INTÉZMÉNYI MUNKATERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYI MUNKATERV"

Átírás

1 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1051 Budapest Nádor utca 32. KLIK adószáma: Mátészalkai Tankerület KLIK Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4355 Nagyecsed, Rózsás utca 1. sz. Tel/Fax.: (44) OM azonosító: Weboldal: dancsiskola.atw.hu INTÉZMÉNYI MUNKATERV a 2015/2016-os tanévre Nagyecsed, szeptember 10. Tóth Katalin igazgató 1

2 Intézményünk munkaterve a Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógia programja, a munkaközösségek munkaterve, valamint a nevelőtestületi értekezleten elhangzott javaslatok figyelembevételével készült. Helyzetelemzés A 2015/2016-os tanévet 401 beírt tanulóval, 19 tanulócsoporttal kezdtük meg. Alsó tagozatban egész napos (iskolaotthonos) formában folyik a munka, a felső tagozat munkáját 1 tanulószobai csoport segíti. Az előző tanévhez képest a tanulólétszám csökkent. Alapfokú Művészetoktatás létszáma: 45 fő Létszá m Sajátos nevelési igényű tanulók (SNI) Egyéb pszichés fejl. zavar 2X TA 2X Halmozott an fogyatékos (Autista, néma) 3X Látás-sérült 3X BTM 0X FFK 0X Számított létszám Osztály 1.a b a a b a b Összesen: a b c a b c a b c a b c Összesen: osztály

3 Személyi kérdések Augusztus-szeptemberi hónapban az alábbi pedagógusok távoztak intézményünkből: Bondicsné Czine Katalin, Raffainé Gál Tünde, Bíró Petra, Sarkadi Éva,Pindzsu Maroda Katalin Szeptemberben érkezett: Bölcsik Milán, Óraadóként rajz tantárgyat tanít: Fábián Józsefné Kollégáink közül 5 fő áttanít. (Bakti Ede, Bernáthné Zoltán Erika, Borzován Józsefné, Bulyáki Valéria, Szállásiné Pálinkás Éva). A 2015/2016-os tanév főbb feladatai: Az első és a második félév lezárását követő 15 napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából el kell küldeni az intézményi tanácsnak és a fenntartónak. Meg kell szervezni az SNI-s tanulók fejlesztő foglalkozását. Részükre egyéni fejlesztési tervet kell készíteni. Át kell tekinteni a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nyilvántartását, az adatokat folyamatosan egyeztetni kell. Meg kell szervezni a HHH-s tanulók egyéni vagy kis csoportos fejlesztését, felzárkóztatását. Állandósuljon a következetes, igazságos számonkérés a körülményeket mérlegelő, gyermeki érzésvilágot átérző tanári megközelítés, a jó és javító szándékú, a tudást és nem a hiányosságot kereső tanári magatartás. Az osztályfőnököknek, szaktanároknak aktív szerepet kell vállalniuk a tanulók erkölcsiségének, értéktudatának, magatartás és környezetkultúrájának alakításában, kihasználva az órai és órán kívüli kereteket. Továbbra is feladatunk a hagyományok ápolása, iskolánk névadójának Dancs Lajos életútjának és munkásságának megismerése. 3

4 2015/2016-os tanév rendje Szorgalmi idő Első tanítás nap: (kedd) Utolsó tanítási nap: (szerda) Tanítási napok száma. 181 Az első félév: Őszi szünet: Téli szünet: Tavaszi szünet: január 22-ig tart január 29-ig értesítés az első félévben elért tanulmányi eredményekről október 26-tól október 30-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22. (csütörtök) A szünet utáni első tanítási nap: november 02. (hétfő) december 21-től december 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 18. (péntek) A szünet utáni első tanítási nap: január 04. (hétfő) március 24-től március 29-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap: március 22. (kedd) A szünet utáni első tanítási nap: március 30. (szerda) A szorgalmi idő alatt - a tanítási napokon felül-a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat döntött. Tanítás nélküli munkanapok: október 02. (péntek) Pedagógus továbbképzés március 05. (szombat) Nevelési értekezlet? március 23. (szerda) Nevelési értekezlet? május 27. (péntek) Gyermeknap- Madarak és Fák napja (DÖK nap), Pedagógusnap június 14. (kedd) Ballagási főpróba Rendkívüli munkanapok: december 12. (szombat) december 24. helyett március 05. (szombat) március 14. helyett 4

5 Értekezletek: Az első félévet lezáró osztályozó értekezlet január 20. (szerda) Alsó tagozat 16 15, felső tagozat A félévet lezáró tantestületi értekezlet, szakmai munka értékelése január 26. (kedd) Nevelési értekezletek: márc. 05, márc. 23. A második félévet lezáró osztályozó értekezlet június 08. (szerda) Alsó tagozat 16 15, felső tagozat A tanévet lezáró nevelési értekezlet június 30. (csütörtök) Rendkívüli tantestületi értekezlet: szükség esetén bármikor Bizonyítványosztás: Ballagás: június 30. csütörtök 9 00 Helye: osztálytermek június 18. szombat 9 00 Helye: Rózsás úti épület Szülői értekezlet: szeptember 23. (szerda) Szülői értekezlet alsó tagozat szeptember 24. (csütörtök) Szülői értekezlet felső tagozat november 26 (csütörtök) 8. osztályos tanulóknak, szüleiknek Fogadóórák december 09. (szerda) alsó tagozat december 10. (csütörtök) felső tagozat április 11. (hétfő) alsó tagozat április 12. (kedd) felső tagozat Országos mérés-értékelés: A 2015/2016-os tanévben országos mérés értékelés keretében kell megvizsgálni az olvasási- szövegértési és a matematikai alapkészségek fejlődését a 6. és 8. évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. A mérés ideje: május 25. (szerda) Országos idegen nyelvi mérés 6. és 8. osztályokban május 18 DIFER felmérés 1. osztályban 2015.október 09-ig, DIFER létszámok jelentése az Oktatási Hivatal felé október 22-ig. Képességvizsgálat elvégzése a kiválasztott tanulókkal december 4-ig. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata (NETFIT) január június 01-ig ( 5-8. évfolyamon) 5

6 Tervezett pedagógus továbbképzés szeptember 30. (szerda ) délután október 01. (csütörtök) délután október 02. (péntek) 8:00-16:00 6

7 Feladatok határidők Adminisztratív feladatok Feladat: Határidő: Felelős: Ellenőrzi: Tantárgyfelosztás augusztus 31. Dr. Ficsor Mihályné Igazgató elkészítése január 22. Bugja János Órarend elkészítése augusztus 31. Dr. Ficsor Mihályné Igazgató január 22. Bugja János Pedagógus ügyeleti szeptember 1. Munkaközösség Igazgató-helyettesek rendszer kidolgozása vezetők Munkatervek augusztus 28. Munkaközösség Igazgató elkészítése vezetők Tanmenetek elkészítése, augusztus 28. Munkaközösség Igazgató-helyettesek bemutatása vezetők Naplók beírása szeptember 15. Igazgató-helyettesek Osztálytermek szeptember 15. Igazgató-helyettesek dekorálása Osztálynaplók Havonta egy Munkaközösség Igazgató-helyettesek ellenőrzése alkalommal (folyamatos) vezetők Tanmenetek ellenőrzése szeptember 20. Igazgató-helyettesek Igazgató Munkaközösség vezetők Törzslapok lezárása Új törzslapok nyitása Törzslapok aktualizálása augusztus szeptember 30. Igazgató-helyettesek Napló, statisztika október 01. Igazgató-helyettesek Októberi statisztika október Igazgató-helyettesek Igazgató elkészítése Végh László Országos május 18. Veréb Beáta Igazgató idegennyelvimérés Dr. Ficsor Mihályné Országos május 25. Biróné Ster Mária Igazgató kompetenciamérés Dr. Ficsor Mihályné Munkaszervezési feladatok Felzárkóztató-, tehetséggondozó-, egyéni fejlesztő-, rehabilitációs foglalkozások indítása szeptember 1. Szaktanárok Igazgatóhelyettesek Tanulószobai csoport szeptember 1- indítása 5. Házirend aktualizálás szeptember 1-5. Igazgatóhelyettesek Munkaközösség vezetők Dr. Ficsor Mihályné Igazgató 7

8 Ellenőrzések-értékelések Az ellenőrzés területei: Az ellenőrzés ideje: Az ellenőrzést végzi: Teremrendezés, dekoráció augusztus vége, szeptember Igazgató eleje Javítóvizsgák dokumentációja augusztus vége Igazgató-helyettesek Óralátogatások folyamatos Munkaközösség vezetők Igazgató-helyettesek Igazgató A tantermek, folyosók és mellékhelyiségek tisztasága egész évben folyamatosan Igazgató-helyettesek Igazgató Óralátogatások kiemelt szempontjai: A figyelem és fegyelem megtartása A tanulók terhelése A tanulási képességek fejlesztésének megvalósulása a tanórán Az értő olvasás fejlesztése (bármely tanórán) Alkalmazott módszerek változatossága, hatékonysága IKT eszközök alkalmazása AZ ISKOLA ÉVES PROGRAMJA I. félév IDŐPONT PROGRAM FELELŐS 2014 Augusztus 31. (hétfő) Tanévnyitó Kavalkád az 1. osztályosok részére. Felelősök: 1. osztályos tanítók Alsó tagozatos munkaközösség tagjai Bugja János Szeptember 11. (péntek) Az Arany János Tehetséggondozó Program pályázatának megjelenése a hátrányos helyzetű tanulók számára Szoboszlainé Sarkadi Lívia Végh László Szeptember 14. (hétfő) Veszélylista elkészítése Szántó Zoltán Vágáczki János Szeptember 18. (péntek) Tűzriadó próba Szántó Zoltán Vágáczki János Október 6. (kedd) Megemlékezés osztálykeretben az aradi vértanúk napjáról (osztály, folyosó, faliújság) Bíróné Nyíregyházi Csilla Bakti Ede Október 09-ig DIFER felmérés 1. osztályban Bernáthné Zoltán Erika Október Nyílt napok az alsó tagozatban Alsó tagozatos munkaközösség tagjai 8

9 Október 16-ig Tankönyvrendeléshez igénylő lapok kiadásának határideje Révész Ilona osztályfőnökök Október 22. (csütörtök) Városi iskolai ünnepség Ének-zene munkaközösség Október 22-ig. DIFER adatszolgáltatás a Hivatal felé Intézményvezető Murgulyné Balogh Andrea Október 31. Megemlékezés osztálykeretben a reformáció napja Bíróné Nyíregyházi Csilla Bakti Ede November 03. (kedd) Tankönyvrendeléshez igénylő lapok Révész Ilona, November 20-ig visszaérkezésének határideje Adatszolgáltatás az országos kompetencia méréshez, idegennyelvi méréshez (Oktatási Hivatal felé) osztályfőnökök Intézményvezető Biróné Ster Mária Murgulyné Balogh Andrea November 30-ig (hétfő) I. negyedéves értékelés elkészítése 1-6.osztályban (IPR) December 04. (péntek) DIFER vizsgálat elvégzése 1. osztályokban December 08. (kedd) 8. osztályos tanulók jelentkezése központi írásbeli vizsgára December 10. (csütörtök) December 13. (vasárnap) December 18. (péntek) Arany János Programra való jelentkezés Városi karácsonyi ünnepség (az iskola fellépő csoportja: Furulya szakkör) Iskolai karácsonyi ünnepség Érintett osztályfőnökök Bernáthné Zoltán Erika Szoboszlainé Sarkadi Lívia Végh László 8.-os osztályfőnökök Takácsné Kocsis Anikó, érintett osztályfőnökök Takácsné Kocsis Anikó Szoboszlainé Sarkadi Lívia ének-zene munkaközösség Karácsonyi ünnepség az iskola Tóth Zoltánné dolgozóinak alapítványunk szervezésében 2016 Január 08. (péntek) Első féléves munkaközösségi Munkaközösség vezetők beszámolók leadásának határideje Január 12. (kedd) Zongora meghallgatás Veres Károlyné Kerekes Jánosné Január 21. (csütörtök) Osztályozó vizsga / Rózsás úti Érintett pedagógusok épületben Január 29. (péntek) A félévi értesítők kiadásnak határideje Továbbtanulási adatlapok leadásának határideje 8.-os osztályfőnökök 9

10 II. félév 2015 IDŐPONT PROGRAM FELELŐS Február 12-ig (péntek) Továbbtanulási adatlapok 8.-os osztályfőnökök megküldése az Oktatási Hivatal felé Február 19. (péntek) Iskolai farsang felső tagozatban Biróné Nyíregyházi Csilla Február 23. (kedd) Iskolai farsang alsó tagozatban Kovácsné Szántó Noémi Február 25. (csütörtök) Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól Február 29-ig (hétfő) II. negyedéves értékelés elkészítése Érintett osztályfőnökök 1-6.osztályban Március 01. (kedd) Szülők tájékoztatásai a hitoktatással Bugja János ig. helyettes kapcsolatban ( április 29-ig) Szülők és az egyház képviselőinek találkozója Március 11. (péntek) Városi és iskolai ünnepség március 15-e alkalmából (Furulya szakkör, népdalos csoportok, irodalmi műsor 6.c,8.b Ének-zene és humán munkaközösségek, Veresné Bulyáki Éva Március Március 18. Április eleje Április 15. (péntek) 8. osztályos tanulói adatlapok módosításának lehetősége Módosított adatlapok elküldésének határideje Első osztályos tanulók beíratása 8:00-18:00 A szabadon választható tantárgyak meghirdetése (Hit-és Erkölcstan) 8.-os osztályfőnökök Murgulyné Balogh Andrea Intézményvezető Murgulyné Balogh Andrea Intézményvezető Igazgató-helyettesek Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól Április 26-tól Középfokú iskolák megküldik a Titkárság felvételről vagy elutasításról szóló értesítést a 8. osztályos tanulóknak Május 13-ig (péntek) Az első osztályba történő felvételről Intézmnyvezető határozat küldése a szülőknek Murgulyné Balogh Andrea Május 19. (csütörtök) DANCS nap Intézményvezető Igazgató helyettesek Munkaközösség vezetők Május 20-ig (péntek) Jelentkezési határidő az Erkölcstan/ Hit-és Erkölcstan választásához Május 25. (szerda) Országos kompetenciamérés 6.8. évfolyamon Intézményvezető Igazgató helyettesek Bíróné Ster Mária 10

11 Május 27. (péntek) Gyermeknap- Madarak és Fák napja DÖK vezetők, osztályfőnökök Május 31. (kedd) III. negyedéves értékelés elkészítése Érintett osztályfőnökök 1-6.osztályban Június 02. (csütörtök) Nemzeti Összetartozás Napja Június 03. (péntek) Pedagógus nap Takácsné Kocsis Anikó ( 4.a. osztályos tanulók műsora) Június 09. (csütörtök) Osztályozó vizsga Rózsás úti Érintett pedagógusok épület Június 10. (péntek) Zongorameghallgatás Kerekes Jánosné Veres Károlyné Június 13. (hétfő) Június 30-ig Munkaközösségi beszámolók leadási határideje Térítésmentes tankönyvek begyűjtése 2016-os kontrollvizsgálati jegyzőkönyvek elkészítése Munkaközösség-vezetők Révész Ilona Gyógypedagógusok, osztályfőnökök Az egyes napok óráinak rövidítése, a délelőtti-délutáni tanítási rend, illetve a munkatervben szereplő időpontok és programok változhatnak. 11

12 A munkaközösségek tanévre tervezett feladatai, programjai Matematika-fizika-kémia-informatika munkaközösség A munkaközösség tagjai: Biró Lajos matematika-kémia- informatika szakos tanár Biróné Ster Mária matematika-fizika szakos tanár Bulyáki Valéria matematika-kémia szakos tanár Vágáczki János tanító-számítástechnika szakos tanár Végh László technika-biológia- informatika szakos tanár IDŐPONT PROGRAM FELELŐS Egész tanévben A kompetenciamérés eredményeinek javítása Munkaközösség minden tagja folyamatosan érdekében minden órán igyekszünk javítani a szövegértést és a matematikai kompetenciát. Óráinkon a lehető legtöbbet differenciálunk és kihasználjuk az internet adta gyakorlási lehetőséget a korábbi évek kompetenciamérés feladatainak megoldásával a oldalon Szeptember Tantermek dekorációja, szertárak rendezése Munkaközösség minden tagja (selejtezés, stb.) Segítségnyújtás a TÁMOP pályázat fenntartásához szükséges feladatok megoldásában. Október Internetes Honfoglaló házi verseny 7. és 8. Bíró Lajos osztályos tanulóknak November Plakátkészítő verseny hirdetése kémiából és fizikából 7. és 8. osztályos tanulóknak Bulyáki Valéria, Bíró Lajos, Bíróné Ster Mária December Ambrózy Géza megyei matematika verseny Bíró Lajos iskolai fordulójának megrendezése Január Helyi matematika verseny Munkaközösség minden tagja Február Országos Alapműveleti verseny iskolai fordulója Bulyáki Valéria Curie Matematika Emlékverseny körzeti Biróné S. Mária fordulójának megrendezése Március Helyi fizika verseny szervezése Bíróné S. Mária Március Internetes Honfoglaló házi verseny szervezése Bíró Lajos 5. és 6. osztályosoknak Végh László Curie Kémia Emlékverseny körzeti fordulójának megrendezése. Április Matematika verseny szervezése a 2-3-as és 4-5 ös érdemjegyekkel rendelkező tanulóknak külön kategóriában. Bíró Lajos Munkaközösség minden tagja, 12

13 Május Az országos kompetenciamérésre való felkészítés. Az országos döntőbe jutott tanulók felkészítése. Munkaközösség minden tagja, a versenyfelkészítésért a felkészítő tanár Tanulmányi versenyek: Zrínyi Ilona Országos matematika verseny Ambrózy Megyei matematika verseny Curie Matematika Emlékverseny Mozaik Országos Tanulmányi versenyek Alapműveleti Országos matematika verseny Petőfi Sándor Megyei matematika verseny Megyei Kémiaverseny Curie Kémia Emlékverseny Hevesy György Országos kémiaverseny Petőfi Sándor Megyei informatika verseny 13

14 Humán munkaközösség (idegen nyelv, magyar nyelv és irodalom, történelem) A munkaközösség tagjai: Bakti Ede Bíróné Nyíregyházi Csilla Borzován Józsefné Pindzsu-Maroda Katalin Révész Ilona Szoboszlainé Sarkadi Lívia Takácsné Kocsis Anikó Tarcsáné Sarkadi Anita Veresné Bulyáki Éva Veréb Beáta IDŐPONT PROGRAM FELELŐS Egész tanévben folyamatosan Szeptember Tehetséggondozás, egyéni fejlesztés, differenciált tanórai munka során a kompetenciamérésre készülve aktív-passzív szókincs fejlesztése, szövegértő olvasás fejlesztése, hozzá kapcsolódó feladatok megoldása. Nyelvtani ismeretek bővítése. oldalon található feladatok gyakorlása Dekoráció készítése Magyar-történelem tantárgyat tanító szaktanárok Szaktanárok Október Versenyfelhívás, versenyek ismertetése ( TIT, Kálti Márk megyei és országos fordulók. Oktatási Minisztérium által meghirdetett versenyek) Verseny felhívás, ismertetés Megemlékezés az aradi vértanukról Megemlékezés a reformációról:filmvetítés, kielőadások formájában Plakátkészítés Halloween, ősz témákban. Mondóka és verstanulás Palkátkészítés a német nemzeti ünnep alkalmából Bíróné Nyíregyházi Csilla Bakti Ede, Révész Ilona Borzován Józsefné Szoboszlainé Sarkadi Lívia Takácsné Kocsis Anikó Veresné Bulyáki Éva Bíróné Nyíregyházi Csilla, Bakti Ede, Révész Ilona Veréb Beáta, Tarcsáné Sarkadi Anita Pindzsu Maroda Katalin Október 23. Városi ünnepség, közösen a Veresné Bulyáki Éva Ecsedi Báthori István Gimnáziummal, iskolánk népdaléneklő csoportjának műsora November Halloween Party- délutáni játékos foglalkozás Veréb Beáta Tarcsáné Sarkadi Anita December Házi verseny történelemből 5-6. évfolyamon Bíróné Nyíregyházi Csilla, Bakti Ede, Révész Ilona 14

15 Angol nyelvű karácsonyi üdvözlőlapok és kívánságlisták készítése: mondókák, dalok tanulása Német nyelvű kívánságlista, karácsonyi levelek készítése Iskolai karácsonyi ünnepség Műsor: 6.a, 6.c Február Házi verseny történelemből a évfolyamon. Veréb Beáta Tarcsáné Sarkadi Anita Pindzsu Maroda Katlain Bíróné Nyíregyházi Csilla Takácsné Kocsis Anikó Szoboszlainé Sarkadi Lívia Bíróné Nyíregyházi Csilla, Bakti Ede Március Farsangi jelmeztervek, maszkok készítése. Ismerkedés német farsangi népszokásokkal Megemlékezés március 15.-ről (Nemzeti ünnephez kapcsolódó iskolai dekoráció készítése, képek, forrásanyagok biztosítása az osztályfőnökök számára) Veréb Beáta Tarcsáné Sarkadi Anita Pindzsu Maroda Katalin Bíróné Nyíregyházi Csilla, Szoboszlainé Sarkadi Lívia Városi és iskolai ünnepség nemzeti ünnep alkalmából (Furulya szakkör, népdalos csoportok, irodalmi műsor 6.c,8.b Takácsné Kocsis Anikó Veresné Bulyáki Éva Április Angol háziverseny5-6. évfolyamon Veréb Beáta, Tarcsáné Sarkadi Anita Május Előzetesen meghírdetett történelmi témájú rajzpályázatok értékelése Bíróné Nyíregyházi Csilla, Bakti Ede, Révész Ilona Június jún. 4. a Trianoni béke emléknapja alkalmából megemlékezés Bíróné Nyíregyházi Csilla, Bakti Ede, Révész Ilona Film vetítés Évzáró, Ballagás Veréb Beáta, Borzován Józsefné Veresné Bulyáki Éva 7. osztályfőnökök Tanulmányi versenyek: Történelem: TIT Kálti Márk történelmi verseny Angol nyelv: Bendegúz angol nyelvi verseny Magyar nyelv és irodalom: Bendegúz levelezős verseny MOZAIK levelezős verseny Vers és prózamondó verseny Kistérségi Anyanyelvi, vers-és mesemondó versenyek 15

16 Ének-zene munkaközösség A munkaközösség tagjai: Biróné Nyíregyházi Csilla Borzován Józsefné Kerekes Jánosné Takácsné Kocsis Anikó Veres Károlyné Veresné Bulyáki Éva IDŐPONT PROGRAM FELELŐS Szeptember Filharmóniai bérletek értékesítése. Veresné Bulyáki Éva Október Október 1. zenei vetélkedő a zene világnapjának tiszteletére. Borzován Józsefné Október 23-a tiszteletére rendezett városi Veresné Bulyáki Éva ünnepségen a népdalos gyerekek műsora November Filharmóniai bérletsorozat első előadása a Veresné Bulyáki Éva művelődési házban December Iskolai karácsonyi ünnepség Munkaközösség tagjai Népdalos gyerekek műsora a nyugdíjas klubok karácsonyi ünnepségén Január Zongorameghallgatások Veres Károlyné Kerekes Jánosné Február Filharmóniai bérletsorozat második előadása Veresné Bulyáki Éva a művelődési házban Május Június Dancs-nap: népdalverseny, hangszeres bemutató, tavaszi hangverseny A bérletsorozat harmadik előadása a művelődési házban Ballagás, tanévzáró műsor előkészítés Műsor: 8.c osztály Munkaközösség minden tagja Veresné Bulyáki Éva Borzován Józsefné, Veresné Bulyáki Éva 16

17 Biológia-földrajz-technika-testnevelés-rajz munkaközösség A munkaközösség tagjai: Bölcsik Milán Bugja János Fábián Józsefné Dr. Ficsor Mihályné Murgulyné Varga Éva Nyíri Mónika Szántó Zoltán Véghné Csehi Katalin Végh László IDŐPONT PROGRAM FELELŐS Szeptember Vöröskeresztes tagság szervezése Október November December Január Március Takarítási világnap alkalmából az iskola környékén szemétszedés, parlagfű irtás Túra az őszi erdőben, termésgyűjtés Szeptember 15-ig meveuásel felvitele a MDSZ rendszerbe Az állatok világnapjának alkalmából program szervezése a Fűvészkertben Parlagfű- irtás Diákolimpiai versenyek őszi fordulóinak lebonyolítása A véradók köszöntése térségünkben Tanulj meg gipszet önteni!- délután Madárkarácsony szervezése (etetők kihelyezése a Fűvészkertben) Az AIDS ellenes világnap alkalmából plakátkészítés és kiállítás Bekapcsolódás az internetes Elsősegélynyújtó versenybe A Víz Világnapjának megünneplése (vízvizsgálat, és hálózás a Fűvészkert tavaiban és a Kraszna parton) Véghné Csehi Katalin Bakti Ede Véghné Cs.K. Végh L. Szántó Zoltán, Bölcsik Milán Véghné Csehi Katalin Véghné Csehi Katalin Szántó Zoltán, Bölcsik Milán Véghné Csehi Katalin Végh László Véghné Csehi Katalin Végh László Diákolimpia versenyek tavaszi fordulóinak Szántó Zoltán, Bölcsik Milán lebonyolítása Április Föld Napja alkalmából aszfaltrajzverseny Véghné Csehi Katalin 17

18 Részvétel a Csecsemőápoló és gondozó területi versenyen Tanulj meg hímes tojást készíteni! - délután Május Nemzetközi Vöröskereszt napja megemlékezés Gyűjtés rászorulóknak, véradás- szervezési feladatok A Madarak és fák napjának megünneplése Bekapcsolódás a Te szedd - Önkéntesen a tiszta Magyarországért mozgalomba Véghné Csehi Katalin Véghné Csehi Katalin Végh László Munkaközösség minden tagja Június Sportprogramok szervezése az iskolai gyermeknapon A Környezetvédelmi világnap alkalmából plakátok terveztetése, kiállítás az aulában Szántó Zoltán, Bölcsik Milán Véghné Csehi Katalin Tanulmányi versenyek: Csecsemőápoló és gondozó területi versenyen Elsősegély nyújtási internetes verseny Tudásbajnokság Országos Tanulmányi verseny Bókay Árpád Országos Biológia Verseny Sportversenyek: Diákolimpiai versenyek: atlétika, labdarúgás OTP- Mol Bozsik-program (labdarúgó utánpótlás- nevelési program) 18

19 Osztályfőnöki munkaközösség A munkaközösség tagjai: 5. évfolyam: Szántó Zoltán, Biró Lajos, Veresné Bulyáki Éva 6.évfolyam: Bulyáki Valéria, Biróné Nyíregyházi Csilla, Takácsné Kocsis Anikó 7.évfolyam: Véghné Csehi Katalin, Borzován Józsefné, Biróné Ster Mária 8. évfolyam: Végh László, Szoboszlainé Sarkadi Lívia IDŐPONT PROGRAM FELELŐS Szeptember Munkaközösségi megbeszélés Szántó Zoltán Október November December Szülők tájékoztatása az egész napos oktatás bevezetéséről, a délutáni tanulószoba alóli felmentést kérelmező formanyomtatvány eljuttatása a szülőkhöz Aradi vértanúk emléknapja, megemlékezés osztályfőnöki órákon Munkaközösségi megbeszélés Szülői értekezlet a 8. osztályos gyerekek és szüleik számára Munkaközösségi megbeszélés Szántó Zoltán Szántó Zoltán Bukásra álló tanulók értesítése Osztálykarácsony Karácsonyi ünnepség Január Munkaközösségi megbeszélés Szántó Zoltán Február Munkaközösségi megbeszélés Szántó Zoltán Továbbtanulási adatlapok leadása Iskolai farsang Március Továbbtanulási adatlapok módosítása 8. osztályfőnökök Április Munkaközösségi megbeszélés Szántó Zoltán Május Munkaközösségi megbeszélés Szántó Zoltán Bukásra álló tanulók szüleinek értesítése Gyermeknap-Madarak és Fák Napja szervezése, lebonyolítása Június Évzáró, ballagás szervezése, lebonyolítása 19

20 Alsó tagozatos munkaközösség A munkaközösség tagjai: Bakóné Papp Hajnalka Bernáthné Zoltán Erika Bugja János Demeter Istvánné Fábiánné Makkai Zsanett Kerekes Jánosné Kovácsné Szántó Noémi Murgulyné Varga Éva Nyíri Mónika Révész Ilona Szalkai Sándorné Szállásiné Pálinkás Éva Szemán György Tamásiné Molnár Tünde Tóth Zoltánné Tóthné Farkas Ibolya Vágáczki János Veres Károlyné IDŐPONT PROGRAM FELELŐS Szeptember Az éves munkaterv megbeszélése (javaslatok Munkaközösség tagjai meghallgatása). Tanmenetek elkészítésének koordinálása Kovácsné Szántó Noémi Október Szülők meghívása a nyílt napokra November Az óvodavezetők és 1. osztályosaink volt Bakóné Papp Hajnalka óvónőjük látogatása összekötve bemutató Kovácsné Szántó Noémi órával December Mikulásünnepség az alsó tagozat részére Alsós tanítók osztályszinten Fenyőünnep osztályszinten. Január Február Március A nagycsoportos óvodások karácsonyi műsorának megtekintése az óvodákban. Rajzverseny meghirdetése a tél ünnepei témakörben Ünnepi készülődés az Ecsedi Báthori István Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 1. osztályosaival. Rajzkiállítás megszervezése és a rajzverseny értékelése, díjazás lebonyolítása. Farsang megszervezése: csoportos műsorok betanítása osztályszinten Közös húsvéti készülődés az Ecsedi Báthori István Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 3. osztályosaival. Szállásiné Pálinkás Éva Szántóné Sarkadi Mónika Tóthné Farkas Ibolya Tamásiné Molnár Tünde Murgulyné Varga Éva Tóth Zoltánné Kovácsné Szántó Noémi Nyíri Mónika Fábiánné Makkai Zsanett Bakóné Papp Hajnalka Murgulyné Varga Éva Tóth Zoltánné Kovácsné Szántó Noémi Alsós tanítók Szalkai Sándorné Szemán György Murgulyné Varga Éva Tóth Zoltánné 20

21 Április Május Június Vers- és mesemondó verseny évfolyamonként. Részvétel a Dancsnap lebonyolításában Hit és erkölcstan igénylőlapok leadása. Gyermeknap és Madarak és Fák napjának lebonyolítása Anyák napja megünneplése osztályszinten Osztálykirándulások szervezése Közös sportfoglalkozás az alsó tagozaton Pedagógus napi műsor Tanmenetek átadása évfolyamonként a munkaközösség vezetőnek. Közös sportfoglalkozás az 1. osztályos tanulók és a nagycsoportos óvodások részvételével Bernáthné Zoltán Erika 2. évfolyam tanítói Kovácsné Szántó Noémi Tóthné Farkas Ibolya Alsós tanítók Alsós tanítók Alsós tanítók Kovácsné Szántó Noémi Tóthné Farkas Ibolya Kovácsné Szántó Noémi 1.osztályos tanítók A MUNKATERV ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA Az intézményi munkatervet a nevelőtestület szeptember 11. napján megtárgyalta, 100 %-os támogatottsággal elfogadta. Nagyecsed, szeptember 11. Murgulyné Balogh Andrea jegyzőkönyvvezető. Tóth Katalin igazgató 21

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47.

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. OM-azonosító: 030570 1 RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. Telefon: 0696 / 282340 Telefax:

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma MUNKATERV 2015/2016. TANÉV A TANÉV HELYI RENDJE 2 Szorgalmi idő (tanítási év): 2015. szeptember 1. (kedd) 2016.

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve

A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve A 2013/2014. tanév munkarendje 2013. augusztus 23. (P) Nevelőtestületi megbeszélés Munkaközösségi megbeszélések A tantárgyfelosztás egyeztetése

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM: 201787 Munkaterv 2015-2016. tanév Tartalom 1. Bevezetés... 2. oldal 1.1. Törvények... 2. oldal 1.2. Kormányrendeletek... 2. oldal 1.3. Miniszteri rendeletek...

Részletesebben

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Évfolyam Osztályok száma Létszám Magántanuló SNI BTM Összlétszám 1. 2 29 3 32 2. 1 21 1 1 23 3. 2 30 1 2 2 35 4. 1

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE Készítette: Konkolyné Bárkányi Ibolya tagintézmény-vezető Az SZKTT

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 08.24. hétfő Az első munkanap 08.25. kedd Pótvizsgák 08. 26. szerda Munkaközösségi értekezlet 08. 27. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 28. péntek 08. 29. szombat 08. 30 vasárnap

Részletesebben

Közzétételi lista. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Közzétételi lista. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Közzétételi lista A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Sorszám Beosztás Végzettség Szakképzettség Tanított tárgyak 1. tanító főiskola tanító, technika

Részletesebben

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak?

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak? Dátum Nap típusa ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak? Hét Ciklus Tanítási hét sorszáma Tanítási nap

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016. tanév. Kivonat. A tudás csak a megfelelően kifejlesztett képességekkel szinkronban hasznosítható.

MUNKATERV. 2015/2016. tanév. Kivonat. A tudás csak a megfelelően kifejlesztett képességekkel szinkronban hasznosítható. Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 9900 Körmend, Kölcsey u.12. MUNKATERV 2015/2016. tanév Kivonat A tudás csak a megfelelően kifejlesztett képességekkel szinkronban hasznosítható.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER 01. (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA)

A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER 01. (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA) A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA) 180 TANÍTÁSI NAP SZEPTEMBER (22 TANÍTÁSI NAP) Dátum/ (kedd) 8,00 05. 9. (szerda)

Részletesebben

A Kertai Általános Iskola. Munkaterve. a 2014/2015-ös tanévre. Kerta, 2014. augusztus 28. Dukay István igazgató

A Kertai Általános Iskola. Munkaterve. a 2014/2015-ös tanévre. Kerta, 2014. augusztus 28. Dukay István igazgató A Kertai Általános Iskola Munkaterve a 2014/2015-ös tanévre Kerta, 2014. augusztus 28. igazgató A Kertai Általános Iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint a 2014/2015.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve A MUNKATERVET KÉSZÍTETTE: SZAKÁLL TIBOR A MUNKATERVET JÓVÁHAGYÓ NEVELŐTESTÜLETI DÖNTÉS KELTE : 1 2 2015. SZEPTEMBER 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015-ös tanév

MUNKATERV 2014/2015-ös tanév Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola MUNKATERV 2014/2015-ös tanév A tanév rendje: Szorgalmi idő: 2014. szeptember 1.(hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Kötelező tanítási napok száma: 181 Őszi szünet: 2014.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Időpont Augusztus Feladat 17. Tantestületi alakuló ülés 26-27. Tankönyv értékesítés Felelős Bökönyi Beáta, Semjéni Rita 26-27. Étkezési

Részletesebben

1. PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉ- GE

1. PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉ- GE A JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015. szeptember 1. 1. PEDAGÓGUSOK NÉV ISKOLAI VÉGZETTSÉ- GE TANÍTOTT TANTÁRGY FOGADÓÓRA Igazgató: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna szlovák-földrajz

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com. Tisztelt Képviselő-testület!

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com. Tisztelt Képviselő-testület! DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com Ikt. szám: 5-4/2012-II. Tisztelt Képviselő-testület! A nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15 tanév

MUNKATERV 2014/15 tanév MUNKATERV 2014/15 tanév Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola OM 033966 (Kaposvár, Fő u. 40-44.) Kaposvár, 2014. szeptember 5. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató Jóváhagyta: az intézmény

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

A Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola munkaterve a 2014/2015. tanévre

A Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola munkaterve a 2014/2015. tanévre A Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola munkaterve a 2014/201 tanévre Szeptember 1 2 Első tanítási nap tanévnyitó + 3 OF (naplóba 4 szám.ofő) 1/180 8. 2. 2/180 9. 3. 3/180 10. Javító érettségire

Részletesebben

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM: 201787 MUNKATERVE 2013-2014. tanév / : 06-68-423-033 Tartalom Bevezetés... 2. oldal 1. A tanév helyi rendjének meghatározása... 2. oldal 2. A szünetek

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERV 2012-2013.

RENDEZVÉNYTERV 2012-2013. RENDEZVÉNYTERV 2012-2013. Augusztus 31. (péntek) 18:00 Tanévnyitó ünnepség Óvodaiskolás műsor (leendő első osztályosok), Nyakkendők átadása Felelős: 1.ói, 6., 8. évfolyam Koordinátor: dr. Mátyás Jánosné

Részletesebben

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium OM : 028318 M U N K A T E R V 2014-2015. tanév Összeállította: Laurinyeczné Trnyík Judit igazgató 1 Az ember csak neveléssel válik

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

MUNKATERV. 2011/2012. tanév. Készült: 2011. szeptember

MUNKATERV. 2011/2012. tanév. Készült: 2011. szeptember VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár út 71. OM azonosító: 037857 Telefon/fax: 22/312-969, 315-198 e-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu vasvarigimn@gmail.com honlap: www.vasvari-szfvar.sulinet.hu

Részletesebben

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév Ikt.szám: 591/2015. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév A tanév legfontosabb pedagógiai feladatai: 1.) Hatékony és következetes módszerekkel a tanulói és dolgozói

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV. 2009/2010. tanév

INTÉZMÉNYI MUNKATERV. 2009/2010. tanév INTÉZMÉNYI MUNKATERV 2009/2010. tanév VOCATIONAL ACADEMY ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉTTANNYELVŐ SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON OM 101333 Intézmény székhelye: 9027 Gyır,

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA 2015/2016. TANÉVÉNEK MUNKATERVE

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA 2015/2016. TANÉVÉNEK MUNKATERVE A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA 2015/2016. TANÉVÉNEK MUNKATERVE A 2015/2016. tanév helyi rendje, a tanévben megvalósuló feladatok időrendi áttekintése Hónap

Részletesebben

2015/2016. tanévre vonatkozó munkaterve

2015/2016. tanévre vonatkozó munkaterve Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Jakob Bleyer Deutsche Nationalitäten Grundschule 2015/2016. tanévre vonatkozó munkaterve 2040 Budaörs Iskola tér 1. OM: 038948 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

A KEREK VILÁG ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015/16-os tanév

A KEREK VILÁG ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015/16-os tanév KEREK VILÁG ÁLTALÁNOS ISKOLA A KEREK VILÁG ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015/16-os tanév Tartalomjegyzék Fejezet Cím Oldalszám 1. A Kerek Világ Általános Iskola pedagógusainak száma, iskolai

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1 A pedagógusok

Részletesebben

A KOMLÓSTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016-os tanév munkaterve

A KOMLÓSTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016-os tanév munkaterve A KOMLÓSTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016-os tanév munkaterve KOMLÓSTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016 08.31.Tanévnyitó ünnepély /Felelős:2.évf./ Szeptember 09.01.első tanítási nap, szülői értekezlet

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista KLIK KUNSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETE FÖLDVÁRY GÁBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 6098 Tass, Dunai út 24. Telefonszám: 76/536-210 Fax: 76/536-211 Szervezeti egységkód: 030003, OM: 027936 Különös Közzétételi

Részletesebben

Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve.

Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve. Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve 2013/2014 tanév Készítette: Bacsó Ágnes igazgató Tartalomjegyzék: I. Éltes Mátyás

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016 KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX:06-59-325-230, E-mail: titkarsag@refisk.hu A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2015/2016. tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2015/2016. tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2015/2016. tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 2 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 6 fő tánctanár - 1 fő zongoratanár Oktatott tantárgyak Összlétszám

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27.

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27. 2014. MUNKATERV Általános Iskola 9766 Rum, Béke utca 20. 2014.08.27. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015. TANÉVRE Tartalom 1. A tanév rendje:... 3 2. A tanév helyi rendje... 4 2.1.

Részletesebben

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 6900 MAKÓ, KÁLVIN T. 6. ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 Utolsó frissítés: 2016. január 5. VEZETÉSI CÉLOK, ALAPELVEK 1. Modern cél- és követelményrendszer, európai színvonal

Részletesebben

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 Nyitva tartási rend Általános iskola Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitvatartási idő: 7 00 16 00, (igény szerint 17 óráig).

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A kompetenciamérés eredményének javítása. intézkedési terv

A kompetenciamérés eredményének javítása. intézkedési terv Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola székhelye: 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Tel: 74/496-782 e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu Ikt.sz.: /2015. OM: 036345 Ügyintéző: Ősze Józsefné Ügyintézés

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. 2008/2009. tanév munkaterve

Tóvárosi Általános Iskola. 2008/2009. tanév munkaterve Tóvárosi Általános Iskola 8000. Székesfehérvár, Iskola tér 1. tel/fax: 22/505-730 http://www.tovarosi.hu E-mail: tovarosi@gmail.com 2008/2009. tanév munkaterve Székesfehérvár, 2008. augusztus 29. A Tóvárosi

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: Ruskáné Fintor Mária igazgató T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 3 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 3

Részletesebben

A tanév rendje. Speciális szakiskola, szakiskola, intézményegység 2010-2011.

A tanév rendje. Speciális szakiskola, szakiskola, intézményegység 2010-2011. A tanév rendje Speciális szakiskola, szakiskola, intézményegység 2010-2011. Kiemelt feladataink a tanévben: A női szabó szakma helyi tantervének átdolgozása a 2 éves képzésre. Szintvizsgák előkészítése,

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. (XI. 24.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Felsőbüki Nagy Pál Általános

Részletesebben

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Közzétételi lista 2015/2016-os tanév 1. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma Általános iskolai beiratkozás

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája MUNKATERVE 2015-2016-os tanév

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája MUNKATERVE 2015-2016-os tanév A Kecskeméti Szakképzési Centrum MUNKATERVE 2015-2016-os tanév Kecskemét 2015. Kecskeméti Szakképzési Centrum Tartalomjegyzék Bevezető... 3 I. A tagintézmény szervezeti struktúrája... 4 Humánerőforrás...

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád OM azonosító: 030 579 Cím: 9321 Farád, Győri u. 27. Tel.: 96/279/137 Fax: 96/535-017 E-mail: altiskfarad@gmail.com

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A 2009/2010. tanév rendjéről szóló /2009. ( ) OKM rendelet tervezete Budapest, 2009. március 20. ÖSSZEFOGLALÓ 1. Jogszabályi felhatalmazás: Az előterjesztés

Részletesebben

G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján

G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján I. A tanév, szorgalmi idő Tanév: 2012. szeptember 1-jétől 2013. augusztus

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája

Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító Sorszám Szakképzettsége

Részletesebben

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23.

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. TARTALOM Bevezető... 3 I. A tanév feladatai... 4 II. A feladatok ütemezése, rendezvényterv... 16 III.

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája Munkaterv 2015-2016.

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája Munkaterv 2015-2016. Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája Munkaterv 2015-2016. tanév A szorgalmi idő első tanítási napja: 2015. szeptember 01. (kedd)

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás. Általános Iskola. 2015-2016-os TANÉV (Napokra lebontva - 181 tanítási nap)

Kecskeméti Corvin Mátyás. Általános Iskola. 2015-2016-os TANÉV (Napokra lebontva - 181 tanítási nap) Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola 20152016os TANÉV (Napokra lebontva 181 tanítási nap) HÓNAP NAP TANÍTÁSI NAP AUGUSZTUS 2015. 17. AUGUSZTUS 18. AUGUSZTUS 19. AUGUSZTUS 24. ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK,

Részletesebben

MUNKATERV. Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskolája. 2015/2016. tanév. Debrecen, 2015. augusztus 28.

MUNKATERV. Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskolája. 2015/2016. tanév. Debrecen, 2015. augusztus 28. Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskolája MUNKATERV 2015/2016. tanév Debrecen, 2015. augusztus 28. Dr. Tóth László Tamásné igazgató Iskolánk a 2015/2016. tanévre az alábbi

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Kollégium 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

Péter András Gimnázium és Kollégium 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV. 2015/2016-os tanév A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2015/2016-os tanév 2015. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 Munkaterv 2015/2016-1 - Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2011/2012-es tanévre Petőfiszállás, 2011. augusztus Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 7 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye OM:030028 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

Munkaterv a 2015/2016. tanévre - időrendi tábla

Munkaterv a 2015/2016. tanévre - időrendi tábla SZEPTEMBER OKTÓBER Adminisztráció. E-napló. Tanmenetek. Munka-, baleset-, és tűzvédelmi oktatások és dokumentálásuk. Tűzvédelmi riadó 2015.09.29. Tantermek díszítése. Szakkörök beindítása. Szakköri napló

Részletesebben

2011/2012. tanév munkaterve

2011/2012. tanév munkaterve KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KISKŐRÖS 2011/2012. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves intézményi, tagintézményi

Részletesebben

A 2012/2013-ES TANÉV RENDJE, RENDEZVÉNY NAPTÁRA

A 2012/2013-ES TANÉV RENDJE, RENDEZVÉNY NAPTÁRA A 2012/2013-ES TANÉV RENDJE, RENDEZVÉNY NAPTÁRA I. Az órarendben rögzítetteken kívüli állandó elfoglaltságok : Hétfő: szakköri nap Kedd: szakköri nap Szerda: nevelőtestületi, szakszervezeti, szakmai munkaközösségi

Részletesebben

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre 1. Tárgyi feltételek: Az előző évek uniós pályázatainak köszönhetően valamennyi tantermünk megújult: korszerű bútorok, taneszközök állnak

Részletesebben

2010. SZEPTEMBER Hétf Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap. Fazola Henrik levelez s verseny 3. fordulója F: Varsás Erzsébet

2010. SZEPTEMBER Hétf Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap. Fazola Henrik levelez s verseny 3. fordulója F: Varsás Erzsébet 2010. SZEPTEMBER 1 1 2 2 3 3 4 5 A 2010/2011-es tanév els napja Évnyitó: 8 00 Tankönyvosztás 9. évf.: 12 00 Tankönyvosztás 10-11. évf.: 12 00 Fedor E., Patakiné Cs. Zs. Fedor E., Patakiné Cs. Zs. Tankönyvosztás

Részletesebben

FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA

FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA Beiratkozás: Az intézménybe történő beiratkozás a tanévkezdést megelőző március hónap második hetében történik meg. Az iskola kötelező felvételi körzete Dötk,Gyűrűs,

Részletesebben

A 2015-16. TANÉV RENDJE

A 2015-16. TANÉV RENDJE ADDETUR Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. A 2015-16. TANÉV RENDJE Események megnevezése Ideje Helye Felelős Megjegyzés Alakuló értekezlet 2015.08.24.

Részletesebben

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE Sorszám:1. Módosítási szám: 1. Készítette: Jóváhagyta:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső igazgatóhelyettes igazgató

Részletesebben

1. Felvételi lehetőség

1. Felvételi lehetőség 1. Felvételi lehetőség Az iskolaváltás valamint a tanuló átvételének szabályai Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételénél- az 1. évfolyamot kivéve- az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma Végzettsége Szakképzettsége A tantárgyfelosztás

Részletesebben

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Dunaföldvári Bölcskei - Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Tartalom 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve

Részletesebben

Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda

Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda 2011/2012 tanév Készült: a tagintézmény vezetők, a munkaközösség vezetők és az egyes szakterületek megbízottjainak értékelése alapján Bogyiszló, 2012.

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. MUNKATERVE A 2015/2016-os TANÉVRE. 2015. szeptember 03. 2015. szeptember 08.

A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. MUNKATERVE A 2015/2016-os TANÉVRE. 2015. szeptember 03. 2015. szeptember 08. A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2015/2016-os TANÉVRE 2015. szeptember 03. 2015. szeptember 08. KÉSZÍTETTE :Grébelné Kovács Andrea ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET mb. intézményvezető

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: ÁMK Általános Iskolája

Részletesebben

Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája. Különös közzétételi lista

Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája. Különös közzétételi lista Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola Intézményegység OM 201689 5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25. Tel.: 06-70-322-3865 E-mail: eotvos@remenyhir.hu Honlap: www.remenyhir.hu Reményhír Intézmény

Részletesebben

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6 A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3 1.1. Az iskola adatai 3 1.2. Az iskola rövid története 4 1.3. Az oktató-nevelő munka személyi feltételei a 2008/2009. tanévben 5 1.4. Az oktató-nevelő munka

Részletesebben

A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014-ES TANÉVI MUNKATERVE

A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014-ES TANÉVI MUNKATERVE A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014-ES TANÉVI MUNKATERVE 2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9. Összeállította: Vincze Ildikó igazgató Iskolánkat 2007-ben alapította fenntartója, a Tanulni Egy Életen Át

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV MUNKATERV A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm.

Részletesebben

Család Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Család Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézmény neve Család Általános Iskola és Művészeti Iskola Intézmény címe: 8360, Hunyadi utca 3. OM azonosító: 037492 Telefon: 06/83/320-107 Fax: 06/83/510-604 E-mail: csaladiskola@csaladiskola.hu Tanítási

Részletesebben