E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 Szám: 14/349-17/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése június 23-i ülésére Tárgy: Folyószámla hitelkeret biztosítása érdekében közbeszerzés kiírása Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztést készítette: Horváth Mária megyei aljegyző Az előterjesztést megtárgyalták: Gazdasági és Területrendezési Bizottság, Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

2 2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat június 23-án folyószámla közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően hitelkeret szerződést kötött millió forint folyószámla hitelkeret igénybevételére. E hitelkeret a november 29. napján kelt szerződésmódosító okirat szerint millió forintra bővült, ingatlanfedezet biztosításával, keretbiztosítéki jelzálogjog bejegyzésével. A pénzintézet a lehetséges fedezetigényként megjelölt Veszprém, Vár u. 6. szám alatti 288 hrsz-ú, a Gic, Nagy L. u. 12. szám alatti 157/1 hrsz-ú, a Balatonalmádi, Veszprémi út 83. szám alatti 2 és 3 hrsz-ú ingatlan együttest és a Veszprém, Victor H. u.3. szám alatti 5690/A/1-5 hrszú ingatlant vette igénybe. A keretbiztosítéki jelzálogjoggal terhelt ingatlanok együttes ingatlanvagyon kataszteri értéke ezer forint volt. A folyószámla hitelkeret június 23. napján lejár, ezért a Kbt. IV. fejezet 125. (2) bekezdése b) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatásával az 59/2011. (IV. 28.) MÖK határozat értelmében 1800 millió forint folyószámla hitelkeret igénybevételére indítottunk eljárást. A közgyűlési felhatalmazás alapján a folyószámlát vezető pénzintézettel előzetes konzultációk történtek, amelyeken a bank a hitelkeret megnöveléséhez óvadéki betét elhelyezését, valamint ingatlan fedezetként történő bevonását tekintette megoldásnak a megemelt hitelkeret biztosítása érdekében. Míg ez utóbbi feltétel teljesítésére a megyei önkormányzatnak a május 31-i Közgyűlésen volt lehetősége, úgy a kötvény terhére óvadéki betét elhelyezésére ilyen célra nincs mód, tekintettel a kötvényben megjelölt fejlesztési célú feladatokra. Ennek tudatában az OTP Bank Nyrt. a folyószámla hitelkeret megemelése céljából lefolytatandó közbeszerzési eljárásban rögzített határidőre nem jelent meg, nem nyújtott be ajánlatot és távol maradását nem mentette ki sem szóban, sem írásban. Így az eljárás a Kbt. 92. a) pontja alapján eredménytelen lett. A Kbt (2) bekezdésének c) pontja alapján ebben az esetben lehetőség van a jogszabálynak megfelelően a rendkívüli sürgősségre tekintettel új eljárás lefolytatására, mivel nem ajánlatkérő mulasztásából következő ok alapján lett eredménytelen az előző eljárás. Az eredménytelen eljárást követő ismételt tárgyalásokon a pénzintézet és a megyei önkormányzat vezetése arra az álláspontra jutott, hogy a jelenlegi hitelkerettel, azonos feltételekkel és nagyságrenddel két hónapra célszerű rendkívüli sürgősségi közbeszerzési eljárás keretében szerződést kötni. A 91/2011. (V.31.) MÖK határozat alapján közbeszerzési eljárást folytattunk le, az ajánlatról készült összegezés az előterjesztés mellékletét képezi. A hitelszerződés megkötésének várható időpontja június 20-a, és időtartama augusztus 22-ig tart. A megyei önkormányzat likviditásának biztosítása érdekében a folyószámla hitelkeretre a továbbiakban is a megyei önkormányzatnak szüksége van. Annak érdekében, hogy a likviditást fenntartható legyen a megyei önkormányzat pályázatot nyújtott be ÖNHIKI támogatásra és az első eljárásban 132 millió forint visszatérítendő támogatást kapott. Az ismételt eljárásban újra benyújtásra került az igény és várhatóan kedvező elbírálásban részesül. Ezzel egyidejűleg a visszatérítendő támogatás átminősítését kezdeményeztem vissza nem térítendővé. A fentiek alapján, valamint a pénzpiacokon tapasztalható

3 3 bizonytalanság miatt célszerű a jelenleg meglévő hitelkeret nagyságára kiírni közbeszerzési eljárást, és szigorú gazdálkodással biztosítani a likviditást. Annak érdekében, hogy a közbeszerzés eljárást erre a nagyságrendű hitelkeretre időben lefolytathassuk, kérem, a tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. /2011. (VI. 23.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat folyamatos működésének biztosítása céljából 1400 millió forint folyószámla-hitel felvételéről dönt. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy közbeszerzési eljárást folytasson le ezer Ft bankszámlához kapcsolódó hitelkeret egy évre történő megnyitása érdekében. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a folyószámlát vezető bankkal közbeszerzési eljárás keretében a legkedvezőbb feltételek biztosítására folytassa le a tárgyalásos eljárást és kösse meg a hitelszerződést. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a augusztus 22-tól augusztus 21-ig terjedő időszakra kötendő folyószámla hitelkeret fedezetéül a évi költségvetési bevételein felül ingatlanfedezetet is felajánl az 1400 millió forint hitelkeret biztosítékaként. A pénzintézet lehetséges fedezetigényeként változatlanul a 154/2010. (VIII. 05.) MÖK határozatban már korábban kijelölt alábbi ingatlanok körét határozza meg a megyei önkormányzat, melyek az alábbiak: Veszprém, Vár u. 6. (288 hrsz), Veszprém, Victor H. u. 3. (5690/A/1-5 hrsz), Balatonalmádi, Veszprémi út 83. (2 és 3 hrsz), Gic, Nagy L. u. 12. (157/1 hrsz). A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a folyószámla vezető pénzintézettel történő tárgyalások lefolytatására és sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a szerződés aláírására. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatt költségvetésében a fejlesztések előtt a hitel és járulékai fedezetét saját bevételeiből megteremti, és a visszafizetésre kötelezettséget vállal. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a soron következő közgyűlésen tájékoztassa a közgyűlést a közbeszerzési eljárás eredményéről. Határidő: legkésőbb augusztus 10. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, június 14. Lasztovicza Jenő s.k.

4 4 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprém Megyei Önkormányzat 8200 Veszprém, Megyeház tér A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 1400 millió forint folyószámla hitelkeret biztosítása ajánlatkérő részére egy éves időtartamra 3. A választott eljárás fajtája: Kbt (2) bekezdés c) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 4. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt ának c) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt ának (1) bekezdése szerinti indokolás: - c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: - 5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 1 6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): Az ajánlattevő neve: OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. Az ajánlattevő székhelye:1051 Budapest, Nádor u. 16.(fiók:Veszprém, Budapest út 4.) Az ellenszolgáltatás (éves kamatláb %-ban): sávos millió Ft összegű keretösszeg igénybe vételéig: 1 havi BUBOR + 1,50 %/év kamat, + 0,30 %/év kezelési költség, + 0,20 %/év rendelkezésre tartási jutalék THM: (a én érvényes 1 havi BUBOR érték (6,05%) figyelembe vétele mellett): 7,55% millió Ft-t és 600 millió forint közötti keretösszeg igénybe vétele esetén: 1 havi BUBOR + 2,20 %/év kamat, + 0,30 %/év kezelési költség, + 0,20 %/év rendelkezésre tartási jutalék THM: (a én érvényes 1 havi BUBOR érték (6,05%) figyelembe vétele mellett): 8,25% millió Ft-t és 1400 millió forint közötti keretösszeg igénybe vétele esetén: 1 havi BUBOR + 2,40 %/év kamat, + 0,30 %/év kezelési költség, + 0,20 %/év rendelkezésre tartási jutalék THM: (a én érvényes 1 havi BUBOR érték (6,05%) figyelembe vétele mellett): 8,45% A bírálati szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): - Az elbírálás részszempontjai (adott esetben alszempontjai is) A részszempontok ai (adott esetben az alszempontok ai is) Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: és és és A mal szorzott értékelési ok összegei ajánlattevőnként: Adott esetben a részszempontokra adott szöveges értékelése: (A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési ot, jobb oldalára pedig az értékelési nak a mal kialakított szorzatát kell beírni.) c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása:- d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti ot:- 7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:- 8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:-

5 5 b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:- 9. * A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek:- a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:- b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:- 10. * A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet:- a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:- b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:- 11.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt (2) bekezdés c) pontja szerinti eljárást folytatta le, mert a korábban a Kbt (2) bekezdés b) pontja szerinti eljárásban az ajánlatkérésre felkért folyószámlát vezető OPT Bank Nyrt. az ajánlattételi határidő lejártakor nem adott be ajánlatot. Ez nem volt előre látható, nem ajánlatkérő mulasztása miatt volt eredménytelen a korábbi eljárás. A jelenleg hatályban lévő folyószámla hitelkeret szerződés június 23. napján lejár. A beszerzés feltétlenül szükséges, mert ajánlatkérő önkormányzata kötelező és önként vállalt kötelezettségeinek, valamint folyamatos és biztonságos gazdálkodásának biztosítása szempontjából feltétlenül szükséges a szolgáltatás igénybevétele. A rendkívüli sürgősség miatt ajánlatkérő a nyílt, a meghívásos vagy a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásra előírt határidőket nem tudta volna betartani. 12. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. (3) bekezdés] kezdőnapja: A Kbt alapján tilalmi időszak nem áll fenn. b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. (3) bekezdés] utolsó napja: A Kbt alapján tilalmi időszak nem áll fenn. 13. * Egyéb információk: Szerződéskötés tervezett napja: június * Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja:- 15. Hivatkozás az eljárást megindító hirdetményre, illetőleg felhívásra és közzétételének/megküldésének napja: június Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésének időpontja: június Az összegezés elkészítésének időpontja: június * Az összegezés javításának indoka:- A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.