Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út / MEGHÍVÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ"

Átírás

1 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út / MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE FEBRUÁR 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel meghívom Helye: községháza tanácsterme Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: 1. Polgármester tájékoztatója 2. Az önkormányzat évi költségvetésének elfogadása 3. Az önkormányzat évi költségvetésének módosítása 4. SOS segélyhívó telefonrendszer kiépítéséről 5. Az Örményesi Vízi Közmű üzemeltetéséről szóló Társulási Megállapodás felbontása 6. Fegyverneki Vízi Közmű üzemeltetésének előkészítéséről 7. Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló rendelet módosítása 8. Közterület elnevezésének módosítása 9. Önálló képviselői indítvány benyújtása szovjet katonák emlékművek lebontásáról 10.Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázat elbírálása 11.Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde nyári működésének jóváhagyásáról 12.Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szakmai Programjának módosítása 13.Tanköteles tanulók általános iskolába történő beíratásának időpontjáról 14.Tartós kötelezettségvállalásról szóló önkormányzati határozat módosítása Valamennyi napirendhez meghívott: Képviselőtestület tagjai Buzás Istvánné dr. jegyző Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező, Hírmondó főszerkesztő, belső ellenőr 2., 3. napirendhez meghívott: Valamennyi intézményvezető 4. napirendhez meghívott: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója 5., 6. napirendhez meghívott: Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény igazgatója 10. napirendekhez meghívott: Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója

2 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út / , 12., 13., 14. napirendhez meghívott: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatónője 13., 14. napirendhez meghívott: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója Fegyvernek, február 15. Tatár László polgármester

3 Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület február 23-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Tisztelt Képviselőtestület! A két ülés közötti események: Február 1-én START munkaprogram mezőgazdasági projektjének egyeztetésére került sor Karcagon. Február 1-én Fejér Andor országgyűlési képviselővel tartottunk fogadónapot, melyen 4 fő jelent meg szociális problémával. Február 1-én szülői értekezletet tartottunk közösen a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjével az Újtelepi Óvodában és 2-án a Szapárfalui Óvodában az iskolai beiratkozásról, az iskolát szeptemberben kezdő gyerekek szülei részére. Február 2-án Ambrus Dénes intézményvezetővel az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat évi költségvetését tekintettük át a kiadások csökkentése érdekében. Február 2-án Kisújszállási Tűzoltó Köztestület ülésén vettem részt. Február 6-án Segítünk Országos Egyesület vezetőjével folytattam tárgyalást. Február 8-án a Tiszamenti Regionális Vízművek vezérigazgatója és a Fegyvernek, Örményes, Tiszabő, Tiszagyenda és Tiszaroff polgármesterei részvételével tartottunk megbeszélést az ívóvíz üzemeltetéssel kapcsolatban. Február 8-án a Központi Óvodában, 9-én az Annaházi óvodában szintén együttes szülői értekezletet tartottunk. Február 11-én a Kuncsorbai Római Katolikus Templom átadási ünnepségén vettem részt. Február 14-én EC-Multienergie igazgatójával egyeztettünk villamos-energia beszerzéséről. Február 15-én tárgyalást folytattam a Tiszamenti Regionális Vízművek vezérigazgatójával a Vízmű üzemeltetésének átadásáról. Február 16-án köszöntöttük Czakó Mihály fegyverneki lakost 90. születésnapja alkalmából. Február 17-én a Szolnoki Baross úti Iskola képviselőjével folytattam tárgyalást. Rendőrségtől kapott tájékoztatás: Hó Emberölés Testi sért. Rablás Garázdaság Bet.lopás Lopás Rongálás Szolgálati óra Január I. Átruházott hatáskörben hozott döntések A.) Polgármester döntései: december hónapban

4 1.) Az SZMSZ 11. -ában biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés: - temetési segély 3 - köztemetés - - átállási támogatás - - lakásfenntartási támogatás 79 - lakásfenntart.tám.elutasítás 1 - lakásfenntartási tám.megszünt. - B.) Bizottság döntései: Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság a SZMSZ 12.. (2) bek.biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései: - átmeneti segély megállapítás - - átmeneti segély elut. - - ápolási díj megállapítás - - ápolási díj megszűnés - - ápolási díj megáll.eljárás megszüntetés - - ápolási díj felülvizsg. - - ápolási díj továbbfolyósítás - - ápolási díj elutasítás - - szociális kölcsön - - szociális kölcsön elutasítás - - tüzelő tám. - - tüzelő tám.elutasítás - - szapárfalui tanulók bérlet tám. - - rendkívüli gyvt. elutasítás - II. Polgármesteri keret felhasználás: - III. Jogszabályok által meghatározott képviselőtestület nem egyedi döntései alapján megítélt 200 eft. és az feletti támogatások január hónapban. (SZMSZ 23.. (4) bek. 1/b. pont) Vállalkozások támogatása: nemleges Lakáscélú támogatás: nemleges Közművelődési Alap felosztása:nemleges Sportkör támogatása: nemleges Civil szervezetek támogatása: nemleges Foglalkoztatás támogatása: nemleges Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyon értékesítés, vagyon hasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: nemleges évi belvízkárok miatt helyreállításra kifizetett támogatások: NEMLEGES IV. Fontosabb jogszabályok : évi I. törvény A munka törvénykönyvéről Fegyvernek, február 15. Tatár László polgármester

5 Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat évi költségvetési rendeletének 2. számú melléklete / FELÚJÍTÁSOK adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok eredeti ei.../2012. (II.23.) I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. 0 II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda 0 III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk. 0 IV. Művelődési Ház és Könyvtár 0 V.Önkormányzat (szakf.) 0 VI. Polgármesteri Hivatal 0 A. Gyermekélelmezési Konyha 0 B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény 0 C. Orvosi Rendelő 0 Önkormányzati Intézményi felújítás összesen 0 I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk. Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen 0 IV.Művelődési Ház és Könyvtár Művelődési Ház és Könyvtár összesen 0 V. Önkormányzat Önkormányzat összesen 0 VI. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal összesen 0 A;Gyermekélelmezési konyha Gyermekélelm.konyha összesen 0 B;Vízmű Vízmű összesen 0 C;Orvosi rendelő Orvosi rendelő összesen 0 Felújítás mindösszesen 0 2. melléklet :57 1/2

6 Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat évi költségvetési rendeletének 3. számú melléklete / BERUHÁZÁSOK adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok eredeti ei.../2012. (II.23.) I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. 0 II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda 0 III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk. 0 IV. Művelődési Ház és Könyvtár 0 V.Önkormányzat (szakf.) VI. Polgármesteri Hivatal 0 A. Gyermekélelmezési Konyha 0 B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény C. Orvosi Rendelő 0 Önkormányzati Intézményi BERUHÁZÁS összesen I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk. Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen 0 IV.Művelődési Ház és Könyvtár Művelődési Ház és Könyvtár összesen 0 V. Önkormányzat 01. Közterület rendjének fenntartása ) Oltópuska vásárlása a Folyadék szállítására szolg. Közmű építése ) KEOP szennyvízhálózat építés Egyéb nem veszélyes hulladék kezelés ) KEOP komposztálás népszerűsítése a településen Önkormányzat összesen VI. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal összesen 0 A;Gyermekélelmezési konyha Gyermekélelm.konyha összesen 0 B;Vízmű 1.) Sorközművelő kultivátor ) Műtrágyaszóró vásárlása ) Kombinátor vásárlás ) Pótkocsi beszerzés billenős Vízmű összesen C;Orvosi rendelő Orvosi rendelő összesen 0 BERUHÁZÁS mindösszesen melléklet :57 2/2

7 Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat évi költségvetési rendeletének 2. számú melléklete / FELÚJÍTÁS adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok Eredeti ei. 11/2011. (III.1.) 26/2011. (V.30.) Módosított ei. 36/2011. (X.3.) 69/2011. (XII. 19.) /2012. (II.24.) I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk IV. Művelődési Ház és Könyvtár V.Polgármesteri Hivatal (szakf.) Részbenönálló intézmények Intézményi felújítás összesen V.Polgármesteri Hivatal (szakf.) 01.Oktatási és egyéb feladatok Szakfeladat összesen: Részbenönálló intézmények A;Gyermekélelmezési konyha B;Vízmű C;Orvosi rendelő Részbenön.int.összesen: Felújítás mindösszesen: I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk. 1. Fólia sátor felújítás Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen IV.Művelődési Ház és Könyvtár Művelődési Ház és Könyvtár összesen V. Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség Fegyvernek-Örményes Körj. összesen VI. Polgármesteri Hivatal 01. Oktatási célok és feladatok 1. Orczy Iskola homlokzat felújítása és nyílászárók cseréje Oktatási célok és feladatok összesen Szakfeladatok összesen Részbenönálló intézmények A;Gyermekélelmezési konyha B;Vízmű 1.)Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása Vízmű összesen C;Orvosi rendelő Részbenön.int.összesen: Felújítás mindösszesen melléklet :56 1/3

8 Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat évi költségvetési rendeletének 3.számú melléklete / BERUHÁZÁSOK adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok eredeti ei. 11/2011. (III.1.) 26/2011. (V.30.) Módosított ei. 36/2011. (IX.30.) /2011. (XII. 15.) /2012. (II.24.) I.Csorba-Mikro térségi Szoc. Alapszolg. Kp II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk IV.Művelődési Ház és Könyvtár V.Polgármesteri Hivatal (szakf.) Részbenönálló intézmények Intézményi beruházás összesen V.Polgármesteri Hivatal (szakf.) Önk.Igazgatás-Fegyvernek összesen Gabonaféle termesztése összesen Út autópálya építése összesen Folyékony hulladék száll. Szolgáló közmű ép. Összesen Egyéb máshová nem sorolható építés összesen Közutak hidak, alagutak üzemeltetése összesen Éttermi mozgó vendéglátás összesen Óvodai nevelés ellátás összesen Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Fogorvosi alapellátás összesen Saját tulajdonú ingatlan adásvétele összesen Egyéb nem veszélyes hulladék kezelés összesen Könyvtári szolgáltatások Szakfeladat összesen: Részbenönálló intézmények A;Gyermekélelmezési konyha B;Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény C;Orvosi rendelő Részbenön.int.összesen: Beruházás mindösszesen: I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. Csorba Mikro-térs. Szoc. Asz. Közp. összesen II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda 1.) 2 db Udvari játék beszerzése szapárfalui intézmény egységbe Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk. 1.) Nem meghatározott eszköz beszerzés ) 3 db hegesztőgép beszerzés )Cserepező asztal )Rotációs kapa )Fűnyíró )Tanterasz kialakítása )Hegesztőgép vásárlás )Tanterasz bővítés Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen IV.Művelődési Ház és Könyvtár Művel. Ház és Könyvtár összesen V. Polgármesteri Hivatal 01. ÖNK.IGAZGATÁS-Fegyvernek 1.)Iktató program beszerzése )Bérszámfejtő program )Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítése-kazán vásárlás ) E-iktat program beszerzése ) Önkormányzati alapnyilvántartó program beszerzése ) Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés Önk.Igazgatás-Fegyvernek összesen melléklet :56 2/3

9 adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok eredeti ei. 11/2011. (III.1.) 26/2011. (V.30.) Módosított ei. 36/2011. (IX.30.) /2011. (XII. 15.) /2012. (II.24.) 02.GABONAFÉLE TERMESZTÉSE 1,) 1 db kombálj beszerzése Gabonaféle termesztése összesen ÚT AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1.)Vöröscsillag út építése ) Szivárvány út kisajátítás Út autópálya építése összesen FOLYÉKONY HULL. SZÁLL. SZOLG. KÖZM. ÉP. 1.)Szennyvízhálózat kiépítése évi ütem KEOP Folyékony hulladék száll. Szolgáló közmű ép. Összesen EGYÉB MÁSHOVÁ NEM SOROLHATÓ ÉPÍTÉS 1.)Buszöböl áthelyezése Felszabadulás út )Településközpont II. ütem Egyéb máshová nem sorolható építés összesen KÖZUTAK HIDAK, ALAGUTAK ÜZEMELTETÉSE 1.)1 db univerzális rakodógép beszerzése ) 170/2011.(IX.29.) sz hrsz út bontási terve Közutak hidak, alagutak üzemeltetése összesen ÉTTERMI MOZGÓ VENDÉGLÁTÁS 1.) 2db zsírfogó beszerzése Gyermekélelmezési Konyhára ) 1 db gázzsámoly beszerzése Gyermekélelmezési Konyhára Éttermi mozgó vendéglátás összesen ÓVODAI NEVELÉS ELLÁTÁS 1.)Óvoda fűtéskorszerűsítése a 147/2010.(IX.23.) számú önk. Határozat alapján Óvodai nevelés ellátás összesen EGYÉB OKTATÁST KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG 1.) TIOP pályázati beszerzések Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység FOGORVOSI ALAPELLÁTÁS 1.) Fogászati eszköz vásárlása Fogorvosi alapellátás összesen SAJÁT TULAJDONÚ INGATLAN ADÁSVÉTELE 1.) Zrínyi út 612 hrsz-ú ingatlan ingyenes átvétele ) a 245/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása a 132/2011.(VIII.25.) sz. határozattal módosított 41/2011.(II.25.) sz. határozat alapján Saját tulajdonú ingatlan adásvétele összesen EGYÉB NEM VESZÉLYES HULLADÉK KEZELÉS 1.)KEOP 6.2.0/A pállyázat a komposztálás népszerűsítése a településen Egyéb nem veszélyes hulladék kezelés összesen KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK 1.)TÁMOP /08/ Eszközbeszerzés ) TIOP /08/ eszközbeszerzés Könyvtári szolgáltatások összesen Szakfeladatok összesen Részbenönálló intézmények A;Gyermekélelmezési konyha Gyermekélelm.konyha összesen B;Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény 1.) Damjanich J. út 155. gázellátás megoldása ) Univerzális rakodógép vásárlása Vízmű összesen C;Orvosi rendelő 1.) 1 db számítógép beszerzése házi orvosi feladat ellátáshoz ) 1 db turbina vásárlása fogorvosi ellátáshoz Orvosi rendelő összesen Részbenön.int.összesen: Beruházás mindösszesen melléklet :56 3/3

10 Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat évi Mutatószámok Önkormányzat költségvetési rendelet 5. számú melléklete Szakfeladat száma és megnevezése Mutató megnevezése Egység teljesítménymutató Gépjármű kölcsönzés 3,5t fölött Rendszeres szociális segély feladatmutató Mutatók állománya Nyitó Záró Átlag nap/év kölcsönzési napok száma fő/év ell.igénylők száma teljesítménymutató Ft/fő/év egy ell-ra jutó átl. támogatás Időskorúak járadéka feladatmutató fő/év ell.igénylők száma 3,00 3,00 3,00 teljesítménymutató Ft/fő/év egy ell-ra jutó átl. támogatás , , , Lakásfenntarási támogatás feladatmutató fő/év ell.igénylők száma 740,00 740,00 740,00 teljesítménymutató Ft/fő/év egy ell-ra jutó átl. támogatás , , , Ápolási díj alanyi jogon feladatmutató fő/év ell.igénylők száma 37,00 37,00 37,00 teljesítménymutató Ft/fő/év egy ell-ra jutó átl. támogatás , , , Kiegészítő GYEV támogatás feladatmutató ell.igénylő fő 2,00 2,00 2,00 teljesítménymutató fő kedvezmény- ben részesülő 0,00 0,00 0, Óvodáztatási támogatás feladatmutató fő/év ell.igénylők száma 2,00 2,00 2,00 teljesítménymutató fő kedvezmény- ben részesülő 0,00 0,00 0, Átmeneti segély feladatmutató fő/év ell.igénylők száma 20,00 20,00 20,00 teljesítménymutató Ft/fő/év egy ell-ra jutó átl. támogatás , , , Temetési segély feladatmutató fő/év ell.igénylők száma 40,00 40,00 40,00 teljesítménymutató Ft/fő/év egy ell-ra jutó átl. támogatás , , , Rendkívüli GYEV támogatás feladatmutató fő/év ell.igénylők száma 2,00 2,00 2,00 teljesítménymutató fő kedvezmény- ben részesülő 0,00 0,00 0,00

11 Szakfeladat száma és megnevezése Mutató megnevezése Egység Mozgáskorl.közl.támogat. feladatmutató Egyéb önk. Eseti pbeni ell Közgyógyellátás Egyéb közfoglalkoztatás FHT jutt.jog. hosszabb id. fogl. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat évi Mutatószámok teljesítménymutató feladatmutató teljesítménymutató feladatmutató teljesítménymutató Mutatók állománya Nyitó Záró Átlag fő/év ell.igénylők száma 105,00 105,00 105,00 Ft/fő/év egy ell-ra jutó átl. támogatás 8 850, , ,00 fő/év ell.igénylők száma 20,00 20,00 20,00 Ft/fő/év egy ell-ra jutó átl. támogatás , , ,00 fő/év ell.igénylők száma 44,00 44,00 44,00 Ft/fő/év egy ell-ra jutó átl. támogatás , , ,00 Teljesítménymutató 7,66 fő/2796 nap fő/év összes foglalkoztatottak száma/foglalkoztat ási napok száma 0,003 0,003 0,003 Teljesítménymutató 11,64 fő/4248 nap fő/év foglalkozatottak éves létszáma 0,003 0,003 0, Hús-húsáru kisker. (735 Ft/kg) teljesítménymutató kg/év értékesített mennyiség , , , Civil szervezetek működési támogatása feladatmutató feladatmutató benyújtott és befogadott pályázatok száma db 2,00 2,00 2,00 igényelt támogatási összeg Ft , , , teljesítménymutató teljesített órák Közter. rendjének fenntart. száma (4 főx174 ó x12 hó ) 8 352, , , Szociális ösztöndíjak teljesítménymutató fő/év ösztöndíjban részesülők száma 13,00 13,00 13, Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Folyadék szállítására szolgáló közmű építése teljesítménymutató teljesítménymutató kezelt ártalmatlanított hulladék mennyisége t/év 55,00 55,00 55,00 megépített vezeték hossza km 45,83 45,83 45,83

12 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás út 171. E l ő t e r j e s z t é s Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete február 23-i ülésére az Örményes Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Vízmű üzemeltetési társulási megállapodás megszűnéséről Tisztelt Képviselőtestület! A december 31 én hatályba lépő vízi közmű szolgáltatásról szóló évi CCIX. Törvény rendelkezései értelmében július 1 je után vízközmű szolgáltatást az állam 100 % - os tulajdonában lévő korlátolt felelősségű társaság vagy zártkörűen működő részvénytársasági formában működő gazdasági társaság kaphat, mely rendelkezik üzemeltetési szerződéssel és megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek (felhasználói egyenérték min.: 150 e, rendelkezik az előírt egyéb műszaki és tárgyi eszközökkel, akkreditált laborral stb.). A jogszabály fenti előírásai értelmében Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény vízi közműszolgáltatást (ívó víz szolgáltatás szennyvíz tisztítás) július 1 től nem végezhet Fegyvernek és Örményes közigazgatási területén. A tisztelt képviselőtestület 2011/ (XII.01.) sz., határozatával döntött társulási megállapodás megkötéséről Örményes Község Önkormányzat tulajdonában lévő Vízmű üzemeltetéséről, a társulási megállapodás december 19 én került aláírásra, határozott időre február 18-ig. A évi. évi CCIX. Törvény rendelkezései értelmében az üzemeltetésre vonatkozó társulási megállapodás felmondása szükséges. Ezt követően a saját Vízmű vagyon üzemeltetésére, a közműszolgáltatás ellátására külön-külön kell a testületeknek dönteni. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestülettől fentieket megtárgyalni az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen..../2012. (II. 23.) sz. határozati javaslat: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete február 23-i ülésére az Örményes Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Vízmű üzemeltetési társulási megállapodás megszűnéséről Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete, hivatkozva a vízi közmű szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvényben foglaltakra, az Örményesi Vízi Közmű üzemeltetésről szóló Társulási Megállapodást a melléklet szerint felbontja. Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai 4.) Nardai Dániel, intézményvezető 5.) Temesváriné Bozsó Ágnes, pénzügyi vezető 6.) Irattár Fegyvernek, február 16. Készítette: Nardai D. Tatár László polgármester

13 .../2012.(II.23.) sz. határozati javaslat melléklete: AZ ÖRMÉNYESI VIZI KÖZMŰ ÜZEMELTETÉSÉRE VONATKOZÓ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS FELMONDÁSÁRÓL 1) Mely létrejött Egyrészről: Örményes Község Önkormányzata (Örményes, Szabadság tér 2.) mint tulajdonos, képviseli: Török Csaba polgármester, (továbbiakban: tulajdonos) Másrészt: Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény (Fegyvernek, Felszabadulás út 175.) üzemeltető, mint megbízott, képviselő: Tatár László, polgármester (továbbiakban: üzemeltető) Együttesen: megállapodó felek. 2) Megállapodás tárgya: Az Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete.. sz. határozatával, Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 183/2011.(XI.24.) sz. határozatával elfogadott, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXV. törvény 7.. (1) bekezdés alapján december 11 napján létrejött Társulási Megállapodás felmondásáról. 1.) Megállapodó felek a december 11 én létrejött Társulási megállapodást,a közmű szolgáltatásokról szóló évi CCIX. Törvény alapján új vízi közmű üzemeltetésére kötött üzemeltetői szerződést megelőző nappal, de legkésőbb június 30 - ával felmondják. 2.) Felek megállapodnak abban, hogy az új vízi közmű szolgáltatásra tett ajánlatokat külön-külön tárgyalják, tovább a vízi közmű tulajdonukat önállóan értékeltetik és hasznosítják. Fegyvernek, február 29.. Örményes Község Önkormányzata Török Csaba polgármester.. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Tatár László polgármester

14 6. számú melléklet Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletéhez 3/2012.(II.10.) sz. FRNÖK határozat: A FRNÖK évi költségvetésének jóváhagyásáról 1.) Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv alapján a évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá: BEVÉTEL ÖSSZESEN 215 eft - állami támogatás 215 eft KIADÁSOK: 215 eft Személyi juttatások 5 eft Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó Sajátos juttatásai Telefon magáncélú használata 5 eft ( Ft x 20 % = Ft) Járulékok 2 eft 5331 Egészségügyi hozzájárulás (telefon magáncélú használata miatt) (5.000 Ft x 1,19 =1.607 Ft) Dologi kiadások 208 eft Nem adatátviteli célú távközlési díjak Mobiltelefonhoz vásárolt kártya ( Ft) 20 eft Szállítási szolgáltatás Kiránduláshoz autóbusz igénybe vétele ( Ft) 39 eft Belföldi kiküldetés Utazási költségtérítések (5.512 Ft) 6 eft

15 6. számú melléklet Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletéhez Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. Kulturális rendezvényekre belépőjegyek vás. ( Ft) Bélyegző térítés (3.937 Ft) Összesen: Ft 98 eft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (M.telefonhoz vás.kártya ÁFA-ja Ft Kirándulás autób. Ktg. ÁFA-ja Utazási költség ÁFA-ja Belépő jegyek ÁFA-ja Bélyegző készítés ÁFA-ja Ft Ft Ft Ft Összesen: Ft) 44 eft Munkáltató által fizetett SZJA Telefon magáncélú haszn.miatt (5.000 Ft x 1,19 x 16 %= 952 Ft 1 eft 2.) Költségvetési egyenleg összege: 0. 3.) A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat kéri Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületét, hogy a évi költségvetésében az 1.)- 2.) pontban foglaltakat vegye figyelembe. Erről értesül: 1.) FRNÖK t 2.) Tatár László polgármester 3.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja K.m.f. Mága Anna FRNÖK elnöke Budai Klára jkv-hitelesítő

16 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás út 171. E l ő t e r j e s z t é s Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete február 23-i ülésére a fegyverneki Vizi közmű üzemeltetésének előkészítéséről Tisztelt Képviselőtestület! A december 31 én hatályba lépő vízi közmű szolgáltatásról szóló évi CCIX. Törvény rendelkezései értelmében július 1 je után vízközmű szolgáltatást az állam 100 % - os tulajdonában lévő korlátolt felelősségű társaság vagy zártkörűen működő részvénytársasági formában működő gazdasági társaság kaphat, mely rendelkezik üzemeltetési szerződéssel és megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek (felhasználói egyenérték min.: 150 e, rendelkezik az előírt egyéb műszaki és tárgyi eszközökkel, akkreditált laborral stb.). A jogszabály fenti előírásai értelmében Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény vízi közmű szolgáltatást (ívó víz szolgáltatás szennyvíz tisztítás) július 1 től nem végezhet Fegyvernek és Örményes közigazgatási területén. A vízi közmű vagyon üzemeltetését át kell adnia jogszabályban előírt feltételek mellett, erre a jogszabály a 15 (2) bekezdése az alábbi lehetőséget biztosítja: vagyonkezelési szerződésben, koncessziós szerződésben vagy bérleti-üzemeltetési szerződésben. Az Önkormányzat megvizsgálva a három lehetőséget, javasolja bérleti üzemeltetési szerződésben átadni vízi közmű üzemeltetést. A vízgazdálkodásról szóló LVII törvény 9 d) bekezdés értelmében az átadás nem minősül koncesszióköteles tevékenységnek, így nem tartozik a Kbt., hatálya alá, valamint a évi CCIX. Törvény pályáztatásra vonatkozó szakaszai (15-16 ) július 01 nappal lépnek hatályba, így a vízi közmű bérbe adásáról a jogszabályi előírások betartása mellett, az alábbi feltételek alapján a Testület felhatalmazásával a Polgármester tárgyalást folytathat le: 1. A szolgáltató jelenleg a településen munkát végző valamennyi dolgozót munkajogi jogutódlással átveszi (a jelenlegivel mindenben egyező feltételekkel). 2. A szolgáltató az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díjait a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján alkalmazza. 3. A szolgáltató vízi közművek használatáért Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata részére bérleti díjat fizet 4. A szolgáltató a működtetéshez szükséges rendszer független víziközmű-elemeket az önkormányzat döntésétől függően megvásárolja vagy bérli. 5. A törvény értelmében a vízi közmű hálózat tulajdonjoga Fegyvernek Nagyközség tulajdonát képezi. 6. Az Önkormányzatnak nem kell tulajdonrészt szereznie szolgáltató társaságában. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestülettől fentieket megtárgyalni az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

17 .../2012.(II.23.) sz. határozati javaslat: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete február 23-i ülésére a fegyverneki Vizi közmű üzemeltetésének előkészítéséről A képviselőtestület felhatalmazza Tatár László polgármestert, hogy a Fegyverneki Vízi közmű üzemeltetésére vonatkozó bérleti szerződés feltételeiről a tárgyalást lefolytassa és készítse elő a vízi közmű bérbe adásáról szóló testületi előterjesztést, a jogszabályi előírások betartása mellett: Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai 4.) Nardai Dániel, intézményvezető 5.) Temesváriné Bozsó Ágnes, pénzügyi vezető 6.) Irattár Fegyvernek, február 16. Tatár László polgármester Készítette: Nardai D.

18 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET 7. számú melléklet Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, kommunális beruházásból a lakossági részvétel és kommunális adó mentesség és kedvezmény Megnevezés év év év év év Kommunális beruházás (ingatlan db) Mentesség (e Ft) Lakatlan ingatlan (db) Kedvezmény (e Ft) Beépítetlen telek (db) Kedvezmény (e Ft) LTP számla nyitása (db) Kedvezmény (e Ft) Összes adott kedvezmény (e Ft)

19 FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231.Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete február 23-i ülésére a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló 3/2006.(II.1.) sz. rendelet módosításáról Tisztelt Képviselőtestület! A Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló 3/2006.(II.1.) sz. önkormányzati rendelet módosítását alapvetően indokolja, hogy megjelent a évi CXCVI. törvény (továbbiakban: törvény) a nemzeti vagyonról. A törvény alapvetően nem változtatja meg azokat a rendelkezéseket, amelyet már a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 1992-től a fenti önkormányzati rendeletében szabályozott. Alapvető változás viszont, - és erről már a Tisztelt Képviselőtestületet szóban tájékoztattuk - hogy az önkormányzat tulajdona az nemzeti vagyon és ebből a megközelítésből vezeti végig a törvény az önkormányzati tulajdonra vonatkozó alapvető rendelkezéseket, mint említettük lényegesen nem változtatja meg azokat. A törvény két helyen kötelezi az önkormányzatot, hogy rendeletét vizsgálja felül, illetve szabályozza. A törvény 18.. (1) bekezdése alapján a forgalomképtelennek minősülő vagyonból az önkormányzat rendeletben köteles megjelölni azokat a tulajdonában álló vagyonelemeket, (a törvény hatálybalépését követő 60 napon belül) amelyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen vagyonnak minősít. Ilyen szabály a korábbi években nem volt. A másik jogszabályi rendelkezés a törvény 9.. (1) bekezdése alapján az önkormányzatnak hosszú és középtávú vagyongazdálkodási tervet kell készítenie, erre azonban később teszünk javaslatot. E feladat nagyobb előkészítést igényel. Az új törvényből eredő további önkormányzati kötelezettségek nem érintik a rendeletet, mivel azok szabályai megfelelnek a jelenlegi törvényi előírásnak. Fentieken túl egyéb módosító javaslatunk is van intézményi elnevezés módosulás miatt, továbbá a vagyonrendeletben korábban elrendelt szabályzatokat javasoljuk hatályon kívül helyezni, mivel időközben Kormányrendelet szabályozza azt, hogy milyen szabályzatokat kell készíteni a költségvetési szerveknek. Fentiek alapján javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete./2012.( ) rendelet-tervezete Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló 3/2006.(II.1.) sz. rendelet módosításáról Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 5. (2) bekezdés b.) pontja és a 18.. (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

20 1.. A rendelet 6. -a kiegészül az alábbi (5) bekezdéssel: (5) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati vagyon nincs. 2.. A rendelet 7.. (1) bekezdés A. pont h.) pontja Fegyverneki Vízmű hatályát veszti, helyébe Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény lép. 3.. A rendelet 7.. (2) bekezdés utolsó bekezdése: Az engedélyt az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában, míg esetenként egyedi elbírálás alapján határozattal engedélyezi a képviselőtestület, figyelemmel a (3)-(6) bekezdésben foglaltakra hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az engedélyt az intézmény Alapító Okiratában (Szervezeti és Működési Szabályzatában) engedélyezi a képviselőtestület, figyelemmel a (3)-(6) bekezdésben foglaltakra. 4.. A rendelet 14. -a hatályát veszti: 14..Az önkormányzati vagyon kezelésére vonatkozó jogszabályokon túli sajátos előírásokat az önállóan gazdálkodó intézmények saját hatáskörben e rendelet előírásai szerint a következő szabályzatokban határozzák meg: - Számlarend - Leltározási Szabályzat - Önköltségszámítási Szabályzat (szükség esetén) - Pénzkezelési Szabályzat 5.. Ahol a rendelet önállóan gazdálkodó intézmény -t ír, ott önállóan működő és gazdálkodó intézmény -t, ahol részben önálló intézmény -t ír, ott önállóan működő intézmény -t kell érteni. 6.. Ez a rendelet március 1-én lép hatályba. (: Tatár László :) (: Buzás Istvánné dr. :) Polgármester jegyző

21 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének február 23-i ülésére közterület elnevezésének módosításáról. Tisztelt Képviselőtestület! Papp Róbert a Jobbik Magyarországért Mozgalom Fegyverneki Helyi Szervezete nevében és Dr. Kiss Györgyné önkormányzati képviselők február 6-án képviselői indítványt nyújtottak be, amelyben a Hársfa köz elnevezésének módosítását indítványozzák FEHÉR ÁKOS köz-re a mellékelt levélben leírt indokok alapján. A közterület elnevezés módosítása a 25/1992.(VIII.27.) sz. önkormányzati rendelet alapján teljesíthető. Az utcában lakóház nincs, házszám átszámozásra nem kerül sor, 2 db utcanév táblát kell kihelyezni a határozati javaslat elfogadása után. Fentiek szerint az alábbi határozati javaslat elfogadását javasoljuk: /2012.(II.23.) sz. határozati javaslat: Közterület elnevezésének módosításáról Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a közterület és külterületi földrészletek, külterületi utak elnevezéséről, valamint a házszámozásról szóló 25/1992.(VIII.27.) sz. önkormányzati rendelet 4.. (7) bekezdése alapján, a rendelet 3.. (2) bekezdése szerinti önkormányzati képviselői kezdeményezésre módosítja. a Hársfa köz utca nevét FEHÉR ÁKOS köz -re Erről értesül: 1.) Jobbik Magyarországért Mozgalom Fegyverneki Helyi Szervezete, Papp Róbert Tamás önkormányzati képviselő 2.) Képviselőtestület tagjai 3.) Tatár László polgármester 4.) Buzás Istvánné dr. jegyző 5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Fegyvernek, február 13. (: Tatár László :) polgármester

22 Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat évi kv. rendeletének 8. számú melléklete BEVÉTELEK megnevezés/hó Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Halm. I. Cs-M t. SZOC. A.K évi költségvetés likviditási ütemterve (bevétel) Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December eredeti ei módosított ei ei.összesen teljesítés II. Tiszavirág NOÓ eredeti ei módosított ei ei.összesen teljesítés III. Orczy A. Ált.I eredeti ei módosított ei ei.összesen teljesítés IV. Művelődési H eredeti ei módosított ei ei.összesen teljesítés V. Önkormányzat Int eredeti ei módosított ei ei.összesen teljesítés A; Gyerm.élelm.kha eredeti ei módosított ei ei.összesen teljesítés B; Vízmű eredeti ei módosított ei ei.összesen teljesítés C; Orvosi rendelő eredeti ei módosított ei ei.összesen teljesítés VI.Polg.Hivatal eredeti ei módosított ei ei.összesen teljesítés VII. Kisebbségi önk eredeti ei módosított ei ei.összesen teljesítés Összesen: Össz.

23 Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat évi kv. rendeletének 8. számú melléklete

24 Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat évi kv. rendeletének 8. számú melléklete KIADÁSOK megnevezés/hó Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Halm. I. Cs-M t. SZOC. A.K évi költségvetés likviditási ütemterve (kiadás) Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December eredeti ei módosított ei ei.összesen teljesítés II. Tiszavirág NOÓ eredeti ei módosított ei ei.összesen teljesítés III. Orczy A. Ált.I eredeti ei módosított ei ei.összesen teljesítés IV. Művelődési H eredeti ei módosított ei ei.összesen teljesítés V. Önkormányzat Int eredeti ei módosított ei ei.összesen teljesítés A; Gyerm.élelm.kha eredeti ei módosított ei ei.összesen teljesítés B; Vízmű eredeti ei módosított ei ei.összesen teljesítés C; Orvosi rendelő eredeti ei módosított ei ei.összesen teljesítés VI.Polg.Hivatal eredeti ei módosított ei ei.összesen teljesítés VII. Kisebbségi Önk eredeti ei módosított ei ei.összesen teljesítés Összesen: Össz.

25 FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselő- testülete február 23-i ülésére Önálló képviselői indítvány benyújtásáról Tisztelt Képviselő- testület! A Jobbik Magyarországért Mozgalom önálló képviselői indítvány terjeszt a Képviselő-testület elé a községünkben található szovjet katonák emlékművének áthelyezése céljából. Az önálló képviselői indítvány teljes terjedelmében az előterjesztés mellékletét képezi. A beterjesztett kezdeményezés a településen található, elesett szovjet katonáknak emléket állító emlékmű áthelyezését indítványozza a csatolt indokok alapján. A beterjesztés alapjául szolgáló 104/1996(VII.16.) sz. Korm. Rendelet rendelkezik a két ország kormánya közötti megállapodásról, mely a háborúban elesett katonák és polgári áldozatok megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről szóló Megállapodás kihirdetése. Az idézett és hatályos Kormányrendelet 2. cikk 4.pontja szerint a Felek biztosítják a két ország területén lévő orosz, illetve magyar katonai temetkezési helyek, beleértve az emlékművek és más kegyeleti létesítmények védelmét és korlátlan időre szóló megőrzésük jogát. A 3. cikkely lehetővé teszi, hogy amennyiben fontos állami érdek miatt a földterületet más célra kívánják hasznosítani, úgy a kegyeleti létesítmény áthelyezhető a 4.cikkely szerint lakott területen kívül, az elesettek emlékének méltó helyen, mindkét fél kölcsönös megegyezésével és az áthelyezést kérő fél számára a felmerülő költségek biztosításával. A 9. cikk alapján a közös döntést igénylő kérdések és problémák rendezése érdekében kormányközi vegyesbizottság segíti ezek kezelését. Amennyiben a Képviselő-testület dönt az emlékmű áthelyezéséről, a döntés birtokában szükséges ennek a bizottságnak a hivatalos megkeresése. A Polgármesteri Hivatal az előterjesztés előkészítésének folyamatában megkereste a Magyar Művészeti Lektorátust, akinek írásos szakvéleményét emlékművek, köztéri szobrászművészeti alkotásokat érintő kérdésekben szükséges kikérni az évi XX. Tv és 2. bekezdése alapján. A Magyar Művészeti Lektorátust egyelőre telefonon megkeresve azt a véleményt fogalmazták meg, hogy mivel a köztéri építmény nem szobrászművészeti alkotás, ezért nem szükséges a véleményezési eljárás lefolytatása ebben az esetben. Amennyiben az emlékmű állaga miatt balesetveszélyes, és lebontása indokolt, a hivatkozott kormányrendelet értelmében javasolják az orosz nagykövetség megkeresését az elbontás és áttelepítés kezdeményezéséről. Az áttelepítés folyamatát javasolják jegyzőkönyvvel, fotó és egyéb médiadokumentációval rögzíteni. Az áttelepített emlékmű újraépítését a balesetveszély miatt nem tartják szükségesnek, azonban a kegyelet megőrzését szükségesnek tartják, és a források szűkössége miatt elfogadhatónak tartják emléktábla elhelyezését is a települési köztemetők egyikében. Amennyiben a Képviselő-testület dönt az eljárás megindításáról, szakmai véleményüket írásba is foglalják. A Tisztelt Képviselő- testületet tájékoztatom arról, hogy az emlékmű nem szerepel a Fegyvernek nagyközség helyi építészeti örökség védelméről szóló 20/2004.(V.28.) sz. rendeletben, ezért nem áll helyi védelem alatt. Szerepel a Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet honlapján található adatbázisban. 1

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-ei ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-ei ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 153/2012.(XI.22.) sz. önk.hat. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I- III. negyéves

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 20-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 28-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. január 29-én csütörtök 15 órakor tartandó ülésére tisztelettel

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. DECEMBER 16-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. NOVEMBER 22-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 168/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 35/2013.(XII.16.) önk.rendelet Napirendek elfogadásáról Fegyvernek

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 25-ei ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 25-ei ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 25-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 53/2013.(IV.25.) sz. önk.hat. 11/2013.(IV.26.) rendelet A Fegyverneki Rendőrőrs 2012. évi

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 21-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. január 31-ei ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. január 31-ei ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. január 31-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 7/2013.(I.31.) sz. önk.hat. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előzetes

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 25-I SOROS, KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉHEZ

TÁRGYMUTATÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 25-I SOROS, KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉHEZ TÁRGYMUTATÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 25-I SOROS, KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉHEZ 48/2010. (III.25.)sz. önk.hat. A Fegyvernek Rendőrőrs 2009. évi

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. szeptember 25-én csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. június 26-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 26-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítására. főmunkatárs címzetes főjegyző

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítására. főmunkatárs címzetes főjegyző ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 17-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 2178-3/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I. NAP IR E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. október 10-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. október 10-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. október 10-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez 140/2012.(X.10.) sz. önk.hat. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és a

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéhez 23/2013.(IX.27.) önk.rend. Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 111/2013.(XI.26.)

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. július 22-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR RENDKÍVÜLI ÜLÉST TART,

Részletesebben

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester.

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. AUGUSZTUS 23-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ:1177-4 /2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 5 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010 Meghívó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. DECEMBER 27-én CSÜTÖRTÖKÖN-14 ÓRAKOR RENDKÍVÜLI ÜLÉST

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

K i v o n a t. Különfélék: 1. Javaslat az önkormányzat és szervei valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására

K i v o n a t. Különfélék: 1. Javaslat az önkormányzat és szervei valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására K i v o n a t a képviselő-testület 2011. április 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből 82/2011. (IV.21.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. április 21-ei ülés napirendjét

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

2013. évi. 18. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült

2013. évi. 18. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült 2013. évi 18. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó. KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez.

T Á R G Y M U T A T Ó. KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez. T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez 93/2013.(X.30.) Kt. Hat. 94/2013.(X.30.) Kt. Hat. Nagy Szilárd polgármester

Részletesebben

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÁPRILIS 28-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 827-4/2016/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról.

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Május 24: Nukleáris baleset-elhárítási gyakorlatot tartottunk összevontan Rétság, Szécsény, Balassagyarmat

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 28-án CSÜTÖRTÖKÖN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat Bucsa Község Önkormányzat Ecsegfalva Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100.

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez 114/2010. (VII.22.) sz. önk.hat. Fejlesztési célú hitel igénybevétele a Sikeres Magyarországért Önkormányzati

Részletesebben

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. évi ülés- és munkaterve

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. évi ülés- és munkaterve Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.(IV.30.) rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.(IV.30.) rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.(IV.30.) rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról B E V E Z E T Ő Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-30/2016. Tárgy: A 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása Mell.:

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2014. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. március 31-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében az 1. napirend

Részletesebben

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-29/2015. Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet II. változatának

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. február 20-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. február 20-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/13/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. február 20-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 4. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot megvitatás után elfogadni szíveskedjen.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot megvitatás után elfogadni szíveskedjen. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Ikt.sz.: U-15656/2009. Tárgy: Szervezeti és Működési Szabályzatok módosítása

Részletesebben

Javaslat a Molnár-sziget Tündérkert működtetésével kapcsolatos döntésre

Javaslat a Molnár-sziget Tündérkert működtetésével kapcsolatos döntésre Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ - TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Molnár-sziget Tündérkert működtetésével

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez 77/2013.(VI.20.) sz. önk.hat. 17/2013.(VI.21.) rend. Balogh Mihályné kinevezéséről a Tiszavirág

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U-4989-8/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről Határozat/ rendelet száma Tárgya Oldalszám 122/2012. (VIII.06.) kt. h. Tompa város intézményeinek

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 5/2014.(II.21) sz. rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Képviselő-testület az Alaptörvény

Részletesebben

A rendelet 3. sz. mellékletének I. pontja az alábbiak szerint módosul:

A rendelet 3. sz. mellékletének I. pontja az alábbiak szerint módosul: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(I.29.) számú rendelet-tervezete SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 1/2015.(I.29.)

Részletesebben

Ó z d, 2012. október 02. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítette: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály

Ó z d, 2012. október 02. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítette: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály J a v a s l a t a Türr István Képző és Kutató Intézet Ózdi Igazgatósága működési feltételei elősegítése céljából a 262/2011.(X.20.) határozat kiegészítésére Ó z d, 2012. október 02. Előterjesztő: Alpolgármester

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 120/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat: Az Orvosi Rendelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

- 1 - B E S Z Á M O L Ó

- 1 - B E S Z Á M O L Ó - 1 - B E S Z Á M O L Ó az Önkormányzat 2008. I-IV. negyedév gazdálkodásának teljesítéséről. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 5/2008. (II.14.)sz. rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 33/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza

Részletesebben

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõtestületének 4/2005. (IV.1.) rendelete a 2004. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82..felhatalmazása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. május 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről.

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. 73-12/2012. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. Határozat száma: 91/2012.(IV.26.) 92/2012.(IV.26.) 93/2012.(IV.26.)

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. /.. (...) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. /.. (...) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /.. (......) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete../..

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008.január 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Barna Zoltán, Hubainé Szabó Margit,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2007. szeptember 17-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/204. (V. 05.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bognár Zoltán - a bizottság elnöke akadályoztatása miatt, Papp Róbert Tamás bizottsági tag köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja.

JEGYZŐKÖNYV. Bognár Zoltán - a bizottság elnöke akadályoztatása miatt, Papp Róbert Tamás bizottsági tag köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Pénzügyi Bizottság 2011.09.28.-i üléséről. Helye: Községháza Jelen vannak:burján Attila János, Papp Róbert Tamás, Vízkeleti Lászlóné, Gácsi Jánosné bizottsági tag, Tatár László polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Fercsák András képviselő Gál István képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015. augusztus

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-17/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 3/2009.(II.27.)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben