E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 22-i ülésére"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-i ülésére Tárgy: Karácsonyi fénydekorációs eszközök beszerzése Az előterjesztést készítette: Előterjesztő: Ferencz Péter Beruházási és közbeszerzési referens Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Törvényességi észrevételem nincs: Vincze Miklós jegyző Pénzügyi iroda részéről látta: Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi iroda vezető Melléklet: 1 Döntési javaslat: határozat-javaslat Döntési változatok száma: 2

2 E LŐ T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-i ülésére Tárgy: Karácsonyi fénydekorációs eszközök beszerzése Tisztelt Képviselő-testület! Egyre nagyobb igény van az itt élő emberek részéről ünnepek alkalmával a kellő hangulat megteremtésére, így karácsony alkalmával a díszkivilágítás megvalósítására. Az utóbbi 1-2 év során - helyi vállalkozók felajánlásának köszönhetően, illetve a T Képviselőtestület évben hozott 186/2007. (XI. 28.) sz határozata szerint ennek az igénynek a megvalósítása elkezdődött. A felajánlásokból és vásárlásból jelenleg rendelkezésünkre álló világító testek: 9 db csillag, 3 db égősor, 5db égősor, 4db jégcsapfüggöny. Ez a mennyiség esztétikailag, városképileg bővítésre szorul, a Fő utca hosszúsága és adottságai még több dekorációs eszköz felszerelésére ad lehetőséget ban önkormányzatunkat egyedi pályázati lehetőséggel megkereste ezen dekorációs elemek kizárólagos forgalmazásával foglalkozó Noeldecor Kft. Pályázható termékeik közül Ft vásárlása esetén 50 %-os kedvezményt, támogatást biztosítanak, azzal hogy a megvásárolt termékeket 3 évig üzemeltetnünk kell. A pályázati felhívásukat előterjesztésemhez mellékelek. Javaslom a pályázaton való részvételt a következő eszközök beszerzésével: 11 db 6417 kódszámú 100x100 függeszték tartószerkezettel nettó Ft értékben melyből nettó Ft visszaigényelhető. Az akciós termékek közül megvásárolnánk 4db fényfűzért a 2007-ben vásárolt füzérek folytatásaként nettó Ftért. A támogatás kizárólag a fényforrásokra vonatkozik, a tartószerkezetekre nem. A fentiekből kiszámolva a teljes bekerülési költség nettó Ft-ra alakul melyből az önkormányzat nettó Ft-ot támogatásként visszaigényel, így kifizetendő ősszeg Ft+ÁFA. Tájékoztatom továbbá a T. Képviselő-testületet, hogy nyertes pályázat esetén az önerő 2%- át Önkormányzatunk visszaigényelheti és az iskola számára támogatásként felajánlhatjuk. Mivel ezen pályázati konstrukció keretében kizárólag a Noeldecor Kft-től szerezhető a díszkivilágítás, így nem tartozik a beszerzés a közbeszerzési értékhatár alatti szabályzatunk hatálya alá. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a karácsonyi fénydekorációs eszközök beszerzésére vonatkozó előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Kerekegyháza, október 16. Dr. Kelemen Márk polgármester

3 Határozati javaslat./2008. (X. 22.) sz. Kth. Karácsonyi dekorációs eszközök beszerzése Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a Noeldecor Kft. (Gyöngyös, Belváros tér 6.) által meghirdetett karácsonyi fénydekorációs eszközök beszerzésére vonatkozó egyedi pályázatra pályázatot nyújt be nettó Ft támogatás elnyerése érdekében. A pályázat pozitív elbírálása esetén, a pályázható termékek közül 11 db 6417 kódszámú függesztéket tartószerkezettel együtt, valamint az egyéb termékek közül 4 db 50m-es fényfüzért szerez be, összesen Ft+ÁFA értékben. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor a fenti összeget vegye figyelembe. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: értelemszerűen A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző, és általa - Noeldecor Kft. - Pénzügyi iroda

4 1. számú melléklet PÁLYÁZAT KARÁCSONYI FÉNYDEKORÁCIÓS ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE VONATKOZÓAN 2008 A pályázat célja a települések karácsonyi hangulatának, díszvilágítási eszközökkel történő létrehozása vagy a már meg lévő fénydekorációs elemek bővítésének illetve cseréjének kedvezménytámogatása. P Á L Y Á Z AT I F E L H Í V Á S 401/2008 A NOELDECOR KFT évi kedvezménytámogatási pályázata KARÁCSONYI FÉNYDEKORÁCIÓS ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE VONATKOZÓAN 1. A pályázat kódja: ND-401/ A pályázat kiírója: NOELDECOR KFT., 3200 Gyöngyös, Belváros tér 6. ¼. 3. A pályázat célja és jogcíme: A pályázat célja a települések karácsonyi hangulatának, díszvilágítási eszközökkel történő létrehozása vagy a már meg lévő fénydekorációs elemek bővítésének illetve cseréjének kedvezménytámogatása. A pályázat keretében támogatás nyújtható - a pályázathoz mellékelt katalógusból kiválasztott meghatározott darabszámú díszvilágítási eszköz beszerzéséhez. A pályázati anyaghoz tartozó katalógust és adatlapot mellékeljük a pályázati kiíráshoz vagy letölthető weboldalunkról, a címről. 4. A pályázaton részt vehetnek a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben meghatározott települési önkormányzatok. 5. Pályázati feltételek: A pályázónak támogatás esetén nyilatkoznia kell, hogy a díszvilágítási eszközöket településén a megadott közterületeken üzembe helyezi, legalább 3 évig üzemelteti és karbantartja. A pályázati program megvalósításának határideje: december 10. A megvalósítási határidő hosszabbítására nincs lehetőség. Az elkészült karácsonyi díszvilágításról legalább 5 db. fotót eljuttatnak elektronikus úton a támogatóhoz. A pályázónak a mellékelt adatlapot, kitöltve csatolni kell. A nyertes pályázóknak az elnyert kedvezménytámogatásról szerződést kell kötniük. A támogatás kizárólag szakmai feladatok megvalósítására, és csak a mellékelt adatlapon feltüntetett jogcímekre használható fel.

5 6. A rendelkezésre álló keretösszeg mértéke és forrása: A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg Ft, azaz tizenöt millió forint. A pályázati keretösszeget a NOELDECOR KFT. biztosítja. A pályázóknak lehetőségük van az önerő 12 havi részletekben történő megfizetésére. 7. A pályázaton igényelhető támogatás formája és összege: A megítélt kedvezménytámogatás mértéke a következők szerint alakul: 50% önerő biztosítása mellett a pályázat kiírója 50 % kedvezménytámogatást nyújt. A projektösszeg minimum értéke bruttó ft. A támogatás vissza nem térítendő kedvezménybeli támogatás. Az eszközök szállítása egy tételben történik. Az eszközök szállítására a pályázatok elbírálása után kerülhet sor, de legkésőbb november 30.-ig 8. Az elbírálás során előnyt biztosító feltételek: A pályázó település első karácsonyi díszvilágításának kialakításához igényelnek támogatást. A beruházás területén a helyi adottságokhoz képest minél nagyobb mértékű karácsonyi díszvilágítás valósul meg. A beruházást úgy alakítják ki, hogy az annak létrehozására kijelölt terület a beruházás megvalósulása után további bővítésre is alkalmas. 9. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje: A pályázatok értékelését szakértői bizottság az alábbi szempontrendszer szerint végzi. A szempontrendszert kiegészítik a 8. pontban felsorolt tényezők. Értékelési szempontrendszer: A település lélekszáma. A településen működő díszvilágítási eszközök száma. A díszvilágítás, illetve a kijelölt terület bővíthetősége, a további fejlesztés lehetőségei. Vett-e már részt a pályázó a kiíró más pályázatain. A költségvetés megalapozottsága, áttekinthetősége, teljesíthetősége, arányai, fizetési határideje. A pályázaton való részvételen túl eszközöl-e további beruházást a pályázó önkormányzat. 10. Pályázatkezelő: NOELDECOR KFT 3200 GYÖNGYÖS, BELVÁROS TÉR A pályázat beadási határideje: november óra A beadási határidőt követően hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: információs vonalon: (37) (9-16 óra között); az címen és a honlapon; Az érvényes pályázatokról a pályázatkezelő november 18.-ig dönt. A nyertes pályázatok listáját a honlapon, a döntést követő 15. napig közzéteszi. A

6 pályázókat a NOELDECOR KFT. értesíti a döntésről és a nyertes szervezeteknek tájékoztatást nyújt a szerződéskötés feltételeiről. A nyertes szervezetekkel a TÁMOGATÓ köt szerződést. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében. 12. FONTOS TUDNIVALÓ!!! A nyertes pályázatok az önerő 2%-át visszaigényelhetik és támogatásként településük általános iskolájának javára fordíthatják.

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 2607-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása a Gyermekétkeztetési Alapítványhoz EU Élelmiszersegély programban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése című (TIOP-1.2.3/08/01)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére 505-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére Tárgy: Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán TP-1-2011/627 jelű pályázat önerejének

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére 326-1/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hitelfelvétel, önerő biztosítása az Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

A helyi civil szervezetek alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása

A helyi civil szervezetek alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása Az előterjesztés száma: 42/2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18 órakor megtartandó ülésére A helyi civil

Részletesebben

Előterjesztés. A helyi civil szervezetek, alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet-tervezet

Előterjesztés. A helyi civil szervezetek, alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet-tervezet A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának (5. sz. előterjesztés) és Báta Község Képviselő-testületének

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-HOTDKR-M-14. A meghirdetés dátuma: 2014. december 23.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-HOTDKR-M-14. A meghirdetés dátuma: 2014. december 23. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. december 23. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő

Részletesebben

34/2003. (10.13.) Kgy. sz. rendelet 1. Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatásáról

34/2003. (10.13.) Kgy. sz. rendelet 1. Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatásáról 34/2003. (10.13.) Kgy. sz. rendelet 1 Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. január 27.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. január 27.-i ülésére 678-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. január 27.-i ülésére Tárgy: Hitelfelvételek a folyamatban lévő pályázatok önerejének finanszírozása, valamint a támogatás

Részletesebben

12. Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. május 19-i ülésére

12. Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. május 19-i ülésére Előterjesztés 12. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. május 19-i ülésére Tárgy: Részvétel a Romák foglakoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című pályázatban

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. október 30-i

Részletesebben

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt Otthon Melege Program

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt Otthon Melege Program Pályázati felhívás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt Otthon Melege Program - Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram ZFR-TH/15 kódszámú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével kapcsolatos feladatok Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére Tárgy: A szociális étkeztetés feladat társulásban való ellátásával kapcsolatos döntés meghozatala Az előterjesztést

Részletesebben

pályázat benyújtására a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásra

pályázat benyújtására a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásra J a v a s l a t pályázat benyújtására a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2014. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-14)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2014. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-14) PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2014. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-14) A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban:

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 03-án

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kiemelt jelentőségű és helyi szabadidősport események megrendezésének támogatására (Pályázat kódja: MOB-SZE-14) A Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) a továbbiakban:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 26-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 26-i ülésére 195-5/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 26-i ülésére Tárgy: A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2010. évi szakmai beszámolójának elfogadása

Részletesebben

feltöltve Word formátumban, nem szkennelve)

feltöltve Word formátumban, nem szkennelve) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az egészségjavítást célzó szabadidősport érdekében folytatott tevékenység támogatására (Pályázat kódja: MOB-MSZT-12) A 2012 januárjától módosított sporttörvény értelmében a sportközélet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: Önkormányzati alapítványok további működésnek tárgyalása Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja. A pályázók köre. III. Támogatható tevékenységek köre

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja. A pályázók köre. III. Támogatható tevékenységek köre AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA című HELYI PÁLYÁZATHOZ A 9/2008.(III.31.) rendeletben foglaltak alapján Ajka, 2013. április PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II/A. sz. melléklet VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A TÁVHŐVEL LAKÓÉPÜLETEK LAKÁSONKÉNTI HŐFOGYASZTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRA ÉS MÉRÉSÉRE ALKALMAS ESZKÖZÖK BESZERELÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Részletesebben

OTTHONVÉDELMI ALAP 2014.

OTTHONVÉDELMI ALAP 2014. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS OTTHONVÉDELMI ALAP 2014. 1) TÁMOGATÁS CÉLJA, HÁTTERE Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága az Otthonvédelmi Alap létrehozásáról, valamint

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítási támogatásának 2012. évi pályázati feltételeiről Miskolc Megyei

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Részletesebben

INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT

INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Alapkezelő Igazgatósága 1052 Budapest, Szervita tér 8. INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT Tájékoztató füzet Budapest, 2002 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kutatóintézetek és kutatást

Részletesebben