MUNKATERV. 2015/2016. tanév. Kivonat. A tudás csak a megfelelően kifejlesztett képességekkel szinkronban hasznosítható.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERV. 2015/2016. tanév. Kivonat. A tudás csak a megfelelően kifejlesztett képességekkel szinkronban hasznosítható."

Átírás

1 Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 9900 Körmend, Kölcsey u.12. MUNKATERV 2015/2016. tanév Kivonat A tudás csak a megfelelően kifejlesztett képességekkel szinkronban hasznosítható.

2 A tanév legfontosabb feladatai: 1. A kis iskolásaink terhelésének csökkentése 2. Az idegennyelv oktatás hatékonyságának fokozása 3. Az intézményvezetői(ségi) feladatok ellátására kiírt pályázat(ok) lebonyolítása 4. A kötelezett, illetve az önként jelentkező pedagógusok ellenőrzésének, minősítési eljárásának lebonyolítása 5. Felkészülés az intézményi ellenőrzés, értékelései folyamataira 6. A központi, helyi törvényerejű dokumentumok követelményeinek megvalósítása 7. A fenntartói, működtetői feladatok és lehetőségek összehangolása 8. A helyi tanterv bevezetése a 3.; 7. évfolyamon 9. A mindennapos testnevelés bevezetése a 4.; 8.évfolyamon 10. Pályázatainkban vállalt kötelezettségek teljesítése 11. Foglalkoztatás, az új dolgozók beilleszkedésének a segítése 12. A tantárgyi- és műveltségterületi munkaközösségek, tanszakok működésének biztosítása 13. A belső szabályzatok korrekciója, betartása 14. Szervezési, szervezeti feladatok felelősök, határidők intézményi programháló összeállítása 15. Pedagógiai újítások tervezése, bevezetése, megvalósulásuk vizsgálata 16. Az éves beiskolázási terv szerinti tovább- és átképzési lehetőségek biztosítása 17. Karbantartási, fejlesztési teendők 18. Munkaterületek, tevékenységek ellenőrzése /Lásd ellenőrzési terv / 1

3 A szülők elvárásai az iskolánktól és a pedagógusainktól /Részlet a pedagógiai programunkból/ 1. Tartsa tiszteletben a tanulók emberi méltóságát és jogait. 2. Adjon érdemi választ a tanulók javaslataira, kérdéseire. 3. Adjon érdemi választ a szülők javaslataira, kérdéseire. 4. Kísérje figyelemmel és segítse elő a gyermek, a tanulók fejlődését. 5. Szülőket az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa. 6. Szeresse tanítványait. 7. Szakmailag felkészült legyen. 8. Képes legyen érdekessé tenni az általa tanított tantárgyat a tanulók számára. 9. Rendszeresen értékelje a tanulók munkáját. 10. Értékeljen igazságosan és objektíven. Személyi rész Tanulóink száma: 364 fő előző évihez: -11 távozott: 8. évfolyamon 51 fő egyéb évfolyamon 1 fő érkezett: 1. évfolyamon 38 fő egyéb évfolyamon 3 fő Műv.okt. növendékeink száma: néptánc: 105 ebből 92 körmendi,13 egyházasrádóci zeneiskola: 125 ebből előképzős: 4, hangszeres: 121 fő Elsőseink száma: 40 Napközit igénylő: 239 Fejlesztő foglalkozáson vesz részt: SNI - 18 fő; BTM: 25 Osztályismétlő: 1 fő Osztályok száma: 16 Napközis csoportok száma: tanulócsoport A művészetoktatás növendékeit 8 csoportban képezzük a néptánciskolában és 15 csoportban a zeneiskolában. Pedagógus munkakörben foglalkoztatott: - általános iskola: 36 fő - zeneiskola:11 fő - néptánciskola: 3 fő Közülük óraadóként: - zeneiskola: 4 fő - néptánciskola: 1 fő 2

4 Új osztályfőnökök: Új Csoportvezetők: 1.a Kiskós Kitti 1. csop.: Moncz Lászlóné 1.b Polányi Lajosné 2. csop.: Rózsás Márta 4. csop.: Szabó Eszter 6. csop.: Baloghné Incze Melinda 5.a Iván Ivett 5.b Eredics Éva Új dolgozó az általános iskolában Baloghné Incze Melinda, Szabó Eszter tanítók, Bolla Csaba tanár óraadó, Gyurácz Mihály rendszergazda, Vassné Potyi Orsolya pedagógiai asszisztens. A néptánc tagintézményben új óraadó Korbacsics Tibor. Karbantartási terv - Osztálytermek, szertárak festése - Osztálytermi parketta csiszolása és lakkozása - Táblafestések - Mellékhelyiségek, folyosószakaszok, lépcsőlejárók, ajtók, ablakok, radiátorok festése - Műszaki felülvizsgálat - Esőlevezetők javíttatása - Sportszerek, udvari játékok javítása - Sötétítőfüggönyök cseréje - A épületi padlásrend kialakítása felesleges tárgyak leselejtezése - Informatikai rendszer karbantartása - Szennyvízelvezető rendszer, csatorna tisztítása - Sportudvarok dróthálóinak pótlása, rozsdátlanítása - Tanulói bútorok felújítása - Udvari falkerítések javítása - Szülői fogadó eszközfejlesztése Fejlesztési terv - B épület főhomlokzatának tatarozása - Taneszközvásárlás fejlesztési program szerint - Tantermek oldalfalának burkolása - Játszóudvarok játszóeszközeinek cseréje, újak beszerzése - Rajz- képzőművészeti szaktanterem fejlesztése - IKT-eszközök és programok beszerzése - Tornaszoba bővítése, öltöző szertár kialakítása - Új táblák beszerzése - Nagytermi kézmosó kialakítása 3

5 A tantestületi értekezletek időpontjai október óra január óra Félévzáró, értékelő április óra június óra Évzáró, értékelő A munkatervet a 2015/2016. tanévre szóló munkatervét a Szülői Szervezet és a diákönkormányzat megismerte, jóváhagyta, a tantestület számára elfogadásra javasolta. A tantestület a munkatervet augusztus 31-én elfogadta. Körmend, szeptember 21. Mészáros Árpád intézményvezető 4

6 A TANÉV RENDJE PROGRAMNAPTÁR A tanév szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. 181 tanítási nap, további 4 tanítás nélküli munkanap és 1 Diáknap Szeptember: 1. Első tanítási nap, a tankönyvek kiosztása 3-4. Pótbeíratás az alapfokú művészetoktatási tagintézményekben 4. Első tanítási nap az alapfokú művészetoktatási tagintézményekben 7-től okt.2. 3 hetet meghaladó projekt Állatok világnapja 15. Szülői értekezlet az első évfolyamon Tanmenetek leadása a 2. és 6.évfolyamon Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról 18. Munkavédelmi, tűzrendészeti és iskola-egészségügyi szemle 23. Iskolagyűlés, diákgyűlés 24. Munkamegbeszélés az oktató-nevelő munkán kívüli munkaterületen dolgozó kollektívákkal Szülői értekezletek évf évf évf évfolyamon óra összevont évf évf. 30. A Munkatervek leadása /Munkaközösségi, DÖK, Szakköri, sportköri tervek, tematikák leadása Az éves program egyeztetése a társintézményekkel, ŐSZI Játszóház szervezése 5

7 Október: Szülői értekezletek évfolyamon óra - felvételi eljárás rendje - választható félévi vizsga ismertetése óra osztályszintű 2. Témanap - Állatok Világnapi rendezvény 5. Őszi játszóház óvodásoknak 6. Tanórán történő megemlékezés az aradi vértanúkról az iskola udvarán. Nemzeti gyásznap. 8. A 8. osztályos tanulók jelentkezése a választható félévi minősítő vizsgára. A tanulmányi versenyek jelentkezési lapjainak beküldése. 9. Fejlesztési igények, szükségletek felmérése az 1. évfolyamon Témahét - A múlt emlékei Körmenden - Témanap 14. Őszi játszóház iskolai 15. Nevelési tervek elkészítése az 1. és 5. évfolyamon, bővítése a többi évfolyamon Minősítő vizsga tételsor kiosztása 21. A 8.-os tanulók tájékoztatása a felvételi eljárás rendjéről 22. Iskolai ünnepi műsor /okt.23./ - felelős a 8. évfolyam Nevelőtestületi értekezlet óra 22. DIFER jelentése Jelentés az Okt.Hivatal Regionális Igazgatósága felé Tanulók fizikai állapotának felmérése Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap. 28. Városalapítás megemlékező műsor Őszi szünet 6

8 November: 2. Szünet utáni első tanítási nap óra Negyedévi értékelés, fogadó óra 5. Kirándulási, táborozási tervek leadása Pályaorientációs ismétlő mérés a 8. évfolyamon Részvétel a Pályaválasztási és Képzési Vásáron 6. Tantárgyanként min.1 érdemjegy megléte kötelező 10. Kistérségi matematika verseny 13. Tankönyvigény felmérése 20-ig OKÉV mérés adatküldés Egészségnevelési hónap keretében egészségnevelési vetélkedő Témanap A hónap során: Munkaegészségügyi vizsgálatok Munkaközösségi foglalkozások /tantárgyi dokumentumok, segédanyagok használatának tapasztalatai, mk.munkaterv, aktualitások/ December: 1-18 Leltározás 4. Iskolai játszóház 5. Télapó rendezvények DIFER vizsgálatok zárása 7. Játszóház óvodásoknak óra Fogadóóra 12. Tanítás nélküli munkanap 15. Tájékoztató a félévi minősítő vizsga lebonyolításáról 18. Szünet előtti utolsó tanítási nap A jövő tanévhez kapcsolódó tankönyv és segédanyag megrendeléshez szükséges listák leadása csak az eddig használatban lévőkhöz képest eltérő dokumentumok megjelölése kell. 21-től Tantárgyanként minimum 2 érdemjegy megléte kötelező Karácsonyvárás A munkaköri változtatási szándék jelzése Ki-mit tud? tervek, vázlatok (osztály, közösségek) leadása Téli szünet 7

9 Január: 4. A téli szünet utáni első tanítási nap (B hét - hétfő) 6. Fittségi vizsgálatok lehetséges kezdő időpontja Minősítő vizsgák a 8. évfolyamon óra 8.évf.szülői értekezlet pályaválasztás 15. Szabadságolási tervek elkészítése 22. Az első félév utolsó tanítási napja 22. A Magyar Kultúra Napja- Iskolánk 8.évfolyamos tanulói részvételével óra Osztályozó értekezletek. 29. A félévi értesítő kiosztása óra Félévzáró értekezlet Február: Farsangok időpontok később 4. Félévi munkavédelmi szemle Időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatok (gáz, kémény, statika) Curie területi versenyek Szülői értekezletek tól évfolyamon évfolyamon évfolyamon évfolyamon évfolyamon évfolyamon évfolyamon 4. Diákközgyűlés 6. Óvodás nyílt nap /csak a leendő tanítók osztályaiban/ 14. A 8. évfolyamos tanulók jelentkezési lapjának elküldése Tankönyvrendelés 25. Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknap - tanórai megemlékezés A hónap során munkaközösségi foglalkozások megtartása javasolt. Részvétel az Ilz-i partneriskola által szervezett labdarúgó tornán. 8

10 Március: óra Fogadóóra 5. Tanítás nélküli munkanap 8. Nőnapi köszöntő 11. Március 15-i iskolai ünnepély Felelős: 5. évfolyam 15. Továbbképzési terv Továbbtanuló diákok jelentkezési lapjának módosítása 22. Nyílt nap Tavaszi játszóház 23. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap Tavaszi szünet 30. Tavaszi szünet utáni első tanítási nap 31. Tantárgyanként minimum 1, második félévi érdemjegy megléte kötelező Április: Műhelyalkotások óra Háromnegyedévi értékelés Holokauszt áldozatai emléknap tanórai megemlékezés 15. Választható tanórák kiírása 14. Nyílt nap 22. Osztályfőnöki pályázat kiírása 30-ig A leendő elsőseink beíratása; a KI-MIT-TUD? lebonyolítása is e hónapra tervezett. A hónap során munkaközösségi foglalkozások megtartása javasolt. 9

11 Május: Szülői értekezlet a 4. évfolyamon Fogadóóra 6. Madarak és Fák Napja 9. Tantárgyanként minimum 2, második félévi érdemjegy megléte kötelező 10. A jövő évi tantárgyfelosztás tervezetének elkészítése Szakköri foglalkozások tervezete évf. belső mérés matematika, magyar 15. A jövő évi választható tanórák megjelölése a tanulók, szülők által 18. Célnyelvi országos mérés idegen nyelv évfolyam 25. OKÉV Országos kompetenciamérés a évfolyamon Határtalanul -7. évfolyamos tanulóink tanulmányi kirándulása az erdélyi csíkszentdomokosi partiskolánkhoz és a vendéglátó diáktársakhoz A hónap során a 6. évfolyam tanulói számára erdei iskolát szervezünk három hétközi napon. 10

12 Június: 1. A tanulók fizikai állapota és edzettsége mérésének záró időpontja 3. A 4. osztálytól kötelező idegen nyelv választása A jövő évi napközis igények felmérése A nyári munkarend szervezése - nyári szabadságok ütemezése 4. A magyar nemzet összetartozás napja - trianoni gyásznapja - tanórai megemlékezés 6-7. Év végi záró műsorok a művészetoktatás tagiskoláiban 8. Fogadás - a legeredményesebb tanulóink jutalmazása óra Osztályozó értekezlet alsó tagozat óra Osztályozó értekezlet felső tagozat Beíratás és vizsga az alapfokú műv.okt. intézményegységekben 13. Diáknap 14. Tanítás nélküli munkanap 15. Tanítás nélküli munkanap óra Ballagás, tanévzáró ünnepség óra Tantestületi értekezlet 21-től Szabadság 27. Határtalanul értékelő foglalkozás 11

13 A tantárgyi munkaközösségi munkatervekben szereplő az iskolai munkatervben is feltüntetendő programok, versenyek, költségek Munkaközösség Matematika-informatika Humán Munkaközösség Program Kistérségi matematikaverseny 5-8.évf. tankerület szintű jutalmazás, vendégül látás Curie Matematika Emlékverseny 3-8.évf. nevezési díj /évfolyamonként továbbjutás esetén az országos döntő költségei: utazás, szállás, étkezés/ Zrínyi Ilona Matematikaverseny 2-8. Nevezési díj /évfolyamonként Országos Történelem Verseny 7-8.évfolyam 1.forduló isk. 15 fő fénymásolás 2.forduló megyei: 2 tanuló 1 kísérő Szombathely) Szép Magyar Beszéd verseny 1.forduló iskolai 35 fő fénymásolás, fogadás () 2.forduló területi: 4 tanuló+1 kísérő Szentgotthárd nevezési díj 3.forduló-regionális döntő: 1 fő+1 kísérő Balatonboglár Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 1.forduló iskolai: 80 fő fénymásolás 2.forduló-területi: 20 fő fénymásolás 3.forduló-megyei:4-8 fő+1 kísérő) TÁMOP Témahét Nyelvek Hete tankerület szintű rendezvénysorozat szervezési költség, oklevelek, vendéglátás Drámafesztiválon való részvétel utazási költség 10 tanuló +1 kísérő Országos Angol/Német Nyelvi verseny Program Dési Huber megyei rajzverseny Szombathely útiktg. 1 fő tanár 4 fő diák 12

14 Készségek Testnevelés Természettan Népdaléneklési verseny Szentgotthárd 12 diák, 2 felnőtt Zenetörténeti vetélkedő Szentgotthárd 6 diák, 1 felnőtt Műhelyalkotások tankerület szintű bemutató installációra, jutalomra A dobronaki partneriskola felkeresése, részvétel az ott szervezett népművészeti bemutatón Kosárlabda II.kcs. fiú: Megyei döntő Szombathely 12 tanuló 1 nevelő Kosárlabda IV.kcs. fiú: Megyei döntő Szombathely 12 tanuló, 1 nevelő Országos elődöntő helyszíne ismeretlen Országos döntő helyszíne ismeretlen IV.korcsop. Teremlabdarúgás IV.korcsop. Strandlabdarúgás Korcsolyázás Szombathely kb.40 fő buszköltség Labdarúgás: I-II-III-IV.kcs. megyei döntők 12 tanuló +1 nevelő továbbjutás esetén országos döntők! III-IV.korcsop. Kézilabda + 1 nevelő Részvétel az Ilz-i partneriskola által szervezett labdarúgó tornán Egészségnevelési vetélkedő anyagköltség, papír-írószer Erdei iskola tanulónként 6.évf. 52 tanuló+4 kísérő nevelő autóbusz költség 2x2 út Kaán K. természetismeret 5-6.évf. megyei forduló nevezési díj: 13

15 Munkaközösség Program Teleki Pál földrajzverseny megyei forduló 7-8.évf. Herman Ottó biológiaverseny megyei forduló 7-8.évf. Hevesy György kémiaverseny megyei forduló Természettan Curie Környezetvédelmi Emlékverseny (csapatverseny) Curie Kémia Emlékverseny 7-8.évf. Madarak és Fák Napja, Föld Napi Őszi játszóház (projektnap) Alsós Téli játszóház (projektnap) Folyosó díszítés évszak Nyílt nap Farsang 3 hetes projekt Tavaszi játszóház (projektnap) Diáknap (alsó,felső tag.) (projektnap) Magyar verseny 4. osztályosok irodalmi és anyanyelvi versenye Bolyai Matematikaverseny nevezési 14

16 Határtalanul Munkaközösség Összdolgozói találkozó a nyugállományban lévő dolgozóinkkal Program előkészítés utó-záró rendezvények Karácsonyi műsor vacsora Nevelőtestületi tanulmányi út Autóbuszköltség Nőnapi köszöntő Iskolaszintű, városi megemlékezések a nemzeti ünnepeink kapcsán dekoráció) Fogadás Tanévzáró Koszorúk Segédanyagok (CD, papír, Versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók jutalmazása Tanév végi jutalomkönyvek 15

17 Ünnepek Rendező-képviselő tevékenységek évfolyamok Október iskolai műsor iskolában /rádió; udvar/ képviselet a városi ünnepségen Október iskolai műsor a Színházteremben képviselet a városi ünnepségen Október évf. képviselet a városi ünnepségen Január A-B magyar csoport képviselet a Színházteremben, Gimnázium Február évf. Modern világ- osztályfőnöki órán tájékoztatás, Március iskolai műsor a Színházteremben képviselet a városi ünnepségen Május képviselet - városi emlékezés a Hősök Parkjában Június osztályfőnöki és történelem órán történő megemlékezés 16

18 Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti Tagiskolája MUNKATERV 2015/2016 ZENEOKTATÁS 17

19 Célkitűzéseink Megtartani és továbbfejleszteni a színvonalas zeneoktatást Körmenden, felkészíteni a Zeneművészeti Szakközépiskolába készülő növendékeket és a jövő zeneértő koncertközönségét nevelni, megszerettetni velük a zene világát. A gyermekek kulturált zenei ízlésvilágát megalapozni és fejleszteni. Lehetőség szerint kiterjeszteni a zeneoktatást Körmend környékére is, telephely létesítése a környékbeli iskolákban. Része lenni Körmend kulturális életének, produkcióinkkal gazdagítani a város kulturális programjait. Színvonalas produkciókkal részt venni koncerteken, zenei versenyeken! Kiszélesíteni a kapcsolatot a Vas megyei zeneiskolákkal, Vasvár és Szentgotthárd mellett Celldömölk Alapfokú Művészeti Iskolájának meghívása a Hangadóra. Koncert- vagy operalátogatás szervezése növendékeink részére Győrben vagy Budapesten, ezenkívül művészeti szakközépiskolások koncertje tagiskolánkban, azzal a céllal, hogy lássák a növendékeink, hogy ha kitartóan gyakorolnak és a zenei pályát választják hová juthatnak el a zene és a hangszertanulás által. Hangszeres művészek meghívása tagiskolánkba koncertezni szintén azzal a céllal, hogy motiváljuk növendékeinket a rendszeres és kitartó gyakorlásra, és hogy hallják és lássák, hogy a zenélést is lehet élethivatásnak választani. A hagyományosan megrendezett Sistrum Zenei Versenyeken való részvétel Szombathelyen. A Körzeti Népdaléneklési Versenyen illetve a Körzeti Zenetörténeti Vetélkedőn való részvétel Szentgotthárdon. A Fertődi Regionális Furulyaversenyen való részvétel. A Sümegi Kamarazenei Versenyen való részvétel. Ezek költségei : útköltség a résztvevő növendékek és kísérő tanáraik létszámától függően, illetve ebéd a növendékeknek ( Fertőd ). Az Emberi Erőforrások Minisztere által hivatalosan meghirdetett Országos Zenei versenyeken való részvétel. Ezek költségei : útköltség, szállás, nevezési díj a résztvevő növendékek és kísérő tanáraik létszámától függően. 18

20 2015. Szeptember 2. 16h 30 - Szülői értekezlet az új növendékek szülei részére 3. 11h 30 - Évnyitó Zeneiskolai Tantestületi Értekezlet 14h 30 17h 00 Egyéni és csoportos órák beosztása 4. Első tanítási nap Térítési díjak szedése Október 2. péntek - Az Állatok Világnapja szereplés a Kölcsey Általános Iskolában Felelős: Porpácziné Tóth Cecília 5. Óvodás Játszóház 6. kedd 15h Szereplés az Idősek Otthonában 7. Növendékhangverseny Megemlékezés a Zene Világnapjáról Helyszín: Zeneiskola nagyterem Felelős: Rács Andrea 14. Iskolás Játszóház közötti témahéten szereplés az Általános Iskolában Felelős: Rács Andrea 20. A Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola növendékeinek koncertje ( Karvalics Loretta volt növendékünk részvételével) végén - Őszi Szakmai Tábor a Szombathelyi Művészeti Szakközépiskolában (pontos időpont később) Őszi szünet (szünet előtti utolsó tanítási nap okt. 22. a szünet utáni első tanítási nap nov. 2.) November Eckhardt vonósnégyes - a Budapest Fesztiválzenekar művészeinek koncertje (Pontos időpont egyeztetés alatt ) Költségek : útiköltség, tiszteletdíj 10. kedd - Növendékkoncert (válogató a Hangadóra) Felelős: Tóthné Dér Enikő 17. kedd - HANGADÓ a Vas-megyei Zeneiskolák Találkozója Körmend, Szentgotthárd, Vasvár, Celldömölk Helyszín: szervezés alatt a színház felújítása miatt Pontos időpont később Szervező: Rács Andrea Fogadás szervezői: Herczeg Réka, Porpácziné Tóth Cecília, Tóthné Dér Enikő 19

21 December eleje - Körzeti Népdaléneklési Verseny-Szentgotthárd Pontos időpont később Felelős: Porpácziné Tóth Cecília 4. Iskolás Játszóház 7. Óvodás Játszóház 8. kedd Mikuláskoncert Helyszín: Zeneiskola nagyterem Felelős: Tóthné Dér Enikő, Vajda Szilárd 12. tanítás nélküli munkanap Koncertlátogatás a zeneiskolás növendékek részére 14. Hétfő - Fuvolás Karácsony 17. csütörtök - Karácsonyi hangverseny Helyszín: szervezés alatt a színház felújítása miatt Felelős: Porpácziné Tóth Cecília, Herczeg Réka, Morvay András ig Téli szünet (szünet előtti utolsó tanítási nap dec. 18. a szünet utáni első tanítási nap jan. 4. ) Január Félévi meghallgatások Az első félév utolsó tanítási napja: január 22. Félévi értesítők kiadása : január 29-ig Tanszaki hangversenyek Helyszín: Zeneiskola nagyterem Szeretem a zenét rajzpályázat az Általános Iskola Művészeti Munkaközösségével közösen meghirdetett rajzpályázat Felelős: Iván Ivett, Rács Andrea Február Sistrum Regionális Versenyek - Szombathely Pontos időpontok később Útiköltségek jelentkező növendékek és kísérőtanárok számától függően Térítési díjak szedése Térítési díjak szedése 23. Növendékhangverseny Helyszín: Zeneiskola nagyterem Felelős: Tóth Zsolt 20

22 Körzeti Zenetörténeti Vetélkedő- Szentgotthárd Pontos időpont később Felelős: Porpácziné Tóth Cecília Március Sistrum Regionális Versenyek- Szombathely Pontos időpont később Útiköltségek a jelentkező növendékek és kísérőtanáraik számától függően 5. Tanítás nélküli munkanap 10. csütörtök - Tanári Hangverseny Helyszín: szervezés alatt a színház felújítása miatt Felelős: Rács Andrea 17. csütörtök - Növendékhangverseny Helyszín: Zeneiskola nagyterem Felelős: Herczeg Réka Sümegi Kamarazene Verseny Pontos időpont később 22. kedd - Nyílt nap - Kamarazene és zenekari koncert a Zeneiskolában Felelősök: Morvay András, Tóth Zsolt, Tóthné Dér Enikő, Vajda Szilárd Budapesti Tavaszi Fesztivál - koncertlátogatás 24 től 29 ig Tavaszi szünet (szünet előtti utolsó tanítási nap márc. 23. a szünet utáni első tanítási nap márc 30. ) Kistérségi Rajzkiállítás Megnyitóján szereplés (helyszín és pontos időpont később) Felelős: Vajda Szilárd Április Vizsgalap rajzpályázat a zeneiskolás növendékek részére az Általános Iskola Művészeti Munkaközösségével közösen meghirdetett rajzpályázat Felelős: Iván Ivett, Rács Andrea Hangszerbemutatók Óvodákban és Általános Iskolákban Körmenden és környékén, új növendékek toborzása a következő tanévre 21

23 Költségek : útiköltség Körmend környéki iskolákba tanároknak és növendékeknek, létszámtól függően. 14. csütörtök - Nyílt nap 19. kedd - Növendékhangverseny Helyszín: Zeneiskola nagyterem Felelős: Porpácziné Tóth Cecília 22. péntek - Föld Napja Szereplés az Általános Iskolában Felelős: Herczeg Réka Április végén a Művészetoktatás Napja Szombathely Pontos időpont később Tanítás nélküli munkanap Május Rába-parti Zenei Diákfesztivál- Körmend Pontos időpont később 6. péntek - Fertődi Regionális Furulyaverseny Felelős: Vajda Szilárd 10. kedd - Madarak és fák napja Szereplés az Általános Iskolában Felelős: Tóthné Dér Enikő 25. a zeneiskolába jelentkező új növendékek meghallgatása Május 26 június 3 ig Év végi meghallgatások Június Tanszaki hangversenyek- Szülői értekezletek Művészeti alapvizsga 15. Tanévzáró Koncert Beiratkozás a 2016/2017-es tanévre 17. Ballagás - Tanévzáró az Általános Iskolában Felelős: Tóth Zsolt, Herczeg Réka A 2016/ es Tanévnyitóra a műsorfelelősök kijelölése 22

24 Az Emberi Erőforrások Minisztere által hivatalosan meghirdetett Országos Zenei versenyeken való részvétel. Ezek költségei : útköltség, szállás, nevezési díj a résztvevő növendékek és kísérő tanáraik létszámától függően. - XIII. Országos Klarinétverseny - XIV. Országos Zongoraverseny - IX. Országos Czidra László Furulyaverseny - XIII. Országos Alba Regia Kamarazene-verseny - X. Országos Bartók Béla Hegedű-duó Verseny Az Eckhardt Vonósnégyes meghívása koncertezni tagiskolánkba. Költségek : útiköltség, tiszteletdíj??? 23

25 Új tanulásszervezési eljárások megvalósítása: 1) Modul /november- december/ - Advent- Karácsony 2) Témahét /április/ - Reneszánsz zene 3) Három hetet meghaladó projekt /április-május/ - Tanszaki hangverseny 4) Rajzverseny a Zeneiskola feldíszítésére 5) Együttműködés az Általános Iskola rajzszakkörével és a Művészeti Munkaközösséggel 6) A szolfézs órákon gyakrabban használni a ritmushangszereket, és hasznosítani a hangszert tanuló gyerekek tudását, bemutatóit. 7) A módosított helyi tanterv szerinti változások alkalmazása 8) A Tanmenetek használata a zeneoktatásban 9) Orientálódni az országosan meghirdetett tanszaki tanulmányi versenyekhez. Körmend, szeptember 21. Rács Andrea tagintézmény-vezető Látta: Mészáros Árpád intézményvezető 24

26 MUNKATERV MŰVÉSZETOKTATÁS-NÉPTÁNC 2015/2016. Célkitűzéseink Legfontosabb célunk a néptánc és a népi játék megismertetése a gyerekekkel. Ezentúl fejlessze a gyermekek és fiatalok mozgáskultúráját, testi - lelki állóképességét, kapcsolatteremtő képességét, neveljen egészséges, jó tartású, jó mozgású tanulókat, táncművészetet értő közönséget és táncot szerető fiatalokat, készítsen fel a szakirányú továbbtanulásra. Célunk, hogy az alapfokú művészetoktatás követelményeit feldolgozó egységes iskola a művészetoktatás követelményeire történő felkészítéssel segítse az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kialakulását. Idén is tervezünk közös programokat az általános iskola munkaközösségeivel. Ezért céljaink között van a kommunikáció, a kapcsolattartás javítása, az együttműködés fejlesztése. Az idei év fontos feladata, hogy a lecsökkent gyermeklétszámot valamilyen módon növeljük. Programjaink Időpontok Események Költségek Szeptember 3-4. Pótbeíratás 4. Első tanítási nap Október 2. Állatok világnapja 14 Játszóház Ritmusvizsgálat az előképzőben 24. Senior Táncegyüttes Jubileumi műsora November 25

27 18. Ádventi táncház Naplók ellenőrzése December 4. Játszóház 13. Lucázás 18. Karácsonyi műsor Január Bizonyítvány osztás Utolsó hét A félév értékelése Február-március Április Farsangi táncházak Naplók ellenőrzése Gergely-napi fesztivál Gyenesdiáson Tavaszi játszóház Táncháztalálkozó Ovis toborzó táncház Tánc világnapja Május Szivárvány Fesztivál Június. Számadás Az általános iskola munkatervéhez igazodva segítjük a munkatervükben vállalt feladatok megoldását. Körmend, szeptember 21. Tangl Balázsné tagintézmény-vezető Látta: Mészáros Árpád intézményvezető 26

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1051 Budapest Nádor utca 32. KLIK adószáma: 15799658-2-41 Mátészalkai Tankerület KLIK 150006 Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

A Kertai Általános Iskola. Munkaterve. a 2014/2015-ös tanévre. Kerta, 2014. augusztus 28. Dukay István igazgató

A Kertai Általános Iskola. Munkaterve. a 2014/2015-ös tanévre. Kerta, 2014. augusztus 28. Dukay István igazgató A Kertai Általános Iskola Munkaterve a 2014/2015-ös tanévre Kerta, 2014. augusztus 28. igazgató A Kertai Általános Iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint a 2014/2015.

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Közzétételi lista. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Közzétételi lista A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Sorszám Beosztás Végzettség Szakképzettség Tanított tárgyak 1. tanító főiskola tanító, technika

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak?

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak? Dátum Nap típusa ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak? Hét Ciklus Tanítási hét sorszáma Tanítási nap

Részletesebben

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015-es TANÉVRE 1.1. Rendelkezés a tanévről - A 2014/2015-ös tanév 2014. szeptember elsejétől (hétfő) 2015. aug. 31-éig tart a tanév

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

A KOMLÓSTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016-os tanév munkaterve

A KOMLÓSTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016-os tanév munkaterve A KOMLÓSTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016-os tanév munkaterve KOMLÓSTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016 08.31.Tanévnyitó ünnepély /Felelős:2.évf./ Szeptember 09.01.első tanítási nap, szülői értekezlet

Részletesebben

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47.

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. OM-azonosító: 030570 1 RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. Telefon: 0696 / 282340 Telefax:

Részletesebben

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola a 11/1994. MKM r. 51. (6) bek. értelmében

Részletesebben

A KEREK VILÁG ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015/16-os tanév

A KEREK VILÁG ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015/16-os tanév KEREK VILÁG ÁLTALÁNOS ISKOLA A KEREK VILÁG ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015/16-os tanév Tartalomjegyzék Fejezet Cím Oldalszám 1. A Kerek Világ Általános Iskola pedagógusainak száma, iskolai

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Időpont Augusztus Feladat 17. Tantestületi alakuló ülés 26-27. Tankönyv értékesítés Felelős Bökönyi Beáta, Semjéni Rita 26-27. Étkezési

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015-ös tanév

MUNKATERV 2014/2015-ös tanév Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola MUNKATERV 2014/2015-ös tanév A tanév rendje: Szorgalmi idő: 2014. szeptember 1.(hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Kötelező tanítási napok száma: 181 Őszi szünet: 2014.

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A 2009/2010. tanév rendjéről szóló /2009. ( ) OKM rendelet tervezete Budapest, 2009. március 20. ÖSSZEFOGLALÓ 1. Jogszabályi felhatalmazás: Az előterjesztés

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

AUGUSZTUS. 08. 27. 15.00 Igazgatói tanévnyitó (kerületi) (Önkormányzat, Flamenco)

AUGUSZTUS. 08. 27. 15.00 Igazgatói tanévnyitó (kerületi) (Önkormányzat, Flamenco) 1 AUGUSZTUS 08. 25. 10.00 Vezetőségi értekezlet igazgató 08. 25. 9.00 Pótvizsgák - Közismeret írásbeli Oláh Erna igh. 08. 26. 10.00 Pótvizsgák - szolfézs, zeneelmélet, kötelező zongora 08. 27. 15.00 Igazgatói

Részletesebben

Éves munkaterv 2013/2014. tanév

Éves munkaterv 2013/2014. tanév Éves munkaterv 2013/2014. tanév Készítette: Kárpáti Piroska Pécs, 2013. szeptember 16. 1. Személyi feltételek: Pedagógus létszám szeptember 1-én: teljes : áttanító: részmunkaidős: tartósan távol: 34 fő

Részletesebben

HEVES VÁROSI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY (HVKI) Körzeti Általános Tagiskola MUNKATERVE 2012/2013. tanév

HEVES VÁROSI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY (HVKI) Körzeti Általános Tagiskola MUNKATERVE 2012/2013. tanév 1 HEVES VÁROSI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY (HVKI) Körzeti Általános Tagiskola MUNKATERVE 2012/2013. tanév Készült:2012.szeptember 03. Készítette: Sándor Istvánné tagintézmény-vezető 2 BEVEZETŐ Mi vár a tanárokra

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája MUNKATERVE 2015-2016-os tanév

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája MUNKATERVE 2015-2016-os tanév A Kecskeméti Szakképzési Centrum MUNKATERVE 2015-2016-os tanév Kecskemét 2015. Kecskeméti Szakképzési Centrum Tartalomjegyzék Bevezető... 3 I. A tagintézmény szervezeti struktúrája... 4 Humánerőforrás...

Részletesebben

Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve.

Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve. Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve 2013/2014 tanév Készítette: Bacsó Ágnes igazgató Tartalomjegyzék: I. Éltes Mátyás

Részletesebben

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 6900 MAKÓ, KÁLVIN T. 6. ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 Utolsó frissítés: 2016. január 5. VEZETÉSI CÉLOK, ALAPELVEK 1. Modern cél- és követelményrendszer, európai színvonal

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1 A pedagógusok

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2015/2016. tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2015/2016. tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2015/2016. tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 2 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 6 fő tánctanár - 1 fő zongoratanár Oktatott tantárgyak Összlétszám

Részletesebben

2015/2016. tanévre vonatkozó munkaterve

2015/2016. tanévre vonatkozó munkaterve Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Jakob Bleyer Deutsche Nationalitäten Grundschule 2015/2016. tanévre vonatkozó munkaterve 2040 Budaörs Iskola tér 1. OM: 038948 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

Éves munkaterv a mővészetoktatás 2010/11-es tanévére

Éves munkaterv a mővészetoktatás 2010/11-es tanévére Éves munkaterv a mővészetoktatás 2010/11-es tanévére 2010. augusztus 25. Kovács Gabriella mővészeti igazgatóhelyettes Személyi feltételek: A 2010/11-es tanítási év kezdete a korábbi tanév eleji személycserékhez

Részletesebben

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM: 201787 Munkaterv 2015-2016. tanév Tartalom 1. Bevezetés... 2. oldal 1.1. Törvények... 2. oldal 1.2. Kormányrendeletek... 2. oldal 1.3. Miniszteri rendeletek...

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 6572 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 73. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV

Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV Kiemelt célok és feladatok: Óvoda integrációja 20. jubileumi évprogramjainak megszervezése A felújított, átvett épületekben zajló tanítás megszervezése

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013 HÁZIREND 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Kőkúti Általános Iskola házirendjének célja, feladatai:... 3 2. A házirend hatálya, elfogadása, nyilvánossága:... 3 2.1. Hatálya:... 3 2.2. Elfogadása... 3 2.3. Nyilvánossága:...

Részletesebben

Intézmény neve:liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 039580

Intézmény neve:liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 039580 Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 A Pedagógiai Program 2013. évi kidolgozásában közreműködtek: Fenyvesi Zoltán igazgató Vizl Mária igazgatóhelyettes Bakonyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Tartalom 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád OM azonosító: 030 579 Cím: 9321 Farád, Győri u. 27. Tel.: 96/279/137 Fax: 96/535-017 E-mail: altiskfarad@gmail.com

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája működéséről (2008-2012)

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája működéséről (2008-2012) Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Pásztó, Nagymező út 36. Szám: 1-175/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola. a 2012/13-as tanév munkaterve

Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola. a 2012/13-as tanév munkaterve Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola a 2012/13-as tanév munkaterve Tartalom Tanév rendje, szorgalmi idő, tanítási szünet, tanításnélküli munkanapok... 4 Tanítási szünetek... 5 Tanítás

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tanév, a tanítási év

1. A rendelet hatálya. 2. A tanév, a tanítási év 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE

KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE 5310 KISÚJSZÁLLÁS KÁLVIN U. 3. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 32/2008. - XI.24. OKM rendelet

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola 2011/2012-es tanév munkaterve OM 039999

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola 2011/2012-es tanév munkaterve OM 039999 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola 2011/2012-es tanév munkaterve OM 039999 Készítette: Barna Elekné I. Az intézmény 2011/2012-es tanév indításának helyzetképe 1. Tárgyi és működési

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. KROÓ GYÖRGY Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola OM: 039706

KÖZZÉTÉTELI LISTA. KROÓ GYÖRGY Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola OM: 039706 KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23 (1)(5) alapján KROÓ GYÖRGY Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

A Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 2015/2016. tanévre vonatkozó. szakfeladatonkénti munkaprogramja. Szarvas 2015.

A Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 2015/2016. tanévre vonatkozó. szakfeladatonkénti munkaprogramja. Szarvas 2015. A Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 2015/2016. tanévre vonatkozó szakfeladatonkénti munkaprogramja Szarvas 2015. szeptember I. Helyzetelemzés 1. Személyi feltételek 2. Tárgyi feltételek 3. Tanév

Részletesebben

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15 Tartalom 1.1 Nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai:... 2 1.2.2. Oktatás-szervezési eljárásaink:... 3 1.4 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok...

Részletesebben

A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve

A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve A 2013/2014. tanév munkarendje 2013. augusztus 23. (P) Nevelőtestületi megbeszélés Munkaközösségi megbeszélések A tantárgyfelosztás egyeztetése

Részletesebben

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 OM azonosító: 035770 JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.h Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a 2015 2016-os nevelési

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma MUNKATERV 2015/2016. TANÉV A TANÉV HELYI RENDJE 2 Szorgalmi idő (tanítási év): 2015. szeptember 1. (kedd) 2016.

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március 1 Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. március 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 I.RÉSZ: Általános rendelkezések 4 II.RÉSZ: Az intézmény

Részletesebben

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013 OM szám: 202792 KLIK azonosító: 123024 A Pedagógiai Programot a nevelőtestület 2013. október 11-én fogadta el. A Pedagógiai Program hatálya

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Kiemelt célok és feladatok: A Szent Mór Óvodával szoros, hatékony kapcsolat kiépítése A nyílt napok, Iskolanyitogatók megszervezése A pedagógus kulcskompetenciák

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV. 2009/2010. tanév

INTÉZMÉNYI MUNKATERV. 2009/2010. tanév INTÉZMÉNYI MUNKATERV 2009/2010. tanév VOCATIONAL ACADEMY ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉTTANNYELVŐ SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON OM 101333 Intézmény székhelye: 9027 Gyır,

Részletesebben

MUNKATERV. 2011/2012. tanév. Készült: 2011. szeptember

MUNKATERV. 2011/2012. tanév. Készült: 2011. szeptember VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár út 71. OM azonosító: 037857 Telefon/fax: 22/312-969, 315-198 e-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu vasvarigimn@gmail.com honlap: www.vasvari-szfvar.sulinet.hu

Részletesebben

7:45 Rendhagyó Kávé habbal... Minőségbitosítási kérdőívek elemzése

7:45 Rendhagyó Kávé habbal... Minőségbitosítási kérdőívek elemzése Munkaterv 2014/2015 Dátum Idő Programok szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői szeptember 2. 16:30 Szülői értekezlet - közös + osztályonként szeptember 4. Szakköri jelentkezés

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év Iktatószám: Óvodavezetői munkaterv 2015/2016. nevelési év József Attila út 8-10 2252 OM: 037281 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pedagógiai munka feltételrendszere... 3 1.1. Alapító okirat szerinti feladatellátás...

Részletesebben

2010. SZEPTEMBER Hétf Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap. Fazola Henrik levelez s verseny 3. fordulója F: Varsás Erzsébet

2010. SZEPTEMBER Hétf Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap. Fazola Henrik levelez s verseny 3. fordulója F: Varsás Erzsébet 2010. SZEPTEMBER 1 1 2 2 3 3 4 5 A 2010/2011-es tanév els napja Évnyitó: 8 00 Tankönyvosztás 9. évf.: 12 00 Tankönyvosztás 10-11. évf.: 12 00 Fedor E., Patakiné Cs. Zs. Fedor E., Patakiné Cs. Zs. Tankönyvosztás

Részletesebben

A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre

A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre I. Felvételi lehetőségek 1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből melyet az iskola fenntartója határoz meg minden jelentkező

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV MUNKATERV A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm.

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 1 WEINER LEÓ Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola mely készült a következő dokumentumokra hivatkozva: Magyarország Alaptörvénye, a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve 2015-2016 1) Tárgyi feltételek biztosítása a 2015-2016-os tanévre a. nyár folyamán történt felújítások tetőtéri termek gipszkartonozása, kifestése, csövek, radiátorok

Részletesebben

A 2015-16. TANÉV RENDJE

A 2015-16. TANÉV RENDJE ADDETUR Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. A 2015-16. TANÉV RENDJE Események megnevezése Ideje Helye Felelős Megjegyzés Alakuló értekezlet 2015.08.24.

Részletesebben

A humán munkaközösségének munkaterve 2014/15. tanév. Munkaközösségünkben az idei tanévben nyolc pedagógus tevékenykedik.

A humán munkaközösségének munkaterve 2014/15. tanév. Munkaközösségünkben az idei tanévben nyolc pedagógus tevékenykedik. A humán munkaközösségének munkaterve 2014/15. tanév Munkaközösségünk tagjai: Munkaközösségünkben az idei tanévben nyolc pedagógus tevékenykedik. 1. - magyar történelem-német szakos tanár, munkaközösség-vezető

Részletesebben

Különös közzétételi lista- Alapfokú művészetoktatási Intézmények / 11/1994. 8 VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet/

Különös közzétételi lista- Alapfokú művészetoktatási Intézmények / 11/1994. 8 VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet/ Különös közzétételi lista- Alapfokú művészetoktatási Intézmények / 11/1994. 8 VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet/ 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda

Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda 2011/2012 tanév Készült: a tagintézmény vezetők, a munkaközösség vezetők és az egyes szakterületek megbízottjainak értékelése alapján Bogyiszló, 2012.

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2009 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A gazdasági szervezet felépítése és feladata...

Részletesebben

M U N K A T E R V. a 2015 / 2016. tanévre MOTTO

M U N K A T E R V. a 2015 / 2016. tanévre MOTTO Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium 2151 Fót, Vörösmarty utca 4. OM: 032353 M U N K A T E R V a 2015 / 2016. tanévre MOTTO Ha majd megkérdezik a fiaitok, hogy mire valók ezek az emlékkövek, mondjátok

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Szarvas, Kossuth tér 3. MUNKATERV. 2015/2016. tanév

Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Szarvas, Kossuth tér 3. MUNKATERV. 2015/2016. tanév Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Szarvas, Kossuth tér 3. MUNKATERV 2015/2016. tanév 1 Tanszakvezetők: vonós: Vas István zongora, harmonika: Iváncsó Viola fúvós, ütő: Szabados Tóth Gábor csoportos:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon MUNKATERV 2015/2016. tanév

Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon MUNKATERV 2015/2016. tanév Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon MUNKATERV 2015/2016. tanév Kazincbarcika, 2015. augusztus 31. Pál-Kutas Dénesné igazgató Tartalomjegyzék Bevezetés:...3 Jogszabályi háttér:...4 I.

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016 KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX:06-59-325-230, E-mail: titkarsag@refisk.hu A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

Részletesebben

A 2012/2013-ES TANÉV RENDJE, RENDEZVÉNY NAPTÁRA

A 2012/2013-ES TANÉV RENDJE, RENDEZVÉNY NAPTÁRA A 2012/2013-ES TANÉV RENDJE, RENDEZVÉNY NAPTÁRA I. Az órarendben rögzítetteken kívüli állandó elfoglaltságok : Hétfő: szakköri nap Kedd: szakköri nap Szerda: nevelőtestületi, szakszervezeti, szakmai munkaközösségi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Készült: 2013. április 24-én ELŐTERJESZTÉS a 2013/2014. tanév rendjéről 1 Ö S S Z E F O G L A L Ó A 2013/2014. tanév rendjéről szóló rendelet meghatározza: - a tanítási év

Részletesebben

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6 A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3 1.1. Az iskola adatai 3 1.2. Az iskola rövid története 4 1.3. Az oktató-nevelő munka személyi feltételei a 2008/2009. tanévben 5 1.4. Az oktató-nevelő munka

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. A 9. osztályosok tudásszintjének felmérése az első tanórán angol és német nyelvből egységes feladatlappal SZMK ülés

ESEMÉNYNAPTÁR. A 9. osztályosok tudásszintjének felmérése az első tanórán angol és német nyelvből egységes feladatlappal SZMK ülés ESEMÉNYNAPTÁR Augusztus 26. Alakuló értekezlet Az órarend és tantárgyfelosztás véglegesítése 27-28. Munkaközösségi megbeszélések 28-29. Javító, osztályozó és különbözeti vizsgák 29. Munkaközösségi munkatervek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 188 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási

Részletesebben

Munkaprogram a 2013/2014-es tanévre

Munkaprogram a 2013/2014-es tanévre Munkaprogram a 2013/2014-es tanévre AUGUSZTUS 21-24. Gólyatábor 26. 8 óra Értekezlet, munkaközösség-vezetők megválasztása 26. 8 óra Korrepetálás 26. Munka- és tűzvédelmi bejárás 27. 8 óra Javítóvizsga

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014 2015.

ÉVES MUNKATERV 2014 2015. Baptista Szeretetszolgálat KISÚJSZÁLLÁSI ÓVODÁJA 5310 KISÚJSZÁLLÁS Ifjúság u. 2. Pf.: 82. : 06 (59) 520-595 e-mail: kisujov@enternet.hu kisujovi@baptistaoktatas.hu www.kisujovi.hu ÉVES MUNKATERV 2014 2015.

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com. Tisztelt Képviselő-testület!

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com. Tisztelt Képviselő-testület! DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com Ikt. szám: 5-4/2012-II. Tisztelt Képviselő-testület! A nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján

G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján I. A tanév, szorgalmi idő Tanév: 2012. szeptember 1-jétől 2013. augusztus

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: - Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

OM azonosító: 030687. DIFER mérés 1. osztály - felmérés Versenyekre való jelentkezés. Tőzvédelmi oktatások, riadó. Statisztika.

OM azonosító: 030687. DIFER mérés 1. osztály - felmérés Versenyekre való jelentkezés. Tőzvédelmi oktatások, riadó. Statisztika. ıtendi tábla SZEPTEMBER OKTÓBER Adminisztráció. Naplók, tanmenetek. Munka- és balesetvédelmi oktatások és dokumentálásuk. Tantermek díszítése. Szakkörök beindítása. Szakköri napló vezetése.- névsor SNI,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

Család Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Család Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézmény neve Család Általános Iskola és Művészeti Iskola Intézmény címe: 8360, Hunyadi utca 3. OM azonosító: 037492 Telefon: 06/83/320-107 Fax: 06/83/510-604 E-mail: csaladiskola@csaladiskola.hu Tanítási

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás. Általános Iskola. 2015-2016-os TANÉV (Napokra lebontva - 181 tanítási nap)

Kecskeméti Corvin Mátyás. Általános Iskola. 2015-2016-os TANÉV (Napokra lebontva - 181 tanítási nap) Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola 20152016os TANÉV (Napokra lebontva 181 tanítási nap) HÓNAP NAP TANÍTÁSI NAP AUGUSZTUS 2015. 17. AUGUSZTUS 18. AUGUSZTUS 19. AUGUSZTUS 24. ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK,

Részletesebben