E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére Tárgy: Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése című (TIOP-1.2.3/08/01) pályázat benyújtása Az előterjesztést készítette: Ferencz Péter beruházási és közbeszerzési referens Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra A képviselő-testület bizottságai megkapta: Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Törvényességi észrevételem nincs: Vincze Miklós jegyző Pénzügyi Iroda részéről látta: Halcsikné Szabó Ágnes irodavezető Melléklet: költségvetés Döntési javaslat: határozati-javaslat Döntési változatok száma: 1.

2 Kerekegyháza Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése című (TIOP-1.2.3/08/01) pályázat benyújtása Tisztelt Képviselő-testület! Az NFÜ által a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében kiírásra került a Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése c. (TIOP-1.2.3/08/01) kódszámú pályázat, melynek keretében lehetővé válik a könyvtárak információs és kommunikációs infrastruktúrájának fejlesztése. A pályázat tartalmáról, lehetőségeinkről tájékoztatom a T. Képviselő testületet. A támogatás célja A konstrukció a könyvtárak oktatási-képzési szerepét a könyvtárak együttműködésén alapuló, korszerű IKT infrastruktúra-fejlesztéssel erősíti. Olyan könyvtári infrastruktúrafejlesztést céloz, amelynek révén a tanulók, tanárok és az önmagukat képző lakosok az ország legkisebb, legtávolabbi településének könyvtárából, iskolájából, akár otthonról is megrendelhetik az ország bármely könyvtárában őrzött könyvet, folyóiratot és dokumentumot, beleértve a digitális dokumentumokat is. A működő könyvtárral, kielégítő közösségi internet-hozzáféréssel nem rendelkező kistelepüléses körzetekben könyvekkel, folyóiratokkal, számítógépekkel, internet-kapcsolattal felszerelt, rendszeres időközönként érkező mozgókönyvtári rendszer alakítható ki, amit a térségi bázisként szolgáló megyei vagy városi könyvtár működtet. A fejlesztés további célja, hogy a megyei könyvtáraknak a megyében működő nyilvános kiskönyvtárakkal kapcsolatos - törvényben foglalt - szakmai felelőssége abban is megnyilvánuljon, hogy az oktatást támogató fejlesztéseket a kistelepülések, a városi könyvtárak, az egyházi, a múzeumi és a szakkönyvtárakkal történő partnerségben, stratégiai együttműködésben valósítják meg. Részcélok: a) A formális, nem formális és informális tanulást támogató tartalmakhoz és információkhoz történő hozzáférés kiterjesztése érdekében az országos könyvtári szolgáltatásokat létrehozó és a szolgáltatásokat közvetítő könyvtárak információs és kommunikációs infrastruktúrájának fejlesztése. b) A kistelepüléseken élők hagyományos és online könyvtári ellátásának javítása c) A fogyatékkal élők esélyegyenlőségének növelése a hagyományos és online könyvtári szolgáltatások igénybevétele tekintetében. Támogatható tevékenységek köre: A pályázat tartalma

3 Kötelező tevékenységek: a) Az országos és térségi könyvtári szolgáltatások kialakítását és közvetítését lehetővé tevő IKT infrastruktúra fejlesztése: Az online könyvtári szolgáltatások kialakításához és/vagy igénybevételéhez szükséges hardvereszközök beszerzése b) A fogyatékkal élők számára biztosítandó speciális könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztések c) Nyilvánosság biztosítása Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek: a) Könyvtári szoftverek beszerzése b) Elektronikus olvasóazonosítási rendszer infrastrukturális feltételeinek megteremtése c) Az önkiszolgáló kölcsönzés infrastrukturális feltételeinek megteremtése d) A dokumentumok továbbításához szükséges differenciált logisztikai fejlesztések e) A fogyatékkal élők számára biztosítandó speciális könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztések további tevékenységei f) Épületen belüli korszerűsítés Nem támogatható tevékenységek köre: az épületek külső felújítása (pl. homlokzat-, tetőfelújítás stb.) bútorok, berendezési tárgyak beszerzése a szinten tartó és helyettesítő beruházások, karbantartás Elszámolható költségek köre: Projekt-előkészítés költségei (tanulmányok, tervek, engedélyek, közbeszerzés, szükségletfelmérés) Projektmenedzsment költségei A projekt szakmai megvalósításával összefüggő személyi jellegű költségek: 1 fő műszaki munkatárs bérköltsége és járulékai, egyéb személyi jellegű költségek, (felújítást is tartalmazó projekt esetén), aki nem azonos a műszaki ellenőrrel, valamint 1 fő könyvtári szakismerettel rendelkező munkatárs bérköltsége és járulékai, egyéb személyi jellegű költségek. Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások építész, épületgépész, belsőépítész, könyvtári-, informatikai szakértő, könyvvizsgáló, műszaki ellenőr szakértői díjai; eszközök, felszerelések bérlése; hatósági eljárási díjak; jogi biztosíték. Egyéb szolgáltatások a projekt keretében kötelezően előírt könyvvizsgálói tevékenység; kötelezően előírt tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek; közbeszerzési eljárás költségei. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség elkülönített bankszámlanyitás, vezetés költségei; telekommunikációs szolgáltatások, postaköltség; biztosítási díj (eszközök és épület);

4 dokumentációs, irattározási, archiválási költségek. Beruházások építések (átalakítás, felújítás): Jelen pályázat keretében az építési költségek a teljes elszámolható költség max. 15 %-ig számolhatók el; világításkorszerűsítési költségek a fejlesztéssel érintett helyiségekben elszámolhatók; a fogyatékkal élők könyvtárhasználatához szükséges, kis léptékű belső épület-átalakítás, korszerűsítés, bővítés a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 10%-áig; eszközbeszerzés; a könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges immateriális javak, szoftverek. Tartalékképzés Jelen pályázat esetében a tervezett tartalék a projekt összes elszámolható költségének 5%-a lehet. Pénzügyi feltételek Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás. Támogatás mértéke: Maximum az összes elszámolható költség 100 %-a. Támogatás összege: Minimum 1 millió Ft, maximum 3 millió Ft. Rendelkezésre álló forrás: Rendelkezésre álló keretösszeg: forint. Támogatható pályázatok várható száma: db A pályázatok benyújtása július 10. és szeptember 30. között lehetséges. A pályázatot a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár nyújtaná be, mint önálló jogi személy, részben önálló költségvetési szerv. A támogatás utófinanszírozású, vagyis a már teljesített, elszámolható költségeket lehet a támogatásból lehívni. Így a felmerülő költségeket meg kell előlegeznie a támogatottnak. Mindezek alapján Önkormányzatunknak, mint fenntartónak a pályázat benyújtásával való egyetértés mellett a felmerülő költségeket meg kell előlegeznie a lehívásig. A pályázat költségvetése: Ft. A pályázat lehetőséget biztosít továbbá a projekt teljes költségvetéséhez képest max. 5 %-os mértékű tartalékkeret képzésére, amely összeg az esetlegesen felmerülő nem tervezett költségek, költségtöbbletek fedezetére, amely összeg jelen esetben Ft. Mellékelem a költségvetést. A 100%-os támogatásintenzitásra tekintettel javaslom a pályázat benyújtását, amely elősegítené a modernkor igényeinek is megfelelő könyvtárszolgáltatások nyújtását. Kerekegyháza, szeptember 18. Dr. Kelemen Márk polgármester

5 Határozati javaslat./2008. (IX.24.)sz. Kth. Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése című (TIOP-1.2.3/08/01) pályázat benyújtása Határozat 1./ Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint fenntartó egyetért a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése című (TIOP-1.2.3/08/01) pályázatának a benyújtásával, bruttó Ft. összegű támogatás, valamint további Ft tartalékkeret elnyerése érdekében. 2./ A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a pályázat eredményeként megvalósuló fejlesztések előfinanszírozására. 3./ A Képviselő-testület felhatalmazza az intézményvezetőt a pályázat aláírására, benyújtására, esetleges hiánypótlások teljesítésére. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 3./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az adott évi költségvetési rendelet elkészítésekor a fenti döntést vegye figyelembe. Felelős: Vincze Miklós Határidő: értelemszerűen

6 MELLÉKLET Költségvetés A pályázati útmutatóban foglalt szabályok ill. a beérkezett árajánlatok alapján a pályázat költségvetése az alábbi tételekből áll össze; Nyilvánosság biztosítása: Petőfi Népe (3-szori megjelenés, 1/8-ad oldalon) Tájékoztató és emléktábla elkészítése: br Ft br Ft Eszközök: JAWS for Windows 6.20 képernyőolvasó szoftver br Ft TextLib (intergrált könyvtári rendszer, 2 felhasználós változat) br Ft Informatikai eszközök összesen br Ft ÖSSZESEN: br Ft 5 %-os tartalék: br Ft

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére 326-1/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hitelfelvétel, önerő biztosítása az Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Nyugat-dunántúli

Részletesebben

pályázat benyújtására a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásra

pályázat benyújtására a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásra J a v a s l a t pályázat benyújtására a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Pályázók köre Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása

Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása 4. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása

Részletesebben

9. sz. melléklet TÁMOP 1.4.3.-08/1 költségvetési specifikáció

9. sz. melléklet TÁMOP 1.4.3.-08/1 költségvetési specifikáció TÁMOP- 1.4.3-08/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok A komponens c. pályázati felhívásához II. forduló Pályázati projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 2607-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása a Gyermekétkeztetési Alapítványhoz EU Élelmiszersegély programban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Bentlakásos intézmények korszerűsítésére. Kódszám: TIOP 3.4.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Bentlakásos intézmények korszerűsítésére. Kódszám: TIOP 3.4. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Bentlakásos intézmények korszerűsítésére Kódszám: TIOP 3.4.2-08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 1 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a 2014-2020-as Európai Uniós programok

Részletesebben

~ ~. számú előterjesztés

~ ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~ ~. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére az ÁROP-3.A.2-2013 azonosítószámú, "Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi

Részletesebben

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet: A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV NAPPALI GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR A pályázat benyújtásának kezdő dátuma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13 konstrukcióhoz Érvényes: 2013. október 24-től Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Pályázati Kiírás 2015.

Pályázati Kiírás 2015. Pályázati Kiírás 2015. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések Rugalmas munkahelyek c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.4.5-12/7

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1. 1 Tartalom A. A támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 2011 6.3.0

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 2011 6.3.0 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 2011 6.3.0 Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (E-környezetvédelem) c. konstrukcióhoz érvényes:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/145-21/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5.: (54) 531 000 ; 531 031; Fax: 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:../2015 24. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/11/2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok A komponens

TÁMOP-6.1.2/11/2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok A komponens TÁMOP-6.1.2/11/2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok A komponens Pályázat célja: A konstrukció alapvető céljai: a szív-érrendszeri, daganatos megbetegedések csökkenésének a támogatása,

Részletesebben