Készítette: Somogyi Sándorné Intézményvezető

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készítette: Somogyi Sándorné Intézményvezető"

Átírás

1 Készítette: Somogyi Sándorné Intézményvezető 1

2 MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Bevezetés Az intézmény szervezési, igazgatási, gazdálkodási sajátosságai Intézményünk alapítója: az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 1054 Budapest, Akadémia u.3. Az Óvoda fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest, Nádor u.32. Működtetője: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u.2. Szakmai koordinálója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szigetszentmiklósi Tankerülete 2310 Szigetszentmiklós, ATI sziget Ipari Park 1/A 2 em.. Az Intézményünk neve: Szigetszentmiklós Konduktív Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Rövid neve: EGYMI) Óvodában egy csoport működik, neve: Katica csoport. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza intézményünk működésének belső rendjét. Oktató, nevelő munkánkat a Pedagógiai Programunk tartalmazza, ill. ennek szellemében végezzük feladatainkat. A Minőségirányítási programunk összegzi a konduktoroktól elvárható minőséget biztosító szakmai törekvéseket, legjobb tudásuk szerinti munkát. A Teljesítményértékelési szabályzat biztosítja a pedagógusok szakmai munkájának értékelését. További feladatunk az intézmény önértékelési programjának előkészítése. A belső önértékelési csoportok intézményegységenként megalakultak intézményünkben. Szigetszentmiklósi Konduktív Óvoda belső önértékelés csoport tagjai 3 fő, Prótárné Kontha Andrea, Pánczél-Kereki Judit és Somogyi Sándorné. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény belső önértékelés csoport tagjai: Huszár Henriett, Szegediné Tóth Edit, Somogyi Sándorné. A Gyakornoki szabályzat a pályakezdő pedagógusok beilleszkedését, felkészülését segíti, az Esélyegyenlőségi terv a tanulók és pedagógusok érdekeit védi. Működésünkkel kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában, ellenőrzésében részt vesznek a konduktorok, szülők, ill. képviseletük. Munkaterv tartalmazza a Szigetszentmiklósi Konduktív Óvodára és az Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézményre vonatkozó terveket, feladatokat. 2

3 I. SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA MUNKATERVE 1.1.Szigetszentmiklósi Konduktív Óvoda szervezeti felépítése a következő: 1 fő vezető konduktor 5 fő konduktor 1 fő gyógypedagógus 1 fő dajka (pedagógusok munkáját segítő, konyhai feladatok és a gyermekek étkeztetésébe) 1 fő általános irodai adminisztrátor A vezető az intézmény egyszemélyi felelőse, gyakorolja a munkáltatói jogokat az alábbiak kivételével kinevezések létrehozása és megszüntetése. Segíti a konduktorokat és a technikai dolgozókat, a mozgásukban akadályozott gyermekeket fejlődésükben segíti, érdekeiket védi. 1.2.Szigetszentmiklósi Konduktív Óvoda alaptevékenysége: sajátos nevelési igényű óvodáskorú gyermekek konduktív és gyógypedagógiai nevelése, oktatása (enyhe, közép és halmozottan sérült gyermekek), egésznap működik, napi 10 óra, a konduktív, gyógypedagógiai nevelés-oktatás feladatainak meghatározását a pedagógiai programunk tartalmazza. Gyermekorvos heti egy alkalommal, ill. szükség szerint vizsgálja meg a gyermekeket, védőnő havonta 1 alkalommal tesz látogatást. Az óvodai csoporthoz különböző szervezeti egységek kapcsolódnak, amelyek kiszolgáló tevékenységet látnak el. Mosdó, öltöző, egyéni fejlesztő szoba. Az intézmény, melegítő konyhával rendelkezik, az ételt a 2. sz. Csicsergő Óvoda konyhájáról kapjuk. Egyéb közös használatú helységek: iroda + öltöző, pince /pedagógiai szakszolgálat csoportszobájában tárolt és az udvari eszközök raktára/ A Szigetszentmiklósi Konduktív Óvoda munkarendje: A nyitva tartás Hétfőtől péntekig óvodások nevelése, ellátása: azaz napi10 óra ebből minimum heti 11 óra habilitációs, rehabilitációs fejlesztés. Takarítói feladatok, konyhai és dajkai teendők ellátása ig, a takarítási feladatok kiterjednek a Pedagógiai Szakszolgálat kiszolgálására is (8 óra dajkai feladatok, 4 óra takarítói feladatok, EGOMIR a munkáltató) Felvétel rendje Felmérjük decemberben a várhatóan elbocsátottak létszámát, és ezáltal láthatjuk, hogy hány sajátos nevelési igényű gyermek kerülhet felvételre a következő tanévben. Az Óvoda férőhelye maximum 10 fő, kapacitás hiányában több gyermek nem vehető fel. Az iskolaérettségi vizsgálatokat 5 éves korban minden gyermeknél kezdeményezzük a szakértői bizottságnál, mely vizsgálati kérelmeket legkésőbb január 31.-ig megküldjük. 3

4 Az óvodai csoportba a felvétel folyamatos, szeptember 1 től az óvodakötelezettség 3 éves kortól áll be. A szülő kötelezettsége, hogy beírattassa gyermekét, elmulasztásával szabálysértést követ el. A jogszabály lehetőséget biztosít az óvodáztatás mentessége alól, a szülő kérheti gyermeke részére, melyhez az óvodavezető, védőnő egyetértése szükséges. Az óvodába kerülés kitétele, hogy a sajátos nevelési igényű gyermeknek valamelyik Szakértői Bizottság javaslatával rendelkeznie kell Házirenddel kapcsolatos tudnivalók A munkarendhez kapcsolódva fogalmaztuk meg az intézmény házirendjét, mely eligazítás a szülők és gyermekek számára. Az intézmény működésével kapcsolatos általános tudnivalókat, egyéni kéréseinket tartalmazza. Megszövegezése pontos, meghatározott, egyértelmű, konkrét és teljesíthető követelményeket tartalmaz. Tükrözi intézményünk pedagógiai szellemét, felfogását. Mindez a nevelési feltételeket szolgálja, óvja a foglalkozások rendjét, figyelembe veszi a gyermekek érdekeit. A házirendet a szülői szervezet véleményezte, ötleteiket beleépítettük és elfogadtattuk. Ez az egyetértés biztosítja, hogy be is tudjuk tartatni a házirendet. A házirend betartása mindenkire kötelező! A házirend szabályait ez évben is felülvizsgáltuk, módosítást a törvényi változásokhoz igazítottuk Igazgatási feladatok Az igazgatási feladatok megoszlanak a munkatársak célszerűen egybehangolt tevékenysége által. A vezető kapcsolatot tart az EGOMIR-ral és a Szigetszentmiklósi Tankerülettel /gazdasági, ügyviteli teendők/. Valamint az éves költségvetés megtervezése, felhasználása, irányítása igen sokrétű feladata a vezetőnek. A költségek állandó figyelemmel kísérésével biztosítja, hogy egész évre kitartson az intézmény anyagi kerete A működéssel kapcsolatos feladatok Óvodai csoport létszáma 9 fő, ebből 1 fő március 15-ig mentességet élvez az óvodáztatás alól. Konduktorok száma műszakonként 3 fő. Munkarend meghatározása, lásd munkaköri leírás: Nevelési év kezdete nevelési évvége Szünetek időpontjai, ügyelet megszervezése Intézményünkben a szünetek időpontjának tervezete a következő: A Szigetszentmiklósi Konduktív Óvodában nyári szünet ideje alatt bezár az intézmény, kivétel ügyeleti napok: minden szerdán ügyeletet tartunk. Őszi szünet: ig. kezdés: hétfő Téli szünet: ig tart, kezdés: kedd Tavaszi szünet: március 29.-ig. kezdés: szerda Nyári szünet a Szigetszentmiklósi Konduktív Óvodában A szünetek idejét a Szigetszentmiklósi Tankerület engedélyezése után a szülőkkel írásban és szóban közöljük Nevelésnélküli munkanapok Értekezlet, csapatépítő tréning Hospitálás 1 nap időpontja még nem ismert Pető Intézet konferencia 1 nap időpont még nem ismert. 4

5 Nevelőtestületi értekezlet tanévzáró értekezlet Kirándulás Feladatok beosztása Katica csoport: Somogyi Sándorné óvodavezető Uri Ildikó konduktor-tanító kilépett Prótárné Kontha Andrea konduktor-tanító Pánczél Kereki Judit konduktor-tanító Tóth Bettina konduktor Bálint Zsófia gyógypedagógus kilépett Konduktor - betöltetlen Dajka: Szőledi Andrásné Adminisztrátor Kőműves Zsanett (2015. évi költségvetési törvényből - gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésioktatási intézmény óvodája esetében 4 fő gyermekként 1 fő pedagógus. ) Konduktorok napi munkaideje 4 óra, a feladatok ellátásához és a változó munkarend folyamatos működéséhez szükség van műszakonként a 3 fő konduktorra. Óvodavezető fogadóóra időpontja: hétfő Az adminisztrációk, feladatok Vezető : az intézmény dolgozóival kapcsolatos rendszeres és sürgős adminisztratív tevékenységek, az intézményben foglalkoztatottakkal összefüggő adminisztrációs feladatok elvégzése / statisztika, felvételi és mulasztási napló, étkezési nyilvántartó, jelenléti ív, igazolt és igazolatlan mulasztások vezetése, KIR3 program, KIR program, DARI rendszer adatszolgáltatása, egyéb aktuális feladatok elvégzése. Konduktorok: naplók vezetése, decurzálás a kórlapban, ezekre bővebben még kitérek. Vezetés mechanizmusának rögzítése, a vezető és a konduktorok között kialakított munkakapcsolat rendje, megjelölve a konkrét feladatokat. Figyelembe venni a meghatározott időszakhoz kötött feladatokat, melyek folyamatos tennivalók. A periodikusan megismétlődő feladatokat Pedagógiai terv a pedagógiai programunk alapján Célja: a kiemelt feladatok színvonalas megvalósítása, az elvárások teljesítése, az információáramlás gyorsasága, korrektsége, a végzett feladatok objektív, előremutató ellenőrzése, értékelése. Kiemelt feladat: A sajátos nevelési igényű mozgássérült és értelmileg akadályozott óvodás korú gyermekek konduktív és gyógypedagógiai nevelése. Kiemelkedő feladat a részképességek fejlesztése. Az egyéni bánásmód, differenciálás megvalósítása egyénenként. Óvodai nevelés terén: egészséges életmódra nevelés, önkiszolgálásra nevelés-tanítás, készségeket, képességeket fejlesztő tevékenységek a foglalkozásokba beépítve. Kapjon szerepet a mese, vers, mondóka, ének, környezeti nevelés, ábrázolás manipuláció fejlesztése. 5

6 Konduktív nevelés: a mozgássérülésükből adódó hátrányok leküzdése konduktív neveléssel, a napirend pontos kialakításával, a feladatsorok jól meghatározott feladataival segítjük elő a gyermekek fejlődését. Gyógypedagógiai nevelés: különleges bánásmód biztosítása, hátrányok leküzdése. Szükséges, hogy a napirend része legyen a játék (az udvaron is naponta). Szülő konduktor - gyermek helyes együttműködése, mely a sajátos nevelési igényű gyermek fejlődésében érvényesüljön. Kimenet: A sajátos nevelésű igényű gyermekek felzárkóztatása kortársaikhoz. Minél jobban megközelítse a sajátos nevelési igényű gyermek értelmi fejlettségének szintje a kortársaikhoz mérten, tudjanak szintetizálni, absztrahálni a saját életterükben, kommunikáció kialakulása, önellátás szintjének fejlődése. Képességeiknek megfelelő iskola (többségi iskola, speciális iskola, fejlesztő iskola) Értekezletek a célok és feladatok megismertetése az ismeretek folyamatos szinten tartása, segítse a közös gondolkodást, az aktivitást, a szakmai tudást, az emberi tulajdonságok megismerésének lehetőségeit. Az értekezletek az intézmény egészére, a nevelőtestületre vonatkozó témákban szerveződnek. Ezek a következők: o Tanévnyitó értekezlet, nevelési év elején: Munkatervi javaslat elfogadása, belső szabályzat megbeszélése, stb. o nevelési értekezlet: Témája: az aktualitást tükrözi, konferenciákról, továbbképzésekről beszámolók, eset elemzések, megbeszélések ónértékelési program készítése. o Munkatársi értekezlet: aktuális munkahelyi problémák havonta egy alkalommal. Témája: adódó konfliktusok feltárása, oldása, feladatok megbeszélése. o Tanévzáró értekezlet Éves munka értékelése, nyári feladatok megbeszélése. o Szülői értekezlet: szülői kapcsolattartás egyik módja Év elejei: hétfő a Katica csoportban, Témája: aktuális feladatok házirend, a helyi pedagógiai programról, tájékoztató, napirendről, foglalkozások, célok, feladatok, követelmények, nyílt nap, szünetek, szülői szervezet megbízottjának megválasztása, stb. Félévi szülői értekezlet: péntek félévi munkaértékelése, a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődésének értékelése, pozitívumok, negatívumok. A sajátos nevelési igényű gyermekek vizsgálatának kontrollja a Szakértői Bizottságokon. Tavaszi kirándulások konkretizálása, tábor vagy kirándulás megbeszélése, nyári szünet rendjének ismertetése. Felelős: vezető, konduktorok. Havonta aktuális TEAM: a hónap első keddje. Szülői egyéni megbeszélés félévente egyszer, ill. szükség szerint. Nyílt nap szülői igény szerint. 6

7 Szülői fórum szervezése szükség szerint Ünnepek, hagyományok A foglalkozások rendjébe épülő ünnepek, ünnepélyek, egyéb események milyen keretben történjen, felelősök megjelölése. Nemzeti ünnepeink: október 23. foglalkozás keretében március 15. Kossuth emléktáblához elsétálunk, és a tiszteletünket tesszük a zászlók elhelyezésével, az óvodásainkkal. Nevezetes napok szeptember 20. Gyermekek világnapja 2015.szeptember 30 A népmese napja október 01. Zenei világnap 2015.október 04. Az állatok világnapja október 06. Az aradi vértanúk napja december 03. Fogyatékosok napja január 22. A magyar kultúra napja március 8. Nemzetközi nőnap március 21 A költészet világnapja március 22. A víz világnapja április 11. Magyar költészet napja április 22. Föld napja május 10. Madarak és fák napja május 15. A családok nemzetközi napja június 1. Az összetartozás napja június 4. Környezetvédelmi világnap június 16. Apák napja 2016.június 21. A zene ünnepe Hagyományaink Szüreti hét Felelős: Konduktorok Mikulás ünnepség péntek Felelős: Somogyi Sándorné Karácsonyi készülődés Felelős: Konduktorok Karácsonyi ünnepség Családi rendezvény Felelős: Somogyi Sándorné Farsang családi rendezvény Felelős: Konduktorok Húsvéti készülődés Felelős: Konduktorok Anyák napja Felelős: Konduktorok Gyermekhét Felelős: közös mindennap más program - Békakirály, - KRESZ park - Kézműves foglalkozás - Felfújható nagy csúzda 7

8 - OÁZIS ban vizes délután Tanévzáró ünnepség, ballagás gyerekeknek délelőtt szerda Felelős: Konduktorok délután nem lesz óvoda, a tanév utolsó napja Tanévzáró értekezlet csütörtök Felelős Somogyi Sándorné Csapat építő kirándulás: péntek Somogyi Sándorné Győr Kirándulások Duna parti séta tervezése ősszel és tavasszal, időpont nincs egyeztetve. Szülők segítségével. IZGILAND November (időpont egyeztetés) Tököli erdő Emese park Egyéb események Közös programok ép értelmű óvodás gyermekekkel, egyeztetés a Csicsergő Óvodával Bábelőadás - Sárgaház szeptember 28. Nagy csoportosok számára. - Csicsergő Óvoda óvodapedagógusainak bábelőadása. Katica csoport óvodásai részére (délutáni program) Fogyatékkal élők világnapja december 3. (Abban az esetben, ha sikerül az üres státuszainkat betölteni.) 1.8. Külön szolgáltatások megszervezése o segédeszközök, gyógycipők méretének levétele helyben /LBT KFT. Mediál Line Kft/, o ortopédorvos rendelése intézményünkben Dr. Szőke György, november o az ehhez szükséges tárgyi és személyi feltételek megszervezése, időkeret biztosítása, o A szolgáltatások ingyenesek Gyermekvédelmi feladatok o név szerinti számba vétel, o Gyermekjóléti Szolgálat bevonása, jelzőrendszer működtetése, stb Az intézmény környezetét fejlesztő elképzelések Intézményünk bővítése!!! A három évre tervezett tervben tárgyi fejlesztések, adott nevelési évre való lebontását a költségekből rendelkezésre álló összeg felhasználását tervezem. Speciális eszközök beszerzése: fejlesztő játékok Technikai eszközök: multifunkcionális nyomtató vásárlása, javítások Szervező munka, adminisztráció: Vezető feladata: előjegyzési napló, óvodai törzslap, felvételi napló vezetése, dolgozók jelenléti íve, hónap végén ellenőrzése, munkaidő nyilvántartás ellenőrzése. Statisztika, ismétlődő statisztikai jelentések. Kedvezményes étkezésben részesülők vezetése, jelentése, ellenőrzése, KIR3, KIR program, DARI rendszer adatszolgáltatás. Az összehangolt munka megteremtése. Pánczél-Kereki Judit konduktor feladata: felvételi és mulasztási napló pontos vezetése, igazolt és igazolatlan hiányzások követése, intézkedés, 8

9 Prótárné Kontha Andrea feladata: csoportnapló vezetése. Tóth Bettina feladata: utazási igazolások és utalványok kezelése. Kőműves Zsanett feladata: étkezési nyilvántartások, jelenléti ív vezetése. Konduktorok feladata: - munkaidő nyilvántartás vezetése napra készen, - év eleji és év végi felvételi státusz készítés, - egyéni tervek készítése. - Az SNI-s gyermekek egyéni fejlődéséről a kórlapban történő feljegyzése, fényképek, videó felvételek készítése, ezek értékelése /havonta, ill. szükség szerint/. - A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermek figyelemmel követése, tapasztalatok regisztrálása, egyeztetés a vezetővel. - Epilepsziás gyermekek görcseinek időpont feljegyzése! - Családlátogatáson tapasztalt eredmények rögzítése. - Napi fontosabb események beírása. - esetmegbeszélések évelején minden gyermek Továbbképzéseken való részvétel (mindenki, és egyénileg) Mindenki: Pedagógiai napok a városban, más egyéb ingyenes szakmai konferencián részvétel. Az intézmény továbbképzési terve szerint: Továbbképzésen való részvétel: Pánczél-Kereki Judit Ágnes Pető Intézet továbbképzésein részvétel, lehetőleg minden konduktor Ellenőrzési terv Tájékozódó ellenőrzés: o csoportban, o tanév indítása, adminisztráció, o komplex feladatsor ellenőrzése, o csoportnaplók vezetése, o napirend betartásának megfigyelése, o konduktorok felkészülésének megfigyelése, o segédeszközök szükségszerűsége, o a sajátos nevelési igényű gyermekek mozgás és értelmi fejlődésének megfigyelése. Módszer: megfigyelések, részvétel, beszélgetések gyermekekkel, felnőttekkel, nevelőkkel Tematikus ellenőrzések: o hogyan tervezi, és hogyan valósítja meg a konduktor a nevelés-oktatás folyamatát, o konduktív nevelést hogyan valósítja meg a konduktor csoportjában, stb. Módszer: megfigyelések, dokumentációk ellenőrzése, megbeszélések. Az érintettel való megbeszélés a látottakról, tapasztalatokról Vezetői látogatások ütemezése: Augusztus Szeptember Nevelőtestületi értekezlet, tanév előkészítése Szülői értekezlet, statisztika, 9

10 Október Szigetszentmiklósi Konduktív Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény November December Január gyermekorvossal, védőnővel kapcsolat felvétel, beszoktatás tapasztalatai. Év eleji adminisztrációk, dokumentumok ellenőrzése, szakértői javaslatok ellenőrzése, gyakornokkal, mentorral konzultáció. Beszoktatás ellenőrzése, szokások, napirend alakulásának megfigyelése, óvodai csoport látogatása. Egyéni fejlesztések alakulása, ünnepélyek /Télapó, Karácsony/ előkészítése, lebonyolítása, nevelőtestületi értekezlet. Iskolaérettségi vizsgálatok felmérése, Szakértői vizsgálatok kezdeményezése Szülői értekezlet Február Farsang előkészítése, lebonyolítása, csoportlátogatása. Március Csoportlátogatás, napló ellenőrzése, igazolások ellenőrzése. Húsvéti hét szervezése Április Kirándulások szervezése. Anyák napja Május Kirándulás. / Gyermekhét/. Június Tanévzáró, búcsúztatás, nyári ügyelet megszervezése. Nevelőtestületi értekezlet Pályázati lehetőségek figyelése / vezető, konduktorok/, Konduktorok ötleteikkel, javaslataikkal segítik a pályázatok elkészítését az adott témában Intézmény kapcsolattartásai: o Klebelsberg Intézményfenntartó Központ o Szigetszentmiklósi Tankerület o szülők, szülői szervezet, o védőnők, gyermekorvosok, o ortopédus, neurológus, o Nemzetközi Pető Intézet, o Szakértői Bizottságok, o Városi Könyvtár, o Pedagógiai Szakszolgálatok, o iskolák, óvodák, bölcsődék, o Önkormányzat, közoktatási szakreferens, o Gyermekjóléti Szolgálat, o EGOMIR, stb. o Testvérvárosi kapcsolatok 10

11 o Segédeszköz készítők A biztonsági szemle, a munka és tűzvédelmi oktatás megtartása. Időpontja: tanév eleje, oktatóval egyeztetés. Egyéb: Szórólapok készítése, menedzselésünk. Nyíltnap. Szülőknek: programok szervezése. Konduktoroknak: önértékelés, pedagógusminősítés, tanfelügyelet. Szülőknek program ajánló. 2. EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY MUNKATERVE Az elmúlt év tapasztalataira építve szervezzük a 2015/2016-os tanévet. Igyekszünk a változásokból adódó feladatokat, a partneri igényeket összehangolni, és magas színvonalon megfelelni az elvárásoknak. Biztos alapot nyújt ehhez a jól felkészült, lelkiismeretes és lelkes csapat. A folyamatos tanácsadást, a gyors és hiteles tájékoztatást, a szakmai elkötelezettséget, tűztük célként magunk elé. Ahhoz, hogy ezt valóra váltsuk, szükségünk van a nyitott, érdeklődő, támogatást és segítséget váró szülőkre. Kérjük, legyenek partnereink céljaink megvalósításában, melyekkel az oktatás színvonalát kívánjuk emelni Utazó gyógypedagógiai hálózat feladata Az utazó gyógypedagógusi hálózata a Szigetszentmiklósi Tankerület köznevelési intézményekbe járó sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált ellátását biztosítja. Az integrált tanulók más-más testi, érzékszervi, értelmi, beszéd és érzelmi képességekkel érkeznek az óvodákba, iskolákba. Az esélyegyenlőség megteremtése, és a társadalomba való beilleszkedés megkönnyítése érdekében az egyik legfontosabb tennivaló, hogy a befogadó óvoda / iskola kezelni tudja a másságból eredő egyéni igényeket, az egyéni eltérésekből fakadó problémákat, és képes legyen arra, hogy a tanulók számára a rendelkezésre álló eszközök felhasználásával biztosítsa azokat az egyéni tanulási útvonalakat, amelyek megakadályozhatják az iskolai kudarcok elszenvedését. Többek között ebben nyújtanak segítséget a többségi pedagógusok számára intézményünk utazó szakemberei Személyi és tárgyi feltételek: Személyi feltételek: 11

12 4 fő gyógypedagógus teljes állású határozatlan idejű, ebből 1 fő autizmus specifikus fejlesztő ellátást biztosít az SNI tanulók részére ebből: Máramarosi Pap Andrea József Attila Általános Iskola Kardos István Általános Iskola Szent István Általános Iskola ( iskola óraadója) Tököl Weöres Sándor Általános Iskola (TSMT túlóra) Huszár Henriett Bíró Lajos Általános Iskola Kardos István Általános Iskola Széchenyi István Általános Iskola (túlmunka) Szegediné Tóth Edit Bíró Lajos Általános Iskola (2 fő) Kardos István Általános Iskola (1 fő) József Attila Általános Iskola (2 fő) Szigethalmi Szent István Általános Iskola Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (1fő ) Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (1 fő) 1gyógypedagógusi álláshely betöltetlen (túlmunka, óraadó) 1 fő konduktor teljes állású határozatlan idejű Deák Eszter Bíró Lajos Általános Iskola (2 fő) Kardos István Általános Iskola (1 fő) József Attila Általános Iskola (1 fő) 12

13 Dunavarsány Árpád Fejedelem Általános Iskola (5 fő) Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (3fő) Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (3 fő) Dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola (1 fő) Utazó óraadó gyógypedagógusok alkalmazása Az alábbi területeken és iskolákban szükséges alkalmaznunk utazó óraadó gyógypedagógusokat az SNI integrált tanulók ellátásában: - Logopédiai ellátás: Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola Szigetszentmiklósi Kardos István Általános Iskola Szigethalmi Szent István Általános Iskola Tököli Weöres Sándor Általános Iskola Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Szurdopedagógiai ellátás Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola Szigethalmi Szent István Általános Iskola Tököli Weöres Sándor Általános Iskola Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Dunaharaszti Baktay Ervin Gimnázium 13

14 - Tiflopedagógiai ellátás Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium - Gyógypedagógiai ellátás Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Délegyházi Hunyadi János Általános Iskola - Pszichológiai ellátás Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola Szigetszentmiklósi Kardos István Általános Iskola Szigethalmi Szent István Általános Iskola Tököli Weöres Sándor Általános Iskola Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola (2015. évi költségvetési törvény - utazó gyógypedagógusi hálózat igénybevétele esetén a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatásának megtartására 39 ellátott gyermek- és tanulólétszám esetén 1 fő pedagógus után igényelhető az átlagbér alapú támogatás.) Tárgyi feltételek: A tárgyi feltételeket a befogadó intézmény és az utazó gyógypedagógusi hálózatot fenntartó és működtető közösen biztosítják. 14

15 2.3. Az utazó tanári munkára vonatkozó törvényi szabályozás elemei évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 2.4. Az utazó gyógypedagógus kompetenciái, feladatkörei Az utazó gyógypedagógiai hálózat keretében végzett munka nagy szakmai tudást és hozzáértést, valamint nagyfokú rugalmasságot, alkalmazkodóképességet, empátiát, dinamizmust kíván az intézményünkben dolgozó szakemberektől. Gyógypedagógusaink, mozgásfejlesztő szakemberünk szakmai továbbképzéseken, team-megbeszéléseken folyamatosan fejlesztik tudásukat, (gyógy) pedagógusi és emberi kompetenciáikat, hogy alkalmazkodva az állandóan változó törvényi szabályozáshoz, az egyre nehezedő külső körülményekhez, minél magasabb színvonalon tudják ellátni a rájuk bízott gyermekeket, a szülőkkel és a többségi intézményekkel együttműködve Szolgáltatási protokoll 1. A szolgáltatási körbe tartozó intézmények és sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számának feltérképezése minden tanév májusában a szolgáltatás igénylő űrlapok kiküldésével. 2. A beérkező szakértői javaslatok alapján a habilitációs-rehabilitációs ellátás megszervezése, óraszámok megállapítása, gyógypedagógus kijelölése. 3. Együttműködési megállapodás kötése a befogadó óvodák és általános iskolák vezetőivel. 4. A habilitációs-rehabilitációs ellátás biztosítása. 5. A befogadó intézmények utazó gyógypedagógiai ellátással kapcsolatos elégedettségének mérése elégedettségi kérdőívekkel. 6. A visszajelzések alapján az utazó gyógypedagógiai szolgáltatás minőségének javítása, az ellátás célszerűbb, hatékonyabb megszervezése érdekében Az utazó gyógypedagógus feladatai Sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló közvetlen fejlesztésével kapcsolatos feladatok 15

16 Habilitációs, rehabilitációs tevékenység (terápiás fejlesztő tevékenység a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon, egyéni fejlesztési terv alapján a habilitációt, rehabilitációt szolgáló órakeretben). Adminisztráció (a leírt folyamatok adminisztrálása és a sajátos nevelési igényű gyermekről szóló fontos dokumentumok rendszerezése). A többségi intézmények pedagógusaival való kapcsolattartás Szemlélet- és attitűdformálás segítése. Javaslattétel a sérülés típusához, gyermek egyéni igényeihez igazodó (tanulási) környezet kialakítására. Segítségnyújtás a gyermek szükségleteihez igazodó egyéni tanmenet összeállításában. Segítségnyújtás a tanuláshoz szükséges eszközök kiválasztásában. Javaslattétel a gyógypedagógiai specifikus módszerek alkalmazására. Befogadás segítése az osztályközösségben, csoportban; érzékenyítés. Konzultációs lehetőség biztosítása a team-szemléletű munka segítése érdekében. A szülőkkel való kapcsolattartás Tájékoztatás szülői kapcsolattartás protokollja az üzenő füzetbe lesz beragasztva Ellátási protokoll 1. a kapcsolatfelvétel (tanuló, intézménnyel) 2. a gyermek /tanuló dokumentációjának megismerése 3. konzultáció pedagógusokkal a fejlesztés kereteinek megbeszélése, kijelölése, információcsere 4. a gyermek / tanuló megismerése, állapotfelmérés (módszerei: megfigyelés, egyéni foglalkozás, felmérő lapok) 5. fejlesztési terv készítése (állapotleírás, fejlesztési cél(ok) kitűzése, feladatok, módszerek, eszközök hozzárendelése) 6. konzultáció szülővel, pedagógusokkal tájékoztatás 7. fejlesztés (folyamatos ellenőrzés, értékelés, ennek fényében a célok, feladatok, módszerek korrekciója) 8. dokumentáció folyamatos vezetése, legalább évente egyszer értékelés Az ellátás időkerete: heti rendszerességgel a sérülés specifikumától és az ellátás komplexitásától függően, a jogszabályok által meghatározott keretek között. 16

17 Az ellátás megszervezésének szempontjai: az ellátandó gyermekek életkora, napirendje / órarendje, a sérüléséből, állapotából adódó terhelhetősége a komplex fejlesztésben résztvevő más szakemberek időbeosztása a többségi intézmények helyi adottságai. Az ellátás formája: egyéni vagy mikrocsoportos foglalkozás Tevékenységek Komplex gyógypedagógiai ellátás Logopédia Mozgásfejlesztés Szurdopedagógiai tevékenység Tiflopedagógiai tevékenység Autizmus specifikus fejlesztés 2.6. Dokumentálás, ellenőrzés, értékelés Dokumentáció vezetése Valamennyi pedagógustól, gyógypedagógustól a naprakész, pontos, precíz vezetés az elvárt. Napló/k vezetése Egyéni fejlesztési terv készítése Egyéni habilitációs és rehabilitációs napló vezetése Évente egyszer írásos értékelés (nincs osztályzat) szükség esetén az egyéni terv kiegészítése, módosítása Tanulóként órák összesítése Ellenőrzés Óralátogatás (előre egyeztetve) Dokumentációk ellenőrzése Munkaköri előírás betartásának ellenőrzése 17

18 Vezetői látogatások ütemezése: Augusztus Nevelőtestületi értekezlet, tanév előkészítése Szeptember Kapcsolat felvétel, tapasztalatok megbeszélése. TEAM Október Év eleji adminisztrációk, Egyéni fejlesztési tervek ellenőrzése dokumentumok ellenőrzése, szakértői javaslatok ellenőrzése. November Gyógypedagógusok ellenőrzése, TEAM December Konzultáció az igazgatókkal, nevelőtestületi értekezlet. TEAM Január Szakértői vizsgálatok kezdeményezése, kontrollok. TEAM Február Óra - csoportlátogatása. TEAM Március Óra - csoportlátogatás, napló ellenőrzése TEAM Április Óra- csoportlátogatás TEAM Május Következő tanév előkészítése TEAM Június Tanévzáró, nyári ügyelet megszervezése. Nevelőtestületi értekezlet Szünetek időpontjai, ügyelet megszervezése Intézményünkben a szünetek időpontjának tervezete a következő: Őszi szünet: ig. kezdés: hétfő Téli szünet: ig tart, kezdés: hétfő Tavaszi szünet: március 29.-ig. kezdés: szerda Nyári szünet: Nevelésnélküli munkanapok Értekezlet, csapatépítő tréning Hospitálás (nincs pontos dátum) EGYMI fórum, konferencia, (nincs pontos dátum) Kirándulás Tanévzáró értekezlet TEAM munka ütemezése TEAM megbeszélés minden hónap utolsó szerda 14 órától 18

19 2.6.6 Csoportok beosztásai, órarend Az utazó gyógypedagógusok a csoportokat beosztják az iskolák igazgatóival, helyetteseivel. Megbeszélik a szükséges szervezési feladatokat terem beosztás, mely időpontokban preferálják a fejlesztéseket, stb. Kialakítják az órarendeket, melyet az EGYMI vezetője részére leadnak. 3. EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY MUNKATERVE FEJLESZTŐ NEVELÉS-OKTATÁS 3.1. A fejlesztő nevelés-oktatás szervezéséhez törvényi szabályozások 2011.évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 13. A gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény, konduktív pedagógiai intézmény 15. (1) A gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény, konduktív pedagógiai intézmény a kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat ellátó nevelési-oktatási intézmény, amely a szakértői bizottság véleménye alapján vehető igénybe. (2) Ha a sajátos nevelési igényű gyermek súlyos és halmozottan fogyatékos, attól az évtől kezdve, amelyben az ötödik életévét betölti, fejlesztő nevelésben, attól az évtől kezdődően, hogy tankötelessé válik, fejlesztő nevelés-oktatásban vesz részt. A fejlesztő nevelést, fejlesztő nevelés-oktatást a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény látja el egyéni vagy csoportos formában. a) saját intézményében külön erre a célra létrehozott csoportban, b) otthoni ellátás keretében, c) abban az intézményben, amely a gyermek ápolását, gondozását ellátja. (3) A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek annak a tanítási évnek az első napjától, amelyben a hatodik életévét betölti, fejlesztő nevelés-oktatás keretében teljesíti a tankötelezettségét. A fejlesztő nevelés-oktatást az oktatásért felelős miniszter rendeletében foglaltak alkalmazásával, a szülő igénye, a gyermek állapota és a szakértői bizottság fejlesztő foglalkozások heti óraszámára vonatkozó javaslatának figyelembevételével kell megszervezni. A heti fejlesztő foglalkozások száma nem lehet kevesebb húsz óránál. Indokolt esetben a szülő kérésére, ha a gyermek állapota szükségessé vagy lehetővé teszi, ennél több vagy kevesebb óraszám is megállapítható. Megszervezésekor e törvénynek a tankötelezettségre, a pedagógiai munka szakaszaira, a NAT-ra és a kerettantervekre, az intézménytípusokra, a tanítási év rendjére, a tanítási, képzési idő rendjére, a tanulói jogviszony létesítésére, a gyermek, tanuló kötelességének teljesítésére és a felnőttoktatásra vonatkozó rendelkezéseit nem lehet alkalmazni. 19

20 (4) A fejlesztő nevelés-oktatásban a tanuló annak a tanítási évnek az utolsó napjáig köteles részt venni, amelyben betölti a tizenhatodik életévét és annak a tanítási évnek az utolsó napjáig vehet részt, amelyben betölti a huszonharmadik életévét. A fejlesztő nevelésben, fejlesztő nevelés-oktatásban a tanulókat a sajátos nevelési igényük, fejlettségük és életkoruk alapján osztják be fejlesztő csoportokba. (5) Ha a tanuló a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint iskolába járással nem tud részt venni a fejlesztő nevelés-oktatásban, a tankötelezettségét a fejlesztő nevelés-oktatást nyújtó iskola által szervezett egyéni fejlesztés keretében teljesíti. Az egyéni fejlesztés megszervezhető a) otthoni ellátás keretében, b) abban az intézményben, amely a gyermek ápolását, gondozását ellátja. Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 52. A fejlesztő nevelés, nevelés-oktatás 140. (1) A tankötelezettség teljesítését a fejlesztő nevelés-oktatásban a) az a gyermek kezdheti meg, aki hatodik életévét május 31. napjáig betölti, b) a szülő kérelmére az a gyermek is megkezdheti, aki a hatodik életévét az év december 31. napjáig betölti. (2) A fejlesztő nevelés-oktatásban a tanulók csoportokba sorolásáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az intézmény vezetője dönt. A csoportok létszáma nem haladhatja meg a közoktatási törvény 3. számú mellékletében a gyógypedagógiai osztályok számára meghatározott átlaglétszámot. (3) A fejlesztő nevelés-oktatás a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelésének, oktatásának irányelve alapján készített intézményi rehabilitációs pedagógiai program és a tanév helyi rendjét meghatározó éves munkaterv alapján folyik. (4) A fejlesztőnevelés-oktatás a tanévrendjéhez igazodó, a tankötelezettség teljes időtartama alatti rehabilitációs célú, az elért fejlődési szakaszokat követő egységes folyamat. A nevelésoktatás fejlesztési területeinek tartama tanítási évfolyamokra nem tagolódik, a pedagógiai munka szakaszolása a tevékenység tartalmi kínálatának életkori sajátosságokhoz alkalmazkodó strukturálásában, koncentrikus bővítésében jelenik meg. (5) A tanév tizenkettedik hetének végéig minden tanuló részére el kell készíteni a személyre szabott, a tanuló fejlesztésének súlypontjait meghatározó egyéni fejlesztési tervet. 20

21 (6) A tanuló fejlődését a nevelőtestület a tanítási év végén, a központilag kiadott nyomtatványon szövegesen értékeli. A szöveges értékelés tartalmazza a tanulónak az egyes fejlesztési területen elért eredményeit és nehézségeit, valamint a következő tanítási év egyéni fejlesztési tervének elkészítéséhez szükséges javaslatokat Személyi feltételek Fejlesztő nevelés-oktatás - pedagógus és segítők létszáma: 1 fő gyógypedagógus, 1 fő konduktor/szomatopedagógus, Amennyiben kapunk státuszokat. Jelenleg 1 fő túlmunkával biztosítja a feladatokat, heti 10 órában. Tanulók létszáma: 4 fő (2015. évi költségvetési törvény - fejlesztő nevelést, oktatást végző gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai intézményben 3 fő tanulónként 1 fő pedagógus) Tárgyi feltételek Részlet az Oktatási Bizottság előterjesztéséből. A halmozottan fogyatékos tanköteles korú gyermekek fejlesztő nevelése-oktatásához (fejlesztő iskola) szükséges működtetéssel kapcsolatos kiadások: Továbbra sincs betervezve plusz költség a fejlesztő nevelés-oktatás feladataira. Heti 10 órában 1 fő konduktor fogja ellátni (Somogyi Sándorné) 4 fő súlyos halmozottan sérült tanulót a Pedagógiai Szakszolgálattal közösen használt fejlesztő szobájában heti 10 órában, csoportos fejlesztés keretében. A halmozottan fogyatékos tanköteles korú gyermekek fejlesztő nevelése-oktatása rövid ideig megoldható az intézményünkben, de hosszú távon nem kivitelezhető a gyermekek ellátása a Pedagógiai Programban meghatározottak alapján. A Szigetszentmiklósi Tankerület és a Szigetszentmiklósi Járás Önkormányzatainak összefogásával szeretnénk kérni a kedvező feltételek megteremtését, alkalmas csoportszoba/ák és kiszolgáló helységek biztosítását Működési terv Tanév rendje: A tanév rendjéhez igazodik. Tanév Szünetek: Őszi szünet: kezdés: Téli szünet: dec. 21.-től dec. 31-ig tart, kezdés: Tavaszi szünet: kezdés:

22 Nyári szünet: Nevelésnélküli munkanapok Értekezlet, csapat építő tréning Pető Intézet konferencia 1 nap időpont még nem ismert. Hospitálás, időpont nem ismert Tanévzáró értekezlet június 30. Csapatépítő kirándulás Nyitvatartási rend, foglakozások időpontjai Szerda, péntek óra Továbbképzési tervek: Jelenleg nincs betervezve Pedagógiai terv A szakmai dokumentumban rögzített, a Fenntartó által meghatározott feladataink Fejlesztő nevelés-oktatás (súlyos halmozottan sérült gyermekek ellátása) 4 fő ellátott, 1 konduktor vezetésével től külön erre a célra létrehozott csoportban kell biztosítani az ellátást Nemzeti köznevelési tv. 15 2bek. (54. Átmeneti és vegyes rendelkezések bek.) Fontos szempont a megfelelő komfortérzet kialakítása, a kommunikáció fejlesztése akár hang, akár képi kommunikáció kialakítása útján. A fejlesztés során központi helyet foglal el az értelmi fejlesztés is. A fejlesztő nevelést, oktatást végzők nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a már megtanult mozgás, önkiszolgálási, önellátási feladatokat folyamatosan szinten tartsa, esetlegesen továbbfejlessze azokat Dokumentációk Vezető feladata: szakértői vélemények iktatása, Fejlesztést végző szakemberek feladata: Tanév elején komplex programkészítés, feladatsorok. Napló vezetése, egyéni fejlesztési terv készítése, egyéni napló pontos, precíz vezetése, jelenléti ív vezetése. A SHS tanulók egyéni fejlődéséről a kórlapban történő feljegyzése, fényképek, videó felvételek készítése, ezek értékelése /havonta, ill. szükség szerint/. A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermek figyelemmel követése, tapasztalatok regisztrálása, egyeztetés a vezetővel. Felvételi státusz készítése. Epilepsziás gyermekek görcseinek időpont feljegyzése! Utazási betétlap pontos kitöltése az egyéni naplók alapján. Családlátogatáson tapasztalt eredmények rögzítése. 22

23 Napi fontosabb események leírása Ellenőrzések, vezetői látogatás (jelenleg a vezető fejleszti a tanulókat) Tájékozódó ellenőrzés: o csoportban, o tanév indítása, adminisztráció, o komplex feladatsor, óraterv ellenőrzése, o naplók vezetése, o foglalkozás időbeosztásának megfigyelése, o konduktorok felkészülésének megfigyelése, o segédeszközök szükségszerűsége, o SHS tanulók mozgás és értelmi fejlődésének megfigyelése. Módszer: megfigyelések, részvétel, beszélgetések gyermekekkel, felnőttekkel, nevelőkkel. Tematikus ellenőrzések: o hogyan tervezi, és hogyan valósítja meg a konduktor, a nevelés-oktatás folyamatát, o pedagógus hogyan valósítja meg a feladatát a csoportjában. Módszer: megfigyelések, dokumentációk ellenőrzése, megbeszélések. Az érintettel való megbeszélés a látottakról, tapasztalatokról. Teljesítményértékelési szabályzatban foglaltak szerint. Vezetői látogatások ütemezése: Jelenleg nem összeegyeztethető Augusztus Szeptember Október November December Január Február Március Április Május Június 3.7. Innovációs terv EGYMI bővítése 3.8. Kapcsolattartás KLIK Önkormányzatok, Kormány Hivatal Gyámügy 23

24 szülők, védőnők, gyermekorvosok, ortopédus, neurológus, Nemzetközi Pető Intézet, Szakértői Bizottságok, Városi Könyvtár, Nevelési Tanácsadó, iskolák, óvodák, bölcsődék, Önkormányzat - közoktatási szakreferens, Gyermekjóléti Szolgálat, EGOMIR, Testvérvárosi kapcsolatok. Munkatervem javaslatait vitára, szavazásra és elfogadásra javaslom. Szigetszentmiklós, augusztus Somogyi Sándorné Intézményvezető 24

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év Iktatószám: Óvodavezetői munkaterv 2015/2016. nevelési év József Attila út 8-10 2252 OM: 037281 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pedagógiai munka feltételrendszere... 3 1.1. Alapító okirat szerinti feladatellátás...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 OM azonosító: 035770 JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.h Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a 2015 2016-os nevelési

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: Véleménynyilvánító: Véleménynyilvánító: fenntartó

Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: Véleménynyilvánító: Véleménynyilvánító: fenntartó MUNKATERV 2015/2016 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 3170. Szécsény, Magyar út 13. Intézmény OM azonosítója: 202343 Készítette:.. Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. Bogácsi Bagolyvár Óvoda 3412 Bogács, Alkotmány u. 52. MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 200640 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Kásáné Szabó Erika Legitimációs eljárás Nagy Józsefné

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Az intézmény általános jellemzői... 3 A bélyegzők felirata és lenyomata... 4 I. MŰKÖDÉS... 6

Részletesebben

Vezetői éves munkaterve 2012/13. tanév Készítette: Czikkelyné Fodor Tünde

Vezetői éves munkaterve 2012/13. tanév Készítette: Czikkelyné Fodor Tünde Vezetői éves munkaterve 2012/13. tanév Készítette: Czikkelyné odor Tünde Nevelőtestületi elfogadás a záradékban 1 I. Bevezetés Kistérségi Óvoda alapító szerve, felügyeleti szerve, fenntartója: Gyomaendrőd

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kidolgozta: Szymczak Judit Lap: 1/35 A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A használó neve: Érvényes: 2013. április 1. P.H.... Készítette: Szymczak Judit Jóváhagyta: Kidolgozta:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014.

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014. Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20 2014. Gárdony Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Jogszabályi, szakmai megfelelőséget vizsgálta, jóváhagyta: Kálócziné Juhász Ilona Simkó Dorottya Kolumbán Ilona Somogyi

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

1. Általános információk Az intézmény hivatalos neve: Hétszínvirág, Óvoda, Bölcs de, Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat.

1. Általános információk Az intézmény hivatalos neve: Hétszínvirág, Óvoda, Bölcs de, Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat. A Házirend szabályozása óvodánk Pedagógiai Programjával összhangban, az intézmény Szervezeti és M ködési Szabályzatának mellékleteként, a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. évi CXC. törvény és módosítása,

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program I. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék általános Szakmai programja II. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERVE 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE

ÓVODAI MUNKATERVE 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE Iktatószám: 508/2/2015. KŐBÁNYAI HÁRSLEVELŰ ÓVODA ÓVODAI MUNKATERVE 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE ANTALICS HAJNALKA óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS... 3 1. Személyi feltételek... 3 1.1. Adott

Részletesebben

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1992.

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015-es TANÉVRE 1.1. Rendelkezés a tanévről - A 2014/2015-ös tanév 2014. szeptember elsejétől (hétfő) 2015. aug. 31-éig tart a tanév

Részletesebben

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 1 BEVEZETŐ Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e szervezeti és működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2015. október Iktatószám: 463/O/2015. Tartalom ÉVES ÓVODAI MUNKATERV 2015/2016...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Balatonalmádi 2 I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja a) A szervezeti

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013.

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Az óvoda neve: Pákai Öveges József Óvoda Az óvoda OM azonosítószáma: 202296. 2015/2016. nevelési év. 2 fő szakirányú végzettséggel

Az óvoda neve: Pákai Öveges József Óvoda Az óvoda OM azonosítószáma: 202296. 2015/2016. nevelési év. 2 fő szakirányú végzettséggel Közzétételi lista Az óvoda neve: Pákai Öveges József Óvoda Az óvoda OM azonosítószáma: 202296 2015/2016. nevelési év Székhelyintézmény címe: 8956 Páka Ifjúság utca 11. 1. Óvodapedagógusok száma: 2 fő Óvodapedagógusok

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

A Kertai Általános Iskola. Munkaterve. a 2014/2015-ös tanévre. Kerta, 2014. augusztus 28. Dukay István igazgató

A Kertai Általános Iskola. Munkaterve. a 2014/2015-ös tanévre. Kerta, 2014. augusztus 28. Dukay István igazgató A Kertai Általános Iskola Munkaterve a 2014/2015-ös tanévre Kerta, 2014. augusztus 28. igazgató A Kertai Általános Iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint a 2014/2015.

Részletesebben

HÁZIREND CSILLAGSZEM WALDORF ÓVODA

HÁZIREND CSILLAGSZEM WALDORF ÓVODA HÁZIREND CSILLAGSZEM WALDORF ÓVODA 1038 Budapest, Ezüsthegy u. 76. OM azonosító: 201248 Készítette: Csapiczki Ildikó, óvodavezető 2015. szeptember 1. Tartalomjegyzék 1.Bevezető... 3 2. Általános információk

Részletesebben

XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. OM azonosító: 034772. Ikt. sz.: 52/520/2015. HÁZIREND

XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. OM azonosító: 034772. Ikt. sz.: 52/520/2015. HÁZIREND XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. Ikt. sz.: 52/520/2015. HÁZIREND Kedves Szülők! Az óvoda nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben folytatott munkájával, a családdal együtt szolgálja

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

Gyakornoki szabályzata

Gyakornoki szabályzata Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola Gyakornoki szabályzata Tartalomjegyzék 1. A szabályzat területi, személyi hatálya... 3 2. A szabályzat időbeli hatálya... 3 3. A szabályzat módosítása...

Részletesebben

DOB ÓVODA 1077 BUDAPEST, DOB U. 95. HÁZIREND HÁZIREND

DOB ÓVODA 1077 BUDAPEST, DOB U. 95. HÁZIREND HÁZIREND HÁZIREND DOB ÓVODA 1077 Budapest, Dob u. 95. Telefon/fax: 06-1-342-5133 Honlap: www.dobovoda.hu E-mail: dobovoda@gmail.com Az intézmény OM azonosítója: 034358 Határozatszámon elfogadta: 50 /2015. (X.26.)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT í K Ő B Á N Y A I C S O D A P Ó K Ó V O D A 1104 Budapest, Mádi utca 127. Tel/fax: (06-1) 260-33-62 Tel: (06-1) 431-9936 Internet: www. csodapokovoda.kobanya.hu email: csodapok. ovoda@ gmail.com Iktatószám:

Részletesebben

A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre

A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre I. Felvételi lehetőségek 1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből melyet az iskola fenntartója határoz meg minden jelentkező

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista

Intézményi közzétételi lista Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde 5331 Kenderes, Szent István út 36. tel: 59/528-010, fax: 59/528-034, e-mail: kenderessuli@gmail.com Intézményi közzétételi

Részletesebben

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47.

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. OM-azonosító: 030570 1 RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. Telefon: 0696 / 282340 Telefax:

Részletesebben

A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014-ES TANÉVI MUNKATERVE

A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014-ES TANÉVI MUNKATERVE A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014-ES TANÉVI MUNKATERVE 2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9. Összeállította: Vincze Ildikó igazgató Iskolánkat 2007-ben alapította fenntartója, a Tanulni Egy Életen Át

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2013/2014. Fellegvár Óvoda Visegrád Fő u. 18.

ÉVES MUNKATERV 2013/2014. Fellegvár Óvoda Visegrád Fő u. 18. ÉVES MUNKATERV 2013/2014 Fellegvár Óvoda Visegrád Fő u. 18. Készítette: Véleményezte és elfogadta: Dobó Istvánné óvodavezető Nevelőtestület, 2013. szeptember 1 TARTALOMJEGYZÉK: I. Működési terv Nevelési

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó T á j é k o z t a t ó a nevelési oktatási intézmények tanévkezdési tapasztalatairól 2012. Az anyagot előzetesen véleményezi az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 1 2 BEVEZETÉS Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Készítette: a Napraforgó Egyesített Óvoda nevelőtestülete

Készítette: a Napraforgó Egyesített Óvoda nevelőtestülete Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 1/210-0086; fax.: 1/210-0086 e-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com www. tolnai-ovoda.hu

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

MUNKATERV 2015-2016 GYURKOVICS TIBOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

MUNKATERV 2015-2016 GYURKOVICS TIBOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY MUNKATERV 2015-2016 GYURKOVICS TIBOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 1 2 ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA Bevezetés A 2015-2016. tanév munkaterve

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg, 2010. március 22. Horváth Attila igazgató 1 A zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Balatonszárszói Közös

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Balatonszárszói Közös HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Az elkövetkező egy-két évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Iktatószám: /2014. Ellenőrzés száma: 1/2014. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZERVEZET/ SZERVEZETI EGYSÉG: Külső szakértő AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA: Az óvoda működésének átfogó

Részletesebben

MUNKATERV. OM azonosító: 034693. óvodavezető. Kispesti Hársfa Óvoda

MUNKATERV. OM azonosító: 034693. óvodavezető. Kispesti Hársfa Óvoda Kompetencia alapú oktatási program bevezetése Kispesten azonosító szám: TÁMOP-3.1.4.-09/1-2009-0018 Kispesti Hársfa Óvoda 1191 Bp. Eötvös u. 9. Tel./fax: 357-415 harsfa@ovoda.kispest.hu OM azonosító: 034693

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015-ös tanév

MUNKATERV 2014/2015-ös tanév Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola MUNKATERV 2014/2015-ös tanév A tanév rendje: Szorgalmi idő: 2014. szeptember 1.(hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Kötelező tanítási napok száma: 181 Őszi szünet: 2014.

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582 MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 028582 Az intézmény fenntartója: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Jóváhagyta: Galambosi Dorottya óvodavezető Elfogadta: Az

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I ÉS

S Z E R V E Z E T I ÉS 2377 Örkény HUSZKA HERMINA Telefon/fax: +36/29 311 024 Bartók Béla utca 53. ÁLTALÁNOS ISKOLA E_mail: huszkahermina@gmail.com OM azonosító: 032485 Honlap:www.huszkaiskola.hu S Z E R V E Z E T I ÉS M Ű K

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 3/B. MELLÉKLETE Szeged, 2014. június 30. 1 Szakmai gyakorlatok az osztatlan tanárképzésben (a

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X.

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Szeretettel üdvözöljük a Tarnaörsi Óvodában! Köszönjük, hogy gyermeke beíratásával megtisztelte óvodánkat. Az elkövetkezendő években a kölcsönös bizalomra építve, valódi partnerekként kívánunk együttműködni

Részletesebben

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM: 201787 Munkaterv 2015-2016. tanév Tartalom 1. Bevezetés... 2. oldal 1.1. Törvények... 2. oldal 1.2. Kormányrendeletek... 2. oldal 1.3. Miniszteri rendeletek...

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja _ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről _ 2012. évi CXXIV. törvény

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat 12.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Gyakornoki szabályzat OM azonosító: 031202 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9)

Részletesebben

Házirend. Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma

Házirend. Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma Házirend 2014. Bányainé Bejczi Erika PAF Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív

Részletesebben