E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének február 22-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-i ülésére"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének február 22-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. között évre megkötendő Közhasznúsági Szerződés elfogadása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Előterjesztés előkészítésében részt vett: Schreindorfer Károly, a Zirci Városüzemeltetés Kft. ügyvezetője, Városüzemeltetési Osztály Előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. minden évben közhasznúsági szerződésben határozza meg azon közhasznú feladatokat, melyek ellátását a kft. vállalja és ezen feladatok ellátásának anyagi feltételeit. Az ügyvezető elkészítette az Önkormányzat és a kft. közötti közhasznúsági szerződés tervezetét, valamint a kft évre szóló tervezett kiadásairól és bevételeiről szóló kimutatást, melyeket az előterjesztésemhez mellékelek. Kérem előterjesztésem megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. Z i r c, február 12. Ottó Péter polgármester Határozati javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének./2010. ( ) Kt. számú határozata 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft évre szóló Közhasznúsági Szerződését az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármestert a Közhasznúsági Szerződés aláírására. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: azonnal

3 1 Közhasznúsági Szerződés ( TERVEZET) amely létrejött egyrészről: Zirc Városi Önkormányzata (8420 Zirc, Március 15. tér 1. képviselő: Ottó Péter polgármester), mint társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv (továbbiakban, mint Önkormányzat), másrészről: a Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság (8420 Zirc, Alkotmány u. 5. képviselő: Schreindorfer Károly ügyvezető), mint közhasznú tevékenységet folytató társaság (továbbiakban: Társaság) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint. I. Jelen megállapodásban felek meghatározzák azon közhasznú feladatokat, melyek ellátását a Társaság vállalja és ezen feladatok ellátásának anyagi feltételeit a január 1. és december 31. közötti időszakra. I/A. Takarítás - Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola A, B, C, D, F épületeinek helyiségeiben - Reguly Antal Iskola és Előkészítő Szakiskola A, B, F épületeiben található tornatermek takarítása igény és megrendelés esetén, rendezvények előkészítése az iskola részére, mely az iskola életvitele szerinti működést szolgálja. Más rendezvények előkészítését, a rendezvény utáni takarítást a Társaság megbízás alapján, vállalkozás keretében végzi és számlázza a termet igénybe-vevőnek (bérlőnek) - Nevelési Tanácsadó helyiségeiben - az Autóbusz pályaudvar ( Rákóczi téri ) utas váró helyiségében, napi kettő alkalommal - Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezet irodában I/B. Karbantartás - az I/A. pontban szereplő intézmény vezetőinek megrendelése alapján a fenti helyiségek karbantartási munkálatainak elvégzése. - a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola F épületében működő konyha azon műszaki berendezéseinek javítása, karbantartása, melyhez a Társaságnak megfelelően képzett szakembere van. - megrendelés alapján a Benedek Elek Napközi otthonos Óvoda és Bölcsődében karbantartási munkálatok elvégzése. - Zirc Városi Önkormányzat épületében (Március 15. Tér 1.) karbantartási munkák elvégzése - Zirc Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda vezetőjének megrendelése alapján - Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház vezetőjének megrendelése alapján - MHSZ épületében ( Ifjúsági Ház )javítások karbantartások végzése. - A Társaság a felsorolt intézményeknél karbantartási munkák végzésére kötelezett. A karbantartási anyagok megvásárlása a megrendelő feladata, kivéve a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolát, a Benedek Elek Napközi otthonos Óvoda és Bölcsődét, a Nevelési Tanácsadót. Ezen intézmények karbantartási anyagainak finanszírozására az Önkormányzat havi ellátmányt ad a Társaság részére. Az ellátmány felhasználásáról a három intézmény vezetője folyamatosan egyeztet a Társaság vezetőjével.

4 2 - A karbantartási anyagokra felhasznált pénzeszközről a Társaság intézményenként kimutatást vezet és az intézmények vezetőit negyedévente a felhasználás mértékéről tájékoztatja. I/C. Fűtési felügyelet a kazánok felett, ahol szükséges kézi vezérléses szabályozással - Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában (Rákóczi tér 3-5.) - MHSZ épületében Zirc Alkotmány u A buszváró helyiség fűtésének pénzügyi rendezése I/D. Hóeltakarítás - Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola területén - Benedek Elek Napközi otthonos Óvoda és Bölcsőde területén - MHSZ épülete előtt Zirc Alkotmány u Polgármesteri Hivatal I/E. Fűnyírás, zöldfelületek gondozása: - Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola területén 4868 m2 - Benedek Elek Napközi otthonos Óvoda és Bölcsőde területén 4295 m2 - Zirc Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda belső udvarában - MHSZ épülete körül 3693 m2 - Polgármesteri Hivatal 771 m2 I/F. Ingatlankezelés: az önkormányzati tulajdonú lakásoknál - lakbérek beszedése - a nem fizető bérlőkkel szemben bírósági végrehajtás kezdeményezése a bérleti díj behajtása végett - lakások karbantartása - közös költségek rendezése - közüzemi díjak felosztása - új bérlővel bérleti szerződés kötés Képviselő Testületi határozat szerint - közüzemi szolgáltatókkal szerződések kötése - testületi határozatnak megfelelően lakásfelújítások bonyolítása A külön számla elnevezése: Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft. Lakásalap A számla száma: Zirci Takarékszövetkezet

5 3 I/G. Köztemetők üzemeltetése A zirci Borzavári úti és a Kossuth L. utcai köztemetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok végzése az évi XLIII. Törvény, a 145/1999 (X. 1.) Korm. rendelet, valamint a Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete 15/2000. (IX. 01.) ÖK rendelete szerint. A Társaságnak a temető üzemeltetését a temetői bevételekből és a temetkezési szolgáltatás bevételeiből kell ellátnia. I/H. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás végzése A Társaság a Zirc Rákóczi téren található autóbusz pályaudvaron nyilvános WC- t üzemeltet. Az Önkormányzat a Társaságot 2010 június 30-ig egy fő személyzet bér és járulékaival támogatja, július 1-től közcélú munkavállalót biztosít az üzemeltetés személyi feltételeinek biztosítására. I/J. Tanuszoda üzemeltetése Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 131/2005. (V.30.) Kt. számú határozatában a Zirci Tanuszoda Közhasznú Társaság a Zirci Városüzemeltetés Szolgáltató Közhasznú társaságba történő beolvadásáról döntött. A Veszprém Megyei Bíróság mint Cégbíróság a Cg /20 számú végzése szerint a Zirci Tanuszoda Kht december 14. napján beolvadt a Zirci Városüzemeltetés Kht-ba. A Zirci Városüzemeltetés Oktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaságból átalakulással Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alakult amit a Veszprém Megyei Bíróság mint Cégbíróság a Cg: /4 számon 2008 december 2-án bejegyzett. A Zirci Tanuszoda Kht feladatait és kötelezettségeit a jogutódlással a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft.vette át, melyek az alábbiak: - a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde óvodásainak heti 2 x 1,5 órás úszásoktatását. - a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1 5 évfolyamok tanulóinak 11 óra/év, a 3. évfolyamosok egész tanévben 1 óra /hét úszásoktatását. Az órák az oktatási rendnek megfelelően 45 perces foglalkozást jelentenek. - a Társaság biztosítja egyeztetés alapján- az Önkormányzati, illetve városi ifjúságpolitikai rendezvények tanuszodai lebonyolítását - a Társaság egyeztetés alapján- heti 3 órában helyet biztosít iskolai gyógytestnevelési és diák sportköri foglalkozásokra, amely ellenében a Reguly Antal Általános Iskola és előkészítő Szakiskola a testnevelési és sport célú állami támogatásaiból évente 3%-nak megfelelő összeget biztosít az úszásoktatáshoz szükséges eszközök vásárlásához. A Társaság folyamatosan vizsgálja az esetleges szolgáltatásbővítéssel kapcsolatos elképzelések megvalósíthatóságát, az energiahatékonyságot növelő fejlesztések megvalósíthatóságát és a nagyobb energia megtakarítást biztosító üzemeltetés műszaki, pénzügyi és gazdaságossági vonatkozásait. A Társaság vállalja, hogy a gazdaságosabb üzemeltetés megvalósítása céljából, a fenti feladatok megvalósítása érdekében a szükséges előterjesztéseket elkészíti.

6 4 I/K. Közcélú munkások munkavégzésének felügyelete és irányítása Az Önkormányzat közcélú munkásokat biztosít a Társaság részére a jelen szerződés más pontjaiban nem szereplő, az Önkormányzati területeken végzendő feladatok ellátásához az Út a munkához programhoz kapcsolódóan, a közfoglalkoztatási terv végrehajtásában történő közreműködésével. A közcélú munkások irányítása, napi feladataik meghatározása, a feladatok végrehajtásának felügyelete, ellenőrzése a Társaság feladata. A közcélú munkások által elvégzendő feladatok konkrét meghatározása a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályával együttműködve, annak szakmai felügyelete mellett történik. A közcélú munkások foglalkoztatásával kapcsolatosan felmerülő közvetlen dologi kiadásokat a Társaság az Önkormányzat részére leszámlázza. ( tisztítószer, védőkesztyű, védőital stb.) Az olyan Önkormányzat által megrendelt munkák melyekhez dologi kiadások is tartoznak a Társaság a munka végzéséig megelőlegezi, majd az Önkormányzat részére a kifizetett számlák fénymásolatának csatolásával tovább számlázza. II. Zirc város üzemeltetésével kapcsolatos feladatok elvégzése, mellyel az Önkormányzat a Társaságot megbízza és a társasági alapító okirat szerint ezen feladatok elvégzésére cél szerinti és vállalkozási tevékenységi körrel rendelkezik. A cél szerinti tevékenységi körben meghatározott feladatok elvégzésére az Önkormányzat pénzeszköz ellátmányt ad át a Társaságnak és ellenőrzi ezen ellátmánynak a megjelölt cél szerinti felhasználását, valamint a feladat elvégzését. A Társaság végzi Zirc város parkfenntartási és köztisztasági tevékenységét. A köztisztaság és parkfenntartás tevékenység körében elvégzendő alapfeladatokat az Önkormányzat által a feladat ellátására 2004-ben kiírt pályázat határozza meg. A Társaságnak a 2009-es évben lehetősége nyílt Önkormányzati támogatással egy nagyobb teljesítményű kommunális gép beszerzésére. Az Önkormányzat tulajdonában lévő egyéb zöld területek karbantartása ( fűnyírás, parlagfű mentesítés ) is ezen időponttól kezdve a Társaság alapfeladatát képezi. III. IV. A Társaság jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy az itt meghatározott feladatok ellátását átvállalja. Az Önkormányzat kötelezi magát, hogy az itt megjelölt közhasznú feladatok ellátására jelen közhasznúsági szerződés hatályának fennállása alatt más szervezet részére feladatot nem ad át. A Társaság pedig kijelenti, hogy az I. pontban meghatározott feladatokat saját maga végzi és más szervezet részére nem adja tovább. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az átvállalt feladatok finanszírozásának érdekében az Önkormányzat jelen megállapodásban foglalt feltételek szerint a Társaság részére rendszeres támogatást nyújt.

7 5 IV/A. Ingatlanok Az Önkormányzat a feladatok ellátásának tárgyi feltételei biztosítása érdekében a közhasznú Társaságnak használatra átadja a Zirc Alkotmány u. 5. sz. alatti épületet irodának, a Zirc Deák Ferenc u. 2. sz. alatti volt széntároló helyiséget műhelynek, raktárnak. A Társaság a használatába kapott ingatlanokat térítésmentesen használhatja, karbantartásáról költségeinek rendezéséről gondoskodik. Szerződő felek abban állapodnak meg, hogy a rendeltetésszerű működéshez szükséges javítások, karbantartások, fejlesztések a tulajdonost és az üzemeltetőt terhelik oly módon, ahogy azt a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó módosított évi LXXVIII. tv. rendelkezései a bérlő és bérbeadó kötelezettségeként a feladatokat megosztják. A Társaság ezen ingatlanokon bármilyen átalakítást a tulajdonos (Önkormányzat) előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet. Felek ezen előzetes írásbeli hozzájárulásban szabályozzák, hogy a Társaság az általa elvégzett esetleges értéknövelő beruházásra térítést milyen formában és milyen összegben igényelhet. A Társaság az Alkotmány u. 5. sz. alatti iroda épület helyiségeinek egy részét önkormányzati engedéllyel bérbe adhatja. IV/B. Pénzeszköz: Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat től ig terjedő időszakban jelen Közhasznúsági Szerződés mellékletét képező Költségvetési tervezet alapján a Zirci Városüzemeltetés Nonp-rofit Kft.-t összesen Ft- tal azaz ( negyvenötmillió négyszázötvenháromezer kettőszázhetvennégy) forinttal támogatja. A rendszeres havi támogatást az éves támogatási összeg 1/12-ed részét - minden hónap harmadikáig (az év végi elszámolási összeget december 31-ig) a Társaság Zirci Takarékszövetkezetnél vezetett számú számlájára utal támogatás címén az Önkormányzat a Társaság bér és járulékainak, valamint működésének fedezetére, a Társaság elfogadott költségvetési tervének megfelelően. Az Önkormányzat a Társaságot a Tanuszoda üzemeltetési feladatainak ellátására január 1-től december 31-ig legfeljebb Ft azaz (tízmillió hétszázharmincháromezer kilencszázhetvenkilenc forint) támogatásban részesíti jelen Közhasznúsági Szerződés mellékletét képező Költségvetési tervezet alapján. A Tanuszoda rendszeres havi támogatásának maximális mértéke Ft/hó, csökkentve ezt az összeget a külső forrásból származó előző hónapban a Társasághoz beérkezett támogatási célú bevételekkel. Az Önkormányzati támogatás havi összegének pontos meghatározásához a Társaság ügyvezetője minden hónap első munkanapjára kimutatást készít az előző hónapban a külső forrásból származó realizálódott támogatási célú bevételekről. Az Önkormányzat a Tanuszoda rendszeres támogatásának összegét minden hónap harmadikáig, az év végi elszámolási összeget december 31-ig a Társaság Zirci Takarékszövetkezetnél vezetett számú Tanuszoda számlájára utalja támogatás címén.

8 január. 01. követő időszakra vonatkozó bér és járulékaira vonatkozó pénzbeli támogatást felek évente megkötendő támogatási szerződésben rögzítik figyelembe véve a hatályos törvényeket és az infláció mértékét. Az Önkormányzat az előbbiekben meghatározott bérre és járulékaira vonatkozó pénzbeli támogatásokat kizárólag a feladat megváltozása esetén módosítja. A Közhasznúsági Szerződést módosítás esetén a Képviselő-testület a soron következő testületi ülésén napirendre tűzi. Jelen megállapodást a felek december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra kötik meg. A szerződés rendes felmondással egyik fél részéről sem szüntethető meg. A határozott időtartamon belül is rendkívüli felmondással élhet a Társaság, ha az Önkormányzat a jelen megállapodásban, vagy külön megállapodásban vállalt támogatási kötelezettségének felhívás ellenére nem tesz eleget. Rendkívüli felmondással élhet az Önkormányzat, ha a Társaság jelen szerződésben átvállalt, továbbá az alapító okiratban rögzített társadalmi közös szükséglet kielégítésére vonatkozó feladatainak felszólítás ellenére sem tesz eleget. A rendkívüli felmondás a közhasznú szerződést az írásbeli közléstől számított 60 nap elteltével a hónap végén megszünteti. A szerződés megszűnik továbbá akkor, ha az Önkormányzat a Társaság jogutód nélküli megszüntetését határozza el, vagy a Társaság egyéb okból megszűnik. Felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályait tekintik irányadónak és a szerződésből eredő esetleges jogvitájukra a Zirci Városi Bíróság kizárólagos illetékességének alávetik magukat. Zirc, február 11. Zirc Városi Önkormányzat Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft.

9 1 Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft Zirc Alkotmány u.5. Tel.: Adóigazgatási szám: Bankszámlaszám: Takarékszövetkezet Zirc A Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft évre szóló tervezett kiadásai és bevétele I. KÖLTSÉGEK Alaptevékenység végzéséhez ( Kötelezően ellátandó feladat.) Dologi kiadások Dolgozók eü. alkalmassági vizsgálati díja Tűzoltó készülékek hitelesítési díja IM letétbe helyezési díj Közös költség ( műhely ) Súlyadó IGY 341 frsz.tgk. Üzemanyag IGY 341 frsz,tgk. Kötelező biztosítási díj IGY 341 frsz.tgk. Szervizköltség IGY 341 frsz,tgk ( műszaki vizsga) Bérkönyvelési szolgáltatás díja Könyvvizsgálói díj Szakfolyóiratok, könyvek vásárlása Számítógépek karbantartási díja Szemét szállítás Villamos energia díj Vízdíj Vezetékes telefon díja, internet Mobiltelefon díj Munkaruha, védőruha Településszolgáltatási Egyesületi tagdíj Üzemanyag munkagépekbe Fűtés Alkotmány u. 5. Biztosítás Alkotmány u.5.irodaház Postaköltség Kiküldetési rendelvény, útiköltség. bérlet Szakmai továbbképzés Bankköltség Műszaki szakértői díj ( munkahelyi kockázatértékelés) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft/év

10 2 Bér és járulékai Bruttó bér Éjszakai műszakpótlék TB járulék Ételjegy Bruttó bér Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Bér és járulékai összesen 2010 évre Meleg étel utalvány Cafetéria Bruttó bérköltség 2010 évre Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Bevételek Lakbérből (külön számlán vezetve NEM TÁMOGATÁS! ) Lakbér előírás: Ft/hó Ft/év Közös költség: Ft/hó Ft/év Lakbér bevétel: Ft/hó Ft/év Iroda bérletből Egyéb vállalkozási tevékenységből Mindösszesen: Ft/év Ft/év Ft/év 1.1. Az alaptevékenység ellátásához szükséges támogatás mértéke: Dologi kiadások Ft/év Bérköltség és illetmény Ft/év Bevételek Ft/év Támogatás mértéke: Ft/hó Ft/év

11 A karbantartási anyagokra a támogatás mértéke: Reguly Antal Általános Iskola Benedek Elek Óvoda Nevelési Tanácsadó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/év II. TEMETŐ ÜZEMELTETÉS ( Kötelezően ellátandó feladat ) Bevételek: Temető fenntartási hozzájárulásból Temetkezési váll. által fizetendő hozzájárulás Síremlék állítási engedélyezésből Hűtési díjból Lejárt sírhelyek újraváltásából Új sírhelyek vásárlásából Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Kiadások: Magyar Temetkezés című újság előfizetése Konténer fűtési költsége (10 db pb palack) Villamos energia díj Vízdíj Szemétszállítási díj Munkagépek üzemanyaga Mobiltelefon Nyomtatvány irodaszer Temető tisztítószer OTEI tagdíj Temető karbantartás anyagköltsége Temetőgondnok bérköltsége TB járulék Ételjegy Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Temető üzemeltetéshez szükséges pénzeszköz: Ft Ft = Ft/év Az Önkormányzat az üzemeltetéshez támogatást nem ad a Társaságnak az üzemeltetés bevételeiből, valamint a temetkezési szolgáltatás bevételeiből kell a feladatot finanszíroznia.

12 4 III. NYILVÁNOS ILLEMHELY ÜZEMELTETÉSE ( Nem kötelezően ellátandó feladat! ) Dologi kiadások: Villamos energia Víz díj Eü. papír Papír kéztörlő Tisztítószerek Szemétszállítás munkaruha cipő Karbantartási anyagokra Fűtési díj Irodaszer nyomtatványok Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Alkalmazott bérköltsége: ( 2010 június 30-ig ) 1 fő bruttó bére Ft/év TB járulék Ft/év Ételjegy Ft/év Alkalmi munkavállalói bér közteherjeggyel Ft/év Ft/év Bér és járulékai Dologi kiadások Kiadás összesen: Bevétel igénybevételi díjakból ( 120 Ft + Áfa ) kb alkalom Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Támogatás mértéke: Ft/hó Ft/év 2010 július 1-től az Önkormányzat 1 fő közcélú dolgozót biztosít a nyilvános WC üzemeltetéséhez:

13 5 IV. KÖZTISZTASÁG PARKFENNTARTÁS A köztisztaság, parkfenntartási munkák végzésére havonta az Önkormányzat a Kht-t az alábbiak szerint támogatja: Ft/hó Ft/év A köztisztaság és parkfenntartás tevékenység körében elvégzendő feladatot a 2004-ben a Zirc Város Önkormányzata által kiírt pályázat tartalmazza, melyet a koncepció melléklete tartalmaz.

14 6 A 2010-es évi támogatás mértékének összege: I. 1.1 Alaptevékenység támogatása: (kötelező F) Ft/hó Ft/év 1.2. Karbantartási anyagokra Ft/hó Ft/év III. Nyilvános WC üzemeltetése (nem kötelező F) Ft/hó Ft/év IV. Park köztisztaság (kötelező F) Ft/hó Ft/év Csökkentve a szabad felhasználású pénzeszközzel: ( Ft/hó ) ( Ft/év) Ft Ft = Ft/év Támogatás mértéke havonta: Ft/hó Számlaszám: VII. TANUSZODA támogatása 2010 évre( számlaszám: ) Nem kötelezően ellátandó feladat! Bérek és járulékai Bruttó bérek Pótlékok ( délutáni ) TB járulék Ételjegy Bruttó havi bér Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Bér és járulékai összesen 2010 évre Ételegy 2010 évre Cafetéria Bruttó bérköltség 2010-es évre Dologi kiadások: Ft/év Ft/év Ft Ft/év

15 7 Víz díj Földgáz Villamos energia Egyéb szolgáltatási és anyagköltségek ÁNTSZ víz vizsgálat Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Költségek összesen: Ft/év Bevételek: Uszoda, belépőjegy, bérlet Kondi terem Szauna belépők Kölcsönzés Úszás oktatás Gyógytorna Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Támogatása a tanuszodának: Ft Ft = Ft/év Csökkentve az uszoda szabad felhasználású pénzeszközével Ft Ft = Ft/év Támogatás mértéke havonta: Ft Számlaszám: Összes támogatás: Ft Zirc, 2010.február 10. Schreindorfer Károly ügyvezető

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zirci Városüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. július 09. -i rendkívüli ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zirci Városüzemeltetés Kht. 2007-es

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2015. (VII.28.) számú határozata

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2015. (VII.28.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2015. (VII.28.) számú határozata Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 5. alatti lakás és a hozzátartozó garázs bérbeadásáról

Részletesebben

Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője Tiszavasvári Városi Kincstár intézményvezetője

Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője Tiszavasvári Városi Kincstár intézményvezetője ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A KLIK-kel megkötött közétkeztetési feladatok ellátásáról szóló megállapodás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 26-i ülésére Tárgy: A Tanuszoda 2014. szeptember 1. napjától történő üzemeltetése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési

Részletesebben

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve 2016 március 31. Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft 2016 évi pénzügyi terv Bevétel Közétkeztetés és étteremüzemeltetés

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. február 14-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. február 14-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. február 14-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2016. február 24-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2016. február 24-én tartandó ülésére ..-1/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2016. február 24-én tartandó ülésére Tárgy: Városgazdasági Nonprofit Kft vállalkozási szerződésének felülvizsgálata

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2009. (III. 2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2009. (III. 2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 37/2009. (III. 2.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza településrendezési terveinek módosításával kapcsolatos szerződés, illetve megállapodás jóváhagyásáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 3-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és a Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. február 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. február 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. január 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. január 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zirci Városüzemeltetés Kht. között 2008. évre

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Veresegyház Város Polgármestere. 2112 Veresegyház, Fő út 35. tel: 28 588-600; fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS

Veresegyház Város Polgármestere. 2112 Veresegyház, Fő út 35. tel: 28 588-600; fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS Veresegyház Város Polgármestere 2112 Veresegyház, Fő út 35. tel: 28 588-600; fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014-11- 18-i rendes/rendkívüli ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5.

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. 14253126 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. Javaslat a Salgótarján, Hősök út 35. és Salgótarján, Petőfi út 85. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok Salgótarján Foglalkoztatási

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 7. szám 2009. április 16. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 35/2009. (III. 19.) Ö.h.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év december 15.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

Megállapodás TERVEZET! Nyúl Község Önkormányzata Nyúli Sport Club Egyesület 1. Előzmények: 2. Felek jogai és kötelezettségei

Megállapodás TERVEZET! Nyúl Község Önkormányzata Nyúli Sport Club Egyesület 1. Előzmények: 2. Felek jogai és kötelezettségei Megállapodás TERVEZET! Jelen megállapodás Nyúl Község Önkormányzata ( székhely: 9082 Nyúl, Kossuth L. út 46., KSH szám: 15366715, adószám: 15366715-2-08, képviseli: Schmiedt Henrik polgármester) mint Tulajdonos,

Részletesebben

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A közoktatási és kapcsolódó ingatlanhasználati szerződések felülvizsgálatáról

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A közoktatási és kapcsolódó ingatlanhasználati szerződések felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A közoktatási és

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés ( Üzemeltetési szerződés)

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés ( Üzemeltetési szerződés) A 249/ 2012.(IX.19.) számú Ökt. határozat melléklete Kegyeleti közszolgáltatási szerződés ( Üzemeltetési szerződés) amely létrejött egyrészről Kazincbarcika Város Önkormányzata ( 3700 Kazincbarcika, Fő

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2016. március 16-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2016. március 16-án tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. március 16-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft. közötti szerződések

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé.

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé. 1 2 3 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A képviselő-testület 2014.12.16-án tartandó ülésének előkészítése 1. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS Sárvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló egyszemélyes cégek

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-i zárt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-i zárt üléséről ,Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-6/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-i zárt üléséről Napirend:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év szeptember 15-i ülésére Tárgy: Téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákra beérkezett ajánlatok Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.

Részletesebben

Témafelelős: Kószóné Kószó Aranka Ikt. szám: - /2008 Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Tárgy: ÁSOTT-TELSZO Kht. Alapító Okiratának módosítása

Témafelelős: Kószóné Kószó Aranka Ikt. szám: - /2008 Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Tárgy: ÁSOTT-TELSZO Kht. Alapító Okiratának módosítása Ásotthalom Község Önkormányzata Polgármesterétől 16/2008 Témafelelős: Kószóné Kószó Aranka Ikt. szám: - /2008 Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Tárgy: ÁSOTT-TELSZO Kht. Alapító Okiratának módosítása Ásotthalom

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! 15 fi I C A BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat indítvány előterjesztésére. SZMSZ-e

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. november 30-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. november 30-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. november 30-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 4 / 2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év november 29.-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola főzőkonyhájának működtetésének lehetőségei

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete. a temetőkről

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete. a temetőkről Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a temetőkről Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről szóló

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő állami tartalékföldek hasznosítására

Részletesebben

53-65/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes:

53-65/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 9. sz. napirendi pont 53-65/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Nógrád Megye Önkormányzata, a BLSZSZK Fáy András Szakképző

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.: 5552-28/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 17/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: Együttműködési Megállapodás az Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012.(VIII.31.) önkormányzati

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 65/2016. (III. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 65/2016. (III. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS üzemeltetésére és fenntartására üzemeltetésre és fenntartásra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS üzemeltetésére és fenntartására üzemeltetésre és fenntartásra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Tárnok, 3217. hrsz.-ú köztemető és a kezelésében lévő Tárnok, 262. hrsz.-ú egyházi temető 2016. január 1-jétől

Részletesebben

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S Amely létrejött egyrészről a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Székhely: 2000 Szentendre, Bogdányi u.51. Adószám: 23599714-2-13 Képviseli:

Részletesebben

POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról Készítette: Ábrahámné Turner Rita Szervezési Irodavezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (I.27.) Kt. sz. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. január 27-ei ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: Nyílt ülés: 1. Tájékoztató

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V. kerület Stollár Béla u. 4/Balassi u.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-18/2013/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-i nyílt üléséről.

Részletesebben

2010. február 11-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről.

2010. február 11-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. február 11-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. Jelen vannak: Rozgonyi Attila polgármester, Benicsák István és Várkonyi István alpolgármesterek,

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett,

BÉRLETI SZERZŐDÉS. között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett, *1073340127* Vonalkód: 1073340127 Iktatószám: 2139/70/1/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24., adószáma: 15329547-2-43,

Részletesebben

K I V O N A T. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás megszüntetéséről. A képviselő-testület

K I V O N A T. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás megszüntetéséről. A képviselő-testület K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 74/2013.(VI.27.) számú határozata

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2007. október 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2007. október 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2007. október 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016 január 28.-i ülésére Tárgy: Pápai Szakképzési Centrum Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma Zirc Alkotmány u. 16. konyha-étterem

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó. KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez.

T Á R G Y M U T A T Ó. KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez. T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez 93/2013.(X.30.) Kt. Hat. 94/2013.(X.30.) Kt. Hat. Nagy Szilárd polgármester

Részletesebben

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS (tervezet)

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS (tervezet) HASZNÁLATI SZERZŐDÉS (tervezet) amely létrejött egyrészről a Alsózsolca Város Önkormányzata székhelye: 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. képviseli: Zsiros Sándorné polgármester törzsszáma: 725910

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. január 21-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. január 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. január 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Javaslat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadására,

Részletesebben

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-21/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a udapestí Elektromos Művek Nyrto Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74. Adószám:

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2016. január 25. (hétfő) 18,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2016. január 25. (hétfő) 15,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. e-mail: info@intezmenyuzemeltetes.hu Tel./Fax: 06-1-798-0517

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. e-mail: info@intezmenyuzemeltetes.hu Tel./Fax: 06-1-798-0517 10. számú melléklet T E R V E Z E T BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Ferencvárosi (, képviseli: Czakóné Dobó Krisztina) mint b é r b e a d ó, másrészről pedig. (.. cégjegyzékszám:.., adószám:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat Szám: 26685/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Javaslat a VGÜ Kft. üzletrészének felosztására és értékesítésére, valamint nonprofit gazdasági társasággá alakítására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapcst,

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapcst, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapcst, 2008 DEC 4- Tárgy: Javaslat a Keresztury Dezső Általános

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató Készítő: Milicz Sándor ügyvezető igazgató Lövey Zoltán ügyvezető igazgató Tárgy: Javaslat városi szintű központi konyha kialakítására

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/59013/2011. Cím: Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2011. évi 13. szám 2011. december KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyűlés 2011. december 22-ei rendkívüli

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-7/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok 30/2014. (III.27.) képviselő-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzatának

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ

XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 189/2007.(IX.28.) sz. határozat MMIK igazgató-helyettese kinevezésével

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. február 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. február 25-i ülésére NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA GÉPÉSZETI

Részletesebben

Tárgy: Döntés a Pest Megyei Kormányhivatallal közösen használt ingatlanrész üzemeltetési kiadásainak megosztása érdekében kötött megállapodásról

Tárgy: Döntés a Pest Megyei Kormányhivatallal közösen használt ingatlanrész üzemeltetési kiadásainak megosztása érdekében kötött megállapodásról Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla Jegyző Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Mellékletek: -.napirendi pont E - 19. Előterjesztés Nagykovácsi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. március 27-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. március 27-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. március 27-i ülésre Tárgy: Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. február 11-i rendkívüli ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. február 11-i rendkívüli ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló 4/2012.(I.31.)

Részletesebben

Alapítói ( tulajdonosi ) határozat

Alapítói ( tulajdonosi ) határozat Alapítói ( tulajdonosi ) határozat Melynél fogva alulírott Várfi András polgármester, mint a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának törvényes képviselője kijelentem, hogy a Gyulai Törvényszék Cégbírósága előtt

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. december 02. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. február 9-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. február 9-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Művelődési Ház NKft. javadalmazási szabályzata,

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben