Munkaterv 2015/2016 Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkaterv 2015/2016 Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum"

Átírás

1 Munkaterv 2015/2016 Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskolája 1146 Budapest, Thököly út

2 2015/2016-os tanév munkaterve 2 Bevezetés A tanév feladatai A os tanévben indított osztályok Beiskolázás tervezése, szervezése, bonyolítása Tanügyi dokumentáció A tanulók munkájának értékelése A szakmai képzés feladatai Vállalati kapcsolatok tervezése, szervezése Érettségi és szakmai vizsgák szervezése, lebonyolítása Koordinációs iroda tevékenysége Az ifjúságvédelmi tevékenységhez kapcsolódó helyi feladatok Az iskolai diákönkormányzat munkájának támogatása Szakmai-, tanulmányi- és egyéb versenyek Pályázati tevékenység Pedagógus munkaidejének beosztása A pedagógusok pedagógiai-szakmai ellenőrzése (tanfelügyelet) és minősítése Intézményi önértékelés A nevelés-oktatás folyamatainak ellenőrzése, elemzése, értékelése Pedagógusok továbbképzése Iskolairányítás Munkaközösségek Az iskolavezetőség javaslata a törvényben biztosított hat tanításmentes munkanap felhasználásáról Fontosabb hivatalos dátumok Ünnepségek, emléknapok Karbantartások és fejlesztések tervezése, szervezése Munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai és egészségügyi tevékenység, karbantartás Melléklet... 44

3 2015/2016-os tanév munkaterve 3 A munkatervet a nevelőtestület által elfogadott Pedagógiai Program, az igazgatói pályázatban megfogalmazott középtávú stratégia, a nevelőtestületi értekezleten elhangzott javaslatok, valamint a felelős igazgató-helyettesek és munkaközösség-vezetők által benyújtott munkatervek, továbbá a diákönkormányzat ülésén elhangzott javaslatok alapján állítottuk össze. Bevezetés Az intézmény munkaterve a os tanév feladatait, azok ütemezését, végrehajtóját, felelős vezetőjét és az ellenőrzés, értékelés módjait tartalmazza a hatályos jogszabályokhoz igazodva. A os tanévben az oktató-nevelő munkát meghatározó jogszabályok: évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben A 2015/2016-ostanév rendjéről szóló 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V.20.) OM rendelet módosításáról szóló 11/2012. (VII.30.) EMMI rendelet évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

4 2015/2016-os tanév munkaterve 4 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 1. A tanév feladatai A tanév rendjéből és a pedagógiai program megvalósításából eredő állandó feladatok mellett kiemelten kezeljük azokat a tevékenységeket, amelyek az iskolaélet szempontjából részletesebb intézkedési tervet igényelnek, vagy végrehajtásuk más törvényi előíráshoz kötött. 1.1 A os tanév általános feladatai, tevékenységei A tanügyi dokumentumok nyilvántartása kezelése. Az iskolai elektronikus napló és a KIR rendszer összehangolása. Beiskolázási program a köznevelési 9. és a szakképzési évfolyamokra, továbbá a felnőttoktatásra és felnőttképzésre. A tanulási-tanítási folyamat tevékenységeinek összehangolása, fejlesztése. A tanulók tanulmányi munkájának nyomon követése, értékelése. Egyéni bánásmód érvényesítése, felzárkóztatás, tehetséggondozás tevékenységei. A nevelő-oktató munka ellenőrzése, elemzése, értékelése. A pedagógiai munka szakmai ellenőrzésével, pedagógus minősítési rendszerrel és az intézményi önértékeléssel kapcsolatos feladatok ellátása. A pedagógusok továbbképzési programjának megvalósítása. Közép és emelt szintű érettségi vizsgák szervezése és lebonyolítása. Az új OKJ szerinti komplex szakmai vizsgák megszervezése és lebonyolítása. Összefüggő szakmai gyakorlatok szervezése. Szakmai közösségek, munkaközösség tevékenységének tervezése, szervezése. Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógiai tevékenység, összhangban a diákönkormányzat munkaprogramjával. A közösségi szolgálat szervezése tanulóink számára. Munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai oktatás megszervezése, a kapcsolódó tevékenységek összehangolása az érintettekkel. Az ifjúságvédelmi, szabadidő szervezői és iskolapszichológusi munka szervezése. Pályázati tevekénység. Az uniós projektek fenntartási feladatainak ellátása, a pályaválasztási és koordinációs szolgáltatás, az után-követés szélesítése, azaz a TÁMOP és a KMOP projektek feladatvállalásainak folyamatos fenntartása. A gyakorló iskolai rendszer keretében együttműködés az egyetemekkel, a gyakorló iskolai partnerekkel, gyakorló iskolai feladatok ellátása.

5 2015/2016-os tanév munkaterve 5 Hagyományőrző programok szervezése. A tanév kiemelt feladata a jogszabályi változásokkal és a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum létrejöttével kapcsolatosan az intézményi alapdokumentumok felülvizsgálata, átdolgozása. 1.2 A feladatok és tevékenységek ütemterve Tevékenység Határidő Felelős A tanév kezdésével kapcsolatos feladatok Javítóvizsgák lebonyolítása Csoportszervezés (osztályok) Tanulóregisztráció (KIR) Tantárgyfelosztás, órarend Osztályfőnökök tájékoztatása, felkészítése Éves munkaterv készítése Éves záró értékelés és statisztika elkészítése Jelentkezés érettségi (szintemelő, javító) vizsgára Első félév Iskolavezetőség témafelelős tagjai, iskolatitkárság munkabeosztás szerint osztályfőnöki munkaközösség vezetője és tagjai Tanév indítása esti tagozaton Tanulói kérelmek benyújtása Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Iskolai elektronikus napló elindítása Csoportok kialakítása, adatfelvitel Tóth Melinda Magyar Linda Szaktanárok Majer Zoltán SZMK értekezlet Béresné Bodó Noémi Szülői értekezlet Érettségi felkészítők (fakultációs órák) szervezése a 11. és 12. évfolyamon Tanügyi dokumentumok (anyakönyvek, beírási napló) elkészítése, ellenőrzése Munkatervek elkészítése, tanmenetek, ellenőrzése Munka- és tűzvédelmi szemle és intézkedési terv elkészítése Külön ütemterv szerint osztályfőnökök Munkaközösség-vezetők Iskolavezetés tagjai, külön feladatmegosztás szerint Különbözeti vizsgák, osztályozó vizsgák szervezése lebonyolítása Külön ütemterv szerint Munkaközösség-vezetők

6 2015/2016-os tanév munkaterve 6 Tevékenység Határidő Felelős Elektronikus és papíralapú nyilvántartások elkészítése a KIRSTAT szempontrendszere szerint Statisztikai adatgyűjtés Adatgyűjtés a tárgyi eszközökről Adatgyűjtés a tanulmányi eredményekről Éves munkaterv lebontása a tárgyévi speciális feladatokra Ellenőrzési terv készítése Pedagógus továbbképzési terv készítése Vállalati kapcsolatok fenntartása Az együttműködési szerződések előkészítése a külső gyakorlóhelyek biztosításához. Vállalati találkozók szervezése Következő évi beiskolázási program indítása, nyílt napok és előkészítő szervezése PR anyagok elkészítése Általános iskolákkal kapcsolatfelvétel Részvétel külső rendezvényeken évi beiskolázási terv elkészítése, közzététele Őszi emelt szintű érettségi vizsgák szervezése és lebonyolítása Őszi szakmai vizsgák szervezése és lebonyolítása Szalagavató előkészítése, műsortervezés Oktató-nevelő munka eredményességének elemzése, rétegértekezletek, osztályértekezletek szervezése Pedagógusképzés gyakorlóhelyeinek koordinálása Gyakorlóiskolai feladatok indítása, hospitálási tervösszeállítása folyamatos hó Vizsgaterv szerint Vizsgaterv szerint Külön ütemterv szerint Külön ütemterv szerint Külön ütemterv szerint Iskolavezetés tagjai, külön feladatmegosztás szerint Iskolavezetés tagjai, külön feladatmegosztás szerint Majer Zoltán Béresné Bodó Noémi Kulcsár Anikó Magyar Erika Béresné Bodó Noémi Diák küldött-közgyűlés szervezése Tóth Enikő Végzős tanulók tájékoztatása A vizsgák rendje, menete, formája Továbbtanulás az iskolában Továbbtanulás egyetemen hó Útkereső - információs nap Baranyiné C Veres Anna Családi nap hó Szalagavató Béresné Bodó Noémi Kulcsár Anikó

7 2015/2016-os tanév munkaterve 7 Tevékenység Határidő Felelős Értesítési kötelezettség az általános iskolák felé a tanulók előmeneteléről A tanulók féléves munkájának értékelése a nappali és felnőtt tagozaton. Szülői tájékoztatás a tanulók előmeneteléről Az értékelési adminisztráció végrehajtása, ellenőrzése (első félév vége) ig Tanév rendje szerint szaktanárok munkaközösség-vezetők Béresné Bodó Noémi (osztályfőnökök) Osztályfőnökök Szülői értekezlet Nevelőtestületi értekezlet Statisztikai elemzés Pedagógiai nevelési elemzés és beszámoló Szakmai beszámoló Határozatok előkészítése és elfogadtatása Osztályfőnökök Baranyiné C. Veres Anna Második félév Beiskolázási program lebonyolítása Jelentkezők regisztrálása Felvételi vizsgák szervezése A beiskolázási levelezések bonyolítása Számítógépes központi adatfeldolgozás Továbbtanulás és érettségire jelentkezés operatív feladatai Szakmai vizsgákra jelentkezés és vizsgaszervezés operatív feladatai Jelentkezők regisztrálása Vizsgabejelentés Tankönyvrendelés előkészítése a beiskolázási információk alapján Előzetes osztályszervezés, létszámelemzés Tankönyvek munkaközösségi meghatározása Tankönyvlista összeállítása és szülők tájékoztatása Vállalati szerződések aktualizálása Külső gyakorlóhelyek biztosításához. Nyári gyakorlatok szervezésével kapcsolatos feladatok szervezése. tanév rendje szerint tanév rendje szerint Vizsgaterv szerint jogszabály szerint folyamatos Baranyiné C. Veres Anna Munkaközösség-vezetők Sütő Éva Majer Zoltán

8 2015/2016-os tanév munkaterve 8 Tevékenység Határidő Felelős A középszintű érettségi és a szakmai vizsgák technikai előkészítése tételek terembeosztások tárgyi feltételek Vizsgaterv szerint Baranyiné C V. Anna A beiskolázási program befejezése, döntés, kiértesítés. Osztályfőnökök kiválasztása, felkérése a következő tanévre. Technikusi beiskolázás: 12-es tanulók ismételt tájékoztatása a lehetőségekről Előzetes jelentkeztetés Információ a külső jelentkezők számára hó hó Ütemterv szerint Béresné Bodó Noémi Ballagás Kulcsár Anikó Béresné Bodó Noémi Országos mérés: a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata és között Kugyelláné Schmidtka Ágnes Országos kompetenciamérés Két tanítási nyelvű 10. évfolyamon célnyelvi mérés. Középszintű érettségi vizsgák lebonyolítása Szakmai vizsgák lebonyolítása B. Tóth Katalin Jogszabály és vizsgaterv szerint Következő tanév előtervezése, tantárgyfelosztás Ütemterv szerint Iskolavezetőség Beiratkozás 9. évfolyamra Beiratkozás szakképző osztályokba Az értékelési adminisztráció végrehajtása, ellenőrzése Osztályfőnökök Tanévzáró, bizonyítványosztás Nevelőtestületi értekezlet Iskolavezetés tagjai Javítóvizsgák előkészítése ig

9 2015/2016-os tanév munkaterve 9 2. A os tanévben indított osztályok osztály osztályfőnök szakterület Közoktatás 1 9.KNY Tóth Enikő Nyelvi előkészítő 2 9.A Darányi Katalin Kéttannyelvű vegyész 3 9.B Bozóki Judit Vegyész ágazat 4 9.C Seres Orsolya Környezetvédelem-vízgazdálkodás ágazat 5 9.D Sárközi-Paulik Brigitta Informatika ágazat 6 9.E Krajnyák Attila Informatika ágazat 7 10.A Tóth Edina Kéttannyelvű vegyész 8 10.B Gál- Berey Csilla Vegyész ágazat 9 10.C Szabados István Környezetvédelem-vízgazdálkodás ágazat NYEK D Dolozselek Csilla Informatika ágazat E Hartl Jánosné Környezetvédelem-vízgazdálkodás ágazat A Urbán Barbara Kéttannyelvű vegyész B Bodnár- Patak Gabriella C Turócziné Pribek Éva Vegyész ágazat D Takács Emese Informatika ágazat Környezetvédelem-vízgazdálkodás ágazat NYEK B Tóthné Zsohár Ildikó Vegyipari szakmacsoport D Lovas Margaret Informatika szakmacsoport A Béresné Bodó Noémi Kéttannyelvű vegyész C Szalkay Csilla Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport NYEK Szakképzés nappali 20 1/13.D Uhlár Zoltán Vegyipari technikus 21 1/13.E Nyisztorné Kozma Amália Laboratóriumi technikus 22 1/13.H Vámos Tibor Környezetvédelmi technikus 23 1/13.R Koczka István Informatikai rendszergazda 24 1/13.S Czinkóczi Tamás Szoftverfejlesztő 25 1/13.P Völgyi Iván Informatikai rendszergazda Szoftverfejlesztő 26 5/13.B Fortuna Zsuzsa Vegyipari technikus Laboratóriumi technikus 27 2/14.D Csirmaz Antal Vegyipari technikus 28 2/14.E Horváth Gyöngyi Laboratóriumi technikus 29 5/13.K Környezetvédelmi technikus 30 2/14.H Pásztor-Buti Zsófia Környezetvédelmi technikus

10 2015/2016-os tanév munkaterve Informatikai rendszergazda 5/13.T Györgyi Tamás Szoftverfejlesztő 32 2/14.R Virág György Informatikai rendszergazda 33 2/14.S Varga László Szoftverfejlesztő 34 Ráépülés nappali 3/15. GY Fandel Richárd Gyógyszeripari laboratóriumi technikus 35 3/15.HT Gőgh Zsolt Hulladékgazdálkodó szaktechnikus 0,5 év Települési környezetvédelmi szaktechnikus 0,5 év Felnőttoktatás (esti) 36 1./13.GL Tóth Krisztina Vegyipari technikus 37 1./13.VL Dravetzky Katalin Laboratóriumi technikus 38 2./14.GL Lackó László Vegyipari technikus 39 2./14.VL Fekete Mónika Laboratóriumi technikus 40 3/15 MAL Sőre Ferenc Műszeres analitikus 41 2/14.RL Balogh Zoltán Informatikai rendszergazda 42 1/13.RL Veres Gyula Informatikai rendszergazda Keresztféléves képzés (2. félév) Környezetvédelmi mérés-szaktechnikus 0,5 43 3/15.MTL Gőgh Zsolt év Természetvédelmi szaktechnikus 0,5 év 3. Beiskolázás tervezése, szervezése, bonyolítása A kilencedik és a nappali rendszerű szakképző évfolyamokra, illetve a felnőttoktatásra történő beiskolázás tervezése, szervezése és lebonyolítása a hatályos OM rendelethez igazodva, a beiskolázás belső szabályzata szerint történik. Beiskolázást 9. évfolyamra Tevékenység Határidő Felelős Felvételi információs anyag, tájékoztató kiadvány elkészítése. A beiskolázással kapcsolatos hirdetési anyagok közzététele A beiskolázással kapcsolatos kiállítások, külső programok lebonyolítása külön ütemterv szerint. Új OKJ szerinti szakok bemutatása, beiskolázási aktualitások közzététele az iskola honlapján folyamatos folyamatos folyamatos Kulcsár Anikó Baranyiné C. Veres Anna Felvételi előkészítő foglalkozások től Lukács Ferenc

11 2015/2016-os tanév munkaterve 11 hetente váltakozva, anyanyelvből és matematikából Nyitott napok rendezvényei Központi írásbeli felvételi hétfőnként óra Szabados István Felvételi írásbeli vizsga dolgozatainak kijavítása Takács Emese Szabados István Központi írásbeli felvételei pótnap óra Szóbeli felvételi vizsga óra Beiratkozás a 9. évfolyamra Beiskolázás a szakképző évfolyamokra nappali képzésre Tevékenység Határidő Felelős Tanulói tájékoztató a technikusi beiskolázás szervezéséről, a jelentkezés feltételeiről és az indítható szakokról Szülői tájékoztató a technikusi beiskolázás szervezéséről, a jelentkezés feltételeiről és az indítható szakokról Előzetes technikusi jelentkezés saját, végzős tanulóink részére. (igényfelmérés) Jelentkezés nappali szakképző évfolyamokra. (e-jelentkezés) Beiratkozás a nappali szakképző évfolyamokra január osztályfőnöki óra félévi szülői értekezlet től folyamatosan június Beiskolázás felnőttoktatásra Tevékenység Határidő Felelős Az iskolai honlapon való megjelenítés Tájékoztatás, információ adás személyes, webes, telefonos megkeresésre Jelentkezés felnőttoktatás szakképző évfolyamaira. (e-jelentkezés) folyamatos folyamatos től folyamatosan Diákcentrum

12 2015/2016-os tanév munkaterve 12 Beiskolázás felnőttképzésre Tevékenység Határidő Felelős Képzési programok elkészítése vegyipari technikus műszeres analitikus mobil-alkalmazásfejlesztő Vállatok megkeresése, képzési lehetőségről tájékoztatásuk Az iskolai honlapon való megjelenítés Tájékoztatás, információ adás személyes, webes, telefonos megkeresésre Jelentkezés felnőttképzésre (papíralapú jelentkezés) október 1. folyamatos folyamatos folyamatos meghirdetéstől függően Diákcentrum 4. Tanügyi dokumentáció A tanügyi dokumentumok nyilvántartása, kezelése, az oktatási igazgatóhelyettes irányítása alatt, az iskolatitkárság, az osztályfőnökök és a szaktanárok közös felelősségű feladata. A felelősségi kör azonban különböző szintekre osztható: Az oktatási igazgatóhelyettes felel valamennyi tanügyi dokumentum jogszabály szerinti vezetéséért, meglétéért és a statisztikai szempontból is releváns pontosságáért. Munkáját az iskolatitkárság támogatja az iratkezelési szabályzatban leírtak szerint. Ebbe a körbe az elektronikus tanulói nyilvántartások (KIR, e-napló), beírási naplók és törzskönyvek szakszerű és pontos vezetése tartozik. A szaktanárok elsősorban a szaktárgy oktatási dokumentumainak (tanmenet, tematikus terv, óraterv, témazáró stb.) elkészítéséért, valamint az osztálynapló (e-napló) haladási rovatainak vezetéséért, és a tanulók tantárgyi értékelése határidőre való bejegyzéséért (naplójegy beírásáért) felelősek. A tanulókkal kapcsolatos tanügyi dokumentumok törzskönyv és e-napló vezetése, valamint a tanulók és szülők tájékoztatása alapvetően az osztályfőnök feladata, aki ebben a minőségében ellenőrzi az osztályában tanító szaktanárok dokumentációs munkáját, és figyelmezteti őket az esetleges elmaradásokra. Feladat Határidő Felelős Ellenőrzi Bizonyítványok összegyűjtése osztályfőnök Tanulói csoportbeosztások (nyelvi, gyakorlati stb.) kialakítása szaktanárok Anyakönyvek kitöltése osztályfőnök Haladási napló ellenőrzése. hetente osztályfőnök

13 2015/2016-os tanév munkaterve 13 Osztályozó napló ellenőrzése. havonta osztályfőnök Tanulói hiányzások elbírálása. hetente osztályfőnök Tanulói hiányzások összesítése, regisztrálása. Félévi és év végi osztályzatok lezárása. Félévi és év végi osztálystatisztika elkészítése. Félévi és év végi iskolai statisztika elkészítése. Bizonyítványok és anyakönyvek kitöltése. 5. A tanulók munkájának értékelése minden hónap 10. napjáig osztályozó konferencia előtti napon osztályozó konferencia napja osztályfőnök szaktanár osztályfőnök külön kiírás szerint osztályfőnök osztályfőnök A tanulmányi munka ellenőrzésének, értékelésének elveit, rendszerét, módszereit és visszacsatolási eljárásait a Pedagógia Program rögzíti. A szaktanár ismerteti: Feladat Határidő Felelős Ellenőrzi a tantárgy éves követelményeit az ellenőrzés-értékelés szempontjait, formáit pótlás, javítás lehetőségeit a naplóba kerülő osztályzatok kritériumait ismertetése. Tanulmányi munka formatív és szummatív értékelése. a tanév első órája folyamatos szaktanár szaktanár munkaközösségvezető munkaközösségvezető Naplójegyek beírása. folyamatos szaktanár osztályfőnök Havi jegyek beírása a naplóba 1. osztályzat ig 2. osztályzat ig 3. osztályzat ig 4. osztályzat ig 5. osztályzat ig 6. osztályzat ig A félévi és év végi osztályzatok megállapítása a naplójegyek számtani átlaga alapján. osztályozó konferencia előtti napon szaktanár szaktanár Nevelőtestületi konferencia

14 2015/2016-os tanév munkaterve A szakmai képzés feladatai 6.1. Ágazati képzés A köznevelési évfolyamokon kifutó rendszerben szakmacsoportos alapozó, felmenő rendszerben ágazati képzést folytatunk. 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 13. évfolyam ágazati képzés szakmacsoportos alapozó képzés XV. Vegyész Vegyipari XXIII. Környezetvédelem-vízgazdálkodás Környezetvédelem-vízgazdálkodás XIII. Informatika Informatika A os tanév kiemelt feladatai: Az érettségi vizsgatárgyak részletes követelményeinek és a vizsga leírásnak áttekintése, különös tekintettel a 40/2002. (V.24.) OM rendelet módosításaira. Szakmai érettségi vizsga előkészítése a tanév során megjelenő szakmai dokumentumok és szabályozások alapján. A módosuló kerettantervekre épülő helyi tantervek kidolgozása a tanév során megjelenő szakmai dokumentumok és szabályozások alapján. Az összefüggő nyári szakmai gyakorlatok szervezésével kapcsolatos feladatok tervezése, szervezése és lebonyolítása Majer Zoltán gyakorlati oktatásvezető irányításával. Összefüggő nyári gyakorlat évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 13. évfolyam 70 óra 105 óra 140 óra nincs 160 óra 6.2. Szakképzés 2015/2016-os tanév kiemelt feladata az iskolarendszerű nappali tagozatos szakképző osztályok indítása mellett az esti munkarend szerinti felnőttoktatás kereteinek bővítése. A szakképzésről szóló törvény módosítása értelmében a második szakképesítés ingyenessé tétele az esti tagozatú szakképző osztályok tanulói létszámának növekedését eredményezte. Új szakmai feladatot jelent a tanév során a környezetvédelmi szaktechnikusi képzés elindítása. Keresztféléves rendszerben, a környezetvédelmi-mérés szaktechnikus és a természetvédelmi szaktechnikus-képzés indítását tervezzük esti munkarend szerinti felnőttoktatás keretében. A képzések eszköz- és infrastrukturális feltételeinek biztosítása újabb beruházásokat indokol.

15 2015/2016-os tanév munkaterve 15 Szakmai terület Képzési szint Szakképesítés Munkarend Bemeneti feltétel Képzési idő Vegyész Alapszakképes ítés Ráépülés szaktechnikusi szakképesítés Laboratóriumi technikus Vegyipari technikus Műszeres analitikus Gyógyszeripari laboratóriumi technikus nappali esti nappali esti esti nappali érettségi érettségi vegyipari technikus vagy laboratóriumi technikus szakképesítés 2 év 2 év 1 év 1 év Környezetvédelem -vízgazdálkodás Informatika Alapszakszakképesítés Ráépülés szaktechnikusi szakképesítés Alapszakképesítés Alapszakképesítés Informatikai rendszergazda Szoftverfejlesztő nappali érettségi 2 év nappali Környezetvédelmi technikus Hulladékgazdálkod ó 55 szaktechnikus Települési környezetvédelmi szaktechnikus Környezetvédelmimérés szaktechnikus Természetvédelmi szaktechnikus esti nappali esti Környezetvédelmi technikus szakképesítés érettségi 0,5 év 0,5 év 0,5 év 0,5 év 2 év nappali érettségi 2 év 6.3. A os tanév szakképzés-fejlesztési feladatai Feladat Határidő Felelős A 2016/2017-os tanév képzési lehetőségeinek kialakítása A felnőttoktatás lehetőségeinek kihasználása, erősítése A kerettantervek alapján az iskolai helyi tantervek elkészítése az új szakképesítésekre folyamatos folyamatos külön ütemterv szerint

16 2015/2016-os tanév munkaterve 16 Az új szakképesítésekhez szükséges tárgyi feltételeinek fejlesztése, új mérőhelyek kialakítása A felnőttképzés tanfolyamok indítása a munkaerőpiaci igényeknek megfelelően folyamatos folyamatos Majer Zoltán 7. Vállalati kapcsolatok tervezése, szervezése A vállalatokkal való rendszeres kapcsolattartást az iskola igazgatója közvetlenül, illetve a szakképzésért felelős igazgatóhelyettesen és a gyakorlati oktatásvezetőn keresztül gyakorolja. Évente egy alkalommal a vállalatok vezetőinek és oktatási felelőseinek meghívásával közös munkafórumot rendezünk a következő oktatási év tervezésére és a tárgyév értékelésére. Feladat Határidő Felelős Évi vállalati találkozó szervezése Szakmai gyakorlatok szervezése és ellenőrzése a vállalatoknál Évközi és nyári összefüggő szakmai gyakorlat szervezése A gyakorlatok szakmai ellenőrzése félév Folyamatos Kovács Henriette iskolavezetés Majer Zoltán 8. Érettségi és szakmai vizsgák szervezése, lebonyolítása Az iskola három különböző vizsgatípus szervezésében és lebonyolításában érintett: középszintű érettségi vizsga az iskolában középiskolai tanulmányaikat a tárgyévben vagy korábban befejező tanulók részére a tanév rendje szerinti időpontokban és ütemezéssel; előrehozott középszintű érettségi vizsga angol nyelv és informatika tantárgyból a tanév rendje szerinti időpontokban és ütemezéssel; emelt szintű érettségi vizsgaközpont működtetése a Kormányhivatal megbízása alapján; szakmai vizsga szervezése BMSZC keretein belül az iskolában folytatott iskolarendszerű és nem iskolarendszerű képzések esetén A közép- és emelt szintű érettségi vizsgaszervezéssel kapcsolatos feladatok A középszintű érettségi vizsga szervezését és lebonyolítását a témafelelős igazgató/igazgatóhelyettes és a jegyző mellett az osztályfőnökök, illetve az osztályfőnökök által felkért kollégák is segítik. Az eredményes munkavégzés érdekében a vizsgák megkezdését megelőzően az igazgató operatív munkacsoportot hoz létre, amelynek tagjai számára előírja az elvégzendő részfeladatokat, és azok ütemezését.

17 2015/2016-os tanév munkaterve 17 Feladat Határidő Felelős Jelentkezés érettségi vizsgára Kormányhivatal ütemterve szerint Emelt szintű érettségi vizsgák Kormányhivatali megbízott Középszintű érettségi vizsgák Szóbeli tételek elkészítése, leadása Felügyelőtanárok kijelölése, beosztása Írásbeli érettségi vizsgák Középszintű írásbeli dolgozatok javítása, átadása a szaktanároknak. (*) Kijavított középszintű dolgozatok leadása és az eredmények rögzítése folyamatos Munkaközösség vezetők, től folyamatosan Javító tanárok, Projektmunkák leadása szaktanár Vizsgatermek berendezése, és a szóbelihez szükséges segédletek előkészítése Szóbeli vizsgák körülményeinek biztosítása, tanulók elhelyezése, ellátása a vizsgák ütemezése szerint A vizsgacsoport vizsganapjai szerint Témafelelős igazgatóhelyettes és munkaközösség vezető Osztályfőnök (*) Érettségi és vizsgadokumentumokat az iskolából kivinni, otthoni javítás céljából sem lehet! A jelentkezéseket követően a vizsgabizottságok összetételéről és a vizsgáztatási feladatokról részletes ütemterv készül A szakmai vizsgaszervezéssel kapcsolatos feladatok Feladat Határidő Felelős Szakmai vizsgák szervezése őszi, téli és tavaszi vizsgaidőszakban Őszi iskolarendszerű szakmai vizsgák Szakmai vizsgára jelentkezés, előkészítés A szakmai vizsga lebonyolítása és dokumentálása Tanfolyami szakmai vizsgák Igény szerint

18 2015/2016-os tanév munkaterve 18 Téli iskolarendszerű szakmai vizsgák 0,5 éves szaktechnikus képzés esetén Szakmai vizsgára jelentkezés, előkészítés A szakmai vizsga lebonyolítása és dokumentálása Tavaszi iskolarendszerű szakmai vizsgák Szakmai vizsgára jelentkezés Gyakorlati tételek elkészítése A szakmai vizsga lebonyolítása és dokumentálása májusjúnius A jelentkezéseket követően a vizsgabizottságok összetételéről és a vizsgáztatási feladatokról részletes ütemterv készül. 9. Koordinációs iroda tevékenysége Koordinációs iroda munkatársai az alábbi feladatokat végzik: szabadidő-szervezés pályaválasztás támogatása pszichológusi tanácsadás karrier-tanácsadói szolgáltatások Az iroda tevékenységét helyi szinten az iskola munkatársai támogatják, a munka koordinálását végzi. 10. Az ifjúságvédelmi tevékenységhez kapcsolódó helyi feladatok A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók felmérése, gondozása Tevékenység Határidő Felelős Helyzetfelmérés kérdőívekkel a 9. évfolyamosok körében. Hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók regisztrálása osztályfőnökök Magyar Erika Varga Judit SNI és BTM tanulók regisztrálása Fodor Noémi Varga Judit Esetmegbeszélések, gondozási terv elkészítése, a rászoruló tanulók gondozása. folyamatos Magyar Erika Béresné Bodó Noémi

19 2015/2016-os tanév munkaterve 19 Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás a szakszolgálatokkal. folyamatos Pál Bottyán Varga Judit 11. Az iskolai diákönkormányzat munkájának támogatása A tanévben a diákönkormányzat munkáját segítő tanár feladatait Tóth Enikő látja el. A diákönkormányzat os tanévre tervezett programjai: Tevékenység Határidő Felelős Ellenőrzi Az iskolai diákönkormányzat ülései Havonta 1 alkalommal kiírás szerint Csibeavató :00 Iskolavezetés tagjai ütemezés szerint Honfoglaló Diák küldöttközgyűlés Pályázatok beadási határideje külön kiírás szerint Tóth Enikő Petrik nap DÖK tábor Csibetábor A többi iskolai rendezvényen a Diákönkormányzat segíti a Koordinációs Iroda munkáját. 12. Szakmai-, tanulmányi- és egyéb versenyek A szakmai-, tanulmányi-, sport- és versenyek koordinálását a témafelelős igazgatóhelyettesek végzik. A szakterületek versenyfelelőseinek feladata: kapcsolattartás és beszámolás az illetékes igazgatóhelyettesnek, tanulók kiválasztása a versenyre, a tanulók nevezésének előkészítése, nevezési lapok kitöltetése, nevezési lapok leadása az iskolai felelősnek, a tanulók versenyfelkészítésnek megszervezése az illetékes igazgatóhelyettessel egyeztetve, a tanulók elkísérése a verseny helyszínére, ill. ennek megszervezése. Feladat Határidő Szakterületi felelősök Verseny naptár készítése hó Magyar Linda

20 2015/2016-os tanév munkaterve 20 Versenyek technikai lebonyolítása (terem, felügyelet, másolás stb.) ütemterv szerint Magyar Linda OKTV, közismereti versenyek angol nyelv biológia kémia felelős: B Tóth Katalin Szalkay Csilla Fortuna Zsuzsanna Curie verseny magyar, történelem matematika, fizika német nyelv Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny Arany Dániel Matematika Verseny Humán terület versenyei Sportversenyek, bajnokságok Szakmai versenyek Vegyipari versenyek SZÉTV, OMTV Irinyi János Középiskolai Kémia Verseny Környezetvédelmi versenyek Komplex verseny környezetvédelmi szakmacsoportban nevezések, feladatkészítés, kapcsolattartás a többi iskolával Informatikai versenyek a versenykiírásnak megfelelően a versenykiírásnak megfelelően Szabados István Takács Emese Horváth Gyöngyi Szalkay Csilla Kiss Jolán Szabados István Kugyelláné Schmidtka Ágnes felelős: Fortuna Zsuzsanna Szabó Gergely Levente Szalkay Csilla Szalkay Csilla felelős: Tanulmányi versenyek rendezése az iskolában: Feladat Határidő Szakterületi felelősök Irinyi János Középiskolai Kémia Verseny II. fordulójának megrendezése a fővárosi versenyzők március versenykiírásnak

21 2015/2016-os tanév munkaterve 21 és az I., II. C kategória versenyzői számára Komplex vegyész és környezetvédelemi verseny (EGIS) Curie verseny területi döntő Környezetvédelmi OSZTV döntő megfelelően március versenykiírásnak megfelelően február versenykiírásnak megfelelően március Szalkay Csilla Fortuna Zsuzsa Szalkay Csilla 13. Pályázati tevékenység Az iskolai innovációt, humánerőforrás-fejlesztést több közalapítványi, hazai és nemzetközi pályázatból nyert forrásból támogattuk. Jelentősek az iskola egyre bővülő nemzetközi kapcsolatteremtési kezdeményezései is. A pályázatok a szakmai együttműködés mellett lehetőséget kínálnak a diákok és a tanárok idegen nyelvi kompetenciáinak fejlesztésére. Feladat Határidő Felelős Pályázatfigyelés, a pályázati munka koordinációja Útravaló ösztöndíjprogram Út a tudományhoz pályázat Green Chemistry Around Europe HU1-LEO Training for Life RO1- COM Erasmus + Math Around Us Erasmus + Green School IT02- KA Erasmus + "CLIL-Módszertani sokszínűség a két tanítási nyelvű képzésben folyamatos pályázati kiírás szerint lezárult, értékelés folyamatban lezárult, értékelés folyamatban külön ütemterv szerint, szerződéskötés folyamatban külön ütemterv szerint, szerződéskötés folyamatban külön ütemterv szerint, szerződéskötés folyamatban Szalkay Csilla Villányi-Borsics Eszter Szolnok Ádám Villányi-Borsics Eszter Villányi-Borsics Eszter Barbarics Márta

22 2015/2016-os tanév munkaterve Pedagógus munkaidejének beosztása A heti teljes munkaidő (heti 40 óra) megoszlása a köznevelési törvény szabályozása alapján. A pedagógus a tantárgyfelosztás elfogadását követően személyre szólóan készhez kapja az adott tanévre vonatkozó részletes munkaidő beosztását. Kötött munkaidő A teljes munkaidő oktatássalneveléssel lekötött része Fennmaradó rész a kötött munkaidőből Kötetlen munkaidő (heti) (heti) (heti) 40 óra 80%-a = 32 óra 40 óra az 55 65% függvényében: 32 óra az 55 65% függvényében: 40 óra 20%-a = 8 óra 22, 23, 24, 25, 26 óra tanórák megtartása egyéb foglalkozások megtartása 10, 9, 8, 7, 6 óra - nevelést-oktatást előkészítő feladatok; - neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatok; pedagógus dönt, szabadon felhasználhatja - eseti helyettesítés igazgatói döntés igazgatói döntés igazgatói döntés pedagógus döntése A pedagógus a kötött munkaidőben köteles az iskolában tartózkodni, kivéve, ha kizárólag az intézményen kívül ellátható feladatot lát el. A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő felső határa felett eseti helyettesítés rendelhető el, egy pedagógus számára tanítási évenként legfeljebb harminc tanítási napra A teljes munkaidő oktatással-neveléssel lekötött része Tanórai foglalkozások: tantárgyfelosztás szerint óra, gyakornok esetén 20 óra. Egyéb foglalkozás: a tantárgyfelosztásban tervezhető, rendszeres nem tanórai foglalkozás amely: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör sportkör, tömegsport foglalkozás, egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás, tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás, pályaválasztást segítő foglalkozás, közösségi szolgálattal kapcsolatos foglalkozás,

23 2015/2016-os tanév munkaterve 23 diákönkormányzati foglalkozás, felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó egyéni vagy csoportos, közösségi fejlesztést megvalósító csoportos, a szabadidő eltöltését szolgáló csoportos, a tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni, foglalkozás, tanulmányi szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti verseny, bajnokság, az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás A kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött része eseti helyettesítés, foglalkozások, tanítási órák előkészítése, a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése, a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével összefüggő feladatok végrehajtása, előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása, a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység, pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, munkaközösség-vezetés, az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés, környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, iskolai szertár fejlesztése, karbantartása, különböző feladatellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési intézmény telephelyei közötti utazás, valamint a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása

24 2015/2016-os tanév munkaterve 24 rendelhető el A pedagógus kötött munkaidejének dokumentálása Tevékenység Dokumentum Kitöltés gyakorisága Vezeti Ellenőrzi Tanóra E-napló nappali és felnőtt tagozaton Tanítási órán Szaktanár Osztályfőnök Egyéb foglalkozás E-napló nappali tagozaton Foglalkozás óráján Foglalkozás vezető Oktatás-neveléssel le nem kötött munkaidő elrendelés szerint (26-32 óra) E-napló vonatkozó rész Hetente Szaktanár Hudacsek Lászlóné Helyettesítés Helyettesítési napló Helyettesítés elrendelésekor Magyar Linda Penksza Károlyné A heti teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 34/A (3) értelmében a napi munkaidőn és a nemzeti köznevelésről szóló törvény 62. (5) és (6) bekezdésében meghatározott időkereten túli órákra - kizárólag a felnőttoktatás esti, levelező munkarend szerint megszervezett osztályainak óráira vonatkozóan - megbízási jogviszonyban óraadóként alkalmazhatók. Az ilyen további foglalkoztatás keretében foglalkoztatott óraadókra nem kell alkalmazni a nemzeti köznevelésről szóló törvényben az óraadókra vonatkozóan meghatározott óraszámkorlátot. 15. A pedagógusok pedagógiai-szakmai ellenőrzése (tanfelügyelet) és minősítése A os tanév folyamán kezdődik meg iskolánkban a kollégák pedagógiai-szakmai ellenőrzése (tanfelügyelet) és minősítése. A tanfelügyelet és a pedagógus minősítés eljárása a tanév során a nevelőtestület 33%-át érinti az alábbi megosztás szerint. Tanfelügyelet évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés 4 fő évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés 11 fő Gyakornokok minősítő vizsgája évi minősítő vizsga 3 fő

25 2015/2016-os tanév munkaterve 25 Minősítési eljárás évi minősítési eljárás 7 fő évi minősítési eljárás 8 fő A pedagógusok felkészülését a már mesterpedagógus besorolást kapott kollégaink bevonásával, szakmai műhelymunkák szervezésével támogatjuk. Továbbá szorgalmazzuk az Oktatási Hivatal által szervezett továbbképzéseken való részvételt. A külső szakmai ellenőrzés megszervezésre és lebonyolítására külön intézkedési terv készül, amely részletesen tartalmazza az előkészítéssel kapcsolatos tevékenységek mellett az iskolai delegáltak feladatait és annak ütemezését. 16. Intézményi önértékelés 2015 szeptemberében veszi kezdetét az intézményi önértékelés öt éves ciklusa. Az intézményi önértékelés koordinálását az önértékelési csoport végzi igazgató-helyettes vezetésével. A csoporttagok kiemelt szerepet kapnak az önértékelés megtervezésében, előkészítésében, a pedagógusok és a partnerek tájékoztatásában, valamint az öt éves önértékelési program és az éves önértékelési terv kidolgozásában. Az átfogó önértékelés része a pedagógus, a vezető és az intézmény önértékelése. A munkacsoport tevékenységét külön intézkedési terv szabályozza. 17. A nevelés-oktatás folyamatainak ellenőrzése, elemzése, értékelése Az iskolavezetés a munkaközösségek vezetőinek bevonásával előre elkészített ellenőrzési terv szerint végzi ellenőrző munkáját, amelynek alapját az iskolai pedagógiai programban rögzített ellenőrzési és értékelési elvek adják. Az ellenőrzés tapasztalatairól az iskolavezetőség az iskolatanácsi üléseken, illetve a nevelőtestületi értekezleten számol be. Az iskolavezetés a 2015/ os tanévben fokozottan vizsgálja: a munkafegyelem alakulását, órakezdést, befejezést, újjászervezett tanári ügyelet ellátását; a teremrend pontos betartását, az óra-, és teremcserék bejelentését; a tanári adminisztrációs fegyelem betartását (e-naplóvezetés, osztályzatok beírása, törzskönyv, bizonyítvány, a tanulói mulasztások igazolását, a fegyelmi büntetések fokozatok szerinti betartását és alkalmazását); az objektivitást és egységességet a tanulói munka elbírálásánál; a munka-etikai normák és szabályok betartását; a tanulás, tanítás eredményességét; a módszertani kultúrát; az órákra való felkészülés minőségét, és ennek dokumentációját;

26 2015/2016-os tanév munkaterve 26 a tanítási folyamat komplexitását; a differenciált foglalkozás megvalósítását. A pedagógusok munkájának ellenőrzése, értékelése az alábbi módszerek alkalmazásával történik: dokumentumelemzés (tanmenet, foglalkozási terv, e-napló) kérdőíves felmérés óra-/foglalkozáslátogatás személyes interjú monitoring értékelés. Az ellenőrzés és értékelés területei a pedagógus pedagógiai és szakmai ellenőrzésének és minősítésének területeivel összhangban a nyolc pedagógus kompetencia mentén történik Óra-/foglalkozáslátogatás szempontrendszere Minőségi mutató Indikátorok Óralátogatás Tanulás, tanítás eredményessége Módszertani kultúra szintje Felkészülés az órára, ennek dokumentálása - óratervezés és szervezés; - számonkérés módszerei; - összefoglalás, ismétlés; - tanulói aktivitás és fegyelem (óravezetés) - motiváció és szemléltetés; - IKT eszközök alkalmazása; - a frontális és csoportmunka aránya; - projekt módszer alkalmazása; - kompetencia alapúság megjelenése; - nyelvezet, kifejezésmód. - egységes tanmenet (munkaközösségi szinten) - óravázlat; - szemléltető vagy demonstrációs eszköz előkészítése; - kidolgozott feladatok; Az óralátogatások során vizsgálni kell a felsorolt szempontok (indikátorok) megvalósulását, a gyakoriságot, az oktatás tárgyi és személyi feltételeinek minőségét, a szükséges eszközök meglétét (állapotát) és alkalmazását. Egy-egy kollégánál legalább két, nem egymást követő órán kell látogatást tenni. Ha a tanár több tantárgyat is tanít, különösen, ha ezek közül valamelyik gyakorlati, akkor a két órán felül lehetőség szerint egy harmadikra óra látogatására is kerüljön sor. További látogatásra csak akkor kerüljön sor, ha azt a tapasztalatok indokolják. A látogatott órák értékelési szempontrendszere térjen ki a pedagógus minősítési rendszer alapját jelentő pedagógus kompetenciák megfigyelésére. Az ellenőrzés során vizsgáljuk meg, hogy iskolavezetőségi szinten milyen lépéseket kell tenni a folyamatok jobbítása, tárgyi feltételek biztosítása érdekében.

27 2015/2016-os tanév munkaterve 27 Komplexitás a tanítási folyamatban Egyéni fejlesztési tervek készítése - tudományosság; - tantárgyi koncentráció; - gyakorlatiasság. - fejlesztési területek kijelölése - tematika kidolgozása - konzultációk ütemezése Az óralátogatásokban érintett pedagógusok kiválasztásában az adott évben pedagógusminősítési eljárásban résztvevő kollégák prioritást kapnak. Differenciált foglalkozás - személyre szóló feladatok; - javítási lehetőségek biztosítása; - tehetséggondozás külön feladatokkal; - csoportos foglalkozás szervezése; - korrepetálás (dokumentált) A tanulási-tanítási folyamat monitoring értékelése A monitoring értékelés (önértékelés) célja, hogy a tantestület illetve az intézményvezetés negyedéves időközönként visszacsatolást kapjon az intézményben folyó oktatási munka jellemzőiről. A monitoring jelentések intézményi összesítésben, illetve az egyes tanárokra és tanulócsoportokra lebontva készülnek. Félévkor illetve év végén minden egyes pedagógus névre szóló értékelési dokumentumot kap az elvégzett munkájáról Tanári értékelés A komplex értékelés alapja a tanári munka adminisztrálására szolgáló elektronikus napló. A pedagógus munkája során 12 indikátor segítségével értékeljük a pedagógus teljesítményét. Indikátorok főbb csoportjai: A tanári munka adatokkal mérhető nehézsége : pl. hány összesen tanulót tanít, hány tantárgyat tanít, hány SNI tanulót tanít, stb. A tanulói értékelések jellemzői: pl. hányféle értékelési módszert használ, átlagosan hány jeggyel osztályoz, milyen az egyes érdemjegyeinek megoszlási görbéje, mennyi a tanár átlaga, stb. A pedagógus adminisztrációs fegyelme: pl. milyen rendszerességgel osztályoz, mennyi idő alatt javítja ki a dolgozatokat, mennyire pontosan vezeti a nyilvántartásokat, mennyit hiányoznak az órájáról, stb. A komplex pedagógusértékelés a tanári munka adatokkal mérhető és alátámasztható eredményeit jeleníti meg. Az adatok vizuális megjelenítése (ábrák, grafikonok) alapján a

28 2015/2016-os tanév munkaterve 28 pedagógusok és az intézményvezetés is könnyen áttekinthető és elemezhető információkat kap a tanulási-tanítási folyamat főbb mutatóiról Intézményi értékelése Az intézményi komplex értékelés célja, a teljes intézményre vetített, az elektronikus naplóban szereplő adatok elemzése. Az elemzések és kimutatások a teljes tanév bármely időszakára előállíthatóak, így alkalmasak a tanulás-tanítás nyomon követésére. Az intézmény komplex értékelésének indikátorai: Lemorzsolódási adatok alakulása. Évfolyam és osztályszintű tanulmányi átlagok és ezek időbeni alakulása. Az intézmény értékelési módszertanának formái, színessége. Az egyes értékelési módszerek százalékos aránya és átlaga- Tanulói bukások száma, aránya és időbeni változása. Osztály-tantárgy és osztály-tantárgy-tanár átlagok alakulása. Tanulói mulasztási (igazol és igazolatlan) adatok összesen és tanulószámra lebontva. Mulasztások napi és napon belüli megoszlása. Monitoring értékelés tervezett időpontjai: Időszak Időpont I. negyedév vége november első hete II. negyedév vége (félévi monitoring) III. negyedév vége IV. negyedév vége (év végi monitoring) félévi nevelőtestületi konferencia április utolsó hete év végi nevelőtestületi konferencia 18. Pedagógusok továbbképzése A pedagógusok továbbképzésének céljait, elveit és a támogatás szempontrendszerét a tanév beiskolázási terve tartalmazza. Ehhez igazodva az iskolavezetés szakmailag támogatja a kollégák szakirányú továbbképzéseken való részvétéletét Szervezett továbbképzések A szervezett továbbképzések közül az alábbiak élveznek prioritást: Szakmai tanárok pedagógiai végzettség megszerzésére irányuló képzése. Szakmai ismeretek megújítása, új módszerek, eljárások elsajátítása. Fogyatékkal élő, sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos új eljárások, módszerek megismerése. A augusztusi felmérés szerinti képzési adatok a nevelőtestület továbbképzési szándékairól:

29 2015/2016-os tanév munkaterve 29 továbbképzés megnevezés résztvevők száma/fő Szakvizsgára felkészítő képzés 3 PHD képzés 2 Pedagógiai/mérnöktanár képzés 7 Egyéb felsőfokú képzés/szakirányú továbbképzés 5 Akkreditált szakmai/pedagógiai továbbképzés 8 összesen: 25 fő A tanév során a tervezettek szerint rendkívüli lehetőséget jelnet a TÁMOP "Pedagógusképzés támogatása" kiemelt projekt keretében szervezett akkreditált pedagógus továbbképzéseken való részvétel. Az ingyenes képzések lehetőséget kínálnak a szaktárgyi és pedagógiai módszertani tudás megújítására Horizontális tudásátadás A horizontális tanulás helyi formáinak kialakítása a tanév kiemelt feladata. A jó gyakorlatok átadását a munkaközösségek szervezésében megvalósuló szakmai műhelymunkák keretében kívánjuk megvalósítani. A műhelymunkák tervezett területei: terület célcsoport felelős Gyakornoki mentorprogram Szakmai gyakorlatok módszertana (laborbemutatók) gyakornok mentor vegyész és környezetvédő szakmai tanárok Értékelési módszertan megújítása nevelőtestület Problémamegoldás, konfliktuskezelés nevelőtestület Szakmai tudás fejlesztése szakmai közösségek munkaközösség-vezeték 19. Iskolairányítás Kibővített iskolatanácsi ülések Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően az iskolavezetés általában hathetente, a munkatervben rögzített időpontokban, kibővített iskolatanácsi ülést tart, amelyen az iskolavezetés tagjai mellett

30 2015/2016-os tanév munkaterve 30 a munkaközösségek vezetői, a diákönkormányzat és a reprezentatív szakszervezet képviselője vesz részt. Az iskolatanácsi ülés nyitott, amelyen minden érdeklődő kolléga megfigyelőként részt vehet. A munkaközösség-vezetők beszámolnak a tantestületi értekezleten, illetve a kibővített vezetőségi ülésen a munkaközösségek munkájáról a következők szerint (szempontok a munkaközösségi beszámoló elkészítéséhez): bemutatóórák és óralátogatások tapasztalatai; korrepetálások, tehetséggondozás keretében a versenyekre való felkészítés tapasztalatai, a kétszintű érettségire előkészítő fakultációk, valamint az érettségi vizsgák tapasztalatai (a két tanítási nyelvű osztályok beszámolójából ez kimarad!); a munkaközösség vagy a szaktanárok sajátos gondjai és fejlesztési javaslatai. Az iskolatanács ülésein kerülnek előterjesztésre, megvitatásra, véleményezésre az intézmény szakmai munkáját érintő kérdések. Az iskolavezetés célja, hogy a nevelőtestület szélesebb köreinek bevonásával alakítsa ki rövid és hosszabb távú terveit, hozza meg döntésit Az iskolavezetés ügyeleti rendje és tevékenysége Az iskolavezetés tagjai a törvényben meghatározott ügyeleti rendet tartanak. Az ügyeleti beosztást félévenként felülvizsgálják, és a tanári hirdetőre kiírják: 7:30 15:30 10:00-18:00 Hétfő Baranyiné C.Veres Anna Kedd Majer Zoltán Szerda Csütörtök Baranyiné C. Veres Anna Péntek változó Az iskolavezetőség tagjai fogadóórát tartanak, amelynek időpontját a B épület diákcentrumban közzéteszik Az iskolavezetőség feladatmegosztása Igazgató Megnevezés, témakör Általános feladata Tartalmi részei Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása. A tanulási-tanítási folyamat stratégiai vezetése és operatív irányítása.

31 2015/2016-os tanév munkaterve 31 A pedagógiai munka fejlesztésének tervezése, megvalósításának szakmai irányítása. A tanítási-tanulási folyamat infrastrukturális feltételeinek tervezése, biztosítása. Tanügyigazgatási és egyéb, a hatáskörébe tartozó feladatok jogszabályok szerinti ellátása. Az intézményi működés humánerőforrás feltételeinek tervezése, biztosítása. A tantárgyfelosztás végső változatának jóváhagyása. Az intézmény továbbképzési tervének összeállítása a szakmai közösségek bevonásával. Pedagógusok munkaidő elrendelésének elkészítése. Az oktató-nevelő munka elemzése, értékelése. A statisztikai jelentések összeállítása. A vezetői ellenőrzési terv elkészítése és végrehajtása. Intézményi fejlesztések stratégiai tervezése. Pályázati tevékenység koordinálása. Beiskolázás Beiskolázási terv elkészítése. A beiskolázási programok irányítása, ellenőrzése és értékelése. Pedagógus munkaidő beosztás elkészítése. Munkatársak szakmai fejlődésének támogatása, szakmai műhelymunkák szervezése. Különleges feladata Továbbképzési terv összeállítása Jó gyakorlatok megosztásának támogatása, koordinálása. Vizsga- és versenyszervezés ellenőrzése Iskolai rendezvények Aktív közreműködés a pedagógusok szakmai ellenőrzésének és minősítésének előkészítésében. Az iskolai vizsgák szervezésének ellenőrzése, jóváhagyása. Közép- és emelt szintű érettségi vizsgák szervezésének és lebonyolításának koordinálása A versenyek szervezésének ellenőrzése, jóváhagyása. Állami és egyéb iskolai rendezvények rendezvénytervének, műsorának ellenőrzése és jóváhagyása. Szakmai együttműködés a BMSZC tagintézményeinek vezetőivel. Külső kapcsolatok Nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő tevékenység ellenőrzése és jóváhagyása. Fenntartói és szakmai irányítói kapcsolatokkal összefüggő tevékenység. Vállalati együttműködések előkészítése.

MUNKATERV 2012/2013.

MUNKATERV 2012/2013. MUNKATERV 2012/2013. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola 1146 Budapest, Thököly út 48-54. Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 2 A PETRIK LAJOS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon MUNKATERV 2015/2016. tanév

Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon MUNKATERV 2015/2016. tanév Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon MUNKATERV 2015/2016. tanév Kazincbarcika, 2015. augusztus 31. Pál-Kutas Dénesné igazgató Tartalomjegyzék Bevezetés:...3 Jogszabályi háttér:...4 I.

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma MUNKATERV 2015/2016. TANÉV A TANÉV HELYI RENDJE 2 Szorgalmi idő (tanítási év): 2015. szeptember 1. (kedd) 2016.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája MUNKATERVE 2015-2016-os tanév

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája MUNKATERVE 2015-2016-os tanév A Kecskeméti Szakképzési Centrum MUNKATERVE 2015-2016-os tanév Kecskemét 2015. Kecskeméti Szakképzési Centrum Tartalomjegyzék Bevezető... 3 I. A tagintézmény szervezeti struktúrája... 4 Humánerőforrás...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcika, 2013. október 14. Szerkesztette:

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátészalkai Szakképzési Centrum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagy József igazgató 2015. 1 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.4. oldal 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,

Részletesebben

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola és

Széchenyi István Általános Iskola és Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja A szervezeti

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ikt.sz.: 333/2015 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája 1117 Budapest, Fehérvári út 10. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 Iktatószám: SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. március 26. Jelen módosítás a törvényi változásoknak való megfelelés

Részletesebben

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1992.

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM: 201787 Munkaterv 2015-2016. tanév Tartalom 1. Bevezetés... 2. oldal 1.1. Törvények... 2. oldal 1.2. Kormányrendeletek... 2. oldal 1.3. Miniszteri rendeletek...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdésének g.) pontjában, és 38. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 Debrecen-Pallag 2016 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám

Részletesebben

G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján

G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján I. A tanév, szorgalmi idő Tanév: 2012. szeptember 1-jétől 2013. augusztus

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I ÉS

S Z E R V E Z E T I ÉS 2377 Örkény HUSZKA HERMINA Telefon/fax: +36/29 311 024 Bartók Béla utca 53. ÁLTALÁNOS ISKOLA E_mail: huszkahermina@gmail.com OM azonosító: 032485 Honlap:www.huszkaiskola.hu S Z E R V E Z E T I ÉS M Ű K

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája OM 203052 6720 Szeged, Horváth Mihály utca 2-6. Tel/Fax: 62/547-160/114-es mellék E-mail: epki@vedres.sulinet.hu A szegedi Vedres

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

A 2016/2017. tanévre történő jelentkezés felvételi rendje, felvételi szabályzat általános rész

A 2016/2017. tanévre történő jelentkezés felvételi rendje, felvételi szabályzat általános rész Tartalom A 2016/2017. tanévre történő jelentkezés felvételi rendje, felvételi szabályzat általános rész... 1 Tanulmányi területek tagintézményenként... 3 1. Székhelyintézmény: Jánoshalma, FM Kelet-magyarországi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és MAGYAR-ANGOL, MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1065 Budapest Pethő Sándor utca 4. OM-azonosító: 035264 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Összeállította: Fejér Zsolt ig.h. Készítette: Fejér Zsolt ig.h. Tóth Jánosné gazd.vez. Lenkey Csaba igazgató beterjesztése alapján,

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve A MUNKATERVET KÉSZÍTETTE: SZAKÁLL TIBOR A MUNKATERVET JÓVÁHAGYÓ NEVELŐTESTÜLETI DÖNTÉS KELTE : 1 2 2015. SZEPTEMBER 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzata

Szervezeti Működési Szabályzata Szervezeti Működési Szabályzata 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 1.1. A SZMSZ célja, tartalma 1.2. A SZMSZ hatálya 1.3. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, nyilvánossága 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

HEVES VÁROSI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY (HVKI) Körzeti Általános Tagiskola MUNKATERVE 2012/2013. tanév

HEVES VÁROSI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY (HVKI) Körzeti Általános Tagiskola MUNKATERVE 2012/2013. tanév 1 HEVES VÁROSI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY (HVKI) Körzeti Általános Tagiskola MUNKATERVE 2012/2013. tanév Készült:2012.szeptember 03. Készítette: Sándor Istvánné tagintézmény-vezető 2 BEVEZETŐ Mi vár a tanárokra

Részletesebben

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 2 2. Az intézmény szervezeti felépítése, működési rendszere, a szervezeti 3 egységek megnevezése, engedélyezett létszáma, feladatai 3.

Részletesebben

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola. Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

III. Szakmai program bevezető

III. Szakmai program bevezető III. Szakmai program bevezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1. Az iskola szakképzési tevékenysége... 3 1.2. Az intézményben folyó képzési (szakképzési) irányok... 3 1.3. Választható szakmacsoportok,

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Pályázó: Meghirdetett munkahely: BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

PÁLYÁZAT. Pályázó: Meghirdetett munkahely: BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PÁLYÁZAT Meghirdetett munkahely: Pályázó: BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DR. NAGYNÉ HORVÁTH MÁRTA SZENT ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA OM 203061 1095 BUDAPEST, MESTER U. 56-58.

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

g. Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend és a Pedagógiai Program

g. Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend és a Pedagógiai Program Közzétételi lista A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. (1) alapján: a. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató: b. A beiratkozásra meghatározott

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és...

SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és... SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és...3 megismertetése...3 EL - 1.1.1. A működési dokumentumok

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év Iktatószám: Óvodavezetői munkaterv 2015/2016. nevelési év József Attila út 8-10 2252 OM: 037281 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pedagógiai munka feltételrendszere... 3 1.1. Alapító okirat szerinti feladatellátás...

Részletesebben

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Elfogadta: Véleményezte: Tóth József, intézményvezető az intézmény

Részletesebben

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 OM azonosító: 035770 JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.h Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a 2015 2016-os nevelési

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS JÓZSEF Általános Iskola MINŐSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY OM szám: 035036 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ( a 2013. március 27-i módosítással egybeszerkesztett szöveg ) 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 037802 1146 Budapest, Cházár András u. 10. Budapest, 2013. március 27. dr. Molnár

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2013.

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Balatonalmádi 2 I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja a) A szervezeti

Részletesebben

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 1 BEVEZETŐ Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e szervezeti és működési

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. Bogácsi Bagolyvár Óvoda 3412 Bogács, Alkotmány u. 52. MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 200640 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Kásáné Szabó Erika Legitimációs eljárás Nagy Józsefné

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013.

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola 6726. Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

ÉRETTSÉGI TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI TÁJÉKOZTATÓ A vizsgát érintő tartalmi és eljárásbeli tudnivalók A tájékoztatót a 40/2002. (V. 24.) OM rendelet 1/A - nak megfelelően tesszük közé. A dokumentum terjedelménél fogva sem térhet

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vác, 2015. szeptember Készítette: Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Iktatószám: /2014. Ellenőrzés száma: 1/2014. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZERVEZET/ SZERVEZETI EGYSÉG: Külső szakértő AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA: Az óvoda működésének átfogó

Részletesebben

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: Kaposvár, Bajcsy Zs.u.17. Telefon: 82-512-128 Fax.: 82-410-312 e-mail: iskola@tancsics.hu webcím: www.tancsics.hu

Részletesebben