MUNKATERV 2012/2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERV 2012/2013."

Átírás

1 MUNKATERV 2012/2013. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola 1146 Budapest, Thököly út

2 Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 2 A PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013-as TANÉVBEN A munkatervet a tantestület által elfogadott és a Fővárosi Önkormányzat által engedélyezett Pedagógiai Program, az igazgatói pályázatban megfogalmazott középtávú stratégia, a nevelőtestületi értekezleten elhangzott javaslatok, valamint a felelős igazgatóhelyettesek és munkaközösség-vezetők által benyújtott munkatervek, továbbá a diákönkormányzat ülésén elhangzott javaslatok alapján állítottuk össze. Bevezetés Az intézmény munkaterve a 2012/2013-as tanév feladatait, azok ütemezését, végrehajtóját, felelős vezetőjét és az ellenőrzés, értékelés módjait tartalmazza a hatályos jogszabályokhoz igazodva. A as tanévre vonatkozó számos jogszabály megváltozott. A jogszabályváltozásokból adódó feladatok szerves részét képezik a munkatervnek. Az oktató-nevelő munka szabályozói: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (Magyar Közlöny évi 162. szám); A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról szóló évi CXXIV. törvény (Magyar Közlöny évi 99. szám); A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény (Magyar Közlöny évi 160. szám); A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény módosításáról szóló évi LXXI. törvény (Magyar Közlöny évi 74. szám); A munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (Magyar Közlöny évi 2. szám); A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet (Magyar Közlöny évi 102. szám); Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII.9.) Korm. rendelet (Magyar Közlöny évi 106. szám); Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII.6.) Korm. rendelet (Magyar Közlöny évi 88. szám); A 2012/2013. tanév rendjéről szóló 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet;

3 Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 3 A szakképzésben szerzett egyes szakképesítések felsőoktatásba történő beszámításához szükséges feladatokról szóló 1232/2012. (VII.12.) Korm. határozat (Magyar Közlöny évi 90. szám); A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (módosította a nemzeti köznevelésről szóló törvény); A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (módosította a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló évi XXXVI. törvény, Magyar Közlöny évi 80. szám); Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet (módosította az 1/2012. (I.3.) NEFMI rendelet, Magyar Közlöny évi 1. szám); A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (módosította az 1/2012. (I.3.) NEFMI rendelet, Magyar Közlöny évi 1. szám); Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról szóló 22/2009. (IV. 22.) OKM rendelet módosításáról (módosította az 1/2012. (I.3.) NEFMI rendelet, Magyar Közlöny évi 1. szám); A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V.20.) OM rendelet módosításáról szóló 11/2012. (VII.30.) EMMI rendelet (Magyar Közlöny évi 103. szám); A tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény módosításáról szóló évi CXXV. törvény (Magyar Közlöny évi 99. szám). Állandó feladatok A tanév feladatai Az állandó feladatokon belül, - amelyek a tanév rendjéből és a pedagógiai program megvalósításából erednek - kiemelten kezeljük azokat a tevékenységeket, amelyek az iskolaélet szempontjából részletesebb intézkedési tervet igényelnek, vagy végrehajtásuk különösen határidőhöz, más törvényi előíráshoz kötött. A tanügyi dokumentumok kezelése, különös tekintettel a tanulói nyilvántartó, tájékoztató és igazoló dokumentumokra, valamint az új jogszabályi előírásból származó elszámolási rendszerre. A tanulók értékelésének módja, ütemezése, kapcsolódása a kompetencia vizsgálatokhoz és a pedagógiai hozzáadott érték-vizsgálathoz. Közép és emelt szintű érettségi vizsgák szervezése.

4 Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 4 Az Országos Képzési jegyzékben levő vegyipari, környezetvédelmi és informatikai szakmák oktatásának folytatása és a moduláris rendszerű vizsgáztatás lebonyolítása az SZVK és Központi programok alapján elkészült helyi tantervek szerint. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakmáknak megfelelő szakmacsoportos alapozás szervezése, a TISZK küldő iskoláival egyeztetett helyi tantervi programok alapján. Új beiskolázási stratégia kidolgozása. Az OKJ-val összefüggésben, a finanszírozott gyakorlati oktatás megszervezése az új tartalomnak megfelelően. A felsőfokú szakképzésben folytatjuk az OKJ szerinti szakmai képzést az ELTE, ill. a Pannon Egyetem közreműködésével. Beiskolázási program a közoktatási 9. és a szakképzési 13. évfolyamra, illetve beszámítással a szakképzés 14. évfolyamára, továbbá a felnőtt oktatásra és felnőtt képzésre. Az osztályfőnöki munkaközösség munkájának szervezése, irányítása. A koordinációs iroda közreműködik az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásában, a sajátos nevelési igényű és más problémákkal küzdő tanulók segítésében az iskola pszichológusának bevonásával, a szabadidő aktív eltöltésében. Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógiai tevékenység, összhangban a diákönkormányzat munkaprogramjával. Az iskolai innovációt, humánerőforrás-fejlesztést új pályázatok benyújtásával, a futó pályázatok fenntartásával segítjük elő. Tehetséges tanulóinkat tanulmányi versenyeken indítjuk, megszervezzük számukra a versenyekre való felkészítést. Munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai tevékenység a GSZ szervezésében. Speciális feladatok A tárgyév speciális feladatai fenntartói előírások, jogszabályváltozások vagy önkéntes feladatvállalások alapján. Ezek közül kiemelt fontosságú: Az ifjúságvédelmi, szabadidő szervezői és iskolapszichológusi munka koordinálása a TISZK iskolái között. Az uniós projektek fenntarthatósági feladatainak ellátása, a pályaválasztási és koordinációs szolgáltatás, az után-követés szélesítése, azaz a TÁMOP projekt és a KMOP projekt feladatvállalásainak folyamatos fenntartása.

5 Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 5 Az új projektek bonyolítása Az iskolai elektronikus napló bevezetése a levelező tagozaton is Az intézményi alapdokumentumok (Pedagógiai Program, SZMSZ,) felülvizsgálata, átdolgozása. Az új NAT-hoz, ill. OKJ-hez a kerettantervek elkészítése. A gyakorló iskolai rendszer kialakítása, együttműködés az egyetemekkel, a gyakorló iskolai partnerekkel, gyakorló iskolai feladatok ellátása. Belső pályáztatás alapján minőségbiztosítási és mérés-értékelési csoport létrehozása. Felnőtt tanfolyamok meghirdetése és indítása. Hagyományőrzés és hagyományteremtés jegyében a Honfoglalás program megszervezése. 1. A tanév állandó feladatai Tevékenység Határidő Felelős A tanév kezdésével kapcsolatos feladatok Javítóvizsgák lebonyolítása Csoportszervezés (osztályok) Tanulóregisztráció (KIR) Tantárgyfelosztás, órarend Osztályfőnökök tájékoztatása, felkészítése Éves munkaterv készítése Éves záró értékelés és statisztika elkészítése Elektronikus és papíralapú nyilvántartások elkészítése a FŐKIR szerint Jelentkezés előrehozott érettségi vizsgára Első félév Tanév indítása levelező tagozaton Tanulói kérelmek benyújtása Iskolai elektronikus napló beüzemelése Csoportok kialakítása, adatfelvitel Iskolavezetőség témafelelős tagjai, iskolatitkárság munkabeosztás szerint osztályfőnöki munkaközösség vezetője és tagjai Murbán Renáta Tóth Melinda Tanács Lajosné Majer Zoltán SZMK értekezlet Béresné Bodó Noémi Szülői értekezlet Érettségi felkészítők (fakultációs órák) szervezése a 11. és 12. évfolyamon Munkaközösség-vezetők

6 Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 6 Őszi emelt szintű érettségi vizsgák szervezése Őszi szakmai vizsgák szervezése tanév rendje szerint Tanügyi dokumentumok (anyakönyvek, beírási napló) elkészítése, ellenőrzése Munkatervek, tanmenetek elkészítése, ellenőrzése Munka- és tűzvédelmi szemle és intézkedési terv együttműködve a GSZ által megbízott munkatársakkal Különbözeti vizsgák, osztályozó vizsgák szervezése lebonyolítása Elektronikus és papíralapú nyilvántartások elkészítése a KIRSTAT szerint Statisztikai adatgyűjtés Adatgyűjtés a tárgyi eszközökről Adatgyűjtés a tanulmányi eredményekről Éves munkaterv lebontása a tárgyévi speciális feladatokra Ellenőrzési terv készítése Pedagógus továbbképzési terv készítése Vállalati kapcsolatok fenntartása Az együttműködési szerződések előkészítése a külső gyakorlóhelyek biztosításához. Vállalati találkozók szervezése Következő évi beiskolázási program indítása, nyílt napok és előkészítő szervezése PR anyagok elkészítése Általános iskolákkal kapcsolatfelvétel Részvétel külső rendezvényeken évi beiskolázási terv elkészítése, közzététele Őszi emelt szintű érettségi vizsgák lebonyolítása Őszi szakmai vizsgák lebonyolítása Szalagavató előkészítése, műsortervezés Oktató-nevelő munka eredményességének elemzése, rétegértekezletek, osztályértekezletek szervezése, Pedagógusképzés gyakorlóhelyeinek koordinálása Gyakorlóiskolai feladatok indítása, hospitálási tervösszeállítása osztályfőnökök hó Uhlár Zoltán (jogszabály szerint) folyamatos hó Vizsgaterv szerint Vizsgaterv szerint Külön ütemterv szerint Külön ütemterv szerint Külön ütemterv szerint Munkaközösség-vezetők Iskolavezetés tagjai, külön feladatmegosztás szerint Munkaközösség-vezetők Iskolavezetés tagjai, külön feladatmegosztás szerint Iskolavezetés tagjai, külön feladatmegosztás szerint Uhlár Zoltán Béresné Bodó Noémi Kulcsár Anikó Murbán Renáta Magyar Erika Béresné Bodó Noémi Király Anita Diák küldött-közgyűlés szervezése Duschák Zsuzsanna Végzős tanulók tájékoztatása hó

7 Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 7 A vizsgák rendje, menete, formája Továbbtanulás az iskolában Továbbtanulás egyetemen Útkereső - információs nap Király Anita Szalagavató Béresné Bodó Noémi Kulcsár Anikó Murbán Renáta Osztályozó és különbözeti vizsgák szervezése ig A tanulók féléves munkájának értékelése a nappali és felnőtt tagozaton (első félév vége) Szülői tájékoztatás a tanulók előmeneteléről Az értékelési adminisztráció végrehajtása, ellenőrzése Tanév rendje szerint Szülői értekezlet Nevelőtestületi értekezlet Statisztikai elemzés Pedagógiai - nevelési elemzés és beszámoló Szakmai beszámoló Határozatok előkészítése és elfogadtatása Második félév szaktanárok munkaközösség-vezetők Béresné Bodó Noémi (osztályfőnökök) Osztályfőnökök Osztályfőnökök Baranyiné C. Veres Anna Beiskolázási program lebonyolítása Jelentkezők regisztrálása Felvételi vizsgák szervezése A beiskolázási levelezések bonyolítása Számítógépes központi adatfeldolgozás Továbbtanulás és érettségire jelentkezés operatív feladatai Szakmai vizsgákra jelentkezés és vizsgaszervezés operatív feladatai Jelentkezők regisztrálása Tételigénylés, elektronikus bejelentkezés Elnökök igénylése Kamarai képviselők igénylése Ütemterv szerint Vizsgaterv szerint Király Anita Murbán Renáta Baranyiné C. Veres Anna Tankönyvrendelés előkészítése a beiskolázási információk alapján Előzetes osztályszervezés, létszámelemzés Tankönyvek munkaközösségi meghatározása Tankönyvlista összeállítása és szülők tájékoztatása Szerződés a tankönyvterjesztővel Vállalati szerződések aktualizálása Külső gyakorlóhelyek biztosításához. Nyári gyakorlatok szervezésével kapcsolatos Munkaközösségi: Bookline: folyamatos Munkaközösség-vezetők Sütő Éva Uhlár Zoltán GSZ

8 Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 8 feladatok indítása A középszintű érettségi és a szakmai vizsgák technikai előkészítése tételek terembeosztások tárgyi feltételek Vizsgaterv szerint Baranyiné C V. Anna A beiskolázási program befejezése, döntés, kiértesítés hó Osztályfőnökök kiválasztása, felkérése a következő tanévre Technikusi beiskolázás: 12-es tanulók ismételt tájékoztatása a lehetőségekről Előzetes jelentkeztetés Információ a külső jelentkezők számára Ütemterv szerint Béresné Bodó Noémi Ballagás Kulcsár Anikó Murbán Renáta Pedagógus munka értékelése, minősítése hó Iskolavezetőség tagjai minőségügyi csoport Országos kompetenciamérés Középszintű érettségi vizsgák lebonyolítása Szakmai vizsgák lebonyolítása Jogszabály és vizsgaterv szerint Következő tanév előtervezése, tantárgyfelosztás Ütemterv szerint Iskolavezetőség Beiratkozás szervezése hó Az értékelési adminisztráció végrehajtása, ellenőrzése Osztályfőnökök Tanévzáró, bizonyítványosztás Nevelőtestületi értekezlet Iskolavezetés tagjai Javítóvizsgák előkészítése ig 1.1.Beiskolázás tervezése, szervezése, bonyolítása A kilencedik és a szakképző évfolyamokra, illetve a felnőtt képzésre történő beiskolázás tervezése, szervezése és lebonyolítása a hatályos OM rendelethez igazodva, a beiskolázás belső szabályzata szerint történik. Tevékenység Határidő Felelős Beiskolázást segítő PR tevékenység

9 Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 9 Felvételi információs anyag, tájékoztató kiadvány elkészítése. A beiskolázással kapcsolatos hirdetési anyagok közzététele A beiskolázással kapcsolatos kiállítások, külső programok lebonyolítása. Új OKJ szerinti szakok bemutatása, beiskolázási aktualitások közzététele az iskola honlapján. Felvételi előkészítő foglalkozások hetente váltakozva, anyanyelvből és matematikából Nyitott napok rendezvényei folyamatos folyamatos folyamatos től hétfőnként Király Anita Király Anita Kulcsár Anikó Murbán Renáta Baranyiné C. Veres Anna Tóth Enikő Szabados István Király Anita A 8. osztályosok szaktárgyi versenyeinek megrendezése kémia biológia eredményhirdetés Központi írásbeli felvételi óra Felvételi írásbeli vizsga dolgozatainak kijavítása Kiss Jolán Szabados István Központi írásbeli felvételei - pótnap óra Szóbeli felvételi vizsga szombat Beiratkozás a 9. évfolyamra Tevékenység Határidő Felelős Beiskolázás a szakképző évfolyamokra és a felnőttképzésre Tanulói tájékoztató a technikusi beiskolázás szervezéséről, a jelentkezés feltételeiről és az indítható szakokról Szülői tájékoztató a technikusi beiskolázás szervezéséről, a jelentkezés feltételeiről és az indítható szakokról Előzetes technikusi jelentkezés saját, végzős tanulóink részére. (igényfelmérés) Más iskolákban érettségizett, érettségiző tanulók jelentkezése a nappali szakképző évfolyamokra. (e-jelentkezés) Jelentkezés és beiratkozás a felnőtt tagozat évfolyamaira január osztályfőnöki óra félévi szülői értekezlet áprilisától folyamatosan Baranyiné C V Anna Baranyiné C V Anna 2013 áprilisától folyamatosan Baranyiné C V Anna

10 Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 10 Beiratkozás a nappali szakképző évfolyamokra július augusztus Baranyiné C V Anna 1.2. Tanügyi dokumentáció A tanügyi dokumentumok kezelése, az oktatási igazgatóhelyettes irányítása alatt, az iskolatitkárság, az osztályfőnökök és a szaktanárok közös felelősségű feladata. A felelősségi kör azonban különböző szintekre osztható: Az oktatási igazgatóhelyettes felel valamennyi tanügyi dokumentum jogszabály szerinti vezetéséért, meglétéért és a statisztikai szempontból is releváns pontosságáért. Munkáját az iskolatitkárság támogatja az iratkezelési szabályzatban leírtak szerint. Ebbe a körbe a tanulói nyilvántartások, beírási naplók és törzskönyvek, valamint az erre alapuló számítógépes adatrögzítő rendszer vezetése tartozik. A szaktanárok elsősorban a szaktárgy oktatási dokumentumainak (tanmenet, óravázlat, dolgozatok stb.) elkészítéséért, valamint az osztálynapló (e-napló) haladási rovatainak vezetéséért, és a tanulók tantárgyi értékelése határidőre való bejegyzéséért (naplójegy beírásáért) felelősek. A tanulókkal kapcsolatos tanügyi dokumentumok törzskönyv és e-napló vezetése, valamint a tanulók és szülők tájékoztatása alapvetően az osztályfőnök feladata, aki ebben a minőségében ellenőrzi az osztályában tanító szaktanárok dokumentációs munkáját, és figyelmezteti őket az esetleges elmaradásokra. Osztályfőnökök feladata különösen: Feladat Határidő Felelős Ellenőrzi Javítóvizsgát tett tanulók bizonyítványainak és anyakönyveinek záradékolása osztályfőnök Bizonyítványok összegyűjtése osztályfőnök Tanulói névsor és csoportbeosztások (nyelvi stb.) rögzítése Anyakönyvek kitöltése osztályfőnök Haladási napló ellenőrzése. hetente osztályfőnök Osztályozó napló ellenőrzése. havonta osztályfőnök Tanulói hiányzások elbírálása. hetente osztályfőnök Tanulói hiányzások összesítése, regisztrálása. havonta osztályfőnök Félévi és év végi osztályzatok lezárása. osztályozó konferencia előtt 2 nappal szaktanár osztályfőnök Félévi és év végi osztálystatisztika elkészítése. osztályozó osztályfőnök

11 Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 11 konferencia napja Félévi és év végi iskolai statisztika elkészítése Bizonyítványok és anyakönyvek kitöltése. külön kiírás szerint osztályfőnök 1.3 A tanulók munkájának értékelése A tanulmányi munka ellenőrzésének, értékelésének elveit, rendszerét, módszereit és visszacsatolási eljárásait a Pedagógia Program rögzíti. A szaktanár ismerteti: Feladat Határidő Felelős Ellenőrzi a tantárgy éves követelményeit az ellenőrzés-értékelés szempontjait, formáit pótlás, javítás lehetőségeit a naplóba kerülő osztályzatok kritériumait ismertetése a tanév első órája szaktanár Munkaközösségvezető Havi jegyek beírása a naplóba 1. osztályzat osztályzat osztályzat osztályzat osztályzat szaktanár Uhlár Zoltán 6. osztályzat Naplójegyek beírása a tanulók ellenőrző könyvébe. folyamatos szaktanár osztályfőnök A félévi és év végi osztályzatok megállapítása a naplójegyek számtani átlaga alapján. 2 nappal az osztályozó konferencia előtt szaktanár Nevelőtestületi konferencia A szakmacsoportos alapozó oktatás követelményei több tantárgyból és több részismeretből álló komplex tantárgyi rendszerben realizálódnak. A közös tantárgyi egységek több tanár által való együttes oktatása esetében az iskola pedagógiai programja és szervezeti szabályzata értelmében az együttoktató tanárok megállapodása alapján kell a tantárgyi értékelést elvégezni. A szakmai előkészítő tárgyak értékelésének általános szabályai és dokumentálása Tevékenység Határidő Felelős Ellenőrzi A szakmai előkészítő tantárgynak részismeretei vannak, s ezekből egy közös jegyet is kell adni félévkor és évvégén ez a félév lezárása év végi jegyek szaktanárok Baranyiné C Veres Anna

12 Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 12 szakmacsoportos alapozó oktatás szakmacsoportra nevet kapja. lezárása Az e-naplóba, az anyakönyvbe, a bizonyítványba, az ellenőrzőbe a tantárgyat és a részismereteket is be kell írni. folyamatos osztályfőnök Baranyiné C Veres Anna Egy részismeret jegyének kialakításakor, ha az több tananyagegységből áll, több tanár tanítja, az érintett szaktanárok adják a közös osztályzatot, az óraszámok figyelembevételével és súlyozásával. Ha valamelyik egységből a tanuló elégtelenre áll, a közös jegy kialakításakor, akkor is az átlagolás szabályait vesszük figyelembe, tehát elégtelennél jobb osztályzatot is kaphat. folyamatos szaktanárok Baranyiné C Veres Anna Bármelyik részismeretből elégtelen osztályzatot kapott a tanuló, akkor a szakmacsoportos alapozó oktatás szakmacsoportra tantárgyból is elégtelen osztályzatot kap. Javítóvizsgát csak az elégtelen részismeretből kell tennie. Szakmacsoportos alapozó oktatás egy tantárgynak számít. osztályozó értekezlet ideje (*) nevelőtestület (*) Az osztályozó konferenciát a vezetőség belső munkamegosztása alapján egy igazgatóhelyettes vezeti. Az osztályozó konferenciáról jegyzőkönyvet kell készíteni. A szakmai előkészítő tárgyak értékelésének dokumentálása a bizonyítványban szakmacsoportonként Az azonos részismerethez tartozó modulokat tanító tanárok a részismeretre közös osztályzatot adnak, amelynek átlaga alkotja az eredmény osztályzatot. Törtjegy esetén a hivatalos kerekítési szabályokat kell alkalmazni. Környezetvédelmi szakmacsoport (nyelvi előkészítő) 10. évfolyam környezetvédelmi szakmacsoport szakmai előkészítő tantárgyai és részismeretei részismeret részismeret Környezetvédelmi alapismeretek Szakmacsoportos alapozó gyakorlat 72 óra 2 óra/hét 144 óra 4 óra/hét

13 Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 13 szakmacsoportos alapozó oktatás környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportra 11. évfolyam környezetvédelmi szakmacsoport szakmai előkészítő tantárgyai és részismeretei részismeret Környezetvédelmi alapismeretek 72 óra 2 óra/hét részismeret Szakmacsoportos alapozó gyakorlat 144 óra 4 óra/hét szakmacsoportos alapozó oktatás környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportra 12. évfolyam környezetvédelmi szakmacsoport szakmai előkészítő tantárgyai és részismeretei részismeretek Vízgazdálkodási alapismeretek Műszaki ismeretek Méréstechnikai ismeretek: Földméréstan Szakmacsoportos alapozó gyakorlat 72 óra (2 óra/hét) 72 óra (2 óra/hét) 54 óra (1,5 óra /hét) 198 óra (5,5 óra /hét) szakmacsoportos alapozó oktatás környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportra A 13. évfolyam környezetvédelmi szakmacsoport szakmai előkészítő tantárgyai és részismeretei részismeretek Környezetvédelmi alapismeretek Környezettechnika Méréstechnikai ismeretek: Analitika I. Szakmacsoportos alapozó gyakorlat 64 óra 2 óra/hét 64 óra 2 óra/hét 64 óra 2 óra/hét 128 óra 4 óra/hét Szakmacsoportos alapozó oktatás környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportra Vegyipari szakmacsoport / két tanítási nyelvű vegyipari szakmacsoport

14 Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben évfolyam /két tanítási nyelvű 10. évfolyam/ vegyipari szakmacsoport szakmai előkészítő tantárgyai és részismeretei 144 óra részismeret Szakmacsoportos alapozó gyakorlat 4 óra/hét szakmacsoportos alapozó oktatás vegyipari szakmacsoportra 10. évfolyam /két tanítási nyelvű 11. évfolyam/ vegyipari szakmacsoport szakmai előkészítő tantárgyai és részismeretei részismeret Szakmacsoportos alapozó gyakorlat 144 óra 4 óra/hét szakmacsoportos alapozó oktatás vegyipari szakmacsoportra A 11. évfolyam /két tanítási nyelvű 12. évfolyam/ vegyipari szakmacsoport szakmai előkészítő tantárgyai és részismeretei részismeretek Fizikai kémia Műszaki ismeretek Szakmacsoportos alapozó gyakorlat Szakmacsoportos alapozó oktatás vegyipari szakmacsoportra 72 óra 2 óra/hét 72 óra 2 óra/hét 180 óra 5 óra/hét A 12. évfolyam vegyipari szakmacsoport szakmai előkészítő tantárgyai és részismeretei részismeretek Fizikai kémia Műszaki ismeretek Szakmacsoportos alapozó gyakorlat Szakmacsoportos alapozó oktatás vegyipari szakmacsoportra 64 óra 2 óra/hét 64 óra 2 óra/hét 196 óra 6 óra/hét A két tanítási nyelvű 13. évfolyam vegyipari szakmacsoport szakmai előkészítő tantárgyai és részismeretei részismeretek Fizikai kémia Műszaki ismeretek Szakmacsoportos alapozó gyakorlat Szakmacsoportos alapozó oktatás vegyipari szakmacsoportra 64 óra 2 óra/hét 64 óra 2 óra/hét 160 óra 5 óra/hét Informatikai szakmacsoport

15 Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 15 A 9. évfolyam informatika szakmacsoport szakmai előkészítő tantárgyai és részismeretei részismeretek Informatikai alapismeretek Informatikai alapismeretek gyakorlat 72 óra 2 óra/hét Szakmacsoportos alapozó oktatás informatika szakmacsoportra 144 óra 4 óra/hét Az emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozások (fakultáció) értékelésének elvei: Az emeltszintű érettségire felkészítés fakultációs tantárgya az alaptárgyhoz tartozó vagy önálló tanítási órának számít. A fakultációra jelentkező tanuló számára kötelező a részvétel, és az ott nyújtott teljesítménye beszámítható a tanuló adott tantárgyból való tanévi értékelésébe, abban az esetben, ha a tanuló a fakultáció tárgyát egyébként is tanulja. 1.4 Érettségi és szakmai vizsgák szervezése, lebonyolítása Az iskola három különböző vizsgatípus szervezésében és lebonyolításában érintett: középszintű érettségi vizsga az iskolában középiskolai tanulmányaikat a tárgyévben vagy korábban befejező tanulók részére a tanév rendje szerinti időpontokban és ütemezéssel; emelt szintű érettségi vizsgaközpont működtetése a Kormányhivatal megbízása alapján; szakmai vizsgaközpont működtetése az iskolában folytatott iskolarendszerű és nem iskolarendszerű szakképzés vizsgáztatási feladatainak ellátására. A közép- és emelt szintű érettségi vizsgaszervezéssel kapcsolatos feladatok A középszintű érettségi vizsga szervezését és lebonyolítását a témafelelős igazgatóhelyettes és a jegyző mellett az osztályfőnökök, illetve az osztályfőnökök által felkért kollégák is segítik. Külön feladat lehet a bizonyítványok kitöltésében, megírásában, illetve a vizsgaeredmények összeolvasásában való hatékony közreműködés. Az eredményes munkavégzés érdekében a vizsgák megkezdését megelőzően a vizsgafelelős igazgatóhelyettes operatív munkacsoportot hoz létre, amelynek tagjai számára előírja az elvégzendő részfeladatokat, és azok ütemezését. Feladat Határidő Felelős Emelt szintű érettségi vizsgák Kormányhivatal ütemterve szerint Kormányhivatali megbízott

16 Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 16 Középszintű érettségi vizsgák A jelentkezők regisztrálása Murbán Renáta Szóbeli tételek elkészítése, leadása Felügyelőtanárok kijelölése, beosztása Írásbeli érettségi vizsgák Középszintű írásbeli dolgozatok javítása, átadása a szaktanároknak. (*) Kijavított középszintű dolgozatok leadása és az eredmények rögzítése Munkaközösség vezetők, tól folyamatosan, től folyamatosan Javító tanárok, Projektmunkák leadása szaktanár Kísérletek összeállítása Elnökök részére a vizsgadokumentumok elkészítése és átadása Vizsgatermek berendezése, és a szóbelihez szükséges segédletek előkészítése Szóbeli vizsgák körülményeinek biztosítása, tanulók elhelyezése, ellátása , ill szóbeli vizsgát megelőzően Baranyiné C. Veres Anna, Kiss Jolán, Szalkay Csilla Témafelelős igazgatóhelyettes és az emelt és a középszintű vizsgák munkaközösség vezető ütemezése szerint A vizsgacsoport vizsganapjai szerint Szóbeli érettségi vizsgák középszinten A vizsgadokumentumok elkészítése és lezárása június 30. Osztályfőnök (*) Érettségi és vizsgadokumentumokat az iskolából kivinni, otthoni javítás céljából sem lehet! A szakmai vizsgaszervezéssel kapcsolatos feladatok Az iskola nem csak a saját tanulói számára, de a vegyipari és környezetvédelmi területen országos szinten is szervez szakmai vizsgákat az iskolarendszerben oktatott szakképesítésekre. Ez azt jelenti, hogy fel kell készülni az őszi javító, pótló, második vizsgaidőszak megszervezésére is. A szakmai vizsgáztatásról szóló jogszabályok előírásai pontos betartása érdekében különösen fontos az őszi vizsgaidőszakra való időbeni felkészülés, a jelentkezések összesítése, számítógépes regisztrációja, mert ebben az időszakban kevesebb idő áll rendelkezésre a szervezéshez és lebonyolításhoz. Feladat Határidő Felelős Őszi iskolarendszerű szakmai vizsgák

17 Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 17 Szakmai vizsgára jelentkezés, előkészítés Gyakorlati tételek biztosítása A szakmai vizsga lebonyolítása és dokumentálása Tanfolyami szakmai vizsgák Tanfolyami vizsgaszervező A vizsga technikai előkészítése Tanfolyam szervező Tavaszi iskolarendszerű szakmai vizsgák Szakmai vizsgára jelentkezés Gyakorlati tételek elkészítése A szakmai vizsga lebonyolítása és dokumentálása május-június 1.5 Szakmai munkaközösségek A szakmai munkaközösségeket munkaközösség-vezetők irányítják, akiket munkaközösség véleményének kikérésével az iskola igazgatója bízott meg egy évre. Szakmai munkaközösség megnevezése Munkaközösségekhez tartozó szakmai területek Munkaközösség-vezető Humán magyar, történelem Szabados István Környezet és egészségnevelés földrajz, testnevelés Kugyelláné Schmidtka Ágnes Környezetvédő környezetvédő szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak Fürchtné Mayer Mária Nyelvi angol, német B Tóth Katalin Természettudományos matematika, fizika, biológia Kiss Jolán Vegyész kémia, vegyész szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak dr. Stankovics Éva 1.6 Az osztályfőnöki munkaközösség feladatai Az osztályfőnöki munkaközösség vezetésére Béresné Bodó Noémit választotta a munkaközösség. A munka koordinálását végzi. A munkaközösség gondoskodik a folyamatos információáramlás biztosításáról az iskola és legfontosabb partnerei, a tanulók és a szülők között.

18 Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 18 Tevékenység Határidő Felelős Osztályfőnöki munkaközösségi értekezlet Eseti megbeszélések évente 3 alkalom kiírás szerint Feladattól függően kiírás szerint Szülői értekezlet előkészítése Szülői értekezlet Szakképző évfolyamok ( évfolyam) rétegértekezlete Szalagavató bál előkészítése hó Magyar Erika hó Kulcsár Anikó Murbán Renáta Béresné Bodó Noémi Ballagó, ballagtató osztályfőnökök rétegértekezlete Béresné Bodó Noémi Szalagavató bál péntek Kulcsár Anikó Osztályozó értekezlet minden évfolyamon SZMK Béresné Bodó Noémi Szülői értekezlet előkészítése Béresné Bodó Noémi Szülői értekezlet végzős évfolyam rétegértekezlete január 11. évfolyam rétegértekezlete március Osztályozó értekezlet és végzős szakképző évfolyamok Ballagás óra Béresné Bodó Noémi. Iskolavezetés tagjai Béresné Bodó Noémi Kulcsár Anikó Osztályozó értekezlet és szakképző évfolyamok. (Tanév vége: ) Iskolavezetés tagjai Az osztályfőnök, a szaktanárok és a szakmai munkaközösségek közös felelőssége, együttműködésük legfelső formája a tanulói munka értékelésének pontos és előírásszerű végrehajtása. 1.7 Koordinációs iroda tevékenysége A gyermek- és ifjúságvédelmi, szabadidő-szervezői, iskola pszichológusi és pályaválasztást támogató feladatokat a TISZK Koordinációs iroda munkatársai végzik az alábbi munkamegosztás szerint: gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: Csengeriné Kenyeressy Rózsa szabadidő-szervező: Kulcsár Anikó pályaválasztás támogatása: Király Anita pszichológus: Pál Bottyán László

19 Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 19 Az iroda tevékenységét helyi szinten az iskola munkatársai támogatják, a munka koordinálását végzi. A Koordinációs iroda éves munkatervét az intézményi munkaterv 1. sz. melléklete tartalmazza. Az ifjúságvédelmi tevékenységhez kapcsolódó helyi feladatok: Tevékenység Határidő Felelős A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók felmérése, gondozása Helyzetfelmérés kérdőívekkel a 9. évfolyamosok körében. Hátrányos helyzetű, veszélyeztetett és sajátos nevelési igényű tanulók regisztrálása. Esetmegbeszélések, gondozási terv elkészítése, a rászoruló tanulók gondozása. Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás a szakszolgálatokkal. Prevenciós feladatok ld. 1. sz.- melléklet osztályfőnökök Magyar Erika folyamatos Magyar Erika Béresné Bodó Noémi folyamatos Csengeriné Kenyeressy Rózsa Ebben a tanévben is sor kerül a Tanári műhely (osztályértekezletek) megszervezésére, amely lehetőséget teremt az egy osztályban tanító kollégák közötti tapasztalatcserére, a problémás helyzetek megvitatására. Az osztályértekezletek ütemezése: Évfolyam Időpont Felelős 9. október 10. február 11. március 12. november Béresné Bodó Noémi 1.8 Az iskolai diákönkormányzat munkájának támogatása A tanévben a diákönkormányzat munkáját segítő tanár feladatait Duschák Zsuzsanna látja el. A diákönkormányzat as tanévre tervezett programjai: Tevékenység Határidő Felelős Ellenőrzi

20 Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 20 Az iskolai diákönkormányzat ülései Csibeavató Havonta 1 alkalommal kiírás szerint péntek Diák küldöttközgyűlés Pályázatok beadási határideje Duschák Zsuzsanna Témahónap: világvége hónap Petrik nap Diákkonferencia A rendezvények állandó meghívott résztvevői: a vezetőség tagjai ütemezés szerint Csapatépítő tréning július Csibetábor augusztus Tanulmányi versenyek Tanulmányi versenyekért iskolai szinten felelős. A versenyek technikai lebonyolításáért felelős: Murbán Renáta A szakterületek versenyfelelőseinek feladata: kapcsolattartás és beszámolás az illetékes igazgatóhelyettesnek, tanulók kiválasztása a versenyre, a tanulók nevezésének előkészítése, nevezési lapok kitöltetése, nevezési lapok leadása az iskolai felelősnek, a tanulók versenyfelkészítésnek megszervezése az illetékes igazgatóhelyettessel egyeztetve, a tanulók elkísérése a verseny helyszínére, ill. ennek megszervezése. Feladat Határidő Szakterületi felelősök Verseny naptár készítése Nevezések elektronikus vagy papír alapon versenykiírás szerint OKTV angol nyelv biológia kémia a versenykiírásnak megfelelően B Tóth Katalin Szalkay Csilla Dr. Stankovics Éva

21 Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 21 magyar, történelem matematika, fizika német nyelv Vegyipari versenyek Irinyi verseny Környezetvédelmi versenyek Informatikai versenyek Curie verseny Szabados István Kiss Jolán Horváth Gyöngyi Dr. Stankovics Éva Erdei Andrea Fürchtné Mayer Mária Csapody Vera verseny Komplex verseny vegyipari szakmacsoportban, nevezések, feladat készítés Komplex verseny környezetvédelmi szakmacsoportban nevezések, feladatkészítés Komplex verseny iskolai szervezése Matematika - fizika versenyek Humán terület versenyei Sportversenyek, bajnokságok Dr. Stankovics Éva Fürchtné Mayer Mária Kiss Jolán Szabados István Kugyelláné Schmidtka Ágnes 1.9. Szakképzési és egyéb pályázatok kezelése, pályázatfigyelés és pályázás Az iskolai innovációt, humánerőforrás-fejlesztést több közalapítványi, hazai és nemzetközi pályázatból nyert forrásból támogattuk. Jelentősek az iskola egyre bővülő nemzetközi kapcsolatteremtési kezdeményezései is. Feladat Határidő Felelős Pályázatfigyelés, a pályázati munka koordinációja Folyamatos Smart cities smart learning- Comenius pályázat Szerződéskötés hó Euro Villányi-Borsics Eszter

22 Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 22 TÁMOP /1 Iskolai tehetséggondozás TÁMOP /1 Innovatív iskolák fejlesztése Decentralizált szakképzési alap pályázat Egyéb közoktatási pályázatok Útravaló program Sportprogramok Diákönkormányzat programjai TÁMOP és KMOP projektek fenntartási feladatai Elbírálás alatt Ft Benyújtás hó Pályázati kiírás és ütemterv szerint Pályázati kiírás és ütemterv szerint külön ütemterv szerint Ft Szalkay Csilla Uhlár Zoltán Király Anita 1.10 Munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai és egészségügyi tevékenység, karbantartás A munkavédelmi, tűzvédelmi és ÁNTSZ ellenőrzések jegyzőkönyvei és tapasztalatai alapján fokozottan kell ügyelni a témával kapcsolatos jogszabályok betartására és betartatására. Az iskola állandó megbízással külső szakértő vállalkozást működtet a feladat ellenőrzése, tanácsadás, illetve a balesetek kezelése, nyilvántartása feladatainak ellátására. Munkavédelmi szemle: Feladat Határidő Felelős a GSZ által megbízott munka-, és tűzvédelmi megbízottal, a laboratóriumi vezetőkkel időpont egyeztetés, bejárás, a tapasztaltak jegyzőkönyvezése, intézkedési terv az esetleges problémák megoldására. A kémiai biztonsággal kapcsolatos feladatok A kémia biztonságról szóló évi XXV. törvény betartása. A CLP-rendelet hatályba lépésével kapcsolatos feladatok, H- és P-mondatok Munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatás az iskola dolgozói számára október Uhlár Zoltán folyamatos Baranyiné C.Veres Anna Fortuna Zsuzsanna :00 Uhlár Zoltán, szakértői megbízott és a GSZ vezetése Tűzriadó, az épületek kiürítésének gyakoroltatása Baleseti jegyzőkönyv és vizsgálat elkészítése A szakértői céggel való egyeztetés szerint ig Esetkor jogszabály szerint Uhlár Zoltán, szakértői megbízott és a GSZ vezetése

23 Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben Szakképzés feladatai /2013. tanévben 13. évfolyamon indított szakképesítések Vegyipari szakmacsoport OKJ szám Szakképesítés Elágazások Laboratóriumi technikus Általános vegyipari laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai laboratóriumi technikus Vegyipari technikus Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport OKJ szám Szakképesítés Elágazás Környezetvédelmi technikus Települési környezetvédelmi technikus Természet- és környezetvédelmi technikus Hulladékgazdálkodó Környezetvédelmi méréstechnikus Informatika szakmacsoport OKJ szám Szakképesítés Elágazások Informatikai rendszergazda Informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető

24 Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben Informatikai Szoftverfejlesztő alkalmazásfejlesztő Internetes alkalmazásfejlesztő A szakképzés átalakításával kapcsolatos feladatok Feladat Határidő Felelős A 2012-ben megjelent OKJ szakképesítéseinek kiválasztása a munkaerő-piaci igényeket figyelembe véve, ez alapján a 2013/2014-es tanév képzési lehetőségeinek kialakítása A kerettantervek alapján az iskolai helyi tantervek elkészítése az új szakképesítésekre Az új szakképesítésekhez szükséges humán- és tárgyi feltételek felmérése, bővítése, biztosítása A felnőttképzés, tanfolyami jellegű új képzések tartalmi kimunkálása a keresletnek megfelelően folyamatos külön ütemterv szerint külön ütemterv szerint folyamatos Uhlár Zoltán 2.2 A vállalati kapcsolatok A szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 8. értelmében szükséges az iskolában a szakképzési stratégia kidolgozásában közreműködő és a képzést szakértői munkával támogató testület létrehozása. Az iskola a szakértői testület magjának a velünk együttműködési megállapodásban álló nagyvállalatok képviselőit, független külső szakértőt és az iparkamara képviselőjét kéri fel, és természetesen a törvényi előírásnak megfelelően szerepelteti a fenntartói, illetve a helyi képviseletet. A feladat elvégzése azonban több résztevékenységből áll. Ezek egy része az iskola már meglévő kapcsolatainak gondozását, felújítását, illetve a szakképzési alap támogatás felhasználási és elszámolási rendszerét tartalmazza, és lényegében az éves szokásos feladatokat öleli fel. Feladat Szokásos évi vállalati találkozó szervezése Az iskolával kapcsolatban álló vállalatok Határidő Uhlár Zoltán Felelős

25 Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 25 oktatási osztályainak értesítése Napirend összeállítása: o Beszámoló a évi beruházások megvalósításáról, o A vállalati igények az iskolai igények egyeztetése. o Az elhelyezkedés kérdései. Vállalati szerződések felülvizsgálata és a szakképzési alaptámogatás elszámolása Szerződések nyomon követése, gondozása. Új szerződések előkészítése Szakmai gyakorlatok szervezése és ellenőrzése a vállalatoknál Évközi szakmai gyakorlat szervezése A gyakorlatok szakmai ellenőrzése ig. Folyamatos Uhlár Zoltán Uhlár Zoltán 2.3 Fejlesztések, karbantartás és beruházások szervezése Az intézményi beruházások a tárgyévben a GSZ együttműködésével és irányítása alatt valósíthatók meg. A korszerű szakképzéshez szükséges beruházásokra, fejlesztésekre a szakképzés-fejlesztési munkacsoport tesz javaslatot. A közép és hosszútávra való tervezést a tervek tárgyévre való lebontását a műszaki igazgatóhelyettesek végzik. Szakképzés-fejlesztési munkacsoport vezetője: Szakképzés-fejlesztési munkacsoport tagjai: Műszaki és általános igazgatóhelyettes: Informatikai műszaki igazgatóhelyettes: Oktatási igazgatóhelyettes: Gyakorlati oktatásvezető: Uhlár Zoltán Munkaközösségek vezetői informatika: Majer Zoltán környezetvédő: Fürchtné Mayer Mária vegyész: dr. Stankovics Éva Laboratóriumok és gyakorlóhelyek felelős vezetői az alábbi szakterületi megoszlásban: A A 014 A 015 Kémiai alapozó labor I-II. (dr. Golopencza Pálné) Környezetvédelem I. (Fürchtné Mayer Mária) Környezetvédelem II. (Mitykó János)

26 Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 26 A B B B B 314 B 331 A 018 A A Analitikai labor I-II. (Fortuna Zsuzsa) Műveleti és automatika laboratórium (Csirmaz Antal) Műszeres analitika I. (Söre Ferenc) Műszeres analitika II. (Vámos István) Drog- és biológia laboratórium (Farkas Tiborné) Szerves laboratórium (Takács Vanda) Informatika A és B terem (Krajnyák Attila) Informatika D és E terem (Balogh Zoltán) Informatika F és G terem (Balogh Zoltán) A szakképzés elméleti és gyakorlati feladatainak eredményes elvégzéséhez szükséges, hogy a humán, reál és természettudományos tantárgyak taneszközei is megfelelő szinten álljanak. Bár ennek forrását a szakképzés fejlesztési támogatástól elkülönülten, egyéb keretből - pl. pályázatokból - kell megteremteni, indokolt, hogy a munkacsoport állandó tagja legyen az oktatási igazgatóhelyettes. A munkacsoport kidolgozza a középtávú eszközfejlesztési stratégiát, és konkrét fejlesztési, beruházási és szakképzési alap felhasználási tervet készít a tárgy- és a következő tanévre vonatkozóan. Feladat Határidő Felelős Felhasználási terv készítése a beszerzett tárgyi eszközökre vonatkozóan Fejlesztési terv készítése a következő tanévre vonatkozóan a szakképzés-fejlesztési munkacsoport ajánlása alapján A pedagógiai munka tervezése, feladatkijelölés és az elszámolás rendje A tantárgyfelosztásban rögzíteni kell a szakmai tantárgyakat tanító kollégák kötelező óraszámát, amit a szakmai elmélet (22 óra) és gyakorlat (25 óra) arányában kell meghatározni. A fenntartóval történt megállapodás alapján a szakmai elméletet és gyakorlatot is tanító kollegák esetén a heti kötelező óraszám 23 óra. A törvényi előírás szerint a munkáltatónak a tanév elején személyre szólóan kell meghatároznia a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak idő beosztását: a tantárgyfelosztás és órarend szerint tanítási óra keretében ellátandó feladatairól;

27 Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 27 az iskolában a heti munkaidőben nem tanítási óra keretében ellátandó feladatairól; az iskolán kívül a heti munkaidőben ellátandó feladatairól és az iskolán kívüli munkavégzés engedélyezéséről. Ezzel összefüggésben el kell készíteni az éves tanítási időkeret havi elszámolási rendszerét. Az elszámolás alapját képező dokumentációs rendszer: Dokumentum E-napló nappali és felnőtt tagozaton Kitöltés gyakorisága Vezeti Ellenőrzi Tanítási órán Szaktanár Osztályfőnök Fakultációs napló Fakultációs órán Fakultációvezető Szakköri napló Szakköri órán Szakkörvezető Egyéni foglalkozási napló (tanulószoba, korrepetálás) Helyettesítési napló Szakdolgozati napló (külön megbízás alapján) Az óratartást igazoló elszámoló lap e- naplóból kinyomtatva, távollét okának és idejének feltüntetésével A megtartás esedékességekor Helyettesítés elrendelésekor Foglalkozásonként hónap utolsó munkanapja Egyéni foglalkozást vezető tanár Murbán Renáta Téma-konzulens szaktanárok Penksza Károlyné Penksza Károlyné Penksza Károlyné Penksza Károlyné Penksza Károlyné Penksza Károlyné Elszámolás ellenőrzés Uhlár Zoltán Óraigazolás: Baranyiné C Veres Anna 2.6 A pedagógiai munka ellenőrzése, értékelése A minőségirányítási munka megvalósításának egyik eszköze az oktató-nevelő munka folyamatos ellenőrzése, és szükséges mértékű változtatása, befolyásolása. Az iskolavezetés előre elkészített ellenőrzési terv szerint végzi ellenőrző munkáját, amelynek alapját az iskolai pedagógiai programban rögzített ellenőrzési és értékelési elvek adják. Az ellenőrzés tapasztalatairól az iskolavezetőség az iskolatanácsi üléseken, illetve a nevelőtestületi értekezleten számol be. Az iskolavezetés tagjai a 2012/2013-as tanévben fokozottan vizsgálják (általánosan): a munkafegyelem alakulását, órakezdést, befejezést, újjászervezett tanári ügyelet ellátását; a teremrend pontos betartását, az óra, és teremcserék bejelentését;

28 Az óralátogatások során vizsgálni kell a felsorolt szempontok (indikátorok) megvalósulását, a gyakoriságot, az oktatás tárgyi és személyi feltételeinek minőségét, a szükséges eszközök meglétét (állapotát) és alkalmazását. Egy-egy kollégánál legalább két, nem egymást követő órán kell látogatást tenni. Ha a tanár több tantárgyat is tanít, különösen, ha ezek közül valamelyik gyakorlati, akkor a két órán felül egy harmadikra is el kell menni. További látogatásra csak akkor kerüljön sor, ha azt a tapasztalatok indokolják. Az ellenőrzés során vizsgáljuk meg, hogy iskolavezetőségi szinten milyen lépéseket kell tenni a folyamatok jobbítása, tárgyi feltételek biztosítása érdekében A tantestület tagjai Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 28 a tanári adminisztrációs fegyelem betartását (naplóvezetés, osztályzatok, beírása, törzskönyv, bizonyítvány, ellenőrző vezetés, a tanulói mulasztások igazolását, a fegyelmi büntetések fokozatok szerinti betartását és alkalmazását); az objektivitást és egységességet a tanulói munka elbírálásánál; a munkaetikai normák és szabályok betartását; a tanulás, tanítás eredményességét; a módszertani kultúrát; az órákra való felkészülés minőségét, és ennek dokumentációját; a tanítási folyamat komplexitását; a differenciált foglalkozás megvalósítását. Vezetői ellenőrzési terv a minőségfejlesztési programmal összhangban Minőségi mutató Indikátorok Óralátogatás Vizsgálati kör Tanulás, tanítás eredményessége - óratervezés és szervezés; - számonkérés módszerei; - összefoglalás, ismétlés; - tanulói aktivitás és fegyelem (óravezetés) Módszertani kultúra szintje - motiváció és szemléltetés; - IKT eszközök alkalmazása; - a frontális és csoportmunka aránya; - projekt módszer alkalmazása; - kompetencia alapúság megjelenése; - nyelvezet, kifejezésmód. Felkészülés az órára, ennek dokumentálása - egységes tanmenet (munkaközösségi szinten) - óravázlat; - szemléltető vagy demonstrációs eszköz előkészítése; - kidolgozott feladatok;

29 Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 29 Komplexitás a tanítási folyamatban Differenciált foglalkozás - tudományosság; - tantárgyi koncentráció; - gyakorlatiasság. - felzárkóztatás; - személyre szóló feladatok; - javítási lehetőségek biztosítása; - tehetséggondozás külön feladatokkal; - csoportos foglalkozás szervezése; - korrepetálás (dokumentált) A pedagógusok munkájának értékelését az iskolavezetés a minőségügyi csoport munkatársainak bevonásával végzi az alábbi mérőeszközök segítségével: egyéni teljesítményértékelő lapok, véleménykérő lapok, tanulói értékelő lapok, személyes interjú. 3. Iskolairányítás 3.1 Kibővített iskolatanácsi ülések Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően az iskolavezetés általában hat hetes időközönként, a munkatervben rögzített időpontokban, kibővített iskolatanácsi ülést tart, amelyen a társadalmi képviseletek képviselői (Szakszervezet, Közalkalmazotti Tanács) és a munkaközösség-vezetők az igazgatóhelyettesek mellett hivatalból részt vesznek. Az iskolatanácsi ülés nyitott, amelyen minden érdeklődő kolléga megfigyelőként részt vehet. A munkaközösség-vezetők beszámolnak a tantestületi értekezleten, illetve a kibővített vezetőségi ülésen a munkaközösségek munkájáról a következők szerint (szempontok a munkaközösségi beszámoló elkészítéséhez): bemutatóórák és óralátogatások tapasztalatai; a kétszintű érettségire előkészítő fakultációk, valamint az érettségi vizsgák tapasztalatai (a két tanítási nyelvű osztályok beszámolójából ez kimarad!); a munkaközösség vagy a szaktanárok sajátos gondjai és fejlesztési javaslatai.

30 Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben Pedagógus továbbképzési terv A pedagógus továbbképzési tervének összeállításához, a támogatás tervezéséhez az iskolavezetés ig kéri a kollégák továbbképzési igényeinek leadását pályázati formában külön kiírás szerint. A pályázatok elbírálása során prioritást élveznek a szakmai és pedagógiai szempontok. 3.3 Az iskolavezetőség ügyeleti rendje és tevékenysége Az iskolavezetés tagjai a törvényben meghatározott ügyeleti rendet tartanak. Az ügyeleti beosztást félévenként felülvizsgálják, és a tanári hirdetőre kiírják: Hétfő 7:30 15:30 9:00-17:00 Uhlár Zoltán Kedd Uhlár Zoltán Szerda Baranyiné C.Veres Anna Csütörtök Baranyiné C. Veres Anna Péntek Az iskolavezetőség tagjai ügyeleti fogadóórát tartanak, amelynek időpontját a B épület tanáriban közzéteszik. Igazgatói fogadóóra a 2012/2013-as tanévben: minden hétfő óráig 3.4 Az iskolavezetőség feladatmegosztása Közvetlen igazgatói hatáskörbe tartozó feladatok Megnevezés, témakör Általános feladata Tanügyigazgatás Tartalmi részei Igazgatási és munkáltatói feladatok ellátása a jogszabályok szerint. Beiskolázási terv, normatív finanszírozási terv elkészítése A beiskolázási programok ellenőrzése és jóváhagyása Közoktatási munkaközösségek munkájának irányítása. Óraelszámolások koordinálása, ellenőrzése. A tantárgyfelosztás végső változatának összeállítása a fenntartói számítógépes program alapján A statisztikai jelentés összeállítása A vezetői ellenőrzési terv elkészítése és végrehajtása

Munkaterv 2015/2016 Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

Munkaterv 2015/2016 Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Munkaterv 2015/2016 Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskolája 1146 Budapest, Thököly út 48-54. 2015/2016-os tanév

Részletesebben

III. Szakmai program bevezető

III. Szakmai program bevezető III. Szakmai program bevezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1. Az iskola szakképzési tevékenysége... 3 1.2. Az intézményben folyó képzési (szakképzési) irányok... 3 1.3. Választható szakmacsoportok,

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ikt.sz.: 333/2015 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája 1117 Budapest, Fehérvári út 10. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátészalkai Szakképzési Centrum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagy József igazgató 2015. 1 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.4. oldal 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma MUNKATERV 2015/2016. TANÉV A TANÉV HELYI RENDJE 2 Szorgalmi idő (tanítási év): 2015. szeptember 1. (kedd) 2016.

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS TAGOK RÉSZÉRE ELŐADÁS. Az MKIK megbízásából készítette: Dr. Barta Tamás Dr. Madarász Sándor

SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS TAGOK RÉSZÉRE ELŐADÁS. Az MKIK megbízásából készítette: Dr. Barta Tamás Dr. Madarász Sándor SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS TAGOK RÉSZÉRE ELŐADÁS Az MKIK megbízásából készítette: Dr. Barta Tamás Dr. Madarász Sándor A SZAKKÉPZÉSI RENDSZER KORSZERŰSÍTÉSÉNEK IGÉNYE Vissza kell állítani a szakképzés

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája OM 203052 6720 Szeged, Horváth Mihály utca 2-6. Tel/Fax: 62/547-160/114-es mellék E-mail: epki@vedres.sulinet.hu A szegedi Vedres

Részletesebben

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1992.

Részletesebben

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcika, 2013. október 14. Szerkesztette:

Részletesebben

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11.

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. I. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. belső

Részletesebben

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Összeállította: Fejér Zsolt ig.h. Készítette: Fejér Zsolt ig.h. Tóth Jánosné gazd.vez. Lenkey Csaba igazgató beterjesztése alapján,

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Az első kiadás dátuma: Az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 037802 1146 Budapest, Cházár András u. 10. Budapest, 2013. március 27. dr. Molnár

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március 1 Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. március 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 I.RÉSZ: Általános rendelkezések 4 II.RÉSZ: Az intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdésének g.) pontjában, és 38. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon MUNKATERV 2015/2016. tanév

Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon MUNKATERV 2015/2016. tanév Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon MUNKATERV 2015/2016. tanév Kazincbarcika, 2015. augusztus 31. Pál-Kutas Dénesné igazgató Tartalomjegyzék Bevezetés:...3 Jogszabályi háttér:...4 I.

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola és

Széchenyi István Általános Iskola és Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja A szervezeti

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és. Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Gundel Károly Vendéglátóipari és. Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2010 1/83 I. Bevezetés...4 1. A SZMSZ célja, tartalma... 4 2. Jogszabályi háttér... 4 3. A SZMSZ hatálya...

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és MAGYAR-ANGOL, MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1065 Budapest Pethő Sándor utca 4. OM-azonosító: 035264 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája MUNKATERVE 2015-2016-os tanév

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája MUNKATERVE 2015-2016-os tanév A Kecskeméti Szakképzési Centrum MUNKATERVE 2015-2016-os tanév Kecskemét 2015. Kecskeméti Szakképzési Centrum Tartalomjegyzék Bevezető... 3 I. A tagintézmény szervezeti struktúrája... 4 Humánerőforrás...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

A 2016/2017. tanévre történő jelentkezés felvételi rendje, felvételi szabályzat általános rész

A 2016/2017. tanévre történő jelentkezés felvételi rendje, felvételi szabályzat általános rész Tartalom A 2016/2017. tanévre történő jelentkezés felvételi rendje, felvételi szabályzat általános rész... 1 Tanulmányi területek tagintézményenként... 3 1. Székhelyintézmény: Jánoshalma, FM Kelet-magyarországi

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Két projekt - Két év. etrik TISZK

Két projekt - Két év. etrik TISZK Két projekt - Két év PETRIK etrik A 133 éves Petrik 1 fennállása óta Budapest és környezete iparoktatásának jelentős intézménye. Az elmúlt húsz év folyamatos fejlesztésének eredménye, hogy ma már a vegyipari

Részletesebben

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola. Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai:

Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai: I I I.s z mellékl e t A Z I S K O L AI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI S ZA B Á L Y Z A T A Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai: Az iskolai könyvtár működési szabályzata a közoktatásra vonatkozó

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

A közép- és emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozások tervezete. a Pedagógiai Program alapján

A közép- és emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozások tervezete. a Pedagógiai Program alapján A közép- és emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozások tervezete a Pedagógiai Program alapján a 2016/2017-es tanévre Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Jogszabályi háttér A kerettantervek

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és...

SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és... SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és...3 megismertetése...3 EL - 1.1.1. A működési dokumentumok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sikéné Pfeiffer Éva igazgató Budapest, 2015. augusztus 24. ~ 1 ~ Tartalom I. Bevezetés, általános rendelkezések... 4 II. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 2 2. Az intézmény szervezeti felépítése, működési rendszere, a szervezeti 3 egységek megnevezése, engedélyezett létszáma, feladatai 3.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján

G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján I. A tanév, szorgalmi idő Tanév: 2012. szeptember 1-jétől 2013. augusztus

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS JÓZSEF Általános Iskola MINŐSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY OM szám: 035036 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ( a 2013. március 27-i módosítással egybeszerkesztett szöveg ) 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15.

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15. TARTALOMJEGYZÉK 1. A MIP RENDELTETÉSE...4 2. AZ INTÉZMÉNY ADATAI...5 2.1. AZ INTÉZMÉNY FELADATA A NYÍRVIDÉK NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT TAGJAKÉNT... 7 3. MINŐSÉGÜGYI

Részletesebben

g. Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend és a Pedagógiai Program

g. Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend és a Pedagógiai Program Közzétételi lista A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. (1) alapján: a. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató: b. A beiratkozásra meghatározott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 106/2007. (XI.22.)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 106/2007. (XI.22.) KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2007. november 22-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Áttekintés az új szakképzési és felnőttképzési törvényről és végrehajtási rendeleteiről Nemzeti Fejlesztési Alap

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Készült: 2013. április 24-én ELŐTERJESZTÉS a 2013/2014. tanév rendjéről 1 Ö S S Z E F O G L A L Ó A 2013/2014. tanév rendjéről szóló rendelet meghatározza: - a tanítási év

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA A 206/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012 Perényi Barnabás igazgató 1 A minıségirányítási program véleményezése és jóváhagyása

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 3/B. MELLÉKLETE Szeged, 2014. június 30. 1 Szakmai gyakorlatok az osztatlan tanárképzésben (a

Részletesebben

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM: 201787 Munkaterv 2015-2016. tanév Tartalom 1. Bevezetés... 2. oldal 1.1. Törvények... 2. oldal 1.2. Kormányrendeletek... 2. oldal 1.3. Miniszteri rendeletek...

Részletesebben

2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vác, 2015. szeptember Készítette: Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: Kaposvár, Bajcsy Zs.u.17. Telefon: 82-512-128 Fax.: 82-410-312 e-mail: iskola@tancsics.hu webcím: www.tancsics.hu

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2013.

Részletesebben

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016 2017. Cím: 6723 Szeged, Csongor tér 1. Telefonszám 62/547-062 Fax 62/547-063 E-mail eotvos@ejg-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Hatályba lép:

Részletesebben

Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja: 2004. április 27. 2007. szeptember 6. 2009. május 6.

Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja: 2004. április 27. 2007. szeptember 6. 2009. május 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen Békessy Béla u.12. sz. OM azonosító: 031197 Készítette: Temes István igazgató Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja:

Részletesebben

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 Iktatószám: SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. március 26. Jelen módosítás a törvényi változásoknak való megfelelés

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Balatonalmádi 2 I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja a) A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben