ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV"

Átírás

1 ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Készült a Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Bólyi járásban című ÁROP-1.A azonosító számú projekt keretében. 1

2 Háttér HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMOK ÁTTEKINTÉSE JÁRÁSI SZINTŰ PROBLÉMÁK KOMPLEX KEZELÉSE

3 HÁTTÉR Bóly Város Önkormányzata a Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Bólyi járásban című ÁROP-1.A azonosító számú projekt keretében én támogatásban részesült. A projekt egyik legfontosabb elvárt eredménye a járási szintű Esélyteremtő-programterv elkészítése, amely a helyi együttműködésekre épülő, több önkormányzat együttműködését igénylő olyan dokumentum, ami a járáson belül felmerült problémák komplex kezelésére tesz javaslatot. A programterv elkészítésébe bevonásra kerülnek a szakmai megvalósítók, az esélyegyenlőségi szakértő, a járási szintű felzárkózási kerekasztal tagjai (ők fogadják el), valamint a Türr István Képző és Kutató Intézet munkatársai is. A Bólyi járáshoz a következő 16 település tartozik: Babarc, Belvárdgyula, Borjád, Bóly, Hásságy, Kisbudmér, Liptód, Máriakéménd, Monyoród, Nagybudmér, Olasz, Pócsa, Szajk, Szederkény, Töttös, Versend. Az ÁROP-1.A kódszámú pályázati felhívás keretében a pályázó Bóly Város Önkormányzata a járáshoz tartozó valamennyi önkormányzatot tájékoztatta az együttműködés lehetőségéről útján, amelyben leírásra került a pályázat célja és az együttműködés előnyei. Továbbá egy más alkalomból szervezett közös polgármesteri megbeszélésen is tájékoztattuk a jelenlévőket a jelen pályázat nyújtotta lehetőségekről. Minden önkormányzattól nyilatkozatot kértünk, melyben visszaigazolták, hogy részt kívánnak-e venni az együttműködésben. Végül a következő 8 település kívánt részt venni: Bóly, Borjád, Kisbudmér, Nagybudmér, Pócsa, Szajk, Szederkény és Töttös. Célunk az önkormányzatok helyi esélyegyenlőségi programjainak helyzetelemzésére építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. További feladatunk a beavatkozáshoz kacsolódó kommunikációs csatornák meghatározása, ezzel egyidejűleg együttműködési rendszer felállítása, mely biztosítja a programalkotás és végrehajtás során a megvalósítás nyomon követését, ellenőrzését- értékelését, kiigazítás támogató strukturális rendszerét. Mindezt összefogással, az egyes önkormányzatok és egyéb szervezetek együttműködésével kívánjuk elérni. Olyan környezetben kívánunk élni, ahol a romák a közösség életében aktívan részt vesznek. Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők szociális helyzetét erőnkhöz mérten folyamatosan tudjuk javítani. Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek pozitív jövőképének kialakítását. Folyamatosan odafigyelünk az idősekre, mert múlt nélkül nincs jövő. Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetében az egyenlő esélyek megteremtésében való részvételt. Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők közösségbe történő integrálására. Jelen programterv elkészítéséhez felhasználtuk egyrészt a lokálisan elérhető dokumentumokat (pl. települések helyi esélyegyenlőségi programjait), másrészt ugyanilyen fontos volt az országos dokumentumok felhasználása (pl. Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia), mert az 3

4 országos trendektől, jogszabályoktól vagy társadalmi-gazdasági folyamatoktól egyetlen járás sem tudja függetleníteni magát. Mivel az Esélyteremtő-programterv az együttműködésben résztvevő települések helyi esélyegyenlőségi programjain (továbbiakban: HEP) alapszik, ezért fontos azok áttekintése, és egy közös, összehangolt, járási szintű intézkedési terv kidolgozása. 4

5 1. HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMOK ÁTTEKINTÉSE 1.1. Bóly Város Önkormányzata Bóly település Dél-Baranyában, Pécs és Mohács városa között fekszik. Lakossága 2012-ben 3995 fő volt. Nemzetiségi összetétele becsült adatok alapján 40% német ajkú, 60 % magyar ajkú. A Nagyközséget július 1-jétől a térségben betöltött gazdasági, kulturális, oktatási és egyéb szerepéért, valamint az infrastruktúra fejlesztés terén elért eredményeiért várossá nyilvánították. A város történelme folyamán mindig meghatározó gazdasági, kulturális, oktatási szerepet töltött be a térségben. Bóly a közvetlen vonzáskörzetébe tartozó további 15 településnek, kb fő lakosú járás központja. Mikrotérségi szerepéből adódóan oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi, közigazgatási szempontokból szerteágazó tevékenységet folytat. A település január 1. napjától járási székhely lett. A járás legnagyobb településeként a legszerteágazóbb problémákkal is Bólynak kell szembenéznie: - A hátrányos helyzetben lévő családok száma az elmúlt időszakban megemelkedett. - A településen élő nyilvántartott álláskeresők több mint 50%-a tartósan munkanélküli. - A kedvezőtlen szociális körülmények között nevelkedett gyerekek felnőtt korban nagy valószínűséggel újra termelik a szociális problémákat. - A lakosság adósságállományának újratermelődése. - A lakosság egészségi állapota jelentős mértékben meghatározza a gazdasági aktivitást. - A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kevesen veszik igénybe. - A gyermekek szünidei étkezése nem biztosított megfelelően minden családban. - A felgyorsult világ veszélyei (drog, alkohol, stb). - A gyermekek nyári elhelyezése problémát jelent a szülőknek. - A családok működését befolyásoló és akadályozó okok miatti veszélyeztetettség. - A generációk közötti kapcsolat nehezített. - Informatikai jártasság hiánya az időseknél. - Szociális szolgáltatások köre. - A gyermekét egyedül vagy több gyermeket nevelő család rossz anyagi helyzete. - Túlterheltség miatt kialakult rossz egészségi állapot. - A gyes-ről, gyed-ről visszatérők hátrányos helyzetben vannak a munkaerőpiacon. - A településen fogyatékkal élő emberek, fogyatékos gyermeket nevelő szülők kommunikációs lehetőségei korlátozottak. - Az akadálymentes környezet a településen nem 100%-os. - A fogyatékkal élő emberek problémái a lakosság számára nem egyértelműek. 5

6 Ezzel párhuzamosan az önkormányzat más jellegű problémákkal is szembesült, például a világválság okozta foglalkoztatási problémák, a népességfogyás és elöregedés, a közigazgatás átszervezése (közös önkormányzati hivatalok, járások), stb. Az elszegényedés és az abból fakadó rossz szociális életkörülmények elsősorban a lakosság munkaerő- piaci helyzetéből, a munkanélküliségből eredő problémákból, továbbá a lakossági adósságállomány növekedéséből, folyamatos újratermelődéséből fakad. A településen a közfoglalkoztatási programon túl egyéb a foglalkoztatási program nincs. A városban felnőttképzéssel foglalkozó oktatás nincs, ilyen típusú szolgáltatás Pécsett illetve Mohácson érhető el. A megyeszékhelyen több felnőttképzéssel foglalkozó cég működik, melyek képzési kínálat igazodik a munkaerő- piac igényeihez. Támogatott képzéseken a regisztrált álláskeresők vehetnek részt a mohácsi munkaügyi központ szervezésében. A településen a Mohácsi Munkaügyi Központ kéthetente tart ügyfélfogadást, mely segíti az álláskeresőket. A felsorolt problémákat az önkormányzat nyilvánvalóan egyedül megoldani nem tudja, ezért fontos a területi (járási szintű) együttműködések ösztönzése. A települési önkormányzatok, a kisebbségi önkormányzatok, a civil szervezetek, az egyházak és a gazdasági társaságok csak közösen együttműködve lehetnek hatékonyabbak a feladatok ellátásának érdekében. A közösségi élet színterei sokrétűek, ilyenek a civil szervezetek, vallási közösségek, munkahelyek, önkormányzati intézmények. A lakosság számára tartalmas és igényes művelődést, kikapcsolódást biztosít az Erzsébet Vigadó, mely a kulturális események főbb színtere városunkban. Ez ad helyet zeneiskola hangversenyeinek, kiállításoknak. Helyet biztosít a babamama klubnak, drámaoktatásnak. Szabadtéri programjaink egy részét a városközpontban (Pünkösdi fesztivál, gyermeknap), míg a nagyobb szabású egész települést megmozgató rendezvények (szüreti csirkepaprikás főző fesztivál, Emausz) a Kántor réten kerülnek megrendezésre. A település lakossága igen aktívan vesz részt ezeken a programokon. A településen élő német nemzetiség érdekeit a Bólyi Német Önkormányzat biztosítja. Tevékenységük fő célja, hogy hagyományaikat, kulturális örökségüket ápolva, a település életében aktívan részt vegyenek. A nemzetiségi önkormányzat és a települési önkormányzat szorosan együttműködnek nemcsak a hagyományok ápolásában, de a nemzetiségi intézmények fejlesztésében, pályázatokon történő részvétellel. Bólyban számos egyesület és alapítvány működik. Mindegyik szervezet célja, hogy a település életét, az itt lakó emberek életminőségét javítsa. A szolidaritás és felelősségvállalás mind e szervezetekben, mind a magánemberekben jelen van. Ez jellemzően felajánlásokban nyilvánul meg. A bólyi caritas munkája kiemelkedő a településen, évek óta támogatja a nehéz anyagi körülmények között élő családokat (pl.: élelmiszercsomagokkal). A települési önkormányzat éves költségvetésében minden évben külön keretet biztosít a civil szervezetek támogatására, a 6

7 nemzetiségi önkormányzat a német nemzetiségi kultúra, hagyományok ápolása során támogatja a fiatalokat, civil szervezeteket. Helyi esélyegyenlőségi programjában Bóly a következő főbb intézkedéseket jelöli meg: Az intézkedéssel elérni kívánt cél Csökkenjen a hátrányos helyzetben lévő családok száma. Tartós munkanélküliek számának csökkenése. Hátrányos helyzetű családok számának csökkenése. Adósságállomány csökkentése. A lakosság általános egészségi állapotának javítása egészséges életmód kialakításával. A pénzbeli és természetbeni juttatások minél több család számára elérhetőek legyenek. Minden gyermek a nyári szünetben legalább egyszer főtt ételt egyen. A fiatalok általános felvilágosítása, a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények esélyének csökkentése. Szabadidő tartalmas eltöltése biztonságos környezetben. A családi kapcsolatok megerősítése, veszélyeztetett gyermekek számának csökkentése. A szegénység kialakulásának kockázata, valamint a már kialakult rossz szociális körülmények javulása. A nők egészségügyi állapotának javítása, egészsége életmódra nevelésének elősegítése. A részmunkaidős foglalkoztatással összeegyeztethetővé válik a család és a munka. Az idősek és fiatalok közötti szakadék áthidalása, kapcsolat erősítése Számítógépes ismeretek megszerzése által Az intézkedés tartalma Az ipari park területén üzemcsarnokok létesítése, bérlők felkutatása. Közfoglalkoztatás továbbfolytatása, kibővítése. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat által szervezett programok száma. Öntevékenységre való nevelés, háztartás vezetési tanácsadás, használt-ruha börze. Sportprogramok szervezése, egészségterv elkészítése. Szülők tájékoztatása a kedvezménnyel járó támogatásokról. A kollégium, valamint az óvoda konyháján az étkezés megszervezése, biztosítása. A 3-18 év közötti korosztály tájékoztatása a szenvedélyekről és következményeiről. Nyári napközi szervezése. Szabadidős programok és előadások szervezése, önismereti órák az iskolában. Szociális gyermekvédelmi ellátások során célzott támogatások körének kialakítása. Időszakos gyűjtése szervezése, gyermekek rendezvényekre való eljutásának biztosítása. Sportprogramok szervezése. Részmunkaidős foglalkoztatás kialakítása. Generációs programok szerevése. Számítógépes ismertek átadása. 7

8 az internet felhasználása biztosított. A lakosság számára folyamatosan biztosítottak legyenek a szolgáltatások. Megfelelő kommunikációs csatornák elérhetővé tétele. Fogyatékkal élő emberek elfogadása. Járdák, közterületek és közintézmények akadálymentesítése, ezáltal a szolgáltatásokhoz, kultúrához való hozzáférés biztosítása. Intézményi hálózat fenntartásának biztosítása. Önsegítő csoportokhoz való csatlakozás biztosítása, kialakítása. Közös programok szerevezése. Fizikai akadályok megszüntetése Borjád Község Önkormányzata Borjád település Baranya megye délkeleti részén, Mohács közelségében, Bólytól délnyugati irányban (Villány felé) 6 kilométerre található. A község fejlődőben, lakossága (433 fő) azonban csökkenőben van, amelynek 13,6%-a német nemzetiségűnek vallotta magát. A településen Német Nemzetiségi Önkormányzat működik már hosszú évek óta. A munkanélküliek aránya a évi világméretű gazdasági válságot követően emelkedett, azóta viszont ez az arány csökkent (20-25%). Valószínűsíthető, hogy ezen adatok nem a valós munkanélküliek arányát mutatják, mivel a község munka nélkül élő lakosságának aránya ettől jóval magasabb lehet, nagyjából 40%. Az eltérés abból adódik, hogy a településre jellemző mezőgazdasági termelés miatt a foglalkoztatás szezonális jellegű, magas az alkalmi munkát végzők száma, ezért ezek az emberek nem is kerülnek a munkanélküli rendszerbe, nem érzik szükségét, amíg más módon jövedelemhez jutnak. A nem regisztrált munkanélküliek főleg tartós munkanélküliek. Így megállapítható, hogy a tartós munkanélküliek aránya magasabb a regisztrált munkanélkülieknél. Az Önkormányzatnak saját fenntartásban nincs intézménye, csakis társulásban. A társulás intézményeiben nincs roma származású foglalkoztatott. Mélyszegénységben élők foglalkoztatása a társulási intézményekben (iskola, óvoda, hivatal) a technikai személyzet alkalmazásában merül ki. Ezekből a helyben lévő tagintézményekben a 4 technikai dolgozóból 2 fő mélyszegénységben élő. Komoly probléma az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő vagy alacsony jövedelmű, idős, vagy több gyermekes családoknak. Ez a réteg veszítheti el a lakását, válhat hajléktalanná leginkább, vagy náluk kapcsolják ki fizetés hiányában a közszolgáltatásokat. Néhány ilyen esettől eltekintve, a településen mindez szerencsére nem gyakori. Nem rendszeresen, de előfordul átmeneti nehézség ezen a területen a lakosoknál, de önkormányzati segélyekkel, családsegítéssel a nagyobb problémák eddig elkerülhetőek voltak. Inkább a problémát az jelentette, hogy nem kértek segítséget azok, akik valamilyen okból átmenetileg 8

9 nehéz helyzetbe kerültek. Ennek elkerülése végett az önkormányzat rendszeresen biztosítja a családgondozást a családsegítő szolgálaton valamint a védőnőn keresztül. Tájékoztatást adnak a segítség lehetőségeiről. A közösségi élet színterei sokrétűek, ilyenek a lakóközösségek, a munkahelyek, önkormányzati intézmények, a templomok, a civil szervezetek. Borjád kedvező természeti adottságokkal, értékekkel rendelkezik. A települési Polgárőr Egyesületnek a község biztonságának őrzésén túl közösségépítő szerepe is van. Gyakran szervez az egyesület település tisztaságáért és szépségéért szemétszedési akciókat. A helyi rendezvények védelmét is az egyesület tagjai biztosítják. A községben már hosszú évek óta működik a Borjád Ifjúságáért Közalapítvány. Az alapítvány a helyi iskolai, óvodai rendezvények támogatásán túl az önkormányzattal karöltve alakította ki egy önkormányzati helyiségben a helyi ifjúság számára létrejött klubbot. A klub nem titkolt célja az volt, hogy fiatalok helyben, biztonságos helyen hasznosan töltsék el a szabadidőt. Az alapítvány és az önkormányzat összefogására utal az is, hogy a települési gyermekprogramokban is folyamatosan benne van az alapítvány és anyagi támogatást nyújt gyermeknapokon, Mikulásnapokon. Az idősebb korosztály számára szintén már hosszabb ideje működik a Nyugdíjas Klub. Itt a nyugdíjasok klubfoglalkoztatásain túl közös programokat, kirándulásokat szerveznek. Helyi esélyegyenlőségi programjában Borjád a következő főbb intézkedéseket jelöli meg: A problémák beazonosítása A szegénység oka és következménye a tartós munkanélküliség, számuk nem csökken Hátrányos helyzetek generációkon keresztüli átöröklődése. Lakossági adósságállomány újratermelődése. A település lakosságának egészségügyi állapota nem kielégítő. A digitális írástudás hiánya akadályozza a munkanélküliek munkaerő-piacon történő elhelyezkedését Lakhatási problémák, lakókörnyezet elhanyagoltsága Az intézkedés tartalma Közfoglalkoztatás folytatása, egyéb helyi foglalkoztatás felkutatása, felmérése. Szociális, gyermekjóléti, képzési szolgáltatások bővítése. Az állampolgárok életminőségének folyamatos vizsgálata. Szükséglet alapú szolgáltatások szervezése. Területi szűrések népszerűsítése. Az egészségtudatos életmódra nevelés a felnőttek körében is, annak tudatosítása, hogy a szűrővizsgálatokon való mind nagyobb számú megjelenés az egészségesebb életet, a várható élettartam megnövekedését eredményezheti. Internetes terem elérhetősége továbbra is, ill. gépfejlesztések. Esetleg közterületen térítésmentes WIFI szolgáltatás Adósságkezelő programok, lakásfenntartási támogatások kiterjesztése, önkormányzat, civil szervezet és lakóközösség ösztönzése, 9

10 Egységes fogalomrendszer hiánya. A gyermekvédelem, az egészségügy a veszélyeztetett gyermek fogalmát használja, amelynek a megítélése számos szubjektív elemet takar és mást alkalmaznak a köznevelési intézmények. A köznevelési rendszer átalakításával az önkormányzat fenntartó státuszból működtetői státuszba került. A korai fejlesztés lehetősége, mint önkormányzati feladat megszűnt Területi demográfiai mutatók alapján csökken a gyermekek száma. A családi jövedelmek csökkenésével a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kérelmezők számának emelkedése Óvodai szünetek alatti felügyelet hiánya A gyerekek a külső ruházat, megjelenés alapján ítélkeznek segítése, összefogás a környezet szépítésére Rendszeres szakmai találkozók szervezése január 1. napjától a köznevelési rendszer átalakításából adódóan újra kell gondolni azokat a feladatokat, programokat, támogatási rendszert, amelyet az önkormányzat, mint fenntartó biztosított. Fejlesztő szakemberek megtartásával új módszerek kidolgozása A gyermekek, ill. családok helyben tartása megfelelő színvonalú intézményekkel, megfelelő támogatásokkal érhető el Szülők tájékoztatása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény lehetőségéről, a kedvezménnyel együtt járó támogatásokról. Megoldás lehet, a környező óvodákkal a nyári szünet idejének egymás közötti megosztása Óvodai nevelési programba bekerüljön: változtatni kell a mentalitáson. Már ebben a korban el kell kezdeni a toleranciára nevelést, az egymás elfogadását, a másság megismerését. Meg kell tanulni, hogy a külső nem fontos, a szegénység nem egyenlő a gondozatlansággal. Közlekedési problémák A közlekedési problémák megoldásába jelentős a falubuszok szerepe. Össze kell hangolni a környező községek falugondnoki szolgálatával a szállításokat. Heti beosztásban felosztható, hogy mentesítő járatként melyik falugondnok szállítja a község lakosságát. Gyermekbántalmazás megelőzése Védőnő, pedagógus, családsegítő szolgálat, orvos figyelme, esetleges segítségnyújtás. Fokozott figyelmet kell fordítani, hogy a bántalmazások időben felismerhetők legyenek. Fontos a gyermekvédelemhez 10

11 kapcsolódó szakemberek jelzőrendszere. Éhező, alultáplált gyerekek Nyári gyermekétkeztetés létszámának növelése, átmeneti és rendkívüli támogatások nyújtása Magas az egyedül élők aránya Az aktivitást és a függetlenséget megőrző programok, szolgáltatások szervezése. Szociális térkép elkészítése, igények A daganatok, keringési zavarok, szív- és érrendszeri megbetegedések, ízületi problémák - mellett pszichés problémák leggyakrabban előforduló betegségek nehezítik az idős lakosság életét. Az idős vagy egyedül élő emberek gyakran válnak áldozattá Nemzedékek közötti kapcsolat nehézsége Nehéz anyagi körülmények, lakás fenntartásának nehézségei A tartós munkanélküli nők aránya magas Az alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedése nehéz Az anyák krízishelyzete A magányosság nem csak az otthonmaradó szülő problémája, a családjára is hatással van, ami családi konfliktusokhoz is vezethet. Az elszigetelten élő, fogyatékkal élőnek vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülőknek vagy fogyatékost ápoló családtagnak kapcsolatteremtésre, önsegítő csoportok szervezésére, a fórumokba való bekapcsolódásra a környékben nincs lehetősége felmérése Szűrővizsgálatok biztosítása. Prevenciós szemlélet erősítése, az egészségtudatos magatartás fejlesztése Idősek személyes környezetének, otthonának védelmét szolgáló intézkedések bővítése. Polgárőrség fokozott figyelme. Fokozott tájékoztatás, bűnmegelőzési programok Generációs programok szervezése Tájékoztatás a szociális támogatások lehetőségeiről Segíteni kell a gyermekvállalás miatt a munkaerőpiactól hosszabb időre távol maradó aktív korú családtagok által kedvezményesen igénybe vehető, korszerű ismeretek megszerzését célzó speciális képzési programokban való részvételt. Közfoglalkoztatás kiszélesítése Képzésekhez való elérhetőség elősegítése, tájékoztatás a képzési lehetőségekről Tájékoztatás a krízishelyzetbe jutott anyák lehetőségeiről, elhelyezésének feltételeiről Szabadidős programok szervezése, igény szerinti bővítése. Baba-mama klub szervezése A kommunikáció színtere az internet világa, amely a felhasználók otthonába hozhatják a közösséget. Lehetőségek: közterületen térítésmentes WIFI szolgáltatás Közszolgáltatásokhoz, kulturális és Fizikai környezetben található akadályok 11

12 sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, az akadálymentes környezet aránya nem 100 %-os. Az egészségügyi prevenciós szolgáltatásokat, a szűrővizsgálatokat a mozgásukban erősen korlátozott személyek kevésbé veszik igénybe. Szükséges a támogatásuk a szűrőprogramokra történő eljutásuk (eljuttatásuk) terén A fogyatékosok támogatási rendszerének ismeretének hiánya. megszüntetése, információs és kommunikációs akadályok megszüntetése, lakókörnyezet akadálymentesítését szolgáló program. Ezek oka forráshiány Segíteni, hogy a fogyatékkal élők is minél nagyobb számban részt vegyenek az egészségügyi szűrővizsgálatokon Mindez a falugondnok segítségével valósítható meg. Megfelelő tájékoztatás a támogatási lehetőségekről. Jelentős szerepe van eben az önkormányzatoknak. Teljes körű akadálymentesítés Társadalmi összefogással a helyi vállalkozások részvételével megvalósítható a teljes akadálymentesítés. Az önkormányzat forrása pályázatok benyújtásával érhető el 1.3. Kisbudmér Község Önkormányzata Kisbudmér a Dél-Baranyai-Dombság kistáj déli határvonulata mentén helyezkedik el. Mohács és Pécs közötti, 57. sz. útról letérve Villány felé található zsáktelepülés. Lakosságszáma jelenleg 117 fő. Az elmúlt évig a Borjádi Körjegyzőséghez tartozott, jelenleg a Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal látja el az önkormányzati és államigazgatási feladatokat a borjádi kirendeltségén keresztül. Az önkormányzatnak önálló intézménye, a falugondnoki szolgálatot kivéve nincs. Helyben munkáltató nincs, az önkormányzat a legjelentősebb munkáltató. A munkanélküliség meghaladja a régiós és az országos átlagot is. A településen a munkaképes korú lakosság vagy Bóly irányában, vagy Villány Siklós irányában tud csak munkát találni, de a közlekedési lehetőségek nagyon rosszak. Hétvégén a településre tömegközlekedési eszközzel nem lehet eljutni. Az önkormányzat szociális jellegű kiadásai folyamatosan növekszik. Egyre nagyobb mértékű a közfoglalkoztatás mértéke. Megfigyelhető a település lakosságának folyamatos csökkenése, ez egyrészt az elvándorlásból, másrészt az elhalálozásokból adódik. A nyolcvanas évektől kezdődően a cigányok egyre nagyobb számban költöztek be és Kisbudmérban jelentőssé nőtt az arányuk. A falu lakóinak kisebb része a környező városokban, falvakba igyekszik munkát találni, ők naponta ingáznak a munkahelyük és lakásuk között. Kisbudméron egy kereskedelmi vállalkozások van: élelmiszerbolt: 1, kocsma, italbolt nincs, 1 termelő vállalkozás a 3 mezőgazdasági családi gazdálkodó, akik a családjukon kívül külső embert nem foglalkoztatnak. 12

13 Pénzügyi szolgáltatások nincsenek biztosítva, erre a szomszédos településen, Borjádon van csak lehetőség. Az önkormányzat tulajdonában több szántó és erdő van. Több olyan önkormányzati tulajdonú belterületi ingatlan van, amelyeket eredetileg lakóingatlanként akart hasznosítani az önkormányzat, de a válság miatt nincs rá igény. A településen nagy a munkanélküliség, a munkanélküliek 30 %-a tartós munkanélküli, mindez jelentős társadalmi feszültséget indukál. A családok legfőbb bevételi forrása a közcélú foglalkoztatás, a GYES, a családi pótlék, a lakásfenntartási támogatás, a nyugdíj és a rehabilitációs járadék. Helyi esélyegyenlőségi programjában Kisbudmér a következő főbb intézkedéseket jelöli meg: A problémák beazonosítása Az önkormányzat részben rendelkezik csak, olyan átfogó felméréssel, mely pontos képet ad a településen roma, valamint mélyszegénységben élő lakosságról. A munkanélküliek számára nagy hátrányt jelent az alacsony iskolai végzettség, valamint a digitális írástudás hiánya. Lakhatásai problémák növekednek, a település nem rendelkezik szociális bérlakásokkal. Az intézkedés tartalma Átfogó,komlpex, felmérések készítése, elemzése, és azokra épülő fejlesztési irányvonalak meghatározása, prevenciós programok szervezése. A felnőttképzési intézményekkel, valamint a munkaügyi központtal együttműködve képzési terv kidolgozása. Informatikai tanfolyamok szervezése. Felmérés készítése arra vonatkozóan, hogy hány személy venné igénybe ezt a szolgáltatást. A település lakosságának egészségügyi állapotáról eddig nem készült átfogó tanulmány. A szegénység egyik fő oka a tartós munkanélküliség. A tartós munkanélküliek száma nem csökken. A lakosság adósságállományáról nincs pontos adatunk. Problémát jelent az egységes fogalomrendszer hiánya. A köznevelési rendszer átalakításával az önkormányzat fenntartói státusza változott. A nagycsaládos szülők számára gondot jelent az évkezdés. A lakosság egészségi állapotának felmérése, szűrőprogramok szervezése. Egészségtudatos életmód kialakítása a felnőtt lakosság körében. Közfoglalkoztatás folytatása, kiszélesítése. Helyi foglalkoztatási lehetőségek felkutatása. Az adósságállomány feltérképezése. Feltárt problémák megoldásában való részvétel. Rendszeres szakmai találkozók szervezése. Újra kell gondolni azokat a feladatokat, támogatási, együttműködési rendszereket, amelyet eddig az Önkormányzat, mint fenntartó biztosított. Az Önkormányzat az eddig nyújtott támogatási rendszerét felülvizsgálva, újfajta ellátási rendszert kidolgozva, a civil szervezetekkel együttműködve tudna támogatást nyújtani a családokat. A gyermekek nyári elhelyezése gondot jelent a Önkormányzat által szervezett napközi családoknak. létrehozása. Az óvodai létszámból hiányzik a A fenntartóval együttműködve megfelelő 13

14 gyermekvédelmi felelős, iskolapszichológus. A szülők számára nem minden szociális ellátás hozzáférhető. Nincs megfelelő adatbázis a gyermekekre vonatkozóan (SIN SNI, HH és HHH, fogyatékkal élők) A település nem rendelkezik pontos adatokkal a nyugdíjas korú lakosságra vonatkozóan. személyzet biztosítása. Megfelelő tájékoztatási rendszer kialakítása. Az intézményekkel együttműködve egységes adatbázis felállítása, és ezen alapuló fejlesztési irányvonalak meghatározása Pontos kimutatás készítése arra vonatkozóan, hogy hányan rendelkeznek saját jogú nyugellátással, és hányan hozzátartozói nyugellátásban. Magas az egyedül élők aránya. Az aktivitást megőrző programok, szolgáltatások szervezése. Informatikai jártasság hiánya. Számítógépes oktatás szervezése. Generációk közötti kommunikáció erősítése. Programok szervezése a számítógépes klubban az óvoda, általános iskola bevonásával. A férfi lakosság morbiditási adatai magasak. Szűrőprogramok szervezése kifejezetten az idős korosztály igényeinek szem előtt tartásával. A település akadálymentesítése még nem teljes mértékben megoldott. Akadálymentesítés folytatása, elsősorban infokommunikációs téren. Az alacsony iskolai végzettségű nők Képzésekhez való elérhetőség elősegítése, elhelyezkedése nehéz tájékoztatás a képzési lehetőségekről Az anyák krízishelyzete Tájékoztatás a krízishelyzetbe jutott anyák lehetőségeiről, elhelyezésének feltételeiről Családon belüli erőszak az otthon falai között Szükséges a jól működő családsegítő maradnak jelzőrendszer, valamint tájékoztató plakátok, A településen fogyatékkal élő emberek, fogyatékos gyermeket nevelő szülők kommunikációs lehetőségei korlátozottak Az akadálymentes környezet a településen még nem 100%-os. Nem rendelkezünk pontos adattal arra vonatkozóan, hogy a versenyszférában hány fogyatékkal élő, megváltozott munkaképességű ember dolgozik. Nem tudjuk pontosan, hogy hány fogyatékkal élő személy veszi igénybe a szociális szolgáltatásokat. Így arra vonatkozóan sem tudunk pontos képet adni, hogy minden rászorulóhoz eljutnak e a szolgáltatások. előadások szervezése preventív jelleggel. Önsegítő csoportok kialakulásában, szervezésében való részvétel. Kedvezményes internet előfizetés biztosítása. A fizikai környezetben található akadályok megszüntetése, info- kommunikációs akadályok megszüntetése. Adatbázis felállítása együttműködve a településen működő munkáltatókkal. Felmérés készítése. Tájékoztatási rendszer kidolgozása Nagybudmér Község Önkormányzata Nagybudmér Baranya megye délkeleti részén fekszik Bólytól délnyugati irányban Borjád érintésével Villány felé haladva egy bekötő út vezet be a zsáktelepülésre. Az Önkormányzat a 14

15 környező kis településekkel közösen tartja fent iskoláját és óvodáját Borjádon illetve Bóly városában. A közösen fenntartott az iskola felső tagozata Bólyban működik, ahova iskolabusz szállítja a gyerekeket. Az alsó tagozatosok Borjádra járnak a szépen felújított iskolába. Az Önkormányzatnak saját fenntartásban nincs intézménye, csakis társulásban. A társulás intézményeiben nincs roma származású foglalkoztatott. Mélyszegénységben élők foglalkoztatása a társulási intézményekben (iskola, óvoda, hivatal) a technikai személyzet alkalmazásában merül ki. Ezekből a helyben lévő tagintézményekben a 4 technikai dolgozóból 2 fő mélyszegénységben élő. Nagybudméron hetente egy alkalommal a háziorvos gyermek és felnőtt betegeket is ellát. A többi napokon Borjádon rendel, ahová ugyanúgy járnak a nagybudméri betegek. Védőnői ellátás helyben illetve Borjádon történik. Egy védőnő látja el a gyermekek ellátását. A szakellátás 20 km-es körzeten belül valósul meg. Szűrőprogramok Mohácson a körzethez tartózó szakrendelőben illetve a kórházban valósulnak meg. Nagybudméron a közösségi élet színtere elsősorban a faluház, ifjúsági klub, ami magában foglal, több kisebb nagyobb helyiséget ahol a falu apraja nagyja megtalálja a magának való elfoglaltságot, társaságot, akikkel jól érezheti magát. Az ifjúsági Klubban a fiatalok helyben, hasznosan tölthetik el szabadidejüket. A falugondnok lelkes hozzáállásának köszönhetően maradandó élményt nyújtó programokat szervez a kisebb gyermekek részére pl.: töklámpások készítése betlehemezésre való felkészítés. A polgármester támogatásával nyári táborozást szerveznek a faluban a mélyszegénységben élő gyerekeknek. Nagyon jól működő nyugdíjas klub is részt vesz a közéletben. Időközönként összejönnek, beszélgetnek, ünnepelnek. Minden évben egy nagy kirándulást országjárást vagy éppen fürdős programot szerveznek. A településen a közbiztonság érdekében polgárőrség működik, ami egyben egy jó közösség is. Több alkalommal közös vacsorákat szerveznek, és beszélik meg a helyi problémákat. Helyi esélyegyenlőségi programjában Nagybudmér a következő főbb intézkedéseket jelöli meg: A problémák beazonosítása A szegénység megelőzése, hatásának mérséklése. Hátrányos helyzetek generációkon keresztüli átöröklődése. A település lakosságának egészségügyi állapota nem jó. Az intézkedés tartalma Helyi foglalkoztatási lehetőségek keresése. Szociális, gyermekjóléti, képzési szolgáltatások bővítése. Területi egészségügyi szűrések népszerűsítése egészséges életmódra nevelés 15

16 A szegénység oka és következménye a tartós munkanélküliség, számuk nem csökken. Lakhatási problémák, érdektelenség, igénytelenség A köznevelési rendszer átalakítása. Veszélyeztetettségi tényezők kialakulásának megelőzése, hatásuk enyhítése. A települést az elnéptelenedés veszélyezteti Kérhető ellátásokról információhiány. Óvodai szünetek alatti felügyelet hiánya Szegény gyerekek kirekesztése, kiközösítése A hátrányos helyzetű gyerekek elkallódása Közfoglalkoztatás továbbfolytatása. Egyéb helyi foglalkoztatási lehetőségek felkutatása Adósságkezelő programok, önkormányzat, civil szervezet és lakóközösség ösztönzése, segítsége, lakásfenntartási támogatások kiterjesztése Új módszerek, eljárások. Programok szervezése, szakemberek képzése. A gyermekek, ill. családok helyben tartása megfelelő színvonalú intézményekkel, megfelelő támogatással érhető el. Szülők tájékoztatása. Megoldás lehet a környező óvodák nyitva tartásának összehangolása Óvodai nevelési programba bekerüljön: változtatni kell a mentalitáson. Már ebben a korban el kell kezdeni a toleranciára nevelést Civil szervezetek megelőző programjai Közlekedési problémák Környező településekkel együttműködési megállapodás, falubusszal történő személyszállítás megoldása Éhező és hátrányos helyzetű gyerekek Családgondozás, hétvégi, szünidei étkezés biztosítása, napközi létrehozása a 16

17 településen Magas az egyedül élők aránya. Nehéz anyagi körülmények, lakás fenntartásának nehézségei Az idős egyedül élő nyugdíjasok gyakran válnak áldozattá. Nemzedékek közötti kapcsolat nehézsége. Életkorból szociális helyzetből adódó rossz egészségügyi állapot A tartós munkanélküliség aránya a nők esetében magasabb Gyermekét egyedül nevelő, vagy több gyermeket nevelő család esetében a szegénység kockázata magas. A GYÁS, GYES-ről való visszatérés a munkaerő piacra mérsékli a szegénység kialakulásának kockázatát. Szociális, közművelődési szolgáltatások bővítése. igények felmérése Tájékoztatás szociális ellátásokról, támogatásokról Idősek személyes környezetének, otthonának védelmét szolgáló intézkedések bővítése. Polgárőrség fokozott figyelme. Fokozott tájékoztatás, bűnmegelőzési programok. Generációs programok szervezése. Szűrővizsgálatok biztosítása. Prevenciós szemlélet erősítése, az egészségtudatos magatartás fejlesztése Bővíteni kell a gyermekvállalás miatt a munkaerőpiactól hosszabb időre távol maradó aktív korú családtagok által kedvezményesen igénybe vehető, korszerű ismeretek megszerzését célzó speciális képzési programokról szóló tájékoztatást Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások során célzott támogatások körének kialakítása. Gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmények működtetése. Magányérzet kialakulásával nemcsak az anya mentális állapota lehet rosszabb, családi konfliktusokhoz is vezethet. Szabadidős programok szervezése, igény szerinti bővítése. 17

18 Zöldterületek, közpark tervszerű felújítása. Alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedése Az elszigeteltség hatásának enyhítése. Az akadálymentes környezet aránya nem 100 %-os. Az egészségügyi prevenciós szolgáltatásokat, a szűrővizsgálatokat a mozgásukban erősen korlátozott személyek kevésbé veszik igénybe. Szükséges a támogatásuk a szűrőprogramokra történő eljutásuk (eljuttatásuk) terén. Támogatási rendszer ismeretének hiánya Akadálymentesítés Társadalmi tolerancia hiánya Közösségfejlesztés, tanulás elősegítése, munkához való jutás A kommunikáció színterének bővítése, elérhetővé tétele. Akadályok folyamatos, ütemezett megszüntetése. Oka a forráshiány Segíteni, hogy a fogyatékkal élők is minél nagyobb számban részt vegyenek az egészségügyi szűrővizsgálatokon Tájékoztatás Társadalmi összefogás, önkormányzat pályázati lehetőségei Fogyatékkal élők bekapcsolása a közéletbe, közös programok 1.5. Pócsa Község Önkormányzata A Karasica patak völgyében fekvő pici, egyutcás település napjainkban már 200 fős lakossággal sem rendelkezik. A központban található a polgármesteri hivatal, az orvosi rendelő, a konyha, a kultúrterem és az idősek klubja. Az önkormányzat a környező kistelepülésekkel közösen tartja fent óvodáját. Az óvoda és iskola alsó tagozata Borjádon működik, ahova Pócsán kívül Nagybudmérról és Kisbudmérról járnak gyerekek iskolabusszal. A KLIK-hez tartozik az iskola felső tagozata Bóly városában, ahova az intézmény iskolabusza szállítja a gyerekeket. A község lakosságszámához és területéhez viszonylag magas a regisztrált vállalkozók száma. Mégis ez a vállalkozókon kívül nem igazán jelent lehetőséget foglalkoztatás terén. A vállalkozások szinte kivétel nélkül egy személyesek, esetleg 1-2 alkalmazottal működő kisvállalkozások. A szomszédos településen, Borjádon két nagyobb cég működik. Egy erdészeti csemetekert, amely 18

19 néhány állandó foglalkoztatotton kívül idénymunkára nyújt lehetőséget környékbeliek számára. A másik egy mezőgazdasági részvénytársaság, ahol több munkavállaló is dolgozhat, állattenyésztésben és növénytermesztésben is. Mindkét vállalkozás nagy segítség az aktív lakosság számára. A település néhány kilométerre fekszik Villánytól, ahol időszakosan rengeteg embert foglalkoztatnak a szőlészetekben és gazdaságokban. Ez ugyan szintén alkalmi munka, de sok embernek biztosít időszakosan megélhetést. A község munkanélküli lakosságának csak igen kis létszáma vesz részt képzéseken. Ennek egyik oka a közlekedési probléma lehet. Ugyanis a községben a buszközlekedés nagyon rossz, így ez gyakran akadálya lehet a munka vagy az iskola elérésének. A községben, helyben hetente egyszer rendel a körzeti háziorvos. A többi hétköznap a szomszédos településen, Borjádon várja a pócsai betegeket. Védőnői ellátás szintén ugyanígy történik. Egy védőnő látja el a gyermekek ellátását. A szakellátás 20 km-es körzeten belül valósul meg. Helyi esélyegyenlőségi programjában Pócsa a következő főbb intézkedéseket jelöli meg: A problémák beazonosítása Az intézkedés tartalma A szegénység oka és következménye a tartós munkanélküliség, számuk nem csökken Közfoglalkoztatás folytatása, egyéb helyi foglalkoztatás felkutatása, felmérése. Hátrányos helyzetek generációkon keresztüli átöröklődése. Szociális, gyermekjóléti, képzési szolgáltatások bővítése. Lakhatási problémák, lakókörnyezet elhanyagoltsága Adósságkezelő programok, lakásfenntartási támogatások kiterjesztése, önkormányzat, civil szervezet és lakóközösség ösztönzése, segítése, összefogás a környezet szépítésére Területi demográfiai mutatók alapján csökken a gyermekek száma. A gyermekek, ill. családok helyben tartása megfelelő színvonalú intézményekkel, megfelelő támogatásokkal érhető el Halmozottan hátrányos gyermekek között a továbbtanulók aránya még mindig alacsony Pedagógusok, intézményvezetők figyelmének felhívása az ösztöndíjprogramokra, szülők tájékoztatása a lehetőségekről 19

20 A családi jövedelmek csökkenésével a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kérelmezők számának emelkedése Magas az egyedül élők aránya Szülők tájékoztatása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény lehetőségéről, a kedvezménnyel együtt járó támogatásokról. Az aktivitást és a függetlenséget megőrző programok, szolgáltatások szervezése. Szociális térkép elkészítése, igények felmérése, falugondnoki szolgálat indítása Nemzedékek közötti kapcsolat nehézsége Nehéz anyagi körülmények, lakás fenntartásának nehézségei A tartós munkanélküli nők aránya magas Az alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedése nehéz Az anyák krízishelyzete Az elszigetelten élő, fogyatékkal élőnek vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülőknek vagy fogyatékost ápoló családtagnak kapcsolatteremtésre, önsegítő csoportok szervezésére, a fórumokba való bekapcsolódásra a környékben nincs lehetősége Generációs programok szervezése Tájékoztatás a szociális támogatások lehetőségeiről Segíteni kell a gyermekvállalás miatt a munkaerőpiactól hosszabb időre távol maradó aktív korú családtagok által kedvezményesen igénybe vehető, korszerű ismeretek megszerzését célzó speciális képzési programokban való részvételt. Közfoglalkoztatás kiszélesítése Képzésekhez való elérhetőség elősegítése, tájékoztatás a képzési lehetőségekről Tájékoztatás a krízishelyzetbe jutott anyák lehetőségeiről, elhelyezésének feltételeiről A kommunikáció színtere az internet világa, amely a felhasználók otthonába hozhatják a közösséget. Lehetőségek: közterületen térítésmentes WIFI szolgáltatás Közlekedési problémák a településről való Falugondnoki szolgálat indítása 20

21 eljutás Társadalmi tolerancia hiánya, a fogyatékkal élők életének, jelenlétének elfogadása A fogyatékkal élők bevonása a közéletbe, közös programok szervezése egyéb célcsoportokkal együtt Szajk Község Önkormányzata A 846 lelket számláló Szajk Község Baranya megye délkeleti részén, a Baranyai-dombság és a Mohácsi-síkság találkozásának közelében, a Baranyai-dombság területén, az 57-es számú főútvonal mentén fekszik. Szomszédjai északkeleten, keleten Babarc, nyugaton Versend és délnyugaton Bóly. A településhez tartozó külterület 1019 ha, belterülete 103 ha, a zártkert 18 hat foglal magába. A földterület megoszlása művelési ágak szerint: szántó 840 ha, erdő 106 ha, legelő 80 ha, szőlő 56 ha, egyéb terület 58 ha. A termőterületek vastag lösztakarója humuszban gazdag, amely kedvez a szőlőkultúráknak. A település jellegzetesen szalagtelkes, a patak vonulatát követve észak-déli irányban terjed. A település földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően infrastrukturális szempontból igen kedvező helyzetben van. Mind autóval, mind tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető, így a munkavállalók, illetve a tanulók viszonylag könnyen juthatnak el munkahelyükre, illetve a képzést nyújtó intézményekbe. A településen működő regisztrált vállalkozások száma igen magas. Számuk az utóbbi időben számottevően nem változott, azonban az általuk fizetett iparűzési adó jelentős mértékben csökkent. Ebben a tendenciában tükröződik a gazdasági válság hatása. A településen egy vegyes háziorvosi körzet került kialakításra, betöltetlen praxis nincs. A háziorvos naponta rendel. A lakosság fekvőbeteg, illetve szakorvosi ellátását mohácsi, illetve pécsi egészségügyi intézmények látják el. A védőnői szolgálat kiépített. A gyermekeket ellátásáról egy védőnő gondoskodik helyben, Szajk település mellett Versendet is ellátja. Várandós és csecsemő tanácsadást hetente két alkalommal van. A település lakosságának fogászati ellátását a bólyi fogorvosi körzetben biztosított bólyi fogorvosi rendelőben. A rendelési időn túli hétközi-hétvégi orvosi ügyeletet Bóly település biztosítja. Szajkon egy fiókpatika működik. A roma közösséget érintő problémák tekintetében Szajk község eltér az országos, megyei és környező települések átlagától évi népszámlálás során 5, a évi népszámlálás során 8 személy vallotta magát roma származásúnak a településen, összlakosság mindössze 0,94%-a. Ebből adódóan az országosan felmerülő problémák, melyek a roma közösséghez köthetők, nem jelentkeznek olyan mértékben, vagy egyáltalán nem is fordulnak elő a településen. A községben a roma lakosság szétszóródva él, így etnikai szegregáció nem tapasztalható. 21

22 Helyi esélyegyenlőségi programjában Szajk a következő főbb intézkedéseket jelöli meg: A problémák beazonosítása A településen élő nyilvántartott álláskeresők több mint 50%-a tartósan munkanélküli. A kedvezőtlen szociális körülmények között nevelkedett gyerekek felnőtt korban nagy valószínűséggel újra termelik a szociális problémákat. Az adósságállomány újratermelődése. A lakosság egészségi állapota jelentős mértékben meghatározza a gazdasági aktivitást. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kevesen veszik igénybe, A felgyorsult világ veszélyei. Az intézkedés tartalma Közfoglalkoztatás továbbfolytatása, kiterjesztése. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat által szervezett programok. Öntevékenységre való nevelés, háztartásvezetési tanácsadás, használt-ruha börze. Sportprogramok szervezése, egészségterv elkészítése. Szülők tájékoztatása. A 3-18 év közötti korosztály felvilágosítása a szenvedélyekről (drog, alkohol, bűnözés stb.) és következményeikről. A családok működését befolyásoló és akadályozó okok miatti veszélyeztetettség. A generációk közötti kapcsolat nehezített. Szociális szolgáltatások köre Szabadidős programok és előadások szervezése, önismereti órák az iskolában Generációk közötti kommunikáció erősítése. A már meglévő szociális szolgáltatások működésének biztosítása. Túlterheltség miatt kialakult rossz egészségi állapot. A gyes-ről, gyed-ről visszatérők hátrányos helyzetben vannak a munkaerőpiacon A településen fogyatékkal élő emberek, fogyatékos gyermeket nevelő szülők kommunikációs lehetőségei korlátozottak Az akadálymentes környezet a településen nem 100%-os Sportprogramok szervezése. Részmunkaidős foglalkoztatás kialakítása. Önsegítő csoportok kialakítása, azokhoz való csatlakozás biztosítása. A fizikai környezetben található, valamint az infokommunikációs akadályok megszűntetése. Lakókörnyezet akadálymentesítését támogató programok kidolgozása 22

23 A fogyatékkal élő emberek problémái a lakosság számára nem egyértelműek. Közös programok szervezése Szederkény Község Önkormányzata A település Baranya megyében az 57. számú főút mentén Pécs és Mohács között a Karasica patak jobb és bal partján egy völgyben helyezkedik el. Közúton és tömegközlekedéssel jól megközelíthető. A község összes területe 1432 ha, ebből belterület 122 ha, 650 lakóház ad otthont 1870 főnek. A lakosság 70 %-a mezőgazdaságból, azon belül szőlőtermesztés és borkészítésből próbál plusz jövedelemre szert tenni. Szerencsére a község természeti adottságai, elsősorban termőtalaja és éghajlata kiemelkedően jó feltételeket biztosítanak ehhez. A falu éghajlatát tekintve szubmediterrán klímahatás alatt áll, a Földközi tenger felől érkező enyhe, páradús légtömegek, valamint a Mecsek védő övezetének hatása miatt, enyhe a tél, korai a tavasz, meleg a nyár, hosszú az ősz, kiemelkedően magas a napsütéses órák száma. A csapadékmennyiség általában bő és egyenletes eloszlású. Szederkényről elmondható, szorgalmas, igyekvő emberek lakják. A szederkényi emberek büszkék a falujukra, folyamatosan szépítik, ápolják lakóhelyüket. A munkanélküliek száma nem számottevő, helyben 450 fő dolgozik, 300 fő pedig ingázik. A vállalkozók száma 127, ezen belül részvénytársaság 4, betéti társaság 14, építési vállalkozás 8, a többi egyéni vállalkozó (kereskedők, szolgáltatók, kisiparosok). A legnagyobb foglalkoztatást nyújtja az ODW Elektrik Kft. külföldi érdekeltségű üzem, ahol 360 főt foglalkoztatnak. A község lakóinak száma az utóbbi években kis mértékben, de folyamatosan emelkedik. Helyi esélyegyenlőségi programjában Szederkény a következő főbb intézkedéseket jelöli meg: A problémák beazonosítása A szegénység megelőzése, hatásának mérséklése Hátrányos helyzetek generációkon keresztüli átöröklődése Lakossági adósságállomány újratermelődése A roma népesség hátrányos helyzetének csökkentése Az intézkedés tartalma Helyi foglalkoztatási eszközök alkalmazása Szociális, gyermekjóléti, képzési szolgáltatások bővítése Az állampolgárok életminőségének folyamatos vizsgálata, szükséglet alapú szolgáltatások szervezése Komplex programok bevezetése 23

24 Települési állampolgárok egészségügyi állapota rossz A romákra vonatkozó adathiány Romákkal szembeni diszkrimináció Digitális írástudás hiánya Egységes fogalomrendszer hiánya A köznevelési rendszer átalakítása Veszélyeztetettségi tényezők kialakulásnak megelőzése, hatásuk enyhítése Települési demográfiai mutatók alapján csökken a gyermekek száma Kérhető ellátásokról információhiány Magas az egyedül élők aránya Morbiditási statisztika adatai nem jók Idősek gyakran válnak áldozattá Nemzedékek közötti kapcsolat nehézsége Társadalmi sztereotípiák eloszlatása Magas a tartós munkanélküliség aránya Gyermekét egyedül nevelő, vagy több gyermeket nevelő család esetében a szegénység kockázata magas. A TGYÁS, GYES-ről való visszatérés a munkaerő piacra mérsékli a szegénység kialakulásának kockázatát A magányérzet kialakulásával nemcsak az anya mentális állapota lehet rosszabb, családi konfliktushoz is vezethet A fogyatékkal élők számára az elszigeteltség hatásának enyhítése Az akadálymentes környezet aránya nem 100%- Szociális és egészségügyi szakemberek együttműködése Kezdeményezés Nyilvánosság erősítése Szolgáltatások bővítése Rendszeres szakmai találkozók Új módszerek, eljárások Programok szervezése, szakemberek képzése Feltöltöttségi, kihasználtsági mutatók vizsgálata Szülők tájékoztatása Szociális, közművelődési szolgáltatások bővítése Szociális, egészségügyi, sport szolgáltatások bővítése Tájékoztatás és megelőzés, közbiztonság javító intézkedések Generációs programok szervezése Nyilvánosság eszközeinek bővítése Képzési programok körének szélesítése Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások során célzott támogatások körének kialakítása Gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmények működtetése, önkormányzat gazdasági helyzetének figyelembevételével az ellátás költségeinek átvállalása Szabadidős programok szervezése, igény szerinti bővítése, zöldterületek tervszerű felújítása A kommunikáció színterének bővítése, elérhetővé tétele Akadályok folyamatos, ütemezett megszüntetése 24

25 os A pszichiátriai problémákkal küzdő, illetve a szenvedélybetegségben szenvedő (alkohol, drog) emberek száma egyre nő Az egészségügyi prevenciós szolgáltatásokat, a szűrővizsgálatokat a mozgásukban erősen korlátozott személyek kevésbé veszik igénybe. Ellátásukban résztvevő civil szervezetek bevonásával elemzések készítése, problémáik feltárása, életminőségüket javító intézkedések bevezetése Segíteni, hogy a fogyatékkal élők is minél nagyobb számban részt vegyenek az egészségügyi szűrővizsgálatokon 1.8. Töttös Község Önkormányzata Töttös község Baranya megyében, a Mohácsi kistérségben, Mohácstól délnyugatra, Bóly és Bezedek között található. A település földrajzi elhelyezkedéséből adódóan infrastrukturális szempontból igen kedvezőtlen helyzetben van. Mind autóval, mind tömegközlekedési eszközzel nehezen közelíthető meg, ebből adódóan a munkavállalók, illetve a tanulók csak nehezen juthatnak el munkahelyükre, illetve a képzést nyújtó intézményekbe. A kedvezőtlen gazdasági, társadalmi hatások ellenére a település az utóbbi években meg tudta tartani lakosságát, nagyjából 570 és 590 fő között ingadozott. Az óvoda helyben működik, az általános iskola Bóly városában, ahova az intézmény iskolabusza szállítja a gyerekeket. A gyermekek, idősek, illetve fogyatékkal élők ellátása érdekében a település társulásokban vesz részt, melyeknek gesztor települése Bóly. A községben, helyben hetente két alkalommal rendel mind a felnőtt, mind a gyermek körzeti háziorvos. A többi hétköznapon Bóly településen vehetik igénybe az ellátását a lakosok. Egy védőnő látja el a településen élő gyermekek egészségügyi gondozását. A fekvőbeteg, valamint szakorvosi ellátást Mohácson, illetve Pécsett veheti igénybe a település lakossága. A legtöbb regisztrált munkanélkülit a szakmunkás bizonyítvánnyal és a nyolc osztállyal rendelkezők teszik ki. A regisztrált munkanélküliek körében a felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma alacsony. A jelen-legi közfoglalkozatási rendszer lehetőséget teremt a 8 osztályos vagy az alatti végzettséggel rendelkezők számára is. A közfoglalkoztatások során a foglalkoztatott nők száma alacsonyabb, mint a férfiaké. Ez az önkormányzati munka jellegéből adódik. Gyakoribb a településtisztasági feladatok, a festések, mázolások, zöldterületkarbantartás, ami inkább a férfiak számára biztosít lehetőséget. A közfoglalkoztatásban résztvevő alacsony iskolai végzettségű nők főleg parkosításban, takarításban hivatalsegédi feladatokban vállalhatnak szerepet. A roma közösséget érintő problémák tekintetében Töttös község eltér az országos, megyei és környező települések átlagától évi népszámlálás során 6, a évi népszámlálás során 4 személy vallotta magát roma származásúnak a településen, összlakosság mindössze 0,67%-a. 25

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítették (2004.) Kovács Antalné, Léderer Kinga, Löffler Tamás A 2006. évi felülvizsgálatban közreműködtek: Dr. Bácsai Márta, Benyes Rita, Löffler

Részletesebben

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0065 számú "Hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségét támogató programok a Mosonmagyaróvári Járásban" c. projekt JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV Pályázó: Mosonmagyaróvár Város

Részletesebben

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 BEVEZETÉS A helyi Szociális Szolgáltatástervezési koncepció eleget tesz a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Ináncs Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Ináncs Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Ináncs Község Önkormányzata 2016. Türr István Képző és Kutató

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018. 2013.május 27. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV CIGÁNDI JÁRÁS 2015. Készült az ÁROP 1.A.3-2014-0116 program keretében 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 AZ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERVBEN FOGLALTAK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES

Részletesebben

(Képviselő-testület 2015. november 18-i ülésére)

(Képviselő-testület 2015. november 18-i ülésére) Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Kiskunhalasi Járás Esélyteremtő Programterv, ÁROP-1A.3-2014-2014-0089 Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Kiskunhalasi járásban

Részletesebben

Környezet állapota. Közlekedési hálózat helyzete

Környezet állapota. Közlekedési hálózat helyzete Környezet állapota A telep kertvárosias lakóterület, jobbára gondozott házakból áll. 334 db családi ház található az akcióterületen, melyek az 1970-es, 1980-as években épültek. További éületek: Közösségi

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Kisújszállás Város Önkormányzata 2013. június 1. felülvizsgálat 2014. október 2. felülvizsgálat 2015. augusztus Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A program háttere... 3 A program

Részletesebben

SZÉCHENYI TERV MAGYARORSZÁG MEGÚJUL MAGYA RY PROGRAM. Helyi Esélyegyenlőségi Program Paks Város Önkormányzata. 2015. október

SZÉCHENYI TERV MAGYARORSZÁG MEGÚJUL MAGYA RY PROGRAM. Helyi Esélyegyenlőségi Program Paks Város Önkormányzata. 2015. október 4, ~~ ÁR0P-i.1.16-2012-2012-0001 4 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának TKLCI biztosítása ÚJ SZÉCHENYI TERV Helyi Esélyegyenlőségi Program Paks Város Önkormányzata a 2015. október Türr

Részletesebben

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások - helyzetértékelés - 2011. március Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet Országos Szolgáltatás-módszertani Koordinációs Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. május 31-én tartandó ülésének 2. számú Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 366/2007. Kth Önkormányzati feladat-ellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata ĺ ú á á áľ á ľ ú á á á é ĺĺ Ż ł łł ő ľ é ĺ ú á á áľ ľ á é ő ü ú ü é é ľ á é ő é ľ á á Ú Ę é ł é é ü ł é á á ź á ő ľľć ł ćł Ü é é ő ĺ ü ľ á ő ó é é ő é ő á á ó ľó é é ĺ é ő í á áľó ó ó Ż é ö é á á éľ é

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 92/2005. (IV.27.) számú h a t á r o z a t a Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáráról A Közgyűlés Az Önkormányzat

Részletesebben

TÉRSÉGI ESÉLYEGYENLŐSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK ÖSSZEHANGOLÁSA A MOHÁCSI JÁRÁSBAN

TÉRSÉGI ESÉLYEGYENLŐSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK ÖSSZEHANGOLÁSA A MOHÁCSI JÁRÁSBAN ÁLLAMREFORM OPERATÍV PROGRAM TÉRSÉGI ESÉLYEGYENLŐSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK ÖSSZEHANGOLÁSA A MOHÁCSI JÁRÁSBAN KÓDSZÁM: ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0115 1. A Mohácsi Járás A Mohácsi Járás települései földrajzilag egymással

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Összeállította: Fatérné Rothbart Mária Gyámügyi Iroda, irodavezető Juhászné Végi Edit

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 198/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. JÖVŐKÉP...3 1.1. A jövőképet befolyásoló folyamatok...3 1.2. A jövőkép

Részletesebben

2. melléklet. Egészségfejlesztési Intézkedési Terv 2012. évre. Intézkedések, programok

2. melléklet. Egészségfejlesztési Intézkedési Terv 2012. évre. Intézkedések, programok 2. melléklet Egészségfejlesztési Intézkedési Terv évre Szervezet, intézmény megnevezése (felelős) Városi Egészségfejlesztési Munkacsoport Védőnői szolgálat Védőnői szolgálat Intézkedések, programok Helyi

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Járási Esélyteremtő Programterv (JEP) TARTALOMJEGYZÉK

Járási Esélyteremtő Programterv (JEP) TARTALOMJEGYZÉK Járási Esélyteremtő Programterv (JEP) TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 ÁROP-1.A.3.-2014 pályázat célkitűzése... 3 Együttműködő partnerek... 5 Elvárt eredmények... 8 Jogszabályi háttér... 10 Miskolc Járás

Részletesebben

Pécsvárad szociális helyzete

Pécsvárad szociális helyzete Pécsvárad szociális helyzete A település lakónépességének aktuális szociális és egészségügyi helyzete, állapota, a változások tendenciái az Önkormányzat számára, - mint tudatos döntéseivel a település

Részletesebben

2015. A Zalaegerszegi Járás Esélyegyenlőségi Fejlesztési Programja

2015. A Zalaegerszegi Járás Esélyegyenlőségi Fejlesztési Programja 2015. A Zalaegerszegi Járás Esélyegyenlőségi Fejlesztési Programja Tartalom HELYZETELEMZÉS... 3 A Zalaegerszegi járás bemutatása... 3 I.1. Területi jellemzők... 3 I.1.2. Demográfiai jellemzők... 5 I. 1.3.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Képviselő-testületének 2014. május 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Az előterjesztés szöveges része

Az előterjesztés szöveges része Az előterjesztés szöveges része A Magyar Tudományos Akadémia Gyermekprogram Irodája Ferge Zsuzsa akadémikus vezetésével kidolgozta és 2006 márciusában szakmai vitára bocsátotta a Gyermekszegénység elleni

Részletesebben

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS Pályázó: Tét Város Önkormányzata Készítette: BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft. Alvállalkozó: Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ A Szolgáltatástervezési koncepciót a Képviselőtestület 500/2004./XI.ÖK/XII.15./ sz. határozatával elfogadta. Budapest, 2004. december

Részletesebben

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010.

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. - 1 -.. napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. Tisztelt Képviselő-testület! Kapuvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.

Részletesebben

Csongrád Megyei Önkormányzat

Csongrád Megyei Önkormányzat Csongrád Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2008. Készítette: Majláthné Lippai Éva Közreműködtek: Hivatal munkatársai: Makhult Zoltán Szekeresné dr. Makra

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2016.április 29-i ülésére

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2011-2021

Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2011-2021 Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2011-2021 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. AZ ÖNKORMÁNYZATOK IFJÚSÁGPOLITIKAI FELADATAI... 4 1.1.1. Európai Ifjúságpolitika...4 1.1.2. Nemzeti

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2015. december Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2015. évi felülvizsgálata... 2 A HEP Felülvizsgálat

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(IV.28.) határozata falugondnoki szolgálat bevezetéséről és szakmai program

Resznek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(IV.28.) határozata falugondnoki szolgálat bevezetéséről és szakmai program Resznek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(IV.28.) határozata falugondnoki szolgálat bevezetéséről és szakmai program jóváhagyásáról Resznek Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2016. május 11. napján tartandó Képviselő-testületi Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens ülésre. Tárgy: Átfogó értékelés

Részletesebben

Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program

Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés 3 A település bemutatása 3 Értékeink, küldetésünk 6 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ, Fióka Család- és Gyermekjóléti Központ, Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája, Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat

Részletesebben

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE

Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKEK ALTERNATÍV NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok... 3 2. A Gyermekek Alternatív

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/25576-4/2013. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

Hodosán Róza. Tízéves a szociális törvény

Hodosán Róza. Tízéves a szociális törvény Hodosán Róza Tízéves a szociális törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III. törvény és annak változásai Magyarország 1976-ban csatlakozott a Gazdasági, Szociális és

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fényeslitke Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fényeslitke Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Fényeslitke Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 3 Célok... 4

Részletesebben

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja Sokorópátkai Általános Iskola Pedagógiai Programja "Meg kell tanítanunk mindenkit a látásra, hogy jobban örüljön a hársfa kibontakozásának. Meg kell tanítanunk az embert a világ végtelen gazdagságának

Részletesebben

Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk:

Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk: Tartalom Tartalom... 1 Bevezető... 2 Nevelési terv... 8 1. Alapelvek, célok, értékek... 11 2. Nevelési feladatok... 15 2.1. Személyiségfejlesztés... 15 2.2. Az intellektuális szükségletek kialakítása,

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5.

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. OM:203055 Kollégium Pedagógiai Programja 2015 0 Bevezetés A

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program Budakeszi Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Készítette: dr. Kovács Anikó Maus Anna Bálega János Mentorálta: Budácsik Rita Császár Rozália Budakeszi, 2015. Tartalom I. Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat Vép

Gyermekjóléti Szolgálat Vép Gyermekjóléti Szolgálat Vép Szakmai program 2013. június Tartalomjegyzék I. A szolgáltató, intézmény neve, székhelye, telephelye... 3 II. Az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői... 3

Részletesebben

IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2015. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6.

IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2015. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6. IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY S Z A K M A I P R O G R A M J A 2015. Hatályos: 2015. október 13. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6. intézményvezető

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 81-23/2015.

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 81-23/2015. Ikt.sz.: 81-23/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25. napján (csütörtök) du. 16 00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

MUNKAANYAG Dévaványa Város Esélyegyenlőségi Program

MUNKAANYAG Dévaványa Város Esélyegyenlőségi Program MUNKAANYAG Dévaványa Város Esélyegyenlőségi Program 2010. 1 Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 1. Általános elvek... 8 2. Helyzetelemzés... 9 2.1 Településünk általános jellemzői... 9 2.2 Foglalkoztatás...10

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZAKÉRTŐ SZAKVÉLEMÉNY 1. ADATOK Tárgy: Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény szerinti esélyegyenlőségi program véleményezése 1 Szakértő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése. 9. NAPIREND Ügyiratszám: 4/ 1637/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére. Bognár Judit intézményvezető

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére. Bognár Judit intézményvezető Budakalász Város Polgármestere 61/2013.(IV.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére Tárgy: Javaslat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA.

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. BEVEZETŐ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 99. évi III. törvény /Szoc.tv./

Részletesebben

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2011.

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2011. Ügyiratszám: 4441-4/2010. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2011. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bevezetés Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

;Ut 2. s:zámú előterjesztés

;Ut 2. s:zámú előterjesztés Budapest FŐváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ;Ut 2. s:zámú előterjesztés Előterjeszt és a Humánszolgáltatási Bizottság részére a "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány 2014. évi

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Ikt. sz.: 2022/2011. Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves

Részletesebben

Pedagógiai Program (Nevelési Program)

Pedagógiai Program (Nevelési Program) Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Pedagógiai Program (Nevelési Program) BEVEZETŐ AZ ISKOLA MOTTÓJA: A sport megtanít arra, hogyan lehet győzni és emelt fővel veszíteni. A sport

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja Tatabányai Egyesített Bölcsődék 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja A nevelésben a kisgyermekkor sokkal fontosabb a következő éveknél. Amit ez a kor elront,

Részletesebben

Pusztamiske Község Önkormányzata

Pusztamiske Község Önkormányzata Pusztamiske Község Önkormányzata SZAKMAI PROGRAM Falugondnok 2015. Fenntartó: Pusztamiske Község Önkormányzata A feladatot ellátó szerv neve, székhelye: Pusztamiske Község Önkormányzata Telephelye: 8455

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! B E S Z Á M O L Ó a Szécsény - Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról, a Városi Gyámhivatal munkájáról és a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól Készült:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Demográfiai helyzet... 4 Gazdasági helyzet... 6 Társadalmi helyzet... 7 Értékeink,

Részletesebben

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2013-as évről

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2013-as évről A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Beszámoló a 2013-as évről 1 Tisztelt Képviselő testület! A beszámoló 2013. január 01.- 2013. december 31. napja közötti időszak

Részletesebben

Kistérségi tervdokumentum

Kistérségi tervdokumentum I. Helyzetelemzés Kistérségi tervdokumentum Gazdasági helyzet A térség alacsony lakosságszáma nem képez elegendő gazdasági potenciált ahhoz, hogy jelentősebb vállalkozások megtelepedjenek a területén,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC II. Határozati javaslat melléklete BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC 1. Bevezetés A gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért

Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért munkaerő-piaci program PROGRAMTERV PÉCS, 2011. Tartalom Tartalom... 2 Projektkezdeményezés... 3 1.1. A projekt

Részletesebben

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II.

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. dr. Katonáné dr. Pehr Erika PTE-ÁJK c. egyetemi docens GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. OKTÓBER 15. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi,

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2016. január 01.

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2016. január 01. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2016. január 01. Tartalomjegyzék 1. Az intézményre vonatkozó adatok 3. oldal 2. Az ellátottak köre és az ellátási terület

Részletesebben

IZSÁK VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA

IZSÁK VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA Izsák Város Önkormányzata IZSÁK VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA 2015. szeptember 15. Izsák 1. Bevezetés 1. Jogszabályi háttér Magyarország Alaptörvénye szerint vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló

Részletesebben

ASZÓD VÁROS FENNTARTHATÓSÁGI TERVE 2011.

ASZÓD VÁROS FENNTARTHATÓSÁGI TERVE 2011. ASZÓD VÁROS FENNTARTHATÓSÁGI TERVE 2011. Elfogadva Aszód Város Képviselő-testületének 154/2011 (VI.30.) számú Ökt. határozatával. Készítette Pálinkás Csilla műszaki irodavezető 2 TARTALOM TARTALOM...2

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

PÉCHY MIHÁLY ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA Egészségfejlesztési program 2013.

PÉCHY MIHÁLY ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA Egészségfejlesztési program 2013. PÉCHY MIHÁLY ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA Egészségfejlesztési program 2013. 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 Helyzetkép... 4 1.1.1 A magyar lakosság életkilátásai... 4 1.1.2 Ami a számok mögött van...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. VASASSZONYFA Község Önkormányzata. 2013. november 12. Felülvizsgálva: 2015. november 30.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. VASASSZONYFA Község Önkormányzata. 2013. november 12. Felülvizsgálva: 2015. november 30. Helyi Esélyegyenlőségi Program VASASSZONYFA Község Önkormányzata 2013. november 12. Felülvizsgálva: 2015. november 30. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Pedagógiai program 7. sz. melléklet EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM. Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató

Pedagógiai program 7. sz. melléklet EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM. Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató Pedagógiai program 7. sz. melléklet EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 2015 Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató Tartalomjegyzék 1. EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM... 3 1.1. Az iskola egészségnevelési szemlélete...

Részletesebben

1. Vezetői összefoglaló Terjedelme: legfeljebb 2 oldal. 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 1.2 Főbb célkitűzések

1. Vezetői összefoglaló Terjedelme: legfeljebb 2 oldal. 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 1.2 Főbb célkitűzések 1. Vezetői összefoglaló A Vezetői összefoglaló a HVS felülvizsgálati folyamatának és tartalmának rövid összegzése. Felidézi a HVS hez megfogalmazott Jövőképet, majd röviden indokolja a felülvizsgálat szükségességét,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pusztamagyaród Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pusztamagyaród Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Pusztamagyaród Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaszó Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaszó Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Kaszó Községi Önkormányzat 2013-2018 1 2 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Egyeztetési dokum entáció: 2015. május 26. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Készült a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának megbízásából 2015. május C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata tanyagondnoki szolgálatának szakmai programja (3.mód.)

Kerekegyháza Város Önkormányzata tanyagondnoki szolgálatának szakmai programja (3.mód.) Kerekegyháza Város Önkormányzata tanyagondnoki szolgálatának szakmai programja (3.mód.) Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata DEBRECEN 2015 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 5 II. Helyzetkép 8 1. Debrecen város helyzetét bemutató

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Települési Esélyegyenlőségi Program 2012 1. BEVEZETÉS A mindenki számára egyenlő esélyeket biztosító társadalom megköveteli a társadalmi érvényesülést gátló akadályok elmozdítását,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Derecske Város Önkormányzata Derecske, 2015. december 10. Tartalom Tartalom... 2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

KIVONAT. A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 19-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 19-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből. KIVONAT A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 19-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes. Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.:

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2013. (V. 22.) KT. sz.

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. Nevelési és pedagógiai programja

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. Nevelési és pedagógiai programja A Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium Nevelési és pedagógiai programja Békéscsaba 2013. 1 Tartalomjegyzék Bevezető Jogi státus alapító okirat; 1. számú melléklet Az iskola nevelési programja Az

Részletesebben

Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről

Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Főigazgatója által 2009. március 18-án kiadott szempontok alapján a

Részletesebben

Idősek Klubja Szakmai Programja

Idősek Klubja Szakmai Programja Városi Gondozási Központ 9970 Szentgotthárd Arany János u. 1. Idősek Klubja Szakmai Programja 2013. 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Városi Gondozási Központ bemutatása A Városi Gondozási Központ, mint integrált

Részletesebben

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény. esélyegyenlőségi terve a tanulói részére

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény. esélyegyenlőségi terve a tanulói részére Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény esélyegyenlőségi terve a tanulói részére 2011. október 1. 2013. szeptember 30. közötti időszakra 2011. 1 Bevezetés A hazai közigazgatási rendszer korszerűsítésének

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális FIGYELMEZTETÉS!!!! Tisztelt Olvasó! Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a fontosabb szociális, gyermekvédelmi, társadalombiztosítási, stb. jogszabályok alábbi ismertetése tájékoztató jellegű és folyamatosan

Részletesebben

V. fejezet A kollégium nevelési programja. I. Bevezetés

V. fejezet A kollégium nevelési programja. I. Bevezetés V. fejezet A kollégium nevelési programja I. Bevezetés 1. Pedagógiai programunk összeállítását a Köznevelési törvény 17. -a írja elő. A Kollégiumi nevelés országos alapprogramja összhangban a Köznevelési

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől I. 2-72/2008. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai

Részletesebben