E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27- ei ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27- ei ülésére"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27- ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat által évben támogatásban részesítettek elszámolásáról Az előterjesztést készítette: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető Az előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Törvényességi észrevételem nincs: Vincze Miklós jegyző

2 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008 február 27-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat által évben támogatásban részesítettek elszámolásáról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.Tv.13/A./2/.bekezdés és a Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2007.évi 5/2007./III.01./.sz. rendeletének (továbbiakban:kt) 6../10/.bekezdése szerint az önkormányzat által nem szociális ellátás címén támogatásban részesített szervezetek illetve magánszemélyek a kapott támogatásról legkésőbb január 15 ig beszámolni kötelesek. I. fejezet Támogatásban részült szervezetek évben Ezer Ft Megnevezés 2007.évi 2007.évi Tám. szerz.sz évi eredeti ei. módos.ei. elszám. maradvány Komondor Tours Kft Kerekegyházi Nyugdíjas Klub Európa Jövője Egyesület Kerekegyháza Sportegyesület Mozgáskorlátozottak Egyesülete Kerekegyháza Polgárőr Egyesület Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete Varga Tanya Kft MH Honvéd Eü.Központ BKKM-i Rendőr-főkapitányság Településünk Fejlődéséért Alapítvány Kerekegyháza Tűzoltó Köztestület Kerekegyháza Tűzoltó Köztestület Római Katolikus Plébánia Hivatal Református Társegyházközség Református Társegyházközség Tavaszi Szél Népdalkör Római Katolikus Plébánia Hivatal Magyar Cserkészszövetség A KT 6../10/.bekezdése szerint

3 3 A 2/4.sz.és 2/6.sz.mellékletekben meghatározott szervezetek a részükre juttatott támogatatási összegek felhasználásáról tárgyév július 31 ig illetve tárgyévet követő január 15 ig kötelesek beszámolni. Amennyiben valamelyik támogatott szervezet a számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettség teljesítéséig a további támogatás folyósítását fel kell függeszteni. Komondor Tours Kft. vállalta a Március 15-i rendezvény szervezését, amely kötelezettségnek évben eleget tett, de a támogatási szerződés szerint további támogatás fejében 5 éven keresztül kötelezte magát ezen rendezvény megtartására. Előterjesztésem második fejezetében külön tájékoztatom a T. Képviselő-testületet a Történelmi játék a pusztában rendezvény lebonyolításáról. Javaslom, hogy külön határozatban döntsön testületünk a Történelmi játék a pusztában támogatási szerződés további sorsáról. Kerekegyháza Sportegyesület előterjesztésünk elkészültéig a Ft-tal elszámolt, a december havi rezsiköltségeket finanszírozta ebből. BKKM-i Rendőr-főkapitányság, Településünk Fejlődéséért Alapítvány, Tavaszi Szél Népdalkör, és a Római Katolikus Plébánia Hivatala kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz, hogy a évben kiutalt támogatásból fel nem használt maradvány visszautalási kötelezettségétől tekintsünk el, azzal a kitétellel, hogy június 30-ig a szerződésünkben nevezett célra a támogatás felhasználásra kerül. II. fejezet márciusában Támogatási Szerződést kötöttünk a Komondor Tours Kft-vel (továbbiakban: Támogatott) a március 15-én megrendezésre kerülő Történelmi játék a pusztában elnevezésű rendezvény támogatásához. Az idegenforgalmi adó terhére 2 millió ftos támogatást nyújtott az önkormányzat a rendezvény lebonyolításához, melynek a Pongrácz Major adott helyet. Támogatott a rendezvényt lebonyolította, a támogatási összeggel elszámolt. Szakmai beszámoló elkészítésének részben tett eleget: rövid szöveges beszámolót elkészítette, de a rendezvényről fényképeket, az írott és elektronikus úton terjesztett (hirdetés, újságcikk, stb) propagandaanyagról másolatot nem mellékelt. A Támogatott a Támogatási Szerződésben vállalta, hogy a rendezvényt 5 éven át minden évben megtartja végén a Támogatott és a Pongrácz Major tulajdonosa között az üzleti kapcsolat megszakadt. Miután a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségeiről Támogatott semmilyen jelzéssel nem élt, ezért február közepén felvettük a kapcsolatot a Támogatottal, a rendezvény megrendezésével kapcsolatosan. A Támogatott írásos, majd telefonos megkeresésünk után - az alábbi tájékoztatást adta: A Támogatási Szerződésben vállalt rendezvény lebonyolításához szükséges eszközök egy része a Pongrácz Majorban, másik része a Támogatottnál maradt. A rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében a szervezőmunkát még ősszel el kellett volna kezdeni, melyről akkor semmilyen információval nem szolgált Támogatott. Mivel ez nem történt meg, illetve a rendezvény lebonyolításához szükséges eszközök nem állnak rendelkezésre, a rendezvényt nem tudja megtartani. Mindezek alapján a rendezvény megtartására a további években sem lesz lehetőség. A támogatást az idegenforgalmi adóbevételből kapta, melyhez a Támogatott vállalkozása is hozzájárult. A rendezvény összköltsége 4,7 millió forint volt. A kapott támogatást teljes egészében a rendezvény lebonyolításához használta fel.

4 4 A szóbeli tájékoztatást követően a mellékelt levelet juttatta el a Polgármesterhez, melyben a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezi. A Támogatási Szerződés a évi rendezvény lebonyolításához adott 2 millió forint elszámolási kötelezettségét írja elő. A Támogatott külön pontban (5.) vállalta a rendezvény további 5 éven való megtartását. A Támogatási Szerződés 7. pontja szerint: amennyiben Támogatott az előírt számadás kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a jelen szerződésen túl további támogatást számára Támogató nem nyújt. Támogatott számadási kötelezettségének eleget tett, szakmai beszámolóját részben készítette el, és fenti okokra hivatkozással a rendezvény további megtartását nem vállalja. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltak, valamint a mellékelt levélben leírtak alapján az elszámolás elfogadásával, illetve a támogatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével kapcsolatosan foglaljon állást. Kerekegyháza, február 15. Dr. Kelemen Márk polgármester

5 5 /2008. (II. 27.) sz. Kth. Tájékoztató az önkormányzat által évben támogatásban részesítettek elszámolásáról Határozat-tervezet Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kerekegyháza Város Önkormányzat által évben támogatott szervezetek elszámolásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 2./ A Képviselő-testület a BKKM-i Rendőr-főkapitányság, Településünk Fejlődéséért Alapítvány, Tavaszi Szél Népdalkör, és a Római Katolikus Plébánia Hivatala esetén a évben kiutalt támogatásból fel nem használt maradvány visszautalási kötelezettségétől eltekint, azzal a kitétellel, hogy június 30-ig az utólagos felhasználásnak és elszámolásnak eleget tesz. Egyben a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelelő tartalmú, vonatkozó támogatási szerződés módosítások megkötésére, aláírására. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 3./ A évre jóváhagyott támogatás kiutalására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a évi támogatási maradvánnyal elszámolt. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: értelemszerűen A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző - Támogatott szervezetek - Pénzügyi iroda

6 6 Határozat-tervezet /2008. (II.27.) sz. Kth: Történelmi játék a pusztában Támogatási szerződésről Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Történelmi játék a pusztában c. rendezvényre kötött támogatási szerződésben foglaltakra vonatkozó elszámolást elfogadja. 2./ A Képviselő-testület a Támogatási Szerződést a megváltozott körülményekre tekintettel, közös megegyezéssel megszünteti. Egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés megszüntetésére vonatkozó nyilatkozat, megállapodás aláírására. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző - Támogatott szervezet - Pénzügyi iroda

7 7

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 25- ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 25- ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 25- ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat által 2008. évben támogatásban részesített szervezetek elszámolásáról

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A járóbeteg-szakellátási feladatokkal összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A járóbeteg-szakellátási feladatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A járóbeteg-szakellátási

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 3-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 3-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 3-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvári Művelődési Ház NKft.-vel kapcsolatos ügyek

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ 2/2009.(II. 12.) RENDELETÉNEK A 15/2011.(X. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL

Részletesebben

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I.

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Isaszeg Város Önkormányzatának támogatási szabályzatát az alábbi

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/942-1/2013/I. Üi.: Juhászné Kérdő E. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Államháztartáson kívüli forrás

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés részletezése

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés részletezése Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (VI...) önkormányzati rendelete államháztartási forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről Vilonya Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére Tárgy: A járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás jóváhagyása Sorszám: IV/5. Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

28. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

28. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás önkormányzattal

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S köznevelési intézmény működtetési kötelezettsége alóli felmentési kérelem tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete az államháztartáson Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról Segesd Község Önkormányzatának

Részletesebben

39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat

39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. alapján az önkormányzat saját

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal 9/2008. (II.27.) rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről......18. oldal 10/2008.

Részletesebben