2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27."

Átírás

1 2014. MUNKATERV Általános Iskola 9766 Rum, Béke utca

2 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015. TANÉVRE Tartalom 1. A tanév rendje: A tanév helyi rendje Intézményi szintű megemlékezések, ünnepek, ünnepélyek (hagyományőrző tevékenységek) Egyházi eredetű ünnepek, családi ünnepek, népszokások Iskolai élethez, névadóhoz kötődő események Nevezetes napokhoz, világnapokhoz kapcsolódó események Tanulmányi kirándulások, osztálykirándulások, táborok Közművelődési formák, vizsgák, értekezletek A vezetők benntartózkodásának rendje Helyzetelemzés Tárgyi feltételek (épületek, helyiségek, berendezések, szemléltető eszközök) Személyi feltételek Alkalmazotti létszám Tanulókra vonatkozó legfontosabb adatok (létszám, tanulócsoportok létszámai és elhelyezkedésük) A tanév kiemelt feladatai Az iskola szervezeti felépítését, működését érintő feladatok: A nevelő-oktató munka terén jelentkező kiemelt feladatok Törvényességi feladatok Szervezési feladatok: Oktató munkával összefüggő feladatok: Versenyek Vezető testületek ülésterve: Mellékletek: A Munkaterv elfogadására és jóváhagyására vonatkozó véleményezési záradékok A 2014/2015. tanév idejére megvalósításra tervezett feladatokat az alábbi források, dokumentumok, jogszabályok alapján tervezzük: Az elmúlt (2013/2014-as) tanév helyzetelemzéséből adódó feladatok (tanévzáró értekezlet, nevelési értekezletek, mérések értékelések tapasztalatai, szakalkalmazottak, munkaközösségek javaslatai) A fenntartó, a beiskolázási körzet önkormányzatai és a (külső, belső) környezet elvárásai. Az érvényben lévő, elfogadott dokumentumaink, szabályzataink (legfőképp a módosított Pedagógiai és művelődési programunk, SZMSZ, Házirend). Érvényes jogszabályok, rendelkezések. Az Alapító okirat. A vezetői pályázatban foglaltak időarányos feladatai. 2 / 30

3 1. A tanév rendje: - A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 1. (hétfő) - utolsó tanítási napja június 15. (hétfő). - A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. - A tanév első napja: , utolsó napja: A tanítási év első féléve január 16-ig tart. Az iskolák január 23-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni. ORSZÁGOS MÉRÉSEK lebonyolítása helyben Országos kompetenciamérés: Az Nkt. 80. (1) bekezdése alapján, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 79. (6) bekezdésében foglaltak szerint a 2014/2015. tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni a szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a tízedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. A méréseket, értékeléseket a Hivatal szervezi meg az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával május 27-én. Felelős: Molnár László, Gyurkóné Kirizs Erika, Sümeghiné Károly Hajnalka, Határidő: május 29. Idegen nyelvi mérés A hatodik és nyolcadik évfolyamon angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola pedagógusai június 11-én (csütörtök) végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a vizsgálatot saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A tanulók által megoldott feladatok értékelését az iskola pedagógusai egységes javítókulcs felhasználásával végzik el. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére november 21-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait június 30-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. Felelős: Gyurkóné Kirizs Erika, Wölferné Bugovics Magdolna, Sümeghiné Károly Hajnalka, Határidő: június 30. Diagnosztikus mérés az 1. osztályban A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák október 10-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló 3 / 30

4 rendszer alkalmazását. Az igazgatók október 22-ig - a Hivatal által meghatározott módon - jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal december 5-ig kell elvégezniük. Felelős: igazgató, igazgató helyettes, Koós Katalin, Bozi Jánosné Határidő: október október 22., illetve december 5. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata: (9) Az Nkt. 80. (9) bekezdése alapján a 2014/2015. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak - az 1-4. évfolyamán tanulók kivételével - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében január 5. és május 27. között kell megszervezniük. Felelős: testnevelő tanárok Határidő: május 27. Tanítási szünetek: Őszi szünet Az őszi szünet október 27-től október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő) Téli szünet Tavaszi szünet A téli szünet december 22-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő). A tavaszi szünet április 2-től április 7-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda). Tanítás nélküli munkanapok felhasználása 5 munkanap 1. nap okt. 18. szombat Őszi szakmai kirándulás 2. nap dec. 13. szombat Adventi projekt 3. nap jan. 17. szombat Félévi értekezlet 4. nap május 29. péntek Gyermeknap 5. nap június 15. hétfő (DÖK nap) Sportnap 2. A tanév helyi rendje 2.1. Intézményi szintű megemlékezések, ünnepek, ünnepélyek (hagyományőrző tevékenységek) Állami, nemzeti ünnepek - Az aradi vértanúkra emlékezés napja 4 / 30

5 2014. október 6. (Hétfő) Felelős: Felsős munkaközösség - Az 56-os forradalom és szabadságharc, a Magyar Köztársaság kikiáltása évfordulója: október 23. Iskolai ünnepély, valamint a községi rendezvényhez kapcsolódóan irodalmi műsor, vagy egyéb formájú megemlékezés. okt. 22. (szerda), 1. óra Felelős: Dr. Horváthné Farkas Ibolya - Emlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozataira,- Megemlékezés február 25. (szerda) Felelős: osztályfőnökök /49-es forradalom és szabadságharc évfordulója, március 15-i (megemlékezés:) községi rendezvénye is márc. 13. péntek 1. óra Felelős: Kondicsné Pásti Erika, Tamás Csilla, 3-4. osztály, - A Holocaust áldozatainak emléknapja: megemlékezés a Holokaust áldozatairól, osztálykeretben április 15. (szerda) 1. óra, Felelős: osztályfőnökök - a Nemzeti Összetartozás Napja (június 4, a trianoni békediktátum évfordulója): Határtalanul témanap június 4. (csütörtök) Felelős: dr. Horváthné Farkas Ibolya, Molnárné Virág Szilvia 2.2. Egyházi eredetű ünnepek, családi ünnepek, népszokások - Adventi készülődés (kézműves foglalkozás) a könyvtárral közösen November 27. / 28. Felelős: Molnárné Virág Szilvia, Lénártné Hustiker Erika - Mikulás: osztálykeretben dec. 5. (péntek) Felelős: Lénártné Hustiker Erika, osztályfőnökök - Karácsony: iskolai közös ünnepség a hagyományos módon dec. 19. péntek Felelős: DÖK, Napközi: Ágfalvi Ferencné, Károlyi Krisztina, Lénártné Hustiker Erika - Farsang, diák-karnevál Február 14. (szombat) alsó tagozat és Február 20. (péntek) felső tagozat Felelős: DÖK, osztályfőnökök, munkaközösség vezetők - Anyák napja (május első vasárnapja) április 29. Felelős: osztályfőnökök 5 / 30

6 2.3. Iskolai élethez, névadóhoz kötődő események - Tanévnyitó: rövid műsor, melynek fő része az első osztályosok fogadása szeptember 1. hétfő 8.00 Felelős: Sümeghiné Károly Hajnalka igazgatóhelyettes - Diákközgyűlés: szeptember 22. hétfő Felelős: Lénártné Hustiker Erika, DÖK-ért felelős tanár - Halottak napi megemlékezés: Koszorúzás a temetőben sírjánál október 22. (szerda) Felelős: Lénártné Hustiker Erika - 3 hetet meghaladó projekt: Ökoiskolai projekt március 22- május 10. Felelős: munkaközösség-vezetők - Rumi Rajki Napok: január 22. a Magyar kultúra napja alkalmából Január (csütörtök-szombat) rendezvénysorozat Felelős: igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők Január 22. Kistérségi Komplex Tanulmányi Verseny Felelős: Tamás Csilla 4. és Molnár László, 8. o. osztályfőnök Január 23 Vizuális Találékonyság Felelős: Molnárné Virág Szilvia, Ágfalvi Ferencné, Január 25. Záró rendezvény GÁLA Felelős: Kraft László igazgató Gyermek és családi nap: közös intézményi szintű program lebonyolítása május 29. péntek, Felelős: Lénártné Hustiker Erika DÖK-vezető 8. osztály búcsúja: június 12. péntek Felelős: Molnár László of. Tanévzáró ünnepség és ballagás: június 19. péntek Felelős: 7. és 8. o. osztályfőnök, igazgatóhelyettes 2.4. Nevezetes napokhoz, világnapokhoz kapcsolódó események - Takarítás Világnapja (szeptember 3. szombatja) őszi nagytakarítás az intézményben, a községben szülők bevonásával 6 / 30

7 2014. Szeptember 19. (péntek) Ökoiskolai program Felelős: Munkaközösség vezetők, Lénártné Hustiker Erika - Idősek Napja Október 1. (szerda) Felelős: munkaközösségek - Zenei Világnap hangszerbemutató, zenés film megtekintése Október 1. (szerda) Felelős: Lénártné Hustiker Erika - Állatok Világnapja Szent Ferenc emléknapján (okt.4.), Október 3. (péntek) Felelős: DÖK Ökoiskolai program Magyar Diáksport Napja Október 3. (péntek) Felelős: Molnár László DSE elnök - Halloween Party témahét Október Felelős: Wölferné Bugovics Magdolna, Koós Katalin - Martin Nap témahét November Felelős: Gyurkóné Kirizs Erika, Kondicsné Pásti Erika - Magyar Közoktatás Napja őszi nevelési értekezlet, November 24. (hétfő) Felelős: Kraft László igazgató - Egészségnevelési hónap rendezvénysorozat 3 hetet meghaladó projekt November Felelős: Munkaközösség-vezetők, Kraft László - Magyar Kultúra Napja Január 22. (csütörtök) Lásd 2.3 pontban! - Magyar Költészet Napja, (Április 11. ) április 10. péntek Téma: A Föld Napja Felelős: Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Lénártné Hustiker Erika - Föld Napja, Természetvédelmi Nap április 22. (szerda) Ökoiskolai program Felelős: Molnárné Virág Szilvia, Lénártné Hustiker Erika - Madarak és fák napja május 10. (vasárnap) Természetvédelmi témanap 7 / 30

8 május 8-án v. 11-én Felelős: Hajósné Molnár Hajnalka Ökoiskolai program - Zenés délután május15. (péntek) Felelős: Flóra Károlyné - Környezetvédelmi világnap Ökoiskolai program Célja: széles körben felhívni a figyelmet a környezetszennyezés következményeire, a közös cselekvés és együtt-gondolkodás elősegítése, a fenntartható fejlődés eszméjének terjesztése. június 5. (péntek) Felelős: Hajósné Molnár Hajnalka - Pedagógusnap június 7. (vasárnap) Felelős: Kraft László igazgató 2.5. Tanulmányi kirándulások, osztálykirándulások, táborok Lásd: Pedagógiai program Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai A tanulmányi kirándulások Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából a tanulók számára gyalogos vagy kerékpáros tanulmányi kirándulásokat szerveznek a lakóhely és környékének természeti, történelmi, kulturális értékeinek megismerése céljából. Tervezett időpontja: június 5. péntek (tanítás nélküli munkanap, vagy szombatonként (Tanmenetekben terv szeptember 22-ig) Felelős: szaktanárok, osztályfőnökök Osztálykirándulások Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára egy alkalommal egy napos osztálykirándulást szerveznek, osztályonként két kísérő pedagógussal. Az osztálykiránduláson való tanulói részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű gyermekei is részt tudjanak venni. (osztályfőnöki munkatervben részletes terv szeptember 22-ig) Felelős: osztályfőnökök Erdei iskola: 4. osztályban Ökoiskolai program Az Erdei iskolában való tanulói részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű gyermekei is részt tudjanak venni. Időpont: május Részletesen kidolgozott program alapján. 8 / 30

9 Határidő: október 10. illetve Felelős: Tamás Csilla Táborozás: Nyári napközis tábor: (igény esetén) Felelős: DÖK-ért felelős tanár Iskolai Erzsébet tábor Felelős: Kraft László ig., osztályfőnökök Sporttábor Felelős: testnevelők A táborok időpontja később kerül pontosításra Közművelődési formák, vizsgák, értekezletek Felelős Bábszínház (délután) alsó tagozatos munkaközösség-vezető Színházlátogatások (délután) iskolatitkár Hangverseny (délután) Flóra Károlyné Rendhagyó irodalom óra Lénártné Hustiker Erika, dr. Horváthné Farkas Ibolya Könyvtári foglalkozások Lénártné Hustiker Erika Diákújság: Kapocs dr. Horváthné Farkas Ibolya - Nyílt nap: szeptember március 18. Felelős: alsós munkaközösség - Iskolába hívogató programsorozat Határidő: beiratkozás napja Felelős: alsós munkaközösség - Általános iskolai beiratkozás: első osztályosok KLIK határozat szerint Felelős: Kraft László ig., Zrínyi Mónika iskolatitkár - Szülői értekezlet, fogadóórák rendje: Szülői értekezletek: Szeptember hétfő - kedd Január hétfő - kedd Május hétfő - kedd Fogadóórák az iskolatitkárral történő időpontkérést, egyeztetést követően. Nevelőtestületi értekezletek feladatai, témái: Tanévnyitó értekezlet augusztus 28. (csütörtök) 2013/2014. tanév munkaterve, tanév-előkészítés Őszi nevelési értekezlet, november 24. (hétfő). Egészségnevelés Félévi értekezlet, január 26. (hétfő) az első félév munkájának értékelése, 9 / 30

10 Tavaszi nevelési értekezlet, április 13. (hétfő 14.00) Az intézmény pedagógiai munkájának elemzése, értékelése az országos alapkészség, képesség mérésről a Hivatal által feldolgozott és közzétett tanulói és intézményi adatok alapján Tanévzáró értekezlet, jún. 22. (hétfő) az éves munka értékelése, az új tanév előkészítése Félévi osztályozó értekezlet: január 17. szombat Tanév végi osztályozó értekezlet: június 11. csütörtök 2.7. A vezetők benntartózkodásának rendje Az intézmény vezetője vagy helyettese közül egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia abban az időszakban, amikor tanítási órák, tanulóink számára szervezett iskolai rendszerű délutáni tanrendi foglalkozások vannak. Ezért az igazgató vagy helyettese közül legalább egyikük tanítási napokon 7.20 és óra között az intézményben tartózkodik. Egyebekben munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális feladataiknak megfelelő időben és időtartamban látják el. A vezetők benntartózkodásának rendje a tanév során: Hétfő szerda péntek: igazgató. Kedd csütörtök - péntek: igazgató helyettes. További helyettesítési rend a hatályos SzMSz szerint. 3. Helyzetelemzés 3.1. Tárgyi feltételek (épületek, helyiségek, berendezések, szemléltető eszközök). Az iskola tárgyi adottságai alapvetően jó szinten biztosítják a nevelő- oktatómunka feltételeit. Ugyanakkor az is tény, hogy tapasztalhatók ellentmondások, szélsőségek az infrastruktúra terén. Egyrészt jelen van egy XXI. századi fejlett oktatástechnika, új, vagy felújított, korszerűsített épületrészekben. Másrészt megtalálhatóak a régi épületek felújításból, korszerűsítésből kimaradt, évtizedek óta érintetlen, építészeti elemei, melyek illúziórombolóak, felújításért, korszerűsítésért kiáltanak. A augusztus 28-án az épületek átadásával befejeződött, NYDOP pályázat keretében megvalósult beruházás az infrastruktúra, a tárgyi feltételek jelentős javulását hozta. A beruházás nem jelentett teljes körű felújítást, maradt számos megoldatlan feladat. A villamos hálózat teljes felújításra szorul a kétszintes épületben, de a régi egyszintes épületrész elektromos hálózata is instabil. A beépített anyagok sajnos, bizonyos területeken már most látható módon nagyon rövid időn belül felújítási munkákat, pótmunkákat tesznek szükségessé. (Pl.: PVC padló). A beruházásából kimaradt olyan égető problémák megoldása is, mint a fűtéskorszerűsítés, villamos hálózat és világításkorszerűsítés, palatetős épület tető-héjalás cseréje, kétszintes épületen belül falburkolatcserék, beépített öltözőszekrények felújítása, illetve burkolat kiegészítés, épületszigetelés. További tároló hely kialakítása is szükséges lett volna, pl. a folyosói öltözőszekrények feletti üresen tátongó terek kitöltése tároló szekrényekkel. Nem megoldott a felső tagozatosok egyéni öltözőszekrénye. 10 / 30

11 Az udvarban továbbra is kevés a kerékpártároló, a duplájára kell növelni a tárolókapacitást. Az udvaron is hallható iskolacsengő nagy segítség lenne, de továbbra sincs rá anyagi forrás. Az esőcsatornák rendbetétele, a nyílászárók külső könyöklőinek pótlása, a nagyépület körül járdaszegély kiépítése az épületek állagmegóvása miatt égetően szükséges. Az épületek energetikai korszerűsítése lehetővé tenné az épületek olcsóbb működtetését. A HEFOP, TÁMOP, TIOP NYDOP pályázatok eszközbeszerzése az iskola és a könyvtár oktatási eszközrendszerét is jelentősen gazdagította, de egyre nagyobb gondot jelent egyes korszerű eszközök elhasználódása, pótlása (pl.: projektorizzók cseréje!), s az elégtelen Internet szolgáltatás. A tanulói laptop program feltételei mind a 8 osztályban adottak, de az eszközök folyamatos amortizációja már most érezteti hatását, s rövid időn belül beláthatatlan következményekkel jár. A működés már most sem zökkenőmentes, az eredményesebb alkalmazást folyamatos műszaki problémák nehezíthetik, melynek megelőzése, orvoslása komoly költségekkel jár. Az iskola udvara további fejlesztést, szépítést igényel. Jelenleg 2 db 40x20m-es sportpálya áll rendelkezésre. A sportudvar létesítményeinek állaga azonban tovább romlott, felújításuk elkerülhetetlen. A labdajáték pálya és a futópálya vörös salak burkolata már alkalmatlan a sportolásra, egészségtelen, balesetveszélyes. A klientúra által leginkább kifogásolt létesítményi probléma továbbra is a tornaterem hiánya. A tornatermet helyettesítő nagyterem, a Művelődési házban az iskolától 500m távolságra van, amit az időigényes eljutás miatt csak nagyon rossz időben használunk. Az 1-2. osztály rossz időben az óvoda tornaszobájában tarthatja testnevelés óráit, de a közös használat, az óvodásokra méretezett berendezés számos problémát vet fel, s ez így csak szükségmegoldást jelent. A tornateremként is használt kultúrház nagyterem, az öltözők, a WC-k állapota kritikus, a pálya felfestések már nem látszanak, az épület teljes felújítást, korszerűsítést igényel nem méltó az új köznevelési törvényben kiemelten kezelt egészségvédelmi programhoz. A Leader pályázaton elnyert támogatásból még nem kezdődött el az a beruházás, mely ezt az állapotot hivatott felszámolni. A Kultúra Háza tetőtere 8 millió Ft értékű Leader pályázati támogatásból - beépül, a beruházás azonban megtorpant, kétséges a befejezése. Az iskolakönyvtár jó körülmények között működik. Előnyös a községi és iskolai könyvtár egysége, de nagy hátrány az iskolától való távolsága. Változás az oktatás tárgyi feltételeiben a nyár folyamán: Változás helye Elvégzett munka Erőforrás/anyagi ráfordítás 7. osztályos tanterem Teljes parketta felújítás Fenntartói támogatás Emeleti tárgyaló - kiscsoportos foglalkoztató Tanári szoba Folyosók, közlekedők Falfestés, bebútorozás Átrendezés A burkolathiányos falfelületek javító festése IPR, saját erőforrások A tanév során a következő nyertes pályázatokból bővíthetjük eszközeinket, finanszírozhatjuk programjainkat: Pályázat megnevezése Felhasználható Pályázat tartalma 11 / 30

12 összeg BGA pályázat Ft Határtalanul program Erdélyi osztálykirándulás 7. oszt IPR IPR program Alkalmazotti létszám - igazgató 1 fő - igazgatóhelyettes 1 fő - tanító 6 fő - tanár 8 fő - könyvtáros tanár 1 fő Vezetők 3.2. Személyi feltételek (pedagógusok, ügyviteli és technikai dolgozók, tartósan távollevők, üres állások és ezek helyettesítése, a tantestületen belüli felelősök, tisztségviselők). Sorszám Álláshely Dolgozói névsor Beosztás Szakképzettség Megjegyzés 1 1 Kraft László tanár, ig. általános iskolai tanító, rajz és könyvtár szakkollégium, technika szakos általános iskolai tanár, közoktatás vezető, okleveles technikatanár 2 1 Sümeghiné Károly Hajnalka Pedagógus tanár, ig.h tanító és magyar nyelv és irodalom szakos tanár, szakvizsgázott nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, logopédia szakos tanár 1 1 Ágfalvi Ferencné tanító általános iskolai tanító, ének és pedagógia szakkollégium 2 1 Bozi Jánosné tanító, általános iskolai tanító, népművelési fejlesztő szakkollégium, tanító, ped. fejlesztési szakirányon szakvizsgázott pedagógus 3 1 Dr. Horváthné Farkas Ibolya tanár orosz és magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár 12 / 30

13 4 1 Flóra Károlyné tanár népművelő és ének-zene szakos általános iskolai tanár 5 1 Gyurkóné Kirizs Erika tanár matematika és német nyelv és irodalom szakos tanár 6 1 Hajósné Molnár tanár biológia és kémia szakos tanár, Hajnalka gyakorlatvezető mentortanár, szakvizsgázott pedagógus 7 1 Károlyi Krisztina tanító tanító, szakvizsgázott egészségfejlesztő mentálhigiénikus 8 1 Kondicsné Pásti Erika tanító, tanár tanító, német nyelvoktatásra képesített tanító, történelem szakos tanár 9 1 Koós Katalin tanító tanító, angol műveltségi terület 10 0,5 Lénártné Hustiker Erika iskolakönyv-táros könyvtáros, földrajz szakos tanár 11 1 Molnár László tanár matematika és testnevelés szakos általános iskolai tanár, számítástechnika szakos tanár, okleveles testnevelőtanár 12 1 Molnárné Virág Szilvia tanár népművelő és testnevelés szakos általános iskolai tanár, földrajz szakos tanár 13 1 Somogyi Gábor tanár testnevelő szakos tanár 14 1 Tamás Csilla tanító, mk.vez 15 1 Wölferné Bugovics Magdolna 1 Kecskés Bertalan tanár, mk.vez Fizika általános iskolai tanító, népművelési szakkollégium, informatika műveltségterület, okleveles pedagógiatanár angol szakos nyelvtanár, gyakorlatvezető mentortanár, okleveles angoltanár A Jáki Nagy Márton Ált. Iskolában 10 órát áttanít Szombathelyi Reguly Ált. Iskolából áttanít 1 Rákos József Rajz Szombathelyi Váci M. Ált. Iskolából áttanít 1 Cziráki Mária Nyugdíjas óraadó gyógypedagógus 1 Horváth Edit Nyugdíjas óraadó gyógypedagógus hibásbeszédűek, értelmi fogyatékosok oktatására képesített gyógypedagógia tanár szerző- Megbízási déssel gyógypedagógiai tanár Megbízási szerződéssel 13 / 30

14 ÖSSZ 16,5 1 Kökényes Gyöngyi gyógypedagógus gyógypedagógus, szakvizsgázott pedagógus Pedagógiai munkát közvetlenül segítő 1 0,75 Zrínyi Mónika iskolatitkár jegyzőkönyvvezető, gyorsírói, gépírói, igazgatási ügyintéző, számítógépkezelői (használó), pénzügyi-számviteli ügyintéző, pedagógia asszisztens 2 0,5 Papp Szabolcs rendszergazda ÖSSZ 0,25 0 Pedagógiai asszisztens Technikai dolgozók Nkt. 61. (5) 1 1 Varga Imréné Gazdasági ügyintéző mérnöktanár, mérnökinformatikus mérlegképes könyvelő vállalkozási és államháztartási szakon, pénzügyi ügyintéző, képesített könyvelő, számítógép-kezelő A Vasvári Tankerületből áttanít (Csehimindszenti Ált. Isk.) 2 0,75 takarító ÖSSZ (fő) 23 20,75 3 0,5 Ohr Piroska takarító cipőkészítő szakmunkás 40,75 Dávid László karbantartó 3 Tisztségviselők, megbízások: Igazgató helyettes: Sümeghiné Károly Hajnalka KT elnöke: Wölferné Bugovics Magdolna, KT tagjai: Molnár László, Bozi Jánosné DÖK-ért felelős tanár: Lénártné Hustiker Erika Munkaközösségek vezetői: Alsó tagozatos: Tamás Csilla Felső tagozatos: Hajósné Molnár Hajnalka Öko munkacsoport Hajósné Molnár Hajnalka IPR munkacsoport Sümeghiné Károly Hajnalka ig. h. GyIV-felelős, Esélyegyenlőségi felelős: Dr. Horváthné Farkas Ibolya Munka és balesetvédelmi, tűzvédelmi felelős: Somogyi Gábor 14 / 30

15 Tankönyvfelelős: Referencia Team vezető Zrínyi Mónika Sümeghiné Károly Hajnalka Tanulókra vonatkozó legfontosabb adatok (létszám, tanulócsoportok létszámai és elhelyezkedésük). Iskolai osztálylétszámok, tantermek elosztása Osztály Osztályfőnök Távozott Új tanuló oszt. létszám Terem tanuló ism. 1. oszt. Koós Katalin 24 fő 1. terem 2. oszt. Bozi Jánosné 1 21 fő 2. terem 3. oszt. Kondicsné 1 16 fő 3. terem Pásti Erika 4. oszt. Tamás Csilla fő 4. terem 5. oszt. Wölferné Bugovics Magdolna 6. oszt. Gyurkóné Kirizs Erika 7. oszt. Dr. Horváthné fő Alsó szint 1. terem 25 fő felső szint 2. terem fő alsó szint 2. terem Napközi 1. Napközi 2. Tanulószoba 1. Tanulószoba 2. Farkas Ibolya 8. oszt. Molnár László fő Felső szint 1. terem Összesen: 9 fő 5 fő 3 fő 173 tanuló Ágfalvi Ferencné Károlyi Krisztina Molnárné Virág Szilvia Hajósné Molnár Hajnalka osztály osztály osztály osztály 74 fő 98 fő Vidéki gyerekek, tanulók utaztatása, kísérete, iskolabusz szervezése Helyi Rum: 65 fő Bérletes (körzeten belül) Rábatöttös (12), 17 fő Zsennye (5) Beiskolázási körzetből összesen 82 tanuló 15 / 30

16 Iskolabusz 1. Püspökmolnári 15 fő Iskolabusz 2. Meggyeskovácsi: 21 fő Iskolabusz 3. Mikosszéplak (4) 28 fő Csehi (4) Csehimindszent (5) Csipkerek (5) Kám (10) Bérletes (körzeten kívül): Csempeszkopács (3) 24 fő Táplánszentkereszt (1) Szombathely (1) Alsóújlak (9) Egervölgy (2) Szemenye (4) Vasvár (2) Oszkó (1) Sárvár (1) Személygépkocsival: Hosszúpereszteg (3) 3 fő Beiskolázási körzeten kívül összesen 91 tanuló 20 település 173 fő évfolyam létszám statisztikai többlet számított létszám Össz Napközi I.cs.: 1-2. o.: 22 fő, 1. osztályos tanterem Napközi II. cs.: 3-4. o. 22 fő 2. osztályos tanterem Tanulószoba I. (5. és 7. o.): 22 fő 5. osztályos tanterem Tanulószoba II. (6. és 8..o.): 22 fő 7. osztályos tanterem ÖSSZESEN: 88 fő Csoportbontások és létszámok: Idegen nyelv Technika Össz. Német Angol Nem tanul A csoport B csoport nyelvet 1. o o / 30

17 3. o o o o o o Összesen A tanév kiemelt feladatai 4.1. Az iskola szervezeti felépítését, működését érintő feladatok: - Az új köznevelési törvényben foglaltak szerint módosított pedagógiai programunk beválásának vizsgálata Felelős: igazgató - A Szervezeti és Működési Szabályzat beválásának vizsgálata. Felelős: igazgató - A megváltozott körülményeknek megfelelően módosított Házirend beválásának folyamatos vizsgálata. Felelős: igazgató - Különös közzétételi lista aktualizálása, kötelező adatszolgáltatás biztosítása a megváltozott jogszabályoknak megfelelően. Felelős: igazgató helyettes - A továbbképzési program és a beiskolázási terv aktualizálása a megváltozott törvényi szabályozás alapján. H.i.: március 15. Felelős: igazgató 4.2. A nevelő-oktató munka terén jelentkező kiemelt feladatok - IPR (pedagógiai fejlesztő) munkacsoport a szakirányú képzettséggel rendelkező kollégák részvételével tudatos, tervszerű munkával, együtt, a legteljesebb hatékonysággal 17 / 30

18 valósítsa meg a gyerekek, tanulók szakszerű rehabilitációját, segítsék elő, hogy a tantervi követelmények minimumát a tanulók teljesíteni tudják. Felelős: igazgató helyettes, minden pedagógus - Folytatni kell a TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás intézményi szintű megvalósítása Rumban című pályázatban felvállalt feladatokat, változatlan formában fenn kell tartani az eredményeket, törekedni kell a program kiterjesztésére, a tapasztalatok folyamatos átadására. Felelős: Kraft László projekt menedzser, minden pedagógus - A TIOP /09 pályázat eredményeinek fenntartásaként folytatni kell a Tanulói Laptop Programot. Törekszünk a NetSupport tanári felügyelő szoftver professzionális alkalmazására. lehetőségeinek maximális kihasználására. Felelős: Kraft László projekt menedzser, minden pedagógus - A BGA-13-HA-01 Határtalanul Tanulmányi kirándulások magyarlakta területekre témában elnyert támogatás maradéktalan felhasználásával a 7. osztályosok Erdélyi osztálykirándulása a Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelő - megszervezése, lebonyolítása H.i.: Felelős: Molnár László - Fenn kell tartani a TÁMOP /2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázat megvalósult eredményeit, s teljesíteni a vállalt feladatokat. Lehetőség szerint vállalni kell a referenciaintézményi szerepet. H.i.: Folyamatos Felelős: Referencia Team - Folytatni kell az e-napló (mozanapló) alkalmazását, építve az előző év tapasztalataira. Törekedni kell a naprakész, fegyelmezett naplóvezetésre. Ki kell használni az elektronikus napló nyújtotta előnyöket. H.i.: Folyamatos Felelős: minden pedagógus - Ökoiskolai tevékenységek szervezése: az Ökoiskolai cím elvárásainak megfelelni; az öko-szemlélet terjesztése az egész tanév során, nemcsak a projekt ideje alatt. A Földet nem nagyapáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön! Élhetőbb Földet jelmondatok szellemében. Szelektív hulladékgyűjtés, egész évet átölelő akciók, folyamatos tevékenységek a fenntartható fejlődés jegyében. - Pályázunk az Ökoiskola cím megújítására H.i.: illetve folyamatos Felelős: osztályfőnökök, szaktanárok - A hetesi és az ügyeletesi rendszer megerősítése. A magatartás és szorgalom havi értékelése közösen (osztályfőnökök + szaktanárok egy csoportja; 18 / 30

19 H.i.: Folyamatos Felelős: Felsőtagozatos munkaközösség. - A szövegértés mérés ( osztály évente egy alkalommal), DIFER (1. és 2. osztály) mérés és eredményeinek értékelése, egyéni fejlesztési tervek készítése. A mért eredmények összehasonlítása az országos mérés eredményeivel. Felelős: Sümeghiné Károly Hajnalka Határidő: (mérések) április Az önfegyelem fejlesztése, munkafegyelem egységes megkövetelése, indokolatlan hiányzások mértékének minimalizálása. Felelős: minden pedagógus Határidő: folyamatos - Napközis, és osztályfőnöki munkatervek elkészítése a megbeszélt szempontok alapján, tanmenetek átnézése, szükség esetén átalakítása. Felelősök: osztályfőnökök, napközis nevelők Határidő: szeptember Az egész tanévet átfogó feladatként kezeljük a hiányok pótlását, a később érő tanulók felzárkóztatását. A céltudatos fejlesztés érdekében minden nevelő az elmúlt év végi méréseket alapul véve, a tanmenete elején fejlesztendő célokat fogalmaz meg, melyet az év során kiemelten fejleszt. Felelős: minden nevelő Határidő: folyamatos - Továbbra is kiemelten kezeljük, a hátrányokkal küszködő tanulók felzárkóztatását, (IPR), az eltérő tanterv szerint haladók tantervi követelményeknek megfelelő fejlesztését, értékelését. Felelős: minden nevelő Határidő: folyamatos 4.3. Törvényességi feladatok - Együttműködési megállapodás a DSE-vel, az iskolai sportfoglalkozások körültekintő szervezése a mindennapos testnevelés és az esélyegyenlőség érdekében H.i.: október 31. Felelős: Igazgató, DSE elnök Gyermekvédelem feladatai - Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek pontos felmérése, pontos nyilvántartása, dokumentálása, jogosultságot igazoló nyomtatványok, nyilatkozatok öszszegyűjtése, a szülők korrekt tájékoztatása a vonatkozó jogszabályokról. - Egyénre szóló intézkedési tervek készítése Felelős: Dr. Horváthné Farkas Ibolya 19 / 30

20 - Ingyenes tankönyvre jogosultak felmérése, pontos nyilvántartása, dokumentálása, jogosultságot igazoló nyomtatványok, nyilatkozatok összegyűjtése a szülők korrekt tájékoztatása a vonatkozó jogszabályokról Felelős: iskolatitkár Sajátos nevelési igényű gyerekekkel kapcsolatos kiemelt feladatok - Szakértői vélemények alapján meghatározni az egyénre szóló feladatokat - Gyógypedagógiai rehabilitációs foglalkozás a heti kötelező óraszám előírt %-ában az SNI tanulóknak gyógypedagógus foglalkoztatása. - IPR alkalmazása Felelős: Sümeghiné Károly Hajnalka 4.4. Szervezési feladatok: - Problémamentesen biztosítani kell a vidéki településekről érkező tanulók iskolába érkezését, hazautazását, valamint az iskolabusszal érkező iskolás tanulók reggeli és délutáni utaztatását, kíséretét. Biztosítani a 16:00 óráig tartó foglalkozásokon való részvételt. Felelős: igazgató helyettes - Havonkénti aktuális faliújság, folyosói dekoráció: havonként, osztályonként váltásban Felelős: alsóban: Tamás Csilla felsőben: Hajósné Molnár Hajnalka Nevelői ügyelet: - Teljes lefedettség biztosítása azon tanulók számára, akiknek az adott időszakban nincs kötött foglalkozása. Reggel hét órától az alsós és a felsős épületben egy nevelő; fél nyolctól és a szünetekben mindkét épületben egy-egy nevelő. Ebédeltetés étkezési alkalmanként egy-egy fő A délelőtti és délutáni foglalkozások közötti időszakban alsó tagozatos és felső tagozatos tanulókra külön egy egy fő ügyel. Felelős: alsóban: Tamás Csilla felsőben: Hajósné Molnár Hajnalka Kapcsolattartási feladatok: - az , mozanapló üzenetek naprakész nyomon követése - a szülők a mozanapló útján, illetve telefonon kérjék ki gyermeküket, - szülői e-mai címek minél teljesebb begyűjtése és e-levelezés alkalmazása. Felelős: Igazgatóhelyettes, iskolatitkár, osztályfőnökök, 20 / 30

21 Nevelőmunkával összefüggő feladatok: - Tisztasági, vagyonvédelmi őrjárat alkalomszerűen, önkéntesek a rendért, tisztaságért, emberi magatartásért tanulók bevonásával - Akikre büszkék vagyunk fal létrehozása, folyamatos gondozása a folyosón, amelyen nem csak a versenyeredmények, hanem azon osztályok és tanulók neve is szerepelne rendszeresen, akik pozitív hatással voltak a környezetükre és társaikra. - Váltócipő, vagy papucs alkalmazásával kell megakadályozni az osztálytermek burkolata állapotának romlását. - Szervezett foglalkozásokra a tanulócsoportok csak pedagógus kíséretével hagyhatják el az iskola területét. Oda-vissza biztosítani kell a kíséretüket. (Testnevelés óra, sportfoglalkozások, stb.) H.i.: szeptember első hete, illetve folyamatos Felelős: munkaközösség-vezetők, DÖK-vezető o A gyerekek aktívabb bevonása a saját programjaik szervezésébe CÉL: tanulók részesei legyenek a programok előkészítésének, szervezésének, lebonyolításának, önálló tevékenységek ösztönzése, aktivitás növelése (DÖK munkájának erősítése) Ennek érdekében: - DÖK rendszeres, aktív működtetése - Gyerekügyeleti rendszer kialakítása - Tanulók aktívabb bevonása a közösségi programokba o Tanítási órákra való felkészülés, tanulási morál javítása CÉL: Rendszeres tanulás, házi feladatok megléte Ennek érdekében: - Legjobb fegyelmezés a munkáltatás - Rendszeres ellenőrzés, értékelés a tanítási órákon - Folyamatos óralátogatások (ig, igh, mkv) o Délutáni tanulási időben (tanulószoba) a felelős munkavégzésre nevelés CÉL: Nyugodt tanítási feltételek biztosítása, eredményes felkészülés másnapra Ennek érdekében: - Leckefüzet rendszeres vezettetése, házi feladatok elvégzése, nyugodt, tanuló légkör kialakítása - A tanórát tartó kollégák felkészülése, a csoporton belül a szokásrend összehangolása, ennek betartatása. - Játékos egyéni, fejlesztő feladatok minden csoportban. o Magatartási morál további javítása CÉL: Tanulók közötti viselkedéskultúra javítása, tolerancia, kommunikáció elősegítése Ennek érdekében: - A Házirend következetes alkalmazása - Konfliktuskezelő képzés, programok alkalmazása - Iskolapszichológus segítségének igénybevétele - Rendszeres magatartási gond esetén csoportos beszélgetés - A csoport tagjai: felsős fejlesztő, igazgató, osztályfőnök, szülő, tanuló - Problémák megfogalmazása után 1 hónapos próbaidő kiszabása, szerződéskötés - 1 hónap múlva a beszélgetés megismétlése, szükség esetén új határidő kijelölése. 21 / 30

22 4.5. Oktató munkával összefüggő feladatok: o Az iskola tanulmányi átlagának megőrzése, a kompetencia mérések eredményeinek megőrzése, javítása CÉL: eredmények javítása, a megyei átlagos vagy annál jobb eredmények elérése Ennek érdekében feladataink: - kompetenciaterületek feltérképezése az iskolában 1-8. osztályig, évente más terület elemzése, az eredmények alapján feladatok megfogalmazása, gyakorlati megvalósítása - A es tanévben az előző tanévi matematika terület mérésének eredménye alapján végezzük a fejlesztést. - Eredmények összegzése, feladatok megfogalmazása a szaktanárok felé Felelős: matematikát tanítók, ill. matematika szakos tanár Határidő: november 30. Mérési eredmények folyamatos visszacsatolása. Intézményi mérési értékelési adatbázis létrehozása. Fejlesztendő területek kijelölése. Felelős: munkaközösség vezetők Az országos mérés értékelés előkészítése, lebonyolítása. Felelős: mérési biztos, szaktanárok, tanítók A kompetenciamérések eredményeinek feldolgozása, a szükséges teendők meghatározása Felelős: igazgató A tanulók eredményes tanulása, s az élethosszig tartó tanulás megalapozása, valamint a tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, az esélyegyenlőtlenségek csökkentése érdekében: - minden foglalkozáson kapjon kiemelten fontos szerepet az IKT eszközök oktatási célú alkalmazása. A tanórák átlagában az IKT-s órák érjék el tanulással töltött idő 50%-át. A tanulói laptopok alkalmazása ezen belül a 30%-ot. Kapjon elsőbbséget, kiemelt szerepet a tanulói laptopok egyéni ütemű haladásra való alkalmazása a felzárkóztatás és a tehetséggondozás érdekében is. Felelős: tanítók, szaktanárok Tanulmányi mozgalmak: - a munkaközösségek egész évre szólóan tervezzék meg tanulmányi versenynaptár formában az év során tervezett házi tanulmányi versenyeket, valamint azokat a területi, országos versenyeket, melyekre a tanulók részvételét támogatják, szorgalmazzák. Amennyiben a munkaközösségek olyan tanulmányi versenyen való részvételt szorgalmaznak, amely nem szerepel a minisztérium által támogatottak között, akkor a szülői közösség, a Diákönkormányzat és az Intézményi Tanács támogatását meg kell kérni. - el kell érni a tanulmányi versenyeken való tanulói részvétel növelését az elmúlt évhez képest. - Tanév elején ki kell írni, meg kell hirdetni a kistérségi komplex tanulmányi versenyt és a Vizuális találékonyság rajz és kézműves pályázatot. H.i.: szeptember 20., illetve folyamatos 22 / 30

23 Felelős: munkaközösség-vezetők, igazgatóhelyettes Tanórán kívüli tevékenységek: Lehetőség szerint továbbra is teret kell biztosítani az alapfokú művészetoktatásnak: A tánc alapképzés, s a képzőművészeti szakköri foglalkozás mellett folytatni, s tanulói igények szerint bővíteni kell a hangszeres zene képzési lehetőségét. Meg kell szervezni az iskolai énekkart. Felelős: igazgató, Flóra Károlyné Fokozott figyelmet kell fordítani a vidéki tanulók utazására. Gondoskodni kell az autóbuszmegálló és az iskola közötti biztonságos közlekedésükről. Élni kell az iskolarendőri szolgálat nyújtotta lehetőségekkel. H.i.: szeptember 3. illetve folyamatos Felelős: Igazgató, Ügyeletes nevelők Testnevelés, sport A tanulók egészséges életmódra történő eredményes nevelése érdekében: Biztosítani kell a mindennapos testnevelés feltételeit az 1., 2., 3., és 7. évfolyamon Folytatni kell az úszásoktatást, a fenntartó támogatásával a 3. és az 5. évfolyamon a megküldött beosztás szerint A testnevelés órák anyagát az egészségfejlesztő program kritériumainak megfelelően kell tervezni: Minden testnevelési órára és testmozgási alkalomra betervezünk, és tanulóinkkal végeztetünk gimnasztikát, benne légző-tornát és a gerinc biomechanikailag helyes használatát automatizáló tartásjavító tornát. Minden testmozgási alkalmon megfelelő keringési és légző rendszeri terhelésre kerítünk sort. Az eltérő testi adottságú gyermekek számára is megfelelő, örömöt adó, sikerélményt nyújtó mozgásformákat kívánunk alkalmazni. A labdajátékokban nem kifejezetten tehetséges gyerekek számára is számos lehetőséget nyújtunk a különféle szabadidős sportok széles kínálatával. a tanulók az egyes foglalkozásokon kellő elméleti ismereteket kapjanak különösen az életmód sportágak felnőttkori gyakorlásához. Minden foglalkozáson elegendő időt biztosítunk a játékra, mely minden gyermek számára a legnagyobb örömöt jelenti, s a mozgás megszerettetésében a legfontosabb szerepet játssza. Minden testnevelés órán, sportfoglalkozáson biztosítani kell a tanulók intenzív terhelését. El kell érni, hogy a testnevelés órákon, sportfoglalkozásokon a tanulók egységesen, tornafelszerelésben vegyenek részt. Felelős: DSE-elnök, testnevelést tanítók - Tovább kell erősíteni a Rumi Diák Sportegyesület működését. Pályázati lehetőségek kihasználásával szerezni elegendő forrást a működéséhez. - A sportszakkörök alapvetően labdarúgás, kézilabda, egyéb labdajátékok, atlétika, teljesítménytúrázás sportágakra szerveződjenek 23 / 30

24 - Sportági napok szervezésével kell népszerűsíteni a sportot, a rendszeres testedzést - A diák-sportegyesületet iskolai sportrendezvények szervezésével és iskolán kívüli diáksport-rendezvényeken, versenyeken való rendszeres részvétellel is segítse elő a sport megszerettetését. Felelős: DSE-elnök Nevezni kell a területi labdarúgó, kézilabda, atlétikai diákolimpiai versenyekre. Felelős: DSE elnök A DSE és a DÖK meghirdeti az év sportolója, s a legsportosabb osztály háziversenyt Felelős: DSE elnök, DÖK-ért felelős tanár Folytatni kell a labdarúgó utánpótlás nevelés rendszerében történő minden korosztályra kiterjedő versenyeztetést. Felelős: Somogyi Gábor Tanórán kívüli tevékenységek: Napközi: Az iskolabusz járatokat úgy alakítjuk ki, hogy a tanulók a napközis tanóra végéig maradhassanak. a) Az iskolai tanulmányok segítése: - alapvető, a tanuláshoz szükséges jártasságok, készségek fejlesztésével, differenciált tanulásszervezéssel - egyéni segítségnyújtással b) a szabadidő hasznos eltöltésének irányítása, az egyéni érdeklődés, a szórakozási igény kielégítése, a kikapcsolódás biztosítása: - művelődési, kulturális programokkal (projekt napokon) - sport, játék, kirándulás szervezésével - kézügyességet fejlesztő technikai jellegű tevékenységgel (kézműves foglalkozásokkal - napközis dalkörrel - viselkedés-, beszédkultúra-, illemtan tanításával - személyiségfejlődést elősegítő egyéb tevékenységekkel c) Az önállóság kialakítása, fejlesztése a tanulmányi munka, étkezés és a szabadidős tevékenységek területén. d) Az önálló, eredményes tanulási módszerek megismertetése az első osztályos tanulókkal; illetve fejlesztése a felsőbb osztályosokkal. Differenciálás a tanulási idő keretein belül, mely a gyengébb tanulók felzárkóztatását, a jobb teljesítményűek továbblépését szolgálja. Kölcsönös segítségnyújtásra való nevelés, mely kiterjed más tevékenységekre is - étkezés, szabadidő stb. e) Helyes táplálkozási szokások és a kulturált étkezés fontosságának kihangsúlyozása. f) A szabadidő tartalmas eltöltésének módjai-közvetett és közvetlen foglalkozások keretén belül. 24 / 30

25 Tanulószoba g) Munkájuk eredményességét az egységesített eljárások segítsék, melyek a napközi otthon minden területére (ebédlő, udvar, tantermek) kiterjedő azonos fegyelmi elvárásokat foglalja magába. Az említett elvárásokat a napközis nevelők közösen dolgozzák ki, és közösen hajtsák végre. - Ebédidőben: helyes, kulturált ebédlőhasználat; helyes táplálkozás, kulturált étkezés - Szabadidő, játék: A tanítási órák szellemi munkáját fontos levezetni elegendő mozgással, játékkal; - Tanulási időben: az egyik legfontosabb szempont a zavartalan tanulási légkör megteremtése. Felelős: napközis nevelők Konkrét feladatok - Hiányzások csökkentése, - rendszeres tanulás (tanulási idő pontos betartása), - rend és fegyelem kialakítása, - rendszeres ellenőrzés, - motiváció, - törzsanyag elsajátítása, - rendszeres gyakoroltatás, - szükséges segédanyagok biztosítása, - manuális készségek fejlesztése, - erkölcsi tulajdonságok fejlesztése, - kötődések, érzelmek kialakítása, elmélyítése, - kulturális programok, - mesék dramatizálása, - csoportszabályok kialakítása, - környezeti nevelés. Felelős: napközis nevelő Céljai az általános iskolai nevelés-oktatás céljának megvalósítása; a pozitív irányú személyiségformálás. Feladatok értelmi nevelés; hátrányos helyzetű tanulók fejlődésének segítése; tanulási zavarok megoldása; tanulmányi előmenetel segítése; az ismeretek felhasználása és alkalmazása; az aktivitás és kreativitás erősítése; erkölcsi nevelés; Az ideális tanulási környezet kialakítása megfelelő tér; világítás, szellőztetés; a tanulási környezet gazdagítása, tompítása, szűkítése, tágítása, egyszerűsítése Nevelői tennivalók a tanulásirányítási folyamatban - tájékozódás; problémák tisztázása, időtervezés; differenciált segítséggyújtás tervezése; ellenőrzés, értékelés A tanulást meghatározó egyéni képességek általános intellektuális fejlettségi szint; alapképességek, alapkészségek szintje; a cselekvés képessége fejlesztése. A tanulók munkaképességének erősítése a tanulók önálló munkájának elősegítése; az önellenőrző képesség; a tanulási tempó, módszerek; a nehézségekhez való hozzáállás; a tanulók égészségi és érzelmi állapota javítása, fejlesztése A tanulók motiválása Differenciálás a tanulási folyamatban 25 / 30

26 Felelős: tanulószobai nevelők Énekkar, Furulya szakkör Az énekkar és a furulya szakkörösök tevékenységébe kapcsolódjon be minél több tanuló, jelentsen számukra örömöt a rendszeres ének és zenetanulás, nyújtson élményt rendszeres fellépésük hallgatóságuknak iskolánkban, s azon kívül is. Készüljenek műsorral az iskolai rendezvényekre! Felelős: Flóra Károlyné Iskolai Könyvtár Tematikus programok szervezése: novellaíró verseny, verspályázat, idézetkereső verseny, névadónkkal kapcsolatos tudáspróba A könyvtári feldolgozó munkában kiemelt feladata az ingyenesen kiosztott közismereti és szakmai tankönyvek bevételezése és kölcsönzése lebonyolítása. A könyvtári állomány feldolgozásának digitalizálása folytatása. Kiemelt szempontok: Célok - A könyvek és könyvtárak iránti érdeklődés felkeltése és szinten tartása. - Az olvasás megszerettetése és igénnyé alakítása. - Különböző információhordozók megismertetése. - Az önálló ismeretszerzés alapjainak elsajátíttatása. - Az önálló gondolkodás, a kreativitás, a lényeglátás fejlesztése. - A könyvtári viselkedés helyes szabályainak megismerése és elsajátítása Feladatok: A tanulók magas szintű biztos alapot szerezzenek az egész életen át tartó tanuláshoz az önálló ismeretszerzés lehetőségeinek megismerésével: kézikönyvek használata által, önálló keresési feladatok megoldásával. Segíteni eligazodni a tanulókat az információk sokaságában. A tehetséggondozás folytatása és a hátránykompenzációs tevékenység még hatékonyabbá tétele osztályoknak kiadott feladatok révén, könyvajánlással, beszélgetéssel, közös tevékenykedtetéssel (pl. könyvtári dekoráció készítése) Az új kerettantervnek megfelelő tanmenetek elkészítése A tanulók idegen nyelvi kompetenciájának fejlesztése a hagyományos és elektronikus könyvtári szakirodalom rendelkezésre bocsájtásával és használatával Érdekes, változatos, új foglalkoztatási lehetőségek biztosítása a 16 óráig történő foglalkoztatáshoz könyvtári eszközökkel: könyvajánlás, olvasmányélményekről való beszámolás, a könyvtárhasználati órák, vetélkedők osztályoknak kiadott feladatok révén A differenciált óravezetés módszerében rejlő lehetőségek alkalmazása a könyvtári órákon. Adminisztrációs munkánk javítása, a szülők többszöri értesítése a kikölcsönzött dokumentumok időben való visszahozataláról Fejlesztő eszközök fokozatos használata a könyv-és könyvtárhasználati órákon 26 / 30

27 Az olvasási készség fejlesztéséhez való hozzájárulás könyvtári eszközökkel (pl. könyvajánlás) TIOP 1.2.3/09/1 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése Tudásdepó Expressz támogatására pályázat eredményeinek fenntartása Felelős: Lénártné Hustiker Erika könyvtáros-tanár 5. Versenyek Versenyek iskolánk szervezésében: - január: Rumi Rajki Napok programsorozat keretében: komplex tanulmányi verseny (8.osztály) és Vizuális találékonyság rajz és kézműves pályázat (1-8.osztály) - január-február: farsangi álarc festő verseny (1-8. osztály - március-április: húsvéti tojásfestő verseny (1-8.osztály) Tanulmányi versenyeken való részvétel: - szeptember-november: Nagy Háborús Emlékév vetélkedő (8. osztály) Közlekedésbiztonsági verseny - december-március: Megyei Történelem verseny (6. osztály) - december-április: Bechtold István természetismeret verseny (5-6.osztály) - január: Országos angolverseny (7. osztály) - február: Teleki Pál földrajzverseny (7. osztály) - február: Zrínyi Ilona matematika verseny (3-8.osztály) - február-május: Klímaőrjárat vetélkedő (8. osztály) - április : Ambrózy-Migazzi István természetismeret vetélkedő (5-8. osztály) - április : Ambrózy-Migazzi István versmondó verseny (5-8. osztály) Simonyi István helyesíró verseny (6-7.osztály)? Sportversenyek: - Diákolimpia (1-8. osztály) 27 / 30

28 - Kisiskolák Diákolimpiája ( osztály) - Intézményi Bozsik Program (5-8. osztály lányok) - Atlétika (5-8. osztály) 6. Vezető testületek ülésterve: - Nevelőtestületi értekezlet: Minden hónap 1. hétfő (Indokolt esetben ettől eltérően) - Munkaközösségek: Minden hónap 2. hétfő - Igazgatóság megbeszélése: Minden hét, hétfő: Előző időszak értékelése, soron következő feladatok 28 / 30

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola valamint tagintézménye: Hejőbábai

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

2011/2012. tanév munkaterve

2011/2012. tanév munkaterve KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KISKŐRÖS 2011/2012. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves intézményi, tagintézményi

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye OM:030028 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2015. augusztus 24. hétfő 8 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2015. augusztus 24. 11 00-13 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás tanulók)

Részletesebben

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagy, 2015. 08. 31. Benga András Igazgató A munkaterv összeállításánál következő dokumentumokat vettük alapul: - A köznevelési Törvényt.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: Ruskáné Fintor Mária igazgató T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 3 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 3

Részletesebben

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1051 Budapest Nádor utca 32. KLIK adószáma: 15799658-2-41 Mátészalkai Tankerület KLIK 150006 Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Kollégium 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

Péter András Gimnázium és Kollégium 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV. 2015/2016-os tanév A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2015/2016-os tanév 2015. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 Munkaterv 2015/2016-1 - Tartalomjegyzék

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE I. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatási Ssz. Munkakör Végzettség

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola A munkatervet készítette: Tamás Emília igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2013. augusztus 30. Tartalom

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,,, óvodapedagógus

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. (XI. 24.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Felsőbüki Nagy Pál Általános

Részletesebben

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel. ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.: 54/610-895 MUNKATERV 2015/2016-os tanévi Püspökladány, 2015. szeptember

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016 KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX:06-59-325-230, E-mail: titkarsag@refisk.hu A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv

A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv Dátum Esemény Felelős Ellenőrzi Augusztus 16. Alakuló értekezlet. Munkaközösségi értekezletek Mkv. 16.-18 Szakmai továbbképzések TÁMOP-IPR

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V 2014/2015. tanév Az intézmény munkatervét a nevelőtestület 2014. szeptember 15-i nevelőtestületi ülésén elfogadta.

Részletesebben

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre 1. Tárgyi feltételek: Az előző évek uniós pályázatainak köszönhetően valamennyi tantermünk megújult: korszerű bútorok, taneszközök állnak

Részletesebben

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy Különös közzétételi lista 2015/2016 tanév 32/2008 (XI. 2) OKM rendelet 10. számú melléklet 0 11/1994 (VI.8) MKM rendelethez, mely előírja a tájékoztatási kötelezettséget az alábbi témákban: A pedagógusok

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 08.24. hétfő Az első munkanap 08.25. kedd Pótvizsgák 08. 26. szerda Munkaközösségi értekezlet 08. 27. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 28. péntek 08. 29. szombat 08. 30 vasárnap

Részletesebben

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2014/2015-ös tanéve előkészítésének helyzetéről és feladatairól A képesség, hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is, az a tulajdonság, amit az emberek

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Kiemelt célok és feladatok: A Szent Mór Óvodával szoros, hatékony kapcsolat kiépítése A nyílt napok, Iskolanyitogatók megszervezése A pedagógus kulcskompetenciák

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2015/16-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Közzétételi lista a köznevelési intézmények részére 2014.

Közzétételi lista a köznevelési intézmények részére 2014. Ikt.sz.: 650/2014. Közzétételi lista a köznevelési intézmények részére 2014. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról Tartalomjegyzék Közzétételi lista általános

Részletesebben

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola m u n k a t e r v e a 2015/2016. tanévre Naszály, 2015. augusztus 31. Készítette: Dibuszné Hauser Zsuzsanna igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Naszály

Részletesebben

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium OM : 028318 M U N K A T E R V 2014-2015. tanév Összeállította: Laurinyeczné Trnyík Judit igazgató 1 Az ember csak neveléssel válik

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 188 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2.

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. Tartalomjegyzék 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. 3. A 2015/2016. tanév legfontosabb időpontjai és eseményei 4. 4. Országos mérések- értékelések 6. 5. Az iskola

Részletesebben

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 Nyitva tartási rend Általános iskola Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitvatartási idő: 7 00 16 00, (igény szerint 17 óráig).

Részletesebben

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47.

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. OM-azonosító: 030570 1 RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. Telefon: 0696 / 282340 Telefax:

Részletesebben

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve A MUNKATERVET KÉSZÍTETTE: SZAKÁLL TIBOR A MUNKATERVET JÓVÁHAGYÓ NEVELŐTESTÜLETI DÖNTÉS KELTE : 1 2 2015. SZEPTEMBER 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tanítási napok száma: 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig

Tanítási napok száma: 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig A 2 015/2016 -OS T AN É V RENDJE Tanítási napok száma: Szorgalmi idő: Tanítási év vége: 181 nap 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig 2016. június 15. (szerda) Őszi szünet: 2015. október 26-tól

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014. Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013-2014. KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

Részletesebben

A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER 01. (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA)

A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER 01. (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA) A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA) 180 TANÍTÁSI NAP SZEPTEMBER (22 TANÍTÁSI NAP) Dátum/ (kedd) 8,00 05. 9. (szerda)

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV

Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV Kiemelt célok és feladatok: Óvoda integrációja 20. jubileumi évprogramjainak megszervezése A felújított, átvett épületekben zajló tanítás megszervezése

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készült: 2013.11.20.

Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készült: 2013.11.20. Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013.11.20. 1 Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján:

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: 23. (1) e): A Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014-es tanévi időrendje 6. Időrendi

Részletesebben

1. Felvételi lehetőség

1. Felvételi lehetőség 1. Felvételi lehetőség Az iskolaváltás valamint a tanuló átvételének szabályai Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételénél- az 1. évfolyamot kivéve- az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

MUNKATERV 2015-2016.

MUNKATERV 2015-2016. KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba Szegfű utca 87-89. OM: 028062 MUNKATERV 2015-2016. 1 KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba, Szegfű utca 87-89. MUNKATERV 2015-2016. Intézmény OM- azonosítója: 028062 Intézményvezető:

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve a 10. tanévre Felsőpakony, 2009. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás feltételei... 4 Személyi feltételek...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Dunaföldvári Bölcskei - Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista KLIK KUNSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETE FÖLDVÁRY GÁBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 6098 Tass, Dunai út 24. Telefonszám: 76/536-210 Fax: 76/536-211 Szervezeti egységkód: 030003, OM: 027936 Különös Közzétételi

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2013/2014-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2013/2014-es tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE Készítette: Konkolyné Bárkányi Ibolya tagintézmény-vezető Az SZKTT

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI 2015-2016 éves munkaterv és feladat ellátási terv Összeállította: Kácsándiné Kottász Katalin

Részletesebben

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Évfolyam Osztályok száma Létszám Magántanuló SNI BTM Összlétszám 1. 2 29 3 32 2. 1 21 1 1 23 3. 2 30 1 2 2 35 4. 1

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV MUNKATERV A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm.

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15 tanév

MUNKATERV 2014/15 tanév MUNKATERV 2014/15 tanév Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola OM 033966 (Kaposvár, Fő u. 40-44.) Kaposvár, 2014. szeptember 5. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató Jóváhagyta: az intézmény

Részletesebben

MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016.

MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016. Veszprémi SZC Öveges József Szakképző Iskolája és Kollégiuma 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27. MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016. időpont program felelős (felelősök) augusztus 31. 17 00, osztályfőnökök,

Részletesebben

Munkaterve. 2015/2016. tanév. Készítette: Fekésházi Tibor igazgató 2015. szeptember 1.

Munkaterve. 2015/2016. tanév. Készítette: Fekésházi Tibor igazgató 2015. szeptember 1. Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Kálvin tér 7. OM 031029 TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0032 tel.: 52/557-240 www.gonczyiskola.hu gonczy@gonczy-hszoboszló.sulinet.hu

Részletesebben

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma Közzétételi lista Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma A kollégiumi felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: A tanuló az iskola útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, valamint externátusi

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe:

A 2015/2016-os tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: 1 2 A 2015/2016-os tanév MUNKATERVE A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

Részletesebben

MUNKATERV (2015-2016-os tanév)

MUNKATERV (2015-2016-os tanév) MUNKATERV (2015-2016-os tanév) Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgató 1 A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola intézményi munkaterve Tartalomjegyzék

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája. Különös közzétételi lista

Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája. Különös közzétételi lista Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola Intézményegység OM 201689 5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25. Tel.: 06-70-322-3865 E-mail: eotvos@remenyhir.hu Honlap: www.remenyhir.hu Reményhír Intézmény

Részletesebben

Tájékoztató a 2015/2016-os tanév feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről

Tájékoztató a 2015/2016-os tanév feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola ARANY FOKOZAT Tájékoztató a feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről 4090 Polgár, Zólyom utca 14. Bevezető: A Polgári Vásárhelyi

Részletesebben

FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA

FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA Beiratkozás: Az intézménybe történő beiratkozás a tanévkezdést megelőző március hónap második hetében történik meg. Az iskola kötelező felvételi körzete Dötk,Gyűrűs,

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola. 2015/2016. tanév

A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola. 2015/2016. tanév A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola M U N K A P R O G R A M J A 2015/2016. tanév Tartalom: 1. Változások a nyár folyamán 1.1. Rendezvények, események 1.2. Pályázatok 2. Intézményi-és

Részletesebben

Munkaterv a 2015/2016. tanévre - időrendi tábla

Munkaterv a 2015/2016. tanévre - időrendi tábla SZEPTEMBER OKTÓBER Adminisztráció. E-napló. Tanmenetek. Munka-, baleset-, és tűzvédelmi oktatások és dokumentálásuk. Tűzvédelmi riadó 2015.09.29. Tantermek díszítése. Szakkörök beindítása. Szakköri napló

Részletesebben

Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola. a 2012/13-as tanév munkaterve

Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola. a 2012/13-as tanév munkaterve Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola a 2012/13-as tanév munkaterve Tartalom Tanév rendje, szorgalmi idő, tanítási szünet, tanításnélküli munkanapok... 4 Tanítási szünetek... 5 Tanítás

Részletesebben

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Igazgatói pályázat Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Tóvárosi Általános Iskola Székesfehérvár 2011. május 6. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2 1. SZEMÉLYES ADATOK Név: Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Születési név: Sajtos

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája

Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító Sorszám Szakképzettsége

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016 tanév

Munkaterv 2015/2016 tanév Munkaterv 2015/2016 tanév Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1.Bevezető A 2015/2016-os tanév Munkaterve az intézmény-együttes hagyományaira, értékeire építve; a tagintézmény,

Részletesebben

Éves munkaterv 2013/2014. tanév

Éves munkaterv 2013/2014. tanév Éves munkaterv 2013/2014. tanév Készítette: Kárpáti Piroska Pécs, 2013. szeptember 16. 1. Személyi feltételek: Pedagógus létszám szeptember 1-én: teljes : áttanító: részmunkaidős: tartósan távol: 34 fő

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE

KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE 5310 KISÚJSZÁLLÁS KÁLVIN U. 3. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 32/2008. - XI.24. OKM rendelet

Részletesebben