és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV"

Átírás

1 A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó igazgató Jóváhagyta:...

2 TARTALOMJEGYZÉK 1) Bevezetés 2) Helyzetelemzés 2.1) Létszámadatok 2.2) Tárgyi feltételek 2.3) Személyi feltételek 2.4) Megbízatások 2.5) A tanév szervezeti felépítése 3) Továbbképzés 4) Iskolánk kiemelt nevelési-oktatási céljai 5) Országos mérés, értékelés, ellenőrzés 6) A tanév munkarendje 6.1) A tanév során biztosított 5 tanítás nélküli munkanap felhasználása 6.2) Értekezleteink 6.3) Ünnepeink 7) Iskolavezetői megbeszélések ideje, témája Mellékletek: - Szabadidős munkaterv - DÖK munkaterv - Munkaközösség vezetők munkaterve - ÖKO-iskola munkaterve 2

3 1) BEVEZETÉS A 2014/2015. tanévre vonatkozó munkaterv a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, így többek között - a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 27. (3) bekezdése, valamint a 70. (2) bekezdés c) pontja, - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. (1) bekezdése, - a 2014/2015. tanév rendjéről szóló 35/2014. (IV. 30. EMMI rendelet - a 326/2013.(VIII.30.) Kormány rendelet a Pedagógusok előmeneteli rendszeréről és - a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján került összeállításra. A munkatervben figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét meghatározó fontosabb belső szabályozások is, így különösen: - az intézmény pedagógiai programja, - az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, - az intézmény Házirendje - az intézményben működő szervezetek működési dokumentumai. A munkatervvel kapcsolatban a szükséges véleményeztetési feladatok megtörténtek. Jogszabályi változások hatása a tanévre, illetve tanévben ellátandó feladatokra A közoktatás területén tapasztalható főbb változások a tanévben A tanév jogszabályi hátterének sajátossága, hogy a közoktatás területén továbbra is egyszerre két jogszabály is hatályban van, így: - alkalmazni kell a közoktatási törvényt, valamint - a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényt. Kiemelt feladatunk: a változásoknak való megfelelés a megfelelő tanügyi nyilvántartások vezetése. Közalkalmazotti jogviszony Tanévkezdési feladatok: pedagógus életpályamodell bevezetésével kapcsolatos tájékoztatás munkaidő nyilvántartás vezetése gyakornokok felkészítése a minősítő vizsgára, eljárásra A munka szervezése Feladatellátási terv és személyre szóló feladatmegosztás Személyre szóló feladatmegosztás havi heti bontásban. Felelős: Igazgató 3

4 2) HELYZETELEMZÉS A 2014/2015-ös tanévet 18+7 iskolai és az egyéb foglalkozás keretén belül napközis és tanulószobás csoporttal indítjuk. Négy osztályban egész napos oktatás folyik (1.a, 2.a, 5.a, 6.b). Tagiskolánkban az 1. és 3. évfolyam összevonásra került. A közismereti tantárgyakat csoportbontásban, a készségtárgyakat összevontan oktatjuk. A tanulói közösségek (osztályközösségek) kialakítása az alábbi szempontok alapján történik: az osztályközösség életét befolyásoló legfontosabb létszámadatok: a fiúk-lányok aránya, érkező és távozó tanulók, az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, a családok kulturális elvárásai, gyermek- és ifjúságvédelmi munka). a tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, a bukások, a tehetséges tanulók eredményei). az osztályközösség társas szerkezete, a közösségi struktúra (szociometria, a közösség rétegződése). a neveltségi szint (magatartás, társas viselkedés, sajátos nevelési igényű, beilleszkedési és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók.) szerint. 4

5 2.1) Létszámadatok Tanulócsoportok Évfolyam Osztály Mészöly Géza Ált. Isk. Szent István Ált. Isk./fő fő SNI Nev. Tan. fő SNI Nev. Tan /a /b /a /b /a /b /c /a /b /c Alsó évfolyam össz.: /a /b /a /b /a /b /a /b Felső évf. össz.: Tényleges létszám: Képzett létszám: 511 fő 150 fő Magántanuló: 2/b 1 fő Szakorvos javaslata alapján 4/a 1 fő Szakorvos javaslata alapján 7/b 1 fő Szülői kérés alapján 8/b 1 fő Szakértői Bizottság javaslata alapján 5

6 Egyéb foglalkozás A napközis csoportok a Mészölyben az 1., 2., 3., 4., 5., 6. évfolyamokon, a Szent Istvánban az 1-4. évfolyamokon az alábbi csoportosításban és létszámmal kerülnek megszervezésre. A tanulószobai csoport kialakítása a Mészölyben 7. és 8. évfolyamon, a Szent Istvánban az 5-8 évfolyamon 1-1 csoportban történt. Egész napos oktatás az 1.a, 2.a, 5.a és a 6.b osztályokban került bevezetésre. Mészöly Géza Általános Iskola N a p k ö z i : Szent István Általános Iskola Csoport Osztály Fő Összesen Osztály fő Összesen: Csoport EN.I. 1/a N.I 1/b N.II N.III N.IV N.V 2/b 8 3/b 20 2/b 9 3/c 19 3/a 18 4/c 9 4/a 12 4/b EN.II 2/a EN.V 5/a EN.VI 6/b Összesen: T a n u l ó s z o b a : 5.b I. csoport 18 6/a /a II. csoport 7/b /a 5 8/b 4 Összesen:

7 2.2) Tárgyi feltételek Mészöly Géza Általános Iskola Az 1983-ban készült új épületünkben folyik az oktató-nevelő munka az 1-8. évfolyam tanulóinak. Itt biztosítjuk a tanulók egyéb foglalkozáson való részvételét is. Az épület jellegéből adódóan külön épületrészben, a földszinten az alsó tagozatosok, a felső tagozatosok az emeleten, és a főbejárathoz közeli tantermekben tanulnak. Jelenleg teremmel rendelkezünk. Az iskola épülete, felszereltsége a mindennapi munkához megfelelő. Az esővíz csatornahálózat a korrodálódása következtében nem működik rendeltetésszerűen, ezért esőzések alkalmával rendszeresen beázik az épület. A sorozatos beázás következtében az álmennyezet néhány helyen hiányzik, nagy része sérült, balesetveszélyes. Több tanterem és helyiség esőzéskor használhatatlan, az esővíz beáramlása miatt. Az álmennyezeti lapok hiánya miatt a födémből folyamatos a por, a kosz, a szennyeződés és az élősködők bejutása. Szent István Általános Iskola Az osztályok elrendezése az elmúlt évekhez hasonlóan került elhelyezésre. Az iskola épülete és felszerelése, a hozzá tartozó tornateremmel a nyolc évfolyamos oktatáshoz megfelel az előírásoknak. A tornaterem a nagy esőzések következtében felázott, ezért a padozata sürgős javításra szorul. Nagyobb beruházást igénylő feladataink: - A tornacsarnok, tornaterem állagának javítása - A járdaszakasz felújítása - Kerítés javítása, felújítása /Szent István Általános Iskola/ - A felújított tető rendszeres tisztítása, karbantartása - Az esővíz elvezetését biztosító csatornarendszer javítása - Új épületünk műpadlójának javítása, felújítása - Tornaterem tetőcserepének javítása (Szent István Általános Iskola) A sportolást biztosító helyiségeink (csarnok, terem) kihasználtsága a mindennapos testnevelés bevezetése és a bérbeadás miatt nagymértékű. Nagyfokú elhasználódás miatt a műpadló cseréje a legsürgősebb feladataink közé tartozik (Mészöly Géza Általános Iskola). Felszereltség: Az intézményünk a 20/2012-es EMMI. rendelet 2. sz. mellékleteként meghatározott kötelező eszköz és felszerelés jegyzékében leírtakkal rendelkezik, de ezen eszközök, felszerelések egy része cserére szorulna. A számítástechnika oktatásához valamennyi feltétel adott. 7

8 2.3) Személyi feltételek Az intézmény közalkalmazotti létszámkerete szeptember 1-től o a pedagógusok létszáma fő, o pedagógiai munkát segítő: fő. o a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszámkerete: Ez utóbbiból a fizikai dolgozók száma: fő. Pedagógusok: Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Iskola 1 Ambróziné Mikuli Margit 1 Domjánné Dodonka Zita 2 Bacskai Anita 2 dr. Krenczné Zocskár Zsuzsanna 3 Benedekné Bereczk Gabriella 3 Feketéné Geiger Bernadett 4 Bögyös Zsuzsanna 4 Juhász Jánosné 5 Dicsérdi Józsefné 5 Kaszáné Szászi Edit 6 Fehér Nikolett 6 Oláhné Bereczk Zsuzsanna 7 Földi Lászlóné 7 Pálné Kótai Ágnes 8 Fülöpné Nemes Ildikó 8 Pintér Nikoletta 9 Szabó Eszter Bernadett 9 Pintérné Illés Anna 10 Gráczer Éva 10 Südi László 11 Horváthné Horváth Irén 11 Sepsi Tímea 12 Kecskés Andrea 12 Vörösné Bágyi Anita 13 Keszei Márta 14 Killer Gáborné 15 Kiss Mónika 16 Kovács Józsefné 17 Megyeriné Fekete Ágnes 18 Molnárné Szőnyegi Katalin 19 Nagy Orsolya 20 Némethyné Toldy Gizella 21 Onosai Tibor 22 Reichardtné Szalai Ágnes 23 Sándorné Pál Klára Brigitta 24 Suplicz Ildikó 25 Szabóné Berki Judit 26 Szabóné Kocsis Márta 27 Szénási Csaba 28 Szénásiné Szabó Marianna 29 Tóth Klára Kinga 30 Tóth Zoltán 31 Tóth Zoltánné 32 Váraljainé Melis Orsolya 33 Varga Angéla 34 Varga Jánosné 35 Varsányi Erzsébet 8

9 Pedagógiai munkát közvetlenül segítő dolgozók: 1. Toldi Lászlóné 2. dr. Varnyuné Major Terézia 1. Menyhártné Hepp Zsuzsanna Technikai és adminisztratív dolgozók: 1. Bereczk Lászlóné 1. Hajdu Lajosné 2. Bognár Zsuzsanna 2. Hegedüs Andrea (GYES) 3. Csőgörné Szélpál Katalin helyette: Biró Éva 4. Földi László 5. Király Jánosné 6. Nagy Ferenc 7. Orbán Lajosné 9

10 2.4) Megbízatások Mészöly Géza Ált. Isk. Szent István Ált. Iskola: Igazgató: Fülöpné Nemes Ildikó Oktatási igazgató helyettes: Szervezési igazgatóhelyettes: Tagintézmény-vezető: Dicsérdi Józsefné Tóth Zoltán Juhász Jánosné Pedagógiai asszisztens: Toldi Lászlóné Gyermekvédelmi felelős: - Keszei Márta - Kaszáné Szászi Edit - Molnárné Szőnyegi Katalin Munkaközösség vezető: - Kaszáné Szászi Edit - Szénásiné Szabó Marianna Felsős munkaközösség vezető: - Varga Jánosné - Szabóné Berki Judit Alsós munkaközösség vezető: Napközis munkaközösség vezető: DÖK vezető: - Varsányi Erzsébet - Oláhné Bereczk Zsuzsanna Munkavédelmi kapcsolattartó Toldi Lászlóné Tűzvédelmi felelős: - Onosai Tibor - Feketéné Geiger Bernadett Balesetvédelmi felelős: - Toldi Lászlóné - Pintérné Illés Anna Tankönyv felelős: - Toldi Lászlóné - Pintér Nikoletta Pályaválasztási felelős: - Földi Lászlóné - Domjánné Dodonka Zita 10

11 - Toldi Lászlóné munkaközösség vezető - Szénási Csaba - Kovács Józsefné ÖKO-Iskola ISKOLASZÉK - SZMK Mészöly Géza Ált. Isk. Szente Lászlóné Fülöpné Nemes Ildikó Tóth Zoltánné Toldi Lászlóné Varsányi Erzsébet Lökös Rita Szent István Ált. Isk. Pálné Kótai Ágnes Oláhné Bereczk Zsuzsanna Sárközi Antal Kristófné Heiczinger Borbála Álló Lászlóné KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS - Kecskés Andrea (elnök) - Tóth Zoltánné - Pálné Kótai Ágnes - Toldi Lászlóné INTÉZMÉNYI TANÁCS N. Kovács Zsolt Szénásiné Szabó Marianna Kristófné Heiczinger Borbála ALAPÍTVÁNY Mészöly Géza Általános Iskoláért Alapítvány Alsótöbörzsökért Alapítvány 11

12 2.5) A tanév szervezeti felépítése Mészöly Géza Ált. Isk.: Szent István Ált. Isk.: Alsó tagozat: Osztály Osztályfőnök Osztály Osztályfőnök 1/a Némethyné Toldy Gizella 1.,3. Oláhné Bereczk Zsuzsanna 1/b Ambróziné Mikuli Margit 2/a Varga Jánosné 2. Pintérné Illés Anna 2/b Molnárné Szőnyegi Katalin 3/a Szabóné Kocsis Márta 3/b Horváthné Horváth Irén 3/c Sándorné Pál Klára Brigitta 4/a Kovács Józsefné 4. Pálné Kótai Ágnes 4/b Gráczer Éva 4/c Megyeriné Fekete Ágnes Felső tagozat: 5/a Földi Lászlóné 5 dr. Krenczné Z. Zsuzsanna 5/b Szénásiné Szabó Marianna 6/a Kecskés Andrea 6. Kaszáné Szászi Edit 6/b Varsányi Erzsébet 7/a Szénási Csaba 7. Südi László 7/b Suplicz Ildikó 8/a Killer Gáborné 8. Domjánné Dodonka Zita 8/b Keszei Márta Szaktanárok, óraadók - Bacskai Anita Feketéné Geiger Bernadett - Bögyös Zsuzsanna - Váraljainé Melis Orsolya Iskolai könyvtáros: - Reichardtné Szalai Ágnes - Pintér Nikoletta - Pálné Kótai Ágnes Fejlesztő pedagógus: - Tóth Klára Kinga - Feketéné Geiger Bernadett 12

13 Egyéb foglalkozás: Mészöly Géza Ált. Isk.: Napközi Szent István Ált. Isk.: Csoport Csoportvezető Csoport Csoportvezető EN.I. Nagy Orsolya I. Sepsi Tímea N.I. Onosai Tibor N.II. Szabó Eszter Bernadett N.III. Benedekné Bereczk Gabriella EN.II. Szabóné Berki Judit N.IV. Tóth Zoltánné N.V. Vörösné Bágyi Anita EN.V. Varga Angéla EN.VI. Fehér Nikolett Tanulószoba 2 csoport (változó) 1 csoport (változó) - Keszei Márta - Vörösné Bágyi Anita - Bögyös Zsuzsanna - Pintér Nikoletta - Varga Angéla - Szénásiné Szabó Marianna - Bacskai Anita - Kiss Mónika Menza - 2 csoport (változó) 2 csoport (változó) Tanórán kívüli foglalkozások Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Iskola - Elmetorna - Sportkör - Sportkör évfolyam szinten - Foci - Kézilabda - Idegen nyelvi - Néptánc szakkör - Dráma - Foci - Számítástechnika - Kézműves - Rajz szakkör - Idegen nyelvi - Tehetséggondozás - Számítástechnika kezdő - Biológia - Számítástechnika középhaladó - Zenés gimnasztika - Természettudományi - Énekkar - Énekkar - Előkészítő (matematika, magyar) - Tehetséggondozás - Felzárkóztató foglalkozás - Előkészítő (matematika, magyar) - Felzárkóztató foglalkozás - Sakk szakkör 13

14 A mindennapos testnevelés az 1., 2., 3. 5., 6., 7. évfolyamon órarend szerint került bevezetésre. A további évfolyamon iskolánk valamennyi tanulója részt vehet a tömegsport foglalkozásokon, így a mindennapi testmozgást biztosítjuk tanulóink számára. A könyvtárat tanulóink a nyitvatartási időben használhatják. Fakultatív katolikus, evangélikus és református hittanórák időpontja: Hétfő, kedd, csütörtök szerda 3) Továbbképzés Az intézmény pedagógusainak továbbképzését továbbképzési terv tartalmazza. - a 2012/2017. évre vonatkozó továbbképzési terv, melyet szükségszerűen módosítunk a 277/1997. (XII.22.) korm. rendelet módosítása miatt. - a továbbképzési terv alapján elkészült a 2014/2015. tanévre vonatkozó beiskolázási terv. A tanévre szóló beiskolázási terv helyettesítési programja alapján feladatunk a képzésben résztvevő pedagógus helyettesítésének megszervezése. Felelős: Igazgató helyettesek A 2014/2015-ös tanévben a Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola beiskolázási továbbképzési terve alapján 6 pedagógus, Szent István Tagiskolájában 2 fő pedagógus vesz részt továbbképzésen. 14

15 4.) Iskolánk kiemelt nevelési-oktatási céljai 1) Az esélyegyenlőség megteremtése 2) Helyes viselkedés kultúra további javítása 3) Kompetenciamérés 4) Környezeti nevelés 5) Egészséges életmódra nevelés 6) A törvényi változások figyelemmel kísérése, aktualizálása 7) Szövegértési, idegen nyelvi és matematikai kompetencia erősítése 8) Az integráció széleskörű alkalmazása 9) Tanulók fizikai állapotának felmérése 10) Egész napos oktatás az 1.a, 2.a és az 5.a, 6. b osztályokban 11) Tehetséggondozás 12) A hitelesség és szakmaiság erősítése A NAT-ban, és a kerettantervben előírt, az iskola egészére kiható közös, általános fejlesztési követelmények teljesítése. A lassan haladók számára a minimális teljesítmény elérése, a tehetséges tanulók versenyeztetése. A nyelvoktatásban (angol, német) részesülő tanulóknál a kommunikációs szint elérése. Számítástechnikában a helyi tanterv figyelembevételével törekedni kell az ECDL követelményei (4 7 modul teljesítése) teljesítéséhez. Adott évi kiemelt pedagógiai feladatok TÁMOP Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja című pályázat fenntartásából adódó feladatok. Felelősök: Tóth Zoltán, Varga Jánosné IPR című pályázatból adódó feladatok. Felelősök: Tóth Zoltán Igazolatlan hiányzások, osztályonként a hiányzások számának csökkentése az igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatos teendők lebonyolítása, naprakész nyilvántartása tanulónként, osztályonként. Felelős: Osztályfőnökök, gyermekvédelmi felelősök Az ötéves továbbképzési terv időarányos teljesítése a többi iskolánál lévő humánerőforrást figyelembe véve és tekintettel a 120 órás képzési kötelezettségre. Felelős: igazgató A szabadidő szervezése diákönkormányzattal együttműködve. Felelős: Varsányi Erzsébet, Toldi Lászlóné Öko-iskola szemlélet és programok. Felelős: Toldi Lászlóné, Szénási Csaba szeptember 1-jétől referencia iskolaként részt veszünk az OFI által kiadott kísérleti tankönyvek véleményezésében és minősítésében. Felelős: igazgató, programban részt vevők A fenti feladatok rendszeres ellenőrzése Felelős: Igazgató, Igazgató-helyettesek 15

16 5.) Országos mérés, értékelés, ellenőrzés: május 27. Szövegértési és matematikai eszköztudás fejlődésének vizsgálata 6., 8. osztályban. Felelős: Kaszáné Szászi Edit, Suplicz Ildikó január 5-től május 27-ig az 5 8. évfolyamos tanulók fizikai állapotának edzettségének mérése. Felelős: Tóth Zoltán, testnevelést tanító pedagógusok október 10-ig Az 1. évfolyam diagnosztikus fejlődésvizsgáló mérése. Felelős: Fejlesztő pedagógus, osztályfőnök október 22-ig az érintett létszám jelentése. Felelős: Tóth Zoltán december 5-ig a DIFFER vizsgálatok elvégzése Felelős: Fejlesztőpedagógus június 11. Idegen nyelvi szövegértési készséget vizsgáló mérés 6., 8. évfolyamon. Felelős: Dicsérdi Józsefné 6.) A tanév munkarendje A tanév rendje: Első tanítási nap: Utolsó tanítási nap: szeptember 1. (hétfő) június 15. (hétfő) Az I. félév január 16-ig tart január 23-ig történik meg a tanulók értesítése. Szünetek: o Őszi szünet: október 27 október 31-ig A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő). o Téli szünet: december január 2. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő). o Tavaszi szünet: április 2 - április 7. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda). 16

17 Mészöly Géza Ált. Isk. Tanulmányi kirándulás: Szent István Ált. Isk. 1 3 évfolyam május 27-én május 27-én 4., 6. és 8. évfolyam május és 7. évfolyam: május , Felelős: osztályfőnökök Üzemlátogatás: Minden osztály 1 napot vehet igénybe Felelős: osztályfőnökök Nyílt tanítási napok: alsó tagozat: felső tagozat: Felelős: igazgató helyettesek Hospitálási nap felelős: Tóth Zoltán igazgató h. 6.1 A tanév során biztosított 5 tanítás nélküli munkanap felhasználása: Mészöly Géza Ált. Isk. Szent István Ált. Isk november 28. Őszi nevelési értekezlet Felelős: igazgató Felelős: szabadidő felelős, osztályfőnökök december 19. Karácsonyi kavalkád osztályfőnökök január 23. Félévi értekezlet Felelős: igazgató helyettesek április 30. Tavaszi nevelési értekezlet Felelős: igazgató június június 4. DÖK-nap Felelős: DÖK segítő tanár osztályfőnökök 17

18 6.2 Értekezleteink: Mészöly Géza Ált. Isk. Szent István Ált. Isk. Tanévnyitó értekezlet Szülői értekezlet SZMK Fogadóóra Nevelési értekezlet Őszi: Törvényi változások, aktuális feladatok Tavaszi: Aktuális feladatok, iskolai mérések Osztályozó értekezlet Félévi értekezlet Tanévzáró értekezlet Munkaközösségi és nevelőtestületi értekezlet havi rendszerességgel, illetve az aktualitásnak megfelelően zajlik. 18

19 6.3 ÜNNEPEINK Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Iskola Tanévnyitó ünnepély (felelős: igazgató h.) Aradi vértanúk megemlékezés (felelős: osztályfőnökök) os forradalom (felelős: Killer Gáborné) (4., 8. évf. osztályfőnökök) (8 óra) (8 óra) Magyar nyelv napja (felelős: Reichardtné Szalai Ágnes) (Pintér Nikoletta, Pálné Kótai Ágnes) Mészöly gála (felelős: Toldi Lászlóné) Karácsony Karácsonyi kavalkád Karácsonyi kavalkád (felelős: Toldi Lászlóné, DÖK, Oláhné Berecz Zsuzsanna (DÖK, osztályfőnökök) osztályfőnökök) A Kommunista és egyéb diktatúrájának áldozatai napja Felelős: Reichardtné Szalai Ágnes Felelős: Pintér Nikoletta 1848-as szabadságharc ,00 óra ,00 óra Felelős: 4. évfolyam 3., 7. évf. osztályfőnök 19

20 Költészet napja (felelős: Reichardtné Szalai Ágnes) (Pintér Nikoletta) Anyák napja Felelős: osztályfőnökök Felelős: osztályfőnökök ig ig Holocaust áldozatainak emléknapja Felelős: könyvtáros Felelős: Südi László Iskola névadójának megünneplése Mészöly Napok Szent István Napok Felelős: Toldi Lászlóné, Varsányi Erzsébet osztályfőnökök ig Nemzeti Összetartozás Napja Emléknap Felelős: Szénási Csaba Felelős: Südi László Ballagás Felelős: 7-es osztályfőnökök, igazgató Felelős: Juhászné J-né, 7-es ofő ,30 óra ,00 óra Tanévzáró ünnepély Felelős: Fülöpné Nemes Ildikó Felelős: Juhász Jánosné, Horváthné Horváth Irén, Toldi Lászlóné Oláhné Bereczk Zsuzsanna ,00 óra ,00 óra 20

21 7) Iskolavezetői megbeszélések ideje, témája Az igazgatónak a tagintézmény vezetővel, és az igazgató helyettesekkel folyamatos a kapcsolattartás, és a rendszeres tájékoztatás révén a felmerülő problémák orvoslása azonnal, vagy rövid időn belül megtörténik. A szűkebb iskolavezetés minden hét elején megbeszélést tart. Megbeszélések témái: - Beszámoló a munkaközösségek, diákönkormányzat, ifjúságvédelmi felelősök havi munkájáról, értékelés - Döntések előkészítése, ill. döntések - Törvények, rendeletek ismertetése - Aktuális problémák - Információcsere Véleményezte: A nevelőtestület, az intézményi tanács, a diákönkormányzat és a szülői munkaközösség a mellékelt jegyzőkönyvek szerint. 21

22 ESEMÉNYNAPTÁR A Tanév legfontosabb eseményei Időpont Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Iskola Időpont Augusztus Augusztus 25 Alakuló értekezlet Osztályozó, javítóvizsga Tanévnyitó értekezlet Tankönyvosztás Munkaközösségi értekezletek 29 Szervezési feladatok (ügyeleti rend, névjegykártya, tantermek, iskola egyéb helyiségeinek dekorálása) Szeptember Szeptember 1 Tanévnyitó ünnepély 1.,2.,3.,4. Szülői értekezlet 1., ig Napközi: Iskolakezdés hete 8-12-ig Napközi: Szüret hete 10 SZMK értekezlet ig Napközi: Évszakok hete 17 Alkalmazotti közösség értekezlete 16 Első és ötödik évfolyam avatása Tagintézménnyel való konzultáció Szakköri igények felmérése Fogászati vizsgálat Tanmenetek és foglalkozási tervek készítése Orvosi vizsgálat 4 DÖK tagok megválasztása 19 Kapcsolattartás megszervezése a Városi Könyvtárral 24 Munkaközösségi értekezlet 23

23 Tök fesztivál Éjszaka az iskolában - csapatépítő tréning 8. évfolyam ig Napközi: Mese hete - rajz verseny a népmese napja alkalmából 29., 30 Népmese napja, mesevetélkedő az iskola könyvtárában Jelentkezés a levelezős versenyekre Úszótanfolyam (péntekenként) Október Október 1 Zenei Világnap 1 3 Pályaválasztási kiállítás 3 Magyar Diáksport napja 4 Angol szépkiejtési verseny - felsős Családi nap 4 6 Megemlékezés az aradi vértanúkról 6 6 Hirdetési hétfő 6-10-ig Napközi: Állatok hete 7 Mesemondó 7., 8. évf. (fel.: Bögyös Zs., Kecskés A.) 8 Fogadóóra ig Napközi: Történelem hete Nevelési értekezlet Fogászati vizsgálat 14 Színpadvarázs (fel.: osztályfőnökök) 15 Papírgyűjtés (fel.: Toldi L-né, osztályfőnökök) Nyílt tanítási nap (alsó tagozat) 15 Német szépkiejtési verseny - felsős (fel.: Varsányi E.) 20 DÖK fórum (fel.: Varsányi E.) Őszi kirándulás Sportverseny, házibajnokság Munkaközösségi értekezlet ig Napközi: Tök-hét Fogadó óra os forradalom megemlékezés (fel.: Tatár A.) Tök fesztivál (fel.: Toldi L-né, Szabóné B. J.) 23

24 November 3 Hirdetési hétfő 3-8-ig Napközi: Népi mesterségek hete Angol szépkiejtési verseny - felsős (fel.: Bacskai A.) Versmondó verseny - alsós (fel.: Pálné K. Á.) 4 5 DÖK verseny 4-8. évf. (fel.: Varsányi E.) 7 Teremlabdarúgás IV. korcs. 10 Honismereti verseny - felsős (fel.: Keszei M.) Színházlátogatás (Vörösmarty Színház) ig Rejtvényhét Pályaválasztási tájékoztatás 8. osztályos szülők részére Sportverseny, házibajnokság Munkaközösségi értekezlet Nevelési értekezlet IPR hospitálási nap (fel.: Tóth Z.) 11 Magyar nyelv napja felelős: Reichardtné Sz. Á. felelős: Pintérné I. A., Pálné K. Á. 12 Mészöly Géza halálának évfordulójára megemlékezés 13 Szépkiejtési verseny - alsós Német helyesírási verseny - felsős (fel: Varsányi E.) Fogászati vizsgálat Komplex énekverseny (fel.: Szénásiné Sz. M.) Asztalitenisz ig Napközi: Egészséghét Komplex tanulmányi verseny - felsős (fel.: Varga J-né, Szabóné B. J.) VISTEON verseny (fel.: Dicsérdi J-né) Színpadvarázs 2. előadás (fel.: osztályfőnökök) Simonyi helyesírási verseny (fel.: Bögyös Zs.) 20 Szövegértési verseny alsó 21 Játékos sportverseny (fel.: Tatár A.) Jótékonysági est (fel.: Toldi L-né) 23 ECDL vizsga Napközi: Ünnepek hete - Advent 24 Történelem verseny (fel.: Keszei M., Szénásiné Sz.M.) 25 Szavaló verseny - felső (fel.: Bögyös Zs., Kecskés A.) 24 November 11

25 26 Munkaközösségi értekezlet 26 Fogászat napja (fel.: Toldi L-né) Első advent December 1 Hirdetési hétfő Teremfoci ECDL vizsga (fel.: Szénási Cs.) Pályaválasztási tájékoztató (fel.: Földi L-né) Munkaközösségi értekezlet 1-6-ig Napközi: Mikulás hete Második advent 5 Mikulásfutás (fel.:toldi L-né, osztályfőnökök) Mikulás játszóház - alsós 5 Fogászati vizsgálat Nevelési értekezlet 8-13-ig Napközi: ünnepek hete - Karácsony Harmadik advent 10 Német helyesírási verseny - felsős (fel.: Varsányi E.) December 12 Filharmónia (fel.: Szénásiné Sz. M.) Vörösmarty szavalóverseny (fel.: Bögyös Zs., Kecskés A., Varga J-né) ig Karácsonyi vásár 18 Mészöly karácsony Negyedik advent Karácsonyi kavalkád Január Január 5 Hirdetési hétfő Hóemberépítő verseny 5-9-ig Napközi: Játékhét Szánhúzó verseny 8 Helyesírási verseny - alsós Mesemondó pályázat 16 (fel.: Sándorné P. B., Kovács J-né, Molnárné Sz. K.) Komplex tanulmányi verseny 2. forduló (fel.: Szabóné B. J., Varga J-né) 12 Történelem verseny (fel.: Keszei M., Szénásiné Sz. M.) Fogászati vizsgálat ig Napközi: Mesehét 25

26 13 Kazinczy szépkiejtési verseny (felelős: Bögyös Zs., Kecskés A.,) (felelős: Feketéné G. B.) 13 SZMK értekezlet Osztályozó értekezlet évfolyam írásbeli felvételi vizsga Fizika háziverseny (fel.: Suplicz I.) ig Napközi: Földrajz hét Ellenőrzők kiosztása 22 Magyar Kultúra Napja 22 SZMK értekezlet 23 Félévi értekezlet Olvassunk egymásnak (Városi Könyvtár) ig Szülői értekezlet ig ig Napközi: Évszakok hete Komplex tanulmányi verseny 3. forduló Iskolaszék Február Február 2 Hirdetési hétfő Nyelvész iskolai forduló (fel.: Bögyös Zs.) 2-4-ig Farsang (fel.: osztályfőnökök) 13 Munkaközösségi értekezlet 2-6-ig Napközi: Farsang hete 9-13-ig Napközi: Rejtvény hét 10 Alapműveletei matematika veseny (fel.: Suplicz I.) Matematika verseny (fel.: Kaszáné Sz. E.) Filharmónia (fel.: Szénásiné Sz. M.) 10 Nevelési értekezlet 12 Helyesírási verseny - felsős (fel.: Bögyös Zs., Kecskés A.) 14 Alapítványi bál 16 Történelem verseny (fel.: Keszei M., Szénásiné Sz. M.) ig Napközi: Népi mesterségek hete 20 Zrínyi matematika verseny (fel.: Suplicz I.) 26

27 23-27-ig Napközi: Drámahét Humoros "ki mit tud?" Színpadvarázs (fel. Osztályfőnökök) 25 Március (fel.: Reichardtné Sz. Á.) A kommunista és egyéb diktatúrájának áldozatai napja (fel.: Pintér N.) 2 Hirdetési hétfő Kenguru matematika verseny (fel.: Kaszáné Sz. E.) ig (fel.: Horváthné H. I., Gráczer É., Némethyné T. G.) Szépíróverseny - alsós (fel.: Pintérné I. A.) ig Napközi: Évszakok hete 3 Filharmónia (fel.: Szénásiné Sz. M.) 3 Kézilabda 4 Angol helyesírási verseny (fel.: Bacskai A.) 9-13-ig Napközi: Történelem hét Nevelési értekezlet D i á k o l i m p i a Mezei futóbajnokság Labdarúgás 25 Március Kézműves délután ig 1 8. évfolyam Nyílt napok 5 8. évfolyam Egészségnap ig Határtalanul pályázati kirándulás Tanulmányi versenyek 13 (fel.: 4. évfolyam osztályfőnökei) Márc. 15. Iskolai ünnepély (fel.: 3., 7. évfolyam osztályfőnökei) Matematika verseny 8. évf. (fel.: Suplicz I.) ig Napközi: Víz-hét Mesemondó v. - alsós (fel.: Sándorné, Ambróziné, Megyeriné, Molnárné SzK) 7 Óperenciás mesemondó verseny (fel.: Bögyös Zs., Kecskés A., Varga J-né) 19 Fizika háziverseny (fel.: Suplicz I.) 20 Víz világnapi megemlékezés (fel.: osztályfőnökök) 23 Egészségnap (fel.: Toldi L-né) Munkaközösségi értekezlet Nevelési értekezlet 27

28 Komplex tanulmányi verseny 3. forduló ig Napközi: Egészséghét 24 Színpadvarázs (fel. osztályfőnökök) 25 Fogadó óra 24 Április 8-10-ig Napközi: Húsvét hete 9 Fakultatív Nemzeti Összetartozás Határtalanul! c. témanap Prózamondó verseny Papírgyűjtés Ovi-suli 13 Hirdetési hétfő Költészet napja Munkaközösségi értekezlet Nevelési értekezlet 28 Szavalóverseny - felső (fel.: Domjánné D. Z.) ig Napközi: Játékhét Kerékpártúra Rétimajorba Fizika háziverseny (fel.: Suplicz I.) 17 (fel.: Reichardtné Sz. Á.) ig Napközi: Föld - hét 22 Föld világnapja vetélkedő (fel.: Tóth Z.) 25 Megyei labdarúgás III. korcsoport ig Napközi: Mesehét 29 Versmondó verseny - alsós (fel.: Szabóné K., M., Horváthné H. I., Kovács J-né, Némethyné T. G.) Holokauszt áldozatainak emléknapja (fel.: Südi L.) 30 Tavaszi nevelési értekezlet 30 Május 4 Hirdetési hétfő Faültetés, szemétgyűjtés 4-7-ig Szülői értekezlet, anyák napi ünnepségek 4-5-ig Munkaközösségi értekezlet 4-8-ig Napközi: Kézműveshét Papírgyűjtés Szépkiejtési verseny - felső (fel.: Domjánné D. Z.) 7 Javíts egy jegyet pályázat Április Május

29 Foci kupa Nevelési értekezlet ig Napközi: Rejtvény hét Papírgyűjtés Matematika verseny - alsós (fel.: Horváthné H. I., Kovács J-né, Megyeriné F. Á., Varga J-né) ig Mészöly Napok: 18 Versmondó verseny (fel.: Szabóné K. M.,) Komplex tanulmányi verseny döntő (fel.: Szabóné B. J., Varga J-né) Steitz- kupa (fel.: Tatár A.) 19 Kórustalálkozó (fel.: Szénásiné Sz. M.) ig Napközi: Madarak és fák hete 21 Osztálykirándulás 4., 6., 8. évfolyam Osztálykirándulás 6., 8. évfolyam Megyei labdarúgás III. korcsoport ig Napközi: Pünkösd-hete 27 Kompetenciamérés Osztálykirándulás 1., 2., 3., 5., 7. évfolyam 28 Osztálykirándulás 5., 7. Június 1 Hirdetési hétfő 1-4-ig Tanulók szummatív értékelése (szóban és írásban) 1-4-ig 1-5-ig Napközi: Gyerekhét Szent István napok 1-5-ig 4 Leg-ek busza (fel.: Szénási Cs.) 8-12-ig Napközi: Család hete Kispályás lány labdarúgó mérközés (fel.: Südi L.) 3 Német nyelvi vetélkedő (fel.: Domjánné D. Z.) 3 Tóth Imre Emléktorna Nagylók Brúzsa Emléktorna Nemzeti Összetartozás Emléknap 29 (fel.: Südi L.) 11 Idegennyelvi kompetencia mérés Június 4

30 12 DÖK-nap 4 15 Osztályozó értekezlet Ballagás 22 Tanévzáró ünnepély Tanévzáró értekezlet 25 30

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47.

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. OM-azonosító: 030570 1 RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. Telefon: 0696 / 282340 Telefax:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma MUNKATERV 2015/2016. TANÉV A TANÉV HELYI RENDJE 2 Szorgalmi idő (tanítási év): 2015. szeptember 1. (kedd) 2016.

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve A MUNKATERVET KÉSZÍTETTE: SZAKÁLL TIBOR A MUNKATERVET JÓVÁHAGYÓ NEVELŐTESTÜLETI DÖNTÉS KELTE : 1 2 2015. SZEPTEMBER 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

2015/2016. tanévre vonatkozó munkaterve

2015/2016. tanévre vonatkozó munkaterve Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Jakob Bleyer Deutsche Nationalitäten Grundschule 2015/2016. tanévre vonatkozó munkaterve 2040 Budaörs Iskola tér 1. OM: 038948 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM: 201787 Munkaterv 2015-2016. tanév Tartalom 1. Bevezetés... 2. oldal 1.1. Törvények... 2. oldal 1.2. Kormányrendeletek... 2. oldal 1.3. Miniszteri rendeletek...

Részletesebben

A Kertai Általános Iskola. Munkaterve. a 2014/2015-ös tanévre. Kerta, 2014. augusztus 28. Dukay István igazgató

A Kertai Általános Iskola. Munkaterve. a 2014/2015-ös tanévre. Kerta, 2014. augusztus 28. Dukay István igazgató A Kertai Általános Iskola Munkaterve a 2014/2015-ös tanévre Kerta, 2014. augusztus 28. igazgató A Kertai Általános Iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint a 2014/2015.

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1 A pedagógusok

Részletesebben

1. PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉ- GE

1. PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉ- GE A JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015. szeptember 1. 1. PEDAGÓGUSOK NÉV ISKOLAI VÉGZETTSÉ- GE TANÍTOTT TANTÁRGY FOGADÓÓRA Igazgató: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna szlovák-földrajz

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1051 Budapest Nádor utca 32. KLIK adószáma: 15799658-2-41 Mátészalkai Tankerület KLIK 150006 Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 OM azonosító: 035770 JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.h Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a 2015 2016-os nevelési

Részletesebben

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2014/2015-ös tanéve előkészítésének helyzetéről és feladatairól A képesség, hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is, az a tulajdonság, amit az emberek

Részletesebben

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája MUNKATERVE 2015-2016-os tanév

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája MUNKATERVE 2015-2016-os tanév A Kecskeméti Szakképzési Centrum MUNKATERVE 2015-2016-os tanév Kecskemét 2015. Kecskeméti Szakképzési Centrum Tartalomjegyzék Bevezető... 3 I. A tagintézmény szervezeti struktúrája... 4 Humánerőforrás...

Részletesebben

A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve

A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve A 2013/2014. tanév munkarendje 2013. augusztus 23. (P) Nevelőtestületi megbeszélés Munkaközösségi megbeszélések A tantárgyfelosztás egyeztetése

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015-ös tanév

MUNKATERV 2014/2015-ös tanév Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola MUNKATERV 2014/2015-ös tanév A tanév rendje: Szorgalmi idő: 2014. szeptember 1.(hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Kötelező tanítási napok száma: 181 Őszi szünet: 2014.

Részletesebben

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak?

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak? Dátum Nap típusa ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak? Hét Ciklus Tanítási hét sorszáma Tanítási nap

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016 tanév

Munkaterv 2015/2016 tanév Munkaterv 2015/2016 tanév Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1.Bevezető A 2015/2016-os tanév Munkaterve az intézmény-együttes hagyományaira, értékeire építve; a tagintézmény,

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2013/2014-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2013/2014-es tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Közzétételi lista. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Közzétételi lista. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Közzétételi lista A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Sorszám Beosztás Végzettség Szakképzettség Tanított tárgyak 1. tanító főiskola tanító, technika

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Petıfi Sándor Általános Iskola, 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok:

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: - Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: Ruskáné Fintor Mária igazgató T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 3 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 3

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23.

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. TARTALOM Bevezető... 3 I. A tanév feladatai... 4 II. A feladatok ütemezése, rendezvényterv... 16 III.

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV. 2009/2010. tanév

INTÉZMÉNYI MUNKATERV. 2009/2010. tanév INTÉZMÉNYI MUNKATERV 2009/2010. tanév VOCATIONAL ACADEMY ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉTTANNYELVŐ SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON OM 101333 Intézmény székhelye: 9027 Gyır,

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com. Tisztelt Képviselő-testület!

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com. Tisztelt Képviselő-testület! DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com Ikt. szám: 5-4/2012-II. Tisztelt Képviselő-testület! A nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15 tanév

MUNKATERV 2014/15 tanév MUNKATERV 2014/15 tanév Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola OM 033966 (Kaposvár, Fő u. 40-44.) Kaposvár, 2014. szeptember 5. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató Jóváhagyta: az intézmény

Részletesebben

Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve.

Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve. Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve 2013/2014 tanév Készítette: Bacsó Ágnes igazgató Tartalomjegyzék: I. Éltes Mátyás

Részletesebben

Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája. Különös közzétételi lista

Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája. Különös közzétételi lista Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola Intézményegység OM 201689 5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25. Tel.: 06-70-322-3865 E-mail: eotvos@remenyhir.hu Honlap: www.remenyhir.hu Reményhír Intézmény

Részletesebben

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Időpont Augusztus Feladat 17. Tantestületi alakuló ülés 26-27. Tankönyv értékesítés Felelős Bökönyi Beáta, Semjéni Rita 26-27. Étkezési

Részletesebben

A CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 2010/2011-ES TANÉVÉNEK MUNKATERVE

A CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 2010/2011-ES TANÉVÉNEK MUNKATERVE A CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 2010/2011-ES TANÉVÉNEK MUNKATERVE A tanév legfőbb célkitűzése az intézményi tanulmányi átlag emelése. Ezt szolgálják a természettudományos felmérők, valamint a különböző

Részletesebben

Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola. 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola. 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó e A munkatervet készítette: Horváth János igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi értekezlet kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

utolsó tanítási nap: 2016. április 29. péntek

utolsó tanítási nap: 2016. április 29. péntek A 2015/2016. TANÉV MUNKATERVE I. A TANÉV RENDJE Szorgalmi idő: 1-11. évf. első tanítási nap: 2015. szeptember 1. kedd utolsó tanítási nap: 2016. június 15. szerda 12. évf., 13.E első tanítási nap: 2015.

Részletesebben

Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon MUNKATERV 2015/2016. tanév

Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon MUNKATERV 2015/2016. tanév Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon MUNKATERV 2015/2016. tanév Kazincbarcika, 2015. augusztus 31. Pál-Kutas Dénesné igazgató Tartalomjegyzék Bevezetés:...3 Jogszabályi háttér:...4 I.

Részletesebben

HEVES VÁROSI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY (HVKI) Körzeti Általános Tagiskola MUNKATERVE 2012/2013. tanév

HEVES VÁROSI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY (HVKI) Körzeti Általános Tagiskola MUNKATERVE 2012/2013. tanév 1 HEVES VÁROSI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY (HVKI) Körzeti Általános Tagiskola MUNKATERVE 2012/2013. tanév Készült:2012.szeptember 03. Készítette: Sándor Istvánné tagintézmény-vezető 2 BEVEZETŐ Mi vár a tanárokra

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

Éves munkaterv 2013/2014. tanév

Éves munkaterv 2013/2014. tanév Éves munkaterv 2013/2014. tanév Készítette: Kárpáti Piroska Pécs, 2013. szeptember 16. 1. Személyi feltételek: Pedagógus létszám szeptember 1-én: teljes : áttanító: részmunkaidős: tartósan távol: 34 fő

Részletesebben

2013/2014. TANÉV. ÉVES MUNKATERV (1. sz. melléklet) TARCZY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PÁPA, JÓKAI U. 18.

2013/2014. TANÉV. ÉVES MUNKATERV (1. sz. melléklet) TARCZY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PÁPA, JÓKAI U. 18. Év hó nap IDŐ PROGRAM FELELŐS 2013 augusztus 22. 9.00 Tanévnyitó értekezlet I. (alakuló) Igazgató 2013 augusztus 26-27-28. Multikulturális tábor Ugod, Árnyas erdő turistaház Takozatvezető, alsós kéttannyelvi

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

MUNKATERV. 2011/2012. tanév. Készült: 2011. szeptember

MUNKATERV. 2011/2012. tanév. Készült: 2011. szeptember VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár út 71. OM azonosító: 037857 Telefon/fax: 22/312-969, 315-198 e-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu vasvarigimn@gmail.com honlap: www.vasvari-szfvar.sulinet.hu

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista KLIK KUNSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETE FÖLDVÁRY GÁBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 6098 Tass, Dunai út 24. Telefonszám: 76/536-210 Fax: 76/536-211 Szervezeti egységkód: 030003, OM: 027936 Különös Közzétételi

Részletesebben

Valastyánné Szigeti Andrea A tanév első napja: 2 osztályfőnöki óra, osztályfőnökök adminisztrációs feladatok elvégzése, a házirend ismertetése

Valastyánné Szigeti Andrea A tanév első napja: 2 osztályfőnöki óra, osztályfőnökök adminisztrációs feladatok elvégzése, a házirend ismertetése MUNKATERV A 2011/12-ES TANÉVRE HÓNAP PROGRAM FELELŐS HATÁRIDŐ AUGUSZTUS 24-26. Javító- és osztályozóvizsgák Erdei András igazgatóhelyettes 31. Nevelőtestületi nyitóértekezlet Dr. Molnárné Szecskó Ágnes

Részletesebben

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2015. augusztus 24. hétfő 8 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2015. augusztus 24. 11 00-13 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás tanulók)

Részletesebben

MUNKATERV. Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskolája. 2015/2016. tanév. Debrecen, 2015. augusztus 28.

MUNKATERV. Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskolája. 2015/2016. tanév. Debrecen, 2015. augusztus 28. Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskolája MUNKATERV 2015/2016. tanév Debrecen, 2015. augusztus 28. Dr. Tóth László Tamásné igazgató Iskolánk a 2015/2016. tanévre az alábbi

Részletesebben

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM: 201787 MUNKATERVE 2013-2014. tanév / : 06-68-423-033 Tartalom Bevezetés... 2. oldal 1. A tanév helyi rendjének meghatározása... 2. oldal 2. A szünetek

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE Készítette: Konkolyné Bárkányi Ibolya tagintézmény-vezető Az SZKTT

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016. tanév. Kivonat. A tudás csak a megfelelően kifejlesztett képességekkel szinkronban hasznosítható.

MUNKATERV. 2015/2016. tanév. Kivonat. A tudás csak a megfelelően kifejlesztett képességekkel szinkronban hasznosítható. Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 9900 Körmend, Kölcsey u.12. MUNKATERV 2015/2016. tanév Kivonat A tudás csak a megfelelően kifejlesztett képességekkel szinkronban hasznosítható.

Részletesebben

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév Ikt.szám: 591/2015. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév A tanév legfontosabb pedagógiai feladatai: 1.) Hatékony és következetes módszerekkel a tanulói és dolgozói

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája

Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító Sorszám Szakképzettsége

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év Iktatószám: Óvodavezetői munkaterv 2015/2016. nevelési év József Attila út 8-10 2252 OM: 037281 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pedagógiai munka feltételrendszere... 3 1.1. Alapító okirat szerinti feladatellátás...

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

A Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola munkaterve a 2014/2015. tanévre

A Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola munkaterve a 2014/2015. tanévre A Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola munkaterve a 2014/201 tanévre Szeptember 1 2 Első tanítási nap tanévnyitó + 3 OF (naplóba 4 szám.ofő) 1/180 8. 2. 2/180 9. 3. 3/180 10. Javító érettségire

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

MUNKATERV 2012/2013.

MUNKATERV 2012/2013. MUNKATERV 2012/2013. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola 1146 Budapest, Thököly út 48-54. Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 2 A PETRIK LAJOS

Részletesebben

A 2015-16. TANÉV RENDJE

A 2015-16. TANÉV RENDJE ADDETUR Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. A 2015-16. TANÉV RENDJE Események megnevezése Ideje Helye Felelős Megjegyzés Alakuló értekezlet 2015.08.24.

Részletesebben

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium OM : 028318 M U N K A T E R V 2014-2015. tanév Összeállította: Laurinyeczné Trnyík Judit igazgató 1 Az ember csak neveléssel válik

Részletesebben

A humán munkaközösségének munkaterve 2014/15. tanév. Munkaközösségünkben az idei tanévben nyolc pedagógus tevékenykedik.

A humán munkaközösségének munkaterve 2014/15. tanév. Munkaközösségünkben az idei tanévben nyolc pedagógus tevékenykedik. A humán munkaközösségének munkaterve 2014/15. tanév Munkaközösségünk tagjai: Munkaközösségünkben az idei tanévben nyolc pedagógus tevékenykedik. 1. - magyar történelem-német szakos tanár, munkaközösség-vezető

Részletesebben

BEKÖSZÖNTŐ 2015/2016.

BEKÖSZÖNTŐ 2015/2016. BEKÖSZÖNTŐ 2015/2016. A Szentlélek segítségét kérve szeptember 1-jén, a Veni Sancte szentmisével kezdetét vette az új tanév. A Gondviselésbe vetett bizalmunk és reményünk mellett kérjük a szülők elkötelezett

Részletesebben

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola valamint tagintézménye: Hejőbábai

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I ÉS

S Z E R V E Z E T I ÉS 2377 Örkény HUSZKA HERMINA Telefon/fax: +36/29 311 024 Bartók Béla utca 53. ÁLTALÁNOS ISKOLA E_mail: huszkahermina@gmail.com OM azonosító: 032485 Honlap:www.huszkaiskola.hu S Z E R V E Z E T I ÉS M Ű K

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája Munkaterv 2015-2016.

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája Munkaterv 2015-2016. Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája Munkaterv 2015-2016. tanév A szorgalmi idő első tanítási napja: 2015. szeptember 01. (kedd)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: ÁMK Általános Iskolája

Részletesebben

A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014-ES TANÉVI MUNKATERVE

A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014-ES TANÉVI MUNKATERVE A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014-ES TANÉVI MUNKATERVE 2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9. Összeállította: Vincze Ildikó igazgató Iskolánkat 2007-ben alapította fenntartója, a Tanulni Egy Életen Át

Részletesebben

A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre

A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre I. Felvételi lehetőségek 1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből melyet az iskola fenntartója határoz meg minden jelentkező

Részletesebben

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján:

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: 23. (1) e): A Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014-es tanévi időrendje 6. Időrendi

Részletesebben

2015. AUGUSZTUS. 2015. SZEPTEMBER Felelős

2015. AUGUSZTUS. 2015. SZEPTEMBER Felelős 2015. AUGUSZTUS Feladat, rendezvény, esemény Résztvevők Tanítási nap Aug. 24. H. Tájékoztató értekezlet, Munka- és balesetvédelmi oktatás, Tantestület, vizsgáztató javítóvizsgák előkészítése, Javítóvizsgák.

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERV 2012-2013.

RENDEZVÉNYTERV 2012-2013. RENDEZVÉNYTERV 2012-2013. Augusztus 31. (péntek) 18:00 Tanévnyitó ünnepség Óvodaiskolás műsor (leendő első osztályosok), Nyakkendők átadása Felelős: 1.ói, 6., 8. évfolyam Koordinátor: dr. Mátyás Jánosné

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája működéséről (2008-2012)

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája működéséről (2008-2012) Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Pásztó, Nagymező út 36. Szám: 1-175/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája

Részletesebben

Inte zme nyi munkaterv a 2015/16. tane vre

Inte zme nyi munkaterv a 2015/16. tane vre 1 Inte zme nyi munkaterv a 2015/16. tane vre "A világ és az Egyház jövője a mostani fiatal nemzedéké, amely még ebben a században született, de amely a következő évezred elejére növekszik érett felnőtté."

Részletesebben

A 2012/2013-ES TANÉV RENDJE, RENDEZVÉNY NAPTÁRA

A 2012/2013-ES TANÉV RENDJE, RENDEZVÉNY NAPTÁRA A 2012/2013-ES TANÉV RENDJE, RENDEZVÉNY NAPTÁRA I. Az órarendben rögzítetteken kívüli állandó elfoglaltságok : Hétfő: szakköri nap Kedd: szakköri nap Szerda: nevelőtestületi, szakszervezeti, szakmai munkaközösségi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 2015/2016. tanévre vonatkozó. szakfeladatonkénti munkaprogramja. Szarvas 2015.

A Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 2015/2016. tanévre vonatkozó. szakfeladatonkénti munkaprogramja. Szarvas 2015. A Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 2015/2016. tanévre vonatkozó szakfeladatonkénti munkaprogramja Szarvas 2015. szeptember I. Helyzetelemzés 1. Személyi feltételek 2. Tárgyi feltételek 3. Tanév

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016 KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX:06-59-325-230, E-mail: titkarsag@refisk.hu A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

KEDVES SZÜLŐK! A 2014/2015-ös tanév eredményei

KEDVES SZÜLŐK! A 2014/2015-ös tanév eredményei 2015 KEDVES SZÜLŐK! Kiadványunkkal iskolánk életéről, az elmúlt év eredményeiről és az előttünk álló tanév eseményeiről kívánjuk tájékoztatni Önöket. Iskolánk statisztikai adatai Tanulók létszáma: 400

Részletesebben

A KOMLÓSTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016-os tanév munkaterve

A KOMLÓSTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016-os tanév munkaterve A KOMLÓSTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016-os tanév munkaterve KOMLÓSTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016 08.31.Tanévnyitó ünnepély /Felelős:2.évf./ Szeptember 09.01.első tanítási nap, szülői értekezlet

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 24-i ülésére:

BESZÁMOLÓ. Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 24-i ülésére: BESZÁMOLÓ Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 24-i ülésére: Tájékoztató az Általános Iskola munkájáról különös tekintettel az előző tanév befejezésére, ill. az új tanév

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016 Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

Munkaterv 2015/2016 Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Munkaterv 2015/2016 Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskolája 1146 Budapest, Thököly út 48-54. 2015/2016-os tanév

Részletesebben

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola m u n k a t e r v e a 2015/2016. tanévre Naszály, 2015. augusztus 31. Készítette: Dibuszné Hauser Zsuzsanna igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Naszály

Részletesebben

Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi Szakközépiskola MUNKATERV

Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi Szakközépiskola MUNKATERV Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi Szakközépiskola MUNKATERV 2015/2016 tanév A munkatervet készítette: Wágnerné Gálicz Katalin intézményvezető Iktatási szám: Dorog, 2015.augusztus

Részletesebben