BÉKÉS MÉRTÉK KÖZÖSSÉGI HÁZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉS MÉRTÉK KÖZÖSSÉGI HÁZ"

Átírás

1 Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T Fenntartó székhelye, levelezési címe: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/ Honlap: ikt.szám: BM-PK-38/2013. A BÉKÉS MÉRTÉK KÖZÖSSÉGI HÁZ PSZICHIÁTRIAI BETEGEK KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI SZINTŰ SZAKMAI PROGRAMJA április 15. 1

2 TARTALOM A pszichiátriai beteg közösségi ellátás Békéscsaba Megyei Jogú Városában, illetve kistérségében az ellátás indokoltsága 3. oldal 1.A pszichiátriai betegek Békéscsaba Kistérségi közösségi ellátásának célja 5. oldal A nyitva álló helyiség és működtetésének a bemutatása 6. oldal Szakmai programunk illeszkedése a Városi és a megyei Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióhoz 7. oldal A közösségi ellátáshoz kapcsolódó Egyesületi szolgáltatások 7. oldal 2. A létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása 8. oldal A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása 11. oldal A szakmai program megvalósítása várható következményei, eredményessége 17 oldal 3. A más intézményekkel történő együttműködés módja 19. oldal A szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészítések leírása 20. oldal 4. A pszichiátriai beteg célcsoport demográfiai mutatói a békéscsabai kistérségben, szociális jellemzői 20. oldal 5. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége 26. oldal 6. Az ellátás igénybevételének módja, rendszeressége 27. oldal 7. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás módszereinek helyi módja, gyakorlata 28. oldal 8. A pszichiátriai beteg közösségi ellátottak ellátotti jogai, kötelezettségei 29. oldal 9. Az intézményre vonatkozó szakmai információk, különösen a személyes gondoskodást végző személyeknek a létszámát és szakképzettség a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szervezeti rendnek megfelelő bontásban 33. oldal Mellékeltek: Megállapodás Házirend SzMSz-ből Szervezeti felépítés és személyi hierarchia Nem kötelező mellékletek: Együttműködő partnerek/közösségi Munkacsoport Tagok Együttműködési megállapodás Szolgáltatás bevételeinek, kiadásainak tervezett alakulása 2

3 Utasok vagyunk... de az élet nemcsak utazás, hanem szobrászmunka is: valami szépet kihozni önmagunkból, az élő anyagból s ezt a környezetünkre is kiterjeszteni. Az integrált intézmény neve: Békés Mérték Közösségi Ház Pszichiátriai betegek Közösségi Alapellátása A fenntartó neve: Mentálhigiénés Egyesület A fenntartó székhelye, a központi ügyintézés helye: 5630 Békés Borosgyán u. 1/1 Az intézmény telephelye: 5600 Békéscsaba, Békési út 40. Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Békési út 40. A szakmai programot az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5/A.. és az NRSZH által kiadott Közösségi Ellátás pszichiátriai betegek részére, Budapest Szakmai ajánláshoz; NEFMI, Eng. szám: /2011-SZOCSZOLG. iránymutatásai alapján készítettük el. Összhangban van az egységes szerkezetbe rendezett évi III. törvény 65/A. -val és az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 39/J. -val Szakmai programunk illeszkedik a 2009-ben felülvizsgált Békés Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójához, Békéscsaba Megyei Jogú Város jelenleg hatályban lévő Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójához és összhangban van a Békéscsabai kistérségi fejlesztésekkel. A pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozására a fenntartó Mentálhigiénés Egyesület ellátási szerződéssel rendelkezik időszakra Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatával, az önkormányzat 131/2012. (IV.27.) közgyűlési határozatában foglaltak szerint. A pszichiátriai beteg közösségi ellátás Békéscsaba Megyei Jogú Városában, illetve kistérségében az ellátás indokoltsága A pszichiátriai betegek közösségi alapellátásának létrehozását az ESZCSM pályázattal támogatta ben; az ESZCSM a Közösségi Pszichiátriai Modellkísérletek c. pályázati kiírásra elkészült Interszektorális együttműködési program a pszichiátriai betegek esélyegyenlőtlenségének mérséklésére c. pályázatunk keretében; azonosító: ESZCSM-JB- 2003/841/ / NÜF. A Békéscsabai kistérségben működtetett pszichiátriai közösségi ellátásunk megkezdése óta folyamatosan növekvő kliensszámmal és növekvő óraszámban működünk december 1-én indította a Mentálhigiénés Egyesület pszichiátriai betegek közösségi ellátását, Békéscsaba megyei jogú város ellátási területén. A feladatellátásához felújítandó kertes ház ingatlant kapott a fenntartó a megyei jogú várostól a Békési út 40. sz. alatt. Az ingatlan felújításának, akadálymentesítésének anyagköltségét a fenntartó pályázati támogatásokból fedezte, személyi költségeket (fedezet hiány miatt) három éven át társadalmi munkában végezték felnőttképzési szakoktatásban résztvevők hallgatók között 50 fő pszichiátriai beteget vettünk gondozásba. Többekkel nem sikerült érdemi gondozást elkezdeni vagy tartósan megszegték a többségében szóban megkötött megállapodást, így gondozásukat, kölcsönös megegyezés után megszüntettük. Kontakt óráink száma a 140 óra/hóról a 180 óra/hóra nőtt folyamatosan. Összes gondozási óraszám: 2140 / ban induló, megállapodás keretében gondozott kliens számunk 55 fő pszichiátriai beteg; közülük kettős diagnózissal fő rendelkezik. 3

4 2008. júliusig 16 fő új belépő klienssel kötöttünk megállapodást. Kontakt óráink száma ban a havi 180 óra/hó és 240 óra/hó között mozog. Szolgáltatásunk hatékonyságát és szükségességét igazolja, hogy feladatmutatónk és gondozási óra számunk folyamatosan emelkedik, feladatmutatónkat 2009-ben 40 főről 58 főre emeltük, 2010-ben 66 főre. A jelenlegi 65 ös vállalt feladatmutatónkon túl ténylegesen átlagosan 70 főt látunk el, ebből 28 főt vettek álláskeresőként nyilvántartásba, szociális, egészségügyi, foglalkoztatási szolgáltatásban 2010-ben 18 fő vett részt, önellátási képessége javulása 25 főnél volt tapasztalható. Várólistán lévő ellátottak száma 0, mivel a vállalt feladatmutatón túl is ellátjuk az igénylőket. Gondozási óraszámunk, míg 2009-ben 2219 óra volt, 2010-ben 2348 óra. Gondozás során átlagban 2600 km/hó töltünk utazással ellátási területünkön. Elsődleges ellátási terület (település és lakos szám): Békéscsaba fő. Másodlagos ellátási terület (település és lakos szám): Újkígyós fő Szabadkígyós fő Telekgerendás fő Kétsoprony fő Csabaszabadi 348 fő Csabacsűd 1818 fő A békéscsabai kistérség lakosságszáma összesen fő. A békéscsabai kistérség településenkénti részletező adattáblája a pszichiátriai és szenvedélybetegek száma és ellátási esetek számáról Ellátási esetek száma Betegek száma 03-Békés megye 5600 Békéscsaba Q18-Pszichiátria Békés megye 5600 Békéscsaba Q43-Alkohológia (pszichiátriai szakfeladat) Békés megye 5600 Békéscsaba Q44-Drogbetegellátás Békés megye 5600 Békéscsaba Q45-Addiktológia (pszichiátriai szakfeladat) Békés megye 5623 Békéscsaba Q45-Addiktológia (pszichiátriai szakfeladat) Békés megye 5623 Békéscsaba Békés megye 5609 Csabaszabadi Q18-Pszichiátria Békés megye 5609 Csabaszabadi Békés megye 5674 Kétsoprony Q18-Pszichiátria Békés megye 5674 Kétsoprony Q45-Addiktológia (pszichiátriai szakfeladat) Békés megye 5674 Kétsoprony Békés megye 5712 Szabadkígyós Q18-Pszichiátria Békés megye 5712 Szabadkígyós Q45-Addiktológia (pszichiátriai szakfeladat) Békés megye 5712 Szabadkígyós Békés megye 5675 Telekgerendás Q18-Pszichiátria Békés megye 5675 Telekgerendás Q45-Addiktológia (pszichiátriai szakfeladat) Békés megye 5675 Telekgerendás Békés megye 5661 Újkígyós Q18-Pszichiátria Békés megye 5661 Újkígyós Q45-Addiktológia (pszichiátriai szakfeladat) Békés megye 5661 Újkígyós Békés megye 5551 Csabacsud Q18-Pszichiátria Békés megye 5551 Csabacsud Q45-Addiktológia (pszichiátriai szakfeladat) Békés megye 5551 Csabacsud Betegek száma (fő) Ellátási esetek száma (fő) Az összesből a pszichiátriai betegek és ellátási esetek száma Az összesből a szenvedélybetegek és ellátási esetek száma

5 A évi befogadási pályázat 5.sz. melléklete alapján: az ellátási területünkön a betegek száma: 557 fő, az ellátási esetek száma 3025 fő. A potenciálisan ellátandó pszichiátriai betegek száma az 5. sz. melléklet táblázata alapján: Q18+Q41+Q43= 557 fő.az összeg 10%-a, ez alapján a potenciálisan ellátandók száma a Békéscsabai kistérségben 55,7 fő 1.A pszichiátriai betegek Békéscsaba Kistérségi közösségi ellátásának célja A célunk, a békéscsabai kistérség településein élő (F00-09 vagy diagnóziskódba tartozó ellátottak. A 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdés cb) alapján az éves feladatmutató az F20- F29, F31-33 diagnózisba tartozó ellátottak 90%-nál nem lehet kevesebb) pszichiátriai problémában érintettek közösségi alapellátás keretében történő gondozása, gyógyulásuk, rehabilitációjuk, reintegrációjuk elősegítése, a helyi települési közösségbe történő beilleszkedésük támogatása. A közösségi pszichiátriai ellátás célja a pszichiátriai betegek lakókörnyezetben történő gondozása, továbbá gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése. A közösségi ellátás keretében biztosítjuk évi III.tv. 65/A. alapján: - a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, - a meglévő képességek megtartását, illetve fejlesztését, - a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérését, - a pszicho-szociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, - az orvosi vagy egyéb terápiás kezelése, szolgáltatásban való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését, - megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében. A megkereső tevékenység által az ellátotti kör és kapacitás fokozatos és évenkénti folyamatos növelése, párhuzamosan az ellátási terület növelésével. A pszichiátriai problémában érintettek rehabilitációjának, reintegrációjának elősegítése, a helyi települési közösségbe történő beilleszkedésük támogatása a Békéscsabai kistérségi komplex pszicho-szociális rehabilitációs rendszer kialakításával. Hosszú távú cél, a pszichiátriai problémában érintettek szociális kompetenciájának javítása, a stigmatizáció csökkentése. Aktivizálás az egészségügyi ellátás igénybevételében, a foglalkozási rehabilitációban, a társadalmi szerepvállalásban. A nyitva álló helyiség és működtetésének a bemutatása Pszichiátriai betegek közösségi ellátása tevékenység végzésére megkaptuk az Békéscsaba, Békési út 40. sz. alatti, 83,6 m 2 alapterületű, Békéscsaba Megyei Jogú Város tulajdonában álló ingatlant augusztusban kapta meg Egyesületünk az ingatlan üzemeltetésének jogát pszichiátriai, szenvedélybetegek közösségi ellátására. Az ingatlant önerőből felújítottuk, akadálymentesítettük így több, funkció szempontjából jól elkülöníthető helyiségeket hasznosíthatunk. Lehetőségünk van csoportfoglalkozás, személyes beszélgetés, adminisztratív és szervezőmunka egyidejű gyakorlására. Az épülethez tartozó terasz és kert rendbehozatalával kellemes közösségi teret hoztunk létre, mely a nyári időszakban lehetőséget ad közös szabadtéri főzésekre, szabadidős tevékenységekre. Külön irodai helység teszi lehetővé a négyszemközti segítő beszélgetéseket, a kiscsoportos foglalkozásokat, valamint a pihenés lehetőségét. Fogadó helységeink rendelkeznek azon szükséges tárgyi feltételekkel, melyek hozzájárulnak az ellátás magas szintű elvégzéséhez. A klub, tréning, csoport, közösségi szintű programokhoz a ház csoportszobája (50 fő) biztosít teret. A munkatársak céges mobiltelefonon érhetők utol, internet biztosított. Azon klienseink számára, akik fizikai állapotuk, rokkantságuk miatt nem tudnak eljönni Szolgálatunkhoz, otthonukban biztosítjuk az ellátást. Közösségi házunk jól 5

6 megközelíthető, tömegközlekedési eszközzel is. A 2011-es városfejlesztés keretében kerékpárutat építettek ki, mely közösségi házunk előtt megy el. Egyéb kliensfogadó helyiség: Szociális Alap Szolg. Kp. Szabadkígyós, Kossuth tér 6., Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. Újkígyós, Arany János u. 45., BKESZI Kétsoprony, Ady u. 5., Telekgerendás, Dózsa u. 11. konzultációs szobát biztosítanak szükség esetén. Szakmai programunk illeszkedése a Városi és a megyei Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióhoz A Békéscsabai kistérségre kiterjesztett pszichiátriai betegek közösségi alapellátása szakmai programunk a következő területeken illeszkedik a 2009-ben felülvizsgált Békés Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójához, Békéscsaba Megyei Jogú Város es évre vonatkozó Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójához és összhangban van a Békéscsabai kistérségi fejlesztésekkel. Békés Megye szociális szolgáltatástervezési koncepció Mivel a lakosság egészségi állapota közvetlenül befolyásolja a szociális ellátások igénybevételét, ezért preventív jelleggel nagy hangsúlyt kell fordítani az egészségfejlesztésre, a mentális problémák és szenvedélybetegségek kezelésére. Pszichiátriai és szenvedélybetegek számára nyújt saját otthonukban igénybe vehető, korszerű, személyre szabott szolgáltatást, amely megkönnyíti az önálló életvitelt, és számottevő segítséget nyújt az igénybevevő családja számára is. Ezek a korábban valamennyi település számára előírt feladatok óta már csak lakos felett voltak kötelezőek január 1-jétől azonban kikerült az önkormányzati kötelezettségek közül a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátás, azok finanszírozása pályázat útján történik, 3 évre szóló finanszírozási szerződéssel január 1. napjától megváltozott a szociális foglalkoztatás állami támogatásának rendszere, és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásé is, csak a pályázaton befogadást nyert fenntartók részesülnek támogatásban. A leírt változások nem mutatnak teljes összhangot a szociális alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló szakmai törekvésekkel, bizonytalanságot okoznak a szolgáltatók és fenntartók számára, veszélyeztethetik a már létrehozott szolgáltatások létét, és bizonytalanná teszik a rászorulók speciális szolgáltatásokhoz való hozzájutásának esélyeit. A szociális alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Békés megyében összesen 41 településen biztosított a közösségi szolgáltatás valamelyik formája. Pszichiátriai közösségi ellátásban, a megyében 305 fő részesül. A szolgáltatás 20 településen érhető el. Az ellátásokat itt is elsősorban a civil szféra biztosítja. A szolgáltatást igénybe vevők száma évről évre emelkedő szintet mutat ben 6%-al meghaladja az előző évi igénybevételt. Az ellátottak 61,7%-a nő, a legtöbben a éves korosztályból érintettek, de magas a év közöttiek aránya is. A szolgáltatóknál a feladatellátáshoz szükséges és előírt szakmai létszámokkal rendelkeznek első negyedévében esetszámaik között mozognak. A közösségi pszichiátriai ellátás szakmai háttérintézményei a pszichiátriai gondozók, melyek Békésen, Békéscsabán, Gyulán, Orosházán és Szarvason megtalálhatók. A hozzájuk tartozó kistérségekben köréjük szerveződhetne a szolgáltatás. Jelenleg Orosháza és Szarvas kistérségben nincs biztosítva a pszichiátriai betegek közösségi alapellátása. Békés és Békéscsaba kistérségében kettő közösségi ellátás működik, Gyula kistérségében egy szolgáltató biztosítja az ellátást. Ugyanis az ellátás csak a szociális és egészségügyi szféra szoros együttműködésével képzelhető el. A szolgáltatás lényege a mentális zavarral küzdő egyének pszichoszomatikus támogatása, a személy környezetének mobilizálása abból a célból, hogy a személyt reintegrálja a saját környezetébe, s végső soron a foglalkoztatásba. 6

7 Szociális alapellátások szerepe és fejlesztési feladatai: A személyes gondoskodások első szintje az igénylő saját otthonában nyújtott szolgáltatások sora. Az általános egészségi és mentális állapot romló tendenciái, sok a mentálisan beteg 18 év alatti, az ellátásra szorulók számának erőteljes növekedése, valamint a bentlakásos intézményekbe elhelyezésre várakozók nagy száma szükségessé teszi a szociális alapellátások fogadóképességének folyamatos bővítését valamennyi ellátotti csoport vonatkozásában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának alapvető érdeke az alapellátások tekintetében a törvényi kötelezettségek teljes körű teljesítése, mert egy jól működő alapellátási hálózat hosszú időre kitolhatja, adott esetben ki is válthatja a bentlakásos intézményi elhelyezési igényt, és egyéb ellátórendszerek (pl.: egészségügy) leterheltségét is enyhíti. Fontos elérendő cél, hogy a lakossági szükségletek alapján kiépített szociális szolgáltatást nyújtó rendszer a szolgáltatók együttműködésén alapuló, könnyen hozzáférhető, adekvát ellátást nyújtson az igénybevevő részére. A koncepciónak stratégiai szempontból figyelembe kell venni a jövőben fellépő új szükségleteket. Az alapellátási hálózatnak igen jelentős a szerepe a tartós bentlakásos elhelyezések egy részének megelőzésében, illetve abban, hogy azok igénybe vételére csak a legszükségesebb esetekben kerüljön sor. A segítségre szoruló személy, illetve családja számára nyújtott individuális szolgáltatásokkal elérhető, hogy a bentlakásos intézménybe csak az önmaga ellátására valóban képtelen személy kerüljön. Így a segítségre szorulók önállóságának és kapcsolatainak megtartása mellett a szociális intézményhálózat hatékonyabban, racionálisabban működtethető, hiszen a bentlakásos intézményben elhelyezhetők száma adott. A város lakosságának egészségügyi problémáit vizsgálva megállapítható, hogy az szorosan összefügg a korstruktúrával, valamint a foglalkoztatási és szociális helyzettel, érződik az alacsony jövedelem miatti helytelen táplálkozás és életmód, valamint a szenvedélybetegségek főleg az alkoholizmus és a dohányzás hatása. Az emberi élet különösen megterhelő lelki behatásai bárkinél vezethetnek nemcsak mentális betegség hanem pszichiátriai betegségek kialakulásához. Mégis inkább családi halmozódás jellemző, vagy a kora gyermekkori lelki fejlődésben mutatható ki zavar. Nőknél kétszer gyakrabban keletkezik, mivel ők hajlamosabbak az önvádra, magukat teszik felelőssé, ha valami csapás éri őket, családjukat. A férfiak inkább átlépnek a nem létezőnek tekintett bajon. A testi betegségek az időskorúaknál a leggyakoribbak, és jelentősek a testi és pszichiátriai társbetegségek is. Az idős betegek között többféle pszichiátriai zavar gyakori, közöttük a hangulatzavarok, a szorongási zavarok, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, droghasználat, és a szomatoform zavarok. A pszichiátriai betegség tehát gyakrabban jelenik meg a testileg beteg személyeknél, mint a testileg egészségeseknél. A pszichiátriai zavarok általában kevés figyelmet kapnak az általános orvoslás kultúrájában, ezért nagyon fontos ezen életminőség-javító szociális szolgáltatások létrehozása. A közösségi ellátáshoz kapcsolódó Egyesületi szolgáltatások A minőségi működtetés Biztosítása, fenntartása érdekében alkalmazzuk az alábbi programokat, melyekre a fenntartó Mentálhigiénés Egyesület folyamatosan pályázik július 1-jétől Dél-alföldi Regionális Módszertani feladatokat láttunk el pszichiátria és szenvedélybetegek alap és szakosított intézményeiben konzorciumi partnerként január 01-től egyesületünk fenntartja Békés Mérték Közösségi Házat, mely intézmény közösségi szenvedélybeteg ellátás, pszichiátriai betegek közösségi ellátást végez a békéscsabai kistérségben. Alacsonyküszöbű szolgáltatás keretében: pihenő helyiség-kontakt klubot működtetünk a Békéscsaba MJV-tól közfeladat ellátására kapott ingatlanban. Pályázatok függvényében játszóházat működtetünk. Ártalomcsökkentő tevékenység keretében (pályázati 7

8 támogatásokból végezzük): óvszer, vitamin, ásványvíz, ismeretterjesztés, partiszervíz szolgáltatás. Kísérleti projektekben fejlesztjük ki a megváltozott egészségi állapotú emberek állapot felmérési, munkaerő-piaci rehabilitációjukat segítő pszichoszociális és utógondozási módszereket. Erősségünk a szükségleteket kielégítő lakosság-közeliszolgáltatások, a csoport és közösségi munka módszerei, a gyermek-ifjúsági munka, a több kistérségre kiterjedő hálózati csapatmunka, a szakmaiság, a kreativitás, az innovativitás. Alternatív közösségi tereket működtetünk Békésen és Békéscsabán. Koordináljuk a Békés Városi KEF-et, mely kistérségi szinten végzi tevékenységét. Elterelő szolgáltatás A Mentálhigiénés Egyesület szeptember 1-től a Szociális és Munkaügyi Minisztérium engedélyével megelőző-felvilágosító szolgáltatást (elterelést) végez (Hivatkozási szám: MF/2008/1423/K). Jogszabály: A kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól szóló 26/2003. (V. 16.) ESzCsM-GyISM együttes rendelet alapján. szükséges részt venni. A szolgáltatás igénybevétele beutalás alapján történik, térítésmentesen vehetők igénybe, előzetes állapotfelmérésen alapján. Modell értékű programjaink: Hobby-Menta projekt Célja a kézügyesség fejlesztő csoportfoglalkozásokon elkészült egyedi alkotások, termékek az egyesület vállalkozói tevékenység keretében történő értékesítése. Játék-Szín Harmadik alkalommal rendeztük meg Amatőr Színjátszó Találkozónkat; a Játék-Szín Színjátszó Találkozón a Dél-alföldi régióban működő szociális ellátók - szenvedély-, és pszichiátriai betegek közösségi ellátásaiban, a nappali ellátásokban, a szakosított (bentlakásos) intézmények - színjátszó csoportjai vesznek részt. Vándorkiállítás Klienseink számára lehetőség nyílik a Vándorkiállításunk keretében megmutatni munkáikat, hozzájárulva ezzel az értékeik megmutatásához, a felépülési módszerek sikerességének megmutatásához, csatlakozva az antistigma programhoz, aktív cselekvéssel hozzájárulva az előítéletek oldásához. Egészségnap: családoknak települési szinten, diákoknak iskolai színtéren különböző szűrővizsgálatokkal és előadásokkal, tanácsadásokkal egybekapcsolt rendezvényt biztosítunk 2.A létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása Létrejövő kapacitás a szolgáltatás indikátorai A finanszírozás biztosítottsága által tervezhetőbb lesz tevékenységünk. A kistérségi összes településére kiterjedő ellátás révén folyamatosan emelkedő ügyfélszámmal és a kistérség településein emelkedő óraszámmal megvalósuló csoport és közösségi programokkal tervezünk. Kapacitásbővítéssel tervezzük kiterjeszteni szolgálatunk tevékenységét, illetve az ellátás nélkül maradt települések pszichiátriai problémában érintettek felkutatását, gondozását, megjelent igényük kielégítését évre évre évre évre évre Megállapodás alapján ellátásban részesülő (fő) ,5 Álláskeresőként nyilvántartásba vett (fő) Szociális, egészségügyi, foglakoztatási szolgáltatásba, képzésbe jelentkezők (fő) Önellátási képessége javult (fő)

9 Várólistán lévő (fő) Gondozási órák száma/ szolgálat (óra) , , Ellátási terület összes lakosságszáma (fő) , Ellátási terület település száma (db) Potenciálisan ellátandók száma (fő) Ellátottak száma, jellemzői 2010-ben A gazdasági rendszer változásával együtt járó bizonytalanság, a stressz, a munkahely féltése, vagy éppen reménytelennek tűnő elérése sok mentális probléma okozója. E betegséggel kapcsolatos előítéleteket levetkőzve mind több érintett kéri szakember segítségét a gyógyuláshoz. Emellett a mentális problémák egy része szomatizálódik és valós betegségekben jelentkezik (pl. magas vérnyomás, gyomorfekély). Pszichiátriai gondozókban ellátott békéscsabai lakosok esetszáma Pszichiátria Békéscsaba Esetszám Esetszám I. szakrendelés II. szakrendelés III. szakrendelés Forrás: dr. Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet A pszichiátriai betegek száma (2010. NRSZH adatok): Békéscsaba Megyei Jogú Városában 428 fő, az ellátási esetek száma 2540 fő, kistelepüléseinken a betegek száma 129 fő, gondozóban megjelent ellátási esetek száma 485 fő, a szociális ellátásra potenciálisan jogosultak köre egészségügyi gondozásban részesülők 10%-a 55,7 fő. Pszichiátriai gondozóban megjelent betegek kórformák szempontjából férfiak és nők esetében egyaránt hangulatzavarok miatt kerültek gondozásba. Férfiak esetében ugyanilyen súllyal szerepelt a skizofrénia, illetve skizoid állapotok, míg nők esetében a neurotikus és szomatoform megbetegedések a legjellemzőbbek. Korcsoportos bontásban a megbetegedések mindkét nemnél elsősorban a éveseket érintik, ez ellátottaink arányát tekintve 65%. Ellátottaink körében legmagasabb arányban fordul elő a depresszióban szenvedő betegek, átlagosan 60-65%, további megoszlásuk F BNO kóddal rendelkezők %, F betegségcsoportba tartozók 65-70%, míg az F csoportba tartozók 8-10%. A klienseink körében előforduló nagyarányú hangulatzavarok oka, hogy szociálisan hátrányos helyzetben lévő, a munkaerő piacról átmenetileg vagy tartósan kiszorult pszichiátriai betegek. Betegségükből kifolyólag nagy részük rokkant nyugdíjas, kevés a védett-, állapotuknak megfelelő munkahely, így nehezebb őket visszavezetni a munka világába. 9

10 HÓNAP Igénybe vett szolgáltatások, feladatmutató alakulása 2011-ben Igénybevett szolgáltatások /2011. Január Október 31. / Állapot és életvitel felmérése Személyes célok, problémakeze lés felmérése Pszich oeduk áció Készségfejlesztés, rehabilitációs interakciók Speciális stratégiák Ügyintézés Szociális munka csoportokkal Vállalt Feladatmutató (fő)/teljesített feladat mutató január 22 ó 55 p 41 ó 30 p ó 55 p - 10 ó 40 p 15 ó 65/69,05 február 10 ó 10 p 21 ó 30 p ó 5 p - 15 ó 40 p 12 ó 65/69,04 március 2 ó 15 ó ó 55 p - 10 ó 18 ó 36 p 65/65,87 április 5 ó 16 ó 50 p ó 10 p - 14 ó 15 ó 10 p 65/68 május 6 ó 36 ó 10 p ó 45 p - 11 ó 15 p 16 ó 30 p 65/71,01 június 2 ó 10 p 28 ó 50 p ó 55 p - 2 ó 18 ó 20 p 65/69,64 július 6 ó 50 p 31 ó 10 p ó 50 p 50 p 10 ó 20 p 15 ó 45 p 65/70,49 augusztus 4 ó 30 p 39 ó 25 p ó 40 p - 17 ó 10 p 11 ó 15 p 65/69,58 szeptembe r 3 ó 10 p 26 ó 20 p ó 35 p 1 ó 10 p 10 ó 15 ó 30 p 65/68,97 október 4 ó 20 p 26 ó 20 p ó 55 p - 9 ó 40 p 12 ó 65/70,22 Folyamatosan emelkedő óraszámban és ellátotti számmal működünk, várólistán nincs igénybevevő, mivel a vállalt feladatmutatón túl is ellátjuk a kérelmezőket. A diagram jól mutatja, hogy a pszichiátriai problémában érintettek aktivitása hogyan változik az év bizonyos szakaszaiban. Általában az év közepétől növekszik meg ismét ellátásunk iránt az érdeklődés. 10

11 A módszerek illeszkedése a célcsoporthoz Célcsoportok Módszerek Illeszkedési területek Pszichiátriai betegek Ismeretterjesztő előadások, Családlátogatás, Egyéni tanácsadás, Helló Meló!, Kincskereső önismereti pályaorientációs, csoport, Találkozások Hozzátartozók, diákok Laikus segítők, A segítségnyújtás szintjei: kézműves foglalkozás, Szabadidős program Színjátszó csoport Ismeretterjesztő előadások Családlátogatás Tanácsadás Szabadidős program Érintések, szociális készségek fejlesztése Információs hálózat - esetkezelés (egyéni, családi szint) Prevenció, Közösségi együttlét, egyéni/csoportos fejlesztés, Munkaerőpiaci képesség fejlesztés, Mentálhigiénés, munkavállalási személyre szóló tanácsadás, Támogató közösség, Pszicho-edukáció Prevenció, Szupportív támogatás, Személyre szóló non-direktív/direktív tanácsadás Támogató, mintaadó, szakmai közösség, Innovativitás - csoport munka: hozzátartozói csoport, természetes támogató háló megszervezése - közösségi szint: intézményi, egyesületi, települési, kistérségi programok szervezése. A segítő kapcsolat átmeneti védett tér. Itt pozitív alternatív mintát adunk a rehabilitációhoz, nyugodt természeti és elfogadó társadalmi környezetben. Itt lehetőség van arra, hogy pszichiátriai beteg ügyfeleink önmagukra találjanak, megerősödjenek, kialakíthassák saját támogató hálózatukat, copingjaikat, növelve életvezetési esélyeiket is javíthassák. A pszichiátriai beteg közösségi ellátásunkban felkutatott klienseink körében továbbra is igény van közösségi ellátásunkra. Intézményünk kötelező, hiánypótló és valós lakossági szükségleteket elégít ki. A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása A pszichiátriai betegek közösségi alapellátásában védőfaktort jelentő támogató közösség kialakításán dolgozunk. A következő feladatokat kell biztosítani a közösségi alapellátás (Szt. 65/A. alapján) keretében: A lakókörnyezeti segítségnyújtás az önálló életvitel fenntartása céljából Főként a lakóhelyen, tartózkodási helyen látjuk el a rászorulókat. A mindennapi élet színterén (művelődési programok, falunapok) jelenünk meg standdal és állapotfelmérésekkel. A diszkrimináció-mentes ellátást biztosítjuk illetve az ellátás igénybevételére való ösztönzést. Folyamatos törekvésünk a pszichiátriai betegekkel szemben tapasztalat előítéletes, sztereotip hozzáállások, az önhiba minősítés feloldása. A meglévő képességek megtartása és fejlesztése Önellátási képességek szinten tartása, fejlesztése. Az addikció mértéktartó szinten tartása. Egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolatteremtés,- és fenntartási képesség fejlesztése. Munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztése. 11

12 Képzési motiváció fejlesztése. Munkavállalási képességek fejlesztése. Kapcsolatteremtő,-és fenntartó képességek fejlesztése, az egyéni támogató hálózat kialakítása érdekében. Önsegítő, társsegítő képesség fejlesztése. Egészségtudatosság kialakításának ösztönzése. Az életidő strukturált és tervezett beosztási képességének a fejlesztése. Szabadidő eltöltés időmenedzselési képességének a fejlesztése. A háziorvossal és a szakorvossal a kapcsolattartás Eddig kevesen kerültek kapcsolatba a klienseink közül egészségügyi ellátókkal. Az ellátás BNO kóddal történő igénybevétele miatt a szolgáltató és a kliensek is érdekeltek a pszichiáter szakorvos konzultáns felkeresésében. A szakorvos is érdekelt a beteglétszámának a növelésében, így kölcsönösen több oldalról támogatott a folyamat. A közösségi gondozók rendszeresen konzultálnak a szakorvossal és a háziorvossal. 1. Állapot és életvitel felismerése A januári kiugró óraszám oka, egyrészről az újonnan ellátásba került ellátottak állapot és életvitelének felmérése, másrészről a félévenkénti gondozási terv és az ahhoz kapcsolódó ismételt állapotfelmérésre került sor. A korai szűrés és korai felismerés (együttműködve pszichiáter szakorvossal, klinikai szakpszichológussal) alapvető jelentőségű a pszichiátriai betegekre irányuló közösségi szolgáltatásban, mert általuk olyan információkhoz juthatunk, amelyek segíthetnek a terápiás célok, stratégiák kialakításában, tervezésében, kivitelezésében és aktualizálásában. Kérdőívekkel, tesztekkel, becslőskálákkal, standardizált interjú, strukturált interjúval átfogó képet alkothatunk a közösségi szolgáltatást igénybe vevő helyzetéről, állapotáról, a számára legmegfelelőbb segítségnyújtási módokról, lehetőségekről, intervenciókról. 12

13 2. Személyes célok és Problémakezelés A szolgáltatás igénybevételét meghatározza az adott hónapban ellátásba kerülők száma, gondozási tervek felülvizsgálata, elkészítése valamint a kliensek állapotváltozását negatívan és pozitívan befolyásoló tényezők. A szolgáltatás időtartama óra között mozog havonta. A személyes célokat akadályozó problémák, azok gyakoriságának, előzményeinek, következményeinek meghatározása A problémát, a jelenlegi helyzetet pozitívan, illetve negatívan befolyásoló tényezők meghatározása. Jelenlegi problémamegoldó stratégiák meghatározása. A változásra motiváló tényezők feltárása, motiváció meghatározása Gondozási terv elkészítése Megállapodás az ellátottal Együttműködési megállapodások megkötése a természetes támogatókkal és más személyes célok elérését segítő személyekkel, szolgáltatókkal. Problémamegoldó, motivációs beszélgetések. 3. Pszichoedukáció Pszichiáter által megbízott szakember által végzett strukturált tájékoztatás a betegségről, a kezelésről, a korai figyelmeztető tünetekről. Tájékoztatás a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról, az ahhoz való alkalmazkodás és kezelés teendőiről. Stresszkezelés: - kommunikációs készség fejlesztése - a problémamegoldó készség és célok eléréséhez kapcsolódó készség fejlesztése - a feleslegesség, az üresség, a bűntudat-érzés, a környezet elvárásainak való meg nem felelés érzések feloldása a jelenben élés, az új felfedezése, az öröm kifejezése, az önmaga pozitív dolgaira történő rácsodálkozás, a belső hasznosságnak a környezet felé történő kifejezési folyamatán keresztül 13

14 4. Készségfejlesztés, rehabilitációs interakciók fejlesztése Klienseink folyamatos készségfejlesztést igényelnek betegségükből fakadó nehézségek, stressz feldolgozásához, a több éves izoláció miatt bizonyos készségeket újra kell tanulniuk, hogy ismét tevékeny és hasznos tagjai lehessenek társadalmunknak. A szolgáltatás igénybevétele óra között mozog havonta. Életviteli készségek fejlesztése Munkához való hozzájutás segítése alapszolgáltatásból adódóan és nyertes pályázati programokon keresztül munkavállalási tréning szervezése, álláskeresés segítése. Álláskeresési és Mentálhigiénés Klubfoglalkozás: izoláció csökkenése, munkavállalás megkönnyítése érdekében készségek elsajátítása, egyéni fejlesztés és tanácsadás Szabadidő szervezett eltöltésének segítése Egyéb klubtevékenységhez való hozzájutás szervezése Társas kapcsolatok kialakításához készségfejlesztés 5. Speciális stratégiák Gyógyszer-compliance segítése A napi tevékenység megszervezése A szorongás kezelése Az alvási problémák kezelése A táplálkozási rendellenességek és rossz étkezési szokások kezelése Az agresszió kezelése Az öngyilkosság kockázatának kezelése Krízis kezelés Segítő beszélgetés lefolytatása 14

15 6. Ügyintézés A változó óraszámot befolyásolja a közmunkaprogramok indulása, a képzések indítása, illetve a betegségük hullámzó alakulása, melynek során folyamatos kapcsolatot igényel részünkről az egészségügyi ellátással. Oktatási intézményekkel kapcsolat kiépítés és tartás az ellátott érdekében folyamatos. Munkaügyi központok rehabilitációs rendezvényein való részvétel Helyi közösségekkel és közösségfejlesztőkkel együttműködés a személyes célok elérése érdekében Jog és érdekvédők felkeresése az ellátott érdekében Kapcsolattartás a szociális alap és szakosított ellátás szakembereivel személyesen, levélben, telefonon Hivatali ügyintézés személyesen, levélben, telefonon Kapcsolattartás az egészségügyi alap és szakellátás szakembereivel személyesen, levélben, telefonon 7. Szociálismunka csoportokkal Csoportfoglalkozásainkat a kliensek igényeihez alakítjuk. Jellemző rájuk, hogy érdeklődésük egy foglalkozás iránt rövid ideig, 2-3 hónapig áll fenn, majd csökken és igénylik a változást, a megújulást. Az ellátottak igényeire támaszkodva aktív szabadidős programok szervezése a szabadidő hasznos eltöltése érdekében az ellátottak bevonásával: Találkozások Kézügyesség fejlesztő klub: A pszichiátriai beteg kliensek kreatív-alkotó erőinek felébresztése, szinten tartása és fejlesztése kézügyesség fejlesztő foglalkozásokkal. 15

16 Hatékonysága az élmény centrikusság, a szabadidő hasznos, tartalmas eltöltése, a csoportban átélt közös élmények, melyek segítenek kialakítani a szociálisan funkcióképes életvitelt. Filmsarok A hetente megrendezésre kerülő Filmsarok programon a közösségi Házunk szolgáltatásait igénybe vevők nézhetnek filmeket, mely után közös élményfeldolgozásra kerül sor. Utazás a Föld körül, avagy a világ hét új csodája Az antik világ hét legimpozánsabb építészeti és művészeti alkotásaiból már csak a gízai piramisok állnak. Ebből kifolyólag 1999-ben Bernard Weber svájci üzletember ötlete alapján az UNESCO szavazást kezdeményezett a világ hét új csodájának megállapítására. A csoport keretében megismerhetik ezen 7 új csodákat Stressz, szorongás oldó csoport Légzés technikákkal, relaxációs gyakorlatokkal a stressz, szorongás, félelmek oldása a cél. Olyan gyakorlatok bemutatása, elsajátítása, melyek egyszerűek és bármikor és akárhol alkalmazhatóak, ha hirtelen erős stressz ér bennünket vagy félelmeink akadályoznak cselekedeteinkben. "Mentőöv" "Mentőöv" elnevezéssel elsősegély tanfolyamot szervezünk, ahol klienseink alapszinten elsajátíthatják az elsősegélynyújtás technikáit. Csoportfoglalkozás keretein belül lehetőséget biztosítunk mindenkinek az életmentő technikák begyakorlására. Célunk a pozitív szemlélet és a magabiztosság kialakítása a segítségnyújtásban. Támogató csoport Valamilyen függőségben élő, attól szabadulni kívánó személyek, ill. krónikus pszichiátriai betegségben szenvedő személyek támogató csoportja. A lényege, hogy a tapasztalatok átadásával egymáson próbáljanak meg segíteni a gyógyulni vágyó résztvevők, a heti találkozásokon. Egészségnevelés Korunk betegségei és azok megelőzései címmel egészségnevelő foglalkozás indult. Kéthetente várunk mindenkit, akik szeretnének egészségesebben élni és nyitottak az új szemléletekre. Gyógyuljunk együtt!!! Megkereső tevékenység; megkereső programok szervezése a vulnerabilitás pszichiátriai problémával élő emberek ellátásra szoruló személyek elérése érdekében; célja az ellátatlan és az ellátást igénylő az intézményes gondozással szemben bizalmatlan vagy onnan kiszoruló, az utcán, közösségi színtereken tartózkodó egyének, csoportok felkutatása. az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését. közvetett megkeresés: egészségügyi/szociális/oktatási/közművelődési intézményekkel együttműködés kialakítása, társintézménnyel együttműködés kialakítása, droghasználók által használt közterületek felkutatása, szórólapterjesztés. közvetlen megkeresés: a célcsoport egyes tagjaival, potenciális felhasználóival és természetes segítőikkel, hangadó tagjaival történő kapcsolattartás pihenési lehetőség felajánlása információnyújtás helyi újságokban, televíziókban, rádiókban, plakátokon, szórólapokon falunap, egészségnap, kulturális rendezvények 16

17 Pszichoszociális intervenció - konzultáció, tanácsadás; célja érzelem és indulatkezelés fejlesztése, az autonóm döntéshozatali képesség fejlesztése. Kapcsolati rendszer fejlesztése hozzátartozóknak, munkatársaknak is. - Tb, munkajogi, szociális jogi tanácsadás - Szociális/egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzájutás segítése - Álláskeresési tanácsadás A szakmai program megvalósítása várható következményei, eredményessége A megvalósítás következménye Minimum 65 fő ellátatlan pszichiátriai problémában érintett és magas kockázatú hozzátartozó felkutatásának, integrációjának alaplépcsőfoka a békéscsabai lakóhelyhez kihelyezett közösségi ellátás. Az önkormányzatokkal együttműködve lakóhely közeli programokat tudunk biztosítani. A közösségi ellátásra alapozva intézményfejlesztést végzünk nappali ellátás indítása és elkezdjük a képzésük és a szociális intézményen belüli foglalkoztatásuk megszervezését és a következő, rehabilitációs foglalkoztatásuk biztosítását, így piacképesebb állapotba juthatnak. A jobb állapotban lévőket a folyamatos tréning programok által munkaügyi regisztrációba vonjuk be és megpróbáljuk képzésbe, közmunka foglalkoztatásba, a nyílt munkaerő-piacra elhelyezni. A közösségi gondozók által végzett egyéni és csoportos munka eredménye a klienseink izolációjának csökkenése, a társadalomba való beilleszkedésük, fejlődésre való törekvésük megvalósulása, önellátási képességük javulása. Motiválttá válnak életük megváltoztatására, mellyel megvalósulhat a társadalomba való visszailleszkedésük. Az ellátásban részesülőknek javul a stressz-kezelési, illetve a probléma megoldási képességük. A csoportos foglalkozások által nő a toleranciaszintjük, képessé válnak elfogadni a csoportnormákat, értékeket, emellett új kapcsolatokat alakítanak ki, illetve erősítik meg a saját környezetükkel. Konfliktuskezelési stratégiáik fejlődnek. A közösségi munkacsoport tagjai közötti együttműködések, pályázati együttműködések kialakulnak, mennyiségük szaporodik. Az önkormányzatokkal és a közösségi munkacsoport tagjaival együttműködve modell programok valósulhatnak meg. Az ellátó-rendszerben betöltött szerepének és hatásának értékelése Valós szükségletkielégítő szerepünk van a kistérségben. Védőfaktort jelent a közösségi ellátásunk által szervezett közösség. Nagy lakossági szükségleteket elégítünk ki. A pszichiátriai problémában érintettek számára széleskörű segítségnyújtási lehetőséget biztosítva hozzájárulunk társadalmi integrációjukhoz, ezáltal életminőségük, önérvényesítési képességük javulásához. A pszicho-szociális módszerek alkalmazásának eredményeként a család és a közösség segítő erejére támaszkodva csökken a betegség során a visszaesések száma, így az ellátott kevesebb problémát jelenthet családja és szociális környezete számára. Civil értékrend és közösségi módszerek alkalmazásának elterjedése. Generálunk újabb intézményi és szervezeti együttműködéseket. Az Egyesület módszertani tevékenységéből adódóan szakmai fejlődést eredményez és az együttműködő intézményi kapcsolatok szaporodását. További intézményfejlesztést, kapacitásbővítést és a célcsoport komplexebb rehabilitációjának kidolgozását eredményezheti a fejlesztés. 17

18 Egyesületünk tevékenységével kiegészülve, non-profit szervezetként a szubszidiaritás értéket megvalósítva katalizátorai lehetünk a több szektorra kiterjedő, pszichiátriai betegekért együttműködő hálózat kialakításának. Szociális módszertani tevékenységünkkel is hozzájárulhatunk, hogy más szervezetek is bekapcsolódjanak a kistérségben a pszichiátriai problémában érintettek ellátásába. Az ellátó-rendszerben betöltött szerep és hatás értékelése Ellátói szerepértékelés A nagy lakossági szükségletet kielégítő, hiánypótló ellátás és a már működő ellátórendszerhez csatlakozó, a békéscsabai kistérségben élő betegek felkutatását és ellátását végezzük. Az egészségügyi ellátást eddig elkerülő vagy azt nem látogató emberek felkutatását, szociális kötődésének kialakítását, motiválását végzi az ellátás. Az egészségügyi szakellátást a Réthy Pál Kórház Rendelőintézet Pszichiátriai és Addiktológiai szakrendelései 3 telephelyen látja el, melynek keretén belül működik a pszichiátriai gondozó Dr. Fábián Ágnes, Dr. Felber Magdolna, Dr. Juhász Éva és Dr. Tabi András irányításával. Békéscsaba pszichiátriai fekvőbeteg ellátását a gyulai Pándy Kálmán Kórház pszichiátriai osztálya végzi, Dr. Vincze Gábor vezetésével. A pszichiátriai betegek és a szolgáltatásfejlesztés érdekében a konzultációk rendszeressé váltak Dr. Felber Magdolna pszichiáter főorvossal. Az egészségügyi ellátással való együttműködésünk, folyamatos kapcsolatunk eredménye, hogy az egészségügyből szolgáltatásunkhoz delegált klienseink aránya éves szinten kb. 20%. A Közös Memorandum a Társadalmi Befogadásról szövegtervezet megállapítása, hogy a helyben élő pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékossággal élők, hajléktalan személyek ellátása is fejlesztésre szorul. A szociális nappali és átmeneti intézmények esetén a kiépítetlenség okoz alapvető problémát. Igen alacsony, 10%-os a több kistelepülést együttesen ellátó intézmény-fenntartó önkormányzati társulások aránya, valamint a civil szolgáltatók részvétele a szolgáltatás biztosításában 7%. Kiemelt szolgáltatás-fejlesztési irány, a hozzáférhető, valós szükségleteken alapuló, emberközeli ellátástervezés, mely kistérségi és ágazatközi együttműködés keretében valósul meg. Kistérségi közösségi ellátói tevékenységünkkel lakóhelyen történő ellátást szándékozunk megvalósítani. A Dél-Alföldi Régió Szociális helyzetelemzése - a szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek segítése vizsgálati terület megállapítása, hogy a nappali ellátás bevezetése még nem terjedt el megfelelően. A 2009-ben felülvizsgált Békés Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója megállapítása szerint a pszichiátriai betegek átmeneti és nappali szociális ellátási formái szinte teljesen kiépítetlen a megyénkben. Kistérségi tevékenységünk továbbfejlesztésén dolgozunk, mert újabb és differenciáltabb lakossági szükségletek jelennek meg, így nappali intézmények kialakítását kezdtük el. Kistérségi tevékenységünk keretében az ellátottaknak munkát adó foglalkoztatási formák kialakítását kezdtük el. Ellátói hatásértékelés További intézményfejlesztést, kapacitásbővítést, az ellátási terület megyei szintű kibővülését, a célcsoport komplexebb képzési és munka rehabilitációjának kidolgozását eredményezi a fejlesztés. 18

19 3.A más intézményekkel történő együttműködés módja Együttműködő partnerek A szociális támogatásokkal, kliensek ügyeinek intézésével kapcsolatban a közösségi gondozók és a közösségi koordinátorok havonta felkeresik a települések Polgármesteri Hivatalait, Szociális Alapszolgáltatási Központot, Ezüstág Gondozási Központot, Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központját, Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Intézményt, Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítványt, Türr István Képző és Kutató Intézettel. A szabadidő hasznos eltöltése érdekében rendszeresen közvetítjük a kulturális, szabadidős programokat, szervezzük az azokon történő részvételt, kulturális együttműködő partnereink a Diáktanya Közalapítvány, Vasutas Művelődési Ház, Civil Szervezetek Szövetsége Békéscsaba. Kapcsolatot tartunk a szakmai szervezetekkel a Mentálhigiénés Gondozóval, Nyújtsd Segítő Kezed Alapítvánnyal, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központtal. Főiskolai és szakiskolai hallgatók a szakma megtanulása érdekében rendszeresen látogatják intézményünket. Formális az együttműködésünk a Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központtal, Béthel Alapítvánnyal, Egyensúly AE Klubbal. Az egészségügyi alapellátásokkal együttműködési megállapodásban állunk, de a háziorvosokkal nincs kapcsolatunk, nem vesznek részt a jelzőrendszerben. Együttműködésben állunk és esetenként közös programok szervezése keretében Békéscsabán, illetve a kistérségi településein a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetével közös egészségnapokat tartunk, melynek keretében véradás, koleszterin, vércukor, testzsír mérésre nyílt lehetőség, egészséges életmódhoz kapcsolódó előadások valósultak meg. Ezen kívül a kisebb korosztály szórakoztatására kreatív kézműves foglalkoztatást biztosítunk. Honlapunkat folyamatos aktualizáljuk. Rendszeresen megjelenünk Csabai Mérleg, Békés Est, Grátisz, Békés megyei Hírlapban. Az együttműködés módja: - személyes kapcsolattartás, - telefonon történő megkeresés, - adminisztratív hivatalos ügyekben levélben történő ügyintézés, - esetmegbeszélés, tanácsadás. Együttműködési Megállapodásokban rögzítjük az együttműködést. Tevékenységünk hiánypótló és illeszkedik az ellátórendszerbe. Együttműködési megállapodás tartalmazza: A Békés Mérték Közösségi Ház vállalja: Az engedélyezett szakmai programban megfogalmazott, szociális irányú prevenciós és rehabilitációs feladatok elvégzése Az ellátottak egyéni gondozási tervének kialakításában, megvalósításában az együttműködő partner bevonását kezdeményezi A folyamatos kapcsolattartás kezdeményezését: konzultáció, esetmegbeszélés, szakmai műhelymunka formájában, valamint a tapasztalatok konferenciákon történő közreadásában. (személyes egyeztetés után, telefonon, en, előzetes egyeztetés útján). Tájékoztató anyagok elkészítését, eljuttatását az együttműködő partnernek. Az együttműködő partner vállalja: 19

20 Tájékoztatja a pszichiátriai betegek közösségi ellátásáról, a szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről, a kapcsolatrendszerében megjelenő pszichiátriai beteg vagy veszélyeztetett helyzetben lévő embereket, hozzátartozóikat. Biztosítja az együttműködést kezdeményező szervezet szolgáltatásáról szóló tájékoztató anyagok kliensek, hozzátartozók számára történő hozzáférhetőségét, elhelyezését a szakrendelőben. A közösségi munkacsoport tagjaként vállalja a rendszeres megbeszéléseket (havonta, kéthavonta), illetve szükség szerint biztosítja a konzultációk helyszínét. Alkalmanként, ha egyes ellátottak állapota ezt szükségessé teszi, kezdeményezi a megbeszéléseket, személyes vagy telefonos kapcsolatfelvétel által. A szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészítések leírása Az újonnan létrejövő ellátási forma beindítása előtt ismételten felmértük kistérségi településeink lakosságának és a szolgáltatással potenciálisan számba vehető ellátottak számát. Megvizsgáltuk, hogy az ellátással érintett települések mennyire lefedettek más szolgáltatók által. Szükségletfelmérést készítettünk a békéscsabai Réthy Pál Kórház Pszichiátriai és Addiktológiai Gondozó betegeivel, valamint ellátórendszerünk által elért klienscsoportokkal. Meghatároztuk az ellátási területeket és az ellátandó pszichiátriai betegek számát. Meghatároztuk a nyitva álló helyiségeket, ügyfélfogadási idejüket, rendjüket, ellenőriztük akadálymentességük fokát. A helyiségek könnyen megközelíthetőek a lakosság számára, tömegközlekedési eszközökkel elérhetőek, két helyiségünk mozgáskorlátozottak számára is biztosítja a bejutást, rendelkezik mozgáskorlátozottak részére kialakított vizesblokkal. Egy helyiség akadálymentesítését kezdeményeztük. Megvizsgáltuk a rendelkezésre álló humán erőforrás nagyságát és képzettségét. Módosítottuk intézményünk szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját. Működési engedély iránti kérelmünket az illetékes hatóságnak átadtuk. Az adott településeken egészségügyi és szociális intézményeivel, civil szervezeteivel felvettük a kapcsolatot. Meglévő információs kiadványunkat, szóróanyagainkat folyamatosan az aktualitásokkal módosítva, kiegészítve eljuttatjuk az egészségügyi és szociális intézményekbe, valamint az érintett civil szervezetekhez. Ellátásunk minőségi működtetése és az ellátottak igényeinek kielégítése érdekében minden évben végzünk elégedettségmérést, illetve közösségi házunk állapot megóvása érdekében karbantartási munkálatokat végzünk. 4.A pszichiátriai beteg célcsoport demográfiai mutatói a békéscsabai kistérségben, szociális jellemzői A célcsoport demográfiai mutatói, szociális jellemzői Ellátási területünk Békéscsaba Megyei Jogú Város, Újkígyós, Szabadkígyós, Telekgerendás, Kétsoprony, Csabaszabadi, Csabacsűd települések. Ellátási területünk 517, 61 km 2, lakosság száma fő, a pszichiátriai betegek száma: Békéscsaba Megyei Jogú Városában 428 fő, az ellátási esetek száma 2540 fő, kistelepüléseinken a betegek száma 129 fő, gondozóban megjelent ellátási esetek száma 485 fő, a szociális ellátásra potenciálisan jogosultak köre egészségügyi gondozásban részesülők 10%-a 55,7 fő, az elmúlt 3 évben átlagban 70 főt láttunk el. Pszichiátriai gondozóban megjelent betegek kórformák szempontjából férfiak és nők esetében egyaránt hangulatzavarok miatt kerültek gondozásba. Férfiak esetében ugyanilyen súllyal szerepelt a skizofrénia, illetve skizoid állapotok, míg nők esetében a neurotikus és szomatoform 20

BÉKÉS MÉRTÉK KÖZÖSSÉGI HÁZ

BÉKÉS MÉRTÉK KÖZÖSSÉGI HÁZ Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T Fenntartó székhelye, levelezési címe: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta.bekes@gmail.com Honlap:

Részletesebben

FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY. 2013. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY. 2013. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Adószám: 18057966-1-42 FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY 2013. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 Félúton Alapítvány 2013. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2013. évi közhasznú

Részletesebben

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2013-as évről

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2013-as évről A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Beszámoló a 2013-as évről 1 Tisztelt Képviselő testület! A beszámoló 2013. január 01.- 2013. december 31. napja közötti időszak

Részletesebben

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19.

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. TARTALOM I. A SZOLGÁLTATÁSOK CÉLJA, FELADATA...1. I/1.Az intézmény küldetése, céljai...2. I/2. A megvalósítani kívánt

Részletesebben

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások - helyzetértékelés - 2011. március Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet Országos Szolgáltatás-módszertani Koordinációs Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag)

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag) 1 (Tervezett verzió!) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szám: /2007. Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes: Előkészítő: Váradi Gézáné intézményvető. Dr. Tárnoki Richárd jegyző ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26. ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009.

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. TARTALOM JEGYZÉK Bevezető 1 1. A koncepció elvi alapjai 1 1.1. Jövőkép megfogalmazása 3 1.2. Alapelvek megfogalmazása

Részletesebben

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010.

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. - 1 -.. napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. Tisztelt Képviselő-testület! Kapuvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 BEVEZETÉS A helyi Szociális Szolgáltatástervezési koncepció eleget tesz a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Ikt. sz.: 2022/2011. Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére Szám: 1/ 367 - /2015. Előkészítő: Váradi Gézáné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére Tárgy: a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2014. évi beszámolója

Részletesebben

Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete

Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2010 Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete székhely: 2225. Üllő, Pesti út 124. adószám: 18664940-2-13 közhasznúsági fokozat: kiemelkedően közhasznú szervezet kiemelkedően

Részletesebben

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA.

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. BEVEZETŐ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 99. évi III. törvény /Szoc.tv./

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2013. december 12-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

Szám: 1/570-.. /2014. Előkészítő Váradi Gézáné : intézményvezető E L Ő T E R JE S Z T É S a Képviselő-testület 2014. április 30-i ülésére

Szám: 1/570-.. /2014. Előkészítő Váradi Gézáné : intézményvezető E L Ő T E R JE S Z T É S a Képviselő-testület 2014. április 30-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1/570-.. /2014. Előkészítő Váradi Gézáné : intézményvezető E L Ő T E R JE S Z T É S a Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ, Fióka Család- és Gyermekjóléti Központ, Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája, Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat

Részletesebben

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának jóváhagyásáról

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. számú előte~jesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának. Képviselő - testülete. részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának. Képviselő - testülete. részére BESZÁMOLÓ SZEGHALOM KISTÉRSÉG EGYSÉGES SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 5510 Dévaványa, Jéggyár u 47 ISO 9001 ~r~ Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ a Szeghalom Kistérség

Részletesebben

DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat

DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat Szakmai protokoll Készítette: Takaró Lajosné Stencinger Noémi Reményi Csaba Zöld Ágnes Mosonmagyaróvár 2010. A DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata 12. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1497/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Biatorbágyi

Részletesebben

ő ü ő ü ő ü ő Ő ü ő ú ő ű ü ú ő ű ű ű ú ű ő ő ő ő ő Ó Á Á ő ő ő ő ő ő ő ő Ó Ó ü ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ü ü ü ü ü ő Á ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ő ü ő ő ő ü ű ű ű ű ű ú ű ú ű ú ü É ü ő É ű ő ű

Részletesebben

É Ő É É Á É Á Ü Ú ű Á ü Á ú ü ú ü Á Á Ú Ü ü ű ú ü ú Ü ű Ü ü ü ű ü ü ű ű ü ü ü ü ü ü ú ü ü ú ű ü ü ü ü ü ü ú Ü ü ü Á Ü ú ü ú ü ü ü ü ü ü ú ü Ú ú ü ü ü ü ú ú ű ú ü ü ú ű ü ü É ú ü ü ü ü ú Á ü ü É Á ü ü ü

Részletesebben

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítették (2004.) Kovács Antalné, Léderer Kinga, Löffler Tamás A 2006. évi felülvizsgálatban közreműködtek: Dr. Bácsai Márta, Benyes Rita, Löffler

Részletesebben

A CÉDRUS REFORMÁTUS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

A CÉDRUS REFORMÁTUS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A CÉDRUS REFORMÁTUS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ALAKULÁSÁRÓL 2014. ESZTENDŐBEN Baja, 2015. március, 5. Készítette: Bánné Kiss Erzsébet intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2016. január 01.

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2016. január 01. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2016. január 01. Tartalomjegyzék 1. Az intézményre vonatkozó adatok 3. oldal 2. Az ellátottak köre és az ellátási terület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére 65/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

1 8 3 8 3 9 5 3-1 - 0 4 Ajánlja az 1 %-ot a Mentálhigiénés Egyesületnek!

1 8 3 8 3 9 5 3-1 - 0 4 Ajánlja az 1 %-ot a Mentálhigiénés Egyesületnek! Segédanyag Terepgyakorlat megvalósításához 2012-2013. tanév Feladat: Civil szervezetek a szociális ellátásban - című írásbeli dolgozat elkészítése A dolgozat elkészítésének szempontjai: 1. Az intézmény

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló az Egyesített Népjóléti Intézmény személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkájáról

Tárgy: Beszámoló az Egyesített Népjóléti Intézmény személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkájáról Tárgy: Beszámoló az Egyesített Népjóléti Intézmény személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkájáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2015. 07. 30.

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2015. 07. 30. DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2015. 07. 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata a. A megvalósítani kívánt szakmai program bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program (felülvizsgált, egységes szerkezetű) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata. Készült: 2015.

Helyi Esélyegyenlőségi Program (felülvizsgált, egységes szerkezetű) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata. Készült: 2015. Helyi Esélyegyenlőségi Program (felülvizsgált, egységes szerkezetű) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Készült: 2015. június 2013-2018 1 Tartalom Tartalom... 2 1. Bevezetés... 4 A

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes. Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.:

Részletesebben

MUNKAANYAG Dévaványa Város Esélyegyenlőségi Program

MUNKAANYAG Dévaványa Város Esélyegyenlőségi Program MUNKAANYAG Dévaványa Város Esélyegyenlőségi Program 2010. 1 Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 1. Általános elvek... 8 2. Helyzetelemzés... 9 2.1 Településünk általános jellemzői... 9 2.2 Foglalkoztatás...10

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 198/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

intézményvezető Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 4150 Püspökladány Szent István u. 33.

intézményvezető Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 4150 Püspökladány Szent István u. 33. SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT SZOCIÁLIS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA SÁRRÉTUDVARI 2015. Püspökladány, 2016. április 19. Készítette:

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. ÉVRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. ÉVRŐL 16-858-5/2013. sz. előterjesztés 3. sz. melléklete SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. ÉVRŐL Az intézmény szociális alapszolgáltatásokat, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást, ápolást

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. június 18. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. június 18. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL A 2004. év őszén teljes körű felmérést végeztünk a szenvedélybetegek nappali ellátást nyújtó intézményeinek körében. A kutatást

Részletesebben

Csongrád Megyei Önkormányzat

Csongrád Megyei Önkormányzat Csongrád Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2008. Készítette: Majláthné Lippai Éva Közreműködtek: Hivatal munkatársai: Makhult Zoltán Szekeresné dr. Makra

Részletesebben

...~~c... Já~~~~nyhért alpolgármester. Jegyzői Kabinet vezetője ~ ... :~~.~~...~:... Faragóné Széles Andrea

...~~c... Já~~~~nyhért alpolgármester. Jegyzői Kabinet vezetője ~ ... :~~.~~...~:... Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza. Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-510 Fax: (42) 524-501 E-maiI: alpolgarmester@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám: 75086/2011.05 Ügyintéző:

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Célok, megtett intézkedések I. Gyermek Jól-lét 1. Gyermekvédelem első védelmi vonalának megerősítése Gyermekjóléti szolgáltatás megerősítése Jelzőrendszer megerősítése

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! B E S Z Á M O L Ó a Szécsény - Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról, a Városi Gyámhivatal munkájáról és a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól Készült:

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ A Szolgáltatástervezési koncepciót a Képviselőtestület 500/2004./XI.ÖK/XII.15./ sz. határozatával elfogadta. Budapest, 2004. december

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1. A szervezeti és működési szabályzat célja... 4 2. Az intézmény jogszabályi

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

Idősek Klubja Szakmai Programja

Idősek Klubja Szakmai Programja Városi Gondozási Központ 9970 Szentgotthárd Arany János u. 1. Idősek Klubja Szakmai Programja 2013. 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Városi Gondozási Központ bemutatása A Városi Gondozási Központ, mint integrált

Részletesebben

IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2015. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6.

IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2015. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6. IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY S Z A K M A I P R O G R A M J A 2015. Hatályos: 2015. október 13. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6. intézményvezető

Részletesebben

ó ó ó ú ó ó ó ó ó ú ő ú ú ó ű ü ó ü ő ú ü ű ó ű ű ő ő ó ó ű ő ú ó ű ó ó ó ó ű ü ü ó ü ó ó ü ú ó ó ű ó ú ó ú ő ú ó ű ü ő ő ó ü ó ó ű ó ű ó ó ó ó ú ó ű ó ó ű ü ó ü ű ü ó ü ő ó ű ú ó ű ó ő ó ű ó ó ú ó ű ó

Részletesebben

K I V O N A T. Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

K I V O N A T. Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről K I V O N A T a képviselő-testület 2014. május 15-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2014. (V.15.) sz. határozata Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

ú ú ü ű ü ü ú ú ü ű ü ü ú ú ü ü Í ű ű ü ü ü É ú ü ü ü ú ú ú ü ú ű ü ú ü ü Í ü ű ü ü ü Á ű ú ú ü ú Í ü ú Í ú ü ü Í ű Í ü ü É ü ü ü ú ü ü ü ü Í ú ü ű Á ü ü ú ú ü Í ü ű Í ú ú ü ü ü ú ü ű ú ú Á Í Í ú Í Í Í

Részletesebben

Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG

Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG ÖNKORMÁNYZAT Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG Közmeghallgatás keretében adtak tájékoztatást a BÁCSVÍZ Zrt. vezető szakemberei

Részletesebben

ú ü Ü ó í Í í ű ő ő í í í ű ő ó ő ő ő ő ú ő ő í í ó ó ó ó ű ő ő í í ű ü ő ó ő ő ő ó í ő ő ő í ő í ó ü Íí ő ü ű ő ó ő í ő ő ő ó ű ó ó ű ő ő ő ű í ő ú ő ü ó ó ő ó ű ő Ó ü ó ő ű ű ű ő ó ű ő ű ő í ó ű ő ő

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város

Sopron Megyei Jogú Város A /2015.( ) Kgy. határozat melléklete (Az I. határozati javaslat melléklete) Sopron Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A város általános

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

K I V O N A T. Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

K I V O N A T. Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről K I V O N A T a képviselő-testület 2015. május 7-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 45/2015. (V.7.) sz. határozata Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2011.

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2011. Ügyiratszám: 4441-4/2010. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2011. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bevezetés Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

ő ő Í ű ő ő ű ő ő ű ő ő É Á ű ő ű ő ő ő ü Á ü ő ű ő ő ő ü ü ő ű ő ő ü ő ú ő ő ő ű ü ő ü ő ü ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ü ő ő ő ő ű ü ű Í Í ő ü ő Í ü ő ü ő ü ü ü ő ü ű ő ü ü ü ü ü ü ü ő ú ü ő ű ő ő ü ü ü ő ő ő

Részletesebben

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Környezet állapota. Közlekedési hálózat helyzete

Környezet állapota. Közlekedési hálózat helyzete Környezet állapota A telep kertvárosias lakóterület, jobbára gondozott házakból áll. 334 db családi ház található az akcióterületen, melyek az 1970-es, 1980-as években épültek. További éületek: Közösségi

Részletesebben