ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV"

Átírás

1 ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013

2 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS 2. TANTÁRGYFELOSZTÁS 3. PÁLYÁZATI DOKUMENTUMOK a. TÁMOP b. TIOP c. TIOP d. TÁMOP NEVELŐI ÓRAREND 5. TANULÓI ÓRAREND 6. MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERVEK 7. GYIV MUNKATERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI FELADATTERV 8. EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV (Osztályfőnöki nevelési tervek részeként) 9. INTÉZKEDÉSI TERV A ÉVI KOMPETENCIAMÉRÉS ELŐKÉSZÍTÉSÉRE, LEBONYOLÍTÁSÁRA 10. NAPKÖZIS CSOPORTOK MUNKATERVEI 11. EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 12. KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM HETES PROJEKTTERV HETES PROJEKTTERV 15. SZABADIDŐ SZERVEZŐK RENDEZVÉNYTERVE 16. ISKOLAI SPORTKÖR SZAKMAI PROGRAMJA 17. DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 18. MIP - INTÉZKEDÉSI, ELLENŐRZÉSI TERV 19. FELADATLISTÁK, MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK 20. TANÓRÁNKÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK RENDJE 21. FAKULTATÍV VALLÁSOKTATÁS RENDJE 22. OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK TERVE (Osztályfőnöki nevelési tervek részeként) 23. ERDEI ISKOLAI PROGRAM 24. VIZSGAIDŐPONTOK 25. MUNKATERV ÁLTAL TÁMOGATOTT VERSENYEK (alsós-felsős munkaközösségi munkatervekben) 26. INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓK, JÓ GYAKORLATOK DOKUMENTUMAI

3 I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK II. v Hatályos törvények, rendeletek v Baja Város Önkormányzatának közoktatási feladatellátási intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve v Baja Város települési közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terve v Baja Város Önkormányzatának közoktatási minőségirányítási programja v ÚÁMK Pedagógiai-művelődési programja v ÚÁMK Szervezeti és Működési Szabályzata v Intézményi MIP minőségirányítási-minőségfejlesztési program v 2012/2013 tanévi ellenőrzési terv v Pedagógus továbbképzési terv v ÚÁMK Házirendje v Intézményi esélyegyenlőségi stratégia v ÚÁMK 2011/2012 tanévi beszámoló v OKÉV kompetenciamérés, tantárgyi mérések, statisztikai elemzések, a 2011/2012 tanévi tapasztalatai A 2012/2013-ES TANÉV FELADATTERVE Az Újvárosi Általános Iskola tanévi munkatervét, külső szabályozóként a hatályos jogszabályok, önkormányzati rendeletek, pályázati kötelezettség vállalások, a partnerek változó elvárásai az intézmény alapdokumentumai, a kialakult pedagógiai gyakorlat, valamint a hatékonyság, eredményesség irányába ható nevelőtestületi törekvések határozzák meg. A tanév feladatainak tervezését, a célkitűzések megvalósítását döntő módon meghatározz a köznevelés alapjogszabályainak hatályba lépő változásai, a től esedékes fenntartó váltás, az új szervezeti, szakmai irányítási rendszer. II.1. TANÉV RENDJE 3/2012. (VI. 8.) EMMI RENDELET ALAPJÁN II.1.1. A tanév, a szorgalmi idő (tanítási év) A 2012/2013. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvankettő nap. A tanítási év első féléve január 11-ig tart. Az iskolák január 18-ig értesítik a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Az első és a második félév (a tanítási év utolsó napja) lezárását követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. II.1.2. Tanítási szünet a szorgalmi időben, a tanítás nélküli munkanapok A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. Az őszi szünet október 29-től november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap november 5. (hétfő). A téli szünet december 27-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 3. (csütörtök).

4 A tavaszi szünet március 28-tól április 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 3. (szerda). Az egyéb jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap áthelyezést - a köznevelésről szóló törvény 30. (1) bekezdése értelmében - a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. II.1.3. Középfokú iskolai és a Köznevelési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése (Kiemelés a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendeletből) A B Határidők Feladatok Az EMMI pályázatot hirdet a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjába, valamint a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-szakiskolai Programjába történő jelentkezésről A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a közoktatás információs rendszerében. Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középfokú intézmények jegyzékét A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező - a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázatok benyújtása Az általános felvételi eljárás kezdete , , , A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel. Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára az érintett középfokú intézményekben. Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal. A megyei kormányhivatal, a fővárosban a főjegyző megküldi az általános iskolának a kötelező felvételi feladatot ellátó középfokú

5 iskola nevét és címét. Jelentkezés a Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott iskolákba. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középfokú intézmények az Oktatási Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről - egymás egyidejű előzetes értesítésével és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Arany János Programirodájának bevonásával - értesítik az érdekelt szülőket, tanulókat és általános iskolákat. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.) A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal részére, ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, vagy ha a tanév során a tanköteles tanuló a tizenötödik életévét betölti, alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezik, de legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett, és az általános iskola kezdeményezi a tanuló felvételét a Híd II. programba. A kormányhivatal kijelöl legalább egy, a megye területén működő Híd-I. vagy Híd-II. programban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében. Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott időben. Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott szakképző iskolába. Beiratkozás a Belügyminisztérium által fenntartott rendészeti szakközépiskolákba. II.1.4. A tanulmányi versenyek Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és finanszírozott, továbbá támogatott tanulmányi versenyeket 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 2. számú melléklete tartalmazza A munkaterv melléletét képező munkaközösségi munkatervek tartalmazzák azoknak a tanulmányi versenyeknek a jegyzékét, amelyeket az intézmény támogat, a felmerülő költségeket finanszírozza, illetve a tanulók felkészítéséről gondoskodik.

6 Az iskola a jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyre, továbbá diákolimpiára történő nevezés abban az esetben történhet, ha azzal az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat egyetért, illetve a nevezés kezdeményezője vállalja a költségek biztosítását. II.1.5. Országos mérés, értékelés A köznevelésről szóló törvény 80. (1) bekezdése alapján a 2012/2013. tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni az olvasási-szövegértési és a matematikai alapkészségek fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. Emellett a negyedik évfolyamra vonatkozóan az alapkészségek és - képességek mérésére alkalmas tesztanyagokat a Hivatal a honlapján közzéteszi, azok szabadon felhasználhatók és az eredmények az interneten hozzáférhető szoftver alkalmazásával értékelhetők. Az (1) bekezdésben meghatározott méréseket, értékeléseket a Hivatal szervezi meg az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával május 29-én. A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére november 23-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. A Hivatal február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat honlapján nyilvánosságra hozza. A Hivatal az országos elemzést megküldi az EMMI-nek, amely azt április 30-ig a kormányzati honlapon nyilvánosságra hozza. A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák október 12-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért az osztálytanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók október 27-ig - a Hivatal által meghatározott módon - jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal december 7-ig kell elvégezniük. A köznevelésről szóló törvény 80. (1) bekezdése alapján a 2012/2013. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot a nevelési-oktatási intézményeknek április 3. és május 28. között kell megszervezniük a korábbi években rendelkezésükre bocsátott, a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok alapján. II.2. A 2012/2013 TANÉV KIEMELT FELADATAI: II.2.1. Általános feladatok: Az Újvárosi Általános Iskola nevelőtestülete a hatályos jogszabályi elvárásokból adódóan, továbbá a 2012/2013 tanévben esedékes szervezeti és tartalmi változásokra felkészülve, az elkövetkezendő tanév feladatait a teljes alkalmazotti közösségre vonatkozóan az alábbiakban kívánja meghatározni: A tanév rendjére vonatkozó miniszteri rendelet végrehajtása. A július 1.-től hatályba lépő szervezeti változások, az átalakuló Újvárosi Általános iskola ( közös igazgatású közoktatási intézmény ) szervezetének, vezetési szerkezetének, működési rendjének kialakítása, a 2012/2013 tanévi munkadokumentumok konszenzussal történő elfogadása. Az új szakmai együttműködés rendjének kialakítása (munkaközösségek, tantárgyi felelősök, egységesített rendezvényterv, értekezletek szakmai fórumok rendje)

7 A tantárgyi rendszer, a helyi tanterv, a tanulói értékelés egységesítése, kiemelten a pályázati tartalmi vállalásokra. Az elfogadott intézményi profil további megerősítése mellett (angol, informatika, testnevelés) a projekt, drámapedagógia, kooperatív illetve további korszerű módszertan napi gyakorlatba történő alkalmazása, a frontális osztálymunka arányának csökkentése, az IKT eszközökkel támogatott oktatás gyakorlatának további erősítése. Az országos kompetenciamérésen elért eredmények megtartása.

8 Az SNI A-B, BTM, gyógytestnevelés, logopédiai ellátás iránti szakvéleménnyel rendelkező gyermekek fejlesztésének intézményen belüli, korszerűbb körülmények közötti megoldása. A speciális óvoda és általános iskolai intézményegység (autista) szakmai, szervezeti integrálása, a működés rendjének kialakítása. A Nemzeti Köznevelési törvény hatálybalépésével, kiemelt feladatot jelent a módosított Nemzeti Alaptanterv illetve a kapcsolódó közoktatást érintő jogszabályváltozások megismerése, közösségi szintű feldolgozása. Az első félév feladatai közül, kiemelkedő jelentőséggel bír az alapdokumentumok (Pedagógiai program helyi tanterv, SZMSZ, Minőségirányítási program, Házirend) megadott határidőig történő átdolgozása. A feladatellátási szintű esélyegyenlőségi dokumentumok szinkronjának megteremtése, iskolai szintű dokumentummá bővítése, célkitűzéseinek teljesítése, az IPR, a hátránykompenzációs tevékenység hatékonyságának növelése. Pályaválasztás segítése, a HÍD program megismerése és szükség esetén ajánlása, a továbbtanuláshoz kapcsolódó II.1.3. fejezetben megtalálható további feladatok teljesítése. Ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, vagy ha a tanév során a tanköteles tanuló a tizenötödik életévét betölti, alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezik, de legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett, és az általános iskola kezdeményezi a tanuló felvételét a Híd II. programba. A kormányhivatal kijelöl legalább egy, a megye területén működő Híd-I. vagy Híd-II. programban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében. Hatékonyabb probléma és konfliktuskezelési gyakorlat a magatartási, és beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekek nevelésében. Iskolai szintű képviselettel, eredményes részvétel (kiemelten az OM által meghirdetett, támogatott) különböző szintű tanulmányi és sport versenyeken, művészeti bemutatókon, vetélkedőkön, versenyeken, pályázatokon. A háziversenyek mindkét feladatellátási helyre történő kibővítése, a versenyrendszer újragondolása. A hagyományoknak megfelelően, színvonalas program, műsor biztosítása az iskolai szintű rendezvényeken, ünnepségeken, Diák önkormányzati napon. A feladatellátási helyek hagyományos rendezvényeinek figyelembevételével az egységes iskolai rendezvények, ünnepélyek, megemlékezések új rendszerének kialakítása, alkalmazása. A január 1.-től esedékes fenntartóváltás, a fenntartás és szakmai irányítás különválása, az első negyedévben elfogadásra kerülő intézményfejlesztési-fenntartási koncepció, az intézmény további sorsával, szerepével összefüggő jövőbeli döntések előkészítésében való lehetőség szerinti aktív szerepvállalás. Az új 7 éves időszakot felölelő pedagógusok továbbképzési koncepció kialakítása, a 2013 évi beiskolázási terv elkészítése. Felkészülés a 2013 évben esedékes közalkalmazotti minősítési rendszer változására. Az átszervezéssel kapcsolatban megjelenő esetleges foglakoztatási problémák kezelése többlet feladatot jelent. A től hatályos új Munka törvénykönyve, a vele összefüggésben lévő KJT, illetve a KJT végrehajtása oktatási intézményekben jogszabályok és rendeletek változásairól az alkalmazotti közösséget folyamatosan tájékoztatni szükséges.

9 Az elmúlt időszakban jelentkező finanszírozási problémák kezelésére további pályázati források igénybevétele, illetve a bérbeadásokból származó saját bevételek növelése jelenthet részleges, átmeneti megoldást. Jelentős kihívást és feladatot jelent a különböző előéletű pályázati fenntartási kötelezettségek új, szervezeti és jogutódi keretben történő teljesítése. A megoldás érdekében az alábbi projektek értékelése, szükség esetén újragondolása, a teljesítésben érintett szakmai közösségek átszervezése, esetlegesen változás bejelentések megtétele szükséges és indokolt lehet. 1. HEFOP HEFOP-2.1.5/06/ /1.0 esetében az Irányító Hatóság támogatói döntése én, Fenntartási időszaka én lejárt. 2. HEFOP HEFOP / /1.0 esetében az Irányító Hatóság támogatói döntése én, Fenntartási időszaka én lejárt. 4. HEFOP 3.1.3/B - HEFOP-3.1.3/B-09/ /1.0 esetében az Irányító Hatóság támogatói döntése én jött létre, és Fenntartási időszaka én jár le. 5. TÁMOP 3.1.4/2008 Kompetencia alapú oktatási programcsomagok adaptálása az alábbiaknak megfelelően: Szövegértés szövegalkotás 1/f, 4/a, 4/f, továbbá a 8/b, 8/f osztályokban, a magyar nyelv és irodalom tantárgy keretében. Matematika a 2/f, 4/b, továbbá a 6/f, 8/a osztályokban. Angol idegen nyelv a 4/a, 4/f, tanulócsoportjaiban 7/a, 7/f, évfolyam alap és emeltszintű Életpálya-építés a 1/a osztályban, a környezetismeret tantárgy keretében. Helyismereti moduláris oktatási programcsomag alkalmazása a helyi tantervben meghatározott tantárgyi keretben, témában és óraszámban. Műveltségterület bontás nélküli oktatásának megvalósítása az évfolyamokon a Természetismeret tantárgy keretében. Angol nyelvi projekthét az intézmény 4.a,b,f és az 5. a,b,f alap és emeltszintű tanulócsoportjaiban. Továbbá, erdei iskolai projekthét a telephely 6. illetve 8. évfolyamos osztályközösségeiben (pályázati forrás biztosítása esetén), ennek hiányában Ökológiai programhét a jelzett közösségek részvételével. Egészségvédelem 3 hetes projekt az intézmény 8.a,b, f osztályközösségeinek részvételével. Továbbá a telephelyen a Gaia projekt a 5.f osztály közreműködésével. Átvett jó gyakorlatok alkalmazása: Ökoiskola gyakorlata Projektek az angol nyelvoktatásban. Laptop program A székhelyen, illetve telephelyen kidolgozott innovációk további gyakorlati alkalmazása, a referencia iskolai pályázat keretében történő publikálása, ajánlása. Pályaválasztás Erdei iskola

10 Óvoda iskola átmenet Romahét Helyismeret oktatási programcsomag Kosársuli program Angol emeltszintű kompetencia alapú oktatási programcsomag Infotár (Internetes informatika tantárgyi tartalomszolgáltatás) A diákönkormányzat szerepe az aktív állampolgárrá nevelésben A kompetencia alapú oktatási programcsomagok adaptációjába bevont 14 tanulócsoportban, az implementációban érintett tantárgyak esetében, 25%-ot meghaladó mértékben az IKT eszközök alkalmazása a tanítási órán. A fenntartási időszak teljes időtartalmában a nyilvánosságot az intézményi honlap segítségével biztosítjuk. Az elvégzett munka dokumentálása a 2009/2010 tanévben kialakított, illetve időközben bővített rendszer szerint történik! Az igazgató felügyelete mellett, a fenti feladatok tervezéséért, szervezéséért, irányításáért mindkét feladatellátási helyen a szakmai vezető, a végrehajtásáért a feladatban érintett pedagógus felelős. 6. TIOP 1.1.1/07 A TÁMOP IKT eszközökkel támogatott, implementációban bevont tanulócsoportok és tantárgyak meghatározott óraszámainak figyelembevételével, az alábbi pályázati indikátorok időarányos tejesítése: Indikátor IKT eszközzel rendelkező tantermek aránya IKT eszközzel tanított tanórák aránya IKT alapú tanórai mérés érékelés aránya IKT eszközzel oktatott SNI tanulók aránya IKT eszközzel oktatott HH tanulók aránya Kiinduló érték Tanévi célérték ( ) Projektzárás célértéke ( ) 5 % 50 % 40 % 2 % 15 % 30 % 14 % 15 % 30 % 96 % 100 % 100 % 84 % 84 % 84 % 7. TIOP 1.1.1/09 Az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése, a közoktatási intézmények számítógép állományának korszerűsítése a pedagógiai feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítása. A konstrukció közvetlenül hozzájárul az IKT-val támogatott 1:1 (1 diák/1 számítógép) oktatási környezet biztosításához, amely révén a frontális pedagógiai módszertan mellett a hangsúly az egyéni és egyedileg szervezett csoportos tanulási

11 folyamatra helyeződik, és amely még hatékonyabban támogatja az egyéni tanulás képességének és a kooperatív technikák fejlesztését. A megvalósított infrastruktúrafejlesztés hozzájárul az elektronikus mérésértékelés, valamint az oktatási adminisztráció elterjesztéséhez. A projektben beszerzésre került eszközök: Tanulói eszköz: 72 darab Tanári eszköz: 4 db Tároló: 2 db Router: 4 db A projekt időtartama: Fenntartási kötelezettség: A támogatói okirat szerint fizikai megvalósítást követő 5. év. Az intézményi átszervezéshez igazodva, a megváltozott intézményi struktúrának megfelelően a projekt szakmai vezetőjének kiemelt tanévi feladata: A projekt végrehajtásának kiterjesztése intézményi szintre. Továbbá ennek legitimálásához kapcsolódó tájékoztatási, illetve változásbejelentési kötelezettség teljesítése. A projektbe bevont tanulócsoportok, tantárgyak, pedagógusok a 2012/13-as tanévben bevont tanulócsoport tantárgy 4. f matematika pedagógus Németh Nikolett 5. f angol Dömény István 6. f matematika Illésné Orbán Ildikó 7. f angol Csepregi Ildikó Az érintett tanulócsoportoknál a bevont tantárgyak esetében az éves óraszám 30 %-át 1:1 arányú (1 diák/1 számítógép v. lap-top) eszközhasználattal kell teljesíteni. Indikátor kapcsolódik az említett tantárgyak mérés-értékelésére is: a tanmenetben meghatározott éves mérés-értékelés számának 30 %-a is IKT -val támogatottan történik. 8. ÖKOISKOLA Az Ökoiskola Címet az Oktatási Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közösen hozta létre a fenntarthatóság elveinek az oktatási intézményekben való minél hatékonyabb megjelenése érdekében. Ökoiskoláknak azok az iskolák nevezhetők, ahol: Az iskola helyi tantervében és pedagógia programjában meghatározó szerep jut a környezeti nevelésnek, a fenntarthatóság kérdéskörének. A tanulók aktív és egyenrangú szereplői az iskolai életnek, beleszólási joggal az őket érintő kérdésekbe. Az iskola dolgozói (vezetőség, tanári kar, technikai személyzet) tudatában van a fenntarthatóság kérdéskörének fontosságával és ezt a szempontot mindennapi munkája során érvényesíti. Az iskola a szülőkkel, illetve a helyi közösséggel együttműködve részt vesz a helyi környezeti problémák vizsgálatában, megoldásában

12 Az iskola működtetése a lehető legkörnyezetkímélőbb módon történik Az iskola lehetőséget biztosít tanulói számára tanterven kívüli tanulási formákra (erdei iskola, terepgyakorlatok, projektek). Intézményünk (Felsővárosi telephelyünk), mint örökös ökoiskola cím birtokosa a következőket teljesítette, teljesíti: Öko-blog működtetése Öko járőr Újrahasznosított papírhasználat Papír- és petpalack gyűjtés Szelektív hulladékgyűjtés Termények, természetes anyagok tanórán történő felhasználása Tanulmányi séták, kirándulások szervezése Kiemelt tanévi célkitűzésünk a megfelelés garanciális elemeinek biztosítását követően, az ökoiskolai jó gyakorlat intézményre történő kiterjesztése. 9. TÁMOP /2 A projekt címe: A Megismerés és terjesztés - Önfejlesztő gyakorlatok az Újvárosi Általános Iskolában A projekt kezdete: Zárásának határideje: A támogatás összege Ft, támogatási aránya 100%. A projekt célja: rendszeresen és folyamatosan, differenciált kínálatot szolgáltasson a hálózati tanulás folyamataihoz az őt megkereső intézmények számára, az intézményi fejlesztési terv alapján a horizontális tanulás érdekében külső és belső szakmai műhelymunkákat szervez ösztönzi a pedagógusok együttműködését a mentortanárok tapasztalatait adja át jó gyakorlatokat kínál fel folyamatos és naprakész információt adjunk a projekt szakmai megvalósulásáról, programjairól és tapasztalatairól a kistérség ill. az Educatio számára. Tájékoztatási kötelezettségek: C típusú hirdetőtábla Sajtóközlemény fotódokumentáció, térképtér D tábla elhelyezése a projekt fenntartása során Referencia területek: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogó, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, mely a modernizáció területein szervezeti kultúrája és módszertana szempontjából mintaközvetítő

13 Befogadó pedagógiai gyakorlat/integrációs pedagógiai program alkalmazásában példaértékű intézmény, referenciahely Képzések: Képzés megnevezése Létszám (fő) Képzés óraszáma 1. A referenciaintézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatásszervezési feltételrendszer kialakítása 2. Felkészítés a mentorálás mesterségére 3. Hálózati együttműködések, kapcsolatok 4. PR-tevékenység és célirányos kommunikáció 6 A Intézményi csoport felkészülése felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására 6 B Gyakorlatvezető mentorpedagógusok felkészítése 1 fő 15 4 fő 30 1 fő 15 1 fő 15 2 fő 8 2 fő 60 Szakértői, tanácsadói támogató szolgáltatások igénybevétele Belső szakmai fejlesztési tevékenység: Referencia-intézményként való működési rendjének, belső szabályainak kidolgozása Belső nevelőtestületi- munkaközösségi szakmai műhelymunkában való részvétel Eljárásrendek, szakmai dokumentációk kidolgozása jó gyakorlatok átadására és e folyamat minőségbiztosítására. Fenntartási kötelezettségek: A projekt szakmai eredményeinek fenntartási kötelezettsége 5 év, melynek keretében a pályázatban vállalt szolgáltatásokat (konzultációk, mentorálás, felkészítések, képzések) a továbbiakban is biztosítjuk. A honlapon rendszeres információkat küldünk. Évente beszámolót készítünk (PEJ), Együttműködési megállapodást kötünk, a regionális hálózatkoordinációs központtal. A dokumentáció megőrzése dec.31-ig. A nevelői ügyeleti rendszer hatékony működtetése, fokozott figyelem az iskola bútorzatának, felszereléseinek, szemléltető eszközeinek, oktatástechnikai eszközeinek megóvására, a rongálások megelőzésére, a személyes az alkalmazotti és tanulói felelősségre. A közművelődési intézményegység megszűntével keletkező kínálati hiány lehetőség szerinti kompenzálása, hatékony együttműködés az Ady Endre Városi könyvtár és Művelődési Központtal az átruházott feladatkör eredményes megvalósítása érdekében.

14 A Szülői Munkaközösség intézményi szintűvé alakítása, közösségi és egyéni szülői kapcsolatok erősítése, kiemelten a kulturális, sport, szabadidős tevékenységekre, rendezvényekre. Hatékonyabb intézményi marketing, a kialakult gyakorlat újragondolásával szorosabb együttműködés a beiskolázásra kerülő nagycsoportos óvodás gyermekekkel, szüleikkel. A német testvériskolai tanárcsere program előkészítése, lebonyolítása. Részvétel a kistérségi szakmai együttműködésben, az iskolaszövetség munkájában. II/2/2. Munkaközösség-vezetők általános feladata: Éves munkaközösségi munkaterv elkészítése. Szakmai együttműködés új rendszerének kialakítása, működtetése a telephely pedagógusaival. A külső szabályozás háttéranyagainak megismerése, feldolgozása, beépítése a napi munkába, javaslattétel a Pedagógiai Program, az Intézményi Minőségirányítási Program, az SZMSZ, a Házirend tanévi átdolgozásához. Az iskolai vezetőségi értekezleteken elfogadott döntések képviselete, a munkaközösség tagjainak tájékoztatása. A munkaközösséghez tartozó kollégák tevékenységének folyamatos figyelemmel követése, segítése, ellenőrzése, felkérésre értékelés készítése a pedagógusok tevékenységének minősítéséhez. Felkérésre illetve szükség szerint a munkaközösség tevékenységi körébe tartozó területen háttérelemzések elkészítése. Félévi (szóbeli),- tanévvégi (írásbeli) szakmai elemzés, értékelés elkészítése, javaslattétel a nevelő-oktatómunka eredményességének növelésére. II/2/3. Munkaközösségek kiemelt feladata: II/2/3/1. Nevelési munkaközösség: A Felsővárosi telephely osztályfőnökeinek bevonása a munkaközösség tevékenységébe. A telephelyen alkalmazott IPR, illetve más hatékony hátránykompenzációt támogató eredményes módszertan megismerése, alkalmazása a munkaközösség, illetve az osztályközösségek szintjén. Az osztályfőnökök tevékenységének módszertani támogatása, koordinálása, javaslattétel az osztályfőnöki nevelési tervek szerkezeti, tartalmi felépítésére, elvárásaira, az osztályfőnökök időszakos beszámolóinak tartalmi felépítésére, az szülői fórumok témáira. Segítő közreműködés a csoport, osztályszintű rész nevelőtestületi értekezletek megtartásában. A nevelői ügyelet szervezése, a működés tapasztalatainak folyamatos feldolgozása. A szülői találkozók, értekezletek előkészítése, pályaválasztási munka koordinálása. Folyamatos együttműködés a gyermek és ifjúságvédelmi felelőssel, a diákönkormányzatot patronáló nevelővel, a napközis csoportokban dolgozó nevelőkkel. II/2/3/2. Alsó és felső tagozatos munkaközösség: A munkaközösségek kiegészítése a Felsővárosi telephely pedagógusaival. A munkaközösséghez tartozó pedagógusok, tantárgyi vezető-pedagógusok közötti szakmai együttműködés biztosítása, a tantárgyközi kapcsolatok tartalmi hatékonyságának növelése, általános pedagógiai kultúra, módszertani innovációs tevékenység fenntartása, fejlesztése.

15 Az országos kompetenciamérés előző tanévi tapasztalatainak hasznosításával, felkészülés a évi mérésre. A fenntartási időszakba lévő pályázatok módszertani eredményeinek folyamatos integrálása, hasznosítása. Az intézmény által támogatott sport, tanulmányi, művészeti versenyek megnevezése, felsorolása a munkaközösségi munkatervekben. Az új szervezeti keretnek megfelelően a különböző szintű tanulmányi, sport, egyéb tanulói versenyekre történő kiválasztás koordinálása, nevezések, - versenyeztetés figyelemmel követése. Az év végi Bölcs-bagoly fogadás előkészítése. A szakrendszerű oktatásra való átmenet segítése érdekében, az elmúlt tanévben 4.o. osztálytanítók, illetve a jelen tanévben felső tagozatos szaktanárok részvételével osztályszintű rész nevelőtestületi értekezletek szeptember hónapban történő megtartása. II/2/4. További szakmai közösségek, azok vezetőinek feladata: II/2/4/1. Minőségbiztosítás - mérés értékelés (MICS) vezető): Az intézményi alapdokumentumok átdolgozásával szinkronban, kiemelt tanévi feladat az Intézményi Minőségirányítási Program teljesítésének értékelése, aktualizálása a megváltozott szervezeti és működésre rendnek, a módosult jogszabályi háttérnek megfelelően. Javaslattétel az SZMSZ átdolgozása során aktuális KIMUKI szabályzat szempontrendszerének meghatározásához. Javaslattétel az éves intézményi ellenőrzési terv összeállításához, véleményezés annak végrehajtása, az alkalmazotti teljesítményértékelés tanévi alkalmazása során. Felelőse a DIFER mérés intézményi szintű előkészítéséért, az adatszolgáltatásért, a mérés lebonyolításáért, az eredmények feldolgozásáért. Továbbá, az osztályfőnökökkel együttműködve az előző tanévekben kiszűrt az iskolával még jogviszonyban álló gyermekek fejlesztési eredményeinek nyilvántartásáért, nyomon követéséért, esetleges további teendőkre vonatkozó javaslattételért. A középiskolák által szolgáltatott tanulmányi eredmények feldolgozásáért. Felelőse az országos kompetenciamérés iskolai szintű előkészítéséért, az adatszolgáltatásért, a mérés lebonyolításáért, az eredmények feldolgozásáért. Intézkedési terv formájában, a jövőre vonatkozó feladat meghatározás a teljes nevelőtestületre, illetve a mérésben közvetlenül érintett pedagógusokra. Az alsós, illetve felsős munkaközösség vezetőkkel együttműködve koordinálja a tantárgyi mérések időszakos lebonyolítását, az eredmények összehasonlítható módon történő feldolgozását. Részvétel az intézményi FEUVE végrehajtásához kötődő szakmai munkacsoport munkájában. II/2/4/2. Rendezvényfelelős: A feladatellátási helyek hagyományos rendezvényeinek figyelembevételével javaslattétel az egységes iskolai rendezvények, ünnepélyek, megemlékezések új rendszerének kialakítása, alkalmazása. Szervezője, felelőse az alábbi iskolai ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények szervezeti előkészítéséért, a tájékoztatásért, színvonalas program összeállításáért, lebonyolításáért. 1.o. tanulók ünnepélyes fogadása Október 6. Aradi vértanúk emléknapja iskolai ünnepély Október os forradalom és szabadságharc - iskolai megemlékezés Gólyabál Karácsonyt várva (Adventi kézműves napok)

16 Farsangi bál Március as forradalom és szabadságharc - iskolai ünnepély Nemzeti Összetartozás Napja iskolai ünnepély Ballagás tanévzáró ünnepély Felelőse a városi szintű ünnepélyekhez, megemlékezésekhez, rendezvényekhez kapcsolódó tájékoztatásért, a részvétel szervezéséért. A Diákönkormányzatot patronáló nevelővel, a SZMK elnökével együttműködve, koordinátori tevékenységet végez a nem a munkaközösség felelőségi körébe tartozó, iskolai szintű rendezvényekben, szabadidős programokban. II/2/4./3. A gyermek és ifjúságvédelemi felelős: Tevékenységét éves munkaterv alapján, mindkét feladatellátási helyen végzi, szerepe kiemelt az iskolai szintű esélyegyenlőséget biztosító tevékenység tervezésében, dokumentumainak elkészítésében, a meglévők kiegészítésében, végrehajtásában, nyilvántartásában. Felelős az iskolai szintű esélyegyenlőségi dokumentumok, az Iskolai Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv elkészítéséért, folyamatos karbantartásáért, a tanévi ez irányú tevékenység értékeléséért, a helyi illetve városi szintű adatszolgáltatásért. Átruházott hatáskörben, feladata a veszélyeztetett, halmozottan hátrányos, hátrányos helyzetben lévő tanulók iskolai szintű nyilvántartása, a lehetséges támogatási lehetőségekről történő tájékoztatás, a segítségadás helyi módjának kidolgozása, a végrehajtás nyomon követése, az információk továbbítása a gyermekvédelmi szerveknek, szervezeteknek. A veszélyeztetett, halmozottan hátrányos gyermekek, valamint a hátrányos helyzetű tanulók családi hátterének ismerete, családlátogatások folyamatos szervezése, koordinálása, írásbeli dokumentálása. Folyamatos kapcsolattartás az gazdasági vezető által a szociális kedvezmények kezelésével megbízott munkatárssal, szükség esetén az önkormányzat illetékes osztályaival, a szociális kedvezmények biztosításában, az esetleges változások közvetítésében. Kiemelt figyelmet fordít a sajátos nevelési igényű tanulókra, az osztályfőnökökkel, fejlesztő pedagógusokkal, szaktanárokkal együttműködve nyomon követi egyéni fejlesztésüket. Konzultációt kezdeményez, koordinál egy-egy egyéni, közösségi szintű nevelési probléma megoldására. Az osztályfőnökökkel egyeztetett módon, heti rendszerességgel nyomon követi, a gyermekekkel közösen értékeli a súlyos magatartási problémákkal küzdő gyermekek tanórai, tanórán kívüli iskolai tevékenységét. Szükség esetén jelzéssel él az iskolavezetés, a szülők, gyermekvédelmi szervek felé. Tevékeny szerepez vállal a nevelési munkaközösség, a Diákönkormányzat, valamint a szülői munkaközösség munkájában. Részt vesz az iskolai projektek elkészítésében, azok megvalósításában. Aktív szervezője, közreműködője az intézményi szintű tanórán kívüli foglakozásoknak, rendezvényeknek, szabadidős programoknak. Felelőse a fogyasztóvédelmi, katasztrófa védelmi nevelési területnek. Szervezője és lebonyolítója az Iskolagyümölcs programnak. Átruházott hatáskörben, szervezője, koordinátora az iskolai gyermek-egészségügyi ellátásnak, az iskolarendőr programnak, kapcsolatot tart a városi, területi, regionális gyermekvédelemmel foglalkozó, vagy ahhoz kapcsolódó állami, társadalmi, civil szervezetekkel, részt vesz azok programjain, rendezvényein. A nevelési munkaközösség vezetővel együttműködve, szervezi az említett szervek, szervezetek intézményi szintű programjait.

17 II/2/4./4. Telephelyi felelős: Átruházott hatáskörben, az iskolai szakmai igazgatóhelyettes közvetlen felügyeletéve feladata: o A telephelyi gondnokkal együttműködve, a működés tárgyi feltételrendszerének, biztosítása, bárminemű akadály esetében az iskolavezetés haladéktalan tájékoztatása mellett, a probléma lehetőség szerinti megoldása. o Az iskolavezetés tagjainak távolléte esetén, teljes körű intézkedési jog a tűz illetve bárminemű veszélyeztetettség, rendkívüli helyzet elhárításához szükséges intézkedések megtételében. o A tanulói és nevelői ügyelet megszervezése, működésének folyamatos biztosítása és ellenőrzése. o A pedagógus órarend alapján a nevelői helyettesítés szervezése. o A telephely hagyományos szabadidős rendezvényeinek szervezése, nevelői közreműködéssel történő lebonyolítása. II/2/4/5. Osztályfőnökök feladata: Az osztályközösségek életkori sajátosságainak megfelelő alakítása, az intézményi normakövető magatartás szokásrendjének kialakítása,- biztosítása, a kiegyensúlyozott, hatékony munkavégzéshez szükséges közösségi légkör erősítése, a negatív tanulási, viselkedési gyakorlat kialakulásának lehetőség szerinti megakadályozása, a tanulói hiányzások fokozott nyomon követése, lehetőség szerinti megakadályozása. Osztályfőnöki órák szervezeti, tartalmi rendjének kialakítása. A nevelési terv részeként egyéni fejlesztési terv elkészítése, pontosítása, az osztályközösségben tanító kollégákkal tervszerű együttműködés kialakítása, a fejlesztés eredményeinek folyamatos nyomon követése, kiemelt figyelemmel a kompetenciamérés eredményeire. Az osztályközösségről szeptemberben készülő szociometriai vizsgálat tapasztalatai alapján, program kidolgozása a közösség fejlesztésére, a peremre került tanulók beilleszkedésének elősegítésére. Az osztályközösségekben lévő szociálisan veszélyeztetett, hátrányos helyzetben lévő tanulók kiemelt figyelemmel követése, segítése, a kialakult hátrány lehetőségek szerinti kompenzációja, együttműködve a szülői házzal, a gyermek és ifjúságvédelmi felelőssel. Feladata az osztályközösséghez tartozó magántanulók, sajátos nevelési igényű tanulók, beilleszkedési, magatartás zavarral küzdő gyermekek, továbbá a DIFER mérésen kiszűrt tanulók fejlesztésének, fejlődésének folyamatos nyomon követése. Kiemelt figyelmet fordít az osztályterem fejlesztésére, otthonossá tételére, a berendezési tárgyak fokozott megóvására. Személyes felelősséggel tartozik, ebből adódóan feladata, a tanulói felelősségi rendszer kialakítása, annak folyamatos figyelemmel kisérése, az esetleges rongálások jelzése, a kártérítési eljárás kezdeményezése. Az SZMK képviselőivel egyeztetett módon, a tanórán kívüli osztályszintű szabadidős programok, osztálykirándulás szervezése. Szülői kapcsolatok hatékonyságának növelése. II/2/4/6. Tantárgyi vezető-pedagógusok: A szakmai közösségek, a működés rendjének újjászervezése. A tantárgyi (műveltség területi) tartalmak, követelmények, tantervek, taneszközök naprakész ismerete, kiemelten az új Nemzeti Alaptantervre és kerettantervi ajánlatokra. Feladata a tapasztalatok, információk folyamatosan megosztása, szükség esetén közös feldolgozása az azonos tantárgyat tanító kollégákkal.

18 A pályázati projektek (TÁMOP, TIOP) tanévi célkitűzései alapján, vezető szerepet tölt be a műveltség területi tantárgyi, IKT eszközhasználati követelmények tervezésében, teljesítésében. Saját, felügyelt tantárgya esetében gondoskodik a naprakészségről, a korszerű tantárgypedagógiai tartalmak tantárgyi dokumentumokba történő megjelenítéséről. Feladata a tantárgyi tanmenetek aktualizálásának felügyelete, ellenőrzése, a tantárgyi módszertani publikációk, új tankönyvek, taneszközök figyelemmel követése, azonos tantárgyat tanító kollegák figyelmének felkeltése, tájékoztatása, részvétel a tantárgyi továbbképzéseken. A tantárgyi tantervek gyakorlati alkalmazhatóságának nyomon követése, a szükségessé váló módosítások, korrekciók elvégzése. A MICS vezetővel együttműködve az alsós és felsős anyanyelvi és matematika tantárgyi vezető-pedagógusok kiemelt feladata, az OKÉV kompetenciamérés, valamint a belső mérések eredményei alapján, a szövegértés szövegalkotás, a matematika mérési eredmények folyamatos elemzése, a szükség esetén tantárgy-pedagógiai, tartalmi, módszertani javaslatok megfogalmazása. December végéig javaslattétel a szükséges oktatástechnikai és egyéb szemléltető eszközök beszerzésére, a tantárgyhoz kapcsolódó fejlesztésekre, az eszközjegyzék pontosítására. Az azonos tantárgyat tanító kollégák tevékenységének folyamatos figyelemmel követése, segítése, lehetőség-szükségszerinti ellenőrzése. Tantárgyi mérések szervezése, kiértékelése. Az alsós, illetve felsős munkaközösségi beszámolók részeként, félévi,(szóbeli)- év végi (írásos) tantárgyi elemzés elkészítése. Időszakonként tantárgyi szintű belső tapasztalatcsere szervezése, szükség esetén külső előadó, szakértő igénybevételének kezdeményezése. A különböző szintű tanulmányi, sport, egyéb tanulói versenyek figyelemmel követése, a részvételre alkalmas tanulók kiválasztása, felkészítése, menedzselése. II/2/5. Személyre szóló feladatok, megbízások: Mellár Valéria: o Németh Nikolett: 1 hetes angol nyelvi projekthét felelőse o IKT asszisztens Drobina Otília: o Az iskolai sportkör vezetése, szakmai programjának elkészítése, a tanulói teljesítmények intézményi szintű elemzése. o A Nemzeti Összetartozás Napjához kapcsolódó tanulmányi kirándulások szervezésében való segítségnyújtás. Háhnné Hovány Márta: Vidéki Péter o Az iskolai egészségnevelési program tanévi feladattervének elkészítése, 3 hetes projekt végrehajtásának irányítása. o Ökológiai munkacsoport vezető Szádeczky Attiláné: o A Helyismereti moduláris oktatási programfelelős. Faidtné Árkovics Margit:

19 III. o Az iskolai környezeti nevelési program tanévi feladattervének elkészítése, végrehajtásának irányítása. Csepregi Ildikó: o A Diákönkormányzat tevékenységének patronálása, az iskolarádió szervezeti, tartalmi működésének irányítása, a Diákújság szerkesztése, kiadása. Nagyné Huba Szilvia: Otti Gáborné: o A német testvériskolai kapcsolat fenntartásával, fejlesztésével összefüggő tevékenység szervezése, a jelen tanévi pedagógus csereprogram előkészítése, lebonyolítása, közreműködés a forrásteremtésben. o Intézményi gyermek esélyegyenlőségi felelős o Alkalmazotti esélyegyenlőségi felelős RENDEZVÉNYTERV: Augusztus Alakuló értekezlet Augusztus Javítóvizsgák Augusztus Iskolai tanévnyitó értekezlet Szeptember Első évfolyamos tanulók ünnepélyes fogadása Szeptember 03. Első tanítási nap Szeptember Iskolagyűlés Szeptember SZMK értekezlet Szeptember Szülői értekezlet (alsós) Szeptember Szülői értekezlet (felsős) Október Aradi Vértanúk emléknapja iskolai ünnepély (F:Vidéki P.) Október 12. DIFER felmérés első osztályos tanulók kijelölése Október 19. Köztársaság napi megemlékezés (külön program szerint) Október 27. DIFER létszámjelentés Október 27. Október 29- November 04. Munkanap ( hétfő helyett) Őszi szünet Szünet előtti utolsó tanítási nap: október 26. Szünet utáni első tanítási nap: november 05. November 10. Munkanap ( péntek helyett) November 16. Negyedévi tanulói értékelés kiadása November SZMK értekezlet November Alsó tagozatos fogadó óra November Iskolagyűlés November Felső tagozatos fogadó óra (Újváros) November Felső tagozatos fogadó óra (Felsőváros) November I. félévi nevelési értekezlet (1. tanítás nélküli munkanap) November Gólyahét November Gólyabál December 06. Mikulás (osztálykeretben) December DIFER mérés határideje December 10. Továbbtanulók írásbeli felvételire jelentkezési határideje December 15. Munkanap (12.24 hétfő helyett) December Évbúcsúztató alkalmazotti értekezlet December Adventi kézműves napok (Újváros Felsőváros) December 27- Január 02. Téli szünet Szünet előtti utolsó tanítási nap: december 21. December 29. Január Január Január Félévi osztályozó értekezlet Január 11. I. félév utolsó tanítási napja Szünet utáni első tanítási nap: január 03. Munkanap Nyílt tanítási nap (a fenntartó által meghatározott időpontban) Félévi osztályozó vizsgák

20 Január 18. Félévi értesítők kiadása Január 18. Egységes írásbeli felvételi vizsgák a 6. és 8. osztályos gimnáziumba Január 18. Osztályszintű tankönyvrendelések határideje Január Félévi nevelőtestületi értekezlet Január Pótló írásbeli felvételi vizsgák a 6. és 8. osztályos gimnáziumba Január SZMK értekezlet Január Alsós szülői értekezlet Január Felsős szülői értekezlet Január Iskolagyűlés Február Farsangi bál Alsó tagozat: Felső tagozat: Helyszín: Tornacsarnok Február 15. Továbbtanulási jelentkezési lapok továbbításának határideje Március Szűts József szavalóverseny Március Megemlékezés az március 15-i Forradalomról és Szabadságharcról (iskolai ünnepély!) (F: Vidéki P.) Március 15. Tanítási szünet Március Továbbtanulási jelentkezési lapok módosítási lehetősége Március 20. Március 28-Április 02. Továbbtanulási jelentkezési lapok módosításának határideje Tavaszi szünet Szünet előtti utolsó tanítási nap: március 27. Szünet utáni első tanítási nap: április 03. Április 12. III. negyedévi tanulói értékelés kiadása Április SZMK értekezlet Április Alsós fogadóóra Április Felsős fogadóóra (Újváros) Április Felsős fogadóóra (Felsőváros) Április Iskolagyűlés Május A tanulók fizikai állapotának és edzettségének felmérése Május 29. Országos kompetenciamérés (külön program szerint) Június Nemzeti Összetartozás Napja (F: Bozárné) Június Bölcs bagoly Kiemelkedő eredményt elért tanulók jutalmazása Június 08. Ponty-poronty úszóverseny Június Osztályozóvizsgák Június Osztályozó értekezlet, utolsó tanítási nap Június 13. DÖK nap (2. tanítás nélküli munkanap) Június Tanítás nélküli munkanap Június Ballagás, tanévzáró ünnepély Június Tanévzáró értekezlet EMMI rendelete szerint. Alakuló értekezlet Javító- és osztályozóvizsgák Tanévnyitó értekezlet, tanévnyitó Megjegyzés: A rendezvényterv negyedévenként ütemterv formájában pontosításra kerül! 2 tanítás nélküli munkanap, a tanévben várható rendkívüli nevelőtestületi (alkalmazotti) értekezletekre fenntartva! Legitimáció: A munkatervet az Újvárosi Általános Iskola nevelőtestülete augusztus 31-i. értekezletén megtárgyalta, elfogadta és elfogadásra ajánlja. Baja, Kiss Tamás igazgató A munkatervet a Szülői Munkaközösség szeptember 10.-i. a Diákönkormányzat szeptember 10.-i. iskolagyűlésén tárgyalta és elfogadta.

21 ... SZMK DÖK

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

Az oktatási és kulturális miniszter.../2008. (...) OKM r e n d e l e t e a 2008/2009. tanév rendjéről A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. -a

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2015. augusztus 24. hétfő 8 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2015. augusztus 24. 11 00-13 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás tanulók)

Részletesebben

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27.

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27. 2014. MUNKATERV Általános Iskola 9766 Rum, Béke utca 20. 2014.08.27. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015. TANÉVRE Tartalom 1. A tanév rendje:... 3 2. A tanév helyi rendje... 4 2.1.

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Kollégium 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

Péter András Gimnázium és Kollégium 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV. 2015/2016-os tanév A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2015/2016-os tanév 2015. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 Munkaterv 2015/2016-1 - Tartalomjegyzék

Részletesebben

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre 1. Tárgyi feltételek: Az előző évek uniós pályázatainak köszönhetően valamennyi tantermünk megújult: korszerű bútorok, taneszközök állnak

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV MUNKATERV A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm.

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola A munkatervet készítette: Tamás Emília igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2013. augusztus 30. Tartalom

Részletesebben

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagy, 2015. 08. 31. Benga András Igazgató A munkaterv összeállításánál következő dokumentumokat vettük alapul: - A köznevelési Törvényt.

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

Óvodai intézményegység

Óvodai intézményegység Közzétételi lista 2013-14. nevelési év / tanév 2013. október 01-ei adatok a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján Óvodai intézményegység

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Készült: 2013. április 24-én ELŐTERJESZTÉS a 2013/2014. tanév rendjéről 1 Ö S S Z E F O G L A L Ó A 2013/2014. tanév rendjéről szóló rendelet meghatározza: - a tanítási év

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 Beiskolázási Szabályzat 2015/2016. tanév (a 2016/2017. tanévre felvételizők számára) 1 Iskolánk OM azonosítója: 201526 A felvételi eljárás

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével A 2015/2016-os tanév programjai rendezvényterv A tanév helyi rendje, ellenőrzési terv Szeptember A program 09. 01. Az első tanítási nap. A 2015/2016. tanévben a tanítási napok száma 181. Minden osztályban

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE Készítette: Konkolyné Bárkányi Ibolya tagintézmény-vezető Az SZKTT

Részletesebben

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma Közzétételi lista Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma A kollégiumi felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: A tanuló az iskola útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, valamint externátusi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2.

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. Tartalomjegyzék 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. 3. A 2015/2016. tanév legfontosabb időpontjai és eseményei 4. 4. Országos mérések- értékelések 6. 5. Az iskola

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A 2009/2010. tanév rendjéről szóló /2009. ( ) OKM rendelet tervezete Budapest, 2009. március 20. ÖSSZEFOGLALÓ 1. Jogszabályi felhatalmazás: Az előterjesztés

Részletesebben

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata A módosításokkal egységes szerkezetben 2009. január 26. SZKTT Közoktatási Intézménye SZMSZ Tartalomjegyzék

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 3704 Berente, Posta u. 7. Készítette: Gyenesné Kovács Enikő ÁMK igazgató További tagok: Bánáti Veronika /Művelődési Ház vezető/ Orosz Jánosné

Részletesebben

Kertvárosi Általános Iskola. 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001. Pályázat

Kertvárosi Általános Iskola. 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001. Pályázat Kertvárosi Általános Iskola 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001 Pályázat intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályázó: Petroviczné Gál Ibolya Tatabánya, 2016.01.20.

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2011/2012-es tanévre Petőfiszállás, 2011. augusztus Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 7 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan alapokmány, amely összefoglalja az iskola szervezetére, működésére, a pedagógusok, szülők,

Részletesebben

2011/2012. tanév munkaterve

2011/2012. tanév munkaterve KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KISKŐRÖS 2011/2012. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves intézményi, tagintézményi

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 131/2010. (III. 25.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta.

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2013/2014-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2013/2014-es tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Érvényes 2013. augusztus 1-től. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1.A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel. ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.: 54/610-895 MUNKATERV 2015/2016-os tanévi Püspökladány, 2015. szeptember

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 08.24. hétfő Az első munkanap 08.25. kedd Pótvizsgák 08. 26. szerda Munkaközösségi értekezlet 08. 27. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 28. péntek 08. 29. szombat 08. 30 vasárnap

Részletesebben

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Évfolyam Osztályok száma Létszám Magántanuló SNI BTM Összlétszám 1. 2 29 3 32 2. 1 21 1 1 23 3. 2 30 1 2 2 35 4. 1

Részletesebben

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola valamint tagintézménye: Hejőbábai

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tanév, a tanítási év

1. A rendelet hatálya. 2. A tanév, a tanítási év 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján

G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján I. A tanév, szorgalmi idő Tanév: 2012. szeptember 1-jétől 2013. augusztus

Részletesebben

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 6572 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 73. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 6900 MAKÓ, KÁLVIN T. 6. ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 Utolsó frissítés: 2016. január 5. VEZETÉSI CÉLOK, ALAPELVEK 1. Modern cél- és követelményrendszer, európai színvonal

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2013 Szervezeti és működési szabályzat AQUINCUM Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Aquincum Bilingual Primary School 1031 Budapest Arató Emil tér 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS...5 2. AZ INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA...5

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZATÁRÓL

BESZÁMOLÓ AZ NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZATÁRÓL A nagyatádi közoktatás átfogó innovációja TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0086 BESZÁMOLÓ AZ NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZATÁRÓL 1. Indikátorok teljesítése 1.1 Továbbképzések:

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: - Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március A Németvölgyi Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Hegyvidék 2013. március Németvölgyi Általános Iskola Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 Az iskola adatai... 5

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47.

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. OM-azonosító: 030570 1 RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. Telefon: 0696 / 282340 Telefax:

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016 KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX:06-59-325-230, E-mail: titkarsag@refisk.hu A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

Belső ellenőrzési terv iskolánkban. 1. Belső ellenőrzési célok és típusok

Belső ellenőrzési terv iskolánkban. 1. Belső ellenőrzési célok és típusok Belső ellenőrzési terv iskolánkban 1. Belső ellenőrzési célok és típusok Ellenőrzési célok, területek, értékelés a munkavégzés tartalmának, színvonalának és az eredmények belső vizsgálatának célja, hogy

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-8. évfolyam Módosítva Székesfehérvár 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A helyi tanterv célja, koncepciója... 3 2. Tantárgyi rendszer és óraszámok...

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ A minőségirányítási program végrehajtásának

Részletesebben

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium OM : 028318 M U N K A T E R V 2014-2015. tanév Összeállította: Laurinyeczné Trnyík Judit igazgató 1 Az ember csak neveléssel válik

Részletesebben

A Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola és Gimnázium - PIOK -

A Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola és Gimnázium - PIOK - A Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola és Gimnázium - PIOK - a 2012-2013-as tanév első félévének szakmai értékelése OM azonosító: 032378 Tartalom: - Főigazgatói értékelés - PIOK Ráday Pál

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve 2015-2016 1) Tárgyi feltételek biztosítása a 2015-2016-os tanévre a. nyár folyamán történt felújítások tetőtéri termek gipszkartonozása, kifestése, csövek, radiátorok

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 5 1.1. Jogszabályi háttér...5 1.2.

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I.1. A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 6 I.1.1. A Szervezeti

Részletesebben

MUNKA- ÉS PROGRAMTERV 2011/2012 TANÉV

MUNKA- ÉS PROGRAMTERV 2011/2012 TANÉV SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓÓVODA ÉS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZARVAS MUNKA- ÉS PROGRAMTERV 2011/2012 TANÉV Bíró Gyula igazgató Szarvas, 2011. 2011/2012 tanév célkitűzései, feladatai 2011/2012 tanévben

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 5 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 5 2.Az alkalmazottak köre,

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15 tanév

MUNKATERV 2014/15 tanév MUNKATERV 2014/15 tanév Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola OM 033966 (Kaposvár, Fő u. 40-44.) Kaposvár, 2014. szeptember 5. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató Jóváhagyta: az intézmény

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 7 1.1 A SZMSZ célja és tartalma... 7 1.2 Az

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010.

ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010. ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS Augusztus 24-26. Tankönyvellátás Bauer Nóra, Mészáros Lászlóné 24-28. Munkajogi változások Tóth A. Istvánné 26. 9.00 óra Tanévnyitó értekezlet, Tanév rendje

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T. Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T. Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rész... 4 A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási

Részletesebben

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2 A Fenntartó: Eger-Egerbakta-Egerszalók-Demjén Intézményfenntartó Mikrotársulás 3300 Eger, Dobó tér 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (gesztor

Részletesebben

SZEGEDI MŰSZAKI KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E

SZEGEDI MŰSZAKI KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E P r o g r a m : A U G U S Z T U S 23 9.00 Alakuló értekezlet 24. 8.00

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja OM: 034866 mindenkit mindenre meg lehet tanítani, csak idő, módszer és mester kérdése. /Comenius/ 1 Tartalomjegyzék I. Preambulum 4 II. 1. Az intézmény alapadatai

Részletesebben