2011/2012-es nevelési év. Készítette : Molnár Gyula Miklósné. óvodavezető

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011/2012-es nevelési év. Készítette : Molnár Gyula Miklósné. óvodavezető"

Átírás

1 NAGYATÁDI ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT EGYESÍTETT ÓVODA FELADATELLÁTÁS TERVEZÉSE /2es nevelési év Készítette : Molnár Gyula Miklósné óvodavezető

2 Gyermek létszámok várható alakulása 0/es tanévben Óvoda Jelenlegi létszám.szep t.0. SNI fő BTM fő Számított létszám Várható létszám.dec.3. Várható Összesen Számított Csillagszem Óvoda Kis csoport Középső csoport Nagy csoport Vegyes csoport (3fő) (2fő) (3fő) Gyöngyvirág Óvoda Katica csoport Futrinka csoport Méhecske csoport Pillangó csoport (3fő) Napsugár Óvoda Napraforgó csoport Margaréta csoport (2fő) (2fő) Nyitnikék Óvoda Tücsök csoport Csiga csoport 4 2 (3fő) Hétpettyes Óvoda Vegyes csoport Százszorszép Óvoda Vegyes csoport Összesen:

3 A feladatellátást szolgáló személyi feltételek NKI Egyesített Óvoda ainak névsora, végzettségük, kötelező óraszámuk megbízatásaik /2es nevelési évre Ssz. Név Végzettség. Laczikné Koleszár Éva ff. óvónő közoktatásvezető Kötelező óraszám 32 Megbízatása telephelyvezető közalkalmazotti tanácstag 2. Lengyelné Tóth Anita ff. óvónő 32 ódapedagógus 3. Krafcsikné Dorogi Ildikó ff. óvónő Kovács Gáborné Szakközépisk. óvónő ff. óvónő óvodai menedzser óvodavezető helyettes munkaköz.vez. minőségügyi cs.tag, mentor 6. Vékony Tamásné ff. óvónő telephelyvezető 32 környezeti nevelő 7. Madarász Enikő ff. óvónő Németh Ágota ff. óvónő Gelencsérné Pap Mária főiskola Molnár Jánosné ff. óvónő óvodamenedzser 32. Németh Csabáné ff. óvónő Pinterics Henrietta ff. óvónő Raczkóné Szantner Katalin Főiskola 32 gyógypedagógus 4. Pálné Szöllős Mariann ff. óvónő 32 fejlesztőpedagógus fejlesztőpedagógus 5. Kauricsné Horváth Katalin ff. óvónő 32 gyógytestnevelő gyógytestnevelő 6. Pápa Ágnes ff. óvónő Vránics Istvánné Főiskola 32 telephelyvezető 8. Vojkovics Istvánné ff. óvónő 32 közoktatásvezető Gyermekmérés team vez. 9. Kunczné Staub Edit ff. óvónő 32. Fülöpné Borsi Zsuzsanna ff. óvónő óvodamenedzser 32 telephelyvezető munkaközösség vezető, mentor 2. Kucsera Beáta ff. óvónő Balláné Vojkovics Erika ff. óvónő 32 3

4 . Szépné Horváth Otília óvónő 32. Varga Miklósné ff. óvónő Kiss Klára ff. óvónő Filó Ida ff. óvónő Vucskics Józsefné ff. óvónő Futó Erika főiskola Gombainé Nagy Ildikó ff. óvónő 32 telephelyvezető 30. Molnár Gyula Miklósné ff. óvónő óvodamenedzser Technikai dolgozók létszáma 6 óvodavezető mentor, folyamattanácsadó Nevelőmunkát közvetlenül segítő dajka Melegítőkonyhai dolgozó Takarítónő Élelmezésvezető Konyhai dolgozó Karbantartó Óvodatitkár, ügyintéző Engedélyezett összes dolgozói létszám: 3 fő fő tartósan távol lévő 4 fő + fő 3 fő fő tartósan távol lévő fő 6 fő állás nincs betöltve 3 fő fő 65 fő Kistérségi vezetői munkaközösség munkájában, és Molnár Gyula Miklósné vesz részt A szakmai munka eredményességének javítása érdekében két munkaközösséget működtetünk Mazsolázók munkaközösség Vezetője: Változó tudás munkaközösség Vezetője: Fülöpné Borsi Zsuzsanna A munkaközösségek külön tervet készítenek az időpontok összehangolásával. Mely tartalmazza a kiemelt célt, az időpontokat tartalmakat, feladatokat szükséges előadókat bemutatókat Felelős: Fülöpné Borsi Zsuzsanna Munkatervük mellékletbe kerül Határidő:. szeptember 5. A munkaközösségek munkájáról értékelést készítenek 2. május 3. A dajkák és a konyhai dolgozók belső képzésére egyegy szakmacsoport működik. Célunk a belső tudásátadás működtetése. Működésük évi 2 alkalommal munkacsoport értekezlet illetve szükség szerint Felelős: Molnár Gyula Miklósné 4

5 A referencia intézményi feladatokra való eredményes felkészülés érdekében Referencia intézményi munkacsoportot működtetünk Tagjai: Raczkóné Szantner Katalin Fülöpné Borsi Zsuzsanna Szépné Horváth Otília Laczikné Koleszár Éva Lengyelné Tóth Anita Vékony Tamásné Gelencsérné Pap Mária Németh Ágota Gombainé Nagy Ildikó Vojkovics Istvánné Molnár Gyula Miklósné Felelős: Molnár Gyula Miklósné Egyéb megbízatások: Gyermekvédelmi megbízott: Minőségügyi csoport tagja : Gyermekmérés team vezető : Vojkovics Istvánné Tárgyi környezeti feltételek javítása Tárgyi környezeti feltételek, rendben tartása, megóvása, folyamatos fejlesztése minden telephelyen fontos feladat. A már többször betervezett feladatok közül még megoldásra várnak Elvégzendő munkák, tervek Csillagszem Óvoda Akadálymentesítés Vegyes csoport, mosdóban térelválasztók cseréje Pályaszélének megoldása Udvari pad festése Gyöngyvirág Küszöbök javítása, linóleum pótlása javítása Homokozók szélének javítása Napsugár Óvoda Szükség szerinti meszelések, javítások, visszaköltözéskor Asztallábak festése Margaréta csoport Nyitnikék Óvoda Az épület külső festése? Homokozó faburkolatának javítása /balesetveszélyes/ Csiga csoport meszelése /Napsugár visszaköltözése után/ Parketta javítása, teraszküszöb megoldása Hétpettyes Óvoda Balesetveszélyes mosdókagylók lecserélése Kerítésfestés Udvari tornapad festése Százszorszép Óvoda Parketta javítása tornaszoba 5

6 A 0/es nevelési év célja és feladatai A HNP szerint igényes, hatékony, eredményes szakmai munka, a megkezdett innovációs tevékenység folytatása, referencia intézményi feladatokra való sikeres felkészülés. /TÁMOP pályázat/ Célok Tartalmas, tevékenységben gazdag életszervezés, egyéni differenciált képességfejlesztés megvalósulása az egész nap folyamán, külön figyelemmel a délutáni életszervezésben megvalósítható fejlesztésre. Az eltérő igényű gyermekek befogadásának, nevelésének, fejlesztésének eredményesen valósuljon meg. A gyermekek önállósága, öntevékenysége erősödjön, kreativitásuk bontakozzon ki. A gyermekek eredményes anyanyelvi fejlesztése az egésznapi életszervezés során valósuljon meg Egészséges életmódra nevelés, mozgásban gazdag életszervezés, egészségtudatos magatartás formálása A biztonságos életvitel szokásainak kialakítása, veszélyforrások elkerülésének tanulása, környezettudatos viselkedés minták elsajátíttatása, a szociális életviteli kompetencia alapozása. A kémiai anyagokkal kapcsolatos veszélyekre felkészítő óvodai program bevezetése a nagycsoportos korosztály számára Az óvodai nevelőközösség mintaadó szerepének erősítése. Az ünnepek, jeles napok szervezésében elért szakmai színvonal megtartása, illetve fejlesztése ÚJ JELES NAP az óvodában is az ÖSSZETARTOZÁS NAPJA JÚNIUS. Feladatok Párhuzamos tevékenységszervezés, kiscsoportos és egyéni differenciált képességfejlesztés, tartalmas, fejlesztő délutáni életszervezés megvalósítása. Az eltérő igényű gyermekek megismerése, befogadásuk, fejlesztésük óvodapedagógiai eszközökkel, együttműködés a fejlesztésüket segítő szakemberekkel és a szülőkkel. Mindazt, amire a gyermek képes végezze egyre nagyobb önállósággal, ehhez teremtsenek a vele foglalkozók kedvező feltételeket, engedjenek terek a gyermekek kreatív kezdeményezéseinek, támogassák, erősítsék azokat. A felnőttek kommunikációja legyen mintaszerű. A gyermekek anyanyelvi fejlesztését minden óvodai tevékenységben kiemelt feladatként kell kezelni. Minden korosztály számára a fejlettségüknek megfelelő alakított szokásrendek, veszélykerülő magatartásformák tanulása, környezettudatos viselkedésformák alapozása Folyamatos megfelelés a Zöld Óvoda kritériumainak Szervezett és spontán mozgáslehetőségek biztosítása, nagycsoportosok vízhezszoktató foglalkozásainak szervezése, a Sportcsarnok igénybevétele. Az óvodai dolgozók egymásközti és gyermekekkel kapcsolatos magatartásformáinak és kommunikációjának mintaszerűsége valósuljon meg a mindennapokban. Gyakorlati megvalósításának tartalmi kidolgozása az óvodás korosztály számára Új csoportnapló vezetésének szabályozása 6

7 Nevelőtestületi értekezletek Nevelés nélküli munkanapok /5 nap/ Kiemelt programok. Őszi nevelőtestületi értekezlet Időpontja :.november 4. Témája: A referencia intézményi kritériumok érvényesülése óvodánk működésében. Változunk, változzunk és miben? 2. Szakmai nap Nevelőtestületi képzés az IFT szerinti témában Időpontja: 2. március 3. Tavaszi nevelőtestületi értekezlet Időpontja : 2. április Témája: Merre tovább ÓVODA! Az óvodát érintő törvényi változások hatása működésünkre a Helyi Nevelési Program szükséges módosításai 4. Közös szakmai nap NKI Időpontja : 2. május Témája: Egyeztetés szerint 5. Szakmai kapcsolatok ápolására szakmai tapasztalatcsere látogatás a Dunaföldvári Eszterlánc Óvodába Időpontja : 2.június Egyesített Óvoda színtű rendezvények Karácsonyi ajándékkosár Tervezett időpontja:. december. Műsoros est a szülőknek Felelős: Molnár Gyula Miklósné Bűn és balesetmegelőzési nap Tervezett időpont: 2. május Felelős: Molnár Gyula Miklósné OVI OLIMPIA Tervezett időpont: 2. június Sportos bemutató és vetélkedő az Egyesített Óvoda a Tarkarét Óvoda és a Szivárvány Óvoda bevonásával. Nagyatád Mudin Imre Sport Telep Felelős: Molnár Gyula Miklósné Szülőkkel való kapcsolattartás formái Szülői értekezlet Tanévnyitó szülői értekezlet:. szeptember Csoportszülői értekezletek: 2. január Tanévzáró szülői értekezletek: 2. május Fogadóórák Telephelyenkénti szervezés havonta alkalom Előre egyeztetve az sal más időpontban is szervezhető Családlátogatás A kiscsoportosok esetében óvodába kerülés előtt, azután szükség szerint. Középső csoportos életkorúaknál a tanév során Felelősök: csoportos ok gyermekvédelmi felelős Szülő gyermek programok telephelyenként szervezésben programterv szerint 7

8 A /2es nevelési évben a dolgozók teljesítmény és minősítő értékelését a Nagyatádi Közoktatási Intézmény Minőségirányítási Programjában szabályozottak szerint végezzük. Az óvodavezető a /2es nevelési évben ellenőrzi a telephelyeken a szülői értekezleteket és rendezvényeket, a HEFOP pályázat fenntartását a napi életszervezést, szakmai munkát az SNIs és BTMes gyermekek fejlesztését, az ok, dajkák, karbantartók munkavégzését a munkaközösségi munkatervekben megtervezett tevékenységeket a tehetséggondozást, a szakmai dokumentációt. Belső ellenőrzési terv havi lebontása Október Új dolgozók beilleszkedése Tervek elkészítése. Óvodán kívüli szervezett foglalkozások Munkarend Munkavégzés dolgozó Minden új belépő munkatárs ok Óvodapedagógusok, dajkák Minden, minden minősített technikai dolgozó Munkaköri leírásban foglaltak Csoportnapló, Felvételi és mulasztási napló Uszodai munka, Sportcsarnoki mozgás szervezési feladatok megoldása A munkavégzés pontossága, minősége. Dokumentáció vezetése. ért felelős vezető helyettes 8

9 November Csoportlátogatás Teljesítményértékelés Pedagógiai adminisztráció Délutáni nevelő munka dolgozó(k) külön beosztás szerint ok minden minősítésben résztvevő Az értékelés szerint. Tervezés megvalósulás dokumentálása Csoportlátogatás szempontsora ért felelős vezető Munkaközösségvezetők helyettes December Ünnepek jeles napok szervezése dolgozó(k) ok Tartalmasság, szervezettség, szakszerűség Az ellenőrzésért felelős vezető óvodavezető Január Csoport szülői értekezlet Csoportlátogatás Teljesítményértékelés dolgozó(k) ok külön beosztás szerint A követelményeknek való megfelelés, új szervezési eljárások A csoportlátogatás szerint. ért felelős vezető Munkaközösségvezetők 9

10 Február Csoportlátogatás Teljesítményértékel és Beiskolázás előkészítése Óvodai szakvélemények kiállítása Dokumentáció vezetése dolgozó(k) Külön beosztás szerint ok A csoportlátogatás szerint. Előkészítő munka szakszerűsége ért felelős vezető Munkaközösség vezetők helyettes ok Szabályszerűség ok minősített technikai dolgozók Nevelés tervezése, tanulás tervezése, megvalósulás dokumentálása A munkavégzés pontossága, minősége. Kapcsolat a belső partnerekkel. Dokumentáció pontos vezetése. Március Csoportlátogatás Teljesítményértékel és Munkarend Munkavégzés dolgozó (k) Külön beosztás szerint Minden, minden minősített technikai dolgozó A csoportlátogatás szerint. A munkavégzés pontossága, minősége. Dokumentáció vezetése. ért felelős vezető Munkaközösség vezetők Április Csoportlátogatás Teljesítményértékelés SNI, BTMes és fejlesztő foglalkozások Óvodai beíratások dokumentumai dolgozó(k) Külön beosztás szerint fejlesztők helyettes A csoportlátogatás szerint. Fejlesztő foglalkozások megtartása és dokumentálása Pontosság, hitelesség ért felelős vezető Munkaközösség vezetők helyettes 0

11 Május Csoportlátogatás Teljesítményértékelés Ünnepek az óvodában dolgozó (k) Külön beosztás szerint Az ünnepségért felelős A csoportlátogatás szerint. Műsor és dekoráció előkészítés ért felelős vezető Munkaközösség vezetők óvodavezető Június Évzáró rendezvények Pedagógiai adminisztráció dolgozó(k) Óvodapedagógus ok Tartalma, színvonala, szervezettsége együttműködések Megfelelés a szabályozásnak ért felelős vezető Július Nyári felújítási, karbantartási és takarítási munkák. Nyári összevont óvodai élet ellenőrzése dolgozó(k) Karbantartók, takarítók. Óvodapedagógusok, karbantartók, konyhai dolgozók A munkák minősége és szakszerűsége. Határidők betartása. Az életszervezés minősége szakszerűsége, határidők betartása ért felelős vezető(k), helyettes Augusztus Épületek, előkészítése a nevelési év indítására dolgozó(k) Takarítók, konyhai dolgozók, karbantartók. Határidők betartása Az ellenőrzésért felelős vezető(k) Igazgató, igazgatóh.

12 NKI Egyesített Óvoda Programterve /2 nevelési évre Szeptember Programok Feladatok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés szervezésének segítése Egyéb szervezett foglalkozások, tevékenységek tervezése összehangolása /Sportcsarnok, zeneovi, néptánc, úszás Gyermek balesetbiztosítások Összevont Szülői értekezletek megtartása Munkaközösségi foglalkozások megtartása Alakuló megbeszélés Vegyianyag biztonsági program megismerése Kistérségi vezetői m.k. való részvétel Egyesített Óvoda nevelőtest, dolgozói értekezlet megtartása Munka baleset és tűzvédelmi oktatás Vidám őszi napok. A Napsugár Óvodában Pedagógiai adminisztrációs feladatok elkészítése információs értekezlete Időpont Folyamatos, egész évben. szeptember első hét csütörtök. szeptember az előzetes egyeztetés szerint Felelős Vegyes és kiscsoportos óv.ped. Molnár Gy. Miklósné Fné B.Zsuzsa Lné K. Éva Gombainé N. Ildikó Vojkovics I.né Vékony Tamásné. szeptember Molnár Gy.né Fné B.Zsuzsa Lné K. Éva Vojkovics I.né Vékony Tamásné. szeptember. Telephelyenkénti felelősökkel. szeptember október egyeztetés szerint. szeptember. Fné B.Zsuzsa. szeptember 6. Molnár Gy. Miklósné Nevelőtestület fele Munkaterv szerint Molnár Gy.M.né. szeptember 5. Molnár Gy. M.né NKI összdolgozói Molnár Gy. M.né értekezleten megtörtént augusztus 25.én. szeptember vége Vékony Tamásné. szeptember 30. Minden. szeptember. Molnár Gy. Miklósné Hirdetők faliújságok. szeptembertől Egységenkénti felelősök 2

13 aktualizálása, frissítése Határozatok, nyilatkozatok begyűjtése /egyedi kedvezmények stb./ folyamatosan Bemeneti mérések elvégzése, aktuális 5 éves kori képességszint mérések elvégzése Bábszínházi program szervezése, telephelyenként folyamatos egész éven át. szeptember folyamatos Folyamatos Folyamatos Fné B.Zsuzsa Lné K. Éva Gombainé N. Ildikó Vojkovics I.né Vékony Tamásné Minden Óvodacsoportonkénti felelősökkel Beutalók a Nevelési Tanácsadóba. Folyamatos Molnár Gy..né Fné B.Zsuzsa Lné K. Éva Gombainé N. Ildikó Vojkovics I.né Vékony Tamásné Őszi Százszorszép Napok. szeptember 3. hete Vojkovics Istvánné Szüreti mulatság a szülőkkel. szeptember 4. hete Laczikné K. Éva Október Programok Határidő Felelős Feladatok Zene világnapja. október 3. Laczikné K. Éva Statisztikai jelentés elkészítése Állatok világnapja Kiállítások, kirándulások egyéb rendezvények Felkészülés szereplésre az Idősek Világnapján Ha érkezik felkérés Őszi napok a Gyöngyvirág Óvodában. október 5. Molnár Gyuláné +óvodacsop.vez.. október témahét és a kijelölt felelősök. október. A meghívott óvoda óvónői. első hete F.né B. Zsuzsanna És a programért felelős óvónők Munkaközösségi fogl.. október 3. hete Fülöpné B.Zsuzsanna 5 évesek felmérése Értelem szerint egész évben folyamatos Vegyes csoportos középsőcsop. Óv.ped. Okt.. ünneplése. október 2. Óvodacsoportok 3

14 Fogadó órák Óvodacsoportonkénti szervezéssel Töklámpások készítése, kiállítása. október.jétől folyamatos az igényeknek megfelelően /szülő behívása/ Művelődésház Kiírása szerint Minden Telephelyenkénti felelőssel Gyermekvédelmi. október. munkaterv elkészítése Napsugár Óvoda visszaköltözése. október közepe Molnár GY. Miklósné Vékony Tamásné Csillagszem napok. október 2. hete Németh Cs.né Vránics Istvánné Szülői Szervezet bálja Hétpettyes Óvoda. október Gombai Ildikó és a SZsz. Tagjai Őszi Rinya túra. október Vékony Tamásné Napsugárban Kirándulás Mesztegnyőre. október 3. hete Laczikné K. Éva November Program Feladatok Telephelyvezetői értekezlet Egészségnevelő hónap, hét programjai séták, kirándulások, hirdetők, szülőknek, gyermekeknek programok stb. vetélkedők Látogatások az iskolák nyílt napján Határidő Felelős. november. hét Molnár Gy. Miklósné /csütörtök/. november 3. hete és a programért felelős óvónők Egyeztetés szerint Molnár Gyuláné Szociometriai felmérések. november 30. Minden Óv.ped. elkészítése Fényképezés szervezése. november, ahol aktuális a program Nevelőtestületi értekezlet. november Molnár Gyuláné szervezése, megtartása Hospitálási nap az óvodákban. november Minden óvónő Munkaközösségi fogl.. november 2. hete / Mazsolázók / Őszi mulatság a szülőkkel. november 2. hete 4

15 Adventi előkészületek, naptár, koszorú dekorációk stb.. november 30. Minden. Zenés bábelőadás. november Vékony Tamásné Ovibuli Napsugár Óvoda Ovibál Nyitnikék Óvoda. november Vékony Tamásné Laczikné K. Éva December Programok Feladatok Határidő Felelős Mikulásvárás. december 6. Molnár Gy. Miklósné Lucázás. december 3. és a felelősök Karácsonyi játszóház. december. hét Hirdetők aktualizálása Karácsonyi dekorációk, karácsonyi kapu, udvari karácsonyfa Ovigaléria kiállítás szervezése A tél hangulatában folyamán. december hóban folyamatos és a felelős óvónők. december Telephelyvezető és a felelős óvónő Mesejáték ajándék szervezése a gyerekeknek Idősek karácsonyi ünnepségein szereplés Óvodai karácsonyi ünnepség szervezése Felmérés, ünnepi nyitva tartás engedélyeztetése Karácsonyi ünnep a dolgozóknak. december 22. Csillagszem Óvoda. december a Százszorszép Óvoda meghívás alapján Csillagszem Óvoda Napsugár Óvoda. december 3. hete és a felelős óvónők. december 2. hete Molnár Gy. Miklósné. december 3. hete 5

16 Programok Feladatok Telephelyvezetői értekezlet A 4 évszak bemutatása Csillagszem Óvoda Érdeklődő tanítónők, meghív. Kistérségi vezetői munkaközösségen részvétel, szervezése Fogadó órák szervezése Január Határidő Felelős 2. január. hete /csütörtök/ Molnár Gy. Miklósné 2. január 2. Nagycsoportos óvónők 2. január munkaterv szerint Molnár Gyuláné 2. évben is igény Óvodacsoport vezetők szerint Csoportszülői értekezletek 2. január hó Óvodacsoportonkénti szervezéssel, időpont egyeztetéssel Vízkereszt Kirándulás a Rinya partra Téli kirándulás Százszorszép ó. 2. január 6. Vojkovics Istvánné 2. január 30. Vojkovics Istvánné Minőségügyi Hírlevél szerkesztése Munkaközösségi fogl. / Mazsolázók / Téli örömök Óvoda család program a Gyöngyvirág Óvodában Munkamegbeszélések egységenként Felelős felnőtt egyénre szóló figyelem Iskolaérettség Madarak hete Etető, madárkalács készítés, játékos vetélkedő Nyitnikék óvoda. Iskolaérettségi vizsgálatok kezdeményezése szükséges esetekben 2, január 0. Molnár Gyuláné 2. január 2. hete 2. január Fülöpné B. Zsuzsa 2, január Molnár Gy..né 2. január. 3. hete Laczikné K. Éva 2. január 6

17 Február Programok feladatok Határidő Felelős Iskolákba menőkről szakvélemény készítése 2. február vége Molnár Gy. Miklósné Farsangi mulatságok a 2. február telephelyi szokások szerint Városi farsangon részvétel 2. február meghívás szerint Brummogó hét 2. február első hete Vékony Tamásné Hospitálási nap telephelyek 2. február között Munkaközösségi foglalkozások 2. február Fülöpné B. Zs. Március Programok feladatok Határidő Felelős Telephelyvezetői értekezlet 2. március. hete/ Molnár Gy. Miklósné csütörtök/ Megemlékezés a Nőnapról 2. március 8. Telephelyenként Március 5.e 2. március 4. Telephelyenként megünneplése Városi ünnepségen részvétel 2. március 5. Telephelyenként Víz Világnapja témahét az 2. március 22. Telephelyenként óvodákban Tavaszi nagytakarítás az óvodák udvarainak szépítése 2. márciusáprilis Telephelyenként Április Programok, feladatok Határidő Felelős Gyöngyvirág napok 2. április 2. hete Fülöpné B. Zsuzsa Föld napja témahét 2. április 22. Csillagszemtúra 2. április 22. Németh Csabáné Napsugárhét Ovibuli 2. április 3. hete Vékony Tamásné Húsvéti készülődés 2. április húsvét hete óvodánként Szülői Szervezet bálja 2. április Gombainé N Ildikó Hétpettyes Óvodába Papírgyűjtési akció 2. április Gombainé N Ildikó Iskolai óvodai beíratások 2. április megadott időpontban Molnár GY. Miklósné 7

18 Május Programok, feladatok Határidő Felelősök Majális telephelyenként 2. május első napjai Anyáknapi ünnepségek 2. május első napjai Telephelyvezetői értekezlet 2. május. hete Molnár Gy. Miklósné /csütörtök/ Madarak, fák napja témahét 2. május 0. Gyermeknap gyermekhét telephelyenként Munkaközösségek foglalkozásai Erdei Óvoda Napsugár Óvoda Szülőértekezletek telephelyenként 2. május vége 2. május terv szerint Fülöpné B. Zs. 2. május vége Vékony Tamásné 2. május utolsó hete Június Programok, feladatok Határidő Felelős Évzárók telephelyenként 2. Június első hete Ügyeletes óvodába 2. június 0. Molnár GY. Miklósné dolgozók beosztása Nemzeti összetartozás napja 2. június 3. Vásár a Csillagszem 2. Június első hete Óvodában Apák napja 2. Június Június 4. Vojkovics Istvánné Vékony Tamásné Új gyermekek szüleinek 2. június 2. hete értekezlet Szalonnasütés évzáró kerti mulatság 2. június 2. hete Gombainé N. Ildikó 8

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje. 2015/2016-os nevelési év

Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje. 2015/2016-os nevelési év Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje MUNKATERV 2015/2016-os nevelési év Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje MUNKATERV 2015/2016-os nevelési év I. A nevelési év rendje A 2015/2016-os nevelési év rendjét a

Részletesebben

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Intézményvezető: Nevelőtestület nevében:.. Varró Gyuláné Legitimációs eljárás Gáti Sándorné Alkalmazotti közösség nevében:. Papp Sándorné A dokumentum

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28) Kormány-rendelet

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárbogárdi Zengő Óvoda Éves Munkaterv 2015/16-os nevelési év Készítette: Huszárné Kovács Márta intézményvezető "Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet. De hogy mit fogad el, azt

Részletesebben

NKI Szivárvány Óvoda feladatterve a 2010/2011-es tanévre

NKI Szivárvány Óvoda feladatterve a 2010/2011-es tanévre NKI Szivárvány Óvoda feladatterve a 2010/2011-es tanévre A törvényi előírás alapján módosításra került a HNP. A szervezeti egységünkhöz tartozó óvodák azonos program szerint dolgoznak 2010. szeptember

Részletesebben

ESZTERLÁNC ÓVODA. 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV. Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31.

ESZTERLÁNC ÓVODA. 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV. Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31. ESZTERLÁNC ÓVODA 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31. Készítette: Balog Tiborné Intézményvezető 1 A jó pedagógus megőrzi a múltat, feltárja a jelent

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV 2015-16-os nevelési év Készítette: Sztán Józsefné óvodavezető Tatabánya, 2015. 09. 22. 1 Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér 3. Intézményi adatok 5. Az óvodai csoportok adatai

Részletesebben

MUNKATERV 2015-2016.

MUNKATERV 2015-2016. KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba Szegfű utca 87-89. OM: 028062 MUNKATERV 2015-2016. 1 KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba, Szegfű utca 87-89. MUNKATERV 2015-2016. Intézmény OM- azonosítója: 028062 Intézményvezető:

Részletesebben

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV 2014-2015 nevelési év Székhely: 2112, Veresegyház, Árnyas u. 1.sz. OM azonosító: 200689 Készítette: Puskásné Gazdag Mónika óvodavezető Véleményezte és elfogadta:

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014. Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013-2014. KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

Részletesebben

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015 MUNKATERV 2014-2015 Intézmény OM- azonosítója: Az alkalmazotti közösség nevében: aláírás A dokumentum jellege: Nyilvános Érvényessége. 2014 09.01. 2015 08. 31. Legitimációs eljárás Ph. :.. aláírás Szülői

Részletesebben

MUNKATERV (2015-2016-os tanév)

MUNKATERV (2015-2016-os tanév) MUNKATERV (2015-2016-os tanév) Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgató 1 A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola intézményi munkaterve Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERVE 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE

ÓVODAI MUNKATERVE 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE Iktatószám: 263/2/2013. KŐBÁNYAI HÁRSLEVELŰ ÓVODA ÓVODAI MUNKATERVE 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE ANTALICS HAJNALKA óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS... 3 1. Személyi feltételek... 3 1.1. Adott

Részletesebben

Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület! Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel: 62/525-090 Tárgy: Kérelem Éves Munkaterv véleményezésére Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület! Az emberi

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

A Zombai Körzeti Óvoda

A Zombai Körzeti Óvoda A Zombai Körzeti Óvoda MUNKATERVE 2014/2015 Zomba, 2014. szeptember A Társulás bemutatása 2014/2015-ös tanév feladatai A költségvetési szerv neve: Zombai Körzeti Óvoda A költségvetési szerv székhelye:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/13/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

A Szent László Völgye Bóbita Óvoda. Éves munkaterve 2014-2015-ös nevelési évre

A Szent László Völgye Bóbita Óvoda. Éves munkaterve 2014-2015-ös nevelési évre A Szent László Völgye Bóbita Óvoda Éves munkaterve 2014-2015-ös nevelési évre A munkatervet készítette: Némethné Keszthelyi Andrea Intézményvezető A munkatervet a Szent László Völgye Bóbita Óvoda alkalmazotti

Részletesebben

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre 1. Tárgyi feltételek: Az előző évek uniós pályázatainak köszönhetően valamennyi tantermünk megújult: korszerű bútorok, taneszközök állnak

Részletesebben

Tanévnyitó értekezlet 2012/2013. Pedagógiai munkaterv

Tanévnyitó értekezlet 2012/2013. Pedagógiai munkaterv ÁMK Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda Magyarbánhegyes Árpád u. 48. Tanévnyitó értekezlet 2012/2013 Pedagógiai munkaterv Készítette: óvodavezető Tartalomjegyzék: 1. 2012/2013 nevelési év működési

Részletesebben

Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016. Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15.

Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016. Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15. Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016 Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15. 1 Tartalom 1.FEJLESZTÉSI TERV... 4 1.1.Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 2.PEDAGÓGIAI

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28) Kormány-rendelet

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre Borsodszirák, 2015. szeptember 1. Gondosné Bányai Ágnes Intézményvezető 1 Amit csak hall a gyerek, könnyen elfelejti. Amit lát, inkább megjegyzi, de amiben

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

Fénysugár Katolikus Óvoda OM azonosító: 201094

Fénysugár Katolikus Óvoda OM azonosító: 201094 Fénysugár Katolikus Óvoda OM azonosító: 201094 MUNKATERV 2015-2016 Érvényesség: 2015.09.01-2016.08.31 Tartalomjegyzék I. Bevezető....3 II. Óvodánk helyzetképe - Helyzetelemzés....5 III. A nevelési év rendje...8

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testület Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. decemberében tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testület Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. decemberében tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testület Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. decemberében tartandó ülésére Tárgy: Alapító Okirat módosítása Tisztelt Humán és Környezetvédelmi

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv 2014/2015 nevelési év

Óvodavezetői munkaterv 2014/2015 nevelési év Iktatószám: 89/2014 vezetői munkaterv 2014/2015 nevelési év 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Alapító okirat szerinti feladatellátás...2 2. Feladatellátást várhatóan jellemző adatok...3 3. Intézmény szervezet, vezetési

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2015/2016-os nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2015/2016-os nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2015/2016-os nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2015/2016-os nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2015/2016-os nevelési

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERVE

INTÉZMÉNYI MUNKATERVE Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda Balatonszentgyörgy, Csillagvár u.4. OM: azonosító: 202297 2015/2016-os nevelési év INTÉZMÉNYI MUNKATERVE Összeállította: intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Statisztikai

Részletesebben

A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE

A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE MESEVÁR ÓVODA 4465. Rakamaz, Bocskai út 76. TEL: +3642-570-717 MESEVÁR ÓVODA M U N K A T E R V E A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Bodnár Jánosné igazgató Rakamaz, 2014. szeptember 22. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Városi Óvoda 2012/2013. Nevelési évének év végi értékelése

Városi Óvoda 2012/2013. Nevelési évének év végi értékelése ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 5052 Újszász, Bajcsy- Zs. út 16. OM 201859 Városi Óvoda 2012/2013. Nevelési évének év végi értékelése 2013. június 15. 1. Törvényi háttér, működést szabályozó dokumentumok

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

2015/16. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA. 6041 Kerekegyháza. Park u. 1. A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra.

2015/16. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA. 6041 Kerekegyháza. Park u. 1. A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra. 2015/16. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA 6041 Kerekegyháza Park u. 1 A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra. Joseph Joubert OM azonosítója:027650 Intézményvezető. Ph. Legitimációs

Részletesebben

A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o.

A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o. MUNKATERVE 2015/2016 TARTALOM: A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o. 4. Fejlesztési terv 8 o. 4.1. A tanév

Részletesebben

BELEGI PITYPANG ÓVODA

BELEGI PITYPANG ÓVODA BELEGI PITYPANG ÓVODA 7543 Beleg, Rákóczi u. 163. Tel.: 0620/3412722 PEDAGÓGIAIMUNKATERV 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Szabó Gáborné Az óvoda nevelőtestülete a munkatervet megismerte és 100%-os

Részletesebben

Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011

Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011 Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011 Készítette: Simon Csabáné Nevelőtestület nevében Legitimációs eljárás Szülői Szervezet nevében aláírás Dokumentum jellege:

Részletesebben

Almáskert Óvoda. Közzétételi lista a 2014/2015-ös nevelési évre

Almáskert Óvoda. Közzétételi lista a 2014/2015-ös nevelési évre Almáskert Közzétételi lista a 204/205-ös nevelési évre . Alkalmazotti közösségünk A 3 óvodánkban a nevelő-fejlesztőmunkát : 35 óvodapedagógus végzi. Almáskert Csicsergő Gázgyár Összesen: Pedagógus létszám:

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Lıkösháza Községi Óvoda. OM azonosító:202230

MUNKATERV 2013/2014. Lıkösháza Községi Óvoda. OM azonosító:202230 Lıkösháza Községi Óvoda MUNKATERV 2013/2014 OM azonosító:202230 Cím: Lıkösháza Alapítók útja 20 sz. Elérhetıség: tel:66 244 085 e-mail:lokosiovi@freemail.hu Fenntartó: Lıkösháza Községi Önkormányzat Készítette:

Részletesebben

Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese, Balatoni út. 63. A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde. 2013/2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló

Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese, Balatoni út. 63. A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde. 2013/2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese, Balatoni út. 63. A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2013/2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló 1. Összegzés Az intézmény alaptevékenységét a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Tóth Pál Általános Iskolájának Különös közzétételi listája a 2011/12-es tanévben [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE. 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. OM azonosító: 036456

SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE. 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. OM azonosító: 036456 SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. OM azonosító: 036456 1 MUNKATERVE A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVRE KÉSZÍTETTÉK: Kovács Tiborné Kocsisné Bucsi

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016 KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX:06-59-325-230, E-mail: titkarsag@refisk.hu A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

Részletesebben

A 2015/2016. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524

A 2015/2016. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 A 2015/2016. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola m u n k a t e r v e a 2015/2016. tanévre Naszály, 2015. augusztus 31. Készítette: Dibuszné Hauser Zsuzsanna igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Naszály

Részletesebben

réerens ELŐTERJESZTÉS a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület 2014. szeptember 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

réerens ELŐTERJESZTÉS a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület 2014. szeptember 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Sorszám: J Tárgy: Mezőberény Város Ovodai Intézménye 2014-2015. V nevelési év munkaterve Előterjesztő: Körösi Mi1ály Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke Készítette: Olejné Mertz Judit referens Véleményező

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail: balatonovi@gmail.com

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 7200 Dombóvár, Zrínyi u.10. OM azonosító: 202287 INTÉZMÉNYI MUNKATERV 2015/2016. nevelési év A munkatervet készítette: Tarr Ágnes intézményvezető A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

NKI EGYESÍTETT ÓVODA FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2010/2011-es nevelési évre

NKI EGYESÍTETT ÓVODA FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2010/2011-es nevelési évre NKI EGYESÍTETT ÓVODA FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2010/2011-es nevelési évre i telephelyek: Csillagszem, Gyöngyvirág, Hétpettyes, Napsugár, Nyitnikék, Százszorszép Munkaközösségek működtetése Mazsolázó munkaközösség,vezetője:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS TÁJÉKOZTATÓ Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2011.szeptember 13-án 14 órakor tartandó ülésére, a Napközi otthonos Óvodában folyó nevelőmunkáról, gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15 tanév

MUNKATERV 2014/15 tanév MUNKATERV 2014/15 tanév Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola OM 033966 (Kaposvár, Fő u. 40-44.) Kaposvár, 2014. szeptember 5. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató Jóváhagyta: az intézmény

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

MUNKATERV. OM azonosító: 034693. óvodavezető. Kispesti Hársfa Óvoda

MUNKATERV. OM azonosító: 034693. óvodavezető. Kispesti Hársfa Óvoda Kompetencia alapú oktatási program bevezetése Kispesten azonosító szám: TÁMOP-3.1.4.-09/1-2009-0018 Kispesti Hársfa Óvoda 1191 Bp. Eötvös u. 9. Tel./fax: 357-415 harsfa@ovoda.kispest.hu OM azonosító: 034693

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERVE 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE

ÓVODAI MUNKATERVE 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE Iktatószám: 508/2/2015. KŐBÁNYAI HÁRSLEVELŰ ÓVODA ÓVODAI MUNKATERVE 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE ANTALICS HAJNALKA óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS... 3 1. Személyi feltételek... 3 1.1. Adott

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. Bogácsi Bagolyvár Óvoda 3412 Bogács, Alkotmány u. 52. MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 200640 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Kásáné Szabó Erika Legitimációs eljárás Nagy Józsefné

Részletesebben

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Dunaföldvári Bölcskei - Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010.

ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010. ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS Augusztus 24-26. Tankönyvellátás Bauer Nóra, Mészáros Lászlóné 24-28. Munkajogi változások Tóth A. Istvánné 26. 9.00 óra Tanévnyitó értekezlet, Tanév rendje

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI MUNKA ÉRTÉKELÉSE 2014 / 2015. nevelési év

PEDAGÓGIAI SZAKMAI MUNKA ÉRTÉKELÉSE 2014 / 2015. nevelési év ZEN ANNA RÓMAI KAOLIKU ÓVODA OM azonosító: 036891 8500 Pápa, Zimmermann u. 10. PEDAGÓGIAI ZAKMAI MUNKA RKELE 2014 / 2015. nevelési év Készítette: Veisz Endréné óvodavezető AZ INZMNY KÜLDEE Az Úr parancsai

Részletesebben

Tárgy: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi munkaterve. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi munkaterve. Tisztelt Képviselő-testület! 16. napirendi pont E- 166 Előterjesztő: Diószeghy Tünde képviseő Előterjesztést készítette: Balzó Edina Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek: 2013. évi munkaterv Előterjesztés Nagykovácsi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. július 3-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. július 3-ai ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. július 3-ai ülésére Tárgy: Előterjeszti: Készítette: Szavazás módja: A Kakucsi Kökörcsin Óvoda beszámolója a 2013/14. nevelési

Részletesebben

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma Közzétételi lista Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma A kollégiumi felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: A tanuló az iskola útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, valamint externátusi

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre Intézmény OM azonosítója: 032940 Intézményvezető: \ ^ '.^UvtAA... ajáírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében:

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálya kiterjed: A Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő

Részletesebben

2014 / 2015-as tanév értékelése

2014 / 2015-as tanév értékelése 2014 / 2015-as tanév értékelése A 2014 15 ös tanévre való felkészülés izgalmakkal sok munkával kezdődött. Befejeződött az intézmény teljes körű felújítása, és a nyár végén ismét elfoglalhattuk az immár

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde elmúlt évi munkájáról és működéséről Előkészítette: Bereczki Lászlóné igazgató Véleményező bizottság: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Oktatási,

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2351 ALSÓNÉMEDI, SZENT I.TÉR 8. OM: 032986

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2351 ALSÓNÉMEDI, SZENT I.TÉR 8. OM: 032986 SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2351 ALSÓNÉMEDI, SZENT I.TÉR 8. OM: 032986 BESZÁMOLÓ 2012-2013 NEVELÉSI ÉVRŐL Nevelő Testület elfogadta: 9 /N.T./2013.sz.határozatával Időpont: 2013.június 10. Készítette:

Részletesebben

4028 Debrecen, Kemény Zsigmond u. 7. 52/ 446-435 ; tel/fax:536-735 e-mail: postmaster@kemenyovi.t-online.hu O M : 0 3 0 8 8 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA

4028 Debrecen, Kemény Zsigmond u. 7. 52/ 446-435 ; tel/fax:536-735 e-mail: postmaster@kemenyovi.t-online.hu O M : 0 3 0 8 8 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA K E M É N Y Z S I G M O N D U T C A I Ó V O D A 4028 Debrecen, Kemény Zsigmond u. 7. 52/ 446-435 ; tel/fax:536-735 e-mail: postmaster@kemenyovi.t-online.hu Debrecen Város Közoktatásáért díjas intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016.

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Boconádi Egységes Óvoda Bölcsőde Többcélú Intézmény Juhászné Kiss Edit intézményvezető Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 BEVEZETŐ... 3 1. Jogszabályi háttér az

Részletesebben

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével A 2015/2016-os tanév programjai rendezvényterv A tanév helyi rendje, ellenőrzési terv Szeptember A program 09. 01. Az első tanítási nap. A 2015/2016. tanévben a tanítási napok száma 181. Minden osztályban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS TÁJÉKOZTATÓ Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2012.szeptember 11-én 14 órakor tartandó ülésére, a Napközi otthonos Óvodában folyó nevelőmunkáról, gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2010 / 2011 es TANÉVRE

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2010 / 2011 es TANÉVRE NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2010 / 2011 es TANÉVRE A TÁMOP 3.1.4 pályázat alapján a kompetencia alapú oktatás intézményünkben az alábbi területeken kerül továbbvitelre

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015 NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015 NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015 NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012.

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

Készítette: Somogyi Sándorné Intézményvezető

Készítette: Somogyi Sándorné Intézményvezető Készítette: Somogyi Sándorné Intézményvezető 1 MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Bevezetés Az intézmény szervezési, igazgatási, gazdálkodási sajátosságai Intézményünk alapítója: az Emberi Erőforrások Minisztériuma,

Részletesebben

TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA MUNKATERVE 2015 2016 NEVELÉSI ÉV

TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA MUNKATERVE 2015 2016 NEVELÉSI ÉV TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA MUNKATERVE 2015 2016 NEVELÉSI ÉV Készítette: Ács Sándorné intézményvezető Nyíregyháza, 2015. szeptember 14. 1 A 2014 2015 ös nevelési év rendjét a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 5 1.1. Jogszabályi háttér...5 1.2.

Részletesebben

MUNKATERV MARCALI ÓVODAI KÖZPONT. 8700 Marcali, Postaköz 3.

MUNKATERV MARCALI ÓVODAI KÖZPONT. 8700 Marcali, Postaköz 3. MUNKATERV 2015 2016 MARCALI ÓVODAI KÖZPONT 8700 Marcali, Postaköz 3. 1 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 1.1. Az intézmény Alapító Okirat szerinti feladatellátása Szakágazat: 851020

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év Iktatószám: Óvodavezetői munkaterv 2015/2016. nevelési év József Attila út 8-10 2252 OM: 037281 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pedagógiai munka feltételrendszere... 3 1.1. Alapító okirat szerinti feladatellátás...

Részletesebben

GYERMEKMOSOLY ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. NEVELÉSI ÉV

GYERMEKMOSOLY ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. NEVELÉSI ÉV GYERMEKMOSOLY ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28) Kormány-rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.- 2.) bekezdés alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

AZ ŐCSÉNYI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÓVODAVEZETŐI MUNKATERV 2010/2011 TANÉV

AZ ŐCSÉNYI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÓVODAVEZETŐI MUNKATERV 2010/2011 TANÉV 1 AZ ŐCSÉNYI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÓVODAVEZETŐI MUNKATERV 2010/2011 TANÉV 2 I. Fejlesztési terv 1, Személyi feltételek Intézményünkben működik a Családi Napközi és Játszóház

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. Eszterlánc Északi Óvoda 4400 Nyíregyháza, Tas út 1-3. OM: 033092

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. Eszterlánc Északi Óvoda 4400 Nyíregyháza, Tas út 1-3. OM: 033092 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. Eszterlánc Északi Óvoda 4400 Nyíregyháza, Tas út 1-3. OM: 033092 1. Elérhetőségi adatok Adat megnevezése Az intézmény hivatalos neve szöveg és /vagy kapcsolódó dokumentum

Részletesebben

Vezetői éves munkaterve 2012/13. tanév Készítette: Czikkelyné Fodor Tünde

Vezetői éves munkaterve 2012/13. tanév Készítette: Czikkelyné Fodor Tünde Vezetői éves munkaterve 2012/13. tanév Készítette: Czikkelyné odor Tünde Nevelőtestületi elfogadás a záradékban 1 I. Bevezetés Kistérségi Óvoda alapító szerve, felügyeleti szerve, fenntartója: Gyomaendrőd

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

2011/2012. tanév munkaterve

2011/2012. tanév munkaterve KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KISKŐRÖS 2011/2012. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves intézményi, tagintézményi

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014 2015.

ÉVES MUNKATERV 2014 2015. Baptista Szeretetszolgálat KISÚJSZÁLLÁSI ÓVODÁJA 5310 KISÚJSZÁLLÁS Ifjúság u. 2. Pf.: 82. : 06 (59) 520-595 e-mail: kisujov@enternet.hu kisujovi@baptistaoktatas.hu www.kisujovi.hu ÉVES MUNKATERV 2014 2015.

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista 2016

Intézményi közzétételi lista 2016 Intézményi közzétételi lista 2016 INTÉZMÉNYI ALAPADATOK A hatályos alapító okirat kelte, 22/30758-1/2015 Fenntartó neve, címe Az intézmény hatályos alapító okirat szerinti neve Az intézmény székhelye,

Részletesebben

2010/2011-es nevelési év munkájáról

2010/2011-es nevelési év munkájáról munkájáról Készítette: Végsı Pálné Intézményvezetı Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Referatúra 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. T AR T AL OM 1. HUMÁN ERİFORRÁS FEJLESZTÉS

Részletesebben

Előterjesztés. Bicske Városi Óvoda vezetőjének beszámolója a 2015/2016 nevelési évről

Előterjesztés. Bicske Városi Óvoda vezetőjének beszámolója a 2015/2016 nevelési évről Előterjesztés Bicske Városi Óvoda vezetőjének beszámolója a 2015/2016 nevelési évről 1. előterjesztés száma: 222 /2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3. előterjesztés készítésében

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola A munkatervet készítette: Tamás Emília igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2013. augusztus 30. Tartalom

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

TAGINTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ

TAGINTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ Tisztelt Képviselőtestület! TAGINTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ Az alábbiakban számolok be a 2014/2015-ös tanév munkájáról és a 2015/2016-os tanév indításáról: Tagintézmény neve: SZTEJKI Szatymazi Általános Iskolája

Részletesebben