SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL"

Átírás

1 1 ÖNKORM ÉRT SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 19/2005. (VI.29.)ÖKT.r. Az Önkormányzat közművelődési feladata- 5. iról, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 10/2001. (III. 29.) ÖKT. rendelet módosításáról. 20/2005. (VI. 29.)ÖKT.r. A évi költségvetésről szóló 5/ (II.28.)ÖKT. rendelet módosításáról. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 158/2005. (VI.29.) A településrészek helyzete, különös te- 6. kintettel a településrészekre hozott döntések végrehajtására. 159/2005. (VI.29.) Beszámoló a Szentgotthárd Város és 6. Térsége Területfejlesztési Társulás Tanácsában végzett munkájáról. 160/2005. (VI.29.) A Körmendi Rendőrkapitányság ve- 6. zetője kinevezésének véleményezése. 161/2005. (VI.29.) Rendelőintézet Szentgotthárd közremű- 6 ködői lista bővítése iránti kérelem. 162/2005. (VI.29.) Markusovszky Kórház Szombathely és 6. Rehabilitációs Kórház és Gyógyfürdő Szentgotthárd Felügyelő Tanácsainak tagjaira javaslattétel.

2 2 163/2005. (VI.29.) Szakértői vélemény az integrált in- 7. tézmény létrehozásáról. 164/2005. (VI.29.) Családsegítő és Gyermekjóléti Szol- 7. gálat, Városi Gondozási Központ, Városi Óvoda alapító okiratainak módosítása. 165/2005. (VI.29.) Városi Óvoda álláshelyeinek határozott 7. időre szóló betöltés iránti kérelme. 166/2005. (VI.29.) Városi Óvoda kérelme maximális csoport- 7. létszámtól való eltérés miatt. 167/2005. (VI.29.) Takács Jenő Zeneiskola üres álláshely 8. betöltése iránti kérelem. 168/2005. (VI.29.) Takács Jenő Zeneiskola tevékenység bő- 8. vítése iránti kérelem. 169/2005. (VI.29.) Vörösmarty Mihály Gimnázium és Kol- 8. légium felügyeleti ellenőrzése. 170/2005. (VI.29.) Móra Ferenc Városi Könyvtár nyári zár- 8. vatartása. 171/2005. (VI.29.) Közművelődési tevékenység egyesületi for- 9. mában történő ellátása érdekében pályázat kiírása. 172/2005. (VI.29.) A Kossuth Filmszínház vállalkozásba adása /2005. (VI.29.) A kábítószer-fogyasztás helyzete Szentgott- 9. hárdon. 174/2005. (VI.29.) Polgármesteri Hivatal álláshely betöltés iránti kérelme /2005. (VI.29.) Szentgotthárd Város Önkormányzata és az 10. ELAMEN RT. közötti megállapodás módosítása. 177/2005. (VI.29.) Naturpark KHT-ban lévő üzletrész eladása /2005. (VI.29.) Régióhő Kft. átalakítása. 10.

3 3 179/2005. (VI.29.) Kisebbségi önkormányzatokkal kötött 11. együttműködési megállapodások módosítása. 180/2005. (VI.29.) Beszámoló a Közszolgáltató Vállalat évi gazdálkodásáról, és a évi üzleti terv elfogadása. 181/2005. (VI.29.) Idegenforgalmi intézkedési terv /2005. (VI.29.) Hársas-tó idegenforgalmi hasznosítása /2005. (VI.29.) Ipari parki letelepülés ösztönzés lehe- 12. tőségének vizsgálatáról. 184/2005. (VI.29.) Szentgotthárd Aquapark és Ipari Park I. 12. ütemű terület szabályozási terv módosítása. 185/2005. (VI.29.) A folyékony hulladék heiligenkreuzi 12. szennyvíztisztítóba történő elhelyezése. 187/2005. (VI.29.) Tóth Károly Szentgotthárd, Petőfi u szám alatti lakos és Szentgotthárd Város Önkormányzata közötti területrendezés. 188/2005. (VI.29.) A Szentgotthárd-rábafüzesi 2291/2 hrsz- 12. ú ingatlanra beérkezett igény elbírálása. 189/2005. (VI.29.) Terület értékesítés. (Schäffer Albin) /2005. (VI.29.) Ingatlan értékesítés. (Suba Kft.) /2005. (VI.29.) Eladási ár meghatározása.(németh Ferenc) /2005. (VI.29.) Kukor Sándor Szentgotthárd, Örökzöld u.3. szám alatti lakos elhelyezése; életjáradéki 13. szerződés elfogadása. 193/2005. (VI.29.) Pályázat benyújtása TRI-PANNON Kulturális Fesztiválra /2005. (VI.29.) Önkormányzati bérlakásban lakók vagyoni. 14. helyzete felmérésének elrendelése. 195/2005. (VI.29.) Malinóczki István lakásügyi kérelme. 14.

4 4 196/2005. (VI.29.) Lakáscélú támogatási kérelem /2005. (VI.29.) Havasi József kamatmentes kölcsön- 14. tartozás elengedése iránti kérelem. 198/2005. (VI.29.) RENOVÁL Kft. helyiség albérletbe 14. adási kérelme. 199/2005. (VI.29.) Bérleti szerződés jóváhagyás iránti 15. kérelem. (Soós Eszter) 200/2005. (VI.29.) Helyiség igény információs iroda nyitása 15. iránt (VI.29.) Garázsbérleti kérelem. (Árpád u.11.) /2005. (VI.29.) Garázsbérleti kérelem. (Széchenyi u.21.) /2005. (VI.29.) Garázsbérleti kérelem.(kossuth l.u.3.) /2005. (VI.29.) Black Velvet Kft. bérleménnyel 15. kapcsolatos kérelme. 205/2005. (VI.29.) A Vörösmarty Mihály Gimnázium kérel- 16. me maximális osztálylétszámtól való eltérés miatt.

5 5 ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2005. (VI. 30.) ÖKT. rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 10/2001. (III. 29.) ÖKT. rendelet módosításáról (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) A Rendelet 4. első francia bekezdése így módosul: -Pannon Kapu Közművelődési Egyesület Szentgotthárd- az Önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján. (2) A Rendelet ezen -a egyebekben változatlanul érvényes. 2. (1) A Rendelet 5. (1)bek. a)pontja így módosul: (Az Önkormányzat közművelődési feladatainak finanszírozása) Teljes mértékben biztosítja az intézmények működéséhez szükséges feladatokat, az alkalmazottak bérét; a közművelődési megállapodásban meghatározott mértékig támogatja a közművelődési feladatokat ellátó egyesület által végzett munkát. (2) A egyebekben változatlan. 3. (1) A Rendelet 6. (4)bek. így egészül ki: A foglalkoztatottak létszámát az intézmények és a közművelődési feladatot megállapodás alapján ellátó szervezet (Egyesület) szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni. Az intézmények e szabályzatait a fenntartó hagyja jóvá. (2) Ezen egyebekben nem változik. 4. A Rendelet 7. második bekezdése így változik: francia integrált oktatási intézmény, és a III. Béla Szakképző. 5. Ez a rendelet szeptember 01. napján lép hatályba. Kihirdetés napja:2005.vi.30. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2005. sz. (06.29) ÖKT. rendelete a évi költségvetésről szóló 5/2005. (II.28.) ÖKT. rendelet módosításáról /továbbiakban: rendelet/ Szentgotthárd Város Önkormányzat az 5/2005. (II.28.) ÖKT. rendelet 16. -a alapján a évi költségvetésről szóló 5/ (II.28.) ÖKT. rendeletet módosítja. 1.. A rendelet 2..-a helyébe a következő lép: /1/ A Képviselő-testület a évi költségvetés bevételi főösszegét e/ft-ban állapítja meg /4.sz. melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzat e/ft-al nő/. A Képviselő-testület a évi költségvetés kiadási főösszegét

6 e/ft-ban állapítja meg /2.sz., 3.sz. melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzat e/ft-al nő/. 2.. A rendelet 6.. (5) helyébe a következő lép: /1/ A Képviselő-testület az általános tartalékot e/ft-al, e/ft-ra csökkenti /ebből polgármesteri keret 780 e/ft, katasztrófa alap e/ft, a működési céltartalékot e/ft-tal e/ft-ra, a felhalmozási céltartalékot e/ft-tal e/ftra csökkenti. 3.. A rendelet egyebekben nem változik /2005.számú Képviselő-testületi Szentgotthárd Város és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Tanácsában végzett munkáról szóló beszámolót megismerte és tudomásul vette. 160/2005.számú Képviselő-testületi Képviselő-testülete Szendrődi Barnabás rendőr alezredesnek a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Körmendi Rendőrkapitányságának kapitányságvezetőjévé történő kinevezésével egyetért, azt támogatja. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetve: VI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 158/2005.számú Képviselő-testületi városrészek helyzetéről 2004-ben készített előterjesztések alapján hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót és a városrészi önkormányzatok vezetői által adott tájékoztatót elfogadja azzal, hogy a meghozott határozatok végrehajtásáról folyamatosan gondoskodni kell. Határidő: folyamatos Felelős:Városrészi Önkormányzatok vezetői 161/2005.számú Képviselő-testületi Rendelőintézet Szentgotthárd kérelmét támogatja és engedélyezi a 341/2003.sz. határozatban elfogadott közreműködési lista bővítését heti 5 óra neurológiai szakrendeléssel. Felelős: Dr.Krajczár Róbert irodavezető Dr.Mesterházy Mária intézményvezető főorvos 162/2005.számú Képviselő-testületi 1./ Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza Egyetemi Oktatókórház Felügyelő Tanácsába Dr.Schultz Antal fogszakorvost, rendelőintézet-vezető helyettest javasolja tagnak.

7 7 2./ Vas Megyei Rehabilitációs Kórház és Gyógyfürdő Szentgotthárd Felügyelő Tanácsába Dr.Tar Zsuzsanna pszichiáter szakorvost javasolja tagnak. Felelős: Dr.Krajczár Róbert irodavezető Kovács Tiborné óvodavezető Fábián Béláné intézmélnyvezető Sohárné Domiter Edit intézményvezető 165/2005.számú Képviselő-testületi 163/2005.számú Képviselő-testületi 1./ Szentgotthárd város Önkormányzatának z integrált intézménnyé történő átszervezéshez beszerezte a közoktatási szakértő véleményét, ez alapján július 1- jétől működteti a Szentgotthárdi Integrált Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt. Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 2./ Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt, hogy az átszervezésről a megyei önkormányzat véleményét szerezze be. Felelős: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 3./ Rábafüzesről bejáró gyermekek és tanulók szállításának megoldásáról legkésőbb az augusztusi ülésen dönt. Dr.Krajczár Róbert irodavezető 164/2005.számú Képviselő-testületi Városi Óvoda, a Városi Gondozási Központ és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítását az 1.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Városi Óvoda kérelmét támogatja és engedélyezi a nyugdíjazás miatt megüresedő 2 álláshely-felmentési időre- határozott időre (2005. szeptember január 2-ig) szóló betöltését. Egyben felkéri az Óvoda Vezetőjét, hogy a két álláshely végleges, határozatlan időre szóló betöltését jogszabályoknak megfelelően pályáztatás útján töltse be január 3-tól., illetve a pályázat kiírására 2005.szeptember 30. Felelős: Dr.Krajczár Róbert irodavezető Kovács Tiborné óvodavezető 166/2005.számú Képviselő-testületi 1./ Városi Óvoda kérelmét elfogadja és engedélyezi, hogy oktatásszervezési okok miatt a 2005/2006-os tanévben a székhely óvodában a két nagycsoport fővel működjön. Felelős: Dr.Krajczár Róbert irodavezető Kovács Tiborné óvodavezető 2./ Képviselő-testülete kérelmet nyújt be az OKÉV-hez, hogy a Városi Óvoda a 2005/2006-os tanévben a két nagy- csoportjában a maximális létszámot túlléphesse. Határidő: július 1. Dr.Dancsecs Zsolt jegyző

8 8 167/2005.számú Képviselő-testületi Takács Jenő Zeneiskola kérelmét támogatja és engedélyezi, hogy a rézfúvós-ütős álláshelyet július 1-jétől határozatlan időre betöltse. Felelős:Dr.Krajczár Róbert irodavezető Csukly Gergely igazgató 168/2005.számú Képviselő-testületi 1./ z integrált oktatási intézmény tagintézményeként működő Takács Jenő Zeneiskola kérelmét elfogadja és támogatja az intézmény tevékenység bővítését augusztus 30-val új művészeti ág a képző- és iparművészet irányába. Ennek következtében az integrált intézmény alapító Okiratát az 1.sz.melléklet szerint módosítja. Felelős: Csukly Gergely igazgató Viniczay Tibor polgármester Dr.Krajczár Róbert irodavezető 2./ Takács Jenő Zeneiskola intézményi létszám tekintetében az 51/2005. számú határozat 5. pontját módosítja és augusztus 16-tól az intézmény engedélyezett létszámát 14,5 főben határozza meg. (13,5 fő pedagógus, 1 ügyviteli dolgozó). Felelős: Csukly Gergely igazgató Jakabné Palkó Edina irodavezető Dr.Krajczár Róbert irodavezető 3./ Takács Jenő Zeneiskola tevékenység bővítésének fedezetére a évben 1.735,- e/ft-ot biztosít a működési hitelkeret terhére. Egyben felkéri a Pénzügyi Irodát, hogy a normatíva tényleges elszámolásával az állami támogatást a szeptemberében beíratott tanulók után megigényelni szíveskedjen., ill évi normatíva tényleges elszámolása Felelős:Jakabné Palkó Edina irodavezető,csukly Gergely igazgató 169/2005.számú Képviselő-testületi Vörösmarty Mihály Gimnázium és Kollégium felügyeleti ellenőrzéséről készített összegző jelentését megismerte és elfogadja. Megállapítja, hogy az intézmény a törvényeknek, jogszabályoknak megfelelően végzi tevékenységét. Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az intézkedési javaslatban megfogalmazott feladatok végrehajtásában járjon el. integrált intézmény vezetője Bedics Sándor igazgató 170/2005.számú Képviselő-testületi Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelmét támogatja és engedélyezi július 18-tól augusztus 13-ig a felnőtt részleg, július 25-től augusztus 13-ig a gyermek részleg zárva tartását. Az olvasók tájékoztatásáról az intézmény igazgatója köteles gondoskodni. Felelős: Dr.Krajczár Róbert irodavezető Molnár Piroska igazgató 171/2005.számú Képviselő-testületi 1./Szentgotthrád Város Önkormányzatának Művelődés Háza és Színház intézményét augusztus 31-i hatállyal jogutód nélkül megszünteti az 1.

9 9 sz. melléklet szerinti megszüntető okirat alapján. 2./ z évi CXL. tv. 79. (1)bek. szerint az önkormányzati rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására az e törvény követelményeinek megfelelő jogi személlyel PANNON KAPU Egyesület közművelődési megállapodást köt. Felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására azzal, hogy annak e.3.)pontjában szereplő működési kiadás 2,5 %-a szövegrész helyébe a évi támogatás mértéke szövegrész kerüljön. 3./ Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a közművelődés napi működését továbbra is a Kossuth L. úti épületben látja el. Ez esetben a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat intézménye az épület bal oldali földszinti helyiségeiben kap helyet, melyet a Műszaki Iroda a Szolgálat vezetőjével történt azonnali felmérést követően átalakít. Határidő: 1.pontnál: 2005.augusztus pontnál: július / azonnal Felelős:1.,2.pontnál: Viniczay Tibor polgármester Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 3.ponntnál:Dr.Dancsecs Zsolt jegyző Fekete Tamás irodavezető Szepesiné Fuisz Erika igazgató Sohárné Domiter Edit intézményvezető 172/2005.számú Képviselő-testületi Kossuth Filmszínház vállalkozásba adása c. előterjesztés 1.számú melléklete szerinti pályázati kiírást fogadja el IX.01-től a Kossuth Filmszínházat működtetésre átadja. A pályázatot a Szentgotthárdi Hírek c. lapban, a GOTTHÁRD TV-ben és a Szentgotthárd.hu. honlapon kell közzétenni, illetve a korábban már pályázó részére meg kell küldeni. A pályázati kiírás részletes dokumentációját a Polgármesteri Hivatalban a Jogi-és Koordinációs Irodában lehet átvenni. A beérkezett pályázat(ok) elbírálására a következő testületi ülésen kerül sor. Benyújtási határidő: /2005.számú Képviselő-testületi Kábítószer-fogyasztás helyzete Szentgotthárdon tárgyban készített beszámolót a mellékletekben szereplő, intézmények által készített beszámolókkal együtt tudomásul veszi és elfogadja. A Képviselő-testület kéri a beszámolót készítő intézményeket, hogy működésük során a jövőben is kellő hangsúlyt fektessenek a kábítószerfogyasztás elleni küzdelemre, a drogprevenciós munkára. Felelős: intézményvezetők 174/2005.számú Képviselő-testületi Képviselő-testülete július 1. napjától engedélyezi a Polgármesteri Hivatal nyugdíjazás miatt megüresedő álláshelyének betöltését azzal a feltétellel, hogy az önkormányzati intézményekben létszámleépítés miatt elbocsátásra kerülő, megfelelő végzettséggel rendelkező közalkalmazott részére kell az álláshelyet felkínálni. Az álláshely betöltéséhez többlet költségvetési támogatást nem biztosít. Határidő: július 11. Felelős: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 175/2005.számú Képviselő-testületi

10 10 1./ Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Elamen RT. a téves számítás miatti rezsikulcs különbözet következtében az Önkormányzatot ért többletkiadást köteles visszafizetni kamattal növelten az Önkormányzat részére. Határidő: közlésre azonnal Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 6./ A Képviselő-testület felkéri az Elamen RT-t, hogy végezze el a III.Béla Szakképző Iskola kollégium konyhájában az energetikai rendszer szétválasztásával a konyharész teljes leválasztását. Határidő: 2005.szeptember 30. Felelős: Fekete Tamás irodavezető 2./ A Képviselő-testület nem járul hozzá, ahhoz, hogy az Elamen RT. a rezsiköltség mértékét az alapmegállapodásban rögzített 75 %-ról 80 %-ra megemelje. 3./ A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a III.Béla Szakképző Iskola kollégiumában lévő konyha továbbra is főzőkonyhaként működjön, melynek működési feltételeit az Elamen RT. köteles biztosítani. Az önkormányzat intézményéből eredetileg átvett dolgozók létszámát nem csökkentheti. Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 4./ z Önkormányzat és az Elamen Rt. közötti alap-megállapodást a Rábafüzesi tálalókonyha megszüntetése miatt július 1-től történő módosításához hozzájárul. Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 5./ Képviselő-testülete felkéri Szentgotthárd Város Jegyzőjét, hogy a határozatok alapján a szerződés módosítását készítse el, és egyben felhatalmazza Szentgotthárd Város Polgármesterét, hogy a határozatoknak megfelelő szerződés módosítást aláírja. 177/2005.számú Képviselő-testületi a Natúrpark Térségfejlesztési KHT-ban lévő üzletrészét Őr Zoltán őriszentpéteri lakos, a KHT ügyvezetője számára 500,-e/Ft-os névértéken értékesíti azzal, hogy ennek a kifizetési határideje december 01. Az adásvételi szerződés elkészíttetése a vevő feladata. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 178/2005.számú Képviselő-testületi Képviselő-testülete egyenlőre nem lép ki a Régióhő Kft-ből, viszont felkéri annak ügyvezetőjét egy a Kft. költségeit csökkentő komplex racionalizálási programterv - ami tartalmazza a költségek városonkénti elhatárolását is- és ennek alapján egy üzleti terv elkészítésére. elkészítésre: szeptember /2005.számú Képviselő-testületi Kisebbségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások

11 11 módosítását az 1. számú melléklet szerint elfogadja. Felelős: Jegyző Jogi és Koordinációs Iroda 180/2005.számú Képviselő-testületi 1./ z Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat évi beszámolóját jóváhagyja, az abban foglaltakat elfogadja. Vass József igazgató 2./ z Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat évi üzleti tervét elfogadja. Felelős: Vass József igazgató 181/2005.számú Képviselő-testületi z idegenforgalmi koncepció végrehajtásáról készített, az 1.sz. melléklet szerinti javaslatot elfogadja. A program végrehajtásáról évente két.alkalommal kér jelentést a Polgármesteri Hivataltól. Határidő: folyamatos 182/2005.számú Képviselő-testületi Hársas-tó idegenforgalmi hasznosításának lehetőségei közül az előterjesztésben meghatározottak közül az alábbiakat fogadja el: 1.) A tógondnokság feladatait az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat; az önkormányzat erdőmezőőre és a Horgász Egyesület, valamint a Polgármesteri Hivatal külön megállapodásban rendezze. 2.) A Hársas-tónál a megfelelő higiénés feltételeket biztosítani kell. A meglévő objektumokat fokozott gondossággal kell rendben tartaniugyanakkor keresni kell új lehetőségeket is. 3.) A Hársas-tó körül és a tóhoz vezető utakon turistajelzéseket kell elhelyezni. Az idegenforgalmi kiadványok között a szentgotthárdi gyalogos- és kerékpártúrákról legalább szórólapot kell megjelentetni. 4.) Meg kell vizsgálni a Hársas-tó mellett a gát északi oldalán egy olyan építmény elhelyezésének lehetőségét, amelyben vendéglátó tevékenység, szociális kiszolgálás is lehetséges. Ennek kivitelezéséhez elsősorban magántőkét kell bevonni. Az épület elhelyezésének lehetősége esetén erről a testületnek be kell számolni. Ugyan úgy meg kell vizsgálni a Hársas-tó feletti dombon egy kilátó elhelyezésének lehetőségét. A kérdést a testület elé be kell terjeszteni. 5.) A Képviselő-testület a tó vízminőségének biztosítását elsődlegesnek tekinti. Ehhez felkéri valamennyi, ez ügyben hatáskörrel bíró szervezetet, valamint külön is a Szentgotthárdi Horgászegyesületet a folyamatos együttműködésre. Továbbá a folyékony szennyvízkezelésre vonatkozó előírások szigorúbb ellenőrzését kéri az Apátistvánfalva Község Önkormányzatától. Határidő: 1./,2./,3./, pontra: azonnal 4./ pontra: októberi testületi ülés 5./ pontra: folyamatos Felelős:1./pontért:Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat vezetője, Vass József igazgató,

12 12 Bugán József erdőgazdálkodó, Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 2./ pontért: Fekete Tamás Műszaki Irodavezető 3./,4./pontért: Viniczay Tibor polgármester 5./pontért:Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat vezetője, Vass József igazgató, Fekete Tamás irodavezető 183/2005.számú Képviselő-testületi z Ipari parki betelepülés ösztönzés helyzetelemzés, tájékoztató -t tárgyalási alapnak, kiindulópontnak elfogadja, az abban foglaltakkal egyetért. Felkéri a polgármestert részletes alátámasztó anyag kidolgozására. Határidő: szeptember 184/2005.számú Képviselő-testületi 1./ z AQUAPARK tömbterület Szabályozási Tervének módosítását a tervezett szállodaegység megvalósíthatósága érdekében támogatja. Forrása: a szálloda részére értékesítésre kerülő építési telek bevétele készült beszámolót elfogadja, egyetért, hogy a szolgáltatás végzésére Szentgotthárd Város és Térsége Kistérségi Tárulás pályázatot írjon ki és bevezetése január 1-én történjen. Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető 187/2005.számú Képviselő-testületi 1./ tulajdonában lévő Szentgotthárd 1206/2. hrsz-ú ingatlant 1250,-Ft négyzetméterenkénti áron eladja az 1207/1. hrsz-ú ingatlan szükséges részét 1.250,-Ft négyzetméterenkénti áron megvásárolja Tóth Károly Szentgotthárd, Petőfi u. 23. szám alatti lakostól. A Szentgotthárd 1203/1, 1203/2, 1203/3, 1205/3, 1205/4, 1205/5, 1206/1 és 1207/1 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekhatár-rendezés átvezetéséhez hozzájárul, az 1205/3 hrsz-ú ingatlanra vízelvezetési szolgalmi jog feltüntetéséhez hozzájárul.a felmerülő költségek fedezete az 1206/2. hrsz-ú ingatlan eladásból származó bevétel. Felelős: műszaki iroda, Fekete Tamás 2./A Képviselő-testület az Ipari Park I. ütemű területén a 0281/5 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a Szabályozási Terv módosítását a beépítési százalék növelése érdekében támogatja. Felelős:Fekete Tamás műszaki irodavezető 185/2005.számú Képviselő-testületi folyékony hulladék heiligenkreuzi szennyvíztisztítóba történő elhelyezhetőségéről 188/2005.számú Képviselő-testületi Szentgotthárd-Rábafüzesi 2291/2 hrsz-ú 1146 m 2 beépítetlen területet nem értékesíti és használatba sem adja. Megbízza az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalatot, hogy a gondozatlan részt kaszálja le. 189/2005.számú Képviselő-testületi

13 13 szentgotthárdi 0908/29 hrsz-ú 6186 m2 területű rét és út művelési ágú, valamint a szentgotthárdi 0910/9 hrsz-ú 4340 m2 területű, szántó művelési ágú ingatlanokban lévő 240/1440 részarányát Schäffer Albin Szentgotthárd, Tótfalusi u. 30. szám alatti lakos részére értékesíti. Az eladási ár: 0908/29 hrsz-ú rét ingatlan esetében nettó ,-Ft, a 0910/9 hrsz-ú szántó ingatlan esetében nettó ,-Ft. Az adásvételi szerződés elkészíttetése a vevő feladata. Az adás-vételi szerződés elkészítésének és a vételár egyösszegben történő befizetésének végső határideje az eladási ajánlat kézhezvételét követő 15 napon belül. A határidő elmulasztása jogvesztő. vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) ÖKT. rendelet 13. (5) bekezdés szerint a helyben szokásos módon (Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, és a Városi TV.) meghirdeti eladásra. Az eladási ár nettó ,-Ft. Ajánlatok beérkezési határideje: július 15. Az ingatlan eladásáról a Képviselőtestület a legjobb ajánlattevő javára dönt. Az adás-vételi szerződés elkészíttetése a vevő feladata. Az adás-vételi szerződés aláírásának végső határideje az eladási ajánlat kézhezvételét követő 15 napon belül. A határidő elmulasztása jogvesztő. 192/2005.számú Képviselő-testületi 190/2005.számú Képviselő-testületi szombathelyi 6753 hrsz-ú ingatlanban lévő részarányát a Suba 2003 Ingatlanforgalmazó KFT részére tulajdonosi közösség megszüntetése címen pályázat kiírása nélkül bruttó ,-Ft-ért értékesíti. Az adásvételi szerződés elkészíttetése a vevő feladata. Az adás-vételi szerződés elkészítésének, és a vételár egyösszegben történő befizetésének végső határideje: augusztus 31. A határidő elmulasztása jogvesztő. 191/2005.számú Képviselő-testületi Képviselő-testülete szentgotthárdi 081 hrsz-ú 3119 m 2 területű erdő művelési ágú ingatlanban lévő 12/32 tulajdoni részarányát az Önkormányzat 1./ Képviselő-testülete Kukor Sándor Szentgotthárd, Örökzöld út 3. szám alatti lakos részére rendelkezésre állás esetén egy szociális bérlakást utal ki-mely kiutalás kedvezményezettje vele lakó testvére Kukor Istvánegyúttal Kukor Sándorral életjáradéki szerződést köt, a Szentgotthárd 737. hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának átruházásával, Kukor Sándor részére élete végéig havi ,- forint életjáradékot biztosít. Egyúttal elfogadja a melléklet szerinti életjáradéki szerződést. 2./ tulajdonjog megszerzése, az útterület biztosításához szükséges telekalakítás ingatlan-nyilvántartási átvezetése után a Szentgotthárd 737 hrsz-ú ingatlan felosztásával kialakuló építési telket-a telken levő épületekre vonatkozó elbontási kötelezettség előírásai mellettnettó 3.000,-Ft+ÁFA/m 2 eladási áron értékesíti.

14 14 Felelős: műszaki iroda, Fekete Tamás 193/2005.számú Képviselő-testületi Képviselő-testülete támogatja a TRI-PANNON Kulturális Fesztivál című pályázat benyújtását az INTERREG IIIA program keretén belül. A pályázat benyújtásához szükséges ,-Ft önrészt a 2006 évi költségvetésének terhére biztosítja. Határidő: július 194/2005.számú Képviselő-testületi z Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokban lakó bérlők jövedelmi és vagyoni viszonyainak felmérését rendeli el. A bérlők által közölt adatok bekérése a szociális ellátások igénybevételéhez szükséges formanyomtatványokon történik. A határozat közlése és a nyomtatványok kiküldésének határideje július 20. A visszaküldés határideje augusztus 15. Az adatok elemzéséről készített összefoglalást a Képviselő-testület szeptemberi ülésére kell előterjeszteni. 195/2005.számú Képviselő-testületi 71/2005. számú határozatában foglalt csereingatlan biztosításának végső határidejét augusztus 15. napjában határozza meg. Amennyiben a fenti határidőre a csere ingatlanok nem állnak rendelkezésre, úgy a Képviselőtestület a 71/2005. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 196/2005.számú Képviselő-testületi Képviselő-testülete Mühl Károly an.:bognár Brigitta és felesége Mühl Károlyné 1969., an:tóth Margit Szentgotthárd, Május l.u.2. szám alatti lakosok részére ,-Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt., szerződéskötésre július /2005.számú Képviselő-testületi Képviselő-testülete Havasi József és felesége Szentgotthárd, Rózsa F. u. 28. szám alatti lakosok részére nyújtott ,-Ft kamatmentes kölcsönből hátralévő ,-Ft megfizetését elengedi. A jelzálogjog törléséhez hozzájárul. 198/2005.számú Képviselő-testületi RENOVÁL Kft. Szombathely március 31-én kelt és április 19-én (a Szentgotthárd, Széll K. tér 20. szám alatti üzlethelyiségekre vonatkozó) módosított bérleti szerződést nem vizsgálja felül, és a 108/2005. számú határozatát nem módosítja. 199/2005.számú Képviselő-testületi 1./ Szentgotthárd, Széll K. tér 19. szám alatti üzlethelyiségre Soós Eszter és Socic Frank által május 19-én kötött megállapodást nem hagyja jóvá.

15 15 2./ A Képviselő-testület Kovács Miklós Szentgotthárd, Vörösmarty u.6. szám alatti lakosnak a Szentgotthárd, Széll K. tér 19. szám alatti üzlethelyiségre vonatkozó bérlőtársi jogviszonyának megszüntetésével egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a helyiség bérlője egyedül Soós Eszter legyen. 200/2005.számú Képviselő-testületi Magyarország-Szlovénia Phare CBC projekt keretében nyitandó információs irodához bérbeadható helyiség hiánya miatt önkormányzati helyiséget biztosítani nem tud. Támogatja az oktatási intézmények valamelyikében felszabaduló irodahelyiségekben történő elhelyezést. 201/2005.számú Képviselő-testületi Szentgotthárd, Árpád u. 11. szám alatti 955/6/A/18 hrsz-ú 16 m 2 alapterületű garázshelyiségre Bendekovics Lívia Szentgotthárd, Árpád u. 16. szám alatti lakossal meghatározott időre (2006. május 31-ig) szóló bérleti szerződés megkötéséhez hozzájárul., szerződéskötésre július /2005.számú Képviselő-testületi Szentgotthárd, Széchenyi u. 11. szám alatti 1162/A/12 hrsz-ú 17 m2 alapterületű garázsra Kiss Gábor Szentgotthárd, Deák F. u szám alatti lakossal történő meghatározott időre (2006. május 31-ig) szóló bérleti szerződés megkötéséhez hozzájárul., szerződéskötésre július /2005.számú Képviselő-testületi Szentgotthárd, Kossuth L.u.3. szám alatti 36/A/6 hrsz-ú 14 m2 alapterületű garázsra Merkli Judit Szentgotthárd, Árpád u. 2/C. II/6. szám alatti lakossal meghatározott időre (2006. május 31-ig) szóló bérleti szerződés megkötéséhez hozzájárul. A bérleti szerződés megkötésének végső határideje július 15. A határidő elmulasztása jogvesztő., szerződéskötésre július /2005.számú Képviselő-testületi 1./ Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Black Velvet 2005 Kft az általa bérelt Szentgotthárd, Széll K. tér 21. alatti bérleményben fagyizócukrászda-kávézó kialakítása érdekében átépítést és komfortosítást hajtson végre. Ennek összes költsége a bérlőt terheli. 2./ Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Szentgotthárd, Széll K. tér 19. alatti társasházban a Széll K. tér 21. alatti 3/A/9 hsz-ú használaton kívüli helyiséget és az ezzel szomszédos használaton kívüli helyiséget átalakítsa, ezeket a Széll K. tér 19. és Széll K. tér 21. alatti társasházak földszintjén lévő helyiségeket egybenyissa. Az átalakítás eredményeként egy üzlethelyiség alakul ki, melyre új tartalmú bérleti szerződést köt a Black-Velvet 2005 Kft-vel. A

16 16 felújítás, átalakítás összes költsége a Kft-t terheli. 3./ Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Széll K. tér 21. alatti társasházban a jelenleg a Black Velvet 2005 Kft. által használt bérleményhez tartozó Tároló és WC helyiségek a Széll K. tér 21. alatti társasház tulajdonosainak közös tulajdonába kerüljön; a bérlemény melletti társasházi közös vagyont képező folyosórész pedig az Önkormányzat tulajdonába kerüljön és a Black Velvet Kft. bérleményének részévé váljon. Az ehhez szükséges társasházi alapító okirat-módosítást, csereszerződést és minden egyéb dokumentumot a bérlő köteles saját költségén elkészíttetni. 4./ A beruházás elkészülte után a bérlővel új bérleti szerződést kell kötni, ami az elkészült, felújított üzletre vonatkozik szeptember 30-ig a bérlemény használatáért bérleti díjat fizetni nem kell. Határidő: 1.,-4.pont esetén az átalakítás befejezésére, valamennyi módosítás elkészíttetésére és a bérleti szerződés módosítására-megkötésére: legkésőbb szeptember 30. Felelős: - a közlésért: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző -a megállapodások aláírásáért: Viniczay Tibor polgármester 205/2005.számú Képviselő-testületi Vörösmarty Mihály Gimnázium kérelmét elfogadja és engedélyezi, hogy oktatásszervezési okok miatt a 2005/2006-os tanévben a nyelvi előkészítő osztály létszáma 31 fővel működjön. Felelős: Dr.Krajczár Róbert irodavezető Enzsel István igazgató 2./ Képviselő-testülete kérelmet nyújt be az OKÉV-hez, hogy a Vörösmarty Mihály Gimnázium a 2005/2006-os tanévben a nyelvi előkészítő osztály a maximális létszámot túlléphesse. Határidő: július 1. Dr.Dancsecs Zsolt jegyző

17 17 KÉSZÜLT: a Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalban 40 példányban FELELŐS KIADÓ: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL 1 ÖNKORM ÉRT SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 16/2005. (V. 27.)ÖKT.r. Szerve- 4. zeti és Működési Szabályzatáról, valamint mellékleteiről

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3575-1/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére. Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére. Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/82-8/ 2007. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól,

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű és a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I- III negyedéves teljesítéséről 2. Pályázat a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény magasabb

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjog rendezésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

I. a.) a település lakosságszáma 2010. január 1-én 1.000 fő feletti

I. a.) a település lakosságszáma 2010. január 1-én 1.000 fő feletti 102/2012.(V.11.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

K I V O N A T. 254/2015. számú Képviselő-testületi határozat:

K I V O N A T. 254/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 503-254/2015. szám 254/2015. számú Képviselő-testületi határozat: Város Önkormányzatának képviselő-testülete zárt ülésen kívánja tárgyalni a A i Eszközkezelő- és Településfejlesztő Kft és a i Ipari Park

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013. 246/2013.(X.29.) KT 1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 61/2012.(III.06.), 94/2012.(IV.24.), 232/2012.(IX.11.), 235/2012.(IX.11.), 269/2012.(X.30.),271/2012.(X.30.), 47/2013.(III.05.),

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. ÁPRILIS 28. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. ÁPRILIS 28. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 12/2010. (IV. 29.) ÖKT. r. A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási 3. formák szabályairól

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

2005. június hó 24. 8. szám. Tartalomjegyzék. 66/2005. (VI. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája,

2005. június hó 24. 8. szám. Tartalomjegyzék. 66/2005. (VI. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, 2005. június hó 24. 8. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 65/2005. (VI. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 26/2013. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2013. január 17-i ülésének J E G

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

2012. évi 15. szám 2012. szeptember 13. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 15. szám 2012. szeptember 13. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 15. szám 2012. szeptember 13. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 52/2012. (IX. 13.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 14:04 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 14:04 órakor megtartott nyílt üléséről. Szentgotthárd Város Önkormányzata Szentgotthárd 644-4/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 14:04 órakor megtartott nyílt

Részletesebben

1/2004.(I.15.) 1/2004.(I.15.) Önk. sz. határozat. 2/2004.(I.29.) 2/2004.(I.29.) Önk. sz. határozat

1/2004.(I.15.) 1/2004.(I.15.) Önk. sz. határozat. 2/2004.(I.29.) 2/2004.(I.29.) Önk. sz. határozat 2004. évi Képviselő-testületi határozatok: 1/2004.(I.15.) 1/2004.(I.15.) Önk. sz. határozat Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az alsóörsi 4 hrsz-u ingatlan elvi építési engedélye ügyében a

Részletesebben

2010. május 7. 6. szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK

2010. május 7. 6. szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK 2010. május 7. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 30/2010. (IV. 29.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 25-i ülésére TÁRGY: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása ELŐADÓ: Mestyán Valéria körjegyző 2 Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTŐL 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. 1992. május 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. 1992. május 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1992. május 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Volt egyházi ingtlanok tulajdonjogának rendezése - A közgyűlés I/1., I/2.pontját 24 igen szavazattal,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 06. 8 00 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

170/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat

170/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 170/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) 2009. évi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. április 6-án 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból: 126/2011. (V. 27.) MÖK határozat A Hajdú Bihar megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2011. május 27-ei ülése napirendjét a következık szerint fogadja el: 1. Elıterjesztés gazdasági társaságok 2010. évi mérlegének

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata. 2. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2015. 3. Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat 48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-9/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. szeptember 23-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat az 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2009. (I.29.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség közbiztonsági helyzetéről készült

Részletesebben

JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL ...napirendi pont JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A Közgyűlés által hozott határozatokat az érintett irodák végrehajtás céljából megkapták, az abban foglaltakra tett

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap támogatási tervezetének és pályázati felhívásának elfogadása Előkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyző, mb. oszt. vez. Csikós Józsefné Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet

1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet K i v o n a t A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 08-án kedden 12,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2011. szeptember 28-án 14.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2011. szeptember 28-án 14.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 637-226/2011. szám 226/2011. számú Képviselő-testületi határozat: Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - felveszi a napirendek közé a,,bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2012., a,,gépkocsi lízing

Részletesebben

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek.

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 6/ Napirendi pont A Sárvári Járási Hivatal üzemeltetésére vonatkozó megállapodás módosítása. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

V. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. NOVEMBER 28. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

V. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. NOVEMBER 28. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 31/2007. (XI.29.) ÖKT r. A kommunális adóról szóló 19/1991.(III.21.) 3. ÖKT rendelet módosításáról.

Részletesebben

2013. évi 18. szám 2013. október 15. TARTALOMJEGYZÉK

2013. évi 18. szám 2013. október 15. TARTALOMJEGYZÉK 2013. évi 18. szám 2013. október 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. május 6-án 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések 667 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, hasznosításának és vagyonkezelésbe

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete ------------------------------------ J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Szigethalom Város Önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/15/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

K I V O N A T. a Képviselő-testület 2007. február 8-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Képviselő-testület 2007. február 8-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a Képviselő-testület 2007. február 8-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 7/2007. (II.08.) számú h a t á r o z a t : 1. Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetés

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS (Tervezet)

MEGÁLLAPODÁS (Tervezet) 125/2007. (VI. 28.) MÖK határozat 3. sz. melléklete MEGÁLLAPODÁS (Tervezet) amely létrejött a Sümeg Város Önkormányzat Városi Kórház és Rendelőintézetében (Sümeg, Doba) ellátott egészségügyi szakellátási

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 4. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. MÁRCIUS 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 45/2015. (III.05.) sz. hat. Kulturális, közművelődési gazdasági ellátó szervezet

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Tárgy: Döntés a Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda parkolójának üzemeltetéséről

Tárgy: Döntés a Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda parkolójának üzemeltetéséről I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. szeptember 5-i elnapolt rendes ülésének folytatására, 2014. szeptember 17-ére beterjesztett anyagok I./C kötet Döntés a Török Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. november 13-án a Városháza emeleti kistermében 7 45 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. február 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2012. április 25-én 14.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2012. április 25-én 14.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 1 1161-79/2012. szám 79/2012. számú Képviselő-testületi határozat: Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a napirendek közé,,a Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme a TÁMOP 3.2.13-12/1 pályázaton

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 21-én megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Régi Városháza Díszterme Ráckeve, Kossuth L. u.

Részletesebben

Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs, Kossuth

Részletesebben

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő).

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő). 66 296/2000. (XI. 23.) számú Képviselő-testület határozat: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Várpalotai Ipari Park Kft. által a Gazdasági Minisztérium

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS J

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS J SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS J Szám: 310-7/2005. TÁJÉKOZTATÓ atok számolok be: 20/2005.(I.27.) Kgy. sz. határozatban költségvetés tervezetének tárgyalása során a költségtakarékosság érdekében 26 pontban

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály

Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítására

Részletesebben

Szegi Emma polgármester

Szegi Emma polgármester KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu M E G H Í V Ó A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. január 17-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr. Papp

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: ujszasz@pr.hu

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: ujszasz@pr.hu ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: ujszasz@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 17-én tartott üléséről. 1/2013.(I.18.) sz. rendelet 2/2013.(I.18.) sz.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-7/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. május 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.:u-12736/2009 Témafelelős: dr. Tabajdi Ágnes Tárgy: A nem lakás céljára

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 14/2014.(II.27.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi napirendjére 14.

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

Herceghalom Község Önkormányzatának /2014. (III.15.) számú rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Herceghalom Község Önkormányzatának /2014. (III.15.) számú rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Herceghalom Község Önkormányzatának /2014. (III.15.) számú rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 14. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. NOVEMBER 27. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 205/2015. (XI.19.) sz. hat. Javaslat Zalaegerszegért Díj odaítélésére (Zárt

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: 498/2009. (XII. 14.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a meghívóban szereplő

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2016. KIVONAT. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Az óvodai előjegyzés időpontja:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2016. KIVONAT. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Az óvodai előjegyzés időpontja: 1/2016. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 1/2016. (I.21.) sz. önkormányzati határozat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ

XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 189/2007.(IX.28.) sz. határozat MMIK igazgató-helyettese kinevezésével

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. szeptember 8-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Tövishát Lakópark Társasház Tulajdonosainak Közössége 1186. Budapest Csáth Géza utca 1-3 és Visnyovszky Lajos utca 2-4. 2011. A Budapest, XVIII ker., Csáth Géza utca 1-3,

Részletesebben