Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/ Meghívó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó"

Átírás

1 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/ Meghívó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE DECEMBER 27-én CSÜTÖRTÖKÖN-14 ÓRAKOR RENDKÍVÜLI ÜLÉST TART Melyre tisztelettel meghívom Helye: Községháza tárgyaló terme Napirendi javaslat: 1.) A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési megszüntetéséről 2.) A település szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 10/2003.(III.06.) rendelet módosításáról Meghívottak: Képviselőtestület tagjai Buzás Istvánné dr. jegyző Fegyvernek, december 19. Tatár László polgármester

2 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u Előterjesztés Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete december 27-ei ülésére a Jászkun-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési megszüntetéséről Tisztelt Képviselőtestület! Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata - mint az alapító tagok egyike februárjában részt vett a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési 16 önkormányzat megállapodásával történő létrehozásában. Az alapítás szükségességét az akkor hatályos jogszabályok generálták, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény és a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény, amely úgy rendelkezett, hogy szeptember 1-jétől a szakképző intézmények működésében, fenntartásában és fejlesztésében nélkülözhetetlen szakképzési hozzájárulás csak a on keresztül elérhető. A ezt követően sikerrel pályázott a /07/02 és a projektek megvalósítására, melyek benyújtásáról Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 154/2008. (V.29.) sz. közgyűlési határozatában döntött. A két projekt magvalósítására 24 hónap állt rendelkezésre, és augusztus 31-ére befejeződött a /07/02, szeptember 30-ára pedig a beruházás. Megközelítőleg egy milliárd négyszáz millió forintos társulási vagyon jött létre a sikeresen megvalósított projektek nyomán. Az adminisztráció elhúzódása miatt a közreműködő szervezet tavaszától állapította meg az 5 éves fenntartási időszak kezdetét, amely a számára jelent komoly kötelezettségeket a projektek működtetésével, fenntartásával kapcsolatban. A projekt 5 beruházási helyszínen valósult meg, melyek Szolnok, Jászberény, Túrkeve, Karcag és Jászapáti. A /07/02 projekt zömében immateriális javakat, informatikai rendszereket, szoftvereket hozott létre, melyeket a tagjai által fenntartott intézmények mindegyike használhat. A létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodásban rögzítésre kerültek a beruházások eredményeként létrejött vagyonrészek, mint beruházási egységek körülhatárolásának szabályai, a megszűnésekor a vagyonmegosztás szabályai, majd a 6/2011.(III.1.) számú TT. határozatban a i Tanács nevesítette az egyes beruházási egységeket, azok aktivált értékén. Mint ahogyan jogszabályi változások hívták életre a t, december 31-jével szintén jogszabályi változások indokolják a megszüntetését is. A szakképzéssel összefüggő önkormányzati feladatok január 1-jétől állami feladattá válnak, a feladatellátáshoz szükséges vagyon az állami fenntartó használatába kerül, előreláthatólag vagyonkezelési jog alapításával. A szakképzési törvény módosításának tervezetében amelynek elfogadása ezidáig nem történt meg rendelkezések találhatók a december 31-ig történő

3 megszűnésére, a vagyonának felosztására, a vagyonkezelői jogra, és arra vonatkozóan, hogy az állami intézményfenntartó központ a szakképzési feladatellátáshoz és az azt szolgáló vagyonhoz kapcsolódó uniós támogatási jogviszony tekintetében a szakképzés-szervezési társulás jogutódja. A vagyonának megosztása a létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodásban, és a 6/2011.(III.1.) számú TT. határozatban foglaltak alapján történik. A megszűnésével megszűnik a részére a 47/2009. (II.26.) sz. közgyűlési határozattal Szolnok belterület 3246 hrsz-ú ingatlanrészre térítésmentesen biztosított földhasználati jog, melynek földhivatali nyilvántartásból történő törléséről gondoskodni szükséges. A december 31-ei megszűnését követően, a megszűnéshez kapcsolódó, és a hatályos jogszabályok által előírt kötelező feladatok végrehajtását célszerű a gesztornak, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalni, melynek költségeit a pénzmaradványából kell fedezni. A pénzmaradvány előzetes számítások szerint december 31-ei állapotnak megfelelően mintegy hat millió forint. A i megállapodás megszüntetéséről a ban részt vevő képviselő testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges. Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására../2012.(xii.27.) sz. önkormányzati határozati javaslat: A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési megszüntetéséről Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben és a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 92/A. (7) bekezdésében foglaltakra, a következő határozatot hozza: 1./ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a jelen határozat mellékletét képező, a Jász- Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési létrehozására és működtetésére vonatkozó megállapodás megszüntetéséről, valamint a társulás vagyonának felosztásáról szóló megállapodást jelen határozat melléklete szerint elfogadja, aláírására felhatalmazza a polgármestert. 2./ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, a jelen határozat 1./ pontjában megjelölt megállapodásban foglaltak alapján Fegyvernek Önkormányzata tulajdonába kerülő, szakképzési feladatellátási célokat szolgáló vagyontárgyak tekintetében, az állami intézményfenntartó központ részére ingyenes vagyonkezelői jogot alapító szerződés aláírására, és a december.. napján az állami intézményfenntartó központtal kötött átadás-átvételi megállapodás módosításának aláírására. Határidő: december 31. Felelős: polgármester

4 3./ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete tudomásul veszi, hogy a 47/2009. (II.26.) sz. közgyűlési határozattal a Szolnok belterület 3246 hrsz-ú ingatlanrészre térítésmentesen biztosított földhasználati jog december 31-ével megszűnik. A földhasználati jog földhivatali nyilvántartásból történő törléséről gondoskodni szükséges, melynek költségei a előirányzatát terhelik. 4./ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a i Tanácsát, hogy a munkaszervezet vezetője vonatkozásában, valamint a munkaszervezet vezetőjét, hogy a munkaszervezet dolgozói vonatkozásában a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 5./ Jelen határozat a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény - az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló T/9237. számú törvényjavaslat eredeti szövege szerint beiktatandó - 92/A. (7) bekezdésének vagy azzal egyenértékű szabályozásnak a hatályba lépésével válik érvényessé. A határozatról értesül: 1.) Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési i Tanácsának Elnöke 5001 Szolnok, Pf.) ) Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési munkaszervezetének igazgatója 3.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója 4.) Tatár László polgármester 5.) Buzás Istvánné dr. jegyző 6.) Képviselőtestület tagjai 7.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Fegyvernek, december 19. (: Tatár László :) polgármester

5 /2012. (XII.27.) számú határozat melléklete MEGÁLLAPODÁS a Jász- Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési, valamint annak létrehozására és működtetésére vonatkozó megállapodás megszüntetéséről, valamint a társulás vagyonának felosztásáról mely létrejött a Jász- Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési (továbbiakban: ) tagjai: 1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata 5231 Fegyvernek, Felszabadulás u Jászberény Város Önkormányzata 5100 Jászberény, Lehel V. tér Karcag Város Önkormányzata 5300 Karcag, Kossuth tér Kenderes Város Önkormányzata 5331 Kenderes Szent István u Kisújszállás Város Önkormányzata 5310 Kisújszállás, Szabadság tér Kunszentmárton Város Önkormányzata 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér Martfű Város Önkormányzata 5435 Martfű, Szent István tér Mezőtúr Város Önkormányzata 5400 Mezőtúr, Kossuth tér Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 5000 Szolnok, Kossuth tér Tiszaföldvár Város Önkormányzata 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. u Törökszentmiklós Város Önkormányzata 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135/A. 12. Túrkeve Város Önkormányzata 5420 Túrkeve, Petőfi tér Újszász Város Önkormányzata 5052 Újszász, Szabadság tér Jászárokszállás Város Önkormányzata 5123 Jászárokszállás, Árpád tér Tiszafüred Város Önkormányzata 5350 Tiszafüred, Fő út 1. (a továbbiakban együttesen: tagjai), valamint a vagyonának megosztásával kapcsolatos kérdésben Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat kilépett tag vagyoni jogainak állami jogutódlásával az állam nevében eljáró 16. Magyar Nemzeti kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. között az alábbiak szerint: I. MEGSZÜNTETŐ OKIRAT A Jász- Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési (továbbiakban: ) tagjai: 1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata 5231 Fegyvernek, Felszabadulás u Jászberény Város Önkormányzata 5100 Jászberény, Lehel V. tér Karcag Város Önkormányzata 5300 Karcag, Kossuth tér Kenderes Város Önkormányzata 5331 Kenderes Szent István u Kisújszállás Város Önkormányzata 5310 Kisújszállás, Szabadság tér Kunszentmárton Város Önkormányzata 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér Martfű Város Önkormányzata 5435 Martfű, Szent István tér Mezőtúr Város Önkormányzata 5400 Mezőtúr, Kossuth tér Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

6 10. Tiszaföldvár Város Önkormányzata 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. u Törökszentmiklós Város Önkormányzata 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135/A. 12. Túrkeve Város Önkormányzata 5420 Túrkeve, Petőfi tér Újszász Város Önkormányzata 5052 Újszász, Szabadság tér Jászárokszállás Város Önkormányzata 5123 Jászárokszállás, Árpád tér Tiszafüred Város Önkormányzata 5350 Tiszafüred, Fő út 1. (együttes említésük esetén: tagok) közös megegyezéssel és egyező akarattal kinyilvánítják, hogy a képviselő testületeik által, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 89/B. alapján, a szakképzéssel összefüggő egyes önkormányzati feladatok végrehajtására létrehozott társulásukat az államháztartásról szóló CXCV. törvény a alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 14. -ában foglaltak figyelembevételével december 31-ei hatállyal jogutód nélkül megszüntetik az alábbiak szerint: 1.) A megnevezése: Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési A székhelye: 5000 Szolnok, Baross út ) A létrehozásának éve: ) A megszüntetését elrendelő szervek neve, székhelye: 1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5231 Fegyvernek, Felszabadulás u Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5100 Jászberény, Lehel V. tér Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5300 Karcag, Kossuth tér Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5331 Kenderes Szent István u Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5310 Kisújszállás, Szabadság tér Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5435 Martfű, Szent István tér Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5400 Mezőtúr, Kossuth tér Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5000 Szolnok, Kossuth tér Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete

7 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. u Törökszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135/A. 12. Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5420 Túrkeve, Petőfi tér Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5052 Újszász, Szabadság tér Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5123 Jászárokszállás, Árpád tér Tiszafüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5350 Tiszafüred, Fő út 1. 3.) A megszűnés módja: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 11. -ának (1) bekezdése alapján az alapító szerv általi jogutód nélküli megszüntetés. 4.) A megszüntetés oka: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 74. és 4. - a szerint január 1-jétől az állam gondoskodik szakközépiskolai és szakiskolai nevelésoktatással összefüggő köznevelési alapfeladatok ellátásáról. Mivel a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 89/B. -a - mely alapján a társulás a szakképzéssel összefüggő egyes önkormányzati feladatok végrehajtására létrejött január 1-jével hatályát veszti és mivel a térségi integrált szakképző központ fenntartása a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény ai szerint szakképző iskola fenntartásához kötődik, a társulásban tag önkormányzatok intézményfenntartói jogának, és azzal kapcsolatos önkormányzati feladatellátási kötelezettségének megszűnése indokolja a térségi integrált szakképző központ működtetésére alapított társulás megszüntetését. 5.) A közfeladat jövőbeni ellátása: A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 4. (2) bekezdése szerint szeptember 1-től a szakképző iskola a szakképzési feladatok hatékonyabb ellátása érdekében térségi integrált szakképző központ keretében működik. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény 4. -ának (1) bekezdése szerint január 1- jétől a szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények - így a térségi integrált szakképző központtal kapcsolatos feladatok is - az állami intézményfenntartó központba történő beolvadásával az Állam fenntartásába kerülnek. 5.1.) A közfeladat jövőbeni ellátásához szükséges vagyont a társulás tagjai jelen megállapodás III. pontja szerint megosztják egymás között. A tagjai kijelentik, hogy a t alapító, de időközben a ból kilépő Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzattal (székhely: 5000 Szolnok, Kossuth L. út 2.) történő vagyonelszámolás jelen megállapodásban foglaltak szerint történik oly módon, hogy az őt megillető tulajdonrész az állam tulajdonába kerül. A tagjai a megosztás során tulajdonukba kerülő szakképzési feladatellátáshoz szükséges és azt szolgáló vagyont vagyonkezelési szerződéssel átadják az állami intézményfenntartó központnak.

8 5.2.) A munkaszervezetének alkalmazottai 3 fő január 1-től az állami intézményfenntartó központ fenntartásában működő oktatási intézményben kerülnek továbbfoglalkoztatásra közalkalmazotti jogviszonyban. 5.3.) A / azonosító számú, valamint a / azonosító számú uniós pályázatokkal kapcsolatos támogatási jogviszony tekintetében a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 92/A. (7) bekezdése értelmében az állami intézményfenntartó központ a jogutódja. 6.) A megszűnő kötelezettségvállalásának utolsó napja és a kötelezettségvállalás mértéke: december 31-ig évre vonatkozóan, előirányzatának mértékéig. II. A TÁRSULÁS VAGYONÁNAK FELSOROLÁSA 1.) A vagyonát képezik a 6/2011.(III.1.) számú i Tanácsi határozatban meghatározott beruházási egységek az alábbiak szerint: 1. számú beruházási egység a / azonosító számú nyertes projekt megvalósítása során létrejött TISZK Központ, amely Szolnok belterület 3246 hrszú, természetben a Szolnok Baross út 37. szám található, kivett középiskola megnevezésű, 263 négyzetméter alapterületű, Szolnok megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlanrészen létrejött 526,99 négyzetméter hasznos alapterületű, új építésű épület. Az ingatlanrészre Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata határozatlan időre szóló térítésmentes földhasználati jogot biztosított. A beruházás aktivált értéke Ft forint, amelynek megvalósításához Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Ft önrész biztosításával járult hozzá. A vagyon december 31-ei állapotnak megfelelő értéke: Ft 2. számú beruházási egység a / azonosító számú nyertes projekt megvalósítása során létrejött vagyon, amely természetben a Szakközépés Szakiskola Jendrassik György Gépipari Tagintézményében, Szolnok, Baross út 37. szám alatt található. A beruházás aktivált értéke Ft amelynek megvalósításához Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Ft önrész biztosításával járult hozzá. A vagyon december 31-ei állapotnak megfelelő értéke: Ft. 3. számú beruházási egység a / azonosító számú nyertes projekt megvalósítása során létrejött vagyon, amely természetben a Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Jászberény Rákóczi út 13. szám alatti intézményben található. A beruházás aktivált értéke Ft, amelynek megvalósításához Jászberény Város Önkormányzata Ft önrész biztosításával járult hozzá. A vagyon december 31-ei állapotnak megfelelő értéke: Ft 4. számú beruházási egység a / azonosító számú nyertes projekt megvalósítása során létrejött vagyon, amely természetben a Klapka György Szakközép-és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Jászberény Fémnyomó út 2. szám alatti intézményben található. A beruházás aktivált értéke Ft, amelynek megvalósításához Jászberény Város Önkormányzata Ft önrész biztosításával járult hozzá.

9 A vagyon december 31-ei állapotnak megfelelő értéke: Ft 5. számú beruházási egység a / azonosító számú nyertes projekt megvalósítása során létrejött vagyon, amely természetben a Ványai Ambrus Gimnázium, Informatikai és Közlekedésgépészeti Szakközépiskola Túrkeve József A. út 23. szám alatti intézményben található. A beruházás aktivált értéke Ft, amelynek megvalósításához Túrkeve Város Önkormányzata Ft önrész biztosításával járult hozzá. A vagyon december 31-ei állapotnak megfelelő értéke: Ft. 6. számú beruházási egység a / azonosító számú nyertes projekt megvalósítása során létrejött vagyon, amely természetben a Varró István Szakiskola, Kollégium Karcag Laktanya út 1. szám alatti intézményben található. A beruházás aktivált értéke Ft, amelynek megvalósításához Karcag Város Önkormányzata Ft önrész biztosításával járult hozzá. A vagyon december 31-ei állapotnak megfelelő értéke: Ft. 7. számú beruházási egység a / azonosító számú nyertes projekt megvalósítása során létrejött vagyon, amely természetben a JNSZM Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium (jelenlegi elnevezés: Jászapáti Gróf Széchenyi István Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium) Jászapáti Hősök tere 2. szám alatti intézményben található. A beruházás aktivált értéke Ft, amelynek megvalósításához a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Önkormányzat önrész biztosításával járult hozzá. A vagyon december 31-ei állapotnak megfelelő értéke: Ft. 8. számú beruházási egység a / azonosító számú nyertes projekt megvalósítása során létrejött vagyon, amely a Sárkány Informatikai Zrt. - Commitment Zrt. által fejlesztett a TISZK Vezetői Információs Rendszer elnevezésű szoftver. A beruházás aktivált értéke amely önerőt nem igényelt. A vagyon december 31-ei állapotnak megfelelő értéke: Ft 9. számú beruházási egység a / azonosító számú nyertes projekt megvalósítása során létrejött vagyon, amely a Stabil System Bt. által kidolgozott Pályaválasztó teszt és szoftver. A beruházás aktivált értéke amely önerőt nem igényelt. A vagyon december 31-ei állapotnak megfelelő értéke: Ft 10. számú beruházási egység a / azonosító számú nyertes projekt megvalósítása során létrejött vagyon, amely a Sárkány Informatikai Zrt. Által kidolgozott ügyviteli, pénzügyi informatikai rendszer. A beruházás aktivált értéke amely önerőt nem igényelt. A vagyon december 31-ei állapotnak megfelelő értéke: Ft 11. számú beruházási egység a / azonosító számú nyertes projekt megvalósítása során létrejött vagyon, amelyek kisértékű irodai eszközök a munkaszervezet irodáiban találhatók. A beruházás aktivált értéke Ft amely önerőt nem igényelt. A vagyon december 31-ei állapotnak megfelelő értéke: 0.-Ft

10 2.) A vagyonát képezi a Szolnok belterület 3246 hrsz-ú, természetben a Szolnok Baross út 37. szám található, kivett középiskola megnevezésű, 263 négyzetméter alapterületű, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlanrészen biztosított, határozatlan időre szóló térítésmentes földhasználati jog. 3.) A vagyonát képezik továbbá, 3.1.) a által szakképzési hozzájárulásból vásárolt eszközök: - a JNSZM Hámori András Szakiskola által üzemeltetett informatikai eszközök, melyek december 31-ei állapotnak megfelelő értéke: Ft; - a Szakközép- és Szakiskola által üzemeltetett műanyag-megmunkáló oktató berendezés, melynek december 31-ei állapotnak megfelelő értéke: Ft; - a Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Kollégium által üzemeltetett informatikai eszközök, melyek december 31-ei állapotnak megfelelő értéke: Ft; - a Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola által üzemeltetett defibrillátor készülékek, melyek december 31-ei állapotnak megfelelő értéke: Ft; 3.2.) a költségvetéséből vásárolt, a TISZK által üzemeltetett eszközök: - Epson nyomtató, melynek december 31-ei állapotnak megfelelő értéke: Ft; - kisértékű irodai eszközök, berendezések, melyek december 31-ei állapotnak megfelelő értéke: 0.- Ft; 4.) A vagyonát képezi A tagjai és a sal együttműködők tanulólétszám arányos működési hozzájárulása, egyéb bevételek és kiadások. III. A TÁRSULÁS VAGYONÁNAK MEGOSZTÁSA 1.) A vagyon megosztását a létrehozására és működésére vonatkozó megállapodás V. fejezet ; és a.) pontjai szabályozzák, melyekre tekintettel: 1.1.) Az 1. és 2. számú beruházási egység Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonába kerül. A tulajdon földhivatali bejegyzéséről Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata gondoskodik, viseli ennek költségeit. 1.2.) A 3. és 4. számú beruházási egység Jászberény Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonába kerül. 1.3.) Az 5. számú beruházási egység Túrkeve Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonába kerül.

11 1.4.) A 6. számú beruházási egység Karcag Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonába kerül. 1.5.) A 7. számú beruházási egység a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonába kerül. 1.6.) A III.1.1.) - III.1.5.) pontokban megjelölt tulajdont szerzők kijelentik, hogy a beruházási egységek használata, hasznosítása során kiemelt figyelmet fordítanak a / számú pályázatban vállalt kötelezettségek teljesítésére a fenntartási időszakban, melynek elsősorban a jelen megállapodás I.5.1.) pontjában foglaltakkal kívánnak eleget tenni. 2.) Az önerőt nem igénylő beruházási egységek vagyonmegosztását a létrehozására és működésére vonatkozó megállapodás V. fejezet b.) pontja szabályozza, mely alapján a jelen megállapodás II.1.) pontjában nevesített 8.,9.,10.,11. számú beruházási egység tulajdoni arányainak, valamint ezen vagyon december 31-ei állapotnak megfelelő értéke: Fenntartó Tulajdoni arány (%) Tulajdoni arány (Ft) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata 0, Jászberény Város Önkormányzata 9, Karcag Város Önkormányzata 5, Kenderes Város Önkormányzata 4, Kisújszállás Város Önkormányzata 5, Kunszentmárton Város Önkormányzata 3, Martfű Város Önkormányzata 2, Mezőtúr Város Önkormányzata 3, Szolnok Megyei Jogú Város 32, Önkormányzata Tiszaföldvár Város Önkormányzata 1, Törökszentmiklós Város Önkormányzata 7, Túrkeve Város Önkormányzata 2, Újszász Város Önkormányzata 3, Jászárokszállás Város Önkormányzata 0, Tiszafüred Város Önkormányzata 1, Magyar Állam 16, A tagjai kijelentik, hogy a tulajdoni hányadok fenti meghatározása nem befolyásolja a jelen megállapodás II.1.) pontjában leírt 8.,9.,10.,11., számú beruházási egység használatának korábban kialakult és gyakorolt módját, tekintettel arra, hogy a / számú pályázatban vállalt kötelezettségek teljesítésének ez előfeltétele. 3.) A jelen megállapodás II.2.) pontjában körülírt ingyenes földhasználati jog a megszűnésével megszűnik. A földhivatali törlési eljárás költségei a előirányzatát terhelik. 4.) A jelen megállapodás II.3.) pontjában körülírt szakképzési hozzájárulásból vásárolt eszközök azon önkormányzatok tulajdonába kerülnek, amelyek közigazgatási területén az eszközt jelenleg is használó szakképzési intézmény van.

12 5.) A jelen megállapodás II.3.2.) pontjában körülírt, a költségvetéséből vásárolt és a TISZK által a működtetése érdekében üzemeltetett eszközök vagyonmegosztását a létrehozására és működésére vonatkozó megállapodás V. fejezet b.) pontja szabályozza. Ennek alapján ezen vagyon tulajdoni arányainak, valamint a december 31-ei állapotnak megfelelő értéke: Fenntartó Tulajdoni arány (%) Tulajdoni arány (Ft) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata 0,80 13 Jászberény Város Önkormányzata 9, Karcag Város Önkormányzata 5,38 88 Kenderes Város Önkormányzata 3,39 55 Kisújszállás Város Önkormányzata 5,51 90 Kunszentmárton Város Önkormányzata 3,24 53 Martfű Város Önkormányzata 2,58 42 Mezőtúr Város Önkormányzata 3,90 64 Szolnok Megyei Jogú Város 32, Önkormányzata Tiszaföldvár Város Önkormányzata 1,28 21 Törökszentmiklós Város Önkormányzata 7, Túrkeve Város Önkormányzata 2,68 44 Újszász Város Önkormányzata 3,19 52 Jászárokszállás Város Önkormányzata 0,64 11 Tiszafüred Város Önkormányzata 1,34 22 Magyar Állam 16, Az ezen fejezetben részletezett vagyonmegosztási elvek alkalmazásával keletkezett önkormányzati vagyonrészek tételesen az elektronikusan csatolt állományban, az egyes települések, illetve fenntartók nevét viselő mappákban találhatók, mint jelen megállapodás elválaszthatatlan melléklete. IV. A TÁRSULÁS PÉNZMARADVÁNYÁNAK KEZELÉSE, A MEGSZŰNÉST KÖVETŐ FELADATOK ELLÁTÁSA 1.) A tagjai január 1-jétől Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát, mint gesztor önkormányzatot (továbbiakban: gesztor) kérik fel a pénzmaradványának kezelésére, a hatályos jogszabályokban előírt kötelező feladatok ellátására. 2.) január 1-jétől a tulajdonát képező pénzeszközök egy - a gesztor által nyitott - számlára kerülnek át, amely fedezetéül szolgál a kötelező feladatok ellátásával, valamint a megszűnésével kapcsolatos költségeknek. 3.) A feladatok elvégzését követően a gesztor elszámol a tagjai felé. Amennyiben számlán pénz marad, a működési hozzájárulás kiszámításánál alkalmazott tanulói létszám arányában részesülnek a pénzmaradványból. Amennyiben hiány keletkezik, szintén a működési hozzájárulás kiszámításánál alkalmazott tanulói létszám arányában kell rendezniük legkésőbb december 31-ig.

13 A tagjai: V. INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI RENDELKEZÉSEK - Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata /5231 Fegyvernek, Felszabadulás u. 171., törzskönyvi azonosító (PIR):, adószám:., KSH statisztikai számjel:, államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): ) képviseletében:. polgármester - Jászberény Város Önkormányzata /5100 Jászberény, Lehel V. tér 18., törzskönyvi azonosító (PIR):, adószám:., KSH statisztikai számjel:, államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): ) képviseletében:. polgármester - Karcag Város Önkormányzata /5300 Karcag, Kossuth tér 1., törzskönyvi azonosító (PIR):, adószám:., KSH statisztikai számjel:, államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): ) képviseletében:. polgármester - Kenderes Város Önkormányzata /5331 Kenderes, Szent István u. 56. törzskönyvi azonosító (PIR):, adószám:., KSH statisztikai számjel:, államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): ) képviseletében:. polgármester - Kisújszállás Város Önkormányzata /5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1., törzskönyvi azonosító (PIR):, adószám:., KSH statisztikai számjel:, államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): ) képviseletében:. polgármester - Kunszentmárton Város Önkormányzata /5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1., törzskönyvi azonosító (PIR):, adószám:., KSH statisztikai számjel:, államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): ) képviseletében:. polgármester - Martfű Város Önkormányzata /5435 Martfű, Szent István tér 1., törzskönyvi azonosító (PIR):, adószám:., KSH statisztikai számjel:, államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): ) képviseletében:. polgármester - Mezőtúr Város Önkormányzata /5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1., törzskönyvi azonosító (PIR):, adószám:., KSH statisztikai számjel:, államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): ) képviseletében:. polgármester - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata /5000 Szolnok, Kossuth tér 9., törzskönyvi azonosító szám (PIR): , adószám: , KSH statisztikai számjel: , államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): ), képviseletében: Szalay Ferenc polgármester

14 - Tiszaföldvár Város Önkormányzata /5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. u. 2., törzskönyvi azonosító (PIR):, adószám:., KSH statisztikai számjel:, államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): ) képviseletében:. polgármester - Törökszentmiklós Város Önkormányzata /5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135/A., törzskönyvi azonosító (PIR):, adószám:., KSH statisztikai számjel:, államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): ) képviseletében:. Polgármester - Túrkeve Város Önkormányzata /5420 Túrkeve, Petőfi tér 1., törzskönyvi azonosító (PIR):, adószám:., KSH statisztikai számjel:, államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): ) képviseletében:. polgármester - Újszász Város Önkormányzata /5052 Újszász, Szabadság tér 1., törzskönyvi azonosító (PIR):, adószám:., KSH statisztikai számjel:, államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): ) képviseletében:. polgármester - Jászárokszállás Város Önkormányzat /5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1., törzskönyvi azonosító (PIR):, adószám:., KSH statisztikai számjel:, államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): ) képviseletében:. polgármester - Tiszafüred Város Önkormányzata /5350 Tiszafüred, Fő út 1., törzskönyvi azonosító (PIR):, adószám:., KSH statisztikai számjel:, államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): ) képviseletében:. Polgármester jelen megállapodás aláírásával visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják és kérik a Szolnoki Körzeti Földhivataltól, hogy a TISZK Központ épületének, amely Szolnok, belterület 3246 hrsz-ú, természetben a Szolnok, Baross u. 37. sz. alatt található, kivett középiskola megnevezésű 236 m2 alapterületű - a Geo Rover Kft. 315/2011 munkaszámú változási vázrajz alapján kialakult /A hrsz-ú ingatlanon álló társulási épület tulajdonjoga Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata javára 1/1 tulajdoni arányban tulajdonos változás jogcímén az ingatlan- nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön, és ezzel egyidejűleg a szolnoki 3246/A hrsz-ú földrészletre alapított földhasználati jog eredeti jogosult megszüntetése miatt - pedig törlésre kerüljön, és tulajdonjoga Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata javára 1/1 tulajdoni arányban tulajdonos változás jogcímén az ingatlan- nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. A tagjai megbízzák Dr. Rácz Andreát, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának jogtanácsosát (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.) a jelen okirat szerkesztésével és ellenjegyzésével, továbbá meghatalmazzák, hogy a jelen jogügylet során őket a Szolnoki Körzeti Földhivatalnál az ingatlan-nyilvántartási eljárás során teljes jogkörrel képviselje és helyettük eljárjon. Szolnok, december 18. polgármester

15 Záradék: A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés szervezési megszüntető okiratát az alapító önkormányzatok az alábbi számú határozataikkal december 31-ei hatállyal fogadják el. Önkormányzat neve Határozat száma Polgármester aláírása Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Jászárokszállás Város Önkormányzata Jászberény Város Önkormányzata Karcag Város Önkormányzata Kenderes Város Önkormányzata Kisújszállás Város Önkormányzata Kunszentmárton Város Önkormányzata Martfű Város Önkormányzata Mezőtúr Város Önkormányzata Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Tiszaföldvár Város Önkormányzata Tiszafüred Város Önkormányzata Törökszentmiklós Város Önkormányzata Túrkeve Város Önkormányzata Újszász Város Önkormányzata Jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt szerződő felek az alábbiak szerint írják alá: Szerződő fél neve Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Jászárokszállás Város Önkormányzata Jászberény Város Önkormányzata Karcag Város Önkormányzata Kenderes Város Önkormányzata Kisújszállás Város Önkormányzata Kunszentmárton Város Önkormányzata Martfű Város Önkormányzata Mezőtúr Város Önkormányzata Képviseletre jogosult aláírása

16 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Tiszaföldvár Város Önkormányzata Tiszafüred Város Önkormányzata Törökszentmiklós Város Önkormányzata Túrkeve Város Önkormányzata Újszász Város Önkormányzata Magyar Nemzeti kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

17 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete december 27 - i rendkívüli ülésére a települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló többször módosított 10/2003 (III.6.) számú rendelet módosításáról A Remondis Kétpó Kft., december 18 án kelt levelében tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a 2013 évi ártalmatlanítási díjat nettó Ft/tonna ról nettó Ft/tonna díjra emelte. Hivatkozva a hulladékról szóló CLXXXV. Törvény (továbbiakban: Ht.) 68 (1) bekezdésére, mely szerint a hulladéklerakó üzemeltetőjének hulladéklerakási járulékot kell fizetnie, melynek díja 2013 évre - települési hulladék esetén - 300/tonna. Az emelés mértéke: 46 %! A Ht., 91 (2) bekezdése érelmében a közszolgáltató a december 31 én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 %- al megemelt mértékű díjat alkalmazhat, kivéve a 88 (3) (4) és (6) bekezdésbe n meghatározott kivétellel. A kivételek alkalmazásához a Hivatal jóváhagyása szükséges, Önkormányzatunk esetében ezek nem alkalmazhatók. A településről származó összes hulladék mennyisége 1000 tonna/év, ami /év további kiadást jelentene, amit az Önkormányzat - ismerve a 2013 évi költségvetési lehetőségeket nem tud vállalni, a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási intézmény önköltségi ár alatt nem szolgáltathat, így az áremelkedést (46 % + 4,2 %) javasoljuk a közszolgálgatási díjba beépíteni valamint a 0,2 Ft/liter kedvezményt javasoljuk eltörölni. Így javaslatunk a nettó díj 63 % -os emelést tartalmaz. A megemelt díjak negyedéves fizetés esetén rendkívül megterhelő lenne a lakosságnak ezért javasoljuk a két havi számlázás/fizetés bevezetését. Fentiek alapján javasoljuk a rendelet módosítását az alábbiak szerint. Továbbá tájékoztatom a tisztelt Képviselőtestületet, hogy a teljes rendelet felülvizsgálatát negyedévében végezze el. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete /2012.( ) rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 10/2003. (III.6.) rendelet módosításáról Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés szerinti eredeti jogalkotói hatáskörben és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontja, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 23 -a alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1 A rendelet 2. d.) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép: d.) Közszolgáltató: Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény 2. A rendelet 2. i.) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép: i.) Gyűjtőedény: ia) Közszolgáltató által biztosított egyszer használatos zsák. Mérete: 70 liter és 120 liter ib) 120 liter és 240 liter vagy 1100 liter gyűjtőedény 3 A rendelet 10 (2) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép:

18 2.) Az ingatlan tulajdonosa a hulladék elszállítására köteles szerződést kötni a közszolgáltatóval. 4 A rendelet 10 (4) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) Az ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgálgatóhoz a szerződés módosításának kezdeményezését a módosítást megelőző 8 napon belül bejelenteni, a módosítás okának megjelölésével. 5 A rendelet 18 (1) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az ingatlan tulajdonosa felé a közszolgáltatási díjat szerződés alapján a Fegyverneki Vízmű és községgazdálkodási Intézmény minden páros hónapot követő hónap 15 ig napjáig számlázza, melyet az ingatlan tulajdonosa 8 napon belül köteles kiegyenlíteni. 6 A rendelet 1. sz. melléklete I pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: I. Település szilárd hulladék közszolgáltatási díja gyűjtőedény esetén 3,82 Ft/liter. Sorszám Gyűjtő edény Egy. Díjtétel Ft/hét lit. edény lit. edény lit. edény A rendelet 1. sz. mellékletének II. pontja hatályát veszti. 8 A rendelet 1. sz. mellékletének III. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi II. pont lép és ezzel egyidejűleg a IV. pont III. pontra módosul. II. A rendelet 2 ia) pont szerinti fizetendő díj: a.) 70 literes zsák nettó beszerzési ár + 35 % Ft közszolgáltatási díj. b.) 120 literes zsák nettó beszerzési ár + 35 % Ft közszolgáltatási díj. 9 A rendelet 1. sz. melléklet III. pontjának utolsó bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép: A rendelet 1. sz. mellékletének I-II. részében szereplő közszolgáltatási díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 10 Ez a rendelet december 31-én lép hatályba. (: Tatár László :) (: Buzás Istvánné dr. :) polgármester jegyző

19 TISZK beruházás leltár lista Közösségi épület Helység Megnevezés Leltári szám Mennyiség Össz. bruttó Értékcsökkenés Nettó db érték (Ft) ig (Ft) érték (Ft) TISZK -Közösségi épület Gőztisztító KT TISZK -Közösségi épület Szürke forgószék (TISZK) KT 0542/ TISZK -Közösségi épület Számítógép konfiguráció+monitor KT TISZK -Közösségi épület Számítógép konfiguráció+monitor KT TISZK -Közösségi épület USB mobil internet KT TISZK -Közösségi épület DTK Easy Optimum számítógép+samsung E-192N 19" LCD KT TISZK -Közösségi épület Szürke forgószék (TISZK) KT 0542/ Vezeték nélküli mikrofon szett (vez.nélk.mik.,mikroport,, közp.egység táppal,antenna 2db, kábel) KT TISZK -Közösségi épület TISZK -Közösségi épület Hűtőszekrény (TISZK) KT TISZK -Közösségi épület Mikrosütő grilles (TISZK) KT TISZK -Közösségi épület Pressó kávéfőző (TISZK) KT TISZK -Közösségi épület Filteres kávé-tea főző (TISZK) KT TISZK -Közösségi épület Szendvics sütő (TISZK) KT TISZK -Közösségi épület Kenyérpirító (TISZK) KT TISZK -Közösségi épület Nokia C1 Mobiltelefon KT/ Kisértékű eszközök összesen:

20

21 beruházás leltár lista Közösségi épület Helység Megnevezés Leltári szám Mennyiség Össz. bruttó Értékcsökkenés Nettó db érték (Ft) ig (Ft) érték (Ft) -Közösségi épület Iratmegsemmisítő (TISZK) KT Közösségi épület Diktafon (TISZK) KT Közösségi épület Esselte 5533 tűzőgép, adapteres (TISZK) KT 0666/ Közösségi épület Esselte 5533 tűzőgép, adapteres (TISZK) KT 0666/ Közösségi épület Hőlamináló (TISZK) KT Közösségi épület Rexel karos vágógép (TISZK) KT Közösségi épület Leitz spirálozó gép (TISZK) KT Kisértékű eszközök összesen:

22 elemek Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Forrás Megnevezés TISZK Központ Beszerzéskori érték Változás Halmozott értékcsökkenés ig Nettó érték én Ft Ft Ft Szolnok Ft Ft Ft Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Ft Ft Gimnázium és Kollégium, Klapka György Szakközépés Szakiskola, Általános Ft Ft Iskola és Speciális Ványai Ambrus Gimnázium, Informatikai és Ft Ft Ft Ft Közlekedésgépészeti Varró István Szakiskola, Ft Ft Ft Kollégium, JNSZM Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Ft Ft Ft Iskola és Kollégium, TISZK Vezetői Információs Rendszer Pályaválasztó teszt és szoftver Ft Ft Ügyviteli, pénzügyi informatikai rendszer Ft Ft Kisértékű irodai eszközök a munkaszervezet irodáiban Ft Ft Defibrillátor, Szolnoki Szolgáltatási Szolnok üzemeltetésében JNSZM Hámori András Szakikola, Tiszafüred Műanyagmegmunkáló oktatóberendezés Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Nyomtató Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Kisértékű irodai eszközök, berendezések Ft Ft Összesen Ft Ft Ft

23 Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési vagyonmegosztása forrása megnevezés TISZK Központ értéke én Ft meghatározási alapja ból részesülő tulajdoni részének viszonyítandó adata Fegyvernek Város Önkormányzata viszonyítási alapja aránya [%] Ft 0,00 Szolnok Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium, Klapka György Szakközépés Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Ványai Ambrus Gimnázium, Informatikai és Közlekedésgépészeti Varró István Szakiskola, Kollégium, JNSZM Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, TISZK Vezetői Információs Rendszer Pályaválasztó teszt és szoftver Ügyviteli, pénzügyi informatikai rendszer Kisértékű irodai eszközök a munkaszervezet irodáiban Defibrillátor, Szolnoki Szolgáltatási Szolnok üzemeltetésében JNSZM Hámori András Szakikola, Tiszafüred Műanyagmegmunkáló oktatóberendezés Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Nyomtató Kisértékű irodai eszközök, berendezések Ft Ft Ft Ft Ft létszámarány Ft létszámarány Ft létszámarány létszámarány Ft Ft Ft Ft Ft létszámarány létszámarány Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, , fő fő 0, fő fő 0, fő fő 0, fő fő 0,84 Tiszafüred 0,00 Kisújszállás 0, fő fő 0, fő fő 0,80 Összesen Ft

24 Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési vagyonmegosztása Fegyvernek Város Önkormányzata értéke [Ft] Ft Ft

25 Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési vagyonfelosztása forrása megnevezés TISZK Központ értéke én Ft meghatározási alapja ból részesülő tulajdoni részének viszonyítandó adata Jászárokszállás Város Önkormányzata viszonyítási alapja aránya [%] értéke [Ft] Ft 0,00 Szolnok Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium, Klapka György Szakközépés Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Ványai Ambrus Gimnázium, Informatikai és Közlekedésgépészeti Varró István Szakiskola, Kollégium, JNSZM Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, TISZK Vezetői Információs Rendszer Pályaválasztó teszt és szoftver Ügyviteli, pénzügyi informatikai rendszer Kisértékű irodai eszközök a munkaszervezet irodáiban Defibrillátor, Szolnoki Szolgáltatási Szolnok üzemeltetésében JNSZM Hámori András Szakikola, Tiszafüred Műanyagmegmunkáló oktatóberendezés Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Nyomtató Kisértékű irodai eszközök, berendezések Ft Ft Ft Ft Ft létszámarány Ft létszámarány Ft létszámarány létszámarány Ft Ft Ft Ft Ft létszámarány létszámarány Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, , fő fő 0, Ft 102 fő fő 0, Ft 102 fő fő 0, Ft 102 fő fő 0,72 Tiszafüred 0,00 Kisújszállás 0,00 94 fő fő 0,64 11 Ft 94 fő fő 0,64 Összesen Ft Ft

26 Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési vagyonmegosztása forrása megnevezés TISZK Központ értéke én Ft meghatározási alapja ból részesülő tulajdoni részének viszonyítandó adata Jászberény Város Önkormányzata viszonyítási alapja aránya [%] Ft 0,00 Szolnok Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium, Klapka György Szakközépés Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Ványai Ambrus Gimnázium, Informatikai és Közlekedésgépészeti Varró István Szakiskola, Kollégium, JNSZM Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, TISZK Vezetői Információs Rendszer Pályaválasztó teszt és szoftver Ügyviteli, pénzügyi informatikai rendszer Kisértékű irodai eszközök a munkaszervezet irodáiban Defibrillátor, Szolnoki Szolgáltatási Szolnok üzemeltetésében JNSZM Hámori András Szakikola, Tiszafüred Műanyagmegmunkáló oktatóberendezés Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Nyomtató Kisértékű irodai eszközök, berendezések Ft Ft Ft Ft Ft létszámarány Ft létszámarány Ft létszámarány létszámarány Ft Ft Ft Ft Ft létszámarány létszámarány Ft 0, Ft Ft 100, Ft Ft 100, Ft 0, Ft 0, , fő fő 9, fő fő 9, fő fő 9, fő fő 9,42 Tiszafüred 0,00 Kisújszállás 0, fő fő 9, fő fő 9,57 Összesen Ft

27 Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési vagyonmegosztása Jászberény Város Önkormányzata értéke [Ft] Ft Ft Ft Ft 156 Ft Ft

28 Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési vagyonmegosztása forrása megnevezés TISZK Központ értéke én Ft meghatározási alapja ból részesülő tulajdoni részének viszonyítandó adata Karcag Város Önkormányzata viszonyítási alapja aránya [%] Ft 0,00 Szolnok Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium, Klapka György Szakközépés Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Ványai Ambrus Gimnázium, Informatikai és Közlekedésgépészeti Varró István Szakiskola, Kollégium, JNSZM Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, TISZK Vezetői Információs Rendszer Pályaválasztó teszt és szoftver Ügyviteli, pénzügyi informatikai rendszer Kisértékű irodai eszközök a munkaszervezet irodáiban Defibrillátor, Szolnoki Szolgáltatási Szolnok üzemeltetésében JNSZM Hámori András Szakikola, Tiszafüred Műanyagmegmunkáló oktatóberendezés Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Nyomtató Kisértékű irodai eszközök, berendezések Ft Ft Ft Ft Ft létszámarány Ft létszámarány Ft létszámarány létszámarány Ft Ft Ft Ft Ft létszámarány létszámarány Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft Ft 100, , fő fő 5, fő fő 5, fő fő 5, fő fő 5,63 Tiszafüred 0,00 Kisújszállás 0, fő fő 5, fő fő 5,38 Összesen Ft

29 Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési vagyonmegosztása Karcag Város Önkormányzata értéke [Ft] Ft Ft Ft Ft 88 Ft Ft

30 Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési vagyonmegosztása forrása megnevezés TISZK Központ értéke én Ft meghatározási alapja ból részesülő tulajdoni részének viszonyítandó adata Kenderes Város Önkormányzata viszonyítási alapja aránya [%] Ft 0,00 Szolnok Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium, Klapka György Szakközépés Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Ványai Ambrus Gimnázium, Informatikai és Közlekedésgépészeti Varró István Szakiskola, Kollégium, JNSZM Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, TISZK Vezetői Információs Rendszer Pályaválasztó teszt és szoftver Ügyviteli, pénzügyi informatikai rendszer Kisértékű irodai eszközök a munkaszervezet irodáiban Defibrillátor, Szolnoki Szolgáltatási Szolnok üzemeltetésében JNSZM Hámori András Szakikola, Tiszafüred Műanyagmegmunkáló oktatóberendezés Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Nyomtató Kisértékű irodai eszközök, berendezések Ft Ft Ft Ft Ft létszámarány Ft létszámarány Ft létszámarány létszámarány Ft Ft Ft Ft Ft létszámarány létszámarány Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, , fő fő 4, fő fő 4, fő fő 4, fő fő 4,04 Tiszafüred 0,00 Kisújszállás 0, fő fő 3, fő fő 3,39 Összesen Ft

K I V O N A T. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás megszüntetéséről. A képviselő-testület

K I V O N A T. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás megszüntetéséről. A képviselő-testület K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 74/2013.(VI.27.) számú határozata

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 28-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére

MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. -a, a közoktatásról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT K é p v i s e l ő t e s t ü l e t é n e k 6/2013. (III.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról. Újszász Városi Önkormányzat

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete december 27-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete december 27-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 27-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 199/2012.(XII.27.) sz. önkormányzati határozat: A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/1/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről Határozatok száma: 150-154. Rendeletek száma: 14-15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 20-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Tárgy: az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásának I.- III. negyedévi állásáról.

Tárgy: az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásának I.- III. negyedévi állásáról. 2012 évi decemberi határozatok 108 / 2012. (XII. 11.) számú határozat Tárgy: az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásának I.- III. negyedévi állásáról. Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének K I V O N A T 2014. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 01.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet

146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének

Részletesebben

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. november 11. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 13/2002.(XII.16.) Ökr. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. február 17-én 14:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. február 17-én 14:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

111/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. Használatbaadási szerződés HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZŐDÉS

111/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. Használatbaadási szerződés HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZŐDÉS 111/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat Használatbaadási szerződés Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/1 hányadban tulajdonában lévő hevesi 1095/1 helyrajzi számú, 4 ha 8905 m 2 térmértékű,

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont)

ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont) ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont) Készült: Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.07.25-i ülésére Tárgy: a települési önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata.

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 11-én de. 11 15 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1. 982/20 J 4. Előadó: dr. Tőgye Ildikó, Tarné Stuber Éva, dr. Deák Zoltán Mell.: 4 db Hiv. sz. : Postacím: 5601

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 17-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János

Részletesebben

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-4/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. április 23-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. április 23-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. április 23-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 47/2015.(IV.23.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Orvosi Rendelő I sz. háziorvosi szolgálat

Részletesebben

Pusztazámor Községi Önkormányzatának 13/2012. (XII.19.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól

Pusztazámor Községi Önkormányzatának 13/2012. (XII.19.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól Pusztazámor Községi Önkormányzatának 13/2012. (XII.19.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól Pusztazámor Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:4308 / 2014. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. FEBRUÁR 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához Ügyiratszám: /2011. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 168/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 35/2013.(XII.16.) önk.rendelet Napirendek elfogadásáról Fegyvernek

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) amely létrejött egyrészről a VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) Csanádpalota Város Önkormányzata székhelye: 6913. Csanádpalota, Kelemen László tér 10. képviseli: Kovács Sándor polgármester törzsszáma:

Részletesebben

Előterjesztés a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2015. évi elszámolásáról

Előterjesztés a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2015. évi elszámolásáról Előterjesztés a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2015. évi elszámolásáról 1. előterjesztés száma: 76/2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 3. előterjesztést készítésében

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból: 126/2011. (V. 27.) MÖK határozat A Hajdú Bihar megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2011. május 27-ei ülése napirendjét a következık szerint fogadja el: 1. Elıterjesztés gazdasági társaságok 2010. évi mérlegének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére. Tárgy: Tihany és Környéke Közoktatási Intézményi Társulás megállapodásának módosítása

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére. Tárgy: Tihany és Környéke Közoktatási Intézményi Társulás megállapodásának módosítása BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám : /2013. Előkészítő : Cserép László/Simon Szilvia ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére

Részletesebben

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018.

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018. Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormá 2013. július 11-i RENDKÍVÜLI ülésére Készítette: Gálné Tárgy: a 2013. évi kompok, révek pályázat benyújtása Előzmény: a 37/2013.(VII.3.)NFM rendelet 2013.

Részletesebben

Megállapodás TERVEZET! Nyúl Község Önkormányzata Nyúli Sport Club Egyesület 1. Előzmények: 2. Felek jogai és kötelezettségei

Megállapodás TERVEZET! Nyúl Község Önkormányzata Nyúli Sport Club Egyesület 1. Előzmények: 2. Felek jogai és kötelezettségei Megállapodás TERVEZET! Jelen megállapodás Nyúl Község Önkormányzata ( székhely: 9082 Nyúl, Kossuth L. út 46., KSH szám: 15366715, adószám: 15366715-2-08, képviseli: Schmiedt Henrik polgármester) mint Tulajdonos,

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Monoszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (XII.20.) r e n d e l e t e. a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Monoszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (XII.20.) r e n d e l e t e. a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Monoszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (XII.20.) r e n d e l e t e a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Kihirdetve: 2007. december 20. S ó l y o m Béláné körjegyző

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 45.598/2012. Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, valamint a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet átvételével kapcsolatos döntések

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2014. (XII. 22.) határozata:

Részletesebben

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5.

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. 14253126 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. Javaslat a Salgótarján, Hősök út 35. és Salgótarján, Petőfi út 85. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok Salgótarján Foglalkoztatási

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Közszolgáltatási Szerződést Kiegészítő Üzemeltetési Szerződés, valamint a 2014. június 26. napján megkötött hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási

Részletesebben

2. A rendelet hatálya. 3. A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma, rendje

2. A rendelet hatálya. 3. A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma, rendje Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelete a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. március 5.)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása 3. Napirend Tolmács-Bánk Óvoda társulási megállapodásának módosítása 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Jogtanácsos Ó z d, 2014. február 13. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Közoktatási szakértői állásfoglalás

Közoktatási szakértői állásfoglalás Közoktatási szakértői állásfoglalás az Általános Iskola, Óvoda és Községi Könyvtár - Herceghalom közoktatási intézmény átszervezése, Alapító Okiratának módosítása tárgyában Készítette: Bokor György közoktatási

Részletesebben

TULAJDONÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS

TULAJDONÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS 1 amely létrejött egyrészről: Név: Szentendre Város Önkormányzata Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3. PIR törzsszám: 395368 KSH azonosító: 1315440 Adószám: 15395364-2-13 Bank: Raiffeisen Bank Zrt.

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 23/2011. (II. 10.) ÁKt. határozat A körjegyzőségi feladatok ellátásáról szóló megállapodás

Részletesebben

A 144/2016. (VI. 13.) 120/2015. (V. 21.) 146/2015. (VI.

A 144/2016. (VI. 13.) 120/2015. (V. 21.) 146/2015. (VI. A Kormány 144/2016. (VI. 13.) Korm. rendelete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-ei ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-ei ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 153/2012.(XI.22.) sz. önk.hat. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I- III. negyéves

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. december 20-i ülésére.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. december 20-i ülésére. E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. december 20-i ülésére. Tárgy: Fogorvosi szolgálatok működésével kapcsolatos szerződések. Előadó: dr. Horváth Sándor bizottsági

Részletesebben

Város Polgármestere. Ügyintéző: Zsók Anikó. Spalding Alapítvány Együttműködési megállapodásának módosításáról

Város Polgármestere. Ügyintéző: Zsók Anikó. Spalding Alapítvány Együttműködési megállapodásának módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Ügyintéző: Zsók Anikó Spalding Alapítvány

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől

Tata Város Polgármesterétől Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám:I/1-136 /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás 2008. december 04-i üléséről

Jegyzőkönyv A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás 2008. december 04-i üléséről Jegyzőkönyv A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás 2008. december 04-i üléséről Készült: A Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola tárgyaló termében (Szolnok, Baross u. 37.) Jelen vannak:

Részletesebben

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (XI.18.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 65/2016. (III. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 65/2016. (III. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-i rendkívüli ülésére. A Kaposvár-TISZK Közhasznú Nonprofit Kft.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-i rendkívüli ülésére. A Kaposvár-TISZK Közhasznú Nonprofit Kft. 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Kaposvár-TISZK Közhasznú Nonprofit Kft. megszüntetése

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2015.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2015. KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2015. A Miskolc Térségi Konzorcium (a továbbiakban: Konzorcium) 2013/12/18/XX/3. határozata alapján a 2015. évben is a MiReHuKöz Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató)

Részletesebben

Tárgy: Döntés a Pest Megyei Kormányhivatallal közösen használt ingatlanrész üzemeltetési kiadásainak megosztása érdekében kötött megállapodásról

Tárgy: Döntés a Pest Megyei Kormányhivatallal közösen használt ingatlanrész üzemeltetési kiadásainak megosztása érdekében kötött megállapodásról Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla Jegyző Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Mellékletek: -.napirendi pont E - 19. Előterjesztés Nagykovácsi

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2013. augusztus 23. V. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 7. oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2013. augusztus 23. V. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 7. oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2013. augusztus 23. V. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 7. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott munkaterv

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 33-40/2014./ IV.29./ RENDELETEI 4-6/2014./ V.6./ N

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. április 6-án 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. DECEMBER 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. DECEMBER 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. DECEMBER 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 14/2010. (XII. 30.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 350/5/05. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Közös Önkormányzat Hivatal alapító okiratát

Részletesebben

3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete

3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete Csákánydoroszló község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS (tervezet)

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS (tervezet) HASZNÁLATI SZERZŐDÉS (tervezet) amely létrejött egyrészről a Alsózsolca Város Önkormányzata székhelye: 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. képviseli: Zsiros Sándorné polgármester törzsszáma: 725910

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

A rendelet 3. sz. mellékletének I. pontja az alábbiak szerint módosul:

A rendelet 3. sz. mellékletének I. pontja az alábbiak szerint módosul: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(I.29.) számú rendelet-tervezete SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 1/2015.(I.29.)

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapcst,

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapcst, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapcst, 2008 DEC 4- Tárgy: Javaslat a Keresztury Dezső Általános

Részletesebben

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014. (III.28. ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014. (III.28. ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról Mátraszentimre Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014. (III.28. ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-21/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

AZ ÖNKORNÁNYZATI VAGYON ÁLLAMI HASZNÁLATBA VÉTELE. A közoktatás és a köznevelés rendszerének összevetése

AZ ÖNKORNÁNYZATI VAGYON ÁLLAMI HASZNÁLATBA VÉTELE. A közoktatás és a köznevelés rendszerének összevetése AZ ÖNKORNÁNYZATI VAGYON ÁLLAMI HASZNÁLATBA VÉTELE A közoktatás és a köznevelés rendszerének összevetése A közoktatás rendszerét felváltó köznevelés rendszere a feladatmegoszlás, a rendszer működtetése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 11-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 11-ei rendkívüli ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. december 10.... Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről

TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. február

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére

MEGÁLLAPODÁS. a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére MEGÁLLAPODÁS a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. -a, a közoktatásról

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 58/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: Bőcs Község Önkormányzatának a Zempléni

Részletesebben

i,_) 1. számú előterjesztés

i,_) 1. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere i,_) 1. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és az Eosport

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE 34/2015. (VI.23.) határozat A Bánhorváti Szivárvány Óvoda intézményhez való

Részletesebben

108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása

108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása 108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HVNOI Hevesi József

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Önkormányzati tulajdonú pincék értékesítéséről szóló határozat módosítása

Részletesebben

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.

Részletesebben

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére. E L Ő T E R J E S Z T É S C S A N Á D P A L O T A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E R É S Z É R E Ügyiratszám: 1431/2015. Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és

Részletesebben

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról 1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. (1) bekezdésében

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. május 18-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. május 18-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/32/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. április 29-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 9. RENDELETEK MUTATÓJA Rendelet száma

Részletesebben

Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól Békás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2009. (III. 2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2009. (III. 2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 37/2009. (III. 2.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza településrendezési terveinek módosításával kapcsolatos szerződés, illetve megállapodás jóváhagyásáról

Részletesebben

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én de. 8 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Javaslat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadására,

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2011.(VII.29.) önkormányzati rendelete 1 Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz és víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés,

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról Hajdúsámson Város Önkormányzata

Részletesebben

1. Vagyontárgyak meghatározása

1. Vagyontárgyak meghatározása Epöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete Epöl község Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év december 15.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: PANNON Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben