E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének február 23-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. február 23-i ülésére"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú Non-profit Kft. között évre megkötendő Közhasznúsági Szerződés elfogadása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Előterjesztés előkészítésében részt vett: Schreindorfer Károly, a Zirci Városüzemeltetés Kft. ügyvezetője, Városüzemeltetési Osztály Előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú Non-profit Kft. minden évben közhasznúsági szerződésben határozza meg azon közhasznú feladatokat, melyek ellátását a Kft vállalja és ezen feladatok ellátásának anyagi feltételeit. Az ügyvezető elkészítette az Önkormányzat és a Kft. közötti közhasznúsági szerződés tervezetét, valamint a Kft évre szóló tervezett kiadásairól és bevételeiről szóló kimutatást, melyeket az előterjesztésemhez mellékelek. A tervezet IV/B. pontjának harmadik bekezdésében szerepel a könyvvizsgáló által javasolt azon pontosítás, amely egyértelműsíti, hogy a karbantartási költségek a Kft.- nek átadott keretösszeg részét képezik. Ugyanezen pont ötödik bekezdése tulajdonképpen átmeneti rendelkezésként rögzíti azokat a feladatokat, tevékenységi köröket, melyeket április 30- ig felül kell vizsgálni. Kérem előterjesztésem megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. Z i r c, február 13. Ottó Péter polgármester Határozati javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének./2009.(II. 23.) Kt. számú határozat 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú Non-profit Kft. Közhasznúsági Szerződését az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja. 2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármestert a Közhasznúsági Szerződés aláírására. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: azonnal

3 Közhasznúsági Szerződés ( TERVEZET) amely létrejött egyrészről: Zirc Város Önkormányzata (8420 Zirc, Március 15. tér 1. képviselő: Ottó Péter polgármester), mint társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv (továbbiakban, mint Önkormányzat), másrészről: a Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság (8420 Zirc, Alkotmány u. 5. képviselő: Schreindorfer Károly ügyvezető), mint közhasznú tevékenységet folytató társaság (továbbiakban: Társaság) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint. I. Jelen megállapodásban felek meghatározzák azon közhasznú feladatokat, melyek ellátását a Társaság vállalja és ezen feladatok ellátásának anyagi feltételeit a január 1. és december 31. közötti időszakra. I/A. Takarítás - Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola A, B, C, D, F épületeinek helyiségeiben - Reguly Antal Iskola és Előkészítő Szakiskola A, B, F épületeiben található tornatermek takarítása igény és meg-rendelés esetén, rendezvények előkészítése az iskola részére, mely az iskola életvitele szerinti működést szolgálja. Más rendezvények előkészítését, a rendezvény utáni takarítást a Társaság megbízás alapján, vállalkozás keretében végzi és számlázza a termet igénybe-vevőnek (bérlőnek) - Nevelési Tanácsadó helyiségeiben - az Autóbusz pályaudvar ( Rákóczi téri ) utas váró helyiségében, napi kettő alkalommal - Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezet irodában I/B. Karbantartás - az I/A. pontban szereplő intézmény vezetőinek megrendelése alapján a fenti helyiségek karbantartási munkálatainak elvégzése. - a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola F épületében működő konyha azon műszaki berendezéseinek javítása, karbantartása, melyhez a Társaságnak megfelelően képzett szakembere van. - megrendelés alapján a Benedek Elek Napközi otthonos Óvoda és Bölcsődében karbantartási munkálatok elvégzése. - Zirc Városi Önkormányzat épületében (Március 15. Tér 1.) karbantartási munkák elvégzése - Zirc Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda vezetőjének megrendelése alapján - Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház vezetőjének megrendelése alapján - MHSZ épületében ( Ifjúsági Ház )javítások karbantartások végzése. - A Társaság a felsorolt intézményeknél karbantartási munkák végzésére kötelezett. A karbantartási anyagok megvásárlása a megrendelő feladata, kivéve a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolát, a Benedek Elek Napközi otthonos Óvoda és Bölcsődét, a Nevelési Tanácsadót. Ezen intézmények karbantartási anyagainak finanszírozására az Önkormányzat havi ellátmányt ad a Társaság részére. Az ellátmány felhasználásáról a három intézmény vezetője folyamatosan egyeztet a Társaság vezetőjével.

4 I/C. Fűtési felügyelet a kazánok felett, ahol szükséges kézi vezérléses szabályozással - Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában (Rákóczi tér 3-5.) - MHSZ épületében Zirc Alkotmány u A buszváró helyiség fűtésének pénzügyi rendezése I/D. Hóeltakarítás - Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola területén - Benedek Elek Napközi otthonos Óvoda és Bölcsőde területén - MHSZ épülete előtt Zirc Alkotmány u Polgármesteri Hivatal I/E. Fűnyírás, zöldfelületek gondozása: - Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola területén 4868 m2 - Benedek Elek Napközi otthonos Óvoda és Bölcsőde területén 4295 m2 - Zirc Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda belső udvarában - MHSZ épülete körül 3693 m2 - Polgármesteri Hivatal 771 m2 I/F. Ingatlankezelés: az önkormányzati tulajdonú lakásoknál - lakbérek beszedése - lakások karbantartása - közös költségek rendezése - közüzemi díjak felosztása - új bérlővel bérleti szerződés kötés Képviselő Testületi határozat szerint - közüzemi szolgáltatókkal szerződések kötése - testületi határozatnak megfelelően lakásfelújítások bonyolítása A külön számla elnevezése: Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft. Lakásalap A számla száma: Zirci Takarékszövetkezet I/G. Köztemetők üzemeltetése A zirci Borzavári úti és a Kossuth L. utcai köztemetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok végzése az évi XLIII. Törvény, a 145/1999 (X. 1.) Korm. rendelet, valamint a Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete 15/2000. (IX. 01.) ÖK rendelete szerint. Az Önkormányzat az üzemeltetéshez Ft/év (azaz hétszázhétezer kilencszáz) támogatást biztosít a Társaságnak. A Társaság az üzemeltetés bevételeiből valamint a temetkezési szolgáltatás bevételeiből a 2009-es

5 évben vállalja, hogy a Borzavári úti temetőben a ravatalozó helyiségnél körbe a térköves járdát elkészítteti. I/H. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás végzése A Társaság a Zirc Rákóczi téren található autóbusz pályaudvaron nyilvános WC- t üzemeltet. I/J. Tanuszoda üzemeltetése Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 131/2005. (V.30.) Kt. számú határozatában a Zirci Tanuszoda Közhasznú Társaság a Zirci Városüzemeltetés Szolgáltató Közhasznú társaságba történő beolvadásáról döntött. A Veszprém Megyei Bíróság mint Cégbíróság a Cg /20 számú végzése szerint a Zirci Tanuszoda Kht december 14. napján beolvadt a Zirci Városüzemeltetés Kht-ba. A Zirci Városüzemeltetés Oktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaságból átalakulással Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alakult amit a Veszprém Megyei Bíróság mint Cégbíróság a Cg: /4 számon 2008 december 2-án bejegyzett. A Zirci Tanuszoda Kht feladatait és kötelezettségeit a jogutódlással a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft.vette át, melyek az alábbiak: - a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde óvodásainak heti 2 x 1,5 órás úszásoktatását. - a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1 5 évfolyamok tanulóinak 11 óra/év, a 3. évfolyamosok egész tanévben 1 óra /hét úszásoktatását. Az órák az oktatási rendnek megfelelően 45 perces foglalkozást jelentenek. - a Társaság biztosítja egyeztetés alapján- az Önkormányzati, illetve városi ifjúságpolitikai rendezvények tanuszodai lebonyolítását - a Társaság egyeztetés alapján- heti 3 órában helyet biztosít iskolai gyógytestnevelési és diák sportköri foglalkozásokra, amely ellenében a Reguly Antal Általános Iskola és előkészítő Szakiskola a testnevelési és sport célú állami támogatásaiból évente 3%-nak megfelelő összeget biztosít az úszásoktatáshoz szükséges eszközök vásárlásához. I/K. Közhasznú munkások munkavégzésének felügyelete és irányítása Az Önkormányzat közmunkásokat biztosit a Társaság részére az Önkormányzati közterületeken végzendő feladatok ellátásához. A közmunkások irányítása, foglalkoztatása a Társaság feladata a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályával közösen annak szakmai felügyelete mellett. II. Zirc város üzemeltetésével kapcsolatos feladatok elvégzése, mellyel az Önkormányzat a Társaságot megbízza és a társasági alapító okirat szerint ezen feladatok elvégzésére cél szerinti és vállalkozási tevékenységi körrel rendelkezik. A cél szerinti tevékenységi körben meghatározott feladatok elvégzésére az Önkormányzat pénzeszköz ellátmányt ad át a Társaságnak és ellenőrzi ezen ellátmánynak a megjelölt cél szerinti felhasználását, valamint a feladat elvégzését.

6 A Társaság végzi Zirc város parkfenntartási és köztisztasági tevékenységét. A Társaságot ezen feladat végzéséért az Önkormányzat havi Ft (azaz nyolcszáznegyvenegyezer- ötszáz) támogatásban részesíti. III. IV. A Társaság jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy az itt meghatározott feladatok ellátását átvállalja. Az Önkormányzat kötelezi magát, hogy az itt megjelölt közhasznú feladatok ellátására jelen közhasznúsági szerződés hatályának fennállása alatt más szervezet részére feladatot nem ad át. A Társaság pedig kijelenti, hogy az I. pontban meghatározott feladatokat saját maga végzi és más szervezet részére nem adja tovább. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az átvállalt feladatok finanszírozásának érdekében az Önkormányzat jelen megállapodásban foglalt feltételek szerint a Társaság részére rendszeres támogatást nyújt. IV/A. Ingatlanok Az Önkormányzat a feladatok ellátásának tárgyi feltételei biztosítása érdekében a közhasznú Társaságnak használatra átadja a Zirc Alkotmány u. 5. sz. alatti épületet irodának, a Zirc Deák Ferenc u. 2. sz. alatti volt széntároló helyiséget műhelynek, raktárnak. A Társaság a használatába kapott ingatlanokat térítésmentesen használhatja, karbantartásáról költségeinek rendezéséről gondoskodik. Szerződő felek abban állapodnak meg, hogy a rendeltetésszerű működéshez szükséges javítások, karbantartások, fejlesztések a tulajdonost és az üzemeltetőt terhelik oly módon, ahogy azt a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó módosított évi LXXVIII. tv. rendelkezései a bérlő és bérbeadó kötelezettségeként a feladatokat megosztják. A Társaság ezen ingatlanokon bármilyen átalakítást a tulajdonos (Önkormányzat) előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet. Felek ezen előzetes írásbeli hozzájárulásban szabályozzák, hogy a Társaság az általa elvégzett esetleges értéknövelő beruházásra térítést milyen formában és milyen összegben igényelhet. A Társaság az Alkotmány u. 5. sz. alatti iroda épület helyiségeinek egy részét önkormányzati engedéllyel bérbe adhatja. IV/B. Pénzeszköz: Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat től ig terjedő időszakban Ft/hó, támogatásban a 2009-es gazdálkodási évben a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft.-t időarányosan összesen Ft- tal azaz ( negyvennyolcmillió hatszázhatvannyolcezer négyszázhetvenöt) támogatja. A rendszeres havi támogatást minden hónap harmadikáig (az év végi elszámolási összeget december 31-ig) a Társaság Zirci Takarékszövetkezetnél vezetett számú számlájára utal támogatás címén az Önkormányzat a Társaság bér és járulékainak, valamint működésének fedezetére, a Társaság elfogadott költségvetési tervének megfelelően. Az Önkormányzat a Társaságot a Tanuszoda üzemeltetési feladatainak ellátására január 1-től december 31.ig

7 legfeljebb Ft azaz (tizenegymillió kettőszáznegyvennégyezer háromszáz forint) támogatásban részesíti a Társaság költségvetési tervének megfelelően. A Tanuszoda rendszeres havi támogatásának maximális mértéke Ft/hó, csökkentve ezt az összeget a külső forrásból származó előző hónapban a Társasághoz beérkezett támogatási célú bevételekkel. Az Önkormányzati támogatás havi összegének pontos meghatározásához a Társaság ügyvezetője minden hónap első munkanapjára kimutatást készít az előző hónapban a külső forrásból származó realizálódott támogatási célú bevételekről. Az Önkormányzat a Tanuszoda rendszeres támogatásának összegét minden hónap harmadikáig, az év végi elszámolási összeget december 31 -ig a Társaság Zirci Takarékszövetkezetnél vezetett számú Tanuszoda számlájára utalja támogatás címén. Az I/B pontban végzendő karbantartási feladatok anyagainak megvásárlására az Önkormányzat az alábbi bontásban a jelen pont első bekezdésében leírt keretösszeg részeként - biztosít pénzeszközt a Társaság részére: - Reguly Antal Általános Iskola és Kisegítő Szakiskola Ft/hó - Benedek Elek Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Ft/hó - Nevelési Tanácsadó Ft/hó Ft/hó mely pénzeszközt minden hónap harmadikáig (az év végi elszámolási összeget december 31-ig) a Társaság számlájára utalja. A karbantartási anyagokra felhasznált pénzeszközről a Társaság intézményenként kimutatást vezet és az intézmények vezetőit negyedévente a felhasználás mértékéről tájékoztatja január. 01. követő időszakra vonatkozó bér és járulékaira vonatkozó pénzbeli támogatást felek évente megkötendő támogatási szerződésben rögzítik figyelembe véve a hatályos törvényeket és az infláció mértékét. Az Önkormányzat az előbbiekben meghatározott bérre és járulékaira vonatkozó pénzbeli támogatásokat kizárólag a feladat megváltozása esetén módosítja. A Közhasznúsági Szerződést módosítás esetén a Képviselő-testület a soron következő testületi ülésén napirendre tűzi. Jelen megállapodást a felek december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra kötik meg azzal, hogy az alábbi feladatokra, illetőleg tevékenységi körökre vonatkozó szabályozást április 30- ig felülvizsgálják: - Tanuszoda működési költségeinek csökkentése további megtakarítási lehetőségek feltárásával, illetőleg a szolgáltatási tevékenység bővítésével - A nyilvános WC műkötetésével kapcsolatos költségcsökkentések lehetőségeinek feltárása - A Nonprofit Kft. által ellátott feladatok hatékonyaságának növelése az Út a munkához program lehetőségeinek felhasználásával - A Zirc- Kardosréti temető üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása

8

9 Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft Zirc Alkotmány u.5. Tel.: Adóigazgatási szám: Bankszámlaszám: Takarékszövetkezet Zirc A Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft évre szóló tervezett kiadásai és bevétele I. KÖLTSÉGEK Alaptevékenység végzéséhez ( Kötelezően ellátandó feladat.) Dologi kiadások Dolgozók eü. alkalmassági vizsgálati díja Tűzoltó készülékek hitelesítési díja IM letétbe helyezési díj Közös költség ( műhely ) Súlyadó IGY 341 frsz.tgk. Üzemanyag IGY 341 frsz,tgk. Kötelező biztosítási díj IGY 341 frsz.tgk. Szervizköltség IGY 341 frsz,tgk ( műszaki vizsga) Bérkönyvelési szolgáltatás díja Könyvvizsgálói díj Szakfolyóiratok, könyvek vásárlása Számítógépek karbantartási díja Szemét szállítás Villamos energia díj Vízdíj Vezetékes telefon díja Mobiltelefon díj Munkaruha, védőruha Településszolgáltatási Egyesületi tagdíj Üzemanyag munkagépekbe Fűtés Alkotmány u. 5. Biztosítás Alkotmány u.5.irodaház Postaköltség Takarítószemélyzet képzése Kiküldetési rendelvény, útiköltség. bérlet Szakmai továbbképzés Bankköltség Műszaki szakértői díj ( munkahelyi kockázatértékelés) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft/év 1.

10 Bér és járulékai Bruttó bér Éjszakai műszakpótlék TB járulék Munkaadói járulék EHO Ételjegy Bruttó bér Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Bér és járulékai összesen 2009 évre Ft/év Ételjegy 2009 évre Ft/év 13. havi bér Ft Bruttó bérköltség 2009 évre Ft/év Bérfejlesztés nélkül minimálbér Ft-al számolva.! Bevételek Lakbérből (külön számlán vezetve NEM TÁMOGATÁS! ) Lakbér előírás: Ft/hó Ft/év Közös költség: Ft/hó Ft/év Lakbér bevétel: Ft/hó Ft/év Iroda bérletből Egyéb vállalkozási tevékenységből Mindösszesen: Ft/év Ft/év Ft/év 1.1. Az alaptevékenység ellátásához szükséges támogatás mértéke: Dologi kiadások Bérköltség és illetmény Bevételek Ft/év Ft/év Ft/év Támogatás mértéke: Ft/hó Ft/év 2.

11 1.2. A karbantartási anyagokra a támogatás mértéke: Reguly Antal Általános Iskola Benedek Elek Óvoda Nevelési Tanácsadó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/év II. TEMETŐ ÜZEMELTETÉS ( Kötelezően ellátandó feladat ) Bevételek: Temető fenntartási hozzájárulásból Temetkezési váll. által fizetendő hozzájárulás Síremlék állítási engedélyezésből Hűtési díjból Lejárt sírhelyek újraváltásából Új sírhelyek vásárlásából Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Kiadások: Magyar Temetkezés című újság előfizetése Konténer fűtési költsége (10 db pb palack) Villamos energia díj Vízdíj Szemétszállítási díj Munkagépek üzemanyaga Mobiltelefon Nyomtatvány irodaszer Temető tisztítószer OTEI tagdíj Temető karbantartás anyagköltsége Temetőgondnok bérköltsége NYBA és EBA EHO MAJ Ételjegy Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év 3.

12 Temető üzemeltetéshez szükséges Önkormányzati támogatás mértéke: Ft Ft = Ft/év A temetkezési szolgáltatás várható eredménye a 2009-es évben 50 temetési számnál 900 eft. A temetkezési szolgáltatás eredményét a temető üzemeltetésre fordítva a temető üzemeltetéshez a támogatás mértéke: Ft Ft = Ft/év Ft/hó III. NYILVÁNOS ILLEMHELY ÜZEMELTETÉSE Nem kötelezően ellátandó feladat! Dologi kiadások: Villamos energia Víz díj Eü. papír Papír kéztörlő Tisztítószerek Szemétszállítás munkaruha cipő Karbantartási anyagokra Eü. meszelés festés Fűtési díj Irodaszer nyomtatványok Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Alkalmazott bérköltsége: 1 fő bruttó bére Ft/év TB járulék Ft/év Munkaadói járulék Ft/év EHO Ft/év Ételjegy Ft/év Alkalmi munkavállalói bér közteherjeggyel Ft/év Ft/év Bér és járulékai Dologi kiadások Kiadás összesen: Bevétel igénybevételi díjakból ( 125 Ft + Áfa ) kb alkalom Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Támogatás mértéke: Ft/hó Ft/év 4.

13 IV. KÖZTISZTASÁG PARKFENNTARTÁS A köztisztaság, parkfenntartási munkák végzésére havonta az Önkormányzat a Kht-t az alábbiak szerint támogatja: Ft/hó Ft/év A köztisztaság és parkfenntartás tevékenység körében elvégzendő feladatot a 2004-ben a Zirc Város Önkormányzata által kiírt pályázat tartalmazza, melyet a koncepció melléklete tartalmaz. A 2009-es évi támogatás mértékének összege: I. 1.1 Alaptevékenység támogatása: (kötelező F) Ft/hó Ft/év 1.2. Karbantartási anyagokra Ft/hó Ft/év II. Temető üzemeltetésre támogatás (kötelező F) Ft/hó Ft/év III. Nyilvános WC üzemeltetése (nem kötelező F) Ft/hó Ft/év IV. Park köztisztaság (kötelező F) Ft/hó Ft/év Összes támogatás: Ft/hó Ft/év Számlaszám:

14 VII. TANUSZODA támogatása 2009 évre( számlaszám: ) Nem kötelezően ellátandó feladat! Bérek és járulékai Bruttó bérek Pótlékok ( délutáni ) TB járulék Munkaadói járulék EHO Ételjegy Bruttó havi bér Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Bér és járulékai összesen 2009 évre Ft/év Ételegy 2009 évre Ft/év 13. havi bér és járuléka Ft Bruttó bérköltség 2009-es évre Ft/év Bérfejlesztés és minimálbér emelése nélkül! Dologi kiadások: Víz díj Földgáz Villamos energia Egyéb szolgáltatási és anyagköltségek ÁNTSZ víz vizsgálat Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Költségek összesen: Ft/év Bevételek: Uszoda, belépőjegy, bérlet Kondi terem Szauna belépők Kölcsönzés Úszás oktatás Gyógytorna Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év 6.

15

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. január 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. január 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zirci Városüzemeltetés Kht. között 2008. évre

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének február 13-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének február 13-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. február 13-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zirci Városüzemeltetés Kht. között 2006-os

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zirci Városüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Tanuszoda 2015. évben történő üzemeltetése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év november 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testület 2004. II. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 31-i ülésére Tárgy: Állami ingatlan önkormányzat részére történő ingyenes tulajdonba adása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. április 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. április 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 27-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 29-i ülésére Tárgy: A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Zirc, Köztársaság u. 7/D. III. em. 9. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás felújítása,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zirci Városüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 22-i ülésére Tárgy: A MSZP Zirc és Térsége Szervezeteinek Szövetsége kérelme Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. június 29-i ülésére Tárgy: A sportpálya fenntartásának ellátására kötött megbízási szerződés módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 24-i ülésére Tárgy: Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézettel úszásoktatás tárgyában kötött Együttműködési megállapodás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. december 27.-i rendkívüli ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által különböző szervezetekbe delegált személyek Előadó:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28 -i ülésére Tárgy: A Zirc, Rákóczi tér 11. szám alatti 1125/2 hrsz-ú, 76 m 2 alapterületű lakás bérleti jogviszonyának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása Előadó : Dr.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zirci Városüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft.

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 2005. október 17. (hétfő) 17 óra Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság 2005. október 17. (hétfő) 16 óra Ifjúsági,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 15-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. december 15-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének megalkotását elősegítő döntések meghozatala Előadó:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. április 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. április 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. április 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. augusztus 11-i rendkívüli testületi ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat egészségügyi alapellátás ügyeleti feladatának finanszírozása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2010. évi költségvetésének elfogadása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre ELŐTERJESZTÉS e 2007. október 29-i ülésre Tárgy: A 42/2007.(II.15.) Kt. számú határozat módosítása Előadó: Ottó Péter Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 2004. december 13. (hétfő) 17 óra Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság 2004. december 14. (kedd) 15,30 óra

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület november 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület november 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2004. november 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Részletesebben

Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget

Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget 2012. évi költségvetése / tervezet / Az Iskola és Óvoda tervezett költségvetése az intézményvezetők által kidolgozott működési költségeket

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi

Részletesebben

Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola

Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget 2010. évi költségvetése / tervezet / Az Iskola és Óvoda tervezett költségvetése az intézményvezetők által kidolgozott működési költségeket

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 27.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 27.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27.-i ülésére Tárgy: A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 29-i ülésére Tárgy: III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nyílászáró

Részletesebben

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti:végh József igazgató MEGÁLLAPODÁS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27- i ülésére Tárgy: A Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés megkötése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése Személyi juttatások 14.518 Illetmény, illetménykieg.,13.havi 7.578 Képviselõk, Polgármester tiszteletdíja 6.122 Étkezési hozzájárulás 159 Közlekedési költségtérítés

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. május 24.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. május 24.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. május 24.-i ülésére Tárgy Önkormányzati lakások helyzete, felszabadult lakások hasznosítása. Előadó: Horváth László polgármester

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

5. A Maglódi Projekt Kft évi üzleti terve február 11. ELŐTERJESZTÉS

5. A Maglódi Projekt Kft évi üzleti terve február 11. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. február 11-ei ülésére 5. napirend Tárgya: Előadó: A Maglódi Projekt Kft. 2016. évi üzleti terve. Nagyné Teiner Ilona ügyvezető Az előterjesztés

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének május 14-i rendkívüli ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének május 14-i rendkívüli ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő, Zirc Városi Önkormányzat kötelező étkeztetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27.-i ülésére Tárgy: Városi Zeneiskola alapító okiratának módosítása és a Bakonynána, mint tagozat csatlakozásának

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006 február 13-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde udvari játékainak átalakítása, pótlása Előadó: Igmándyné Hebling

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

2016. évi Elemi költségvetés

2016. évi Elemi költségvetés Manolisz Glezosz 12. Évfolyamos Görögnyelv Oktató Iskola 2016. évi Elemi költségvetés Szöveges indoklás Budapest, 2016. január 20. Határozat száma: Intézmény vezető Általános indoklás A 2016. évi elemi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde bölcsődei működési engedély meghosszabbítása Előadó:

Részletesebben

Ellenőrzési jelentés

Ellenőrzési jelentés Ellenőrzési jelentés Az ellenőrzést végző szervezet: Csillagköz Bt. Az ellenőrzés feladatai: 1./ Településüzemeltetés létszám és bérgazdálkodásának vizsgálata. Közhasznú és közcélú foglalkoztatás pénzeszköz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. május 26.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. május 26.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 26.-i ülésére Tárgy: Kis Óvoda hasznosítási lehetősége Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 17-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 10.- i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 10.- i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 10.- i ülésére Tárgy: A Zirc - Akliban található egyes önkormányzati ingatlanokra kötött bérmunkaszerződés meghosszabbítása Előadó:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Salföld Község Képviselő-testületének 2015. március 31-i testületi ülésére Tárgy: Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. szeptember 5-i ülésére Tárgy: A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (III.08.) Kt. számú rendelete a község évi költségvetéséről

Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (III.08.) Kt. számú rendelete a község évi költségvetéséről Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (III.08.) Kt. számú rendelete a község 2011. évi költségvetéséről Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete október 24.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete október 24.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. október 24.-i ülésére Tárgy: A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Előterjesztés. A Közös Fenntartású Oktatási Intézmények 2008. évi gazdálkodásáról

Előterjesztés. A Közös Fenntartású Oktatási Intézmények 2008. évi gazdálkodásáról Előterjesztés A Közös Fenntartású Oktatási Intézmények 2008. évi gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 3.-i rendkívüli ülésére Tárgy: Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola "F" épületének energetikai felújítása

Részletesebben

Előterjesztés Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére.

Előterjesztés Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére. Előterjesztés Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! A Hegyhát-Észak Térségi Egyesület 1995. évben alakult meg 10 önkormányzat részvételével.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i ülésére Tárgy: Útépítési engedélyekhez szükséges tervdokumentációk készítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére

Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft ügyvezetője Ó z d, 2011.július 28. A Képviselő-testület a 12/KH/2011.

Részletesebben

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 7-én csütörtökön de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2010. (I.

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 7. szám alatti lakás bérbeadásáról Hantos Község

Részletesebben

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő Kiadás Told 2009. év Szakfeladat Számlaszám Megnevezés 624000 Óvoda konyha 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő 511112 Jan.- Febr. 258 000 Ft x 2 hó= 516 000 516 514142 Étkezési hozzájárulás 3 fő x

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15.-i ülésére Tárgy: Zirc, Fáy A. u. 4/B. I. em. 6. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás felújítása és bérbeadása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. május 30-i ülésére Tárgy: Megbízási szerződés ingatlanfenntartás ellátására Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. év január 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Zirci Önkéntes Tűzoltóság Alapszabályának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 17- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 17- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 17- i ülésére Tárgy: A Zirc Akliban található egyes önkormányzati ingatlanokra kötött bérmunkaszerződés meghosszabbítása Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 12.-i ülésére Tárgy: Háziorvosi szerződések felülvizsgálata Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Előadó: Vörös

Részletesebben

2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK TAGOLÁSA 1. számú melléklet az Önkormányzat bevételei BEVÉTELEK 2016.év Megjegyzés Intézményi működési bevételek 7 715 546 Iskolai térítési díj bevétel 3 694 835 Óvodai térítési díj

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása. Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év április 18.-i ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz Előadó: Horváth László

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. december 17-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő - testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális

Részletesebben

BADACSONYTOMAJ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. Telefon: 87/ Fax: 87/

BADACSONYTOMAJ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. Telefon: 87/ Fax: 87/ BADACSONYTOMAJ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. Telefon: 87/571-270 Fax: 87/471-289 E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu Szám: 1/13-./2016. ELŐTERJESZTÉS Badacsonytomaj Város Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. március 21-i ülésére Tárgy: A 2005-2006.tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása a Reguly Antal Általános Iskola

Részletesebben

Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné. Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi költségvetés-tervezet

Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné. Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi költségvetés-tervezet 1 1. a.) Tárgy. Gárdonyi Géza Tagiskola 2008. évi költségvetéstervezete Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné Jegyzõ GESZ vezetõje Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 16.-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 16.-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-i ülésére Tárgy: Az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft-vel megkötött, a gyepmesteri-állatmentési tevékenység ellátására vonatkozó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 10-i ülésére Tárgy: A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötendő ellátási szerződés jóváhagyása Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 15.-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés üzemeltetési támogatása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben