Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának évi felülvizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata"

Átírás

1 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának évi felülvizsgálata DEBRECEN 2015

2 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 5 II. Helyzetkép 8 1. Debrecen város helyzetét bemutató általános adatok 8 2. Demográfiai adatok 10 III. A településen működő szociális ellátórendszer és annak lényeges változásai A településen működő szociális ellátórendszer A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások és a 19 szociális szolgáltatások rendszere, valamint változásaik az Szt. alapján Pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások Szociális szolgáltatások Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által kötelezően 28 biztosítandó szociális szolgáltatások IV. Az Önkormányzat által biztosított, személyes gondoskodás körébe tartozó 29 ellátások 1. Az intézményrendszer történeti előzményei Ellátási szerződéssel biztosított szolgáltatások Az Önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények évi tevékenysége 3.1. DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központja DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza DMJV Önkormányzata ellátási szerződés útján biztosított szolgáltatásai ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft Héra Egyesület Forrás Lelki Segítők Egyesülete Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség 86 Immánuel Otthona és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolája 4.5. Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület Az Önkormányzat ellátási kötelezettségének alakulása A szociális ellátórendszer finanszírozása A koncepció előző felülvizsgálata óta elért eredmények Az elvégzett felújítások, karbantartások, állagmegóvás érdekében 102 szükséges munkálatok, valamint a tervezett beruházások és felújítások 9. Az Önkormányzat által fenntartott szociális intézményeknél 108 megjelenő hiányosságok és az intézmények fejlesztésére vonatkozó elképzelések 10. A fejlesztések megvalósításától várt eredmények Az Önkormányzat szabályozási és irányítási hatáskörébe tartozó 121 feladatok 2

3 12. Az esélyegyenlőség megteremtése 122 V. Az állam által fenntartott intézményrendszer A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által 126 fenntartott intézmények Debreceni Terápiás Ház Debreceni Fogyatékosokat Ellátó Intézmény Debreceni Csökkentlátók Otthona Ellátási szerződés keretében biztosított ellátások Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon (Balmazújváros) Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon (Hajdúnánás) Mikepércsi Humán Szolgáltató Otthon (Mikepércs) Nyíradonyi Ápolási Otthon (Nyíradony) Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona (Báránd) Idősek Otthona (Hajdúszoboszló) Fogyatékosok Otthona (Komádi) Szakosított Ellátást Végző Központ (Derecske) Segítséggel Élők Otthona (Hajdúnánás) 145 VI. Az egyházi és civil szervezetek által fenntartott települési intézmények 146 VII. Hajdú-Bihar megye területén működő szolgáltatási rendszer Helyzetkép Hajdú-Bihar megyéről A szolgáltatási rendszer legfontosabb jellemzői A Hajdú-Bihar megye területén működő szolgáltatási rendszer 150 struktúrája 4. A megyei szolgáltatók, a szolgáltatásokat és ellátásokat igénybe 151 vevők összetétele, az igények alakulása, a várakozók száma, korösszetétele és legfontosabb szociális jellemzőik Alapszolgáltatások Falugondnoki szolgáltatás Tanyagondnoki szolgáltatás Étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Közösségi ellátások Támogató szolgáltatás Utcai szociális munka Nappali ellátás Szakosított ellátások Idősek otthona Pszichiátriai betegek otthona Fogyatékos személyek otthona Lakóotthonok 211 3

4 Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Támogatott lakhatás A szolgáltatások iránt jelentkező szükségletek alapján az 218 intézményrendszer korszerűsítésének irányai 6. Engedély nélkül működő szociális szolgáltatások 219 VIII. Összegzés 219 Felhasznált jogszabályok és dokumentumok 221 4

5 I. Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. (3) bekezdése értelmében a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. Az Szt. 92/B. (1) bekezdés i) pontja szerint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója szolgáltatástervezési koncepciót készít az általa működtetett szociális szolgáltatások és intézmények vonatkozásában. Az Szt. 92. (4) bekezdése meghatározza a koncepció tartalmi elemeit, amelyek a következők: a lakosságszám alakulása, korösszetétel, a szolgáltatások iránti igények, az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzete, ütemterv a szolgáltatások biztosításáról, a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatai, az esetleges együttműködés keretei, az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségessége. Az Szt. 92. (6) bekezdése meghatározza továbbá, hogy a megyei jogú város koncepciójának tartalmaznia kell a megye területén működő szolgáltatási rendszer struktúráját, legfontosabb jellemzőit, a szolgáltatások iránti igények alakulását, a várakozók számát, korösszetételét, legfontosabb szociális jellemzőit, a szolgáltatások iránti igények, szükségletek alapján az intézményrendszer korszerűsítésének irányait. Az Szt. 92. (3) bekezdése értelmében a koncepció tartalmát az önkormányzat kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 261/2003. (XII. 18.) Kh. határozatával fogadta el Debrecen város szolgáltatástervezési koncepcióját, melynek legutóbbi felülvizsgálatára évben került sor, ezért aktualizálása időszerűvé vált. A koncepció felülvizsgálatát Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Intézményfelügyeleti Osztálya végezte. A szakosztály a felülvizsgálat során adatszolgáltatás céljából megkereste a Központi Statisztikai Hivatal Debreceni Főosztályát, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatalát, a megyében szociális alapszolgáltatást és szakosított ellátást nyújtó fenntartókat, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltségét, a Hivatal érintett szakosztályait és a Debreceni Intézményműködtető Központot. A koncepció tervezetét véleményezésre megküldtük a helyi kisebbségi önkormányzatoknak, a szociális intézmények vezetőinek, illetve azt a helyi Szociálpolitikai Kerekasztal is megtárgyalta. Elérhető volt továbbá az Önkormányzat hivatalos honlapján, a települési és megyei szolgáltatók észrevételeit is vártuk. Debrecen városban több olyan intézmény is van, amely integrált formában működik, szociális és gyermekjóléti tevékenységet is végez, a koncepció azonban csak a szociális ellátórendszert érinti, tekintettel arra, hogy annak elkészítését az Szt. írja elő, továbbá városunk rendelkezik gyermekvédelmi koncepcióval és évente átfogó értékelés készül az 5

6 önkormányzat gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. A évi gyermekvédelmi beszámolót a Közgyűlés 111/2015. (V. 28.) határozatával fogadta el. Debrecen Megyei Jogú Város közötti időszakra elfogadott Településfejlesztési Koncepciója a város jövőképét az alábbiak szerint határozza meg: Debrecen, az Életerős Város, a lakosai számára kiemelkedő életminőséget biztosító, fenntartható módon és kiegyensúlyozottan fejlődő, a térség értékeire támaszkodó és az innovációra épülő, nemzetközi szinten is versenyképes gazdasági, oktatási és egészségügyi központtá válik. A jövőkép magában foglalja a regionális hatáskörű intézmények fejlesztését, valamint mindazon kezdeményezések támogatását, mely a lakosok életminőségének fejlődését segítik elő, a munkához való jutás segítésével. A szociális és egészségügyi hálózat fejlesztése terén a koncepció elsősorban a kapacitás bővítését és a meglévő intézmények folyamatos felújítását fogalmazza meg célként. Debrecen elöregedő társadalmi szerkezettel jellemezhető, ezért a jelenlegi demográfiai tendenciák alapján a jövőben egyre nagyobb szerep hárul majd az egészségügyi ellátórendszerre is. A város tulajdonában lévő egészségügyi célú ingatlanok tárgyi feltételei fejlesztésre szorulnak, azonban fontos, hogy az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése a szociális ellátórendszerrel összhangban történjen meg. Kiemelt területként említi továbbá a koncepció ezen kívül a hátrányos helyzetű csoportok védelméhez kapcsolódóan a prevenció és a gyermek- és családvédelmi intézmények fejlesztését, szorosan kapcsolódva az egyházi és közösségi kezdeményezésekhez, a meglévő jelzőrendszer megerősítését, a civil és önszerveződő közösségek támogatását, a közterületek és intézmények elérhetőségének javítását a fogyatékkal élők számára, az időskorúak gondozásának, otthoni ellátásának fejlesztését. A vázolt jövőkép eléréséhez, a lakosok életminőségének javításához szükség van arra is, hogy az Önkormányzat a szociális szolgáltatások fenntartását, bővítését, fejlesztését, a szociális jogok érvényesülését biztosítsa és olyan szociális szolgáltató rendszert működtessen, amely összehangoltan tevékenykedik, a lehető legteljesebb mértékben lefedi a szociális szükségleteket, és választ ad az egyes társadalmi csoportok, egyének igényeire. A szociális szolgáltatások rendszerét tehát a helyi társadalom változó igényeihez, szükségleteihez kell alakítani, a felmerülő problémákat komplex módon kell kezelni, mely csak az egyes szolgáltatások, ellátási típusok és szintek egymásra épülésével valósulhat meg. Fontos ugyanakkor a szolgáltatások kínálatánál a választhatóság biztosítása, mely feltételezi a nem állami (egyházi, civil, karitatív) fenntartók igen erőteljes jelenlétét a szociális szférában. Az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) közül, tekintettel a város és a megye demográfiai és a lakosság szociális jellemzőire a jövőben továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítanunk az időskorú lakosságra. Nem hagyható azonban figyelmen kívül a pszichiátriai betegek és a hajléktalan személyek számára biztosított szolgáltatások fejlesztésének szükségessége, a hiányzó intézmények létrehozása, lehetőség szerint együttműködve az e területeken jelentős tapasztalattal és szakmai tudással rendelkező civil szervezetekkel. 6

7 A szolgáltatástervezési koncepció elsősorban a város szociális ellátórendszerére vonatkozóan kíván fejlesztési javaslatokat megfogalmazni, az Önkormányzat ellátási és intézményi szintű feladatait szándékozik összefoglalni, de a megyében működő szolgáltatók jelzései alapján felvázolja azon problémákat is, amelyekkel a megyeszékhelyen kívüli települések állami és nem állami fenntartói szembesülnek az ellátások biztosítása során. A tapasztalatok szerint a városi és megyei intézményrendszer fejlesztésének szükséges irányai hasonlóságot mutatnak, a lehetséges irányokat pedig jelentős mértékben meghatározzák a szociális területet érintő pályázati kiírások. A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatának célja: bemutatni a városi és a megyei szociális ellátórendszert és annak a legutóbbi felülvizsgálat óta eltelt időszakban bekövetkezett változásait, meghatározni a szociális szolgáltatások fejlesztésének irányait és céljait, összhangban egyéb települési és megyei fejlesztési koncepciókkal, programokkal, tervekkel, stratégiákkal, részletezni azokat a konkrét célkitűzéseket, amelyeket a szociális szolgáltatások, ellátások biztosítása, fejlesztése során az Önkormányzat érvényesíteni kíván a lakosok szociális biztonságának megteremtése érdekében. A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatának feladata: aktuális információkat biztosítani egyéb települési fejlesztési koncepciók, programok, tervek, stratégiák felülvizsgálatához, információt nyújtani települési és megyei szinten a különböző szolgáltatásokat igénylők részére, illetve a szolgáltatásokat biztosító intézmények, szervezetek számára. Az állampolgárok alapvető szociális jogait az Alaptörvény szabályozza: Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, fogyatékosság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult. Magyarország a szociális biztonságot [ ] a rászorulók esetében a szociális intézmények és intézkedések rendszerével valósítja meg. /XIX. cikk / Lényeges garanciának minősíthető az, hogy az Alaptörvény kimondja Törvény a szociális intézkedések jellegét és mértékét a szociális intézkedést igénybe vevő személynek a közösség számára hasznos tevékenységéhez igazodóan is megállapíthatja. Magyarország az időskori megélhetés biztosítását a társadalmi szolidaritáson alapuló egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásával és önkéntesen létrehozott társadalmi intézmények működésének lehetővé tételével segíti elő. Törvény az állami nyugdíjra való jogosultság feltételeit a nők fokozott védelmének követelményére tekintettel is megállapíthatja. /XIX. cikk/ A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) biztosítja a települések igazgatási önállóságát. 7

8 ,,A helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket. /Mötv. 10. (1) bekezdés/,,a helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. /Mötv. 10. (2) bekezdés/,,a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:... szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg; /Mötv. 13. (1) bekezdés 8a. pontja/,,a képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására - jogszabályban meghatározottak szerint - költségvetési szervet, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetet (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet), nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet (a továbbiakban együtt: intézmény) alapíthat, továbbá szerződést köthet természetes és jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel. /Mötv. 41. (6) bekezdés/ Az Szt. is kimondja, hogy A szociális ellátás feltételeinek biztosítása - az egyének önmagukért és családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl - az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata. /Szt. 2. / Az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit az Szt. szabályozza. Az Szt. az ellátórendszer kiépítése során egy abszolút és egy relatív biztonsági szintet fogalmaz meg. Ennek értelmében a szociális ellátások minimális szintjét jelöli meg, amit biztosítani kell mindenkinek, annak érdekében, hogy érvényesüljenek az Alaptörvényben meghatározott jogai, ugyanakkor az egyes ellátások biztosítására a települési önkormányzatok a lakosságszám függvényében kötelezettek. II. Helyzetkép 1. Debrecen város helyzetét bemutató általános adatok Debrecen az ország harmadik legnagyobb és második legnépesebb városa, az Észak-Alföldi Régió központja, Hajdú-Bihar megye és a Debreceni járás székhelye. A város az Alföldön, a Hajdúhát, a Hortobágy és a Nyírség közelében, Budapesttől 230, a román határtól 35, az ukrán határtól 120 kilométerre fekszik. Területe 461,65 km 2. A Kelet-Magyarország régió, az Észak-Alföld statisztikai régió és a Tiszántúl szellemi, kulturális, gazdasági, idegenforgalmi és közlekedési központja, az ország egyik legdinamikusabban fejlődő nagyvárosa, mely jelentős vonzáskörzettel rendelkezik. A debreceni településegyüttes magját a nagyváros belterülete adja, melyet legbelső gyűrűként ölel körül a jórészt Debrecen 8

9 közigazgatási határain belül elterülő kertvárosi-szuburbanizációs övezet. Ezt követi a belső agglomerációs zóna (Nagyhegyes, Ebes, Hajdúszovát, Mikepércs, Sáránd, Hajdúbagos, Hosszúpályi, Monostorpályi, Újléta, Nyírmártonfalva, Hajdúsámson és Bocskaikert), és a külső bolygóvárosi településgyűrű (Hajdúböszörmény, Balmazújváros, Hajdúszoboszló, Derecske, Létavértes, Hajdúhadház, Téglás és Nyíradony), ahol összesen mintegy en élnek. Az elmúlt évtizedben Debrecen agglomerációs zónájában 6-8 százalékkal növekedett a lakosságszám. A megye lakosságának mintegy 38,2%-a él Debrecenben. Városunkban a társadalmi és térszerkezeti jellegzetességek alapján meghatározott városrészek funkciójukat és beépítettségi sajátságaikat figyelembe véve, Debrecen Integrált Városfejlesztési Stratégiája szerint 10 fő típusba sorolhatóak (belváros, hagyományos beépítésű belső lakóterület, lakótelepek, villanegyed, kertváros, ipari üzemterület, Nagyerdő, külső településrészek, Józsa, egyéb övezet). Településünk anti-szegregációs terve szerint a városrészek közül 2001-ben egyik sem minősült szegregátumnak. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia készítésekor a Nagysándor telep-vulkán telep és a Dobozikert került kijelölésre, mint szociális városrehabilitációs akcióterület január 1-jén a városban db volt a lakások száma, az elmúlt időszakban sem szolgálati, sem bérlakások nem épültek, a lakásépítések nagyobbik része magánerős beruházás keretében történt. A Mötv. 13. (1) bekezdés 4. pontja, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló évi CXXIII. törvény 5. (1) bekezdése alapján helyben biztosítható közfeladatok közül a helyi önkormányzat feladata az egészségügyi alapellátás körében a háziorvosi, házi gyermekorvosi, a fogászati alapellátásról, az ezekhez kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői és az iskola-egészségügyi szolgálatról való gondoskodás. A felnőtt korúak rendelkezésére álló háziorvosi szolgálatok száma 83, a gyermekkorú lakosok ellátását 42 házi gyermekorvos nyújtja, valamint 49 fogorvosi szolgáltató biztosítja területi ellátási kötelezettséggel a fogászati ellátást városunkban. A felnőtt háziorvosi körzetekhez átlagosan 2100 beteg tartozik. A lakónépesség korcsoportok szerinti megoszlása is tükrözi, hogy városunk időskorú lakosságának száma növekszik, az öregedési index 10 év alatt 81,0%-ról 113,5%-ra emelkedett. Városrészenként eltérő a lakosság korösszetétele. A belvároshoz, a villanegyedhez, az iparterülethez és a kertvároshoz tartozó területeken a 20 % -ot meghaladja a 60 év feletti korcsoport aránya. A demográfiai változásokból adódóan az egészségügyi ellátórendszerben hangsúlyosabb szerepet kap az időskorú krónikus betegek gyógyítása, gondozása. Az idősebb korosztálynál leggyakrabban előforduló betegségek a mozgásszervi, anyagcsere, szív- és érrendszeri megbetegedések. A krónikus betegek folyamatos gondozást, rendszeres kontrollt igényelnek az egészségügyi szolgáltatóktól. A jól gondozott krónikus betegségekkel élőknél a megváltozott életminőség mellett az élettartam növekedése várható. A családok struktúrájának átalakulása, az otthon nyújtható ellátások igénybevételének növekedése is szükségessé teszi az egészségügyi-szociális hálózat párhuzamos és együttes fejlesztését. Debrecen mint megyeszékhely olyan adottságokkal rendelkezik, amelyek alapján jóval kedvezőbb körülményeket biztosít a lakosság számára, mint a térségben, vagy a megyében 9

10 elhelyezkedő települések, foglalkoztatási mutatói ennek megfelelően kedvezőbbek. Gazdasági helyzetét, lehetőségeit, foglalkoztatási mutatóit azonban erőteljesen befolyásolja az, hogy a város egy gazdasági-társadalmi nehézségekkel küzdő térség központja. A gazdasági aktivitás tekintetében a évi népszámlálás ( ) adatai állnak rendelkezésre, mely szerint Debrecen fős munkaképes korú (15-64 éves) lakosságából fő volt foglalkoztatott (57,4%), ami mind a Hajdú-Bihar megyei (51,51%), mind az országos (54,05%) aránynál kedvezőbb. A teljes népességből ( fő) fő volt gazdaságilag aktív, az inaktív népesség száma fő. A foglalkoztatottak száma fő volt, saját jogú öregségi nyugdíjban, járadékban, rokkantsági nyugdíjban, baleseti járadékban, hozzátartozói nyugdíjban, járadékban összesen személy részesült. A KSH rendelkezésére álló legfrissebb adatok alapján december 20-án a Debrecenben nyilvántartott álláskeresők száma 9936 fő volt, az álláskeresési járadékosok száma 735 fő. Debrecenben az idősebb (50 év feletti) munkavállalók jelentős elhelyezkedési nehézségekkel küzdenek, különösen az 55 év felettiek váltak veszélyeztetetté. Ugyanakkor a Debreceni Járási Hivatal illetékességi területén között 1512 fő 45 év feletti személynek sikerült munkához jutnia a különböző közfoglalkoztatási programokban és 685 fő (forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Adattárház) képzésben is részt vett. Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban január 1-jén személy részesült. Az Önkormányzat, vagy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala december 31. napján fő, június 30. napján fő számára folyósított valamilyen jogcímen szociális ellátást január 1. napján a településen szociális étkeztetésben részesülők száma: 2475 fő, házi segítségnyújtásban részesülők száma: 3737 fő, tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben ellátottak száma: 1380 fő, idősek nappali ellátásában részesülők száma: 480 fő volt (forrás: KSH). 2. Demográfiai adatok Debrecen város lakónépességének alakulása években: Év (január 1-jén) Lakosok száma (fő) Forrás: KSH A fenti adatokból látható, hogy 2012-től évről évre csökkenés figyelhető meg a lakónépesség számában, azonban megállapítható, hogy a lakosságszám fogyása csökkenő tendenciát mutat január 1-jén Debrecen lakónépessége fő volt. 10

11 Debrecen város lakónépességének nem és korcsoportok szerinti megoszlása években: évek (január 1-jén) év év év év év korcsoportok férfi (fő) nő (fő) össz. (fő) férfi (fő) nő (fő) össz. (fő) férfi (fő) nő (fő) össz. (fő) férfi (fő) nő (fő) össz. (fő) férfi (fő) nő (fő) össz. (fő) X összesen Forrás: KSH A lakónépességen belül a éves korosztály száma a legmagasabb, számuk azonban 2012 óta lassú csökkenést mutat. Őket a éves korosztály követi, lakónépességen belüli arányuk stagnál. A 65 év felettiek aránya lassan növekszik, 2010-ben még 14,6 % volt, 2014-ben már 16,6 %. Az idősebb korosztályok közül a évesek vannak legtöbben, lakónépességen belüli arányuk évben 9,6 %, mely növekvő tendenciát mutat, csakúgy mint a és 85-X évesek számának alakulása. A nemek arányát tekintve látható, hogy a fiatalabb korosztályoknál a férfiak aránya némileg magasabb minden korcsoport esetében, ez azonban 55 év felett megfordul, nőtöbblet mutatkozik valamennyi korcsoportban. A 14 év alattiak száma 2012-ig csökkent, az elmúlt két évben azonban nagyon lassú növekedésnek indult. Debrecen város állandó népességének alakulása években: Év (január 1-jén) Lakosok száma (fő) Forrás: KSH Az elmúlt öt év adatait vizsgálva az állandó népesség tekintetében is fogyás tapasztalható. 11

12 Debrecen város állandó népességének nem és korcsoportok szerinti megoszlása években: évek (január 1-jén) korcsoportok férfi (fő) év év év év év nő (fő) össz. (fő) férfi (fő) nő (fő) össz. (fő) férfi (fő) X összesen Forrás: KSH (a korcsoportos bontás kizárólag ebben a formában áll rendelkezésre) nő (fő) össz. (fő) férfi (fő) nő (fő) össz. (fő) férfi (fő) nő (fő) össz. (fő) A lakónépességen belül a éves korosztály aránya a legmagasabb, számuk azonban az évekig tartó stagnálás után évre csökkent (17,4 %-ról 17,2 %-ra). Őket az éves korosztály követi, az állandó népességen belüli arányuk csökken. A 60 év felettiek aránya egyenletesen növekszik, 2010-ben még 21 % volt, 2014-ben már 23 %. A nemek arányát tekintve, hasonlóan a lakónépességhez, a fiatalabb korosztályoknál a férfiak aránya kissé magasabb minden korcsoport esetében, ez azonban 50 év felett megfordul, nőtöbblet mutatkozik itt is mindhárom korcsoportban. A 14 év alatti állandó népesség aránya szintén csökken 2012-ig, utána azonban állandó (13,5 %). 12

13 Az öregedési index alakulása években 65 év feletti állandó lakosok száma (fő) 0-14 éves korú állandó lakosok száma (fő) Öregedési index Forrás: KSH Az állandó népesség legfontosabb demográfiai jellemzője az elöregedés. A 65 év felettiek száma 2008-at követően folyamatosan nő, míg a legfiatalabb korosztályoké folyamatosan csökken, s mindennek következtében a város lakosságának az öregedési indexe gyorsuló arányban mutat növekedést 2011-ig. A évi javuló tendenciát követően évtől az öregedési index ismét emelkedik, azonban nem éri el a évi kiugróan magas értéket ben a lakosság 53,08 %-a volt nő és 46,92 %-a férfi. A fiatalabb korosztályokban a férfi/nő arány még megközelítőleg hasonló, de az idősebb korosztályokban egyre növekvő a nők aránya. A 65 év felettiek között már jelentős különbség tapasztalható a nők javára. A nemek arányában bekövetkező változás akkor is figyelemre érdemes, ha ebben, miként az öregedésben is, országos és európai tendencia is érvényesül. A nemek száma közötti változás ugyanis nem csupán demográfiai folyamat, hanem egyéb társadalomszerkezeti változásokat is jelez. Debrecen lakosságában a nők vannak többségben, viszont a 20 és 60 év közötti korosztályokban a gazdaságilag aktív férfiak száma rendre meghaladja az ugyanazon korosztálycsoportokhoz tartozó nőkét. Ezek szerint az öregedés és nők arányának növekedése a gazdaságilag inaktív népességcsoportok növekedésével jár együtt, ami nagyobb szociális problémákhoz vezet. A férfiak és nők számának, valamint iskolázottságuknak és munkaerő-piaci aktivitásuknak az összevetéséből az is kiderül, hogy a foglalkoztatottak között a nő-férfi arány a főiskolát/egyetemet végzettek között felel meg a teljes népességben tapasztalt arányoknak. A csak középiskolát vagy annál is kevesebbet végzett és aktív foglalkoztatással rendelkezők között a férfiak száma jelentős mértékben felülmúlja a nőkét. Ráadásul a felsőfokú végzettséggel rendelkező nők között háromszor annyian részesülnek gyermekgondozási segélyben, mint az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők között. Ezek alapján az öregedő debreceni társadalom képét az alacsony iskolai végzettségű és inaktív nők számának és arányának az akkumulálódásával egészíthetjük ki. 13

14 A belföldi vándorlás alakulása években állandó jellegű odavándorlás (fő) elvándorlás (fő) egyenleg Forrás: KSH A belföldi vándorlások negatív képet mutatnak az elmúlt öt évben, az elvándorlás jellemző. A településre vándorlók száma ig csökkent, majd 2014-re emelkedett, az elvándorlók száma évtől mutat emelkedést. év Természetes szaporodás alakulása években élve születések száma (fő) halálozások száma (fő) természetes szaporodás (fő) A településen a természetes szaporodás is negatív egyenleget mutat. Az élve születések száma ig csökkent, majd 2014-ben emelkedett, ez a halálozások számának évtől bekövetkező növekedése miatt jelentősen nem javítja a statisztikát, az elmúlt öt évet tekintve évben volt legkisebb a fogyás. Figyelmet érdemel, hogy a házasságkötések száma 2011 óta növekvő, a válások száma pedig ugyan kis mértékű, de csökkenő tendenciát mutat 2012-től. A statisztikai adatok felhívják a figyelmet arra, hogy a nyugati országokhoz hasonlóan sokáig Debrecenben is csökkent a születések száma, de remélhetőleg a évben tapasztalható pozitív változás tartósnak bizonyul. Növekszik a születéskor várható élettartam, a gyermekkorúak aránya fokozatosan csökken vagy jobb esetben stagnál, az idős (60 éven felüli) korosztályé emelkedik. Az idősebb korosztályokon belül pedig minden 14

15 életkori csoportban magasabb a nők aránya. A nőtöbblet az életkor előrehaladtával növekszik és várhatóan egyre több egyedülálló idős nőről kell gondoskodni. A társadalomban elindult öregedési folyamat következtében a demográfusok szerint 2020-ra az öregedéssel összefüggő súlyos társadalmi probléma várható Magyarországon. A lakosság korösszetétele, öregedése, az aktív népesség társadalmon belüli csökkenő aránya, jövedelmi viszonyai meghatározzák a szociális szolgáltatások iránti igényeket Debrecen városában is. III. A településen működő szociális ellátórendszer és annak lényeges változásai Az elmúlt évek során igen jelentős, a szociális ellátórendszert érintő változások kezdődtek meg, melyek a felülvizsgálat óta eltelt 2 év alatt tovább folytatódtak. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény alapján a megyei önkormányzatok fenntartásában lévő szociális és gyermekvédelmi intézmények már korábban, január 1-jével állami fenntartásba kerültek. A 2011-ben megkezdett folyamat évben is folytatódott az egyes szakosított szociális intézmények és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCII. törvény (a továbbiakban: Törvény) elfogadásával. A Törvény a megyében működő települési önkormányzatok fenntartásában lévő fogyatékos, pszichiátriai beteg, továbbá szenvedélybeteg személyek szakosított szociális ellátását nyújtó intézményekre, valamint a gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményekre vonatkozóan is előírta az állami átvétel kötelezettségét. Ezen célcsoportok vonatkozásában eddig az átmeneti elhelyezést a harmincezernél több állandó lakossal rendelkező települési önkormányzat és fővárosi kerület, valamint a megyei jogú város, a tartós bentlakást nyújtó elhelyezést a fővárosi önkormányzat és a lakossági szükségletekre alapozott döntése szerint a megyei jogú város volt köteles biztosítani, így intézményt fenntartani. Tehát az önkormányzatok e kötelezettsége január 1-jétől megszűnt, a fogyatékos, a pszichiátriai és a szenvedélybeteg személyek átmeneti és tartós bentlakást nyújtó ellátásának megszervezése és az intézmények fenntartása állami kötelezettségé vált, az eddig Önkormányzat által fenntartott és a Törvény mellékletében felsorolt intézményeket az állam átvette. Az állam fenntartói feladatait a települési önkormányzatoktól átvett intézmények esetében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság létrehozásáról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet szerint január 1. napjától a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el. A Törvény alapján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 270/2012. (XII.13.) számú határozatában döntött a fenntartásában működő szociális intézmények december 31. napjával történő átszervezéséről, ezt követően az Önkormányzat fenntartásában működő DMJV Terápiás Háza január 1. napjától állami fenntartásba került. 15

16 Az átszervezés lényegében tiszta profilú intézmények létrehozásával megteremtette az állami átvétel lehetőségét a fogyatékos személyek otthona és fogyatékos személyek ápológondozó célú lakóotthona szolgáltatásokat nyújtó DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye, valamint a fogyatékos személyek otthona szolgáltatást nyújtó DMJV Csökkentlátók Otthona esetében is. Az átszervezéssel érintett intézmények azonban nem kerültek állami fenntartásba, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megállapodás keretében az Önkormányzat részére a működtetéshez támogatást nyújtott az ellátások biztosítása érdekében. A Törvény módosítását követően január 1-jével került fenti két intézmény állami tulajdonba. A Közgyűlés 6/2014. (I. 30.) határozatával döntött az átadás-átvételi megállapodás megkötéséről, azonban ezt megelőzően a 214/2013. (X. 24.) határozatával átszervezte DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézményét oly módon, hogy DMJV Városi Szociális Szolgálat a fogyatékos személyek átmeneti ellátását biztosító feladatot (10 férőhelyes fogyatékos személyek gondozóháza) december 31. napjával átadta a Fogyatékosokat Ellátó Intézmény részére. Jelentős változás volt továbbá, hogy a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló évi XCIII. törvény alapján január 1. napjával megtörtént a közigazgatás átszervezése, az államigazgatási és az önkormányzati feladatok szétválasztása. A Debreceni Járási Hivatalhoz Debrecen városán kívül Hajdúsámson település tartozik még. A korábban jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ellátások közül az időskorúak járadéka, az alanyi ápolási díj, az alanyi és normatív közgyógyellátás, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása január 1. napjától a járási hivatalok hatáskörébe került. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere március 1. napjától újabb lényeges változáson ment át, az Szt. szerinti kötelező segélyek államigazgatási, míg az önkormányzatok által nyújtott segélyek egységesen önkormányzati hatósági hatáskörbe kerültek, ezáltal a helyi önkormányzatok felelőssége növekedett a helyi közösség szociális biztonságának erősítésében, a szociális segélyek biztosításában. A hatáskörváltozás alapvetően az aktív korúak ellátását érintette, mely ellátást a korábbiakban nem a járási hivatalok állapították meg, valamint megszűnt a rendszeres szociális segély nevű ellátási forma. Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok döntenek, az általuk nyújtott támogatások neve egységesen települési támogatás lett, amelyeknek jogosultsági feltételeit, típusát az önkormányzatok határozzák meg. Fentieken túl az Szt január 1. napjától történt módosítása számos területen érintette a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat is. A változások egy része a szolgáltatások igénybevételére vonatkozott (házi segítségnyújtás új szabályai, támogatott lakhatás célcsoportjainak változása), de a szolgáltatások megszervezésére irányuló módosítások (családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás működésének racionalizálása, támogatott lakhatás szabályainak pontosítása, lakóotthoni átalakulás kötelezettségének hatályon kívül helyezése, falu- és tanyagondnoki szolgáltatás egyes szabályainak módosítása, a szociális intézmények 150 fős korlátra vonatkozó szabályának módosítása) is megjelentek az ágazati törvényben. Változtak az intézményi térítési díj meghatározásának szabályai, valamint az új szabályozás értelmében sor kerülhet kivételes esetben a személyi térítési díj visszamenőleges megállapítására, belépési hozzájárulás bevezetésére a tartós 16

17 bentlakást nyújtó szociális intézményekben, továbbá az intézményi jogviszony megszüntetésére vonatkozó szabályok, a területi lefedettséget figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő befogadás szabályai, a jelzálogjog bejegyzés szabályai is változtak és pontosításra került a jogorvoslati rend. Módosultak továbbá az egyházi, nem állami fenntartású szociális intézmények munkavállalóira vonatkozó egyes szabályok és az egyházi kiegészítő támogatás megtérítésére vonatkozó szabályok pontosítása is megtörtént. A módosítások átvezetésre kerültek az Szt.-hez kapcsolódó végrehajtási rendeletekben, részletesen szabályozva ezzel többek között az igénybevevői nyilvántartásba történő jelentési kötelezettséget, a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzést, a dokumentációs terheket csökkentő intézkedéseket vagy éppen a házi segítségnyújtást. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszerének átalakításával elérni kívánt célokat, vagyis az ellátórendszer átláthatóbbá, hatékonyabbá és igazságosabbá tételét szándékozik folytatni az Szt. tervezett módosítása, amely feloldaná az egy család egy segély szabályt, ezáltal mindenki, aki a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltételeinek megfelel, jogosultságot szerezhetne az ellátásra. A szociális szolgáltatások terén a hatékonyabb szolgáltatásnyújtást és a célzottabb finanszírozást szándékozik szolgálni a házi segítségnyújtás január 1-jétől tervezett átalakítása a szociális segítés és a személyi gondozás tevékenységi körök kialakításával. Ugyancsak a fenti időponttól tovább folytatódik a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás integrálása, kötelező önkormányzati feladatként települési szinten család- és gyermekjóléti szolgálatok, járási szinten család- és gyermekjóléti központok kialakítására kerül sor. A családsegítés keretében végzett tevékenységek pontosítása mellett új feladatok is megjelennek. A települési önkormányzatoknak november 30-áig kell áttekinteniük a jelenleg működő intézményrendszerüket és meghozniuk a döntéseket az átalakításra vonatkozóan. A korábban pályázati úton finanszírozott egyes ellátások, a támogató szolgáltatás, a közösségi alapellátások hosszú távú fenntarthatóságának tervezését teszi lehetővé, hogy január 1-jétől a pályázati rendszer megszűnik, és ismételten a költségvetési törvény által meghatározott feltételek szerint fognak támogatásban részesülni a szolgáltatások fenntartói. A jogsértést elkövető fenntartókról, szolgáltatókról összeállított, a Szociális Ágazati Portálon közzétett feketelista révén a nyilvánosság számára is megismerhetőek lesznek azok a fenntartók, amelyek jogsértést követnek el, illetve akik a szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés nélkül jogsértő módon nyújtanak szolgáltatást. Ez egyrészt segítséget nyújt az egyes ellátásokat igénybe venni kívánó személyeknek a döntés meghozatalában, másrészt a jogsértő cselekmények elkövetésétől való visszatartásra is alkalmas lehet. Ez utóbbit célozza a szolgáltatói nyilvántartásba történő jogerős bejegyzés nélkül szolgáltatást nyújtó személyekkel, szervezetekkel szemben alkalmazandó szankciók tervezett szigorítása is. Az önkormányzati fenntartású intézmények működését az elmúlt két évben a jogszabályváltozások mellett azon fenntartói döntések is befolyásolták, melyekre a működés racionalizálása miatt volt szükség. A szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézmények átszervezésének következtében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő 9 szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény közül január 1. napjától már csak 5 intézmény (DMJV Családsegítő és 17

18 Gyermekjóléti Központja, DMJV Gyermekvédelmi Intézménye, DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye, DMJV Városi Szociális Szolgálat, DMJV Idősek Háza) maradt önkormányzati fenntartásban, így mindenképpen szükségessé vált ezen intézmények átszervezése a hatékonyabb, takarékosabb működés érdekében. A Közgyűlés 234/2013. (XI. 28.) határozatával döntött arról, hogy január 1. napjával 1 intézmény (DMJV Idősek Háza) tekintetében a gazdálkodási feladatokat, a többi 4 intézmény tekintetében pedig a gazdálkodási és az intézményüzemeltetési feladatokat átadja a Debreceni Intézményműködtető Központnak (a továbbiakban: DIM), mely önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet a Debreceni Közterület Felügyeletből való kiválással alapított május 1. napjával az Önkormányzat a köznevelési intézmények működtetésével összefüggő feladatok, így az ingó és ingatlan vagyon működtetése, továbbá az ehhez szükséges személyi feltételek biztosítása céljából. DMJV Idősek Háza intézményüzemeltetési feladatainak átadására a Közgyűlés 2015 novemberében született döntése értelmében január 1. napjától kerül sor. A fenntartói döntések másik része a kihasználtsági mutatók, illetve az ellátások iránti igények alakulása alapján mind az alapszolgáltatások, mind a szakellátás tekintetében a férőhelyek számának csökkentésére irányult. DMJV Idősek Háza esetében július 1. napjától az idősek otthona ellátásban a férőhelyek száma 300-ról 275 férőhelyre csökkent, a DMJV Városi Szociális Szolgálat által biztosított idősek nappali ellátása tekintetében az engedélyezett összesen 235 férőhely 165 férőhelyre, a demens idős nappali ellátásban biztosított összesen 30 engedélyezett férőhelynek a 25 férőhelyre történő csökkentéséről döntött a fenntartó április 1. napjától. 1. A településen működő szociális ellátórendszer pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások szociális szolgáltatások Debrecen Megyei Jogú Város állam által fenntartott egyházak és civil szervezetek Önkormányzata által fenntartott intézmények által fenntartott intézmények intézmények: DMJV Polgármesteri Hivatal - DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Szociális Osztály Központja Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal - DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Debreceni Járási Hivatal Hatósági Osztály - DMJV Városi Szociális Szolgálat - DMJV Idősek Háza ellátási szerződések: - Forrás Lelki Segítők Egyesülete - Héra Egyesület - ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. - Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona és Fejlesztő nevelés-oktatást Végző Iskolája - Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület Az Önkormányzat társulásnak nem tagja, a szolgáltatások és ellátások egy részét önállóan, másik részét ellátási szerződések keretében biztosítja. 18

19 1. 1. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások és a szociális szolgáltatások rendszere, valamint változásaik az Szt. alapján: Pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások: január 1. napjá tól: Pénzbeli ellátások: jegyzői hatáskörben: aktív korúak ellátása, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, normatív lakásfenntartási támogatás, képviselő-testületi hatáskörben: ápolási díj (Szt. 43/B. (1) bek.), átmeneti segély, pénzbeli időszaki átmeneti segély, pénzbeli rendkívüli átmeneti segély, temetési segély, járási hivatal hatásköre: időskorúak járadéka, ápolási díj (Szt. 41. (1) bek., 43/A. (1) bek.). Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások közül természetbeni szociális ellátás formájában nyújtható: rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, normatív lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély. Természetben nyújtott szociális ellátások: köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása, adósságkezelési szolgáltatás keretében: adósságcsökkentési támogatás és adósságkezelési tanácsadás, energiafelhasználási támogatás. Fenti pénzbeli ellátások egy részének megállapítása a települési önkormányzat jegyzőjének, másik része a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozott. Az ellátások közül az időskorúak járadéka, az alanyi ápolási díj, az alanyi és normatív közgyógyellátás, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása január 1. napjától a járási hivatalok hatáskörébe került. 19

20 2014. január 1. napjá tól: Pénzbeli ellátások: jegyzői hatáskörben: aktív korúak ellátása, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, normatív lakásfenntartási támogatás, képviselő-testületi hatáskörben: ápolási díj (Szt. 43/B. (1) bek. - méltányossági), önkormányzati segély (átmeneti segély, temetési segély), járási hivatal hatásköre: időskorúak járadéka, ápolási díj (Szt. 41. (1) bek., kiemelt, 43/A. (1) bek. - emelt összegű). Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások közül természetbeni szociális ellátás formájában nyújtható: rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás, önkormányzati segély. Természetben nyújtott szociális ellátások: köztemetés, közgyógyellátás (alanyi jogon járási hivatal hatásköre, méltányossági alapon jegyzői hatáskör), egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása (járási hivatal hatásköre), adósságkezelési szolgáltatás keretében: adósságcsökkentési támogatás és adósságkezelési tanácsadás, energiafelhasználási támogatás. A törvénymódosítások következtében az átmeneti segélyt, a temetési segélyt és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást azok összevonásával felváltotta az önkormányzati segély március 1. napjától: Pénzbeli ellátások: képviselő-testületi hatáskörben: települési támogatás, járási hivatal hatásköre: időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, ápolási díj (Szt. 41. (1) bek., kiemelt, 43/A. (1) bek. - emelt összegű). 20

21 Természetben nyújtott szociális ellátások: képviselő-testületi hatáskörben: köztemetés, járási hivatal hatásköre: alanyi és normatív közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása, energiafelhasználási támogatás. Az Szt január 1. napjával, illetve március 1. napjával történő módosítása teljes mértékben átalakította a támogatások rendszerét, melynek célja az, hogy igazságosabb és átláthatóbb legyen a rendszer, emellett pedig elejét vegye a korábban gyakran tapasztalt támogatásokkal való visszaéléseknek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási hatáskörbe, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörbe kerültek. A rendszeres szociális segély mint ellátási forma megszűnt, a kötelező ellátási formák közül kikerült a lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési szolgáltatás. A kötelező támogatások körén kívül további ellátások nyújtásáról és a jogosultsági feltételekről az önkormányzat szabadon dönthet. Az Szt. az önkormányzatok által biztosítandó támogatások tekintetében annyit ír elő, hogy az önkormányzat a helyi viszonyokhoz mérten, a krízishelyzetben lévő személyek számára, illetve a helyi szociális problémák kezelésére települési támogatást nyújt. A méltányossági közgyógyellátásra, a méltányossági ápolási díjra, lakásfenntartási támogatásra, az adósságkezelési szolgáltatásra, valamint az önkormányzati segélyre vonatkozó szabályozást az Szt. a továbbiakban nem tartalmazza. A települési támogatás egyes típusait és jogosultsági feltételeit az önkormányzat rendeletében határozza meg. A rendelet előkészítésekor elsődlegesen az volt a cél, hogy a rendszeres lakhatási kiadásokhoz támogatást nyújtson az önkormányzat, továbbá az időskorú lakosságot nagy számban érintő ellátások változatlanul igényelhetőek legyenek. Az ellátási rendszer alapjaiban nem változott, az ellátások elnevezése is csak néhány esetben módosult. Fenntartja az önkormányzat a 70. életévüket betöltött személyek hulladékgazdálkodási díjának támogatását. A 65. év felettiek továbbra is évi öt ingyenes belépőre jogosultak a Nagyerdei Gyógyfürdőbe vagy a Kerekestelepi Strandfürdőbe. A méltányossági közgyógyellátás helyett gyógyszertámogatás vehető igénybe. Fentieknek megfelelően a települési támogatások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet szerint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi pénzbeli és természetbeni támogatások biztosításával kívánja enyhíteni a szociálisan rászoruló személyek, családok és háztartások terheit, valamint egyéb támogatásokat is nyújt. Települési támogatás: lakásfenntartási támogatás, adósságcsökkentési támogatás. 21

22 Rendkívüli települési támogatás: pénzbeli: időszaki támogatás, eseti támogatás, iskoláztatási támogatás, temetési segély, természetbeni: gyógyszertámogatás, kelengyetámogatás, köztemetés költségeinek átvállalása. Egyéb támogatás: a 70. életévüket betöltött személyek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjának támogatása, a Nagyerdei Gyógyfürdő vagy a Kerekestelepi Strandfürdő térítésmentes igénybevétele, a Debrecen Város napján született gyermek édesanyja részére adott támogatás, a 101. illetve azt követő életéveit betöltő személy támogatása, hármas vagy többes ikrek nevelési támogatása. Az egyes ellátási formákban részesülők számát években az alábbi táblázat mutatja. ellátási forma év év év év aktív korúak ellátása lakásfenntartási támogatás adósságkezelési támogatás ápolási díj temetési segély időskorúak járadéka forrás: DMJV Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály, december 31-ei adatok Az időskorú lakosság életminőségét javító természetbeni ellátásokban részesülők számát évek között az alábbi táblázat mutatja: vizsgált időszak/fő ellátási forma hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtámogatás fürdőjegy (belépések száma) időskorúak közétkeztetése forrás: DMJV Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály, december 31-ei adatok 22

Jászivány Községi Önkormányzat 5135 Jászivány, Fő út 4. Jászivány Község Önkormányzat falugondnoki szolgálatának szakmai programja 1. számú melléklet a Képviselő-testület által elfogadott 59/2012.(VI.27.)

Részletesebben

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE HALÁLOZÁSI MUTATÓK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN ÉS A MEGYE JÁRÁSAIBAN 2007-2011 A Halálozási Mutatók Információs Rendszere (HaMIR) adatai

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024 CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET 3300 EGER, KERTÉSZ ÚT 3. TELEFON / FAX: 06-36/784-825 E-mail: csaladsegito.intezet@upcmail.hu Web: csskeger.hu EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 2005. évi CLXX. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

http://szocialisregiszter.afsz.hu/

http://szocialisregiszter.afsz.hu/ Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, intézmények ágazati azonosítója, országos nyilvántartási rendszere Szociális regiszter publikus felület használata http://szocialisregiszter.afsz.hu/

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza Sorszám: D/3. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza 1.1. Székhelye: 4032 Debrecen, Pallagi út 9. sz. 1.2. Telephelye: 4030 Debrecen, Szávay Gyula u. 55/F. 2. Jogszabályban

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

.. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE

.. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE .. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 11. Fogyatekossäggal elök

Központi Statisztikai Hivatal. 11. Fogyatekossäggal elök Központi Statisztikai Hivatal. EVI NEPSZÄMLÄLÄS 11. Fogyatekossäggal elök Budapest, 2014 TARTALOM Bevezetö 5 Täbläzatok 7 1. A fogyatekossäggal elök visszatekintö adatai 11 2. A fogyatekossäggal elök reszletes

Részletesebben

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-17117/2014. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Balogh Imre Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z é k h e l

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

Tájékozató a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról

Tájékozató a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról Tájékozató a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009.

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról ( a 17/2011. (V.26.) Önk., 21/2011. (VIII.12.) Önk.,

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző T 1/11

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző T 1/11 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Ikt.szám: 5293/2014. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda J a v a s l a t a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: Xl 599812013. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66)

Részletesebben

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése TÁMOP-1.4.5-12/1.-2012-0002 " Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése 2015. január 12. Készítette: Domokos

Részletesebben

Vándorló milliók 1. Kontinensek közötti (interkontinentális) vándorlások: - népvándorlás Ázsiából Európa felé (4-9. század); - kivándorlás Európából Amerikába (15-16. 16. századtól napjainkig, a legintenzívebb

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! polgármester. Határozati javaslat

Tisztelt Bizottság! polgármester. Határozati javaslat Tisztelt Bizottság! Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 33/2014.(XI.14.) sz. rendeletében döntött a saját konyhával rendelkező szociális és gyermekjóléti intézményeknél a 2015. január 1-jétől

Részletesebben

Rendelettervezet. helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, összehasonlító táblázat

Rendelettervezet. helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, összehasonlító táblázat Ikt. sz.: 1/288-1/2015/I. Üi.: dr. Ákosi Ádám Gábor Rendelettervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet,

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére 1. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete a háziorvosi,

Részletesebben

Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28

Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28 Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28 Átgondolandó A nők foglalkoztatási helyzetének fővárosi sajátosságai - esélyek Női munkanélküliség

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

AZ ÉLHETŐSÉG ÉS ELÉRHETŐSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI ÁTÁNY FALU PÉLDÁJÁN. Topa Zoltán PhD-hallgató, SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail.

AZ ÉLHETŐSÉG ÉS ELÉRHETŐSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI ÁTÁNY FALU PÉLDÁJÁN. Topa Zoltán PhD-hallgató, SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail. AZ ÉLHETŐSÉG ÉS ELÉRHETŐSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI ÁTÁNY FALU PÉLDÁJÁN Topa Zoltán PhD-hallgató, SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail.com Fogalmi meghatározások Élhetőség Elérhetőség E két fogalom kapcsolata

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközség Tanyafelmérése Tanulmány

Tiszaalpár Nagyközség Tanyafelmérése Tanulmány Tiszaalpár Nagyközség Tanyafelmérése Tanulmány Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2012 Elfogy a szándék, fölcserélt otthonok, alatta a föld rég futóhomok, s hová a szél hajtja, ott ver tanyát az, aki

Részletesebben

Beszámoló Alsózsolca I.sz háziorvosi körzetének egészségügyi helyzetéről.

Beszámoló Alsózsolca I.sz háziorvosi körzetének egészségügyi helyzetéről. ALSÓZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLTÉNEK Beszámoló Alsózsolca I.sz háziorvosi körzetének egészségügyi helyzetéről. Az utolsó beszámolót 2009-ben kellett elkészíteni. A helyzet azóta nem sokat változott. Már

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében-

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- I. ALAPINFORMÁCIÓK A KUTATÁSRÓL 1. Az adatfelvétel időpontja: 2015. január

Részletesebben

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások Mezei Rita Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztály 2012. február 1 I. Az 1993. évi III. törvény (Szt.) szociális

Részletesebben

kultúrafüggő / társadalomfüggő / személyiségfüggő

kultúrafüggő / társadalomfüggő / személyiségfüggő IDŐSKORRAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK Az idősödés, időskori szerepek értelmezése, jelentősége kultúrafüggő / társadalomfüggő / személyiségfüggő Élettartam mennyiségi növekedése minőségi élet megteremtésének

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Alba Radar. 12. hullám

Alba Radar. 12. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 12. hullám Fehérvári lakosok tájékozottsága az autizmussal kapcsolatban 2012. április 2. Készítette: Ruff Tamás, Domokos Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. Az egészségügyi ellátás körzeteinek megállapítása

1. A rendelet célja és hatálya. 2. Az egészségügyi ellátás körzeteinek megállapítása Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kötelezően ellátandó feladatok

Kötelezően ellátandó feladatok I. számú Függelék Kötelezően ellátandó feladatok 1./ Vízrendezés és csapadékvíz elvezetése, csatornázás, vízkárelhárítás, árvíz és belvízelvezetés (zárt csapadékcsatorna hálózat és nyílt árkok karbantartása),

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. Országos Kötélugró Csapatbajnokság Szentes, 2015. november 28.

VERSENYKIÍRÁS. Országos Kötélugró Csapatbajnokság Szentes, 2015. november 28. Magyar Ugrókötelesek Szövetsége 2836 Baj, Petőfi S. u. 137. ugrokotel@gmail.com Tel.: +3670/3650236 VERSENYKIÍRÁS Országos Kötélugró Csapatbajnokság Szentes, 2015. november 28. Időpont: 2015. november

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS -

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS - Alba Vélemény Radar 1. Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron - GYORSJELENTÉS - Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2010. június 21. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Polgár város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgári Szociális Központ szociális alapszolgáltatásainak 2015. évi önköltség megállapítására és térítési díjainak

Részletesebben

A szabadban dolgozók és ennek egészségügyi kockázata

A szabadban dolgozók és ennek egészségügyi kockázata 2010/81 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 81. szám 2010. július 16. A szabadban dolgozók és ennek egészségügyi kockázata A szabadban dolgozók számára nagy és növekvő

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT. Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye ALAPÍTÓ OKIRAT Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Pesterzsébet-Soroksár Önkormányzatának

Részletesebben

Alba Radar. 7. hullám

Alba Radar. 7. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 7. hullám Vélemények az Alba Plaza Civil piactér programjáról 20. május 5. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

BÁTONYTERENYEI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT BÁTONYTERENYEI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

10. 10. Vallás, felekezet

10. 10. Vallás, felekezet 10. 10. Vallás, felekezet Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 10. Vallás, felekezet Budapest, 2014 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-356-5 Készült

Részletesebben

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG, NÁNÁSI u. 4. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az alapítvány a Munka Törvénykönyve 70/A. (1) és (2.) bekezdései alapján 2007. évre az alábbi ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Vukovich Gabriella: Egyedülálló szülők és gyermeküket egyedül nevelő szülők

Vukovich Gabriella: Egyedülálló szülők és gyermeküket egyedül nevelő szülők Vukovich Gabriella: Egyedülálló szülők és gyermeküket egyedül nevelő szülők (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Vukovich Gabriella (1999): Egyedülálló

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testülete. Tisztelt Képviselő-testület!

Szatymaz Község Képviselő-testülete. Tisztelt Képviselő-testület! 1070/2015/U1 Tárgy: Egészségügyi körzetek rendeleti szabályozása Mellékletek: 1. sz. melléklet: Rendelet-tervezet 2. sz. melléklet: Előzetes hatásvizsgálat 3. sz. melléklet: Határozat tervezet Szatymaz

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata

Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata /A 24/2005. (II.15.) Öh. sz. határozattal elfogadott alapító okiratnak a 6/2007. (I.30.) Öh. sz. határozat 2. számú melléklet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Családi kohézió az idő szorításában A szülők és a gyermekek társas együttléte a mindennapok világában. Harcsa István (FETE) Monostori Judit (NKI)

Családi kohézió az idő szorításában A szülők és a gyermekek társas együttléte a mindennapok világában. Harcsa István (FETE) Monostori Judit (NKI) Családi kohézió az idő szorításában A szülők és a gyermekek társas együttléte a mindennapok világában Harcsa István (FETE) Monostori Judit (NKI) Kutatási kérdések Hogyan változott a szülők és a gyermekek

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

EUROBAROMETER. Az interjúk száma: 28.050. Az interjúk száma: 1.044. Módszer: személyes ORSZÁG JELLEMZŐI

EUROBAROMETER. Az interjúk száma: 28.050. Az interjúk száma: 1.044. Módszer: személyes ORSZÁG JELLEMZŐI ORSZÁG JELLEMZŐI A magyarországi válaszadók pozitívabbak lettek a fejlődés sok tényezője tekintetében a 2013. évi legutóbbi felmérés óta. Bár az átlagoshoz képest egy kicsit kevésbé valószínűbb, hogy azt

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása ALAPÍTÓ OKIRAT Az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsa (továbbiakban Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az

Részletesebben

Támogatásban részesített kistérségi pályázatok 2006. év

Támogatásban részesített kistérségi pályázatok 2006. év Támogatásban részesített kistérségi pályázatok 200 év Igényelt támogatás Sürgősségi műszerek beszerzése 200 eft 0 Ft 195 eft BM Önerő Alap pályázat "Szélessávú internet kiépítése" pályázathoz Kistérségi

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 51/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (I. 23.) számú R E N D E L E T E az intézményi

Részletesebben

A rendelet 1. -ának (2) bekezdését hatályát vesztette. 3. A rendelet 1. -ának (3) bekezdését hatályát vesztette.

A rendelet 1. -ának (2) bekezdését hatályát vesztette. 3. A rendelet 1. -ának (3) bekezdését hatályát vesztette. Tokodaltáró Község Önkormányzatának 13/2008. (VII.03.) rendelete a településen személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 3/2008. (II.14.)rendelet módosításáról (rövid megjelölés 13/2008.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról * Püspökladány Város

Részletesebben

BERÉP-TERV KFT. REFERENCIAJEGYZÉK (2007. január 01 2012. június 30.) BERÉP-TERV Beruházó, Építő és Tervező KFT.

BERÉP-TERV KFT. REFERENCIAJEGYZÉK (2007. január 01 2012. június 30.) BERÉP-TERV Beruházó, Építő és Tervező KFT. BERÉP-TERV KFT REFERENCIAJEGYZÉK (2007. január 01 2012. június 30.) BERÉP-TERV Beruházó, Építő és Tervező KFT. 4026 Debrecen, Péterfia utca 25. Tel.: 30/255-9533 E-mail: info@berepterv.hu 1. Építési munkák

Részletesebben

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 5. számú melléklet a /2006. ( ) Korm. rendelethez Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 1. Alapszolgáltatások 1.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálata Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló TARTALOM Módszertan

Részletesebben

2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség

2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség 2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség A kilencvenes években a több évtizedes szünet után tömegesen jelentkező munkanélküliség, az ország területi társadalmi folyamatainak meghatározó elemévé vált.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Deebbrreecceenn Meeggyyeei i JJooggúú Váárrooss Önnkkoorrmáánnyyzzaatt JJeeggyyzzőőjjee Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S

Részletesebben

Intézmény bemutatása

Intézmény bemutatása Intézmény bemutatása A Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat jelenleg egy székhelyen és két telephelyen működik. Az intézmény élén egy vezető áll, akinek a munkáját egy gazdasági vezető, egy élelmezésvezető,

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 29-i ülésére Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester Ellenjegyzés: Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Tárgy: Rendelet

Részletesebben

Térítési díj. - Változások 2015.

Térítési díj. - Változások 2015. Térítési díj - Változások 2015. A megismerés térben és időben végtelen. Vedd ki a számot a dolgokból, és minden összeomlik. Sevillai Szent Izidor 2 Alapvető jogszabályok: A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben