HIRDETMÉNY. Hatályos: február 23. napjától

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. február 23. napjától"

Átírás

1 Vállalati Hitel Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a vállalati hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Hatályos: február 23. napjától Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a jelen Hirdetményt megelőzően hatályban lévő Hirdetményhez képest az alábbi módosítás történt: A Hirdetményben rögzítésre került az újonnan bevezetett Terület alapú támogatás előfinanszírozása piaci alapú hitellel kondíciói. Változások a szövegben aláhúzással és kiemelve szedve olvashatóak. A hatályost megelőző Hirdetményeink elérhetők a weboldalunkon, valamint megtekinthetők bármelyik Bankfiókunkban. Közzététel napja: február 20. FHB Bank Zrt. Vállalati Hitel Hirdetmény

2 VÁLLALATI HITELEK Hatályos február 23. napjától Vállalati Hitel Hirdetmény A természetes személyek tulajdonában álló ingatlan fedezet mellett nyújtott deviza alapú hitel igények befogadását a Bank július 1-től felfüggeszti, erre tekintettel a Hirdetményben a deviza alapú hitelekre közölt kondíciók az ezen időpontot megelőzően befogadott kérelmek alapján kötött szerződésekre vonatkoznak. Vállalati hitelek Kamat mértéke (%/év) Prime rate Svájci frank hitelekre CHFLIBOR + évi 2,0 % Prime rate Euró hitelekre EURIBOR + évi 2,0 % Prime rate Forint hitelekre BUBOR + évi 2,0 % A kölcsön kamata a hitel összegétől, a hitel és a bevonásra kerülő fedezet biztosítéki értékének arányától, továbbá a bevonásra kerülő fedezet típusától és összetételétől, valamint az ügyfél minősítésétől függően kerül meghatározásra. Díj megnevezése Mértéke Esedékesség Megfizetés módja Hitelbírálati díj/projektvizsgálati díj/bankgarancia/bankgarancia ígérvény/bankgarancia keret bírálati díj A jóváhagyott hitel/bankgarancia/bankgarancia ígérvény/bankgarancia keret összeg alapján Pénztári befizetéssel, illetve átutalással Havi / háromhavi kezelési költség Havi / háromhavi A kamatfizetéssel együtt Forgalomelmaradási jutalék Rendelkezésre tartási jutalék Évi A kamatfizetéssel együtt, amennyiben az előírt forgalomcsatornázás nem valósult meg A kamatfizetéssel együtt FHB Bank Zrt. Vállalati Hitel Hirdetmény

3 Előtörlesztési jutalék 1 Módosítási jutalék Hosszabbítási díj kezelési költség Ügyintézésre vonatkozó költség ,- Ft + 1,3%, illetve 80 EUR + 1,3%, illetve 120 CHF + 1,3% Vállalati Hitel Hirdetmény Az előtörlesztés bejelentett és a Bank által elfogadott értéknapján, a ténylegesen előtörlesztett kölcsöntartozás összege után. Szerződésmódosításkor Szerződésmódosításkor Folyósításkor Nem szerződésszerű, nem pénzügyi teljesítéssel összefüggő ügyintézés 2 Igazolás kiállítása, egyéb ügyintézésre vonatkozó kérelem benyújtása 3 Ingatlanfedezetet érintő módosítások, melyek nem járnak a kölcsön- és zálogszerződés módosításával 5.000,- Ft / 5.000,- Ft / ,- Ft / A felszólításban megjelölt határidő leteltét követő 20 munkanapon belül. Ügyintézésre vonatkozó kérelem benyújtásakor Kérelem benyújtásakor Folyószámla-hitelkerethez / Rulírozó hitelkerethez kapcsolódó Keretmegnyitási jutalék Keretmegszüntetési jutalék i Folyószámla-hitelkeret / Rulírozó hitelkeret megnyitásakor Folyószámla-hitelkeret / Rulírozó hitelkeret évközi megszüntetésekor Bankgaranciához kapcsolódó Bankgarancia/Bankgarancia ígérvény díj Esedékességkor 1 A jutalék mértékétől a Bank és az Ügyfél egyedi megállapodásban eltérhet, melyet a Kölcsönszerződés rendelkezéseiben rögzítenek. 2 Kizárólag abban az esetben kerül felszámításra, amennyiben az Ügyfél a Bank által küldött felszólító levélben foglalt kötelezettségeinek a megadott határidőn belül nem tesz eleget. 3 Abban az esetben kerül felszámításra, amennyiben az Ügyfél a Bank részéről valamilyen igazolást, másolatot igényel, vagy a Bank az Ügyfél által igényelt szolgáltatás nyújtásával egyidejűleg igazolást ad ki az Ügyfél részére, továbbá amikor az Ügyfél egyéb, a szerződésben foglaltakon túlmenően, ügyintézésre vonatkozó kérelmet nyújt be. FHB Bank Zrt. Vállalati Hitel Hirdetmény

4 Bankgarancia Törlési jutalék ,- Ft / Vállalati Hitel Hirdetmény Bankgarancia rendszerből való törlésekor Bankgarancia Lehívási jutalék 0,2%, de minimum ,- Ft Lehívásokként A lehívás Bank által történő kifizetésekor Bankgarancia Nyilatkozat tervezet készítésének díja A tervezet kiadását megelőzően Meghiúsult ügylet jutaléka ,- Ft / A visszavonással egyidejűleg SWIFT költség 2.000,- Ft / oldal Alkalmakként A költség felmerülésekor Bankgarancia kibocsátása több nyelven Második és további nyelvenként ,- Ft Esedékességkor Bankgarancia Módosítási díj (kivéve a garancia összegének emelése és a lejáratának hosszabbítása) ,- Ft / módosítás Esedékességkor Ingatlan fedezethez kapcsolódó Tulajdoni lap másolat lekérdezés Térképmásolat lekérdezés 5.000,- Ft 7.000,- Ft Az ügyintézésre vonatkozó kérelem benyújtásakor/a lekérdezés megtörténtekor Ingatlan értékbecslési és felülvizsgálati díj Pénztári befizetéssel, illetve átutalással Ingatlan fedezethez kapcsolódó földhivatali ügyintézés díja Szerződéskötéskor, a fedezet módosításakor vagy kiengedésekor 4 A október 20. napjától kibocsátásra kerülő bankgaranciák esetében. FHB Bank Zrt. Vállalati Hitel Hirdetmény

5 Vállalati Hitel Hirdetmény Késedelmi kamat mértéke Kamat mértéke (%/év) Késedelmi kamat tőkére az ügyleti kamaton felül 6,00 % Késedelmi kamat kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre az ügyleti kamaton felül 6,00 % Esedékesség esedékessége esedékessége Törlesztés módja kamatfizetése kamatfizetése Szabad rendelkezésű kárösszeg Mértéke Esedékesség Szabad rendelkezésű kárösszeg ,- Ft Káresemény bekövetkezésekor Egyedi kondíciók alkalmazása A Bank a hitel összegétől, a hitel és a bevonásra kerülő fedezet biztosítéki értékének arányától, továbbá a bevonásra kerülő fedezet típusától és összetételétől, valamint az ügyfél minősítésétől függően egyedi döntés alapján a Hirdetményeiben szereplőtől eltérő kondíciókat is engedélyezhet. Az FHB Bank Zrt. és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara között Stratégiai Együttműködési hatálya alá tartozó ügyletek eltérő feltételei és kondíciói A jelen Hirdetményben megjelölt kondíciók az FHB Bank Zrt. és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara között Stratégiai Együttműködési hatálya alá tartozó ügyletek esetében az alábbi eltérésekkel alkalmazandók. Hitelfelvevők köre: Hitelfelvevő csak a saját nevére kiállított, szerződéskötéskor és folyósításkor érvényes kamarai kártyával rendelkező ügyfél lehet. A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogramjának 5 (Hitelprogram) második szakaszában finanszírozott ügyletek esetében további feltétel, hogy a Hitelfelvevő Magyarországi székhelyű, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény alapján KKV-nak tekinthető lehet, és megfeleljen a Hitelprogram mindenkori Terméktájékoztatójában előírt feltételeknek. 5 A Hitelprogramban történő részvétel részletes feltételei és további egyéb tudnivalók hozzáférhetők a Magyar Nemzeti Bank honlapján, a oldalon. FHB Bank Zrt. Vállalati Hitel Hirdetmény

6 Vállalati Hitel Hirdetmény Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Tagjai részére kínált kondíciók 6 Hitelcél Hitelprogram keretében történő beruházás finanszírozása* Hitelprogram keretében történő forgóeszköz beszerzés éven túli finanszírozása* Hitelprogram keretében történő forgóeszköz beszerzés éven belüli finanszírozása* Terület alapú támogatások (SAPS) Hitelprogram keretében történő előfinanszírozása* Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól elnyert támogatás Hitelprogram keretében történő, éven belüli előfinanszírozása* Terület alapú támogatások (SAPS) előfinanszírozása piaci alapon Hitelkamat éves mértéke Hitelbírálati díj Folyósítá si jutalék Előtörlesztési jutalék Minimálisan igényelhető kölcsönösszeg 2,35% p.a. 0 Ft 0 Ft 0 Ft ,- Ft 2,35% p.a. 0 Ft 0 Ft 0 Ft ,- Ft 2,15% p.a. 0 Ft 0 Ft 0 Ft ,- Ft 2,15% p.a. 0 Ft 0 Ft 0 Ft ,- Ft 2,15% p.a. 0 Ft 0 Ft 0 Ft ,- Ft 1 havi BUBOR + 2,50% Ft (szerződéskötési díj) 0 Ft 0 Ft ,- Ft *Fenti feltétek kizárólag a Hitelprogram időbeli hatálya alatt aláírt szerződésekre vonatkoznak. FHB Bank Zrt. 6 Kamarai tagság igazolása szerződéskötéskor és folyósításkor a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által kibocsátott, Ügyfél nevére szóló érvényes Kamarai Kártyával történik. Az FHB Bank Zrt. a hitel igényléséhez beadott dokumentumok alapján fenntartja magának a jogot, hogy egyedileg döntsön a hitel összegéről és a folyósítás feltételeiről. Az FHB Bank Zrt. fenntartja magának a jogot a kondíciók megváltoztatására. Módosítások a február 23. napja után befogadott ügyletek esetében érvényesek. FHB Bank Zrt. Vállalati Hitel Hirdetmény

HIRDETMÉNY. Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény

HIRDETMÉNY. Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a 2009. augusztus 01. napja előtt szerződött, a Lakossági jelzálogkölcsönök Általános Szerződési Feltételeiben meghatározottak

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. július 02. napjától Közzététel napja: 2015. július 01.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. július 02. napjától Közzététel napja: 2015. július 01. HIRDETMÉNY Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2015. július 02. napjától Jelen Hirdetmény az FHB Bank Zrt. és a jogelőd Allianz

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Közzététel napja: 2015. május 15. Hatályos: 2015. június 01. napjától

HIRDETMÉNY. Közzététel napja: 2015. május 15. Hatályos: 2015. június 01. napjától HIRDETMÉNY Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a 2012.március 31. napjáig szerződött állami kamattámogatással nyújtott lakossági jelzáloghitelek és birtokfejlesztési hitelek esetén alkalmazott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. augusztus 01. napjától Közzététel napja: 2015. július 31. Módosított közzététel napja: 2015. augusztus 28.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. augusztus 01. napjától Közzététel napja: 2015. július 31. Módosított közzététel napja: 2015. augusztus 28. HIRDETMÉNY Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Jelen Hirdetmény az FHB Bank Zrt. és a jogelőd Allianz Bank (továbbiakban: Bank) 2004. május

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. július 01. napjától

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. július 01. napjától HIRDETMÉNY Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a 2012.március 31. napjáig szerződött állami kamattámogatással nyújtott lakossági jelzáloghitelek és birtokfejlesztési hitelek esetén alkalmazott

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Már nem értékesített termékek

KONDÍCIÓS LISTA. Már nem értékesített termékek Hatályos: 2015. május 01. napjától Közzétéve: 2015. április 30. napján KONDÍCIÓS LISTA A jogelőd Allianz Bank Zrt. által 2011. március 31. napjáig megkötött jelzálogkölcsön szerződések, illetve az ezen

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. augusztus 01. napjától Közzététel napja: 2015. július 31.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. augusztus 01. napjától Közzététel napja: 2015. július 31. HIRDETMÉNY Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az állami kamattámogatással nyújtott lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2015. augusztus 01. napjától Jelen

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL HIRDETMÉNYE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL HIRDETMÉNYE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015.03.18. H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: 2015. január 1-től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés

Részletesebben

Vállalati hiteltermékek kondíciói 1

Vállalati hiteltermékek kondíciói 1 Hirdetmény Vállalati hiteltermékek kondíciói 1 18/2015 számú Eszköz Ügyvezető Testületi határozattal elfogadva, érvényes 2015.04.03-tól A módosítások, melyeket dőlt betűvel jelöltünk: Az Egységes területalapú

Részletesebben

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE B3 TAKARÉK Szövetkezet 8444 Szentgál, Fő u. 30. www.b3takarek.hu info@b3takarek.hu A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 HIRDETMÉNY A FOGYASZTÓI HITELEZÉSI

Részletesebben

2013.09.16. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL HIRDETMÉNYE

2013.09.16. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL HIRDETMÉNYE 2013.09.16. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL HIRDETMÉNYE S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A FŐBB KONDÍCIÓI I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Havi számlavezetési díj Hatályos: 2013. szeptember

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályba lépés napja: Az Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő adott követelés átruházásának napja 2

HIRDETMÉNY. Hatályba lépés napja: Az Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő adott követelés átruházásának napja 2 HIRDETMÉNY A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a, mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelések kapcsán a 2012.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Prémium Gold Lombard Hitelek esetén alkalmazott kondícióiról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Prémium Gold Lombard Hitelek esetén alkalmazott kondícióiról H I R D E T M É N Y Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Prémium Gold Lombard Hitelek esetén alkalmazott kondícióiról Közzététel napja: 2015. március 13. Hatályos: 2015. március 16. napjától

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a vállalkozói hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a vállalkozói hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.06.22-től

Részletesebben

Hatályos: 2015.03.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI

Hatályos: 2015.03.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI Hatályos: 2015.03.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2015.február 1. 1. TakarékPont Személyi Kölcsön kondíciói:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015.június 12. Hatályos: 2015. június 15. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. május 1. A Hirdetmény közzététele: 2014. május 5. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A kamatok

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI VÁLLALKOZÓI HITELKONSTRUKCIÓK FORGÓESZKÖZ HITEL A kölcsön összege: min. 1.000.000.-Ft- tól A kölcsön futamideje: maximum 5 év Kamat¹:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönökre igénylést nem fogad be.

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönökre igénylést nem fogad be. HIRDETMÉNY A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a, mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelések kapcsán a Lakossági

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Kihirdetve: 2011. január 10. Érvényes: 2011. január 10. Lakosság AL/1.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2012.június 1-től

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2012.június 1-től HIRDETMÉNY a BUDA Takarék Szövetkezeti Hitelintézet hivatalos tájékoztatója a nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókró, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2012.június

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA Meghirdetve: 2013. június 06. Hatályos: 2013. június 06. I. A HITELSZÖVETKEZET ÁLTAL ALKALMAZOTT REFERENCIAKAMATOK MEGNEVEZÉS ÉRVÉNYES KAMATMÉRTÉK Jegybanki alapkamat

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI

Hatályos: 2015.01.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI Hatályos: 2015.01.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN KÖZPONTILAG MEGHATÁROZOTT FŐBB KONDÍCIÓI 2015. január 1-től Az Ügyleti kamat mértékének

Részletesebben

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE A Banco Popolare Hungary Bank Zrt, mint Átruházó és a, mint Átvevő között 2013

Részletesebben

MIKROVÁLLALATI HITEL ÉS GARANCIA HIRDETMÉNY

MIKROVÁLLALATI HITEL ÉS GARANCIA HIRDETMÉNY MIKROVÁLLALATI HITEL ÉS GARANCIA HIRDETMÉNY 200 millió forintnál alacsonyabb éves nettó árbevételű vállalkozások (mikrovállalatok) részére Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. hivatalos tájékoztatója a mikrovállalatok

Részletesebben

HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2015.06.01

HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2015.06.01 Sajóvölgye Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2015.06.01 Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei a Sajóvölgye Takarékszövetkezet vállalkozó

Részletesebben

Hatályos: 2014.01.01. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI

Hatályos: 2014.01.01. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI Hatályos: 2014.01.01. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN KÖZPONTILAG MEGHATÁROZOTT FŐBB KONDÍCIÓI 2014. január 1-től Az Ügyleti kamat mértékének

Részletesebben

FHB INGATLANLÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA

FHB INGATLANLÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA FHB INGATLANLÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA Az FHB Ingatlanlízing Zrt. hivatalos tájékoztatója zálogkölcsön és pénzügyi ingatlanlízing termékek esetén alkalmazott, kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. február 2-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése

Részletesebben

Forgalmazott termékek. A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a vállalkozói kölcsönök és hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

Forgalmazott termékek. A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a vállalkozói kölcsönök és hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Forgalmazott termékek A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a vállalkozói kölcsönök és hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2015. augusztus 1. A Hirdetmény közzététele: 2015.

Részletesebben