adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS Eltérés Társaság neve:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS Eltérés 2014. 2013. Társaság neve:"

Átírás

1 adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS Eltérés Társaság neve: Terv - Várható Miskolci Turisztikai Kft. Terv Várható eft % 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele ( ) ,3% ebből árkiegészítés Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel ,5% 012.MMJV Önkormányzat felé realizált árbev Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel (013/1.+013/2.) ,1% 013/1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással ,1% 013/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) ,3% 03. Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke ,0% II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04) ,0% III. Egyéb bevételek ,1% Visszaírt értékvesztés, terven felüli écs Immateriális javak Tárgyi eszközök Követelések Készletek Kereskedelmi áruk leltártöbbletei Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek ,0% Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok Leírt követelésekre befolyt összegek Nem számlázott utólag kapott engedmény ,0% Követelés eladásból (engedményezés) Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből ,0% Céltartalék felszabadítása ,0% Negatív üzleti vagy cégértékből a tárgyévben leírt összeg Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások ,1% Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás Költségek ellentételezésére kapott vállaltcsoporton belüli támogatás Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatások Más ,8% Egyéb bevételekből MMJV-vel kapcsolatos Egyéb bevételekből kapcsolt vállalkozással kapcsolatos Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással

2 Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással Anyagköltség ,6% Alapanyagok ,4% Műszaki, fenntartási és segédanyagok ,6% Üzemanyag felhasználás ,0% Energiaköltségek ,1% Munkaruha, védőruha ,3% Papír, nyomtatvány, irodaszer ,0% Számítástechnikai kellékanyag ,7% Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás ,2% Ebből kapcsolt vállalkozástól származó anyagköltség ,9% 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke ( ) ,7% 061.Anyagjellegű szolgáltatások összesen ,0% Fuvarköltségek ,0% Utazás, kiküldetés költségei ,9% Karbantartás, javítás költségei ,3% Posta költségek ,5% Távközlés költségei ,5% Vásárok, szakmai rendezvények ,0% Újság előfizetés, szakkönyv ,0% Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége ,2% 062.Nem anyagjellegű szolgáltatások összesen ,1% Bérleti és lízingdíj ,0% Könyvviteli szolgáltatás díja ,0% Könyvvizsgálói szolgáltatás díja ,0% Ügyvédi díjak ,1% Közjegyzői díjak ,0% Vagyonvédelem ,7% Takarítás Minőségvizsgálati díjak ,1% Szakértői és tanácsadási díjak ,4% Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás ,9% Bemutatók, kiállítások részvételi díja Oktatás, továbbképzés ,5% Szociális ráfordítások ,8% Lakásbérleti díj Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások ,3% Ebből kapcsolt vállalkozástól igénybevett szolgáltatások ,7% 07. Egyéb szolgáltatások értéke ,2%

3 Bankköltségek ,8% Hatósági díjak, illetékek ,0% Biztosítási díjak ,8% Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége ,0% 08. Eladott áruk beszerzési értéke ,0% Ebből kapcsolt vállalkozástól beszerzett áru ,0% 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ,0% Kapcsolt vállalkozástól igénybevett szolgáltatás IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) ,7% 10. Bérköltség ,9% Bér ,0% Szellemi ügyintéző, előadó, egyéb ,0% Megbízási díjak Tiszteletdíjak ,0% Egyéb bérköltség ,0% 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések ,8% Végkielégítés Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz ,0% Nyugdíjpénztári befizetések ,0% Egészségpénztári befizetések ,0% Biztosítások Saját gépkocsi használat költsége Étkezési hozzájárulás ,1% Napidíjak ,0% Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz. (bérlet, SZÉP kártya) ,0% Reprezentációs költség ,3% Munkáltatót terhelő SZJA és EHO ,0% Egyéb személyi jellegű kifizetések ,6% Ebből személyi jellegű egyéb kifizetésből ktg. kapcsolt vállalkozástól Bérjárulékok ,7% Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék / szociális hozzájárulási adó ,2% Egészségügyi hozzájárulás ,0% Munkaadói járulék Szakképzési hozzájárulás ,9% Rehabilitációs hozzájárulás ,0% Egyéb bérjárulék ,0% V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) ,9% VI. Értékcsökkenési leírás (VI/1+VI/2) ,8% VI/1.Terv szerint elszámolt ÉCS ,4%

4 Immateriális javak ÉCS ,5% Tárgyi eszközök ÉCS ,0% VI/2.Egyösszegben elszámolt ÉCS ,0% Immateriális javak ÉCS ,0% Tárgyi eszközök ÉCS ,0% VII. Egyéb ráfordítások ,4% Értékvesztés, terven felüli ÉCS ,0% Immateriális javak Tárgyi eszközök Követelések ,0% Készletek Kereskedelmi áruk leltárhiányai Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások ,0% Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok ,0% Leírt behajthatatlan követelések Nem számlázott utólag adott engedmény Eladott (engedményezett) követelés könyvszerinti értéke Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke Hiányzó, selejt immat. jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvsz. értéke ,0% Céltartalék képzés Fogyasztási adó, jövedéki adó Költégek között el nem számolt központi adók, illetékek stb ,4% Innovációs járulék ,9% Cégautó adó ,4% Egyéb központi adók, illetékek Költégek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb ,3% Helyi iparűzési adó ,9% Építményadó ,2% Gépjármű adó ,9% Idegenforgalmi adó Költségek ellentételezésére tagvállalatnak fizetett támogatás Költségek ellentételezésére nem tagvállalatnak fizetett támog Egyéb ,0% Ebből MMJV-vel kapcsolatos egyéb ráfordítás Ebből kapcsolt vállalkozással kapcsolatos egyéb ráfordítás ,0% Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással ,0% Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) ,9%

5 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés ( ) Kapcsolt vállalkozástól kapott (131/1.+131/2.) Nem kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ( ) Kapcsolt vállalkozás értékesítéséből (141/1.+141/2.) Nem kapcsolt vállalkozás értékesítéséből Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége ( ) Kapcsolt vállalkozással szemben (151/1.+151/2.) Bankkal szemben Nem kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ( ) ,0% 161.Cash-poolon belül realizálódó kamatok ( ) ,0% 162.Cash-poolon kívül realizálódó kamatok ( ) ,0% 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ( ) Kapcsolt vállalkozással szemben (171/1.+171/2.) Bankkal szemben Más vállalkozással szemben VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) ,0% 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ( ) Kapcsolt vállalkozás értékesítéséből (181/1.+181/2.) Más vállalkozás értékesítéséből Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ( ) ,2% 191.Cash-poolon belüli kamatráfordítások ( ) ,7% 192.Cash-poolon kívüli kamatráfordítások ( ) ,2% 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése ( ) Kapcsolt vállalkozások részesedései (201/1.+201/2.) Más vállalkozások részesedései Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ( ) ,0% 211.Kapcsolt vállalkozással szemben (211/1.+211/2.) Bankkal szemben ,0% 213. Más vállalkozással szemben IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) ,2% B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) ,3% C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) ,4% X. Rendkívüli bevételek Tulajdonosnál az apportérték Megszűnt társaság részesedésének ellenértéke a tulaj.-nál Tőkekivonáskor átvett eszközök értéke a tulajdonosnál Saját részvény, üzletrész bevonásakor a névérték 0 0 -

6 Átvállalt, elengedett, elévült kötelezettség, pénzeszköz átvétel Fejlesztési támogatás rendkívüli bevétele Ingyenes eszközátvétel Egyéb Ebből kapcsolt vállalkozással kapcs.rendkívüli bevételek Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással Ebből MMJV-vel kapcsolatos rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások ,0% Apportált eszköz könyvszerinti értéke Megszűnt társasági részesedés ráfordítása a tulajdonosnál Tőkekivonáskor a részesedések könyvsz. értéke a tulaj.-nál Saját részvény, üzletrész bevonásakor a könyvszerinti érték Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszközátadás Fejlesztési támogatás Ingyenes eszközátadás Egyéb ,0% Ebből kapcsolt vállalkozással kapcs. rendkívüli ráfodítás Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással Ebből MMJV-vel kapcsolatos rendkívüli ráfodítás D. Rendkívüli eredmény (X-XI.) ,0% E. Adózás előtti eredmény (+C+D) ,5% XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény ( E-XII) ,5% 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény ( F+22-23) ,5% MARKETING TEVÉKENYSÉG Eltérés Társaság neve: Terv - Várható Miskolci Turisztikai Kft. Terv Várható eft % Reklám, hirdetés ,9% TV ,4% Rádió ,6% Újság, magazin ,1% Közterület és járműreklám ,3% Online ,0%

7 Rendezvény ,4% Egyéb ,0% Reklámeszköz gyártás, kivitelezés ,4% Weblap Grafikai tervezés ,1% Reklámtárgy, reklámajándék ,0% Egyéb ,0% Marketing és kommunikációs tanácsadás Szponzoráció, mecenatúra, támogatás Marketingkutatás Összes marketing költség ,3% Összes marketing költség/árbevétel 0, , , ,6% Konsz.bevétel Konsz.költség LÉTSZÁM TERV Eltérés Terv - Várható Miskolci Turisztikai Kft. Terv Várható eft % Teljes munkaidős összesen ,1% Fizikai dolgozó ,4% technikus, szakmunkás ,6% egyéb ,2% Szellemi dolgozó ,9% vezető ,4% ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak ,8% Nem teljes munkaidős összesen ,0% Fizikai dolgozó ,0% Szellemi dolgozó ,0% Létszám összesen ,9%

07-09-003060 6 Cégjegyzék száma. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2012. december 31. adatok E Ft-ban

07-09-003060 6 Cégjegyzék száma. A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2012. december 31. adatok E Ft-ban 6 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 483 989 846 779 2 2 Exportértékesítés nettó árbevétele 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 483 989-846 779 4 3 Saját termelésű készletek állományváltozása

Részletesebben

ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT)

ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT) ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03. Saját termelésű készletek

Részletesebben

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1-jétől új beszámoló forma is választható, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Számvitel alapjai Előadásvázlatok 6. rész Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás összköltség és forgalmi költség eljárással. A beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Már ismerjük Őt is

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

Könyvviteltan (Számvitel I.) 12. előadás

Könyvviteltan (Számvitel I.) 12. előadás Könyvviteltan (Számvitel I.) 12. előadás Időbeli elhatárolások (ráfordítás és bevétel Eredményelszámolás és felosztás Eredménykimutatás sorok tartalma dr. Mikáczó Éva Időbeli elhatárolások Időbeli elhatárolás

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Számlatükör (Teljes lista)

Számlatükör (Teljes lista) Számlatükör (Teljes lista) Főkönyvi szám 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 111 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Főkönyvi számlaszám választása

Főkönyvi számlaszám választása Fk szám: Típus: Egyéb típus: Év: 2010 Gyűjtő Név: Költséggyűjtő: Egyéb besorolás 1 B E F E K T E T E T T ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 111 Alapítás, átszervezés aktívált értéke 113 Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83.

Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83. Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS /FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL ALÁTÁMASZTOTT/ 2007. április 30. P.H. RÁKÓCZI TIBOR

Részletesebben

SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI

SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI tárgyból MINTA FELADATOK ELŐADÁSHOZ ELŐADÓ: Véghné Dr. Bálint Katalin ( Tel: 20/3887440) Gödöllő 2012 1 1.Példa 1. MINTA feladat Vállalkozásunk vagyon egy adott

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők:

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: Példa az eredménykimutatáshoz Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: (adatok ezer Ft-ban) 1. Késztermék értékesítés ellenértéke ÁFÁ nélkül 100.000 2. Vevő által el nem ismert

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN Hatályos: 2013. április 15. BEVEZETÉS A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak értelmében

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Eredmény kimutatás 48. lecke Eredmény kimutatás Fogalma: a

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999.

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. 54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. december 31-én 3 000 eft jegyzett tőkével alakult, amely összeget

Részletesebben

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 SZÁMLAREND 2013 Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt.

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. TVNETWORK Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. év Tartalma: 1. Általános adatokat tartalmazó rész 2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 3. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez 1. Általános rész A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság (továbbiakban: társaság) 1996. április 30-án a HORIZON-MULTIPLAN

Részletesebben

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO 19382333949952919 Statisztikai számjel PK-.6-0149/2 ---------------- Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 8200 Veszprém Haszkovó utca 13 A telefonszáma: NORMÁL EGYSZERÜSITETT

Részletesebben