E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének február 23-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. február 23-i ülésére"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú Non-profit Kft. között évre megkötendő Közhasznúsági Szerződés elfogadása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Előterjesztés előkészítésében részt vett: Schreindorfer Károly, a Zirci Városüzemeltetés Kft. ügyvezetője, Városüzemeltetési Osztály Előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú Non-profit Kft. minden évben közhasznúsági szerződésben határozza meg azon közhasznú feladatokat, melyek ellátását a Kft vállalja és ezen feladatok ellátásának anyagi feltételeit. Az ügyvezető elkészítette az Önkormányzat és a Kft. közötti közhasznúsági szerződés tervezetét, valamint a Kft évre szóló tervezett kiadásairól és bevételeiről szóló kimutatást, melyeket az előterjesztésemhez mellékelek. A tervezet IV/B. pontjának harmadik bekezdésében szerepel a könyvvizsgáló által javasolt azon pontosítás, amely egyértelműsíti, hogy a karbantartási költségek a Kft.- nek átadott keretösszeg részét képezik. Ugyanezen pont ötödik bekezdése tulajdonképpen átmeneti rendelkezésként rögzíti azokat a feladatokat, tevékenységi köröket, melyeket április 30- ig felül kell vizsgálni. Kérem előterjesztésem megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. Z i r c, február 13. Ottó Péter polgármester Határozati javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének./2009.(II. 23.) Kt. számú határozat 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú Non-profit Kft. Közhasznúsági Szerződését az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja. 2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármestert a Közhasznúsági Szerződés aláírására. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: azonnal

3 Közhasznúsági Szerződés ( TERVEZET) amely létrejött egyrészről: Zirc Város Önkormányzata (8420 Zirc, Március 15. tér 1. képviselő: Ottó Péter polgármester), mint társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv (továbbiakban, mint Önkormányzat), másrészről: a Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság (8420 Zirc, Alkotmány u. 5. képviselő: Schreindorfer Károly ügyvezető), mint közhasznú tevékenységet folytató társaság (továbbiakban: Társaság) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint. I. Jelen megállapodásban felek meghatározzák azon közhasznú feladatokat, melyek ellátását a Társaság vállalja és ezen feladatok ellátásának anyagi feltételeit a január 1. és december 31. közötti időszakra. I/A. Takarítás - Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola A, B, C, D, F épületeinek helyiségeiben - Reguly Antal Iskola és Előkészítő Szakiskola A, B, F épületeiben található tornatermek takarítása igény és meg-rendelés esetén, rendezvények előkészítése az iskola részére, mely az iskola életvitele szerinti működést szolgálja. Más rendezvények előkészítését, a rendezvény utáni takarítást a Társaság megbízás alapján, vállalkozás keretében végzi és számlázza a termet igénybe-vevőnek (bérlőnek) - Nevelési Tanácsadó helyiségeiben - az Autóbusz pályaudvar ( Rákóczi téri ) utas váró helyiségében, napi kettő alkalommal - Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezet irodában I/B. Karbantartás - az I/A. pontban szereplő intézmény vezetőinek megrendelése alapján a fenti helyiségek karbantartási munkálatainak elvégzése. - a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola F épületében működő konyha azon műszaki berendezéseinek javítása, karbantartása, melyhez a Társaságnak megfelelően képzett szakembere van. - megrendelés alapján a Benedek Elek Napközi otthonos Óvoda és Bölcsődében karbantartási munkálatok elvégzése. - Zirc Városi Önkormányzat épületében (Március 15. Tér 1.) karbantartási munkák elvégzése - Zirc Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda vezetőjének megrendelése alapján - Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház vezetőjének megrendelése alapján - MHSZ épületében ( Ifjúsági Ház )javítások karbantartások végzése. - A Társaság a felsorolt intézményeknél karbantartási munkák végzésére kötelezett. A karbantartási anyagok megvásárlása a megrendelő feladata, kivéve a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolát, a Benedek Elek Napközi otthonos Óvoda és Bölcsődét, a Nevelési Tanácsadót. Ezen intézmények karbantartási anyagainak finanszírozására az Önkormányzat havi ellátmányt ad a Társaság részére. Az ellátmány felhasználásáról a három intézmény vezetője folyamatosan egyeztet a Társaság vezetőjével.

4 I/C. Fűtési felügyelet a kazánok felett, ahol szükséges kézi vezérléses szabályozással - Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában (Rákóczi tér 3-5.) - MHSZ épületében Zirc Alkotmány u A buszváró helyiség fűtésének pénzügyi rendezése I/D. Hóeltakarítás - Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola területén - Benedek Elek Napközi otthonos Óvoda és Bölcsőde területén - MHSZ épülete előtt Zirc Alkotmány u Polgármesteri Hivatal I/E. Fűnyírás, zöldfelületek gondozása: - Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola területén 4868 m2 - Benedek Elek Napközi otthonos Óvoda és Bölcsőde területén 4295 m2 - Zirc Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda belső udvarában - MHSZ épülete körül 3693 m2 - Polgármesteri Hivatal 771 m2 I/F. Ingatlankezelés: az önkormányzati tulajdonú lakásoknál - lakbérek beszedése - lakások karbantartása - közös költségek rendezése - közüzemi díjak felosztása - új bérlővel bérleti szerződés kötés Képviselő Testületi határozat szerint - közüzemi szolgáltatókkal szerződések kötése - testületi határozatnak megfelelően lakásfelújítások bonyolítása A külön számla elnevezése: Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft. Lakásalap A számla száma: Zirci Takarékszövetkezet I/G. Köztemetők üzemeltetése A zirci Borzavári úti és a Kossuth L. utcai köztemetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok végzése az évi XLIII. Törvény, a 145/1999 (X. 1.) Korm. rendelet, valamint a Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete 15/2000. (IX. 01.) ÖK rendelete szerint. Az Önkormányzat az üzemeltetéshez Ft/év (azaz hétszázhétezer kilencszáz) támogatást biztosít a Társaságnak. A Társaság az üzemeltetés bevételeiből valamint a temetkezési szolgáltatás bevételeiből a 2009-es

5 évben vállalja, hogy a Borzavári úti temetőben a ravatalozó helyiségnél körbe a térköves járdát elkészítteti. I/H. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás végzése A Társaság a Zirc Rákóczi téren található autóbusz pályaudvaron nyilvános WC- t üzemeltet. I/J. Tanuszoda üzemeltetése Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 131/2005. (V.30.) Kt. számú határozatában a Zirci Tanuszoda Közhasznú Társaság a Zirci Városüzemeltetés Szolgáltató Közhasznú társaságba történő beolvadásáról döntött. A Veszprém Megyei Bíróság mint Cégbíróság a Cg /20 számú végzése szerint a Zirci Tanuszoda Kht december 14. napján beolvadt a Zirci Városüzemeltetés Kht-ba. A Zirci Városüzemeltetés Oktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaságból átalakulással Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alakult amit a Veszprém Megyei Bíróság mint Cégbíróság a Cg: /4 számon 2008 december 2-án bejegyzett. A Zirci Tanuszoda Kht feladatait és kötelezettségeit a jogutódlással a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft.vette át, melyek az alábbiak: - a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde óvodásainak heti 2 x 1,5 órás úszásoktatását. - a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1 5 évfolyamok tanulóinak 11 óra/év, a 3. évfolyamosok egész tanévben 1 óra /hét úszásoktatását. Az órák az oktatási rendnek megfelelően 45 perces foglalkozást jelentenek. - a Társaság biztosítja egyeztetés alapján- az Önkormányzati, illetve városi ifjúságpolitikai rendezvények tanuszodai lebonyolítását - a Társaság egyeztetés alapján- heti 3 órában helyet biztosít iskolai gyógytestnevelési és diák sportköri foglalkozásokra, amely ellenében a Reguly Antal Általános Iskola és előkészítő Szakiskola a testnevelési és sport célú állami támogatásaiból évente 3%-nak megfelelő összeget biztosít az úszásoktatáshoz szükséges eszközök vásárlásához. I/K. Közhasznú munkások munkavégzésének felügyelete és irányítása Az Önkormányzat közmunkásokat biztosit a Társaság részére az Önkormányzati közterületeken végzendő feladatok ellátásához. A közmunkások irányítása, foglalkoztatása a Társaság feladata a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályával közösen annak szakmai felügyelete mellett. II. Zirc város üzemeltetésével kapcsolatos feladatok elvégzése, mellyel az Önkormányzat a Társaságot megbízza és a társasági alapító okirat szerint ezen feladatok elvégzésére cél szerinti és vállalkozási tevékenységi körrel rendelkezik. A cél szerinti tevékenységi körben meghatározott feladatok elvégzésére az Önkormányzat pénzeszköz ellátmányt ad át a Társaságnak és ellenőrzi ezen ellátmánynak a megjelölt cél szerinti felhasználását, valamint a feladat elvégzését.

6 A Társaság végzi Zirc város parkfenntartási és köztisztasági tevékenységét. A Társaságot ezen feladat végzéséért az Önkormányzat havi Ft (azaz nyolcszáznegyvenegyezer- ötszáz) támogatásban részesíti. III. IV. A Társaság jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy az itt meghatározott feladatok ellátását átvállalja. Az Önkormányzat kötelezi magát, hogy az itt megjelölt közhasznú feladatok ellátására jelen közhasznúsági szerződés hatályának fennállása alatt más szervezet részére feladatot nem ad át. A Társaság pedig kijelenti, hogy az I. pontban meghatározott feladatokat saját maga végzi és más szervezet részére nem adja tovább. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az átvállalt feladatok finanszírozásának érdekében az Önkormányzat jelen megállapodásban foglalt feltételek szerint a Társaság részére rendszeres támogatást nyújt. IV/A. Ingatlanok Az Önkormányzat a feladatok ellátásának tárgyi feltételei biztosítása érdekében a közhasznú Társaságnak használatra átadja a Zirc Alkotmány u. 5. sz. alatti épületet irodának, a Zirc Deák Ferenc u. 2. sz. alatti volt széntároló helyiséget műhelynek, raktárnak. A Társaság a használatába kapott ingatlanokat térítésmentesen használhatja, karbantartásáról költségeinek rendezéséről gondoskodik. Szerződő felek abban állapodnak meg, hogy a rendeltetésszerű működéshez szükséges javítások, karbantartások, fejlesztések a tulajdonost és az üzemeltetőt terhelik oly módon, ahogy azt a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó módosított évi LXXVIII. tv. rendelkezései a bérlő és bérbeadó kötelezettségeként a feladatokat megosztják. A Társaság ezen ingatlanokon bármilyen átalakítást a tulajdonos (Önkormányzat) előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet. Felek ezen előzetes írásbeli hozzájárulásban szabályozzák, hogy a Társaság az általa elvégzett esetleges értéknövelő beruházásra térítést milyen formában és milyen összegben igényelhet. A Társaság az Alkotmány u. 5. sz. alatti iroda épület helyiségeinek egy részét önkormányzati engedéllyel bérbe adhatja. IV/B. Pénzeszköz: Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat től ig terjedő időszakban Ft/hó, támogatásban a 2009-es gazdálkodási évben a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft.-t időarányosan összesen Ft- tal azaz ( negyvennyolcmillió hatszázhatvannyolcezer négyszázhetvenöt) támogatja. A rendszeres havi támogatást minden hónap harmadikáig (az év végi elszámolási összeget december 31-ig) a Társaság Zirci Takarékszövetkezetnél vezetett számú számlájára utal támogatás címén az Önkormányzat a Társaság bér és járulékainak, valamint működésének fedezetére, a Társaság elfogadott költségvetési tervének megfelelően. Az Önkormányzat a Társaságot a Tanuszoda üzemeltetési feladatainak ellátására január 1-től december 31.ig

7 legfeljebb Ft azaz (tizenegymillió kettőszáznegyvennégyezer háromszáz forint) támogatásban részesíti a Társaság költségvetési tervének megfelelően. A Tanuszoda rendszeres havi támogatásának maximális mértéke Ft/hó, csökkentve ezt az összeget a külső forrásból származó előző hónapban a Társasághoz beérkezett támogatási célú bevételekkel. Az Önkormányzati támogatás havi összegének pontos meghatározásához a Társaság ügyvezetője minden hónap első munkanapjára kimutatást készít az előző hónapban a külső forrásból származó realizálódott támogatási célú bevételekről. Az Önkormányzat a Tanuszoda rendszeres támogatásának összegét minden hónap harmadikáig, az év végi elszámolási összeget december 31 -ig a Társaság Zirci Takarékszövetkezetnél vezetett számú Tanuszoda számlájára utalja támogatás címén. Az I/B pontban végzendő karbantartási feladatok anyagainak megvásárlására az Önkormányzat az alábbi bontásban a jelen pont első bekezdésében leírt keretösszeg részeként - biztosít pénzeszközt a Társaság részére: - Reguly Antal Általános Iskola és Kisegítő Szakiskola Ft/hó - Benedek Elek Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Ft/hó - Nevelési Tanácsadó Ft/hó Ft/hó mely pénzeszközt minden hónap harmadikáig (az év végi elszámolási összeget december 31-ig) a Társaság számlájára utalja. A karbantartási anyagokra felhasznált pénzeszközről a Társaság intézményenként kimutatást vezet és az intézmények vezetőit negyedévente a felhasználás mértékéről tájékoztatja január. 01. követő időszakra vonatkozó bér és járulékaira vonatkozó pénzbeli támogatást felek évente megkötendő támogatási szerződésben rögzítik figyelembe véve a hatályos törvényeket és az infláció mértékét. Az Önkormányzat az előbbiekben meghatározott bérre és járulékaira vonatkozó pénzbeli támogatásokat kizárólag a feladat megváltozása esetén módosítja. A Közhasznúsági Szerződést módosítás esetén a Képviselő-testület a soron következő testületi ülésén napirendre tűzi. Jelen megállapodást a felek december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra kötik meg azzal, hogy az alábbi feladatokra, illetőleg tevékenységi körökre vonatkozó szabályozást április 30- ig felülvizsgálják: - Tanuszoda működési költségeinek csökkentése további megtakarítási lehetőségek feltárásával, illetőleg a szolgáltatási tevékenység bővítésével - A nyilvános WC műkötetésével kapcsolatos költségcsökkentések lehetőségeinek feltárása - A Nonprofit Kft. által ellátott feladatok hatékonyaságának növelése az Út a munkához program lehetőségeinek felhasználásával - A Zirc- Kardosréti temető üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása

8

9 Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft Zirc Alkotmány u.5. Tel.: Adóigazgatási szám: Bankszámlaszám: Takarékszövetkezet Zirc A Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft évre szóló tervezett kiadásai és bevétele I. KÖLTSÉGEK Alaptevékenység végzéséhez ( Kötelezően ellátandó feladat.) Dologi kiadások Dolgozók eü. alkalmassági vizsgálati díja Tűzoltó készülékek hitelesítési díja IM letétbe helyezési díj Közös költség ( műhely ) Súlyadó IGY 341 frsz.tgk. Üzemanyag IGY 341 frsz,tgk. Kötelező biztosítási díj IGY 341 frsz.tgk. Szervizköltség IGY 341 frsz,tgk ( műszaki vizsga) Bérkönyvelési szolgáltatás díja Könyvvizsgálói díj Szakfolyóiratok, könyvek vásárlása Számítógépek karbantartási díja Szemét szállítás Villamos energia díj Vízdíj Vezetékes telefon díja Mobiltelefon díj Munkaruha, védőruha Településszolgáltatási Egyesületi tagdíj Üzemanyag munkagépekbe Fűtés Alkotmány u. 5. Biztosítás Alkotmány u.5.irodaház Postaköltség Takarítószemélyzet képzése Kiküldetési rendelvény, útiköltség. bérlet Szakmai továbbképzés Bankköltség Műszaki szakértői díj ( munkahelyi kockázatértékelés) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft/év 1.

10 Bér és járulékai Bruttó bér Éjszakai műszakpótlék TB járulék Munkaadói járulék EHO Ételjegy Bruttó bér Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Bér és járulékai összesen 2009 évre Ft/év Ételjegy 2009 évre Ft/év 13. havi bér Ft Bruttó bérköltség 2009 évre Ft/év Bérfejlesztés nélkül minimálbér Ft-al számolva.! Bevételek Lakbérből (külön számlán vezetve NEM TÁMOGATÁS! ) Lakbér előírás: Ft/hó Ft/év Közös költség: Ft/hó Ft/év Lakbér bevétel: Ft/hó Ft/év Iroda bérletből Egyéb vállalkozási tevékenységből Mindösszesen: Ft/év Ft/év Ft/év 1.1. Az alaptevékenység ellátásához szükséges támogatás mértéke: Dologi kiadások Bérköltség és illetmény Bevételek Ft/év Ft/év Ft/év Támogatás mértéke: Ft/hó Ft/év 2.

11 1.2. A karbantartási anyagokra a támogatás mértéke: Reguly Antal Általános Iskola Benedek Elek Óvoda Nevelési Tanácsadó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/év II. TEMETŐ ÜZEMELTETÉS ( Kötelezően ellátandó feladat ) Bevételek: Temető fenntartási hozzájárulásból Temetkezési váll. által fizetendő hozzájárulás Síremlék állítási engedélyezésből Hűtési díjból Lejárt sírhelyek újraváltásából Új sírhelyek vásárlásából Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Kiadások: Magyar Temetkezés című újság előfizetése Konténer fűtési költsége (10 db pb palack) Villamos energia díj Vízdíj Szemétszállítási díj Munkagépek üzemanyaga Mobiltelefon Nyomtatvány irodaszer Temető tisztítószer OTEI tagdíj Temető karbantartás anyagköltsége Temetőgondnok bérköltsége NYBA és EBA EHO MAJ Ételjegy Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év 3.

12 Temető üzemeltetéshez szükséges Önkormányzati támogatás mértéke: Ft Ft = Ft/év A temetkezési szolgáltatás várható eredménye a 2009-es évben 50 temetési számnál 900 eft. A temetkezési szolgáltatás eredményét a temető üzemeltetésre fordítva a temető üzemeltetéshez a támogatás mértéke: Ft Ft = Ft/év Ft/hó III. NYILVÁNOS ILLEMHELY ÜZEMELTETÉSE Nem kötelezően ellátandó feladat! Dologi kiadások: Villamos energia Víz díj Eü. papír Papír kéztörlő Tisztítószerek Szemétszállítás munkaruha cipő Karbantartási anyagokra Eü. meszelés festés Fűtési díj Irodaszer nyomtatványok Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Alkalmazott bérköltsége: 1 fő bruttó bére Ft/év TB járulék Ft/év Munkaadói járulék Ft/év EHO Ft/év Ételjegy Ft/év Alkalmi munkavállalói bér közteherjeggyel Ft/év Ft/év Bér és járulékai Dologi kiadások Kiadás összesen: Bevétel igénybevételi díjakból ( 125 Ft + Áfa ) kb alkalom Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Támogatás mértéke: Ft/hó Ft/év 4.

13 IV. KÖZTISZTASÁG PARKFENNTARTÁS A köztisztaság, parkfenntartási munkák végzésére havonta az Önkormányzat a Kht-t az alábbiak szerint támogatja: Ft/hó Ft/év A köztisztaság és parkfenntartás tevékenység körében elvégzendő feladatot a 2004-ben a Zirc Város Önkormányzata által kiírt pályázat tartalmazza, melyet a koncepció melléklete tartalmaz. A 2009-es évi támogatás mértékének összege: I. 1.1 Alaptevékenység támogatása: (kötelező F) Ft/hó Ft/év 1.2. Karbantartási anyagokra Ft/hó Ft/év II. Temető üzemeltetésre támogatás (kötelező F) Ft/hó Ft/év III. Nyilvános WC üzemeltetése (nem kötelező F) Ft/hó Ft/év IV. Park köztisztaság (kötelező F) Ft/hó Ft/év Összes támogatás: Ft/hó Ft/év Számlaszám:

14 VII. TANUSZODA támogatása 2009 évre( számlaszám: ) Nem kötelezően ellátandó feladat! Bérek és járulékai Bruttó bérek Pótlékok ( délutáni ) TB járulék Munkaadói járulék EHO Ételjegy Bruttó havi bér Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Bér és járulékai összesen 2009 évre Ft/év Ételegy 2009 évre Ft/év 13. havi bér és járuléka Ft Bruttó bérköltség 2009-es évre Ft/év Bérfejlesztés és minimálbér emelése nélkül! Dologi kiadások: Víz díj Földgáz Villamos energia Egyéb szolgáltatási és anyagköltségek ÁNTSZ víz vizsgálat Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Költségek összesen: Ft/év Bevételek: Uszoda, belépőjegy, bérlet Kondi terem Szauna belépők Kölcsönzés Úszás oktatás Gyógytorna Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év 6.

15

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása a Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA A képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hozott döntések: 63/2015. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 64/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul Tanyagondnoki

Részletesebben

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Tömör Józsefné jegyző

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 009. szeptember10 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 009. évi költségvetésének I. félévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

- a Közgyűléshez. az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok 2008. évi üzleti tervének módosítására

- a Közgyűléshez. az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok 2008. évi üzleti tervének módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI IRODA 441 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524, (42) 524-54; Fax: (42) 524-541 E-mail: nyhvagyo@nyirhalo.hu

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata

2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata 2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Önkormányzati szervezetfejlesztés Kerekegyháza Város Önkormányzat ÁROP- 1.A.5-2013-2013-0040 számú projekt Támogató infrastruktúrát

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. december 27.-i rendkívüli ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Budapest Tárgy: Javaslat a Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. 2009. üzleti tervének elfogadására

Budapest Tárgy: Javaslat a Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. 2009. üzleti tervének elfogadására Budapest Főváros*, kerület Kenyai ÓnhormányMilKfipviMHÍ.tcsmW ülése - 1 - Budapest,- SZIVAR VÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYÚJTÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel/Fax: 264-3621 A

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Az ifjúságról szóló 42/2004.(XII.14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

Tartalom. 2012. Február 29.

Tartalom. 2012. Február 29. Érdi II. évfolyam. 3. szám 2012. Február 29. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nemzetgazdasági szempontból

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző M e g h í v ó A képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság ülésének következő időpontját 2013. április 11-én (csütörtökön) 16.00 órára tűzöm ki, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Faluház N a

Részletesebben