T Á R G Y M U T A T Ó. KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T Á R G Y M U T A T Ó. KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez."

Átírás

1 T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez 93/2013.(X.30.) Kt. Hat. 94/2013.(X.30.) Kt. Hat. Nagy Szilárd polgármester két ülés közötti beszámolójáról A napirendi pontokra tett javaslatról 95/2013.(X.30.) Kt. Hat. 15/2013.(X.31.) Önk.rend. 96/2013.(X.30.) Kt. Hat. az Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről A 7/2013 (VI.28) önkormányzati rendelettel módosított 4/2013 (III.06.) önkormányzati rendelet-az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről-kiegészítéséről, módosításáról A Kossuth Lajos Általános Iskola működéséről 97/2013.(X.30.) Kt. Hat. A Napsugár Művészeti Óvoda munkájáról 98/2013.(X.30.) Kt. Hat. Törökszentmiklós Térségi Víz-Csatornamű Kft. és Kengyel Községi Önkormányzat közötti engedményezési szerződés, a Tiszabő Község Önkormányzata és Kengyel Községi Önkormányzat közötti üzletrész adásvételi szerződés, valamint a Törökszentmiklós Térségi Víz-Csatornamű Kft. társasági szerződés módosításának elfogadásáról 99/2013.(X.30.) Kt. Hat. 100/2013.(X.30.) Kt. Hat. A hatósági ügyintézés törvényességéről Vezeték nélküli internet hálózathoz szükséges antenna létesítéséhez, bérleti szerződés megkötésére a Wavecom Informatikai KFT - vel 101/2013.(X.30.) Kt. Hat. MAdárIDŐ című Térségek közötti együttműködési pályázat benyújtásáról -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 30-án megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester, valamint Kozák Ferencné, Csabainé Bártfai Margit, Németh Lajos, Bódi Marianna és Varga Márta testületi tagok. Bejelentéssel van távol: Kovács Gyula képviselő tag. Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Dr. Fekete Nóra az önkormányzat jegyzője Rimóczi Jánosné az önkormányzat vezető főtanácsosa Tóthné Kis-Pál Tünde iskolaigazgató Dr. Kovács Kornél Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat jegyzője Szolovjov Rita a Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet vezetője valamint a lakosság köréből 1 fő. Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi tagok közül 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Ezután polgármester úr kéri a képviselőket, ha van kérdésük tegyék meg. Kozák Ferencné Mivel a Kossuth út egy része november 4-től két héten át le lesz zárva és a községből gépjárművel kijutni csak a Temető út felöl lehet, ezért kéri, hogy az említett utat tegyék járhatóvá. Több kérdés nem hangzott el, a polgármester bejelenti, hogy a felmerült kérdések megválaszolására a napirendek megtárgyalása után kerül sor. Nagy Szilárd polgármester a legfontosabb eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Képviselő-testületet: Szeptember 13. és 15. között Önkormányzatunk megrendezte hagyományteremtő céllal az I. Büszke Vidék Fesztivált és a Kengyelről Elszármazottak találkozóját. Köszöni mindenki segítségét és támogatását. Szeptember 17 én részt vett Tiszatenyőn a heti koordináción, majd helyszíni bejárást tartott Katona Tiborral, a Penta Kft. projektvezetőjével, Bagi-majorban és Kengyelen. Szeptember 19 én újabb helyszíni bejáráson vett részt Kengyelen, ahol a vállalkozóval egyeztette az ütemtervet és a további lépéseket a csatorna beruházás kapcsán. Szeptember 24 én újra Tiszatenyőn folytatódott a koordináció. Szeptember 25 én közösen jegyző asszonnyal kidolgozta a nyertes Start mintaprojekt pályázatunk részleteit, melynek keretében újabb 25 ember kezdte meg a munkát, napi 8 órában. 2

3 Szeptember 26 án benyújtottuk az ún. ÖNHIKI pályázatot, mintegy 43 millió forintra számítunk. Szintén e napon egyeztetett a belterületi utak állapotáról, azok fejlesztési lehetőségeiről a kivitelező vállalkozókkal. Szeptember 27 én Jegyző Asszony képviselte önkormányzatunkat a Regionális Vízmű egyeztetésén, ahol eldőlt, hogy november 1 től új szolgáltató üzemeltet Kengyelen. Szeptember 30 án Szolnokon, a Területfejlesztési Irodában egyeztetett az ún. szolnoki országút megépítésének lehetőségeiről. Szintén e napon Fegyverneken vett részt a Mikrotérség ülésén, ahol megállapodtak, hogy nem kívánunk csatlakozni a társulathoz. Október 1 én kedden részt vett a szokásos Tiszatenyői koordináción. Ezt követően 9 nap szabadságomat töltöttem. Október 14 én végleges formába öntötték a as Területfejlesztési Koncepciót, mely szerint a következő 7 évben melyek a főbb prioritások. Ez pályázat stratégia nem tartalmazza a már benyújtott pályázatokat. Ezek a következők : Szolnok - Kengyel - Kétpó tengelyen futó jelöletlen földút országúttá fejlesztése Belterületi utak kiépítése Kengyel-Martfű kerékpárút építése Kossuth Lajos Általános Iskola felújítása, korszerűsítése, bővítése Önkormányzati tulajdonú épületek energia hatékonyság növelése Idősek Otthona bővítése, hőszigetelése, akadálymentesítése Idősek Napközi Otthonának kialakítása meglévő épületben Községi piac, közösségi tér kialakítása Általános iskola tornatermének bővítése, tanuszoda létrehozása Egészségügyi ellátás fejlesztése - fogorvosi rendelő kialakítása Községi Polgármesteri Hivatal felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése Sportpálya és kiszolgáló épületek felújítása Sírkert kialakítása Kengyeli temető fejlesztése Művelődési ház - Könyvtár fűtéskorszerűsítés, akadálymentesítés, hőszigetelés Kengyeli településközpont felújítása Külterületi utak kiépítése Október 16 án Szikszai Lajos főmérnökkel területbejárást végzett és ellenőrizték a munkálatokat. Ezt követően Bak Richárd hivatásos tűzoltóval egyeztetett a hamarosan megalakuló Önkéntes Kengyeli Tűzoltó Egyesülettel kapcsolatban. Ezután a családsegítő munkatársait tájékoztatta a január elsejétől életbe lépő lehetséges változásokról. Október 17-én Rákóczifalva vezetése látogatott Kengyelre, az egyeztetések után megtekintették az Idősek Otthonát. Október 18 án Tiszapüspökiben a Leader Fórumon Kozák Ferencné alpolgármester asszony képviselte önkormányzatunkat. 3

4 Október 19 én, szombaton részt vett egy egyeztetésen, mely alapján egy rendezvényre kerül sor november 9-én a Művelődési Házban. A projekt gazdái Ökrös Adorján, a TEVÉK Egyesülete és a Dalma Dance Club. Október 21 én Kozák Ferencné alpolgármester asszony képviselte önkormányzatunkat a Törökszentmiklósi VCSM taggyűlésén. Október 22 én lezajlott a heti koordináció Tiszatenyőn, melyen megtudta, hogy a kengyeli szakasz 25,02 %-a, a bagi-majori szakasz 67%-a elkészült, ez ütemterv szerint halad. A szennyvíztisztító telep építése rendkívül lassan halad, ide újabb vállalkozók bevonására tettek javaslatot. Mára rendben megy a munka itt is. Szintén e napon az OTP Bank vezetőjével tárgyalt a lehetséges projektfinanszírozás feltételeiről. E napon lezajlott a megemlékezés a temetőben, a koszorúzás a parkban, valamint az ünnepi műsor a Művelődési Házban. Október 28 án Szikszai Lajos főmérnök tájékoztatta a heti tervekről, valamint Polgármester Urat megkérte, hogy segítségen a lakosság értesítésében. Október 29 én lezajlott a Tiszatenyői koordináció, majd tovább folytatta a tárgyalásokat az OTP Bank fiókigazgatójával. Eközben alpolgármester asszony irányításával a vállalkozó rendbe rakta a temetőt. Nagy Szilárd polgármester javasolja a testületnek, hogy szóbeli tájékoztatóját fogadják el. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót 5 igenlő szavazattal és 1 tartózkodás mellet elfogadta. 93/2013.(X.30.) Kt. H a t á r o z a t Nagy Szilárd polgármester két ülés közötti beszámolójáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Szilárd polgármester két ülés közötti beszámolóját e l f o g a d j a. A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján azzal a kiegészítéssel, hogy a Képviselő-testület még kettő napirendet tárgyaljon meg: 7. Vezeték nélküli internet hálózathoz szükséges antenna létesítéséhez, bérleti szerződés megkötésére a Wavecom Informatikai KFT vel, 8. MAdárIDŐ című Térségek közötti együttműködési pályázat benyújtásáról A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a fenti napirendekre tett javaslatokat. A napirendekre vonatkozó írásos anyagokat a meghívóval, illetve az ülés előtt mindenki megkapta. 4

5 Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendekre tett javaslatot 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen elfogadta. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta. 94/2013.(X.30.) Kt. H a t á r o z a t A napirendi pontokra tett javaslatról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokra tett javaslatot e l f o g a d j a. N A P I R E N D E K : 1. Beszámoló az Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről /írásban/ Előadó: Nagy Szilárd polgármester 2. Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról /írásban/ Előadó: Nagy Szilárd polgármester 3. Tájékoztató a Kossuth Lajos Általános Iskola működéséről /írásban/ Előadó: Tóthné Kis-Pál Tünde iskolaigazgató 4. Beszámoló a Napsugár Művészeti Óvoda munkájáról /írásban/ Előadó: Kozák Ferencné óvodavezető 5. Előterjesztés a Törökszentmiklós Térségi Víz-Csatornamű Kft. és Kengyel Községi Önkormányzat közötti engedményezési szerződés, a Tiszabő Község Önkormányzata és Kengyel Községi Önkormányzat közötti üzletrész adásvételi szerződés, valamint a Törökszentmiklós Térségi Víz-Csatornamű Kft. társasági szerződés módosításának elfogadásáról /írásban/ Előadó: Nagy Szilárd polgármester 6. Beszámoló a hatósági ügyintézés törvényessége érdekében végzett munkáról /írásban/ Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 7. Előterjesztés a vezeték nélküli internet hálózathoz szükséges antenna létesítéséhez, bérleti szerződés megkötéséről a Wavecom Informatikai KFT vel /írásban/ Előadó: Nagy Szilárd polgármester 8. Előterjesztés a MAdárIDŐ című Térségek közötti együttműködési pályázat benyújtásáról /írásban/ Előadó: Nagy Szilárd polgármester I. NAPIREND: Beszámoló az Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről /írásban/ Előadó: Nagy Szilárd polgármester (a beszámoló jegyzőkönyvhöz mellékelve) 5

6 Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek. Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. Kérdést tett fel: Varga Márta képviselő tag. A feltett kérdésre Dr. Fekete Nóra jegyző asszony adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. Hozzászólás nem hangzott el. Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri az Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását, melyet szavazásra bocsát. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 95/2013.(X.30.) Kt. H a t á r o z a t az Önkormányzat 2013.évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről készült beszámolót az 1-4 számú mellékletek szerint e l f o g a d j a. 6

7 Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/ Kengyel Községi Önkormányzat 2013.évi tervezett bevételei és kiadásainak háromnegyedévi teljesítése 1.számú melléklet Ezer forintban! Módosított B E V É T E L E K Eredeti ei ei Teljesítés I. Működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítésének bevétele Igazgazási szolgáltatás díjbevétel Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás Áru- és készletértékesítés 200 Bérleti és lízing bevétel Továbbszámlázott szolgáltatás ÁFA bevétel és visszatérülés Egyéb sajátos bevétel 4798 Működési célú kamatbevétel 289 Intézmények működési bevétele Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók: - iparűzési adó magánszemélyek kommunális adója Adópótlék,adóbírság, egyéb közh.bevétel 672 Helyi adók összesen: Átengedett központi adók - gépjárműadó termőföld bérbeadásából származó bevétel 15 Átengedett központi adók Önkormányzatok Önkormányzatok sajátos működési sajátos bevétele működési összesen: bevétele összesen: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: /1+2/ II. Támogatások Központi költségvetésből kapott támogatás II/I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása 1. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása Települési üzemeltetés támogatása beszámítási összeg Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Helyi önkormányzat működésének általános támogatása összesen: II/II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1. Óvodapedagógusok bértámogatása 2. Pedagógiai munkát segítők bértámogatása 3. Óvoda működtetés támogatása 4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés a A települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti II/III. feladatainak támogatása 1. Egyes jövedelempótló támogatások 2. Hozzájárulás pénzbeni szociális ellátásokhoz A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:

8 II/IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Települési önkormányzat támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz II/V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása II/VI. Központosított előirányzat Helyi önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Központosított felhalmozási célú támogatás II/VII. Egyéb működési c.központi támogatás Bérkompenzáció Szerkezetátalakítási tartalék TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN III. Támogatás értékű működési bevétel Támogatás értékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatás értékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatás értékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapoktól Támogatás értékű működési bevétel helyi önk.-tól Támogatás értékű működési bevétel összesen: IV. Támogatás értékű felhalmozási bevétel Támogatás értékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű hazai programokra Támogatás értékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen: V.Kölcsönök megtérülése Felhalmozásra nyújtott kölcsönök megtérülése VI. Működési célú pénzeszközátvétel Működési c. pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől Működési c. pénzeszközátvétel háztartásoktól 636 Működési c. pénzeszközátvétel pü. vállalkozásoktól 100 Működési célú pénzeszközátvétel összesen: VII. Előző évi maradvány igénybevétele VIII. Függő.átfutó,kiegyenlítő bevétel 3773 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 100 Osztelék- és hozambevétel 1041 Intézményfinanszírozás bevétele(műv.ház,napsugár Műv.Óvoda, PH) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: K I A D Á S O K I. Személyi juttatások II. Munkáltatót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás III. Dologi kiadás IV. Dologi jellegű kiadások V. Pénzeszköz átadás Non-profit szervezetek támogatása Társ és szoc.pol.támog Műk. célú pénzeszk. átad. KIK-nek Felh. célú pénzeszk. átad. lakosságnak VI. Felhalmozási kiadás Beruházások VIII. Tartalék 2166 IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 3636 K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N: Intézményfinanszírozás kiadása (önkormányzati ktv.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

9 Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete közvetlen irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2013.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak háromnegyedévi teljesítése szakfeladatonkénti bontása B E V É T E L E K K I A D Á S O K Önkormányzati munkaadót terh. jár.és M E G N E V E Z É S saját bevétel Intézmény finanszírozás Állami Támogatások Támogatás értékű bev bevét.össz. Személyi juttatás szoc.hozz.j.adó Dologi kiadások Dologi jellegű kiadások.pénzeszköz átadás 1.POLGÁRMESTERI HIVATAL ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei Önkormányzati jogalkotás Önkorm.és többc.kistérs.társ.igazg.tevékenység Adó,illeték kiszabása,beszed.adóellenőrzés Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Ovodáztatási támogatás Közgyógyellátás Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatal összesen: NAPSUGÁR MŰVÉSZETI ÓVODA Intézményi étkeztetés 3634 l Óvodai nevelés, ellátás Intézményfinanszírozás Óvoda összesen: Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Könyvtár Egyéb távközlés Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása,megörzése,védelme Könyvtári szolgáltatások Közművelődési könyvtár összesen Művelődési Ház Folyóirat,időszaki kiadvány kiadása Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Közművelődési tevékenységek és támogatása Közművelődési intézmények,köz.színterek működtetése Művelődési ház összesen Intézményfinanszírozás Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Összesen: Kengyel Községi Önkormányzat Önkormányzat Út,autópálya építés Lakó és nem lakó ingatlanok építése Szociális étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Önkorm.felad.nem terv.elszámol Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 24 Egyéb máshová nem sorolható építés Közutak,hidak,alagutak üzemelt.fenntartása Önkormányzati vagyonnal gazd.feladatok Mozgáskorlátozottak közl.támogatása Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Önkormányzati jogalkotás Zöldterület kezelése Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önk.rendezvények Közvilágítás Város és községgazd.m.n.s. Város és községgazd.m.n.s. piac Önkorm.valamint.kistérs.társ.elszámolás Finanszírozási műveletek,hitelfelvétel Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Szociális ösztöndíj Fejezeti és általános tartalékok Háziorvosi alap ellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Ifjúság egészségügyi szolgáltatás Család és nővédelmi eü. gondozás Közgyógyellátás Köztemetés Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfennt.támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfennt.támogatás Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Ovodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Önk.által nyújtott lakástámogatás Munkáltató által nyújtott lakástámogatás Önk.ifj.kezdeményezések.és programok valamint támog Idősügyi önkorm.kezdeményezések,programok valamint tám Civil szervezetek működési támogatása Foglalkozást helyettesítő támog-ra jogosultak hosszabn id.fogl Versenysport tevékenység támogatása Szabidő sport,(rekreációs sport) tev.és támog. Köztemető fenntartása és működtetése 4. Önkormányzat összesen: Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek,kiadások MINDÖSSZESEN:/ /

10 Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/ számú melléklet Polgármesteri Hivatal évre tervezett működési kiadásainak háromnegyedévi teljesítése Ezer forintban! A FELADAT MEGNEVEZÉSE Tervezett előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1. Személyi juttatások Köztisztviselők alapilletménye Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók Köztisztviselők illetmény kiegészítése Köztisztviselők nyelvpótléka Köztisztviselők helyettesítési díja Köztisztviselők jutalma 175 Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcs. juttat Köztisztviselők keresetkiegészítése Egyéb bérrendszer alá tart.kereset kiegészítése Köztisztviselők napi díja Köztisztviselők önként. bizt. pénztárba történő befiz Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.önk.bizt.pénzt.tört.befizetés Egyéb sajátos juttatások Köztisztviselők közlekedési költségtérítése Köztisztviselők étkezési hozzájárulás Köztisztviselők üdülési hozzájárulása 40 Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.étkezési hozzájárulása Köztisztviselők egyéb költségtérítése és hozzájárulás Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.költségtérítés és hozzájárulás Temetési segély Megbízási díj Állományba nem tartozók juttatásai /alpolgármester díja/ Helyi önkormányzati képviselők juttatása Felmentett munkavállalók juttatása Állományba nem tart.egyéb juttat/nyugd.köztisztv.segélyezés Személyi juttatás összesen: Munkáltatót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Munkáltatót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó összesen: Dologi kiadások Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó Munkaruha Kisértékű tárgyi eszköz 30 Karbantartási anyagok Egyéb készlet beszerzés Tisztítószer Telefondíjak Internet díj Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízingdíjak Gázenergia szolgáltatás Szállítási szolgáltatás 100 Villamosenergia szolgáltatás Víz- és csatornadíjak Számítógép, sokszorosító eszköz karbantartása Egyéb gépek, berendezések karbantartása Épület karbantartás Postai levél, csomag Hulladékszállítás Tűzoltókészülékek, kémények ellenőrzése, gázóra hitelesítés Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi kiadások 24 Dologi kiadások összesen: Dologi jellegű kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, egyéb befizetések Dologi jellegű kiadások összesen: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: / /

11 Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kengyel, Szabadság út 10.Telefon: sz. melléklet Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének évre tervezett beruházásainak háromnegyedévi teljesítése Ezer forintban A FELADAT MEGNEVEZÉSE ÉAOP /A Kengyel Község Napsugár Művészeti Óvoda komplex fejlesztése Tervezett előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Pályázati önerő térfigyelő rendszer kiépítéséhez 985 Autóbuszváró építése /Dózsa megálló, Kossuth út, Szabadság út/ Közcélú foglalkoztatás -START mintaprogram keretében START- bio kazán program 1 db aprítógép 1 db apríték kazán 1 db fűtőanyag tároló START- mezőgazdasági fólia program START- téli értékteremtő program 2 db elektromos kerékpár START- mezőgazdasági út karbantartás program Traktor vásárlás Pótkocsi vásárlás START- belvízelvezetési program 2 db motoros fűnyíró 1 db motoros fűrész 2 db mobil sátor ÉAOP-3.1.3/A-11 Kerékpárforgalmi úthálózat fejlesztése Közösségi tér, lovaspálya pályázati terv 458 Napsugár Művészeti Óvoda 2 db szekrénysor 500 Érdekeltségnövelő program keretében eszközbeszerzés a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár részére 1 db biliárdasztal 1 db léghoki asztal 1 db csocsó asztal BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:

12 II. NAPIREND: Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról /írásban/ Előadó: Nagy Szilárd polgármester (az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek. Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Ezután a polgármester úr javasolja az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet elfogadását, melyet szavazásra bocsát. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazat mellett, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja. KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013.(X.31.) önkormányzati rendelete A 7/2013 (VI.28) önkormányzati rendelettel módosított 4/2013 (III.06.)önkormányzati rendelet - az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről - kiegészítéséről, módosításáról Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 4/2013. (III.06.) önkormányzati rendelet 1../1/ bekezdése a következő b / ponttal egészül ki: b/ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát eft-tal megemeli. Bevételen belül 1.. Működési bevételek előirányzatát megemeli 5593 e Ft-tal 12

13 Felhalmozási bevételek előirányzatát megemeli Egyéb működési célú központi támogatás előirányzatát megemeli Önkormányzatok szerkezetátalakítási tartalék támogatás előirányzatát megemeli Helyi önk. működőkép. megőrzését szolg. kieg támogatás előirányzatát lecsökkenti. Működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát megemeli. Támogatásértékű működési bevétel előirányzatát megemeli e Ft-tal 1819 e Ft-tal 5481 e Ft-tal 3602 e Ft-tal 100 e Ft-tal 50 e Ft-tal A kiadásokon belül a működési céltartalék összegét 1993 e Ft-tal lecsökkenti. Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 4/2013. (III.06.) önkormányzati rendelet 1.. /2/ bekezdése a következő b/ ponttal egészül ki: 2.. b/ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a személyi juttatások előirányzatát megemeli 1432 e Ft-tal 3.. Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 4/2013(III.06.). önkormányzati rendelet 1../3/ bekezdése a következő b/ ponttal egészül ki: b/ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 387 e Ft-tal Ezen belül: Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 387 eft-tal megemeli 13

14 4.. Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 4/2013(III.06.). önkormányzati rendelet 1../4/ bekezdése a következő b/ ponttal egészül ki: b/ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a dologi kiadások előirányzatát megemeli 8679 e Ft-tal Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 4/2013(III.06.). önkormányzati rendelet 1../5/ bekezdése a következő b/ ponttal egészül ki: 5. b/ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a dologi jellegű kiadások előirányzatát megemeli 1000 e Ft-tal Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 4/2013 (III.06.) önkormányzati rendelet 1../7/ bekezdése a következő b/ ponttal egészül ki: 6. b/ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházási kiadások előirányzatát megemeli 1078 e Ft-tal ezen belül: Kengyel Községi Önkormányzat Közcélú foglalkoztatás START- belvíz elvezetési program mobil sátor vásárlás átvezetve kis értékű eszköz vásárlásához -300 Kerékpárút engedélyezési terve 351 Kengyel Községi Önkormányzat összesen: 51 József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Érdekeltségnövelő program keretében eszközvásárlás db biliárdasztal 165 e Ft/db 1 db léghoki asztal 305 e Ft/db 1 db csocsó aszta 176 e Ft/db Számítástechnikai eszköz beszerzés db laptop 127 e Ft/db József Attila Művelődési Ház és Könyvtár összesen:

15 7.. Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 4/2013 (III.06.) önkormányzati rendelet 1../8/ bekezdése a következő b/ ponttal egészül ki: b/ Kengyel Községi önkormányzata Képviselő-testülete az igazgatási tevékenység működési kiadásainak előirányzatát megemeli 436 e Ft-tal ezen belül: a,/ Személyi juttatások előirányzatát megemeli b,/ Szociális hozzájárulási adó előirányzatát megemeli 343 e Ft-tal 93 e Ft-tal 8. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kengyel, október 30. Nagy Szilárd polgármester Dr. Fekete Nóra jegyző III. NAPIREND: Tájékoztató a Kossuth Lajos Általános Iskola működéséről /írásban/ Előadó: Tóthné Kis-Pál Tünde iskolaigazgató (az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) Németh Lajos elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a beterjesztett formában a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 15

16 Tóthné Kis-Pál Tünde iskolaigazgató elmondja, hogy januárban történt fenntartóváltás zökkenőmentesen történt. A szeptemberétől a köznevelési törvény szerint minden általános iskolai tanulónak kötelező délután négy óráig az iskolában lennie, de a szülő alapos indoklással ez alól felmentést kérhet az igazgatótól. Délutánonként a diákok több szakkörökön, illetve tanulószobán vesznek részt. Úgy látja, hogy a fenntartó váltás után a település intézményeivel megmaradt a jó kapcsolat. Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. Kérdést tett fel: Varga Márta képviselő tag. A feltett kérdésre Tóthné Kis-Pál Tünde adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. Hozzászólás nem hangzott el. Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri a Kossuth Lajos Általános Iskola működéséről szóló tájékoztató elfogadását, melyet szavazásra bocsát. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 96/2013.(X.30.) Kt. H a t á r o z a t A Kossuth Lajos Általános Iskola működéséről Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kossuth Lajos Általános Iskola működéséről készült tájékoztatót e l f o g a d j a. IV. NAPIREND: Beszámoló a Napsugár Művészeti Óvoda munkájáról /írásban/ Előadó: Kozák Ferencné óvodavezető (a beszámoló jegyzőkönyvhöz mellékelve) Németh Lajos elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság a Napsugár Művészeti Óvoda munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta, és a beterjesztett formában a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Kozák Ferencné óvodavezető elmondja, hogy nagyon kevés logopédiai órát kapnak, heti 5 órában, pedig elég sok kisgyermek beszédhibás az óvodában. Az óvoda felújítása után sikerült minden csoportszobába bútorokat is beszerezni, illetve a fedett teraszt elkészíteni. Megköszöni az Önkormányzatnak, hogy megvalósította a szép új óvoda épületét. 16

17 Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a Napsugár Művészeti Óvoda munkájáról készült beszámolót, melyet szavazásra bocsát. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 97/2013.(X.30.) Kt. H a t á r o z a t A Napsugár Művészeti Óvoda munkájáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napsugár Művészeti Óvoda munkájáról készült beszámolót e l f o g a d j a. V. NAPIREND: Előterjesztés a Törökszentmiklós Térségi Víz-Csatornamű Kft. és Kengyel Községi Önkormányzat közötti engedményezési szerződés, a Tiszabő Község Önkormányzata és Kengyel Községi Önkormányzat közötti üzletrész adásvételi szerződés, valamint a Törökszentmiklós Térségi Víz-Csatornamű Kft. társasági szerződés módosításának elfogadásáról /írásban/ Előadó: Nagy Szilárd polgármester (az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a Képviselő- testületnek elfogadásra ajánlja. Dr. Fekete Nóra jegyző asszony szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy Önkormányzatunk a Törökszentmiklós Térségi Víz-Csatornamű Kft-ben üzletrésszel rendelkezik. A Kft-ben tagsági viszonnyal rendelkezik Tiszabő Község Önkormányzata is, de szeretné megszüntetni tagsági jogviszonyát. Tiszabő Község Önkormányzata üzletrésze a többi önkormányzat között, a tulajdoni részük arányában oszlik szét, azaz minden tag üzletrésze arányosan növekedne. Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. Kérdést tett fel: Kozák Ferencné képviselő tag. A feltett kérdésre Dr. Fekete Nóra jegyző asszony és Nagy Szilárd polgármester adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. Hozzászólás nem hangzott el. 17

18 Ezután Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 98/2013.(X.30.) Kt. H a t á r o z a t Törökszentmiklós Térségi Víz-Csatornamű Kft. és Kengyel Községi Önkormányzat közötti engedményezési szerződés, a Tiszabő Község Önkormányzata és Kengyel Községi Önkormányzat közötti üzletrész adásvételi szerződés, valamint a Törökszentmiklós Térségi Víz-Csatornamű Kft. társasági szerződés módosításának elfogadásáról Kengyel Községi Önkormányzat képviselő-testülete a jelen előterjesztés mellékletét képező, - Törökszentmiklós Térségi Víz-Csatornamű Kft. és Kengyel Községi Önkormányzat közötti engedményezési szerződést, - a Tiszabő Község Önkormányzata és Kengyel Községi Önkormányzat közötti üzletrész adásvételi szerződést, valamint - a Törökszentmiklós Térségi Víz-Csatornamű Kft. társasági szerződés módosítását elfogadja, jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti szerződések aláírására. Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr. Fekete Nóra jegyző 3. Törökszentmiklós Térsége Víz-csatornamű Kft. 4. Tiszabő Község Önkormányzata 5. irattár 18

19 98/2013.(X.30.) számú Kt. határozat melléklete Engedményezési szerződés, amely létrejött egyrészről a Törökszentmiklós Térségi Víz-Csatornamű Kft. (5200 Törökszentmiklós, Táncsics M. út 42/a.; adószáma: , cégjegyzékszám: ) mint engedményező (a továbbiakban: Engedményező), másrészről Kengyel Községi Önkormányzat (5083 Kengyel, Szabadság u. 10., adószám: , KSH számjel: ) mint engedményes (a továbbiakban: Engedményes) között a mai napon az alábbi feltételekkel: (Preambulum) A felek rögzítik, hogy az Engedményezőnek Tiszabő Község Önkormányzatával (5232 Tiszabő, Fő u. 47., nyilv.szám: ) szemben ,- Ft összegű követelése áll fenn, arra tekintettel, hogy az Engedményező a felek közötti megállapodásnak megfelelően teljesítette Tiszabő Község Önkormányzata felé az üzletrésze ellenértékét, azonban a cégjogi változások nem kerültek eszközlésre. Az Engedményes rögzíti azon szándékát, hogy megszerezze Tiszabő Község Önkormányzata üzletrészének azon hányadát, mely az Engedményesnek az Engedményezőben lévő tulajdoni részesedésével arányos ( ,- Ft), s ennek megfelelően üzletrésze növekedjen. Az üzletrészhányad megszerzése akként történik, hogy a jelen engedményezési szerződés alapján megszerzendő követelését az Engedményes beszámítja Tiszabő Község Önkormányzata vételár követelésébe, s ekként a vételár teljesítettnek tekintendő. 1. A felek megállapodnak abban, hogy az Engedményező jelen engedményezési szerződéssel a Ptk (1) bek.-ben foglaltak szerint az Engedményesre engedményezi a Tiszabő Község Önkormányzatával szemben fennálló a preambulumban körülírt követeléséből ,- Ft összeget. 2. Az Engedményező kijelenti, hogy a szerződés 1. pontjában körülírt követelés vonatkozásában harmadik személynek nincs olyan joga, amely az Engedményesnek a jelen szerződésből eredő jogainak gyakorlását akadályozza, vagy meghiúsítja. 3. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés megkötése során egymás elől semmilyen a szerződés érdemére kiható információt nem hallgattak el. 4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. Felek képviselői jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon jóváhagyólag aláírták. Törökszentmiklós, Törökszentmiklós Térségi Víz-Csatornamű Kft engedményező Kengyel Községi Önkormányzat engedményes 19

20 Üzletrész adásvételi szerződés, amely létrejött egyrészről Tiszabő Község Önkormányzata (5232 Tiszabő, Fő u. 47, adószám: , KSH számjel: ) mint eladó (a továbbiakban eladó), másrészről Kengyel Községi Önkormányzat (5083 Kengyel, Szabadság u. 10., adószám: , KSH számjel: ) mint vevő (a továbbiakban vevő) között az alábbi feltételekkel: 1. Az eladó eladja, a vevő pedig megvásárolja az eladónak a Törökszentmiklós Térségi Víz- Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaságban (5200 Törökszentmiklós, Táncsics M. u. 42/a., Cgsz.: ) meglévő ,- Ft névértékű üzletrészének ,- Ft törzsbetéttel fedezett hányadát (a továbbiakban: Üzletrészhányad). A felek rögzítik, hogy a Törökszentmiklós Térségi Víz- Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság tagjai a október 21. napján megtartott taggyűlésen járultak hozzá az eladó ,- Ft-os üzletrészének 1 db ,- Ft-os, 2 db ,- Ft-os, 1 db ,- Ft-os, 1 db ,- Ft-os és 1 db ,- Ft névértékű üzletrészekké való felosztásához. 2. Az eladó kijelenti, hogy a törzsbetétjét teljes mértékben a társaság rendelkezésére bocsátotta. 3. A felek az Üzletrészhányad vételárát névértéken állapítják meg, melyet a vevő beszámítás útján teljesített az eladó részére, az eladónak további vételár követelése a vevővel szemben nincs. 4. Az eladó szavatosságot vállal az Üzletrészhányad per-, teher- és igénymentességéért. 5. A szerződő felek kijelentik, hogy az Üzletrészhányad vételárát a társaság vagyonának ismeretében határozták meg, melyet a felek reálisnak fogadnak el. 6. A vevő kijelenti, hogy maga is a Törökszentmiklós Térségi Víz- Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság tagja, így a társaság társasági szerződését, egyéb iratait, a társaság vagyoni helyzetét, gazdálkodását ismeri, s az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. 7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a évi IV. tv. és a Ptk. rendelkezései az irányadóak. Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. Törökszentmiklós, Tiszabő Község Önkormányzata eladó Kengyel Községi Önkormányzat vevő 20

21 Társasági szerződés módosítása Alulírott szerződő felek a Törökszentmiklós Térségi Víz- Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg ) társasági szerződésének 5. e) pontját hatályon kívül helyezik, 6. pontját, a 10. pont első és második bekezdését az alábbiak szerint módosítják: 5. A társaság tagjai: e./ (hatályon kívül helyezve!) 6. A társaság törzstőkéje és a tagok törzsbetétei A társaság törzstőkéje ,- Ft, azaz negyvenkilencmillió-hatszázhúszezer forint. Az egyes tagok törzsbetétei: Törökszentmiklós Város Önkormányzata törzsbetétje: ,- Ft, azaz: negyvenmillió-kilencszázhúszezer forint. Tiszatenyő Község Önkormányzata törzsbetétje: ,- Ft, azaz hatszázkilencvenezer forint. Kuncsorba Község Önkormányzata törzsbetétje: ,- Ft, azaz háromszázezer forint. Kengyel Községi Önkormányzat törzsbetétje: ,- Ft, azaz hárommilliókettőszázhetvenezer forint. Tiszapüspöki Község Önkormányzata törzsbetétje: ,- Ft, azaz egymilliónegyvenezer forint. Tiszagyenda Község Önkormányzata törzsbetétje: ,- Ft, azaz hárommilliónégyszázezer forint. A tagok törzsbetéteik arányában a társaságnál üzletrészt szereznek. A tagok a társaság nyereségéből és veszteségéből törzsbetéteik arányában részesednek. 10. A taggyűlés határozatképessége és a határozathozatal módja (1. és 2. bek.): A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább fele vagy a leadható szavazatok többsége képviselve és legalább 4 (négy) szavazati joggal rendelkező tag képviselve van. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben, a jelenlévők által képviselt törzstőke illetve szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A taggyűlésen a tagokat kivéve a saját üzletrésszel bíró társaságot - a már szolgáltatott Ft, azaz: tízezer Ft értékű törzsbetét után egy szavazat illeti meg. 21

22 Ennek alapján az egyes tagok szavazatai: Törökszentmiklós Város Önkormányzata 4092 szavazat Tiszatenyő Község Önkormányzata 69 szavazat Kuncsorba Község Önkormányzata 30 szavazat Kengyel Községi Önkormányzata 327 szavazat Tiszapüspöki Község Önkormányzata 104 szavazat Tiszagyenda Község Önkormányzata 340 szavazat A társasági szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. A felek meghatalmazzák és megbízzák a Molnár és Tóth Ügyvédi Irodát (6721 Szeged, József A. sgt. 4., eljáró ügyvéd: dr. Mészáros Gábor) a jelen társasági szerződés módosítás elkészítésével, ellenjegyzésével. Jelen szerződésmódosítást a tagok mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Törökszentmiklós, Törökszentmiklós Város Önkormányzata.... Tiszatenyő Község Önkormányzata.. Kuncsorba Község Önkormányzata. Kengyel Községi Önkormányzat Tiszapüspöki Község Önkormányzata.. Tiszagyenda Község Önkormányzata Jelen társasági szerződést készítettem és ellenjegyzem.. napján: 22

23 VI. NAPIREND: Beszámoló a hatósági ügyintézés törvényessége érdekében végzett munkáról /írásban/ Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző (a beszámoló jegyzőkönyvhöz mellékelve) Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a hatósági ügyintézés törvényessége érdekében végzett munkáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek. Dr. Fekete Nóra jegyző asszony az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a Törökszentmiklósi Járási Hivatal január 1-től megkezdte működését. A beszámolóban fel van tüntetve, hogy mely területek kerültek át a járási hivatal hatáskörébe. Lényegesen nem csökkent az ügyszám az elmúlt évhez képest, viszont az év elejétől kevesebb ügyintéző látja el ezeket a feladatokat. Január elsejétől az ügyfél a lakcímét, illetve annak változását az új lakcím szerint illetékes jegyzőnél vagy a járási hivatalnál jelentheti be. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri a hatósági ügyintézés törvényessége érdekében végzett munkáról szóló beszámoló elfogadását, melyet szavazásra bocsát. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 99/2013.(X.30.) Kt. H a t á r o z a t A hatósági ügyintézés törvényességéről Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a hatósági ügyintézés törvényességéről szóló beszámolót. Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr. Fekete Nóra jegyző 3. Irattár VII. NAPIREND: Előterjesztés a vezeték nélküli internet hálózathoz szükséges antenna létesítéséhez, bérleti szerződés megkötéséről a Wavecom Informatikai KFT vel /írásban/ Előadó: Nagy Szilárd polgármester (az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 23

24 Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a vezeték nélküli internet hálózathoz szükséges antenna létesítéséhez, bérleti szerződés megkötéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri a vezeték nélküli internet hálózathoz szükséges antenna létesítéséhez, bérleti szerződés megkötéséről szóló előterjesztés elfogadását, melyet szavazásra bocsát. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 100/2013.(X.30.) Kt. H a t á r o z a t Vezeték nélküli internet hálózathoz szükséges antenna létesítéséhez, bérleti szerződés megkötésére a Wavecom Informatikai KFT -vel Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére Ft+ÁFA/hó bérleti díj megfizetése mellett, a szerződés tartalmát, előírásait az új közműves ivóvíz szolgáltatóval előzetesen egyeztesse, hogy az antennák felszerelése, üzemeltetése, karbantartása az ivóvíz zavartalan biztosítását ne akadályozza. Felelős:polgármester Határidő:2013.december 1. Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr. Fekete Nóra jegyző 3. Wavecom Informatikai Kft. 4. irattár VIII. NAPIREND: Előterjesztés a MAdárIDŐ című Térségek közötti együttműködési pályázat benyújtásáról /írásban/ Előadó: Nagy Szilárd polgármester Meghívott vendégek: Dr. Kovács Kornél Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat jegyzője és Szolovjov Rita a Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet vezetője (az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 24

25 Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a MAdárIDŐ című Térségek közötti együttműködési pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek. Szolovjov Rita a Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet vezetője elmondja, hogy a MAdárIDŐ elnevezésű projektnek Kengyel és Jászalsószentgyörgy település lenne a megvalósulási helye. Mindkét településen található egy-egy malom, Kengyelen a szélmalom, Jászalsószentgyörgyön vízimalom. A térségek közötti együttműködési megállapodásra benyújtott pályázatra 50 millió Ft-ot lehet támogatásként elnyerni, amennyiben a Közép-Tisza Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület a pályázat benyújtója, úgy 100 %-os támogatás nyerhető el. Kengyel Községi Önkormányzat által benyújtott részpályázat esetében a kötelezettségvállalás Ft, melynek előfinanszírozását a Közöld Alapítvány vállalja. Dr. Kovács Kornél Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat jegyzője elmondja, hogy a településükön található vízimalom 1825-ben épült a Zagyva folyón. Egy magánszemély tulajdonában volt, azonban nem törődött az egykori malom állapotával és nem volt méltó módon hasznosítva sem áprilisától a Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzata lett a vízimalom tulajdonosa. Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri a MAdárIDŐ című Térségek közötti együttműködési pályázat benyújtásáról szóló előterjesztés elfogadását, melyet szavazásra bocsát. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 101/2013.(X.30.) Kt. H a t á r o z a t MAdárIDŐ című Térségek közötti együttműködési pályázat benyújtásáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő testülete dönt a MAdárIDŐ című térségek közötti együttműködési pályázat benyújtásáról a Közép-Tisza Zagyva Vidékfejlesztési Egyesülettel, a Közöld Alapítvánnyal és a Sport Horgász Egyesülettel (Jászalsószentgyörgy) együttműködve. A projekt megvalósítási költsége Ft. Ebből Kengyel Községi Önkormányzat részkérelmének költsége: Ft. Határidő: november 05. Felelős: Nagy Szilárd polgármester 25

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. november 5-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. november 5-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. november 5-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 119/2015.(XI.05.) Kt. Hat. A napirendi pontra tett javaslatról 120/2015.(XI.05.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. K I V O N A T Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. augusztus 30-án (csütörtök) 13 00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 33-40/2014./ IV.29./ RENDELETEI 4-6/2014./ V.6./ N

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly Gyula

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Tard község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó

JEGYZŐKÖNYV. 2. Tard község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó JEGYZŐKÖNYV Száma: - 1./2013 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. október 29.-én 16 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. DECEMBER 16-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.hu Szám: 91-3 /2011. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester.

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. augusztus 7én 10 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgy 4/2012. (III. 06.) Adósságot keletkeztető ügyletek

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről Határozat/ rendelet száma Tárgya Oldalszám 122/2012. (VIII.06.) kt. h. Tompa város intézményeinek

Részletesebben

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról.

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Május 24: Nukleáris baleset-elhárítási gyakorlatot tartottunk összevontan Rétság, Szécsény, Balassagyarmat

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

2010. február 11-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről.

2010. február 11-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. február 11-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. Jelen vannak: Rozgonyi Attila polgármester, Benicsák István és Várkonyi István alpolgármesterek,

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről Zalavár Község Roma a Iktatószám: 564/2. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Roma a 2. április 3. napján megtartott nyílt testületi üléséről Határozat: 1/2.(IV.3.) 11/2.(IV.3.) Kód G8 G2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. FEBRUÁR 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Kiskunok Vidékéért Egyesület projektiroda munkaszervezet-vezető Valentovics Beáta

Kiskunok Vidékéért Egyesület projektiroda munkaszervezet-vezető Valentovics Beáta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2014. február 26-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2014. augusztus 12-én (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2014. augusztus 12-én (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 10/2014. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2014. augusztus 12-én (kedd) 16 30 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők. 12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 8-án 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Határozat 72/2014. (XII. 18.) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosításáról

Határozat 72/2014. (XII. 18.) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosításáról 176 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. december 18-án 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 71/2014. (XII.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6456 Madaras, Báthori u. 1. Tel: 79/458-144 Fax: 79/458-084 phmadaras@enternet.hu 13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Madaras község Önkormányzatának

Részletesebben

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5535-2/2011. 19/2011. számú 2011. július 27-ei rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 131-134/2011. (VII.27.sz.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T PAPOS KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2002. április 30-án tartott nyilvános képviselőtestületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatai: 99-108 Rendelete: 6-7 Készült: 2. példányban Kapják: 2. sz. példányát

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. október 30-án 18 órától megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. 2013. október 30-án 18 órától megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 30-án 18 órától megtartott üléséről Helye:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

17/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

17/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 17/2014 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-15/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. július 9-én megtartott rendkívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-ei ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-ei ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 153/2012.(XI.22.) sz. önk.hat. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I- III. negyéves

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Ülés helye: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme Jászszentlászló, Dózsa György u. 8.

Ülés helye: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme Jászszentlászló, Dózsa György u. 8. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2015. január 29- én 15 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászlói

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye:községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

14/2009. m u t a t ó j a.

14/2009. m u t a t ó j a. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 14/2009 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27- én megtartott ülésen felvett, hangfelvétellel rögzített jegyzőkönyv

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2013. március 12-i rendes üléséről Ikt. szám: 1-3/2013. határozatai: 27-35/2013. TÁRGYSOROZAT 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására Szám: 2067/2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. április 25-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. április 25-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. április 25-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 5-én 13:00 órakor tartott soron kívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 5-én 13:00 órakor tartott soron kívüli ülésén 17/2010 Magyarbánhegyes Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 5667 Magyarbánhegyes, Jókai u. 38. Tel.: 68/480-000 Fax: 68/480-104 E-mail: polg.hivatal@magyarbanhegyes.hu JEGYZŐKÖNYV Készült: Magyarbánhegyes

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.380-5/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-án a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének 2013. június 20-án tartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének 2013. június 20-án tartott testületi üléséről JÁK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Ják Község Képviselő-testületének 2013. június 20-án tartott testületi üléséről Határozatok: 51/2013. (VI. 20.) sz. határozat Eszközbeszerzés az életminőség javítása

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. április 27-én (szerdán) 09 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. november 26-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 1 J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2004. november 25-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 17. napján tartott munkaterv szerinti nyílt üléséről

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 17. napján tartott munkaterv szerinti nyílt üléséről Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 17. napján tartott munkaterv szerinti nyílt üléséről Határozat/ rendelet száma Tárgya Oldalszám 169/2012. (X.17.) kt. h. Közmeghallgatás

Részletesebben