Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: Tel: MUNKATERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015"

Átírás

1 MUNKATERV Intézmény OM- azonosítója: Az alkalmazotti közösség nevében: aláírás A dokumentum jellege: Nyilvános Érvényessége Legitimációs eljárás Ph. :.. aláírás Szülői szervezet nevében:. aláírás

2 A NEVELÉSI ÉV RENDJE: Amelyet meghatároz az emberi erőforrások minisztere 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendelete módosításáról A szorgalmi idő Első nap: 2014 szeptember 1 (hétfő) Utolsó nap: 2015 augusztus 31.( hétfő) Az iskolai őszi szünet október 27-től október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő). Az iskolai téli szünet december 22-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő). Az iskolai tavaszi szünet április 2-től április 7-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda). Az iskolai szünetek az óvodánk nyitva tartását nem befolyásolják, a szülői igények felmérése után csoportösszevonásra kerülhet sor. Az óvoda nyári zárásának tervezett időpontja 2015 július 17-augusztus 21-ig ÜNNEPEK Október 4. Október 6. Október 23. November 1. December Január 1. Január 22. Március 15. Március 22. Március 31. április 1 Április 22. Május 1. Május 5. Május 10. Május 26. Május 28. Június 4. Állatok Világnapja Nemzeti ünnep Nemzeti ünnep Mindenszentek Karácsony Újév Magyar Kultúra Napja Nemzeti ünnep Víz világnapja Húsvét Föld Napja Munka ünnepe Anyák Napja Madarak és Fák Napja Gyereknap Pünkösd Nemzeti Összetartozás napja

3 NYÍLT HÉT AZ ÓVODÁBAN: 2015 ÁPRILIS ÁPRILIS 11-IG A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. Törvény A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény évi I. törvény a munka törvénykönyvéről A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról és módosításai. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról CSOPORTBEOSZTÁSOK Mókus Süni Méhecske Csoport Óvodapedagógusok Dajka Veresné Bagi Zsuzsanna Récsányi Erika Szabó Ágnes Gara Hajnalka G. Nagyné Récsányi Zsuzsanna Kóródi Károlyné Pomázi Ferencné Kissné Gazdag Piroska FOGADÓÓRÁK Óvodavezető Pedagógusok Hétfőnként ig A kijelölt szülői értekezletek előtt 1 órával illetve előre megbeszélt időpontokban.

4 A NEVELÉSI ÉV KIEMELT FELADATAI Feladataink az átfogó intézményi önértékelés tükrében: Rövid távú: Dolgozók bevonása szakmai és egyéb területeken, egyenlő feladatmegosztásra való törekvés Közép távú: Rendszerlátás szemléletének kialakítása, fokozása. Minden nevelőtestületi, munkatársi, szakmai és egyéb összejövetelen erősítjük. Hosszú távú: A tehetséggondozó program bevezetése, a helyi pedagógiai program színvonalának emelése. Kiemelt feladataink: 1. A köznevelési törvényben meghatározott feladatok folyamatos áttekintése és határidőben történő megvalósítása 2. Az intézményi dokumentumok összhangjának megteremtése, folyamatos aktualizálása az új jogszabályok alapján 3. Pályázati erőforrások felkutatása és kihasználása 4. Az Integrációs Pedagógiai Rendszer további működtetése az erre kidolgozott Cselekvési terv folyamatos megvalósítása 5. Az átdolgozott Katolikus Helyi Pedagógiai Program színvonalas végrehajtása. 6. A minőségirányítási munka átdolgozása, minőségügyi munkacsoport kialakítása az iskolával közösen. 7. Környezettudatos magatartás kialakítására nevelés - tudatos környezetszervezés beszélő tanulási környezet 8. Az eredményes megvalósítás érdekében a hátrányos helyzetű, és a sajátos nevelési igényű gyermekekkel való foglalkozás elméleti háttérismereteinek bővítése, megfelelő kapcsolat kiépítése és ápolása a szakmai munkánkat segítő szakszolgálat munkatársaival, valamint az érintett gyermekek szüleivel. 9. A többi tanulóval együtt nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. 10. Az óvodai prevenciós munka lehetőségeinek bevezetése, a gyermekek fejlesztése a családi nevelés kiegészítéseként. Törekszünk arra, hogy tudatos legyen a mérés eredményeinek felhasználása minden esetben a gyermekek fejlesztési terveiben. A gyermekek fejlődési naplóját a családi beszélgetések során (családlátogatás, fogadó óra) a szülő aláírásával igazolja abban az esetben is, ha nem tud részt venni az óvónő által kezdeményezett beszélgetésen. 11. Pályázat útján családok anyagi segítése a különböző programokon való részvételhez 12. Az alkalmazott nevelési, tanulásirányítási/szervezési módszerek mértékének és minőségének beválás vizsgálata csoportonként és egyes pedagógusonként

5 13. Hatékony együttműködés kialakítása a Családsegítő Szolgálat munkatársával 14. A gyermekek neveltségi szintjének további emelése szinten tartása, és megjelenítése a csoport tervezési és gyakorlati munkájában különösen az alábbi területeken: Fejlesztendő: Egészségügyi szokások területén - 80 % Közösségért végzett megbízatások - 80 % Naposi tevékenység - 75 % Viselkedési normák területén - 70 % Önként vállalt tevékenységek - 85 % Önkiszolgálás területén - 65% Gyermek viszonya a közösséghez - 65 % A gyermekek viszonya egymáshoz - kapcsolatteremtés - 65 % Kötelező jellegű tevékenységek - 60 % A fejlesztés irányai: A neveltségi szintmérés pozitív és negatív eredményeinek tükrében intézményi szinten - lehetőleg a szülői szervezet (SZMK) és az érdeklődő szülők bevonásával - valamint egyéni szinten is szükséges a 2014/2015 nevelési év elején, az egyes területeken elért eredmények okainak feltárása, célok kitűzése, és a közösen megvalósítható fejlesztési javaslatok (konkrét feladatok) meghatározása 15. Teljesítményértékelési rendszer folyamatának és indikátorainak újragondolása A fejlesztés irányai: Egyénenként, csoportonként és területenként a 80% alatti eredmények fejlesztése, valamint az indikátorok átdolgozása, mert ebben az értékelési rendszerben nem elérhető a 80 % A tudás és ismeret átadása képességének fejlesztése A feladatok egyenletes elosztásának további javítása A jövőben a tehetséggondozást a néptánc és a mese vers ábrázolás területeken kívánjuk működtetni azzal együtt, hogy folyamatosan gyűjtjük az információkat és adatokat a nevelési évben. Az idei mérési eredményekre alapozottan további csiszolást igényel az indikátorok pontosabb megfogalmazása, valamint a vezetői feladatokat ellátók szempontjaihoz rendelt indikátorok kidolgozása.

6 16. A mérési-értékelési rendszer működtetésénél adódó feladataink: Fejlesztendő területek: Beszédkészség - 75% Matematikai készségek - 79% Fegyelmezettség, a rend szeretete - 79% Testnevelés, sport - 80 % Képzelőerő, fantázia - 76% Kézügyesség, ábrázolás - 80 % Versek és dalok tanulása, tudása - 75 % Összpontosítás, figyelem - 75% Társas kapcsolatok alakulása - 73% Problémák felismerése és megoldása - 73% Minőségirányítás: Az elmúlt évben felmért igény-elégedettségmérésekből adódó fejlesztési irányok: Szülők: A szülők bevonásával, az egyes gyerekek esetében lehetőség szerint velük együtt szükséges a fejlesztendő területek okainak feltárása, ezt követően pedig a fejlesztés egyéni és csoport szintű feladatainak kijelölése és megvalósítása Együttműködő partnereink: A közös rendezvényeken való részvétel erősítése. A lehetőségek felkutatása az együttműködésre. Nagyobb nyilvánosság biztosítása az intézményünk működtetésének megismerésére. Együttműködési szerződések megkötése. A DIFER mérőeszköz alkalmazása is a gyermekek állapotfelmérése céljából az óvodai mérőanyag kiegészítéseként. Célunk, hogy tudatos legyen a mérés célja (egyéni fejlesztési terv). Jobb és érthetőbb fejlődés nyomonkövetési lapot dolgoznánk ki ebben az évben a bemenettől az utánkövetésig.

7 NEVELŐTESTÜLETI TANÁCSKOZÁSOK A nevelőtestület pedagógiai célra a törvényileg engedélyezett öt munkanapot nevelés nélküli munkanapként használ fel Nevelési munkanapok 1. Esemény / téma Felelős Határidő Nevelőtestületi képzés : Hitre nevelés lehetőségei az óvodában. Szabó Ágnes 2014 október 2. Nevelőtestületi képzés : Katolikus nevelés gyakorlati megvalósítása látogatás a tiszafüredi Három királyok katolikus óvodában. Tehetséggondozás bevezetése.( tánc-meseterületeken) G Nagyné Récsányi Zsuzsa 2014 november 3. Közös szakmai nap az nagykörűi óvodai nevelőtestület és a kőtelki nevelőtestülettel közösen : Tehetséggondozás bevezetésének tapasztalatai témában március A katolikus, a nemzeti, és az intézményi ünnepek időpontjait a munkaterv további fejezetei tartalmazzák. RÉSZVÉTEL KÜLSŐ SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEKEN A KPSZTI által felkínált lehetőségeket ragadjuk meg a tehetséggondozás és a felzárkóztatás témakörében.

8 Szakmai munkacsoportok, munkaközösségek Időpont Elnevezés Résztvevők Havonta megbeszélés Havonta Havonta Havonta Havonta Havonta IPR munkacsoport Be óvodázást segítő, óvodai hiányzást csökkentő munkacsoport Gyermekvédelmi és kapcsolattartó környezeti munkacsoport Fejlesztési, képességfejlesztő munka csoport Minőségfejlesztő team Óvoda- Iskola átmente segítő munkacsoport Hitéletünk munkacsoport Egyéb belső képzések Kis Piroska m.cs. vez Gara Hajnalka Récsányi Erika Veresné Bagi Zsuzsanna Szabó Ágnes Gara Hajnalka m.cs vez. Szabó Ágnes G Nagyné R. Zsuzsa Veresné Bagi Zsuzsanna m.cs vez. Gara Hajnalka Récsányi Erika Récsányi Erika m.cs vez. Szabó Ágnes G Nagyné R.Zsuzsa m.cs vez. Kis Piroska Veresné Bagi Zsuzsanna Récsányi Erika Szabó Ágnes m.cs vez. Récsányi Erika Időpont Téma Felelős szeptember Munkavédelmi oktatás minden dolgozó részére munkavédelmi megbízott és 2014 szeptember Tűzvédelmi oktatás minden dolgozó részére munkavédelmi megbízott és

9 Szakmai és nyitott napok Időpont Téma Felelős 2014 október Az közösségi nevelés fontossága az óvodás korosztály körében 2014 december 2015 február 2015 április 2015 április 2015 április A hitre nevelés az óvodai nevelésünkben. A szülők bevonásával fórum Irodalmi nevelés : Mese vers dramatizálás- bábozási tevékenység fontossága. Együtt az iskolába! Látogatás a nagycsoportban ahol együtt tevékenykedik a gyermek a szülő és a leendő elsős tanító néni. Közös nevelőtestületi értekezlet a kőtelki Szent Kinga katolikus Óvoda nevelőtestületével. Óvónők látogatása a bölcsődébe, a leendő óvodás gyermekek és a gondozók munkájának megismerése Nyilt napok Nyitott Nap az óvodaválasztó szülők és gyermekeik részére Szabó Ágnes Veresné Bagi Zsuzsanna Récsányi Erika G Nagyné R. Zsuzsa Külső szakmai programok és rendezvények Egyéb szakmai programok Időpont Téma Résztvevők Őszi Pedagógiai Napok egyházi óvodák vezetői részére Tavaszi Pedagógiai Napok egyházi óvodák vezetői részére G Nagyné Récsányi Zsuzsanna G Nagyné Récsányi Zsuzsanna

10 ÓVÓNŐI ÉRTEKEZLETEK Óvónői értekezleteinket 13,15-15-óráig tartjuk. Az éppen délutános óvónők órakor visszamennek a csoportokba, biztosítva a csendes pihenő utáni ébresztés nyugodt feltételeit. Az információk megfelelő áramlásáról a továbbiakban is jelenlévők gondoskodnak. A külső képzéseken és programokon résztvevők az eseményt követő óvónői értekezleten röviden átadják a szakmai információkat! Tervezett foglalkozások Sorsz. Feladat / tevékenység Felelős Határidő 1. Óvodai munkacsoportok kijelölése az évet érintő kérdések megvitatása. A katolikus óvodai nevelés fontosabb kérdései a munkaterv árgondolása Tehetséggondozás bevezetése és gyakorlati kérdései G Nagyné Récsányi Zsuzsanna Az IPR pályázat folytatása és feltételeinek megteremtése. Szülő értekezletek tapasztalatai Munkatervi feladatok 3. A pedagógus portfólió szerepe az ellenőrzés folyamatában G Nagyné Récsányi Zsuzsanna Szülői értekezletek értékelésének visszacsatolása. Munkatervi feladatok Tehetséges gyermekek kiválasztásának folyamata. Récsányi Erika A gyermekek fejlődést követő lapjának kitöltése: összehasonlító elemzése visszacsatolás Difer mérések végrehajtása, tapasztalatok, csoporteredmények. Egyéni fejlesztési tervek kidolgozása Récsányi Erika

11 6. Tehetséggondozás bevezetésének tapasztalatai Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Récsányi Erika Felkészülés a pedagógus ellenőrzés első szakaszára. G Nagyné Récsányi Zsuzsanna Munkacsoportok munkájának tapasztalatai Értékelések, fejlesztési lehetőségek eredményének visszacsatolása Beszámolók elkészítése G Nagyné Récsányi Zsuzsanna Difer mérés összegzésének, elemzésének eredményei visszacsatolás. Minőségfejlesztési team IPR kidolgozott Cselekvési tervből adódó feladataink megvalósulása Szabadságolási terv előkészítése Év végi beszámolók előkészítése Szabadságolási terv pontosítása G Nagyné R. Zsuzsa G Nagyné R Zsuzsa TISZTASÁGI SZEMLÉK A tisztasági szemlék vezetője Gara Hajnalka és alkalmanként egy dajka segíti munkáját Tisztasági szemléket az eddigi gyakorlat szerint havi rendszerességgel, általában pénteki napokon tartunk. A tapasztalatok rögzítésére, valamint a fejlesztési javaslatok megfogalmazására a szemle során - azonnali visszacsatolásként kerül sor, illetve szükség szerint a közös óvónői és munkatársi értekezleteken is értékelésre kerülnek az intézményi szinten is aktuális tapasztalatok. ( feljegyzés )

12 A szemle kiemelt területe Átfogó szemle Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Szemlézők Időpont (óvónő, dajka) szeptember G Nagyné R Zsuzsa, Kissné Gazdag Piroska A melegítő konyha és helyiségei október Gara Hajnalka Kóródi Károlyné Játéktárolók, és szertárak november Gara Hajnalka Pomázi Ferencné Csoport bejáratok és folyosók december Gara Hajnalka Kissné gazdag Piroska Tornaterem és folyosók január Gara Hajnalka Pomázi Ferencné Egészségügyi szoba, logopédiai fejlesztő február Gara Hajnalka Kóródi Károlyné A csoportszobák, tornaterem, zöldséges március kert Mosdó és egyéb kiszolgáló helyiségek április Gara Hajnalka Pomázi Ferencné Textíliák, öltöző szoba és mosókonyha április Gara Hajnalka Kóródi Károlyné Teraszok, játéktárolók és udvar május Gara Hajnalka Pomázi Ferencné Gara Hajnalka Kissné Gazdag Piroska Iroda helyiségek, Melegítő konyha június Gara Hajnalka Kóródi Károlyné mosdóhelyiségek július Gara Hajnalka Pomázi Ferencné Udvar és kazánház + Intézményi bejárás augusztus Gara Hajnalka Kissné Gazdag Piroska Udvar gondozása kert, kerti növények ápolása a gyermekek, szülők bevonásával. Az udvar füves területeinek védelme! ( feljegyzés ) Hónap október november március április május június július augusztus Gondozó csoport Süni csoport Mókus csoport Méhecske csoport Süni csoport Méhecske csoport Vegyes csoport Vegyes csoport Vegyes csoport

13 EGÉSZSÉGÜGYI FELVILÁGOSÍTÁS - ORVOSI VIZSGÁLATOK Óvoda orvosa: Dr. Joó Péter Védőnő: Czikó Józsefné Fogorvos: Dr. Kiss Zsolt ( feljegyzés és együttműködési megállapodás) GYERMEKEKNEK SZERVEZETT KATOLIKUS ÉS EGYÉB PROGRAMOK Esemény Felelős Időpont Szeptember eleje: Veni Sancte G Nagyné Récsányi Zsuzsa Augusztus.. Szeptember 12: Szűz Mária névnapja Szeptember 24: Szent Gellért napja a katolikus iskolák és óvodák napja Szeptember 29: Szent Mihály napja Mókus csoport Süni csoport Méhecske csoport Szeptember 12 szeptember 24. szeptember 29. Október 1:Szent Teréz ünnepe Mókus csoport október 1. Október 4. Állatok világnapja Süni csoport Október 3. Szüreti mulatságok Magyarok nagyasszonya Őszi tájmegismerő kirándulás, határjárás, őszi piac látogatása Méhecske csoport Október 8 Süni csoport Minden óvodai csoport Október 9 október, november

14 Október 23 : Nemzeti ünnep Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Süni csoport október. 23 November 1: Mindenszentek Mókus csoport november 3 November 12: Szent Márton napja November 19. Szent Erzsébet. Óvodánk védőszentje November 30 : Advent kezdete Advent 1. hét gyertya gyújtás Süni csoport G Nagyné Récsányi Zsuzsanna Mókus csoport Méhecske csoport november 11 november 19 november 29 December 4: Szent Borbála napja Mókus csoport december 4. December 6: Szent Miklós napja Advent 2. hét gyertya gyújtás G Nagyné Récsányi Zsuzsanna Méhecske csoport december 5. December 13: Luca napja Mókus csoport december 12 Karácsony: Urunk születésnapja Karácsony heti események: Advent 3. hét gyertya gyújtás Advent 4. hét adventi játszóház Szabó Ágnes és Minden óvodai csoport december 25 Szabó Ágnes és Minden óvodai csoport december 14 december 21.

15 Január 6: Vízkereszt Háromkirályok ünnepe Süni csoport január 6 Február 2 Gyertyaszentelő Boldogasszony Mókus csoport február 3 Óvodai farsang Február - Március: Nagyböjt Húsvét Minden óvodai csoport Minden óvodai csoport február 5 február 17- április 5 Hamvazó szerda Március 12: Szent Gergely napja iskolába hívogatás Süni csoport Mókus csoport Február 18 március 12 Március 15: Nemzeti ünnep Március 19: Szent József napja Nyuszi váró délután G Nagyné Récsányi Zsuzsanna Méhecske csoport március 13 Szabó Ágnes és Minden óvodai csoport március 19 Récsányi Erika és a Mókus csoport Április 1 Április 24: Szent György napja egy gyermek-egy palánta Anyák Napja G Nagyné Récsányi Zsuzsanna Minden óvodai csoport Minden óvodai csoport április 24 Május 1 Mária Mennyei Édesanyánk Minden óvodai csoport május 4 Urunk mennybe menetele Május 14

16 Tavaszi tájmegismerő kirándulások Minden óvodai csoport május, április A kiskakas gyémánt fél krajcárja mese előadás Pünkösdölő A nagycsoportosok ballagása és évzáró G Nagyné Récsányi Zsuzsanna Méhecske csoport Minden óvodai csoport G Nagyné Récsányi Zsuzsanna Május 19 május 24 május 29 Június eleje: Te Deum G Nagyné Récsányi Zsuzsanna június 12 CSALÁDOKKAL KÖZÖSEN SZERVEZETT PROGRAMOK ÉS RENDEZVÉNYEK Esemény Felelős Időpont Szülői értekezlet G Nagyné R Zsuzsanna szeptember 12 November 19. Szent Erzsébet. Óvodánk védőszentje G Nagyné Récsányi Zsuzsanna november 19 Adventi délután Szabó Ágnes December 21 Óvodai farsang Nyuszi váró barkácsoló délután Anyák Napja A nagycsoportosok ballagása és évzáró Óvónők Récsányi Erika Minden óvodai csoport Minden óvodai csoport G Nagyné Récsányi Zsuzsanna február. 5 Április 1 Május 1 május 29

17 FELNŐTT PROGRAMOK 1. Karácsonyi ünnepség G Nagyné Récsányi Zsuzsa december 20 2 Pedagógus nap G Nagyné Récsányi Zsuzsa Június 13 SZOLGÁLTATÁSAINK Tevékenység Fejlesztő Időpont Logopédiai fejlesztés Fejlesztőpedagógiai foglalkozás Benedek Péterné Récsányi Erika egyéni és csoportos beosztás szerint csoportos beosztás szerint Gyógypedagógia Tehetséggondozás Népi tánc, mese-vers, területeken Lőrinczné Szilágyi Erzsébet Hetente 2 alkalommal. Récsányi Erika Hetente 1 alkalommal INTÉZMÉNYVEZETÉS ELLENŐRZŐ TEVÉKENYSÉGE Az idei nevelési évben a szakmai ellenőrzés feladatai az SZMSZ-ben meghatározottak szerint megoszlanak az óvodavezető, a munkaközösség vezetők és a minőségfejlesztési team vezető között Tartalmát a módosított program határozza meg, valamint a munkatervben szereplő feladatok. Téma Szempont Ellenőrzést végzi Időpont Nyilvánosságra hozatal Csoportnaplók megnyitása Pedagógiai terv készítése Felvételi és A terv tartalmazza a HPP,IMIP- ben megfogalmazott célokat, feladatokat helyettes szeptember folyamatos Éves beszámoló

18 mulasztási naplók adatainak egyeztetése Logopédiai felmérés Tartásjavító torna Egészségre nevelés kiemelt feladatai A csoportok kialakítása, tervezése A csoportok kialakítása, tervezése szeptember Logopédiai napló Szülők értesítése szeptember Éves beszámoló A szakmai tehetséggondozó műhely beindítása Egészséges életmód biztosítása Beszoktatás, társas kapcsolatok alakulása a csoportokban Közösségi nevelés Tematikus ellenőrzés Ünnepélyek, rendezvények látogatása Az éves munkaterv elkészítése, megvalósítása, éves értékelése Az egészséges életmóddal kapcsolatos szokások kialakítása, feltételek megteremtése A gyermekek beilleszkedése, társas kapcsolatok alakulása Differenciált nevelés, egyéni fejlesztés Önállóságra nevelés munka Az ünnepek, rendezvények szervezettsége, hangulata helyettes helyettes helyettes helyettes helyettes szeptember folyamatos november. ill. folyamatos Éves beszámoló Nevelőtestületi értekezlet Éves beszámoló 2014 november A szülők tájékoztatása Nevelőtestületi értekezlet Éves beszámoló 2014 október január 2015 február-május Folyamatos Nevelőtestületi értekezlet Éves beszámoló Éves beszámoló Óvodai szakvélemény készítése a tanköteles korú gyermekek részére SNI- s és autista gyermek ellátása A gyermekek fejlettségéhez igazodó szakvélemény kitöltése A fejlesztés megtervezése, figyelemmel 2015 február 21 Szakvélemények Jegyzőkönyv Szülők tájékoztatása helyettes 2014 szeptember február Fejlesztőnapló Éves beszámoló

19 Gyermekvédelmi felelős beszámolója az éves munkáról Beszámoló a munkacsoportok munkájáról kísérése, megvalósítása Beszámoló az éves munkáról Terv, eredmény megvalósulása helyettes helyettes 2015 május 29 Jelentések, Gyermek védelmi beszámolók 2015 május 29 Beszámoló Visszatérő, folyamatos ellenőrzést igénylő területek: - munkafegyelem alakulása, - működéssel kapcsolatos feladatok megvalósítása, - szervezési kérdések, - kommunikációs kulturáltság, - az óvoda kapcsolatai, részvétele a község életében,környezetének rendezvényein, - munkahelyi légkör helyzete, konfliktusmegoldás a közösségek belső helyzete, emberi kapcsolatok, új kolléga fogadása beilleszkedésének segítése - az óvoda, kötelező dokumentumainak ellenőrzése, - gazdaság, ügyvitel ellenőrzése, - vagyonvédelem és takarékosság ellenőrzése Ellenőrzési - megfigyelési szempontok Dokumentum ellenőrzés - Az óvodapedagógus tervező munkája, felkészültsége. A csoportnapló az előre meghatározott szempontsorok alapján van-e vezetve? - A pedagógia program ismerete, abban foglaltak szerinti tervezés. - A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentumom (egyéni, mérő, értékelő, fejlesztőlap) vezetése. - SNI és autista gyermek egyéni fejlesztő napló vezetése, egyéni fejlesztési tervek figyelembe véve a szakértői és szakvélemények iránymutatását. - Dokumentumok vezetése, adminisztrációs pontosság. A pedagógiai munka gyakorlati megvalósítása - Katolikus nevelést hogyan valósul meg a csoportokban, az óvónő hitéleti tevékenysége? - Biztosítva van e az óvodai élet teljes időszakában a tevékenységekhez a tárgyi feltétel? - Milyen módon segíti a pedagógus a tapasztalatszerzésen, saját élményen alapuló ismeretszerzést, épít-e a gyermekek kíváncsiságára?

20 - Az óvodapedagógus folyamatosan szem előtt tartja-e a gyermekek életkori sajátosságát az egyes gyermek aktuális fejlettségi állapotát differenciál-e? - Hogyan valósul meg az egységes szokásrendszer az egészsége életmód terén? - A csoport szokás és szabályrendjét milyen mértékben és eszközökkel tartja be az óvónő (következetesség, rugalmasság)? - Hogyan szolgálja az adott tevékenység az önállóságot, problémamegoldást? - Az óvodapedagógus mennyire használja ki a mindennapokban adódó lehetőségeket a mozgásfejlesztés területén? - Kezdeményez-e szervezett mozgásos játékot az udvaron? - Hogyan valósul meg a beszéltető kommunikációs helyzetek keltése? - Ünnepek rendezvények élményt adóak-e a gyermekek számára? Egyéb megfigyelési szempontok - Gyermekközpontúság, rugalmas napirend betartása, - A gyermekek szükségleteinek figyelembe vétele minden esetben megtörtént-e? - A gyermekekkel való egyéni differenciált bánásmód, felzárkóztatás, tehetséggondozás. - Az iskolába készülő gyermekek személyiségfejlődésének nyomon követése, az időben történő információcsere a szülőkkel, szakemberekkel. - Az óvodapedagógusok szakmai együttműködése megfelelő-e? - Együttműködés a munkatársakkal, team munka a partnerekkel való kommunikáció színvonala.

21 ÖNELLENŐRZÉSI TERV Intézményi feladatvállalók: G Nagyné Récsányi Zsuzsanna Ssz. Téma / felvételi feladat Felelős Határidő 2014 október. 1. Tanügy igazgatási dokumentumok ellenőrzése: nevelési év mulasztási és csoportnaplók lezárása G Nagyné Récsányi Zsuzsa Október 01.-től alkalomszerűen nevelés év, mulasztási és a csoportnaplók megnyitása, naprakészségének ellenőrzése. G Nagyné Récsányi Zsuzsa 2014 október 01. október 15.-től havi rendszerességgel 3. Dolgozók egészségügyi kiskönyve érvényességének ellenőrzése 2014 november. 4. Az étkezési ívek hó végi ellenőrzése és egyeztetése. Gara Hajnalka 2014 október április. És folyamatosan is 5. Szabadságok kiírásának naprakészségének ellenőrzése, összevetés a jelenléti ívvel G Nagyné Récsányi Zsuzsa 2015 december hónap

22 6. Félévi majd év végi beszámolók készítése, munkacsoportos beszámolók. Petrovay György Katolikus Általános Iskola, G. Nagyné Récsányi Zsuzsa 2015 január május 7. A helyiségleltárak ellenőrzése, összevetése a helyiségleltár ívekkel. Tisztasági szemlék tapasztalatai február. 8. Személyi anyagok ellenőrzése állapota:szakmai önéletrajz, bizonyítványok, kinevezések G Nagyné Récsányi Zsuzsa 2015 március. 9. Év végi beszámolók elkészítése, év végi összegző tapasztalatok G. Nagyné Récsányi Zsuzsa június FELELŐSÖK RESZORT FELADATOK Kapcsolattartók a partneri kommunikációs táblának megfelelően: Bölcsődével G Nagyné Récsányi Zsuzsanna Iskolával : Veresné Bagi Zsuzsanna Szülők Szervezetével Récsányi Erika Társ. Intézményekkel G Nagyné Récsányi Zsuzsanna Kisebbségi Önkormányzattal Veresné Bagi Zsuzsanna Gyermekjóléti Szolgálattal: Veresné Bagi Zsuzsanna Nevelési Tanácsadó Récsányi Erika Egyéb megbízatások: Külső képzés G Nagyné Récsányi Zsuzsanna Belső képzés G Nagyné Récsányi Zsuzsanna Munkavédelmi megbízott Videózás, fotózás Gara Hajnalka

23 Könyvtáros Szabó Ágnes Műsoros rendezvényszervező G Nagyné Récsányi Zsuzsanna Kulcsos Récsányi Erika Pályázati figyelő G Nagyné R Zsuzsa, Gara Hajnalka Tornaszertár Kissné Gazdag Piroska, Pomázi Ferencné Szakmai szertár Szabó Ágnes Írat-tár kezelő Kertész Gabriella, G Nagyné R Zsuzsa Konyha Kóródi Károlyné Születés és névnapok Récsányi Erika Honlap felelős Gara Hajnalka Szórólapok elhelyezése Kóródi Károlyné Számítógépek (óvónői) Veresné Bagi Zsuzsanna Időpont 2014 szeptember SZMK ÉRTEKEZLETEK Tervezett téma / feladat A 2014/ 2015 nevelési év munkatervi feladatainak véleményezése január. Aktuális kérdések, tájékoztató tehetséggondozásról 2015 május.. Pedagógus táts és önértékelés, év közbeni tapasztalatok ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉS A nevelési év munkaterve 2014 szeptember 1-től 2015 augusztus 31-ig érvényes Nagykörű, 2014 szeptember 31. G Nagyné Récsányi Zsuzsanna óvodavezető Melléklet: Nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve Szülői szervezet értekezletének jegyzőkönyve

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Intézményvezető: Nevelőtestület nevében:.. Varró Gyuláné Legitimációs eljárás Gáti Sándorné Alkalmazotti közösség nevében:. Papp Sándorné A dokumentum

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014. Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013-2014. KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV 2015-16-os nevelési év Készítette: Sztán Józsefné óvodavezető Tatabánya, 2015. 09. 22. 1 Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér 3. Intézményi adatok 5. Az óvodai csoportok adatai

Részletesebben

2015-2016 TANÉV MUNKATERVE

2015-2016 TANÉV MUNKATERVE 2015-2016 TANÉV MUNKATERVE KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM 034501 Készítette: Gallina Ilona óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 2. A NEVELÉSI ÉV RENDJE...

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail: balatonovi@gmail.com

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év Iktatószám: Óvodavezetői munkaterv 2015/2016. nevelési év József Attila út 8-10 2252 OM: 037281 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pedagógiai munka feltételrendszere... 3 1.1. Alapító okirat szerinti feladatellátás...

Részletesebben

MUNKATERV 2015-2016.

MUNKATERV 2015-2016. KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba Szegfű utca 87-89. OM: 028062 MUNKATERV 2015-2016. 1 KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba, Szegfű utca 87-89. MUNKATERV 2015-2016. Intézmény OM- azonosítója: 028062 Intézményvezető:

Részletesebben

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV 2014-2015 nevelési év Székhely: 2112, Veresegyház, Árnyas u. 1.sz. OM azonosító: 200689 Készítette: Puskásné Gazdag Mónika óvodavezető Véleményezte és elfogadta:

Részletesebben

Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016. Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15.

Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016. Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15. Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016 Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15. 1 Tartalom 1.FEJLESZTÉSI TERV... 4 1.1.Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 2.PEDAGÓGIAI

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre Borsodszirák, 2015. szeptember 1. Gondosné Bányai Ágnes Intézményvezető 1 Amit csak hall a gyerek, könnyen elfelejti. Amit lát, inkább megjegyzi, de amiben

Részletesebben

A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE

A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE MESEVÁR ÓVODA 4465. Rakamaz, Bocskai út 76. TEL: +3642-570-717 MESEVÁR ÓVODA M U N K A T E R V E A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Bodnár Jánosné igazgató Rakamaz, 2014. szeptember 22. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o.

A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o. MUNKATERVE 2015/2016 TARTALOM: A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o. 4. Fejlesztési terv 8 o. 4.1. A tanév

Részletesebben

A Zombai Körzeti Óvoda

A Zombai Körzeti Óvoda A Zombai Körzeti Óvoda MUNKATERVE 2014/2015 Zomba, 2014. szeptember A Társulás bemutatása 2014/2015-ös tanév feladatai A költségvetési szerv neve: Zombai Körzeti Óvoda A költségvetési szerv székhelye:

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 5 1.1. Jogszabályi háttér...5 1.2.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 7200 Dombóvár, Zrínyi u.10. OM azonosító: 202287 INTÉZMÉNYI MUNKATERV 2015/2016. nevelési év A munkatervet készítette: Tarr Ágnes intézményvezető A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárbogárdi Zengő Óvoda Éves Munkaterv 2015/16-os nevelési év Készítette: Huszárné Kovács Márta intézményvezető "Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet. De hogy mit fogad el, azt

Részletesebben

1 oldal a 1 oldalból

1 oldal a 1 oldalból RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület! Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel: 62/525-090 Tárgy: Kérelem Éves Munkaterv véleményezésére Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület! Az emberi

Részletesebben

MUNKATERV (2015-2016-os tanév)

MUNKATERV (2015-2016-os tanév) MUNKATERV (2015-2016-os tanév) Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgató 1 A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola intézményi munkaterve Tartalomjegyzék

Részletesebben

ESZTERLÁNC ÓVODA. 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV. Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31.

ESZTERLÁNC ÓVODA. 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV. Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31. ESZTERLÁNC ÓVODA 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31. Készítette: Balog Tiborné Intézményvezető 1 A jó pedagógus megőrzi a múltat, feltárja a jelent

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre Intézmény OM azonosítója: 032940 Intézményvezető: \ ^ '.^UvtAA... ajáírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében:

Részletesebben

Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011

Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011 Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011 Készítette: Simon Csabáné Nevelőtestület nevében Legitimációs eljárás Szülői Szervezet nevében aláírás Dokumentum jellege:

Részletesebben

BELEGI PITYPANG ÓVODA

BELEGI PITYPANG ÓVODA BELEGI PITYPANG ÓVODA 7543 Beleg, Rákóczi u. 163. Tel.: 0620/3412722 PEDAGÓGIAIMUNKATERV 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Szabó Gáborné Az óvoda nevelőtestülete a munkatervet megismerte és 100%-os

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015 NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015 NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015 NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012.

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. Bogácsi Bagolyvár Óvoda 3412 Bogács, Alkotmány u. 52. MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 200640 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Kásáné Szabó Erika Legitimációs eljárás Nagy Józsefné

Részletesebben

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti

Részletesebben

A 2015/2016. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524

A 2015/2016. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 A 2015/2016. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014 2015.

ÉVES MUNKATERV 2014 2015. Baptista Szeretetszolgálat KISÚJSZÁLLÁSI ÓVODÁJA 5310 KISÚJSZÁLLÁS Ifjúság u. 2. Pf.: 82. : 06 (59) 520-595 e-mail: kisujov@enternet.hu kisujovi@baptistaoktatas.hu www.kisujovi.hu ÉVES MUNKATERV 2014 2015.

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28) Kormány-rendelet

Részletesebben

réerens ELŐTERJESZTÉS a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület 2014. szeptember 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

réerens ELŐTERJESZTÉS a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület 2014. szeptember 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Sorszám: J Tárgy: Mezőberény Város Ovodai Intézménye 2014-2015. V nevelési év munkaterve Előterjesztő: Körösi Mi1ály Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke Készítette: Olejné Mertz Judit referens Véleményező

Részletesebben

Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje. 2015/2016-os nevelési év

Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje. 2015/2016-os nevelési év Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje MUNKATERV 2015/2016-os nevelési év Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje MUNKATERV 2015/2016-os nevelési év I. A nevelési év rendje A 2015/2016-os nevelési év rendjét a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 2015. Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 3 1.1.Szervezeti és Működési szabályzat feladatai 3 1.2.Az SZMSZ kiterjedési jogköre 3

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 5. Gólyafészek Óvoda 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky u. 6. Intézmény OM azonosítója: 033015 Intézményvezető:.. aláírás Legitimációs eljárás Elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

2011/2012-es nevelési év. Készítette : Molnár Gyula Miklósné. óvodavezető

2011/2012-es nevelési év. Készítette : Molnár Gyula Miklósné. óvodavezető NAGYATÁDI ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT EGYESÍTETT ÓVODA FELADATELLÁTÁS TERVEZÉSE /2es nevelési év Készítette : Molnár Gyula

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI MUNKA ÉRTÉKELÉSE 2014 / 2015. nevelési év

PEDAGÓGIAI SZAKMAI MUNKA ÉRTÉKELÉSE 2014 / 2015. nevelési év ZEN ANNA RÓMAI KAOLIKU ÓVODA OM azonosító: 036891 8500 Pápa, Zimmermann u. 10. PEDAGÓGIAI ZAKMAI MUNKA RKELE 2014 / 2015. nevelési év Készítette: Veisz Endréné óvodavezető AZ INZMNY KÜLDEE Az Úr parancsai

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma 3. Az óvodára vonatkozó adatok

Részletesebben

Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: Véleménynyilvánító: Véleménynyilvánító: fenntartó

Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: Véleménynyilvánító: Véleménynyilvánító: fenntartó MUNKATERV 2015/2016 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 3170. Szécsény, Magyar út 13. Intézmény OM azonosítója: 202343 Készítette:.. Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 8230 BALATONFÜRED NOSZLOPY LTP. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 4 I. 1. AZ ALAPTEVÉKENYSÉGRE ÉS MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28) Kormány-rendelet

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE. 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. OM azonosító: 036456

SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE. 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. OM azonosító: 036456 SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. OM azonosító: 036456 1 MUNKATERVE A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVRE KÉSZÍTETTÉK: Kovács Tiborné Kocsisné Bucsi

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016 tanév

Munkaterv 2015/2016 tanév Munkaterv 2015/2016 tanév Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1.Bevezető A 2015/2016-os tanév Munkaterve az intézmény-együttes hagyományaira, értékeire építve; a tagintézmény,

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve a 10. tanévre Felsőpakony, 2009. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás feltételei... 4 Személyi feltételek...

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2011/2012-es tanévre Petőfiszállás, 2011. augusztus Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 7 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERVE

INTÉZMÉNYI MUNKATERVE Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda Balatonszentgyörgy, Csillagvár u.4. OM: azonosító: 202297 2015/2016-os nevelési év INTÉZMÉNYI MUNKATERVE Összeállította: intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Statisztikai

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testület Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. decemberében tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testület Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. decemberében tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testület Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. decemberében tartandó ülésére Tárgy: Alapító Okirat módosítása Tisztelt Humán és Környezetvédelmi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A PESTÚJHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZÉRE Budapest, 2013. március 27. 1 A Pestújhelyi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi jogszabályok figyelembe

Részletesebben

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola valamint tagintézménye: Hejőbábai

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

A Szent László Völgye Bóbita Óvoda. Éves munkaterve 2014-2015-ös nevelési évre

A Szent László Völgye Bóbita Óvoda. Éves munkaterve 2014-2015-ös nevelési évre A Szent László Völgye Bóbita Óvoda Éves munkaterve 2014-2015-ös nevelési évre A munkatervet készítette: Némethné Keszthelyi Andrea Intézményvezető A munkatervet a Szent László Völgye Bóbita Óvoda alkalmazotti

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2015. október Iktatószám: 463/O/2015. Tartalom ÉVES ÓVODAI MUNKATERV 2015/2016...

Részletesebben

2015/16. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA. 6041 Kerekegyháza. Park u. 1. A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra.

2015/16. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA. 6041 Kerekegyháza. Park u. 1. A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra. 2015/16. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA 6041 Kerekegyháza Park u. 1 A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra. Joseph Joubert OM azonosítója:027650 Intézményvezető. Ph. Legitimációs

Részletesebben

MUNKATERV 2015-2016. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145.

MUNKATERV 2015-2016. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. MUNKATERV 2015-2016. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. Intézmény OM- azonosítója: 032978 Intézményvezető:.. aláírás Érvényessége. 2015. 09.01. 2016. 08. 31. 1 Ph. Tartalom A

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

TARTALOM. Munkaterv jogszabályi háttere...2. Óvodavezető köszöntése 4. 1. Kiemelt céljaink és feladataink..5. 1.1 Elsődleges cél.. 5.

TARTALOM. Munkaterv jogszabályi háttere...2. Óvodavezető köszöntése 4. 1. Kiemelt céljaink és feladataink..5. 1.1 Elsődleges cél.. 5. TARTALOM Munkaterv jogszabályi háttere...2. Óvodavezető köszöntése 4. 1. Kiemelt céljaink és feladataink..5. 1.1 Elsődleges cél.. 5. 1.2 További céljaink...5. 1.3 Kiemelt feladataink..5. 2. Önértékelés.5.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. július 3-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. július 3-ai ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. július 3-ai ülésére Tárgy: Előterjeszti: Készítette: Szavazás módja: A Kakucsi Kökörcsin Óvoda beszámolója a 2013/14. nevelési

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben Ügyirat szám: 639/2/2015. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest Hárslevelű u. 5. Tel: 06/1/262-4171 Email: harslevelu@freemail.hu Honlap: www.harsleveluovoda.kobanya.hu Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti

Részletesebben

NKI Szivárvány Óvoda feladatterve a 2010/2011-es tanévre

NKI Szivárvány Óvoda feladatterve a 2010/2011-es tanévre NKI Szivárvány Óvoda feladatterve a 2010/2011-es tanévre A törvényi előírás alapján módosításra került a HNP. A szervezeti egységünkhöz tartozó óvodák azonos program szerint dolgoznak 2010. szeptember

Részletesebben

Városi Óvoda 2012/2013. Nevelési évének év végi értékelése

Városi Óvoda 2012/2013. Nevelési évének év végi értékelése ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 5052 Újszász, Bajcsy- Zs. út 16. OM 201859 Városi Óvoda 2012/2013. Nevelési évének év végi értékelése 2013. június 15. 1. Törvényi háttér, működést szabályozó dokumentumok

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI 2015-2016 éves munkaterv és feladat ellátási terv Összeállította: Kácsándiné Kottász Katalin

Részletesebben

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVÉNEK NAPTÁRI PROGRAMJA

A SZENT GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVÉNEK NAPTÁRI PROGRAMJA A SZENT GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVÉNEK NAPTÁRI PROGRAMJA MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI

Részletesebben

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1.

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1. A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. április 1. 1 A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ában valamint

Részletesebben

Csigaház Korai Fejlesztő Centrum Pedagógiai Szakszolgálat. 4600 Kisvárda, Kölcsey utca 5. Tel.:45/556-382. OM azonosító: 203086.

Csigaház Korai Fejlesztő Centrum Pedagógiai Szakszolgálat. 4600 Kisvárda, Kölcsey utca 5. Tel.:45/556-382. OM azonosító: 203086. Csigaház Korai Fejlesztő Centrum Pedagógiai Szakszolgálat 4600 Kisvárda, Kölcsey utca 5. Tel.:45/556-382 OM azonosító: 203086 Munkaterv 2015-2016-os tanévre KISVÁRDA, 2015. 1 I. KISVÁRDAI KORAI FEJLESZTŐ

Részletesebben

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 OM azonosító: 035770 JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.h Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a 2015 2016-os nevelési

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv 2014/2015 nevelési év

Óvodavezetői munkaterv 2014/2015 nevelési év Iktatószám: 89/2014 vezetői munkaterv 2014/2015 nevelési év 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Alapító okirat szerinti feladatellátás...2 2. Feladatellátást várhatóan jellemző adatok...3 3. Intézmény szervezet, vezetési

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2015/2016-os nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2015/2016-os nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2015/2016-os nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2015/2016-os nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2015/2016-os nevelési

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya...

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... 3 2. Az intézményi dokumentumok; nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések... 4 2.1. Az alapító okirat... 4 2.2. Óvodai

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen, 2013. március 25. A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok és rendeletek

Részletesebben

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK...4 1.2 A SZERVEZETI

Részletesebben

AZ ŐCSÉNYI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÓVODAVEZETŐI MUNKATERV 2010/2011 TANÉV

AZ ŐCSÉNYI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÓVODAVEZETŐI MUNKATERV 2010/2011 TANÉV 1 AZ ŐCSÉNYI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÓVODAVEZETŐI MUNKATERV 2010/2011 TANÉV 2 I. Fejlesztési terv 1, Személyi feltételek Intézményünkben működik a Családi Napközi és Játszóház

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános Rendelkezések A költségvetési szerv 1. Neve: Fekete István Óvoda Székhelye: 7677

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM: 201787 Munkaterv 2015-2016. tanév Tartalom 1. Bevezetés... 2. oldal 1.1. Törvények... 2. oldal 1.2. Kormányrendeletek... 2. oldal 1.3. Miniszteri rendeletek...

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Időpont Augusztus Feladat 17. Tantestületi alakuló ülés 26-27. Tankönyv értékesítés Felelős Bökönyi Beáta, Semjéni Rita 26-27. Étkezési

Részletesebben

GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA (4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 8. sz.)

GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA (4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 8. sz.) GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA (4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 8. sz.) MUNKATERV 2015/2016 Készítette: Skarbit Józsefné Intézményvezető Gyermekek Háza Déli Óvoda (4400 Nyíregyháza, Kereszt u.8.sz.) Munkaterv

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben