M E G H Í V Ó június 18. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. 2015. június 18. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom."

Átírás

1 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület rendkívüli ülését június 18. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Előterjesztés a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona szakmai programjának, szervezeti és működési szabályzatának, valamint házirendjének jóváhagyása tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 2. Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés támogatás igényléséhez nyilatkozat megtétele tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester Balmazújváros, június 16. dr. Veres Margit polgármester

2 BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenőrizte: Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző ELŐTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 18-án tartandó ülésére Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona szakmai programjának, szervezeti és működési szabályzatának, valamint házirendjének jóváhagyása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a november 19-i ülésén úgy döntött a 259/2014. (XI. 19.) számú határozatával, hogy önállóan, önkormányzati fenntartásban kívánja működtetni a Nefelejcs Idősek Otthonát. Mint az a tisztelt képviselő-testület előtt ismert, a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működik a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ, melynek székhelye volt a Balmazújváros, Veres Péter u. 57. szám alatt található ápolás-gondozást nyújtó ellátást biztosító Nefelejcs Idősek Otthona. Az átszervezéshez a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács döntése volt szükséges. A november 28-i ülésen a Társulási Tanács a 32/2014. (XI.28.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ intézményt átszervezi és a Nefelejcs Idősek Otthonának működtetését Balmazújváros Város Önkormányzata fenntartásába adja át. A több lépcsőben zajló átszervezés során a tisztelt Képviselő-testület április 29-én elfogadta az intézmény alapító okiratát, valamint jóváhagyni szakmai programját, házirendjét, szervezeti és működési szabályzatát. A dokumentumok felterjesztésre kerültek a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály, mint a működést engedélyező szerv felé, amely a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 32. (1) a szakmai program véleményezésére szakértőként kirendelte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot. A Főigazgatóság az intézmény szakmai programjának több pontjával kapcsolatban javaslatokat fogalmazott meg. Ennek megfelelően a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya a június 15. napján kelt HBC/01/ /2015. számú végzésével hiánypótlásra hívta fel a kérelmezőt. A szakértői véleményben foglaltakat megvizsgálva a szakmai program módosítása indokolt. Mivel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92/C. (1) bekezdés c) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, valamint a szakosított ellátást nyújtó intézmény esetében a házirendet, így a felülvizsgált és módosított dokumentumokat a képviselő-testületnek jóvá kell hagynia a működési engedély módosítása érdekében. Tekintettel arra, hogy a fenntartóváltozás a képviselő-testület július 1. napjától valósulna meg, a módosított szakmai program, szervezeti és működési szabályzat, valamint házirend elfogadásáról szükséges a képviselő-testületnek mihamarabb döntést hoznia, annak érdekében, hogy a jogerős működési engedély a fenti időponttól kezdődően a fenntartó és az intézmény rendelkezésére álljon.

3 Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni. HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona szakmai programjának, szervezeti és működési szabályzatának, valamint házirendjének jóváhagyása tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92/C. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona Szakmai Programját jóváhagyja. 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92/C. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 3. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92/C. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona Házirendjét jóváhagyja. 4. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri dr. Veres Margit polgármestert, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata, mint fenntartó képviseletében az elfogadott dokumentumokat terjessze fel a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal felé. Felelős: dr. Veres Margit polgármester Határidő: azonnal és folyamatos Balmazújváros, június 16. dr. Veres Margit polgármester

4 Balmazújváros Város Önkormányzata által fenntartott Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona Szakmai Program Készítette: Béresné Lőrincz Erzsébet 2015 Balmazújváros Nefelejcs Idősek Otthona Szakmai Program 1

5 TARTALOMJEGYZÉK I. Szolgáltatás célja, feladata,.. 3 II. Az ellátottak köre, demográfiai mutatói, szociális jellemzői, ellátásainak szükségletei,.9 III. A feladatellátás szakmai tartalma, módja a biztosított szolgáltatások formája,..10 IV. Az ellátás igénybevételének módja,...12 V. Ápolási, gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellege, 15 VI. Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok, 17 VII. Az intézményre vonatkozó szakmai információk..21 Balmazújváros Nefelejcs Idősek Otthona Szakmai Program 2

6 Tartós bentlakásos intézményi elhelyezést nyújtó önálló intézmény szakmai programja Intézményvezető: Béresné Lőrincz Erzsébet Vezető ápoló: Nemes Mónika A Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona tartós bentlakásos intézményi elhelyezést nyújtó ellátása, mint önálló intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) ának szabályai szerint működik. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet rendelkezései alapján végzi a feladatellátást. I/1. A szolgáltatás célja: A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás nyújtása, ápolást-gondozást nyújtó intézmény keretében. Azon ellátottak számára, akik az intézményi ellátást választják a távol élő család, a magány helyett, napi 24 órás szakszerű gondozás és ellátás biztosítása. A lakók önellátási képességének megtartása vagy javítása mellett is legyenek kielégítve az alapvető és magasabb rendű emberi szükségletek egyaránt, valamint minden adott helyzetben meg tudja őrizni az emberi méltóságát. Olyan körülmények megteremtése, melyben a biztonság, az elfogadottság és az érzelmi támogatottság nagy hangsúlyt kap. 20 fős demens részleg működtetése, a speciális szükségletek maximális kielégítése. A szolgáltatás feladata: Azoknak a személyeknek az ellátása, akik koruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, gondozást igényelnek, és ellátásuk alapszolgáltatás keretében nem oldható meg. Az Szt. 67. (1) bekezdése alapján az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkezéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körű ellátás) az ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg. A szolgáltatás az egyéni szükségletekre alapozva hosszú távú ellátást tesz lehetővé, amely során a lakók meg lévő képességeit figyelembe véve fejlesztéssel tartjuk szinten, vagy emeljük az önállóságuk mértékét. A közösségbe való beilleszkedésük támogatása, nyugodt és biztonságos, emberhez méltó külső és belső környezet biztosítása, hogy életük hátralévő éveit harmóniában, békességben tölthessék el. I/2. Az intézmény által nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása: Jelentős azoknak az ellátottaknak a száma, akiknek nem elegendőek a szociális alapszolgáltatás keretében biztosított ellátások, a gondozási szükségletük meghaladja a napi 4 órát. Annak ellenére, hogy a térségben több ápolást, gondozást nyújtó intézmény kínál szolgáltatást, nagy számban nyújtanak be soron kívüli felvételi kérelmet, amely ugyancsak azt Balmazújváros Nefelejcs Idősek Otthona Szakmai Program 3

7 támasztja alá, hogy igény van a szakosított ellátás működtetésére. Az igény a szolgáltatás iránt nemcsak a város és a megye területéről érkezik, hanem az ország különböző településeiről, ezért továbbra is elérhetővé kívánjuk tenni az ellátást országos lefedettséggel, de elsősorban a balmazújvárosi igények kielégítésével. Az Idősek Otthonában a napi 24 órás szolgálatot, a gondozási- ápolási tevékenységet fizikai, egészségügyi, pszichés, mentálhigiénés ellátás, foglalkoztatás, érdekvédelem, szociális ügyintézés az intézményvezető és vezetőápoló szervezi és irányítja. Az ellátást igénybevevő részére az egyéni bánásmód biztosításával olyan fizikai, mentális, életvezetési segítséget nyújtunk, amelynek során a hiányzó vagy csak a korlátozottan meglévő testi-szellemi funkciók helyreállítására kerül sor. A Balmazújvároson működő Nefelejcs Idősek Otthonában élő ellátottak száma jelenleg: 50 fő. Lehetőség van 20 fő súlyos fokú demens beteg fogadására, akik számára speciális ellátást biztosítunk. A demens betegek ellátásáról az ápolást-gondozást nyújtó intézményeknél tesz említést a jogszabály, amikor úgy rendelkezik, hogy az idősek otthonán belül külön gondozási egységben, vagy csoportban kell ellátni azt a személyt, akinél a demencia körébe tartozó középsúlyos, vagy súlyos kórképet állapítottak meg. A tapasztalat szerint az idősotthonunk ellátottai között évről - évre nő a demens lakók száma. Az orvosi szaknyelv az ún. magasabb szellemi funkciók hanyatlását a demencia szóval, mentális hanyatlásként definiálja. Ennek a betegségnek az egyik ismert rizikófaktora az előrehaladott életkor. A demens betegeknél hosszú távú, speciális ápolásra, gondozásra kell berendezkedni. A beteg fokozottan érzékeny a környezetére és optimális ingerekkel kell körülvenni, mert az ingerszegény környezet izolációt okoz, ellenben a túl sok inger ingerültté, izgatottá teheti az idős beteget, ezért nagyon fontos az állandóság biztosítása. Ellátásunk során törekszünk arra, hogy a szellemileg leépülő ember egészséges tulajdonságaira, ép funkcióira sikeresen tudjunk építkezni. A meglévő képességek erősítése, a szellemi képességek szinten tartása illetve a további állapotromlás késleltetéséhez különböző terápiákat, foglalkozásokat, játékos gyakorlatokat, fejlesztéseket alkalmazunk. Az Idősek Otthonában nyújtott szolgáltatásokat és tevékenységeket az évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 67. (1) bekezdése szabályozza. Ennek keretében intézményünk a következő szolgáltatásokat biztosítja (teljes körű ellátás) az ellátottak számára: Fizikai ellátás terén kiemelt figyelmet fordítunk a mikro és makro, inger gazdag környezet kialakítására, Az ellátottak ruházatának és textíliáinak tisztán tartására, javítására, Az igényeknek megfelelő élelmezés, diétás, igény szerint (orvosi javaslatra) speciális étkeztetés megszervezésére és lebonyolítására, Az egészségügyi gondozás során rendszeres orvosi ellenőrzés biztosítja az ellátottak egészségügyi állapotának folyamatos monitorizálását, szükség esetén a szakorvosi, kórházi kezelését, A pszichés gondozás során valamennyi dolgozó törekszik az egyéni bánásmód megvalósítására, és nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni mentális képesség pozitívumaira, amely az egyéni gondozási tervben is megjelenik, A foglalkoztatás keretében fizikai, szellemi, kulturális és szórakoztató tevékenységek szolgálják az ellátottak képességeinek szinten tartását és fejlesztését, Balmazújváros Nefelejcs Idősek Otthona Szakmai Program 4

8 Az érdekvédelem során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az ellátott a teljes körű ellátáshoz és az egyéni szükségleteihez, speciális helyzete vagy állapota figyelembe vételével jusson hozzá. I/3. A szakmai program megvalósításának várható következményei, eredményességének, az ellátórendszerben betöltött szerepének és hatásának értékelése: Az Idősek Otthonába Magyarország közigazgatási területén élő lakosok igényelhetnek szakellátást intézményünktől decemberéig 46 új kérelem érkezett az ápolást, gondozást nyújtó intézményi elhelyezésre, melynek nagy részében soron kívüli ellátást kérnek az igénylők. A Szt. 68/A. (1) bekezdésében foglaltak szerint az idősotthoni ellátás iránti kérelem alapján minden igénylő gondozási szükségletének vizsgálata elkészült, 2 esetben a gondozási szükséglet nem éri el a napi 4 órát. Jelenleg 116 főt tartunk nyilván várólistánkon, akik tartós, krónikus betegségben szenvednek, teljes körű ellátást igényelnek. Több esetben a hosszú várakozási idő alatt a kliensek családi háttere és szaktudása nem elegendő a megnövekedett gondozási igény kielégítéséhez. Ezért kénytelenek elhelyezni a hozzátartozójukat más szakosított ellátást nyújtó intézményben megyén belül vagy kívül, hogy meg tudják oldani a folyamatos gondozást. Ennek ellenére ragaszkodnak a kérelmük intézményünkben történő nyilvántartásához, hogy a későbbiek folyamán az ideiglenesen elhelyezett idős a saját településén kapja meg a kellő gondoskodást közel a szeretteihez. Az Idősek Otthonában az ellátottak kis létszámú ágyas -, otthonosan berendezett lakószobákban nyernek elhelyezést, ahol családias környezetben, kiegyensúlyozott légkörben élhetnek. Az időseknek és tartós- krónikus betegségben szenvedőknek is lehetőségük van, egy jól felszerelt otthonban minőségi ápolást-gondozást kapni. Az ellátottak számára biztosított: az ellátott személyi szükségleteinek a Maslow-hierarchia szerinti kielégítése, 24 órás szakszerű gondozás, ápolás, orvosi ellátás biztosítása, egészségmegőrző programokon való részvétel az egyéni szükségleteknek megfelelően, speciális segítségnyújtás, egyéni, személyre szabott bánásmód az ellátottak számára, szűrővizsgálatok szervezése, biztosítása, szabad vallásgyakorlás biztosítása, kulturális igények kielégítése, szabadidős tevékenységek biztosítása, fejlesztések, foglalkozások szervezése az egyéni képességeket figyelembe véve. A beköltözés következményeként változás tapasztalható a következő területeken: az egészségügyi és szociális szolgáltatások elérhetőbbé válnak az élet minden területén, kortárscsoportba kerülve megszűnik az izoláció, felszínre kerülnek, és amennyiben lehetséges, megoldódnak a látens egészségügyi problémák, javul az életminőség, megnövekednek az életesélyek, az ellátott érzelmileg kiegyensúlyozottabbá válik és kialakul a biztonságérzet, baráti, családi kapcsolatok ápolása rendszeressé válik, Balmazújváros Nefelejcs Idősek Otthona Szakmai Program 5

9 javul az ellátott közérzete azáltal, hogy nem kell elszakadnia az eredeti lakóhelyétől és szeretteitől, a folyamatos mobilizálás hatására javul az egészségi állapot szinten tarthatósága, a végstádiumban lévő lakók, betegek ellátásával a családi háttér tehermentesítése, méltóságteljes utolsó időszak biztosítása. I/4. Más intézményekkel történő együttműködés módja: A Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona napi munkakapcsolatban áll a szociális, egészségügyi és közigazgatási intézményekkel. Az intézmény a hatékony működés érdekében együttműködik: 1. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal, az együttműködés során az intézmény: segítséget kap az ellátás szervezésében, információt szolgáltat a tevékenységéről, szakmai tanácsot ad, közreműködik a módszertani intézmény által folytatott szakmai ellenőrzésekben. 2. Az intézmény fenntartójával napi szinten tartjuk a kapcsolatot, amely a Balmazújváros Város Önkormányzata. Az intézményfenntartóval való együttműködés többoldalú. Kiterjed a: költségvetési, így pénzügyi és gazdasági tevékenységre, e tevékenység ellenőrzésére, szakmai feladatellátás nyomon követésére, ellenőrzésére, a szakmai program szerinti működésre. 3. Havonta egy két alkalommal tartjuk a kapcsolatot a Hajdúböszörményi Fazekas Gábor Idősek Otthonával, a Nagyhegyesi Idősek Otthonával az Egyeki Idősek Otthonával valamint a Nagyháti Idősek Otthonával, Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon. A szociális bentlakásos intézményekkel való együttműködés célja a szociális ellátórendszer rugalmas együttműködése, mely megvalósul a kölcsönös párbeszédben, szakmai ismeretátadásban, konferenciákon, az ellátottak egészségi állapotának leginkább megfelelő szociális intézményi elhelyezés megkeresésében. Az intézmények kölcsönösen tájékoztatják egymást az általuk szerzett tapasztalatokról, és az alkalmazott új módszerekről, eredményekről. 4. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Balmazújvárosi Járási Hivatal, Járási Gyámhivatalával: gondnokság alá helyezési ügyekben, környezettanulmány elkészítésében, gondnokolt ügyében való közreműködésben, szociális ellátás igénylésében. 5. A Balmazújvárosi Református Egyházkerülettel és a Katolikus plébániával a kapcsolattartásunk kiterjed: adományok szervezése és célzott szétosztása, hitélet gyakorlása, a feltételek megteremtése, rendszeres lelkigyakorlat tartása, kórházban ápolt ellátottak számára lelki támogatás nyújtása, végstádiumban lévő betegek számára vigasz nyújtása. 6. Civil szervezetek is jelen vannak az intézmény életében a Balmazújvárosi Vöröskereszt adományokkal, tanácsadással, előadásokkal támogatja lakóinkat. A Kadarcs hagyományőrző egyesület előadásaival a programjainkat színesíti. Veres Péter Kulturális Központ által szervezett kulturális programjain rendszeresen részt vesz az intézményünk. Balmazújváros Nefelejcs Idősek Otthona Szakmai Program 6

10 7. Fülőpné Mezei Anikó ellátott-jogi képviselővel: Rendszeresen fogadóórák tartása, tanácsadás, Esetleges jogsérelmekre segítségnyújtás, Az ellátás során a jogszabályok betartásának felügyelése, Érdekképviseleti Fórum működésének ellenőrzése. 8. A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egységeivel. 9. A Balmazújvárosi Városi Egészségügyi Szolgálattal napi kapcsolatban vagyunk a különböző vizsgálatok, szakrendelések igénybevétele miatt. 10. Rendszeresen tartjuk a kapcsolatot a Debreceni Kenézy Kórházzal valamint a Debreceni Egyetem klinikáival továbbá a debreceni Bethlen utcai rendelőintézettel, mivel lakóink szakvizsgálata vagy kórházi kezelése ezeken a helyeken történik. 11. Ellátottak hozzátartozóival. 12. Intézmény háziorvosa heti két alkalommal rendel intézetünkben, pszichiáter szakorvos havonta két alkalommal segíti munkánkat. 13. Kapcsolatot tartunk továbbá a gyógyászati segédeszközt szállító cégekkel, akik ellátnak minket a lakók igényeinek megfelelő gyógyászati segédeszközökkel. 14. A helyi gyógyszertárak: Augusztin Béla és Őrangyal Gyógyszertárakkal. A napi és a havi gyógyszerigények rendelésével kapcsolatosan. 15. Különböző programokon szerepelnek a helyi óvodák és általános iskolák csoportjai. I/5. A szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészületek leírása: A szolgáltatás igénybevételére az Szt. vonatkozó rendelkezései szerint az alábbiakat kell alkalmazni. A Szt. 93. (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. A szolgáltatást megelőzően a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthonának intézményvezetője és a vezetőápoló elvégzi minden kérelmező esetében előírt előgondozást és a gondozási szükséglet vizsgálatot a ( 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) ban a 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet alapján). Az előgondozás célja: Az elhelyezést igénybe vevő helyzetének megismerése, és annak a megállapítása, hogy az Idősek Otthonának szolgáltatásai megfelelnek-e a kérelmező állapotának, szükségleteinek. A kérelmező részére tájékoztatás nyújtása, hogy az Idősek Otthona intézményi életére megfelelően fel tudjon készülni. Annak a vizsgálata, hogy az ellátást igénybe vevő életkora, egészségi állapota és szociális helyzete alapján jogosult-e az Idősek Otthonának szolgáltatásaira. Tájékoztatja a kérelmezőt, illetve a törvényes képviselőjét az intézmény házirendjének tartalmáról, a térítési díj és a térítési díj emelésének rendszeréről, átadja az intézménnyel kötendő megállapodás egy példányát. Amennyiben az intézményvezető és a vezetőápoló az igénybe vevő egészségi állapotában lényeges különbséget észlel a kérelemben foglaltakhoz képest: kezdeményezi, hogy az intézmény orvosa előzetesen vizsgálja meg a kérelmezőt, az intézményvezető kezdeményezi a kérelmező felülvizsgálatát az igénybevevő lakóhelye szerinti illetékes egészségügyi szakrendelés szakorvosától. Balmazújváros Nefelejcs Idősek Otthona Szakmai Program 7

11 Az előgondozás során az előgondozást végző személy szükség esetén felveszi a kapcsolatot: az igénybe vevő szociális ellátását biztosító intézménnyel, a szolgáltatást igénylő személlyel, az igénybe vevő lakóhelye szerint illetékes szociális hatáskört gyakorló szervvel a segélyezésre, a közgyógyellátásra, a gyógyszertámogatásra vonatkozó adatok beszerzése végett, az igénybe vevő háziorvosával, kezelőorvosával az egészségi állapotra, illetve a korábbi gyógykezelésre vonatkozó adatok megismerése céljából, a lakóhely szerint illetékes gyámhivatallal a cselekvőlépességre vonatkozó adatok megismerése végett, az ellátást igénybe vevő törvényes képviselőjével, illetve legközelebbi hozzátartozóival, A szolgáltatás biztosításának előkészítése az igénybe vevő részére a fogadó intézményben, Az intézményben élők és a dolgozók felkészítése az új igénybe vevő fogadására, az intézménybe történő beilleszkedés zavartalan biztosítása. Az előgondozást végző személy szükség esetén segítséget nyújt az ellátást igénybe vevőnek az előgondozás során észlelt és hatáskörébe nem tartozó probléma megoldásához. A Szt. 68/A. (1)-(4) bekezdés értelmében a kérelmező beérkezett kérelme alapján az intézményvezető elvégzi az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. A gondozási szükséglet részletes szabályozását a 36/2007. (XII. 22.) SzMM rendelet ai és a 2. sz. melléklet tartalmazza. A szolgáltatás biztosításának előkészítése az igénybe vevő részére a fogadó intézményben. Az intézményben élők és a dolgozók felkészítése az új igénybe vevő fogadására, az intézménybe történő beilleszkedés zavartalan biztosítása. Az előgondozást az intézményvezető és a vezetőápoló, valamint a szociális és mentálhigiénés munkatárs az intézményi elhelyezés igénybe vétele előtt végzi. A soron kívüli elhelyezés szabályai: Soron kívüli elhelyezés esetén az intézményvezető dönt a soronkívüliség fennállásáról és dönt az elhelyezés rendjéről. Nem teljesíthető soron kívüli elhelyezési igény azon igénybe vevő férőhelyére, aki a férőhely elfoglalásának időpontjáról már értesítést kapott. Soron kívüli elhelyezést az intézményben rendelkezésre álló férőhelyeken felül is lehet biztosítani, az engedélyezett férőhelyszám (50fő) százöt %-ig. II. Az ellátottak köre, demográfiai mutatói, szociális jellemzői, ellátásainak szükségletei: Az Idősek Otthonának ellátási területe a Magyarország közigazgatási területére terjed ki. A Szt. 68. (1) bekezdésének értelmében az Idősek Otthonában a 68/A. (3) bekezdésében meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. A (2) bekezdés értelmében a 18. életévet betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem tudó, gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. Balmazújváros Nefelejcs Idősek Otthona Szakmai Program 8

12 Az (5) bekezdés értelmében az (1) bekezdés szerinti személlyel az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója meghatározott gondozási szükséglet hiányában is felvehető. Demográfiai mutatói: Magyarországra jellemző, hogy egyre több az idős ember, míg az aktív korúak száma egyre csökken. Ezért fontos, hogy az idősek minél tovább megőrizzék egészségüket, és minél hosszabb ideig maradjanak aktívak, mert ez a jelentős társadalmi teher leginkább így enyhítendő. Az öregedési index 2014-ben 100%, vagyis attól kezdve a 65 év feletti lakosság létszáma meghaladja a gyermekkorúak létszámát. Megfigyelhető, hogy a társadalom korstruktúrája és egyben a család szerkezete is számottevően átalakult. A népesség korösszetétele fokozatosan eltolódott az idősebb korosztályok felé. Számolni kell azzal, hogy az idős népesség hányadának növekedése a továbbiakban is folytatódni fog. Ennek a folyamatnak jelentős hatásai vannak a társadalomra, mind magukra az idősekre, mind pedig a fiatalabb generációkra nézve, melyekhez alkalmazkodnunk kell. Az elöregedés legújabb szakasza a társadalmak további fejlődése számára új helyzetet teremt és új, szociális kihívásokat, jelent, mivel az időskori (65 év feletti) eltartottak száma folyamatosan nő, míg a munkaképes korban lévő aktív eltartók (15-64 évesek) száma csökken. A népesség-előrejelzések alapján a magyar népesség csökkenő trendje továbbra is megmarad, vagyis a magyar lakosság száma 2010 körül esett 10 millió fő alá, 2050-re pedig 9 millió alá csökkenhet. A 65 éven felüliek száma számottevően emelkedni fog. Ezek a számok és arányok a településen belül is tükröződnek, tehát a magyarországi átlagot követjük. A számítások is megalapozzák azt, hogy az idősotthonokra szükség van, az igények növekvő tendenciát mutatnak már jelenleg is, és ezek a számok várhatóan növekednek az idő múlásával. Intézményünk, az országos lefedettség biztosításával azokat az egyéni igényeket is kielégítheti, melyek a szülőföldtől elszakadók és idős korra a településre visszatérni szándékozók és családtagjaik kérése. Az ellátottak demográfiai mutatói: Az Idősek Otthonában az ellátottak száma: 50 fő Életkor szerinti megoszlás: Életkor Férfi Nő Összesen év év év év év felett Összesen: Balmazújváros Nefelejcs Idősek Otthona Szakmai Program 9

13 Nemek szerinti megoszlás: Az ellátottak 68%-a nő, 32%-a férfi. Az ellátottaink mindegyike rendszeres kapcsolatot tart a hozzátartozóival. Gyermekeik, unokáik, távolabbi rokonaik látogatják, vannak, akik több napot töltenek a szeretteik otthonában családi és nagyobb ünnepek alkalmával. Önellátási szükséglet: önellátó: 4 fő 8%, részben önellátó: 18 fő 36%, nem tudja önmagát ellátni: 28 fő 56%, közülük ágyban fekvő 11 fő. Segédeszközök használata: Kerekes széket használ: 7 fő, féloldali bénulás, valamint 3 fő láb amputáció következtében önellátásra képtelen. Támbotot használ: 6 fő. Járókeretet használ: 18 fő. Szemüveg-viselés: olvasáshoz szinte minden ellátott használ szemüveget. Hallókészüléket 2 fő használ nagyfokú nagyothallás miatt. Főbb megbetegedések: 100%-ban előfordul cardiovascularis betegség, mely a magas vérnyomás, szívbetegség következménye az ellátottaknál. A mozgásszervi megbetegedések hátterében általában ízületi problémák, erek meszesedése és a stroke betegségek állnak. Az ellátottak közül 12 fő cukorbeteg, gyógyszereiket orálisan, valamint inzulin formájában kapják. Jelenleg 22 lakónk rendelkezik a demencia súlyos fokozatát igazoló szakorvosi véleménnyel. A demens részleg kialakítása indokolt volt, mert a betegeink körében egyre inkább megfigyelhető a szellemi hanyatlás. A korábban megállapított középsúlyos demencia kórképpel rendelkezőknél már megfigyelhető a folyamatos dementálódás. A tapasztalataink azt mutatják, hogy a váró listán nyilvántartott jelentkezők körében is többen rendelkeznek demencia diagnózissal. III. A feladatellátás szakmai tartalma, módja a biztosított szolgáltatások formája, köre, rendszeressége: Az Idősek Otthona az Szt. 67. (1) bekezdés értelmében az ellátottak részére teljes körű ellátást nyújt. A lakók egészségi állapotának igényei szerint a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet és a hozzá kapcsolódó jogszabályok alapján. Fizikai ellátás keretében: Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet ai az irányadók. Az Idősek Otthona napi 24 órás szolgálatot biztosít. Az ellátottak a következőképpen kerülnek elhelyezésre: 4 fő 2 ágyas szobában (házaspárok), 6 fő 3 ágyas szobában, 40 fő 4 ágyas szobában, 1 fő elkülönítését meg tudjuk oldani az 1 db 1 ágyas szobában. Balmazújváros Nefelejcs Idősek Otthona Szakmai Program 10

14 Az Idősek Otthonának épülete 3 részből áll. Két épületszárny rendelkezik lakhatásra, személyi tisztálkodásra alkalmas helyiségekkel, foglalkoztatásra és látogatók fogadására. Az épület felső szárnya egy 100 adagos konyha működtetésére szolgál. Étkezés céljára 1 ebédlő került kialakításra, ahol egy időben 20 fő étkezését tudjuk biztosítani. Az étkeztetés rugalmas lebonyolítása érdekében a közösségi helyiségben (társalgó) is étkeztetünk a fent járó lakók részére. A lakók egészségi állapota romlik, jelenleg 15 fő a szobában étkezik. A törvényi rendelkezések szerint az ellátottakként 6 m 2 lakóterület, 10 ellátottként 1 zuhanyzó, nemenkénti és mozgáskorlátozott illemhely, folyamatos fűtés és meleg víz szolgálja a lakók kényelmét. Az intézményben minden ellátott összetett egészségügyi és szociális problémákkal él. Jelen állapotukra tekintettel nővérhívó rendszer került kiépítésre. Pályázati lehetőségekkel élve segítjük őket a mindennapi életvitelük és egészségi állapotuk megőrzése és javítása érdekében olyan kényelmi eszközök beszerzésével, melyek az alapvető emberi szükségletek kielégítését szolgálják. Biztosítjuk az ellátottak személyi és környezeti higiénéjét. A technikai személyzet biztosítja minden nap a lakók környezetének, valamint a személyes és intézményi textíliák tisztán tartását, a gyógyászati segédeszközök és más használati tárgyak karbantartását. Az ellátást igénybe vevő saját ruházatát és textíliáját használja, ezzel is segítve az otthonosság érzésének fennmaradását. Amennyiben az ellátott nem rendelkezik megfelelő mennyiségű és minőségű ruházattal, részére az intézmény legalább 3 váltás fehérneműt, hálóruhát, valamint az évszaknak megfelelő két váltás felső ruházatot, lábbelit és három váltás ágyneműt biztosít. Az ide vonatkozó jogszabályokat és egyéb tényezőket figyelembe véve biztosítjuk a személyi és tárgyi feltételeket mind az ellátottak, mind a dolgozók részére. Az intézmény az ellátottak számára napi háromszori étkezést biztosít. Lehetőségünk van a diétás étkeztetés megvalósítására is. Az intézmény az étkezést az ellátottak életkori sajátosságainak és az egészséges táplálkozás követelményeinek és a népegészségügyi intézet előírásainak megfelelően biztosít Egészségügyi ellátás: Megszervezésében az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet ai, valamint a 37/2007. (XII. 22.) SzMM rendelet ai az irányadók. Az egészségügyi ellátás keretében heti 2 alkalommal orvosi ellátást biztosítunk az ellátottak számára. A gyógyító-megelőző tevékenység keretében felvilágosító előadást tart, gondoskodik a szűrővizsgálatok időben történő lebonyolításáról, megszervezi a szakorvosi ellátáshoz való jutást. Ellátja a heveny, valamint idült betegségben szenvedőket. Megszervezi a betegellátáshoz, ápoláshoz szükséges eszközök, gyógyszerek, testközeli és test-távoli gyógyászati segédeszközök beszerzését. Havonta két alkalommal pszichiáter szakorvos látogatja a lakókat, segíti az egészségügyi ellátás hatékonyságát. A vezetőápoló összeállítja az intézmény rendszeres, illetve eseti gyógyszerkészletét havi rendszerességgel, figyelembe véve a lakók aktuális gyógyszerigényeit. Heti 3 alkalommal gyógytornász koordinálja az idősek egyéni és csoportos tornáját. Balmazújváros Nefelejcs Idősek Otthona Szakmai Program 11

15 Az élelmezéshigiéné biztosítása érdekében: az élelmezéssel kapcsolatos minden teendő a HACCP rendszer szerint történik, 3 napi ételminta vétele és tárolása, tálalási ellenőrzési dokumentum kitöltése biztosítja a szigorú ellenőrzést, heti két alkalommal illetve szükség esetén a konyha, a tálalóhelyiség és a hűtőszekrény fertőtlenítése megtörténik. Mentálhigiénés ellátás keretében: Biztosítja az intézmény az ellátott számára a beilleszkedés elősegítését, a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzését, az ellátást igénybe vevő testi-lelki aktivitásának fenntartását, megőrzését. Fontos a meglévő képességek fejlesztése, szinten tartása, a hanyatlás megelőzése. A mentális ellátás biztosítja a személyre szabott, egyéni bánásmódot, a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, pszichoterápiás foglalkoztatást, az ellátott családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartását és a hitélet gyakorlásának feltételeit. A mentálhigiénés ellátás feladata, az otthonban élő idős embernél olyan személyiség-szerkezet fenntartása, amely alkalmassá teszi őt arra, hogy belső lelki harmóniáját megőrizve környezetébe be tudjon illeszkedni és itt békében éljen. Ennek érdekében minden ellátott részére az igények és a mentális állapot felmérése után gondozási tervet készítünk. A gondozási tervek megvalósítása során az ellátást igénybe vevők testi-lelki aktivitásának megőrzésére törekszünk. Ennek keretében rendszeresen szervezünk és biztosítunk az aktivitást serkentő fizikai tevékenységeket, szellemi és szórakoztató tevékenységeket, kulturális rendezvényeket. A mentális ellátás célja, hogy az ellátott ki tudjon mozdulni az izolálódás, az introvertáltság, az önbíráskodás és a mások iránti közöny állapotából. Ennek elősegítése érdekében rendszeres programokra nyílik lehetőség az intézményen belül és kívül, hogy a mindennapok színesebbek legyenek. Az érték-és vagyonmegőrzés szabályai során az 1/2000. (1. 7.) SzCsM rendelet ait alkalmazzuk: ennek megfelelően a megőrzésre átvett tárgyakról tételes felsorolás alapján kimutatás készül, melyet évente kétszer ellenőrzünk, és szükség esetén módosítunk. Az intézményben elhunytak temetésének megszervezése során az 1/2000. (1. 7.) SzCsM rendelet 62. -a szerint jár el az intézmény vezetője és a vezetőápoló. Gondoskodik az elhunyt elkülönítéséről, a végtisztességre való felkészítésről, a törvényes képviselő, a közeli hozzátartozó értesítéséről, ingóságainak számbavételéről, letétbe helyezéséről, a hagyatéki végzést követően az örökösöknek történő átadásról. A halál beállta után a haláleset időpontjában a műszakot vezető ápoló az elhunyt ingóságairól azonnal jegyzéket készít, és két tanúval aláíratja. Az eltemettetés megszervezéséről az örökösök gondoskodnak, ennek hiányában az intézmény. IV. Az ellátás igénybevételének módja: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételét az Szt /C. -ai, valamint a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet szabályozza. Ennek értelmében a szociális ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. Balmazújváros Nefelejcs Idősek Otthona Szakmai Program 12

16 Cselekvőképtelen személy esetén a kérelmet a törvényes képviselője, korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét törvényes képviselőjének beleegyezésével, önállóan terjeszti be, ha e tekintetben a bíróság cselekvőképességét nem korlátozta. Az intézményvezető az ellátásra vonatkozó igényt a kézhez vétel napján nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás sorszámozott, folyamatosan vezetett, az ellátásra vonatkozó igényeket és a megtett intézkedéseket időbeli sorrendben tartalmazza. Amennyiben az ellátásra vonatkozó igény férőhely hiányában nem teljesíthető, az intézményvezető írásban értesíti a jogosultat, és a beérkezés sorrendjében gondoskodik az elhelyezéséről. Az intézményvezető az elhelyezés igénybe vételéről a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet ai szerint jár el. Az Idősek Otthonában jogviszony keletkezése: Az Idősek Otthonában a szociális ellátás iránti kérelemről az intézményvezető dönt. A döntésről írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Amennyiben a döntést vitatják, az értesítés kézhez vételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz (Balmazújváros Város Önkormányzata) fordulhat. Az intézménybe való bekerülés egészségügyi feltétele: egy hónapnál nem régebbi negatív széklettenyésztés igazolása, orvosi igazolás arról, hogy a beköltözni kívánó személy az elmúlt hat hétben fertőző megbetegedésben nem szenvedett, tüdőszűrő eredmény melyen szerepel, hogy a kliens fertőző gümőkórtól mentes. Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető megállapodást köt az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével. A megállapodás a következőket tartalmazza: a személyes adatokat, a megállapodás időbeli hatályát, az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, a megállapodás módosításának szabályait, az intézményi jogviszony megszűnésének módjait, az ellátás megszüntetésének módjait, jogorvoslatot, a terület ellátott-jogi képviselőjének elérhetőségét, záró rendelkezéseket, nyilatkozatot a tájékoztatási kötelezettségről. Az intézményvezető a Szt. 20/A. -a szerinti nyilvántartást vezet, az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről. Az intézményvezető az ellátást igénylő azonnali elhelyezéséről gondoskodik, ha a kérelmező helyzete a soron kívüli elhelyezést indokolja. A soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igényt a kérelemben, a beutaló határozatban fel kell tüntetni. Balmazújváros Nefelejcs Idősek Otthona Szakmai Program 13

17 Az intézményi jogviszony megszűnése: Ennek értelmében az intézményi jogviszony megszűnik: az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, a jogosult halálával, határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a határidő lejáratával, ha a törvény rendelkezései alapján az elhelyezés időtartama meghosszabbítható, az ellátott, illetve törvényes képviselője indoklás nélkül. Az intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezheti. A jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezése alapján az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti. Ilyen esetben a jogviszony a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában, a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg. Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult: a) másik intézménybe történő elhelyezése indokolt, b) a házirendet súlyosan megsérti:, lakótársai nyugalmát, pihenését magatartásával tartósan zavarja, ha a lakó ittas magatartásával a lakótársait és a szolgálatban lévő dolgozót zaklatja, vagy agresszív viselkedést tanusít, ha lakótársaival és az intézmény dolgozóival szemben durva, agresszív, kötekedő és emberi méltóságot sértő módon viselkedik, ha az intézményből több alkalommal előzetes bejelentés nélkül távozik, és 24 órán belül nem érkezik, vissza vagy visszaérkezésének akadályát nem jelzi. c) ha az intézményi elhelyezése nem indokolt, d) ha a jogosult, vagy törvényes képviselője az intézményi jogviszony megszüntetését kezdeményezi. Az intézményvezető az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz. Térítési díj: Az Idősek Otthonának ellátottai által fizetett térítési díjat a Szt a, a 29/1993. (II. 17.) kormányrendelet, valamint Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona szociális szolgáltatásainak térítési díjában hozott rendelkezései, valamint a fentebb hivatkozott jövedelemvizsgálat alapján kerül megállapításra. Az új szabály szerint az intézményi térítési díj meghatározásakor a szolgáltatási önköltség az intézményi térítési díj felső határa. A módosítás a fenntartók számára rugalmasabb térítési díj megállapítást tesz lehetővé, másrészt hangsúlyosabbá teszi az öngondoskodás elvének Balmazújváros Nefelejcs Idősek Otthona Szakmai Program 14

18 érvényesülését azok esetében, akik jövedelmi és vagyoni helyzetük alapján erre képesek. (1993. évi III. tv (1)) A szociális szolgáltatások hosszú távú fenntarthatósága szükségessé teszi, hogy a fenntartó bevezetheti a belépési hozzájárulást, amely az igénylő beköltözése előtt kérhető. A fenntartó ennek összegét megállapíthatja konkrét összegben. A belépési hozzájárulás maximális összege nyolc millió forint lehet, melyet a fenntartó évente egyszer változtathat meg, és amelyet az állampolgárok tájékoztatása érdekében közzé kell tennie. (1993. évi III. tv. 94/C. (3)) A szociális intézmények térítésmentes ellátást biztosítanak az olyan személyek számára, akik az intézménybe történő felvételükkor nem rendelkeznek jövedelemmel, mivel rendszeres pénzellátásuk megállapítása (pl. rokkantsági járadék, fogyatékossági támogatás, stb.) folyamatban van. Az új szabályozás biztosítja, hogy a személyi térítési díj megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres pénzellátásra való jogosultság kezdő napja legyen. (1993. évi III. tv (7)) A térítési díjat a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig köteles az ellátott, vagy törvényes képviselője az intézmény számlájára befizetni. A személyi térítési díj megfizetése után fennmaradó jövedelemmel az ellátott szabadon rendelkezik. Az Idősek Otthonának pénztárosa havi szinten vezeti a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében szabályozott térítési nyilvántartási törzslapot. A gondozási napokról a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete alapján havi és éves összesítést készít. V. Ápolási-gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellege, tartalma: A szakosított ellátási formákat igénybe vevő személyek ellátásáról, az állapotuk változásáról, a részükre biztosított gondozási, terápiás, ápolási és egyéb szolgáltatások tartalmáról gondozási tervet készítünk. Az általános szakmai feltételeket és a gondozási terv típusait az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet ai tartalmazzák. A gondozási tevékenység a lakók részére biztosított fizikai, mentális segítség, amelynek során a lakók szociális, testi és pszichés állapotának megfelelő egyéni bánásmódban részesítjük az ellátottat, és törekszünk a meglévő testi és mentális funkciók megtartására. A gondozási tervet az ellátás igénybevételétől követő 1 hónapon belül el kell készíteni az ellátást igénybe vevővel, és évente vagy szükség szerint (állapotváltozás) értékeljük. Az egyéni gondozási terv tartalmazza: az ellátott fizikai, mentális állapotát, az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, időbeli ütemezését, az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit. Jelentős állapotváltozás esetén az egyéni gondozási tervet készítő munkacsoport átfogóan értékeli az elért eredményeket és módosítja az ellátottak állapotának megfelelően. A gondozási tervet és a módosításait az ellátottal, illetve törvényes képviselőjével közösen kell elkészíteni. A gondozási terv kidolgozását munkacsoport végzi, melyen az Idősek Balmazújváros Nefelejcs Idősek Otthona Szakmai Program 15

19 Otthonában részt vesz az orvos, vezetőápoló, élelmezésvezető, gyógytornász, mentálhigiénés szakember. Amennyiben az ellátott állapota miatt ápolásra is szorul, az egyéni gondozási terv részeként számára ápolási tervet kell készíteni. Az ápolási terv az ellátott személy részére meghatározott ápolási feladatok dokumentációja, tartalmazza az ellátott állapotának javítására vonatkozó feladatokat, az alkalmazott technikákat. Az ápolási terv tartalmazza: az ellátott egészségi állapotának leírását, az ápolási tevékenység részletes tartalmát, az ellátott önellátási képességének visszanyeréséhez szükséges segítő tevékenységet, az ápolás várható időtartamát, szükséges esetben amennyiben az ellátott érdeke ezt kívánja más formában biztosítandó ellátás kezdeményezését. Szolgáltatásnyújtás során vezetett dokumentációk: Műszakonként vezetett dokumentumok: (melyek pontosságáért az adott műszakban dolgozó ápoló-gondozónők felelnek) műszakátadó napló, vizitfüzet, hűtő hőmérséklet ellenőrző lap, ápolási lap, gondozási lap, gyógyszerelő lap, folyadék lap, távozási lap, decubitus kezelő lap. Új lakó érkezésekor kitöltendő dokumentumok: (műszakban dolgozó ápoló-gondozó felelős) felvételi státusz I-II. Vezető ápoló által vezetett dokumentáció: ápolási anamnézis, ápolási utasítási lap, egyéni ápolási és gondozási terv egészségügyi vonatkozású nyomtatványai, ápolási terv (rövid,- közép, hosszú távú) Havonta vezetendő ápolási dokumentumok: (melyek pontosságáért az adott műszakban dolgozó ápoló-gondozók felelnek) norton skála, cardinális tüneteket észlelő lap, Takarítónők által vezetett dokumentáció: (melynek pontosságáért a takarító-mosónők felelősek) hűtők takarításának idejét dokumentáló lap, nagytakarítást dokumentáló lap. Az ápoló-gondozók és a takarítónők által vezetett dokumentációt a vezető ápoló ellenőrzi és szignálja. Balmazújváros Nefelejcs Idősek Otthona Szakmai Program 16

20 A szociális és mentálhigiénés gondozás dokumentumai: egyéni ápolási és gondozási terv dokumentumai, foglalkoztatási munkanapló, életút kérdőív, mentálhigiénés munkanapló, A szociális mentálhigiénés dokumentációját az intézmény vezetője ellenőrzi és szignálja. Egészségügyi ellátás: Jelenleg ügyintézés alatt áll a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthonában végezhető ápolási és egészségügyi szaktevékenységek végzéséhez szükséges ÁNTSZ által kiadott engedély beszerzése. Egészségügyi és szociális-gondozó ápolói, végzettséggel rendelkező dolgozók tevékenysége: A lakók mindenkori testi- és lelki állapotának figyelemmel kísérése, A napi életmenetében való segítségnyújtás (mosdás, fürdetés, öltöztetés), Segítségnyújtás az étkezésnél, az ételek kiosztásánál (evés, etetés), Mobilizálás, speciális gondozás (hely- és helyzetváltoztatás segítése), Lakók egészségi állapotának fokozott megfigyelése, figyelemmel kísérése (pulzus, hőmérséklet, vérnyomás, súly, légzés ellenőrzése, dokumentálása), Az életveszélyes állapotok felismerése, megelőzése, szükséges intézkedések megtétele, Gyógyszerek kiosztása és adagolása, Kenőcsök felvitele, bedörzsölések elvégzése, kötések felhelyezése, Különböző időskori megbetegedéseknél és zavaroknál ápolási tevékenység ellátása (pl.: incontinencia, decubitus), Kompetencia határain belüli segítségnyújtás a hozzátartozók illetve a lakók részére. VI. Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályai: Az ellátottak jogai a Szt. 94/E. -a értelmében: Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményt igénybe vevő ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel az intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, egyéni helyzete vagy állapota alapján a speciális ellátás és szolgáltatás igénybevételére. A jogosult ellátása során nem szabad semmilyen okból hátrányos megkülönböztetést eszközölni, így különösen az ellátott neme, vallása, nemzeti és etnikai hovatartozása, politikai vagy más véleménye, kora, cselekvőképességének hiánya vagy korlátozottsága, fogyatékossága, születési vagy egyéb helyzete miatt. A szociális szolgáltatás biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét be kell tartani. Az ellátást igénybe vevő jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve törvény felhatalmazása alapján kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni. Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. Ennek érdekében az intézmény vezetője évente tájékoztatót készít az intézmény működéséről és gazdálkodásról, amelyet az intézmény Balmazújváros Nefelejcs Idősek Otthona Szakmai Program 17

21 hirdetőtábláján közzétesz. A tájékoztató tartalmazza az intézmény működési költségeinek összesítését, az intézményi térítési díj havi összegét, az egy ellátottra jutó havi önköltség összegét. Az intézmény az általa biztosított szolgáltatást oly módon végzi, hogy figyelembe veszi az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű betartását, különös tekintettel az élethez, az emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi-lelki egészséghez való jogokra. Az ellátást igénybe vevőt megilleti a személyes adatainak a védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Az igénybevételi eljárás során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátást igénylő adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá. Az intézményvezető és a vezetőápoló köteles biztosítani, hogy az intézményi elhelyezés során az ellátott egészségi állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást igénybe vevő, valamint arra illetéktelen személy ne szerezhessen tudomást. A bentlakásos szociális intézmény belső életének rendjét a házirend tartalmazza. A közösségi élet zavartalan működése érdekében szükséges szabályokat ez a dokumentum foglalja össze. A házirend szabályozza az együttélés szabályait, az intézményből való eltávozás, visszatérés rendjét, az ellátásban részesülő személyek egymás közötti, valamint a hozzátartozóikkal való kapcsolattartásának szabályait. Az intézménybe bevihető személyes használati tárgyak körét, az érték és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának szabályait. A ruházattal, textíliákkal, tisztálkodó szerekkel való ellátás, valamint a ruházat és textília tisztításának rendjét. Az intézményi jogviszony megszűnésének szabályait, az egyéni és közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályokat, az intézmény alapfeladatát meghaladó programok, szolgáltatások körét és térítési díját. Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézményen belüli és kívüli szabad mozgásra, joga van továbbá rokonok, látogatók fogadására, családi kapcsolatinak fenntartására. A benyújtott panaszok kivizsgálásnak rendjéről a házirend rendelkezik és az Érdek-képviseleti Fórum Szabályzata. Az intézményünkben a panaszgyakorlás módja: A lakók, gondnokok, hozzátartozók, dolgozók általi panasz észrevétel megtehető szóban és írásban. Abban az esetben, ha lakónak panasza, észrevétele van, elsősorban az vezetőápolóhoz és a mentálhigiénés munkatárshoz forduljon. Amennyiben a panasz ily módon nem rendezhető, vagy jelentősebb mértékű sérelem történt, az ellátott vagy hozzátartozója az intézményvezetőhöz, távollétében helyetteséhez fordulhat. Abban az esetben, ha a megtett intézkedések a panaszos számára nem megnyugtató módon végződtek, az ellátást igénybe vevő kérelmére az Érdek-képviseleti Fórum jár el az ügyében. A fentieken túl az ellátott közvetlenül az Érdek-képviseleti Fórumhoz és intézmény vezetőhöz is fordulhat különösen: az intézményi jogviszony megsértése miatt, személyiségi jogainak, kapcsolattartásának sérelme esetén, ha az intézmény dolgozói szakmai titoktartási- és vagyonvédelmi kötelezettségeiket megszegték. Balmazújváros Nefelejcs Idősek Otthona Szakmai Program 18

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELNŐKE ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. október 31-i ülésére Tárgy: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szakmai Programjának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM

Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Idősek Otthona szakmai programja Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alapellátások szakmai programját - figyelembe

Részletesebben

Szakmai Program. Baptista Szeretetszolgálat Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona

Szakmai Program. Baptista Szeretetszolgálat Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Szakmai Program Baptista Szeretetszolgálat Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Székhely: 2483 Gárdony, Móricz Zs. u 33. Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Telephely: 2483 Gárdony, Móricz

Részletesebben

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19.

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. TARTALOM I. A SZOLGÁLTATÁSOK CÉLJA, FELADATA...1. I/1.Az intézmény küldetése, céljai...2. I/2. A megvalósítani kívánt

Részletesebben

3. (1) A R. 3. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A R. 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. (1) A R. 3. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A R. 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: almazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2015. 07. 30.

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2015. 07. 30. DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2015. 07. 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata a. A megvalósítani kívánt szakmai program bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2010. évi működéséről.

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2010. évi működéséről. Nyírmada Város Önkormányzata Szociális Ápolási-Gondozási Központ Intézményvezetőjétől 4564. Nyírmada, Petőfi út 1. Telefon/fax: 45-492-042 Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2010. évi működéséről.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére Szám: 1/ 367 - /2015. Előkészítő: Váradi Gézáné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére Tárgy: a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2014. évi beszámolója

Részletesebben

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Kiszombor, Óbébai u. 11. SZAKMAI PROGRAM Az Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szakmai Programja egységes szerkezetbe foglalva jóváhagyva: Kiszombor

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata 12. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1497/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Házi segítségnyújtás Szakmai Programja

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2013. évi működéséről

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2013. évi működéséről Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2013. évi működéséről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés d./pontja értelmében

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag)

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag) 1 (Tervezett verzió!) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai programja. Készítette: Benczéné Bogárdi Judit Andrea

Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai programja. Készítette: Benczéné Bogárdi Judit Andrea Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai programja Készítette: Benczéné Bogárdi Judit Andrea Nem elég jóra vágyni: a jót akarni kell! És nem elég akarni: de tenni, tenni kell! A jószándék

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2013. december 12-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

Idősek Klubja Szakmai Programja

Idősek Klubja Szakmai Programja Városi Gondozási Központ 9970 Szentgotthárd Arany János u. 1. Idősek Klubja Szakmai Programja 2013. 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Városi Gondozási Központ bemutatása A Városi Gondozási Központ, mint integrált

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. ÉVRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. ÉVRŐL 16-858-5/2013. sz. előterjesztés 3. sz. melléklete SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. ÉVRŐL Az intézmény szociális alapszolgáltatásokat, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást, ápolást

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja... 4 2. Az intézmény feladata... 5 3. A megvalósítani kívánt program

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális FIGYELMEZTETÉS!!!! Tisztelt Olvasó! Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a fontosabb szociális, gyermekvédelmi, társadalombiztosítási, stb. jogszabályok alábbi ismertetése tájékoztató jellegű és folyamatosan

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2009. évi munkájáról

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2009. évi munkájáról Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2009. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 15/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Pétfürdői Gondozási Központ SZMSZ-ének

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Ikt. sz.: 2022/2011. Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 51/2013.(III.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: az Erdős Alapszolgáltatási

Részletesebben

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM. 2015. év

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM. 2015. év Ikt. sz.: /Sz/205. ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM 205. év 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/542-200 94/542-203 Intézményvezető: 94/542-20 csakdor@kx.hu www.csakdor.kx.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Idősek Otthona intézményi ellátásra

M E G Á L L A P O D Á S. Idősek Otthona intézményi ellátásra A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 48/2010. (VIII. 24.) Többcélú Társ. határozatának 1. sz. melléklete M E G Á L L A P O D Á S Idősek Otthona intézményi ellátásra Kiskőrös, Sárkány J. 13. Amely létrejött

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI.

Részletesebben

Szám: /2007. Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes: Előkészítő: Váradi Gézáné intézményvető. Dr. Tárnoki Richárd jegyző ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26. ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-496/2016. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-496/2016. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-496/2016. számú ügyben Előadó: dr. Kiss Bernadett dr. Tóth Lívia dr. Borza Beáta dr. Csikós Tímea Az eljárás megindulása A Nemzeti Emberi Jogi Intézmények

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Medicin-Liget Alapítvány Kincses Sziget Szépkorúak Otthona és Kistérségi Gondozási Centrum 3325 Noszvaj Szomolyai út 0214/18 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 3. 1 Tartalomjegyzék 1. A Kincses Sziget

Részletesebben

ú ú ü ű ü ü ú ú ü ű ü ü ú ú ü ü Í ű ű ü ü ü É ú ü ü ü ú ú ú ü ú ű ü ú ü ü Í ü ű ü ü ü Á ű ú ú ü ú Í ü ú Í ú ü ü Í ű Í ü ü É ü ü ü ú ü ü ü ü Í ú ü ű Á ü ü ú ú ü Í ü ű Í ú ú ü ü ü ú ü ű ú ú Á Í Í ú Í Í Í

Részletesebben

2015 évi beszámoló. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága. Szociális Szolgáltató Központ

2015 évi beszámoló. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága. Szociális Szolgáltató Központ 2015 évi beszámoló Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Szociális Szolgáltató Központ 2015 évi szakmai beszámoló Szociális étkeztetés I. A szociális étkeztetés bemutatása Budapest

Részletesebben

ú ü Ü ó í Í í ű ő ő í í í ű ő ó ő ő ő ő ú ő ő í í ó ó ó ó ű ő ő í í ű ü ő ó ő ő ő ó í ő ő ő í ő í ó ü Íí ő ü ű ő ó ő í ő ő ő ó ű ó ó ű ő ő ő ű í ő ú ő ü ó ó ő ó ű ő Ó ü ó ő ű ű ű ő ó ű ő ű ő í ó ű ő ő

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

ő ő Í ű ő ő ű ő ő ű ő ő É Á ű ő ű ő ő ő ü Á ü ő ű ő ő ő ü ü ő ű ő ő ü ő ú ő ő ő ű ü ő ü ő ü ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ü ő ő ő ő ű ü ű Í Í ő ü ő Í ü ő ü ő ü ü ü ő ü ű ő ü ü ü ü ü ü ü ő ú ü ő ű ő ő ü ü ü ő ő ő

Részletesebben

Házirend. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek:

Házirend. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek: Budapest, 1031 Ányos utca 3. Tel : 3887-305 Fax: 3687-472 Budapest, 1124 Mártonhegyi

Részletesebben

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E 2 E házirend célja: szabályozni az intézményi jogviszonyt, a személyes gondoskodásban

Részletesebben

Demens betegek ellátásának

Demens betegek ellátásának tanulmány XI. évf. 1. szám Gyarmati Andrea Demens betegek ellátásának - - Ademenciának sok oka különíthető el. Ezek közül a legismertebb és legelterjedtebb az Alzheimer-kór. A demencia nem egy konkrét

Részletesebben

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20.

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20. DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20. 1 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata a. A megvalósítani kívánt szakmai program bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. A jogszabály mai napon hatályos állapota 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és

Részletesebben

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010.

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. - 1 -.. napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. Tisztelt Képviselő-testület! Kapuvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. október 26. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 980-2/2005. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Felterjesztési jog gyakorlása az időskorúak otthonaiban ellátott

Részletesebben

Újpesti Házi Segítségnyújtó Szolgálat

Újpesti Házi Segítségnyújtó Szolgálat Újpesti Házi Segítségnyújtó Szolgálat SZAKMAI PROGRAM Házi segítségnyújtás 2015 Jóváhagyta Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a./2015. (XII.17.) határozatával, 2015. december

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Izsák Város Gondozási Központ. 6070 Izsák. Kossuth L.u.49. Tel.:76/569-099

SZAKMAI PROGRAM. Izsák Város Gondozási Központ. 6070 Izsák. Kossuth L.u.49. Tel.:76/569-099 SZAKMAI PROGRAM Izsák Város Gondozási Központ 6070 Izsák. Kossuth L.u.49. Tel.:76/569-099 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.( )számú határozatával. A város bemutatása: Izsák Város Gondozási

Részletesebben

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE

Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKEK ALTERNATÍV NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok... 3 2. A Gyermekek Alternatív

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015. Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona

H Á Z I R E N D 2015. Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona 3574 Bőcs, Rákóczi u. 102. telefon/fax: (46) 318-190, 318-498 e-mail: bocsi.idosotthon@freemail.hu H Á Z I R E N D 2015. 1 H Á Z I R E N D BEVEZETŐ

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012 Szám: 02/296-5/2008. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. december 4-ei ülésére

Részletesebben

É ü ü ü ü ü ú ü ű ü ű ú ű ü ú ü ű ü ü ü ű É ü ű ű Í ú ü ű Í ú ű ü ü Í ú É É ú Á Á É Á Á Á Á Á Á Á É Á Á Á ú Á É É ű Á Á ű Á Á Á É Á Á Á ú Ó É É Ó ú ű É É Á ú Ó ü ű ü ú Í ű ú ű ű ű ű ű ű ú Í ű ü ű Í ű ü

Részletesebben

Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon, Táplánypuszta

Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon, Táplánypuszta 11. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság Szám: 01/450/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e r j e s z t é s e a megyei fenntartású

Részletesebben

Á Í Ü Ü Á ü Ü Á Á Í Ü Íú Í Ü Ű Í ü ü Í ű ú ú ü ü ü ú ú ű Á É Á Í ú ü ú ü ü Í Í ú Í ú Á É Ő Á ű ű ú ű Í ű ü ű ú ű ú ú Í ü ü ú É ű ü Í Í ú ú Í Ü Ő Á É Á ú ű ú ü Ú Í ü Í ú Í Í ú ú ű ú Í ú ű ű ü ü ü ú ü ü

Részletesebben

ő ő ó ő ó ó ő ő ó ú ó ú ó ő ő ő ó ő ő ő ő ó Á ő Í ó ü ő ó ő ű ó ó ő ő ő ú ő ő ő ü ő ü ó ő ő ü ő ő ő ü ó ó ő ő ó ő ő ü ó ó ü ő ü ő ü ő ő ő ü ő ó ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő Í ó ó ő ó ő ü ő ú ü ő ő ó ő ú ő

Részletesebben

GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1.

GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1. GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1. 1 A házirend 1 célja Az otthon célja, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott

Részletesebben

Á É Á Á É ű ű Í É ű Í É Í ű Ü Í Ü Ü Í Í Í Í Í ű ű ű Í ű Í ű ű É ű Í Í É Í ű ű ű É ű ű Í ű ű ű Í ű ű Í Í É ű Á ű ű ű ű ű ű Í ű ű Í Í Í Í Í Í Í É Í Í Í Í ű ű Í ű Á ű ű É Í É Í Í Í É É ű Í Í ű ű ű ű Í ű

Részletesebben

ú Í Ú É Á É É ú ú ü ü Í ÍÍ Á Í Í ú É Í ú ú Í Í ű ú ú ú ú ú ú ü ú Í ú Ö ü ú Í Í ü Í Í É ű ú Í Í Á ú Á Í ú ü Í ú Í ü Í Í ü Í ú Í Í Í Í ú Í Ú Í ü Í ü Í ú Ó Í ü Í É ú É ú Í ü Í ú ú ú ú Í ü ú Í ü ü É Í Í ú

Részletesebben

ó ű ü É ü ü í É ő É ü ü í ű ő í í ő ő ő ő í ő í ó ú ő ú ü Í ó ü ó í ü í ü ü ú ő ü í ü í ü ü ü Ü É É Ö ü Í í í ú ű ű ü í ú ó í í ó ü ű í ü Ü ü ő í ő ó ü í ó ü ü ű ü ú í ü ű ü ő ó ő í ü ú í ű ó ü ú ő Í ú

Részletesebben

Ü Ü Ü Ü É í Ú ő í Ó ő ő ő Ó í Ó ő í í ő ő ő ő ő Í ő ő Ó ő Ó ő í í Ó í Í ő ő í ő ő É Ó í í ő ő í í ő Ó í ő ő Ó Ó í Í ő Óí ő Ü Ü Ü Ű Ó í Ó ő ő Ó Í ő Ó í ő ő í í Ó Ó í í Ó Ó ő í ő Ó Ó ő í ő í ő ő í ő ő ő

Részletesebben

ó Á Á É ó ó ó ó ű ó ó ú ó ó ú ü ó ó ó ü ó ó ó ó ó ó ü Í ű ó ű ú ü ű ó É ó ű ó ó ű ó ü ű ó ó ü ü ó ó ó ó Í ü ó ó ü ó ű ú ó ó ó ü ó ü ú ű ó ú Í Ú ű Í Ö ó Á Á Á Á É Á Á Á É ó ó ó ó ú ó ó ü ü ó ü ó ó ó ó ó

Részletesebben

ú ű Í Í Ó ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ű Í ű ú ú ú Í ú ú ú É Ó Á Á Á É Á Á Á ú ű Á Á Á É ú É Á ű Á ű Á Á Á Á Á ú ú Á ú É Á É ű ű ú ű ú ű Í ű ú ú ú É Í É Í ú ú ű ú Í ú Í ű ű ú ű Í ú ú ú ú ű ú ú ú ű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvány

Részletesebben

ú ú í í í í í ó ű í Ö Ú ó ő ő Ö í ó Ó ü Ó Ö í ó Ö íí í ó ó óó ó ó Ó ú ú ú í í ó í ő ó ó ú ú ú ú ó ó ó ó ú ú ő ó í ó ó Ü ú í ü í ü ű í Ü ú í ű í Ú í í í ú í ü Í ű í ü í í ü ú ü í í Í ó ó ó ú Í í ó ú í í

Részletesebben

ő ő ű í ú ő ü ü ü ú ü ü ő ü ü ü ü Ó Ő Ö Ú Í Á Ű Ó É É Á É ü ü ő ü í ő ő í í í ő ő ű í ú ú í ü ú í Á Ö í ő ő ű í ú ű í ő ő ű í ú Ő Ó Ö Ú Í Á ÍŰ Ó É É Á É ű í í ő ő ő ő í ő ő ő ő í ő ő ő í í ü í Ö í í ú

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

Ü Ü ó ó É í í É ó í ó ü ú ó ó í ú í ó ó í í ó ű í ó ú ü í ú ó í ü ó ó í í ü ó í ü ű ú Ö í ü ű ó í ú ű ó í Í ü ó Í ü ó ú ü ú í ü í ű ó í ü ü ü ü ó í Í ű ű í ü Í ű ó í ó ó ü ó ü ó ű ü í ű ó ü ó ó í í ü í

Részletesebben

Í Í Ö Ó ü Ö É ü Ü Í Ú Ü Ü Ö Ü Ü ú Ü ú ú Ü Ü Ú Ú ű ű ú Í ú ü É ü ü ü ü ü ü ú Ü ü Ü Ü Ü Ü ú ü Ü Ü Ü Í ü Ü Ü Ü ú Ü Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ü ü Í ü ű ü ü ú Ü Ü ű Ü Ü ú ü Í ű ű ü Ü ű ü É Ü Ü ü ú Ü ú ű ü ú ú Ü ú Ü Ú

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

ó Ö ü Ö ü í ó ó ü í ó í í í ó í ú ú í í ó í Ú ü í ü Á ü í ú ó ó ó ó ü ü ü Ö í Ü í ü É ó ü ó í í ó í í ú ó ü ó í ó í ü É í í ü ü Ö í Ö ü ó í ó ó ó Á ó ü í Á ó ú ú ú ó ó í ü ü Ö Ö ü Ó í í í ó ó ó ü í ó ú

Részletesebben

Í Í ú ú ü Í ű Á ú ü ü Á Ú Ó Á ü ü ü Í ü ú ú ú ú ú ü Í ú ü ü Á ú ű ü ü ú Í ü Á ű ü ü É Á ü ü ü Á ü Á Á ü ü Á Ö ü Ö ű Ú Í ú ú Ö Ö Ú ú ü Í Ö ű Ö Ü ú Ö ü Í ü Ü Ö ü É Ö ű Ü ú Á ü ű ű Í Í ű Í ú ú Ó Í É Í Á ü

Részletesebben

ő ű í ő ú ő ü ő ő ő ü ü ü ü ü í Ü í í Ü Ü ő ő ő ő í ő ő ő ő íí í ú í ü ű í ő ő í Ö í Í Ü É í í ő Í Á ő ő ő Ő ő ú ú Ö Ö ú í ő ő ő ő ű í ő ú í ü í ű í É í í Ü ű í ő Ú ű í É í í Ü ű í ő ő ű í ő ú ü ÍÍ í ő

Részletesebben

Ü É Ű É Á ó ó ó ó ó ó ü ű ű Í ó ű ü Ö ó ó ü ó ű ü Ö í ó ü ü í ü í ó ó ű ó ó ü ű í ó í ű ű ű ű í ű ű í í í í ü ü í í í ü ü í ü í ó ó í ó í í ó í ű ü ű ű ó ú í ó ó ű í ó ü ú ű ü ü Í ü ü í ű ű ü í ü í ű ó

Részletesebben

Í ű é ó ú Á ö ő ö é é é á é é ó ú ő ö é ó é á é é é é é é é ó á É É ü ő é é ó á á í á ó á é á ó á é é ü ó é ü ö ó ú ö é ö á ű á í é é é ü é é é ö á á á é ó é é ü á ü á á ú á á á á é é é é ü é é é ó é á

Részletesebben

Á Á Á Ú ű í í ÁÁ É í Í í Ö Ö É Ü Ó Ó í ű Á É í í É É É É É É É É Ő É É É É Ó í É Á ú ú ú ú ü ű í ü ű É ü í í ú í ú Á Í Á Á Á Í ű í Á Á Á í Á Á Ö Á í ü ű í í ü í í Ö ü í Á Á Á ü ű í í í í Í űí í Á Á Á ű

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

ő ő ű ú ü ő ü ü ü ü ő ü Ú Í Á Ó É ü ü ü ő ő ő ő ü ú ő ű ő ő ú ú Á ú É ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ő ú ú Á É ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É Í ü ű ő ü Ö ő ú ű ű ő ő É ü ű ő ű ő ú ú

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

ó Ö Ö ü Í Í ó ü í ó í í ü Í ü ü í ó í ú ó í ó í ó ó ü í Á Á í Ó É í Ó ó Ó í Í í í ó í ó Í ó ü ü Ö ü ó í Ó ű Ó ó ó ü í ó í í Ó ú ó ó ó ó ü í ü Í Í ú í Í Ó ó í ü üó ó ü ó í ó ú í ü í Ó Í í Í í ó ó Á ó ó

Részletesebben

á á Á Á É É ÉÉ ú í Á Á É ö É Á Á á á é á é á Ű é á á é ő á á á é ú ő ő é á ó é é á í á ó á é ő é á á á é ó í á á ü é é á é á á é á á ó é é ö é Ü Ö Ö á á é é í é ú á ö é ö é é á á é á á é é ő á ő ő á é

Részletesebben

Napközi Otthonos Óvoda. 9. sz. melléklet

Napközi Otthonos Óvoda. 9. sz. melléklet Napközi Otthonos Óvoda 9. sz. mellklet ö Ó ö ú ö í ú ű í í ü ö í í ö í ü ű ö ű ü ü í ö ú ü ö ű í ü ű ö í ü ö ö ü ö ö ü ö ö í ö ö ö ö í ú ö í ö ú í ö ü í ö ö í ü í ü ö ü í í í ú í ö ö ö í í ú ö í í ű ö

Részletesebben

ő ő ű ú ő ü ü ü ü ü ü ő ő ü ü ü ü ű ü ü ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ú ű ü ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü ú ü Ö ő ú ű ű ő ő ő É ü ű ő ő ő ű ú ü ű ő ő ő

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

Ú Á É í ő í ó ó ó í ö í ö ö ö í ö ö ö ö ö Ú ö ó ö ö ö í ö í ő ö í í ő ö ú ö ó ö í Á í ó ő ú í ő ő ú í í ó ő í ó ó í í ő ó ó ó ő ó ó ő ü í ü ó ü ő ó ő ó ü í ó í ő É ö ö ö ő ü ő óí ö ű ö ü ó ö ö ő í ó í

Részletesebben

ó ü Ó Ö ü ő ű ó ó ó ő ő í ő ó í ü ő ő ő ő ő ő í ó ű ő ő ó ő ó í ő ó ó ü ő ő ű ő ő ó ó ó ü Á ó ő Á Ó ü ő Á Ú ü ő ú ő í ű í ó Ú ő í í Ö Ü ő ű Ü Ő í Ó ű ő ő ő ó í ó ő Ü ó ő ő ő Ő ő í ó ű ő í ó ő ó ú ű ü Ő

Részletesebben

ő Ö ő í í ó ó ó ú ő ó ó ü ő ö ő ő ó ó ü ó í ő ö ö ö ó ő ó ö ö ő ó ó ó ó ö É ó ó ű ö ü ő ó ó ú ó í ó ő ó ó ő ú ó í í í ó í í ő ó ó ő ü É É Á Á É É ó ő ö ő ő ő ő ö ő ő ö ő ő ő ü ó í ö ó ó ő ú ő ó í ő ö ő

Részletesebben

Á Í Á ü É ó ü ÍÉ ó ü ü ó Á ü ó ö ö ó ú ü ü É ú ü ó ó ó ü ü ü É ó ö ö ö ú ü ü ü ö ö ö É É ú ó ö ó ó ő É ö ö ó ó ú ü ó ó Á É ó ó ü ó É ó ó ü ó ó ó ó óű Á ü óű ú ü ú ü ü ú ü ú ü ú ü ö ü ü ó ó ü ó ó ű ü ü

Részletesebben

Ó Ú ü ü ó í ó í ó ó Ó É Ü Ö ü ü Ö ü ó í ó ü Ö ü ü Á ó ó Á ó ó Ö Ö ó í ü í ü Ö ű ű ü Ö ó ó í Ó ó ó Ö Ó Ö Ó ó ú í ü Ö í ó í í ó ü Ö Ö í Ó Ó Ó ó í Ö í ó í ü ó ó ó Ö ó í ű ó í ó ű ú ü ó Ó í í ó ó í ú ü ű ű

Részletesebben

ű í í ü ü ü ü ü ü ü í í ü ü í í ű í ú ű í í í Á í ü É í í Ö Ö É ú ú ú í Á Ö ű í ú ú í í í í í ü ű í ü í Ö ú ű í ű í É í í ü ű í í ű í ú ű í í í í í ü í í Ö í ú í Í ú í ű í í ú ú í í ü ü ü í ú í É ÍÖ Ü

Részletesebben

Ó Ú Ö É Ö Á Ú Ó É Ö É É Ö Á Á É ö ü ö í ö ö ő ó ö ö ő ő ö ó ö ű ő ő ö ö ű ö í ő í ű ö ü ű ö ó ö í ó í ű ó ű ö ő Á Á í ú ő ö ö í ó ú ó ú ó ú ó ú ó í ó í í ó ö ö Ö í ó ő ú ő ó ú Ö ű ő ö ö Á Á Ó ó í ó ó ö

Részletesebben

Á ö í Ö ó í ö ú ó ü ö ö í í ö ö Í ö ö ö ö í ö í ó ö í í É Á Ó í ú íí Ó É Ű ó ó ű ó ú É É ó í ü í ó ó í ű ó ö ó í ó ű í ó ö ó ú í í ü Á ú í ö í ó ú ö ó ó í í ó í í ü ö ú ű ú ü ó ó í í ü ö ú Í ó ó ó í ü

Részletesebben

ö Ü Á Á Á Á Á Á É ö ü Á Á Á ö Á Í É Á Á ö ü ő ú ő ü ö ü ő ö ü ö ü í Á í ö ö ü í Ö ú ö ö ü ő Ö Ü Ö í í ö ö ö í í ú ö ő ü ü É ő É ő Á Á Á É É ü ű ö ő ű ú ú Á Á Á É É ü í ü ö í í í í ü ö ö ő Ö Ö í ü ö í í

Részletesebben

Á Á ó ó ő ó ü ó ó ó ó ó ő ó Á ó Í Í ő ő É Á ó ó ó ó Á ő É ó ő ő ő ő ü ó ő Ö Ö Ö ő ó ő ó ő ő ő ú ő Á Ö É ó ó ő ó Á ő ó ő ő ő ő ó Ö ú ú ú ű ó ó ő ó ú ú ő ó ü ó ó Ö ú ű ó ű ü ű ü ű ű ü ű ü Ö ó ő ó ú ő ó ó

Részletesebben

í ő ü í ú É ó ő ő ö í ó Í ú í ő ü í ú ü ő ó ó ő ő ő ő ó ö ö ü ö ö ó ö ó í ö ö í ő Ö Ö Ö ő ó ő ő ő ö ő Í ó ő ó Ó ő ó ö ö ú ú ö ö ú ö í ő Á Ö ő ő ó í ő ü í ú ü ő ő ő ő ő ó ö ú Ö ú ú í ö í ó ó Ö ö ő ö ó ú

Részletesebben

ű ö ú É Í Á ü É ó ű ö ú ú ő ó ó ö Í ő ó ó ó ó ó ö ó ő őí ö í ö ő ö ő Á Á É őí ő ü őí ü Á ó Á í í ó Á ó ó í ó ó ő Á É ö Ú ő ü Ö ó ö ó ö ö í Á ö ő ő ó ó ó ó ö í í í ú ó í ö ö ő ő ő Ö ő í ö ó ó ö í ö ö ő

Részletesebben

ő ü ö í é é é é ő ő ő í ő ő ő ó é é é é ü ö é é ő é í ő ó ó é ü ö ő é é é í é ö é ű ö é éé ő ü é éé ő é ó í í é é í ú é é ö í é é é é é é ú é é é ú é í ó ű ö ő ö ó ü ő ó ö é é é é é éü ö ű é é ü ő ó é

Részletesebben

Ö É É É É Á ü é ü ö ó é é ú é ő ú ö ö é ú é ő é í é é ó ü ü ó é ő í ó ó ű é é é é ő é é é ó ő ö ő ö ó ú ó é é ű í é ó ó é é é é é é é ő ó é é ő é ó é é öü ő é é é é ó é ő é ö é é í é ó ő ó é é é ü ó ú

Részletesebben