JEGYZŐKÖNYV. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Dr. Tarr Lajos tanácstagot a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Dr. Tarr Lajos tanácstagot a jegyzőkönyv hitelesítőjének."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Gyulai Kistérségi Társulás tanácskozójában (5700.Gyula, Damjanich u.6.) április 13án órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Szavazati joggal rendelkező tagok: Pluhár László Elek polgármestere, a Társulás elnöke, Kalcsó Istvánné Kétegyháza polgármestere, Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere, Dr. Perjési Klára Gyula polgármestere Meghívottként megjelentek: Lebenszky Attila Kistérségi irodavezető, Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI intézmény igazgatója, Dr. Nagy Adrienn Kistérségi Iroda, Hanyecz Ágnes Pénzügyi Bizottsági tag Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Rendkívüli társulási ülésen. Megállapítom, hogy 4 fő szavazatra jogosult tag jelenlétével, a Társulási Tanács határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Tarr Lajos tanácstagot javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 32/2010.(IV.13.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Dr. Tarr Lajos tanácstagot a jegyzőkönyv hitelesítőjének. Dr. Tarr Lajos tanácstag Határidő: április 13. Pluhár László (elnökelek polgármestere) Vane valakinek kiegészíteni valója, vagy hozzáfűzni valója a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, kérem, hogy kézfelnyújtással szavazzuk meg. Egyetért vele? Tartózkodik? Ellene? igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 33/2010.(IV.13.). sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a mai ülés napirendi pontját. I. Fő napirendek: 1

2 1./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye személyi térítési díjkedvezmény mértéke Elek, Kétegyháza és Lőkösháza településeken 2./ Döntés a Gyulavári bölcsőde projekt önerő pályázatáról 3./ Döntés gépbeszerzésről 4./ évi Közbeszerzési Terv elfogadása II. Bejelentések Határidő: április 13. I. Fő napirend: 1. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye személyi térítési díjkedvezmény mértéke Elek, Kétegyháza és Lőkösháza településeken Dr. Perjési Klára (Társulási tag) A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal támogatta a határozat meghozatalát, azzal kiegészítéssel, hogy az önkormányzatok részéről többletkiadást nem igényel. Vane valakinek további észrevétele? Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel, hogy Társulási Tanács elfogadjae, az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság kiegészítő javaslatával? Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 34/2010.(IV.13.) sz. Többcélú Társulási határozat: Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye személyi térítési díjcsökkentéseket mely a tagönkormányzatok részéről többletkiadást nem igényel a függvényében az alábbiak szerint fogadja el április 15től: Kétegyháza, étkeztetés Személyi térítési díj (adag) Nincs jövedelme Ft között 210. Ft Ft között 270. Ft Ft között 320. Ft Ft között 340. Ft Ft felett 370. Ft 2

3 Elek, fogyatékosok nappali ellátása Jövedelem A család nem rendelkezik mel jutó Ft /hó és alatt van jutó Ft/hó Ft/hó Ft tól Kedvezmény 100% 60% 30% 25 % 0% Elek, étkeztetés Jövedelem Az egyén nem rendelkezik mel jutó Ft /hó és alatt van jutó Ft/hó Ft /hó Ft tól Kedvezmény 100% 60% 30% 25 % 0% Lőkösháza, étkeztetés Jövedelem A család nem rendelkezik mel jutó Ft /hó és alatt van jutó Ft/hó Ft/hó Ft tól Kedvezmény 100% 55% 35% 25 % 0% Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgató Határidő: április 15. 3

4 2 Döntés a Gyulavári bölcsőde projekt önerő pályázatáról Dr.Perjési Klára (Társulási tag) A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal támogatta a határozat meghozatalát. Kalcsó Istvánné Kétegyháza polgármestere Úgy gondolom, hogy ezzel elébe tudunk menni a pályázatnak, időt rövidítünk le, s előnyösebb helyzetben leszünk, ha benyújtjuk a pályázatot. Vane valakinek további észrevétele? Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel, hogy Társulási Tanács elfogadjae, az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot. Kérem, hogy kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 35/2010.(IV.13.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa ezúton is kinyilvánítja, hogy tagjai közül mindenki egyetért a Gyulai Kistérség Tipegő Topogók (Gyulavári) Bölcsődéjének tervezett fejlesztésével, melyre DAOP4.1.3/B számon beadott pályázata nyertes lett. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz a 8/2010.(II.26.) sz. ÖM rendeletben megfogalmazottak alapján az alábbiak szerint: Tervezett fejlesztés pontos megnevezése: Egyenlő esélyek férőhelybővítés és családbarát szolgáltatások bevezetése a Gyulai Kistérség Tipegő Topogók Bölcsődéjében. Tervezett fejlesztés összköltsége: Ft Tervezett fejlesztés önereje: Ft Tervezett fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele: NFÜ támogatás: Ft Társulási önerő: Ft Tervezett fejlesztés éves ütemezése: 2009.év előkészítés: Ft év: , Ft év: , Ft Saját forrás: A Társulási Tanács 82/2009. (IX.25.) sz. Határozatával az önerőt biztosította A Társulási Tanács felhatalmazza az Elnököt a támogatás benyújtásához szükséges jognyilatkozatok megtételére. Határidő: a Támogatási Szerződés aláírását követő 30 nap 3. Döntés gépbeszerzésről Ebben, mint a Pénzügyi Bizottság ülésén is elhangzott, már döntöttünk. Három árajánlatot szereztünk be, s a legkedvezőbbet fogadva el történik majd meg a megrendelése a gépeknek. 4

5 Kalcsó Istvánné Kétegyháza polgármestere Áttanulmányoztam én is, s csak azon gépek szerepelnek a felsorolásban, melyeket már korábban leegyeztettünk. Dr.Perjési Klára (Társulási tag) A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal támogatta a határozat meghozatalát. Egyedül Gyula tekintetében van kis eltérés, több eszköz beszerzés fér bele az általunk megelőlegezett költségekbe, de ott is leegyeztettük a szükséges eszközöket a Városgazdálkodási Igazgatósággal. Vane valakinek további észrevétele? Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel, hogy Társulási Tanács elfogadjae az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Kérem, hogy kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 36/2010.(IV.13.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy megbízza munkaszervezetét az Alfagép Kereskedelmi és Szolgáltató Kftvel kötendő szerződés előkészítésével a jelen előterjesztés mellékletében szereplő gépek és tartozékaik beszerzése ügyében. Felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges jognyilatkozatok megtételére. Lebenszky Attila irodavezető Határidő: június / évi Közbeszerzési Terv elfogadása Vane valakinek további észrevétele? Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel, hogy Társulási Tanács elfogadjae az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Kérem, hogy kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 37/2010.(IV.13.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja jelen előterjesztés Mellékletében szereplő évi Kistérségi Közbeszerzési Tervet és felkéri munkaszervezetét, hogy az abban szereplő közbeszerzési eljárást a Közbeszerzési Törvény és a Társulás Közbeszerzési Szabályzatának figyelembevételével bonyolítsa le. Lebenszky Attila irodavezető Határidő: június 30. 5

6 II. Bejelentések Szeretném tájékoztatni a megjelenteket, hogy a Szociális Intézményünk közétkezetése kapcsán változás következett be. A most áprilisban benyújtott számlán már nem Zsigmond József egyéni vállalkozó, egyéni cég került feltüntetésre, hanem Zsigmond Konyha Kft. Utána néztünk ezen változásnak, s akkor derült ki, hogy Zsigmond József egyéni cég március 01. napjával törlésre került, s az időközbeni átalakulása, illetve üzletrész átruházása kapcsán 2010.március 01. napjától kezdődően Zsigmond József Kftként működik tovább, de üzletrészét átruházta Szilágyi Gábor és nejére. Állásfoglalást kértünk a közbeszerzési eljárást lebonyolító Dr. Gyebnár Dr. Domoki Ügyvédi Irodától, amely iroda szerint a közbeszerzési törvénybe nem, de a Ptk. 5. ba ütközik ezen helyzet, joggal való visszaélésnek minősül. Lehetőségünk van elállni a szállítási szerződéstől ezen tény ismeretében, s természetesen új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Dr. Perjési Klára (Társulási tag) Úgy gondolom, hogy készüljön egy kronológiai felsorolás, feljegyzés, s haladéktalanul történjen meg a közbeszerzés eljárás. Vane valakinek további észrevétele? Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel, hogy Társulási Tanács elfogadjae, hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Gyula városát érintő közétkeztetésére vonatkozóan közbeszerzési eljárás kerüljön kiírásra, s a munkaszervezet kérjen be három közbeszerzés lebonyolítására vonatkozó ajánlatot, s egyben felhatalmazza a Társulási tanács elnökét a szükséges jognyilatkozatok megtételére, valamint a Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a Zsigmond József egyéni vállalkozóval fennálló szállítási szerződéstől álljon el, oly módon, hogy az elállás határideje az eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatásának napja legyen. Az átmeneti idő vonatkozásában joghatályos teljesítését, a jogutódként működő Zsigmond Konyha Kftnek a Társulás elfogadja, s ezáltal a Zsigmond Konyha Kft által benyújtott számlák, a teljesítésre figyelemmel kifizethetők. Kérem, hogy kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 38/2010.(IV.13.) sz. Többcélú Társulási határozat: 1. / A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Gyula városát érintő közétkeztetésére vonatkozóan közbeszerzési eljárás kerüljön kiírásra, s a munkaszervezet kérjen be három közbeszerzés lebonyolítására vonatkozó ajánlatot, s egyben felhatalmazza a Társulási tanács elnökét a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 2./ A Társulási Tanács felhatalmazza az Elnököt, hogy a Zsigmond József egyéni vállalkozóval fennálló szállítási szerződéstől álljon el, oly módon, hogy az elállás határideje az eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatásának napja legyen. Az átmeneti idő vonatkozásában joghatályos teljesítését, a jogutódként működő Zsigmond Konyha Kftnek a Társulás elfogadja, s ezáltal a Zsigmond Konyha Kft által benyújtott számlák, a teljesítésre figyelemmel kifizethetők. Lebenszky Attila irodavezető 6

7 Határidő: december 31. Ha nincs több észrevétel, bejelenteni való, akkor megköszönöm mindenkinek a megjelenést, és ezennel a mai Társulási Tanács ülését bezárom. Gyula, április 13. Pluhár László Dr. Tarr Lajos Dr. Nagy Adrienn elnök jkv. hitelesítő jkv. vezető 7

JEGYZŐKÖNYV. 1. Pályázat benyújtása bölcsőde felújításra és akadálymentesítésre

JEGYZŐKÖNYV. 1. Pályázat benyújtása bölcsőde felújításra és akadálymentesítésre JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda, tárgyaló termében 2009. március. 27. napján 09.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács rendkívüli ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén. Csanádapáca Képviselő-testülete 7/2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

14/2010. mutatója. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. Jegyzőkönyv

14/2010. mutatója. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. Jegyzőkönyv Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 14/2010 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 28-án megtartott ülésén felvett, hangfelvétellel rögzített ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 06-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 06-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 06-án megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március

Részletesebben

Mészáros László polgármester Sáfár Béla alpolgármester Piskor Lajosné, Németh Vincéné, Kovács Lajos, Illés Dezső és Völgyi Antalné képviselő

Mészáros László polgármester Sáfár Béla alpolgármester Piskor Lajosné, Németh Vincéné, Kovács Lajos, Illés Dezső és Völgyi Antalné képviselő LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 165-4/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 11-ei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-én megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-én megtartott soron kívüli ülésén. 17/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. december 4. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. december 4-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/59-15/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. március 06-án

Részletesebben

Szátok Községi Önkormányzat. Képviselő - testületének. 10. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. nyílt ülésről

Szátok Községi Önkormányzat. Képviselő - testületének. 10. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. nyílt ülésről Szátok Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 10. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E nyílt ülésről Készült: Szátok Községi Önkormányzat képviselő testületének üléséről, 2013. október 30. napján. Az ülés

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. október 08-i ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 232-24 - ig d./ rendelete: 2. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend:.)

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/8/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 05. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. október 2-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Dudás Béla képviselő 4./ Kárpáti Hajnalka képviselő 5./ dr.

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata 9364 Cirák, Fő u. 6. 10/2013./Ny. JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. május 29.

Cirák Község Önkormányzata 9364 Cirák, Fő u. 6. 10/2013./Ny. JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. május 29. Cirák Község Önkormányzata 9364 Cirák, Fő u. 6. 10/2013./Ny. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 29. 1 Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2013./Ny. JEGYZŐKÖNYV Készült: Cirák Község Önkormányzat

Részletesebben

Jelen vannak: Papp János polgármester, Lutor Károly, Árvai Zoltán, Majai István, Papp László János képviselők

Jelen vannak: Papp János polgármester, Lutor Károly, Árvai Zoltán, Majai István, Papp László János képviselők Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án 14 órai kezdettel a Somogyzsitfa, Május 1 u. 64. szám alatt megtartandó alakuló ülésére Jelen vannak: Papp János polgármester,

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. június 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Gub András, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, települési képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Gub András, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, települési képviselők. 15/2008. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők:

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők: Szám:600/1/2015. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 02.11-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 18:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda Katalin

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos, Páhi Magdolna Választási Bizottság Elnöke.

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos, Páhi Magdolna Választási Bizottság Elnöke. Szám: 1/3/5/2013. Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 25-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. december 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 30-án 18.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat 2015. május 26-i rendes üléséről Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna

Részletesebben

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV készült a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 26-án 9.00 órakor tartott rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti

Részletesebben