BÉKÉS MÉRTÉK KÖZÖSSÉGI HÁZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉS MÉRTÉK KÖZÖSSÉGI HÁZ"

Átírás

1 Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T Fenntartó székhelye, levelezési címe: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/ Honlap: ikt.szám: BM-SzK-39/2013. A BÉKÉS MÉRTÉK KÖZÖSSÉGI HÁZ SZENVEDÉLYBETEGEK KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI SZINTŰ SZAKMAI PROGRAMJA április 15.

2 TARTALOM A szenvedélybeteg közösségi ellátás Békéscsaba Megyei Jogú Városában, illetve kistérségében az ellátás indokoltsága 3. oldal 1 A szenvedélybetegek Békéscsaba Kistérségi közösségi ellátásának célja 4. oldal A nyitva álló helyiség és működtetésének a bemutatása 7. oldal Szakmai programunk illeszkedése a Városi és a megyei Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióhoz 7. oldal A közösségi ellátáshoz kapcsolódó Egyesületi szolgáltatások 11. oldal 2 A létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása 12. oldal A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása A szakmai program megvalósítása várható következményei, eredményessége 15. oldal 22 oldal 3 A más intézményekkel történő együttműködés módja 23. oldal A szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészítések leírása 24. oldal 4 A szenvedélybeteg célcsoport demográfiai mutatói a békéscsabai kistérségben, szociális jellemzői,ellátotti szükségletei 25. oldal 5 A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége 30. oldal 6 Az ellátás igénybevételének módja, rendszeressége 31. oldal 7 A szolgáltatásról szóló tájékoztatás módszereinek helyi módja, gyakorlata 32. oldal 8 A szenvedélybeteg közösségi ellátottak ellátotti jogai, kötelezettségei 32. oldal Az intézményre vonatkozó szakmai információk, különösen a személyes gondoskodást végző személyeknek a létszámát és szakképzettség a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szervezeti rendnek megfelelő bontásban 39. oldal Mellékeltek: Megállapodás Házirend SzMSz-ből Szervezeti felépítés és személyi hierarchia Nem kötelező mellékletek: Együttműködő partnerek/közösségi Munkacsoport Tagok Együttműködési megállapodás Szolgáltatás bevételeinek, kiadásainak tervezett alakulása 2

3 A másokkal való érintkezésben legelőször azt kell megtanulnunk, hogy hagyjuk a maguk sajátos módján boldogulni az embereket (Henry James) Az integrált intézmény neve: Békés Mérték Közösségi Ház Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása A fenntartó neve: Mentálhigiénés Egyesület A fenntartó székhelye, a központi ügyintézés helye: 5630 Békés Borosgyán u. 1/1 Az intézményszékhelye,levelezési címe: 5600 Békéscsaba, Békési út 40. A szakmai programot az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5/A.. és az NRSZH Közösségi Ellátás Szenvedélybetegek részére című szakmai ajánláshoz; Budapest 2011, NEFMI, Eng. szám: /2011-SZOCSZOLG. iránymutatása alapján készítettük el. Összhangban van az egységes szerkezetbe rendezett évi III. törvény 65/A. -val és az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 39/J. -val. Szakmai programunk illeszkedik a 2011-ben felülvizsgált Békés Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójához, Békéscsaba Megyei Jogú Város jelenleg hatályban lévő Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójához és összhangban van a Békéscsabai kistérségi fejlesztésekkel. A szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata ellátási szerződést kötött a szolgáltatást fenntartó Mentálhigiénés Egyesülettel időszakra az önkormányzat 131/2012. (IV.27.) közgyűlési határozatában foglaltak szerint. A szenvedélybeteg közösségi ellátás Békéscsaba Megyei Jogú Városban történő létrehozásának indoklása A szenvedélybeteg közösségi ellátás létrehozásának indoklása A Mentálhigiénés Egyesület, mint segítőfoglalkozásúak szakmai szervezete, a pszichiátriai, a szenvedélybetegek és hozzátartozóik, a segítőfoglalkozásúak lelki egészségét védő, hiánypótló szolgáltatások érdekében jött létre 2000-ben. A szenvedélybetegek közösségi alapellátásának létrehozását az SzCsM és az OFA is pályázattal támogatta ban; Szociális szolgáltatások évi fejlesztése Szenvedélybetegek közösségi ellátása Ügyiratszám: / Szerződés száma: valamint Civil szervezetek foglalkozási kapacitásának tartós növelése OFA/2006/CSZFKN/6125/0029. Egyesületünk január 1. napjától a Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 347/2005. (VI.16.) számú határozata alapján ellátási szerződést kötött a szenvedélybetegek közösségi ellátás feladatának átvállalásáról; közben létrehoztuk a Békés Mérték Közösségi Ház szervezeti egységét, mely Békéscsaba Megyei Jogú Város területén működik, és tevékenysége kiterjed Csabaszabadi, Szabadkígyós, Újkígyós, Kétsoprony, Telekgerendás lakosságára is. A megyei jogú városnál a feladatellátásunk érdekében önkormányzati ingatlanra pályáztunk, így a Békési út 40 sz. alatt megüresedett idősek klubja épületét kaptuk meg. A 35 éves, felújításra szoruló ingatlan felújítási munkálatait és akadálymentesítését elején elkezdtük, önerőből, illetve a Békéscsabai Regionális Képző Központ Ipari Szektorával kötöttünk együttműködési megállapodást, mely szerint a kőművesek, burkolók és a festő- 3

4 mázoló hallgatók számára terepet biztosítottunk, így sikerült a teljes belső felújítás, a részbeni fizikai akadálymentesítés 2006-ban. A beruházás többmilliós saját forrást is igényelt január 1-jén indult szenvedélybetegek közösségi ellátása és 70 fő szenvedélybeteget vettünk gondozásba. Ebből többekkel nem sikerült érdemi gondozást elkezdeni vagy tartósan megszegték a többségében szóban megkötött megállapodást, így gondozásukat, kölcsönös megegyezés után megszüntettük. Kontaktóráink száma: 2006-ban a havi 140 óra/hóról a yí180 óra/hóra nőtt folyamatosan évvel induló, megállapodásban is rögzített kliens számunk 40 fő szenvedélybeteg volt, akik közül kettős diagnózissal fő rendelkezett júniusig 28 fő új klienssel kötöttünk megállapodást és nőtt a pszichiátriai problémákkal is küzdők száma; júniustól 4 fő új kliensünk van. Kontaktóráink száma: 2008-ban a havi 180 óra/hó és 240 óra/hó között mozog ben a kötelező ügyfélszám/teljesített 50/56 fő. Kötelező feladatmutató/teljesített 50/52, ben a kötelező ügyfélszám/teljesített 55/65 fő között, kötelező feladatmutató/teljesített 55/ évben a megállapodás alapján ellátásban részesülők száma 80 fő, a gondozási órák száma 2009-ben 2036 óra, 2011 évre tervezett 2400 óra évben kétszer emeltünk feladatmutatót 40 fő, 50 fő, majd 55 főre. A feladatmutató emelést indokolta a szolgáltatás felé benyújtott kérelmek száma, lakossági igény fokozatos tempójú növekedése. Az elmúlt 3 évben a kliensek önellátási képessége javult, álláskeresőként közmunkaprogramban, foglalkoztatásban, képzésben integráljuk őket. Aktívan vesznek részt a közösség ellátás által biztosított speciális szolgáltatásban (csoportfoglalkozás, tréning, tanácsadás) ben az egy adott hónapban ellátási területen az ellátottak lakókörnyezeti gondozása, közvetlen megkeresése céljából megtett ellátási összes km 2053 km. Az ellátási területet szolgálati kerékpárral illetve tömegközlekedési eszközzel, esetenként autóval járjuk. Ellátottaink 80%-a békéscsabai lakos, 5% Békéscsaba lakcím nélküli, 15% Békéscsaba kistérség településein él. A kistelepüléseken élő klienseinkre jellemző, hogy lakókörnyezetben, otthonukban hozzátartozó bevonása mellett veszik igénybe szolgáltatásainkat. Csoportfoglalkozásra nem, de település szintű szűrésekre szívesen eljárnak. Békéscsabai ellátottaink nyitottabbak a csoportfoglalkozások felé, és jellemzően a hozzátartozó bevonása nélkül, inkább a közösségi házba jönnek el egyéni esetkezelésre. 1. A szenvedélybetegek Békéscsaba Kistérségi közösségi ellátásának célja A békéscsabai kistérség településein élő, F10-F19 kóddal rendelkező illetve e diagnózisokba nem besorolható, szenvedélybetegek és hozzátartozóik közösségi alapellátás keretében történő gondozása. A főként alkohol és nikotinfüggő, kábítószerfüggő, szerencsejáték-függő, társfüggőség, munkaszenvedély, gyógyszerfüggésben szenvedő betegek szélesebb körben történő megkeresése által az ellátotti kör és kapacitás fokozatos és évenkénti folyamatos növelése, párhuzamosan az ellátási terület növelésével. A szenvedélybetegek rehabilitációjának, reintegrációjának elősegítése, a helyi települési közösségbe történő beilleszkedésük támogatása a Békéscsabai kistérségi komplex pszicho-szociális rehabilitációs rendszer kialakításával. A 2011 évben szolgáltatásfejlesztésünk érdekében Békéscsaba kistérségi szintű Swot elemzést készítettünk. A Swot elemzést figyelembe véve kerestük fel az ellátási területen működő ellátásokat és vettük fel ismételten a kapcsolatot azon területen dolgozó szakemberekkel, ahol rendszerünkben hiányosságot, részükről ellenállást tapasztaltunk. Ennek eredményeképpen programjaink látogatottsága és óraszáma emelkedett. Újabb csoport 4

5 és közösségi programokat valósítunk meg, melyek az adott terület igényeire speciálisan reagálnak. A működési engedély szerinti elsődleges-, másodlagos ellátási terület bemutatása Békéscsabai kistérség és a Viharsarok központja, hazánk 14. legnépesebb városa. A Békéscsabai kistérség 1996-ban jött létre a Területfejlesztési Törvény értelmében. Területe 2004-ben változott, mivel ekkor hozták létre az önálló Gyulai és Békési kistérséget, és több település hozzájuk került. A Békéscsabai kistérség ekkor 5 településből (Békéscsaba, Telekgerendás, Doboz, Kétsoprony és Csabaszabadi) állt. A Társulás céljaként a kistérség önkormányzatai együttműködésének hosszú távú biztosítását, a kistérség területének összehangolt fejlesztését, a közszolgáltatások magasabb szinten történő ellátását, a kistérségi területfejlesztési projekt kidolgozását és végrehajtását jelölték meg január 1-jétől változás történt a kistérség település-összetételét illetően. Doboz már nem tagja a Békéscsabai kistérségnek, azonban újként csatlakozott Szabadkígyós és Újkígyós, amely két település korábban a Gyulai kistérség tagja volt. A kistérségen belül Békéscsaba népességszámbeli súlya meghatározó. Az itt élő lakosság 90%-a ugyanis a megyeszékhely lakója, a gazdasági teljesítmény alapján azonban még erőteljesebb a város szerepe. Elsődleges ellátási terület (település és lakosságszám): Békéscsaba fő. Békéscsaba a január 1-jei adatok alapján az ország tizennegyedik legnépesebb települése. A város hosszú távú népességváltozási folyamatai a többi megyeszékhelyhez viszonyítva kedvezőtlenebbek. A 2000-es évektől lényeges népességcsökkenés jellemezte a várost, melynek mértéke évente fő közötti volt (2007-ben 340 fő). Ennek egyik oka a magas halálozási ráta és az elvándorlás. Ez utóbbiban elsősorban a fiatalabb korosztályok érintettek, és az első számú ok nyilvánvalóan a helyi foglalkoztatás beszűkülése, a nagyobb, fejlettebb, jobb életlehetőséget biztosító települések elszívó hatása. Békés megyében, 2008-ban az ezer lakosra jutó élve születések száma 8,2 fő, az ezer lakosra jutó halálozás 15,3 fő, az ezer lakosra jutó természetes fogyás 7,1 fő volt. Ezek az adatok a legkedvezőtlenebbek a megyei átlagok között. Másodlagos ellátási terület (település és lakosságszám): Békéscsabai kistérség: Békéscsaba ( fő), Újkígyós (5.376 fő), Szabadkígyós ( fő), Csabaszabadi (351 fő), Telekgerendás (1.593 fő), Kétsoprony (1.469 fő). Lakosságszám: fő. A másodlagos ellátási területen végzett tevékenység kiadásainak fedezete február 1-től áll rendelkezésre, a Békéscsabai Kistérségi Társulás ekkor fogadta be az ellátást és tudtuk lehívni a feladatellátáshoz a kistérségi normatívát. A kistérségi településeken élő klienseink gondozásához a közlekedést, közúton autóbusszal vagy vasúti közlekedés útján tudjuk megoldani. A közúti közlekedésben meghatározó a 44-es főút és a 47-es főút forgalma. A két főút a város belterületén a Szarvasi úti szakaszon, közös nyomvonalon halad, ezzel gyűjti-elosztja nemcsak a városba érkező célforgalmat, hanem a régió környező településeire irányuló forgalmat is. A megye kiemelkedő vasúti csomópontja Békéscsaba, mely összeköti a környező településeket. Azon településeknek, melyeknek vasútja nincsen, autóbusz járatokkal jól megközelíthetőek, hiszen Békéscsabáról közvetlen járatok indulnak. Valamint Magyarországon Békés megye rendelkezik a leghosszabb kerékpárút hálózattal. Békéscsaba Újkígyós 16, 108 km Békéscsaba Szabadkígyós 12, 434 km 5

6 Békéscsaba Telekgerendás km Békéscsaba Csabaszabadi 18, 075 km Békéscsaba Kétsoprony 17, 458 km A békéscsabai kistérség településenkénti részletező adattáblája a pszichiátriai és szenvedélybetegek száma és ellátási esetek számáról Ellátási Betegek száma esetek száma 03-Békés megye 5600 Békéscsaba Q18-Pszichiátria Békés megye 5600 Békéscsaba Q43-Alkohológia (pszichiátriai szakfeladat) Békés megye 5600 Békéscsaba Q44-Drogbetegellátás Békés megye 5600 Békéscsaba Q45-Addiktológia (pszichiátriai szakfeladat) Békés megye 5623 Békéscsaba Q45-Addiktológia (pszichiátriai szakfeladat) Békés megye 5623 Békéscsaba Békés megye 5609 Csabaszabadi Q18-Pszichiátria Békés megye 5609 Csabaszabadi Békés megye 5674 Kétsoprony Q18-Pszichiátria Békés megye 5674 Kétsoprony Q45-Addiktológia (pszichiátriai szakfeladat) Békés megye 5674 Kétsoprony Békés megye 5712 Szabadkígyós Q18-Pszichiátria Békés megye 5712 Szabadkígyós Q45-Addiktológia (pszichiátriai szakfeladat) Békés megye 5712 Szabadkígyós Békés megye 5675 Telekgerendás Q18-Pszichiátria Békés megye 5675 Telekgerendás Q45-Addiktológia (pszichiátriai szakfeladat) Békés megye 5675 Telekgerendás Békés megye 5661 Újkígyós Q18-Pszichiátria Békés megye 5661 Újkígyós Q45-Addiktológia (pszichiátriai szakfeladat) Békés megye 5661 Újkígyós Betegek száma (fő) Ellátási esetek száma (fő) Az összesből a pszichiátriai betegek és ellátási esetek száma Az összesből a szenvedélybetegek és ellátási esetek száma Delegálási kontaktfelvételi megállapodás kötési arányszámunk: 10/8/3. Azaz 10 fő delegálásából 8 fővel sikerül kontaktust kialakítani és ebből 3 fővel sikerül megállapodást kötni. A potenciális ellátandók száma:10 delegálás/hóx12=120 fő. Az ellátásunkat igénylők problémáinak oka leginkább anyagi természetű, de előfordulhat az életkorból, egészségi állapotból, családi állapot változásból vagy az egyén mentális állapotából adódó is. A mindennapi életvitel szintjén szenvedélybetegként élők töredéke jut megfelelő szakellátáshoz. Békéscsabán a szociális ellátórendszerbe vagy egészségügyi szolgáltatónál megjelent ellátottakra jellemző, hogy könnyen delegálhatóak egyéb szolgáltatások felé, külső kontrolluk miatt, míg a kistelepülésen élőkre nagyobb számba jellemző a rejtőzködés, a stigmatizáció hiszen a kis lélekszámú településeken a kliensek ismerik egymást, nem vállalják fel betegségeiket. A Békés Mérték Közösségi Ház szenvedélybetegek közösségi ellátását a kiskorúság miatt korlátozottan cselekvőképes 16 és 18 év közötti szenvedélybetegek is igényelhetik. A kiskorúság miatt korlátozottan cselekvőképes 16 és 18 év közötti személynek a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátással és nappali ellátással 6

7 összefüggésben tett jognyilatkozatához nem szükséges a törvényes képviselő beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása (1993. III. tv (4). Amennyiben a kiskorúság miatt korlátozottan cselekvőképes 16 és 18 év közötti személy az Szt. 93. (4) bekezdése szerint a törvényes képviselő beleegyezése vagy jóváhagyása nélkül tesz jognyilatkozatot, a szenvedélybetegek közösségi alapellátását és nappali ellátását nyújtó szolgáltató a családdal való kapcsolatfelvétel eredménytelensége esetén felveszi a kapcsolatot az illetékes gyermekjóléti szolgálattal. A szakmai kapcsolatfelvételt követően a szolgáltatók az igénybe vevő ellátása érdekében együttműködnek és kölcsönösen tájékoztatják egymást (1/2000. (I.7.) 8/B. ). Klienseink körében egyre gyakrabban jelennek meg 16. életévüket betöltött marihuána és alkohol problémával küzdő fiatalok évben ellátottaink 1%-át teszik ki és számuk folyamatosan nő. Jelzés érkezik felénk az iskolai védőnő illetve a pedagógusok, pártfogó felügyelők részéről. A Békés megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum által évben a megye évfolyamos iskolások, pedagógusok körében végzett kutatást. Békéscsabán és kistérségében 18 iskola 1400 középiskolás diákja vett részt a vizsgálatban. A kutatás alapján megállapítható, hogy a fiatalok között a leggyakoribb a marihuána, illetve a gyógyszer és alkohol együttes fogyasztása. Az illegális szerek életprevalencia értéke évről évre nő. A szolgáltató működési területén klienseket fogadó helyiség bemutatása Szenvedélybetegek közösségi ellátása tevékenység végzésére megkaptuk az 5600 Békéscsaba, Békési út 40. sz. alatti, Békéscsaba Megyei Jogú Város tulajdonában álló ingatlant. Az épületben 2005-ig idősek klubját üzemeltettek augusztusában kapta meg Egyesületünk az ingatlan üzemeltetésének jogát szenvedélybetegek közösségi ellátására. A Békési úti ingatlan felújítási munkálatai befejeződtek. A felújítással nemcsak nagyobb alapterületű (83,6 m 2) ingatlant, de több, funkció szempontjából jól elkülöníthető helyiséget hasznosíthatunk. Ily módon lehetőségünk nyílt csoportfoglalkozás, személyes beszélgetés, adminisztratív és szervezőmunka egyidejű gyakorlására. Ugyanakkor az épülethez kapcsolódó terasz és kert rendbehozatalával kellemes hangulatú közösségi teret hoztunk létre. Külön irodai helység teszi lehetővé négyszemközti segítő beszélgetéseket, a kiscsoportos foglalkozásokat, valamint a pihenés lehetőségét. Fogadó helységeink rendelkeznek azon szükséges tárgyi feltételekkel, melyek hozzájárulnak az ellátás magas szintű elvégzéséhez (számítógépek, irodai eszközök, szakkönyvek, fejlesztő eszközök stb.) A munkatársak céges mobiltelefonon érhetők utol, internet biztosított. Biztosított a csoportfoglalkozás (25fő/hó), személyes beszélgetés (55-61fő/hó), pihenés, drop-in (30fő/hó), adminisztratív és szervezőmunka egyidejű gyakorlására. Az épülethez kapcsolódó terasz és kert rendbehozatalával kellemes hangulatú közösségi teret hoztunk létre 20 fő részére. Az ügyfeleink és a hozzánk érkezők számára lehetőség van alapszintű szűrővizsgálatok igénylésére (vércukormérés, vérnyomásmérés), pihenési, józanodási lehetőség biztosított a számukra. Azon klienseink számára, akik fizikai állapotuk, rokkantságuk miatt nem tudnak eljönni Szolgálatunkhoz, otthonukban biztosítjuk az ellátást. Közösségi házunk jól megközelíthető, tömegközlekedési eszközzel is. A 2011-es városfejlesztés keretében kerékpárutat építettek ki, mely közösségi házunk előtt megy el. Szakmai programunk illeszkedése a Városi és a megyei Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióhoz A Békéscsabai kistérségre kiterjesztett pszichiátriai betegek közösségi alapellátása szakmai programunk a következő területeken illeszkedik a 2009-ben felülvizsgált Békés Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójához, Békéscsaba Megyei Jogú Város

8 2012-es évre vonatkozó Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójához és összhangban van a Békéscsabai kistérségi fejlesztésekkel. A szakmai program illeszkedik a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiadott Közösségi Ellátás Szenvedélybetegek részére című szakmai ajánláshoz; Budapest 2011, NEFMI, Eng. szám: /2011-SZOCSZOLG Békés Megye szociális szolgáltatástervezési koncepció Mivel a lakosság egészségi állapota közvetlenül befolyásolja a szociális ellátások igénybevételét, ezért preventív jelleggel nagy hangsúlyt kell fordítani az egészségfejlesztésre, a mentális problémák és szenvedélybetegségek kezelésére. Pszichiátriai és szenvedélybetegek számára nyújt saját otthonukban igénybe vehető, korszerű, személyre szabott szolgáltatást, amely megkönnyíti az önálló életvitelt, és számottevő segítséget nyújt az igénybevevő családja számára is. Ezek a korábban valamennyi település számára előírt feladatok óta már csak lakos felett voltak kötelezőek január 1-jétől azonban kikerült az önkormányzati kötelezettségek közül a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátás, azok finanszírozása pályázat útján történik, 3 évre szóló finanszírozási szerződéssel január 1. napjától megváltozott a szociális foglalkoztatás állami támogatásának rendszere, és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásé is, csak a pályázaton befogadást nyert fenntartók részesülnek támogatásban. A leírt változások nem mutatnak teljes összhangot a szociális alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló szakmai törekvésekkel, bizonytalanságot okoznak a szolgáltatók és fenntartók számára, veszélyeztethetik a már létrehozott szolgáltatások létét, és bizonytalanná teszik a rászorulók speciális szolgáltatásokhoz való hozzájutásának esélyeit. A szociális alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Szociális alapellátások szerepe és fejlesztési feladatai: A személyes gondoskodások első szintje az igénylő saját otthonában nyújtott szolgáltatások sora. Az általános egészségi és mentális állapot romló tendenciái, az ellátásra szorulók számának erőteljes növekedése, valamint a bentlakásos intézményekbe elhelyezésre várakozók nagy száma szükségessé teszi a szociális alapellátások fogadókészségének folyamatos bővítését valamennyi ellátotti csoport vonatkozásában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának alapvető érdeke az alapellátások tekintetében a törvényi kötelezettségek teljes körű teljesítése, mert egy jól működő alapellátási hálózat hosszú időre kitolhatja, adott esetben ki is válthatja a bentlakásos intézményi elhelyezési igényt, és egyéb ellátórendszerek (pl.: egészségügy) leterheltségét is enyhíti. Az alapellátási hálózatnak igen jelentős a szerepe a tartós bentlakásos elhelyezések egy részének megelőzésében, illetve abban, hogy azok igénybe vételére csak a legszükségesebb esetekben kerüljön sor. Az idősek, a fogyatékkal élők, a pszichiátriai és szenvedélybetegek valamint a hajléktalanok tekintetében is sokat tehet egy jól kiépített alapellátási hálózat a megszokott környezetben tartás érdekében. A segítségre szoruló személy, illetve családja számára nyújtott individuális szolgáltatásokkal elérhető, hogy a bentlakásos intézménybe csak az önmaga ellátására valóban képtelen személy kerüljön. Így a segítségre szorulók önállóságának és kapcsolatainak megtartása mellett a szociális intézményhálózat 8

9 hatékonyabban, racionálisabban működtethető, hiszen a bentlakásos intézményben elhelyezhetők száma adott. A város lakosságának egészségügyi problémáit vizsgálva megállapítható, hogy az szorosan összefügg a korstruktúrával, valamint a foglalkoztatási és szociális helyzettel, érződik az alacsony jövedelem miatti helytelen táplálkozás és életmód, valamint a szenvedélybetegségek főleg az alkoholizmus és a dohányzás hatása. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2009 A Békéscsabai kistérség valamennyi településén működik a felnőtt-, és gyermek háziorvosi, a Védőnői, a fogorvosi ellátás. A nevelési oktatási feladatokat ellátó településeken iskola egészségügyi szolgálat is van. Békéscsaba Megyei Jogú Városban az önkormányzat saját tulajdonában lévő egészségügyi intézményben fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás is biztosított. A működik kórházi ágyak száma 519. Addiktológiai gondozóban Békéscsaba Kistérségből ellátott esetek száma Addiktológia Település Esetszám Esetszám Békéscsaba Újkígyós Kétsoprony Telekgerendás 11 6 Szabadkígyós 7 21 Összesen: Forrás: dr. Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet A kistérség lakosságának egészségügyi problémái szorosan összefüggnek a korstruktúrával, valamint a foglalkoztatási és szociális helyzettel, érződik az alacsony jövedelem miatti helytelen táplálkozás és életmód, valamint a szenvedélybetegségek főleg az alkoholizmus és a dohányzás hatása. A statisztikai adatok alapján valószínűsíthető, hogy a mindennapi életvitel szintjén szenvedélybetegként élők töredéke jut megfelelő szakellátáshoz. A gazdasági rendszer változásával együtt járó bizonytalanság, a stressz, a munkahely féltése, vagy éppen reménytelennek tűnő elérése sok mentális probléma okozója. E betegséggel kapcsolatos előítéleteket levetkőzve mind több érintett kéri szakember segítségét gyógyulásához. Emellett a mentális problémák egy észe szomatizálódik és testi betegségben jelentkezik (pl. magas vérnyomás, gyomorfekély). Kevés a lehetőség és a munkáltatók részéről az igény is a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására. Ez egyrészt szociális problémaként jelentkezik, másrészt egészségügyi problémákat is magában hordoz, hiszen az érintetteknek mentális szempontból is szüksége lenne gyógyulásuk záloga a megfelelő speciális munkakörülmények és feltételek biztosítása mellett a rehabilitációra. Az alapellátási hálózatnak igen jelentős a szerepe a tartós bentlakásos elhelyezések egy részének megelőzésében, illetve abban, hogy azok igénybe vételére csak a legszükségesebb esetekben kerüljön sor. Az idősek, a fogyatékkal élők, a pszichiátriai és szenvedélybetegek valamint a hajléktalanok tekintetében is sokat tehet egy jól kiépített alapellátási hálózat a megszokott környezetben tartás érdekében. A segítségre szoruló személy, illetve családja számára nyújtott individuális szolgáltatásokkal elérhető, hogy a bentlakásos intézménybe csak az önmaga ellátására valóban képtelen személy kerüljön. Így a segítségre szorulók önállóságának és kapcsolatainak megtartása mellett a szociális intézményhálózat 9

10 hatékonyabban, racionálisabban működtethető, hiszen a bentlakásos intézményben elhelyezhetők száma adott. Az alapellátási hálózatnak a bentlakásos szolgáltatásokkal összefüggő további szerepe, hogy igény esetén ellássák az elhelyezésre várakozókat az intézményi felvételig, valamint az átmeneti elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóházából kikerültek esetleges utógondozásában való közreműködés. Amennyiben az alapellátások finanszírozását szolgáló és esetleg bevezetésre kerülő normatív állami hozzájárulás mellett az önkormányzat támogatná az alapellátás további kiterjesztését, fokozottabb menedzsermunkával és igényfeltárással elősegíthető az, hogy a jelenleginél nagyobb számban vegyék igénybe az idősek, és az arra rászorulók az alapszolgáltatásokat. Ezzel saját, megszokott lakó- és családi környezetükben maradhatnak. Ezt a szakmai munkát segíti a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a közösségi pszichiátriai ellátás és szenvedélybetegek közösségi ellátása. A mindennapok vitelében nyújt tartalmas segítséget a támogató szolgálat. Az elsősorban hajléktalanok gondozását végző utcai szociális munkát jól össze lehet kapcsolni más szakmai területtel (pl. szenvedélybetegség, gyermekvédelem) és más ágazatok munkájával (bűnmegelőzés, vagyonvédelem) is. A pályázati program megfelelősége a Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma kezelésére c. dokumentum tervezetének ( A felépülés-központú ellátás célja a kliens egészségi állapotának javítása, illetve helyreállítása (a tartós szermentességet is beleértve), továbbá a társadalomba való minél teljesebb visszailleszkedése, hogy képes legyen családi szerepeit betölteni, tanulni, munkát végezni, lakhatását megfelelően biztosítani. A felépülés-központú szemlélet a szerhasználó és a segítő intézményrendszer első találkozásánál megjelenik, és végigkíséri a kliens útját az ellátórendszerek között. Fontos része a kábítószer-függőségre jellemző gyakori visszaesések megelőzése, illetve megfelelő kezelése. Tevékenységünkkel, programunkkal illeszkedünk Békés Megye Drogstratégiájához is. A szolgáltatás feladata A szenvedélybetegek közösségi alapellátásában védőfaktort jelentő támogató közösség kialakításán dolgozunk. A következő feladatokat kell biztosítani a közösségi alapellátás (Szt. 65/A. alapján) keretében: A lakókörnyezeti segítségnyújtás az önálló életvitel fenntartása céljából Főként a lakóhelyen, tartózkodási helyen látjuk el a rászorulókat. A mindennapi élet színterén (kocsma, játszóterek, szórakozóhelyek, művelődési programok, falunapok, koncertek) jelenünk meg standdal és állapotfelmérésekkel. Biztosítjuk a diszkrimináció-mentes ellátást, illetve ösztönözzük az ellátás igénybevételét. Folyamatos törekvésünk a szenvedélybetegekkel szemben tapasztalt előítéletes, sztereotip hozzáállások, és az önhiba minősítés feloldása. A meglévő képességek megtartása és fejlesztése Önellátási képességek szinten tartása, fejlesztése. Az addikció mértéktartás irányába való terelése. Egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolatteremtés,- és fenntartási képesség fejlesztése. Munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztése. Képzési motiváció fejlesztése. Munkavállalási képességek fejlesztése. 10

11 Kapcsolatteremtő, -és fenntartó képességek fejlesztése, az egyéni támogató hálózat kialakítása érdekében. Önsegítő, társsegítő képesség fejlesztése. Egészségtudatosság kialakításának ösztönzése. Az életidő strukturált és tervezett beosztási képességének fejlesztése. Szabadidő eltöltés időmenedzselési képességének fejlesztése. A háziorvossal és a szakorvossal a kapcsolattartás Eddig kevesen kerültek kapcsolatba a klienseink közül egészségügyi ellátókkal. Az ellátás BNO kóddal történő igénybevétele miatt a szolgáltató és a kliensek is érdekeltek a pszichiáter szakorvos konzultáns felkeresésében. A szakorvos is érdekelt a beteglétszámának a növelésében, így kölcsönösen több oldalról támogatott a folyamat. A közösségi gondozók rendszeresen konzultálnak a szakorvossal és a háziorvossal. A közösségi ellátáshoz kapcsolódó Egyesületi szolgáltatások A minőségi működtetés Biztosítása, fenntartása érdekében alkalmazzuk az alábbi programokat, melyekre a fenntartó Mentálhigiénés Egyesület folyamatosan pályázik július 1-jétől Dél-alföldi Regionális Módszertani feladatokat láttunk el pszichiátria és szenvedélybetegek alap és szakosított intézményeiben konzorciumi partnerként január 01-től egyesületünk fenntartja Békés Mérték Közösségi Házat, mely intézmény közösségi szenvedélybeteg ellátás, pszichiátriai betegek közösségi ellátást végez a békéscsabai kistérségben. Alacsonyküszöbű szolgáltatás keretében: pihenő helyiségkontakt klubot működtetünk a Békéscsaba MJV-tól közfeladat ellátására kapott ingatlanban. Pályázatok függvényében játszóházat működtetünk. Ártalomcsökkentő tevékenység keretében (pályázati támogatásokból végezzük): óvszer, vitamin, ásványvíz, ismeretterjesztés, partiszervíz szolgáltatás. Kísérleti projektekben fejlesztjük ki a megváltozott egészségi állapotú emberek állapot felmérési, munkaerő-piaci rehabilitációjukat segítő pszichoszociális és utógondozási módszereket. Erősségünk a szükségleteket kielégítő lakosság-közeliszolgáltatások, a csoport és közösségi munka módszerei, a gyermek-ifjúsági munka, a több kistérségre kiterjedő hálózati csapatmunka, a szakmaiság, a kreativitás, az innovativitás. Alternatív közösségi tereket működtetünk Békésen és Békéscsabán. Koordináljuk a Békés Városi KEF-et, mely kistérségi szinten végzi tevékenységét. Békés városban a Békési Mentálhigiénés Szolgálat keretében szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek közösségi ellátását, 2010-től pszichiátriai nappali intézmény és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátásokat is biztosítjuk, saját ingatlanban és folyamatban van az ügyfelek terápiás foglalkoztatásának az előkészítése. Kidolgoztuk a szervezet, vállalkozási tevékenységéhez fűződő BioMenta és HobbyMenta programot. BioMenta: 2010 óta 6000 m 2 földterületet térítésmentesen bérlünk magánszemélyektől, melyen vegyszermentes gazdálkodásba kezdett szervezetünk. Konyhakerti növények termesztését kezdtük kísérleti jelleggel, a földterület 2/3-át sikerült bevetnünk különféle haszonnövényekkel (borsó, almapaprika, répa, vöröshagyma, tök, cukkini, karalábé). Pályázati forrás tette lehetővé a Bio-kertté való minősítést is ebben az évben (jelenleg átállási időszakban vagyunk 2 évig), ellenőrző szerv: Biokontroll Hungária Zrt.) A megtermelt fűszernövényeket, a helyi piacon, rendezvényeken kívánjuk értékesíteni. HobbyMenta: Nappali ellátásban lévő ügyfeleink számára folyamatosan új kézműves technikákat hozunk, melyből lassan kialakul a fő profil. Munkatársaink széleskörű 11

12 ismeretekkel rendelkeznek a kézművesség területén, új eljárásmódokat és technikákat ismernek nemcsak az újkori, hanem ősi anyagfelhasználásában is. A kézműves termékeink többsége a természetes anyagok felhasználása, a környezet- és természetvédelem jegyében készülnek. A termékek értékesítését helyi piacon, rendezvényeken, valamint internetes web áruházon keresztül kívánjuk értékesíteni. Elterelő szolgáltatás A Mentálhigiénés Egyesület szeptember 1-től a Szociális és Munkaügyi Minisztérium engedélyével megelőző-felvilágosító szolgáltatást (elterelést) végez (Hivatkozási szám: MF/2008/1423/K). Jogszabály: A kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószerhasználatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól szóló 26/2003. (V. 16.) ESzCsM-GyISM együttes rendelet alapján. szükséges részt venni. A szolgáltatás igénybevétele beutalás alapján történik, térítésmentesen vehetők igénybe, előzetes állapotfelmérés alapján. Kapcsolattartó: Szokolay Ildikó, Békés Mérték Közösségi Ház, szenvedélybeteg ellátás közösségi gondozója, 06-30/ Modell értékű programjaink: Hobby-Menta projekt Célja a kézügyesség fejlesztő csoportfoglalkozásokon elkészült egyedi alkotások, termékek az egyesület vállalkozói tevékenység keretében történő értékesítése. Játék-Szín Harmadik alkalommal rendeztük meg Amatőr Színjátszó Találkozónkat; a Játék-Szín Színjátszó Találkozón a Dél-alföldi régióban működő szociális ellátók - szenvedély-, és pszichiátriai betegek közösségi ellátásaiban, a nappali ellátásokban, a szakosított (bentlakásos) intézmények - színjátszó csoportjai vesznek részt. Vándorkiállítás Klienseink számára lehetőség nyílik a Vándorkiállításunk keretében megmutatni munkáikat, hozzájárulva ezzel az értékeik megmutatásához, a felépülési módszerek sikerességének megmutatásához, csatlakozva az antistigma programhoz, aktív cselekvéssel hozzájárulva az előítéletek oldásához. 2. A létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása Létrejövő kapacitás a szolgáltatás indikátorai A finanszírozás biztosítottsága által tervezhetőbb lesz tevékenységünk. A kistérség összes településére kiterjedő ellátás révén folyamatosan emelkedő ügyfélszámmal és a kistérség településein emelkedő óraszámmal megvalósuló csoport és közösségi programokat tervezünk. Kapacitásbővítéssel tervezzük kiterjeszteni szolgálatunk tevékenységét, illetve az ellátás nélkül maradt települések szenvedélybetegeinek felkutatását, gondozását, a jelentkező igények kielégítését évi tényleges adatok I.-IV. havi tényleges adatok VII.- XII. havi tervezett adatok éves tervezett adatok évi tervezett adatok Megállapodás alapján ellátásban részesülő (fő) , 5 70 Álláskeresőként nyilvántartásba vett (fő) Szociális, egészségügyi, foglakoztatási szolgáltatásba, képzésbe jelentkezők (fő) Önellátási képessége javult (fő) , 5 40 Várólistán lévő (fő)

13 Gondozási órák száma/ szolgálat (óra) Ellátási terület összes lakosságszáma (fő) Ellátási terület település száma (db) Potenciálisan ellátandók száma (fő) , Ellátási területen megtett km Közvetlen célcsoportok F10 Alkohol okozta mentális- és viselkedészavarok F11 Opiátok használata okozta mentális- és viselkedészavarok F12 Cannabis és származékai okozta mentális- és viselkedészavarok F13 Nyugtatók és altatók használata okozta mentális- és viselkedészavarok F14 Kokain használata által okozott mentális- és viselkedészavarok F15 Egyéb stimulánsok használata által okozott mentális- és viselkedészavarok, beleértve a koffeint F16 Hallucinogének használata által okozott mentális- és viselkedészavarok F17 Dohányzás okozta mentális- és viselkedészavarok F18 Illékony oldószerek okozta mentális- és viselkedészavarok F19 Többféle drog és egyéb pszihoaktiv anyagok használata okozta mentális- és viselkedészavarok Egyéb kóros függőség által okozott mentális és viselkedési zavarok Kodependencia Játékfüggőség Kedvezményezet tek száma ben (fő) Potenciáli s célcsopor t száma (fő) Az eredményesség mutatói: - Szolgáltatásba kerülő szenvedélybetegek száma - Állásra, képzésre jelentkezők száma - Minőségi változás a környezetében élőkkel való kapcsolatában, magánkapcsolataiban - A résztvevők közül állásba kerülők, foglalkozásba bevonódók száma - Egészségügyi ellátáshoz való juttatásával az ellátottak egészségi és pszichés állapotában történt javulása A potenciális szenvedélybeteg célcsoportból nő: A mértéktartásra képes emberek aránya A képzés iránt érdeklődők száma Az egyéni álláskeresési stratégia írásbeli elkészítésének a száma Az elkészített szakmai önéletrajzok száma A munkáltatónál leadott szakmai önéletrajzok száma Az álláslehetőség, foglalkoztatási forma iránti érdeklődés, információkérés száma Konkrétan a munkáltatónál történő állásérdeklődések száma (telefon, személyes, internet) Konkrét, a képzőhelynél a képzések iránti érdeklődések száma Állásinterjúra behívottak száma Képzésbe felvételt kérők száma A résztvevők közül képzésbe kerülők száma A résztvevők közül állásba kerülők, foglalkozásba bevonódók száma A szerfogyasztás mérséklődésének száma Kialakított új ismeretségek száma A segítségnyújtás szintjei: 13

14 HÓNAP - esetkezelés (egyéni, családi szint) - csoportmunka: hozzátartozói csoport, természetes támogató háló megszervezése - közösségi szint: intézményi, egyesületi, települési, kistérségi programok szervezése. A segítő kapcsolat átmeneti védett tér. Itt pozitív alternatív mintát adunk a rehabilitációhoz, nyugodt természeti és elfogadó társadalmi környezetben. Itt lehetőség van arra, hogy szenvedélybeteg ügyfeleink önmagukra találjanak, megerősödjenek, kialakíthassák saját támogató hálózatukat, copingjaikat fejlesztve életvezetési esélyeiket is javíthassák Békéscsaba Városában szenvedélybetegek közösségi ellátását a Békés Mérték Közösségi Ház működtet. Szenvedélybeteg közösségi ellátásunk által felkutatott klienseink körében további igény van közösségi ellátásunkra. Intézményünk hiánypótló és valós lakossági szükségleteket elégít ki. A Mentálhigiénés Egyesület Békéscsabai Kistérségi Társulással ellátási szerződés keretében folytatja a tevékenységét. Az egészségügyi szakellátást a Réthy Pál Kórház Rendelőintézet Pszichiátriai és Addiktológiai szakrendelései 3 telephelyen látja el, melynek keretén belül működik a pszichiátriai gondozó Dr. Fábián Ágnes, Dr. Felber Magdolna, Dr. Juhász Éva és Dr. Tabi András irányításával. Békéscsaba és kistérsége addiktológiai ellátását a gyulai Pándy Kálmán Kórház addiktológiai osztálya végzi. A szenvedélybetegek és a szolgáltatásfejlesztés érdekében a konzultációk rendszeressé váltak Dr. Felber Magdolna pszichiáter főorvossal, Dr. Novotny Gabriella pszichiáter, addiktológussal és Dr. Juhász Éva Katalin orvos konzultánssal. Az egészségügyi ellátással való együttműködésünk, folyamatos kapcsolatunk eredménye, hogy az egészségügyből szolgáltatásunkhoz delegált klienseink aránya éves szinten kb. 20%. Igénybe vett szolgáltatások, feladatmutató alakulása 2011-ben Igénybevett szolgáltatások /2011. Január Október 31. / Személyes Készségfejles Állapot és célok, Pszicho ztés, Speciális életvitel problémak edukáci Ügyintézés rehabilitációs stratégiák felmérése ezelés ó interakciók felmérése Szociális munka csoportokk al Vállalt Feladatmutató (fő)/teljesített feladat mutató január 11 ó 0 p 71 ó 55 p - 85 ó 0 p 19 ó 50 p 6 ó 40 p - 55/55,6 február 5 ó 40 p 43 ó 30 p ó 0 p 23 ó 50 p 2 ó 10 p 1 ó 30 p 55/55,5 március 4 ó 50 p 55 ó 25 p ó 0 p 25 ó 10 p 4 ó 0 p 5 ó 30 p 55/56,32 április 1 ó 50 p 72 ó 50 p - 96 ó 35 p 24 ó 0 p 8 ó 5 p 3 ó 10 p 55/56 május 9 ó 0 p 64 ó 45 p ó 20 p 22 ó 50 p 9 ó 30 p 3 ó 30 p 55/56,96 június 4 ó 40 p 38 ó 20 p ó 5 p 26 ó 50 p 1 ó 40 p 9 ó 10 p 55/59,4 július 1 ó 40 p 48 ó 40 p ó 10 p 29 ó 20 p 2 ó 50 p 10 ó 40 p 55/59,19 augusztus 2 ó 10 p 41 ó 10 p ó 0 p 21 ó 0 p 5 ó 30 p 14 ó 5 p 55/59,1 szeptembe r 20 p 45 ó 55 p ó 10 p 21 ó 5 p 4 ó 20 p 6 ó 30 p 55/60 14

15 október 1 ó 10 p 32 ó 20 p ó 40 p 17 ó 20 p 3 ó 20 p 1 ó 0 p 55/60,48 A táblázat és a diagram jól tükrözi, a Békés Mérték Közösségi Ház szenvedélybetegek közösségi alapellátásának feladatmutató növekedését, valamint a kliensekre fordított óraszám emelkedést évben kétszer emeltünk feladatmutatót 40 fő, 50 fő, majd 55 főre. A feladatmutató emelést indokolta a szolgáltatás felé benyújtott kérelmek száma, lakossági igény fokozatos tempójú növekedése január hónapban 55,6-es feladatmutatóval kezdtük meg az évet, majd a programjaink színesebbé válásával, dolgozói létszámunk növekedésével kliensszámunk is folyamatosan emelkedett. Elmondható, hogy egy adott hónapban legalább 2 fő új kliens igényelte szolgáltatásainkat. Ellátotti összetételünk folyamatosan változik, várólistát nem működtetünk, ezért a beérkezett kérelmek automatikusan elbírálásra kerülnek és biztosítjuk a szolgáltatást. A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása 15

16 1. Állapot és életvitel felmérés Állapot és életvitel felmérést készítünk, amikor feltérképezzük a kliens életmódját, életvitelét, életkörülményeit, megvizsgáljuk, hogy fellelhetők-e a fizikai közérzetet, egészséget rövidebbhosszabb távon veszélyeztető rizikó faktorok, felbecsüljük, hogy vannak-e kondicionális hiányosságai, rendelkezik-e a korának és nemének megfelelő, a mindennapi tevékenységekhez szükséges fittségi szinttel. A klienssel való kapcsolat létrejöttekor, megállapodás megkötésekor illetve életvitel, életkörülmény változása esetén állapot és életvitel felmérésre kerül sor. A feladatmutató emelkedéssel nem feltétlenül áll összhangban. Az ellátásba kerülő klienseinkkel a megállapodás megkötése előtt kapcsolatba kerülünk a megkeresés során, ilyenkor megismerjük/felmérjük többek között az alábbi tényezőket: mindennapi életmód, lakhatás, szociális kapcsolatok, közösségi életben való részvétel, kommunikáció, problémamegoldás, stresszterhelés/kezelés, betegséghez való viszonyulás, betegség ismerete, hozzátartozókhoz való viszonyulás, compliance, kríziskezelés. A megállapodás megkötése után a személyes célok felmérésére kerül sor, valamint a gondozási terv elkészítésének előkészületeire. 2. Személyes célok felmérése, problémakezelés felmérése A klienssel történő megállapodás megkötése után, felmérjük az ellátott céljait, előkészítjük a gondozási terv elkészítését. Személyes célok felmérése kiterjed a táplálkozási szokások, mozgáskultúra, mindennapi életviteli rutinok és életmód ismeretek elemzésére, munka és munkakörülmények vizsgálatára, 16

17 kikapcsolódási szokások, kedvenc időtöltések felmérésére. Személyes célok felmérésére kerül sor, ha gondozási terv felülvizsgálata során, új gondozási terv készítésekor, vagy a korábbi gondozási tervben meghatározott célok elérése után. Illetve együttműködési megállapodások megkötése során a természetes támogatókkal és más személyes célok elérését segítő személyekkel, szolgáltatókkal. Problémaelemzés során a személyes célokat akadályozó problémák, azok gyakoriságának, előzményeinek, következményeinek meghatározására kerül sor. Valamint a jelenlegi helyzetet pozitívan illetve negatívan befolyásoló tényezők meghatározására. Jelenlegi problémamegoldó stratégiák meghatározása. 3. Stresszkezelés segítő kapcsolat keretében - A feleslegesség, az üresség, a bűntudat-érzés, a környezet elvárásainak való meg nem felelés érzések feloldása a jelenben élés, az új felfedezése, az öröm kifejezése, az önmaga pozitív dolgaira történő rácsodálkozás, a belső hasznosságnak a környezet felé történő kifejezési folyamatán keresztül, - szorongás kezelése, - agresszió kezelése, - öngyilkosság kockázatának kezelése, - napi tevékenységek szervezése, - szorongás kezelése, - táplálkozási, alvási rendellenességek, - alvás szabályozása. 4. Készségfejlesztés, rehabilitációs interakciók Készségfejlesztés: a legmagasabb óraszámban teljesített gondozási tevékenység. Az ellátottak szükségleteire, a megvalósítani kívánt célok elérésére reagáló gondozási tevékenység. A készségfejlesztés magába foglalja a kliens önellátási képességeinek javítását és fenntartását. A munkához való hozzájutás, a szabadidő szervezett eltöltésének segítését. Hangsúlyos a visszaesés megelőzése, a visszautasítás készségeinek kialakítása, fejlesztése. Rehabilitációs interakciók: Kiegészítve a készségfejlesztés gondozási tevékenységet tájékoztatjuk a klienst a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról, az ahhoz való alkalmazkodás és kezelés teendőiről, az egészségügyi, szociális ellátások igénybevételi elérhetőségeiről. Magába foglalja még a napi tevékenység megszervezését, a szorongás kezelését. 5. Pszicho-szociális rehabilitáció Többszintű rehabilitációs folyamatban vesznek részt az ügyfeleink. 17

18 Pszichiátriai, Mentálhigiénés: egyéni foglalkozásokon, tréningeken, klubfoglalkozáson, önsegítő csoportban biztosítjuk a motivációnak a kliens számára egészséges, mértéktartó irányba történő terelését. Gyógypedagógiai irányban pedig az előforduló értelmi sérültség, demencia idegrendszert érintő képességvesztéseiből a memória, a figyelem, a megértés, írás-olvasás-számolás, szövegértés fejlesztése. Képzési: az ügyfeleink számára, megfelelő képzéseket biztosítunk, mely a munkaerő-piaci reintegrációjukat elősegíti. Foglalkoztatási: munkába álláshoz, munkafoglalkoztatáshoz szükséges készségek fejlesztését végezzük tréningek, klubok keretében is. Speciális terápiás munkahely: hónapok óta pályázunk olyan munkakörnyezet és elfoglaltság létrehozására, mely egzisztenciális támaszt, a társas kapcsolatok kiépítését és elmélyülését elősegíti illetve az egészségi állapotának javulását eredményezi. Szociális: anyagi szükséglet-kielégítés normalizálása - pl. eladósodott szociális helyzetének javítását elsősorban adósságkezelési terv készítésével/betartásával, jövedelemhez jutással, másodsorban a redisztributív ellátásból származó ellátáshoz jutással (gyógyszerkiváltás, megélhetéshez) törekszünk biztosítani; fontos, hogy a lakásfenntartásban havonta felmerülő kiadásokra a megfelelő összeg biztosítva legyen. Jogi: hamis vád elleni támogatás, gondnokság alá helyezés, gyám kijelölés, örökségből köteles részhez jutása esetekben segítség adása. Az orvosi és egyéb terápiás kezelésen, szűrővizsgálaton történő részvétel Egészségnap, Falunap keretében közösségi programokon, illetve egyéni foglalkozás keretében standard tesztek, becslőskálák, strukturált interjú alkalmazása történik egészségügyi szakemberekkel együttműködve - pszichiáter, addiktológus, házi orvos, klinikai pszichológus. Vérnyomás-mérést biztosítunk az ügyfélfogadási térben, a rendezvényeken a klienseinknek. 6. Hivatalos ügyek intézésének segítése Ügyintézés: mindig a kliens szükségleteire alapul. Kapcsolattartás és felvétel az oktatási intézményekkel, munkaügyi központtal, jogi és érdekvédőkkel, a szociális alap és szakosított ellátások intézményeivel, hivatalokkal. A szolgáltatás óraszáma nagyon változó, a januári közmunka programba történő integrálás során megnőtt, majd látható hogy hónapban ismét emelkedni kezdett, amikor újabb kiközvetítés történt meg a munkaügyi központ részéről. Az oktatási intézményekkel történő kapcsolattartás/kapcsolatfelvétel főleg az augusztusszeptember hónapokra jellemző. 18

19 A szociális és egészségügyi intézményekkel folyamatos a kapcsolatunk. 7. Szabadidős programok szervezése Az ellátottak igényeire támaszkodva aktív szabadidős programok szervezése a szabadidő hasznos eltöltése érdekében az ellátottak bevonásával. 8. Szakellátáshoz való hozzájutás segítése 9. Önszerveződő csoportok támogatása, létrehozásuknak segítése 10. Tisztálkodás, személyes higiénia megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása 11. Megkereső tevékenység; o közvetett megkeresés: egészségügyi/szociális/oktatási/közművelődési intézményekkel való együttműködés kialakítása, társintézményekkel való együttműködés kialakítása, droghasználók által használt közterületek felismerése, szórólapterjesztés, Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony, Telekgerendás, Újkígyós, Szabadkígyós területén. o közvetlen megkeresés: a célcsoport egyes tagjaival illetve hangadó tagjaival történő kapcsolattartás, a droghasználat ártalmairól szóló kiadvány megjelentetése, célcsoport ellátása a droghasználat ártalmait csökkentő információs anyaggal illetve vitaminnal és óvszerrel, intézményi szolgáltatás elérésének segítése: Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony, Telekgerendás, Újkígyós, Szabadkígyós területén. Megkereső tevékenység; zenés partikon a szermentes, az alkalmi, tartós, rekreációs szerhasználók ártalomcsökkentő ellátása: ásványvíz, vitamin, szőlőcukor, keksz, óvszer, pihenési lehetőség felajánlása információnyújtás. 12. Pszichoszociális intervenció - konzultáció, tanácsadás; célja érzelem- és indulatkezelés fejlesztése, az autonóm döntéshozatali képesség fejlesztése. Kapcsolati rendszer fejlesztése hozzátartozóknak, munkatársaknak is. - Tb, munkajogi, szociális jogi tanácsadás - Szociális/egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzájutás segítése - Álláskeresési tanácsadás - Klubszerű szolgáltatás Találkozások Kézügyesség fejlesztő klub: A szenvedélybeteg kliensek kreatívalkotó erőinek felébresztése, szinten tartása és fejlesztése kézügyesség fejlesztő foglalkozásokkal. Hatékonysága az élménycentrikusság, a szabadidő hasznos, tartalmas eltöltése, a csoportban átélt közös élmények, melyek segítenek kialakítani a szociálisan funkcióképes életvitelt. Filmsarok A minden héten, szerdán megrendezésre kerülő Filmsarok programon a Közösségi Házunk szolgáltatásait igénybe vevők nézhetnek ismeretterjesztő filmeket, mely után közös élményfeldolgozásra kerül sor. Utazás a Föld körül, avagy a világ hét új csodája Békés Mérték Közösségi Ház klubfoglalkozás keretén belül arra vállalkozott, hogy az érdeklődők számára heti rendszerességgel bemutassa a világ hét új csodáját. Támogató csoport Valamilyen függőségben élő, attól szabadulni kívánó személyek, ill. krónikus pszichiátriai betegségben szenvedő személyek támogató 19

20 csoportja. A lényege, hogy a tapasztalatok átadásával egymáson próbáljanak meg segíteni a gyógyulni vágyó résztvevők, a heti találkozásokon. 13. Támasz-Téka önkéntes képzés: Kortárs oktatók kiképzésével egy oktatói hálózatot építettünk ki Békéscsabán. Szakemberek segítségével átfogó képet és ismeretanyagot kaptak a kábítószerekről, a kapcsolódó betegségekről, az egészségügyi, pszichés, jogi következményekről. A tanfolyam elvégzése után maguk is kortársoktatóvá váltak, tanúsítványt kaptak, a város általános és középiskoláiban tarthatnak előadásokat. 14. Képben vagy? filmklub és információs szolgálat: Programunk keretén belül közösségi házunkban filmvetítésekre is sor kerül. Különös figyelmet fordítunk arra, hogy mind képi, mind tartalmi vonatkozásban érétkes filmet mutassunk be, mely megtekintése után lehetőség van a film közben átélt érzések csoportos megbeszélésére. Ezen kötetlen csoportbeszélgetés lehetőséget ad önmaga és csoporttársai jobb megismerésére. 15. Telefonos és információs vonal; célja a kliensirányítás, szolgáltatások ajánlása, krízisintervenció elkezdése. 16. Drop in Pihenőklub/kontaktklub: Szerhasználóknak, józanodás és pihenés céljából, Ingyenes élelem, illetve hozzájutás Elsősegélynyújtás Fürdési és mosási lehetőség Internet használat Újságolvasás 17. CsaládNET program: ügyfél-számítógép segítségével ügyfeleink és hozzátartozóik térítésmentesen használhatják a számítógépet, az internetet. A használathoz segítséget nyújtunk. Várjuk unokák, szülők, nagyszülők együttes jelentkezését. A fiatalkorúaknak szóló programjaink 18. Droginfó Legális és illegális drogok bemutatása és interaktív beszélgetés a Békési Mentálhigiénés Szolgálat és a Békés Mérték Közösségi Ház munkatársának vezetésével. A fiatalok számára rendkívül fontos a vizualitás, ezért szemléltető eszközként drogtáskát használunk. A drogtáska valamennyi közkézen forgó kábítószerből élethű, ám nem valós mintát tartalmaz, segít a drogok felismerésében, a használatukhoz szükséges eszközök felismerésében és a rossz szándékú beetetés megelőzésében. 19. Montázs Fontosnak tartjuk, hogy ne csak az illegális szerekkel kapcsolatosan kapjanak széleskörű információt a diákok, hanem az egyéb, legális drogokról is. Telephelyünk rendelkezik a kapcsolódó drogokról szóló bemutatóval, az általunk készített alkoholról, dohányzásról, számítógép-és internet függőségről, étkezési zavarokról tájékoztatatást, információt nyújtó anyaggal. 20. Tinédzser L Amour 20

BÉKÉS MÉRTÉK KÖZÖSSÉGI HÁZ

BÉKÉS MÉRTÉK KÖZÖSSÉGI HÁZ Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T Fenntartó székhelye, levelezési címe: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta.bekes@gmail.com Honlap:

Részletesebben

FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY. 2013. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY. 2013. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Adószám: 18057966-1-42 FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY 2013. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 Félúton Alapítvány 2013. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2013. évi közhasznú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata 12. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1497/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009.

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. TARTALOM JEGYZÉK Bevezető 1 1. A koncepció elvi alapjai 1 1.1. Jövőkép megfogalmazása 3 1.2. Alapelvek megfogalmazása

Részletesebben

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 BEVEZETÉS A helyi Szociális Szolgáltatástervezési koncepció eleget tesz a szociális igazgatásról és

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 198/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

Idősek Klubja Szakmai Programja

Idősek Klubja Szakmai Programja Városi Gondozási Központ 9970 Szentgotthárd Arany János u. 1. Idősek Klubja Szakmai Programja 2013. 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Városi Gondozási Központ bemutatása A Városi Gondozási Központ, mint integrált

Részletesebben

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA.

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. BEVEZETŐ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 99. évi III. törvény /Szoc.tv./

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Ikt. sz.: 2022/2011. Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes. Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.:

Részletesebben

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010.

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. - 1 -.. napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. Tisztelt Képviselő-testület! Kapuvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2016. január 01.

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2016. január 01. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2016. január 01. Tartalomjegyzék 1. Az intézményre vonatkozó adatok 3. oldal 2. Az ellátottak köre és az ellátási terület

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló az Egyesített Népjóléti Intézmény személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkájáról

Tárgy: Beszámoló az Egyesített Népjóléti Intézmény személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkájáról Tárgy: Beszámoló az Egyesített Népjóléti Intézmény személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkájáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítették (2004.) Kovács Antalné, Léderer Kinga, Löffler Tamás A 2006. évi felülvizsgálatban közreműködtek: Dr. Bácsai Márta, Benyes Rita, Löffler

Részletesebben

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások - helyzetértékelés - 2011. március Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet Országos Szolgáltatás-módszertani Koordinációs Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szám: /2007. Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes: Előkészítő: Váradi Gézáné intézményvető. Dr. Tárnoki Richárd jegyző ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26. ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Biatorbágyi

Részletesebben

1 8 3 8 3 9 5 3-1 - 0 4 Ajánlja az 1 %-ot a Mentálhigiénés Egyesületnek!

1 8 3 8 3 9 5 3-1 - 0 4 Ajánlja az 1 %-ot a Mentálhigiénés Egyesületnek! Segédanyag Terepgyakorlat megvalósításához 2012-2013. tanév Feladat: Civil szervezetek a szociális ellátásban - című írásbeli dolgozat elkészítése A dolgozat elkészítésének szempontjai: 1. Az intézmény

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

ő ü ő ü ő ü ő Ő ü ő ú ő ű ü ú ő ű ű ű ú ű ő ő ő ő ő Ó Á Á ő ő ő ő ő ő ő ő Ó Ó ü ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ü ü ü ü ü ő Á ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ő ü ő ő ő ü ű ű ű ű ű ú ű ú ű ú ü É ü ő É ű ő ű

Részletesebben

É Ő É É Á É Á Ü Ú ű Á ü Á ú ü ú ü Á Á Ú Ü ü ű ú ü ú Ü ű Ü ü ü ű ü ü ű ű ü ü ü ü ü ü ú ü ü ú ű ü ü ü ü ü ü ú Ü ü ü Á Ü ú ü ú ü ü ü ü ü ü ú ü Ú ú ü ü ü ü ú ú ű ú ü ü ú ű ü ü É ú ü ü ü ü ú Á ü ü É Á ü ü ü

Részletesebben

Csongrád Megyei Önkormányzat

Csongrád Megyei Önkormányzat Csongrád Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2008. Készítette: Majláthné Lippai Éva Közreműködtek: Hivatal munkatársai: Makhult Zoltán Szekeresné dr. Makra

Részletesebben

MUNKAANYAG Dévaványa Város Esélyegyenlőségi Program

MUNKAANYAG Dévaványa Város Esélyegyenlőségi Program MUNKAANYAG Dévaványa Város Esélyegyenlőségi Program 2010. 1 Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 1. Általános elvek... 8 2. Helyzetelemzés... 9 2.1 Településünk általános jellemzői... 9 2.2 Foglalkoztatás...10

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ A Szolgáltatástervezési koncepciót a Képviselőtestület 500/2004./XI.ÖK/XII.15./ sz. határozatával elfogadta. Budapest, 2004. december

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata DEBRECEN 2015 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 5 II. Helyzetkép 8 1. Debrecen város helyzetét bemutató

Részletesebben

TÁMOP 5.4.1. KIEMELT PROJEKT TEVÉKENYSÉGADMINISZTRÁCIÓS PILLÉR CSALÁDSEGÍTÉS TEVÉKENYSÉGADMINISZTRÁCIÓS TANULMÁNY CSALÁDSEGÍTÉS. 2010. június 20.

TÁMOP 5.4.1. KIEMELT PROJEKT TEVÉKENYSÉGADMINISZTRÁCIÓS PILLÉR CSALÁDSEGÍTÉS TEVÉKENYSÉGADMINISZTRÁCIÓS TANULMÁNY CSALÁDSEGÍTÉS. 2010. június 20. TÁMOP 5.4.1. KIEMELT PROJEKT TEVÉKENYSÉGADMINISZTRÁCIÓS PILLÉR CSALÁDSEGÍTÉS TEVÉKENYSÉGADMINISZTRÁCIÓS TANULMÁNY CSALÁDSEGÍTÉS 2010. június 20. 1 Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A családsegítés jelenlegi

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 753-2/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Szigetvár - Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2013-as évről

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2013-as évről A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Beszámoló a 2013-as évről 1 Tisztelt Képviselő testület! A beszámoló 2013. január 01.- 2013. december 31. napja közötti időszak

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i ülése 10. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i ülése 10. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i ülése 10. számú napirendi pontja Javaslat Tengelic Község szociális szolgáltatástervezési koncepciójának jóváhagyására Előadó:

Részletesebben

DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat

DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat Szakmai protokoll Készítette: Takaró Lajosné Stencinger Noémi Reményi Csaba Zöld Ágnes Mosonmagyaróvár 2010. A DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat

Részletesebben

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ, Fióka Család- és Gyermekjóléti Központ, Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája, Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat

Részletesebben

9818 Jelentés az alapfokú oktatásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról

9818 Jelentés az alapfokú oktatásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról 9818 Jelentés az alapfokú oktatásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. Társadalmi-gazdasági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére Szám: 1/ 367 - /2015. Előkészítő: Váradi Gézáné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére Tárgy: a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2014. évi beszámolója

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag)

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag) 1 (Tervezett verzió!) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

intézményvezető Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 4150 Püspökladány Szent István u. 33.

intézményvezető Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 4150 Püspökladány Szent István u. 33. SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT SZOCIÁLIS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA SÁRRÉTUDVARI 2015. Püspökladány, 2016. április 19. Készítette:

Részletesebben

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2005-2010 TARTALOM 1. Bevezető... 3. oldal 2. Az ifjúsági korosztály Dunaújvárosban... 5. oldal 3. Az önkormányzat ifjúsági

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. június 18. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. június 18. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Szám: 1/570-.. /2014. Előkészítő Váradi Gézáné : intézményvezető E L Ő T E R JE S Z T É S a Képviselő-testület 2014. április 30-i ülésére

Szám: 1/570-.. /2014. Előkészítő Váradi Gézáné : intézményvezető E L Ő T E R JE S Z T É S a Képviselő-testület 2014. április 30-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1/570-.. /2014. Előkészítő Váradi Gézáné : intézményvezető E L Ő T E R JE S Z T É S a Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton

Részletesebben

...~~c... Já~~~~nyhért alpolgármester. Jegyzői Kabinet vezetője ~ ... :~~.~~...~:... Faragóné Széles Andrea

...~~c... Já~~~~nyhért alpolgármester. Jegyzői Kabinet vezetője ~ ... :~~.~~...~:... Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza. Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-510 Fax: (42) 524-501 E-maiI: alpolgarmester@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám: 75086/2011.05 Ügyintéző:

Részletesebben

Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút

Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút KONFERENCIA AZ IDŐSEK SEGÍTÉSÉRŐL Kányai Róbert Kissné Teklovics Gabriella Raffai Andrea Ráczné Németh Teodóra Szabóné Vörös Ágnes Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút Győr Megyei Jogú Város

Részletesebben

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége Tartalom 1. Általános rész 1. 1. 1. A Szorgoskert Nonprofit Kft. bemutatása 1. 1. 2. Főbb programjaink tevékenységeink bemutatása 2. Szolgáltatás 2. 1. A Szolgáltatás célja, feladatai 2.1.1. A megvalósítani

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV

ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Készült a Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Bólyi járásban című ÁROP-1.A.3-2014-2014-0040 azonosító számú projekt keretében. 1 Háttér...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére 65/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS -

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS - JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS - TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN C. ÁROP- 1.A.3-2014 PROJEKT KERETÉBEN Tartalomjegyzék

Részletesebben

féltíz Közösségi szenvedélyek, szenvedélyes közösségek 2006. május 29-30. Balatonkenese Szekció-előadások Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Dél Dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (DREKEF)...

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

0015 Jelentés a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti szolgáltatásai helyzetéről

0015 Jelentés a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti szolgáltatásai helyzetéről 0015 Jelentés a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti szolgáltatásai helyzetéről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Demográfiai helyzet... 4 Gazdasági helyzet... 6 Társadalmi helyzet... 7 Értékeink,

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Célok, megtett intézkedések I. Gyermek Jól-lét 1. Gyermekvédelem első védelmi vonalának megerősítése Gyermekjóléti szolgáltatás megerősítése Jelzőrendszer megerősítése

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE Budapest, 2008. június 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 3 I. Erzsébetváros szerepe a településhálózatban...

Részletesebben

Pécsvárad szociális helyzete

Pécsvárad szociális helyzete Pécsvárad szociális helyzete A település lakónépességének aktuális szociális és egészségügyi helyzete, állapota, a változások tendenciái az Önkormányzat számára, - mint tudatos döntéseivel a település

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése. 9. NAPIREND Ügyiratszám: 4/ 1637/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program Budakeszi Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Készítette: dr. Kovács Anikó Maus Anna Bálega János Mentorálta: Budácsik Rita Császár Rozália Budakeszi, 2015. Tartalom I. Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG

Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG ÖNKORMÁNYZAT Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG Közmeghallgatás keretében adtak tájékoztatást a BÁCSVÍZ Zrt. vezető szakemberei

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020 Hagyomány és fejlődés, hogy az unokáink is megláthassák Tartalomjegyzék 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja Alsózsolcai Gondozási Központ Alsózsolca, Kossuth L. út 104. Család - és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programja 2016 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1 Előszó...4 1.2 Az intézmény bemutatása...4 1.3

Részletesebben

Nemzeti Stratégia. a kábítószer-probléma kezelésére

Nemzeti Stratégia. a kábítószer-probléma kezelésére Melléklet a /2009. (..) OGY határozathoz Biztonságosabb társadalom, megtartó közösség Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére 2010-2018 Tartalom Tartalom...2 Bevezetés (a Nemzeti Stratégia szerepe)...3

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése

Részletesebben