KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY"

Átírás

1 2011. évi 13. szám december KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

2 TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyűlés december 22-ei rendkívüli ülése HATÁROZATOK 277/2011. (XII. 22.) sz. KH Az MSZP frakció javaslata a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés december 22-ei rendkívüli ülése napirendjének kiegészítésére 3 278/2011. (XII. 22.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés december 22-ei rendkívüli ülése napirendjének megállapítása 3 279/2011. (XII. 22.) sz. KH A évi költségvetési koncepció elfogadása 3 280/2011. (XII. 22.) sz. KH Az Új Forrás irodalmi folyóirat kiadói jogának időleges átengedése 6 281/2011. (XII. 22.) sz. KH Kompenzációs megállapodás Esztergom Város Önkormányzatával 7 282/2011. (XII. 22.) sz. KH Támogatás nyújtása a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Katasztrófa Alapjából 9 283/2011. (XII. 22.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Szakképzésszervezési Társulás felmondása 9 284/2011. (XII. 22.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megye a Nemzetiségekért Alapítvány alapító okiratának módosítása /2011. (XII. 22.) sz. KH A konszolidációs törvénnyel összefüggő megállapodások elfogadása II. Felhatalmazás az ERSTE Bank Zrt. és a K&H Bank Zrt. felé fennálló visszavásárlási és kamat fizetési kötelezettségek állami átvételéről rendelkező Szerződések aláírására I /2011. (XII. 22.) sz. KH A konszolidációs törvénnyel összefüggő megállapodások elfogadása II. Felhatalmazás a megyei önkormányzat nem egészségügyi feladatokat ellátó költségvetési intézményeinek állami fenntartásba vételéről, az átadásra kerülő költségvetési intézmények működését szolgáló és egyéb vagyonelemek állami tulajdonba vételéről, az intézmények működésével és működtetésével kapcsolatos, december 31-én fennálló szállítói tartozásállomány állami átvételéről rendelkező Megállapodás aláírására II oldal

3 287/2011. (XII. 22.) sz. KH A konszolidációs törvénnyel összefüggő megállapodások elfogadása II. Felhatalmazás a Szent Borbála Kórház állami átvételéről rendelkező Megállapodás aláírására III /2011. (XII. 22.) sz. KH A konszolidációs törvénnyel összefüggő megállapodások elfogadása II. Felhatalmazás a megyei védelmi titkársági feladatok állami átvételéről rendelkező Megállapodás aláírására IV /2011. (XII. 22.) sz. KH A konszolidációs törvénnyel összefüggő megállapodások elfogadása II. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének módosítása V /2011. (XII. 22.) sz. KH A konszolidációs törvénnyel összefüggő megállapodások elfogadása II. Részmegállapodás tudomásulvétele VI /2011. (XII. 22.) sz. KH Felhatalmazás a fix árfolyamon történő végtörlesztéssel összefüggő Kormánydöntéssel kapcsolatos feladatok elvégzésére oldal

4 HATÁROZATOK 277/2011. (XII. 22.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés nem veszi a december 22-ei rendkívüli ülésének napirendjére az MSZP frakció azon kezdeményezését, amely a megyei testület feloszlatására irányul. Határidő: azonnal Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Dr. Péntek Péter megyei főjegyző 278/2011. (XII. 22.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a december 22-ei rendkívüli ülése napirendjét a következők szerint állapítja meg: 1. A évi költségvetési koncepció elfogadása 2. Az Új Forrás irodalmi folyóirat kiadói jogának időleges átengedése 3. Kompenzációs megállapodás Esztergom Város Önkormányzatával 4. Támogatás nyújtása a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Katasztrófa Alapjából 5. A Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás felmondása 6. A Komárom-Esztergom Megye a Nemzetiségekért Alapítvány alapító okiratának módosítása 7. A konszolidációs törvénnyel összefüggő megállapodások elfogadása II. 8. Egyebek Határidő: értelem szerint Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Dr. Péntek Péter megyei főjegyző 279/2011. (XII. 22.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a mellékelt, évi költségvetési koncepciót elfogadja. Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a koncepcióban foglaltak és a vonatkozó rendeletek alapján összeállított évi költségvetési rendelet-tervezetet - a törvényben meghatározott határidőn belül - terjessze a közgyűlés elé. Határidő: azonnal Felelős: Popovics György elnök Hivatali végrehajtásért felelős: Dr Péntek Péter megyei főjegyző Melléklet a 279/2011. (XII. 22.) számú közgyűlési határozathoz évi költségvetési koncepció I. Várható feladatok: Koordinációs feladatok: Koordinálja a fejlesztések megyei szintű előkészítését, szakmai kapacitásával segíti a tervező, döntés-előkészítő, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat megalapozó tevékenységet; 3. oldal

5 a területfejlesztési döntéseket megalapozó vizsgálatokat végez A megyében összegyűjti az önkormányzatok, gazdasági és társadalmi szervezetek fejlesztési projektelképzeléseit, részt vesz azok projektjavaslattá történő előkészítésében; A megye feladata a települési fejlesztések és a településfejlesztés területi koordinációja. A megyei területi tervhez illeszkednie kell a településfejlesztési és rendezési terveknek. A megyei területi tervnek illeszkednie kell az országos tervekhez; Előzetesen véleményezi az országos, valamint a megyét érintő ágazati fejlesztési koncepciókat és programokat, és az illetékes területi közigazgatási szervek fejlesztéspolitikai pályázatait, külön jogszabályban meghatározott feltételek esetén ezen fejlesztésekkel kapcsolatban egyetértési jogot gyakorol; Javaslatot dolgoz ki a megyében kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelésére, kezdeményezi a Kormánynál és az érintett minisztereknél intézkedés megtételét. Segíti a települési önkormányzatok épített és természeti környezet védelmére irányuló tevékenységét, A települési önkormányzatokkal együtt a közös fogyasztói (piaci) fellépést megszervezi, koordinálja és megvalósítja a közös beszerzéseket. Vizsgálja a nemzetközi együttműködési megállapodások megkötésének lehetőségét. Véleményezi jogával él, a hozzá delegált kérdéskörben. Dönt a hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról. Részt vesz a megalakuló megyei területfejlesztési fórumok munkájában, a fórum céljának megvalósításában, melynek keretében együttműködik a megyei jogú városokkal. Rendszeresen beszámol tevékenységéről és eredményeiről a Kormány által meghatározott szervek felé. Területi tervezési feladatok: A megyei önkormányzat - külön jogszabályban meghatározott módon és tartalommal - egységes területi tervet készít, mely magába foglalja a megye fejlesztési koncepcióját/fejlesztési stratégiáját, fejlesztési programját és területrendezési tervét (megyei területi terv). A megyei területi tervet a megyei közgyűlés rendelettel fogadja el. A megyei önkormányzat a tervezés és a tervek végrehajtása során gondoskodik a partnerség érvényesítéséről. A megyei tervek készítését az országos tervek készítésével időben össze kell hangolni, ezért az alábbiak hangsúlyozandók: A megyei tervek készítését az országos tervezési folyamat részeként kell elindítani. A megyei programokat, az azok finanszírozását is biztosító országos operatív programok elfogadása után kell véglegesíteni, biztosítva ezzel a megyei programok finanszírozási feltételeknek való megfelelését. Projektgenerálási, projektmenedzselési feladatok: a megyei területi tervekben szereplő fejlesztések megvalósítása érdekében projektgazdák felkutatása, segítése mind a tervezésben, mind a projekt megvalósításában, finanszírozási lehetőségek felkutatása, megszervezése és koordinációja, területi szereplőkkel folyamatos kapcsolattartás, fejlesztési információk (hazai és nemzetközi) gyűjtése és továbbítása a helyi szereplők felé a sikeres és eredményes fejlesztések megvalósításához. Programvégrehajtás a megyei önkormányzat megállapodást köthet a Kormányzattal a megye programja adott évi feladatainak megvalósításához az éves költségvetési törvényben biztosított állami forrásokról és azok felhasználásáról (tervszerződés); pályázati rendszer keretében a megyei területi terv alapján dönt a hatáskörébe utalt és saját fejlesztési pénzeszközeinek felhasználásáról (területfejlesztési alap), a fejlesztések megvalósításáról; a külön jogszabályban meghatározott források felett rendelkezik, gondoskodik a források hatékony és szabályszerű felhasználásáról, a programok céljainak érvényesüléséről; Területi és fejlesztési monitoring feladatok: a fejlesztési programok végrehajtásának követésére működteti a megye monitoring és értékelési rendszerét és információkat biztosít a rendszerhez, segíti a települések terveinek elkészítését, 4. oldal

6 vizsgálja és értékeli a megye és járásai társadalmi-gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, adottságait, a vizsgálatok során felhasznált információkat és a vizsgálatok eredményeit az információs rendszer(ek) rendelkezésére bocsátja. Kisebbségekkel kapcsolatos feladatok: év elején került sor a területi kisebbségi önkormányzati választásokra. A kisebbségi képviselők négy évre, azaz 2015-ig nyertek mandátumot. A kisebbségi önkormányzatok működését az állam finanszírozza, illetve feladatalapú támogatásban részesülnek az elvégzett munkájuk alapján. Ezek az összegek a jövőben a kisebbségek önálló, Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára érkeznek, amely felett a kisebbségi testületek rendelkeznek. Államigazgatási feladatok ellátásával összefüggő feladatok: az országgyűlési és a helyi önkormányzati képviselők választásához kapcsolódó feladatok megyei szintű irányítása, időközi választás megtartása, lebonyolítása az országgyűlési és helyi önkormányzati képviselők választásához a TVB és az OEVB-k tagjainak megválasztása, megyei bírósági ülnökök megválasztása. Nemzetközi és határon átnyúló együttműködésből eredő feladatok: a megyei önkormányzat hatékony feladatellátása érdekében együttműködik társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, gazdasági kamarákkal, tudományos műhelyekkel, felsőoktatási intézményekkel gazdasági és térségfejlesztési szervezetekkel, szakmai szervezetekben való részvétel, együttműködés külföldi, elsősorban a határ menti külföldi önkormányzatokkal, testvérmegyei kapcsolatok működtetése, határmenti megyéknél a határon átnyúló együttműködés, nemzetközi önkormányzati szervezetek tevékenyégébe való bekapcsolódás, megyei külügyi stratégia kialakítása és elfogadása, a megyei nemzetközi együttműködések kialakításának elősegítése, különös tekintettel a gazdasági és befektetői kapcsolatokra, a határmenti együttműködés koordinálása. II. Várható bevételek: Az önkormányzatok évi finanszírozása központi feladatalapú támogatással történik, a központi finanszírozásának keretszámait a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvényben kerül meghatározásra. III. Várható kiadások: Személyi jellegű kiadások: 17 fő köztisztviselő foglalkoztatásához kapcsolódó személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 2 fő tisztségviselőhöz kapcsolódó személyi juttatások és azt terhelő járulékok közgyűléshez kapcsolódó személyi juttatások és azt terhelő járulékok Dologi és működési kiadások: az önkormányzat által használt iroda, nagy konferenciaterem, irattár, garázsok használatához kapcsolódó üzemeltetési költségek technikai, ügyviteli, irodatechnikai munkaeszközök beszerzéséhez, használatához kapcsolódó dologi kiadások gépjárművek fenntartásához, használatához kapcsolódó kiadások 5. oldal

7 280/2011. (XII. 22.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés - jóváhagyja az Új Forrás irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat kiadói jogának ideiglenes átengedéséről szóló, mellékelt Megbízási szerződést, azzal a feltétellel, hogy a Megbízási szerződés csak a megyei kormánymegbízott jóváhagyásával léphet hatályba. Határidő: azonnal Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Dr. Péntek Péter megyei főjegyző amely létrejött a KEMÖ József Attila Megyei Könyvtára Székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 2 Képviseli: dr. Voit Pál igazgató mint Megbízó, Melléklet a 280/2011. (XII. 22.) számú közgyűlési határozathoz MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS és az ÚJ FORRÁS KIADÓ Nonprofit Közhasznú KFT Cégjegyzékszám: Adószám: Székhely: 2890 Tata, Székely B. u. 2/A Képviseli: Jász Attila ügyvezető mint Megbízott megbízási szerződést kötnek az Új Forrás folyóirat kiadására, az alulírott helyen és időben, a következő feltételekkel: 1.) Megbízó, mint az Új Forrás irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat a továbbiakban: folyóirat - alapítója és jelenlegi kiadója január 1. és december 30. közötti időtartamra a kiadási jog időleges átengedésével - megbízza Megbízottat a folyóirat kiadásával december 31-i nappal a kiadási jog teljes terjedelmében visszaszáll az alapítóra. 2.) Megbízott a folyóiratot a megbízás időtartama alatt maximum 10 alkalommal köteles megjelentetni, az általa meghatározott ütemezésben. 3.) A folyóirat szerkesztése, a lapszámok előállítása és terjesztése, a kiadással összefüggő valamennyi adminisztrációs feladat elvégzése, a szerkesztőség elhelyezése a megbízás időtartama alatt Megbízott kötelezettsége. 4.) A megbízás teljesítésével összefüggő pénzügyi és egyéb üzleti kockázat viselése a Megbízottat terheli. 5.) A folyóirat jelenlegi szerkesztő bizottsága és/vagy a folyóirat jelenlegi főszerkesztője megbízatásának visszavonására, új szerkesztőbizottság és/vagy új főszerkesztő megbízására, a folyóirat jelenlegi profiljának megváltoztatására, illetve módosítására kizárólag a Megbízó, mint alapító egyetértésével kerülhet sor. 6.) A folyóirat kiadásának (szerkesztésének, előállításának, terjesztésének) finanszírozását a Megbízott saját és külső pénzügyi források bevonásával biztosítja. Megbízó tudomásul veszi, hogy a folyóirat kiadásának szükséges mértékű finanszírozása elsősorban a külső támogatások függvénye, ezért vállalja, hogy az indokoltan kért nyilatkozatok megadásával segíti a Megbízott sikeres részvételét az elérhető pályázati eljárásokban. Nem minősül a 6. oldal

8 jelen megbízási szerződés megszegésének, amennyiben a finanszírozásba vonható támogatások és más külső források hiányában a Megbízott nem képes a folyóirat egy vagy több számát megjelentetni. Ilyen esetben a Megbízó a Megbízottól nem követelheti az elmaradt folyóirat számok megjelentetésének finanszírozását. 7.) Megbízott a folyóirat évi kiadásának rentábilis finanszírozása érdekében pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alaphoz. Megbízó tudomásul veszi a pályázat benyújtását. 8.) A jelen megbízási szerződésben a Megbízott által vállalt kötelezettségek nem teljesítése esetén a Megbízó jogosult a megbízási szerződés azonnali hatályú, kártalanítás nélküli megszüntetésére. 9.) Az Új Forrás név egyéb célú használatának feltételeiről felek legkésőbb 2012 március 1- ig külön megállapodást kötnek. 10.) A jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 11.) A felek a megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 12.) A jelen megbízási szerződés a megyei közgyűlés, mint a Megbízó jelenlegi fenntartója, és Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott, mint a Megbízó jövőbeni fenntartója képviselőjének jóváhagyásával lép hatályba. Tatabánya, december Dr. Voit Pál Jász Attila igazgató ügyvezető Megbízó képviseletében Megbízott képviseletében Tatabánya, Záradék A fenti megállapodást jóváhagyom Popovics György Czunyiné dr. Bertalan Judit közgyűlési elnök kormánymegbízott 281/2011. (XII. 22.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1. Elfogadja az Esztergom Város Önkormányzatával szemben fennálló Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat követelések és kötelezettségek egyenlegéről szóló a Melléklet szerinti - Kompenzációs megállapodást. 2. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét a megállapodás aláírására és a Ft összeg átutalására. Határidő: a megállapodás aláírására: december 31. Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali véghajtásért felelős: Németné Horváth Zsuzsanna főosztályvezető Bodnár Mihály osztályvezető Hircze Gabriella pénzügyi referens 7. oldal

9 amely létrejött Melléklet a 281/2011. (XII. 22.) számú közgyűlési határozathoz Kompenzációs megállapodás egyrészről Esztergom Város Önkormányzata (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1., Pf. 92), képviseletében Tétényi Éva polgármester (továbbiakban: Esztergomi Önkormányzat), másrészről a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (2800 Tatabánya, Fő tér 4.), képviseletében Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke (továbbiakban: Megyei Önkormányzat) között (továbbiakban együtt: Szerződő Felek) az alulírott helyen és napon a következő feltételek szerint: 1. A Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy egymás felé az alábbi jogcímeken keletkezett pénzkövetelések egybeszámításával kívánnak élni. 2. A Megyei Önkormányzat elismeri, hogy az Balassa Múzeum és a Dobó Gimnázium önkormányzatok közötti átadását érintő működési támogatás elszámolásáról kötött megállapodás alapján Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az Esztergomi Önkormányzat felé. 3. Az Esztergomi Önkormányzat elismeri, hogy az Esztergomi Múzeum, mint területi múzeum önkormányzatok közötti átadását érintő feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon üzemeltetését érintő tétel elszámolásáról kötött megállapodásból eredően a Babits Mihály Emlékmúzeum világításkorszerűsítése miatt Ft, a Balassa Bálint Múzeum világításkorszerűsítése miatt pedig Ft fizetési kötelezettsége keletkezett a Megyei Önkormányzat felé. 4. Az Esztergomi Önkormányzat elismeri, hogy a Bottyán János Műszaki Szakközépiskola átadását érintő feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon üzemeltetését érintő tétel elszámolásáról kötött megállapodásból eredő, gázellátó-, hő- és használati melegvíz ellátását biztosító hőszolgáltatási szerződés, melynek része a primer kazánházi rendszerek teljeskörű üzemeltetése, karbantartása és javítása jogcímen ,- Ft fizetési kötelezettség keletkezett a Megyei Önkormányzat felé. 5. Az Esztergomi Önkormányzat elismeri, hogy a Dobó Katalin Gimnázium átadását érintő feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon üzemeltetését érintő tétel elszámolásáról kötött megállapodásból eredő, gázellátó-, hő- és használati melegvíz ellátását biztosító hőszolgáltatási szerződés, melynek része a primer kazánházi rendszerek teljeskörű üzemeltetése, karbantartása és javítása jogcímen ,- Ft fizetési kötelezettség keletkezett a Megyei Önkormányzat felé 6. A Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a pontokban jelentkező fizetési kötelezettségek egybeszámítását követően Megyei Önkormányzat átutal Ft-ot az Esztergomi Önkormányzat részére, mely alapján a mellékelt kimutatásban jelzett tartozásokat egymás felé kiegyenlítettnek tekintik. 7. Megyei Önkormányzat december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó követelései közül a Babits Mihály Emlékmúzeum esetében Ft, Balassa Bálint Múzeum esetében Ft, Bottyán János Műszaki Szakközépiskola esetében Ft, Dobó Katalin Gimnázium esetében pedig Ft a mai napig nem került kiszámlázásra. Jelen kompenzációs megállapodás aláírását követően Megyei Önkormányzat vállalja a számlák haladéktalan kiállítását. 8. Esztergom Város Önkormányzata vállalja, hogy a közte és a Megyei Önkormányzat között kötött Esztergom-kertvárosi Pszichiátriai Betegek Otthona megyei önkormányzati intézmény ivóvíz ellátását és szennyvíz elvezetését szolgáló közműhálózat törzsvezeték rendszerének tulajdonjog átadása, illetve átvétele tárgyú megállapodás 2.g. pontjában foglaltaknak megfelelően eljár és végrehajtja a feladatot. 8. oldal

10 A fenti kompenzációs megállapodás hatályba lépéséhez a Szerződő Felek testületeinek jóváhagyó határozata szükséges. Tatabánya, december Tétényi Éva Popovics György Esztergom Város Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzata képviseletében Önkormányzata képviseletében Dr. Laczó Bernadett Éva Dr. Péntek Péter Esztergom Város Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jegyzője Főjegyzője 282/2011. (XII. 22.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófa Alapja szabályzatának 3. -ában foglaltakra hivatkozással a közgyűlés döntése értelmében Ft összegű vissza nem térítendő támogatásról szóló háromoldalú szerződést írjon alá Piliscsév polgármesterével és a Pilicsév, Gyóni Géza utca 13. szám alatti, nemrégiben leégett családi ház tulajdonosával. Határidő: január 31. Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Dr. Péntek Péter megyei főjegyző 283/2011. (XII. 22.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés december 31. napjával - hivatkozással a évi CLIV. törvény 2. (6) bekezdésére - felmondja a szakképzéssel összefüggő önkormányzati feladatok végrehajtására Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testületével és Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testületével január 1. napjától kezdődő hatállyal kötött Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodását kivéve, ha az év hátralévő részében olyan helyzet áll elő, mely a Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás további működését lehetetlenné teszi. 2. a Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás felmondása esetén a társulás tagjaival a társulásba bevitt vagyonáról az év utolsó napjával külön megállapodásban elszámol. 3. felhatalmazza a közgyűlés elnökét a külön megállapodás aláírására és a felmondásról szóló döntésnek a társulások tagjaival való közlésre. Határidő: december 31. Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra megyei aljegyző 9. oldal

11 284/2011. (XII. 22.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1. a Komárom-Esztergom Megye a Nemzetiségekért Alapítvány alapító okirata V. fejezete Az alapítványi vagyon felhasználása címének b) pontja az alábbiak szerint módosul: Az alapítványi vagyon felhasználása: b) Az alapítványi számlán kezelt összeg nem csökkenhet ,-Ft, azaz tízezer forint alá. 2. felhívja a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon a módosító okiratnak, és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak nyilvántartásba vétel céljából a Komárom- Esztergom Megyei Bíróságra történő eljuttatásáról. Határidő: azonnal, illetve január 15. Felelős: 1. pont tekintetében Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke 2. pont tekintetében dr. Péntek Péter megyei főjegyző Hivatali végrehajtásért felelős: Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra megyei aljegyző 285/2011. (XII. 22.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1.) felhatalmazza a közgyűlés elnökét a jelen határozat mellékletét képező, a megyei önkormányzat által kibocsátott KEMÖ I. kötvénycsomag ERSTE Bank Zrt. felé fennálló visszavásárlási és kamat fizetési kötelezettségeinek állami átvételéről rendelkező Szerződés aláírására. 2.) felhatalmazza a közgyűlés elnökét a jelen határozat mellékletét képező, a megyei önkormányzat által kibocsátott KEMÖ II. kötvénycsomag K&H Bank Zrt. felé fennálló visszavásárlási és kamat fizetési kötelezettségeinek állami átvételéről rendelkező Szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Németné Horváth Zsuzsanna főosztályvezető Melléklet a 285/2011. (XII. 22.) számú közgyűlési határozathoz Tartozásátvállalási szerződés Jelen tartozásátvállalási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) egyrészről a Magyar Állam képviseli a nemzetgazdasági miniszter mint államháztartásért felelős miniszter meghatalmazottja azaz Töröcskei István, az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működős Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest, Csalogány utca 9-11., Cégjegyzékszám: Cg ) vezérigazgatója - mint Tartozásátvállaló, másrészről a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 4.; törzsszám: ; képviseli: Popovics György a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke és dr. Péntek Péter Komárom-Esztergom Megye Főjegyzője) mint adós a továbbiakban: Önkormányzat vagy Kibocsátó, 10. oldal

12 valamint a Erste Bank Hungary Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u ; cégjegyzékszám: ; céget nyilvántartó bíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság; képviseli: Redling Károly Üzletág Igazgató és Bauer Patrik Osztályvezető) - a továbbiakban: Bank, vagy Kötvénytulajdonos között jött létre az alulírott helyen az alábbi feltételekkel. Előzmények (A) Az ERSTE Befektetési Zrt. és az Önkormányzat év január hó 18. napján év október hó 20. napján lejáró, HUF-nak megfelelő össznévértékű, CHF-ben denominált kötvénysorozat forgalomba hozatalának szervezésére Megbízási szerződést kötött (a továbbiakban: Megbízási Szerződés). (B) A fenti Megbízási Szerződéssel összhangban február 14. napján az Önkormányzat mint kibocsátó által HU ISIN azonosító szám alatt kibocsátásra került a össznévértékű CHF devizanemben denominált, KEMÖ I. elnevezésű kötvénysorozat ( Kötvénysorozat ). (C) A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Konsztv.) 5. -ával összhangban az Önkormányzat mint kibocsátó a Kötvénysorozathoz kapcsolódóan - a Magyar Állam általi adósságátvállalás érdekében - a december 30-i értéknapra vonatkozó visszaváltási nyilatkozatot tett, mely alapján december 30. napján az Önkormányzatot a Kötvénytulajdonos felé fizetési kötelezettség terhe (D) A Konsztv. értelmében a Magyar Állam és az Önkormányzat között jogszabályon alapuló vagyonátszállásra is sor kerül, amely a jelen Szerződés szerinti átvállalástól elkülönül. (E) A fentiek alapján a Magyar Állam, az Önkormányzat és a Kötvénytulajdonos(ok) az alábbiak szerint állapodnak meg. I. Meghatározások 1.1. A jelen Szerződésben használt, nagy kezdőbetűvel írt fogalmak és kifejezések kifejezett eltérő rendelkezés hiányában a Kötvénysorozatról kiállított, a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 7. (2) bekezdése szerinti okiratban ( Okirat ) meghatározott jelentéssel bírnak. II. Tartozásátvállalás 2.1. Az Önkormányzat és a Kötvénytulajdonos kijelentik, hogy az Önkormányzat Kötvénysorozaton alapuló kötelezettségeinek feltételeit kizárólag az Okirat tartalmazza. A Kötvény Okirat jelen Szerződés mellékletét képezi Az Önkormányzat és a Kötvénytulajdonos kijelentik, hogy az Önkormányzatnak a Kötvénysorozat visszaváltása alapján december 30. napján (a továbbiakban: Átvállalás Napja) kizárólag ,34 CHF, azaz Tizenötmillió-négyszázötvenezeregyszázötvennyolc Svájci Frank és Harmincnégy Centime összegben áll fenn fizetési kötelezettsége, ezen felül a Kötvénytulajdonost további összeg semmilyen jogcímen nem illeti meg Az Átvállalás Napjával: a) a Magyar Állam átvállalja az Önkormányzat 2.2. pont szerinti, az Átvállalás Napján fennálló fizetési kötelezettségét (a továbbiakban: Átvállalt Fizetési Kötelezettségek); b) az Önkormányzat szabadul az Átvállalt Fizetési Kötelezettségek alól; c) a Kötvénysorozaton alapuló, a Kibocsátót terhelő fizetési kötelezettséget biztosító valamennyi mellékkötelezettség, biztosíték, fedezet, illetve biztosítéki szerződés megszűnik A Magyar Állam, az Önkormányzat és a Kötvénytulajdonos a fenti tartalmú kötvényvisszaváltás alapján egybehangzóan állapítják meg, hogy az Átvállalt Fizetési Kötelezettségek az Átvállalás Napjával az alábbi összegben és jogcímen fennálló fizetési kötelezettségeket takarják: Névérték jogcímén összesen: ,- CHF (tizenötmillió-négyszázhúszezer svájci frank) 11. oldal

13 Felhalmozott kamat jogcímén összesen: ,34 CHF (harmincezer-egyszázötvennyolc egész harmincnégy század svájci frank) 2.5. Tartozásátvállaló, a Kibocsátó és a Kötvénytulajdonos rögzítik, hogy a pontban rögzített Felhalmozott kamat összegének meghatározásakor a Referencia kamatláb meghatározása az alábbiak szerint történt, melyet mind a Tartozásátvállaló, mind a Kibocsátó mind a Kötvénytulajdonos elfogad. Referencia kamatláb meghatározásának módja: A Kamatidőszakot megelőző második munkanap 3 hónapos CHF LIBOR öt tizedesjegyig fixált mértéke A Kötvénytulajdonos a jelen szerződés szerinti tartozásátvállaláshoz a jelen szerződés aláírásával minden további feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárul. III. Fedezetek 3.1. Az Önkormányzat és a Kötvénytulajdonos rögzítik, hogy a Kötvénysorozaton alapuló, a Kibocsátót terhelő fizetési kötelezettséghez a következő fizetési kötelezettséget biztosító mellékkötelezettség(ek), biztosíték(ok), fedezet(ek), illetve biztosítéki szerződés(ek) tartoznak: a) Beszámítási jog a Ptk szerint a Kibocsátó összes bevételére b) A Kötvénykibocsátás eredményeként lejegyzett KEMÖ I. kötvények ellenértékéből ,- HUF óvadéki betét, amely a Bank által nyújtott likvid hitel ( folyószámla hitel, munkabér hitel) fedezetéül is szolgál. A likvid hitelek óvadéki betétből történt törlesztésére tekintettel jelen Szerződés aláírásának napján a rendelkezésre álló, fel nem használt óvadéki betét összege: HUF, azaz Egymilliárd Forint Az Önkormányzat és a Bank kifejezetten vállalják, hogy az Átvállalás Napjával valamennyi, a 3.1. pontban megjelölt, a Kötvénysorozaton alapuló fizetési kötelezettséget biztosító valamennyi mellékkötelezettséget, biztosítékot, fedezetet, illetve biztosítéki szerződést megszüntetnek A félreértések elkerülése végett a Felek rögzítik, hogy az Átvállalás Napján a Magyar Állam általi átvállalást követően az Átvállalt Fizetési Kötelezettségekhez semmilyen, a fizetési kötelezettséget biztosító mellékkötelezettség, biztosíték, fedezet, illetve biztosítéki szerződés nem tartozik, illetve nem kapcsolódik. IV. Az Átvállalt Fizetési Kötelezettségek Teljesítése 4.1 A Magyar Állam a jelen Szerződés aláírásával is megerősíti, hogy az Átvállalt Fizetési Kötelezettségeket december 30. napjával maradéktalanul teljesíti a Kötvénytulajdonos részére. 4.2 A Magyar Állam és a Kötvénytulajdonos megállapodnak, hogy a Magyar Állam az Átvállalt Fizetési Kötelezettségekből a pontban meghatározott december 30-ig Felhalmozott kamatot saját forrásból, december 30-i értéknappal, az alábbi számlára történő átutalás útján teljesíti oly módon, hogy az legkésőbb december 30. napján délelőtt 10,00 óráig az alábbi bankszámlán jóváírásra kerüljön. Az átutalás közlemény rovatába a KEMÖ I. Kötvény Felhalmozott Kamat közlemény feltüntetésre kerül. Számla száma: (CHF); IBAN számlaszáma: HU SWIFT kód: GIBAHUHB A számla vezetője: ERSTE Bank Hungary Zrt A Magyar Állam és a Kötvénytulajdonos megállapodnak, hogy a Magyar Állam az Átvállalt Fizetési Kötelezettségekből a pontban meghatározott tőkeösszeget az eredeti devizanemben (CHF) teljesíti, oly módon, hogy a Kötvénytulajdonos a Magyar Állam számára az előbbiek szerinti tőkeösszeggel azonos összegű, azonos devizanemű és azonos kamatfeltételű kölcsönt nyújt, amelyet Kötvénytulajdonos az alábbi számlára folyósít: Számla száma: (CHF); IBAN számlaszáma: HU SWIFT kód: GIBAHUHB A számla vezetője: ERSTE Bank Hungary Zrt A Magyar Állam és a Kötvénytulajdonos a 4.3 pont szerinti kölcsön feltételeit külön szerződésben rögzítik, amelynek aláírására a jelen Szerződéssel egyidejűleg kerül sor. A kölcsönből történő elszámolásra vonatkozó rendelkezéseket a Kölcsön Megállapodás 2. Fejezetének 3.3. pontja tartalmazza. 12. oldal

14 4.5. Amennyiben a fenti pontok szerinti fizetési kötelezettségek teljesítése a jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelően megtörténik, az érintett Kötvénysorozaton alapuló fizetési kötelezettségek december 30. napjával megszűnnek Felek rögzítik, hogy a Kötvénysorozaton alapuló fizetési kötelezettségek 4.5. pontban foglalt szerinti teljesítésére tekintettel december 30. napjával az Önkormányzat, mint Kibocsátó a Kötvénysorozat teljes mennyiségének a központi értékpapírszámlákról való törlése és azzal egyidejűleg a dematerializált értékpapírról kiállított Okirat érvénytelenítése iránt a szükséges intézkedéseket megteszi. V. Hatálybalépés 5.1. A jelen Szerződés abban az időpontban lép hatályba, amely időpontban jelen szerződést valamennyi fél aláírására jogosult képviselője útján aláírta. VI. Költségviselés 6.1. Minden fél viseli mindazt a költséget és kiadást, amely a jelen Szerződés előzetes tárgyalásával, megkötésével és aláírásával kapcsolatban az adott fél oldalán felmerült. VII. Értesítések 7.1. A jelen Szerződéssel kapcsolatos valamennyi kérelmet, nyilatkozatot, egyéb értesítést a felek egymás között az alábbi címekre teljesítik: a) a Magyar Állam részére: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Levelezési cím: H-1027 Budapest, Csalogány utca Postafiók: H-1255 Budapest, 248. Telefax: +36 (1) Tőkepiaci Főosztály figyelmébe b) az Önkormányzat részére: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. Telefax: +36 (34) Popovics György figyelmébe c) a Bank részére: ERSTE Bank Hungary Zrt. Levelezési cím: 1138 Budapest, Népfürdő u Telefax: +36 (1) Bauer Patrik figyelmébe VIII. Vegyes rendelkezések 8.1 Jelen Szerződés megkötésének alkalmával az Okirat 1 (egy) darab másolati példányát az Önkormányzat átadja a Magyar Állam részére A Felek és a képviseletükben eljáró személyek kölcsönösen kijelentik, hogy a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi felhatalmazással, jóváhagyással és képviseleti joggal rendelkeznek Amennyiben jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősülne, úgy a jogszabályok által megengedett mértékben ezen érvénytelenség, jogellenesség vagy végrehajthatatlanság nem érinti jelen szerződés többi rendelkezését. Ebben az esetben a Felek megkísérlik az érintett rendelkezést olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesíteni, amely tartalmában a Feleknek a jelen szerződésben foglalt szándékával azonos jogokat és kötelezettségeket biztosít. 13. oldal

15 8.4 Jelen Szerződés a Magyar Állam és a Bank között ugyanezen a napon létrejött Kölcsön Megállapodás alapján Finanszírozási Okiratnak minősül Jelen Szerződés hat (6) eredeti példányban, magyar nyelven készült, melyek közül a Magyar Államot 2 (kettő), az Önkormányzatot 2 (kettő) és a Kötvénytulajdonost kettő (2) példány illet meg. Mellékletek: 1. sz. Melléklet: Nemzetgazdasági Miniszter meghatalmazása 2. sz. Melléklet: Meghatalmazott aláírási címpéldánya eredetiben, vagy közjegyző által hitelesített másolatban (1 db) 3. sz. Melléklet: A Kibocsátó képviseletében eljáró személyek kinevezési okmánya 4. sz. Melléklet: Kötvény Okirat (másolat). Magyar Állam Nemzetgazdasági Miniszter meghatalmazása alapján Államadósság Kezelő Központ Zrt. Töröcskei István vezérigazgató Budapest, december. ERSTE Bank Hungary Zrt. Redling Károly Bauer Patrik Üzletág Igazgató Osztályvezető Budapest, december. Popovics György a Komárom- Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Dr. Péntek Péter Komárom-Esztergom Megye Főjegyzője Budapest, december. Tartozásátvállalási szerződés Jelen tartozásátvállalási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) egyrészről a Magyar Állam képviseli a nemzetgazdasági miniszter mint államháztartásért felelős miniszter meghatalmazottja azaz Töröcskei István, az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója mint tartozásátvállaló, másrészről a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (székhely: 2800, Tatabánya, Fő tér 4.; törzsszám: ; képviseli: Dr. Popovics György) mint adós a továbbiakban: Önkormányzat vagy Kibocsátó, valamint a K&H Bank (székhely: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.; cégjegyzékszám: ; céget nyilvántartó bíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság; képviseli: Dr. Pozvai Ferenc) - a továbbiakban: Bank. között jött létre az alulírott helyen az alábbi feltételekkel. Előzmények (A) A Bank és az Önkormányzat január 23. napján 20 év futamidejű, ,- Ft össznévértékű, forintban denominált, jelenleg ,25 -CHF tőkeegyenlegű kötvénysorozat forgalomba hozatalának szervezésére és forgalmazására megbízási szerződést kötött (a továbbiakban: Megbízási Szerződés). 14. oldal

16 (B) (C) (D) (E) A fenti Megbízási Szerződéssel összhangban február 14. napján az Önkormányzat mint kibocsátó által HU ISIN azonosító szám alatt kibocsátásra került a ,- Ft össznévértékű, forintban denominált, jelenleg ,25CHF tőkeegyenlegű KEMÖ II elnevezésű kötvénysorozat ( Kötvénysorozat ). A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Konsztv.) 5. -ával összhangban az Önkormányzat mint kibocsátó/ a Kötvénysorozathoz kapcsolódóan - a Magyar Állam általi adósságátvállalás érdekében - a december 30-i értéknapra vonatkozó visszaváltási nyilatkozatot tett, mely alapján december 30. napján az Önkormányzatot a Kötvénytulajdonos felé fizetési kötelezettség terheli. A Konsztv. értelmében a Magyar Állam és az Önkormányzat között jogszabályon alapuló vagyonátszállásra is sor kerül, amely a jelen Szerződés szerinti átvállalástól elkülönül. A fentiek alapján a Magyar Állam, az Önkormányzat és a Kötvénytulajdonos(ok) az alábbiak szerint állapodnak meg. I. Meghatározások 1.1. A jelen Szerződésben használt, nagy kezdőbetűvel írt fogalmak és kifejezések kifejezett eltérő rendelkezés hiányában a Kötvénysorozatról kiállított, a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 7. (2) bekezdése szerinti okiratban ( Okirat ) meghatározott jelentéssel bírnak. II. Tartozásátvállalás 2.1. Kötvénytulajdonos szavatolja, hogy a Kötvénysorozatba tartozó valamennyi kötvény kizárólagos tulajdonosa. Az Önkormányzat és a Kötvénytulajdonos kijelentik, hogy az Önkormányzat Kötvénysorozaton alapuló kötelezettségeinek feltételeit kizárólag az Okirat tartalmazza Az Önkormányzat és a Kötvénytulajdonos kijelentik, hogy az Önkormányzatnak a Kötvénysorozat visszaváltása alapján december 30. napján (a továbbiakban: Átvállalás Napja) kizárólag ,28 CHF, azaz Tizenötmillióegyszázkilencvenötezer-háromszánnyolcvanhat egész huszonnyolcszázad svájci frank összegben áll fenn fizetési kötelezettsége. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a pontban meghatározott, december 30. napján esedékes kamatot nem fizeti meg a Bank felé, melyre tekintettel a Magyar Állam a 2.5. pontban foglaltak szerint ezen fizetési kötelezettséget is átvállalja. Ezen felül a Kötvénytulajdonost további összeg semmilyen jogcímen nem illeti meg. Kötvénytulajdonos egyidejűleg kijelenti, hogy a jelen Szerződés aláírását követően a Kötvényeket harmadik személy részére nem ruházza át Az Átvállalás Napjával: a) a Magyar Állam átvállalja az Önkormányzat 2.2. pont szerinti, az Átvállalás Napján fennálló fizetési kötelezettségét (a továbbiakban: Átvállalt Fizetési Kötelezettségek); b) az Önkormányzat szabadul az Átvállalt Fizetési Kötelezettségek alól; 2.4. A Magyar Állam, az Önkormányzat és a Kötvénytulajdonos a fenti tartalmú kötvényvisszaváltás alapján egybehangzóan állapítják meg, hogy az Átvállalt Fizetési Kötelezettségek az Átvállalás Napjával az alábbi összegben és jogcímen fennálló fizetési kötelezettségeket takarják: 15. oldal

17 A visszaváltás alapjául szolgáló tőkeegyenleg jogcímén összesen: ,25 CHF Tizenötmillió-egyszázhatvanötezer-hétszázhuszonöt egész huszonöt század svájci frank Felhalmozott kamat jogcímén összesen: ,03 CHF Huszonkilencezer-hatszázhatvenegy egész három század svájci frank 2.5. A Kötvénytulajdonos a jelen szerződés szerinti tartozásátvállaláshoz a jelen szerződés aláírásával minden további feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárul. III. Fedezetek 3.1. Az Önkormányzat és a Kötvénytulajdonos rögzítik, hogy a Kötvénysorozaton alapuló, a Kibocsátót terhelő fizetési kötelezettséghez a következő fizetési kötelezettséget biztosító mellékkötelezettség(ek), biztosíték(ok), fedezet(ek), illetve biztosítéki szerződés(ek) tartoznak: Azonnali beszedési megbízás a Kibocsátó pénzforgalmi számláira SZERZŐDÉS SZÁMA: ÖEP ÓVADÉK Az Óvadéki Szerződés alapján az alábbi(ak) szolgál(nak) az Óvadék tárgyául (a továbbiakban: az Óvadék ): Az Óvadéknyújtó Bank által vezetett bankszámláján lévő összeg, az alábbiak szerint: Számla típusa: BETÉT TECHNIKAI SZÁMLA Számla száma: Zárolt összeg: HUF, azaz Háromszázharmincötmilliókilencszáztizenegyezer-négyszázhat forint Pénznem: HUF 3.2. Az Önkormányzat és a Bank kifejezetten vállalják, hogy az Átvállalás Napján valamennyi, a 3.1. pontban megjelölt, a Kötvénysorozaton alapuló fizetési kötelezettséget biztosító mellékkötelezettséget, biztosítékot, fedezetet, illetve biztosítéki szerződést megszüntetnek. Zálogjog esetén a megszüntetés a közhiteles nyilvántartásból történő törléshez szükséges nyilatkozat kiadását jelenti a Bank részéről A félreértések elkerülése végett a Felek rögzítik, hogy az Átvállalt Fizetési Kötelezettségek tényleges teljesítésének napjától az Átvállalt Fizetési Kötelezettségre semmilyen, a fizetési kötelezettséget biztosító mellékkötelezettség, biztosíték, fedezet, illetve biztosítéki szerződés nem tartozik, illetve nem kapcsolódik. IV. Az Átvállalt Fizetési Kötelezettségek Teljesítése 4.1. A Magyar Állam a jelen Szerződés aláírásával is megerősíti, hogy az Átvállalt Fizetési Kötelezettségeket december 30. napjával maradéktalanul teljesíti a Kötvénytulajdonos(ok) részére. A Magyar Állam és a Kötvénytulajdonos megállapodnak, hogy az Átvállalt Fizetési Kötelezettségek teljesítésére CHF-ben kerül sor, a pontok szerint. Kötvénytulajdonos jelen Szerződés aláírásával kifejezetten joghatályosnak ismeri el az Átvállalt Fizetési Kötelezettségek CHF-ben történő teljesítést függetlenül a Kötvénysorozat Okiratában a teljesítésre előírt pénznemtől 16. oldal

18 4.2. A Magyar Állam és a Kötvénytulajdonos megállapodnak, hogy a Magyar Állam az Átvállalt Fizetési Kötelezettségekből a és pontban meghatározott, december 30-ig felhalmozott kamatotsaját forrásból, december 30-i értéknappal, az alábbiak szerint. Számlavezető bank neve : Credit Suisse AG Zurich SWIFT kódja : CRESCHZZ 80A Számlatulajdonos : Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Budapest SWIFT kódja : OKHBHUHB Számlaszám : A Magyar Állam és a Kötvénytulajdonos megállapodnak, hogy a Magyar Állam az Átvállalt Fizetési Kötelezettségekből a pontban meghatározott tőkeösszeget az eredeti devizanemben teljesíti, oly módon, hogy a Kötvénytulajdonos a Magyar Állam számára december 30. napján az előbbiek szerinti tőkeösszeggel azonos összegű, azonos devizanemű és azonos kamatfeltételű kölcsönt nyújt. Az elszámolás a számú számlán keresztül történik A Magyar Állam és a Kötvénytulajdonos a 4.3. pont szerinti kölcsön feltételeit külön szerződésben rögzítik, amelynek aláírására a jelen Szerződéssel egyidejűleg kerül sor Amennyiben a Magyar Állam általi teljesítés a jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelően megtörténik, az érintett fizetési kötelezettségek megszűnnek Felek rögzítik, hogy a Kötvénysorozaton alapuló fizetési kötelezettségek 4.5. pontban foglalt szerinti teljesítésére tekintettel a teljesítés tényleges megtörténtének napjával az Önkormányzat, mint Kibocsátó a Kötvénysorozat teljes mennyiségének a központi értékpapírszámlákról való törlése és azzal egyidejűleg a dematerializált értékpapírról kiállított Okirat érvénytelenítése iránt a szükséges intézkedéseket megteszi. V. Hatálybalépés 5.1. A jelen Szerződés abban az időpontban lép hatályba, amely időpontban jelen szerződést valamennyi fél aláírására jogosult képviselője útján aláírta. VI. Költségviselés 6.1. Minden fél viseli mindazt a költséget és kiadást, amely a jelen Szerződés előzetes tárgyalásával, megkötésével és aláírásával kapcsolatban az adott fél oldalán felmerült. VII. Értesítések 7.1. A jelen Szerződéssel kapcsolatos valamennyi kérelmet, nyilatkozatot, egyéb értesítést a felek egymás között az alábbi címekre teljesítik: a) a Magyar Állam részére: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Levelezési cím: H-1027 Budapest, Csalogány utca Postafiók: H-1255 Budapest, 248. Telefax: +36 (1) Tőkepiaci Főosztály figyelmébe 17. oldal

19 b) az Önkormányzat részére: Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata Levelezési cím: 2800, Tatabánya, Fő tér 4.. Telefax: [ ] Németné Horváth Zsuzsa figyelmébe c) a Bank részére: K&H Bank Zrt Levelezési cím: 1051 Budapest Vigadó tér 1. Telefax: Önkormányzatok és EU Projektek Igazgatóság figyelmébe VIII. Vegyes rendelkezések 8.1 Jelen Szerződés megkötésének alkalmával az Okirat 1 (egy) darab másolati példányát az Önkormányzat átadja a Magyar Állam részére A Felek és a képviseletükben eljáró személyek kölcsönösen kijelentik, hogy a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi felhatalmazással, jóváhagyással és képviseleti joggal rendelkeznek Amennyiben jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősülne, úgy a jogszabályok által megengedett mértékben ezen érvénytelenség, jogellenesség vagy végrehajthatatlanság nem érinti jelen szerződés többi rendelkezését. Ebben az esetben a Felek megkísérlik az érintett rendelkezést olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesíteni, amely tartalmában a Feleknek a jelen szerződésben foglalt szándékával azonos jogokat és kötelezettségeket biztosít Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezései irányadóak Jelen Szerződés 6 (hat) eredeti példányban, magyar nyelven készült, melyek közül a Magyar Államot 2 (kettő), az Önkormányzatot 2 (kettő) a Kötvénytulajdonost pedig 2 (kettő) példány illet meg. Magyar Állam Budapest, december. Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata Budapest, december. K&H Bank Zrt. Budapest, december. 286/2011. (XII. 22.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét a megyei önkormányzat nem egészügyi feladatokat ellátó költségvetési intézményeinek állami fenntartásba vételéről, az átadásra kerülő költségvetési 18. oldal

20 intézmények működését szolgáló és egyéb vagyonelemek állami tulajdonba vételéről, az intézmények működésével és működtetésével kapcsolatos, december 31-én fennálló szállítói tartozásállomány és szerződésállomány állami átvételéről rendelkező, mellékelt Megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Dr. Péntek Péter megyei főjegyző Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra megyei aljegyző Melléklet a 286/2011. (XII. 22.) számú közgyűlési határozathoz ÁTADÁS - ÁTVÉTELI MEGÁLLAPODÁS A MEGÁLLAPODÁST KÖTŐ FELEK Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat Székhelye: Tatabánya, Fő tér 4. Képviseli: Popovics György mint átadó (a továbbiakban: Átadó), Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott, a január 1-jével létrehozásra kerülõ Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ (Tatabánya, Fő tér 4. sz.) képviselõjeként mint átvevõ (a továbbiakban: Átvevõ), Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. Székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. Képviseli: Horváth Gergely Domonkos vezérigazgató (továbbiakban: MNV Zrt.) mint a Magyar Állam képviselője, az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény hatálya alá tartozó vagyon átadása tekintetében Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet Székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Képviseli:. mint a Magyar Állam képviselője a Nemzeti Földalapról szóló évi LXXXVII. törvény hatálya alá tartozó földrészlet átadása tekintetében együttesen: Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: I. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA A Megállapodás tárgya az Átadó fenntartásában lévő - nem egészségügyi feladatokat ellátó -költségvetési intézmények, alapítványok, közalapítványok, gazdasági társaságok, társasági üzletrészek, a megyei önkormányzat vagyonának, és a megyei önkormányzat - nem egészségügyi feladatokat ellátó - költségvetési intézményeinek működésével és működtetésével összefüggő szállítói tartozásállomány átadása-átvétele a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló évi CLIV. törvény rendelkezései szerint. II. A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA 1.) Az Átadó fenntartásában lévő nem egészségügyi feladatokat ellátó költségvetési intézmények működtetésével és irányításával kapcsolatos fenntartói jogok és feladatok 19. oldal

21 2012. január 1-i hatállyal az Átvevő által képviselt Komárom - Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ hatáskörébe kerülnek. (feladat jogutódlás) 2.) Az Átadó tulajdonában lévő vagyonelemek (ingóságok, ingatlanok, vagyonértékű jogok, gazdasági társaságok, társasági üzletrészek, pénzvagyon) - a december 16-án Átadó és Átvevő által aláírt részmegállapodásban meghatározott vagyonelemek kivételével január 1-i hatállyal állami tulajdonba kerülnek. Az Átadó ingyenes használatában, de 3. személyek tulajdonában lévő, az átadásra kerülő költségvetési intézmények működését szolgáló vagyonelemek törvényen alapuló jogutódlással január 1-i hatállyal az Átvevő ingyenes használatába kerülnek.(jogutódlás) 3.) Az Átadó érdekeltségi körébe tartozó alapítványokban és közalapítványokban az alapítói jogokat január 1 - től - a december 16-án Átadó és Átvevő által aláírt részmegállapodásban meghatározott Komárom-Esztergom Megye a Nemzetiségekért Alapítvány kivételével január 1-i hatállyal az Átvevő gyakorolja. (jogutódlás) 4.) A megyei önkormányzat nem egészségügyi feladatokat ellátó költségvetési intézményeinek működésével és működtetésével összefüggő, december 31- én fennálló, az Átvevőt, illetve az intézményeit terhelő szállítói tartozásállomány január 1-i hatállyal Átvevő részéről átvételre kerül. (tartozásátvállalás) 5.) A megyei önkormányzat nem egészségügyi feladatokat ellátó költségvetési intézményeinek működésével és működtetésével összefüggő, december 31- én fennálló, az Átvevőt, illetve az intézményeit megillető követelésállomány január 1-i hatállyal Átvevő részére átadásra kerül. (engedményezés) 6.) Az átadásra-átvételre kerülő költségvetési intézmények működésével és működtetésével, valamint az átadásra-átvételre kerülő egyes közszolgáltatási feladatok ellátásával kapcsolatos, - a január 1 után esedékes, az Átvevőt, illetve az intézményeit terhelő kötelezettségeket tartalmazó szerződésállomány, - a január 1 után esedékes, az Átvevőt, illetve az intézményeit megillető követeléseket tartalmazó szerződésállomány, - az Átadó egyes közszolgáltatási feladatainak más szervezetek által történő ellátását biztosító feladat ellátási és finanszírozási szerződésállomány, - valamint az Átadót, illetve az intézményeit megillető vagyoni értékű jogokról rendelkező szerződésállomány január 1-i hatállyal Átvevő részéről átvételre kerül. (jogutódlás) 7.) Az Átadót terhelő, de az Átvevőre át nem hárítható, január 1- én fennálló szállítói tartozásállomány rendezéséhez a szükséges pénzügyi fedezetet az Átadó december 31-én meglévő, kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványa biztosítja. 8.) Az állami fenntartásba kerülő nem egészségügyi feladatokat ellátó költségvetési intézmények felsorolását az 1. számú melléklet, az átadásra átvételre kerülő gazdasági társaságok, társasági üzletrészek, alapítványok és közalapítványok felsorolását a 2. számú melléklet, az átadásra átvételre kerülő költségvetési intézmények hatályos szerződéseinek felsorolását a 3. számú melléklet, az átadásra átvételre kerülő költségvetési intézményeket érintő, az Európai Unió által, illetõleg egyéb nemzetközi forrásból finanszírozott, folyamatban lévõ, vagy már teljesített, de fenntartási kötelezettséggel terhelt projektek felsorolását a 4. számú melléklet, az átadásra átvételre kerülő költségvetési intézmények követelés állományát az 5. számú melléklet, az átadásra átvételre kerülő költségvetési intézményeknél folyamatban lévõ peres ügyek felsorolását a 6. számú melléklet, az átadásra átvételre kerülő költségvetési intézmények létszámadatait a 7. számú melléklet, az átadásra átvételre kerülő költségvetési intézmények közbeszerzéseinek felsorolását a 8. számú melléklet, az átadásra átvételre kerülő költségvetési intézmények december 31-én fennálló pénzforgalmi számláinak megjelölését, a számlákhoz tartozó pénzmaradványok összegét a 9. számú melléklet, az átadásra átvételre kerülő költségvetési intézmények szállítói tartozásainak és egyéb kötelezettségeinek felsorolását a 10. számú melléklet, az Átadót terhelő szállítói 20. oldal

Magyar Állam. Kapuvár Város Önkormányzata

Magyar Állam. Kapuvár Város Önkormányzata TARTOZÁSÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS a Magyar Állam és Kapuvár Város Önkormányzata valamint a(z) CIB Bank Zrt. között a "Kapuvár 2028" elnevezésű/sorozatszámú kötvényekhez Budapest 2013. június. 1 Tartozásátvállalási

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság T Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest Főváros XIV. Ker. Zugló Önk. Budapest Pétervárad utca 2. 1145 Ügyintéző: Gyimesi. Hegedűs Carmen Tel.szám: 36-1-488-9429 Ikt.szám:,,,

Részletesebben

VÍ.V. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasá

VÍ.V. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasá w VÍ.V Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasá 10 anv SIWÍ \.-;--. l'w Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 1145 Budapest Pétervárad utca 2. Ügyintéző: Gyimesi Judit

Részletesebben

TARTOZÁSÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Magyar Állam. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata. valamint az. OTP Bank Nyrt. között

TARTOZÁSÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Magyar Állam. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata. valamint az. OTP Bank Nyrt. között TARTOZÁSÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS a Magyar Állam és Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata valamint az OTP Bank Nyrt között az 1213840001028 szerződésszámú Hitelszerződéshez Budapest, 2014. február

Részletesebben

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS. (szakmai ügyfél részére)

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS. (szakmai ügyfél részére) PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (szakmai ügyfél részére) amely létrejött egyrészről Nyugdíjpénztár cím: tevékenységi engedélyszám: adószám: e-mail cím: @ mint megbízó (a Megbízó ), másrészről a Concorde Alapkezelő

Részletesebben

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma:... TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ amely létrejött egyrészről kölcsönt folyósító Szigetvári Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Hatályos: 2012. május 2. napjától 1. A lízing tárgya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az

Részletesebben

Ügyfél neve:... Szerződés száma:... Kapiti száma:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Ügyfél neve:... Szerződés száma:... Kapiti száma:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Felügyeleti hatóság neve: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a másrészről Raiffeisen Bank Zrt. X.Y Székhely: 1054 Budapest, Akadémia

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-21/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS a.takarékszövetkezet Székhely: Számlaszám: Cégjegyzékszám: Adószám: Telefonszám: Elektronikus levélcím: Postacím: mint megbízó (a továbbiakban:

Részletesebben

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK A CIB Rent Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044460) mint Lízingbeadó (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KÖZÖS ÜZLETI SZABÁLYOK

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KÖZÖS ÜZLETI SZABÁLYOK A BUDAPEST AUTÓFINANSZÍROZÁSI ZRT. HITEL NYÚJTÁSÁRA, ILLETVE PÉNZÜGYI LÍZINGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA 2014. március 15. napját követően kötött szerződésekre A Budapest Autófinanszírozási Zrt. (1138

Részletesebben

Okirat. dematerializáít kötvényről. Dr. Papcsák Ferenc polgármester Dr. Papp Csilla jegyző

Okirat. dematerializáít kötvényről. Dr. Papcsák Ferenc polgármester Dr. Papp Csilla jegyző Okirat dematerializáít kötvényről 1. A Kötvény Kibocsátójának adatai: a Kibocsátó teljes neve: a Kibocsátó székhelye: az Okiratot aláírók adatai: Elsőhelyi aláíró neve: Képviseleti jog alapja: Másodhelyi

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés neve: Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2009. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 13-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István

Részletesebben

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta.

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. Érvényes: 2011. 12. 06. napjától Lakáshitel üzletszabályzat

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez)

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) Ügyfélazonosító: PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) amely létrejött egyrészről az (székhelye: 1054. Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

RÉSZVÉNY-ÁTALAKÍTÁSI SZERZŐDÉS

RÉSZVÉNY-ÁTALAKÍTÁSI SZERZŐDÉS A jelen szerződés aláírására a 2012.08.16-i Közgyűlést követően, legkésőbb a Kamatozó Részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatok megtételével egyidejűleg kerül sor. Tervezet!

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében eljáró BFVK Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Attila út 13/A.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-042695;

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 1/2011. Lakossági forint alapú, piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelhez

TÁJÉKOZTATÓ 1/2011. Lakossági forint alapú, piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelhez LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ, PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó vagyonbiztosítás kényelmesen a kirendeltségen is megköthető. Hátralékos tartozásukat

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig.

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig. EUPOLISZ UTAZÁSSZERVEZŐ KFT. Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. II/15. Tel: (+36) 88 871728, (+36) 88 871729 Cégjegyzékszám: 01-09-694366 Adószám: 12600229-2-19 Engedélyszám: U-000463 Vagyoni biztosíték:

Részletesebben

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére)

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére) PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére) mely létrejött alulírott napon és helyen egyrészről Szervezet neve: Rövidített név: Székhelye: Magyarországi levelezési cím:

Részletesebben

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-42 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 Tisztelt Ügyfelünk! A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban Megállapodás, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BANKSZÁMLA, BETÉTSZÁMLA ÉS LEKÖTÖTT BETÉT TERMÉKEKRE Hatályos:

Részletesebben

4. A pénzügyi eszközök adásvételével kapcsolatos kockázatok

4. A pénzügyi eszközök adásvételével kapcsolatos kockázatok Ügyfélkód: Tartós Befektetési Ügyfélszámla száma: TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név: Lakcím: mint számlatulajdonos

Részletesebben

Személyi azonosító okmány száma/cg

Személyi azonosító okmány száma/cg Egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés kárbiztosítás nélkül 1 amely létrejött egyrészről Lízingbevevő neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető

Részletesebben

Alaptájékoztató. K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról. Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt.

Alaptájékoztató. K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról. Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt. Alaptájékoztató A K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt. Budapest, 2009. május 4. Az Alaptájékoztató PSZÁF engedély száma: EN-III/KK-1/2009.

Részletesebben

2011. október 03. NAPJÁN KELT [1-1-11-4400-0676-3]. SZÁMÚ SZERZŐDÉS INGÓ DOLGOT TERHELŐ ZÁLOGJOG ALAPÍTÁSÁRÓL

2011. október 03. NAPJÁN KELT [1-1-11-4400-0676-3]. SZÁMÚ SZERZŐDÉS INGÓ DOLGOT TERHELŐ ZÁLOGJOG ALAPÍTÁSÁRÓL 2011. október 03. NAPJÁN KELT [1-1-11-4400-0676-3]. SZÁMÚ SZERZŐDÉS INGÓ DOLGOT TERHELŐ ZÁLOGJOG ALAPÍTÁSÁRÓL (amely közjegyzői okiratba foglalással jön létre) A SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1.1 A gépjárművek tárgyában kötött i Keretszerződés (a továbbiakban Keretszerződés) és az annak alapján

Részletesebben

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V. kerület Stollár Béla u. 4/Balassi u.

Részletesebben

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be.

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ HITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT PÉNZFORGALMI

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza.

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza. 1 SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a jelen

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Takarék Otthon Hitelhez (TOH), valamint Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez (OTK) Hatályba lépés napja: 2016. március

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék száma: 20-02-050059 Cégbíróság:

Részletesebben

Általános szerződési szabályok

Általános szerződési szabályok Hitelszám:.. sz. szerződés 1. számú függeléke Általános szerződési szabályok A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hitel számú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott feltételekkel

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, 3170/49

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek):

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 3 éven túli futamidő*a választható opciókat jelzi, a konkrét szerződésben soha ne maradjon FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsön iktatószám: 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám:

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám: Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS I n g a t l a n v á s á r l á s h o z amely egyrészről a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (4465. Rakamaz

Részletesebben

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf )

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) I. Általános rendelkezések 1. A jelen Általános szerződéses feltételek (a továbbiakban: Ászf

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz 6. sz. melléklet Amely egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet (cím: 4440. Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA

Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés: 2016. április 26. Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Utolsó módosítás: 2016. 04. 19. Hatálybalépés: 2016. 04. 26. Jelen üzletszabályzat hatálybalépésének

Részletesebben

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128805-2010:text:hu:html HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2012. augusztus 31. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Részletesebben

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A jelen Üzletszabályzat 2014. augusztus 8. napjától hatályos. AZ ÜZLETSZABÁLYZATBAN HASZNÁLT FOGALMAK Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon

Részletesebben

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 01. naptól Üzletszabályzat Hatályos 2016.01.01. 1/50 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1.

Részletesebben

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből K i v o n a t Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

Ügyfélszerződés. ingatlan vásárlásához, illetve tehermentesítéséhez nyújtott hitelhez

Ügyfélszerződés. ingatlan vásárlásához, illetve tehermentesítéséhez nyújtott hitelhez K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Ügyfélszerződés Kölcsönt folyósító fiók: Ügyfélszerződés száma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES

Részletesebben

2014.01.31 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2014.01.31 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2014.01.31 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2013-2014. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 14/2016 (2016.03.25.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-22/2014/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez amely létrejött egyrészről Fundamenta-Lakáskassza Zrt. székhelye: 1052 Budapest, Váci utca 19-21., cg.: 01-10-043304) továbbiakban mint Letevő vagy Hitelező

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Javaslat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadására,

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához Ügyiratszám: /2011. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a PCOS Szívügy Alapítvány (nyilvántartási szám: 01-01-10248, székhely: 1137 Budapest, Katona József u. 31. II. emelet 3/a., adószám: 18127076-1-41, képviseli:

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: 2015. október 19. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45 ALAPMEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10..; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott (a továbbiakban: Fióktelep),

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 1 GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri

Részletesebben

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói 1/b. sz. melléklet Érvényes: 2015. szeptember 15. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-4/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. december 02. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz 1 Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz számú A szerződő felek, egyrészről: a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó (székhelye: 9343 Beled,

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2011. (XI.07.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2011. (XI.07.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. november 7. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2011.

Részletesebben

I. Kamat és kezelési költség kondíciók... 2 A) A 2003. június 13. napjáig benyújtott támogatott lakáscélú jelzáloghitel-kérelmekre

I. Kamat és kezelési költség kondíciók... 2 A) A 2003. június 13. napjáig benyújtott támogatott lakáscélú jelzáloghitel-kérelmekre Tartalomjegyzék I. Kamat és kezelési költség kondíciók... 2 A) A 2003. június 13. napjáig benyújtott támogatott lakáscélú jelzáloghitel-kérelmekre.... 2 B) A 2003. június 16. napját követően 2003. december

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 Biztosító:QBE Biztosító Tel.: 06 1 427 27 27 Honlap:www.tescotravel.hu E-mail:foglalas@tescotravel.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Megrendelő és Vállalkozó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák

Részletesebben

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX.

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN- ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN- ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN- ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS amely szerződés (továbbiakban: Szerződés/Kölcsönszerződés)

Részletesebben

Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés

Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés A hitel ikt. száma:.. /.. Engedélyező neve:.. amely létrejött egyrészről a Rum és Vidéke Takarékszövetkezet... kirendeltsége (... cím) - továbbiakban: Takarékszövetkezet

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Átrium Idősek Otthona épületének energetikai fejlesztése mely létrejött egyrészről Név: Dabas Város Önkormányzata Cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Adószám: 15730363-2-13 Képviselő:

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklet (továbbiakban a Szerződés"), mely létrejött egyrészről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (1092 Budapest, Bakáts tér 14., törzskönyvi azonosító

Részletesebben

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés mely létrejött A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 A szerződő felek, egyrészről: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 27-4/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet vállal a t terhelő

Részletesebben

Á L T A L Á N O S K Ö Z Ü Z E M I S Z E R ZŐ D É S

Á L T A L Á N O S K Ö Z Ü Z E M I S Z E R ZŐ D É S Szerződés száma: /.. Á L T A L Á N O S K Ö Z Ü Z E M I S Z E R ZŐ D É S Amely létrejött a Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. cím: 8060 Mór, Dózsa György út 22/A mint Szolgáltató, valamint a Mór,.. út...-...-

Részletesebben

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 16. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.: 5552-28/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben