Kerekegyháza Város Képviselő-testületének január 24-i rendkívüli ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére"

Átírás

1 326-1/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének január 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hitelfelvétel, önerő biztosítása az Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca sarkán című, DAOP kódszámú című projekt finanszírozására Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Előterjesztést készítette: Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető A Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: határozati javaslat Döntési változatok száma: Melléklet: -

2 Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének január 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hitelfelvétel, önerő biztosítása az Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca sarkán című, DAOP kódszámú című projekt finanszírozására Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program keretén belül Nevelési intézmények fejlesztése felhíváson belül pályázatot nyert Új óvoda az Erdő utca és Park utca sarkán DAOP kódszámú című projekt finanszírozására az alábbiak szerint: Költségtípus A projekt elszámolható költségei arányában számított maximális %- os korlát Projekt összköltsége (Ft) (4+5+7) Igényelt támogatás (Ft) Projektben elszámolható önrész (Ft) Projekt elszámolható ktg. (Ft) (4+5) Projekten kívüli ktg. Saját erő (Ft) I. Előkészítési költségek 8% Megvalósíthatósági tanulmány készítés költsége 0,75% max. 1 MFt Kiviteli tervdokumentáció Közbeszerzés költsége 1% II. Megvalósítási költségek Projekt menedzsment költségek 2% Eszközbeszerzés költségei 20% Építés Rehab. Környezettervező Független műszaki ellenőr és tervezői művezetés igénybevételének költsége 1,50% Nyilvánosság biztosításának költsége 0,5% max. 0,5 MFt

3 Egyszeri, projektszintű könyvvizsgálat költsége (csak 50 millió Ft megítélt támogatási összeg felett kötelező és elszámolható) 0,50% Összesen Az építési közbeszerzési eljárásban két tárgyalási fordulót követően a Gomép Kft. /6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. u. 219./ Ft összegű ajánlatot tett. A közbeszerzési eljárás eredményes lezárásához a T. Képviselő-testületnek biztosítania kell az ajánlat elfogadásához szükséges fedezetet. Ezen érték Ft-tal haladja meg a támogatási szerződésben foglalt nettó Ft kivitelezési költséget, a különbözet áfával növelt összege: Ft, ami projekten kívüli nem támogatott kiadásnak tekintendő. 4/2012. (III. 1.) BM rendeletalapján Ft támogatást nyert önkormányzatunk a Belügyminisztériumtól a projektben elszámolható önrész finanszírozására. Így az elnyert Ft támogatás mellett Ft azaz összeg amit vagy saját forrásból, vagy EU önerőalap támogatásból, vagy a stabilitási törvény szerint nem engedély köteles hitelből finanszírozhat önkormányzatunk. A közbeszerzés eredményeként keletkezett Ft és a támogatási szerződésben szereplő nem elszámolható Ft többletforrás igényt (projekten kívüli önrész összesen) csak a Kormány engedélyével lehet hitelfelvételből biztosítani. Ennek értelmében a többletköltség összesen: Ft. A fentiek alapján ezen összeget kell a T. Képviselő-testületnek biztosítania az eljárás eredményes lezárásához. Ellenkező esetben az eljárást fedezethiány miatt eredménytelennek kell nyilvánítanunk. Azonban abban az esetben új eljárást kell lefolytatnunk, ami időtöbbletet jelent, úgy az óvoda nyitására semmi esetben lesz lehetőség szeptemberben. A Közreműködő Szervezet nem támogatja a határidő hosszabbítást. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint az önkormányzat a költségvetési rendeletének elfogadását követően, de legkésőbb március 15-éig a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben adatot szolgáltat az engedélyköteles hitelügyleteiről, amely kérelmet értékelés után az illetékes kormányhivatal felé továbbít. A törvény kimondja, hogy engedélyköteles hitelügyletet március 31-ig nem köthet az önkormányzat, és a kérelemhez csatolni kell a hitelszerződés tervezetét. A hitelintézet szintén addig nem tesz ajánlatot, amíg a költségvetési rendeletünk nem kerül elfogadásra. A stabilitási törvény 10. (2) bekezdése értelmében a Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges: a) a magyar költségvetést érintő, az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra, b) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre, c) a likvid hitelre vonatkozó, valamint d) a Fővárosi Önkormányzat és a megyei jogú város esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében pedig a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötése. A d) pont alkalmazása tekintetében az ugyanazon fejlesztési cél megvalósítását szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó ügyletek értékét egybe kell számítani.

4 A pályázatban vállalt teljesítés és pénzügyi ütemezés, illetve támogatás lehívás biztonságos teljesítése érdekében támogatás megelőlegező hitel felvételét javaslom Ft értékben. Sajnos a BM EU Önerő Alap pályázat keretében elnyert támogatást ( Ft) is a kifizetési kérelmek jóváhagyását követően lehet csak lehívni /utófinanszírozott támogatás/, erre a bank nem tud támogatás megelőlegező hitelt nyújtani (nem EU-s támogatás), így erre éven túli hitelt kell kérnünk, azzal a kitétellel, hogy lehetőség legyen előtörleszteni. Pályázatot kívánunk beadni az EU Önerő Alap támogatásra /ez nem azonos a BM EU Önerő Alap támogatással/, erről korábban döntött Testületünk. Az EU önerő alap pályázatot kifizetési kérelmenként kell benyújtani, és a kérelem elfogadásakor szerzünk tudomást arról, hogy visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő támogatásban részesülünk-e, vagy egyáltalán kapunk-e támogatást (így ez is utófinaszírozásként működik). Mindezek miatt szükséges éven túli EU önerő finanszírozására is hitelt felvenni, amelynek összege Ft. A BM önerő támogatási szerződés aláírásra került, így Ft-ot évben biztosan törleszteni tudunk. A kormányengedélyhez kötött projekten kívüli nem támogatott kiadások finanszírozására Ft hitelt szükséges felvennünk, amely a költségekre tekintettel nem közbeszerzés köteles az éven túli nem engedélyköteles hitellel együtt. MFB hitelt kívánunk igényelni a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési szabályzatunkban foglaltak szerint beszerzési eljárást kell lefolytatnunk az alábbi hitelintézetek jogosultak többek között az MFB-s hitel folyósítására: Erste Bank Hungary Zrt. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. OTP Bank Nyrt. Raiffeisen Bank Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. Jelenleg az MFB önkormányzati infrastruktúrafejlesztési programban a kamat mértéke: 3 havi EURIBOR(0,18%) + RKO1(2%) + legfeljebb 2,5%/évben van meghatározva, futamidő 25 év lehet maximum. A pályázatban vállalt határidők betartása igen fontos, egyrészt szeptemberben már működtetnünk kell az óvodát (férőhelyhiány miatt), másrészt nem látunk esélyt támogatási szerződés módosításra, arra az indokra hivatkozva, hogy a megvalósítás, illetve a pénzügyi teljesítés késik. A fentieket összefoglalva az alábbi hitelek felvételére van szükség: Ft támogatás megelőlegező hitel, éven belüli likvid hitel /nem engedélyköteles/ Ft nem támogatott önerő finanszírozása, MFB-s hitel 25 éves futamidő /engedélyköteles/ Ft a támogatott önrész finanszírozása, éven túli hitel, kikötve a hitelszerződésben az előtörlesztés lehetőségét és ezzel együtt vállalva az önerőre kapott támogatásokból annak visszafizetését /nem engedélyköteles/ Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Kerekegyháza, január 22. Dr. Kelemen Márk polgármester

5 Határozati-javaslat /2013. (I. 24.) sz. Kth. Hitelfelvétel, önerő biztosítása az Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca sarkán című, DAOP kódszámú című projekt finanszírozására Határozat 1.) Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete építési közbeszerzési eljárást folytatott le Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca sarkán című, DAOP kódszámú projekt megvalósítása érdekében. A közbeszerzési eljárás eredményes lezárásához támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy, a fejlesztéshez szükséges többletkiadást a évi költségvetésében biztosítja, melynek összege: Ft. A Képviselő-testület a projekt költségvetését az alábbiak szerint fogadja el: Forrás Nettó összeg 1. támogatás, ebből előleg utófinanszírozás (támogatásmegelőlegező hitel) önerő, ebből támogatott önrész /hosszúlejáratú hitel projekten kívüli nem támogatott önrész / hosszúlejáratú hitel Költségvetés összesen: ) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a projekt megvalósítása érdekében: Ft naptári éven belüli támogatásmegelőlegező hitelt vesz fel, december 31. lejárattal, Ft a támogatott önrész finanszírozására éven túli hitelt vesz fel, a hitelszerződésben az előtörlesztés lehetőségét kiköti és vállalja az önerőre kapott támogatásokból annak visszafizetését, Ft projekten kívüli nem támogatott önrész finanszírozására MFB önkormányzati infrastruktúrafejlesztési hitelt vesz fel 25 év futamidőre 3.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és jegyzőt a támogatás megelőlegező hitel felvétel ügyintézésére, a szerződés aláírására. 4.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatott önrész és a projekten kívüli nem támogatott önrész finanszírozására külön-külön hitelügyletet kíván kötni. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési értékhatár alatti szabályzat szerinti beszerzési eljárás lefolytatására, és a legkedvezőbb ajánlatot tevő hitelintézettel a hitelszerződést kösse meg az 5.) pontban foglalt feltételek teljesülését követően. 5.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, és a jegyzőt, hogy stabilitási törvény, és a vonatkozó kormányrendelet szerinti adósságot keletkeztető ügylet jóváhagyása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket a projekten kívüli nem támogatott önrész finanszírozására vonatkozó hitellel kapcsolatban. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester, Vincze Miklós jegyző Határidő: azonnal

6 6./ A Képviselő-testület Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca sarkán című, DAOP kódszámú projekt megvalósítása érdekében a projektben támogatott önerő csökkentése érdekében a kifizetési kérelmekhez kapcsolódóan EU Önerő Alap pályázatot nyújt be. Egyben felhatalmazza a polgármestert, és a jegyzőt a támogatási kérelmek benyújtására. 7./ A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitelek összegének visszafizetésére és arra, hogy a hitel visszafizetés összegét, valamint a járulékos költségeket beépíti az adott évi költségvetéseibe. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester, Vincze Miklós jegyző Határidő: értelemszerűen A határozatról értesül:.- Vincze Miklós jegyző, és általa - Pénzügyi iroda

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére 4790-1/2012. E LŐ T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére Tárgy: Folyószámla-hitelkeret és munkabérhitel felvétel szerződés felülvizsgálata Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Rövid lejáratú támogatást megelőlegező kölcsön felvétele

ELŐ TERJESZTÉS Rövid lejáratú támogatást megelőlegező kölcsön felvétele 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Rövid lejáratú támogatást megelőlegező kölcsön felvétele Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács Község Önkormányzata 7.990.000 Ft támogatást nyert az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-6/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 31-i rendkívüli ülésére Tárgy: A) Eplényi temető

Részletesebben

4/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁRCIUS 23. NAPJÁN MEGTARTOTT IV. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

4/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁRCIUS 23. NAPJÁN MEGTARTOTT IV. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 4/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁRCIUS 23. NAPJÁN MEGTARTOTT IV. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. támogatást megelőlegező

Részletesebben

A szerződés 2014. januári felülvizsgálata során kiderült, hogy a havi számlázott díj 450.154,- Ft, ami az indulási díj: 193,2 százaléka.

A szerződés 2014. januári felülvizsgálata során kiderült, hogy a havi számlázott díj 450.154,- Ft, ami az indulási díj: 193,2 százaléka. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. augusztus 14-én tartandó rendkívüli ülésére. Tárgy: Izsák város közvilágításának fejlesztése. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén DOZMAT KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén Helye: Dozmati Faluház Jelen vannak: Horváth Ádám Csongor polgármester, Dankovics Norbert képviselő,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM, AZ ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI HIVATAL, VALAMINT A NEMZETI SPORTHIVATAL KÖZÖS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM, AZ ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI HIVATAL, VALAMINT A NEMZETI SPORTHIVATAL KÖZÖS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM, AZ ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI HIVATAL, VALAMINT A NEMZETI SPORTHIVATAL KÖZÖS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a Beruházás a 21. századi iskolába program keretében hosszú lejáratú kedvezményes

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009.november 17-i, rendkívüli ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Gábor polgármester

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 12-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. január 14-ei ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. január 14-ei ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. január 14-ei ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A Kormány a közigazgatás átalakításának keretében a helyi igazgatás és önkormányzás mint az egyik legfontosabb

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi fejlesztési feladatai saját erejének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők:

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők: Szám:600/1/2015. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 02.11-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 18:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda Katalin

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2012. október 18.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2012. október 18. Javaslat Ózd Város Önkormányzata szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú pályázat megvalósításához szükséges önerő hitelek igénybevételére

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én (kedd) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó RENDKÍVÜLI ülésére

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S köznevelési intézmény működtetési kötelezettsége alóli felmentési kérelem tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. október 21-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. október 21-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. október 21-i ülésére 324/2010.(VII.08.)Kt.sz. Új szennyvíztisztító telephez vezető út önálló ingatlanná minősítése Jánoshalma Város

Részletesebben

1. számú előterjesztés

1. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. június 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

a Beruházás a 21. századi iskolába program keretében hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére

a Beruházás a 21. századi iskolába program keretében hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére PÁLYÁZAT a Beruházás a 21. századi iskolába program keretében hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére Pályázati kiírás 2.sz. módosítása Budapest, 2004. május 1. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítási támogatásának 2012. évi pályázati feltételeiről Miskolc Megyei

Részletesebben

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása . számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!! a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 1 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a 2014-2020-as Európai Uniós programok

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben