K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L K ö l k e d, I I. L a j o s u T e l. : 6 9 /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1."

Átírás

1 K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L K ö l k e d, I I. L a j o s u T e l. : 6 9 / Beszámoló Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére december 15-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról jelentésem az alábbiak szerint teszem meg: 107/2014. (XI.11.) számú határozat Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a Kölkedi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére a belterületi vízrendezési beruházáshoz szükséges tervezési munka előkészítési fázisában felmerülő költségekhez szükséges bruttó ,- Ft-ot, azaz háromszázezer forintot. 108/2014. (XI.11.) számú határozat Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolta a Kölkedi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, hogy a Vízmező Szolgáltató Kft-vel kötött, a belterületi vízrendezési beruházás megvalósításához szükséges vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó megbízási szerződés 1. számú módosítását fogadja el. 109/2014. (XI.11.) számú határozat Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 91/2014. (IX.22.) számú határozatát visszavonta. 110/2014. (XI.11.) számú határozat Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy a folyószámláin rendelkezésre álló pénzkészletből ,- Ft, azaz ötmillió-egyszáz forint, összeget a Mohácsi Takarék Bank Zrt-nél vezetett betétszámláján, i lejárattal kösse le. A meghatározott összeg lekötése megtörtént. 111/2014. (XI.11.) számú határozat Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót jóváhagyta. 112/2014. (XI.11.) számú határozat Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adózás tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadta, és nem javasolt adóemelést a évre.

2 113/2014. (XI.11.) számú határozat Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adók hatékonyabb behajtása érdekében felszólító levelet küld minden adótartozó részére. A felszólító levelek kiküldése megtörtént. 114/2014. (XI.11.) számú határozat Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy a Mohácsi Járási Földhivataltól rendelje meg a Kölked Önkormányzat tulajdonában lévő kül- és belterületén lévő földterületekre vonatkozó tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv kivonatát digitális, Excel formátumban, valamint az ahhoz kapcsolódó digitális térképet pdf formátumban. Megrendeltük és át is utaltuk az árát, ,- Ft-ot. 115/2014. (XI.11.) számú határozat Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kölkedi református temető ravatalozójának helyreállítási munkálataival Varga Tibort bízta meg. A munkálatok bruttó összege: ,- Ft, azaz negyvenötezer forint. Mint az előző ülésen elmondtam, Varga Tibor hivatkozva a kölkedi rokoni kapcsolataira nem kért pénzt a munkájáért. 116/2014. (XI.11.) számú határozat Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelmet utasította el. Erről kérelmezőt tájékoztattam. 117/2014. (XI.11.) számú határozat Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyik tulajdonában lévő erdőfűi ingatlannal kapcsolatban intézkedéseket tett. 118/2014. (XI.17.) számú határozat Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetés háromnegyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 119/2014. (XI.17.) számú határozat Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a településszerkezeti tervet a október 28-i tartalommal. 120/2014. (XI.17.) számú határozat Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településszerkezeti terv módosítását fogadta el. 121/2014. (XI.17.) számú határozat Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az MHK Szolgáltató Bt évi munka- és tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 122/2014. (XI.17.) számú határozat Kölked Község Önkormányzata a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendeletben meghatározott kemény lombos tűzifát a Gemenci Erdő- Vadgazdálkodási Zrt-től szerzi be. A szerződés aláírása megtörtént. 123/2014. (XI.17.) számú határozat Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0-14 év közötti gyermekek Mikulás csomagjára 1.000,- Ft/fő, a 70 év felettiek karácsonyi csomagjára 3.000,- Ft/fő összeget biztosított.

3 124/2014. (XI.17.) számú határozat Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízta a polgármestert a közterületi padok pótlásához faanyag beszerzésével. 125/2014. (XI.17.) számú határozat Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi szociális tűzifa elosztásáról döntött. A döntésről a héten tájékoztatjuk a kérelmezőket. 126/2014. (XI.17.) számú határozat Kölked Község Önkormányzata a módosított temetőgondnoki megbízási szerződést fogadta el. A megbízási szerződés aláírása megtörtént. 127/2014. (XI.17.) számú határozat Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízta a polgármestert, hogy a kapott árajánlatok alapján a 0-14 éves korú kölkedi lakos gyermekek részére a Gyermekek Mikulás Csomagját, valamint a 70 év felettiek Karácsonyi csomagját a testület által meghatározottak szerint rendelje meg. A megrendelés megtörtént. Az óvodába és az iskolába december 3-án szállítják a csomagokat. A 70 év felettiek részére az előző évek hagyományainak megfelelően az általános iskolások fogják kivinni a csomagokat, december 19-én. 129/2014. (XI.25.) számú határozat a) Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az E.ON Zrt-vel kötött közvilágítási célú villamos energia ellátásáról szóló szerződését annak 6.1 pontjának megfelelően december 31-i időponttal felmondja. b) Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az E-OS Energiakereskedő Zrt január december 31-i időszakra szóló közvilágítási célú villamos energia szállítási ajánlatát. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés felmondásának, valamint az ajánlat elfogadásának aláírására. Az dokumentumok aláírása megtörtént, azokat eljuttattuk az MTKT részére. 130/2014. (XI.25.) számú határozat Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egy kölkedi lakos részére méltányossági közgyógyellátást állapított meg. A postázás megtörtént. Kölked, december 8. Csomor Tibor polgármester Határozati javaslat: Kölked Község Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót jóváhagyja.

4 Kölked Község Képviselő-testülete évi ülésterve 1./ Ülés ideje: január 19. Napirend 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 2.) Előterjesztés a Kultúrház bérleti díjainak és a bérlet feltételeinek szabályozásáról 3.) Előterjesztés a START Közmunka Programról 4.) Tájékoztató a pályázati tervezések-, illetve beruházások állásáról 5.) Díszpolgári címről szóló rendelet felülvizsgálata Előadó: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző 6.) Előterjesztés a földhaszonbérleti szerződések felülvizsgálatáról 7.) Beszámoló a közös önkormányzati hivatal kölkedi kirendeltsége munkájáról Előadó: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző, Varga Veronika kirendeltség-vezető 8.) Képviselői interpellációk 2./ Ülés ideje: február 23. Napirend 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 2.) Csorba Győző Megyei Könyvtár tájékoztatója a megállapodás megvalósulásáról, a kölkedi szolgáltató hely tevékenységéről Előadó: Megyei Könyvtár képviselője 3.) Előterjesztés a évi költségvetésről, rendelet-tervezet

5 4.) Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat tevékenységéről Előadó: Hegedűs Lóránt tanyagondnok, Csomor Tibor polgármester 5.) Tájékoztató a pályázati tervezések-, illetve beruházások állásáról 6.) Képviselői interpellációk 3./ Ülés ideje: március 23. Napirend 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 2.) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről Előadó: Fehér László intézményvezető 3.) Beszámoló a évi pénzügyi terv végrehajtásáról, rendelet-tervezet a zárszámadásról 4.) Előterjesztés a évi pénzmaradvány felosztásáról 5.) Előterjesztés a időszak gazdasági programjáról 6.) Képviselői interpellációk 4./ Ülés ideje: április 27. Napirend 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 2.) Beszámoló az első negyedéves gazdálkodásáról 3.) A Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének beszámolója a közös hivatal munkájának egy éves tapasztalatairól és eredményeiről Előadó: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző 4.) Képviselői interpellációk

6 5./ Ülés ideje: május 18. Napirend 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 2.) A Kölkedi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdálkodásáról beszámoló, mérleg és közhasznúsági jelentés jóváhagyása. A Nonprofit Kft. Felügyelő Biztottságának jelentése Előadó: Tuttiné Merkler Gabriella ügyvezető Gaszler János FB elnök 3.) A Falunap időpontjának kitűzése, programjavaslatok 4.) Előterjesztés a gyermekvédelem helyzetének átfogó értékeléséről Előadó: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző 5.) Képviselői interpellációk 6./ Ülés ideje: június 22. Napirend 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 2.) Beszámoló a Kölkedért Közalapítvány tevékenységéről Előadó: Pataki Ferencné kuratóriumi elnök 3.) Előterjesztés iskolakezdési támogatás megállapítására Előadó: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző 4.) Tájékoztató a pályázati tervezések-, illetve beruházások állásáról 5.) Képviselői interpellációik 7./ Ülés ideje: szeptember 14. Napirend 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

7 2.) Tájékoztató a KISZI Közös Igazgatású Baptista Általános Iskola és Óvoda Kölkedi Általános Iskola és Óvodája munkájáról Előadó: Baptista Szeretetszolgálat megbízottja és intézményvezető 3.) Beszámoló a évi költésgvetés első félévi végrehajtásáról 4.) Képviselői interpellációk 8./ Ülés ideje: október 19. Napirend 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 2.) Előterjesztés a évi költségvetési koncepcióról 3.) Beszámoló az adózás tapasztalatairól, javaslat a helyi adók évi mértékére Előadó: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző 4.) Képviselői interpellációk 9./ Ülés ideje: november 16. Napirend 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 2.) Beszámoló a háromnegyedéves gazdálkodásról 3.) Jelentés a évi munka- és tűzvédelmi tevékenységről Előadó: MHK Szolgáltató Bt. képviselője 4.) Képviselői interpellációk

8 10. / Ülés ideje: december 14. Napirend 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 2.) Előterjesztés a helyi adórendeletek módosításáról Előadó: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző 3.) Előterjesztés a évi üléstervről 4.) Előterjesztés a évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról Előadó: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző 5.) Képviselői interpellációk 11./ Közmeghallgatás Ideje: március 23. Helye: Népház nagyterme Napirend: 1.) évi gazdálkodási, fejlesztési feladatok értékelése 2.) Tájékoztató a évi fejlesztésekről, illetve fejlesztési elképzelésekről Kölked, december 15. Csomor Tibor polgármester Határozati javaslat Kölked Község Képviselő-testülete a évi üléstervet jóváhagyta. Felelős: Csomor Tibor polgármester Határidő: december 31.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Együttműködési megállapodás minta mely létrejött egyrészről Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 7717 Kölked, II. Lajos u. 12. adószáma: , törzskönyvi nyilvántartási száma , képviseli Csomor Tibor polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat másrészről Kölkedi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 7717 Kölked, II. Lajos u. 12. adószáma: , törzskönyvi nyilvántartási száma: , képviseli Tutti Tibor elnök) a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat felek együttesen Szerződő felek között, a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80. (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 27. (2) bekezdése alapján, az alulírt helyen és időben az alábbi tartalommal: Szerződő felek jelen megállapodásban rögzítik a nemzetiségi önkormányzat helyiséghasználatával, a Njtv. 80. (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati működési feltételek biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásának, a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjével és a költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, a beszámolási kötelezettség teljesítésével, valamint a nyilvántartási tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat. A megállapodás szabályainak kialakítása az alábbi jogszabályok figyelembevételével történt: - a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény (Njtv.) - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény (Mötv.) - az államháztartásról szóló CXCV. törvény (Áht.) - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) - az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet (Áhsz.) - a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről I. Az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása 1. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére előzetes egyeztetés alapján havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában ingyenesen biztosítja az önkormányzati feladat ellátásához szükséges helyiséghasználatot. A helyiség használatához kapcsolódó tárgyi infrastruktúra és rezsiköltséget a helyi önkormányzat viseli. 2. Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati hivatala (továbbiakban a helyi önkormányzat hivatala) útján biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, melynek keretében a helyi önkormányzat hivatala ellátja: a) a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületi üléseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása); b) a képviselő-testületi és tisztségviselők döntéseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat, a döntéshozatalhoz szükséges nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatokat;

40 c) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat. 3. A 2. pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket a képviselő-testületi tagok és tisztségviselők telefonhasználata kivételével a helyi önkormányzat viseli. 4. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére a feladata ellátáshoz szükséges és jelen együttműködési megállapodás függelékében részletesen felsorolt tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt.(település megnevezése).utca.sz. alatti ingatlant/helyiséget biztosítja. II. A helyi önkormányzat költségvetési koncepciója elkészítésének, jóváhagyásának rendje 1. A költségvetési koncepció elkészítésének és benyújtásának határideje az Áht a alapján a tárgyév október 31. napja. 2. A jegyző vagy az általa megbízott személy a helyi önkormányzat költségvetési koncepció tervezetének a helyi nemzetiségi önkormányzatot érintő adatairól, keretszámairól a tervezet elkészültét követő. munkanapon 1 belül írásban tájékoztatja a nemzetiségi önkormányzat elnökét. 3. A nemzetiségi önkormányzat a helyi önkormányzat költségvetési koncepciójáról a nemzetiségi önkormányzatot érintő részéről véleményt alkot, melyet határozat formájában hoz meg. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési koncepcióról kialakított véleményét a koncepciótervezethez kell csatolni. 4. A jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig benyújtja a képviselő-testületnek. A koncepciót a képviselő-testület megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól. 5. A költségvetési koncepció elfogadását követő munkanapon 2 belül a jegyző a koncepciót a nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére bocsátja. III. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése, tartalma, határideje 1. A jegyző, vagy az általa megbízott személy a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat - a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állást követően - közli a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével. 2. A helyi nemzetiségi önkormányzat elemi költségvetési határozatának szerkezetére az Áht ban és az Ávr. 24. és ában foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 3. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának tartalmaznia kell: a) a nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban; b) a nemzetiségi önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatai költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve, c) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét (összegét), 1 értelemszerűen eldöntendő 2 értelemszerűen eldöntendő

41 e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban; f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt; g) a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket; h.) amennyiben a nemzetiségi önkormányzat irányítása alá tartozik költségvetési szerv, akkor annak a bevételi és kiadási előirányzatait, engedélyezett létszámát is. 4. A helyi önkormányzati hivatal által elkészített költségvetési előterjesztést és a határozat tervezetét, a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete elé. IV. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, ahhoz módosítja a költségvetésről szóló határozatát. V. Költségvetési információ szolgáltatás rendje A helyi önkormányzat hivatala az Áht (2) bekezdése szerint ellátja a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. A feladat ellátásával kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket a gazdálkodás rendjét szabályozó belső szabályzataiban a helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan elkülönülten szabályozza. A belső szabályzatok megismerését a nemzetiségi önkormányzat elnöke és gazdálkodási feladattal megbízott képviselője aláírásával igazolja. VI. A költségvetési gazdálkodás rendje A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a helyi önkormányzat hivatala Gazdálkodási főmunkatársa látja el. A helyi önkormányzat hivatala ellátja a belső ellenőrzési feladatot a nemzetiségi önkormányzat számára. A nemzetiségi önkormányzat irányítása alá tartozó. költségvetési szerv/ek felett a felügyeleti jellegű belső ellenőrzést a nemzeti önkormányzat útján biztosítja. A Kötelezettségvállalás rendje: A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy az általa felhatalmazott kisebbségi önkormányzati képviselő jogosult. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Az Áht. 2. (1) bekezdés o) pontjában leírtak alapján kötelezettségvállalásnak minősül: a kiadási előirányzatok és az EU forrásból származó pénzeszközként nyilvántartott pénzeszközök terhére

42 fizetési kötelezettség - így különösen a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, szerződés megkötésére, költségvetési támogatás biztosítására irányuló vállalásáról szóló, szabályszerűen megtett jognyilatkozat. A kötelezettségvállalás csak írásban és az arra jogosult személy pénzügyi ellenjegyzése után történhet. Előzetes írásbeli kötelezettségvállalás szükséges a gazdasági eseményenként Ft-ot elérő kifizetések, jogerős és végrehajtható bírósági, hatósági döntéseken, kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettségek, továbbá pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó kiadások esetében. A kötelezettségvállalások teljesítésére (érvényesítés, utalványozás, teljesítésigazolás) és nyilvántartására vonatkozó szabályokat fenti esetekben is alkalmazni kell. 1. A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételéről. 2. A nyilvántartásnak tartalmazni kell legalább: - a kötelezettségvállalás azonosító számát, - a kötelezettségvállalás alapjául szolgáló dokumentum megnevezését, iktatószámát és keltét, - a kötelezettségvállaló nevét, - a kötelezettségvállalás tárgyát, - a kötelezettségvállalás összegét, - a kötelezettségvállalás évek és előirányzatok szerinti megoszlását, - a kifizetési határidőket és azok jogosultjait, továbbá - a teljesítési adatokat. 3. A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell vezetni. A nyilvántartást a Pénzügyi csoport költségvetési ügyintézője vezeti. A kötelezettségvállalás nyilvántartó nyilvántartás adatai alapján haladéktalanul köteles jelezni a jegyző felé, ha valamelyik kiemelt előirányzat a kötelezettségvállalások következtében teljes egészében lekötésre került. Pénzügyi ellenjegyzés: 1. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a helyi önkormányzat hivatala Gazdálkodási főmunkatársa, ennek hiányában a jegyző által írásban kijelölt, a helyi önkormányzat hivatala állományába tartozó köztisztviselő írásban jogosult. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személynek a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie. 2. A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a dátum és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, valamint az arra jogosult személy aláírásával kell elvégezni. 3. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzési feladataival megbízott személynek az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy - a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, illetve a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet, - a kifizetés időpontjában a fedezet biztosított, rendelkezésre áll, - a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 4. Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg a fentiekben leírtaknak, a pénzügyi ellenjegyzésre jogosultnak erről írásban tájékoztatni kell a kötelezettségvállalót. 5. Ha a kötelezettséget vállaló a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad az ellenjegyzésre, az ellenjegyző köteles az utasításnak eleget tenni és az Ávr. 54. (4) bekezdésében foglaltak szerint eljárni.

43 Érvényesítés: 1. Az érvényesítést a jegyző által megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselője végzi. 2. A teljesítés igazolás alapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell - az összegszerűséget, - a fedezet meglétét és azt, hogy - a megelőző ügymenetben az Áht., az Ávr. és az Áhsz., továbbá a vonatkozó Szabályzat előírásait betartották-e. 3. Amennyiben az érvényesítő az érvényesítés során a jogszabályok, illetve a belső szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles azt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. A további eljárási szabályokra az Ávr. 54. (4) bekezdésében foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 4. Az érvényesítésnek az érvényesítve megjelölésen kívül tartalmaznia kell - a megállapított összeget, - az érvényesítés dátumát és - az érvényesítő aláírását. 5. Az érvényesítés az utalványon kerül rávezetésre. A teljesítés igazolása: 1. A teljesítés igazolásával kapcsolatos feladatok elvégzésére jogosult kötelezettségvállaló továbbá az általa írásban kijelölt személy. 2. A teljesítés igazolása a kiadás utalványozása előtt történik. 3. A teljesítés igazolás során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni, igazolni kell - a kiadások teljesítésének jogosságát, - a kiadások összegszerűségét, - ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében annak teljesítését. 4. A teljesítésigazolás - a számlán A teljesítést összegszerűségében is igazolom szöveg rávezetésével, - a teljesítés igazolásának dátumával, és - a teljesítésigazolásra jogosult személy aláírásával történik. Utalványozás: 1. A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után kerülhet sor. Készpénz a házipénztárból akkor fizethető ki, ha a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla) bemutatja, és szándékát a pénzfelvételt legalább.. munkanappal 3 megelőzően a helyi önkormányzat hivatala pénztári feladatokkal megbízott köztisztviselőjének jelzi. 2. Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett, más esetben az utalványrendeletre rávezetett írásbeli rendelkezéssel lehet. 3. A készpénzes fizetési mód kivételével az utalványon fel kell tüntetni: - az utalvány szót, - a költségvetési évet, - a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét, bankszámlájának a számát, 3 értelemszerűen eldöntendő

44 - a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét, - a megterhelendő, jóváírandó pénzforgalmi számlaszámát és megnevezését, - a bevétel, kiadás egységes rovatrend és kormányzati funkció szerinti számát és megnevezését, a terheléssel, jóváírással (kifizetéssel, bevételezéssel) érintett pénzeszköz államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti könyvviteli számlájának számát és megnevezését, - a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát, - a keltezést, valamint az utalványozó aláírását, - az érvényesítést. - A rövidített utalványon készpénzfizetési mód bizonylaton az előzőekben felsoroltak közül a számla okmányon már feltüntetett adatokat nem kell megismételni. Nem kell külön utalványozni: - a termékértékesítésből, szolgáltatásból számla, egyszerűsített számla, számlát helyettesítő okirat, készpénzátutalás alapján befolyó, valamint - a közigazgatási hatósági határozaton alapuló bevétel beszedését, - továbbá a fizetési számla vezetésével és az azon végzett műveletekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások kiadásait, - az EU forrásokból nyújtott támogatások lebonyolítási számláról történő kifizetését, - a fedezetkezelői számláról, illetve a fedezetkezelői számlára történő utalás esetén az építtetői fedezetbiztosítási számláról történő kifizetéseket. 4. A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. 5. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. 6. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el. 7. A kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, az érvényesítésre és a teljesítés igazolásra jogosult személyek nevéről és aláírás mintájáról a helyi önkormányzat hivatala nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetéséért költségvetési ügyintéző a felelős. VII. A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése A helyi nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet. A Kölkedi Német Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi szolgáltatója: Mohácsi Takarék Bank Zrt. Kölkeid Fiókja. VIII. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje 1. A helyi önkormányzat hivatala a helyi nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait a helyi önkormányzat nyilvántartásától elkülönítetten, önállóan vezeti. 2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a helyi nemzetiségi önkormányzat tekintetében a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke a felelős. 3. A Kölkedi Német Nemzetiségi Önkormányzat számára az önkormányzati hivatal közérdekű adatokra vonatkozó közzétételi kötelezettségét a Kölked települési önkormányzat honlapján teljesíti, amellyel kapcsolatosan a nemzetiségi önkormányzatot költség nem terheli.

45 4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény alapján az általános közzétételi listát a 3. pont szerint teszik közzé. IX. Egyéb rendelkezések 1. Ebben a pontban nevezhető meg, hogy a nemzetiségi önkormányzatot a településen milyen, az egyéb jogszabályokban meghatározott együttdöntési jogok illetik meg. (pl.: nemzetiségi nevelési intézmény vezetője kinevezése, felmentése, alapító okirata elfogadása, módosítása, költségvetésének elfogadása stb.) 2. Itt határozható meg, hogy a helyi önkormányzat a jogszabályi kötelezettségeken túl milyen együttdöntési jogokat biztosít a nemzetiségi önkormányzat részére (pl. egyetértési jogot a helyi közművelődési rendelet megalkotása során, vagy jogilag nem nemzetiséginek minősülő, de ténylegesen nemzetségi feladatokat is ellátó közösségi színterek (könyvtár, művelődési ház) vezetői pályáztatása és vezetői kinevezése, alapító okiratai, vagy költségvetései elfogadása során). 3. Itt rögzíthető, hogy hogy a nemzetiségi feladatot ellátó nevelési-oktatási intézmény vezetője kinevezési eljárása során már a pályázat kiírásánál is ki kell kérni a helyi nemzetiségi önkormányzat egyetértését. X. Vegyes rendelkezések A költségvetés tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok, határidők összegzése: A nemzetiségi önkormányzat határozatban véleményezi: - a helyi önkormányzat éves költségvetési koncepcióját a tárgyévet megelőző év október 15-ig. - a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét tárgyév február 04-ig - a helyi önkormányzat éves zárszámadását tárgyév április 10-ig 4 A nemzetiségi önkormányzat határozatot hoz: - Nemzetiségi önkormányzat költségvetési koncepciójáról tárgyévet megelőző október 15-ig - Nemzetiségi önkormányzat költségvetéséről tárgyév február 04-ig - Nemzetiségi önkormányzat zárszámadásáról tárgyév április 10-ig - Nemzetiségi önkormányzat féléves beszámolójáról tárgyév július 31-ig. - Nemzetiségi önkormányzat éves beszámoló tárgyévet követő február 28-ig. - Nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatainak módosításáról, azonnal. - Nemzetiségi önkormányzat és a helyi önkormányzat között létrejött megállapodás felülvizsgálatáról minden év január 15-ig. XI. Záró rendelkezések 1. Szerződő felek kijelentik, hogy a jövőben az éves költségvetési beszámoló és az éves költségvetési terv elkészítése során jelen megállapodásban rögzített eljárási rend szerint járnak el, és az elfogadott költségvetés végrehajtása során az együttműködés szabályait kölcsönösen betartják. 2. Szerződő felek jelen megállapodást határozott időre, a nemzetiségi önkormányzat megbízatásának idejére kötik, évente január 15. napjáig felülvizsgálják és szükség szerint módosítják. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti módosítások 4 a helyi önkormányzat döntéséhez igazodva, értelemszerűen alkalmazva

46 szükségességét a települési és a nemzetiségi önkormányzatnak jelzi. A települési és a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete a megállapodást szükség esetén határozatával módosíthatja. 3. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg a köztük.. napján létrejött,.. Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott. számú, valamint Német Nemzetiségi Önkormányzat által hozott számú határozatokkal elfogadott együttműködési megállapodás hatályát veszti. Az együttműködési megállapodást Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete a./2014. (XII. 15.) számú határozatával, Kölkedi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a./2014. (XII. 16.) számú határozatával jóváhagyta. Rendelkezéseit.. napjától kell alkalmazni., Csomor Tibor Kölked Község Önkormányzat polgármestere Tutti Tibor Kölkedi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

47 Függelék Kölkedi Német Nemzetiségi Önkormányzat által használt.(település megnevezése).utca.sz. alatti ingatlan/helyiség tárgyi eszköz leltára:

48 Előterjesztés Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére december 15-i ülésére az egyebek napirendi ponthoz 1. Tájékoztató a 2014 november 08.- december 05. közötti időszakban közhasznú munkások által elvégzett feladatokról: - Kossuth L. utca járdalappal burkolt árok iszaptalanítása, föld elhordással - Vörösmarty utcában erdőfűi út eleje az elágazásnál kétoldali vízfolyóka iszaptalanítása, föld elhordása - Árpád utca Békefi-Kovácskáék között burkolt árok iszaptalanítása, föld elhordás, továbbá földárok mélyítése, áteresz kitisztítása - Közösségi ház udvarában levél összegereblyézése, elégetése, diófa ágcsonkolás, védőnői lapostetős rész tetőn lévő cserepek leszedése, elhordása, régi homokozó feltöltése földdel, szemét szedés - Falu előtt, Peti-ék kertjével párhuzamos, bokros sáv ritkítása - Ciheriben 2 db száraz, vastag fa kivágása, vékony fa behordása a Sütő udvarba, a területen bokrok, sarjak kivágása, összegyűjtése máglyába, levél összegereblyézés, egy helyre hordás (a terület rendezés nem lezárt) - Majális-park mögötti, északi mélyterület bokor, bozót irtás, szemét összegyűjtés (a terület rendezés nem lezárt) - Majális-park árokban kinőtt, befásult bokorcsoportok kivágása, egyéb parkban lévő fák körültisztítása (a terület rendezés nem lezárt, egyéb kisebb munkák, tó terület rendbetétel, stb.) - Majális-park, Ciheri, Kultúrház, Kör-park kaszálása - Fűnyírás a 2 db játszótéren - Kultúrház csatorna kitisztítása a legmagasabban lévő csatornák nélkül - Padláb pár elhelyezése a Titz féle buszmegállóban, református temető előtt, 1 db törött - padláb csere kocsmánál - Meggyfa csemete ültetés Deák Gyuri előtt, Ciherinél (22 db) - Eperfa csemete ültetés a volt szeméttelepnél és a Ciheriben (15-15 db) - Bejárati ajtólap csere a Közösségi háznál - Erdőfűn a kastély körüli terület bozótos-, befásult terület tisztítása, kaszálása (a munka nem lezárt) - Több alkalommal szemétszedés a főutcán, mellékutcákban, lomb összegereblyézés Kör-park, Református temető előtt, kisebb takarítási munkák a temetőkben - Pangó csapadékvíz foltok leengedése a szilárd útburkolatokról azokon a helyeken, ahol arra lehetőség kínálkozott. Ezeket a leeresztési helyeket további lehetőségek kihasználásával még tovább kell majd fejlesztenünk. 2. Tájékoztató a különböző rendezvényeken, egyéb tárgyalásokon való részvételről, annak rövid tartalmával KÖSZ közgyűlés 2014.november , Pécsvárad. - Tisztújítás, elnök továbbra is dr. Wekler Ferenc maradt. - MTA tájékoztató a évek között várható, kistelepüléseket is érintő pályázati lehetőségekről. Kevés jóval kecsegtettek bennünket. A vidéki örökség fejlesztésre nem

49 lesz forrás. Az egyéb vidékfejlesztési forrás 150 milliárd forint lesz, az előző ciklus milliárdjával szemben. Turisztikai fejlesztésre cca. 50 milliárd forint és ennyi. Minimális, vagy semmi esélye nem lesz az egyes fejlesztési csoportok közötti átjárásnak. - Második napon három település izgalomba hozó tájékoztatását hallgathattuk meg. Feked, Alsómocsolád, Bóly tartott beszámolót arról, hogy náluk milyen fejlesztések valósultak meg az előző időszakban. Irigylésre méltóak, de szerintem Feked fejlődése alapvetően a közelükben megvalósult atomtemető adta többletforrásoknak köszönhető. Alsómocsolád részben szerencséje, hogy sok mindent megcsináltak, egy csomó adósságot felhalmozva, melyet az adósság konszolidáció számukra kiegyenlített. Természetesen nem csak ennek köszönhető az ő fejlődésük. Bóly egy más kategória, de az ő lehetőségeik lényegesen jobbak, melyet sok munkával párosítva valósítottak meg sok mindent. Magunkat nem is ezekhez a településekhez kell hasonlítani, hanem a többi környékbelihez, akik szintén fényévekre járnak előttünk. előnyünk, hogy nálunk lehet még mit megvalósítani, nem kell sokat gondolkozni azon, hogy mit csináljunk. - A harmadik napra nem mentem el, mivel erre a napra voltak tervezve különböző minisztériumi tájékoztatások. De mivel egyik felkért hivatal sem tudott előadót biztosítani, így az utolsó nap már csak kötetlen, alapvetően tartalom nélküli összejövetel lett volna. MTKT alakuló- és tisztújító közgyűlés, 2014.november 25., Mohács - Szekó József tájékoztatása Mohács Kistérségi Társulás jövőjéről. Bóly térsége külön kíván válni, amely 43 eddigi településből 16-ot elvisz, ez lakosságszámban 52 ezer főből ezret jelent. Az új felállás január 01.-től lesz. Az új társulási megállapodást a 4., napirendi pontban tárgyaljuk. - Csoboth Tamás tartott tájékoztatót az új Leader egyesület megalakulásáról. A mohácsi térség itt is önálló útra lépett, kivált a Zengő-Duna Egyesületből és létrehozta a Csele- Borza Egyesületet 25 településsel. (Az MTKT-hoz viszonyítottan 2 taggal kevesebb, mivel Bezedek ebbe nem lépett be, Geresdlak pedig a pécsváradi körzethez tartozik.) - Szekó Józseftől hallhattunk további tájékoztatást a jövő évi várható változásokról. Várhatóan több szociális jellegű támogatás meg fog szűnni, vagy át fog alakulni (lakásfenntartási, közgyógyellátási stb.). Vélhetően az Önkormányzatokra fogják bízni, ki-mit támogat, ehhez elvileg megadják azt a támogatást, hogy új adókat vethetnek ki az Önkormányzatok, melyekből azután gazdálkodhatnak. Új adónemet be lehet vezetni év közben is. Úgy gondolom, ezeknek a híreknek a többségét már a híradásokból mindannyian ismerjük. Véleményem szerint nálunk, mindenkire egységes, új adók kivetése nem lesz lehetséges. Szűkített, bizonyos körök, események, szituációk megadóztatása sem jelenthet komolyabb anyagi forrást. A konkrét helyzet egyenlőre ismeretlen, de nem tűnik rózsásnak. - A továbbiakban a évi energia szolgáltató váltásról, választásról esett szó. Ennek lényegéről már az úgynevezett rendkívüli testületi határozatban döntöttünk, mely szerint az E.ON 15,09,- Ft/kwh ajánlatával szemben az E.OS 13,97,- Ft/kwh ajánlatát támogattuk november 27. Megbeszélés a református egyházzal. - Wébel Zsolt lelkész úr és Kovács Mária keresett meg a régi iskola épület eladásával kapcsolatosan. Szerintem Ők szeretnénk, ha mi lennénk a vevők. Erről az előző testület már tárgyalt egy ülésen, ahol az a döntés született, hogy majd a évi költségvetés tárgyalásánál ismét elővesszük ezt a kérdést. Az épület eladási árát alapvetően nem óhajtanák csökkenteni, az értékbecslésük ára nagyságrendjében gondolkoznak, amely 6,7 millió forint. Jelentősebb engedményt nem kívánnának

50 tenni, mert a templom tetőfelújítását terveznék, mivel több problémájuk is van vele és annak költségei előzetes számítások alapján igen magasak lesznek. Magam nevében nyilatkozva elmondtam nekik, hogy személy szerint én belátható időn belül nem vásárolnám meg, de erre majd a Képviselő-testület hozza meg a végleges döntést. Azt is mondtam, azért sem venném meg, mert van az Önkormányzatnak éppen elég elhanyagolódott, funkció nélküli ingatlana, amelynek problémáit orvosolni kell, de ha 1 millióért odaadnák, akkor talán megérné a legfontosabb állagromlás elhárításával parkoltatni az épületet. Szerintük 5 millió forint értékű anyag is van benne amely nem lehetetlen -, de egy elbontás során annak is vannak költségei, amelyek csökkentik a kinyerhető anyagárat. Bíztattam őket, hogy nyugodtan próbáljanak más irányban is egy esetleges vásárlót találni, hirdessék meg, stb. - Lényegesnek tartom elmondani, hogy mindentől függetlenül, személy szerint nekem is az a célom, hogy így, vagy úgy rend legyen azon a területen december 01. Megbeszélés a NONPROFIT Kft. ügyében - Juhász Gábor ügyvéd és Mojzesné a Kft. könyvelője, Tuttiné a Kft. ügyvezetője, Czimmermanné jegyzőasszony, Schauer Anti és jómagam részvételével nagyvonalakban megbeszéltük azokat az aktuális feladatokat, amelyek a Kft. működésénél felmerült technikai problémákat hivatott megoldani. Ezzel kapcsolatosan több témakörben is döntenie kell a testületnek. A részletekről a testületi ülés keretein belül tájékoztatlak benneteket november 28. Kölkedért Közalapítvány vezetőségi ülése - Patakiné, az alapítvány elnöke meghívott a vezetőségi ülésükre, melynek napirendjei az alapítvány évi bevételeinek ismertetése, alapítvány által kiírt pályázatok értékelése és támogatások odaítélése voltak. Utólag tájékoztatlak benneteket, hogy az alapítvány pályázati lehetőségei esetére amennyiben a falunak a képviselő-testület által is megismert és támogatott előnye, haszna származhat belőle - felajánlottam az Önkormányzat segítségét elsősorban pályázatok előkészítési munkáira, másodsorban pedig anyagi hozzájárulását esetleges önerő vállalása esetére. Majd ugyan ezt a felajánlást szeretném és bízom abban, hogy a képviselőtestület is támogatja a Nemzetiség Önkormányzatoknak és egyéb bejegyzett szervezeteinknek is megtenni december 04. Megbeszélés a házi segítségnyújtó szolgálat vezetőjével. - A rendszerben 45 fő gondozott lehet Majs-Udvar-Kölked településeken, jelenlegi létszám 42 fő. (Majs 22, Udvar 10, Kölked 10 fő) - Nálunk az idei év átlagos létszáma 9 fő, jelenleg 10 fő van. - Kun Csabáné gondozó tájékoztatása alapján lenne további igény is, 4-6 fő - Kölked Önkormányzata az ellátottak után 260,- Ft/óra támogatást ad. Ez lehet kevesebb is, attól függően, hogy az év végi elszámolás mit mutat. - 9 fő gondozottra 1 fő gondozó alkalmazható - ha felemeljük a létszámkeretet, akkor plusz 1 fél, vagy egész állású gondozóval kell számolni, amelynek esetleg lehet többletköltsége. Erről majd kellene tárgyalnunk. - Amiről dönteni szükséges: Csilla féléves, határozott idejű szerződéses, amely december 31.-én le fog járni. Döntenünk kell, hogy meghosszabbítjuk-e a szerződését fél, egész évre határozott idejűvel, vagy határozatlan idejűvé tesszük december 11. MOHÁCS-VÍZ Kft. taggyűlés. 3. Kölkedi Hírmondó megújítása

51 - száraznak tartom azzal a sok határozat számmal párosuló, esetenként viszonylag hosszú szövegtartalommal megjeleníteni a döntéseinket. A Hírmondóban ezeket a szövegeket én a legfontosabb tartalomra lecsupaszítanám. - Inkább az egyebek és Képviselői interpellációk azok, amik szerintem izgalmasabbak. - Több felhívást, kérést és lakókat érintő információt szolgáltasson - Milyen rendszerességgel jelenjen meg 4. Volt orvosi rendelő ideiglenes biztosítása a Polgárőrség számára - A Képviselő-testület utólagos jóváhagyását szeretném kérni annak céljából, hogy amíg nem tesszük kulturáltabbá a jelenlegi Polgárőr irodát és hideg van, addig engedélyezzük a Polgárőr iroda ideiglenes helyiségének a volt orvosi rendelő várótermét. Én már felbíztattam Őket, kérem a támogatásotokat. 5. VÍZMEZŐ Kft. szerződés felmondása - Alapvetően nem lenne tisztem megítélni ezt a fajta hozzáállást, hisz a szerződő fél a NONPROFIT Kft. lett volna. De nem tudom megállni és megörökítés nélkül hagyni, hogy elmondjam a véleményemet. A VÍZMEZŐ Kft november 26.-i dátummal felmondta azt a szerződését a NONPROFIT Kft.-vel, amely már lejárt augusztus 29.- én és azóta lebegett az egész történet a levegőben. Nem értem de sejtem -, hogy mi oka volt elállni egy olyan szerződés módosítástól, amely alapvetően a VÍZMEZŐ Kft. számára volt kedvező, hisz az alapszerződés anyagi szempontjain nem változtatott. Szerintem én segíteni szerettem volna a VÍZMEZŐ-nek, az viszont igaz, hogy nem az Ő ritmusára táncoltam. Jól kiszúrt velünk? 6. Kiegészítések a lejárt határidejű határozatokhoz - A ,- forintot nem utaltuk át a NONPROFIT Kft.-nek, mivel egyenlőre okafogyottá vált a VÍZMEZŐ Kft. szerződés felmondása miatt. - Mint azt már említettem az 5. pontban, a VÍZMEZŐ Kft. felmondta szerződését a NONPROFIT Kft.-vel. - Egyenlőre úgy tűnik, lesz némi hatása az adótartozók felé kiküldött értesítőknek, de egyenlőre messzemenő következtetéseket ebből nem vonnék le. - A 114/2014. (XI.11.) számú határozatunkkal a Képviselő-testület felhatalmazott arra, hogy megkérjem az Önkormányzatunkra vonatkozó, tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyvet. Sajnos, rajtam kívül álló okok miatt itt történt egy kis baki. Ugyanis amikor megkaptuk ennek számláját ,- forintról és továbbítottam a pénzügy könyvelés felé, Anti rám kérdezett, hogy ez mi? Elmondtam, hogy mi ez. Ekkor tájékoztatott arról, hogy ezt már hóban megkértük egy bizonyos ügy Eszéki országút, kerékpár út építéssel kapcsolatos kisajátítás miatt, tehát már megvolt ez az anyag. Bosszantó, mert jómagam az elmúlt évek során több alkalommal is kértem az akkori vezetőt képviselők egyetértésével -, hogy legyen már egy komplett anyagunk arról, mi is a valódi vagyonunk. Legfőképpen az miatt, hogy utána lehessen járni annak, mi az Önkormányzat földterülete, az után fizetnek e földjáradékot mindenütt, van e olyan beszántott földutunk, árkunk amit szántónak használnak és ezeket az adatokat térképre is lehetne azonosítani. Bosszantó, mert soha nem tájékoztattak arról, hogy kérésemmel már csak nyitott kapukat döngetek, hisz megvan, meg lehet nézni, be lehet azonosítani. Bosszantó, mert kidobtunk ,- forintot. - Az erdőfűi jogszerűtlen építés miatt Stoicséknak elküldtem a jogszerűtlen állapot megszűntetésére szóló levelet, egyben felajánlottam, amennyiben a villanyórát vissza szeretné helyeztetni, saját költség vállalása esetén azt nem akadályozzuk meg.

52 - Mohács-Víz Kft.-nek küldtem levelet az iskola tűzivíz problémáinak megszűntetésére. - Elvileg a szociális tűzifából a tárgyalt mennyiségtől többet kapunk 91 m3 mivel a ,- Ft/m3 árajánlatukhoz képest ,- Ft/m3 áron fognak számlázni. - Gyerekek Mikulás csomagjai elvileg célba értek. - A padok felújításához a szükséges fenyőpallót megvettük, szabása, gyalulása folyamatban. 7. Továbbá - Elvileg elkészült a 0516/1 hrsz-ú földterülettel kapcsolatos Önkormányzati földút rekultivációja. Ezúton is köszönöm Hegedűs Sándornak, hogy feltörte a földterületből elbirtokolt, régóta szántatlan területet. Az ingatlan tulajdonosát értesítettem és megkértem, hogy nézze meg, megfelel e a terület minősége az elvárásainak. Visszajelzést nem kaptam, így készre jelentettem a Földhivatal felé és megkértem Őket helyszíni bejárás átadás-átvétel időpontjának kitűzésére. - Közútkezelőnek írtam egy levelet, melyben kértem egy helyszíni bejárást annak érdekében, hogy az iskola előtti szakaszra sebesség korlátozó táblát helyezzenek ki. A bejárás időpontja december 10.-e lesz. (Az előzményekkel együtt, eddig ,- forintban vagyunk.) - A évi útfelújítással kapcsolatos egyeztetésre kiküldtük az útfelújításban érintetteknek a meghívókat. Így az előkészítésben-bonyolításban résztvevőnek, fővállalkozó-kivitelezőnek, műszaki ellenőrnek és az Önkormányzat előző polgármesterének. Az egyeztetés időpontja december óra, Kölked Község Önkormányzatánál. - Szintén küldtünk meghívót Ratting József vállalkozónak a évi kátyúzással és a Móricz Zsigmond utca felújításával kapcsolatosan, december 11.-én 9.00 órára. - Nem tudom mennyi megtakarítás érhető el, de esetleg el lehetne gondolkodni az iskola neoncsöves világítása helyett LED-es izzókkal. - A jövő évben felül kell vizsgálnunk az önkormányzati elismerésekről szóló 10/2008 (XII.3.) Kt. rendeletünket, mivel a legutóbbi elismerés odaítélését követően, a hatályos rendeletünktől jelentősen eltérő, egyedi kivitelű elismerő emléktárgy (kitüntetés) lett elkészíttetve. - Tisztelettel kérem minden Képviselő társamat, hogy a évekre vonatkozó gazdasági-fejlesztési programunk megalkotásához gyűjtsék ötleteiket, javaslataikat és szép lassan juttassák el hozzám. - Három START munkaprogramba adtunk be előzetes létszámigénylést, összesen 24 fő foglalkoztatására. Ezek egymástól független munkaprogramok. A három program: mezőgazdasági-növénytermesztési, belvízrendezési árok építés-felújítási, építészeti örökségvédelmi-erdőfűi lakóingatlanok felújítása területeken. Ezt majd tisztességesen át kell beszélnünk januárban a programok részletes kidolgozását előkészítendő, mert nem szeretnék beégni vele. Tegyünk egy próbát, de ha nem működik, nem fogom erőltetni. Ezektől független a szokásos fűnyírásos, szemétgyűjtéses közmunka projekt. Csomor Tibor polgármester

Együttműködési megállapodás minta

Együttműködési megállapodás minta Együttműködési megállapodás minta mely létrejött egyrészről Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: adószáma:.., törzskönyvi nyilvántartási száma, képviseli. polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat

Részletesebben

A megállapodás részletesen tartalmazza az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat együttműködését meghatározó szabályokat, melyek a következők:

A megállapodás részletesen tartalmazza az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat együttműködését meghatározó szabályokat, melyek a következők: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Pitvaros Község Önkormányzata (képviseli Radó Tibor polgármester, székhely: 6914 Pitvaros, Kossuth u. 30., bankszámlaszám: 11735081-15354680, adószám:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 4. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont)

ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont) ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont) Készült: Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.07.25-i ülésére Tárgy: a települési önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészt Hidegség Község Önkormányzat Képviselő-testülete, másrészt a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Hidegség Képviselő-testülete között az alábbiak szerint:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2012. február 21-ei üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont Előterjesztés a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/462/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával és Tapolca Város Német Nemzetiségi

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. január 1-től dr.borsós Beáta igazgató GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT A Bartók Kamaraszínház és Művészetek

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 10/2013.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Egerszalóki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Egerszalóki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Egerszalóki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött Egerszalók Község Önkormányzat (3394 Egerszalók, Sáfl~ány

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

Döntés a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Döntés a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Az előterjesztés száma: 221/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. december 22-én, 18 órakor megtartandó ülésére Döntés a helyi

Részletesebben

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat Vépi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. tv. 84. valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. alapján

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én (szerda) 15:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 22. Határozat:

Részletesebben

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 4./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Simonné Rummel Erzsébet képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Simonné Rummel Erzsébet képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. november 8-án 15 30 órai kezdettel a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Távolmaradását

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

Részletesebben

A rendelet 3. sz. mellékletének I. pontja az alábbiak szerint módosul:

A rendelet 3. sz. mellékletének I. pontja az alábbiak szerint módosul: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(I.29.) számú rendelet-tervezete SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 1/2015.(I.29.)

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető. Dékányné Szalai Katalin nemzetiségi ügyek koordinátora

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető. Dékányné Szalai Katalin nemzetiségi ügyek koordinátora 0I-1/5-6/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a Városháza 4-es

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 27-én Dunaalmás

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 182/2014. (XI. 26.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 182/2014. (XI. 26.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2014. június 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött Együttműködési

Részletesebben

Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 168/2012. (09.13.) Öh. sz. határozata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére. E L Ő T E R J E S Z T É S C S A N Á D P A L O T A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E R É S Z É R E Ügyiratszám: 1431/2015. Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és

Részletesebben

2-1/2016. ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József

2-1/2016. ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 5. sz. napirendi pont 2-1/2016. ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád

Részletesebben

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Az előterjesztés száma: 4/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A helyi nemzetiségi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata A Pécsi Tudományegyetem kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata Pécs 2010. 2012. május 24. napjától hatályos változat PREAMBULUM...3

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/529-010 Fax.: 54/480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu Iktató szám: 16-21/2016. ELŐTERJESZTÉS Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére. Sorszám: IV/7.

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére. Sorszám: IV/7. Tárgy: Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Sorszám: IV/7. Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező bizottság:

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE 34/2015. (VI.23.) határozat A Bánhorváti Szivárvány Óvoda intézményhez való

Részletesebben

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára.

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára. DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 6404/2015. ELŐTERJESZTÉS -

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON HATÁLYOS: 2015. X. 7-TİL TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének K I V O N A T 2014. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 01.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/1/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről Határozatok száma: 150-154. Rendeletek száma: 14-15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére. Tárgy: Tihany és Környéke Közoktatási Intézményi Társulás megállapodásának módosítása

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére. Tárgy: Tihany és Környéke Közoktatási Intézményi Társulás megállapodásának módosítása BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám : /2013. Előkészítő : Cserép László/Simon Szilvia ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1.

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1. Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 9/2010. (II.22.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Budapest

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Pénzkezelési szabályzat (B-05) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata./2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. július 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester.

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. augusztus 7én 10 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról 1. előterjesztés száma: 81/2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor, 3. előterjesztést

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

1.A szabályzat célja. 2. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök tartalma

1.A szabályzat célja. 2. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök tartalma 6. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola pénzgazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről A kötelezettségvállalás,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 15-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Sorszám: IV/8 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező bizottság:

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-4/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. rendelkezései alapján pályázatot hirdet a Budapest Főváros

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-46/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

dr. Csabai Zsolt jegyző

dr. Csabai Zsolt jegyző 1 K i v o n a t a képviselő-testület 2013. november 11-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 217/2013.(XI.11.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. november

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben)

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) Ikt.szám: IV. /2013. Amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli:

Részletesebben

Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA ( m ó d o s í t á s s a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t ) A z 1 s z. m e l l é k l e t b e n f e

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Fővállalkozási szerződés

Fővállalkozási szerződés Fővállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 41., adószám: 15308380-2-42, bankszámlaszám: 10032000-01712010- 00000000,

Részletesebben

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv.

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv. 1 ÓCSA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000./XI.8./ sz. ÖK. rendelete Ócsa Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyrendjéről Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

HATÁROZAT MELLÉKLETEK

HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2010. december 10. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZAT 113/2010. (XII. 2.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények gazdálkodásának központosítása 4 MELLÉKLETEK

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

A SZERZŐDÉSKÖTÉS ELJÁRÁSI RENDJE

A SZERZŐDÉSKÖTÉS ELJÁRÁSI RENDJE A Debreceni Egyetem Gazdálkodási Szabályzatának melléklete Debreceni Egyetem A SZERZŐDÉSKÖTÉS ELJÁRÁSI RENDJE Készítette: Gazdasági Főigazgatóság 2015. február 5. Hatályos: 2015. február 6. napjától 2

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-21/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. október 29-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. október 29-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETE 19/2015. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. október 29-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

PRÉMIUM Önkéntes Egészségpénztár. Tagviszony lezárási szabályzat

PRÉMIUM Önkéntes Egészségpénztár. Tagviszony lezárási szabályzat PRÉMIUM Önkéntes Egészségpénztár Tagviszony lezárási szabályzat Hatályos: 2015. november 20-tól Tartalom I. Bevezető... 2 II. Pénztártag kérelme... 2 III. Kilépés az Egészségpénztárból... 2 IV. Átlépés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. október 07. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Rendelőintézet alapító okirat módosítása Sorszám: IV/5 Előkészítette: Sápi András intézményi referens Döntéshozatal módja: Minősített többség az Mötv. 50. -a alapján Véleményező bizottság: Ügyrendi,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula, Borbély Vilmosné, Csávás

Részletesebben

"11/1991. (X.10.) sz. önkormányzati rendelet a közgyűlés egyes hatáskörei gyakorlásának átruházásáról

11/1991. (X.10.) sz. önkormányzati rendelet a közgyűlés egyes hatáskörei gyakorlásának átruházásáról Tárgy: ASKO Német Áruház RT. és az Önkormányzat közötti szerződés módosításának jóváhagyása - A közgyűlés 24 szavazattal - ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 218/1991.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-39/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon.

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. szeptember hó 30. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Pitvaros Községi Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. december 22-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. december 22-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. december 22-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 74/2014. (XII.22.) számú határozata Tiszasasi Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves. BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS KÁR-MENTOR Bt. 5000 Szolnok, Arany János út 20. Tel: 56/426-226 Tfax: 56/513-395 e-mail: karmentor@brokerroyal.hu AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pilisi Labdarugó Klub részére a Vázlatterv, engedélyeztetési terv

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10 Érdi VI. évfolyam. 3. 201. Február 19. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 5/201. (II.19.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 201. évi költségvetéséről...2

Részletesebben

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012.

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. ÖR. száma Tárgya Módosítás Hatályon kívül helyezve 1/2012. (II. 20.) 2012. évi költségvetési rendelet 2/2012. (III. 08.) 2/2012. (III. 08.) 2012. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2014. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző Gyomaendrőd 15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester Arnóczi István János, Béres János,

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, 3170/49

Részletesebben