MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: KIK kód:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061"

Átírás

1 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: KIK kód: Készítette: Váradi Józsefné igazgató

2 A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: évi CXC. 70. (2) törvény a nemzeti köznevelésről A törvény alapján a nevelőtestület döntött a munkaterv elfogadásáról. Melléklet: jelenléti ív, jegyzőkönyv évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról Kormányrendeletek: 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról Miniszteri rendeletek: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 3. (1) alapján a munkatervet a fenntartónak, intézményi tanácsnak, SZMK-nak, DÖK-nek elküldjük véleménykérés céljából 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a es tanév rendjéről Munkaterv szerkezete: 1.) az oktatás tárgyi és személyi feltételei 2.) az oktató- és nevelőmunka céljai és feladatai az új tanévre 3.) A tanév rendje 4.) tervezett tevékenységek A munkaterv melléklete Gyermekvédelmi felelős munkaterve, Diákönkormányzat éves terve Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve Havi eseménynaptár

3 1.) Az oktatás tárgyi és személyi feltételei: a/ Tárgyi feltételek: Az oktatáshoz szükséges feltételek adottak. A tárgyi ellátottság jó. A működéshez feltétlenül szükséges a tonerek pótlása. Hiányuk az iskolai adminisztrációs teendőkben fennakadást okozhat. Az iskola épülete felújításra szorul, ezért az önkormányzat - pályázaton nyert összegből homlokzatszigetelési és nyílászáró csere munkálatokat végez. Az épület csatorna felújítási munkálataihoz, a fal kijavításához a KLIK és az önkormányzat is támogatást nyújt. Az alapműködéshez szükséges feltételeket (külső világítás visszaszerelése és felújítása, riasztó visszaszerelése) a KLIK végzi. Szükségszerű a szennyvízrendszer átmosása, melyre a felújítás után igényt nyújtunk be. Az épület műszaki állapotát, valamint a felsorolt hiányosságokat a KLIK műszaki szakembere megtekintette, azokat indokoltnak találta. Az épületben rovarirtást szükséges végezni a munkálatok után. A fűtési szezon beindításával várható a régi radiátorok meghibásodása. b/ Személyi feltételek: Pedagógus létszám alakulása Főállású dolgozó határozatlan időre: 7 fő Főállású dolgozó határozott időre: 2 fő Technikai dolgozók: Takarítónő: 1 fő Fűtő-karbantartó: 1 fő Iskolatitkár: 1 fő A pedagóguslétszám az intézményben teljes, a szakos ellátottság az óraadókkal együtt 100% Új dolgozók: Deák Ágnes tól dolgozik az iskolánkban, mint alsós tanító, és az 1. osztály osztályfőnöke. Cservák Katalin helyett - aki Gyed-re ment - Dósa Emőke került felvételre határozott időre. Deák Orsolya főállású dolgozó helyén határozott időre alkalmazzuk Sztankainé Kőrössy Ritát, aki már az elmúlt évben is itt dolgozott. Szakos ellátottság érdekében óraadó tanárokat alkalmazunk. Óraadók: KLIK áttanít: Kacsír Szilárdné, Kántorné Kolláth Dóra, Husztek Emőke, Karikáné Domán Magdolna.

4 Külső óraadó az elmúlt évhez hasonlóan: Bialkó Mónika, Rozinayné Juhász Andrea. A hitoktatást egyházi személyek végzik. Tanulói létszámok és osztályok alakulása: Az intézményben 8 évfolyamon 72 tanuló kezdi meg tanulmányait a 2015/2016-es tanévben. Az alsó tagozatosok önálló osztályokban, a felső tagozatosok csoportbontásban tanulnak. A tanulólétszámunk 2010 óta folyamatosan emelkedik. Ezt a pedagógiai szemléletváltásnak, valamint a KIP módszer bevezetésének köszönhetjük. A Köznevelési törvény előírja az iskolában tartózkodást 16 óráig. A tanulói létszám alapján, a helyi sajátosságokat figyelembe véve három csoportot indítunk. Megoszlása: 1., 2. osztály, 3., 4. osztály és felső tagozatos csoport. Felső tagozatban tanulószobát működtetünk napi 2 órában. 2. A 2015 /2016-os tanév kiemelt feladatai: A Komplex Instrukciós Program továbbfejlesztése Hejőkeresztúri mintára Az első osztályosok beiskolázási arányának növelése Az országos felmérés eredményeinek javítása az elkészített fejlesztési terv alapján Az intézményi önértékelés elvárás rendszerének kidolgozása, majd az önértékelés elkészítése Az intézményben 1 fő minősítésre jelentkezik. Felkészülés az intézményvezetői ellenőrzésre A vendégek fogadása a KIP módszer megtekintése céljából Együttműködés a Miskolci Egyetemmel és a Debreceni Egyetemmel a pályázat megvalósítása céljából 3. A tanév rendje a 28/2015 (V.28.) EMMI rendelet alapján, határidők A szorgalmi időszak: szeptember 1-től (kedd) június 15-ig (szerda) tart. Tanítási napok száma: 181 Az első félév: január 22-ig tart. Az első félév eredményeiről január 29-ig értesítjük a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit. Az első félév és a második félév lezárása után 15 napon belül nevelési értekezletet kell tartani.

5 Témája: pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata a differenciált oktatás, kompetencia fejlesztés eredményei Az első félév nevelési értekezlete: január 29. (péntek) A második félév nevelési értekezlete: június 22. (szerda) Az 1. félévi statisztika leadási ideje január 22. (péntek) A jegyzőkönyvet a fenntartónak, az intézményi tanácsnak és az SZMK-nak kell megküldeni. A második félév: január 23 -tól június 15-ig tart. A tanév utolsó tanítási napja: június 15. (szerda) Szülői értekezletek rendje: Dósa Emőke (3. osztály) szeptember 22. (kedd) Szőlősiné Tóth Zsuzsanna (4. osztály): szeptember 22. (kedd) Kaczúr Zsolt (5.-7. osztály): szeptember 23. (szerda) Szabó Éva Lilla (2. osztály): szeptember 22. (kedd) Ambruzsné Tóth Katalin (6.-8. osztály): szeptember 23. (szerda) Deák Ágnes (1. osztály): szeptember 22. (kedd) Dósa Emőke (3. osztály) január 11. (hétfő) Szőlősiné Tóth Zsuzsanna (4. osztály): január 11. (hétfő) Kaczúr Zsolt (5.-7 osztály): január 14. (csütörtök) Szabó Éva Lilla (2. osztály): január 14. (csütörtök) Ambruzsné Tóth Katalin (6.-8. osztály): január 11. (hétfő) Deák Ágnes (1. osztály): január 14. (csütörtök) Dósa Emőke (3. osztály) május 10. (kedd) Szőlősiné Tóth Zsuzsanna (4. osztály): május 10. (kedd) Kaczúr Zsolt (5.-7 osztály): 2016.május 10. (kedd) Szabó Éva Lilla (2. osztály): május 12. (csütörtök) Ambruzsné Tóth Katalin (6.-8. osztály): május 12. (csütörtök) Deák Ágnes (1. osztály): 2016.május 12. (csütörtök)

6 Fogadó órák ideje: 2015.november 9. (hétfő) 17:00-18: január. 26. (kedd) 17:00-18: március 16. (szerda) 17:00-18:00 Alakuló értekezlet: augusztus 28.(péntek) A nevelőtestület mikro értekezletei a munkaközösségi foglalkozások után történik, illetve szükség esetén igazgatói, nevelőtestületi indítványozásra összehívható. SZMK értekezletek: október 15. (csütörtök 18:00) január 14. (csütörtök 18:00) május 20. (péntek 18:00) DÖK értekezlet: Az alakuló értekezlet és programjainak meghatározása: szeptember 04. (péntek) Munkájának értékelése: június 10. (péntek) Szünetek: Őszi szünet: október 26-tól október 30-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22. (csütörtök) A szünet utáni első tanítási nap: november 2. (hétfő) Téli szünet: december 21-től dec. 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 18. péntek) A szünet utáni első tanítási nap: január 4. (hétfő) Tavaszi szünet: március 24-től március 29-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap: március 23. (szerda) A szünet utáni első tanítási nap: március 30. (szerda) A munkaszüneti napok körüli munkarend a miniszteri rendelet 5. (7) bekezdése alapján az egyéb jogszabály által elrendelt munkanap áthelyezést az Nkt. 30. (1) bekezdése értelmében a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. Ebből következően a vonatkozó NGM rendelet által hivatalos munkanappá nyilvánított szombatok az iskolák számára is hivatalos tanítási napnak minősülnek, ez alól sem az ágazati, sem a foglalkoztatási jogszabályok nem adnak felmentést. Természetesen helyi döntés alapján lehetőség van e napokon tanítás nélküli munkanap tartására, illetve tanítási szünet elrendelésére, de utóbbi esetben csak a törvényben megszabott garanciák megtartása mellett.

7 Tanítás nélküli munkanapok: szeptember 02. (szerda) sportnap szeptember 18. Osztálykirándulások október 15. (csütörtök) nevelési értekezlet (az időpont a KIP miatt változhat) január 29. (péntek) Az első félév nevelési értekezlete május 25. (szerda) DÖK nap Munkatervek leadási határideje, felelőse és ellenőrzője A szaktárgyi tanmenetek beillesztése: szeptember 11. (péntek) felelős: minden pedagógus ellenőrző: alsó tagozat: Ruska Attiláné, felső tagozat: Váradi Józsefné Napközis foglalkozás terv: szeptember 18. (kedd) napköziben foglalkozást tartó nevelők ellenőrző: Ruska Attiláné, felelősök: 3-4.o. Dósa Emőke 1-2.o. Deák Ágnes, felső tagozat Kántorné Kolláth Dóra Osztályfőnöki tanmenet, benne a GKP: szeptember 18. (kedd) minden osztályfőnök ellenőrzi: Ambruzsné Tóth Katalin GKP megtartásának határideje legkésőbb április vége Munkaközösségi terv leadási határideje: szeptember 04. (péntek) felelős: Ambruzsné Tóth Katalin, ellenőrzi: Ruska Attiláné DÖK munkaterv leadási határideje: szeptember 04. (péntek) felelős: Szőlősiné Tóth Zsuzsanna ellenőrző: Ruska Attiláné Tankönyvek végleges kimutatása október 18. (péntek)- felelős: Ambruzsné Tóth Katalin ellenőrző: Váradi Józsefné A szaktárgyi leltárak elkészítése december 15. felelős: minden pedagógus leltárfelelős: Ruska Attiláné, Szőlősiné Tóth Zsuzsanna, Vörösné Varga Viktória SNI tanulók fejlesztési tervének leadása: október 1. (csütörtök) (EGYMI-től gyógypedagógus kérése) ellenőrző: Váradi Józsefné Vizsgák: Rendszeres iskolába járás alól felmentett tanulók vizsgái: Félévi vizsgák: január 22. Év végi vizsgák: június 14. Osztályozó vizsgák nevelőtestületi döntés alapján: augusztus 28. Országos kompetenciamérés 6., 8 évfolyamokon Matematika, szövegértés: május 25. idegen nyelvi mérés: május 18. Netfit jan. 6.-jún. 1. szakmai ellenőrzés általános iskolában nov dec. 15. tanulói fegyelmi eljárások szakszerűsége

8 A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére megküldik a törvényben meghatározott módon. A Hivatal február 27-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek. A Hivatal az országos elemzést megküldi az EMMI-nek, amely azt április 30-ig a kormányzati honlapon nyilvánosságra hozza. (A köznevelésről szóló törvény 80. (1) bekezdése alapján a 2015/2016. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. Felelős: minden testnevelést tanító pedagógus. A tanulók fizikai állapotának felmérése szeptember október április 2. és május október 12- ig (hétfő)- 1. osztály diagnosztikus mérés Az év eleji felmérések leadási határideje: október 15. (csütörtök) Az igazgatók október 22-ig (csütörtök) jelentik az Oktatási Hivatalnak és a Regionális Hivatalnak. Eltérő ütemű fejlődésű gyerekekről. A meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal december 6-ig (vasárnap) kell elvégezniük. Az év végi felmérések leadási határideje: június 20. (hétfő) Alsó tagozat: Olvasás Szövegértés Matematika Felső tagozat: Magyar: Szövegértés, Nyelvtan, Tollbamondás Matematika Angol A kompetenciaméréshez szükséges adatok megküldése a Hivatalnak megfelelő módon a törvény által kijelölt időben.

9 Házi versenyek: angol, táblajáték, írás verseny 1-2 osztály. Tanulmányi versenyek: Simonyi Zsigmond országos szinten rendezett helyesírási verseny Ongai nyelvtan-helyesírás verseny / hozzászólás alapján / Országos Hétpróba táblajáték - Hejőkeresztúr, Elektronikus úton meghirdetett rajzversenyek (Tűzoltóság, Rendőrség, Vöröskereszt) Nyílt nap: a KIP mentor látogatásától függően, illetve a vendégek bejelentkezése alapján. Az intézmények feladatai az önértékelés területén A külső, tanfelügyeleti ellenőrzések a szakértői óralátogatások, dokumentumelemzés és interjúk során tapasztaltak mellett az önértékelési eredményekre és az azokhoz is információt nyújtó kérdőíves felmérések eredményeire épülnek, ezért az önértékelés lebonyolítása fontos intézményi feladat a tanfelügyeleti látogatásokat megelőzően. Ennek első lépése az intézményi célok, elvárások meghatározása a pedagógusokra, a vezetőre és az intézményre vonatkozóan a megadott egységes elvárás-rendszerek mentén, mivel így tudja a tanfelügyelet és az önértékelés az intézmény saját céljait, sajátosságait is figyelembe venni. Az önértékelés előkészítése, belső szabályozása, tervezése és ehhez kapcsolódóan a partnerek tájékoztatása szintén az intézmények feladata, de ebben és az önértékelési standardok alkalmazásának bevezetésében az Oktatási Hivatal, a standardok kidolgozását végző TÁMOP kiemelt uniós projektjén keresztül támogatja az intézményeket. A részletes standardleírások a oldalon érhetők el, a témához kapcsolódó kérdéseiket pedig a valamint az címe

10 BÜKKARANYOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA BÜKKARANYOS RÁKÓCZI ÚT 23. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2015/ Szabó Éva Lilla Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős Bükkaranyos, szept. 1.

11 Iskolánk gyermek- és ifjúságvédelmi munkájának célja a gyermekek helyzetének javítása és a pedagógusok munkájának segítése. Különösen nagy figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű, a veszélyeztetett, a felzárkóztatásra szorult tanulók segítségadására, valamint az esélyegyenlőség megteremtésére. A fentiek mellett kiemelten fontosnak tartjuk a prevenciót. Feladatunk az iskola igazgatójával, igazgató-helyettesével a munkaközösség és a diákönkormányzat vezetőjével, az osztályfőnökökkel, a szülőkkel, a gyerekekkel, a társintézményekkel és a szakmai szervezetekkel együttműködni. Alapvető, folyamatos feladataim: 1, Veszélyeztetett gyermekekkel kapcsolatos teendők: - Az osztályfőnökök segítségével a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a veszélyeztetett tanulók felmérése, tanulmányi előmenetelük, szociális helyzetük figyelemmel kísérése. - Szükség esetén felvenni a kapcsolatot a Gyermekjóléti és a Családsegítő Szolgálattal - Tanácsadás a szülőknek - Fegyelmi eljárásokon való részvétel - Az osztályfőnökök segítségével a hiányzások figyelemmel kísérése, kiemelten az igazolatlan hiányzások tekintetében 2, A szülők körében végzett feladatok: - Együttműködés, szemléletformálás - Tanácsadás, tájékoztatás a jogokról és kötelességekről - Szülői értekezleteken, fórumokon közreműködés - Esetenként családlátogatás az osztályfőnökkel vagy a családsegítővel - Hetenkénti, rendszeres fogadóóra biztosítása - A helyi Gyermekjóléti Szolgálat elérhetőségének kifüggesztése 3, A tantestület körében végzett feladatok: - A gyermek- és ifjúságvédelmi munka koordinálása - Együttműködés, szemléletformálás - Tanácsadás, információk, nyomtatványok átadása - Szoros kapcsolattartás az iskola vezetésével - A nevelőtestület életében az értekezleteken aktív részvétel - Szakirodalom ajánlása, tájékoztatás a változó törvényekről - Aktív együttműködés az egészségnap és a drog-prevenciós programokon

12 - Egyeztetés az ingyenes tankönyvre jogosultakról - Fokozott figyelem az osztályfőnökökkel és a szaktanárokkal a hátrányos, a halmozottan hátrányos és a veszélyeztetett tanulók tanulmányaira - A hátrányos megkülönböztetés elkerülése - Szoros együttműködés az integrációs feladatok ellátásában az esélyegyenlőség megteremtése érdekében 4, Önálló feladatok: - Kapcsolattartás a külső intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, Szakértői Bizottság, Gyermekjóléti Sz., önkormányzat, rendőrség, védőnő) - Pályázati források keresése - Szakirodalom, törvények változásának tanulmányozása - Esetmegbeszéléseken való részvétel - Nyilvántartások naprakész, folyamatos kezelése - Közzétenni a gyermekvédelmi feladatokat ellátó fontosabb intézmények címét, telefonszámát - Szükség esetén a jelzőrendszeren keresztül értesíteni az illetékeseket - Az osztályfőnökök segítségével az igazolatlan mulasztások figyelemmel kísérése, szükség esetén jelzés szülő, Gyermekjóléti Szolgálat, Járási Hivatal felé - Együttműködés a DÖK-kel Fogadóóra helye: Bükkaranyosi Általános Iskola Fogadóóra ideje: hétfő óra Törvényi háttér: - A többször módosított évi LXXIX. törvény a közoktatásról XXXI. Tv. (Gyvt) évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről - 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-, oktatási intézmények működéséről - A 2007 évi LXXXVII. Törvény ( az évi törv. módosítása) évi IX. törvény - A szociális- és gyermekvédelmi törvény 2011 júliusi módosítása - A családok tájékoztatásáról szóló 1998.évi LXXXIV törvény

13 Munkatervi feladatok havi lebontásban Szeptember Munkaterv készítése SNI, BTMN-es tanulók adminisztrációjának kontrollálása Tájékoztatás az intézményben folyó gyermekvédelmi munkáról- hirdető tábla A gyermekvédelmi programok egyeztetése külsős szakemberrel Egyeztetés a tankönyvosztásnál A tantestület tájékoztatása a pedagógusok gyermekvédelmi feladatairól, igazolatlan hiányzások jelentéséről Az étkezési és a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők felmérése, folyamatos figyelemmel kísérése A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarokkal küzdő, a sajátos nevelési igényű, az eltérő nevelési szükségletű tanulók vizsgálati kérelmének és kontrollvizsgálatának felmérése Difer vizsgálat megkezdése az 1. osztályban Szükség esetén a szülői értekezleteken való részvétel Október Kapcsolatfelvétel a DÖK-kel, a közös programok egyeztetése Az igazolatlan hiányzások számának visszaszorítása Bekapcsolódás a település gyermekjóléti szolgálatának munkájába Tanulási nehézséggel küzdő tanulók kérelmének továbbítása Egyeztetés a védőnővel a tisztasági szűrésről November A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése Iskolán belüli rendezvényen való részvétel, hospitálás Családlátogatáson való részvétel Kapcsolattartás a településen működő gyermekvédelmi feladatokat ellátó szervekkel Fogadóórán való részvétel December Iskolán belüli rendezvényen való részvétel, hospitálás

14 A tanulásban gyengén teljesítő szülők értesítése és a rendszeresen késő tanulók felmérése, támogatásuk A tanulók hiányzásának áttekintése Iskolán belüli rendezvényen (Mikulás-party, Karácsony) való részvétel A szociálisan rászorultak megajándékozásának szervezése Január Szükség esetén a szülői értekezleteken való részvétel Hospitálás Prevenciós előadások szervezése bűnmegelőzéssel, egészségmegőrzéssel kapcsolatban Helyi gyermekvédelmi szakmai programon való részvétel Február Hivatalos levelek megfogalmazása, elküldése Dokumentációs adatbázis aktualizálása Az ingyenes tankönyvre szoruló tanulók felmérése Ismertetés, nyomtatvány eljuttatása a szülőkhöz Családlátogatás Iskolán belüli rendezvényen való részvétel (farsang) Március Beszámoló az éves iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi munkáról a gyermekjóléti szolgálat, a védőnő, az önkormányzat, az óvoda, és a rendőrség beszámolásával, részvételével Iskolán belüli rendezvényen való részvétel (márc. 15.) Hospitálás Fogadóóra Április A tanulók tájékoztatása a másságról- prevenciós előadások szervezése Hivatalos levelek megfogalmazása, elküldése A tanulásban gyengén teljesítő szülők értesítése és a rendszeresen késő tanulók felmérése, támogatásuk A beiskolázással kapcsolatban segítség nyújtása

15 Május Hivatalos levelek megfogalmazása, elküldése Felkészülés a tanév végére: a gyermekvédelmi munka bemutatása a tantestületnek Kirándulási és szabadidős program szervezése a rászorult tanulóknak délután Június Hivatalos levelek elküldése Dokumentációs adatbázis rendezése Beszámoló a gyermekvédelmi munkáról

16 DIÁKÖNKORMÁNYZATUNK MUNKATERVE 2015/2016 TANÉV A tanulók érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli szabadidős tevékenységének segítésére iskolánkban Diákönkormányzat működik. Mivel Diákönkormányzatunk érdekképviseleti szerv, jogainkat és kötelességeinket a közoktatási törvény és a DÖK SZMSZ is tartalmazza. A jogok gyakorlásának keretei adottak iskolánkban, folyamatos a kapcsolattartás az iskolavezetéssel, a tantestülettel és az osztályokkal. A DÖK három fontos jogát gyakorolhatja iskolánkban: a tájékozódási jogot, a véleménynyilvánítási jogot és az egyetértési jogot. A Diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. Legfontosabb feladatai közé tartozik a tanulói jogok képviselete, az iskolai ünnepségek és megemlékezések szervezésében való részvétel, a szabadidő tartalmas eltöltésének biztosítása és a jó tanár-diák kapcsolat fenntartása. A Diákönkormányzat tagjai részt vesznek az iskola kulturális programjain, azok szervezésében, hagyományápolásban, hagyományépítésben. A Diákönkormányzat egy belülről építkező szervezet. Elsőtől nyolcadik osztályig minden osztály minimum két taggal képviselteti magát. A Diákönkormányzati tagokat az egyes osztályok tanulói választják. A Diákönkormányzati tagok nyílt szavazással választják meg a Diákönkormányzat elnökét és annak helyettesét. A Diákönkormányzat munkáját az igazgató által megbízott pedagógus, Szőlősiné patronáló tanár segíti.

17 A 2015/2016-os tanévre tervezett programok Szeptember: Alakuló DÖK gyűlés, tisztségviselők választása, diákokat érintő események, rendezvények ismertetése Házirend áttekintése Sportnap rendezése a szülői munkaközösség segítségével Október: Október 6-ai megemlékezés Projekt hét: Barátaink az állatok Diákok kötelességeinek áttekintése Október 23-ai műsor szervezése Játéktanulási délután November: Halloween parti rendezése Diákok jogainak megbeszélése Táncház December: Karácsonyi ajándékok készítése Karácsonyi műsor szervezése Január: DÖK gyűlés: a félévi munka értékelése, a második félév programja, feladatai Táblajátékos verseny rendezése Diákigazgató választás- fordított nap Február: Farsangi jelmezek készítése Farsangi bál Írásverseny Mozi délután kedvenc filmjeinkből Március: Diákközgyűlés Nőnapi megemlékezés Március 15-ei műsor szervezése

18 Április: Plakátkészítő verseny a Föld napja alkalmából Kiállítás az elkészült alkotásokból Május: Június: Anyák napi ajándékok készítése Anyák napi ünnepség Gyermeknap, disco Környezetvédelmi Világnap alkalmából szemétszedés, virágültetés Az évi munka értékelése, Diákközgyűlés A 2015/2016-os tanév Diákönkormányzati munkatervét a Diákönkormányzat tagjai egyhangúlag elfogadták. Bükkaranyos, szeptember 4. Vízi Boglárka Diákönkormányzat elnöke Koncz Klaudia Dorka Diákönkormányzat elnökének helyettese Szőlősiné Tóth Zsuzsanna patronáló tanár Vasvenszki Mariann patronáló szülő

19 A Bükkaranyosi Általános Iskola munkaközösségének éves munkaterve 2015/2016 A munkaközösség tagjai: Ambruzsné Tóth Katalin munkaközösség vezető Dósa Emőke 3. osztály osztályfőnöke Szőlősiné Tóth Zsuzsanna 4. osztály osztályfőnöke Szabó Éva Lilla 2. osztály osztályfőnöke Ambruzsné Tóth Katalin 6-8. osztály osztályfőnöke Kaczúr Zsolt 5-7. osztály osztályfőnöke Deák Ágnes 1. osztály osztályfőnöke Munkaközösségünk alapelve a színvonalas nevelés, oktatás megvalósítása, az ismeretek közvetítése a személyiség fejlesztésével. Iskolánk Pedagógiai Programja, az SZMSZ és a Házirend biztosítja a folyamatos oktató - nevelő munka magas színvonalú működését. Minden gyermek számít. Célunk, hogy jól érezzék magukat és e mellett magukhoz mérten teljesítsenek, fejlődjenek. Feladatunk, hogy egyenlő tanulási lehetőséget biztosítsunk tanulóinknak. I. Feladataink az egész éves zavartalan munka terén órarendek, tanmenetek, tanórán kívüli foglalkozások tervének elkészítése ügyeleti rend összeállítása éves munkaterv megtervezése naplók, ellenőrzők, foglalkoztató füzetek folyamatos ellenőrzése dolgozatok, felmérések határidőre történő kijavítása, kiosztása ügyeleti rend betartása hatékony kommunikáció munkatársainkkal és a szülőkkel

20 Tervezett foglalkozások Munkaközösségi értekezletek: Felelős: Ambruzsné Tóth Katalin munkaközösség vezető 1. A munkaközösségi foglalkozások témáinak megbeszélése / augusztus 26. szerda - Az Intézményi Önértékelés Kézikönyv átolvasása tantestületi szinten, illetve a szempontok megbeszélése. - Fejlesztési folyamat megbeszélése szeptember 10. (csütörtök) Előadó: Ambruzsné Tóth Katalin 2. Bemeneti mérések eredményei DIFER és szociometriai mérések elemzése / november 17. kedd / Előadó: Szabó Éva Lilla és minden nevelő - Év eleji felmérések tapasztalatai 3. Az I. félév tapasztalatai - Farsanggal kapcsolatos teendők megbeszélése / január 19. kedd / - magatartás, szorgalom megbeszélése. Előadó: minden osztályfőnök 4. Az Intézkedési terv tapasztalatai, folyamatellenőrzés március 24. (csütörtök) Előadó: Ruska Attiláné 5. KIP program tapasztalatai 2016.május 23. (hétfő) Előadó: Szabó Éva Lilla. Minden nevelő 6. Előre nem tervezett (aktuális probléma, feladat) A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése / minden hónap első hetében / II. Feladataink az oktatás-nevelés terén Építő jellegű emberi kapcsolatok kialakítása a tanulóközösségekben (különféle programok, rendezvények alkalmával) a tanári közösségben (egymás segítése) a szülőkkel (szülői értekezletek, fogadó órák, családlátogatás, nyílt nap, egyéb osztály illetve iskolai programok során)

21 A tehetséges tanulók fejlesztése tanórán kívüli foglalkozások (tehetséggondozás) versenyzési lehetőségek biztosítása házi tanulmányi versenyek Fejlesztés, felzárkóztatás differenciált tanulásszervezés felzárkóztató foglalkozások A tanulók hátrányos helyzetének csökkentése szoros együttműködés az ifjúságvédelmi felelőssel hiányzások nyomon követése napközis ellátás igénybevétele részvétel a fejlesztő, ill. felzárkóztató foglalkozásokon kooperatív technikák alkalmazása a tanórákon KIP-es órák Egészséges életmódra nevelés mindennapos testnevelés délutáni sportfoglalkozások helyes étkezési szokások személyes példamutatás Környezettudatos magatartás kialakítása szemétszedés szelektív hulladékgyűjtés dekorációk a tantermekben és a folyosón legyen igénye saját környezetének rendben tartására Lakókörnyezetünk megismerése tanulmányi séták, kirándulások gyűjtőmunkák Személyes higiénia helyes étkezési szokások helyes tisztálkodási szokások

22 Közösségfejlesztés iskolai rendezvények, ünnepségek délutáni foglalkozások osztályrendezvények színház- és mozi látogatások játékdélutánok kiállítások megtekintése múzeumpedagógiai órák Fizikai állapot mérése testnevelés óra keretében ősszel és tavasszal III. Feladataink a szervezeti kultúra építése terén A belső kommunikáció erősítése a kollégák részéről felmerülő kérdések, problémák továbbítása a vezető felé mindennapokban felmerülő problémák megbeszélése Intézményi fegyelem betartása és betartatása ügyeleti rend kialakítása, betartásának ellenőrzése sorakozás, valamint az udvari játékok szabályainak kialakítása, szabályainak betartatása hetesek munkájának ellenőrzése naplók, foglalkozási füzetek pontos vezetése a házirend következetes betartatása Az iskola arculatformálásának segítése házi versenyeink ( írásverseny, táblajáték verseny, szavalóverseny, rajzverseny ) rendezvényeink (sportnap, Halloween party, farsang, nőnap, anyák napja, ballagás) Mérések végzése Difer kompetencia mérés Kapcsolattartás az óvónőkkel elsősök látogatása az óvodában óvónők látogatása az elsősöknél

23 részvétel az óvodai szülői értekezleten leendő elsősök meghívása az iskolába közös program az óvodásokkal / kulturális programok / Beiskolázás a Kormányhivatal által megszabott időpontban Hagyományteremtés Mikulás - party Húsvéti népszokások IV. Feladataink havi bontásban Szeptember órarendek, foglalkozási tervek, tanmenetek elkészítése ügyelet kialakítása első szülői értekezlet megtartása Difer mérés az első osztályokban elsősök látogatása az óvodába tanórán kívüli foglalkozások beindítása első munkaközösségi foglalkozás megtartása DÖK nap Osztálykirándulás Október házi versenyek beindítása iskolaszintű megemlékezés a 13 aradi vértanúról Október 23-i megemlékezés községi szinten Halloween napi előkészületek November óvónők látogatása az elsősöknél adventi készülődés bemutató órák az iskola karácsonyi dekorálása

24 munkaközösségi foglalkozás December A Szeretet ereje témahét megszervezése Mikulás ünnepség karácsonyi játszóház karácsonyi készülődés karácsonyi ünnepség Január félévi bizonyítványok megírása, kiosztása az I. félév értékelése (munkaközösségi foglalkozás) osztályozó konferencia félévi értekezlet szülői értekezlet az óvodás szülőknek táblajáték verseny félévi szülői értekezletek Február farsang Bálint-Valentin nap Március nyílt napok nőnap Iskolába kukucskáló Március 15. nemzeti ünnepünk méltó megünneplése Április Plakátkészítő verseny a Föld napja alkalmából

25 költészet napja-szavalóverseny készülődés Anyák napjára óvodások látogatása az iskolában Május tanító nénik látogatása az óvodában Anyák napi megemlékezés Országos kompetenciamérés tanév végi teendők (munkaközösségi foglalkozás) Június osztályozó konferencia bizonyítványok megírása ballagás, évzáró Munkaközösségünk működését eredményesnek tartjuk, ha: továbbra is sikerül iskolánk tisztaságát megóvni a felzárkóztató foglalkozáson résztvevő tanulók biztosabb tudásra tesznek szert a különböző versenyen eredményesen szereplő tanulóink öregbítik iskolánk hírnevét, eredményeik büszkeséggel töltik el tanítóikat munkaközösségünk tagjai jól érzik magukat a munkaközösségi foglalkozások hatékonyak diákjaink szívesen járnak ebbe az iskolába sikerül az iskolai házirendet betartatni tanulóink ügyelnek saját és környezetük tisztaságára

26 Eseménynaptár Dátum Megnevezés Felelősök Tanévnyitó Váradi Józsefné Sportnap Szőlősiné Tóth Zsuzsanna DÖK, Kaczúr Zsolt Tanulmányi kirándulás Szőlősiné Tóth Zsuzsanna, Szabó Éva Lilla, Ruska Attiláné Megemlékezés Kaczúr Zsolt Projekthét Szőlősiné Tóth Zsuzsanna, Szabó Éva Lilla, Ruska Attiláné, Váradi Józsefné Megemlékezés okt. 23. Sztankainé Kőrössy Rita Reformáció ünnepe Váradi Józsefné Halloween party SZMK, Sztankainé Kőrössy Rita Mikulás Szőlősiné Tóth Zsuzsanna és minden osztályfőnök Karácsonyi műsor Dósa Emőke és minden osztályfőnök Táblajátékos háziverseny DÖK Ambruzsné Tóth Katalin Farsang Minden osztályfőnök- DÖK Szőlősiné Tóth Zsuzsanna Írás verseny Szőlősiné Tóth Zsuzsanna Nőnap DÖK Szőlősiné Tóth Zsuzsanna Nemzeti ünnep Alsós osztályfőnökök Szabó Éva Lilla Holocaust Kacsír Szilárdné, Dósa Emőke Plakátkészítő verseny a Föld Szabó Éva Lilla, DÖK, napja alkalmából Anyák napja Deák Ágnes, Dósa Emőke Gyermeknap SZMK Pedagógusnap Kántorné Kolláth Dóra Nemzeti összefogás napja Sztankainé Kőrössy Rita Ballagás, tanévzáró Ambruzsné Tóth Katalin, Kaczúr Zsolt, Ruska Attiláné

27 Jegyzőkönyv Ikt.sz: Tárgy: a 2015/2016. tanév munkaterve Készült: augusztus 31. Helyszín: Bükkaranyosi Általános Iskola Jelen vannak: Ambruzsné Tóth Katalin Szőlősiné Tóth Zsuzsanna Ruska Attiláné Deák Ágnes Szabó Éva Lilla Váradi Józsefné Kaczur Zsolt Dósa Emőke tájékozódás céljából Sztankainé Kőrössy Rita tájékozódás céljából A jegyzőkönyvet készíti: Szabó Éva Lilla hitelesíti: Ambruzsné Tóth Katalin Szőlősiné Tóth Zsuzsanna Hozzászólások: Szőlősiné Tóth Zsuzsanna: Nagyon örülök, hogy már nincs összevont órám. Remélem így a gyerekekkel jobban tudunk haladni, mert nem kell megosztaniuk a figyelmüket. Ambruzsné Tóth Katalin: Mint munkaközösség vezető oda fogok figyelni, hogy a tanulók magatartás-szorgalom értékelését közösen végezzük el, és azok kerüljenek is be az ellenőrzőbe. Sztankainé Kőrössy Rita: Én is örülök a változásnak, hogy egyre több önálló órám van Idén már csak a osztályban tanítok összevontan angolból és magyarból. Kaczúr Zsolt: Új feladataim között szerepel az osztályfőnöki teendők ellátása, mely nem kevés időt vesz el a szabadidőmből. Ruska Attiláné: Tartalmas tanévnek nézünk elébe és érdeklődéssel várom az új pozícióm adta feladatokat. Szabó Éva Lilla: Az utóbbi években a színvonalas március 15-i megemlékezést sikerült előadni az alsó tagozatosoknak. Ebben a tanévben is igyekszünk a színvonalat tartani. A munkaterv szavazásának az eredménye a következő: 7 igen szavazat, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat. A munkatervet a tantestület egyhangúlag elfogadta.

28 Bükkaranyos, augusztus 31. Szabó Éva Lilla jegyzőkönyvvezető Ambruzsné Tóth Katalin hitelesítő Szőlősiné Tóth Zsuzsanna hitelesítő Váradi Józsefné igazgató Jelenléti ív: Ambruzsné Tóth Katalin Deák Ágnes Dósa Emőke tájékozódás céljából Ruska Attiláné Szabó Éva Lilla Szőlősiné Tóth Zsuzsanna Váradi Józsefné Kaczur Zsolt Sztankainé Kőrössy Rita tájékozódás céljából Bükkaranyos, augusztus 31.

29

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47.

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. OM-azonosító: 030570 1 RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. Telefon: 0696 / 282340 Telefax:

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM: 201787 Munkaterv 2015-2016. tanév Tartalom 1. Bevezetés... 2. oldal 1.1. Törvények... 2. oldal 1.2. Kormányrendeletek... 2. oldal 1.3. Miniszteri rendeletek...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év Iktatószám: Óvodavezetői munkaterv 2015/2016. nevelési év József Attila út 8-10 2252 OM: 037281 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pedagógiai munka feltételrendszere... 3 1.1. Alapító okirat szerinti feladatellátás...

Részletesebben

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 OM azonosító: 035770 JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.h Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a 2015 2016-os nevelési

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma MUNKATERV 2015/2016. TANÉV A TANÉV HELYI RENDJE 2 Szorgalmi idő (tanítási év): 2015. szeptember 1. (kedd) 2016.

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2013.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1051 Budapest Nádor utca 32. KLIK adószáma: 15799658-2-41 Mátészalkai Tankerület KLIK 150006 Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1992.

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve.

Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve. Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve 2013/2014 tanév Készítette: Bacsó Ágnes igazgató Tartalomjegyzék: I. Éltes Mátyás

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

2015/2016. tanévre vonatkozó munkaterve

2015/2016. tanévre vonatkozó munkaterve Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Jakob Bleyer Deutsche Nationalitäten Grundschule 2015/2016. tanévre vonatkozó munkaterve 2040 Budaörs Iskola tér 1. OM: 038948 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Gyakornoki szabályzata

Gyakornoki szabályzata Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola Gyakornoki szabályzata Tartalomjegyzék 1. A szabályzat területi, személyi hatálya... 3 2. A szabályzat időbeli hatálya... 3 3. A szabályzat módosítása...

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1-3. Ikt.sz.: I/8-605/2015. Ügyintéző: Fodorné Magyar Ágnes Debrecen, 2015. november 16. Agárdiné Burger

Részletesebben

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve A MUNKATERVET KÉSZÍTETTE: SZAKÁLL TIBOR A MUNKATERVET JÓVÁHAGYÓ NEVELŐTESTÜLETI DÖNTÉS KELTE : 1 2 2015. SZEPTEMBER 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015-ös tanév

MUNKATERV 2014/2015-ös tanév Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola MUNKATERV 2014/2015-ös tanév A tanév rendje: Szorgalmi idő: 2014. szeptember 1.(hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Kötelező tanítási napok száma: 181 Őszi szünet: 2014.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A Kertai Általános Iskola. Munkaterve. a 2014/2015-ös tanévre. Kerta, 2014. augusztus 28. Dukay István igazgató

A Kertai Általános Iskola. Munkaterve. a 2014/2015-ös tanévre. Kerta, 2014. augusztus 28. Dukay István igazgató A Kertai Általános Iskola Munkaterve a 2014/2015-ös tanévre Kerta, 2014. augusztus 28. igazgató A Kertai Általános Iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint a 2014/2015.

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat 12.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Gyakornoki szabályzat OM azonosító: 031202 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9)

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1 A pedagógusok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és MAGYAR-ANGOL, MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1065 Budapest Pethő Sándor utca 4. OM-azonosító: 035264 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016. tanév. Kivonat. A tudás csak a megfelelően kifejlesztett képességekkel szinkronban hasznosítható.

MUNKATERV. 2015/2016. tanév. Kivonat. A tudás csak a megfelelően kifejlesztett képességekkel szinkronban hasznosítható. Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 9900 Körmend, Kölcsey u.12. MUNKATERV 2015/2016. tanév Kivonat A tudás csak a megfelelően kifejlesztett képességekkel szinkronban hasznosítható.

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. Bogácsi Bagolyvár Óvoda 3412 Bogács, Alkotmány u. 52. MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 200640 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Kásáné Szabó Erika Legitimációs eljárás Nagy Józsefné

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014.

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014. 3170/2014. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 Debrecen-Pallag 2016 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

HEVES VÁROSI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY (HVKI) Körzeti Általános Tagiskola MUNKATERVE 2012/2013. tanév

HEVES VÁROSI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY (HVKI) Körzeti Általános Tagiskola MUNKATERVE 2012/2013. tanév 1 HEVES VÁROSI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY (HVKI) Körzeti Általános Tagiskola MUNKATERVE 2012/2013. tanév Készült:2012.szeptember 03. Készítette: Sándor Istvánné tagintézmény-vezető 2 BEVEZETŐ Mi vár a tanárokra

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016. Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016. Nyíregyháza, 2015. szeptember 1. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 2 2. Az intézmény szervezeti felépítése, működési rendszere, a szervezeti 3 egységek megnevezése, engedélyezett létszáma, feladatai 3.

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 037802 1146 Budapest, Cházár András u. 10. Budapest, 2013. március 27. dr. Molnár

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata VÁROSMAJORI ÓVODÁK Szervezeti és Működési Szabályzata Városmajori Óvodák 1122.Budapest, Városmajor út 59/b. OM: 034487 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 5 II. A közoktatási intézmény adatai... 7 1. A költségvetési

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI 2015-2016 éves munkaterv és feladat ellátási terv Összeállította: Kácsándiné Kottász Katalin

Részletesebben

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 Iktatószám: SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. március 26. Jelen módosítás a törvényi változásoknak való megfelelés

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

Készítette: Somogyi Sándorné Intézményvezető

Készítette: Somogyi Sándorné Intézményvezető Készítette: Somogyi Sándorné Intézményvezető 1 MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Bevezetés Az intézmény szervezési, igazgatási, gazdálkodási sajátosságai Intézményünk alapítója: az Emberi Erőforrások Minisztériuma,

Részletesebben

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola. Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. 1 Amit nem tudunk az erkölcsök útján megtenni, azt nem szabad a törvények útján megtennünk. ( Montesquieu ) ISKOLAI HÁZIRENDÜNK Iskolai házirendünk

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. MUNKATERVE A 2015/2016-os TANÉVRE. 2015. szeptember 03. 2015. szeptember 08.

A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. MUNKATERVE A 2015/2016-os TANÉVRE. 2015. szeptember 03. 2015. szeptember 08. A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2015/2016-os TANÉVRE 2015. szeptember 03. 2015. szeptember 08. KÉSZÍTETTE :Grébelné Kovács Andrea ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET mb. intézményvezető

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Hatályba lép:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok Tartalomjegyzék Az intézmény adatai...... 2 Hatálybalépés 2 A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2.

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. Tartalomjegyzék 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. 3. A 2015/2016. tanév legfontosabb időpontjai és eseményei 4. 4. Országos mérések- értékelések 6. 5. Az iskola

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium 7720 Pécsvárad, Vak Béla u.8. SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Pécsvárad, 2004. 2 I. Munkaköri leírások Igazgató: 1. Az egyszemélyi

Részletesebben

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben