztosítson a megnövekedett működtetési költségekhez támogatást. Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgató Határidő: szeptember / Közbeszerzési Bíráló Bizottság megválasztása Közbeszerzési Bíráló Bizottság megválasztására van szükség az étkeztetés szolgáltatójának kiválasztására kiírt közbeszerzési pályázat esetében és a gyulavári, Tipegő-topogók bölcsőde kivitelezési munkáival kapcsolatos közbeszerzési eljárás esetében. Kérem a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság határozatának ismertetését. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság mindkét határozati javaslat esetében 3 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak az előterjesztés határozati javaslatában feltüntetett neveket. Ha nincs észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy az étkeztetés szolgáltatójának kiválasztására kiírt közbeszerzési pályázat Bíráló Bizottságát Dr Perjési Klára, Dr Tarr Lajos, Szilágyiné Tóth Erzsébet, Strifler Györgyné Lebenszky Attila tagokkal megválasztja, kézfelnyújtással jelezze. Tartózkodik? Ellene? 7

8 70/2010.(VI.25.). sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Tanács Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy az étkeztetés szolgáltatójának kiválasztására kiírt közbeszerzési pályázat Bíráló Bizottságát az alábbi tagokkal megválasztja: Dr Perjési Klára Dr Tarr Lajos Szilágyiné Tóth Erzsébet Strifler Györgyné Lebenszky Attila polgármester polgármester igazgató gazd.vez. irodavezető Határidő: június 25. Aki elfogadja, hogy a Gyulavári, Tipegő-topogók bölcsőde bővítése kivitelezési munkáival kapcsolatos közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságát Dr Perjési Klára, Pluhár László, Dr Tarr Lajos, Kovács Valéria, Szilágyiné Tóth Erzsébet tagokkal megválasztja, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 71/2010.(VI.25.). sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulavári, Tipegő-topogók bölcsőde bővítése kivitelezési munkáival kapcsolatos közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságát az alábbi tagokkal megválasztja: Dr Perjési Klára Pluhár László Dr Tar Lajos Szilágyiné Tóth Erzsébet Kovács Valéria polgármester elnök polgármester igazgató gazd.vezető Határidő: június 25. II. Bejelentések: 8

9 Pluhár László elnök tájékoztatja a jelenlévőket a június 25. napján Gyula város Képviselő-testülete által hozott határozatról, melynek értelmében Gyula városa nem támogatja a Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat létrehozását. Kalcsó Istvánné (tanácstag-kétegyháza polgármester) Teljesen felháborítónak tartom ezen gyulai magatartást. Amikor Gyula városa fordult hozzám kéréssel, hogy lépjen be Kétegyháza feladatokkal, hogy létrejöhessen az egységes szociális intézmény, akkor én ezt a testületemmel elfogadtattam. Most amikor anyagi hozzájárulásuk nélkül kellene támogatni a pedagógiai szakszolgálat intézményét, hogy a kétegyházi, eleki és lökösházi gyerekek is megfelelő ellátásban részesüljenek, akkor ezt a viszonzást nem kapjuk meg. Dr. Tarr Lajos (tanácstag Lőkösháza polgármester) Nem tudom ezen döntésük hátterét, de mindenképp megkeresem Dr. Görgényi Ernőt, s magyarázatot kérek ezen negatív magatartásukra. Kalcsó Istvánné (tanácstag-kétegyháza polgármester) Mivel nincs intézményünk, így a normatíva nem vehető igénybe, így azt javaslom, hogy július 01.napjától kerüljön visszamondásra a normatíva. A lehetőségekhez képest, én mindent elmondtam az ülésen, ezt Kóra János is megerősítheti, de köt a képviselő-testületi határozat. Van- e más javaslat, Aki elfogadja, hogy a nevelési tanácsadás vonatkozásában július 01. napjától kerüljön a normatíva visszamondásra, és ennek megfelelően módosításra, illetve felmondásra kerüljön a feladatellátással kapcsolatos szerződések, az kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 72/2010.(VI.25.). sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a nevelési tanácsadás vonatkozásában július 01. napjától kerüljön a normatíva visszamondásra, s egyben felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy a feladat ellátással kapcsolatos szerződésmódosítást aláírja, illetve ezen időponttól a szerződéseket felmondja. Határidő: június 30. Ha nincs több észrevétel, bejelenteni való, akkor megköszönöm mindenkinek a megjelenést, és ezennel a mai Társulási Tanács rendkívüli ülését bezárom. 9

10 Gyula, június Pluhár László Kalcsó Istvánné elnök jkv. hitelesítő Fazekas Ilona Jegyzőkönyvvezető 10

JEGYZŐKÖNYV. 1. Pályázat benyújtása bölcsőde felújításra és akadálymentesítésre

JEGYZŐKÖNYV. 1. Pályázat benyújtása bölcsőde felújításra és akadálymentesítésre JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda, tárgyaló termében 2009. március. 27. napján 09.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács rendkívüli ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének 200/19/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2008. (V.14.) sz. Önkormányzati rendelet A 2008. évi költségvetés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről Határozat száma: 117/2011.(VII.06.) 118/2011.(VII.06.) 119/2011.(VII.06.) 120/2011.(VII.06.)

Részletesebben

1.sz. napirend: Művelődési Központ igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása

1.sz. napirend: Művelődési Központ igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. április 15-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Szeghalom Város Polgármesteri Hivatalában Jelen vannak: Macsári

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. szeptember 21-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 56/2011. (IX. 21.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Az egyházi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 11. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. augusztus 09-én de.7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 18-án megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 18-án megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 18-án megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. június 28-án 16.00 18.30 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak:

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2009. 10. 02 - án 09:00 órakor a Gárdonyi Kistérségi Iroda Tárgyalótermében (Velence, Balatoni út 65.) megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-5/2015 Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március hó 31-én 16--órakor tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március hó 31-én 16--órakor tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március hó 31-én 16--órakor tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Virág József polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel/Fax: 68/381-011/121, E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Dél-Békési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről Határozatok mutatója 49/2013. (V. 30.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 50/2013. (V. 30.) sz. határozat:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2010. október 28-án tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. április 30. 16.00 órától 18.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán) 19.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben