V. fejezet A kollégium nevelési programja. I. Bevezetés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V. fejezet A kollégium nevelési programja. I. Bevezetés"

Átírás

1 V. fejezet A kollégium nevelési programja I. Bevezetés 1. Pedagógiai programunk összeállítását a Köznevelési törvény 17. -a írja elő. A Kollégiumi nevelés országos alapprogramja összhangban a Köznevelési törvénnyel megalapozza és kijelöli a szakmai fejlesztés irányait, valamint meghatározza a közoktatási kollégiumok nevelési alapelveit. A kollégium programja igazodik az iskola pedagógiai programjához, magában foglalja az elmélet és a gyakorlat adta lehetőségeket. Megfelel a jogszabályok által előírt tartalmi és szerkezeti kritériumoknak és részletes helyzetfeltárásra építve, határozza meg a kollégiumi nevelés alapelveit, célkitűzéseit, követelményeit, feladatait, a tevékenység-, és az eszközrendszert, valamint az ellenőrzés és az értékelés rendszerét. 2. A társadalmi változások nemcsak a rendszer, hanem az emberek szemléletében is változásokat, módosításokat idéztek elő. Az emberi értékek folyamatosan változnak, és ez magában hordozza a gondolkodás és a szemléletmód megváltozásait is. A magyar iskolarendszer is átalakulásban van, a szülők és a tanulók is véleményt nyilváníthatnak az oktató-nevelő munkát meghatározó alapdokumentumok kialakításánál. Az alapprogram azokra a hazai és európai nevelési értékekre és haladó hagyományokra épít, amelyek megalapozták a jelenlegi magyarországi kollégiumi nevelést, különös tekintettel a humanista, nemzeti, közösségi értékekre, továbbá a tehetséges tanulók kiválasztásában és gondozásában, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásában, az esélykülönbségek csökkentésében, a kultúraközvetítésben betöltött szerepükre. Felhasználja - többek között a pedagógiai, pszichológiai, szociológiai tudományok korszerű kutatási eredményeit. Figyelembe veszi a Magyarország által aláírt nemzetközi szerződésekben, egyezményekben vállalt kötelezettségeket, a gyermekek nevelésével, oktatásával és védelmével összefüggő törvényeket, jogszabályokat. A kollégiumban folytatott nevelési és tanítási alapelveket át kell tehát fogalmaznunk, és új tartalommal kell megtölteni azokat az általános emberi értékeket és a tudást, ami nélkül a jövő társadalma sem létezhet. Pedagógiai programunk vállalja az iskolai, valamint kollégiumi nevelés összehangolását. Szemléletében és nevelési céljaiban igyekszik alkalmazkodni társadalom és a kor elvárásaihoz, egységesíteni a múlt megőrzendő értékeit és a mai ifjúság szükségleteit. Szervezeti struktúrája, nevelési folyamata, cselekvésrendszere hatékonyan törekszik a pedagógiai programban megfogalmazott célok megvalósítására. A nevelési program összeállításánál alapul vett jogszabályok, dokumentumok, szempontok évi CXC. törvény a köznevelésről évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről

2 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet Az iskolai pedagógiai program, minőségirányítási program 59/2013. EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról hagyományok, lehetőségek tanulói igényfelmérés II. Helyzetelemzés A kollégium neve: Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Székhely: 9028 Győr, Régi Veszprémi u Telefon/fax: 96/ cím: Szervezése: iskolával egybe szervezett Alakulása: Az iskola és a kollégium fenntartója: Földművelésügyi Minisztérium Kollégiumunk iskolánkkal közös irányítás alatt működik. 1. Személyi feltételek: A kollégiumban a nevelési feladatokat egy fő kollégiumvezető mellett ötfős nevelőtanári testület látja el. A nevelőtestület tagjai a törvényben meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkeznek. A nevelőtanároktól elvárás a rendszeres önképzés, a korszerű szakmai ismeret, empátia, a pedagógiai kommunikáció, a tanulók iránti tisztelet, bizalom és szeretet. Egyéniségével, műveltségével, életmódjával, megjelenésével példaként szolgál a tanulók számára. A tanárok közül négyen csoportvezetői feladatokat is ellátnak. A csoportok kialakítása során a hasonló életkort, képzési irányt vesszük figyelembe. A helyettesítést az iskola tanárai végezhetik. A 326/2013. Kormányrendelet 4. melléklete 50 tanuló fölött 1 fő ápoló finanszírozását irányozza elő, számunkra jelenleg ez nem biztosított. 2. Tárgyi feltételek: Iskolánk koedukált kollégiumot üzemeltet. Az Alapító Okirat a kollégiumi férőhelyek számát 85 főben állapította meg. Ezzel szemben a tényleges férőhelyszám 102 fő. Ez az alábbiak szerint áll rendelkezésre: a háromszintes épületben a földszinten, és a második emeleten tíz szoba áll a lányok rendelkezésére, míg az első emeleten hét szoba áll a fiúk rendelkezésére, szobánként öt hat - hét ággyal. Az elhelyezések azért alakultak így, mert a lány tanulók létszáma több éve közel duplája volt a fiúkénak. A kollégiumi létszám

3 2014/2015-ös tanév elején 78 fő. A tanulást hat tanterem segíti, melyek délután tanulószobaként működnek, mindenkinek biztosítva a megfelelő tanulási feltételeket. Az 1972 óta működő épületben fűtés- és világításkorszerűsítést végeztek a tanévben, de ezen kívül komolyabb felújítás nem történt, ami a vizesblokkokon, szekrényeken és a járófelületeken, szellőzőkön nagyon meglátszik. Melegítő konyhával rendelkezünk, amellyel biztosítjuk tanulóink napi háromszori étkezését. A sportolásra rendelkezésre áll: füves futballpálya kispályás füves futballpálya bitumenes kézilabdapálya tornaterem A szabadidő aktív eltöltésére rendelkezésre áll még több asztalitenisz, biliárdasztal és több DVD-lejátszó, Hifi-berendezés. 3. Pénzügyi feltételek A kollégium közös pénzügyi irányítású az iskolával. Az anyagi, pénzügyi fedezetet a Földművelésügyi Minisztérium biztosítja. 4. Eszköz- és felszerelésjegyzék: A kollégium az előírt helyiségek közül nem rendelkezik betegszobákkal, mosó- és szárítóhelyiség sincs kialakítva. A bútorzat hiányosságai: nyitott és zárt könyvszekrények a tanulószobákban, cipőtárolók, tükrök szobánként. Nem minden tanulónak jut éjjeli szekrény, éjjeli lámpa. Ágyneműgarnitúrát és ágyneműhuzat-garnitúrát sem tudunk biztosítani. Mindezeket pályázatokon elnyert összegekből szándékozunk folyamatosan pótolni, illetve ha erre az intézmény költségvetése fedezetet nyújt. Hagyományrendszerünk és éves feladattervünk: Kollégiumunk 42 éves fennállása alatt számos hagyomány alakult ki. Évről évre megszervezzük diákjainknak a Mikulás ünnepséget, karácsony előtt a kollégistáknak ünnepi estet rendezünk. Végzőseinktől a kollégiumi ballagás keretében veszünk búcsút, illetve a ballagók a városi rendezvényen is részt vettek. Hagyományosan működik a szabadon választható foglalkozás keretében kézműves szakkör, melyet szakavatott kolléganő, a Népművészet Ifjú Mestere cím birtokosa vezet. A kollégium hagyományainak fejlesztése Hagyomány volt a kollégisták bérletes színházlátogatása, ez sajnos - elsősorban anyagi okok miatt megszűnt, jelenleg egy kiválasztott előadás csoportos megtekintése a célunk. Szeretnénk hagyományt teremteni a várossal ismerkedő sétákból. Érdemes Győrben a fiataloknak a történelmi, művészettörténeti, építészeti emlékeket is megmutatni, hiszen önállóan ők ezeket az értékeket nem látják és találják meg városunkban. Szeretnénk bekapcsolódni a város kulturális életébe, a fesztiválok, a kulturális rendezvények szervezett látogatása is terveink között szerepel. Kiemelt szerepet kap ebben a József Attila Művelődési Ház programja.

4 A kollégium éves programja: Augusztus: Alakuló értekezlet Felkészülés a tanulók fogadására, étkezés megrendelése, feladatok, beosztások, szintek átvétele. Kollégiumi beköltözés. Szülői értekezlet. Szeptember: Tanévnyitó, beilleszkedés Házirend ismertetése Kollégiumi gyűlés. DÖK beindítása, éves munkaterv megbeszélése. Csoport érdekvédelmi képviselők megválasztása Végleges szobabeosztás, szilenciumi, és szokásrend kialakítása. Tanulói ügyeletrend, tisztasági verseny beindítása. Tanulmányi verseny hirdetése Szülői értekezlet a 9. évfolyamon Helyzetfelmérések és elemzések Tanulási módszerekkel való ismerkedés Tanulmányi verseny meghirdetése (értékelés félévenként) Könyvtárral való ismerkedés Szabadon választható foglalkozások meghirdetése Tanév eleji adminisztráció adatlapok, dokumentumok, diákigazolványok Október: Hiányosságok pótlása (adminisztráció, felszerelés) Korrepetálások megtervezése Szülői értekezlet a felsőbb évfolyamoknak Differenciált képességfejlesztés bevezetése Diákotthoni gyűlés Házirend felülvizsgálata, módosítása Diákönkormányzat ötleteinek megvitatása Szabadon választott foglalkozások beindítása Elsőévesek beavatása Tanulmányi helyzet felülvizsgálata Filmklub Faliújság az aradi vértanúk tiszteletére, október 23. November: Könyvtári foglalkozás Felzárkóztatás folytatása Tehetséggondozás beindítása Filmklub Házi versenyek meghirdetése és lebonyolítása Szülői fogadóóra

5 December: Mikulás ünnepség Kollégiumi karácsony Korrepetálások folytatása Háziversenyek folytatása Könyvtári foglalkozás - kézműves Tanulmányi helyzet felülvizsgálata Január: Február: Előkészületek az első félév lezárására Az első félév munkájának értékelése Értékelés (félévi tanulmányi eredmény) Háziversenyek Korcsolyázás Filmklub Kollégiumi gyűlés Könyvtári foglalkozás Filmklub Félév értékelése Szülői értekezlet Differenciált képességfejlesztések átszervezése Háziversenyek Tanulmányi helyzet felülvizsgálata Március: Április: Május: Filmklub Készülés a szakmai versenyekre Kollégiumi gyűlés Faliújság készítése Tanulmányi helyzet felülvizsgálata Könyvtári foglalkozás Filmklub Szülői fogadóóra Diáknap

6 Kollégiumi gyűlés Felkészülés az év végi vizsgákra Felzárkóztatások folytatása Versenyek befejezése, eredményhirdetés Ballagási faliújság készítése Városi kollégiumi ballagás Végzős kollégisták búcsúztatása Iskolai ballagás Június Tanév értékelése és lezárása Tanév végi adminisztráció A nyári gyakorlat szervezésének egyeztetése A kiköltözés szervezése Folyamatos feladataink: - a digitális napló figyelemmel kísérése - pályázatok figyelése - kapcsolattartás a szülőkkel, az iskolával, a védőnővel, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel - DÖK munkájának támogatása Kapcsolatrendszer A kollégium és az iskola kapcsolata A kollégium vezetője rendszeresen részt vesz az iskolavezetőség és a kollégiumi életet érintő alkalmakkor az iskolai munkaközösségek vezetőinek megbeszélésein, ezután tájékoztatja a kollégium nevelőtanárait, az iskolát és a kollégiumot érintő aktualitásokról. A kollégium vezetője és a nevelőtanárok részt vesznek az iskolai értekezleteken, megbeszéléseken. A kollégisták többsége iskolánk tanulója. Tanulási eredményeikről, viselkedésükről napi képet kapunk az osztályfőnökök és tanáraik közvetlen információja alapján. A nevelőtanárok folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a tanulók osztályfőnökeivel, szaktanáraival, és kölcsönösen tájékoztatják egymást a diákok tanulmányi eredményességéről, magatartásáról. A kollégisták jegyeit a csoportvezetők folyamatosan ellenőrzik, betekintve az osztálynaplókba és az elektronikus naplóba. A kollégiumi munka kollektív munka része, amelynek része az iskolai tanár kollégák munkája és igyekezete is. Nélkülük a kollégium nem tudna eredményt elérni, ezért számít iskolai segítségre, hiszen a közös munka eredménye az iskolában is tapasztalható. Illetve a nevelők is jelzik az eredményeket, a gondokat a tanár kollégáknak. Kollégium és a diákönkormányzat kapcsolata

7 Meg kell szervezni, hogy a diákönkormányzat ne csak legyen, hanem funkcionáljon is. A kollégiumban a társadalmi, állampolgári szerepekkel, a demokrácia alapelemeinek tanulmányozásával folyamatosan kell foglalkozni. A diákönkormányzatot segítő tanár feladatkörébe tartozik: - összekötő diákság-diák önkormányzat-tantestület között - segíti, támogatja, ha kell, ellenőrzi tevékenységüket - tapasztalatával segíti a szabadidős tevékenység szervezését, lefaragja a szélsőségeket - a tantestületben képviseli a diákok érdekeit - ismernie kell az ifjúságra vonatkozó jogokat, kötelességeket - a tanár nem főnök, hanem segítő. Fontos a jó együttműködés, amely a tanáron és a diákokon múlik. Két évre szóló választással a Diáktanács elnöke látja el a feladatát. Segítőtársai: a szintvezetők és helyetteseik, valamint a szobaparancsnokok. Őket évente választjuk. Feladatukhoz tartozik: A rendezvények megszervezése közösségi kérések beterjesztése. Különféle sportesemények megszervezése. A fegyelmi tárgyaláson a diákok képviselője. A jutalmazásra javaslatot tesznek. A házirend, napirend kialakításánál véleményező szerepük van. Az önkormányzathoz szorosan hozzátartozik a kollégiumi önkiszolgálás. A kollégium és a szülői ház kapcsolata Év elején a kollégiumba való beköltözés alkalmával a kollégium vezetője közös tájékoztatást tart, ahol a kollégium elvárásait, a házirend szabályait a szülőkkel ismerteti. A hátrányos helyzetű tanulók létszámát felmérjük, mind tanulási, mind anyagi segítséget próbálunk részükre adni. Évente négy alkalommal az iskolai szülői értekezletek és fogadónap alkalmával várjuk a szülők érdeklődését. Nevelőink minden héten egy meghatározott órában szülői fogadóórát tartanak. Természetesen rendelkezésre állunk ezen kívül is munkaidőnkben akár személyesen, akár telefonon. Az egész kollégiumot érintő ügyekben a kollégium vezetője rendkívüli szülői értekezletet tarthat. A tanulási, viselkedési problémák esetén, telefonon vagy levélben ( ) értesítjük a szülőket. Az eredményes kollégiumi munka érdekében a nevelőkre sokrétű munka vár, meg kell oldani a tanulók magánéleti, érzelmi és tanulmányi gondjait is. Társadalmi szerep III. A kollégium szerepe A kollégium a közoktatási rendszer szakmailag önálló intézménye. A kollégium együttműködik az érdekelt iskolákkal, figyelembe véve azok pedagógiai célkitűzéseit.

8 A kollégium kiemelt társadalompolitikai szerepe és feladata, hogy a tanulók számára - lakóhelyüktől és szociális helyzetüktől függetlenül - biztosítsa a minőségi tudáshoz történő hozzáférést, így meghatározó jelentősége van az esélyteremtés és a társadalmi mobilitás elősegítésében. A kollégium hármas feladatot tölt be. 1.) Ellátási szinten: Megteremti a lakhatási feltételeket azoknak, akiknek lakhelyük távolsága miatt nem volna lehetősége tanulmányaikat iskolánkban folytatni. Ez esélyegyenlőséget jelent a távolabb élő tanulók számára, biztosítja szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítését. 2.) A tanulók életkorának megfelelő életrendet biztosít, megfelelő biológiai és egészségügyi feltételrendszer megteremtésével. Tevékenysége során kiegészíti a családi és iskolai nevelést, egyben szociális ellátást, biztonságot és érzelmi védettséget nyújt. 3.) Pedagógiai funkció: A kollégiumi nevelés sokrétű feladatkört ölel fel, ezek a tanulás, tanítás, felzárkóztatás, tehetséggondozás, szocializációs, pályaorientációs funkciók, valamint a közösségi szerepek elsajátítása. Elősegíti a társadalmi szerepek tanulását, a diákok önszerveződése során kialakuló "mikro-társadalomban" a közösségi együttélés, az önkormányzó képesség, a döntés és felelősség, a konfliktuskezelés demokratikus technikáinak megismerését, gyakorlását. Támogatást nyújt a sikeres társadalmi beilleszkedéshez a. A nevelés területén: Család-helyettesítő funkció Szocializációs funkció Személyiségformáló funkció Nevelési értékeket közlő funkció b. Az oktatás területén Hátrányos helyzet megszüntetése Szakma megszerzésének elősegítése A jó iskolai teljesítmény feltételeinek megteremtése c. Szabadidős tevékenységek szervezése. A kollégiumi nevelést meghatározó értékek: IV. A kollégium értékrendszere 1.) Az érzelmi élet szempontjából fontos értékek: Szüleik, testvéreik szeretete, tanáraik, szobatársaik, a kollégiumban és környezetükben élő emberek tisztelete, a másság elfogadása. Hazájuk, szülőföldjük, a küldő és befogadó környezet szeretete. Környezetük megbecsülése.

9 Felelősségérzet, felelősségtudat, felelősségvállalás, kötelességtudat, kötelességérzet, kötelesség vállalása önmagukkal, társukkal, barátjukkal, társaikkal, szobatársaikkal, csoportjukkal, kis és nagy közösségükkel szemben. Önismeret, önbizalom, önbecsülés, önfejlesztés, erényeik tudatos erősítése, a hibák kiküszöbölése, önmaguk elfogadása. A kollégista a tanulásban, a kollégiumi munkákban legyen szorgalmas, céltudatos, fejlessze akaratát s egyéb, a jellemét befolyásoló tulajdonságait. Legyen élmény számára az egyéni siker éppúgy, mint csoportja, közössége sikeressége, eredményessége! Legyen képes a konfliktusok feloldására, a lehangolt periódusok, a nehézségek átvészelésére! 2.) Etikai, világszemléleti értékek Az élet, a gyermek, a család védelme, tisztelete, szeretete, az egymáshoz való alkalmazkodás, az illemtudó viselkedés, a tisztességes, az erkölcsös, a becsületes emberi magatartás. Egymás iránti türelem, a segítségnyújtás a bajban, tanulásban, a személyi, a magán- és a közösségi tulajdon tisztelete, etikai, esztétikai, természeti és az ember által létrehozott értékek becsülése, a szülők és a szülők munkájának megbecsülése. A másik nemhez való erkölcsös kapcsolat kialakítása. Szabados, értékvesztett világunkban is arra kell nevelni, hogy az ilyen kapcsolatok tiszták, személyiségépítők legyenek. 3.) A műveltség, a tudás, a tanulás értékként való elfogadása A tanulmányi munka irányítása, megszervezése. Minden kollégistánk a képességeinek megfelelően teljesítsen, optimális legyen a megterhelése, képességei fejlődjenek. Fontos a tehetséges tanulók felkutatása, tehetségük gondozása, alkotóképességük kibontakoztatása, a gyengébb tanulók felzárkóztatása, hiányaik pótlása, segítségnyújtás, Az életpályára való felkészülés, orientáció. 4.) Egészséges életmód A higiénés szokások kialakítása, rögzítése. A fizikai és lelki egészség védelme, a tisztasággal, a tisztálkodással, a takarítással kapcsolatos szabályok betartatása. A rendezett életvezetés, az egészséges bioritmusok kialakítása, a szenvedélybetegségektől való elhatárolódás. A testedzés, sportolás, a szabad levegőn tartózkodás. Italozástól, dohányzástól való tartózkodás. A drogok teljes elutasítása. Fertőző és nemi betegségek ismerete, megelőzése. 5.) Kulturális, művészeti értékek Kulturált magatartás, viselkedés, jó ízlés, megfelelő öltözködési szokások, a kirívó haj- és ruhaviseletek elkerülése, kiegyensúlyozott életvitel.

10 A szabadidő kulturált, a személyiséget gazdagító eltöltése. Értékes könyvek olvasására, tartalmas filmek megnézésére, múzeumlátogatásra, színházlátogatásra szoktatás. Az esztétikai élmény igényének felkeltése, az esztétikum észlelése. Tudatosítani kell növendékeinkben, hogy a természet szépségei, a műalkotások, az irodalmi művek, a filmek, zeneművek a táncok stb. ismerete az általános műveltség része. 6.) A természeti értékek és azok védelme A természet kincseinek védelme minden fiatal kötelessége. A környezet szennyezőivel szemben fellépni kötelesség. A fák, füvek, virágok szeretete, védelme, értékes állatvilágunk féltő őrzése kötelességünk. V. Kollégiumunk célrendszere A kollégiumi nevelés célja A kollégiumi nevelés célja a bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek és módszereinek felhasználásával a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének, tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésének segítése, személyiségének fejlesztése, kibontakoztatása. A kollégiumi nevelés főbb alapelvei: az alapvető emberi és szabadságjogok, a gyermekeket megillető jogok érvényesítése, demokratikus, humanista, nemzeti és európai nevelési elvek alkalmazása; a tanulók iránti felelősség, bizalom, szeretet és tapintat; intellektuális igényesség, kulturált stílus a pedagógus tevékenységében; az alapvető erkölcsi normák betartása; az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vétele; a nemzeti, etnikai kisebbségi azonosságtudat tiszteletben tartása, fejlesztése; építés a tanulók öntevékenységére, önszerveződő képességére; a szülőkkel és a kapcsolódó iskolákkal való konstruktív együttműködés. VI. A kollégium nevelési feladatai A nevelésünket meghatározzák az értékek, melyből magunk számára célokat alakítottunk ki. Ezekből következnek a feladataink, fontos, hogy a feladataink végrehajthatóak legyenek. Lényeges, hogy a feladatokhoz a feltételek meglegyenek, és mindez a tanítási és a tanulók motiváltak legyenek a feladat elvégzésére. A tanulási kultúra fejlesztése Az eredményes és hatékony ismeretszerzés, a megismerési és gondolkodási képességek fejlesztése érdekében a kollégium lehetőséget biztosít arra, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a helyes tanulási módszereket. Napjaink információs áradatában meg kell

11 tanítanunk diákjainkat arra, hogy az internet adta lehetőségeket hogyan kell helyesen használni tudásuk gyarapítása érdekében. Fejleszteni kell növendékeink körében a tanulási ambíciót. A megfelelő szintű tanulási ambíció kialakulásának és fennmaradásának elősegítése a bonyolult nevelési feladatok közé tartozik. Fejlődése megnöveli a tanulási eredményességét és a személyiség fejlődését. Fontos a tanulási motívumok - az érdeklődés, a megismerés és a felfedezés vágyának - fejlesztése, hangsúlyt kell helyezni annak előmozdítására, hogy az ismeretek elsajátítása ne csak kötelességként, hanem igényként is fogalmazódjék meg a tanulókban, s így életprogramjuk részévé váljon a tanulás, ezáltal készüljenek fel az élethosszig tartó folyamatos tanulásra. Felzárkóztatás, a tehetségek kiválasztása és gondozása, a pályaorientáció segítése A kollégium olyan változatos szervezeti és módszerbeli megoldásokat alkalmaz, amelyek segítségével az egyes tanulók közötti műveltségi, képességbeli, felkészültségi, neveltségi különbözőségeket kezelni képes. A kollégium feladata a tanulók képességeinek felismerése, és kibontakoztatásuk segítése. Támogatja a tanulásban elmaradt tanulókat, biztosítja annak esélyét, hogy a választott iskolában eredményesen végezzék tanulmányaikat. Létrehozza a tehetséges tanulók kiválasztására szolgáló rendszerét, segíti a tehetséges tanulókat képességeik továbbfejlesztésében, tudásuk bővítésében. A kollégium - az iskolákkal együttműködve - valamennyi tanulója számára lehetővé teszi az egyes szakmák, hivatások megismerését, segíti a pályaválasztást, illetve a választott életpályára való felkészülést. A közösségi értékrend és normarendszer fejlesztése A kollégium - mint közösségi helyszín - a nevelési folyamat során hangsúlyt helyez a pozitív közösségi szokások és minták közvetítésére, a szociális készségek (empátia, tolerancia, kooperáció, konfliktuskezelés, kommunikációs és vitakultúra, szervezőkészség, stb.) fejlesztésére. Segít az egyén, a csoport, a társadalom kölcsönhatásainak megértését, különös figyelemmel a nemzeti, etnikai kisebbségi és vallási sajátosságokra. Értékátadás funkciójának úgy tud eleget tenni, ha önmaga is szilárd értékrenddel bír. A kollégiumi nevelés folyamatában meghatározó szerepet játszik a pozitív szociális szokások kialakítása, a kollégiumi életrend kialakításával, működtetésével lehet megvalósítani azt a feltételrendszert, amelyben a tanulók biztonságban és jól érzik magukat, mivel a magatartási szabályok átláthatóak, kiszámíthatóak. Fontos a szociális viselkedés alapvető szabályainak, a közösségi együttélés szabályainak elsajátíttatása, a szabálytudat, a döntési szabadság és felelősség, az érdekérvényesítő képesség, a demokratikus viselkedés szabályainak elsajátíttatása. Tanuló közösségeknél, ahol a szocializáció elmarad, utóbb megjelennek személyes kötődés és az érzelmi kapcsolat hiánya miatt hátrányos helyzetűvé váló gyermekek, akik egyéni törődést igényelnek. A kollégiumnak feladata a családi életre (a családtagi szerepekre, a párkapcsolatok kulturált kialakítására, a takarékos és ésszerű gazdálkodásra, stb.) nevelés. E feladatok megvalósításában kiemelt szerepet, és megfelelő teret kap a kollégiumi diák önkormányzati rendszer.

12 Az egészséges és kulturált életmódra nevelés A testi és mentális képességek folyamatos megőrzéséhez és fejlesztéséhez szükséges a megfelelő életritmus kialakítása, az egészséges és kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás, testápolás, a rendszeretet belső igénnyé válása, az ehhez kapcsolódó szokásrendszer megalapozása. A tanulók olyan ismereteket, gyakorlati képességeket sajátítanak el, szokásokat tanulnak meg, amelyek segítik őket testi és lelki egészségük megőrzésében, az egészségkárosító szokások kialakulásának megelőzésében. A nevelési folyamat egyik rendkívül fontos területe az egészséges életmódra nevelés, melynek keretében tanulóink egészségének megőrzésére, védelmére, a helyes táplálkozásra, a higiéniai szabályok betartására, a kiegyensúlyozott életritmus kialakítására, a mentális egészségre, az önművelés és szórakozás egyensúlyának létrehozására kell törekednünk. A káros szenvedélyek (dohányzás, alkohol) kialakulásának megelőzősére fokozott hangsúlyt kell helyeznünk. A kollégium kulturális- és sportélete hozzájárul az egészséges életvitel, a helyes életmódminta kiválasztásához. A kollégium környezettudatos magatartásra neveli a tanulókat, hogy érzékennyé váljanak a környezetük állapota iránt, életvitelükbe beépüljön a környezetkímélő magatartás, egyéni és közösségi szinten egyaránt. Az önismeret fejlesztése, a korszerű világkép kialakulásának segítése A kollégiumon belüli kapcsolat- és tevékenységrendszer szervezésével, ismeretek nyújtásával a nevelés elősegíti, hogy kialakuljanak az önismeret gazdag és szilárd elméleti, tapasztalati alapjai. A természeti és társadalmi ismeretek bővítésével, művészeti élményekkel segíti a világban való tájékozottság, a személyes és szociális azonosságtudat fejlődését. A kollégium kiteljesíti a nemzetünk, nemzeti és etnikai kisebbségeink kultúrájának értékeit, nemzeti, történelmi és vallási hagyományainkat, jellegzetességeinket megismertető iskolai tanulmányokat, ezzel is erősíti a tanulók hazaszeretetét. A világról kialakított képben kiemelt helyet kap az Európához való kötődésünk, az európai kultúrkör. A nemzeti, etnikai kisebbségi tanulók nevelését ellátó kollégium kiemelt feladata az anyanyelvű nevelés, az adott kisebbséghez való tartozás tudatának erősítése, nemzeti, etnikai kisebbségi kultúrájának, nyelvének szokásainak ápolása és fejlesztése. Szabadidő tartalmas eltöltése A szabadidő helyes felhasználása tervszerű pedagógiai tevékenység. Minél változatosabb, színvonalasabb tevékenységek lehetőségeit kell megteremtenünk a kollégiumban. A lehetőségek között válogatva élvezhessék lakóink az aktív pihenést, és ily módon felnőtt korukra is szokásukká váljék a szabadidő igényes és tartalmas eltöltése. Ebben a nevelési folyamatban is jelentős szerepet tölt be a kollégiumi diákönkormányzat. A pedagógiai tevékenység ellenőrzése, értékelése A pedagógiai folyamat elengedhetetlen része, - úgy a tanár, mint a tanuló számára - a folyamatos ellenőrzés, értékelés.

13 Az ellenőrzés és az értékelés révén pontos képet kapunk a nevelési folyamatban meghatározott feladatok teljesítésének szintjéről. Nélkülözhetetlen azért is, hogy a szülők tájékoztatása megfelelő, egyértelmű legyen, illetve a gyermek személyiségfejlődésének, tanulmányi munkájának lényegi elemeire utaljon. Értékelésére többféle módszer kínálkozik. Szöveges, számszerű, illetve kombinált értékelési módszerek. A kiemelt ellenőrzési területet az éves munkaterv tartalmazza, a munkaköri kötelezettségek, a naplók vezetésének ellenőrzése folyamatosan történik. Az ellenőrzési terv elkészítése a kollégiumvezető feladata, az ellenőrzést a kollégium vezetője, valamint szúrópróbaszerűen az iskola igazgatója és általános igazgatóhelyettese végzi. Időszakos összegző értékelés 2 hónap eltelte után történik, valamint szülői értekezlet előtt készül. Az időszakos értékelést a csoportvezető nevelőtanárok készítik el. Hagyományos értékelést a pedagógiai munkáról, a kollégium működéséről félév és tanév végén a kollégium vezetője ad. VII. A kollégiumi nevelés eredményessége A kollégium - a szülővel és az iskolával együttműködve - hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló eredményesen fejezze be tanulmányait választott iskolájában. A tanuló a kollégiumi nevelési folyamat során elsajátítja a társadalomba való beilleszkedéshez és a családi életben, a hivatás gyakorlásában, az állampolgári létben az önálló életvitelhez szükséges alapvető ismereteket, képességeket, értékeket: elsajátítja és követi az alapvető erkölcsi normákat; képes az egészséges és kulturált életmód kialakítására; sokoldalú képzettsége, műveltsége párosul az új ismeretek befogadásának és a folyamatos megújulásnak a képességével; kialakul reális társadalomképe; rendelkezik az önszerveződéshez, a demokratikus érdekérvényesítéshez szükséges képességekkel; tudása versenyképes, önértékelő képességére, szakmai felkészültségére alapozva választ tud adni a szakmai kihívásokra; képes az együttműködésre, az emberi kapcsolatok kialakítására és továbbépítésére; másokhoz való viszonyában toleráns, empátiával rendelkezik, társadalmi szemléletét a szolidaritás jellemzi; ismeri nemzetünk, nemzeti és etnikai kisebbségeink kulturális, történelmi hagyományait. A kollégiumi nevelés eredményességének értékelésekor figyelembe veendő, hogy a nevelési folyamat milyen kiindulási állapotból, milyen feltételek mellett fejtette ki hatását. A kollégiumban a mérés, értékelés rendszeres, hiszen az intézménynek folyamatosan szüksége van információra, melyek az intézeti pedagógiai programban rögzített célokról és feladatokról tájékoztatást adnak. A jövőben ezek gyűjtését, rendszerezését korszerűen és tervszerűen kell elvégezni. A pedagógiai környezet értékelése mellett vizsgálni kell az egyén fejlődését, a szociokulturális tulajdonságok minőségét és ezt értékelnünk kell.

14 A nevelőnek, de magának a tanulónak is fontos, hogy rendszeres visszajelzést, megerősítést kapjon hol tart a fejlődési folyamatban. Vizsgálnunk kell, hogy a tanuló mire képes, mennyire törekszik, mit hogyan tesz. A legfontosabb feladat a tanulmányi munka, eredmény értékelése. Ilyenkor tisztában kell lenni azzal, hogy nemcsak ezt, hanem a tanuló iskolához, tanárához való viszonyát is mérjük. Az a jó gyakorlat, mikor tantárgyanként értékelünk, így a fejlesztés formáit is meghatározhatjuk. Fontos a tanulmányi munka mellett a közösségi munka értékelése, de ne feledkezzünk meg róla, hogy így is a képesség szerinti állapotot értékeljük. Arra kell törekedni, hogy a teljesítményt a tanuló adottságaihoz mérjük. Az értékelés legyen teljes visszajelzés, emeljük ki és dicsérjük a pozitív változásokat, segítsük a hibák kijavítását, az eredmények javításához nyújtsunk segítséget. A neveltséget megbízhatóan a viselkedés folyamatos megfigyelésével lehet ismerni. Hogy a nevelés eredményessége megbízhatóan minősíthető legyen, a következő kérdésekre kell válaszolni: Milyen a kollégium nevelési rendszerének pedagógiai állapota? Különböző tényezők (iskola, otthon, környezet) a jellemző állapot kialakításában milyen módon vesznek részt? Nagyon fontos a tanulói önértékelés is, a kommunikációs zavarok leküzdésében a pedagógusnak döntő szerepe van. Az értékelés típusai: Diagnosztizáló, (fontos a helyzetfelmérés). Normatív (a pedagógia folyamat közben tájékoztat, tehát fejlesztő). Értékelés módszerei: Tájékozódás dokumentumokból (jegyek figyelemmel kisérése, ellenőrző) Tanulmányi eredmények értékelése (szaktanárok, osztályfőnökök segítsége) Állapotfelmérés (tesztlap, beszélgetés) Állapotfelmérés értékelése (közös megbeszélés) Neveltségi szint értékelése Intellektuális képességek értékelése (felmérés) Tesztlap Kölcsönös beszélgetés A kollégiumi nevelés eredményességének mutatói: A kollégiumi szolgáltatást igénybevevő tanulók száma. A kollégista tanulók tanulmányi eredménye az osztályátlagokhoz viszonyítva. A lakószobák, a közösségi helyiségek gondozottsága, rongálások száma A kollégista tanulók és szüleik véleménye. VIII. A tanulók életrendje, tanulása, szabadideje szervezésének pedagógiai alapelvei és módja

15 A kollégiumi tevékenységek kötelező, valamint szabadon választható, csoportos, illetve egyéni foglalkozások keretében történnek. A foglalkozások szervezésében, lebonyolításában a kollégium arculatának sajátosságainak tükröznie kell. A kollégium biztosítja a tanulók testi-lelki fejlődésének feltételeit: a rendszeres étkezést, tisztálkodást, az előírásoknak megfelelő egészségügyi ellátást. Figyelembe veszi a sajátos tanulói, szülői és iskolai igényeket, az intézményi hagyományokat és szokásokat A tanulók napi életének kereteit úgy szervezi, hogy a jogszabályi keretek megtartásával a tanulók egyéni és életkori sajátosságaihoz igazodjon A kollégiumi élet belső szabályozását a kollégiumi vezetője a nevelőtestülettel együtt úgy alakítja, hogy a belső és a külső környezet változásait figyelembe veszi Éves munkaterv és foglalkozások 1. Kötelező foglalkozások A kollégium biztosítja a kötelező foglalkozások rendszeres, tervezett, csoportos vagy egyéni keretben való szervezését. A kötelező foglalkozások időtartalma összesen 15 óra/hét/kollégista Felkészítő foglalkozások (14 óra/hét/csoport) Tanulást segítő foglalkozások (13 óra/hét): rendszeres iskolai felkészülést biztosító (kötelező szilenciumi foglalkozások), tehetséggondozó, felzárkóztató, a kiemelkedő képességű tanulók gyorsabb haladását, sajátos érdeklődésű tanulók foglalkoztatását biztosító foglalkozások, szakkörök, diákkörök (ezek a kötelezően választott és szabadon választható foglalkozások keretein belül kerülhetnek megrendezésre) Tanulás - tanulmányi munka A tanulóknak legfontosabb a tanulás, a szilenciumok megszervezése. Kötelező tanulási idő 3 óra A évfolyamos diákok tanteremben, nevelőtanári felügyelet mellett készülnek, a felsőbbéves tanulók a szobákban, illetve a rendelkezésre álló üres tantermekben tanulnak. A nevelőtanárok többször ellenőrzik a tényleges tevékenységüket, és ügyelnek a rendre, biztosítják a nyugodt készülés körülményeit. A szorgalmi időben a kollégium szilenciumi rendje: A kollégista tanulók egyéni szilenciumi beosztása a tanulmányi eredmény alapján a nevelőtanárral történő megbeszélés és a kollégiumvezetővel történő egyeztetés után lép életbe. Egyéni felmentést a szilenciumi foglalkozás alól, egyéni elbírálás alapján, szülői kérésre, orvosi szakvéleményre a kollégium vezetője adhat. Az egyéni szilenciumi beosztás tanulmányi átlagtól függően: Szakközépiskolai tanulóknál:

16 - 3.6 tanulmányi átlag 3 tanulószoba tanulmányi átlag 2 tanulószoba tanulmányi átlag 1 tanulószoba 4.2 tanulmányi átlag felett önálló tanulás Szakmunkás tanulóknál: 3.0 tanulmányi átlag 3 tanulószoba tanulmányi átlag 2 tanulószoba tanulmányi átlag 1 tanulószoba 3.8 tanulmányi átlag felett önálló tanulás Az érettségiző osztályok diákjai délutánonként külön tanteremben együttesen készülhetnek fel az érettségi tételekből. A tanulás másik szervezett keretekben történő formája az önálló tanulás, amit a kimagasló tanulmányi eredményt elérők folytathatnak a szobájukban. A tanulás szervezése a.) b.) c.) Előkészítő szakasz tájékozódás iskolai teljesítményről, kötelező feladatok számbavétele, egyéni tanulás megszervezése, sorrend megbeszélése egyéni tanulás során várható segítséget igénylő feladatok. Önálló szakasz lecke megtanulása, írásbeli elkészítése, értelmes, megértésen alapuló tanulás szakaszai, lényegkiemelés, anyag tagolása, fogalomalkotás, fogalmak rendszerbe állítása, és alkalmazása különböző területeken, a tananyaghoz szükséges segédeszközök használata, lexikon alkalmazása stb. Értékelés, ellenőrzés szakasza. Az elsősök felkészítése, tanulásuk megszervezése Az első félévben két hónapig a kötelező szilenciumi foglalkozásokon részt kell venniük, ez idő alatt megismerjük tanulási szokásaikat, eredményeiket, kapacitásukat. Kiscsoportos beszélgetés, előadás keretében, folyamatosan megismertetjük velük a hatékony tanulás módszereit, a kollégiumban bevált szokásokat. A kilencedikeseknél és a gyengén tanuló diákoknál kikérdezést is szervezünk, ez szükséges rossz, mivel nehezen értik meg, hogy ez az ő érdekükben történik. Ilyenkor a kikérdező tanár nagy gondot fordít arra, hogy a tanuló a törvényszerűségeket, összefüggéseket felismerje.

17 A tanulók korrepetálása és felzárkóztatása A tanulás szervezéséhez szorosan hozzátartoznak a korrepetáló és felzárkóztató foglalkozások. Korrepetálással a napi ismeretek elsajátításában tapasztalt hiányosságokat pótoljuk kis csoportokban. Míg a felzárkóztató foglalkozások során valamely tárgyból lemaradt tanulókat kívánjuk megfelelő szintre emelni. A felzárkóztatások igény szerint, vagy egyéni megkeresésre a kollégiumi nevelőtanárok végzettségének figyelembe vételével, esetlegesen az iskolai szaktanárok bevonásával történik. A kollégisták legnagyobb részénél kimutatható a bizonyos tudáshátrány matematikában, idegen nyelvekben, magyar nyelvben. A felzárkóztatás fázisai a.) az induló helyzetet felmérjük jegyek vagy teszt segítségével, a jegyeknél konzultálunk a szaktanárokkal, b.) megszervezzük a felzárkóztató foglalkozást, figyelemmel kísérjük a megjelenést és az elért eredményeket, a tanulási szokások felmérése után egyéni tematikát, feladatokat dolgozunk ki a tanulók számára. c.) A segítségnyújtás formái - korrepetáló foglalkozás - kötelező jellegű - felzárkóztató foglalkozás - kötelező jellegű - egyéni konzultáció Tehetséggondozás A kreatív, tehetséges tanulókat kívánja ösztönözni a mind nagyobb siker elérésére. Velük tehetséggondozás során kívánunk foglalkozni. A szakköri tevékenység megszervezése közös feladat a szaktanárokkal. Tehetséggondozás szakaszai a.) felmérés (a helyzet felmérése elsősorban az osztályfőnökök és a csoportvezető nevelők feladata, sokat segíthetnek a szaktanárok is) A felmérés lehet: kérdőíves egyéni beszélgetés révén szülői megbeszélések alapján b.) A tehetséggondozás lehetőségei egyéni fejlesztési program kidolgozása szaktanárok segítségével diákköri munka, szakköri foglalkozás segítése, koordinálása versenyek kezdeményezése, megszervezése (közismereti, szakmai verseny), lehetőségei főleg az iskolai tanórai foglalkozásokhoz kapcsolódnak tanórai differenciált foglalkozás egyéni feladatok, megbízások, szabad időben diákköri tevékenység, szakkör érdeklődési kör, sportversenyekre való felkészülés, felkészítés, szakmai pályázat c, Értékelésük fontos, hogy fejlesztési elképzelést is tartalmazzon.

18 A kollégiumban céltudatos, tervszerű nevelési folyamat, mely hatással van az egyénre és személyiségére A tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozások A személyes törődést biztosító foglalkozásokon a tanulók feltárhatják egyéni problémáikat, ezek megoldásában számíthatnak a pedagógus tanácsaira, segítségére; A csoportfoglalkozások keretében elsősorban a tanulócsoport életével kapcsolatos feladatok, tevékenységek megbeszélése, értékelése történik. A foglalkozások célja, hogy a tanulók elsajátítsák a mindennapi élettel kapcsolatos ismereteket, a közösségi együttélés normáit, a szociális viselkedés alapvető szabályait; a konfliktus-kezelőképességet. A tanulók részére a heti egy alkalommal megtartott csoportfoglalkozásokon való részvétel kötelező. Egyéni és kiscsoportos beszélgetések alkalmával a tanulók bizalommal fordulhatnak a kollégium nevelőtanáraihoz és vezetőjéhez, ha személyes problémájuk megoldásához felnőtt segítségét kérik Csoportfoglalkozások (1 óra/hét ennek 60 %-a tematikus) Tematikus foglalkozások: a rendeletben előírt témakörök, időkeretek és szervezési formák figyelembe vételével konkrét célok, feladatok, módszerek Általános csoportfoglalkozások: a kollégiumi élethez, a csoport életéhez kapcsolódó feladatok, tevékenységek (az időkeret 40%-a) A csoportfoglalkozások ideje: Speciális ismereteket adó foglalkozások Egyéni törődést biztosító foglalkozások (felzárkóztatás, tehetséggondozás) A szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások: a kollégium által biztosított 1 óra/hét. A lehetőségekből szabadon válaszható, de választani kötelező. Ezek lehetnek: az egészséges és kulturált életmódra nevelés, diáksport, a természeti környezet ápolása, vagy irodalmi, képzőművészeti, zenei és vizuális képességek, kreativitás fejlesztése, vagy öntevékeny diákkörök működése, speciális ismeretek, tanfolyam A kollégiumi tevékenység szerkezete A kollégiumi csoportfoglalkozások kerettervét és éves óraszámát az 59/2013. (VIII.9.) EMMI rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A kötelező csoportfoglalkozások témakörei TÉMAKÖRÖK 1. A tanulás tanítása 2. Az erkölcsi nevelés

19 3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 5. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 6. A családi életre nevelés 7. Testi és lelki egészségre nevelés 8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 9. Fenntarthatóság, környezettudatosság 10. Pályaorientáció 11. Gazdasági és pénzügyi nevelés 12. Médiatudatosságra nevelés A kollégiumi csoportfoglalkozások éves óraszáma: TÉMAKÖR 9. évfolyam, 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam évfolyam A tanulás tanítása Az erkölcsi nevelés Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Állampolgárságra, demokráciára nevelés Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése A családi életre nevelés Testi és lelki egészségre nevelés

20 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Fenntarthatóság, környezettudatosság Pályaorientáció Gazdasági és pénzügyi nevelés Médiatudatosságra nevelés óra 22 óra 22 óra 20 óra 20 óra A kollégiumokban évi 37 nevelési héttel (a évfolyamon 33 nevelési héttel), ezen belül minden héten egy kötelező csoportvezetői foglalkozással kell számolni. Az óraszámok minden évfolyamon lehetővé teszik, hogy a kollégiumok a tematikus csoportfoglalkozásokat részben vagy egészben a csoportvezetői foglalkozások keretében, vagy a felkészítő foglalkozások terhére szervezzék meg 1. Témakör: Tanulásmódszertan A témakör célja, feladatai: A tanulásmódszertan az iskolai tanulás hatékonyságának a növelését szolgálja, segíti a tanórákra való felkészülést. Fejlesztési követelmények: A kollégista ismerje meg a hatékony tanulási eljárásokat, tudja kiszámítani az egyéniségének legmegfelelőbb módszereket. Tudjon a tanulnivalók között fontossági sorrendet felállítani. Tudjon a felelés-helyzetben teljesíteni. Tevékenységek és módszerek: A tanulási módszerek ismertetése, a tanulási szabályok tudatos alakítása, korrekciója, a módszerek gyakorlása valóság közeli helyzetben. Könyvtári ismeretek segítségül hívása, a szellemi munka gyakorlása. 2. témakör: Az erkölcsi nevelés A témakör célja, feladatai: Fontos, hogy a diákok megismerjék az alapvető erkölcsi normákat, azok beépüljenek személyiségükbe, mindennapi életükbe. Választ találjanak a mindennapokban felmerülő erkölcsi kérdésekre, problémákra. Fejlesztési követelmények: Lássa be az erkölcsi felelősség fontosságát. Gyakorlati és iskolai tapasztalatai, ismeretei révén ismerje fel a morális helytállás jelentőségét. Képes legyen megfelelő erkölcsi választásokra.

21 Tevékenységek és módszerek: Szerepgyakorlatokon, példákon keresztül mutassunk rá az erkölcsfelelősségre! Irodalmi, történelmi példákon érzékeltessük az erkölcsi választásokat, értékeljük ezeket! Ismertessünk erkölcsi kérdéseket felvető élethelyzeteket! 3. Témakör: Nemzeti öntudat, hazafias nevelés A témakör célja, feladatai: Sajátítsák el a tanulók azokat az ismereteket, amelyek hazájuknak, népüknek megismerését, megbecsülését, a szülőföld szeretetét erősíti bennük. Gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek a szűkebb és tágabb közösséghez tartozás élményét alapozza meg. Fejlesztési követelmények: Ismerje nemzeti kultúránk értékeit, hagyományait! Legyen nyitott más népek kultúrája iránt! Ismerje nemzeti szimbólumainkat, településünk értékeit, hagyományait! Tevékenységek és módszerek: Mutassuk be nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Történeti előadásokon keresztül alakítsunk ki pozitív attitűdöt a településhez, az országhoz, a nemzethez. Ismertessük általában az Európához és az Európai Unióhoz való tartozásunk jelentőségét, történeti alapjait. Mutassuk be a közösségi összetartozást megalapozó közös értékeket. Egyéni témafeldolgozások révén mutassuk be a hazai nemzetiségek kulturális és nyelvi sokféleségét. 4. Témakör: Állampolgárságra, demokráciára nevelés A témakör célja, feladatai: A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének megértése. A felelős állampolgári magatartás kívánalmainak megismerése. Fejlesztési követelmények: Ismerje a demokratikus állam működésének főbb elemeit (választási rendszer, helyi önkormányzatok, törvényhozás, kormány, igazságszolgáltatás, fegyveres testületek stb.). Legyen tisztában a jog szerepével a társadalmi életben. Képes legyen belátni a kollégiumi diák-önkormányzat jelentőségét a kötelezettségek és a jogok gyakorlása során. Tevékenységek és módszerek: Ismertessük a demokratikus jogállam működésének alapelveit, az állampolgárság fogalmát és az alapvető állampolgári jogokat. Szerepjátékokon keresztül értessük meg a cselekvő állampolgári magatartás és a törvénytisztelet jelentőségét. A diák-önkormányzati munka révén gyakorolja a közügyekben kifejtett hatékony együttműködés jelentőségét, a helyi és a tágabb közösségeket érintő problémák iránti érdeklődés fontosságát. 5. Témakör: Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése

22 A témakör célja, feladatai: Alakuljanak ki az önismeret gazdag és szilárd elméleti és tapasztalati alapjai. Sajátítsák el a mások helyzetébe történő beleélés képességét, mások elfogadásának képességét. Fejlesztési követelmények: Ismerje meg az emberi kapcsolatok létrejöttét elősegítő, illetve gátló személyiségvonásokat. Legyen tudatában, hogy a gondosan kiválasztott és mély emberi kapcsolatok mennyire értékesek az emberi együttélésben. Életkorának megfelelő választékossággal legyen képes a társas kommunikációra. Váljék természetessé benne a másik ember személyiségének tisztelete és megértése, a helyes önismeret kialakítása, önmaga felvállalása. Tevékenységek, módszerek: Ismertessük az önismeret és a társas kapcsolati kultúra meghatározó jellemzőit. A csoport aktív közreműködésével segítsük elő a megalapozott önismeret kialakítását. Mutassuk be a kulturált társas kapcsolatok, a helyes egyéni és közösségi élet szabályait. Szerepjátékok segítségével alakítsuk ki, illetve fejlesszük a mások megértéséhez és tiszteletéhez szükséges képességeket. 6. Témakör: A családi életre nevelés A témakör célja, feladatai: A harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek, értékek megbecsülése. Egymás tisztelete, a másik iránt érzett felelősség, a helyes szexuális kultúra és az erkölcsi értékek kialakítása döntő jelentőségű, melyben a kollégiumi nevelésnek fontos szerepe van. Fejlesztési követelmények: Ismerje a különféle szerepeket és szabályokat a családban. Tudatosuljon a családalapítás, családtervezés, a helyes párkapcsolat és felelősségvállalás fontossága. Ismerje meg a helyes szexuális kultúra jellemzőit és kialakításának jelentőségét a párkapcsolatokban. Tevékenységek és módszerek: Ismertessük a család szerepét, jelentőségét az egészséges testi és lelki fejlődés kialakulásában. Hangsúlyozzuk az idős családtagokkal való kapcsolattartás, együttműködés és támogatásuk fontosságát. Mérjük fel, hogy kinek, mit jelent a család, az otthon. Szemléltessük a családi munkamegosztást, ennek helyét és szerepét a családi közösségben. Ismertessük a helyes, felelősségteljes párkapcsolat jelentőségét és kialakításának folyamatát. 7. Témakör: Testi és lelki egészségre nevelés A témakör célja, feladatai: Az egészséges életritmus és életvitel kialakítása. Olyan ismereteket, gyakorlati képességeket sajátíthatnak el, olyan szokásokat tanulhatnak meg, amelyek segítik őket testi és lelki egészségük megőrzésében, az egészségkárosító szokások kialakulásának megelőzésében. A kollégium sportélete nagymértékben hozzájárulhat az egészséges életmód kialakításához és fejlesztéséhez. Fejlesztési követelmények:

23 Legyen tisztában a helyes életritmus és életvitel személyiségre, testi fejlődésre kifejtett pozitív jelentőségével. Ismerje fel az egészséget fenyegető tényezőket, a szenvedélybetegségeket, és ismerje ezek megelőzésének módjait. Tudatosuljon és váljon napi gyakorlattá az egészséges életmód és a testmozgás, az egészségtudatos életmód. Tevékenységek és módszerek: Ismertessük a rendszeres testmozgás és az egészségtudatosság kapcsolatát, az elhízás és a korszerű táplálkozás, egészséges életmód és életvitel összefüggéseit. Ismertessük a káros szenvedélyeket, szokásokat, a teljesítménynövelő szerek használatának veszélyeit. Mutassuk be és a gyakorlatban alkalmazzuk a rendszeres fizikai aktivitás és sport hatását a szervezetre. 8. Témakör: Felelősségvállalás másokért, önkéntesség A témakör célja, feladatai: A hátránnyal élők iránt érzett felelősség, és az értük végzett önkéntes feladatvállalás megfelelő módon segíti a szociális érzékenység kialakulását a tanulókban. Az önkéntes feladatvállalási hajlandóság beépülése, megszilárdítása fontos nevelési feladat: a tudatos, felelősségteljes állampolgári lét alapvető velejárója. Fejlesztési követelmények: Alakuljon ki segítő magatartás a fogyatékkal élők iránt. Tudatosuljon az együttműködés és az egymásra figyelés fontossága. Legyen motivált önkéntes feladatvállalásra a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű társak iránt. Tevékenységek és módszerek: Példákon keresztül mutassuk be a társadalmi felelősségvállalás fontosságát, a másokért érzett szolidaritás jelentőségét. Az együttműködés, egymásra figyelés képességének kialakítása érdekében élethelyzeteken keresztül mutassuk be az egyéni felelősség és a közös felelősségvállalás egymásra hatását. 9. Témakör: Fenntarthatóság, környezettudatosság A témakör célja, feladatai: A kollégiumi diáknak meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Fel kell készíteni őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására, a környezet védelmét elősegítő tevékenységekre, közös cselekvésekre. Fejlesztési követelmények: Legyen képes társaival együttműködésben tudatosan, a környezeti szempontokat is figyelembe véve alakítani a kollégium belső és külső környezetét. Ne hagyja figyelmen kívül személyes élettereinek kialakításában a környezetbarát módokat. Részesítse előnyben a természetes, újrahasznosítható anyagokat. Legyen felkészülve a környezettudatos döntések meghozatalára, melyekben hasznosítsa a különböző tantárgyakban tanultakat. Tevékenységek és módszerek:

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5.

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. OM:203055 Kollégium Pedagógiai Programja 2015 0 Bevezetés A

Részletesebben

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 Pedagógiai Program Terney Béla Kollégium 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 6 2. HELYZETFELTÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉS...

Részletesebben

FM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR - SZAKKÉPZŐ KÖZPONT KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIA PROGRAMJA

FM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR - SZAKKÉPZŐ KÖZPONT KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIA PROGRAMJA FM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR - SZAKKÉPZŐ KÖZPONT KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIA PROGRAMJA A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek az eddiginél különbbé nevelhetők, hogy az eddiginél többre taníthatók.

Részletesebben

Kollégiumi munkaterv 2014/2015.

Kollégiumi munkaterv 2014/2015. 1 Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 9028 Győr, Régi Veszprémi út 1-3. Tel/fax: 96/427-522 E-mail: titkarsag@veresp-gyor.sulinet.hu Kollégiumi munkaterv 2014/2015.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 2 1.1 Kollégiumi feladatellátás az intézményi

Részletesebben

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u.

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail:bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu web. www.bocskaigimnazium.hu

Részletesebben

A MÁTRAFÜREDI HANÁK KOLOS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MÁTRAFÜREDI HANÁK KOLOS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mátrafüredi Hanák Kolos Kollégium (KLIK 093028) 3232 Gyöngyös, Mátrafüred Üdülősor utca 1. Tel/fax. 37/320-411 OM azonosító: 202787 Honlap: www.hanak.sulinet.hu E-mail: hanakkollegium@gmail.com A MÁTRAFÜREDI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium 1191 Budapest Kisfaludy u. 28. 2014. szeptember Tartalom Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Pedagógiai Program 2014. 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

KAPOSVÁRI KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM OM 040652 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KAPOSVÁRI KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM OM 040652 PEDAGÓGIAI PROGRAM o l d a l 1 KAPOSVÁRI KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM OM 040652 7400 Kaposvár, Álmos vezér u.1. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Gálovics Edit szakmai igh. vezetésével a nevelőtestület o l d a l 2 A magyar

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2013 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM T A R T A L O M I. Az iskola adatai, jogállása 6 II. Helyzetelemzés 7 1. Társadalmi környezet 7 2. Tárgyi feltételek 7 3. A humán erőforrás 8 III. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSŐ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

SZENT HEDVIG KOLLÉGIUM 3300 Eger, Dobó tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZENT HEDVIG KOLLÉGIUM 3300 Eger, Dobó tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT HEDVIG KOLLÉGIUM 3300 Eger, Dobó tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM Tantestület jóváhagyásának dátuma: 2013. 08. 27. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2013. 08. 29. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2016/2017.

Részletesebben

II. NEVELÉSI PROGRAM 1 Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka főbb jellemző 1.1. Pedagógusainktól elvárt alapfeladatok:

II. NEVELÉSI PROGRAM 1 Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka főbb jellemző 1.1. Pedagógusainktól elvárt alapfeladatok: II. NEVELÉSI PROGRAM 1 Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka főbb jellemző Iskolánkban a nevelő-oktató-szakképző pedagógiai munka a nevelőtestület konszenzusával elfogadott (az iskolafenntartó által

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN 2015. Jogszabályok: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program. Szabolcs Vezér. Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Pusztaszabolcs. Mátyás király u. 16-20.

Pedagógiai program. Nevelési program. Szabolcs Vezér. Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Pusztaszabolcs. Mátyás király u. 16-20. 1 Pedagógiai program Nevelési program 2014 Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 1 Pusztaszabolcs Mátyás király u. 16-20. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1... 1 3 AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 5 3.1 Az iskola

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Kollégiumi munkaterv 2015/2016.

Kollégiumi munkaterv 2015/2016. 1 Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 9028 Győr, Régi Veszprémi út 1-3. Tel/fax: 96/427-522 E-mail: titkarsag@veresp-gyor.sulinet.hu Kollégiumi munkaterv 2015/2016.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. kötet I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék A KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIADMÁNYOZÁSA... 1 1. BEVEZETÉS... 1

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 187/3/2015. számon jóváhagyom! Tiszaföldvár, 2015. szeptember 1. Baczúr István intézményvezető

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Ellenjegyezte, jóváhagyta:...... igazgató fenntartó képviselője Hatálybalépés dátuma: 2014. február 01. Módosítás, felülvizsgálat:

Részletesebben

KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Tartalomjegyzék Bevezető... 4 1. A pedagógiai program

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

A Ferenczy Noémi Középiskolai Leánykollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Budapest 2014.

A Ferenczy Noémi Középiskolai Leánykollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Budapest 2014. A PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Budapest 04. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA... 5, A kollégium helye a közoktatási rendszerben... 5, Törvényi háttér... 5 3, A kollégium alapító okirata/ szakmai alapdokumentuma

Részletesebben

Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai Programja 2008.

Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai Programja 2008. Nem elég parányi tettekben gyakorolni a jót; az ember tökéletesülhető teremtmény; s mint olyannak meg is kell magát bizonyítani. (Kölcsey F.: Parainesis) Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Kozma Andrea igazgató Módosítás időpontja: 2013.március 31. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK...

Részletesebben

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014.

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Pedagógiai program Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja Makói Návay Lajos Szakképző Iskola Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja Kozák György intézményvezető 2013 1 Makói Návay Lajos Szakképző Iskola 2 Makói Návay Lajos Szakképző

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS KOLLÉGIUMÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOK VÁROS KOLLÉGIUMÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOK VÁROS KOLLÉGIUMÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mondd és elfelejtik Mutasd meg és emlékeznek Vond be őket és megtanulják. (Konfucius) Az intézmény címe: 8600. Siófok, Szépvölgyi u. 2. Készítette: Kozmáné

Részletesebben

Bem József Általános Iskola

Bem József Általános Iskola 1 Bem József Általános Iskola Pedagógiai program A Bem József Általános Iskola a(z) 1993. évi LXXIX. Törvény 47.p, 48.p 1996. évi LXII. Törvény 2011. évi Köznevelésről szóló törvény 4.p, 5., 26.p, 27.,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail: balatonovi@gmail.com

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17 Tartalom I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 I.1. Az iskola adatai 4 I.2. Az intézmény alaptevékenységei 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 III. 1. Az iskola története

Részletesebben

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 0 1 3 Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 1.1. Az iskola adatai 2. Nevelési program 2.1. Pedagógiai alapelvek 2.2. A gimnáziumban folyó

Részletesebben

Pedagógiai Program. Losontzi István EGYMI és Kollégium. 2015/2016-os tanév

Pedagógiai Program. Losontzi István EGYMI és Kollégium. 2015/2016-os tanév Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium OM: 038539 Címe: 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel: 53/310-141 Fax: 53/311-905 e-mail: losi10@t-online.hu Pedagógiai Program Losontzi

Részletesebben

I. N E V E L É S I P R O G R A M

I. N E V E L É S I P R O G R A M I. N E V E L É S I P R O G R A M H E L Y ZE T E L E M ZÉ S Intézményünk a 2003-2004-es tanévtől két iskola összevonásával alakult eggyé. A Dohány utcai, és a Kertész utcai iskola is több mint száz éves

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító 201394 2013. p.h. Készítette: Matejkáné Székely Szilvia óvodavezető Cím: 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zs. u. 33. Tartalomjegyzék Törvényi hivatkozások,

Részletesebben

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás Intézményi önértékelés: belső elvárások kialakítása a gyakorlatban az intézményi belső értékelési csoport (BECS) közreműködésével Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció terület Külső elvárás Belső

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program

Pedagógiai program. Nevelési program 1 Pedagógiai program Nevelési program 2015 Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája 2490 Pusztaszabolcs Mátyás király utca 16-20 1... 1 1. BEVEZETÉS... 4 1.1.1 AZ

Részletesebben

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2015 BEVEZETÉS... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. 1. Az iskola rövid története... 4 1. 2. Nevelési alapcélok,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógus önértékelés Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik

Részletesebben

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015.

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. Tartalom 1. Az intézmény meghatározása... 4 2. Bevezető... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1.2 Értékeink...

Részletesebben

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés Nemzeti alaptanterv 45 II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés II.1. A kulcskompetenciák 3 Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek

Részletesebben

Intézményi Önértékelés

Intézményi Önértékelés Intézményi Önértékelés Pedagógus, vezető, Intézmény elvárások Belső Ellenőrzési Csoport 2015. szeptember 30. Készítette: BECS és Erdei Gyula igazgató Kompetencia A pedagógusra vonatkozó intézményi elvárásrendszer

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

2014. Pedagógiai Program. PJSZSZ Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola 2014. 09. 01.

2014. Pedagógiai Program. PJSZSZ Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola 2014. 09. 01. 2014. Pedagógiai Program Tudjátok merre van Szentendre? Ez a kis város a Duna jobb partján fekszik, Buda, Visegrád és Esztergom között Gyönyörű táj! A városka előtt a Kis-Duna, szemünk előtt termékeny

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A BZSH Scheiber Sándor Általános Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kékes Mária Kovács Bernadett 2013. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya A BZSH Scheiber Sándor Gimnázium

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM Újfehértó, 2014 Tartalomjegyzék Az iskola küldetésnyilatkozata...4 Pedagógiai alapelveink...5 A pedagógiai program

Részletesebben

Pedagógiai program 2013-2018

Pedagógiai program 2013-2018 Pedagógiai program 2013-2018 Nyírteleki Általános Iskola 4461 Nyírtelek Iskola u. 2. 1 Tartalom 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Negyedik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 2013 Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Lovász Beatrix igazgató Kisújszállás, 2013. március Módosítva: Kisújszállás, 2015. augusztus 24. Hatályos: 2015. szeptember 1. Tartalom Bevezetés... 4 I. Általános rendelkezések... 5 1.

Részletesebben

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja Sokorópátkai Általános Iskola Pedagógiai Programja "Meg kell tanítanunk mindenkit a látásra, hogy jobban örüljön a hársfa kibontakozásának. Meg kell tanítanunk az embert a világ végtelen gazdagságának

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató Pedagógiai program Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk jóváhagyta: Danka Adél igazgató Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

VM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályos: 2014. április 1-től

VM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályos: 2014. április 1-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Hatályos: 2014. április 1-től Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az iskola adatai, rövid bemutatása... 5 1.2. Az iskola küldetésnyilatkozata... 5 2. NEVELÉSI PROGRAM... 6 2.1. Az

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Békéssámsoni Általános Iskola intézményvezető. (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató

PÁLYÁZAT. a Békéssámsoni Általános Iskola intézményvezető. (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató PÁLYÁZAT a Békéssámsoni Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Orosházi Tankerülete Pályázó

Részletesebben

Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk:

Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk: Tartalom Tartalom... 1 Bevezető... 2 Nevelési terv... 8 1. Alapelvek, célok, értékek... 11 2. Nevelési feladatok... 15 2.1. Személyiségfejlesztés... 15 2.2. Az intellektuális szükségletek kialakítása,

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad.

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad. A Budapesti Kolping Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Sportgimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97 Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolája Pedagógiai program 2015. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításom nem arra van ítélve, hogy könyvtárak porában penészedjék, hanem hogy győztesen hasson a gyakorlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

1. Az iskola nevelési programja...5. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

1. Az iskola nevelési programja...5. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 1. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja...5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...5 1.1.1. A nevelés-oktatás alapelvei...5 1.1.2.

Részletesebben

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 1 Érvényes: 2012.09.01-től A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 2012 2 Intézményvezetői köszöntő Tisztelt Érdeklődő! Ön a veszprémi Jendrassik (György) Venesz (József)

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2015. szeptember 1-től Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete a 2015. augusztus 31-én tartott értekezletén Jóváhagyta: Tóth Tamás József

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 082019 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM. 4030 Debrecen, Epreskert u. 80.

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 082019 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM. 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 08209 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 Elkészítette és elfogadta: Nevelőtestület Véleményezte: Közalkalmazotti

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 B Á T H O R Y I S T V Á N

Részletesebben

A Kemenesmagasi Általános Iskola Pedagógiai Programja. Tartalomjegyzék

A Kemenesmagasi Általános Iskola Pedagógiai Programja. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az iskola helyzete, szervezeti felépítése 4 Az iskola hivatalos adatai, jelenlegi helyzete 4 Az iskola hivatalos adatai 4 Az iskola jelenlegi helyzete 4 Iskolánk múltja, társadalmi környezete

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I.1. A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 6 I.1.1. A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület 072041 Tartalom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 0 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szervezeti

Részletesebben

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " E r r e a s z i k l á r a é p í t e m h á z a m a t (Szent István II. Intelme Imre herceghez) A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI 2015-2016 éves munkaterv és feladat ellátási terv Összeállította: Kácsándiné Kottász Katalin

Részletesebben

PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK FEJLŐDÉSI SZINTJEI, PEDAGÓGIAI SZTENDERDEK

PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK FEJLŐDÉSI SZINTJEI, PEDAGÓGIAI SZTENDERDEK PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK FEJLŐDÉSI SZINTJEI, PEDAGÓGIAI SZTENDERDEK A pedagógus az általa tanított műveltségi területek, tantárgyak alapvető fogalmainak, ezek fejlődésének, összefüggéseinek, megismerési,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM... 5 I. Helyzetelemzés... 7 II. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben