J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról"

Átírás

1 Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű határozatok végrehajtásával kapcsolatban az illetékesek az alábbi tájékoztatást adták: 20/2010.(II.12.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete továbbra is fenntartja a 244/2009.(XI.30.) Kt. számú határozatával kinyilvánított szándékát, amely arra irányul, hogy lehetővé tegye a Zirc Kistérség Többcélú Társulásban résztvevő települések lakosai számára a pszichiátriai betegek nappali ellátásának, fogyatékosok nappali ellátásának, valamint az időskorúak nappali ellátásának keretében nyújtott szolgáltatások igénybevételét. 2./ Az 1./ pontban részletezett cél elérése érdekében vállalja, hogy azon önkormányzattól, amely részt vesz az 1./ pontban felsorolt nappali ellátásokban, és ezen feladatellátások tekintetében hozzájárulás fizetési kötelezettsége keletkezne - az adott önkormányzatnak Zirc Kistérség Többcélú Társulás felé - azt évi költségvetése terhére átvállalja úgy, hogy az átvállalt összeg nem lehet magasabb, mint az adott önkormányzatnak a Szociális Szolgáltatóval elláttatott feladataiból keletkező összes befizetési kötelezettsége. 3./ A 2./ pontban részletezett vállalási kötelezettség - az 1./ pontban részletezett nappali ellátások tekintetében - a kiegészítő normatíva igénybevételi lehetőségének időtartamára áll fenn. 4./ Utasítja a polgármestert, hogy az érintett önkormányzatokkal és Zirc Kistérség Többcélú Társulásával jelen döntést ismertesse. 2./ pont esetében: folyamatos 3./ pont esetében: december / pont esetében: február 17. Zirc Városi Önkormányzat évben forint hozzájárulást biztosított a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ működtetéséhez. A szükséges előirányzat rendezések, valamint a kötelezettség pénzügyi rendezése évben teljes egészében megtörtént. 95/2010.(IV.26.) Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc, Rákóczi tér 11. szám alatti lakásban lakó Marton Veronika részére (III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanára) május június 30. közötti időszakra vonatkozó lakbérre, 6 havi (egyenlő arányú) részletfizetési kedvezményt biztosít. Részletfizetés kezdő időpontja: július 10. Részletfizetés végső időpontja: december 15. Határidő: december 15.

2 2 A határozatban megjelölt személy nem vette igénybe a részletfizetési kedvezményt. 112/2010.(V.31.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi közforgalmú közlekedés évi működtetéséhez ,- Ft összeggel járult hozzá. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi közforgalmú közlekedést január 1-jétől december 31-ig folyamatosan fenntartja. 3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a január 1-jétől december 31- ig tartó időszakra a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítási közszolgáltatási szerződést az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló évi XXXIII. törvény alapján kötötte meg. Határidő: december 31. A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedést évben folyamatosan fenntartottuk. 154/2010.(VII.23.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a zirci II. számú fogorvosi körzet fogorvosi szolgálatának vállalkozói formában történő ellátására január 31-től megbízza Dr. Bognár Andrea (8043 Iszkaszentgyörgy, Dózsa u. 12.) praxisjoggal rendelkező fogszakorvost. 2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban leírt megbízáshoz szükséges feladat-ellátási szerződés megkötésére. 2./ pont esetében: augusztus 5. A feladat-ellátási szerződés megkötésre került, amely alapján Dr. Bognár Andrea fogszakorvos jogerős működési engedéllyel rendelkezik a zirci II. számú fogorvosi körzetre. A fogászati ellátást a szerződés szerint február 01-jén megkezdi. 202/2010.(IX.30.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedést a 2. számú vonalán a bővített útvonalon - Rákóczi tér József A. u. Béke u. Bakonybéli u. Viola u. Rómer F. u. - Munkácsy u. Som u. Eötvös u. Köves J. u. Pacsirta u. Erzsébet királyné u. Béke u. József A. u. Rákóczi tér tovább üzemelteti a szeptemberi kísérleti hónap üzemeltetési eredmények elemezése és a szolgáltató Bakony Volán Zrt. javaslata szerint. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a bővített útvonal üzemeltetési veszteségeihez hozzájárul a évi költségvetésben a helyi járat üzemeltetési támogatására elkülönített összeg terhére. 3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az utazási igényekhez igazodó helyi járati menetrend október 4-től történő módosításához hozzájárul. Felelős: polgármester Határidő: 1./ és 3./ pont esetében: azonnal 2./ pont esetében: december 31.

3 3 A bővített útvonal üzemeltetési vesztesége beépült a évi önkormányzati üzemeltetési támogatásba. 239/2010.(XI.2.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Önkormányzat jelen előterjesztés mellékletét képező évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyja. 2./ A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a tervezett ellenőrzések végrehajtására, illetve a végrehajtáshoz szükséges megbízólevelek kiadására. Felelős: dr. Árpásy Tamás jegyző 2./ pont esetében: folyamatos, illetve december 31. A képviselő-testület határozatát és a évi belső ellenőrzési tervet megküldtük a belső ellenőrzést végző Tömpe és Társa Bt. részére. 256/2010.(XI.2.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 195/2010.(IX.13.) Kt. számú határozatával a Zirc, Reguly A. u. 48. szám alatti 85 m 2 -es, 2 szobás lakás piaci alapon történő bérbeadását célzó pályázatát eredménytelennek nyilvánítja. 2./ Az 1./ pontban leírt lakás szociális alapon történő bérletére Farkas Zsuzsanna 8420 Zirc Köztársaság u. 7/D. III. em. 9. szám alatti lakost jelöli ki azzal, hogy nevezett jelenlegi, a Zirc Városi Önkormányzattal fennálló határozatlan idejű lakásbérleti jogviszonyáról történő lemondásának feltételeit október 29-én tett nyilatkozata alapján az alábbiak szerint elfogadja: - A lakás bérleti díja ,- Ft/hó. - A lakásbérlet határozott időre, április 30-ig szól. - Amennyiben a képviselő-testület a 2./ pontban leírt határidő lejárta után a lakást nem kívánja más módon hasznosítani, illetőleg nem kíván más személlyel szerződést kötni, a szerződés határideje további egy évvel meghosszabbítható. 3./ A képviselő-testület felhatalmazza a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft. vezetőjét a bérleti szerződés megkötésére. 4./ A képviselő- testület a Zirc, Köztársaság u. 7/D. III. em. 9. szám alatti 50 m 2 -es, 2 szobás lakást szociális alapon április 30. napjáig határozott időre történő bérbeadásra a képújságban meghirdeti a hatályos lakásrendelet alapján úgy, hogy amennyiben a szerződés lejár és a képviselő-testület nem kíván más személlyel szerződést kötni, a szerződés határideje egy évvel meghosszabbítható. 5./ A pályázatok benyújtását követően a bérlőkijelölésről a képviselő-testület dönt. Felelős: 1./ - 2./ és 4./ - 5./ pont esetén: Ottó Péter polgármester 3./ pont esetén: Schreindorfer Károly ügyvezető Határidő: 1./ pont esetén: azonnal 2./ pont esetén: április 30. és 1 éves határidőkkel folyamatos 3./ pont esetén: november / pont esetén: a bérleti szerződés 3./ pont szerinti megkötését követő nap november / pont esetén: november 29. Bérlő a Zirc, Reguly u. 48. szám alatti lakásba beköltözött.

4 4 A képviselő-testület a határozat 4./ és 5./ pontjának végrehajtási határidejét a 291/2010.(XI.29.) Kt. számú határozatával az alábbiak szerint módosította: 4./ december 1 december 8. 5./ december 20. A képviselő-testület a 329/2010.(XII.20.) Kt. számú határozatával döntött a lakás - Zirc, Köztársaság u. 7/D. III. em szociális alapon történő bérbeadásáról. 259/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Benczikné Tóth Magdolna Zirc, Hóvirág u. 26. szám alatti lakost december 15-i hatállyal megbízza a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc igazgatói feladatainak ellátásával. A megbízás öt év határozott időre, december 15-től december 14-ig szól. Felkéri a polgármestert, hogy a megbízással kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Határidő: december 15. A munkáltatói intézkedések megtétele megtörtént. 262/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés III. negyedévi üzemeltetési veszteség támogatására ,- Ft összeggel járul hozzá a évi költségvetésében erre a célra elkülönített keret terhére. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban leírt üzemeltetési hozzájárulás Bakony Volán Zrt. részére történő átadására. 2./ pont esetében: december 15. Az üzemeltetési támogatás átutalásra került a szolgáltatónak. 263/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a város közszolgálatában álló szakmák és hivatások alkalmazottainak kitüntetéséről szóló 22/2010.(XI.30.) önkormányzati rendelete alapján a kitüntetések adományozására szóló felhívást tesz közzé a helyben szokásos módon. 2./ A javaslattevők javaslataikat december 10-ig juttathatják el a szakbizottságokhoz. 3./ A képviselő-testület a javaslatokról december 20-i testületi ülésén dönt. 4./ A kitüntetések átadására a polgármester újévi fogadásán kerül sor. Határidő: 1./ pont esetén: a 22/2010.(XI.30.) önkormányzati rendelet hatályba lépése december / pont esetén: december / pont esetén: december / pont esetén: a polgármester újévi fogadása A kitüntetések adományozására szóló felhívás közzététele megtörtént, a képviselő-testület december 20-i ülésén döntött a szakmai kitüntetésben részesítendők személyéről.

5 5 267/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Boglárka, Hétszínvirág, Napraforgó, Hóvirág, Harangvirág, Bóbita, Tőzike, Kankalin, Kamilla és Galagonya csoportjaiban a 2010/2011-es nevelési évben a folyamatosan beérkező gyermekek miatt engedélyezi a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben meghatározott maximális létszám túllépését. Határidő: azonnal A képviselő-testület határozatát megküldtük a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője részére. 268/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosító okiratát az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja. 3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a költségvetési szerv részére kiadja. 4./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az egységes szerkezetű alapító okiratot a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága részére a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés céljából nyújtsa be. 5./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a módosított alapító okirat alapján az intézmény bölcsődére vonatkozó működési engedélyének módosítását kezdeményezze. Felelős: 1./ - 5./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester Határidő: 1./ - 2./ pontok esetében: azonnal 3./ - 4./ pontok esetében: december 7. 5./ pont esetében: azonnal A törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés céljából a szükséges okiratok benyújtásra kerültek. A Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága a törzskönyvi átvezetésről a határozatot és a törzskönyvi kivonatot megküldte. Az intézmény bölcsődére vonatkozó működési engedélyének módosítását kezdeményeztük Zirc Város Jegyzőjénél. Összeférhetetlenség miatt Várpalota Város Jegyzőjét jelölték ki ügyintéző hatóságnak. 269/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosító okiratát január 1-jei hatállyal az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát január 1-jei hatállyal az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.

6 6 3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a költségvetési szerv részére kiadja. 4./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az egységes szerkezetű alapító okiratot a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága részére a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés céljából nyújtsa be. Felelős: 1./ - 4./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester Határidő: 1./ - 2./ pontok esetében: azonnal 3./ - 4./ pontok esetében: december 7. A törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés céljából a szükséges okiratok benyújtásra kerültek. A Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága a törzskönyvi átvezetésről a határozatot és a törzskönyvi kivonatot megküldte. 270/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosító okiratát január 1-jei hatállyal az előterjesztés 3. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát január 1-jei hatállyal az előterjesztés 4. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja. 3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a költségvetési szerv részére kiadja. 4./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az egységes szerkezetű alapító okiratot a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága részére a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés céljából nyújtsa be. Felelős: 1./ - 4./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester Határidő: 1./ - 2./ pontok esetében: azonnal 3./ - 4./ pontok esetében: december 7. A törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés céljából a szükséges okiratok benyújtásra kerültek. A Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága a törzskönyvi átvezetésről a határozatot és a törzskönyvi kivonatot megküldte. 271/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosító okiratát január 1-jei hatállyal az előterjesztés 5. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát január 1-jei hatállyal az előterjesztés 6. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja. 3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a költségvetési szerv részére kiadja. 4./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az egységes szerkezetű alapító okiratot a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága részére a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés céljából nyújtsa be. Felelős: 1./ - 4./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester Határidő: 1./ - 2./ pontok esetében: azonnal 3./ - 4./ pontok esetében: december 7.

7 7 A törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés céljából a szükséges okiratok benyújtásra kerültek. A Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága a törzskönyvi átvezetésről a határozatot és a törzskönyvi kivonatot megküldte. 272/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc alapító okiratának módosító okiratát január 1- jei hatállyal az előterjesztés 7. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát január 1-jei hatállyal az előterjesztés 8. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja. 3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a költségvetési szerv részére kiadja. 4./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az egységes szerkezetű alapító okiratot a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága részére a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés céljából nyújtsa be. Felelős: 1./ - 4./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester Határidő: 1./ - 2./ pontok esetében: azonnal 3./ - 4./ pontok esetében: december 7. A törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés céljából a szükséges okiratok benyújtásra kerültek. A Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága a törzskönyvi átvezetésről a határozatot és a törzskönyvi kivonatot megküldte. 273/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosító okiratát január 1-jei hatállyal az előterjesztés 9. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát január 1-jei hatállyal az előterjesztés 10. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja. 3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a költségvetési szerv részére kiadja. 4./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az egységes szerkezetű alapító okiratot a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága részére a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés céljából nyújtsa be. Felelős: 1./ - 4./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester Határidő: 1./ - 2./ pontok esetében: azonnal 3./ - 4./ pontok esetében: december 7. A törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés céljából a szükséges okiratok benyújtásra kerültek. A Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága a törzskönyvi átvezetésről a határozatot és a törzskönyvi kivonatot megküldte.

8 8 274/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a STÚDIÓ KB alapító okiratának módosító okiratát január 1-jei hatállyal az előterjesztés 11. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a STÚDIÓ KB egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát január 1-jei hatállyal az előterjesztés 12. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja. 3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a költségvetési szerv részére kiadja. 4./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az egységes szerkezetű alapító okiratot a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága részére a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés céljából nyújtsa be. Felelős: 1./ - 4./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester Határidő: 1./ - 2./ pontok esetében: azonnal 3./ - 4./ pontok esetében: december 7. A törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés céljából a szükséges okiratok benyújtásra kerültek. A Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága a törzskönyvi átvezetésről a határozatot és a törzskönyvi kivonatot megküldte. 275/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Erzsébet Kórházrendelőintézet alapító okiratának módosító okiratát január 1-jei hatállyal az előterjesztés 13. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Erzsébet Kórházrendelőintézet egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát január 1-jei hatállyal az előterjesztés 14. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja. 3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a költségvetési szerv részére kiadja. 4./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az egységes szerkezetű alapító okiratot a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága részére a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés céljából nyújtsa be. Felelős: 1./ - 4./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester Határidő: 1./ - 2./ pontok esetében: azonnal 3./ - 4./ pontok esetében: december 7. A törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés céljából a szükséges okiratok benyújtásra kerültek. A Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága a törzskönyvi átvezetésről a határozatot és a törzskönyvi kivonatot megküldte. 276/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosító okiratát január 1-jei hatályba lépéssel az előterjesztés 15. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.

9 9 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármester, hogy az egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatot a költségvetési szerv részére adja ki. 3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy az egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatot hozza nyilvánosságra. 4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 202/2009.(IX.10.) Kt. számú határozatát, amely az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról szólt, illetve a 203/2009.(IX.10.) Kt. számú határozatát, amely az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete és az érintett önállóan működő költségvetési szervek között kötendő együttműködési megállapodást hagyta jóvá január 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezi. Felelős: 1./ - 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester 3./ pont esetében: Dr. Árpásy Tamás jegyző 4./ pont esetében: Ottó Péter polgármester Határidő: 1./ - 2./ pont esetében: azonnal 3./ pont esetében: december / pont esetében: január 1. Az egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzat kiadása és nyilvánosságra hozatala megtörtént. Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az érintett önállóan működő költségvetési szervek között az együttműködési megállapodás aláírásra került. 282/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Önkormányzat évi közbeszerzési tervével összhangban, a 173/2009.(VII.30.) Kt. számú határozatával jóváhagyott Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat III. cím 1. fejezet pontja alapján elrendeli a Rákóczi tér térrendezés és a téren található Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház homlokzat felújítása (KDOP-3.1.1/C pályázat) kivitelező kiválasztásához a közbeszerzési eljárás indítását. Határidő: azonnal Közbeszerzési szakértő kiválasztása és megbízása megtörtént. A közbeszerzés műszaki dokumentáció készítése folyamatban. 283/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Önkormányzat évi közbeszerzési tervével összhangban, a 173/2009.(VII.30.) Kt. számú határozatával jóváhagyott Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat III. cím 1. fejezet pontja alapján elrendeli a Rákóczi tér rendezése (közlekedő utak, Királykút, teret határoló út és parkoló KDOP-2.1.1/B pályázat) kivitelező kiválasztásához a közbeszerzési eljárás indítását. Határidő: azonnal Közbeszerzési szakértő kiválasztása és megbízása megtörtént. A közbeszerzés műszaki dokumentáció készítése folyamatban.

10 10 284/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Önkormányzat évi közbeszerzési tervével összhangban, a 173/2009.(VII.30.) Kt. számú határozatával jóváhagyott Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat III. cím 1. fejezet pontja alapján elrendeli a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház, Dubniczay-ház épületegyüttes É-i szárny felújítása (LEADER pályázat) kivitelező kiválasztásához a közbeszerzési eljárás indítását. Határidő: azonnal Közbeszerzési szakértő kiválasztása és megbízása megtörtént. A közbeszerzés műszaki dokumentáció készítése folyamatban. 285/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde bölcsődei érdekképviseleti fórumába Beke Gyuláné képviselőt delegálja. 2./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az érdekvédelmi fórumba történő delegálásról az intézmény vezetőjét tájékoztassa. Határidő: azonnal A képviselő-testület határozatát megküldtük az intézményvezető részére. 286/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kiépíti a közvilágítást a Zirc, János-tanyai utcában. A kivitelezési munkák végzésére a DETHERM Kft. (8420 Zirc, Ságvári Endre u. 16.) vállalkozás ajánlatát fogadja el. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pontban meghatározott munkák pénzügyi fedezetét a évi költségvetés működési tartaléka terhére biztosítja. 3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban nevesített vállalkozástól a közvilágítás kiépítés megrendelését. Határidő: 1./ pont vonatkozásában: azonnal 2./ pont vonatkozásában: december / pont vonatkozásában: december 03. Formázott: Felsorolás és számozás A közvilágítás a megrendelés után kiépítésre került december 23-i teljesítéssel. 287/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc, Damjanich u. 1. szám alatti 59 m 2 - es, 2 szobás lakás bérlőjének piaci alapon Ulrich Krisztián Zirc, Három-hegyi u. 9. szám alatti lakost jelöli ki. A lakás bérleti díja ,- Ft/hó. A lakásbérlet határozott időre, április 30-ig szól.

11 11 2./ A képviselő-testület felhatalmazza a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft. vezetőjét a bérleti szerződés megkötésére. 3./ Amennyiben a képviselő-testület az 1./ pontban leírt határidő lejárta után a lakást nem kívánja más módon hasznosítani, illetőleg nem kíván más személlyel szerződést kötni, a szerződés határideje további egy évvel meghosszabbítható. Felelős: 1./ és 3./ pont esetében: Ottó Péter polgármester 2./ pont esetében: Schreindorfer Károly ügyvezető 2./ pont esetében: december / pont esetében: április 30. és 1 éves határidőkkel folyamatos A bérleti szerződést a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft-vel a bérlő megkötötte. 288/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 199/2010.(IX.13.) Kt. számú határozat 1./ pontját az alábbiak szerint módosítja: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 280/2009.(XII.21.) Kt. számú határozatát hatályon kívül helyezi, egyidejűleg a zirci 1364/12/A/13 hrsz-ú Zirc, Alkotmány u. 3/A. II/4. szám alatti 34 m 2 -es, 1 szobás lakás bérlőjének szociális alapon a benyújtott pályázat alapján Péter Mihályné és Péter Katalin Zirc, Alkotmány u. 3/A II/4. szám alatti lakosokat jelöli ki határozott időre október 1-jétől szeptember 30-ig - úgy, hogy amennyiben a szerződés lejár, és a képviselő-testület nem kíván más személlyel szerződést kötni, a szerződés határideje egy évvel meghosszabbítható. 2./ A képviselő-testület felhatalmazza a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft. vezetőjét a bérleti szerződés 1./ pont szerinti módosítására. Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester 2./ pont esetében: Schreindorfer Károly, a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft. ügyvezetője Határidő: december 01. A módosított bérleti szerződést megkötötték. 289/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a zirci 1906/3/A/14 hrsz-ú, Zirc, Alkotmány u. 6. III/14 szám alatti 49 m 2 -es, 2 szobás lakást piaci alapon április 30. napjáig határozott időre történő bérbeadásra kijelöli a hatályos lakásrendelet alapján úgy, hogy amennyiben a szerződés lejár és a képviselő-testület nem kíván más személlyel szerződést kötni, a szerződés határideje egy évvel meghosszabbítható. 2./ A lakást a helyben szokásos módon a képújságban kell meghirdetni. 3./ A pályázatok benyújtását követően a bérlőkijelölésről a képviselő-testület dönt. Határidő: 1./ pont esetén: azonnal 2./ pont esetén: november december / pont esetén: december 20. A képviselő-testület 328/2010.(XII.20.) Kt. számú határozatában döntött a lakás piaci alapon történő bérbeadásáról.

12 12 290/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc 2359/2/A/1 hrsz-ú lakás tulajdonosa, Csányi Eszter győri lakos részére a nevezett ingatlan megvásárlását célzó vételi ajánlatot tesz az alábbi szempontok szerint: Az ingatlan vételára bruttó: ,- Ft. Az ingatlan közüzemi hátralékainak kifizetését Zirc Városi Önkormányzat vállalja úgy, hogy a hátralék összege beszámításra kerül a vételárba. 2./ Felhatalmazza a polgármestert a szükséges eljárások lefolytatására. Határidő: 1./ pont esetén: azonnal 2./ pont esetén: folyamatos Az adásvételi szerződést megkötöttük. A közüzemi hátralékok kifizetésre kerültek, a fennmaradó összeget az eladó részére elutaltuk. A vizet és villanyt visszakötötték az ingatlanba. 292/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a LEADER Műemlék épületek megóvása-felújítása célterületre benyújtott pályázaton elnyert támogatásból megvalósuló Dubniczay-ház épületegyüttes É-i szárny felújítása beruházás kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítására megbízza a VeszprémBer Zrt. (8200 Veszprém, Radnóti tér 2/a) vállalkozást a mellékelt ajánlatnak megfelelően. 2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiválasztott ajánlattevővel az Ajánlati Felhívásban meghatározott feltételekkel a megbízási szerződést megkösse. 2./ pont esetében: december 10. A Megbízási szerződés aláírásra került. 293/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a LEADER Műemlék épületek megóvása-felújítása célterületre benyújtott pályázaton elnyert támogatásból megvalósuló Dubniczay-ház épületegyüttes É-i szárny felújítása beruházás teljes körű műszaki ellenőri tevékenységének elvégzésére megbízza a VeszprémBer Zrt. (8200 Veszprém, Radnóti tér 2/a) vállalkozást a mellékelt ajánlatnak megfelelően. 2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiválasztott ajánlattevővel az Ajánlati Felhívásban meghatározott feltételekkel a megbízási szerződést megkösse. 2./ pont esetében: december 10. A Megbízási szerződés aláírásra került.

13 13 294/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a KDOP-5.2.2/B kódszámú, Benedek Elek Napköziotthonos Bölcsőde fejlesztése című pályázat kommunikációs feladatainak (tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása) elvégzésére megbízza a PRINCENT Kft. (1164 Budapest, Lassú u. 13.) vállalkozást a mellékelt ajánlatnak megfelelően. 2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiválasztott ajánlattevővel a megbízási szerződést megkösse. 2./ pont esetében: december 10. A Megbízási szerződés aláírásra került. 295/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a KDOP-3.1.1/C pályázaton elnyert támogatásból megvalósuló Rákóczi tér rendezése és a téren található Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház homlokzat felújítása beruházás Rákóczi téri projekt elemek kiviteli terveinek elkészítésére elfogadja a Veszprémi Építész Műhely ,- Ft + ÁFA összegű ajánlatát. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház homlokzat felújítás költségvetési kiírás és műszaki leírás készítésére a Pannonterv-Veszprém Kft ,- Ft + ÁFA összegű ajánlatát elfogadja. 3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontban nevesített vállalkozásoktól a tervezési feladatokat megrendelje. 4./ A képviselő-testület a pályázat költségvetése által nem fedezett tervezői díjak forrását az önkormányzat költségvetésében a Pályázati Tartalék Alap terhére biztosítja. Határidő: 1./ és 2./ pont esetében: azonnal 3./ pont esetében: december 3. 4./ pont esetében: folyamatos A tervezési feladatok megrendelésre kerültek. 296/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a KDOP-3.1.1/C pályázaton elnyert támogatásból megvalósuló Rákóczi tér rendezése és a téren található Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház homlokzat felújítása beruházás kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítására megbízza a VeszprémBer Zrt. (8200 Veszprém, Radnóti tér 2/a) vállalkozást a mellékelt ajánlatnak megfelelően. 2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiválasztott ajánlattevővel az Ajánlati Felhívásban meghatározott feltételekkel a megbízási szerződést megkösse. 2./ pont esetében: december 10.

14 14 A Megbízási szerződés aláírásra került. 297/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a KDOP-3.1.1/C pályázaton elnyert támogatásból megvalósuló Rákóczi tér rendezése és a téren található Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház homlokzat felújítása beruházás teljes körű műszaki ellenőri tevékenységének elvégzésére megbízza a VeszprémBer Zrt. (8200 Veszprém, Radnóti tér 2/a) vállalkozást a mellékelt ajánlatnak megfelelően. 2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiválasztott ajánlattevővel az Ajánlati Felhívásban meghatározott feltételekkel a megbízási szerződést megkösse. 2./ pont esetében: december 10. A Megbízási szerződés aláírásra került. 298/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a KDOP-3.1.1/C kódszámú, A Rákóczi tér rendezése és a téren található Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház homlokzat felújítása című pályázat kommunikációs feladatainak (tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása) elvégzésére megbízza a PRINCENT Kft. (1164 Budapest, Lassú u. 13.) vállalkozást a mellékelt ajánlatnak megfelelően. 2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiválasztott ajánlattevővel a megbízási szerződést megkösse. 2./ pont esetében: december 10. A Megbízási szerződés aláírásra került. 299/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a KDOP-2.1.1/B kódszámú, Zirc, a Bakony fővárosa Komplex, látogatóbarát turisztikai kínálat kialakítása a Ciszterci Apátságban és a város főterén című pályázat önkormányzati projekt elemek megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítésére elfogadja a Veszprémi Építész Műhely ,- Ft + ÁFA összegű ajánlatát. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi teret határoló út- és parkoló építés költségvetési kiírás készítésére a Pannonterv-Veszprém Kft ,- Ft + ÁFA összegű ajánlatát elfogadja. 3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontban nevesített vállalkozásoktól a tervezési feladatokat megrendelje. 4./ A képviselő-testület a pályázat költségvetése által nem fedezett tervezési költségek forrását az önkormányzat költségvetésében a Pályázati Tartalék Alap terhére biztosítja. Határidő: 1./ és 2./ pont esetében: azonnal 3./ pont esetében: december 3. 4./ pont esetében: folyamatos

15 15 A tervezési feladatok megrendelésre kerültek. 300/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a KDOP-2.1.1/B kódszámú, Zirc, a Bakony fővárosa Komplex, látogatóbarát turisztikai kínálat kialakítása a Ciszterci Apátságban és a város főterén című pályázat önkormányzati projekt elemek beruházás kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítására megbízza a VeszprémBer Zrt. (8200 Veszprém, Radnóti tér 2/a) vállalkozást a mellékelt ajánlatnak megfelelően. 2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiválasztott ajánlattevővel az Ajánlati Felhívásban meghatározott feltételekkel a megbízási szerződést megkösse. 2./ pont esetében: december 10. A Megbízási szerződés aláírásra került. 301/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a KDOP-2.1.1/B kódszámú, Zirc, a Bakony fővárosa Komplex, látogatóbarát turisztikai kínálat kialakítása a Ciszterci Apátságban és a város főterén című pályázat önkormányzati projekt elemek megvalósításához beruházás teljes körű műszaki ellenőri tevékenységének elvégzésére megbízza a VeszprémBer Zrt. (8200 Veszprém, Radnóti tér 2/a) vállalkozást a mellékelt ajánlatnak megfelelően. 2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiválasztott ajánlattevővel az Ajánlati Felhívásban meghatározott feltételekkel a megbízási szerződést megkösse. 2./ pont esetében: december 10. A Megbízási szerződés aláírásra került. 303/2010.(XII.20.) Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati főépítészi feladatok megbízásos jogviszonyban történő ellátására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Határidő: azonnal A pályázókat tájékoztattuk a képviselő-testület döntéséről. 309/2010.(XII.20.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítását az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

16 16 2./ Utasítja a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola igazgatóját, hogy a módosított Pedagógiai Programot hozza nyilvánosságra. Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester 2./ pont esetében: Lingl Zoltán igazgató 2./ pont esetében: december 31. A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola módosított Pedagógiai Programjának nyilvánosságra hozatala megtörtént. 310/2010.(XII.20.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulás Társulási Megállapodása módosítását az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 2./ pont esetében: december 31. A társult önkormányzatok a Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulás Társulási Megállapodásának módosítását jóváhagyták. 311/2010.(XII.20.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás Társulási Megállapodása módosítását az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 2./ pont esetében: december 31. A társult önkormányzatok a Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás Társulási Megállapodásának módosítását jóváhagyták. 312/2010.(XII.20.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a pedagógiai szakszolgálati feladat ellátása a vonatkozó megállapodás június 30-i lejárta után is a jelenlegi módon, vagyis a Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményeként működő zirci Nevelési Tanácsadóban történjen. 2./ Felkéri a polgármestert jelen állásfoglalásnak a Veszprém Megyei Önkormányzat Elnökéhez történő eljuttatására. Határidő: 1./ pont esetén: azonnal 2./ pont esetén: december 31. A képviselő-testület határozatát megküldtük a Veszprém Megyei Önkormányzat Elnöke részére.

17 17 313/2010.(XII.20.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a zirci 0111/3, 0111/4, 0111/5, 0111/6, 0111/7, 0109/1 hrsz-ú gyep-legelő művelési ágú, illetőleg 079/2 hrsz-ú szántó művelési ágú ingatlanok vonatkozásában a Bakony HO-LI Kft-vel, valamint a BAKONY-AGRO Kft-vel június 01-jén kötött bérmunka-szerződés határidejének december 31- ről december 31-re történő módosítására a nevezett cégek által tett - jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező - ajánlatát elfogadja. 2./ Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás jelen előterjesztés 2. számú mellékletében leírtak szerinti megkötésére. 2./ pont esetében: december 31. A Bakony HO-LI Kft-vel és a BAKONY-AGRO Kft-vel a szerződésmódosítást megkötöttük. 314/2010.(XII.20.) Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező az X+ION Kft, mint hulladékszállítási közszolgáltatóval megkötött a évi díjkalkuláció felülvizsgálatáról és a díjkülönbözet elszámolásáról szóló megállapodás módosítását jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás-módosítás aláírására. Határidő: azonnal A megállapodás-módosítás aláírásra került. 315/2010.(XII.20.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városért évben végzett kiemelkedő hasznos munkájának, tevékenységének elismeréseként a Zirc Város Elismerő Oklevele kitüntető díszoklevelet adományozza Bicski Árpád, Hubert Franciska, Bicski Ádám, Bicski Bálint, mint családi közösség részére. 2./ A képviselő-testület felkéri Zirc város jegyzőjén keresztül a Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársait, valamint a polgármester újévi ünnepi fogadásának szervezőjét a díszoklevél kitüntetés átadásának előkészítésére. Felelős: 1./ pontban: Ottó Péter polgármester 2./ pontban: Dr. Árpásy Tamás jegyző Határidő: 1./ és 2./ pontban: december 31. A Zirc Város Elismerő Oklevele kitüntető díszoklevél átadása megtörtént. 316/2010.(XII.20.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városért évben végzett kiemelkedő hasznos munkájának, tevékenységének elismeréseként a Zirc Város Elismerő Oklevele kitüntető díszoklevelet adományozza Egervölgyi Dezső zirci személy részére.

18 18 2./ A képviselő-testület felkéri Zirc város jegyzőjén keresztül a Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársait, valamint a polgármester újévi ünnepi fogadásának szervezőjét a díszoklevél kitüntetés átadásának előkészítésére. Felelős: 1./ pontban: Ottó Péter polgármester 2./ pontban: Dr. Árpásy Tamás jegyző Határidő: 1./ és 2./ pontban: december 31. A Zirc Város Elismerő Oklevele kitüntető díszoklevél átadása megtörtént. 317/2010.(XII.20.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városért évben végzett kiemelkedő hasznos munkájának, tevékenységének elismeréseként a Zirc Város Elismerő Oklevele kitüntető díszoklevelet adományozza Szurgyi Zsuzsanna zirci személy részére. 2./ A képviselő-testület felkéri Zirc város jegyzőjén keresztül a Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársait, valamint a polgármester újévi ünnepi fogadásának szervezőjét a díszoklevél kitüntetés átadásának előkészítésére. Felelős: 1./ pontban: Ottó Péter polgármester 2./ pontban: Dr. Árpásy Tamás jegyző Határidő: 1./ és 2./ pontban: december 31. A Zirc Város Elismerő Oklevele kitüntető díszoklevél átadása megtörtént. 318/2010.(XII.20.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városért évben végzett kiemelkedő hasznos munkájának, tevékenységének elismeréseként a Zirc Város Elismerő Oklevele kitüntető díszoklevelet adományozza Gulyás Ferenc, a ROBIX Hungary Kft. Zirci gyárának vezetője részére. 2./ A képviselő-testület felkéri Zirc város jegyzőjén keresztül a Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársait, valamint a polgármester újévi ünnepi fogadásának szervezőjét a díszoklevél kitüntetés átadásának előkészítésére. Felelős: 1./ pontban: Ottó Péter polgármester 2./ pontban: Dr. Árpásy Tamás jegyző Határidő: 1./ és 2./ pontban: december 31. A Zirc Város Elismerő Oklevele kitüntető díszoklevél átadása megtörtént. 319/2010.(XII.20.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városért évben végzett kiemelkedő hasznos munkájának, tevékenységének elismeréseként a Zirc Város Elismerő Oklevele kitüntető díszoklevelet adományozza Kiss Ferenc zirci személy részére. 2./ A képviselő-testület felkéri Zirc város jegyzőjén keresztül a Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársait, valamint a polgármester újévi ünnepi fogadásának szervezőjét a díszoklevél kitüntetés átadásának előkészítésére. Felelős: 1./ pontban: Ottó Péter polgármester 2./ pontban: Dr. Árpásy Tamás jegyző Határidő: 1./ és 2./ pontban: december 31.

19 19 A Zirc Város Elismerő Oklevele kitüntető díszoklevél átadása megtörtént. 320/2010.(XII.20.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városért évben végzett kiemelkedő hasznos munkájának, tevékenységének elismeréseként a Zirc Város Elismerő Oklevele kitüntető díszoklevelet adományozza Wolfné Litter Beáta zirci személy részére. 2./ A képviselő-testület felkéri Zirc város jegyzőjén keresztül a Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársait, valamint a polgármester újévi ünnepi fogadásának szervezőjét a díszoklevél kitüntetés átadásának előkészítésére. Felelős: 1./ pontban: Ottó Péter polgármester 2./ pontban: Dr. Árpásy Tamás jegyző Határidő: 1./ és 2./ pontban: december 31. A Zirc Város Elismerő Oklevele kitüntető díszoklevél átadása megtörtént. 321/2010.(XII.20.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városért évben végzett kiemelkedő hasznos munkájának, tevékenységének elismeréseként a Zirc Város Elismerő Oklevele kitüntető díszoklevelet adományozza Hédl József zirci személy részére. 2./ A képviselő-testület felkéri Zirc város jegyzőjén keresztül a Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársait, valamint a polgármester újévi ünnepi fogadásának szervezőjét a díszoklevél kitüntetés átadásának előkészítésére. Felelős: 1./ pontban: Ottó Péter polgármester 2./ pontban: Dr. Árpásy Tamás jegyző Határidő: 1./ és 2./ pontban: december 31. A Zirc Város Elismerő Oklevele kitüntető díszoklevél átadása megtörtént. 322/2010.(XII.20.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városért végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként a ZIRC VÁROS KULTÚRÁJÁÉRT" szakmai kitüntetést adományozza Kapitány Dénes orgonaművész, zongoratanár részére. 2./ A képviselő-testület felkéri Zirc város jegyzőjén keresztül a Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársait, valamint az újévi polgármesteri fogadás szervezőjét a kitüntetés átadásának előkészítésére. Felelős: 1./ pontban: Ottó Péter polgármester 2./ pontban: Dr. Árpásy Tamás jegyző Határidő: 1./ és 2./ pontban: december 31. A ZIRC VÁROS KULTÚRÁJÁÉRT" szakmai kitüntetés átadása megtörtént. 323/2010.(XII.20.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városért végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként a ZIRC VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT" szakmai kitüntetést adományozza Varga Józsefné nyugdíjas, a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde volt dajkája részére.

20 20 2./ A képviselő-testület felkéri Zirc város jegyzőjén keresztül a Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársait, valamint az újévi polgármesteri fogadás szervezőjét a kitüntetés átadásának előkészítésére. Felelős: 1./ pontban: Ottó Péter polgármester 2./ pontban: Dr. Árpásy Tamás jegyző Határidő: 1./ és 2./ pontban: december 31. A ZIRC VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT" szakmai kitüntetés átadása megtörtént. 324/2010.(XII.20.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városért végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként a ZIRC SZOCIÁLIS ELLÁTÁSÁÉRT" szakmai kitüntetést adományozza Takács Józsefné, a Magyar Vöröskereszt Zirci Területi Szervezetének titkára részére. 2./ A képviselő-testület felkéri Zirc város jegyzőjén keresztül a Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársait, valamint az újévi polgármesteri fogadás szervezőjét a kitüntetés átadásának előkészítésére. Felelős: 1./ pontban: Ottó Péter polgármester 2./ pontban: Dr. Árpásy Tamás jegyző Határidő: 1./ és 2./ pontban: december 31. A ZIRC SZOCIÁLIS ELLÁTÁSÁÉRT" szakmai kitüntetés átadása megtörtént. 325/2010.(XII.20.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városért végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként a ZIRC VÁROS TISZTVISELŐJE" szakmai kitüntetést adományozza a Polgármesteri Hivatal osztályvezetői, Kapitány Zsolt és Kaszás Béla részére. 2./ A képviselő-testület felkéri Zirc város jegyzőjén keresztül a Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársait, valamint az újévi polgármesteri fogadás szervezőjét a kitüntetés átadásának előkészítésére. Felelős: 1./ pontban: Ottó Péter polgármester 2./ pontban: Dr. Árpásy Tamás jegyző Határidő: 1./ és 2./ pontban: december 31. A ZIRC VÁROS TISZTVISELŐJE" szakmai kitüntetés átadása megtörtént. 326/2010.(XII.20.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pannon Geodézia Kft. (8200 Veszprém, Victor Hugo u. 2.) ajánlatát fogadja el a város közműtérképének továbbvezetésére január 1. és december 31-ig terjedő időszakra. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. Határidő: 1./ pont esetén: azonnal 2./ pont esetén: december 31.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel. 24 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. november 30-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. november 30-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. november 30-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2007. október 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2007. október 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2007. október 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 4 / 2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. február 14-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. február 14-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. február 14-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 11-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 11-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-163/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. alapító okiratának módosítása Előadó:

Részletesebben

J E L E N T É S. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról J E L E N T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 77/2012.(X.25.) határozat 1./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XX. (XLVIII.) évfolyam 3. szám II/I. kötet 2010. április 28. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 69/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: Ekker-Horgos Mária pályázatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntések Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u.

Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u. Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u. 200-as ivóvízvezeték bővítése és cseréje, valamint Kozármisleny Kossuth-Petőfi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVIII. (XLVI.) évfolyam 4. szám 2008. június 13. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 70/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: Pintér Ágnes pályázatának tárgyalás nélküli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2009. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása

Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/279/2008. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc, Reguly Antal utca Bakonybéli utcától a Malom-árokig terjedő szakaszának csapadékvíz elvezetés

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...19. oldal 25/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXI. (XLIX.) évfolyam 11. szám 2011. december 15. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 220/2011. (XII. 15.) MÖK határozat: Egyetértés Boross István megbízásával

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVII. (XLV.) évfolyam 2. szám 2007. április 26. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 29/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: Megyei Bírósági ülnökök megválasztásáról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. január 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. január 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-i ülésére Tárgy: Kivitelező és műszaki ellenőr kiválasztása a Kubinyi-program keretében a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2016. január 25. (hétfő) 18,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2016. január 25. (hétfő) 15,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év november 29.-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola főzőkonyhájának működtetésének lehetőségei

Részletesebben

Határozatok 2013.05.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2013. (V.30.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.05.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2013. (V.30.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.05.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2013. (V.30.) Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvar Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság

Részletesebben

2016. évi nyílt-zárt határozatok. A Képviselő-testület 11 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

2016. évi nyílt-zárt határozatok. A Képviselő-testület 11 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 2016. évi nyílt-zárt határozatok A Képviselő-testület 11 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I. 6.) öh. határozata Napirend elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 30-án 17,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 30-án 17,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 20 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 30-án 17,10 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 45.598/2012. Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, valamint a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet átvételével kapcsolatos döntések

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2013. június 26-án 16.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének 2015. szeptember havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének 2015. szeptember havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. szeptember 07. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

48/2006. (V. 25.) Kgy. h. Az Országos Mentőszolgálat Nógrád Megyei Szervezete 2005. évi munkájáról és az elkövetkezendő feladatokról 45

48/2006. (V. 25.) Kgy. h. Az Országos Mentőszolgálat Nógrád Megyei Szervezete 2005. évi munkájáról és az elkövetkezendő feladatokról 45 SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 38/2006. (V.25.) Kgy. h. Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 3 II. A

Részletesebben

2014. február 18-i rendkívüli ülésére

2014. február 18-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Egyezségi megállapodás kötése a Vortex Építő Kft.-vel

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-26/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 5. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. március 27-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. március 27-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. március 27-i ülésre Tárgy: Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETE

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. augusztus 28.-i rendkívüli ülésére Tárgy: Új Kórházépület átalakítás és tetőtérbeépítés kivitelező kiválasztás közbeszerzési

Részletesebben

Módosító Okirat. 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete. 1.a melléklet

Módosító Okirat. 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete. 1.a melléklet 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete Módosító Okirat 1.a melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Alapító

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ABA NAGYKÖZSÉG

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ABA NAGYKÖZSÉG PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ABA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS NAGYKARÁCSONY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. május 30-án (hétfőn) 18:00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012.(VIII.31.) önkormányzati

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXII. (L.) évfolyam 8. szám 2012. december 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 25/2012. (XII. 20.) önkormányzati

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/ 244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvár Város Polgárőr Egyesülete 2013. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Egyúttal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 6794-1/2011. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE 2012. december 17-én Leányvár Község Önkormányzatával megtartott együttes képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 13.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (I.27.) Kt. sz. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. január 27-ei ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: Nyílt ülés: 1. Tájékoztató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. szeptember 15.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. szeptember 15.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. szeptember 15.-i ülésére Tárgy: A zirci 0154/7 helyrajzi számú külterületi ingatlan értékesítésre történő kijelölése Előadó:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. december 20-án 17,10 órai kezdettel.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. december 20-án 17,10 órai kezdettel. 25 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20-án 17,10 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt, a bizottság elnöke Gila Ferenc,

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016 január 28.-i ülésére Tárgy: Pápai Szakképzési Centrum Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma Zirc Alkotmány u. 16. konyha-étterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. február 25-én 17,05 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. február 25-én 17,05 órai kezdettel. tartott üléséről 7 / 2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. február 25-én 17,05 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme Jelen vannak: - a képviselő-testület tagjai közül:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására Ikt.szám: 18 807/2015. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. február 05-én megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 15 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2013. január 29-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVFOLYAM 5.sz. 2012. MÁJUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVOLYAM 5.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 7-29. oldal II.

Részletesebben

2004. évi testületi határozatok:

2004. évi testületi határozatok: 2004. évi testületi határozatok: 1/2004./01.19./ sz. önkormányzati határozat: döntött arról, hogy a Gyömrő és Térsége Vízi-közmű Szolgáltató Kft. által a 2004. évi víz- és csatornadíj lakossági kiegészítő

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

XVII.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2007. JÚNIUS

XVII.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2007. JÚNIUS XVII.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2007. JÚNIUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 5.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2010. évi 6. szám 2010. június KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2010. június 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

2016. ÉVI HATÁROZATOK. Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 1/2016. (I. 21.

2016. ÉVI HATÁROZATOK. Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 1/2016. (I. 21. 2016. ÉVI HATÁROZATOK 1/2016. (I. 21.) KT határozat előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monor Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 34-4/2013. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

I. a.) a település lakosságszáma 2010. január 1-én 1.000 fő feletti

I. a.) a település lakosságszáma 2010. január 1-én 1.000 fő feletti 102/2012.(V.11.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-22/2013/JT. 238-318/2013. sz. határozat 27-35.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. március 25-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. március 25-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. március 25-i ülésére 390/2009.(XII.17.)Kt.sz. 425/2008.(XII.17.) Kt. sz. határozat módosítása Jánoshalma Város képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 10/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. január 23-i ünnepi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XX. (XLVIII.) évfolyam 1. szám 2010. január 28. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2010. (I. 28.) MÖK határozat: Sopsits Árpád pályázatának elutasításáról 3/2010.

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 932-19/2011.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 932-19/2011. 195/2011.(X.11.) KT. Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testülete a 287/2010.(XII.21.),299/2010.(XII.21.),181/2010.(IX.21.), 204/2010.(IX.21.),223/2010.(X.20.),227/2010.(X.20.),238/2010.(XI.03.), 291/2010.(XII.21.),

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzati választások óta eltelt időszak történéseiről, képviselőtestület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 17.-i ülésére Tárgy: Zirc, Állomás utca melletti, valamint Állomás Alkotmány utca közötti kerékpárutak tervezett

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: 498/2009. (XII. 14.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a meghívóban szereplő

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Rendelőintézet alapító okirat módosítása Sorszám: IV/5 Előkészítette: Sápi András intézményi referens Döntéshozatal módja: Minősített többség az Mötv. 50. -a alapján Véleményező bizottság: Ügyrendi,

Részletesebben

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: 238/2012. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29. napjától határozatlan időre megválasztja

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Tárgy: módosított napirend elfogadása

Tárgy: módosított napirend elfogadása 2012. július 26-án 18,00 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi 133/2012.(VII.26.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének 1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e (nyílt) 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat az 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2009. (I.29.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség közbiztonsági helyzetéről készült

Részletesebben

Társasház homlokzat felújítási pályázat 2016.

Társasház homlokzat felújítási pályázat 2016. Társasház homlokzat felújítási pályázat 2016. A Társasházi ingatlanok felújításához nyújtott támogatásról szóló 6/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. -a alapján a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-7/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-7/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-7/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Javaslat ingatlan részterületének kisajátítást helyettesítő adásvétel útján történő értékesítésére

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból: 126/2011. (V. 27.) MÖK határozat A Hajdú Bihar megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2011. május 27-ei ülése napirendjét a következık szerint fogadja el: 1. Elıterjesztés gazdasági társaságok 2010. évi mérlegének

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 91. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 3. szám 2005. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 26/2005. (IV. 21.) MÖK határozat: Hanich Ferenc megbízásáról a dákai Batthyány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 8/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Önkormányzati intézmények alapító okirata módosítása Iktatószám:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. szeptember 1-jén a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2011. április 29-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács Sándor, Leel-Őssy György, Molnár Imre, Piroska

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-ei ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláspályázat kiírása Előadó:

Részletesebben