BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOGÚ VAROS PDLGÁRMESTERÉTÖL. Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOGÚ VAROS PDLGÁRMESTERÉTÖL. Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOGÚ VAROS PDLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. Ikt. sz. : VJJJ. 30-/ Előadó: Tarné Siuber Éva Mell. : l db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) NYILVANOS ÜLÉS napirendje Telefax: (66) / E-mai!: A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: Döntés a évi hitel felvétel tárgyú beszerzési eljárásban Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének október 18. napján tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a évi költségvetésről szóló 4/2013. (Il. 25.) önkormányzati rendeletét oly módon fogadta el, hogy abban felhalmozási célú hiányként ezer Ft összeg szerepelt. A közgyűlés a hiány kezelésére fejlesztési célú hitelt jelölt meg, amely egyrészt a évben leszerződött hitel ez évre áthúzódó részéből ( ezer Ft-ból), másrészt a évi költségvetésben tervezett új hitel összegéből ( ezer Ft-ból) tevődött össze. A júniusi közgyűlés a 20/2013. (VII. 4.) önkormányzati rendelettel módosította a évi költségvetést. A módosítás érintette a évi hitelfelvétel összegét és a megvalósítandó célokat. A módosítást követően Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi hitelfelvételi előirányzataként ezer Ft került meghatározásra, amelynek részletezését mellékletként csatoljuk. Fontos szempont, hogy a tervezett hitelfelvételhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény előírásai alapján nem szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása. A célok nyertes Európai Uniós pályázatok önrészéhez, illetve a megyei jogú városokra vonatkozó 100 millió forintot meg nem haladó fejlesztési ügyletekhez kapcsolódnak. A hitel összegének nagyságrendje lehetövé tette, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a fejlesztési hitel felvétele érdekében közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást folytasson le. A pénzintézetek részére az ajánlatkérő levelek postázása augusztus 21-én megtörtént.

2 2 Az önkormányzat részéről meghatározásra kerültek a hitel nyújtásához kapcsolódó főbb szempontok, amelyek figyelembevételével a bankok ajánlatukat összeállíthatták (pl. a hitel futamideje 10-től 15 évig terjedhet, a hitelszerződés l-4 db lehet, és kértük a biztosítékok, jelzálogigények megjelölését is). Az ajánlattételi határidő október 3. volt. A megjelölt határidőre három pénzintézet nyújtott be ajánlatot: a Gránit Bank Zrt., az OTP Bank Nyrt., valamint az UniCredit Bank Hungary Zrt. A meghirdetettek alapján az ajánlatot benyújtó pénzintézetekkel október 8-án tárgyalás lefolytatására is sor került. A tárgyalást követően a pénzintézetek megtették végleges ajánlatukat, amelyek a következők : 1. Gránit Bank Zrt. A hiteligényt 2 hitelszerződésben kezelné. A hitel futamideje II év. A hitel rendelkezésre tartási ideje: december 31. Az a) hitelcélra 3 havi EURlBOR + RK03 + 1,95 % kamatfelár. A b), c) és cl) hiteleéira 3 havi EURlBOR + RK01 + 1,95 % kamatfelár. Rendelkezésre tartási jutalék: évi 0,4 % a le nem hívott hitelösszegre. Hitelbírálati díj: a hitelösszeg 0,75 %-a. Jelzálogigény: a hitelkeret 120 %-a. 2. OTP Bank Nyrt. A hiteligényt 4 hitelszerződésben kezelné. A hitel futamideje 15 év. A hitel rendelkezésre tartási ideje: december Az MFB ÖIP konstrukcióban 1. Hitelcél (csatornázás és szennyvíztisztítás): Kamat: 3 havi EURIBOR (jelenleg 0,224 %) + MFB refinanszírozási kamatfelár RKO l (jelenleg 2,0 %) + hitelintézeti kamatrés cl,95 %) = 4,174 %. A KEOP derogációs projektek elismerhető, elszámolható költségén belül elvárt megtérülő önrész finanszírozása (6.10 hitelcél) esetén a türelmi időre a kamat mértéke: MFB refinanszírozási kamatfelár RK03 (jelenleg 1,0 %) + hitelintézeti kamatrés cl,95 %) = 2,95 %. Rendelkezésre tartási jutalék: 0,4 %. Projektvizsgálati díj: egyszeri díj, mértéke a szerződött összeg 0,0 %-a. 2. Hitelcél (út- és járdaépítések, felújítások): Kamat: 3 havi EURIBOR (jelenleg 0,224 %) + MFB refinanszírozási kamatfelár (jelenleg 2,0 %) + hitelintézeti kamatrés cl,95 %) = 4,174 %. Rendelkezésre tartási jutalék: évi 0,4 %. Projektvizsgálati díj: egyszeri díj, mértéke a szerzödött összeg 0,0 %-a. A kamat mértéke - az ajánlatkéréstől eltérően - az alapkamat (3 havi EURIBOR) jelenlegi értékére (0,224 %) tekintettel 3 tizedesjegy pontossággal lett megadva.

3 3 ll. OTP saját forrású célhitel konstrukcióban 3. Hitelcél (Árpád sor, Derkovits sor, József A. utca, Luther u. belterületi önkormányzati utak fejlesztése): Kamat: 3 havi BUBOR (jelenleg 3,75 %) + 2,0 % = 5,75 %. Rendelkezésre tartási jutalék: 0,15 %. Kezelési költség 0,0 %. Szerződéskötési díj: egyszeri díj, mértéke a szerződött összeg 0,0 %-a. 4. Hitelcél (Árpád Gyógy és Strandfürdő energetikai fejlesztése): Kamat 3 havi BUBOR (jelenleg 3,75 %) + 2 % = 5,75 %. Rendelkezésre tartási jutalék: 0,15 %. Kezelési költség: 0,0 %. Szerződéskötési díj: egyszeri díj, mértéke a szerződött összeg 0,0 %-a. Biztosítéki, jelzálogigény: Fedezetként bevonásra kerülő ingatlanokkal, értékbecslés alapján legalább 100 %-os fedezettség megléte (banki számítási metódus alapján: a forgalmi érték 60 %-a.). 3. UniCredit Bank Hungary Zrt. A hiteligényt l hitelszerződésben kezelné. A hitel futamideje 10 év. A hitel rendelkezésre tartási ideje: december 31-ig, de ha lehetséges 3 évre meghosszabbítható. 3 havi EURIBOR (0,227 %) + RKO 1 (2,00 %) + kamatfelár (1,13 %). Rendelkezésre tartási jutalék: O. Szerződésmódosítási díj: O. Hitelvizsgálati díj: O. Összesen: 10 évre: ,- Ft; 4 évre ,- Ft. Biztosíték: Felhatalmazó levél. Jelzálogigénye: a bank a hitel nyújtásához nem igényel jelzálogfedezetet. A fentiekben bemutatott három banki ajánlat alapján megállapítható, hogy mind költségekben, mind a jelzálogigény tekintetében az Uni Credit Bank Hungary Zrt. ajánlata a legkedvezőbb. Kérem a Tisztelt Közgyűlésta határozati javaslat elfogadására. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság előterjesztéssel kapcsolatos határozata a közgyűlésen kerül ismertetésre. A döntés végrehajtásában közrernűködő felelős hivatali egység: Pénzügyi és Gazdasági Osztály. HATÁRÜZATI JAVA8LAT: l. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a évi hitelfelvétel tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének az UniCredit Bank Hungary Zrt.-t (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) hirdeti ki.

4 4 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a nyertes ajánlattevővel kötend ő szerz ödések aláírására. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: október 18. Békéscsaba, október ll. Vantara Gyula polgármester EllenjegYZéS~ [) ' <» :, Jogi: e; ' ",o" Pénzügyi: ~7!..t::::':f.-"-::'...

5 Békéscsaba MegyeiJogú Város Önkormányzata Melléklet A évi hitelfelvétel elóirányzata terhére megvalósítandó fejlesztési célok Fejlesztési célok évi 20/2013. (VI1.4.) évi eredeti módositott önk.rendelet elóirányzat elóirányzat szerinti változás V.2-ig e Ft évi módositott előirányzat Európai Uniós támogatássat megvatósutó projektek őneröszükségtetei 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város csatornázásának és szennyviztisztitásának fejlesztése KEOP-1.2.0/2F 2008-D03 azonositó számú projekt 2. Árpád Gyógy- és Strandfürdő energetikai fejlesztése O KEOP /B pályázat 3. Békéscsabán az Árpád sor, Derkovits sor, József Attila utca, Luther utca belterületi önkormányzati utak fejleszt ése O DAOP-3.1.1/B jelúpályázat Cmkormenvze üsaját eröból megvalósutó felhatmozási célok forrás szükséglete 1. Út - és járdaépítések, felújitások O O 100 OOO 100 OOO Fejlesztési célokra tervezett öneró összesen Megjegyzés' az államháztartásról szóló2011. évi CXCV. törvény23. (2) bekezdésf) pontja,valamint Magyarországgazdasági stabilitásáról sz óló 2011 évi CXCIV törvény10 (2) bekezdés a) és d) pontja alapján