Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: OM azonosító:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624"

Átírás

1 Pedagógiai Program Terney Béla Kollégium 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: OM azonosító:

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS HELYZETFELTÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉS Alapadatok KÜLSŐ-BELSŐ KÖRNYEZETI JELLEMZŐK. TÁRGYI-ANYAGI FELTÉTELEK SZELLEMI BÁZIS TANULÓI ÖSSZETÉTEL HUMÁN ERŐFORRÁS A NEVELŐTESTÜLET JELLEMZŐI TECHNIKAI DOLGOZÓK KOLLÉGIUMI NEVELÉSI CÉLOK ÉS ALAPELVEK ÁLTALÁNOS CÉLOK CÉLKITŰZÉSEINK FŐBB ALAPELVEK A KOLLÉGIUM FELADATA A KOLLÉGIUMI TEVÉKENYSÉGRENDSZER FŐBB ELVEI A TANULÓK ÉLETRENDJÉNEK PEDAGÓGIAI ELVEI A TANULÓK TANULÁSÁNAK PEDAGÓGIAI ELVEI A TANULÓK SZABADIDEJE SZERVEZÉSÉNEK PEDAGÓGIAI ELVEI A TANULÓK FEJLŐDÉSÉT ELŐSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG ELVEI A TANULÓK TEHETSÉGGONDOZÁSÁT ELŐSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG ELVEI

3 4.6. A TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT ELŐSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG ELVEI A TANULÓK PÁLYAVÁLASZTÁSÁT ELŐSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG ELVEI A TANULÓK ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSÉT ELŐSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG ELVEI A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓKNAK SZERVEZETT FELZÁRKÓZTATÓ, TEHETSÉGGONDOZÓ, TÁRSADALMI BEILLESZKEDÉST SEGÍTŐ FOGLALKOZÁSOK TERVE A KOLLÉGIUMI NEVELÉS FELADATAI A TANULÁS TANÍTÁSA AZ ERKÖLCSI NEVELÉS NEMZETI ÖNTUDAT, HAZAFIAS NEVELÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGRA, DEMOKRÁCIÁRA NEVELÉS AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE A CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS A TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGRE NEVELÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS MÁSOKÉRT, ÖNKÉNTESSÉG FENNTARTHATÓSÁG, KÖRNYEZETTUDATOSSÁG PÁLYAORIENTÁCIÓ GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS MÉDIATUDATOSSÁGRA NEVELÉS SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK INTÉZMÉNYÜNKBEN A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS MÓDSZEREI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS MÓDSZEREK, ESZKÖZÖK 15 2

4 7. A KOLLÉGIUMI TEVÉKENYSÉGEK SZERKEZETE A KOLLÉGIUMI FOGLALKOZÁSOK A KOLLÉGIUM ÁLTAL KÖTELEZŐEN BIZTOSÍTANDÓ FOGLALKOZÁSOK FELKÉSZÍTŐ, FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁS RENDSZERES ISKOLAI FELKÉSZÜLÉST BIZTOSÍTÓ EGYÉNI ÉS CSOPORTOS FOGLALKOZÁS /SZILENCIUM/ DIFFERENCIÁLT KÉPESSÉGFEJLESZTŐ FOGLALKOZÁS /KORREPETÁLÁS, FELZÁRKÓZTATÁS,/ ISMERETBŐVÍTŐ FOGLALKOZÁS CSOPORTVEZETŐI FOGLALKOZÁS CSOPORTFOGLALKOZÁS (TEMATIKUS) KOLLÉGIUMI DIÁKÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA KOLLÉGIUMI DIÁKFÓRUMOK A TANULÓKKAL VALÓ EGYÉNI TÖRŐDÉST BIZTOSÍTÓ FOGLALKOZÁS SZABADIDŐ ELTÖLTÉSÉT SZOLGÁLÓ FOGLALKOZÁSOK PEDAGÓGIAI FELÜGYELET A KOLLÉGIUMI ÉLET SZERVEZÉSE SORÁN A KOLLÉGIUM VEZETŐJÉNEK A FELADATA: KÖZÖSSÉGI KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG DIÁKÖNKORMÁNYZAT A NEVELÉSI ESZKÖZRENDSZER A KOLLÉGIUMI NEVELÉSBEN NEVELÉSI MÓDSZEREK A KOLLÉGIUMI MUNKÁBAN AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK - EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERV KOLLÉGIUMUNK HAGYOMÁNYAI

5 11.1. HAGYOMÁNYÁPOLÁS A KOLLÉGIUM HAGYOMÁNYAI TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK TERVE GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI FELADATOK A HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ ÉRDEKÉBEN VÉGZENDŐ FELADATOK A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK ELLÁTÁSA AZ INTEGRÁCIÓ A KOLLÉGIUMI GYÓGYPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSOK CÉLJA A KOLLÉGIUMI GYÓGYPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSOK FELADATAI A SZOCIÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE A TANULÁSI MOTÍVUMOK FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA ÉS KULTURÁLT ÉLETMÓDRA NEVELÉS AZ ÉNKÉP, AZ ÖNISMERET KIALAKULÁSA ÉS A KÖRNYEZET FOKOZATOS MEGISMERÉSE A TÁRSADALOMBA VALÓ BEILLESZKEDÉS KÜLSŐ KAPCSOLATOK AZ ISKOLÁKKAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS FORMÁI A SZÜLŐKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS FORMÁI KÜLSŐ KAPCSOLATAINK KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

6 15.3 AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS OSZTÁLYA KOLLÉGIUMI SZAKMAI ÉRDEKVÉDELMI SZÖVETSÉG (KSZÉSZ) ESZKÖZJEGYZÉK ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK MELLÉKLET

7 1. BEVEZETÉS A pedagógiai program összeállításánál alapul vett szempontok, jogszabályok A pedagógiai program tartalmára vonatkozóan közvetlenül a évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 229/2012 (VII.28.) kormányrendelet, a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet, a 32/2012 (X.8.) EMMI rendelet, valamint a Kollégiumi nevelés országos alapprogramját tartalmazó 59/2013 (VIII.9.) EMMI rendelet az irányadó. A Pedagógiai program - a jövő tudatos alakítására irányuló elgondolás, elhatározás. Törvényességi előírásoknak való megfelelés - alapelv, cél, feladat, tevékenység, stb. A pedagógiai program intézményi szintű dokumentum, ezért a program nem túlzottan részletes, vagy túlszabályozott szakmai program. A keretjelleg lehetővé teszi a tartalomnak, a módszereknek a diákok mindenkori felkészültségéhez, elvárásaihoz, képességeihez való igazodását. A program törekszik az elvárások és lehetőségek egyensúlyának megteremtésére. A program alapja, az 59/2013.(VII.9.) EMMI rendelet (Alapprogram). Az alapprogram egyik fő irányelve a Nemzeti Alaptanterv. A kollégium egyik alapfunkciója az iskola nevelő-oktató munkájának kiegészítése, támogatása. Az EU ajánlásai és határozatai alapján az oktatásra vonatkozó intézkedéseit a NAT közvetíti. A Nemzeti Alaptantervben jelennek meg közvetlenül azok a prioritások, melyek az EU oktatáspolitikájában megfogalmazódtak. A program módosításának célja, hogy a fenntartói elvárásoknak eleget téve az törvényi és a partneri elvárásoknak megfeleljen. 2. HELYZETFELTÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉS 2.1. Alapadatok Az intézmény hivatalos elnevezése: Terney Béla Kollégium OM azonosító: A kollégium fenntartója és működtetője: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 32. Szentesi Tankerület: 6600 Szentes, Kossuth tér 5. Alapító okirat száma: 42004/2013. Cím: Engedélyezett férőhelyek száma: Terney Béla Kollégium 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Telefon/fax: +36/ terney@fre .hu 304 férőhely (koedukált kollégium) Alaptevékenység a Szakmai alapdokumentumnak megfelelően: Kollégiumi ellátás Kollégiumi ellátás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára. 6

8 2.2. Külső-belső környezeti jellemzők. Tárgyi-anyagi feltételek A Terney Béla Kollégium ötszintes panel épülete 1976-ban került átadásra. Az intézményben található 76 db 4 ágyas szoba, melyek igen kicsi területtel rendelkeznek. Problémát okoz, hogy nincs olyan méretű terem, ahol a kollégisták mindannyian együtt lehetnének. Alkalmanként igénybe lehet venni a szomszédos önálló konyha ebédlőjét. Nincs közös tanári helyiség, nemenként 2-2 nevelői szoba áll a pedagógusok rendelkezésére. A könyvtár elfogadható méretű, egy tanulócsoport befogadására alkalmas. Ezen kívül 5 db televízióval felszerelt tanulószoba,2 fél tanulónyi szoba, s egy ugyanakkora internetes terem áll rendelkezésre. Az infrastrukturális elemek mára elhasználódtak, a nyílászárók, az armatúrák elavultak. A vizesblokkok (8 db) felét pályázati úton még 2000-ben önkormányzati segítséggel sikerült átépíteni, a további 4 teljes körű felújítása 2010-ben zajlott. A fűtési rendszer felújítására, nyílászárók cseréjére is szükség lenne. Sok szobába új ágyak, székek kerültek az elmúlt évek során, a tanulószobák bútorzata azonban felújításra vár. Klubszobával 2010 februárja óta rendelkezik a kollégium. Ez a helyiség alkalmas különböző kisebb (40-50 fős) rendezvények, előadások, stb. megtartására. A tanulók életkörülményeinek javítására szolgálnak a kihelyezett automata mosógépek, a folyosóvégeken lévő teakonyhák, melyek jól felszereltek (mikrohullámú sütő, hűtőgép, mosogató). Ugyancsak a folyosóvégeken tanulószobák, szakköri helyiségek, kondi-szobák állnak a fiatalok rendelkezésére. Működik a kollégiumi rádió, viszonylag jó adottságú stúdió-berendezéssel. Sportoláshoz a már jelzett kondi-szobán túl szabadtéri kosárlabdapálya nyújt lehetőséget. A füves belső udvar jó időben elsősorban a pihenést szolgálja. A hivatalos helyiségek berendezése elfogadható állapotban van, felújításuk fokozatosan történik. A tanári ügyeleti szobák berendezését is részben sikerült felújítani. A kollégiumi belsőt virágokkal, képekkel, részben gyerek-munkákkal egyéb dekorációval formáltuk kellemessé, bár nem azonos színvonal jellemez minden emeletet. Az épületben tisztaság van. A kollégium épülete hagyományos szögletes forma, de a környezete rendezett, parkosított, tiszta. 2.3 Szellemi bázis Tanulói összetétel A tanulók korosztály szerinti összetétele, létszáma az elmúlt években jelentősen megváltozott. A kollégiumban elhelyezett gyerekek életkor szerinti megoszlása igen széles skálán mozog. A hatévestől a huszonkét éves korúig mindenki megtalálható. Ezen belül általános iskolába, szakiskolába, szakközépiskolába és gimnáziumba járó gyerekek élnek a kollégiumban. A tanulók között találhatók sajátos nevelési igényű, nagyobb létszámban hátrányos helyzetű, aránylag kis létszámban halmozottan hátrányos helyzetű diákok Humán erőforrás A pedagógiai program megvalósításának egyik alapvető feltétele a sokoldalúan képzett és a közösen meghatározott célokat maradéktalanul felvállaló nevelőtestület. A bentlakásos intézmény személyi feltételeinél a technikai dolgozók sem hagyhatók ki, mert tevékenységüket folyamatosan a tanulókért, a tanulók körében végzik. 7

9 A nevelőtestület jellemzői A nevelőtestület létszáma 12 fő pedagógus, az oktató nevelő munkát közvetlenül 2 fő segíti (gyermekfelügyelő, kollégiumi titkár). Elsődleges szempontként kell kezelni a gyermekszeretetet, felelősségtudatot, ami nagy szerepet játszik nevelési céljaink megvalósításában. Mivel kollégiumunkban sok a hátrányos helyzetű tanuló, akikkel otthon nem megfelelően törődnek, így még több feladat hárul a nevelőkre. A jövőben szükség lenne pszichológus, fejlesztő pedagógus munkatársak alkalmazására. Életkorukból eredően is nagyon igénylik a gyermekek az egyéni és csoportos beszélgetéseket, amire nagy hangsúlyt fektetünk. Tanulmányi munkájuk minél eredményesebb teljesítése érdekében az iskolai korrepetálások mellett a szakos ellátottságból adódóan a kollégium pedagógusai is végeznek felzárkóztatást, korrepetálást. A csoportvezetői, szilenciumvezetői feladatokon túl minden nevelőnek több megbízatása is van. Megbízatások: gyermek és ifjúságvédelmi felelős, rendezvényfelelős, könyvtáros, internetszoba felelős, wifi felelős, médiafelelős, fegyelmi bizottság elnöke, helyettese, pályázatfigyelő, DÖK-segítő nevelő Technikai dolgozók A kollégiumban a különféle funkciók ellátása érdekében jelentős a technikai, gazdasági apparátus létszáma. A különböző munkaköröket ellátó dolgozóktól is nagy az elvárás a példamutatás tekintetében. Mindenki nevel a maga területén, hiszen állandóan a gyerekek között, a gyerekekért dolgoznak. Mindennapi viszonyukban nagy szerepet játszik a gyermekszeretetük. Az épület korából, jellegéből adódóan sok feladatot kell ellátni a technikai személyzetnek. A technikai személyzet összetétele: 1 fő ügyviteli alkalmazott 3 fő portás 1 fő karbantartó 1 fő udvaros 4 fő takarító 3. KOLLÉGIUMI NEVELÉSI CÉLOK ÉS ALAPELVEK 3.1. Általános célok Az EU oktatáspolitikájában meghatározott célok: Segíteni kell egy olyan oktatáspolitikai környezet kialakítását, ahol megvalósul a nevelés és oktatás, valamint a diákokról való gondoskodás gyermekközpontúsága. Az intézmények olyan teljesítményképes ismeretekkel és tudással ruházzák fel a felnövekvő nemzedéket, amelynek birtokában teljes jogú EU polgárként, illetve munkaerőként is megállják a helyüket. A kollégiumi nevelés célja, hogy mint bentlakásos intézmény sajátos eszközeivel és módszereivel segítse a gyermekek harmonikus és egészséges fejlődését, tanulását, pályaválasztását, személyiségük, egyéniségük kibontakozását Célkitűzéseink A kollégiumi tanulók, valamint a kollégiumi nevelő-oktatómunka rendszerszemléletű, tudatos, tervszerű vezetéssel, szervezéssel és pedagógiai gyakorlattal való fejlesztése. 8

10 Orientáló, motiváló, aktivizálni képes, tevékenységközpontú, segítő pedagógiai módszerek alkalmazása. Tevékenységeinket hassa át a gyermekek iránti szeretet. Lássuk és láttassuk meg minden gyermekben személyiségének saját értékeit, ennek ismeretében fejlesszük tovább. Fejlesszük tanulóink tárgyi tudása mellett mindazokat a kommunikációs képességeket, amelyek segítségével tudását hasznosítani tudja. Személyes példamutatással neveljük tanulóinkat a másság elfogadására, toleranciára, empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására. Lehetőségeinken belül biztosítsunk a gyerekek képességeinek, érdeklődésének megfelelő programokat, tevékenységeket. Középiskola befejezése, sikeres érettségi, minél nagyobb számban továbbtanulás a felsőoktatásban. A közösségfejlesztési tevékenység keretei Az intézmény elősegíti a járáson belüli szakmai együttműködéseket, az intézményekkel való közös gondolkodást abban, miképpen lehet a család, mint partner szempontot érvényesíteni. Ennek érdekében közösségi eseményeit úgy szervezi, hogy más intézményekkel, iskolákkal, civil szervezetekkel együttműködve, elősegítse a kollégiumi közösség fejlődését, megoldás központú válaszokat találjon a társadalomból begyűrűző problémák kezelésére. Ennek érdekében mind a szülők hatékonyabb bevonására, mind a fiatalok közösségi aktivitásának fokozására új, innovatív eszközöket keres, közösségfejlesztő módszereket alkalmaz Főbb alapelvek Kollégiumunk a mindennapi munka során az alábbi alapelvek érvényesülését tartja a legfontosabbnak: Alapvető emberi és szabadságjogok valamint a gyermekeket megillető jogok érvényesüljenek. Személyiségfejlesztés minden személyiségnek van egy (vagy esetleg több) területe, amely számára a kibontakozás lehetőségét adja. Feladatunk segíteni a tanulókat ennek megtalálásában. A kollégiumba került tanulókat segítsük szociokulturális hátrányaik leküzdésében. Ehhez hatékony felzárkóztató munkára van szükség. A kiemelkedő képességű tanulóknak lehetőséget kell kapniuk tehetségük kibontakoztatására. Demokratikus és humanista nevelési elveket alkalmazunk. A nevelés folyamatát a tanulók iránti felelősség, bizalom, szeretet és tapintat hassa át. A pedagógiai tevékenységet intellektuális igényesség, kulturált stílus jellemezze. Az alapvető erkölcsi normák betartása és betartatása. Egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vétele. A sajátos nevelési igényű tanulók egyéni szükségleteinek figyelembevétele. A nevelőtevékenység építsen a tanulók öntevékenységére, önszerveződő képességére. Készítsük fel tanulóinkat az önálló ismeretszerzésre és önművelésre. Ennek alapfeltétele a szilárd alapkészségek kialakítása. Reális önismeret és életszemlélet kialakítása, amely segíti a megfelelő továbbtanulási irány, valamint életpálya kiválasztásban a tanulókat. Lépést kell tartanunk az informatikai forradalommal. 9

11 A szűkebb és a tágabb hazához való kötödés érzését, környezetünk megismerésének és megóvásának igényét tekintsük alapvető értéknek. Együttműködés a szülőkkel és a kapcsolatos oktatási intézményekkel A kollégium feladata A tanuló humánus légkörben folyó nevelése, személyiségének fejlesztése, képességeinek és érdeklődéseinek megfelelően tehetségének kibontakoztatása, iskolai tanulmányainak segítése. Sportolási, művelődési és önképzési lehetőségének biztosítása. Öntevékenységének, együttműködési képességének fejlesztése, önállóságának, felelősségtudatának fejlesztése. A tanuló önálló életkezdéséhez szükséges ismeretek, képességek megszerzésének elősegítése. Kapcsolattartás a tanuló szülőjével, iskolájával. (Köznevelési törvény 17. ) 17. (1) A kollégium az a nevelési-oktatási intézmény, amely az iskolai tanulmányok folytatásához szükséges feltételeket biztosítja, ha az a) a lakóhelyüktől távol tanulók számára a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez, nemzetiségi nyelven vagy gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben való tanulásukhoz, b) a tanuló testi-lelki egészségét veszélyeztető, tanulását akadályozó otthoni körülmények miatt szükséges. (2) 31 Kollégiumi nevelés-oktatás és lakhatáson kívüli ellátás biztosítható annak a tanulónak is, akinek férőhely hiányában nem lehet kollégiumi elhelyezést biztosítani (a továbbiakban: externátusi ellátás). (3) A kollégium - részben vagy egészben, jogszabályban meghatározottak szerint - szakkollégiumként is működhet. A szakkollégium célja, hogy saját pedagógiai program kidolgozásával személyközpontú tehetséggondozást végezzen. (4) A kollégiumi nevelés a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának figyelembevételével a helyi pedagógiai program szerint folyik. (5) A kollégium munkarendjét úgy kell meghatározni, hogy alkalmazkodjék a tanulói iskoláinak munkarendjéhez. 4. A kollégiumi tevékenységrendszer főbb elvei 4.1. A tanulók életrendjének pedagógiai elvei Egészséges életmód, életritmus kialakítása. Az iskolai életrend figyelembe vétele. Szülői elvárások figyelembe vétele. Egyéni és közösségi érdekek összehangolása. Munka, aktív pihenés és pihenés egyensúlyának biztosítása A tanulók tanulásának pedagógiai elvei A tanulás a tanuló kötelessége. A tanulás feltételeinek megteremtése a pedagógus kötelessége. Egyéni adottságok és igények figyelembe vétele. Az iskolák elvárásainak szem előtt tartása. 10

12 4.3. A tanulók szabadideje szervezésének pedagógiai elvei Szükséges a szabadidő biztosítása. Minden tanuló érdeklődése felkelthető. Programok szervezésénél elsődlegesek a tanulói igények és a hagyományok A tanulók fejlődését elősegítő tevékenység elvei Önállóság kialakítása. Együttműködési képesség kialakítása. Önismeret segítése. Életen át tartó tanulásra való felkészítés A tanulók tehetséggondozását elősegítő tevékenység elvei Segítség a tehetségek megtalálásában. Tudatos önfejlődés segítése. Ingergazdag környezet teremtése. Segítő pedagógus szerep vállalása A tanulók felzárkóztatását elősegítő tevékenység elvei Különböző tanulási technikák alkalmazása. Motiválás a felzárkóztatásra. A felzárkóztatás hatékonyabb kisebb csoportokban (akár párokban). Fontos a személyes motiváció. Figyelembe kell venni az egyéni képességeket A tanulók pályaválasztását elősegítő tevékenység elvei Saját képességek megismerése / önismeret. Pontos információk megszerzése. Belső motiváció felkeltése. Hiteles minták nyújtása A tanulók önálló életkezdését elősegítő tevékenység elvei Fontos a sokoldalúság. Törekvés a gyakorlatias szemléletmód kialakítására. Férfi, női szerepek ismerete fontos A hátrányos helyzetű tanulóknak szervezett felzárkóztató, tehetséggondozó, társadalmi beilleszkedést segítő foglalkozások terve Felzárkóztatás: A kollégium feladata a tanulók képességeinek megismerése, kibontakoztatásuk elősegítése. Támogatja a tanulásban elmaradt tanulókat, biztosítja annak segítését, hogy eredményesen végezhessék tanulmányaikat. A felzárkóztatáshoz fontos: - a motiváció kialakítása, - a lemaradás mértékének megállapítása, - a megfelelő tanulási technika elsajátíttatása. Tehetséggondozás: A kollégium segíti a tehetséges tanulók továbbfejlődését, tudásuk bővítését. Lényeges elem e tevékenységben a kiválasztás, majd a megfelelő szervezeti forma (szakkör) biztosítása ezen tanulók számára. 11

13 Társadalmi beilleszkedésük segítése: A kollégium fokozott hangsúlyt fektet a közösségi normák és minták közvetítésére és a szociális készségek fejlesztésére. Segíti a közösségi élet szabályainak elsajátítását, felkészíti az ifjakat a családi életre. Célunk, hogy a minél pontosabb önismeret és az önállóság kialakítása által sajátítsák el a diákok az együttműködés, az együttélés szabályrendszerét. 5. A KOLLÉGIUMI NEVELÉS FELADATAI 5.1. A tanulás tanítása A kollégiumi nevelés feladata a diákok egyéni fejlődésének elősegítése, a hátránnyal küzdők felzárkóztatása, a gyermekek tehetségének kibontakoztatása. Ennek érdekében a kollégium lehetőséget biztosít az ismeretszerzés, a megismerési és gondolkodási képességek fejlesztésére, valamint arra, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a helyes tanulási módszereket. Ezzel fejleszti a kreativitást, erősíti a tanulási motívumokat, az érdeklődés, a megismerés és a felfedezés vágyát. Fontos, hogy a tanulók elsajátítsák az információkeresés különböző formáit a kollégiumi könyvtárban az egyéni fejlesztés elmélyítése érdekében, az információk megtalálásának célravezető útjain keresztül. Törekszik a tanulási kudarcok okainak feltárására, azok kezelésére, a jó teljesítményhez szükséges helyes énkép, a pozitív önértékelés kialakítására. Segíti a mindennapi feladatokra történő felkészülést. A kollégiumnak gondot kell fordítania arra, hogy az ismeretek elsajátítása közben a tanulásra belső igény ébredjen a tanulókban, mindennapi életük részévé váljon a tanulás. A tanulás tanítása, az ismeretszerzést elősegítő beállítódások kialakítása hatással lesz a tanulók egész felnőtt életére, és elősegíti helytállásukat a munka világában is Az erkölcsi nevelés A kollégium feladata az alapvető erkölcsi normák megismertetése, elfogadtatása, valamint ezen normák beépülésének elősegítése a tanulók mindennapi életébe, személyiségükbe. Az erkölcsi nevelés legyen életszerű, készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra valamint azok kezelésére, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési kérdéseire, problémáira. A kollégiumi közösség élete, a kollégiumi nevelőtanárok példamutatása segítse elő a tanulók életében az olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás, az empátia, a szociális érzékenység. 5.3 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés A kollégium, az iskolai tanulmányokra alapozva, azt kiegészítve segítse elő a nemzeti, népi kultúránk értékeinek, hagyományaink megismerését. A kollégiumi foglalkozások keretében a diákok tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését. A nevelés révén alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját. 5.4 Állampolgárságra, demokráciára nevelés A kollégiumi nevelés elősegíti a demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének megértését, az abban való állampolgári részvétel jelentőségét. Ezzel is erősíti a diá- 12

14 kokban a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremtve az egyéni célok és a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi. A kollégium megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket. A közügyekben való aktív részvétel megkívánja a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátításának folyamatában kiemelt szerepet és megfelelő teret kap a kollégiumi diák-önkormányzati rendszer. 5.5 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése A kollégiumon belüli kapcsolat- és tevékenységrendszer szervezésével, ismeretek nyújtásával a nevelés elősegíti, hogy kialakuljanak az önismeret gazdag és szilárd elméleti és tapasztalati alapjai. Kiemelt feladat a tanuló helyes, reális énképének, illetve önértékelésének kialakítása; elő kell segíteni a kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését; hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő beleélés képességének, az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához. 5.6 A családi életre nevelés A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. Ezért a kollégium kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek, értékek megbecsülése. Ez segítséget nyújt a felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a tanulók családi életében felmerülő konfliktusok kezeléséről. A kollégiumnak foglalkoznia kell a Natban meghatározott szexuális nevelés kérdéseivel is. 5.7 A testi és lelki egészségre nevelés Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli megéléséhez. A kollégium ösztönözze a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stressz kezelés módszereinek megismerésére és alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. A kollégiumi pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. A kollégium sportélete járuljon hozzá az egészséges életvitel, a helyes életmódminta kiválasztásához. Fontos, hogy a kollégium a diákok számára otthonos, egészséges, kulturált, esztétikus közeget biztosítson, ahol a tanulók jól érzik magukat, és amely egyúttal fejleszti ízlésüket, igényességüket. 5.8 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség A kollégiumi nevelés feladata a szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítása a tanulókban úgy, hogy önálló tapasztalati úton ismerjék meg a hátránnyal élők sajátos igényeit, élethelyzetét. Ez a segítő magatartás fejleszti a diákokban az együttérzést, együttműködést, problémamegoldást és az önkéntes feladatvállalást, mely elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez. 5.9 Fenntarthatóság, környezettudatosság A tanulónak meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. A kollégiumi nevelés során fel kell ké- 13

15 szíteni a tanulókat a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, melyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába Pályaorientáció A kollégiumnak a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket (szakkörök, érdeklődési körök) kell biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják későbbi hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. A kollégium a kollégium pedagógiai munkájával kapcsolatban álló iskolákkal együttműködve valamennyi tanulója számára lehetővé teszi egyes kiválasztott szakmák, hivatások megismerését, segíti a pályaválasztást, illetve a tanuló által választott életpályára való felkészülést Gazdasági és pénzügyi nevelés A kollégiumnak a bentlakásos köznevelési intézmény sajátos adottságaiból adódóan segíteni kell, hogy a tanulóik felismerjék saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Fontos, hogy tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. A kollégium a diák-önkormányzati tevékenység működtetésén keresztül segíti az autonóm, felelős, a közösség érdekeit is figyelembe vevő magatartás és a körültekintő döntéshozás képességének kialakulását Médiatudatosságra nevelés Fontos, hogy a tanulók értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés során az értelmező, kritikai beállítódás kialakításának nagy jelentősége van. A diákokkal ismertetni kell a média működésének és hatásmechanizmusának főbb törvényszerűségeit, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokat, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módját. 6. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK INTÉZMÉNYÜNKBEN 6.1. A személyiségfejlesztés módszerei A személyiségfejlesztés egyik alapkérdése, hogy a gyermekekkel elfogadtassuk az eszményeket, értékes példákat, magatartásformákat és az azokhoz való alkalmazkodást. De segítenünk kell saját egyéniségük kialakulását is. A személyiség általános jellemzői és az egyéniséget biztosító tulajdonságai egyszerre fejlődnek, egymásra kölcsönösen hatva változnak. A megfelelő közösségi magatartás normáinak megismertetése, elsajátíttatása, betartatása (Házirend, Napirend). Minden gyermeket egyéni képességének megfelelően kell megítélni. Feladatunk olyan követelmények támasztása, melyek során minden gyermekünk személyiségének megfelelően tud sajátosat, kiemelkedőt tenni. 14

16 Tanulóink éntudatának alakítása. Meg kell találni helyüket a családban, iskolai, kollégiumi közösségben. Nevelőmunkánkban fontos feladatnak tartjuk, hogy a gyermek megismerje az alapvető emberi értékeket, azokat magáévá tegye, azok szerint éljen. E téren is fontos a pedagógus példamutatása. Adott esetben igényeljünk segítséget megfelelő szakembertől Közösségfejlesztéssel kapcsolatos módszerek, eszközök Kisebb közösségek szervezése csoportközösség, szilenciumi közösség életkori sajátosságok figyelembevételével. A kollégium belső rendjének elsajátítása, betartása. Tanár-diák viszony, egymás megbecsülése, tisztelete. Házirend betartása. A kialakult közösségi normák tiszteletben tartása. Közösségi programokban való aktív részvétel. Diákönkormányzat munkájának segítése. 7. A KOLLÉGIUMI TEVÉKENYSÉGEK SZERKEZETE A kollégium - igazodva a Kt. rendelkezéseihez - a nevelési folyamat során a tanulói tevékenységeket - annak céljától és jellegétől függően - kollégiumi programok, csoportos és egyéni foglalkozások keretében szervezi. Külön figyelmet fordít a nemzeti és etnikai sajátosságokra és a sajátos nevelési igényű tanulók egyéni szükségleteire. A kollégium a foglalkozások formáját és tartalmát úgy határozza meg, hogy azok hozzájáruljanak a tanulók erkölcsi gyarapodásához, személyiségük gazdagodásához, kompetenciáik fejlesztéséhez, a közösség fejlődéséhez. Az általunk meghatározott feladatok végrehajtása érdekében olyan változatos, fejlesztő hatású tevékenységeket szervezünk, melyek között minden gyermek megtalálja a kedvére való elfoglaltságot. Céljaink elérése érdekében ingergazdag környezetet kell teremtenünk, melyben a kollégium egész tevékenysége, időstruktúrája az egyénileg és szabadon választható tevékenységek minél gazdagabb skáláját tartalmazza. Természetesen mindezt differenciált módon kell meghatározni, figyelembe véve a tanulók egyéni adottságait, érdeklődési körüket, életkorukat, stb. Fontos olyan szervezeti és módszertani megoldások alkalmazása, amelyek elősegítik, hogy a gyermekek elsajátítsák az eredményes társadalmi beilleszkedéshez szükséges képességeket, illetve az adott iskolatípus követelményeinek megfeleljen. 15

17 8. A KOLLÉGIUMI FOGLALKOZÁSOK A kollégium által kötelezően biztosítandó foglalkozások A kollégiumi nevelés országos alapprogramja szerint a tanuló: Heti 13 órában köteles részt venni felkészítő-fejlesztő, illetve tematikus foglalkozásokon. Heti 1 órában közösségi szintű csoportvezetői foglalkozásokon. Heti 1 órában a kollégium által biztosított és a kínálatból általa választott szabadidős foglalkozásokon. (A foglalkozások időtartama: 45 perc.) 8.1. Felkészítő, fejlesztő foglalkozás Rendszeres iskolai felkészülést biztosító egyéni és csoportos foglalkozás /szilencium/ Szilenciumi csoportok szervezése az életkori sajátosságoknak megfelelő beosztásban. Tanulási idő beosztása a hetirendnek megfelelően. A napi felkészülés megszervezése, kikérdezés, ellenőrzés, segítségnyújtás. Nyugodt felkészülést biztosító rendszer kialakítása. Folyamatos segítés és ellenőrzés. A szilenciumi foglalkozások vezetésében a nevelőtanárok módszertani szabadsággal rendelkeznek. Az alsóbb osztályosok és az önálló tanulásra képtelen gyermekek frontálisan a nevelő irányításával dolgoznak. A felsőbb évfolyamokban lehetőség van önálló tanulásszervezésre. A kötelező szilenciumi idő védelme érdekében ezen idő alatt semmilyen más rendezvény nem szervezhető Differenciált képességfejlesztő foglalkozás /korrepetálás, felzárkóztatás,/ Tanulmányi munka számonkérése kapcsán tapasztalt hiányosságok alapján folyamatosan végezzünk korrepetálást. Előzetes felmérésen alapuló, differenciált képességfejlesztő, tehetséggondozó foglalkozás, a valamilyen okból lemaradt tanulók felzárkóztatása, a kiemelkedő képességű tanulók gyorsabb haladásának, a sajátos érdeklődésű tanulók foglalkoztatásának biztosítása. Felzárkóztatás: Feladatunk a lemaradás okainak feltárása, a fejlesztés megtervezése, a módszerek megválasztása az előrehaladás, az eredményesség nyomon követése. A hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi munkájának segítése. Valamely tantárgyból lemaradt tanulók szintre hozása, felzárkóztatása Ismeretbővítő foglalkozás Tehetséggondozás Az ismeretek bővítése és a pályaválasztás érdekében szervezett szakkörök, diákkörök. Kiemelkedő képességű tanulók fejlesztésére, a gyorsabb és eredményesebb előrehaladás biztosítása érdekében, a csoportos foglalkozásokon túl a megfelelő szakköri foglalkozásokon kerül sor. Pályázatokon való részvétel segítése. Reális énkép és önértékelés segítése. Önképzés segítése. 16

18 Az ismeretek bővítése és a pályaválasztás érdekében szervezett szakkörök, diákkörök Csoportvezetői foglalkozás A csoportvezetői foglalkozások (általános csoportfoglalkozások) az egyéni és közösségi fejlesztést valósítják meg. A csoport életével kapcsolatos feladatok, tevékenységek a nevelői munkatervekben meghatározottak szerint kerülnek feldolgozásra Csoportfoglalkozás (tematikus) Az alapprogram 2. számú mellékletének kollégiumi csoportfoglalkozások keretterve és éves óraszáma alapján: Témakörök: 1. A tanulás tanítása 2. Az erkölcsi nevelés 3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 5. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 6. A családi életre nevelés 7. Testi és lelki egészségre nevelés 8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 9. Fenntarthatóság, környezettudatosság 10. Pályaorientáció 11. Gazdasági és pénzügyi nevelés 12. Médiatudatosságra nevelés Kollégiumi diákönkormányzat működésének támogatása A kollégiumi közösségek szervezésével összefüggő foglalkozások Kollégiumi diákfórumok Kollégiumi gyűlés, kisebb közösségek szerinti megbeszélések, kollégiumi közösségek szervezésével összefüggő foglalkozások A tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozás Ezeken a foglalkozásokon a tanulók feltárhatják egyéni problémáikat, ezek megoldásában számíthatnak a pedagógus tanácsaira, segítségére. Egyéni problémák, beilleszkedési nehézségek megoldása. A tanuló és közvetlen környezetének megismerése, napi feladatok, iskolai örömök, kudarcok, családi élmények, gondok megbeszélése. Speciális nevelési problémák megbeszélése. Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos kérdések Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások Egészséges és kulturált életmódra nevelés, az önellátás képességének fejlesztése, a diáksport, a természeti környezet megóvása, ápolása. A gyermekek és ifjak irodalmi, képzőművészeti, zenei és vizuális képességeinek, kreativitásának, multikulturális érdeklődésük és toleranciájuk fejlesztése. Pályaorientációs foglalkozások. A kollégisták igényéhez és lehetőségeihez igazodó, a pedagógiai program alapelveivel összhangban lévő öntevékeny diákkörök működtetése. 17

19 A nevelők felkészültségének és a tanulók érdeklődésének megfelelően különböző foglakozások szervezhetők. Ezek a foglalkozások lehetőséget adnak a korszerű tanulásszervezés alkotószellemű megvalósítására. Kulturális jellegű elfoglaltságok: könyvtári munka, színházba járás, kiállítások, hangversenyek látogatása, kisközösségi családias rendezvények (pl. születésnap), művészeti (hobby) körök, rádióműsor szerkesztés, a drámatagozatosok fellépései a kollégista társak előtt, a kollégiumi nagy rendezvényeken való részvétel (Terney Napok, Mikulás, karácsony, farsang) Ismeretterjesztő előadások A tanulók érdeklődése alapján havi 1-2 alkalommal. Sportolási tevékenységek különböző labdajátékok edzései (leány fiú foci, leány fiú kosárlabda, leány kézilabda; felkészülés a testvér-kollégiumok sporttalálkozóira és a mi Mozdulj! sportnapunkra), kívánság szerint sportesemények a kollégiumban, ping-pong, sakk, úszás, stb., testépítés a kondi-szobában. Hasznos tevékenység a kollégiumért körletrendezés, a kollégiumi belső környezet szépítése, a rendezvényeken szervező, segítő munka. Egyéb programok TV-nézés, videózás, mozi, filmvetítés internetezés. 8.3 Pedagógiai felügyelet A kollégium szervezeti egységenként egy pedagógus közreműködésével (a továbbiakban: ügyeletes nevelőtanár) gondoskodik a foglalkozáson nem tartózkodó tanulók pedagógiai felügyeletéről, a kollégiumi élet szervezéséről. 18

20 A kollégium zavarmentes működésének biztosítása céljából a pedagógiai felügyeletet ellátó ügyeletes nevelőtanár: a) visszatérő rendszerű ellenőrzést folytat a külső és belső biztonsági rendszabályok, a balesetvédelmi előírások betartása, az egyéni és közösségi tulajdon védelme, a megelőzés érdekében, b) folyamatos jelenlétével biztosítja a házirend betartatását, különös tekintettel az együttélési normák, a személyiségvédelem, a diákok önrendelkezési jogának érvényesülésére, c) időszakos ellenőrzést folytat az egyéni és közösségi rend fenntartása, a tisztasági és az egészségvédelmi szabályok teljesítése céljából 8.4 A kollégiumi élet szervezése során a kollégium vezetőjének a feladata: a) a napirend szerinti tevékenységek, így az ébresztő, a takarodó, az étkeztetés megszervezése, felügyelete, ellenőrzése, b) a tanulói nyilvántartások, különösen a betegség, távollét, kimenő, engedélyek folyamatos vezetése, c) a közös helyiségek és közösségi eszközök használatának, az öntevékeny diákkörök tevékenységének a felügyelete, d) a felmerülő egyéni problémák kezelése, ennek részeként az ügyeletes nevelőtanári intézkedés, továbbá információtovábbítás a csoportvezető nevelőtanárnak Közösségi közéleti tevékenység diákönkormányzat A köznevelési törvény meghatározza a kollégiumi diákönkormányzat létrehozását, annak jogosítványait. A diákönkormányzat munkáját a nevelőtestület megbízott tagja segíti. Évente 2 alkalommal diákközgyűlést tart. Feladatai: Az érdeklődés felkeltése a diákönkormányzatba való jelöltetés érdekében. A kollégisták egyre bővülő köre vegyen részt a különböző programok szervezésében, lebonyolításában a DÖK irányításával. A kollégisták hatékonyabban végezzék saját környezetük rendben tartását. A diákok kötelességeinek megismerése, jogaik ismeretében a jogok érvényesítése, a diákok érdekképviseletének ellátása. Döntési jogköre van, egyetértési jogot gyakorolhat, javaslattevő jogával élhet a saját működési szabályzatában meghatározottak alapján a törvényi előírásoknak megfelelően. 9. A NEVELÉSI ESZKÖZRENDSZER A KOLLÉGIUMI NEVELÉSBEN Nevelési eszközrendszernek a nevelési-oktatási-képzési értékek, célok megközelítéséhez, a követelmények, a tevékenységek megvalósításához használható nevelési eszközök, módszerek, eljárások, fogások, valamint az objektív felszerelési feltételek együttesét nevezzük. /Dr. Simon István: A kollégium pedagógiai programja/ 9.1. Nevelési módszerek a kollégiumi munkában A nevelési módszerek a célok megvalósítása érdekében alkalmazott nevelési eljárások együttese. 19

21 A pedagógusok módszertani szabadságának biztosítása mellett fontosnak tartunk rögzíteni néhány általánosan érvényes módszert, szemléletet, melyet a kollégiumi nevelőmunkánk során elengedhetetlennek tartunk. személyes példamutatás több időt tölt a gyermek a kollégiumban, mint otthon; megfelelő követelményrendszer, következetesség; szoktatás és gyakoroltatás közösségi együttélés szabályainak megtanulása és elfogadása; eszménykép állítása történelmi és irodalmi nagyjaink példája; meggyőzés, tudatosítás a kollégiumi együttélési normák elfogadásának és megtartásának tudatosítása; egyénre, csoportra, közösségre való közvetett ráhatás kölcsönös kapcsolatok a csoportközösségek és egyes tagjai között, diákönkormányzat; ellenőrzés és értékelés készségek, képességek szintje, önértékelés, diákönkormányzat működtetése; jutalmazás és büntetés; egyéni nevelés, egyéni bánásmód a tanuló személyiségének minél alaposabb megismerése; egymás iránt érzett felelősség kialakítása, fejlesztése; nevelés a közösségben, a közösség által; az egyén helye a csoportban, beilleszkedése, egymás elfogadása; kapcsolatteremtő képesség kialakítása, fejlesztése; alkalmazkodási képesség fontossága; a másság elfogadása. 10. AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK - EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERV 1.1. Egészségfejlesztés okai és céljai A Terney Béla Kollégium mindig is szem előtt tartotta az egészséges életmódra nevelést és az egészségfejlesztést, melyet sok esetben szakemberek bevonásával végzett, s melyekkel kapcsolatosan külső források bevonásának lehetőségét is folyamatosan keresi. Ennek a szakmai munkának alapvetően részét képezi a tanulók szemléletformálása, hiszen a korosztályt ösztönözni kell a mozgásra, a helyes táplálkozásra, a kisebb lelki problémák kezelésére, ezek módszereinek megismerésére, s ezen felül be kell vezetni a diákokat a baleseteknél történő helyzetfelismerésbe, az esetleges elsősegélynyújtásba. Mindenkinek feladata saját testi-lelki épségének, egészségének megőrzése, ez azonban nemcsak elméleti, hanem gyakorlati szinten is meg kell, hogy történjék, melynek alternatív lehetőségeit a kollégiumnak is feladata felvállalni a család és az iskola mellett. Ezen felül fontos feladat a káros függőségek kialakulásának megelőzése, illetve már meglévő függőségek esetén a leszokásban való segítségnyújtás. Az intézmény ezen törekvéseit az is indokolttá teszi, hogy hazánk az Európai Uniós tagországok között elég rossz helyet foglal el a különböző egészségügyi mutatók, születés utáni várható élettartam és a krónikus megbetegedések tekintetében. Ez a tény is indokolja, hogy már az iskolai évek alatt komolyan foglalkozni kell az egészségre neveléssel, prevencióval, szemléletformálással, mely oktató-nevelő munkát végző intézményként feladatunk. 20

22 Az egészségre nevelés és a prevenció stratégia és részfeladatok meghatározása nélkül azonban nem folytatható hatékonyan, így elsődleges feladatunk volt azoknak a területeknek a meghatározása, amelyekre mindenképpen oda kívánunk figyelni tevékenységünk során. Ezen felül szükséges meghatározni az egyes szakterületeken alkalmazandó módszereket is. Ezek alapján az irányelvek alapján folytatjuk tevékenységünket a területen, alkalmazkodva a mindig változó kihívásokhoz, lehetőségekhez. Az irányelvek, módszerek meghatározása lehetőséget ad számunkra az irányított, kontrollált és mérhető egészségfejlesztésre, és szükség esetén stratégiánk egyes elemeinek módosítására Rövid és hosszú távú célok A kollégiumi egészségfejlesztés és egészségre nevelésnek rövid és hosszú távú céljai is vannak. Rövidtávú céljaink között szerepel, hogy a tanulók megismerjék az egészséges életmód, testi-lelki egészség alapvető elveit, a serdülőkorral járó biológiai, pszichológia és szociológiai változásokat, egészségkárosító szokások veszélyeit. A hosszú távú célok között szerepel, hogy az intézmény is segítséget nyújtson a fiataloknak az önálló élettel együtt járó egészségügyi és egészséges életmódbeli kérdések saját életvitelükben történő megvalósítására, az egészségtudatos magatartás gyakorlati elsajátítására, valamint saját értékrendjükbe történő beépítésére. 2. Egészségfejlesztés területei A kollégiumi egészségnevelésnek elő kell segítenie, hogy a diákok megfelelő ismeretet kaphassanak és a megfelelő helyen kezeljék az egészséggel összefüggő kérdéseket, és életükben a gyakorlatban is felhasználják a tanultakat. Intézményünk a hazai gyakorlat és a helyi szükségletek figyelembe vétele mellett 10 szakterületet határozott meg, melyet kiemelten kíván kezelni az egészségre nevelés, egészségfejlesztés és prevenció területén. Egészségfejlesztés területei: Mozgás, sport Egészséges testtartás és mozgásszervi megbetegedések Egészséges táplálkozás Személyi higiénia Káros függőséges kialakulásának megelőzése (Drogprevenció) Egészséges párkapcsolat és a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben Lelki egészség Balesetmegelőzés és elsősegélynyújtás alapismeretek Véradás Szűrővizsgálatok 2.1. Mozgás, sport Intézményünk - felismerve azt a tényt, hogy a mozgás szerves részét képezi az egészséges életmódnak és az egészségre nevelésnek - napi szinten lehetőséget biztosít a diákok mozgására, amelyet szervezett keretek között sportfoglalkozásokkal és sportnapokkal valósít meg, de emellett lehetőség van szabadidős sportfoglalkozásokra is. Mindezek mellett támogatjuk és 21

23 elősegítjük a sportversenyeken való részvételt, amelyeknek aktív szervezői is vagyunk kollégiumi rendezvények keretében. Az életkori sajátosságokhoz igazodva lehetőséget biztosítunk csoport- és kollégiumi szintű sporttevékenységre, amely főként a foci, a kosárlabda, a ping-pong és a futás edzési formákban valósul meg, de mindezek mellett lehetőség van tornatermi fittness tevékenységre is, melynek helyszínt a kollégiumi konditerem biztosít. Kollégiumunkban mindennap lehetőség nyílik sportolásra tanári felügyelettel, s támogatjuk tehetséges sportoló diákjaink versenyeztetését. A témakör főbb területei: - spotszakkör - sportnap - szabadidős tevékenység 2.2. Egészséges testtartás és mozgásszervi megbetegedések Már gyermekkorban is fontos a helyes testtartás, hiszen a túlsúly mellett a hanyag testtartás is gerincbetegséget okozhat. Serdülőkorban átalakul a fiatalok testalkata, hirtelen megnyúlik ugyanis a testmagasság, s ebben az életszakaszban kifejezetten fontossá válik a helyes testtartás a későbbi gerincproblémák, hát- és derékfájdalmak elkerülése érdekében. A sport külön megpróbáltatást jelent gerincünk és mozgásszervrendszerünk számára, ezért a hétköznapi testtartás mellett a sportok esetében is fontos a helyes testtartás, illetve a szakszerű bemelegítés. A témakör főbb területei: - helyes testtartás - szakszerű bemelegítés - mozgásszervrendszerünk karbantartása 2.3. Egészséges táplálkozás Az egészséges táplálkozás alapvető kérdései, hogy mit, mikor, mennyit és hogyan fogyasztunk. A táplálkozás alapvető szükségletünk, de fontos a szervezet számára nélkülözhetetlen anyagok megfelelő mennyiségű bevitele, hiszen ezek segítik elő energiaszükségletünket és egészségünket. Ezért már gyermek- és serdülőkorban is nélkülözhetetlen az ehhez szükséges ismeretek elsajátítása és gyakorlati megvalósítása. A témakör főbb területei: - alapvető élelmiszerek, tápanyagok - zsírok, édességek, só és erős fűszerek káros hatásai - túlzott kalóriabevitel és megbetegedések - alultápláltság - vitamin- és fehérjeszükséglet - megfelelő mennyiségű víz fogyasztása - étkezések száma, aránya és ideje - helyes, változatos étrend - táplálkozás módja, káros szokások 22

24 2.4. Személyi higiénia A közösségi élet alapvető szabályai közé tartozik a személyi higiénia fokozott figyelemmel kísérése születésünktől kezdve. A családjuktól távol élő diákok számára ez külön tanulási folyamatot jelenthet egyes esetekben, hiszen a szülő napi szinten nem tud odafigyelni gyermeke ezen szokásaira. Az együttélés szabályai közé tartozik azonban az öltözködés, a tisztálkodás, a közvetlen környezet rendben tartásának kérdése, melyben segítséget a nevelők irányítása, tanácsadása mellett a diáktársak jelentenek. A témakör főbb területei: - egészséges, kulturált környezet - tisztálkodás, testápolás - ruházat tisztán tartása - higiénés eszközök helyes használata - rendszeres tisztálkodás - helyes fogápolás 2.5. Káros függőségek kialakulásának megelőzése (Drogprevenció) Magyarországon, így Szentesen is egyre nagyobb arányban vannak jelen a különböző drogok, köztük a sokszor ismeretlen összetételű úgynevezett dizájner drogok, illetve alkoholok iránti függőség. A kábítószer-használat már nem csupán a nagyvárosokban elterjedt és nemcsak ott jelent egyre nagyobb problémát, hanem előtérbe került a kisebb városokban és falvakban is. A középiskolás korosztály egynegyede, a évesek 4,4 százaléka már kipróbált valamilyen kábítószert. A drogfogyasztás mellett az is elmondható, hogy a fiatalok ötöde havonta többször fogyaszt alkoholt, s legalább egyszer részeg, valamint az, hogy a év közöttiek több mint 25 százaléka rendszeresen dohányzik. Egyre inkább elterjedtek tehát a különböző szenvedélybetegségek, melyek kezelésében és legyőzésében szakemberek segítségére van szükség. Ehhez Szentesen az Addiktológiai gondozó és Drogambulancia elnevezésű egészségügyi szolgáltató nyújt segítséget. Lényeges jelentősége van azonban a témakörben a prevenciónak és a probléma felismerésnek, így ezt a témát semmiképpen sem hagyhatjuk ki egy az általános- és középiskolások ismereteinek fejlesztését célkeresztbe vevő egészségfejlesztési és egészségmegőrzési programból. A fiataloknál fontos a prevenció időben történő elkezdése, hangsúlyos, hogy a tanuló a teljes valóságot hallja, mégpedig hiteles beszámolóban, amelyben nemcsak a tiltást hangsúlyozzák! Ennek megvalósításaként a témában előadások megszervezését tekintjük feladatunknak, melyekbe szakembereket vonunk be, de a diákok korábban függőséggel küzdő személyek életén keresztül is megismerhetik a drogok káros hatásait. Ezek az előadások nemcsak a szenvedélybetegségeket ismertetik meg, hanem azokat a jeleket is, amely a diákoknak és a nevelőknek egyaránt segítséget jelentenek a veszély felismerésében. Egy 2007-ben és 2010-ben megjelent szentesi felmérés szerint a drogprevenció legfontosabb helyszíne nem az iskola, hanem a család. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a nevelési-oktatási intézmények kivonulhatnak a feladatvállalásból. Az otthon látott és halott modellek mérvadók a fiatalok számára, a tanárok felelőssége pedig a droghasználat időben történő felismerésében is jelentős. A kollégium pedig hétköznapokon család funkciót lát el, s mindemellett oktatási 23

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium 1191 Budapest Kisfaludy u. 28. 2014. szeptember Tartalom Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Pedagógiai Program 2014. 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

V. fejezet A kollégium nevelési programja. I. Bevezetés

V. fejezet A kollégium nevelési programja. I. Bevezetés V. fejezet A kollégium nevelési programja I. Bevezetés 1. Pedagógiai programunk összeállítását a Köznevelési törvény 17. -a írja elő. A Kollégiumi nevelés országos alapprogramja összhangban a Köznevelési

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5.

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. OM:203055 Kollégium Pedagógiai Programja 2015 0 Bevezetés A

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. kötet I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék A KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIADMÁNYOZÁSA... 1 1. BEVEZETÉS... 1

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 2 1.1 Kollégiumi feladatellátás az intézményi

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015.

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. Tartalom 1. Az intézmény meghatározása... 4 2. Bevezető... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1.2 Értékeink...

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Szent Lőrinc. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. pedagógiai programja

Szent Lőrinc. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. pedagógiai programja Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium pedagógiai programja 2014 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ I.1. Az iskola küldetésnyilatkozata I.2. A pedagógiai program törvényi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

Helyi tanterv. Osztályfőnöki

Helyi tanterv. Osztályfőnöki Helyi tanterv Osztályfőnöki A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja. Pedagógiai Program

Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja. Pedagógiai Program Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja Pedagógiai Program 0 1.INTÉZMÉNYI ADATOK 1.1 Alapadatok Hivatalos neve: Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Székhelye: 4562 Vaja, Leiningen út

Részletesebben

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2015 BEVEZETÉS... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. 1. Az iskola rövid története... 4 1. 2. Nevelési alapcélok,

Részletesebben

FM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR - SZAKKÉPZŐ KÖZPONT KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIA PROGRAMJA

FM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR - SZAKKÉPZŐ KÖZPONT KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIA PROGRAMJA FM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR - SZAKKÉPZŐ KÖZPONT KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIA PROGRAMJA A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek az eddiginél különbbé nevelhetők, hogy az eddiginél többre taníthatók.

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM T A R T A L O M I. Az iskola adatai, jogállása 6 II. Helyzetelemzés 7 1. Társadalmi környezet 7 2. Tárgyi feltételek 7 3. A humán erőforrás 8 III. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

KAPOSVÁRI KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM OM 040652 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KAPOSVÁRI KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM OM 040652 PEDAGÓGIAI PROGRAM o l d a l 1 KAPOSVÁRI KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM OM 040652 7400 Kaposvár, Álmos vezér u.1. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Gálovics Edit szakmai igh. vezetésével a nevelőtestület o l d a l 2 A magyar

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

A MÁTRAFÜREDI HANÁK KOLOS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MÁTRAFÜREDI HANÁK KOLOS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mátrafüredi Hanák Kolos Kollégium (KLIK 093028) 3232 Gyöngyös, Mátrafüred Üdülősor utca 1. Tel/fax. 37/320-411 OM azonosító: 202787 Honlap: www.hanak.sulinet.hu E-mail: hanakkollegium@gmail.com A MÁTRAFÜREDI

Részletesebben

SZENT HEDVIG KOLLÉGIUM 3300 Eger, Dobó tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZENT HEDVIG KOLLÉGIUM 3300 Eger, Dobó tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT HEDVIG KOLLÉGIUM 3300 Eger, Dobó tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM Tantestület jóváhagyásának dátuma: 2013. 08. 27. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2013. 08. 29. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2016/2017.

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület SZÁZHALOMBATTAI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Rigó Katalin intézményvezető Készítés dátuma: 2013. márc.31. Jóváhagyta:

Részletesebben

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 2. számú melléklet A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász)

Részletesebben

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás Intézményi önértékelés: belső elvárások kialakítása a gyakorlatban az intézményi belső értékelési csoport (BECS) közreműködésével Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció terület Külső elvárás Belső

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV

NEVELÉSI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV Érvényesség: nevelőtestületi döntés szerint 2015. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

Az osztályfőnöki órák helyi tanterve

Az osztályfőnöki órák helyi tanterve Az osztályfőnöki órák helyi tanterve A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u.

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail:bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu web. www.bocskaigimnazium.hu

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja Sokorópátkai Általános Iskola Pedagógiai Programja "Meg kell tanítanunk mindenkit a látásra, hogy jobban örüljön a hársfa kibontakozásának. Meg kell tanítanunk az embert a világ végtelen gazdagságának

Részletesebben

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 2013 Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni:

Részletesebben

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17 Tartalom I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 I.1. Az iskola adatai 4 I.2. Az intézmény alaptevékenységei 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 III. 1. Az iskola története

Részletesebben

Pedagógiai program 2013-2018

Pedagógiai program 2013-2018 Pedagógiai program 2013-2018 Nyírteleki Általános Iskola 4461 Nyírtelek Iskola u. 2. 1 Tartalom 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSŐ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató Pedagógiai program Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk jóváhagyta: Danka Adél igazgató Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes Pedagógiai Programját

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " E r r e a s z i k l á r a é p í t e m h á z a m a t (Szent István II. Intelme Imre herceghez) A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

Kollégiumi munkaterv 2014/2015.

Kollégiumi munkaterv 2014/2015. 1 Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 9028 Győr, Régi Veszprémi út 1-3. Tel/fax: 96/427-522 E-mail: titkarsag@veresp-gyor.sulinet.hu Kollégiumi munkaterv 2014/2015.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZEDERKÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZEDERKÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai program 2013 PEDAGÓGIAI PROGRAM SZEDERKÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA Ezek a csillogó szemű gyerekek nem maguk váltották a belépőjegyet arra az útra, amit úgy hívunk: élet Ha szemükbe nézünk, ugyanazt

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM Újfehértó, 2014 Tartalomjegyzék Az iskola küldetésnyilatkozata...4 Pedagógiai alapelveink...5 A pedagógiai program

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nyíregyháza 1 Bevezető Mottó: Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud. (Móricz Zsigmond) Az

Részletesebben

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola 2013. 1 T a r t a l o m j e g y z é k A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése...

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógus önértékelés Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola. 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola. 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570 Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570 Összeállította: RÁTZ OTTÓ mesterpedagógus tanár,intézményvezető 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: nevelésről

Részletesebben

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja Makói Návay Lajos Szakképző Iskola Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja Kozák György intézményvezető 2013 1 Makói Návay Lajos Szakképző Iskola 2 Makói Návay Lajos Szakképző

Részletesebben

LACHOBER MÁRIA NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

LACHOBER MÁRIA NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA LACHOBER MÁRIA NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai program Ajka, 2014. szeptember 1. Szirmainé Vinkelmann Amália intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Az iskolában folyó pedagógia munka...6

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. március 25. Fenntartói

Részletesebben

TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Többszörösen átdolgozott változat Csupán két dolog van, amit gyermekeinknek, tanítványainknak adhatunk: a gyökerek és a szárnyak. (Lactantius) KÉSZÜLT: AZ ÓVODAI NEVELÉS

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 Mottó: "A szellem és a tehetség az emberben mindig vágyainak és sajátos társadalmi helyzetének terméke. Lehetséges, hogy a neveléstudomány feladata

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam A tantervet szerkesztette a MOZAIK KIADÓ TERVEI ALAPJÁN- CSARKÓ JÁNOS SZAKTANÁR ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A Biológia tantárgy a természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M 2013. Darányi Általános Iskola 1 NEVELÉSI PROGRAM 1 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT - PREAMBULUM 3 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA, HELYZETELEMZÉS 3 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2013 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Programja

A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Programja A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja Nevelőtestület jóváhagyásának dátuma: 2013. március 25. A fenntartói jóváhagyás dátuma:. A tervezett felülvizsgálat dátuma:.. Készítette: Nagy Katalin igazgató

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

BÁTAI ÁMK PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM

BÁTAI ÁMK PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM 1 Mottó: Tárd ki a karjaidat a változásnak, De ne engedd el az értékeidet. /Dalai láma üzenete/ BEVEZETŐ Tisztelt Olvasó! Ön a Bátai ÁMK pedagógiai-művelődési programját tartja a kezében. E dokumentum

Részletesebben

Intézményi Önértékelés

Intézményi Önértékelés Intézményi Önértékelés Pedagógus, vezető, Intézmény elvárások Belső Ellenőrzési Csoport 2015. szeptember 30. Készítette: BECS és Erdei Gyula igazgató Kompetencia A pedagógusra vonatkozó intézményi elvárásrendszer

Részletesebben

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Intézményünk adatai Neve: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Címe: 5630 Békés, Baky utca 4. Telefon/fax: 06 66 411 680 Fenntartója: Békési

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben