A Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája MUNKATERVE os tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája MUNKATERVE 2015-2016-os tanév"

Átírás

1 A Kecskeméti Szakképzési Centrum MUNKATERVE os tanév Kecskemét 2015.

2 Kecskeméti Szakképzési Centrum Tartalomjegyzék Bevezető... 3 I. A tagintézmény szervezeti struktúrája... 4 Humánerőforrás... 4 Személyi feltételek a 2015/2016. tanévre vonatkozóan... 6 II. Tanulói létszámok... 7 III. Tárgyi feltételek... 8 IV. A tanév munkarendje...11 V. Belső kommunikáció, e-napló...13 VI. Hagyományaink ápolása és megőrzése...13 VII. A tanulók felvétele...13 VIII. Iskolafogászat...14 IX. Fejlesztési területek...14 Melléklet számú melléklet

3 Munkaterv: os tanév Bevezető A többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény iskola szervezeti struktúráját az 1. sz. ábra szemlélteti. Tagintézményünk szorosan kapcsolódik a többi egységhez. Figyelemmel kell lenni arra, hogy egy nagy, sokszínű intézmény egyik tagja vagyunk. Így az iskola és tagintézményünk céljai kölcsönhatásban vannak egymással. Alapvetően meghatározzák a tervezést a fenntartó céljai, elképzelései. Szakmai, pedagógiai munkánkat meghatározza: évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC.törvény módosításáról, évi LV.tv. a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC tv. módosításáról, évi CXXIX tv. a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC tv. Módosításáról, az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V.28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről, 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról, az EMMI 20/2012. (VIII. 31.) rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, a KT. Tv ának (5) bekezdése (KIR adatbázisba való bejelentkezés; OM azonosító; tanulói - és alkalmazotti azonosító; pedagógus igazolvány), 51/2012. ( XII.21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásénak rendjéről, évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről, évi LXXI. törvény a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény módosításáról, a Magyar Közlöny június 4-i számában megjelent új NAT, 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet az OKJ-ról, az évi XXXIII. tv ( KJT), 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról, iskolánk pedagógiai programja. Az előttünk álló tanév fő feladatai közül is a legfontosabbak a es tanévre történő beiskolázás előkészítése a két tanítási nyelvű képzésünk keretében a tanulók angol és német nyelvtudásának fejlesztése a nyelvi előkészítő évfolyamon a felnőttoktatás elindítása a köznevelési típusú sportiskola bevezetése. Mindezen szempontoknak megfelelni, a kitűzött célokat megvalósítani csak dinamikus, jól működő tantestülettel lehet. Tagintézményünk tantestülete felkészült az előttünk álló feladatok megvalósítására, alkalmas céljaink elérésére. 3

4 Kecskeméti Szakképzési Centrum I. A tagintézmény szervezeti struktúrája Szakképzési Centrum főigazgató Szakképzési Centrumszakmai főigazgató helyettes Titkárság Szakképzési Centrum Gazdasági főigazgató Iskolatitkár Tagintézményigazgató Többi tagintézményigazgató Munkaügyi előadó Tagintézményigazgató helyettesek Tagintézményigazgató helyettesek Gazdasági ügyintéző Tanulónyilvántartó Munkaközösség vezetők Oktatástechnikus Szaktanárok Gyakorlati oktatásvezető 1. sz. ábra A tagintézmény szervezeti struktúrája több ponton, szorosan kapcsolódik a többi tagintézményhez. Humánerőforrás Kecskeméti Szakképzési Centrum Főigazgató: Leviczky Cirill Szakmai főigazgató helyettes: Zsámboki Anna Gazdasági főigazgató helyettes: Gulyás Annamária Kecskeméti Szakképzési Centrum Tagintézmény-igazgató: Pongóné Kovács Erika Tagintézmény-igazgató helyettesei: Brindzáné Kárpi Ilona, Ködmön Andás Gyakorlati oktatásvezető: Csepeliné Pálfi Eszter Munkaközösség vezetők: Idegen nyelvi munkaközösség vezető: Dávidné Huber Angéla Természettudományi munkaközösség vezető: Sági Éva Humán munkaközösség vezető: Bálint Kinga Osztályfőnöki munkaközösség vezető: Osza Gyöngyi Szakmai munkaközösség vezető: Tarnóczi Ibolya Önértékelő és kapcsolattartó munkaközösség vezető: Jáger Erzsébet Pályázatfigyelő és tehetséggondozó munkaközösség vezető: Gillyné Vékony Ágnes 4

5 Munkaterv: os tanév Szaktanárok Név Feladat 1. Adamik Zsanett részmunkaidős 2. Almási Anett 10.d 3. Andocsné Lei Mónika 11.e 4. B. Horváth Judit (Jelenleg GYES-en) 5. Bagócsiné Lajdi Mária 1/13.a 6. Balláné Kelemen Andrea 1/13.e 7. Bálint Kinga Humán munkaközösség vezető, 12.c 8. Berkeczné Mari Andrea (Jelenleg GYES-en) 9. Bindics Gábor 10. Bódogh Tamásné inkluzív nevelés tanára 11. Brindzáné Kárpi Ilona tagintézmény-igazgató helyettes 12. Czompó Mónika 9.e 13. Csepeliné Pálfi Eszter gyakorlati oktatásvezető, 2/14.d 14. Dávidné Huber Angéla Idegen nyelvi munkaközösség vezető, 11.c 15. Deák Mária 11.b 16. Gillyné Vékony Ágnes Pályázatfigyelő és tehetséggondozó munkaközösség vezető, 9.kny 17. Gönczölné Boronkay Piroska 2/14.a 18. Gulyásné Tornyai Szilvia 9.b 19. Hegedűs Viktória 9.c 20. Ignácz Bencéné 10.c 21. Jáger Erzsébet Önértékelő és kapcsolattartó munkaközösség vezető, 9.d 22. Járóné Fekete Anita esti tagozat 2/14.gyá 23. Kis-Szabóné Petri Zsuzsanna 3/15.d 24. Korom Krisztina (Jelenleg GYES-en) 25. Kosikné Fa Julianna könyvtáros, DT segítő tanár 26. Kovács Attila 2/14.e 27. Kovács-Bánhalmi Andrea 3/11.d 28. Kovács György 29. Kovács Sándorné 1/13.d 30. Ködmön András tagintézmény-igazgató helyettes, 12.e 31. Kulcsár Zsuzsa részmunkaidős 32. Magyarné Kuthy Petra 9.a 33. Mócza Gabriella 10.b 34. Molnár Lászlóné 2/14.b 35. Nagy István 36. Nyerges Andrea 5

6 Kecskeméti Szakképzési Centrum 37. Osza Gyöngyi Osztályfőnöki munkaközösség vezető, 13.c 38. Péczeli József 39. Pongóné Kovács Erika tagintézmény-igazgató, 12.b 40. Radics Anna (Jelenleg GYES-en) 41. Sági Éva Természettudományi munkaközösség vezető 42. Seres Nikolett 43. Szmola Klára 44. Tarnóczi Ibolya Szakmai munkaközösség vezető, 1/13.b 45. Tóth Viktor 10.e 46. Vidéki Katalin esti tagozat 1/13.m, 3/15.a 47. Vincze Ildikó inkluzív nevelés tanára 48. Zórity Adrienn 49. Zsíros-Vig Anikó 10.a Külső előadók száma: 40 fő, Helyi munkaközösség vezetői feladatokat lát el: 7 fő, Könyvtáros: 1 fő, GYES-en van 4 fő, Fejlesztő pedagógus: 2 fő Iskolapszichológus: 1 fő Személyi feltételek a 2015/2016. tanévre vonatkozóan Az oktató-nevelőmunkához a személyi feltételek az alábbiak szerint adottak: Pedagógus: 49 fő Gazdasági, ügyviteli és technikai dolgozó: 7 fő Oktatók nevelők megoszlása végzettség alapján: Egyetemi végzettségű: 43 fő Főiskolai végzettségű: 6 fő A pedagógusok létszáma megfelelő, a szakmai tantárgyak tanításához a létszám stabilizálódott. A 2013/2014-es tanévtől kezdve az önálló gyermek- és ifjúságvédelmi felelősi munkakör megszűnt és részben a tagintézmény-igazgató, a fejlesztő pedagógus és az osztályfőnök látja el eddigi munkáját. A 2015/2016-os tanévben Vincze Ildikó és Bódogh Tamásné fejlesztő pedagógusok 71 diák tanulási képességének fejlesztését kezdte meg. Közülük 16 fő sajátos nevelési igényű fiatal, a többiek tanulási nehézséggel küzdenek. 6

7 Munkaterv: os tanév Gazdasági, ügyviteli és technikai dolgozók A munkánkat segíti 1 fő iskolatitkár, 1 fő tanügyi nyilvántartó (1 fő GYES-en), 1 fő oktatástechnikus, 1 fő rendszergazda és 1 fő gazdasági ügyintéző. Iskolánknak önálló munkaügyi eladója nincs, egy másik tagintézmény munkaügyi előadója végzi iskolánk humán erőforrásával kapcsolatos adminisztrációs tevékenységét. Iskolánk munkáját segíti a tűz- és munkavédelmi ellenőrzések, karbantartások területén 1 fő. II. Tanulói létszámok évfolyam/szak szakközépiskola 9. évfolyam szakközépiskola 10. évfolyam beiratkozott létszám 2015/ fő 98 fő megjegyzés (ebből két tanítási nyelvű képzésre jár: 29 fő, köznevelési típusú sportiskola: 27 fő.) (ebből két tanítási nyelvű képzésre jár: 13 fő, sport osztályos: 19 fő) szakközépiskola 11. évfolyam 71 fő (ebből sport osztályos: 15 fő) szakiskola 11. évfolyam 10 fő szakközépiskola 12. évfolyam 73 fő (ebből sport osztályos: 17 fő) szakközépiskola 13. évfolyam 25 fő (ebből nyelvi előkészítős: 25 fő) Szakközépiskolai létszám összesen 418 fő 13. évfolyam 113 fő gyakorló ápoló: 26 fő fitness-wellness instruktor: 26 fő gyógy- és sportmasszőr: 29 fő gyakorló gyógyszertári asszisztens: 32 fő 14. évfolyam gyakorló ápoló: 19 fő gyakorló csecsemő és gyermekápoló: 83fő 9 fő gyógy- és sportmasszőr: 24 fő kisgyermekgondozó,- nevelő: 21 fő fitness-wellness instruktor: 10 fő 15. évfolyam 18 fő képi diagnosztikai asszisztens: 18 fő tervezett felnőttoktatás, esti képzés Mindösszesen 632 fő gyakorló mentőápoló gyakorló ápoló ápoló szociális asszisztens szociálisgondozó-, és ápoló fitness-wellness instruktor gyógy- és sportmasszőr Az oktatás a 9. illetve 13. évfolyamon az új kerettantervek szerint folytatódik. A szakképzésben az új OKJ-nak megfelelően szerveztük az osztályokat. Az érettségi utáni szakmai képzésben tanuló diákok a kamara által illetve kórházzal együttműködve tanulói szerződést kötnek. 7

8 Kecskeméti Szakképzési Centrum A második szakképesítés megszerzésének ingyenessé válásával iskolánkban lehetőség nyílt a felnőttoktatás fejlesztésére esti képzés formájában. Célunk, hogy megismertessük azokkal az emberekkel ezt a képzési lehetőséget, akik a második szakképesítésük megszerzésével a munkaerőpiacon eredményesebben tudnak megjelenni, ezáltal elhelyezkedni. III. Tárgyi feltételek Az alábbi tárgyi feltételek szükségesek lennének a megfelelő működéséhez. - A működés feltételei: a megnövekedett tanulói létszám elhelyezése a csoportbontások biztosítása érdekében minden tanterem illetve tanteremként használható helyiséget teljesesen kihasználunk. néhány osztályteremet a tanulók a szülők bevonásával kifestettek. - hiányosságok: Az oktatást segítő berendezéseink projektorok, nyelvoktatáshoz magnók elhasználódtak javításuk drágább, mint ha új készüléket vásárolnánk. Informatikai gépek elhasználódtak, fejlesztést igényelnek, mind eszköz mind szoftver területen. Cél, hogy tantermenként egy számítógép rendelkezésre álljon. Továbbra is szükséges lenne a nyílászárók - ablakok kicserélése, szigetelése. A könyvtár udvar felöli üveg portáljánál a korhadás olyan mértékű, hogy már javítgatással nem lehet megoldani és balesetveszélyessége komoly kockázati tényező. A tantermek többségénél az ablakok korhadása illetve vetemedése miatt már a beszegelésük sem megoldható. Ujjnyi rések miatt az ablak mellett ülő diákok a hideg időben fáznak és ezen a fűtés sem fog tudni segíteni. A mosdók, mellékhelyiségek elhasználódtak, esedékessé vált felújításuk. A fűtésrendszerünk korszerűsítése sürgős lenne. Az egyre fokozódó forráshiány további állagromláshoz vezet. Szükségessé válna a csatorna és fűtőrendszer teljes körű felújítása. A tantermek a rendszeres festés ellenére már nagyon megértek egy átfogó felújításra. A nyílászárók és a padlóburkolat nagyon elhasználódtak. A falakat fedő burkolat elvesztette a színét, tönkrement. Az aula faburkolatának és a tetővilágító ablakainak felújítása is fontos lenne. A vízvezeték csövek cseréje szükséges lenne a további csőtörések megelőzése érdekében. 8

9 Munkatervi és egyéb tervezett programjaink, iskolai rendezvényeink a 2015/2016-os tanévben Iskolai rendezvények Kiállítások Környezetvédelem Pályázatok Egészségfejlesztés Versenyek Egyéb Évnyitó műsor Gólyaavató hét Iskolai ünnepségek: Nemzeti ünnepünk, Aradi vértanúk napja Szalagavató Pályaválasztási börze Mi a pálya pályaválasztási kiállítás Udvartakarítás Véradás Sport nap Papírgyűjtés Szelektív szemétgyűjtők kihelyezése egész iskola területén Erasmus programban részvétel Informatikai fejlesztés Természetgyógyászati kiállítás és vásár Német nyelvi fordítóverseny Tematikus nyelvi nap Madáretető készítés Pályaválasztási tájékoztatás 8. osztályosok részére Felvételi előkészítő Nyílt nap az ált. iskolásoknak Szent-Györgyi hét megszervezése Tehetséggondozás Szent-Györgyi ünnepség Gazdagító programpár DT sport versenyek e-twinning idegen Kézműves nyelvtanárok Mézeskalácssütés az foglalkozások SZÉTV verseny részére külföldi aulában megszervezése továbbképzés Adventi koncert MEF Isztambuli Út a tudományhoz Karácsonyi vásár projektverseny Karácsonyi műsor, ebéd Kitaibel Pál biológia verseny Osztályozó vizsgák szervezése Központi felvételi Diákolimpia Osztályozó konferencia Szakma hónapja Szakképzési évfolyamaink bemutatkozása Nyíltnap az érettségizettek számára Megemlékezés a kommunizmus áldozatira Megemlékezés az Véradás az egészség világnapja

10 Kecskeméti Szakképzési Centrum 1848-as forradalom és szabadságharcról Diáknap Megemlékezés a holokauszt napjáról Ballagás Előadás az esélyegyenlőségről Nemzeti összetartozás emléknapja vetélkedő Osztályozó vizsgák szervezése osztályozó konferencia 12. évfolyam, Osztályozó vizsgák szervezése írásbeli érettségi országos mérés 10. évf. Osztályozó konferencia osztályok 10

11 IV. A tanév munkarendje 2015/2016. tanév rendjének meghatározó alapdokumentuma: Az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V.28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről Szorgalmi idő: A 2015/2016. tanévben a szorgalmi idő első napja szeptember 1. (kedd), utolsó tanítási napja június 15. (szerda) A 12. befejező évfolyamon az utolsó tanítási nap: április 29. (péntek) A évfolyamon az utolsó tanítási nap június 15. (szerda) A szorgalmi idő első féléve január 22-ig tart Őszi : október 26-tól október 30-ig tart. A előtti utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök), a utáni első tanítási nap november 2. (hétfő). Téli : december 21-től december 31-ig tart. A előtti utolsó tanítási nap december 18. (péntek), a utáni első tanítási nap január 4. (hétfő). Tavaszi : március 24-től március 29-ig tart. A előtti utolsó tanítási nap március 23. a utáni első tanítási nap március 30. Munkanap áthelyezések: december 12. munkanap december 24. ledolgozása március 5. munkanap március 14. ledolgozása A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata: január június 1. Komplex szakmai írásbeli vizsga: május 11. (szerda) Gyakorlati és szóbeli vizsgák: május - június Beiratkozás az új tanévre: június 23. (csütörtök) Tanévzáró értekezlet: június 30. (csütörtök) Iskolai programjaink: Ünnepélyek: tanévnyitó szeptember 01. az 1956-os forr. évfordulója október 22. Szent-Györgyi ünnepség december 03. szalagavató december 04. karácsonyi ünnepség december 18. az es forradalom és szabadságharc évfordulója március 11. ballagás április 29.

12 Kecskeméti Szakképzési Centrum tanévzáró június 20. Megemlékezések: aradi vértanúk (iskolarádió) október 6. a kommunista diktatúra áldozatai (iskolarádió) február 25. a holokauszt áldozatai (iskolarádió) április 15. Értekezletek: Alakuló értekezlet: augusztus 24. Tanévnyitó értekezlet: augusztus 31. Osztályozó értekezlet: január 22. Osztályozó értekezlet: április 28. Osztályozó értekezlet: május 31. Osztályozó értekezlet: június 14. Tanévzáró értekezlet: június 30. Kapcsolattartás a szülőkkel: Szülői értekezlet: szeptember 17., február 04. SZMK-tagok értekezlete: november 05. Szülői fogadóóra: november 19., április 17. Tanítás nélküli munkanapként felhasználható hat munkanap: Diáknap március 23. (1. nap) Írásbeli érettségi vizsgák 1-3 napja május ( nap) Komplex szakmai írásbeli vizsga május 11. (5. nap) Nevelőtestületi kirándulás június 15. (6. nap) Intézményi, illetve csoportszintű feladataink a 2015/2016. tanév vonatkozásában: A 2015/2016-os tanévben is fontos az egyes munkaközösségek összehangolt, iskolánk oktatási-, nevelési-, képzési céljainak megfelelő, gondosan, átgondoltan felépített munkája. Ennek alapját képezi az EMMI 20/2012. (VIII. 31.) rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, a Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról, valamint a Kormány 150/2012. (VII.6.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről rendeleteknek megfelelően a Pedagógiai Program, az Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend átdolgozása. Mindezek alapján a Pedagógiai Programban, az Szervezeti és Működési Szabályzatban, a Házirendben foglaltak ismeretén és alkalmazásán túl az egységes nevelési elvekhez való ragaszkodás. Helyi tanterveink többek között ezért is tükrözik, hogy a közismereti tantárgyak mi módon segítik elő szakmai palettánk elsajátítását. Célunk, hogy minél több közös örömben, eredményes, sikeres, tanulóink előmenetelét segítő, szolgáló eseményben legyen részünk. Ennek okán az egyes 12

13 Munkaterv: os tanév munkaközösségek kidolgozták munkaterveiket. Mindezek mellett az osztályfőnökök is elkészítették saját osztályaik munkatervét az idei tanévre vonatkozóan. V. Belső kommunikáció, e-napló Az elektronikus napló folyamatosan fejlődik. A fejlesztők figyelembe veszik kéréseinket és igényeinket, ennek köszönhetően ma már egy felhasználóbarát felületen folyik az iskolai munka. A szülők egy része rendszeresen használja és nyomon követi gyermeke iskolai munkáját. Fontos információ hordozóvá vált belső levelezés tanárok egymás között, tanulók tanárok általános tudnivalók hírportálként is üzemel. VI. Hagyományaink ápolása és megőrzése A Szent-Györgyi díj átadása kiemelkedő hagyomány iskolánkban. Örömmel tapasztaljuk, hogy ennek a díjnak az elnyerése komoly sikert jelent tanítványaink és pedagógusaink körében is. Ünnepeink méltó megünneplésének nevelő hatása vitathatatlan. Tanulóink tanáraik irányításával színvonalas ünnepségeket rendeznek közösségünknek és más közösségi rendezvényeken ben iskolánk elnyerte az Ökoiskola címet. Még jobban előtérbe kerül a környezettudatos szemléletmód kialakítása, erősítése (ennek érdekében folytatjuk a szelektív hulladékgyűjtést, illetve osztályfőnöki órákon, valamint az egyes tanórák anyagába beépítetten hangsúlyos szerepet kap többek között az anyag- és energiatakarékosság, a környezetvédelem; bekapcsolódunk a városi szintű papírgyűjtési- és műanyag kupak-gyűjtési versenybe; a Te szedd! Országos akcióhoz is újfent kapcsolódunk. VII. A tanulók felvétele Tagintézményünkben nagy gondot fordítunk a környezeti és a felhasználói igények monitorozására. Szakközépiskolai osztályainkba való felvételt kívánjuk segíteni a Szent-Györgyi Alapítvány a Tanulókért által szervezett felvételi előkészítők indításával, matematika és magyar nyelv és irodalom tantárgyakból. Jövendőbeli tanítványainknak segítséget jelentenek a nyílt napok, amikor tájékozódhatnak a tagintézményünkben folyó képzésekről, szétnézhetnek a szaktantermekben és választ kaphatnak kérdéseikre. Nyílt napokat szervezünk nyolcadikos és érettségire készülő tanulóknak is egyaránt. Rendszeresen részt veszünk pályaválasztási kiállításokon és közvetlen kapcsolatot tartunk az általános iskolákkal. Részt veszünk a pályaválasztással kapcsolatos szülői értekezletükön. 13

14 Kecskeméti Szakképzési Centrum feladat határidő felelős megjegyzés felvételi előkészítő első félév matematika és magyar tagintézmény-igazgató nyelv és irodalom helyettes, szaktanárok tantárgyakból nyílt napok november, tagintézmény-igazgató és pályaválasztási kiállításon részvétel március október november helyettes tagintézmény-igazgató és helyettes közösen a többi tagintézménnyel A szakmai képzésekhez szervezett nyílt napra meghívjuk a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházának és Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselőit is. Az egészségügyi és szociális szakterületek társadalmi presztízsét növelni szeretnénk tájékoztató anyagok, szórólapok, hirdetések megjelentetésével. Kínálatunk bővítése érdekében 9. évfolyamon meghirdettük a köznevelési típusú sportiskolai képzést is. Fontos megvizsgálni, melyek azok a szakterületek, amelyekhez humán erőforrásunk megfelelő lenne. Továbbá ki kell fejleszteni újabb módszereket képzéseink propagálására, hogy hatékonyabbak lehessünk. VIII. Iskolafogászat Az előző évekhez hasonlóan a évfolyamos tanulók iskolafogászati szűrését megszervezzük. A két illetékes fogorvossal egyeztetjük a szűrések időpontját. Az érintett tanulókat tájékoztatjuk, a névsorokat az orvosoknak megküldjük. IX. Fejlesztési területek A tanévben fejleszteni kell: a tanulók tanulmányi munkáját, csökkenteni kell az igazolatlan hiányzások számát, és általánosságban az igazolt hiányzások indokoltságát rendszeresen ellenőrizni kell, fejleszteni módszertani kultúránkat, növelni az interaktív eszközök használatát, pontosabbá kell tenni az elektronikus napló vezetését. Pedagógiai programunkban megfogalmazott stratégiai célunk ( intézményünk szűkebb és tágabb környezetének kihívásaira megfelelő válasz adása képzéseink segítségével ) megvalósításának részletes tervét tartalmazza munkatervünk. Kecskemét, augusztus 31. Pongóné Kovács Erika tagintézmény-igazgató 14

15 Munkaterv: os tanév Melléklet 15

16 dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Tagintézményünk részletes munkaterve időrendi bontásban 1. számú melléklet Kecskeméti Szakképzési Centrum nap egyéb esemény időpon t (óra:pe rc) felelős augusztus 24. hétfő Alakuló értekezlet 9.00 igazgató/szaktanárok 25. kedd Javító- és különbözeti vizsgák 8.00 szaktanárok 26. szerda Javító- és különbözeti vizsgák 8.00 szaktanárok 27. csütörtök 28. péntek 29. szombat 30. vasárnap 31. hétfő Nevelőtestületi értekezlet 9.00 igazgató/szaktanárok szeptember 1. kedd 1 Első tanítási nap, Tanévnyitó ünnepség 7.45 igazgató, 10. évfolyam 2. szerda 2 3. csütörtök 3 4. péntek 4 5. szombat 6. vasárnap 7. hétfő 5 8. kedd 6 Felnőttoktatás, esti gyakorló mentőápoló képzés 1. nap osztályfőnök 9. szerda 7 Felnőttoktatás, esti gyakorló ápoló képzés 1. nap osztályfőnök 10. csütörtök 8 Felnőttoktatás, esti ápoló képzés 1. nap osztályfőnök 11. péntek 9

17 Munkaterv: os tanév 12. szombat 13. vasárnap 14. hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat 20. vasárnap 21. hétfő kedd 16 Nevelőtestületi értekezlet, szülői értekezlet 14.30/ igazgató/szaktanárok osztályfőnökök 23. szerda csütörtök péntek szombat 27. vasárnap 28. hétfő 20 Gólyaavató hét induló napja diákönkormányzat, 12. évf. 29. kedd szerda csütörtök október 2. péntek szombat 4. vasárnap 5. hétfő kedd 26 Megemlékezés az aradi vértanúkról - iskolarádió évfolyam 7. szerda csütörtök péntek szombat 11. vasárnap 12. hétfő 30 17

18 Kecskeméti Szakképzési Centrum 13. kedd 31 Papírgyűjtés Osza Gyöngyi 14. szerda csütörtök 33 Nevelőtestületi értekezlet igazgató/szaktanárok 16. péntek 34 Pályaválasztási kiállítás Lánchíd utcai Általános Iskola Tarnóczi Ibolya, Csepeliné Pálfi Eszter 17. szombat Pályaválasztási kiállítás Lánchíd utcai Általános Iskola Tarnóczi Ibolya, Csepeliné Pálfi Eszter 18. vasárnap 19. hétfő kedd 36 Tanulmányi területek kódjának meghatározása és megküldése a Felvételi igazgató Központnak, felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra hozni a felvételi eljárás rendjét 21. szerda 37 Véradás Vidéki Katalin csütörtök 38 Az őszi előtti utolsó tanítási nap, megemlékezés a nemzeti évfolyam, Bálint Kinga ünnepünkről 23. péntek Nemz eti ünnep 24. szombat 25. vasárnap 26. hétfő őszi 27. kedd őszi 28. szerda őszi 29. csütörtök őszi 30. péntek őszi 31. szombat őszi november 1. vasárnap Minde 18

19 Munkaterv: os tanév nszent ek 2. hétfő 39 Az őszi utáni első tanítási nap 3. kedd szerda 41 Nyíltnap az általános iskolásoknak Csepeliné Pálfi Eszter 5. csütörtök 42 SZMK szülői értekezlet igazgató-igazgató h. 1, 2, 6. péntek szombat 8. vasárnap 9. hétfő 44 Pályaválasztási kiállítás "Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ" Tarnóczi Ibolya, Csepeliné Pálfi Eszter 10. kedd 45 Pályaválasztási kiállítás "Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Tarnóczi Ibolya, Csepeliné Pálfi Eszter 11. szerda 46 Nyíltnap az általános iskolásoknak Csepeliné Pálfi Eszter 12. csütörtök péntek 48 Negyedévi figyelmeztetők beírásának határideje szaktanárok 14. szombat 15. vasárnap 16. hétfő kedd szerda csütörtök 52 Nevelőtestületi értekezlet/ fogadóóra 14.30/ igazgató/szaktanárok 20. péntek 53 Országos kompetenciamérés adatszolgáltatás igazgató h szombat 22. vasárnap 23. hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat 29. vasárnap 30. hétfő 59 Szent-Györgyi hét igazgató h.2. 19

20 Kecskeméti Szakképzési Centrum december 1. kedd szerda csütörtök , igazgató h.2. Szent-Györgyi Ünnepség, Főpróba péntek 63 Szalagavató ünnepség évfolyam 5. szombat 6. vasárnap 7. hétfő kedd 65 Tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgákra igazgató 9. szerda csütörtök péntek 68 Oktatási Hivatalnak a központi írásbeli felvételi vizsgára jelentkezettek igazgató h. 1. alapján a feladatlap-igényt jelenteni 12. szombat munka 69 nap (dec. 24. helyet t) 13. vasárnap 14. hétfő kedd 71 Adventi hangverseny Bálint Kinga 16. szerda 72 Karácsonyi vásár Csepeliné Pálfi Eszter 17. csütörtök péntek 74 A téli előtti utolsó tanítási nap, Karácsonyi ünnepség, Karácsonyi ebéd 9. évfolyam 19. szombat 20. vasárnap 21. hétfő téli 22. kedd téli 23. szerda téli 20

21 Munkaterv: os tanév 24. csütörtök téli 25. péntek Karács ony 26. szombat Karács ony 27. vasárnap 28. hétfő téli 29. kedd téli 30. szerda téli 31. csütörtök téli január 1. péntek Újév 2. szombat 3. vasárnap 4. hétfő 75 A téli utáni első tanítási nap 5. kedd szerda 77 NETFIT mérés kezdete testnevelő tanárok 7. csütörtök péntek szombat 10. vasárnap 11. hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra igazgató 17. vasárnap 21

22 Kecskeméti Szakképzési Centrum 18. hétfő kedd szerda csütörtök 88 Pótló központi írásbeli felvételi vizsga igazgató 22. péntek 89 Az első félév vége, osztályozó konferencia évfolyam szaktanárok 23. szombat 24. vasárnap 25. hétfő kedd szerda 92 Szülők értesítése az első félévben elért tanulmányi eredményekről osztályfőnökök 28. csütörtök péntek szombat 31. vasárnap 14.30/17.00 igazgató/osztályfőnökök/ig azgató h. 2. és gyakorlati okt. vez február 1. hétfő 95 Szakma hónapja Tarnóczi Ibolya, Csepeliné Pálfi Eszter 2. kedd szerda csütörtök 98 Nevelőtestületi értekezlet/szülői értekezlet (továbbtanulási lehetőségek)/ A tanulók értesítése a központi írásbeli eredményéről 5. péntek szombat 7. vasárnap 8. hétfő kedd szerda csütörtök péntek 104 Az általános iskola továbbítja a jelentkezési lapokat a középiskolába 13. szombat 14. vasárnap 14.30/17.00 igazgató/osztályfőnökök/ig azgató h. 2. és gyakorlati okt. vez. 22

23 Munkaterv: os tanév 15. hétfő kedd 106 Szóbeli felvételi vizsga a két tanítási nyelvű osztályba idegen nyelvtanárok 17. szerda 107 Pótló szóbeli felvételi vizsga a két tanítási nyelvű osztályba idegen nyelvtanárok 18. csütörtök 108 Pótló szóbeli felvételi vizsga a két tanítási nyelvű osztályba idegen nyelvtanárok 19. péntek 109 Gyakorlati felvételi a köznevelési típusú sportiskolába testnevelő tanárok 20. szombat Pótló gyakorlati felvételi a köznevelési típusú sportiskolába 9.00 testnevelő tanárok 21. vasárnap 22. hétfő kedd szerda csütörtök 113 Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól iskolarádió, nevelőtestületi értekezlet péntek szombat 28. vasárnap 29. hétfő évfolyam/ igazgató, szaktanárok március 1. kedd szerda csütörtök péntek szombat munka 120 nap (márc. 14. helyet t) 6. vasárnap 7. hétfő 121 Nyíltnap az érettségizetteknek Csepeliné Pálfi Eszter, igazgató- h kedd 122 Nyíltnap az érettségizetteknek Csepeliné Pálfi Eszter, igazgató- h szerda 123 Ideiglenes felvételi lista nyilvánosságra hozása igazgató 10. csütörtök 124 Véradás Vidéki Katalin 23

24 Kecskeméti Szakképzési Centrum 11. péntek 125 Megemlékezés az 1848-as forradalom és szabadságharcról évfolyam 12. szombat 13. vasárnap 14. hétfő 15. kedd Nemz eti ünnep 16. szerda 126 Negyedévi figyelmeztetők beírásának határideje szaktanárok 17. csütörtök 127 Nevelőtestületi értekezlet/fogadóóra 14.30/ igazgató/szaktanárok 18. péntek szombat 20. vasárnap 21. hétfő kedd szerda 1 A tavaszi előtti utolsó tanítási nap, A felvételi központ elektronikus formában megküldi a jelentkezők listáját ABC sorrendben, Diáknap 24. csütörtök tavaszi 25. péntek tavaszi 26. szombat 27. vasárnap Húsvé t 28. hétfő Húsvé t 29. kedd tavaszi 30. szerda 131 A tavaszi utáni első tanítási nap 31. csütörtök péntek szombat 3. vasárnap 4. hétfő április Diákönkormányzat 24

25 Munkaterv: os tanév 5. kedd 135 A Felvételi Központ a módosító adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját 6. szerda csütörtök péntek 138 Az igazgató megküldi az ideiglenes felvételi rangsort a Felvételi Központnak igazgató 9. szombat 10. vasárnap 11. hétfő kedd 140 Papírgyűjtés Osza Gyöngyi 13. szerda csütörtök 142 Nevelőtestületi értekezlet igazgató/szaktanárok 15. péntek 143 Megemlékezés a holokauszt áldozatairól- iskolarádió évfolyam 16. szombat 17. vasárnap 18. hétfő kedd 145 A felvételi Központ kialakítja a végeredményt és elküldi a középfokú iskola igazgatójának 20. szerda csütörtök péntek szombat 24. vasárnap 25. hétfő kedd 150 A felvételről vagy elutasításról szóló levél megküldése a jelentkezőknek és az általános iskoláknak igazgató 27. szerda csütörtök 152 Osztályozó konferencia (12. évfolyam) igazgató h. 1, szaktanárok 29. péntek 153 Utolsó tanítási nap (befejező évfolyam)/ballagás évfolyam 30. szombat 1. vasárnap A munk a ünnep május 25

26 Kecskeméti Szakképzési Centrum e 2. hétfő 2 Írásbeli érettségi vizsga magyar nyelv és irodalom 8.00 igazgató/nevelőtestület 3. kedd 3 Írásbeli érettségi vizsga matematika 8.00 igazgató/nevelőtestület 4. szerda 4 Írásbeli érettségi vizsga történelem 8.00 igazgató/nevelőtestület 5. csütörtök 154 Írásbeli érettségi vizsga angol nyelv 8.00 igazgató/nevelőtestület 6. péntek 155 Írásbeli érettségi vizsga német nyelv 8.00 igazgató/nevelőtestület 7. szombat 8. vasárnap 9. hétfő kedd szerda 5 Írásbeli érettségi vizsga biológia, Komplex szakmai írásbeli vizsga gyakorló 8.00/9.0 igazgató/nevelőtestület ápoló, gyakorló csecsemő és gyermekápoló csütörtök 158 Írásbeli érettségi vizsga informatika 8.00 igazgatató/nevelőtestület 13. péntek 159 Írásbeli érettségi vizsga kémia/földrajz 8.00/14. igazgató/nevelőtestület szombat 15. vasárnap Pünkö sd 16. hétfő Pünkö sd 17. kedd 160 Írásbeli érettségi vizsga rajz és vizuális kultúra igazgatató/nevelőtestület 18. szerda 161 Írásbeli érettségi vizsga szakmai előkészítő tantárgyak 8.00 igazgató /nevelőtestület 19. csütörtök 162 Nevelőtestületi értekezlet igazgató/szaktanárok 20. péntek szombat 22. vasárnap 23. hétfő kedd szerda 166 Országos kompetenciamérés a 10. évfolyam tanulóinak 10. évfolyam Sági Éva 26. csütörtök péntek szombat 29. vasárnap 30. hétfő

27 Munkaterv: os tanév 31. kedd szerda június Célnyelvi mérés a két tanítási nyelvű 10. évfolyamon/ NETFIT mérési eredmények feltöltése 10. évfolyam Jáger Erzsébet/ testnevelő tanárok csütörtök péntek 173 Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról - iskolarádió évfolyam 4. szombat 5. vasárnap 6. hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat 12. vasárnap 13. hétfő kedd 180 osztályozó konferencia (9-11. évfolyam) igazgató h szerda 6 Utolsó tanítási nap, nevelőtestületi kirándulás 16. csütörtök 17. péntek 18. szombat 19. vasárnap 20. hétfő Tanévzáró ünnepség igazgató, 9. évfolyam 21. kedd 22. szerda Oklevélosztó ünnepség igazgató, 13. évfolyam 23. csütörtök Beiratkozás a 9. és a 13. évfolyamra beiratkozás a évfolyamra 24. péntek 25. szombat 26. vasárnap 27. hétfő 28. kedd 29. szerda nevelőtestület/ igazgató h. 1,2 27

28 Kecskeméti Szakképzési Centrum 30. csütörtök Tanévzáró értekezlet 9.00 igazgató/szaktanárok 28

29

A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve

A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve A 2013/2014. tanév munkarendje 2013. augusztus 23. (P) Nevelőtestületi megbeszélés Munkaközösségi megbeszélések A tantárgyfelosztás egyeztetése

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján

G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján I. A tanév, szorgalmi idő Tanév: 2012. szeptember 1-jétől 2013. augusztus

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma MUNKATERV 2015/2016. TANÉV A TANÉV HELYI RENDJE 2 Szorgalmi idő (tanítási év): 2015. szeptember 1. (kedd) 2016.

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

MUNKATERV 2012/2013.

MUNKATERV 2012/2013. MUNKATERV 2012/2013. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola 1146 Budapest, Thököly út 48-54. Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 2 A PETRIK LAJOS

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV

MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV TANÉV HELYI RENDJE ESEMÉNY MEGNEVEE hó Tanévnyitó alakuló értekezlet 19. szerda 11:00 Javítóvizsgák - írásbeli 24. hétfő Javítóvizsgák - szóbeli 25-27. kedd-csütörtök augusztus

Részletesebben

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak?

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak? Dátum Nap típusa ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak? Hét Ciklus Tanítási hét sorszáma Tanítási nap

Részletesebben

MUNKATERV. Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskolája. 2015/2016. tanév. Debrecen, 2015. augusztus 28.

MUNKATERV. Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskolája. 2015/2016. tanév. Debrecen, 2015. augusztus 28. Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskolája MUNKATERV 2015/2016. tanév Debrecen, 2015. augusztus 28. Dr. Tóth László Tamásné igazgató Iskolánk a 2015/2016. tanévre az alábbi

Részletesebben

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM: 201787 Munkaterv 2015-2016. tanév Tartalom 1. Bevezetés... 2. oldal 1.1. Törvények... 2. oldal 1.2. Kormányrendeletek... 2. oldal 1.3. Miniszteri rendeletek...

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2013/2014-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2013/2014-es tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Készült: 2013. április 24-én ELŐTERJESZTÉS a 2013/2014. tanév rendjéről 1 Ö S S Z E F O G L A L Ó A 2013/2014. tanév rendjéről szóló rendelet meghatározza: - a tanítási év

Részletesebben

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 OM azonosító: 035770 JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.h Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a 2015 2016-os nevelési

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016 Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

Munkaterv 2015/2016 Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Munkaterv 2015/2016 Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskolája 1146 Budapest, Thököly út 48-54. 2015/2016-os tanév

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47.

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. OM-azonosító: 030570 1 RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. Telefon: 0696 / 282340 Telefax:

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

A KEREK VILÁG ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015/16-os tanév

A KEREK VILÁG ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015/16-os tanév KEREK VILÁG ÁLTALÁNOS ISKOLA A KEREK VILÁG ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015/16-os tanév Tartalomjegyzék Fejezet Cím Oldalszám 1. A Kerek Világ Általános Iskola pedagógusainak száma, iskolai

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 6572 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 73. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014-ES TANÉVI MUNKATERVE

A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014-ES TANÉVI MUNKATERVE A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014-ES TANÉVI MUNKATERVE 2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9. Összeállította: Vincze Ildikó igazgató Iskolánkat 2007-ben alapította fenntartója, a Tanulni Egy Életen Át

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

A differenciálás éve MUNKATERV

A differenciálás éve MUNKATERV A differenciálás éve Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola, Gimnázium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium MUNKATERV 2015/16-os tanév 1145 Budapest, Mexikói út 59-60.

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tanév, a tanítási év

1. A rendelet hatálya. 2. A tanév, a tanítási év 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Pályázó: Meghirdetett munkahely: BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

PÁLYÁZAT. Pályázó: Meghirdetett munkahely: BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PÁLYÁZAT Meghirdetett munkahely: Pályázó: BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DR. NAGYNÉ HORVÁTH MÁRTA SZENT ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA OM 203061 1095 BUDAPEST, MESTER U. 56-58.

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A 2009/2010. tanév rendjéről szóló /2009. ( ) OKM rendelet tervezete Budapest, 2009. március 20. ÖSSZEFOGLALÓ 1. Jogszabályi felhatalmazás: Az előterjesztés

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

Kulcsesemény terv a 2012/2013. tanévre

Kulcsesemény terv a 2012/2013. tanévre Kulcsesemény terv a 2012/2013. tanévre Tanítás nélküli munkanapok (5 nap): - Október 27. módszertani kirándulás - február 22. középiskolai felvételi - március 27. - május 6. - június 7. DÖK- nap feladat

Részletesebben

MUNKATERV a 2015/2016-os TANÉVRE

MUNKATERV a 2015/2016-os TANÉVRE Intézmény neve: Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézmény címe : 6724 Szeged, Csáky J.u.2. OM azonosító: OM azonosító:029670 MUNKATERV a 2015/2016-os TANÉVRE Intézmény

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre

A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre I. Felvételi lehetőségek 1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből melyet az iskola fenntartója határoz meg minden jelentkező

Részletesebben

1. PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉ- GE

1. PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉ- GE A JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015. szeptember 1. 1. PEDAGÓGUSOK NÉV ISKOLAI VÉGZETTSÉ- GE TANÍTOTT TANTÁRGY FOGADÓÓRA Igazgató: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna szlovák-földrajz

Részletesebben

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 2 2. Az intézmény szervezeti felépítése, működési rendszere, a szervezeti 3 egységek megnevezése, engedélyezett létszáma, feladatai 3.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1051 Budapest Nádor utca 32. KLIK adószáma: 15799658-2-41 Mátészalkai Tankerület KLIK 150006 Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcika, 2013. október 14. Szerkesztette:

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Tartalom 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve

Részletesebben

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 A Pedagógiai Program 2013. évi kidolgozásában közreműködtek: Fenyvesi Zoltán igazgató Vizl Mária igazgatóhelyettes Bakonyi

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Közzétételi lista 2015/2016-os tanév 1. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma Általános iskolai beiratkozás

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év Iktatószám: Óvodavezetői munkaterv 2015/2016. nevelési év József Attila út 8-10 2252 OM: 037281 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pedagógiai munka feltételrendszere... 3 1.1. Alapító okirat szerinti feladatellátás...

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 Nyitva tartási rend Általános iskola Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitvatartási idő: 7 00 16 00, (igény szerint 17 óráig).

Részletesebben

MUNKATERV. 2011/2012. tanév. Készült: 2011. szeptember

MUNKATERV. 2011/2012. tanév. Készült: 2011. szeptember VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár út 71. OM azonosító: 037857 Telefon/fax: 22/312-969, 315-198 e-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu vasvarigimn@gmail.com honlap: www.vasvari-szfvar.sulinet.hu

Részletesebben

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2015. augusztus 24. hétfő 8 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2015. augusztus 24. 11 00-13 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás tanulók)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztatója

Pályaválasztási tájékoztatója A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pályaválasztási tájékoztatója a megye középfokú intézményeiről, általános iskolai tanulók részére 2016/2017. tanév Bevezető Kedves Pályaválasztó Tanulók!

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Kollégium 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

Péter András Gimnázium és Kollégium 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV. 2015/2016-os tanév A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2015/2016-os tanév 2015. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 Munkaterv 2015/2016-1 - Tartalomjegyzék

Részletesebben

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015-es TANÉVRE 1.1. Rendelkezés a tanévről - A 2014/2015-ös tanév 2014. szeptember elsejétől (hétfő) 2015. aug. 31-éig tart a tanév

Részletesebben

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM (1028 Budapest, Szabadsa g utca 23.) OM azonosí to : 035327 SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA Jo va hagyta: Budapest, 2015. szeptember 08. Ro

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016. tanév. Kivonat. A tudás csak a megfelelően kifejlesztett képességekkel szinkronban hasznosítható.

MUNKATERV. 2015/2016. tanév. Kivonat. A tudás csak a megfelelően kifejlesztett képességekkel szinkronban hasznosítható. Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 9900 Körmend, Kölcsey u.12. MUNKATERV 2015/2016. tanév Kivonat A tudás csak a megfelelően kifejlesztett képességekkel szinkronban hasznosítható.

Részletesebben

Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon MUNKATERV 2015/2016. tanév

Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon MUNKATERV 2015/2016. tanév Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon MUNKATERV 2015/2016. tanév Kazincbarcika, 2015. augusztus 31. Pál-Kutas Dénesné igazgató Tartalomjegyzék Bevezetés:...3 Jogszabályi háttér:...4 I.

Részletesebben

A Szekszárdi Waldorf Óvoda, általános Iskola és AMI Munkaterve 2015-2016. tanév

A Szekszárdi Waldorf Óvoda, általános Iskola és AMI Munkaterve 2015-2016. tanév A Szekszárdi Waldorf Óvoda, általános Iskola és AMI Munkaterve 2015-2016. tanév Dátum Tan. nap 2015.08.24 hétfő Tanévnyitó konferencia Intézményi Konferencia 2015.08.25. kedd Tanári Konferencia 2015.08.26.

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Készítette: OKM Közoktatási Főosztály 1 Az elektronikus kiadvány a közoktatás szereplő számára a szakmai munka segítése céljából készült, alkalmazása

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER 01. (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA)

A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER 01. (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA) A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA) 180 TANÍTÁSI NAP SZEPTEMBER (22 TANÍTÁSI NAP) Dátum/ (kedd) 8,00 05. 9. (szerda)

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV. 2009/2010. tanév

INTÉZMÉNYI MUNKATERV. 2009/2010. tanév INTÉZMÉNYI MUNKATERV 2009/2010. tanév VOCATIONAL ACADEMY ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉTTANNYELVŐ SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON OM 101333 Intézmény székhelye: 9027 Gyır,

Részletesebben

Munkaterve. 2015/2016. tanév. Készítette: Fekésházi Tibor igazgató 2015. szeptember 1.

Munkaterve. 2015/2016. tanév. Készítette: Fekésházi Tibor igazgató 2015. szeptember 1. Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Kálvin tér 7. OM 031029 TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0032 tel.: 52/557-240 www.gonczyiskola.hu gonczy@gonczy-hszoboszló.sulinet.hu

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 24-i ülésére:

BESZÁMOLÓ. Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 24-i ülésére: BESZÁMOLÓ Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 24-i ülésére: Tájékoztató az Általános Iskola munkájáról különös tekintettel az előző tanév befejezésére, ill. az új tanév

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista

Intézményi közzétételi lista Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde 5331 Kenderes, Szent István út 36. tel: 59/528-010, fax: 59/528-034, e-mail: kenderessuli@gmail.com Intézményi közzétételi

Részletesebben

Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve.

Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve. Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve 2013/2014 tanév Készítette: Bacsó Ágnes igazgató Tartalomjegyzék: I. Éltes Mátyás

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV MUNKATERV A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm.

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016. Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016. Nyíregyháza, 2015. szeptember 1. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2011/2012-es tanévre Petőfiszállás, 2011. augusztus Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 7 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

A Kertai Általános Iskola. Munkaterve. a 2014/2015-ös tanévre. Kerta, 2014. augusztus 28. Dukay István igazgató

A Kertai Általános Iskola. Munkaterve. a 2014/2015-ös tanévre. Kerta, 2014. augusztus 28. Dukay István igazgató A Kertai Általános Iskola Munkaterve a 2014/2015-ös tanévre Kerta, 2014. augusztus 28. igazgató A Kertai Általános Iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint a 2014/2015.

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2.

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. Tartalomjegyzék 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. 3. A 2015/2016. tanév legfontosabb időpontjai és eseményei 4. 4. Országos mérések- értékelések 6. 5. Az iskola

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

A 2016/2017. tanévre történő jelentkezés felvételi rendje, felvételi szabályzat általános rész

A 2016/2017. tanévre történő jelentkezés felvételi rendje, felvételi szabályzat általános rész Tartalom A 2016/2017. tanévre történő jelentkezés felvételi rendje, felvételi szabályzat általános rész... 1 Tanulmányi területek tagintézményenként... 3 1. Székhelyintézmény: Jánoshalma, FM Kelet-magyarországi

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola munkaterve a 2014/2015. tanévre

A Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola munkaterve a 2014/2015. tanévre A Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola munkaterve a 2014/201 tanévre Szeptember 1 2 Első tanítási nap tanévnyitó + 3 OF (naplóba 4 szám.ofő) 1/180 8. 2. 2/180 9. 3. 3/180 10. Javító érettségire

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1 A pedagógusok

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2014. szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2014. szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2014. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: - Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben