Helyi Esélyegyenlőségi Program. Litér Község Önkormányzata 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi Esélyegyenlőségi Program. Litér Község Önkormányzata 2013."

Átírás

1 Helyi Esélyegyenlőségi Program Litér Község Önkormányzata 2013.

2 Megtanultam, hogy egy embernek csak akkor van joga a másikra felülről lenézni, amikor annak talpra állni nyújt segítő kezet." (Gabriel García Márquez) 2

3 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok... 9 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) Jogszabályi háttér bemutatása Stratégiai környezet bemutatása A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység A nők helyzete, esélyegyenlősége Az idősek helyzete, esélyegyenlősége A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) A HEP IT részletei A helyzetelemzés megállapításainak összegzése A beavatkozások megvalósítói Jövőképünk Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) Megvalósítás A megvalósítás előkészítése Monitoring és visszacsatolás Nyilvánosság Érvényesülés, módosítás Elfogadás módja és dátuma

4 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Litér Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait 1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira. Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. Litér település bemutatása Regionális kapcsolatok, területi adottságok Litér a Közép-dunántúli régióban, Veszprém megye délkeleti részén elhelyezkedő település. A Veszprém közelségében fekvő településnek legszorosabb kapcsolata a megyeszékhellyel van, melytől mindössze 5 kilométerre fekszik. Több településsel is szoros kapcsolatot tart fenn. Ezek közül az egyik Királyszentistván, mellyel közös hivatalt működtet, illetve másik fontos szomszédja Balatonfűzfő, ahol a gyártelepen korábban sok litéri dolgozott. Közlekedési szempontból kiváló kapcsolatokkal rendelkezik, a belterületet is érintő 72-es főúton Veszprém mindössze alig negyed óra alatt érhető el tömegközlekedéssel. A közeli papvásári külterületi részt érintő 710-es elkerülő úton, illetve az M7 autópályán Székesfehérvárra és Budapestre is viszonylag hamar el lehet jutni. Litéren az alapfokú szociális, oktatási és egészségügyi ellátás megoldott, illetve Veszprém közelsége miatt a magasabb szolgáltatások is könnyen igénybe vehetők. Természeti adottságok Litér a Balaton-felvidék és kismedencéi kistáj északkeleti részén fekszik. Változatos felszíni formák jellemzik, különösen értékesek a dolomithegyeken kialakult alakzatok. Utóbbiakon változatos, értékes növénytársulások, sziklagyepek alakultak ki. A talajok minősége változó. Éghajlata mérsékelten hűvös, mérsékelten száraz, a szőlő-és gyümölcstermesztésnek, a fagyérzékeny kultúrák termesztésének kedvez. Az évi napfénytartam óra, leggyakrabban északi szelek fújnak Litér környékén. Természetes (eredetű) vízfolyás területén a Bendola, mely a településen ered, illetve a Séd, mely a papvásári külterületi részt szeli át. Társadalmi adottságok Litéren 2186-an laknak. A település lakosság az elmúlt évszázad során megtöbbszöröződött, amely egyrészt köszönhető az ipar erőteljes fejlődésének (Litér közvetlen közelében pl. a fűzfői gyártelepen) a 40- es, 50-es években, másrészt az utóbbi évtizedekben a szuburbanizációs folyamatoknak köszönhetően sokan költöznek ki Veszprémről az aránylag olcsóbb és csendesebb vidéki környezetbe. 1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szociális Szolgáltatástervezési koncepció, Településrendezési terv, Településfejlesztési koncepció 4

5 1. számú táblázat - Lakónépesség az év végén lakónépesség 2007 (fő) 2061 fő 2008 (fő) 2059 fő Lakónépesség számának változása (%) 99,9 % 2009 (fő) 2041 fő Lakónépesség számának változása (%) 99,1 % 2010 (fő) 2032 fő Lakónépesség számának változása (%) 99,6 % 2011 (fő) 2041 fő Lakónépesség számának változása (%) 100,44 % 2012 (fő) 2186 fő Lakónépesség számának változása (%) 107,1 % Forrás: TeIR, KSH-TSTAR A táblázatból látható, hogy 2007-től Litér településen lakóhellyel rendelkező, de másutt tartózkodási hellyel nem rendelkező lakosság csökkenést mutat egészen 2010-ig, majd 2011-től emelkedik, 2012-ben 7 %- os emelkedés figyelhető meg. 2. számú táblázat - Állandó népesség állandó népesség 2186 fő nő 1093 fő 50 % férfi 1093 fő 50 % 0-2 évesek 68 fő 3,1 % 0-14 éves nők 161 fő 14,7 % 0-14 éves férfiak 172 fő 15,7 % éves nők 40 fő 3,66 % éves férfiak 43 fő 3,9 % éves nők 576 fő 52,7 % éves férfiak 700 fő 5

6 60-64 éves nők éves férfiak 65 év feletti nők 65 év feletti férfiak Forrás: helyi önkormányzat 64 % 76 fő 6,95 % 70 fő 6,4 % 159 fő 14,5 % 108 fő 9,88 % A településen bejelentett lakóhellyel (állandó lakással) rendelkező személyek 2012-ben a lakosság nemenkénti megoszlása egyenlő arányban történt a nők és férfiak között. A diagram jól szemlélteti, hogy a legnagyobb arányban a év közötti nők és férfiak vannak, majd a gyermekek, a 0-14 éves korúak. 3. számú táblázat - Öregedési index 65 év feletti állandó lakosok 0-14 éves korú állandó lakosok (fő) (fő) Öregedési index (%) , , ,18 Forrás: TEIR, helyi önkormányzat A 65 év feletti állandó lakosok csekély mértékben növekszik 2001 óta, ezzel ellentétben a 0-14 év korú lakosok csökken. Az öregedési indexből megállapítható, hogy így is a 14 év alattiak túlsúlyban vannak, vagyis fiatalos a népességszerkezet. 4. számú táblázat - Belföldi vándorlások állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg

7 Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 2009-es év kivételével Litér településre a beköltözés jellemző. Nagyobb számban történt odavándorlás, mint elvándorlás az évek során. Ennek oka lehet például az, hogy a megyeszékhelyről egyre többen költöznek ki közeli településre. 5. számú táblázat - Természetes szaporodás Élve születések halálozások természetes szaporodás (fő) Forrás: TeIR, KSH-TSTAR Az élve születések csekély mértékben ingadozó, míg a halálozások megugrik 2009-ben, majd csökken. Többen haltak meg, mint amennyien születtek. Gazdasági adottságok A település gazdaságában kiemelt szerepe van a külterületen működő gyorsindítású erőműnek, mely az iparűzési adó nagy százalékát szolgáltatja Litéren. Egyéb ipari területek főként a fűzfői ipartelep litéri részén foglalnak helyet, ezek azonban ma már csak kisebb kapacitással működnek. A mezőgazdasági termelés során főként gabonanövényeket termesztenek. A településen számos vállalkozás működik, azonban az aktív korú népesség jelentős része a közeli Veszprémbe jár dolgozni. Litéren az idegenforgalom a Balaton viszonylagos távolságának köszönhetően nem jelentős ágazat, de számos olyan kulturális, illetve gasztronómiai rendezvény kerül megtartásra minden évben, amelynek során gyakran távolabbról is a településre látogatnak. Településszerkezet Litér a Veszprémi-fennsík déli lejtői és a Nyerges-hegy közé, a Bendola-patak partjára települt község. Tájszerkezetét leginkább meghatározzák a domborzati adottságok, az azokon kialakult, azokhoz alkalmazkodó tájhasználatok, azaz a medence fekvésű, síkabb részeken a mezőgazdasági művelés, a magasabb tengerszint feletti magasságokon, a meredekebb domboldalakon az erdők dominálnak. Mesterséges vonalas szerkezeti elemek leginkább az utak, melyeknek elválasztó szerepe leginkább a 72-es út esetében jelentkezik. Rendkívül markáns elemként jelenik még meg az erőmű, melyből a kiinduló magasfeszültségű vezetékek uralják Litér külterületének 7

8 északi tájképét. Litér egyik érdekessége, hogy külterülete két különálló részből áll, a belterületet körülvevő központi területtől függetlenül a községhez tartozik az egykori Papvására is, mely fizikailag nem kapcsolódik a településhez. A község településszerkezete igen változatos, a hagyományos egyutcás település mesterségesen irányított továbbfejlődésének különféle stádiumai jól leolvashatók az egyes településrészeken, melyek egyedi arculatukkal sajátos, változatos részeit képezik Litérnek. Környezeti állapot Litér környezeti állapota megfelelőnek mondható. A közlekedésből adódó zaj-, és porszennyezés a határértékeknek megfelel, ennek ellenére problémát jelent a belterületet érintő 72-es út nagy átmenő forgalma. A forgalom által okozott zaj- és rezgésterhelést csökkentette az út 11,5 tonnás burkolatmegerősítése. Ugyancsak gondot okoz a belterület viszonylagos közelségében fekvő murvabánya, ahol az alkalmankénti robbantásos fejtés rezgésterhelést okoz a közeli lakóterületek esetében (Táncsics utca). Az egykori fűzfői ipartelepen ma már nem működnek környezetszennyező üzemek, a terület kárrendezésének egy szakasza már lezajlott. A jelenleg a területen működő funkciók a távolságból adódóan, és az azokat körülvevő kiterjedt erdőségeknek köszönhetően kevésbé vannak hatással Litér belterületére. Minthogy Litért két vízműkút hidrogeológiai védőidoma is érinti, a felszíni és felszín alatti vizek védelme kiemelkedő fontosságú. Értékvizsgálat Táji és természeti értékek Értékes természeti terület található a Mogyorós-hegyen, mely a Natura2000 hálózathoz, illetve az Országos Ökológiai Hálózat magterületéhez is tartozik, s emellett a Balaton-felvidéki Nemzeti Park többek között itt tervezi védett területeinek bővítését. Ugyancsak a magterülethez tartoznak a Nyerges-hegy bizonyos részei. Ezen kívül számos védett növény- és állatfaj él Litér területén. A Papvásári-hegyen korábban működő bánya ma már gyurgyalagoknak ad otthont, ezért az Önkormányzat a helyi védelem alá helyezését kezdeményezte. Épített értékek Litér területén műemlék épület a román kori református templom. Emellett az Önkormányzat felismerve azt, hogy a múlt értékeinek megőrzése és ápolása egy település szempontjából milyen jelentőséggel bír, több épületet, illetve egy utcarészletet helyi védelem alá helyezett. Közlekedés Litér megközelítése jónak mondható. Területét öt országos közút is érinti: 72. sz. főút, 710. sz. főút, a 7202., a 7216., j. út. A 72-es főút északról érinti a belterületet, melyről a 8-as főúton keresztül érhető el Veszprém, illetve déli irányban a 71-es főút, ami a Balaton északi partján fut végig. A településen több út burkolata javításra szorul, ez a helyi közlekedés szempontjából problémát jelent. Az autóbusz megállóhelyek és elhelyezése az igényeknek megfelelő, a menetrendi járatok követési időközei megfelelőek. Litér külterületét érinti a tervezett M8 gyorsforgalmi út, aminek a Litért is érintő Veszprém-Balatonfűzfő közötti szakasza hiányzik, a többi a 710 sz. főút és a 8 sz. főút fejlesztéseként jön létre. Litér térségében mellékúthálózat fejlesztéseket a Veszprém Megyei Területrendezési Terv, vagy az OTrT nem tartalmaz, a kiépült úthálózat szerkezete megfelelő. Az utakon helyenként fenntartás jellegű rekonstrukciók szükségesek. Közmű Litér a jól közművesített települések közé tartozik. Közműellátására a vízellátás, a szennyvízelvezetéskezelés, a villamosenergia ellátás, a földgázellátás és az elektronikus hírközlés hálózati rendszere kiépült. Jellemzően magas a rácsatlakozások aránya mind a szennyvízcsatorna, mind a földgáz hálózat tekintetében. Közművek vonatkozásában a csapadékvíz elvezetés tekinthető a legkevésbé rendezettnek. A településre jellemző a nyílt árkos rendszerű csapadékvíz elvezetés illetve szikkasztás, ahol kialakított az árok, ott sem mindenhol biztosítja a megfelelő vízelvezetést. Ugyancsak problémát okoz, hogy a 72-es főút megerősítése során megszüntették az Álmos utcai átereszt, ami a település felső részének csapadékvizét vezette el a főút túloldalára. A település területének döntő hányadáról, a település beépített területéről összegyűlő felszíni vizek befogadója a Bendola patak, amely az összegyűjtött vizeket a Séd patakba, majd tovább a Sárvízen, a Sión keresztül a Dunába szállítja. A villamosenergia ellátás vezetékei föld felett kerültek elhelyezésre, meghatározva a település arculatát, pedig az üdülési, idegenforgalmi igények a település látványára vonatkozóan is határoznak meg elvárásokat. 8

9 A település a Balaton üdülőkörzet területén fekszik, így a környezet állapotának védelme kiemelt feladat. Ennek igényére épülhetett ki a teljes közműellátás. Értékeink, küldetésünk A Helyi Esélyegyenlőségi Programunkkal küldetésünk, hogy Litér községben az esélyegyenlőség előmozdítását és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését biztosítsuk, bevonva a helyi civil csoportokat, oktatási intézményeket és szociális intézményeket is. Célunk, hogy Litér olyan településsé váljon, ahol senki nem tapasztalja a hátrányos megkülönböztetés közvetlen vagy közvetett formáját, ahol minden lakossal szemben érvényesül az egyenlő bánásmód elve, valamint biztosított az egyenlő hozzáférés az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatásokhoz. Célok A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja Litér Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket az óvoda kivételével érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel). A HEP helyzetelemző részének célja Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdésében nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a településen. E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) tartalmazza. A HEP IT célja Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot. 9

10 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 1. Jogszabályi háttér bemutatása 1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet 2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai fejezete és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény) az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) előírásaira. 1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. - Litér Község Önkormányzata a 115/2011.(X.12.) LKt. határozatával elfogadta a település Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Tervét. A terv október 15-én lépett hatályba. Általános célok között szerepel: megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód, emberi méltóság tiszteletben tartása, partneri kapcsolat, együttműködés, társadalmi szolidalitás, méltányos és rugalmas ellátás. Intézkedések fő pontjai: esélyegyenlőségi referens feladatkörének meghatározása, munkaerő felvétel, alkalmazás esetén az egyenlő bánásmód betartása, emberi erőforrás fejlesztése, munkahelyi továbbképzés, átképzés, tanulás, munkakörülmények javítása a 40 év felettiek és a roma munkavállalók vonatkozásában, munkáltatói juttatások, kedvezmények biztosítása, a foglalkoztatásból való kilépés és a nyugdíjba vonulás segítése ban a Képviselő-testület elfogadta a 2/2013. ( II.11. ) szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendeletét. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás kiterjed: aktív korúak ellátása, rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, átmeneti segély, szülési segély, temetési segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás, tankönyvtámogatás. Szociális rászorultságtól függő természetbeni ellátások: köztemetés, közgyógyellátás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, gyermekek étkezési támogatása. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások: szociális alapellátás keretében szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti alapellátás keretében gyermekjóléti szolgáltatás, nappali ellátás: Idősek Klubja, bölcsőde, óvoda, iskolai napközi. - A Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása 2008-ban fogadta el a Közoktatási Esélyegyenlőségi Programját. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény a (4) bekezdése értelmében az esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, mely 2011-ben meg is történt. A terv kiterjed a kistérség 11 településére: Alsóörs, Balatonalmádi, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Balatonvilágos, Felsőörs, Csajág, Küngös, Litér, Szentkirályszabadja. A felülvizsgált közoktatási esélyegyenlőségi program (a továbbiakban közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv), összhangban a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény a (4) bekezdésének előírásával, település szerinti bontásban tartalmazza a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket. A közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv tartalmazza a 2008-ban elfogadott esélyegyenlőségi program változatlanul érvényes elemeit. A Kistérségi Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv elemzi a településeken élő hátrányos helyzetű csoportok közoktatási helyzetének alakulását, bemutatja a közoktatási helyzetet meghatározó gazdasági és társadalmi 10

11 környezetet. Meghatározza az érintett csoportok oktatási esélyegyenlőségét elősegítő célokat, a célok eléréséhez szükséges feladatokat, forrásokat és a végrehajtáshoz szükséges határidőket. 2. Stratégiai környezet bemutatása 2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal A) Litér Község Önkormányzatának Gazdasági Ciklusprogramja A október 3-án megválasztott Képviselő-testület alapvető célja, hogy biztosítsa Litér működőképességét, az önkormányzat kötelező és önként vállalt közfeladatainak ellátásához szükséges gazdasági alapokat megteremtse, a feladatokat önkormányzati fenntartású intézményrendszeren keresztül elláttassa a takarékosság, a gazdaságosság és hatékonyság elveinek figyelembe vételével. A Képviselő-testület célkitűzése, hogy a múlt értékeinek megőrzésével, a jelen lehetőségeinek kiaknázásával biztosítsa Litér és polgárainak jövőjét, megfeleljen az Európai Unió követelményeinek, erősítse a község kistérségi szerepkörét. Feladatok: Településszerkezeti és Szabályozási Terv felülvizsgálata, módosítása Murvás útjaink portalanítása Dózsa György utcai járda felújítása Új ivóvíz kút fúrása Nyomászóna kialakítása Patakmeder helyreállítása, tisztítása belterületi szakaszon A Litér község teljes területére elkészült csapadékelvezetési tanulmányterv alapján szakaszos javítások elvégzése, ahol szükséges engedélyezési tervek jóváhagyása Temető bővítése Az Ond utcai játszótér felújítása, korszerűsítése Közpark fejlesztése III. ütem Alkotmány Művelődési Ház és Könyvtár korszerű, környezetbarát átalakítása Munkahely teremtési pályázat kiírása Külterületi utak folyamatos karbantartása Gazdasági területek megvizsgálása B) Településfejlesztési Koncepció A január 26-án elfogadott településfejlesztési koncepció tartalma kiterjed a térségi-települési kapcsolatok erősítésére, a gazdaság élénkítésére, a helyi munkalehetőségek biztosítására, kiemelve a helyi ipar fejlesztését, új gazdasági területek kijelölését, szakképzés lehetőségét és a fiatalok ösztönzését. Litér fejlődésének gazdasági alapját az erőmű jelenlétéből származó iparűzési adó jelenti, azonban emellett a helyi munkalehetőségek hiánya negatívan befolyásolja a település népességmegtartó erejét. A helyi munkalehetőségek biztosítása egyrészt az Önkormányzatnak jelent valamilyen szintű bevételt, s így gazdasági alapot, azonban sokkal fontosabb, hogy a település lakóinak ne legyen szükséges a még oly közel is található Veszprémbe (vagy akár messzebb) beutazni minden nap. Szükséges lehet továbbá olyan intézkedések meghozatala az önkormányzat részéről, melynek hatására a vállalkozók előnyben részesítik a helyi munkaerő foglalkoztatását. Intézkedési javaslatok - Helyi vállalkozások megtelepedésének támogatása - Helyi munkavállalók foglalkoztatásának támogatása - Szakképzési lehetőségek, átképzési lehetőségek biztosítása, illetve tájékoztatás - Uniós, országos stb. pályázati lehetőségek kihasználása - Marketing és menedzsment tevékenység megvalósítása Szakképzés Nem elegendő azonban a gazdasági vállalkozások településre csábítása. A helyi munkaerőt akkor találják vonzónak, ha a jövendőbeli munkavállalók a megfelelő szakképzettséggel rendelkeznek. Ehhez 11

12 kapcsolódóan szükség lehet a település lakosságának ilyen szempontú felmérésére, illetve célszerű a lakosság számára betanítási, átképzési lehetőségeket biztosítani az új gazdasági vállalkozó segítségével, vagy a kistérség, illetve egyéb önkormányzati társulás keretében. Térségi munkafeltételek összehangolása, a fiatalok megcélzása A népességmegtartás érdekében egyik legfontosabb tennivaló a fiatalok településen tartása és vonzása. Az ideális az lenne, ha Litéren (illetve környékén) lehetne biztosítani olyan munkahelyeket, ahol a településen élő fiatalok el tudnak helyezkedni. Ezzel biztosítható lenne a községhez való szorosabb kapcsolódás, illetve növekedne a fiatalok településen tarthatósága. Szerencsére Litér jó térségi adottságokkal rendelkezik, így kevésbé okoz problémát az utazás, amennyiben helyben nincs lehetőség az elhelyezkedésre. A helyi munkalehetőségek megteremtése mellett a környező településekkel és munkáltatókkal közösen célszerű egy oktatási, illetve munkáltatási terv, illetve együttműködés kidolgozása, mely lehetővé teszi a fiatalok számára a közeli településeken változatos szakmák tanulását, illetve ezt követően segít az elhelyezkedésben is. Ennek során rá kell világítani arra is, hogy nem feltétlenül a divatszakmák jelentenek biztos megélhetést, sőt! Egy ilyen program megvalósítása esetén olyan munkaerő képzése történhet, amelyre ténylegesen szükség van, így az elhelyezkedés is könnyebbé válik, s a térség népességmegtartó képessége is növekszik. Intézkedési javaslatok - Helyi munkalehetőségek bemutatása a fiatalok számára iskolai oktatás keretein belül - Hiányszakmák oktatása térségi összefogással - Gyakorlati lehetőségek biztosítása helyi vállalkozók segítségével - Fiatalok helyben történő elhelyezkedésének - helyi vállalkozások ilyen irányú - támogatása - Uniós, országos stb. pályázati lehetőségek kihasználása C) Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció: A 2011-ben elfogadott koncepció célja: Litér településen a szociális szolgáltatásoknak egy olyan rendszere jöjjön létre, amely az ellátást nyújtók kölcsönös együttműködésén nyugszik. Átfogó kép kialakítása a település ellátási kötelezettségének helyzetéről, a szociális szükségletekről, rendelkezésre álló lehetőségekről Áttekinteni a szolgáltatások fejlesztésének lehetséges irányait. Megszüntetni azokat a hiányokat, melyek a szolgáltató rendszer a településen jelenleg kezelni nem képes. Elősegíteni a törvény által életre hívott új szolgáltatások bevezetését a településen. A településen olyan szolgáltató rendszer jöjjön létre, amely összehangoltan, koordináltan működik, és teljes mértékben lefedi a szociális szükségleteket 2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása A Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása általános jogutódja a Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulásának. A többcélú társulásnak és a jogutód önkormányzati társulásnak is tagtelepülése Litér ban a társulás elfogadta a Kistérségi Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervét, melyet 2011-ben vizsgáltak felül. Az önkormányzati társulás tagtelepülései: Alsóörs, Balatonalmádi, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Csajág, Felsőörs, Királyszentistván, Küngös, Litér, Szentkirályszabadja. A lakosságszám fő. A társulási megállapodás január 1-től lépett hatályba, mely szerint a társulás céljai és feladatai: 1. településfejlesztés, településrendezés; 2. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); 3. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 4. helyi közfoglalkoztatás, 5. gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 6. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 7. sport, ifjúsági ügyek; 8. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 9. helyi közösségi közlekedés szervezése 12

13 10. térségi és nemzetközi kapcsolatok biztosítása, 11. belső ellenőrzés közös szervezése. 2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása A helyzetelemzés elkészítésben és adatgyűjtésben segítséget nyújtott az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TEIR) adatbázisa, Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatbázisa, az önkormányzat, közszolgáltatásokat nyújtó intézmények által szolgáltatott adatok, valamint a rendelkezésre álló, hatályos koncepciók, programok. 3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége A mélyszegénység azt jelenti, hogy amikor valaki tartósan a létminimum szintje alatt él és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek. Ennek oka több tényezőre visszavezethető, ilyen ok a társadalmi és gazdasági hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli hiányokban jelentkeznek és súlyos megélhetési problémákhoz vezethetnek. A mélyszegénység hatása az egészségi állapotra, lakhatási és táplálkozási körülményekre is kihat, az életszínvonal alacsony szintje jellemző. A mélyszegénység nem csak a roma származású embereket érinti. A magyarországi romák az ország legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportjai közé tartoznak. A roma népesség nagy része él létminimum alatt, többségük társadalmi és fizikai értelemben is szegregált vagy szegregálódó településeken, településrészeken. Lakáskörülményeik évtizedekre vannak a magyarországi átlagtól, oktatási és munkaerő-piaci esélyeik jóval alacsonyabbak a nem romákénál. A romák helyzetét pusztán a fenti jellemzőkkel meghatározni az őket körülölelő társadalmi előítéletek hatásának számbavétele nélkül pontosan mégsem lehet. 3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet A szegénység összetett jelenség, melynek okai között az alacsony vagy elavult iskolai végzettség, a társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermek szerepelnek. A munkanélküli emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai végzettségűek, a megváltozott munkaképességűek és a romák. 3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek aránya 6. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők és aránya, évesek év közötti lakónépesség (fő) nyilvántartott álláskeresők nő férfi összesen nő férfi összesen fő % fő % fő % ,5 62 7,9 96 6, , , , ,8 42 5,2 85 5, ,0 55 6, , ,2 47 5,8 87 5,5 Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 13

14 A táblázatból jól látszik, hogy 2009-ben megugrik az álláskeresők a nők körében, majd csökkenést mutat minden évben. A férfiak esetében 2008-ról 2009-re jelentősen megemelkedik ez a szám, majd 2009-től folyamatosan csökken. Összességében elmondható, hogy 2012-re csökken a nyilvántartott álláskeresők, a év közötti lakónépesség 5,5 %-a az, akinek nincs munkahelye. 7. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek korcsoport szerint nyilvántartott álláskeresők összesen fő éves és fiatalabb fő % 2,1 4,1 0 0,99 1, év fő % 15,6 13 7,1 11,9 16, év fő % 8,3 10,6 14,1 10,9 11, év fő % 12,5 13 8,2 7,9 5, év fő % 7,3 13,8 12,9 11,9 14, év fő % 7,3 17,9 24,7 15,8 13, év fő % 6,25 4,9 14,1 10,9 16, év fő % 12,5 6,5 8,2 6,9 9, év fő % 13,5 8,9 14,1 12,9 9,2 61 év felett fő % 1 1,6 1,2 0,99 2,3 Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal A fenti táblázatból kitűnik, hogy a év közötti álláskeresők magas, ez a pályakezdő fiatalok miatt lehetséges, számuk ingadozó az évek során. A es válság megmutatkozik a számokban is, míg 2008-ban 7 fő volt a év közöttiek, addig 2009-ben már 22 főre emelkedett, ami viszont 2012-re felére csökkent. 8. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek és aránya nemenként nyilvántartott/regisztrált munkanélküli összesen 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli fő fő % 14

15 nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen ,3 22, ,5 39,7 37, ,8 50,0 49, ,1 43,6 35, n.a. n.a. 20 n.a. n.a n.a. Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal A tartós munkanélküliség esetében ingadozó a létszám, nők és férfiak esetében 2009-ben ugrik meg, ez szintén a válságra vezethető vissza. Majd 2010-ben némi csökkenés figyelhető meg a férfiaknál, majd 2011 ben a nőknél is. Összességében elmondható, hogy a munkanélküliek 35,6 %-a tartós munkanélkülinek tekinthető a 2011-es adatok alapján. 9. számú táblázat - Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők és a éves népesség nemenként év évesek Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők nő férfi összesen nő Férfi összesen fő fő fő fő % fő % fő % ,7 4 2, , ,8 5 2,7 13 3, ,05 2 0, ,2 9 4,6 13 3, n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal A pályakezdőknek állandó problémát okoz a gyakorlat hiánya. Fontos, hogy az iskolapadból kikerült fiatalok tisztában legyenek saját munkaerő-piaci értékükkel. Települési szinten jó arányt mutat az, hogy 2010-ben 357 fő éves fiatalok közül csak 2 fő volt munkanélküli. Litér település közel van Veszprémhez, Balatonfűzfőhöz, Balatonalmádihoz, így munkavállalás szempontjából jó lehetőséget kínál számukra a környező települések megközelítése. b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 10. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség év 15 éves és idősebb 15-X éves legalább általános általános iskolai végzettséggel nem lakosság összesen iskolát végzettek rendelkezők 15-x évesek összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % , ,5 58 7, n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás A 15 éves és idősebb lakosság 10,8 %-a nem rendelkezik általános iskolai végzettséggel a 2001-es népszámlálási adatok alapján. Érdekes adat, hogy a nők magasabb, összesen 174 főből 116 fő nő az, aki az általános iskolai tanulmányai után nem tanult tovább. 11. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek iskolai végzettség szerint nyilvántartott A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint év álláskeresők 8 általánosnál 8 általánosnál magasabb 8 általános összesen alacsonyabb végzettség iskolai végzettség Fő fő % fő % fő % , ,

16 , ,3 Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal A 8 általánosnál alacsonyabb végzettség nem jellemző Litér településre, csupán 1 fő az 2011-ben, aki még az általános iskolát sem végezte el. Legnagyobb arányban a 8 általánosnál magasabb iskolai végzettségű álláskeresők vannak regisztrálva a munkaügyi központban. 65 % feletti minden évben ez az arány. Általános iskolával rendelkezők jelentősen megugrott 2009-ben, majd csökkenés figyelhető meg. Szinte minden esetben a változás a es válsághoz köthető. 12. számú táblázat - Általános iskolai felnőttoktatásban tanulók lét és a 8. évfolyamot eredményesen végzettek év általános iskolai felnőttoktatásban résztvevők 8. évfolyamot felnőttoktatásban eredményesen elvégzők fő Fő % Forrás: TeIR 13. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők középfokú iskolában középfokú felnőttoktatásban résztvevők összesen szakiskolai felnőttoktatásban résztvevők szakközépiskolai felnőttoktatásban résztvevők gimnáziumi felnőttoktatásban résztvevők fő fő % fő % fő % n.a. n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n. a. n.a. n.a. n.a. n.a. Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) Litér településen a 2001-es népszámlálási adatok alapján összesen 174 fő az, aki általános iskolai végzettséggel sem rendelkezik a 15 és idősebb lakosság körében, ezzel ellentétben nincs olyan a településen, és adatunk sincs arra vonatkozóan, hogy részt venne általános iskolai, középiskolai felnőttoktatásban. Célszerű lenne felmérni az igényt és szükség esetén helyben megszervezni a felnőttoktatást. (2011-es népszámlálási adatok nem állnak rendelkezésünkre a program készítésekor.) c) közfoglalkoztatás 14. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők Közfoglalkoztatásban résztvevők Közfoglalkoztatásban résztvevők aránya a település aktív korú lakosságához képest Közfoglalkoztatásban résztvevő romák/cigányok Közfoglalkoztatásban résztvevők romák aránya az aktív korú roma/cigány lakossághoz képest ,04 2 n.a ,64 4 n.a ,76 3 n.a. 16

17 A településen folyamatos a közfoglalkoztatás, 2011-ben 26 főt foglalkoztatott az önkormányzat, 2012-ben pedig lecsökkent 12 főre. Az aktív korú roma/cigány lakosságra vonatkozó adat nem áll rendelkezésünkre a program készítése során. d) A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői A településen elérhető intézmények: Litéri Közös Önkormányzati Hivatal Védőnői Szolgálat Háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálat Csivitelő Óvoda és Bölcsőde Litéri Református Általános Iskola Alkotmány Művelődési Ház és Könyvtár Bendola Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ Intézményfenntartói Társulása keretében - házi segítségnyújtás - idősek nappali ellátása - helyszín: Alkotmány Művelődési Ház és Könyvtár Zsálya Gyógyszertár (vállalkozás keretében működő) A gazdaság élénkítése, helyi munkalehetőségek biztosítása Litér fejlődésének gazdasági alapját az erőmű jelenlétéből származó iparűzési adó jelenti, azonban emellett a helyi munkalehetőségek hiánya negatívan befolyásolja a település népességmegtartó erejét. A helyi munkalehetőségek biztosítása egyrészt az Önkormányzatnak jelent valamilyen szintű bevételt, s így gazdasági alapot, azonban sokkal fontosabb, hogy a település lakóinak ne legyen szükséges a mégoly közel is található Veszprémbe (vagy akár messzebb) beutazni minden nap. Szükséges lehet továbbá olyan intézkedések meghozatala az önkormányzat részéről, melynek hatására a vállalkozók előnyben részesítik a helyi munkaerő foglalkoztatását. Intézkedési javaslatok - Helyi vállalkozások megtelepedésének támogatása - Helyi munkavállalók foglalkoztatásának támogatása - Szakképzési lehetőségek, átképzési lehetőségek biztosítása, illetve tájékoztatás - Uniós, országos stb. pályázati lehetőségek kihasználása - Marketing és menedzsment tevékenység megvalósítása Az autóbusz megállóhelyek és elhelyezése az igényeknek megfelelő, a menetrendi járatok követési időközei megfelelőek. e) A fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a településen, képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük A népességmegtartás érdekében egyik legfontosabb tennivaló a fiatalok településen tartása és vonzása. Az ideális az lenne, ha Litéren (illetve környékén) lehetne biztosítani olyan munkahelyeket, ahol a településen élő fiatalok el tudnak helyezkedni. Ezzel biztosítható lenne a községhez való szorosabb kapcsolódás, illetve növekedne a fiatalok településen tarthatósága. Szerencsére Litér jó térségi adottságokkal rendelkezik, így kevésbé okoz problémát az utazás, amennyiben helyben nincs lehetőség az elhelyezkedésre. A helyi munkalehetőségek megteremtése mellett a környező településekkel és munkáltatókkal közösen célszerű egy oktatási, illetve munkáltatási terv, illetve együttműködés kidolgozása, mely lehetővé teszi a fiatalok számára a közeli településeken változatos szakmák tanulását, illetve ezt követően segít az elhelyezkedésben is. Ennek során rá kell világítani arra is, hogy nem feltétlenül a divatszakmák jelentenek biztos megélhetést, sőt! Egy ilyen program megvalósítása esetén olyan munkaerő képzése történhet, amelyre ténylegesen szükség van, így az elhelyezkedés is könnyebbé válik, s a térség népességmegtartó képessége is növekszik. Intézkedési javaslatok - Helyi munkalehetőségek bemutatása a fiatalok számára iskolai oktatás keretein belül - Hiányszakmák oktatása térségi összefogással - Gyakorlati lehetőségek biztosítása helyi vállalkozók segítségével - Fiatalok helyben történő elhelyezkedésének - helyi vállalkozások ilyen irányú - támogatása - Uniós, országos stb. pályázati lehetőségek kihasználása 17

18 f) Munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése A felnőttképzés lehetősége a megyeszékhelyen érthető el. Fel kell térképezni, hogy szükség esetén van-e rá igény helyben megszervezni az oktatást. g) Mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő foglalkoztatása A közmunka keretében roma származású emberek foglalkoztatására is sor kerül. (részletesen lásd c) pont) h) Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területen A kirekesztettség a legtöbb roma közös jellemzője. Az egyre erősödő társadalmi feszültségek és az ezzel párhuzamosan megszaporodó szélsőséges megnyilvánulások is mutatják, a roma lakosság társadalmi integrációja egyre fontosabb és sürgetőbb feladat. Gyakori tévhit, hogy a romák (érdemtelenül) túltámogatottak, ezzel szemben kutatások igazolják, hogy sem a helyi, sem az országos hatáskörű különböző fejlesztési programokban nincs kellő mértékben reprezentálva a roma lakosság, sőt a célzottan romáknak szánt források is sokszor alacsony hatásfokkal érik el a célcsoportot. 3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások Pénzbeli és természetbeni ellátások: Litér Község Képviselő-testülete a szociális törvény hatálya alá tartozó pénzbeli és természetbeli ellátásokról az évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva megalkotta rendeletét, és a jogszabályi változásokhoz, valamint a helyi igényekhez igazodóan folyamatosan karban tartja helyi rendeletét a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról. A rendelet felülvizsgálata 2013-ban megtörtént. 15. sz. táblázat - Pénzbeli és természetbeni ellátásban részesülők számának alakulása Támogatási forma év/fő év/fő év/fő év/fő év/fő Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Lakásfenntartási támogatás Közcélú foglalkoztatásban részt vettek Temetési segély Átmeneti segély Köztemetés Szülési segély Közgyógyellátás Ebből alanyi Ebből méltányossági Ebből normatív Közlekedési támogatás

19 Egyéb nem rendszeres támogatások: A tanulóifjúság számára elérhető településünkön a Bursa Hungarica, valamint az Arany János tehetséggondozási programok támogatása A települési szilárd hulladék közszolgáltatási díj megfizetésének támogatásában részesíti az önkormányzat a 70 év feletti házaspárokat. A 70 év feletti egyedül élők ingyenesen vehetik igénybe a szolgáltatást Fiatal lakástulajdont szerzők támogatása Szépkorúak köszöntése Újszülöttek köszöntése 16. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők év közötti lakónépesség segélyben részesülők fő segélyben részesülők % , , , , ,13 Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 17. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek nyilvántartott álláskeresők álláskeresési járadékra jogosultak fő fő % , , , , ,9 Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal A fenti két táblázatból látszik, hogy a álláskeresési segélyben részesülők csökkenő tendenciát mutat 2008-tól folyamatosan. A lakónépesség 0,13 %-a részesül segélyben 2012-ben, ez minimálisnak mondható, azzal ellentétben, hogy a nyilvántartott álláskeresők közel 100 fő minden évben. Az álláskeresési járadékra jogosultak magas ahhoz képest, hogy segélyben csak 1-2 fő részesülhet. 18. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek rendszeres szociális segélyben részesülők Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (álláskeresési támogatás) Azoknak a, akik 30 nap munkaviszonyt nem tudtak igazolni és az FHT jogosultságtól elesett Azoknak a, akiktől helyi önkormányzati rendelet alapján megvonták a támogatást fő munkanélküliek fő évesek %-ában %-ában , , , , , , , , , ,1 1 0 Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal Rendszeres szociális segélyt az az aktív korú személy kaphat az önkormányzattól, aki nem munkavállaló, vagy egészségkárosodott, vagy támogatott álláskereső, vagyis olyan hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, 19

20 aktív korú személyek részére nyújtott támogatás, akik nem rendelkeznek rendszeres, megélhetést biztosító jövedelemmel. A foglalkoztatást helyettesítő támogatást csak álláskereső személy veheti igénybe. Rendszeres szociális segélyben részesülők jelentősen lecsökkent 2008-tól, 2012-ben már csak 1 fő kap segélyt. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők folyamatosan nőtt az évek alatt, 2011-ről 2012-re kétszeresére emelkedett a számuk. 3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció a) Bérlakás-állomány, szociális lakhatás Litér belterületén a közművek szinte mindenütt teljes körűen kiépítésre kerültek. A továbbiakban a feladat ezek minőségi fejlesztése, szükség esetén kapacitásbővítése lehet, illetve új fejlesztési területek kialakításával a meglévő hálózat kiterjesztése. Jelenleg megoldatlan Litér belterületén a csapadékvíz megfelelő elvezetése. A későbbiekben akár a rendezési terv készítésével párhuzamosan - szükséges a meglévő hálózat felmérése és a csapadékvíz elvezetés rendszerszemléletű, hidraulikai méretezést is magában foglaló megtervezése, s kivitelezése. A mély fekvésű telkeken a belvizesedés is sok helyütt (Pl. Patak utca mentén) megoldatlan probléma, ennek orvoslása ugyancsak a vízelvezetés megoldásával történhet. Litér területén saját vízműkút található, s az ivóvízhálózat kiépített minden ingatlanhoz, azonban a víz nitrátos, ezért minőségét javítani szükséges. A nitrátszennyezés elkerülése érdekében tiltani kell az állati eredetű szennyvizek közcsatornába történő bevezetését. Szükség van továbbá helyenként a meglévő ivóvízhálózat felújítására, illetve kiváltására. A meglévő vízműkút mellett új vízbázis létesítése indokolt, melyre már létesítési engedéllyel rendelkezik az Önkormányzat. Az engedély érvényességének esetleges felülvizsgálata után a vízbázis mielőbbi megvalósítása, az új kút bekötése, és üzembe állítása szükséges. A jelenlegi vízbázis védőterületen a területhasználatok alakítása során a környezetkímélő használatot kell szorgalmazni, illetve a csatornahálózatra való közel 100%-os rákötési arány elérését. Külterületen történő területi fejlesztések esetén is korlátozó tényező lehet a nem megfelelő közműves ellátottság, itt is szükség lehet a hálózat bővítésére. Problémát okozhat a tervezett M8-as gyorsforgalmi út, mely lehajtó sávjának nyomvonala a jelenleg ivóvizet szolgáltató (Litér 2.sz.) vízműkutat is érinti. 19. számú táblázat - Lakás állomány db összes lakásállomány szociális egyéb lakáscélra használt bérlakás állomány lakásállomány nem lakáscélú ingatlanok ebből elégtelen lakhatási körülménye ket biztosító ebből elégtelen lakhatási körülménye ket biztosító ebből elégtelen lakhatási körülménye ket biztosító ebből elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások lakások lakások lakások Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok A lakásállomány növekvő tendenciát mutat Litéren. Ez köszönhető annak is, hogy a településhez közel fekvő megyeszékhelyről egyre többen költöznek ki a településre, építkezésbe kezdenek. A bérlakások és szociális lakásállomány nem változott az évek során. 20

21 b) Egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok A településen nincs ilyen ingatlan, az alcím kifejtése nem releváns. c) Lakhatást segítő támogatások, eladósodottság 20. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatásban részesítettek adósságcsökkentési támogatásban részesülők Forrás: TeIR, KSH Tstar A lakásfenntartási támogatásban részesülők egyre emelkedik, 2011-ben a legmagasabb a szám. Az eladósodás komoly problémát okoz, elsősorban a devizahitelek megemelkedése okoz gondot, a lakáshitelek, több gyermekes családok, alacsony jövedelemmel rendelkezők számára egyre nehezebb a megélhetés. g) Lakhatás egyéb jellemzői Külterületen és nem a lakóövezetbe elhelyezkedő lakások nincsenek Litéren, így az alcím kifejtése nem releváns. 3.5 Telepek, szegregátumok helyzete A telep, szegregátum nincs Litéren, így az alcím kifejtése nem releváns. 3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés a) Az egészségügyi alapellátásokhoz, szakellátásokhoz való hozzáférés A településen orvosi rendelő működik a felnőttek és a gyermekek részére is. A szakellátások tekintetében Veszprém rendelőintézetét kell felkeresnie a lakosságnak. Felnőttek és gyermekek részére szervezett háziorvosi szolgálatok 21. számú táblázat Orvosi ellátás Csak felnőttek részére szervezett háziorvosi szolgáltatások házi gyermekorvosok által ellátott szolgálatok Forrás: helyi önkormányzat b) Prevenciós és szűrőprogramokhoz való hozzáférés Az iskolában és óvodában is rendszeresen tartanak szűrővizsgálatokat a gyermekeknek, valamint az iskolában már prevenciós előadásokat is szerveznek. Minden évben megrendezésre kerül a Nők Hete elnevezésű programsorozat, melyben mindig helyet kap az egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadások, vizsgálatok. Például csontritkulási vizsgálat, vércukormérés. A Veszprém Megyei Tüdőgondozó minden évben megszervezi a lakosság részére a tüdőszűrést. c) Fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés A fejlesztő és rehabilitációs ellátás a megyeszékhely intézményeiben érhetők el a lakosság számára, ez helyben nem biztosított. 21

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata

Berente Község Önkormányzata TERVEZET Helyi Esélyegyenlőségi Program Berente Község Önkormányzata Készítette: Kovács Klára Elfogadva:../2013.(X.31.) kt határozattal Hatályos: 2013. november 1.-től (tervezett időpont) C:\Notebook\berente2006\testület2013\20131114\5b_Berente_HET_2013_tervezet.doc

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaszó Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaszó Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Kaszó Községi Önkormányzat 2013-2018 1 2 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018. 2013.május 27. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Derecske Város Önkormányzata Derecske, 2015. december 10. Tartalom Tartalom... 2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata 2015 Tartalom 1. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 1.1. Bevezetés... 3 1.2. A település bemutatása... 3 1.3. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pusztamagyaród Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pusztamagyaród Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Pusztamagyaród Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fényeslitke Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fényeslitke Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Fényeslitke Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 3 Célok... 4

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Demográfiai helyzet... 4 Gazdasági helyzet... 6 Társadalmi helyzet... 7 Értékeink,

Részletesebben

PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. VASASSZONYFA Község Önkormányzata. 2013. november 12. Felülvizsgálva: 2015. november 30.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. VASASSZONYFA Község Önkormányzata. 2013. november 12. Felülvizsgálva: 2015. november 30. Helyi Esélyegyenlőségi Program VASASSZONYFA Község Önkormányzata 2013. november 12. Felülvizsgálva: 2015. november 30. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program

Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés 3 A település bemutatása 3 Értékeink, küldetésünk 6 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata

Úrkút Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Úrkút Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés A település bemutatása Értékeink, küldetésünk Célok A helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Szajol Község Önkormányzata 2013. június Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata ÁROP1.1.162122121 Esélyegyenlőségelvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 215. október 31. Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2017

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2017 KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2017 KESZTHELY 2013. június (felülvizsgálva 2015. november 26.) Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata 1. melléklet a 165/2015 (VI.24.) határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Ózd Város Önkormányzata 2015. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszód Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 8

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szécsény Város Önkormányzata. Szécsény, 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szécsény Város Önkormányzata. Szécsény, 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Szécsény Város Önkormányzata Szécsény, 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Szécsény fekvése...4 Értékeink,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12. Helyi Esélyegyenlőségi Program BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Fekvése...4 Nevének eredete...4 Története...4

Részletesebben

tjao. számú előterjesztés

tjao. számú előterjesztés tjao. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2013-2018. közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata ĺ ú á á áľ á ľ ú á á á é ĺĺ Ż ł łł ő ľ é ĺ ú á á áľ ľ á é ő ü ú ü é é ľ á é ő é ľ á á Ú Ę é ł é é ü ł é á á ź á ő ľľć ł ćł Ü é é ő ĺ ü ľ á ő ó é é ő é ő á á ó ľó é é ĺ é ő í á áľó ó ó Ż é ö é á á éľ é

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tapolca Város Önkormányzata. 2013-2018. Felülvizsgálva: 2015.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tapolca Város Önkormányzata. 2013-2018. Felülvizsgálva: 2015. Helyi Esélyegyenlőségi Program Tapolca Város Önkormányzata 2013-2018. Felülvizsgálva: 2015. TARTALOM I. HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (HEP)... 3 1. Bevezetés... 3 2. A település bemutatása... 3 3. Értékeink,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szabadszentkirály Község Önkormányzata 2015. SZEPTEMBER

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szabadszentkirály Község Önkormányzata 2015. SZEPTEMBER Helyi Esélyegyenlőségi Program Szabadszentkirály Község Önkormányzata 2015. SZEPTEMBER Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vigántpetend Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vigántpetend Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Vigántpetend Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gerde Község Önkormányzata. 2015. szeptember

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gerde Község Önkormányzata. 2015. szeptember Helyi Esélyegyenlőségi Program Gerde Község Önkormányzata 2015. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nyárád Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nyárád Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyárád Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok... 9

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Kisújszállás Város Önkormányzata 2013. június 1. felülvizsgálat 2014. október 2. felülvizsgálat 2015. augusztus Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A program háttere... 3 A program

Részletesebben

KACSÓTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Helyi Esélyegyenlőségi Programja. 2015. szeptember

KACSÓTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Helyi Esélyegyenlőségi Programja. 2015. szeptember KACSÓTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2015. szeptember Tartalom Helyi esélyegyenlőségi Program (HEP) 3 Bevezetés 4 A település bemutatása 4 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program Budakeszi Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Készítette: dr. Kovács Anikó Maus Anna Bálega János Mentorálta: Budácsik Rita Császár Rozália Budakeszi, 2015. Tartalom I. Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

SZÉCHENYI TERV MAGYARORSZÁG MEGÚJUL MAGYA RY PROGRAM. Helyi Esélyegyenlőségi Program Paks Város Önkormányzata. 2015. október

SZÉCHENYI TERV MAGYARORSZÁG MEGÚJUL MAGYA RY PROGRAM. Helyi Esélyegyenlőségi Program Paks Város Önkormányzata. 2015. október 4, ~~ ÁR0P-i.1.16-2012-2012-0001 4 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának TKLCI biztosítása ÚJ SZÉCHENYI TERV Helyi Esélyegyenlőségi Program Paks Város Önkormányzata a 2015. október Türr

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Készítette: Darida Zsuzsa köztisztviselő 2013. június 27. Felülvizsgálva: 2015. június 25. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jászapáti Városi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jászapáti Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Jászapáti Városi Önkormányzat 2013. június 07. Készítette és összeállította: Muhari István okleveles közgazdász pénzügyi ügyintéző 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jákó Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jákó Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Jákó Község Önkormányzata 2013-2018. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Olcsva Község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018

Olcsva Község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Olcsva Község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Készítette: Olcsva Község Önkormányzata Felülvizsgálat: 2015. szeptember 1 Tartalom Bevezetés...3 1. Jogszabályi háttér bemutatása...4

Részletesebben

Parád Nagyközség Önkormányzata

Parád Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA Parád Nagyközség Önkormányzata tervezet 2015. Türr István Képző

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jánoshalma Városi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jánoshalma Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Jánoshalma Városi Önkormányzat 2015-2020 Készítette: Juhász Anikó osztályvezető Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program (felülvizsgált, egységes szerkezetű) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata. Készült: 2015.

Helyi Esélyegyenlőségi Program (felülvizsgált, egységes szerkezetű) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata. Készült: 2015. Helyi Esélyegyenlőségi Program (felülvizsgált, egységes szerkezetű) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Készült: 2015. június 2013-2018 1 Tartalom Tartalom... 2 1. Bevezetés... 4 A

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nagytevel Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nagytevel Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Nagytevel Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

2013. 1. számú melléklet. Melléklet a 131/2013.(VI.25.) számú KT határozathoz. Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vésztő Város Önkormányzata

2013. 1. számú melléklet. Melléklet a 131/2013.(VI.25.) számú KT határozathoz. Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vésztő Város Önkormányzata 1. számú melléklet ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Melléklet a 131/2013.(VI.25.) számú KT határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Vésztő

Részletesebben

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata DEBRECEN 2015 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 5 II. Helyzetkép 8 1. Debrecen város helyzetét bemutató

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. július 15. napjára (szerda) 15.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. július 15. napjára (szerda) 15.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dombóvár Város Önkormányzata 2013-2018 Készítette: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Közreműködtek: Tigerné Schuller Piroska Zsók Rita Felülvizsgálatot elvégezte: Vincellérné

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Agyagosszergény Község Önkormányzata részére 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Agyagosszergény Község Önkormányzata részére 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Agyagosszergény Község Önkormányzata részére 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzata. Esélyegyenlőségi Programja

Kiskunhalas Város Önkormányzata. Esélyegyenlőségi Programja Kiskunhalas Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programja 1. Előszó Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP) A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló helyi esélyegyenlőségi

Részletesebben

Gyermely Község Önkormányzat

Gyermely Község Önkormányzat Gyermely Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program (2013-2018) Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Bevezetés... 3 A település bemutatása... Hiba! A

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaposfő Község Önkormányzata 2013-2018 [CÍMER]

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaposfő Község Önkormányzata 2013-2018 [CÍMER] Helyi Esélyegyenlőségi Program Kaposfő Község Önkormányzata 2013-2018 [CÍMER] Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzata

Ugod Község Önkormányzata Ugod Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi Program TERVEZET. Pellérd Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi Program TERVEZET. Pellérd Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program TERVEZET Pellérd Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...10

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM IGAL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2015-2020 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 6 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Törökkoppány Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Törökkoppány Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Törökkoppány Község Önkormányzata 2013-2018. Felülvizsgálva: 2015 (egységes szerkezetben) Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. június 20. A felülvizsgálat során tett kiegészítéseket, módosításokat a fejezetek végén címszóval és színkiemeléssel jeleztük. Tartalom

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 81-23/2015.

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 81-23/2015. Ikt.sz.: 81-23/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25. napján (csütörtök) du. 16 00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő testületének a 153/2013. (VII. 11.)

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község a 2013 2018 (Felülvizsgálva 2015) (Tervezet) Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dorogháza Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok...

Részletesebben

SZENTLŐRINC Város Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja. 2015. szeptember

SZENTLŐRINC Város Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja. 2015. szeptember SZENTLŐRINC Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2015. szeptember 1 Tartalom Helyi esélyegyenlőségi Program (HEP) 3 Bevezetés 4 A település bemutatása 4 Értékeink, küldetésünk 12 Célok 12

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tabdi Községi Önkormányzat. 2013. április 16.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tabdi Községi Önkormányzat. 2013. április 16. Helyi Esélyegyenlőségi Program Tabdi Községi Önkormányzat 2013. április 16. Tartalom A Helyi Esélyegyenlőségi Program bevezetője... 3 A Helyi Esélyegyenlőségi Programban használt fogalmak... 3 A HEP elfogadása

Részletesebben

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja 2011. 1 Tartalom 1. Veztői összefoglaló... 4 2. Bevezető... 6 3. Stratégiai célok és alapelvek... 8 4. Általános elvek... 10 5. Helyzetelemzés...

Részletesebben

Csörötnek Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Csörötnek Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja Csörötnek Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A település bemutatása... 4 2.1. Földrajz... 4 2.2. Történelem.. 4 2.3. Demográfia.....5 2.4. Közszolgáltatások.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Máriapócs Város Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Máriapócs Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Legyünk figyelemmel az egész teremtett világra. A környezetünkre, ahol élünk és tiszteljük embertársainkat. Különösen figyeljünk a gyerekekre, az idősekre, az elesettekre,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Bogács Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 6 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszófő Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszófő Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszófő Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Bácsalmási Járás Esélyteremtő Programterve

Bácsalmási Járás Esélyteremtő Programterve Az Államreform operatív program keretében megvalósuló ÁROP-1.A.3.-2014 kódszámú Adjunk esélyt mindenkinek! projekt Bácsalmási Járás Esélyteremtő Programterve Gesztor település: Bácsalmás Város Önkormányzata

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Szabó-Nagy Andrea

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Szabó-Nagy Andrea Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Szabó-Nagy Andrea Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Veszkény Község Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Tartalom... 2 Bevezetés... 4 Veszkény története... 5 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 9 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nagybajcs Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nagybajcs Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Nagybajcs Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés 3 A település bemutatása.....3 Öregedési index...7 Természetes szaporodás...8

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTM KÖDűST SEGÍT PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A BICSKEI JÁRÁSBAN JEP

TERÜLETI EGYÜTTM KÖDűST SEGÍT PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A BICSKEI JÁRÁSBAN JEP TERÜLETI EGYÜTTM KÖDűST SEGÍT PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A BICSKEI JÁRÁSBAN CÍM BICSKE ÁROP 1.A.3-2014-2014-0075 KÓDSZÁMÚ PROJEKT SZAKMAI TEVűKENYSűGEINEK MEGVALÓSULÁSA, AZ EREDMűNYTERMűKEK LűTREHOZÁSA ESűLYTEREMT

Részletesebben

Tartalom A megvalósítás előkészítése Monitoring és visszacsatolás Nyilvánosság Érvényesülés, módosítás Hiba! A könyvjelző nem létezik.

Tartalom A megvalósítás előkészítése Monitoring és visszacsatolás Nyilvánosság Érvényesülés, módosítás Hiba! A könyvjelző nem létezik. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok... 9 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)... 11 1.

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: dr. Hajba Csabáné

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: dr. Hajba Csabáné BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: dr. Hajba Csabáné ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR 1 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS Készült Nyírlugos Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. JANUÁR Adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2015. december Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2015. évi felülvizsgálata... 2 A HEP Felülvizsgálat

Részletesebben

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA.

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. BEVEZETŐ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 99. évi III. törvény /Szoc.tv./

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata A szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. (3) bekezdésében úgy rendelkezik,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Kerta Község Önkormányzata 2015-2020 24 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

j~~. szám ú előterjesztés --

j~~. szám ú előterjesztés -- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere j~~. szám ú előterjesztés -- Előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2013-2018. közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Sárpilis Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) Sárpilis Község Önkormányzata részére

Sárpilis Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) Sárpilis Község Önkormányzata részére Sárpilis Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) Sárpilis Község Önkormányzata részére Tartalom Sárpilis Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM. Kaba Város Önkormányzata. 2013. június

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM. Kaba Város Önkormányzata. 2013. június HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Kaba Város Önkormányzata 2013. június (Felülvizsgálva: 2015. júniusban) Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A program háttere... 3 A program céljai... 4 Küldetésnyilatkozat...

Részletesebben

- 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

- 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e - 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV 1 A.../2015. (VI. 26.) Kgy sz. határozat melléklete SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV Szeged, 2015. június 17. 2 Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

HELESFA Község Önkormányzata

HELESFA Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program HELESFA Község Önkormányzata Helesfa, 2015. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 3 Bevezetés 4 A település bemutatása 4 Értékeink, küldetésünk 9 Célok

Részletesebben

HEP 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Hajdúnánás

Részletesebben

Bakony és Balaton KKKE HVS helyzetelemzés felülvizsgálata. Berhida, 2015.10.15

Bakony és Balaton KKKE HVS helyzetelemzés felülvizsgálata. Berhida, 2015.10.15 Bakony és Balaton KKKE HVS helyzetelemzés felülvizsgálata Berhida, 5..5 A LEADER Helyi Akciócsoport által lefedett terület ismertetése A térség általános jellemzői A Bakony és Balaton Keleti Kapuja LEADER

Részletesebben

MUNKAANYAG Dévaványa Város Esélyegyenlőségi Program

MUNKAANYAG Dévaványa Város Esélyegyenlőségi Program MUNKAANYAG Dévaványa Város Esélyegyenlőségi Program 2010. 1 Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 1. Általános elvek... 8 2. Helyzetelemzés... 9 2.1 Településünk általános jellemzői... 9 2.2 Foglalkoztatás...10

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Ináncs Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Ináncs Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Ináncs Község Önkormányzata 2016. Türr István Képző és Kutató

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pécsbagota Község Önkormányzata. 2015. szeptember

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pécsbagota Község Önkormányzata. 2015. szeptember Helyi Esélyegyenlőségi Program Pécsbagota Község Önkormányzata 2015. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020. 1. melléklet a /2016.(IV.28.) Öh.sz.határozathoz SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Elvi alapok meghatározása Jövőkép Alapelvek és értékek

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 2016. március 29. Türr István

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) Decs Nagyközség Önkormányzata. 2013. május

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) Decs Nagyközség Önkormányzata. 2013. május HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) Decs Nagyközség Önkormányzata 2013. május 0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (HE)... 4 BEVEZETÉS... 4 1. A település bemutatása...

Részletesebben

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. október 29-i ülésére

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. október 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. október 29-i ülésére Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása Az előterjesztést készítette: Simon István szociálpolitikai csoportvezető

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS

Részletesebben

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai. 1. v. 2015. 06. 03.

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai. 1. v. 2015. 06. 03. 1 Baranya megyei szakképzésfejlesztési stratégia Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai 1. v. 2015. 06. 03. 2 Tartalom 1. A képzés trendvonalai... 3 1.1 Európai trendek...3

Részletesebben

ÚJLENGYEL ÖNKORMÁNYZAT

ÚJLENGYEL ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program ÚJLENGYEL ÖNKORMÁNYZAT 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...

Részletesebben

MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 7 I.1. A HELYZETELEMZÉS FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI:... 7 I.1.1. A város egészére vonatkozó helyzetelemzés... 7 I.1.2. Városrészek

Részletesebben

ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002

ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben