Balaton Óvoda Munkaterve nevelési év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év"

Átírás

1 Balaton Óvoda Munkaterve nevelési év

2 Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: web: Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Nagy Judit Legitimációs eljárás Nevelőtestületi határozat száma:515/2014 Munkaterv határozat száma: 543/2014 Nevelőtestület nevében: P1 Alkalmazotti közösség nevében: Szülői szervezet nevében: Z Közalkalmazotti Tanács nevében: D5 Fenntartó nevében: A dokumentum jellege nyilvános: Készült: 9 példányban augusztus 31. Ph.

3 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai 1.2. Törvényi háttér 2. Működési terv 2.1. Nevelési év rendje 2.2. Nevelés nélküli munkanapok 2.3. A tanév szünetei (összevont csoportok működnek) 2.4. Állami, egyházi ünnepek miatti szünetek Kiinduló helyzetkép 2.6. Munkarend 2.7. Értekezletek 2.8. Óvodai ünnepek 2.9. Nyílt napok 3. Nevelőtestületi és Pedagógiai feladatok 3.1. A nevelési év munkatervének értékeléséből adódó feladatok 3.2. A nevelési év, és a Pedagógiai Program kiemelt feladatai 3.3. A nevelőtestület fejlesztése-humánerőforrás fejlesztés 3.4. Pedagógus minősítések lebonyolításából adódó feladatok 3.5.Munkaközösségek 3.6.Gyermekvédelem 3.7. Továbbképzések 3.8. Pályázatok 4. Törvényességi feladatok 4.1. Aktuális törvényi változások alapján elvégezendő feladatok 4.2. Fenntartó által meghatározott új feladatok 4.3. Esélyegyenlőségi tervből adódó feladatok 4.4.Intézményi önértékelésből adódó feladatok 5. Gazdálkodási feladatok 5.1. Tárgyi feltételek 5.2. Tárgyi feltételek fejlesztése 6. Ellenőrzési terv 6.1. Az ellenőrzés szempontjai 6.2. A gyermekek mérése 6.3. A partneri mérések Teljesítményértékelés 6.5. Az ellenőrzés rendje 7. Ütemterv - Dátumokhoz kapcsolódó feladatok havonkénti területi lebontásban Pedagógiai tanügyigazgatási Gazdálkodás vagyonüzemeltetés Munkáltatói munkaügyi 8. Egyéni feladatvállalások, kapcsolattartás 9. Fakultatív gyermekprogramok

4 1. Az intézmény adatai Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: Az intézmény fenntartója, címe, telefonszáma: Belváros Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata H-1051 Budapest Erzsébet tér 4. Telefon: Az intézmény alapító okiratának törzskönyvi azonosító száma, kelte: , július 1. OM száma: Az engedélyező szerv neve: Belváros Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő testülete 71/2014 (III.13.) B-L. Ö. határozatában Az intézmény vezetője, a munkaterv benyújtója: Nagy Judit

5 1.2. Törvényi háttér A munkaterv elkészítését az alábbi törvények,dokumentumok befolyásolták: o évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: o 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról o 229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról o 363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelet 1.számú melléklet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról o 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról o évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról o évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról o Kiegészítés az 35/2014 (IV.30) EMMI rendelet o 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról o Oktatási Hivatal: Önértékelési kézikönyv óvodák számára o Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára o Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. Második javított változat o Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés Harmadik, javított kiadás o A Balaton Óvoda szabályozódokumentumai o 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről 2. Működési terv A munkaterv elkészítésénél figyelembe vett dokumentumok: Pp(Pedagógiai Program),SzMSz,Házirend,munkaköri leírások Vezetői Pályázat Előző évi mérések,tapasztalatok, visszajelzések,értékelések

6 2.1. Nevelési év rendje Nevelési év Szeptember 1-től augusztus 31-ig Az óvoda nyitva tartása 6 órától-18 óráig. A gyermekekkel érkezésüktől távozásukig óvodapedagógus foglalkozik. Foglalkozások ideje Szeptember 1-től Május 31-ig Nyári életrend Június 1-től augusztus 31-ig Szünetek Az iskolai szünetekhez alkalmazkodva a fenntartó rendelkezése alapján az óvoda folyamatosan üzemel. Ezen idő alatt összevont csoportok működhetnek a gyermeklétszámtól függően. Őszi szünetben Téli szünetben (ügyeletes óvoda: Balaton Óvoda ) Tavaszi szünet Nyári zárás várható ideje: július augusztus 19. Új gyermekek beíratása (1) A fenntartó által meghatározott időben, általában május első hete. Új gyermekek befogadásának ideje szeptember 1-tól folyamatosan Az új gyermekek felvételéről 30 napon belül írásban értesítjük a szülőket. Elutasítás, átirányítás esetén a szülőnek a Köznevelési Törvény értelmében fellebbezési joga van, az értesítéstől számított 15 napon belül.

7 2.2. Nevelés nélküli munkanapok Időpont Téma 2015.november 20. (péntek) 1. Hogyan készülök a minősítési eljárásomra? Minősítésben részt vevő kollégák beszámolója portfóliójukról,a felkészülés tapasztalatairól. 2. Intézményi elvárásoknak való megfelelés támogatása: Az intézmény dokumentumainak elemzése során a vezető (5), a pedagógus (8), és az intézmény ellenőrzés (7) területeire vonatkozó elvárás listák további pontosítása 3. Önértékelési Szabályzat elfogadása,szükség szerinti korrekciója(minőséggondozó Önértékelési szakmai munkaközösség) 4. A dokumentum elemzéssel megbízott csoport beszámolója február Felkészülés a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre és a pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját képező minősítésre. (érintett 2 kolléga) 2. Felkészülés gyakornok kollégánk minősítő vizsgájára. Lebonyolítás és vizsgáztatás a Kjt.-nek 138/1992. (X. 8.) szerint az intézmény feladata. 3. Pedagógus etikai kódex megismerése 4. A nevelési év első félévének értékelése április 22. Az önértékelésben érintettek önértékelésének lebonyolítása (Szervezet fejlesztés, csapatépítő kirándulás) június 17. Tanévzáró értekezlet 2016.augusztus 29. Tanévnyitó értekezlet

8 2.3. A tanév szünetei (összevont csoportok működnek) Őszi szünetben Téli szünetben Tavaszi szünet Állami, egyházi ünnepek miatti szünetek október 23. péntek 2016.március 15. kedd /2016.március 14. hétfő/ 2016.május 16. Pünkösd hétfő 2.5. Kiinduló helyzetkép Adatok: a májusi jelentkezési időszakban: jelentkezett: 66 fő felvételt nyert: 29 fő (19 kerületi) átirányított 22 fő előjegyzett: - elutasított 15 fő az óvoda férőhelye: 92 fő az óvoda gyermek létszáma, 2015.szept.1-én: 86/88 számított fő ebből fiú: 34 fő lány: 52 fő iskolaköteles korú: 34 fő 7. életévét betöltötte: 0 fő hátrányos helyzetű és veszélyeztetett: felmérés alatt fő

9 Személyi és tárgyi feltételek: Státusz: Óvodapedagógus (státusz) Gyógypedagógus (státusz) Gyógypedagógiai asszisztens Fő/óra 11 fő/ 8 órás 1 fő/ 4 órás 1 fő /8 órás Pedagógiai asszisztens 3 fő/ 8 órás Pedagógiai munkát segítő alkalmazottak 7 fő/ 8 órás Adminisztrátor 1 fő/ 8 órás Kertész 1 fő / 8 órás Csoportok kialakítása A csoportok kialakításánál figyelembe vettük az alábbi szempontokat: - óvodapedagógusok javaslatai - szülők igényei - azonos bölcsödéből érkezettek - kor - és nemek szerinti arányos elosztás - korcsoportok közelítése - tiszta kiscsoport indítása

10 2.6. Munkarend CSOPORT BEÍRT LÉTSZÁM ÓVODA- PEDAGÓGUSOK DAJKA P6 Z D5 Csoportos dajka P2 P8 D6 Csoportos dajka P4 D1 Csoportos dajka P5 P3 D4 Csoportos dajka P1 P7 D2 Csoportos dajka kötelezően előírt óraszáma heti 10 óra, ennek eloszlása Idő/időtartam 3X1óra gyógytestnevelő feladatok Korcsoport-helyszín Egyéni fejlesztés (4. csoport) 1x1 óra nagymozgás fejlesztés Részben osztott korcsoport (5.csoport) 2x3 óra kirándulás,úszás kísérése úszni járó csoportok, vegyes korosztály

11 Név Statusz Feladat T 8 órás adminisztrátor-kötetlen munkaidő Adminisztráció,gazdasági ügyintézés,pedagógiai munka segítése D3 Konyhás-dajka 8 órás munkaidő 8-16-ig Ételosztás,étkezések higiéniája D7 K Pa1 Pa2 Pa3 GYP Pa4 Takarító-dajka Kertész 8 órás Pedagógiai asszisztens 8 órás Pedagógiai asszisztens 8 órás Pedagógiai asszisztens 8 órás Gyógypedagógus 4 órás Gyógypedagógiai asszisztens 8 órás Intézmény területének tisztán tartása,dajkai teendők Intézmény udvarának karbantartása. belső karbantartási teendők A pedagógiai munka segítése A pedagógiai munka segítése A pedagógiai munka segítése SNI gyermekek integrálásának segítése SNI gyermekek integrálásának segítése

12 2.7. Értekezletek Tartalom Felelős Érintett Dokumentáció Időpont Aktuális feladatok megbeszélése Aktuális feladatok megbeszélése óvodavezető óvodapedagógusok Feljegyzések Minden hónap második hétfő óvodavezető Nevelő munkát Feljegyzések Minden hónap helyettes segítő munkatársak első hétfő Munkatársi értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás óvodavezető, P8 Alkalmazotti közösség Jegyzőkönyv augusztus 31. Nevelési évnyitó értekezlet óvodavezető óvodapedagógusok Jegyzőkönyv 2015.augusztus 31. Évnyitó értekezlet SZMK értekezlet óvodavezető, óvodavezető helyettes óvodavezető, óvodavezető helyettes Nevelőmunkát segítő alkalmazottak Szülői munkaközösség tagok,csoportonként 1 fő óvónő Jegyzőkönyv 2015.augusztus 24. Jegyzőkönyv szeptember 30- ig Kerületi gyermekvédelmi értekezlet Nevelés nélküli munkanap értekezlet, gyermekvédelmi felelős óvodavezető Gyermekvédelmi felelős óvodapedagógusok Feljegyzések Jegyzőkönyv 2015.november 20. péntek Félév záró értekezlet Szakmai nap Nevelési év záró értekezlete óvodavezető óvodapedagógusok Jegyzőkönyv 2016.február 26. óvodavezető óvodapedagógusok Jegyzőkönyv 2016.június 17.

13 Szülöi Értekezletek Tartalom Felelős Érintett Dokumentáció Időpont A beszoktatás tapasztalatai. A csoport fejlettségi szintjének tapasztalatai. Kiemelt feladataink- megvalósítása Aktualitások. P6 Z 1-es csoportba járó gyermekek szülei A csoport Jelenléti ív feljegyzések óvodapedagógusai A beszoktatás,összeszoktatás tapasztalatai. A csoport fejlettségi szintjének tapasztalatai. Kiemelt feladataink- megvalósítása Aktualitások. P2,P8 2-es csoportba járó gyermekek szülei A csoport Jelenléti ív feljegyzések Projektek a csoportban óvodapedagógusai A beszoktatás,visszaszoktatás tapasztalatai. A csoport fejlettségi szintjének tapasztalatai. Kiemelt feladataink- megvalósítása Aktualitások. P4 3-as csoportba járó gyermekek szülei A csoport Jelenléti ív feljegyzések óvodapedagógusa A beszoktatás tapasztalatai. A csoport fejlettségi szintjének tapasztalatai. Kiemelt feladataink- megvalósítása Aktualitások. P3 P5 4-es csoportba járó gyermekek szülei A csoport Jelenléti ív feljegyzések óvodapedagógusai A z összeszoktatás tapasztalatai. A csoport fejlettségi szintjének tapasztalatai. Kiemelt feladataink- megvalósítása Aktualitások. P7 P1 5-ös csoportba járó gyermekek szülei A csoport Jelenléti ív feljegyzések óvodapedagógusai Beiskolázás, iskolaérettség. A kerületi általános iskolákkal szervezett szülői fórum Intézményvezetők Szülők Óvodapedagógusok Jelenléti ív feljegyzések Általános iskolák tanítói Az első félév tapasztalatainak megbeszélése,feladatok,programok a második félévben óvodapedagógusok Szülők Óvodapedagógusok Jelenléti ív feljegyzések Csoportonként eltérő időpontban Szülői értekezlet a nyári táborozásról Szülők Jelenléti ív Táborvezető Óvodapedagógusok feljegyzések óvodapedagógus Ismerkedő szülői értekezlet az új gyermekek szülei számára óvodavezető Óvodapedagógusok Jelenléti ív feljegyzések

14 Leendő kiscsoportosok szülei Elvárás minden óvodapedagógustól a szülők tájékoztatása az alábbi területeken/témákban: - Csoportprofil bemutatása - Házirend ismertetése, felelevenítése - Korcsoporttól függetlenül: A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére (ahová együtt kell eljuttatnunk a gyermekeket) - Éves nevelési és tanulási terv ismertetése - Az együttműködés, ezen belül az információ áramlás kialakítása és gyakorlata - Pedagógus önértékelés szülőket érintő tartalmainak ismertetése (szülői kérdőív) Javasolt tartalmak: - A szabad játék kitüntetett szerepének jelentősége - A cselekvésbe ágyazott tanulási folyamatot - A differenciálás elvének érvényesítése - Figyelem a gyermek egyéni szükségleteire - A gyermekek motiválása, aktivizálása - Konzultálási lehetőségek nevelési kérdésekben: a hatékony családi beszélgetés (fogadó óra, családlátogatás - Közös feladataink és lehetőségeink a gyermekek a tehetségének kibontakoztatásában 2.8. Óvodai ünnepek Hagyományos ünnepek Érintettek Felelős Dátum Mikulás várás Minden csoport P1,P Téli vásár Minden csoport P4,P6,Pa Advent-Karácsonyvárás Minden csoport P4,P6,Pa4 dekorációért felelős P3,P Farsang Minden csoport P6,Pa4,Pa P4,P7,T Március 15. Minden csoport Húsvét Minden csoport Csoportos óvodapedagógusok Egészséghét Minden csoport P3,P4,P Nyílt napok P Anyák napja Minden csoport Óvodapedagógusok, saját csoportban Évzáró Ballagó nagycsoportosok, búcsúztató gyermekek,szülök P2,P4,P

15 Gyermeknap Minden csoport P Zöldóvoda ünnepei P7 Állatok napja Minden csoport P7 Víz világnapja Minden csoport P7 Föld napja Minden csoport P7 Madarak fák napja Minden csoport Születésnapok Minden csoport Óvodapedagógusok, nevelési év Kerek évfordulót töltő kollegák saját csoportban aktuálisan 2.9. Nyílt napok Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napokat biztosítunk leendő óvodásainknak és szüleiknek. Nyílt napjainkat tervezetten január és február hónapra időzítjük, 9:00-12:00, és 15:00-17:00- óráig várjuk a nyitott napjainkon, az érdeklődőket amikor: - bepillantást nyerhetnek az óvoda életébe - bekapcsolódhatnak a gyermeknek és felnőtteknek szervezett tevékenységekbe - feltehetik kérdéseiket az óvoda működésével, szokás-szabályaival kapcsolatosan Felelős: Deák Csabáné Nyílt napok tervezett dátumai A nyílt napok dátumát az Oktatási Hivatal eljárásai befolyásolhatják, módosításra sor kerülhet.

16 3. Nevelőtestületi és Pedagógiai feladatok 3.1. A nevelési év értékeléséből adódó feladatok Pedagógiai Programunk módosítása, mely a bevezetett osztott és részben osztott csoportok nevelési elveit, elvárásait, szokásrendszerét tartalmazza. Az átszervezések emberi és tárgyi erőforrásleltárának folyamatos nyomon követése. A munkaközösségek folyamatos munkájának biztosítása, segítése, ellenőrzése, koordinálása. Az önértékelési standardok, intézményi standardok saját gyakorlatba építése. Az értékelés területei, szempontjai, valamint az értékelés alapját képező pedagógusra, vezetőre és intézményre vonatkozó általános elvárások megfogalmazása. Felkészülés a minősítésekre, kollégák segítése. Gyakornok kollégák minősítő vizsgájának megszervezése. Felkészülés a tanfelügyeleti látogatásra. Szervezetfejlesztés, új kollégák beilleszkedésének segítése. A nyugdíjas kollégákkal való kapcsolat fenntartása, szakmai délután szervezése. Sajátos nevelési igényű gyermek felkészítése az iskolára. Fejlesztő és terápiás foglalkozások megszervezése. Szakértői tevékenységek szervezési feladatai, helyettesítés biztosítása A nevelési év és a Pedagógiai Program kiemelt feladatai Kiemelt céljaink és feladataink Elsődleges cél: A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartása a nyugodt, és kiegyensúlyozott légkör biztosítása Törvényes és színvonalas intézményműködés biztosítása További céljaink: Az óvoda szabályozódokumentumainak (PP, SZMSZ és mellékletei, Házirend) egységes értelmezése, gyakorlati megvalósítása A szervezet szakmai színvonalának további erősítése Személyi feltételek, változások zökkenőmentességének segítése Az átszervezett csoportok nevelő, tervező, gyakorlati munkájának folyamatos nyomon követése, értékelés, elemzés.(2 osztott csoport indul ebben a nevelési évben) 1 belső és 1 intézmények közötti munkaközösség megalakítása, működtetése (Minőség gondozó - Önértékelési Munkaközösség), (Dokumentum elemző módszertani szakmai munkaközösség.)

17 Sikeres minősítő vizsga, minősítő eljárás lebonyolítása. A kollégák felkészítése, támogatása. A célok elérését támogató kiemelt feladataink: Felkészülés a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre és a pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját képező minősítésekre Az intézményvezetés felelőssége a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre, ennek érdekében az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése, ha szükséges, a tevékenységlátogatási, dokumentumellenőrzési intézményi gyakorlat megújítása. A pedagógusok felelőssége abban áll, hogy a nevelési, tevékenység és foglalkozáslátogatás, és az azt követő interjú, valamint a dokumentumellenőrzés során úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél felkészültségüket, pedagógiai kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyítsák, hiszen az egész intézményről alkotott kép az egyes pedagógusok és a vezetés összteljesítményét mutatja. Mind a belső, mind pedig a külső szakmai ellenőrzések során annak feltárása folyik, milyen módon és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai tartalmak: - Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés, - Az Óvodai nevelés országos alapprogram nevelési céljainak való megfelelés, - Az intézmény pedagógiai programjának való megfelelés. Az intézményi önértékelés (teljesítményértékelés), valamint minősítővizsgán és a minősítési eljárás során a pedagógusnak a mesterségbeli tudásáról kell számot adnia. Pedagóguskompetenciák a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint. Szakértői támogatás mellett óvodánk Önértékelési kézikönyvének összeállítása. Szakmai pedagógiai munka feladatai: - A pedagógiai munka írásos dokumentumainak (éves tervek, csoportnapló, egyéni fejlesztési tervek, fejlődési napló) felülvizsgálata,megfeleltetése a pedagógus kompetenciákkal - A napi mozgás megvalósítása megfelelő tartalommal, tudatos, szakmailag helyes tervezéssel - A fejlesztési feladatok pontos dokumentálása, és annak nyomon követése, a nagycsoportos korúak egyéni fejlesztési tervének áttekintése - A pedagógiai ellenőrzések a projektmódszer működtetésének minőségére, és a napi nagymozgás megvalósulására irányulnak

18 - A gyermekek egyéni testi adottságainak pontosabb megismerése és kondicionális képességei fejlesztése egyénre szabottan; - A szülői házzal való együttműködés áttekintése, kapcsolatépítés, nevelési célkitűzések összhangjának megteremtése; - A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek és módszerek alkalmazása; - Egyéni fejlesztési tervek: SNI gyermekek fejlesztési tervei (fejlődési naplóban) - Szakmai fejlődés: tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvétel - Részvétel egyéb, az óvoda érdekeit szolgáló tevékenységekben ( pályázatírás stb.) - Az idővel való hatékony gazdálkodás - Az egyéni feladatvállalások áttekintése, pontosítása; - Az intézmény ünnepei és projektjei áttekintése - A csoportok projekt tevékenységének nyomon követése,projektek áttekintése tartalmi és pedagógiai szempontból - A művészeti tevékenységek beépítésének lehetősége Az Óvodai nevelés országos alapprogramjából adódó feladatok: Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, értékmegőrzés Anyanyelvi nevelés; a beszélő környezet, az óvodai nevelés egészében jelen van Hátránycsökkentő szerep: Inkluzív (befogadó) pedagógiai szemlélet Játék megerősítése, a szabad játék kitüntetett szerepe Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés; A tevékenységekben megvalósuló tanulás; A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben, majd az iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik. Az utolsó év tiszta csoportjának fő célja ennek mentén való foglalkoztatás. Óvónő feltétlen jelenléte: Kulcsszereplő az óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó a gyermek számára Egészséges életmód igénye: Az egészség védelme, karbantartása tanítható. Egészségnevelési program kivitelezése Környezettudatosság: a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektetünk a környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására Mozgás megújulása: Egészségfejlesztő testmozgás Az egyéni szükségletek és képességek figyelembe vétele minden gyermek számára biztosítandó lehetőség. Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő kooperatív mozgásos játékok alkalmazására

19 Pedagógiai Programból adódó feladatok: - A gyermekek testápolási szokásainak követése, fejlesztése prevenciós és egészségtudatosító céllal - A tevékenységek szabad levegőn történő szervezésének bővítése - Alvási szokások, zavartalan pihenőidő biztosítása, az óvodás relaxáció megtanítása, gyakorlása, stressz kezelés. A szülőkben a relaxáció fontosságának tudatosítása. - A mindennapi nagymozgások folytatólagos megvalósítása, illetve ehhez alkalmazkodó napirend felülvizsgálata - Az egyéni és egyenlő bánásmód összhangjának fenntartása - Az erkölcsi nevelés azon belül az érzelmi intelligencia fejlesztése - A művészi élmény befogadására való igény és képesség fejlesztése - A nyelvi kreativitás fejlesztése 3.3. A nevelőtestület fejlesztése-humánerőforrás fejlesztés 1. csoport: 2. csoport: 3. csoport: 4. csoport: 5. csoport: A közvetlen kollégák közötti munkakapcsolat kihat a nevelőmunkára, ezért kiemelt feladata lesz a nevelési évnek a nevelőpárok együttműködésének segítése, ellenőrzése. A pedagógiai munkát segítők kooperatív foglalkoztatására törekvés folyamatos feladatunk. Az alábbi emberi tulajdonságok erősítése lesz célunk a felnőtt személyiségekben: TOLERANCIA, EMPÁTIA, KOLLEGALITÁS. A közösségi magatartás tudatosítását a teljes kollektívában folyamatos feladatnak tekintjük, melynek módszerei és eszközei a közös programok, közös ötletelések, ön-és társismereti játékok, dicséret és a pozitívumok kiemelése.

20 3.4. Pedagógus minősítések lebonyolításából adódó feladatok A minősítési eljárás során a bizottság a pedagógus kompetenciáinak fejlettségét állapítja meg, a pedagógus tevékenységéről kapott dokumentumok és a személyes tapasztalatok alapján. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés visszajelzésének, valamint az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részének a minősítés rendszerébe való integrálása (30%) azáltal válik lehetségessé, hogy az értékelés egységesen kompetenciaalapú, azonos tartalmi és módszertani elemek alkalmazásával történik. Azért, hogy az értékelés ne csak minősítő, hanem fejlesztő/támogató szerepet is kapjon a pedagógusok minősítésében, a pedagógus írásos visszajelzést kap az erősségeiről és fejlesztendő területeiről. 2 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhe Gyakornok kolléga minősítő vizsgája a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény szerint kerül megszervezésre ig a vizsgát az intézménynek kötelessége megszervezni. A vizsgán Páli Emese gyógypedagógus számot ad a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók sajátosságait, speciális szükségleteit figyelembe vevő oktatás, nevelés, fejlesztéshez kapcsolódó ismereteiről. A gyermekek egyéni, komplex fejlesztési módszereiről, törvényi ismereteiről, óvodánk Pedagógiai Programjáról. A vizsga napján a Bizottság a pedagógus 2 foglalkozását megtekinti. A pedagógus előzetesen a foglalkozás vázlatát a Bizottsághoz eljuttatja, a foglalkozás követő szakmai minősítés során reflexiójában értékeli a látottakat.

21 Az eljárásrend lépései a minősítési eljárásnál Pedagógus I ből Pedagógus II kategóriába Megvalósuló tevékenységek Intézményvezető Érintett pedagógus Minősítőbizottság Dokumentumok/eredmény Saját kezdeményezésére min. 6 év Pedagógus I.-ben szerzett gyakorlat után. A Pedagógus I.-ben szerzett gyakorlat 9. évében kötelező. A minősítési eljárásra történő jelentkezést az adott év április 30- áig kezdeményezi a pedagógus az intézményvezetőnél, megjelölve a minősítés során elérni kívánt fokozatot, tanár esetén az általa tanított tantárgyak közül a minősítési eljárásra kiválasztott, a jelentkezéskor legalább heti két órában tanított tantárgyat. Az e- portfólió elkészítése. Ha a minősítési eljárás kijelölt időpontja a következő tanévre esik, a pedagógus az azt megelőző tanítási év végéig módosíthatja eportfólióját, amikor a minősítésre sor kerül. Május 10-éig rögzíti a jelentkezést az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben. Az OH által üzemeltetett informatikai támogató rendszerben az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rögzített eredményeit ellenőrzi, összeállítja és feltölti az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részeit8, biztosítja az intézményben zajló minősítési eljárás feltételeit. Kérdéseket állít össze az e- portfólió értékelése alapján, a kérdéseket eljuttatja a pedagógushoz a védés előtt 7 nappal. Megszervezi az órák/foglalkozások látogatásának lebonyolítását Az e-portfólió elkészítése. A november 30. napjáig feltölti az e-portfólióját az OH által működtetett informatikai támogató rendszerbe. ( Ha a minősítési eljárás kijelölt időpontja a következő tanévre esik, a pedagógus az azt megelőző tanítási év végéig módosíthatja e- portfólióját, amikor a minősítésre sor kerül) Az OH az általa működtetett informatikai támogató rendszer segítségével kijelöli a minősítőbizottság elnökét, tagját. A minősítőbizottság elnöke a minősítési eljárás előtt tizenöt nappal felveszi a kapcsolatot a minősítési eljárásban részt vevő pedagógussal, a minősítőbizottság tagjával, a pedagógust foglalkoztató intézmény vezetőjével. Egyezteti a minősítési eljárás részletes menetét. Kérdéseket állít össze az e-portfólió értékelése alapján, a kérdéseket eljuttatja a pedagógushoz a védés előtt 7 nappal. A minősítési eljárás dokumentumai a bizottság rendelkezésére állnak. A jelölt minden szükséges tájékoztatást megkap a minősítési eljárás módszereiről, eszközéről, lefolytatásáról. Előzetes felkészülés: A pedagógus kompetenciáinak értékelése az e- portfólió dokumentumai alapján. A szakértők kérdéseket állítanak össze az e-portfólió értékelése alapján, a kérdéseket eljuttatják a pedagógushoz a védés előtt 7 nappal. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részeinek megismerése. A minősítési eljárás lefolytatása a 3 tagú minősítőbizottság előtt A minősítési eljárás módszerei: az e-portfólió előzetes vizsgálata, a pedagógus által tartott szakórák, foglalkozások látogatása, megbeszélése. Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a munkakör ellátása során keletkezett dokumentumok elemzése és a hozzájuk kapcsolódó szakmai diskurzus képezi a kompetenciák értékelésének az alapját. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének megismerése, az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése, felkészülés a védés lebonyolítására, az e- portfólió védésének lebonyolítása, a kompetenciák értékelése. A minősítőbizottság tagjai elkészítik a pedagóguskompetenciák értékelését, majd az elnök elkészíti és feltölti az összegző értékelést (lásd összegző értékelés táblázata) az OH által működtetett informatikai támogató rendszerbe. A minősítési eljárás során az értékelés elemeit a 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet 1. melléklete határozza meg. A Pedagógus II. fokozat eléréséhez az összpontszám 75%-a szükséges. Értékelés: megfelelt: a Pedagógus II. fokozatba

22 Helyszíni tevékenységek: A helyszínen vizsgálandó dokumentumok áttekintése, értékelése. Ha a munkakör részét képezi a pedagógus két órájának/foglalkozásának látogatása, megbeszélése, majd ezek alapján a kompetenciák értékelése, ide nem értve az óvodapszichológus, iskolapszichológus közvetlen pszichológiai foglalkozását. A pedagóguskompetenciák értékelése az e-portfólió védése alapján. Összegző értékelés, dokumentáció lép, újabb minősítés szükséges: megismételt eljárásra minimum 2 év múlva, legkésőbb a 11. évben kerülhet sor. Az újabb minősítési eljárás sikertelensége esetén munkaviszonya megszűnik.

23 3.5. Munkaközösségek 2011.évi CXC. Törvény a Nemzeti Köznevelésről 71. (1) A nevelési-oktatási intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai munkaközösséget. Egy nevelési-oktatási intézményben legfeljebb tíz szakmai munkaközösség hozható létre. A szakmai munkaközösség részt vesz a nevelési-oktatási intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, összegző véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásában. (2)-(5)268 Munkaközösségeink ez évi tevékenységében meghatározó lesz a jogszabály által előírt pedagógus önértékelés, a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre (3 fő érintett pedagógus) és a minősítési rendszer tényleges gyakorlatára (1 fő gyakornoki vizsga, 2 fő minősítési eljárás) történő tudatos felkészülés támogatása. A szakmai munkaközösségek és egyéb szakmai szerveződéseink/munkacsoportok között szoros tartalmi kapcsolat van, melyet az intézményi célok és feladatok indokolnak. A munkaközösségek delegált tagjai amennyiben arra lehetőség adódik - részt vesznek a pedagógiai program és a munkaközösségi feladatok megvalósítását segítő külső szakmai továbbképzéseken, konferenciákon és egyéb szakmai rendezvényeken. A szakmai munkaközösség feladata: vegyen részt az óvoda szakmai munkájának irányításában a szakmai munka tervezésében, szervezésében, ellenőrzésében összegző véleménye a pedagógusok minősítési eljárását segítse, támogassa, előre mutató legyen A munkaközösség vezetőkkel szembeni általános elvárás: Személyes bekapcsolódás és aktív szerepvállalás az intézményi célok elérése érdekében Törekvés a munkaközösségi tagok szakmai igényességének elérésére Munkaközösségi feladatok koordinálása, feladatok megosztása a munkaközösség tagjaival Szakmai elkötelezettség, felkészültség A munkaközösségi tagokkal szembeni általános elvárás: Hatékony feladatvállalás a munkaközösségben; felkészülés, pontos és precíz feladatellátás Szakmai információ áramlás biztosítása a közvetlen munkatársak és a munkaközösség között

24 A munkaközösségi feladatok ellátásához - az aktuális téma és feladat szerint - az alábbi eszközök és információk szükségesek: Az intézmény működését szabályozó dokumentumok (SZMSZ, PP, Önértékelési Program, Házirend, Munkaterv) Az Óvodai nevelés országos alapprogramja Oktatási Hivatal: Önértékelési kézikönyv óvodák számára: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. Második javított változat si_rendszerehez_v3.pdf Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés Harmadik, javított kiadás: Intézményünkben nevelési évben 2 munkaközösség működését találtuk célravezetőnek az arányos és hatékony feladatmegosztás figyelembevételével és a ránk váró szakmai feladatok határidőre való teljesítését szem előtt tartva. Minőséggondozó - Önértékelési belső munkaközösség. A munkaközösség kiemelt feladatai: Az intézményi önértékelés koordinálása. Partnerek tájékoztatása. Éves önértékelési terv készítése, működtetése a terv szerint. A folyamat nyomon követése. Adatrögzítés, adatgyűjtés, kérdőíves felmérés. A munkaközösség vezetője: P2 A munkaközösség tagjai (5fő): P2, P5, V, P3

25 Működési rend: A munkaközösségi foglalkozások időpontja a munkaközösség munkatervében meghatározott helyszíne: intézmény nevelői szobája A folyamatos feladatellátás érdekében szükséges az elektronikus kapcsolattartás! Dokumentum elemző módszertani szakmai munkaközösség A munkaközösség kiemelt feladatai: Az intézményi alapdokumentumok átvizsgálása, elemzése./ Pedagógiai Program,SzMSz, Továbbképzési Program, Házirend, Vezetői Pályázat, gyermekek mérése / Az elemzésen alapuló intézményi elvárások megfogalmazása. A munkaközösség vezetője: X A munkaközösség tagjai (5 fő): P1,P8, X, P7 Működési rend: A munkaközösségi foglalkozások időpontja a munkaközösség munkatervében meghatározott helyszíne: intézmény nevelői szobája A folyamatos feladatellátás érdekében szükséges az elektronikus kapcsolattartás!

26 3.6. Gyermekvédelem Gyermekvédelmi jelzőrendszert működtetünk melynek célja: a prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, szükség szerint segítségnyújtás, valamint együttműködés a különböző intézményekkel és szakemberekkel. Feladatunk: A gyermekvédelmi eljárásrend lépéseit betartva a veszélyeztetett gyermekek felmérése, hátrányuk enyhítése. Kapcsolatfelvétel a szülőkkel és felsőbb szervekkel. Egészségügyi Szociális és Gyermekvédelmi szakemberek,illetékesek Belváros-Lipótváros Pedagógiai Szakszolgálat Pedagógiai Oktatási Központ Belvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Az óvodapedagógus feladatai: szorgalmazza a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába járását; megtervezi, megszervezi, biztosítja az óvodán belüli és kívüli prevenciós programokat, melyek a pozitív élményen keresztül mintát adnak a gyerekeknek és családoknak (bábszínház, kirándulások, állatkerti látogatás, erdei óvoda, részvétel a hagyományos ünnepeken, stb.); biztosítja a gyermekeket megillető jogok érvényesülését, szükség esetén védő óvó intézkedésre javaslatot tesz; a családok szociális és anyagi helyzetének megfelelően a támogatáshoz való hozzájárulást javaslatával elősegíti; a problémákat, a hátrányos helyzet okozta tüneteket és okokat felismeri, és szükség esetén szakember segítségét kéri; a feltáró munka után a felzárkóztatást, tehetséggondozást megtervezi, megvalósítja (a gyermekek fejlődési lapjain feljegyzést készít); a szülőkkel megfelelő, együttműködő kapcsolatot alakít ki; közreműködik az óvodán belüli szociális szolgáltatások megszervezésében.

27 3.7. Továbbképzések Megnevezés Résztvevő Képzés helye szervezés alatt szervezés alatt P1 P5 szervezés alatt szervezés alatt szervezés alatt P2 szervezés alatt 3.8. Pályázatok Forrásbővítés lehetőségei: a szponzori támogatás; az óvodai alapítvány működtetése; a különböző pályázatokból befolyt pénzösszegek, melyeket óvodánk fejlesztése érdekében használunk fel Szabó Ildikó pályázatfigyelő felhívásai során mérlegeljük a pályázat beadásának, a megvalósításnak feltételeit. Törekszünk minél több pályázati lehetőséget kihasználni. 4. Törvényességi feladatok 4.1. Aktuális törvényi változások alapján elvégezendő feladatok A pedagógusok felkészítése a minősítési eljárásokra, Kormányhivatali ellenőrzésekre, az életpálya modell elvárásaira Fenntartó által meghatározott új feladatok A Fenntartó új feladatot nem jelölt ki Intézményünk számára. Továbbra is az összehangolt, színvonalas működést, működtetést várja el tőlünk. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek zökkenőmentes integrálását.

28 4.3. Esélyegyenlőségi tervből adódó feladatok Biztosítani kell: az intézményen belül a szegregáció-mentességet és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését a szolgáltatásainkhoz való egyenlő hozzáférést, a hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálását az egyenlő bánásmódot és esélyegyenlőséget, diszkriminációmentes nevelést, a befogadó és toleráns légkört, Minden az óvodával szerződéses viszonyban álló szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy ismerje a Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi Programot és magára nézve kötelezőként kövesse azt Intézményi önértékelésből adódó feladatok Az intézményi átfogó önértékelés célja, hogy a pedagógusra, vezetőre, valamint intézményre vonatkozó intézményi elvárások teljesülésének értékelése alapján a pedagógus és a vezető önmagára, valamint a vezető a nevelőtestület bevonásával az intézményre vonatkozóan meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket, majd erre építve fejlesztéseket tervezzen, a fejlesztési feladatait Intézkedési Tervben rögzítse, szervezeti és egyéni tanulási, önfejlesztési programokat indítson, hogy azután az újabb önértékelés keretében vizsgálja a programok megvalósításának eredményességét. 1 onertekelesi_kezikonyv_ovoda.pdf Az intézmény az önértékelés során azt vizsgálja, hogyan tudott megfelelni saját céljainak, azok megvalósításában hol tart.

29 Önértékeléshez Kapcsolódó feladatok Felelős Határidő 1. Intézményvezető általános tájékoztatást ad a nevelőtestület számára a várható önértékelési feladatokról 2. Intézményvezető kijelöli az Önértékelési csoport tagjait, vezetőjét. Megalakul a Minőséggondozó - Önértékelési belső munkaközösség. Megalakul az intézmények közötti munkaközösség Dokumentum elemző Intézményvezető Intézményvezető módszertani szakmai munkaközösség. 3. Intézményvezető elkészíti az intézmény 5 éves Önértékelési tervét Intézményvezető A minőséggondozó önértékelési csoport elkészíti az önértékelés éves tervét Minőséggondozóönértékelési belső munkaközösség vezetője A nevelőtestület minden tagja megismeri az Önértékelési kézikönyv tartalmát Intézményvezető A dokumentum elemző csoport nevelőtestületi értekezleten ismerteti a dokumentum elemzésen alapuló intézményi elvárásokat, a dokumentumok tartalmával indokolja az értelmezést. 7. Műhelymunka keretében a nevelőtestület közösen kidolgozza és elfogadja az intézményi elvárásokat 8. A minőséggondozó önértékelési csoport a tanfelügyeleti látogatást megelőzően lebonyolítja az értékeléseket, interjúkat, segíti az önértékelésben részt vevő kollégák értékelését. 9. A véglegesített intézményi elvárásokat a minőséggondozó önértékelési csoport vezetője rögzíti az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben Dokumentum elemző módszertani szakmai munkaközösség vezetője Minőséggondozóönértékelési belső munkaközösség vezetője Minőséggondozóönértékelési belső munkaközösség vezetője Minőséggondozóönértékelési belső munkaközösség vezetője Oktatási Hivatal kijelölt határideje Oktatási Hivatal kijelölt határideje

30 5. Gazdálkodási feladatok 5.1. Tárgyi feltételek Nyári zárás alatt az alábbi, felújítások, tárgyi beszerzések történtek meg: Sóbarlangban fűtés bevezetése Árnyékolók a tornaterembe Az udvari játéktárolóhoz vezető út balesetmentesítése 2-es csoport szekrényeinek cseréje 4-es csoport szekrényeinek felújítása, galéria alá új komód vásárlása A gyermeköltöző szekrények felújítása Új esztétikus jelek beszerzése (2 garnitúra a teljes gyermeklétszámra) Babakonyha vásárlás 1-es csoportnak Műszaki tárgyak beszerzése 5-ös csoportba polcos kisszekrény vásárlása 1-es csoportba új gyermekszékek vásárlása (kiscsoportos korúak méretéhez) Konyhába új étkezőasztal, székek vásárlása Udvari játéktároló vásárlása a homokozó játékoknak Nagyméretű parafatáblák beszerzése 5.2. Tárgyi feltételek további fejlesztése, állagmegőrzés Csoportszobákban a bútorok folyamatos cseréje. Sóbarlang sóhomokjának cseréje Udvari fejlesztő járművek beszerzése. Udvari homokozó takaró ponyva beszerzése. A 4. csoportba, logopédia szobába légkondicionáló beszerzése. 2db 4 méteres tornapad megvásárlása

31 6. Ellenőrzési terv 6.1. Az ellenőrzés szempontjai Az óvoda fő feladataiból adódóan Az óvodai Pedagógiai Program beválásának vizsgálatához A személyi és tárgyi feltételek áttekintése minden korcsoportban. A játék feltételeinek megléte a csoportszobában, a tartalmas játék jelenléte,az indirekt játékirányítás megléte az első félévben a szabad levegőn történő tevékenykedtetés, a játék feltételeinek megléte, a tartalmas játék jelenléte,az indirekt játékirányítás megléte a második félévben Az új kollégák beilleszkedésének segítése óvodavezető, és Danics Gabriella óvodavezető helyettes A mindennapos mozgás megvalósulása minden csoportban - óvodavezető, óvodavezető helyettes A projektek tartalmi elemeinek felülvizsgálata az Alapprogramban előírtak szempontjából - óvodavezető, SNI gyermekek integrálásának megvalósulása,módszerei Differenciált nevelés,egyéni bánásmód érvényesülése A felelősök vállalásainak ellenőrzése a feladatvállalási terv szerint folyamatosan Egyéb ellenőrzések Technikai dolgozók munkája: folyamatosan. Szülőkkel, gyermekekkel, kollégákkal történő kommunikáció nyomon követése. A helyes és arányos munkamegosztás megvalósulása A konyha rendje, az élelmiszerek tárolása, kezelése, az ételminták rendje Az óvodai irattárazás rendje A felelősök munkáját, a határidők pontos betartását az óvodavezető és helyettese ellenőrzi. 6.2.A gyermekek mérése: Beszédértés szintjének vizsgálata /Logopédus, / Kommunikációs készség szintje /Logopédus, / Gyógypedagógus és saját óvónő vizsgálódása, és a fejlesztés elindítása szűrés DIFFER mérés /Páli Emese, utazó gyógypedagógus / / Nagycsoportosok iskolaérettségi vizsgálata óvodapedagógus javaslatra illetve szülői kérésre /Nev.Tan jan. febr./ Nagycsoportosok grafomotoros mérése /Nev.Tan / Óvónők megfigyelései /folyamatosan/ Személyiséglapok vezetése nevelési év/2 alkalom, illetve esetenként

32 6.3. Partneri mérések A pedagógiai munkát segítők évente számot vetnek a munkakörhöz kapcsolódó szakmai ismereteikről, a munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munkájukról, a szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képességükről, felelősségükről és hivatástudatukról. A munkavégzéssel kapcsolatos pontosságukról, szorgalmukról, igyekezetükről és egyéb, az intézmény számára fontos feladatukról, ezzel javítva önismeretüket, tudatosítva a közösség és az egyén céljait.( ) 6.3.Az ellenőrzés rendje Pedagógiai,tanügy igazgatási Naplók ellenőrzése: Mulasztási naplók ellenőrzése: Statisztika: Ünnepek, hagyományok: óvodavezető 2015.október,2016.február,2016.június óvodavezető október,2016. május,2016.augusztus óvodavezető 2015.október óvodavezető folyamatosan Tematikus (nevelési területek): folyamatosan,illetve csoportlátogatások november és március hónapokban Kirándulás: óvodavezető,óvodavezető helyettes Szülői értekezlet: óvodavezető aktuálisan Kapcsolattartás: óvodavezető,óvodavezető helyettes Munkáltatói feladatok Új dolgozók segítése: óvodavezető,óvodavezető helyettes,közalkalmazotti tanács vezető folyamatosan Jogkörök,munkaköri leírások: óvodavezető,óvodavezető helyettes október Munkaidő betartása: óvodavezető, óvodavezető helyettes folyamatosan Technikai dolgozók munkavégzése: óvodavezető helyettes folyamatosan

33 Gazdálkodás Takarékos gazdálkodás: óvodavezető,óvodavezető helyettes,adminisztrátor folyamatosan Beszerzések: óvodavezető,érintett pedagógusok,adminisztrátor folyamatosan Eszköznyilvántartás. Adminisztrátor 2015.november,2016.június Leltár: óvodavezető helyettes,adminisztrátor 2015.szeptember, 2016.május Karbantartás: óvodavezető,óvodavezető helyettes folyamatosan Biztonságtechnikai előírások: óvodavezető 2015.október, 2016.március illetve folyamatosan Helyettesítés, túlóra. helyettes folyamatosan Szabadságolás: helyettes folyamatosan Térítési díj megállapítása, a szülők nyilatkoztatása: adminisztrátor 2015.szeptember 10-ig, 2016.január Bizonylatolás:óvodavezető Pedagógus továbbképzések: óvodavezető, óvodavezető helyettes Költségvetés terv: óvodavezető,óvodavezető helyettes október-november Bélyegzőkezelés: óvodavezető,adminisztrátor Egyéb Munkavédelmi előírások betartása, baleset megelőzés: óvodavezető,munkavédelmi felelős , Munkavédelmi oktatás: óvodavezető,munkavédelmi felelős, munkavédelmi szakember , Munkavédelmi eszközök használata: óvodavezető,munkavédelmi felelős , A konyha higiéniája: óvodavezető helyettes,dajka vezető Az intézménytisztasága: óvodavezető helyettes Az udvar tisztasága: óvodavezető helyettes Dekoráció: helyettes

34 7. Ütemterv- Dátumokhoz kapcsolódó feladatok havonkénti területi lebontásban

35 Hón ap Pedagógiai tanügy igazgatási feladatok Gazdálkodás vagyonüzemeltetés feladatok Munkáltatói munkaügyi feladatok Szeptember nevelési év pedagógiai feladatainak meghatározása Tűz és balesetvédelmi oktatás Évnyitó munkatársi értekezlet lebonyolítása. Az éves munkaterv ismertetése. A pedagógus életpálya modell-el kapcsolatos feladatok áttekintése. Új gyermekek adatainak begyűjtése,a régiek frissítése Csoportnaplók megnyitása Beszoktatási és visszaszoktatási terv elkészítése Az új gyerekek fogadása, a szülők segítése A beszoktatással kapcsolatos pedagógiai munka ellenőrzése a csoportokban A szokások felelevenítése az új szabályok megtanítása SNI gyerekek szakvéleményének begyűjtése Csoportonként a szülői értekezletek lebonyolítása A gyermekek szabadtéri programjának szervezése SzMK összehívása,éves terv ismertetése óvodavezető óvodavezető P8 óvodavezető óvónők, adminisztrátor óvodavezető óvónők óvodavezető, óvónők óvodavezető óvónők óvónők, gyógypedag. Óvónők P Folyamatos Folyamatos Folyamatos Folyamatos A térítési díjak beszedéséhez szükséges névsorok,táblázatok elkészítése és frissítése Ingyenes gyermekétkeztetéshez a nyilatkozatok bekérése a határozatok begyűjtése,rögzítése Az óvodai csoportnévsorok, utaslisták elkészítése Az óvodai csoportok év eleji indulásához szükséges eszközök anyagok beszerzése adminisztrátor adminisztrátor adminisztrátor óvodavezető, óvónők Az óvoda munkatervének elkészítése Az új munkáltatói dokumentumok elkészítése,az új alkalmazottakna k A változások bevezetése a Közalkalmazotti nyilvántartásba Jelentések elküldése a KIR-be A pedagógus igazolványok érvényesítése Dolgozók egészségügyi kartonjának áttekintése, esetleges hiányok pótlása óvodavezető óvodavezető óvodavezető helyettes adminisztrátor Adminisztrátor Adminisztrátor óvodavezető helyettes Pa

36 Az intézmény weblapjának áttekintése,aktualizálása Óvodavezh Az intézmény weblapján közzétett óvodai dokumentumok frissítése Óvodavezh Csoportnaplók ellenőrzése Október A HH-s és a HHH-s gyerekek névsorának aktualizálása,az új gyerekekre és a változásokra való tekintettel A tanköteles korú gyerekek képesség szerinti felmérése Óvodavez. Gyógypedag. Óvónők A 2015-ös normatíva igénylésének módosítása nyári karbantartás betervezése, A következő év bér és dologi költségvetésének tervezése,előkészítése Adminisztrátor óvodavezető Óvodavez Óvodavh Az éves statisztika elkészítése, elküldése a KIR és a fenntartó felé Adminisztrátor November Vezetői pedagógiai ellenőrzések lebonyolítása: A projekt módszer működtetésének írásbeli és gyakorlati szakmai megfigyelése szóló továbbképzési terv elkészítése Óvónők hó folyam. Folyam Jubileumi jutalom tervezés ra Óvodavez Óvodavh A munkáltatói dokumentumok rendezése, a változások folyamatos vezetése Nevelői értekezlet

37 HACCP oktatás megtartása, A következő év soros ugrásainak előkészítése Adminisztrátor ellenőrzése December Mikulás ünnep lebonyolítása Adventi ünnep lebonyolítása egyéni vállalások alapján lsd.egyéni vállalások táblázata Év végi beszerzések lebonyolítása,készletek feltöltése A gazdasági év lezárása Leltározási ütemterv elkészítése Óv vezhelyettes Adminisztrátor Adminisztrátor Az iskolaérettségi vizsgálatra küldendő gyermekek névsorának összeállítása óvónők átsorolások elkészítése elszámolás a 2015-ös évi normatívával Adminisztrátor Adminisztrátor Az éves szabadságok kiszámítása, szabadság terv elkészítése Óvodavezh Január Nyílt nap az óvoda iránt érdeklődőknek óvodavezető, P Az új gazdasági év megnyitása,az intézmény pénzügyi helyzetének áttekintése,értékelése Adminisztrátor Gazdasági szabályzatok frissítése,a törvényi változások alapján Adminisztrátor

38 Farsang ünnep gyerekeknek egyéni vállalások alapján lsd.egyéni vállalások táblázata Február Szülői értekezlet csoportonként Óvónők Nyílt nap az óvoda iránt érdeklődőknek Nevelői értekezlet Szakmai nap óvodavezető, P A 2016-os év továbbképzési tervének elkészítése,nevelőtestülettel való egyeztetés,továbbítás a fenntartó felé Az udvari játékok ellenőrzése,karbantartása,szükség esetén cseréje Óvodavezettőh. Óvónők A fenntartó által megszavazott költségvetés feldolgozása,felhasználásának ütemezése Óvodavezetö, adminisztrátor MÁV igazolványok érvényesítése /50%-os utazási kedvezményre való jogosultság megszerzése adminisztrátor Március Az iskolaérettségi szakvélemények elkészítése,kiadása A nyári zárás időpontjának kihirdetése Óvónők A márciusi ünnepség megszervezése(március 15.) P4,P Húsvéti ünnepkör előkészítése,lebonyolítása Tavaszi szünet miatt összevont csoport szervezése

39 Iskolai beíratkozás tájékoztatójának kifüggesztése Nyári karbantartási munkák tervezése Óvodavezh Kitüntetési javaslatok elküldése Április Egészséghét megszervezése Csapatépítő kirándulás megszervezése Minden óvónő ös normatív igénylésnek módosítása Erdei táboroztatás előkészítése, szülők tájékoztatása Anyák napja megünneplése csoportonként Az óvodai beíratkozás kezdete Udvari homokozókban homok csere megrendelése Óvodavazh A nyári szabadságolási terv elkészítése Óvvezh Évzáró Óvodavezh Május A pedagógiai munkát segítők önértékelése Óvodavezh Pedagógusnap megtervezése, Óvodavezh

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre Borsodszirák, 2015. szeptember 1. Gondosné Bányai Ágnes Intézményvezető 1 Amit csak hall a gyerek, könnyen elfelejti. Amit lát, inkább megjegyzi, de amiben

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALSÓÚJLAKI VACKOR ÓVODA 2015. Készítette: Galambosné Bolla Rita óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Hatályos jogszabályok... 3 2.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 3. Az intézményalapító

Részletesebben

MUNKATERV 2015-2016.

MUNKATERV 2015-2016. KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba Szegfű utca 87-89. OM: 028062 MUNKATERV 2015-2016. 1 KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba, Szegfű utca 87-89. MUNKATERV 2015-2016. Intézmény OM- azonosítója: 028062 Intézményvezető:

Részletesebben

1 oldal a 1 oldalból

1 oldal a 1 oldalból RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Intézményvezető: Nevelőtestület nevében:.. Varró Gyuláné Legitimációs eljárás Gáti Sándorné Alkalmazotti közösség nevében:. Papp Sándorné A dokumentum

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV 2015-16-os nevelési év Készítette: Sztán Józsefné óvodavezető Tatabánya, 2015. 09. 22. 1 Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér 3. Intézményi adatok 5. Az óvodai csoportok adatai

Részletesebben

MUNKATERV (2015-2016-os tanév)

MUNKATERV (2015-2016-os tanév) MUNKATERV (2015-2016-os tanév) Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgató 1 A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola intézményi munkaterve Tartalomjegyzék

Részletesebben

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015 MUNKATERV 2014-2015 Intézmény OM- azonosítója: Az alkalmazotti közösség nevében: aláírás A dokumentum jellege: Nyilvános Érvényessége. 2014 09.01. 2015 08. 31. Legitimációs eljárás Ph. :.. aláírás Szülői

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 5. Gólyafészek Óvoda 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky u. 6. Intézmény OM azonosítója: 033015 Intézményvezető:.. aláírás Legitimációs eljárás Elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o.

A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o. MUNKATERVE 2015/2016 TARTALOM: A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o. 4. Fejlesztési terv 8 o. 4.1. A tanév

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Ágoston Művészeti Óvoda / Váradi Telephely/Kastély Tagintézmény Szervezeti és Működési Szabályzat Szalontai Edit óvodavezető 1 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 34263 Intézmény neve: Ágoston

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. Bogácsi Bagolyvár Óvoda 3412 Bogács, Alkotmány u. 52. MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 200640 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Kásáné Szabó Erika Legitimációs eljárás Nagy Józsefné

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárbogárdi Zengő Óvoda Éves Munkaterv 2015/16-os nevelési év Készítette: Huszárné Kovács Márta intézményvezető "Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet. De hogy mit fogad el, azt

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014. Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013-2014. KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016.

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Boconádi Egységes Óvoda Bölcsőde Többcélú Intézmény Juhászné Kiss Edit intézményvezető Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 BEVEZETŐ... 3 1. Jogszabályi háttér az

Részletesebben

2015-2016 TANÉV MUNKATERVE

2015-2016 TANÉV MUNKATERVE 2015-2016 TANÉV MUNKATERVE KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM 034501 Készítette: Gallina Ilona óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 2. A NEVELÉSI ÉV RENDJE...

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 1. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023

ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023 ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023 Beszámoló a 2015/2016. tanév indításáról Tisztelt Jegyző Asszony, Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben Ügyirat szám: 639/2/2015. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest Hárslevelű u. 5. Tel: 06/1/262-4171 Email: harslevelu@freemail.hu Honlap: www.harsleveluovoda.kobanya.hu Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti

Részletesebben

A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE

A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE MESEVÁR ÓVODA 4465. Rakamaz, Bocskai út 76. TEL: +3642-570-717 MESEVÁR ÓVODA M U N K A T E R V E A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Bodnár Jánosné igazgató Rakamaz, 2014. szeptember 22. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2015/2016-os nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2015/2016-os nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2015/2016-os nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2015/2016-os nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2015/2016-os nevelési

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) Elfogadva: 2013. március 11. 1088 Budapest, Trefort u. 8. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TREFORT ÁGOSTON GYAKORLÓISKOLÁJÁNAK

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét (1118 Budapest, Csíkihegyek u.11.) Intézmény OM- azonosítója: Intézményvezető:

MUNKATERV 2015/2016. Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét (1118 Budapest, Csíkihegyek u.11.) Intézmény OM- azonosítója: Intézményvezető: Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét (1118 Budapest, Csíkihegyek u.11.) MUNKATERV 2015/2016 Intézmény OM- azonosítója: 034449 :.. Jánosné Szedlacsek Éva Nevelőtestület nevében: Magyarné Adamovszky

Részletesebben

Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011

Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011 Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011 Készítette: Simon Csabáné Nevelőtestület nevében Legitimációs eljárás Szülői Szervezet nevében aláírás Dokumentum jellege:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 2015. Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 3 1.1.Szervezeti és Működési szabályzat feladatai 3 1.2.Az SZMSZ kiterjedési jogköre 3

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény OM azonosító: 030 999 Szervezeti és működési szabályzat 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő az alapító okiratában

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Boldogfalva Óvoda 4025 Debrecen, Boldogfalva u. 3/a. 4014 Debrecen, Manninger u. 6. Tel.: 52/315-723, 52/537-147, 52/537-148, 52/442-177 Fax: 52/315-723 E-mail:boldogfalva@ovoda.debrecen.hu http: boldogfalvaovi.hu

Részletesebben

2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett változata

2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett változata 2173 Kartal, Ady E. út 60-62.; Telefon/fax.: 28/437-320; e-mail: ovoda@kartal.hu; ovikartal@gmail.com; honlap címe:www.ovoda.kartal.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. 0 Hatálya kiterjed: A Lakhegy Erdőszéli Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire. Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

OM 200866 Narancsliget Óvoda SZMSZ

OM 200866 Narancsliget Óvoda SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat Narancsliget Óvoda 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapadatai... 4 3. Szervezeti felépítés... 4 4. A működés rendje, ezen belül a gyermekeknek,

Részletesebben

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV 2014-2015 nevelési év Székhely: 2112, Veresegyház, Árnyas u. 1.sz. OM azonosító: 200689 Készítette: Puskásné Gazdag Mónika óvodavezető Véleményezte és elfogadta:

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Bocskai István Református Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 17. / Fax: 24/517

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év Iktatószám: Óvodavezetői munkaterv 2015/2016. nevelési év József Attila út 8-10 2252 OM: 037281 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pedagógiai munka feltételrendszere... 3 1.1. Alapító okirat szerinti feladatellátás...

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Életfa Óvoda 2013 Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület 072041 Tartalom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 0 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szervezeti

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

BELEGI PITYPANG ÓVODA

BELEGI PITYPANG ÓVODA BELEGI PITYPANG ÓVODA 7543 Beleg, Rákóczi u. 163. Tel.: 0620/3412722 PEDAGÓGIAIMUNKATERV 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Szabó Gáborné Az óvoda nevelőtestülete a munkatervet megismerte és 100%-os

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzői 1. Az SZMSZ célja, jogi alapja, hatálya 2.

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 030500 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, 2013. február Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetés... 5 1.1. Általános rendelkezés... 5 1.2. Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 5 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 5 2.Az alkalmazottak köre,

Részletesebben

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról A Kormány

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csengővár Óvoda OM azonosító:031374 3245 Recsk, Kossuth út 218. Készítette:. Fásiné Fodor Katalin Intézményvezető 23-23-132./2015.(2015. szeptember 1.) határozatszámon

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013.

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény OM azonosítója: 034342 Készítette: Jámbor Zsuzsanna. intézményvezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KUCKÓ ÓVODA

Szervezeti és Működési Szabályzat KUCKÓ ÓVODA OM azonosító 100500 Óvoda neve SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat KUCKÓ ODA OM-azonosító: 100 500 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapadatai... 4 3. Szervezeti felépítés...

Részletesebben

KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNY KAESZ GYULA FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA. Belső Ellenőrzési Csoport

KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNY KAESZ GYULA FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA. Belső Ellenőrzési Csoport KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNY KAESZ GYULA FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Belső Ellenőrzési Csoport 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65.

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program 2009

Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Készítette: Görög Anikó Rabné Fülöp Ildikó Szabó Edit Málnai Andrea Tóth Gyuláné Hétszínvirág Óvoda 1141. Bp. Egressy út. 182. 1. Tartalomjegyzék I. MINŐSÉGPOLITIKA

Részletesebben

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1.

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1. A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. április 1. 1 A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ában valamint

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testület Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. decemberében tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testület Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. decemberében tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testület Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. decemberében tartandó ülésére Tárgy: Alapító Okirat módosítása Tisztelt Humán és Környezetvédelmi

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I.1. A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 6 I.1.1. A Szervezeti

Részletesebben

A Virág Óvoda (1041 Budapest, Virág u. 30.) Gyakornoki Szabályzata

A Virág Óvoda (1041 Budapest, Virág u. 30.) Gyakornoki Szabályzata A Virág Óvoda (1041 Budapest, Virág u. 30.) Gyakornoki Szabályzata készítette Palatinus Antalné óvodavezető 1. Jogszabályi háttér 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII.30) Kormányrendelet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje. 2015/2016-os nevelési év

Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje. 2015/2016-os nevelési év Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje MUNKATERV 2015/2016-os nevelési év Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje MUNKATERV 2015/2016-os nevelési év I. A nevelési év rendje A 2015/2016-os nevelési év rendjét a

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 7 1.1 A SZMSZ célja és tartalma... 7 1.2 Az

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Ügyirat szám: 791-1/2015. 1101 Budapest, Kőbányai út 38.

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.)

Részletesebben

Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016. Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15.

Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016. Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15. Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016 Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15. 1 Tartalom 1.FEJLESZTÉSI TERV... 4 1.1.Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 2.PEDAGÓGIAI

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 7200 Dombóvár, Zrínyi u.10. OM azonosító: 202287 INTÉZMÉNYI MUNKATERV 2015/2016. nevelési év A munkatervet készítette: Tarr Ágnes intézményvezető A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szervezeti és működési szabályzat I. Általános rendelkezések 1. A Szigligeti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Lábodi Csicsergő Óvoda 7551 Lábod, Vasút u. 7. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Intézmény OM - azonosítója: 202217 Készítette: Vida Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE. 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. OM azonosító: 036456

SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE. 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. OM azonosító: 036456 SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. OM azonosító: 036456 1 MUNKATERVE A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVRE KÉSZÍTETTÉK: Kovács Tiborné Kocsisné Bucsi

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Szeged, 2014. szeptember 01. Jóváhagyta:. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos . Tartalom 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálya kiterjed: A Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő

Részletesebben

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013.

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013. Intézmény neve: LURKÓFALVA Óvoda Füzesgyarmat Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 5525 Füzesgyarmat Széchenyi u. 8. Intézmény OM-azonosítója: 201933 Intézmény

Részletesebben

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK...4 1.2 A SZERVEZETI

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda, és Egységes Óvoda- Bölcsőde (6914 Pitvaros, Petőfi tér 1.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01-től 1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERVE

INTÉZMÉNYI MUNKATERVE Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda Balatonszentgyörgy, Csillagvár u.4. OM: azonosító: 202297 2015/2016-os nevelési év INTÉZMÉNYI MUNKATERVE Összeállította: intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Statisztikai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143 Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202143 KÉSZÜLT: Halmaj, 2013. március 30.

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

A Zombai Körzeti Óvoda

A Zombai Körzeti Óvoda A Zombai Körzeti Óvoda MUNKATERVE 2014/2015 Zomba, 2014. szeptember A Társulás bemutatása 2014/2015-ös tanév feladatai A költségvetési szerv neve: Zombai Körzeti Óvoda A költségvetési szerv székhelye:

Részletesebben