Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája"

Átírás

1 Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája OM Szeged, Horváth Mihály utca 2-6. Tel/Fax: 62/ /114-es mellék A szegedi Vedres iskola 65 esztendeje képez építőipari szakembereket Csongrád megye és a délalföldi régió számára. A Vedres fogalom! Tartalmát az iskola fél évszázados múltja és modern jelene együtt határozzák meg. Intézményünk képzési formái nagy teret nyitnak az egyéni érdeklődésnek és képességeknek, miközben hatékonyan szolgálják a szakközépiskolai képzés fő céljait; felkészítenek az érettségire, a továbbtanulásra, a szakképzésre (technikusi végzettség). A 2016/2017-es tanévben a hagyományos két építész osztály mellett a korábban rajz tagozatnak nevezett képzést a törvényi előírások miatt emelt óraszámú rajzos építész osztályként indítjuk. Oktatott idegen nyelvek: angol, német. A vidéki tanulók számára a kollégiumi elhelyezés biztosított! Nyílt Napok: november 18-án: nyitott tanítási órák ig, tájékoztató előadás tól december 9-én: nyitott tanítási órák ig, tájékoztató előadás tól Iskolánk képzési rendszere I. A évfolyamokon, azaz az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a hozzánk jelentkezők érdeklődésük és képességeik alapján két képzési forma közül választhatnak: építész osztály (képzési idő: 4+1 év), tagozatkód: 901 Az építész osztály az általános műveltség mellett hivatott megismertetni és megszerettetni a tanulókkal az építészetet és a kapcsolódó társművészeteket, tudományágakat. Erre a tanulmányi területre azok jelentkezzenek, akik az építész szakma elméletével behatóbban akarnak foglalkozni, és szakirányú egyetemi diploma (építészmérnök, építőmérnök, belsőépítész, építőművész, kert- és tájépítész, designer stb.) vagy a technikusi oklevél megszerzését tervezik. emelt óraszámú rajzos építész (képzési idő: 4+1 év), tagozatkód: 902 Az emelt óraszámú rajzos építész osztály a évfolyamokon a tehetséges, rajzos életpályák iránt érdeklődő, az építészet iránt is fogékony tanulóknak nyújt lehetőséget tudásuk gyarapítására. E képzési forma alapvető célja a tanulók kreatív tárgy- és környezetkultúrájának (ki-) formálása, esztétikai érzékük fejlesztése. Ebbe az osztályba elsősorban azon jó rajzkészséggel rendelkező tanulók jelentkezését várjuk, akik az építész

2 osztálynál említett szakmai végzettségek mellett az építészethez kapcsolódó rajzigényes végzettséget is szereznének (lakberendező, grafikus, designer, divattervező, fotográfus szakok stb.). A évfolyamon az általános műveltséget adó tárgyak oktatása mellett a szakmai előkészítő elméleti tudásanyagon kívül gyakorlati ismereteket is elsajátítanak a diákok. Ez a szakasz az érettségivel zárul, ami a szakképzésben a (technikusi) tanulmányok folytatásának előfeltétele, illetve felsőfokú tanulmányok megkezdésére jogosít. A kötelező érettségi tárgyak a következők: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, építészeti és építési alapismeretek. A 12. évfolyam eredményes elvégzését követően érettségi bizonyítványt, a 13. évfolyam eredményes elvégzését követően technikusi bizonyítványt szerezhetnek a diákok. A tanulmányok megkezdésének feltétele az egészségügyi alkalmasság is. II. A 13. évfolyam a szakközépiskolai tanulmányok érettségi utáni szakképzési szakasza. Az iskolában megszerezhető, OKJ szerinti végzettségeknek megfelelően az előírt szakmai ismereteket tanulják a technikusjelöltek. Tanulmányaik végén technikusminősítő vizsgát tesznek. Az OKJszakképesítés megszerzéséhez egészségügyi alkalmasság szükséges. A 2016/2017-es tanévben indítandó OKJ-képzéseink (nappali és esti tagozaton): MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS KÉPZÉS ( ) MÉLYÉPÍTŐ TECHNIKUS KÉPZÉS ( ) A más iskolában érettségiző és nálunk továbbtanulni szándékozó, technikusi évfolyamokra jelentkező tanulóink számára a szakképző évfolyamokon a képzési idő 2 év. Leendő kilencedikes tanulóinknak az érettségi vizsga után lehetősége lesz arra, hogy két év alatt mindkét technikusi végzettséget megszerezzék! A jelentkezés módja Aki a 2016/2017-es tanévre kíván jelentkezni, érdeklődjön a fent megadott telefonszámon vagy címen. A jelentkezés az általános felvételi eljárás keretében történik február 12-ig a tanulók/szülők által kitöltött és az általános iskola által továbbított jelentkezési lapon. A jelentkezési lapon a tanulók jelöljék meg a tagozatkódokat a választásuknak megfelelő sorrendben. Jó tanács: célszerű mindkét képzési formánkat bejelölni! Felvételi követelmények A jelentkezőknek részt kell venniük a Csongrád Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály által szervezett magyar nyelv és matematika központi felvételi írásbeli vizsgán. Az írásbeli felvételi vizsgára jelentkezés határideje: december 8.

3 A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: január 16., 10,00 óra Pontszámítás: A felvételnél a központi írásbeli felvételi eredmény és az általános iskolai jegyek alapján rangsorolunk a jelentkezők között. A központi írásbeli felvételi vizsgán tantárgyanként 50-50, azaz maximálisan 100 pontot számítunk be. Az általános iskolai jegyekből a matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem idegen nyelv és rajz tantárgyak 7. osztály év végi és 8. osztály félévi osztályzatok kétszeresét, maximum 100 pontot számítunk be. Amennyiben a felvételiző valamely tantárgyból a fent említettek közül csak egy érdemjeggyel rendelkezik, akkor azt kétszeresen számoljuk, amennyiben pedig nem rendelkezik érdemjeggyel, akkor a többi tantárgy átlagát vesszük. Az azonos pontszámot elért tanulók közül előnyben részesülnek a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek.

4 Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017. tanévre Szegedi Szakképzési Centrum Vasvári Pál Szakképző Iskolája 6722 Szeged, Gutenberg u. 11. Az intézmény OM azonosítója: Tel.: 62/ Honlap: Facebook: Igazgató: Siposné Gyuris Valéria A 2016/2017. tanévben induló osztályaink: nyelvi előkészítő (közgazdaság ágazat) - a tanulmányi terület kódja: 401 (1 osztály) közgazdaság ágazat - a tanulmányi terület kódja: 402 (1 osztály) ügyvitel ágazat - a tanulmányi terület kódja: 403 (0,5 osztály) informatika ágazat - a tanulmányi terület kódja: 404 (0,5 osztály) A 401-es kódú nyelvi előkészítő osztály képzési ideje 5 év. Már a 9. évfolyamtól két idegen nyelvet (angolt és németet) tanulnak kiemelkedőn magas óraszámban (az előkészítő tanévben heti 13 óra angol, 5 óra német nyelv). A nyelvi előkészítő évfolyam után közép- és emelt szintű érettségire felkészítéssel együtt folyik a közgazdaság ágazatban történő szakmai elméleti és gyakorlati oktatás. Érettségi vizsgát követően tervezett OKJ-s képzési lehetőségek: Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) vagy Vállalkozási és bérügyintéző vagy Pénzügyi-számviteli ügyintéző vagy Vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző vagy Államháztartási ügyintéző. A 402-es kódú közgazdasági osztály képzési ideje 4 év. Választható idegen nyelv az angol vagy a német. Közép- és emelt szintű érettségire felkészítéssel együtt folyik a közgazdaság ágazatban történő szakmai elméleti és gyakorlati oktatás. Érettségi vizsgát követően tervezett OKJ-s képzési lehetőségek: Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés,

5 biztosítás) vagy Vállalkozási és bérügyintéző vagy Pénzügyi-számviteli ügyintéző vagy Vám, jövedéki és termékdíj ügyintéző vagy Államháztartási ügyintéző. A 403-as kódú ügyviteli osztály képzési ideje 4 év. Választható idegen nyelv az angol vagy a német. Közép- és emelt szintű érettségire felkészítéssel együtt folyik az ügyvitel ágazatban történő szakmai elméleti és gyakorlati oktatás. Érettségi vizsgát követően tervezett OKJ-s képzési lehetőségek: Irodai asszisztens vagy Ügyviteli titkár. A 404-es kódú informatikai osztály képzési ideje 4 év. Választható idegen nyelv az angol vagy a német. Közép- és emelt szintű érettségire felkészítéssel együtt folyik az informatika ágazatban történő szakmai elméleti és gyakorlati oktatás. Érettségi vizsgát követően tervezett OKJ-s képzési lehetőségek: Gazdasági informatikus vagy Szoftverfejlesztő. Az oktatás a szakgimnáziumi közismereti és szakképzési kerettanterv szerint folyik. Az ügyvitel és az informatika ágazatú képzésekben a évfolyamokon nyári összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése kötelező. A 4, illetve 5 éves képzést követően tett érettségi vizsga szakmai érettségi végzettséget jelent, amely az OKJ-ról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint munkakör betöltésére képesít (pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor; adminisztrációs ügyintéző; számítógépes rendszerkarbantartó). Az érettségi vizsgát követően 1 év alatt szerezhet OKJ szerinti szakképesítést az a tanuló, aki a korábban tanult ágazatnak megfelelő szakképzést választja iskolánkban. Más ágazatba tartozó szakképzésbe történő bekapcsolódás esetén a szakmai képzés időtartama 2 év. Az iskolánkban megszerzett érettségi bizonyítvány a felsőoktatásban történő továbbtanulásra is jogosít. A felvételi eljárás rendje: A 9. évfolyamra jelentkezők számára mindegyik tanulmányi területen központi írásbeli felvételi vizsgát szervezünk magyar nyelvből és matematikából. A központi, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsgára való jelentkezést december 8-ig küldheti meg a tanuló, közvetlenül valamely általa választott, vizsgát szervező intézménybe. A Szegedi SZC Vasvári Pál Szakképző Iskolája szervez írásbeli felvételi vizsgát, fogadja a jelentkezéseket. Az írásbeli felvételi vizsga időpontja: január 16. (szombat) A vizsga helye: 6722 Szeged, Gutenberg u. 11., vagy más, a felvételiző által választott, az Oktatási Hivatal honlapján közzétett, központi felvételi vizsgát szervező intézmény.

6 Pótló írásbeli felvételi vizsgát szervezünk január 21-én 14 órától azok számára, akik az első alkalommal alapos ok miatt nem tudtak részt venni az írásbeli vizsgán. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 51. (5) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 33. (3) bekezdése értelmében a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló részére a felvételi vizsgán indokolt esetben biztosítjuk a hosszabb felkészülési időt, az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott eszközök használatát, a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentést. Azoknál a sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulóknál, akiket a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján mentesítettek valamely tantárgyból vagy tantárgyrészből az értékelés és minősítés alól, az alábbi képlet szerint számítjuk ki a felvételi pontszámot: a vizsgázó által elért pontszám osztva a vizsgázó által elérhető maximális pontszámmal, majd szorozva 200-zal (törtszám esetén a pontszámot egész számra, felfelé kerekítjük). A vizsgán nyújtott teljesítményt a központilag kiadott javítási útmutató alapján értékeljük. Az írásbeli vizsgán elért eredményekről iskolánk február 4-én, 14 órakor tájékoztatja a tanulókat az Értékelő lap iskolánkban történő átadásával. A 9. évfolyamra jelentkezés a Jelentkezési lap iskolánkba (6722 Szeged, Gutenberg u. 11.) február 12-ig történő eljuttatásával történik. A jelentkezési laphoz kérjük csatolni az írásbeli felvételi vizsga eredményét tartalmazó Értékelő lap másolatát. A hozzánk jelentkezők rangsorolása a hozott pontok és az írásbeli felvételi vizsgán szerzett pontok összege alapján történik. Hozott pontként az általános iskola 5., 6., 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményét vesszük figyelembe 5 tantárgyból: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv (ez maximum 100 pontot jelenthet). Az írásbeli felvételi vizsgán szerezhető maximális pontszám magyar nyelvből 50 pont, matematikából 50 pont, összesen 100 pont. A felvételi rangsor kialakításánál figyelembe vehető maximális pontszám az előbbiek alapján 200 pont, melynek 50 %-a a hozott pontokból, 50 %-a a felvételi vizsgán szerzett pontokból adódhat.

7 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 40. (3) bekezdése alapján a rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben részesítjük a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, telephelye szerinti járás területén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja. Az azonos összpontszámot elérő felvételizők további rangsorolása a központi írásbeli felvételi vizsga eredménye alapján történik (ha a központi felvételi dolgozatok összpontszáma is azonos, akkor a matematika felvételi dolgozat pontszáma a mérvadó a rangsor kialakításánál; azok között, akik még így is azonos eredményt értek el, a matematika hozott pontok alapján döntjük el a sorrendet). Nyílt nap: november 19-én 16 órától és január 21-én 16 órától. Bemutató órák: december 2-3. (program, regisztráció az iskola honlapján) A 2016/2017. tanévre tervezett, érettségi után megszerezhető szakképesítések Nappali tagozaton 1 éves képzés: Pénzügyi-számviteli ügyintéző 2 éves képzések: Pénzügyi-számviteli ügyintéző Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) Vállalkozási és bérügyintéző Államháztartási ügyintéző Irodai asszisztens Ügyviteli titkár Gazdasági informatikus Szoftverfejlesztő

8 Levelező tagozaton 2 éves képzés: Pénzügyi-számviteli ügyintéző Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) Vállalkozási és bérügyintéző Államháztartási ügyintéző Gazdasági informatikus Szoftverfejlesztő IT mentor Kiadványszerkesztő Esti tagozaton 2 éves képzés: Irodai asszisztens Ügyviteli titkár

9 Szegedi Szakképzési Centrum Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi középiskolája és Szakiskolája Valamennyi ágazat esetén emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítést magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, informatika és a szakmai komplex tantárgyakból létszámtól függetlenül, a sport-szakközépiskolai osztályban testnevelésből, a többi tantárgy esetében évfolyamonként minimum 12 fő esetén szervezünk. Minden ágazatban emelt óraszámú képzés folytatunk idegen nyelv, matematika, történelem, informatika tantárgyakból. A kötelező érettségi tantárgyakat csoportbontásban oktatjuk. Az idegen nyelvi képzést évfolyam szinten szervezzük, a tanulók felkészültségét tekintve a homogén csoportok kialakításával. Az iskola ECDL, EBC*L központ, és tagja a CISCO és a Microsoft IT Akadémiának, így minden szakmacsoportban lehetőség van az Európai Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL), az Egységes Európai Gazdasági Oklevél (EBC*L) megszerzésére, illetve az informatikai rendszergazda képzést követően a CISCO Hálózati Akadémia CCNA, az IT Akadémia MCP vizsgájának letételére. A felvételi rangsor kialakításához a pontszám számításánál a 7. év végi és a 8. félév eredményeinek összege a magyar nyelv és irodalom, a történelem, az idegen nyelv, a matematika tantárgyból (maximum 50 pont) + központi írásbeli vizsga ( pont) összesen: maximum 100 pont. Az írásbeli vizsgán, mindkét tantárgy esetében 60 %-tól jár pont. Pályaválasztási Nyíltnapot november 5-én 15 órakor és december 3-án 15 órakor szervezünk az iskola épületében, 6725 Szeged, Mars tér 14.

10 Szegedi Szakképzési Centrum KRÚDY GYULA SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA Szeged, József Attila sgt Tel.:62/ Fax.: 62/ A jelenleg Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája nevet viselő intézményben az es tanévben kezdődött meg az oktatás. A folyamatos profilbővítés és az infrastrukturális fejlesztések eredményeként mára rangos helyet foglal intézményünk a régió hasonló szakirányú iskolái között is. Szakgimnáziumként (volt szakközépiskola) a tanévben nappali tagozatos tanulóinknak érettségit adó 4 éves alapképzést biztosítunk vendéglátóipar, kereskedelem és turisztika ágazatokban. A szakmai érettségit követően 1 év alatt vendéglátásszervező-vendéglős, kereskedő, turisztikai szervező, értékesítő szakmák szerezhetők. A 3 éves képzési idejű szakközépiskolai (volt szakiskola) osztályainkban kereskedelem szakterületen eladó, vendéglátó szakterületen szakács, cukrász, pincér szakmákat oktatunk. A szakmai bizonyítvánnyal rendelkező diákoknak lehetőséget biztosítunk, hogy 2 év alatt nappali munkarendben érettségi bizonyítványhoz jussanak. Képzéseinkhez kapcsolódnak kiterjedt európai uniós nemzetközi kapcsolataink, aminek keretében diákjaink több hetes külföldi szakmai gyakorlaton vehetnek részt. Iskolánk az oktatáshoz szükséges modern eszközökkel (digitális tábla, projektor, tabletek) rendelkezik. A szakmai munka két tankonyhában, egy tanétteremben, egy cukrászüzemben folyik. A kereskedő tanulók a szakmai képzést a Maros utcai ruházati, élelmiszer, műszaki, pénztárgépes kabinetekben kapják.

11 Diákjaink minden tanévben számos szakmai, közismereti, sport és egyéb versenyeken vesznek részt sikeresen. Legfrissebb nemzetközi sikerünk a 2015 októberében Olaszországban megrendezett Vendéglátó-ipari és Turisztikai Szakképző Iskolák Európai Szövetsége (AEHT) nemzetközi menedzsment versenyen elért II. helyezés Intézményünk az esélyegyenlőség biztosítása érdekében részt vesz az Útravaló programban, az Integrációs Pályázati Rendszerben és az Arany János Kollégiumi Szakiskolai Programban. Befogadó iskolaként célunk, hogy a szociálisan hátrányos helyzetből induló vagy tanulási nehézséggel küzdő, esetleg sajátos nevelési igényű fiatalokat sikerekhez, biztos jövőhöz juttassuk egy piacképes szakma megszerzésével. Felvételi tájékoztató OM azonosító: Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód) turisztikai szakközépiskolai osztály 531 (kód) vendéglátó szakközépiskolai osztály 541 (kód) kereskedelmi szakközépiskolai osztály Felvétel a szakgimnáziumi osztályokba:

12 A központi felvételi vizsga eredményeit nem kérjük, szóbelit felvételit nem tartunk. Az általános iskolai eredményeket (6-8. osztály) vesszük figyelembe. Az általános iskolai osztályzatokba a készségtárgyak valamint a magatartás és a szorgalom nem számítanak bele. Jelentkezés a 28/2015.(V.28.) EMMI rendeletben rögzítettek szerint A jelentkezők teljesítményének értékelése A szakgimnáziumba jelentkező tanuló 120 pontot kaphat az általános iskolai eredményeire. Az általános iskolai eredmények közül figyelembe vesszük a - magyar irodalom - magyar nyelv - történelem - matematika - idegen nyelv - kémia - biológia - testnevelés tantárgyak osztályzatait (6., 7. osztály év végi, 8. osztály félévi). Minden megszerzett osztályzat 5 pontot ér. Ha a tanulónak valamelyik tantárgyból szakértői vélemény alapján mentesítése volt, az adott tantárgyból nem hoz jegyet. Ebben az esetben a hozott pontszám kiszámításánál arányosítást végez el az iskola, tehát a tanulót hátrány nem érheti. Az SNI-s, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esetében kérjük, hogy a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményének azonosító számát és a diagnózist írják be a jelentkezési lap megjegyzés rovatába! A tanulóknak meg kell felelniük az SZVK-ban előírt szakmai és egészségügyi alkalmasság feltételeinek. Szakközépiskola

13 532 (kód) szakács 533 (kód) cukrász 534 (kód) pincér 542 (kód) eladó Felvétel a szakközépiskolai osztályokba: Az elbíráláskor kizárólag az általános iskolai tanulmányi eredményt vesszük figyelembe (6-8. osztály). Az általános iskolai osztályzatokba a készségtárgyak, valamint a magatartás és a szorgalom nem számítanak bele. Jelentkezés a 28/2015.(V.28.) EMMI rendeletben rögzítettek szerint. A szakközépiskolába jelentkező tanulóknak minden a felvételnél meghatározott tanulmányi év félévekor és év végén is rendelkezniük kell idegen nyelvből osztályzattal. Az SNI-s, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esetében kérjük, hogy a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményének azonosító számát és a diagnózist írják be a jelentkezési lap megjegyzés rovatába! A szakközépiskolába való felvétel feltétele az SZVK-ban előírt szakmai és egészségügyi alkalmasság. A szakmai alkalmasságról szakmai felvételi elbeszélgetésen győződünk meg. A szakmai felvételi elbeszélgetés a szakközépiskolába jelentkező tanulók számára kötelező. A jelentkezők teljesítményének értékelése A szakközépiskolai tanulóknál is a fentiekben jelölt tantárgyak általános iskolai eredményeit vesszük figyelembe, így számukra a max. pontszám 120. A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók esetében az eljárás ugyanaz, mint a szakgimnáziumba jelentkező tanulóknál.

14

15 Tájékoztató Szegedi SZC Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Alapítva 1885-ben tanév Iskolánkban közgazdasági ágazatban folytatunk oktatást a évfolyamon. Minden osztályban a közismereti tantárgyakon kívül (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, fizika, földrajz, kémia, biológia, testnevelés) célunk olyan szakmai képzés biztosítása, amellyel a tanulóknak esélyt nyújtunk első szakmaként emeltszintű, államilag elismert képesítések érettségi utáni, egy év alatt történő megszerzésére. Felkészítünk a szakmai érettségi végzettséget adó érettségire és ehhez kapcsolódó szakképesítés megszerzésére, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra. A kilencediktől a tizenkettedik évfolyamig az ágazathoz tartozó szakképesítések közös tartalmi elemeit, valamint az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés tartalmi elemeit magában foglaló szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik, az egységes kerettanterv szerinti közismereti képzés mellett. A tizenkettedik évfolyamot követően az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározottak szerint érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szakmai vizsgájára történő felkészítést folytatunk. A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, a rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásához kapcsolódó aktuális határidőket a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet tartalmazza. Ezekre és Pedagógiai Programunkra alapozva alakítottuk ki a beiskolázás helyi rendjét, amelyet az alábbiak szerint szabályozunk, és hozunk nyilvánosságra. Az A és B osztályban két idegen nyelvet (angol és német), a C és D osztályban egy idegen nyelvet (angol vagy német) tanítunk. A nyelvi előkészítő osztályban az első évben magas óraszámban tanulják tanulóink az idegen nyelvet, valamint az informatikát. Így lehetőség nyílik a képzés során két

16 nyelvből középfokú nyelvvizsga-bizonyítványt szerezni a sikeres emelt szintű érettségivel vagy nyelvvizsgával. Iskolánknak nincs saját kollégiuma, de külön jelentkezési eljárással bármely középiskolai kollégiumba kérhetik felvételüket a tanulók. Az érettségi vizsga után a tanulók 3 lehetőség közül választhatnak: a 13. szakmai évfolyamon folytatják tanulmányaikat, ahol OKJ szerinti szakképesítést szerezhetnek, továbbtanulnak felsőoktatási intézményekben, nálunk szerzett végzettségükkel munkát vállalhatnak. Az oktatott szakmákat a mindenkori munkaerő-piaci igényekhez igazítjuk. Az új OKJ-s képzések: pénzügyi-számviteli ügyintéző, vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző, vállalkozási és bérügyintéző, államháztartási ügyintéző szakmai oktatásban már a szakmai tantárgyak a meghatározóak, és szakképesítést a 13. évfolyam sikeres zárásával és OKJ-s vizsgával szerezhetnek a tanulók. Iskolánk bekapcsolódott a kompetencia alapú képzésbe, amelynek keretében új módszerekkel oktatjuk a tanulókat, magyar, matematika, idegen nyelv, kémia, biológia órákon. Az új módszerekhez új technikai eszközöket (pl. interaktív tábla, digitális szavazószett, tanulókísérleti eszközök) szereztünk be, a hagyományos tankönyvek mellett digitális tananyagokat is felhasználunk. Alapvető célunk az egész életen át tartó tanulás igényének megalapozása, a gyakorlati életben jól hasznosítható tudás megszerzésének megerősítése. A tanítás-tanulás folyamatát élményszerűvé tesszük a csoportmunkában való aktív részvétellel. A felvételi eljárás rendje: Az Oktatási Hivatal november 13-ig közzéteszi azoknak az iskoláknak a jegyzékét, amelyek írásbeli felvételi vizsgát (továbbiakban: központi felvételi) szerveznek. Iskolánkban matematikából és magyar nyelvből kell központi felvételit írniuk a jelentkező tanulóknak. A tanulók december 8-ig jelentkeznek a központi felvételi vizsgára a Tanulói jelentkezési lap kitöltésével. Ezt abba az iskolába adják le vagy küldik el, amelyikben a tanuló a központi írásbelit szeretné megírni. Ha a tanulónak részképességi zavarként írási vagy érzékszervi problémája van, kérjük, jelezzék a jelentkezési lapon. A tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet írásbeli felvételi vizsgára, amelynek időpontja január óra. Elért eredménye más iskolákban is beszámítható január 21-én 14 órakor azok a tanulók írhatnak pótló felvételit, akik az első alkalommal nekik fel nem róható ok miatt nem tudtak részt venni az írásbelin. Iskolánk szervez írásbeli felvételi vizsgát, fogadja a

17 jelentkezéseket. A vizsgázó teljesítményének értékelése a központi útmutató előírásai szerint történik. A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára (amennyiben a jelentkező élni kíván az Nkt. 51. (5) bekezdésében biztosított jogával) a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján a felvételi vizsgán a hosszabb felkészülési időt, a speciális körülményeket biztosítjuk, értékeléskor a szakértői véleményt figyelembe vesszük. A vizsgaszervezés érdekében szükséges a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményének, valamint a speciális körülmények illetve eszközök igénylésére vonatkozó kérelemnek a csatolása a jelentkezési laphoz. A kérelmet a vizsgát szervező intézmény intézményvezetője bírálja el, döntését határozatba foglalja, amelyet az írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz. Iskolánk február 4-én 8:00-16:00 között tájékoztatja a vizsgázókat az Értékelő lap személyes átadásával a vizsga eredményéről. Az általános felvételi eljárás (továbbiakban: iskolai felvételi) január 16-tól április 26-ig tart. A tanuló több jelentkezési lapot is kiállíthat, és egy adott iskolánál több tagozatot vagy osztályt is megjelölhet. Külön adatlapon kell feltüntetnie, hogy hány jelentkezési lapot állított ki, és milyen sorrendben kéri a felvételét az egyes osztályokba. Az előzetes felvételi eljárásban résztvevő tanulók - akár nálunk, akár másik középiskolában írták a központi felvételit - az Értékelő lap másolatát csatolják a jelentkezési laphoz. A felvételt meghatározó pontokat a hozott, illetve a központi felvételin szerzett pontok összege határozza meg. A hozzánk jelentkezők rangsorolása a hozott pontok és az írásbeli felvételi vizsgán szerzett pontok összege alapján történik. A mi iskolánkban a 7. osztály év végi és 8. osztály félévi eredményét vesszük figyelembe az alábbi öt tantárgyból: magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv. Az így szerzett 50 pont jelenti a hozott pontokat, ehhez adjuk hozzá osztálytípusonként külön számítva a felvételin elért pontszámot. Hozott pontok számítása, ha a tanuló a hozott pontokba beszámító valamely tantárgyból érvényes szakértői vélemény alapján nem kapott általános iskolai érdemjegyet: a 7. osztályos év végi tanulmányi átlag ötszöröse plusz a 8. osztály félévi tanulmányi átlag ötszöröse (a tanulmányi átlagba nem számítva a magatartás, szorgalom, ének zene, rajz, technika, testnevelés tantárgyakat), maximum 50 pont, a kerekítés szabályai szerint. Szerzett pontként a szakértői vélemény alapján az adott tantárgyból (magyarból és matematikából vagy mindkettőből) az írásbeli felvételi alól felmentett tanulók hozott pontját számoljuk. Tantárgyanként maximum 50 pont. A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: január óra

18 Előkészítők, versenyek: Iskolánk 22 órás előkészítőt hirdet matematikából és magyar nyelvből. A Kőrösy hét (2015. november 23-tól november 27-ig) rendezvényein külön eseményeken várjuk az érdeklődő tanulókat. Nyílt napok: október november 24. bemutató órákkal (előzetes regisztráció alapján, erről bővebb információ az iskola honlapján található - Szeretettel várjuk az érdeklődő tanulókat és szülőket!

19 Középiskola KIR-ben szereplő neve: Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakképző Iskolája OM azonosító száma: Cím: 6726, Szeged, Temesvári körút 38. Telefonszám 62/ Fax 62/ Honlap Igazgató neve / Csala Pályaválasztási neve felelős Bálint Antal igazgatóhelyettes SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK Ágazati képzés (9-12. évfolyam) Ágazat- szakképesítés Kódszám Képzési forma A képzés időtartama Felvehető létszám (fő)

20 Közlekedésgépész autószerelő 201 nappali 4 év 33 Közlekedésgépész műszerész autóelektronikai 202 nappali 4 év 33 Közlekedés- szállítmányozási ügyintéző 203 nappali 4 év 11 Közlekedés- vasútforgalmi szolgálattevő 204 nappali 4 év 11 Kereskedelem logisztikai ügyintéző 205 nappali 4 év 15 Rendészet 206 nappali 4 év 34 Szükséges végzettség Alkalmassági követelmények Integrált felkészítés iskolai Általános iskola 8 osztálya Iskolaorvosi vizsgálattal igazolt szakmai- és egészségügyi alkalmasság Van A jelentkezés módja és ideje Az írásbeli felvételi vizsga tárgya A felvételi eredmények értékelési szempontjai A 47/2013. (VII.4.) EMMI rendelet szerint: a tanulók által kitöltött, az általános iskola által továbbított jelentkezési lapon Egységes központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyar nyelvből A 7. év végi és a 8. félév eredményeinek összege a magyar nyelv, az irodalom, a történelem, az idegen nyelv és a matematika tantárgyakból elosztva kettővel (max. 25 pont) + központi írásbeli vizsga ( pont) összesen: max. 75 pont Az írásbeli vizsgán, mindkét tantárgy esetében 60 %-tól jár pont! Rendészeti képzésre jelentkezők a szóbeli elbeszélgetésen + 25 pontot kaphatnak. Időpont A felvételi vizsga tervezett helye és ideje Szegedi SzC Csonka János Szakképző Iskolája 6726 Szeged, Temesvári körút 38. Központi írásbelire jelentkezés:

21 ig. Központi írásbeli: Pótló írásbeli : Szóbeli csak a rendészeti képzésre jelentkezőknek: A felvételről való értesítés módja és ideje Az ideiglenes felvételi jegyzék kihelyezése az iskolában és interneten. Határideje: A felvételről az értesítést zárt levélben a 9. évfolyamra jelentkező tanuló iskolája kapja, ahol átveheti az egyénre szóló tájékoztatót. Határideje: A nappali tagozatra történő felvétel a beiratkozással véglegesül, ennek időpontja: A képzés kezdete Emelt szintű érettségire való felkészítés A tanulmányokat záró vizsga Oktatott idegen nyelv/ek Kollégiumi elhelyezés Nyílt nap időpontjai A magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, az idegen nyelv és a szakmai alapismeretek tantárgyakból létszámtól függetlenül, a többi tantárgy esetében évfolyamonként minimum 12 fő esetén. érettségi vizsga Angol vagy német nyelv, szervezett szintfelmérő eredményei alapján, differenciált csoportokban. Van és én Interaktív tájékoztató beiskolázási Ezeken a napokon kezdettel tanórák látogatására biztosítunk lehetőséget és Egyéb fontos tudnivalók Minden osztályunkban a szakmai érettségit követően 1 év múlva

22 tehető OKJ-s szakmai vizsga. SZAKISKOLÁSOK ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉSE Kód Képzési forma A képzés időtartama Felvehető létszám (fő) 210 nappali 2 év 24 Szükséges végzettség Alkalmassági követelmények Integrált felkészítés iskolai Szakiskolai szakmai bizonyítvány Iskolaorvosi vizsgálattal igazolt szakmai- és egészségügyi alkalmasság Van A jelentkezés módja és ideje áprilisától a honlapról letölthető jelentkezési nyomtatvány kitöltésével, majd júniusban a bizonyítvány(ok) leadásával. Beiratkozás ideje június A képzés kezdete A tanulmányokat záró vizsga Oktatott idegen nyelv/ek Kollégiumi elhelyezés Nyílt nap időpontja/i Egyéb fontos tudnivalók érettségi vizsga Angol vagy német nyelv Van és én. Ezeken a napokon kezdettel tanórák látogatására biztosítunk lehetőséget. Szakiskolai szakmai bizonyítvánnyal rendelkezők két év alatt a kötelező érettségi tárgyakból kapnak felkészítést. Majd a sikeres érettségit követően ágazatukban 1 év múlva tehető OKJ-s szakmai vizsga. SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS

23 Továbbtanulási lehetőségek a 14. életévet betöltött 8. általános iskolai végzettséggel rendelkező tanulók számára A Ágazat Szakképesítés OKJ szám Kód Képzési forma képzés időtar- Felvehető létszám (fő) tama Közlekedésgépész Karosszérialakatos nappali 3 év 33 Közlekedésgépész Motorkerékpár-szerelő nappali 3 év 12 Közlekedésgépész Járműfényező nappali 3 év 12 Szükséges végzettség Alkalmassági követelmények Integrált felkészítés iskolai Általános iskola 8 osztálya Iskolaorvosi vizsgálattal igazolt szakmai- és egészségügyi alkalmasság Van A jelentkezés módja és ideje A felvételi eredmények értékelési szempontjai A felvételről való értesítés módja és ideje A 3/2012. (VI.8.) EMMI rendelet szerint: a tanulók által kitöltött, az általános iskola által továbbított jelentkezési lapon A 7. év végi és 8. félévi tantárgyi osztályzatok összegéből: irodalom, magyar nyelv, idegen nyelv, matematika, történelem, fizika, informatika Az ideiglenes felvételi jegyzék kihelyezése az iskolában és interneten. Határideje: A felvételről az értesítést zárt levélben a 9. évfolyamra jelentkező tanuló iskolája kapja, ahol átveheti az egyénre szóló tájékoztatót. Határideje: A nappali tagozatra történő felvétel a beiratkozással véglegesül, ennek időpontja: A képzés kezdete A tanulmányokat záró vizsga Oktatott idegen nyelv OKJ szakmai vizsga Angol vagy német nyelv

24 Kollégiumi elhelyezés Nyílt napok időpontja/i Van és én Interaktív tájékoztató beiskolázási Ezeken a napokon kezdettel tanórák látogatására biztosítunk lehetőséget és Egyéb fontos tudnivalók A szakmai bizonyítvány megszerzése után lehetőség van nappali képzésben 2 év alatt az érettségi megszerzésére. Az érettségit követően 1 év alatt ágazaton belül újabb OKJ-s szakmára lehet vizsgázni.

25 SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS Továbbtanulási lehetőség a befejezett 10. középiskolai osztályra épülően Ágazat Szakképesítés OKJ szám Kód Képzési forma A képzés időtartama Felvehető létszám (fő) Közlekedésgépész Karosszérialakato s nappali 2 év 24 SZAKKÉPZÉS Továbbtanulási lehetőségek érettségizetteknek a 13. évfolyamtól Ágazat Szakképesítés OKJ szám Képzési A képzés Felvehető létszám forma időtartama (fő) Közlekedés Szállítmányozási ügyintéző nappal i 2 év 12 Közlekedés Közúti üzemvitel-ellátó közlekedés nappal i 2 év 12 Közlekedésgépés z Autószerelő nappal i 2 év 30 Közlekedésgépés z Autóelektronikai műszerész nappal i 2 év 30 Közlekedésgépés z Autótechnikus (ráépülés) nappal i 1 év 24 Kereskedelem Logisztikai ügyintéző nappal i 2 év 30 Szükséges végzettség iskolai A 12. évfolyam befejezését igazoló bizonyítvány, érettségi bizonyítvány; autótechnikusnál sikeres autószerelő, vagy autóelektronikai műszerész végzettség Alkalmassági Iskolaorvosi vizsgálattal igazolt szakmai- és egészségügyi

26 követelmények Integrált felkészítés A jelentkezés módja és ideje A felvételi eredmények értékelési szempontjai Beiratkozás ideje alkalmasság Van áprilisától a honlapról letölthető jelentkezési nyomtatvány kitöltésével, majd júniusban a bizonyítvány(ok) leadásával. A szükséges előtanulmányok megléte, a jelentkezés sorrendje, létszámkorlát, tanulószerződés, vagy előszerződés léte június 24-én óráig Pótbeiratkozás: A képzés kezdete augusztus óráig A tanulmányokat záró vizsga Oktatott idegen nyelv Kollégiumi elhelyezés Nyílt napok időpontjai OKJ szakmai vizsga Angol, vagy német nyelv Van és én. Interaktív tájékoztató beiskolázási Ezeken a napokon kezdettel tanórák látogatására biztosítunk lehetőséget és FELNŐTTOKTATÁS Felső korhatár megkötés nélkül a 2. OKJ szakma is ingyen tanulható! Ágazat Szakképesítés OKJ szám Képzési forma A képzés Felvehető időtartama létszám (fő) Közlekedés Szállítmányozási ügyintéző esti 2 év 12

27 Közlekedésgépész Autószerelő esti 2 év 12 Közlekedésgépész Járműfényező esti 2 év 12 Közlekedésgépész Karosszérialakatos esti 2 év 12 Közlekedésgépész Autóelektronikai műszerész esti 2 év 12 Közlekedésgépész Autótechnikus (ráépülés) esti 1 év 12 Kereskedelem Logisztikai ügyintéző esti 2 év 12 Szükséges végzettség iskolai Az 54-gyel kezdődő OKJ számra: érettségi bizonyítvány; Autótechnikusnál: autószerelő, vagy autóelektronikai műszerész végzettség. A 34-gyel kezdődő OKJ számra: befejezett 10. évfolyam Alkalmassági követelmények Integrált felkészítés Iskolaorvosi vizsgálattal igazolt szakmai- és egészségügyi alkalmasság Van. A jelentkezés módja és ideje A felvételi eredmények értékelési szempontjai Beiratkozás ideje áprilisától a honlapról letölthető jelentkezési nyomtatvány kitöltésével, majd júniusban a bizonyítvány(ok) leadásával. A szükséges előtanulmányok megléte, a jelentkezés sorrendje, létszámkorlát, tanulószerződés, vagy előszerződés léte június 24-én óráig Pótbeiratkozás: A képzés kezdete augusztus óráig A tanulmányokat záró vizsga Oktatott idegen nyelv OKJ szakmai vizsga Angol, vagy német nyelv

28 Kollégiumi elhelyezés Nyílt napok időpontjai Van és én. Interaktív tájékoztató beiskolázási Ezeken a napokon kezdettel tanórák látogatására biztosítunk lehetőséget és

29 Tájékoztató Szegedi SZC Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Alapítva 1885-ben tanév Iskolánkban közgazdasági ágazatban folytatunk oktatást a évfolyamon. Minden osztályban a közismereti tantárgyakon kívül (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, fizika, földrajz, kémia, biológia, testnevelés) célunk olyan szakmai képzés biztosítása, amellyel a tanulóknak esélyt nyújtunk első szakmaként emeltszintű, államilag elismert képesítések érettségi utáni, egy év alatt történő megszerzésére. Felkészítünk a szakmai érettségi végzettséget adó érettségire és ehhez kapcsolódó szakképesítés megszerzésére, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra. A kilencediktől a tizenkettedik évfolyamig az ágazathoz tartozó szakképesítések közös tartalmi elemeit, valamint az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés tartalmi elemeit magában foglaló szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik, az egységes kerettanterv szerinti közismereti képzés mellett. A tizenkettedik évfolyamot követően az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározottak szerint érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szakmai vizsgájára történő felkészítést folytatunk. A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, a rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásához kapcsolódó aktuális határidőket a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet tartalmazza. Ezekre és Pedagógiai Programunkra alapozva alakítottuk ki a beiskolázás helyi rendjét, amelyet az alábbiak szerint szabályozunk, és hozunk nyilvánosságra. Az A és B osztályban két idegen nyelvet (angol és német), a C és D osztályban egy idegen nyelvet (angol vagy német) tanítunk. A nyelvi előkészítő osztályban az első évben magas óraszámban tanulják tanulóink az idegen nyelvet, valamint az informatikát. Így lehetőség nyílik a képzés során két nyelvből középfokú nyelvvizsga-bizonyítványt szerezni a sikeres emelt szintű érettségivel vagy nyelvvizsgával.

30 Iskolánknak nincs saját kollégiuma, de külön jelentkezési eljárással bármely középiskolai kollégiumba kérhetik felvételüket a tanulók. Az érettségi vizsga után a tanulók 3 lehetőség közül választhatnak: a 13. szakmai évfolyamon folytatják tanulmányaikat, ahol OKJ szerinti szakképesítést szerezhetnek, továbbtanulnak felsőoktatási intézményekben, nálunk szerzett végzettségükkel munkát vállalhatnak. Az oktatott szakmákat a mindenkori munkaerő-piaci igényekhez igazítjuk. Az új OKJ-s képzések: pénzügyi-számviteli ügyintéző, vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző, vállalkozási és bérügyintéző, államháztartási ügyintéző szakmai oktatásban már a szakmai tantárgyak a meghatározóak, és szakképesítést a 13. évfolyam sikeres zárásával és OKJ-s vizsgával szerezhetnek a tanulók. Iskolánk bekapcsolódott a kompetencia alapú képzésbe, amelynek keretében új módszerekkel oktatjuk a tanulókat, magyar, matematika, idegen nyelv, kémia, biológia órákon. Az új módszerekhez új technikai eszközöket (pl. interaktív tábla, digitális szavazószett, tanulókísérleti eszközök) szereztünk be, a hagyományos tankönyvek mellett digitális tananyagokat is felhasználunk. Alapvető célunk az egész életen át tartó tanulás igényének megalapozása, a gyakorlati életben jól hasznosítható tudás megszerzésének megerősítése. A tanítás-tanulás folyamatát élményszerűvé tesszük a csoportmunkában való aktív részvétellel. A felvételi eljárás rendje: Az Oktatási Hivatal november 13-ig közzéteszi azoknak az iskoláknak a jegyzékét, amelyek írásbeli felvételi vizsgát (továbbiakban: központi felvételi) szerveznek. Iskolánkban matematikából és magyar nyelvből kell központi felvételit írniuk a jelentkező tanulóknak. A tanulók december 8-ig jelentkeznek a központi felvételi vizsgára a Tanulói jelentkezési lap kitöltésével. Ezt abba az iskolába adják le vagy küldik el, amelyikben a tanuló a központi írásbelit szeretné megírni. Ha a tanulónak részképességi zavarként írási vagy érzékszervi problémája van, kérjük, jelezzék a jelentkezési lapon. A tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet írásbeli felvételi vizsgára, amelynek időpontja január óra. Elért eredménye más iskolákban is beszámítható január 21-én 14 órakor azok a tanulók írhatnak pótló felvételit, akik az első alkalommal nekik fel nem róható ok miatt nem tudtak részt venni az írásbelin. Iskolánk szervez írásbeli felvételi vizsgát, fogadja a jelentkezéseket. A vizsgázó teljesítményének értékelése a központi útmutató előírásai szerint történik.

31 A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára (amennyiben a jelentkező élni kíván az Nkt. 51. (5) bekezdésében biztosított jogával) a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján a felvételi vizsgán a hosszabb felkészülési időt, a speciális körülményeket biztosítjuk, értékeléskor a szakértői véleményt figyelembe vesszük. A vizsgaszervezés érdekében szükséges a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményének, valamint a speciális körülmények illetve eszközök igénylésére vonatkozó kérelemnek a csatolása a jelentkezési laphoz. A kérelmet a vizsgát szervező intézmény intézményvezetője bírálja el, döntését határozatba foglalja, amelyet az írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz. Iskolánk február 4-én 8:00-16:00 között tájékoztatja a vizsgázókat az Értékelő lap személyes átadásával a vizsga eredményéről. Az általános felvételi eljárás (továbbiakban: iskolai felvételi) január 16-tól április 26-ig tart. A tanuló több jelentkezési lapot is kiállíthat, és egy adott iskolánál több tagozatot vagy osztályt is megjelölhet. Külön adatlapon kell feltüntetnie, hogy hány jelentkezési lapot állított ki, és milyen sorrendben kéri a felvételét az egyes osztályokba. Az előzetes felvételi eljárásban résztvevő tanulók - akár nálunk, akár másik középiskolában írták a központi felvételit - az Értékelő lap másolatát csatolják a jelentkezési laphoz. A felvételt meghatározó pontokat a hozott, illetve a központi felvételin szerzett pontok összege határozza meg. A hozzánk jelentkezők rangsorolása a hozott pontok és az írásbeli felvételi vizsgán szerzett pontok összege alapján történik. A mi iskolánkban a 7. osztály év végi és 8. osztály félévi eredményét vesszük figyelembe az alábbi öt tantárgyból: magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv. Az így szerzett 50 pont jelenti a hozott pontokat, ehhez adjuk hozzá osztálytípusonként külön számítva a felvételin elért pontszámot. Hozott pontok számítása, ha a tanuló a hozott pontokba beszámító valamely tantárgyból érvényes szakértői vélemény alapján nem kapott általános iskolai érdemjegyet: a 7. osztályos év végi tanulmányi átlag ötszöröse plusz a 8. osztály félévi tanulmányi átlag ötszöröse (a tanulmányi átlagba nem számítva a magatartás, szorgalom, ének zene, rajz, technika, testnevelés tantárgyakat), maximum 50 pont, a kerekítés szabályai szerint. Szerzett pontként a szakértői vélemény alapján az adott tantárgyból (magyarból és matematikából vagy mindkettőből) az írásbeli felvételi alól felmentett tanulók hozott pontját számoljuk. Tantárgyanként maximum 50 pont. A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: január óra Előkészítők, versenyek:

32 Iskolánk 22 órás előkészítőt hirdet matematikából és magyar nyelvből. A Kőrösy hét (2015. november 23-tól november 27-ig) rendezvényein külön eseményeken várjuk az érdeklődő tanulókat. Nyílt napok: október november 24. bemutató órákkal (előzetes regisztráció alapján, erről bővebb információ az iskola honlapján található - Szeretettel várjuk az érdeklődő tanulókat és szülőket! Tanulmányi területek OM azonosító: Kód: 301 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY - közgazdasági ágazat Magas óraszámú nyelvi (angol, német) oktatás 5 éves képzés, érettségi vizsgával zárul. Induló osztály: 1 (NY) Felvehető tanulók száma: 33 fő A tanulók két idegen nyelvet tanulnak: nyelvi előkészítő nyelve: 1. csoportban haladó angol, 2. csoportban kezdő német második idegen nyelv: 1. csoportban kezdő német, 2.csoportban haladó angol A 301 kódszámú osztályba azokat a tanulókat várjuk, akik általános iskolában angol nyelvet tanultak, és felsőfokú tanulmányaikat közgazdasági, pénzügyi, kereskedelmi, jogi vagy bölcsész irányban kívánják folytatni. Felvételi vizsga: Matematika és magyar nyelv: központi írásbeli felvételi vizsga. Az írásbeli vizsgán elérhető pontszám: 50 pont matematikából, 2 x 50 pont magyar nyelvből (maximálisan szerezhető pontszám: 150 pont) Időpontja: január óra

33 Helye: a tanuló által megjelölt középiskola, amely a központi felvételi vizsga megrendezésére jogosult. A felvételi eredményét az általános iskolából hozott és a felvételin szerzett pontok összpontszáma határozza meg (maximális pontszám: 200 pont). Második helyen a tanulók megjelölhetik az iskola bármelyik osztályát. Kód: 302 NYELVI OSZTÁLY - közgazdasági ágazat Magas óraszámú oktatás angol vagy német nyelvből 4 éves képzés, érettségi vizsgával zárul. Induló osztály: 1 (B) Felvehető tanulók száma: 33 fő A tanulók két idegen nyelvet tanulnak: első idegen nyelv: 1. csoportban haladó angol, 2. csoportban kezdő német második idegen nyelv: 1. csoportban kezdő német, 2. csoportban haladó angol A 302-es kódszámú osztályok azokat a tanulókat várjuk, akik általános iskolában angol nyelvet tanultak, és felsőfokú tanulmányaikat közgazdasági, pénzügyi, kereskedelmi, jogi vagy bölcsész irányban kívánják folytatni. Felvételi vizsga: Matematika és magyar nyelv: központi írásbeli felvételi vizsga. Az írásbeli vizsgán elérhető pontszám: 50 pont matematikából, 2 x 50 pont magyar nyelvből (maximálisan szerezhető pontszám: 150 pont) Időpontja: január óra Helye: a tanuló által megjelölt középiskola, amely a központi felvételi vizsga megrendezésére jogosult. A felvételi eredményét az általános iskolából hozott és a felvételin szerzett pontok összpontszáma határozza meg (maximális pontszám: 200 pont). Második helyen a tanulók megjelölhetik az iskola bármelyik osztályát. Kód: 303

34 SZAKMAI OSZTÁLY - közgazdasági ágazat Magas óraszámú oktatás informatikából 4 éves képzés, érettségi vizsgával zárul. Induló osztály: 0,5 (C1) Felvehető tanulók száma: 18 fő Ebbe az osztályba jelentkezők a 9. osztálytól kezdve az informatikát magasabb óraszámban tanulják. Mivel az informatikához angolnyelv-ismeretre van szükség, az első évtől angolt tanítunk, elsősorban azok jelentkezését várjuk, akik az általános iskolában már tanulták ezt az idegen nyelvet, vagy angol nyelvtudásukat igazolni tudják. Felvételi vizsga: Matematika és magyar nyelv: központi írásbeli felvételi vizsga. Az írásbeli vizsgán elérhető pontszám: 50 pont magyar nyelvből, 2 x 50 pont matematikából. (Maximálisan szerezhető pontszám: 150 pont.) Időpontja: január óra Helye: a tanuló által megjelölt középiskola, amely a központi felvételi vizsga megrendezésére jogosult. A felvételi eredményét az általános iskolából hozott és a felvételin szerzett pontok összpontszáma határozza meg (maximális pontszám: 200 pont). Második helyen a tanulók megjelölhetik az iskola bármelyik osztályát. Kód: 304 SZAKMAI OSZTÁLY - közgazdasági ágazat Közgazdasági oktatás magasabb óraszámú gyakorlattal 4 éves képzés, érettségi vizsgával zárul. Induló osztály: 1,5 (C2, D) Felvehető tanulók száma: 48 fő Az ebbe az osztályba felvett tanulók a évfolyamon az előképzettségüktől függően egy idegen nyelvet tanulnak, ez angol vagy német lehet. Második idegen nyelv tanulására tanórán kívül van lehetőség. Tanirodai és magasabb óraszámú ügyviteli gyakorlattal egészítjük ki a tanulók elméleti ismereteit, náluk a szakmai előképzésen lesz a hangsúly.

35 Felvételi vizsga: Matematika és magyar nyelv: központi írásbeli felvételi vizsga. Az írásbeli vizsgán elérhető pontszám: 50 pont magyar nyelvből, 50 pont matematikából. Időpontja: január óra Helye: a tanuló által megjelölt középiskola, amely a központi felvételi vizsga megrendezésére jogosult. A felvételi eredményét az általános iskolából hozott pontszám kétszerese és a felvételin szerzett pontok összpontszáma határozza meg (maximális pontszám: 200 pont). Van hol, van kivel, van miért! "Itt a jövőd!" Kedves nyolcadikosok, sok sikert, viszontlátásra a Kőrösyben! Tráserné Horváth Annamária igazgató cím: 6720, Szeged Stefánia 14. Tel: 62/ Web: OM azonosító: Tanulmányi területek OM azonosító: Kód: 301

36 Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakképző és Általános Iskolája 6725 Szeged, Kálvária sgt Tel.: 62/ , 62/ honlap: mv.sziszszi.hu OM azonosító: NYÍLT NAPOK AZ ISKOLÁBAN: október 13-án órakor november 17-én órakor december 8-án órakor január 12-én órakor március 22-én órakor

Fóti Népművészeti Szakközépiskola és Gimnázium 2153 Fót, Vörösmarty tér 2. Tel.: 0 27 359 607 Fax.: 06 27 359 597

Fóti Népművészeti Szakközépiskola és Gimnázium 2153 Fót, Vörösmarty tér 2. Tel.: 0 27 359 607 Fax.: 06 27 359 597 Fóti Népművészeti Szakközépiskola és Gimnázium 2153 Fót, Vörösmarty tér 2. Tel.: 0 27 359 607 Fax.: 06 27 359 597 Iskola kódja: 032600 // KLIK 122007 A felvételi eljárás általános rendje Tájékoztató a

Részletesebben

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016 2017. Cím: 6723 Szeged, Csongor tér 1. Telefonszám 62/547-062 Fax 62/547-063 E-mail eotvos@ejg-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztatója

Pályaválasztási tájékoztatója A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pályaválasztási tájékoztatója a megye középfokú intézményeiről, általános iskolai tanulók részére 2016/2017. tanév Bevezető Kedves Pályaválasztó Tanulók!

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2014/2015 tanév

Felvételi tájékoztató 2014/2015 tanév DIENES LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM: 031230 4027 Debrecen, Thomas Mann u. 16. www.dienes-eu.sulinet.hu Felvételi tájékoztató 2014/2015 tanév Pályaválasztási felelős: Páles Hajnalka

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév A szakképzésről szóló, 2011. évi CLXXXVII. törvény változását követően 2015. július 1-én megalakultak a Szakképzési Centrumok. A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. május 26-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl,

Részletesebben

Felvételi eljárásrend

Felvételi eljárásrend Türr István Gimnázium és Kollégium 8500 Pápa, Fő u. 10. Postacím: 8500 Pápa, Pf. 101. Tel/fax: 89/324-394 Igazgató: Németh Zsolt E-mail: igazgato@turrgimnazium.hu Felvételi eljárásrend a Türr István Gimnázium

Részletesebben

A 2016/2017. tanévre történő jelentkezés felvételi rendje, felvételi szabályzat általános rész

A 2016/2017. tanévre történő jelentkezés felvételi rendje, felvételi szabályzat általános rész Tartalom A 2016/2017. tanévre történő jelentkezés felvételi rendje, felvételi szabályzat általános rész... 1 Tanulmányi területek tagintézményenként... 3 1. Székhelyintézmény: Jánoshalma, FM Kelet-magyarországi

Részletesebben

A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiuma szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára

A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiuma szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiuma szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára a 2016/2017. tanévre Kedves Érettségizı! A Nyíregyházi SZC

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Készült: 2013. április 24-én ELŐTERJESZTÉS a 2013/2014. tanév rendjéről 1 Ö S S Z E F O G L A L Ó A 2013/2014. tanév rendjéről szóló rendelet meghatározza: - a tanítási év

Részletesebben

egyéni esélyegyenlőségi tanácsadás, valamint esélyegyenlőséget támogató rendezvények szervezése

egyéni esélyegyenlőségi tanácsadás, valamint esélyegyenlőséget támogató rendezvények szervezése BME HSZI HALLGATÓI SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁG A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a hallgatók szakmai és emberi támogatását a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (HSZI) legtöbb munkatársat

Részletesebben

A felvétellel kapcsolatos információk

A felvétellel kapcsolatos információk A felvétellel kapcsolatos információk A jelentkezés módja, és ideje: A 47/2013. sz. EMMI rendelet 3. sz melléklete szerint: a tanulók által kitöltött, az iskola által továbbított jelentkezési lapon 2016.

Részletesebben

Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők! Tisztelt Pedagógusok!

Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők! Tisztelt Pedagógusok! Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők! Tisztelt Pedagógusok! Előszó A Vas megyei pályaválasztási tájékoztató részletesen bemutatja, hogy a megyében milyen továbbtanulási lehetőségek közül választhatnak a tanulók,

Részletesebben

KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM

KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM 1192 Budapest, Gutenberg krt. 6. Tel: 347-9040 Fax: 347-9046 honlap: deak.kispest.hu e-mail: gimnazium@deak.kispest.hu kdfg19@gmail.com Célkitűzésünk, hogy a törvény adta

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2014. január 6. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK A képzési

Részletesebben

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA TÁJÉKOZTATÓJA A 2015. ÉVI FELVÉTELIR L Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola OM-azonosító: 035472 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely kódja:

Részletesebben

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Általános Iskola felvételi tájékoztatója 2015/2016-os tanév

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Általános Iskola felvételi tájékoztatója 2015/2016-os tanév Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Általános Iskola felvételi tájékoztatója 2015/2016-os tanév 1. Iskola címe: 1047 Budapest, Langlet V. u. 3-5. OM azonosító: 034866 Telefonszám: 06/1-3694917 Intézményvezető:

Részletesebben

MUNKATERV 2012/2013.

MUNKATERV 2012/2013. MUNKATERV 2012/2013. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola 1146 Budapest, Thököly út 48-54. Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 2 A PETRIK LAJOS

Részletesebben

Beszámoló a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum munkájáról Tájékoztató a Vas Megyei Közgyűlés számára

Beszámoló a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum munkájáról Tájékoztató a Vas Megyei Közgyűlés számára Beszámoló a i Szolgáltatási Szakképzési Centrum munkájáról Tájékoztató a Vas Megyei Közgyűlés számára A i Szolgáltatási Szakképzési Centrum mint új intézmény Alapadatok: Az intézmény megnevezése: i Szolgáltatási

Részletesebben

A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014-ES TANÉVI MUNKATERVE

A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014-ES TANÉVI MUNKATERVE A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014-ES TANÉVI MUNKATERVE 2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9. Összeállította: Vincze Ildikó igazgató Iskolánkat 2007-ben alapította fenntartója, a Tanulni Egy Életen Át

Részletesebben

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2015/16. tanév

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2015/16. tanév Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2015/16. tanév Képzéseink: A tagozatok kódszámai általános tantervű 01 matematika 02 angol 03 német 04 biológia 05 informatika 06 magyar 07 történelem 08 Arany János

Részletesebben

A BUDAPEST II. KERÜLETI MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUM BEJÖVŐ OSZTÁLYAINAK FELVÉTELI ELJÁRÁSÁRÓL ISKOLÁNK OM KÓDJA: 037775

A BUDAPEST II. KERÜLETI MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUM BEJÖVŐ OSZTÁLYAINAK FELVÉTELI ELJÁRÁSÁRÓL ISKOLÁNK OM KÓDJA: 037775 TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPEST II. KERÜLETI MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUM BEJÖVŐ OSZTÁLYAINAK FELVÉTELI ELJÁRÁSÁRÓL ISKOLÁNK OM KÓDJA: 037775 A Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium a 2016/2017-es tanévben

Részletesebben

Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA

Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 1 2015-2016 A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról alapján a nevelésioktatási

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 106/2007. (XI.22.)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 106/2007. (XI.22.) KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2007. november 22-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Intézményünk eszközfelszereltségének korszerűsítésével, az oktatás tartalmának fejlesztésével minőségi gimnáziumi oktatást és szakképzést biztosít.

Intézményünk eszközfelszereltségének korszerűsítésével, az oktatás tartalmának fejlesztésével minőségi gimnáziumi oktatást és szakképzést biztosít. SZÉCHENYI ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS KÖZÉPISKOLA Intézmény neve: Széchenyi István Római Katolikus Középiskola Címe: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky u. 6. Telefon/fax: 37/341-594; - E-mail cím: Iskola web lapja:

Részletesebben

Tanulmányi területek:

Tanulmányi területek: Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakképző Iskola 9300 Csorna, Kórház u. 28. Tel: 96/261-255, 96/593-253 E-mail: titkarsag@csukas.eu Honlap: http://www.csukas.sulinet.hu Igazgató: Perlaki Sándor Pályaválasztási

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tanév, a tanítási év

1. A rendelet hatálya. 2. A tanév, a tanítási év 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 6572 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 73. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A közép- és emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozások tervezete. a Pedagógiai Program alapján

A közép- és emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozások tervezete. a Pedagógiai Program alapján A közép- és emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozások tervezete a Pedagógiai Program alapján a 2016/2017-es tanévre Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Jogszabályi háttér A kerettantervek

Részletesebben

Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola (OM 202990)

Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola (OM 202990) Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola (OM 202990) Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola Ózd, Petőfi út 20. Az iskola Ózd város és térsége közoktatásában és szakképzésében meghatározó szerepet tölt be. Az Ózdi Bródy

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2016/2017-es tanév

Felvételi tájékoztató 2016/2017-es tanév Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 512-340 http://www.sipkay.hu E-mail:

Részletesebben

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcika, 2013. október 14. Szerkesztette:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdésének g.) pontjában, és 38. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA

TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA 2016 Szerkesztés lezárva: 2016. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. JELENTKEZÉS AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA... 4 1. A TANULÓI JOGVISZONY FENNÁLLÁSA ALATT TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSEKRŐL...

Részletesebben

2016/2017 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2016/2017 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2016/2017 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 2013. Tartalomjegyzék: 2. A VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE... 3 2.1. A választott kerettanterv... 3 2.1.1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 Beiskolázási Szabályzat 2015/2016. tanév (a 2016/2017. tanévre felvételizők számára) 1 Iskolánk OM azonosítója: 201526 A felvételi eljárás

Részletesebben

KIVONAT. A Megyei Közgyűlés

KIVONAT. A Megyei Közgyűlés KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2008. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a SZF/.../2013.

S z o l n o k i F ő i s k o l a SZF/.../2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a SZF/.../2013. Felvételi Szabályzat A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban Nftv.),

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Áttekintés az új szakképzési és felnőttképzési törvényről és végrehajtási rendeleteiről Nemzeti Fejlesztési Alap

Részletesebben

ME Miskolci Egyetem ME FI87515 ME FI87515. ME felvehető összlétszáma: 5400 fő.

ME Miskolci Egyetem ME FI87515 ME FI87515. ME felvehető összlétszáma: 5400 fő. ME FI87515 ME FI87515 ME Miskolci Egyetem ME felvehető összlétszáma: 5400 fő. Felvehető (fő) Képzési Település Nyelv Nappali képzés Esti, levelező munkarend Távoktatás Képzési /Szakmacsoport bölcsészettudomány

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola közzétételi listája

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola közzétételi listája Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola közzétételi listája A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ az általános iskola 8. osztályát befejezett

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Pályázó: Meghirdetett munkahely: BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

PÁLYÁZAT. Pályázó: Meghirdetett munkahely: BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PÁLYÁZAT Meghirdetett munkahely: Pályázó: BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DR. NAGYNÉ HORVÁTH MÁRTA SZENT ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA OM 203061 1095 BUDAPEST, MESTER U. 56-58.

Részletesebben

Felvételi tájékoztató a középfokú beiskolázáshoz a 2016-2017-es tanévre. Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium

Felvételi tájékoztató a középfokú beiskolázáshoz a 2016-2017-es tanévre. Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium Felvételi tájékoztató a középfokú beiskolázáshoz a 2016-2017-es tanévre Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium OM azonosító: 029799 Tanulmányi területek: - Szakközépiskola (Szakiskola) Erdészeti

Részletesebben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelettel egységes szövegbe foglalva (2013. február 21. napjától

Részletesebben

Beiskolázási tájékoztató a 2019/2020. tanévre

Beiskolázási tájékoztató a 2019/2020. tanévre Beiskolázási tájékoztató a 2019/2020. tanévre Szegedi Szakképzési Centrum 6722 Szeged, Gutenberg u. 11. Az intézmény OM azonosítója: 203052 Tel.: 62/425-322 E-mail: info@vasvari.hu Honlap: www.vasvari.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. Pedagógiai program 2 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 2. AZ INTÉZMÉNY JOGI HELYZETE... 5 2.1. Az intézmény alapító okirata... 5 (lásd mellékletben)...

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016. Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016. Nyíregyháza, 2015. szeptember 1. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztatója

Pályaválasztási tájékoztatója A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pályaválasztási tájékoztatója a megye középfokú intézményeiről, általános iskolai tanulók részére 2016/2017. tanév Bevezető Kedves Pályaválasztó Tanulók!

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Intézmény elérhetősége Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Telefonszám: (52) 512-900/62239 Fax: (52) 412-336 E-mail: kustar.katalin@arts.unideb.hu Web: http://www.btk.unideb.hu

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai Program 1-1

Pedagógiai Program 1-1 Pedagógiai Program 2013 Lassanként észrevétlenül kedveltessük meg a tudományokat, s neveljünk a kultúrának, az európai ivilizációnakegy új, életre való,er t l éseredetiségt lduzzadó népethazánk javára

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

PÉTER RÓZSA. Gimnázium és Szakközépiskola. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

PÉTER RÓZSA. Gimnázium és Szakközépiskola. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PÉTER RÓZSA Gimnázium és Szakközépiskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Székesfehérvár, Budapest, Pécs, 2016. február 22. 1 A emzeti Köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 2.. (3) kimondja, hogy Köznevelési

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ HEVES I NTÉZET MEGYEI PEDAGÓGI AI Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2015/2016-OS TANÉVBEN

Részletesebben

ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS

ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK (BSc) ALAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: építőmérnöki Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építőmérnök A specializációk megnevezése: Szerkezetépítő mérnök ágazaton:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE

KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE 5310 KISÚJSZÁLLÁS KÁLVIN U. 3. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 32/2008. - XI.24. OKM rendelet

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM azonosító: 203045 004 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY

Részletesebben

TOVÁBB- TANULÁS. megvalósítani. Hét tagiskolánk összehangolja a pedagógiai munkát a beiratkozástól a tehetséggondozásig,

TOVÁBB- TANULÁS. megvalósítani. Hét tagiskolánk összehangolja a pedagógiai munkát a beiratkozástól a tehetséggondozásig, tuti pálya 1 A korszerı oktatás, szakképzés a XXI. században azt jelenti, hogy a modern szakembereknek többféle terület ismereteit, fogásait is meg kell tanulniuk ahhoz, hogy piacképes tudással rendelkezzenek,

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 3/B. MELLÉKLETE Szeged, 2014. június 30. 1 Szakmai gyakorlatok az osztatlan tanárképzésben (a

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád OM azonosító: 030 579 Cím: 9321 Farád, Győri u. 27. Tel.: 96/279/137 Fax: 96/535-017 E-mail: altiskfarad@gmail.com

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A 2009/2010. tanév rendjéről szóló /2009. ( ) OKM rendelet tervezete Budapest, 2009. március 20. ÖSSZEFOGLALÓ 1. Jogszabályi felhatalmazás: Az előterjesztés

Részletesebben

AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...9

AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...9 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 6 1.1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 6 1.1.1. Az intézmény adatai... 6 1.1.2. Helyzetelemzés... 6 1.1.3. Az iskola környezete... 7 1.1.4. Az iskola tanulói közössége... 7 1.1.5.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: ÁMK Általános Iskolája

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

III. Szakmai program bevezető

III. Szakmai program bevezető III. Szakmai program bevezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1. Az iskola szakképzési tevékenysége... 3 1.2. Az intézményben folyó képzési (szakképzési) irányok... 3 1.3. Választható szakmacsoportok,

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

6 ÉVFOLYAMOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2016/17-ES TANÉVRE

6 ÉVFOLYAMOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2016/17-ES TANÉVRE 6 ÉVFOLYAMOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2016/17-ES TANÉVRE I. 2014 szeptemberétől egy év szünet után újraindult a hat évfolyamos képzés az Óbudai Gimnáziumban. A képzési forma eredményes: az elmúlt évben

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Bevezet I. Nevelési program II. Helyi tanterv Záradék

TARTALOMJEGYZÉK Bevezet I. Nevelési program II. Helyi tanterv Záradék TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 2 I. Nevelési program 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei 7 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

Részletesebben

Közzétételi lista. Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakközépiskola

Közzétételi lista. Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakközépiskola Közzétételi lista 1. Adatok Név: Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakközépiskola és Szakiskola Székhely: 9024 Győr, Répce utca

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Iktatószám: /2014. Ellenőrzés száma: 1/2014. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZERVEZET/ SZERVEZETI EGYSÉG: Külső szakértő AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA: Az óvoda működésének átfogó

Részletesebben

SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye

SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye Pedagógiai program PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 Tartalomjegyzék Az iskola legfontosabb adatai... 4 Az iskola története...

Részletesebben

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND 2015 FONTOS DÁTUMOK Felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem rögzítésének határideje az 2015. február E-felvételiben 15. E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének

Részletesebben

1. A képzési támogatás alanyai

1. A képzési támogatás alanyai A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a 2014. február 14. és 2014. december 31. közötti időszakban Bács-Kiskun megyében a 6/1996 (VII.16.) MüM rendelet 3. szerinti

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Doktori Szabályzata Budapest 2005 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Doktori Szabályzat (KDSZ) 2/35.oldal 1. A Természettudományi

Részletesebben

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az iskola története... 3 1.2.

Részletesebben

Járműmérnöki alapszak

Járműmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Járműmérnöki alapszak Kecskemét 2012 2013 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Közzétételi lista. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Közzétételi lista. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Közzétételi lista A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Sorszám Beosztás Végzettség Szakképzettség Tanított tárgyak 1. tanító főiskola tanító, technika

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS KÉPZÉSI PROGRAM SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2013. 1/48 Tartalomjegyzék: KÉPZÉS MODULJAI... 3 ALAPFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE... 6 Szakmai készség fogalma... 6 Szintjei... 6 SZAKMAI

Részletesebben

Szegedi Felnőttoktatási Gimnázium és Szakképző Iskola

Szegedi Felnőttoktatási Gimnázium és Szakképző Iskola Szegedi Felnőttoktatási Gimnázium és Szakképző Iskola 6724 Szeged, Bálint S. u. 14. Tel/Fax: (62)549-095 -mail: szefi@szefi.hu Honlap: www.szefi.hu Igazgató: Dr. Odrobina László Szegedi Felnőttoktatási

Részletesebben

2.5.1.5.1. A Diákönkormányzattal való együttműködés tartalma és formái... 60

2.5.1.5.1. A Diákönkormányzattal való együttműködés tartalma és formái... 60 1 Tartalom Preambulum... 12 Előszó... 13 I. A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola bemutatása... 15 1.1. A Pedagógiai program rendeltetése, elfogadási rendje... 15 1.2. Az iskola története, eredményei...

Részletesebben

Nyugati szórvány BI előkészítő 2016/2017 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Nyugati szórvány BI előkészítő 2016/2017 PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Balassi Intézet pályázatot hirdet - szlovén állampolgárságú, vagy - valamely más külföldi (Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna kivételével) ország állampolgárságával

Részletesebben

G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján

G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján I. A tanév, szorgalmi idő Tanév: 2012. szeptember 1-jétől 2013. augusztus

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

Győri Kovács Margit. Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakközépiskola és Szakiskola

Győri Kovács Margit. Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakközépiskola és Szakiskola Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakközépiskola és Szakiskola 9024 Győr, Répce u. 2. Telefon: 96/428-033, Fax: 411-056 E-mail:

Részletesebben

Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon MUNKATERV 2015/2016. tanév

Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon MUNKATERV 2015/2016. tanév Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon MUNKATERV 2015/2016. tanév Kazincbarcika, 2015. augusztus 31. Pál-Kutas Dénesné igazgató Tartalomjegyzék Bevezetés:...3 Jogszabályi háttér:...4 I.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI 1 Magyar nyelv és irodalom Írásbeli beszámoltatások Rendszeres,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre

A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre I. Felvételi lehetőségek 1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből melyet az iskola fenntartója határoz meg minden jelentkező

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

Beiskolázási tájékoztató

Beiskolázási tájékoztató Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 6724 Szeged, Bálint S. u. 14. Telefon: 62-549-091 Honlapcím: www.szepi.hu Bemutatkozó oldal Beiskolázási tájékoztató 1720-ban

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben