1. Felvételi lehetőség

Save this PDF as:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Felvételi lehetőség"

Átírás

1 1. Felvételi lehetőség Az iskolaváltás valamint a tanuló átvételének szabályai Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételénél- az 1. évfolyamot kivéve- az alábbi szempontokat vesszük figyelembe: a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányát SNI-s tanulók arányát a tanuló előző tanulmányi eredményét magatartás és szorgalom érdemjegyeit az emelt szintű nyelvoktatás követelményeinek való megfelelést. Külföldről érkező tanuló továbbhaladási feltétele a sikeres osztályozó vizsga, melyről az intézményvezető határoz. Az olyan tanuló, aki korábbi iskolájában valamely tantárgyat nem tanulta, egy év felzárkózási időszak után osztályozó vizsgát tesz. A többi tantárgyból halad saját csoportjával. A felvételi eljárás különös szabályai A tankötelezettség megkezdésének szabályait, eljárásrendjét a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet IV. fejezetében,11. bekezdésében 22.,23. és a 12. fejezet 24. határozza meg. A tankötelezettség megkezdésének mindenkor meghatározott feltételei vannak, melyek az iskolába lépés elengedhetetlen feltételei. A megfelelő fejlettséghez szükséges jellemzőket az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg. ( A 6. életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek iskolába lépéséről az óvoda dönt.) A beiratkozáskor kérjük bemutatni: óvodai szakvélemény-fejlettség eléréséről a gyermek személyazonosítására alkalmas, nevére kiállított személyi azonosító lakcímkártya Az iskola igazgatója a felvételről tanulójogviszonyt létesítő határozatot hoz, vagy szakértői határozat eredményétől függő határozatot hoz vagy kérelmet elutasító döntést Tanulói átvétel esetén szükséges az előző iskolát tájékoztatni. Elutasítás megalapozott indoklással történik, tájékoztatva a szülőt a fellebbezési lehetőség módjáról 1

2 A szakértői bizottság az SNI-s gyermek számára intézményünket nevezi meg és a gyermeket nem íratták be, a kormányhivatalt kell értesíteni. A nem győri tanuló beiratkozása esetén értesíteni kell a gyermek lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) szerinti kormányhivatalt. Iskola beiskolázási körzetéből melyet a fenntartó határoz meg minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz (problémás esetben a szakértői vizsgálat után). A nem körzetes halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételénél figyelembe kell venni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek körzeti arányának túllépésére vonatkozó rendelkező korlátozást.(20/2012.emmi rendelet24. )(2.) bekezdés Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételénél az 1. évfolyamot kivéve az alábbi szempontokat vesszük figyelembe: A leendő osztály tanulóinak létszámát A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányát SNI-s tanulók arányát a tanuló előző tanulmányi eredményét magatartás és szorgalom érdemjegyeit Az emelt szintű nyelvoktatás követelményeinek való megfelelést. 2. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok o, csoportok száma Az iskolánk a beiratkozás előtt legalább 30 nappal a kormányhivatal közleményét vagy a hirdetményt közzéteszi a honlapján és az iskola főbejáratánál, a hirdetőtáblán. Ez tájékoztatást nyújt a leendő első osztályosok iskolába való beiratkozásának pontos idejéről, az erről való döntés és jogorvoslat határidejéről. A beiratkozás várható időpontja az adott tanév március 1-je és április 30-a között. A október 1-jén intézményünkben a fenntartó által engedélyezett osztályok száma 10. Csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, az informatikát, az erkölcstant és a hit-és erkölcstant. 4 napközis és 2 tanulószobás csoportot működtetünk. Egyéb foglalkozások csoportjai a 10. pontban olvashatók. 2

3 3. Térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség A tanulókat díjfizetési kötelezettség nem terheli. 4. Az intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai Nyitva tartás szorgalmi időben: Munkanapokon reggel 6 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legkésőbb 21 óráig. Szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon amennyiben nincs rendezvény zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető ad engedélyt eseti kérelmek alapján. Tanítási szünetben: Az intézmény tanítási szünetben ügyeleti rend szerint tart nyitva. A nyitva tartás rendjét bővebben a házirend tartalmazza. Tanítás nélküli munkanapok Időpont Esemény Téma Őszi sport- és egészségnap Egészséges életmód DÖK nap Jégnap Szakmai nap Csapatépítő tréning Hagyományőrző Radnóti nap Osztálykirándulások Dunántúli tájak Koszorúzás, és tanulmányi versenyek, pályázatok kiírása, lebonyolítása, értékelése./témanap/ Ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények, versenyek Az ünnepélyek megszervezése, megrendezése elsősorban a humán munkaközösség és a színjátszó csoport - vezető feladata. Iskola keretein belül Ünnepély Időpont Felelős Tanévnyitó ünnepély óra Kolossváryné Szunyogh Csilla Népmese napja Kulacsné Fekete Éva Megemlékezés az Aradi Dr. Jelencsics Árpádné Vértanúkról osztályonként Megemlékezés Radnóti Miklós haláláról Kulacsné Fekete Éva Dr. Jelencsics Árpádné A Köztársaság kikiáltásának Horváth Adél 3

4 ünnepe Október 23. Magyar nyelv napja Dr. Jelencsics Árpádné Mikulás várás alsó tagozat Mikulás disco Sütöriné Hada Ildikó DÖK Karácsonyi iskolai ünnepély Horváth Adél Farsang Sütöriné Hada Ildikó DÖK Kommunista és egyéb Horváth Adél diktatúrák áldozatainak napja Nemzeti ünnep (témanap) Sikos-Szabó Gyöngyi Költészet napja Dr. Jelencsics Árpádné Megemlékezés a Holokauszt Horváth Adél áldozatairól Radnóti nap (témanap) Kulacsné Fekete Éva Dr. Jelencsics Árpádné A Nemzeti Összetartozás Napja Kulacsné Fekete Éva (témanap) 8. osztályosok búcsúztatása Kulacsné Fekete Éva Tanévzáró ünnepély Marosvölgyi Istvánné Városi szintű rendezvények A városi szintű ünnepségeken az osztályok az alábbi rendszer szerint képviselik iskolánkat: október évfolyam október évfolyam március évfolyam június évfolyam Radnóti emlékhelyek koszorúzása a Radnóti napon: Melocco szobor Zrínyi Kórház Iskolánk Radnóti Emlékfala és Emlékkönyve 5-8. évfolyam 1-4. évfolyam 1-8. évfolyam 4

5 Feladatok ütemezése kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd Szeptember 1. tanítási nap Baleset-és tűzvédelmi oktatás, Tantestületi megbeszélés Munkaközösségi munkatervek leadása szerda Tanévnyitó értekezlet DÖK-gyűlés csütörtök Vezetői értekezlet SZM választmányi gyűlés óra Osztály szülői értekezletek óra péntek szombat vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök Audi Önkéntes Nap Tanmenetek leadása DÖK-fórum felelős:sütöriné Hada Ildikó Munkaközösségi megbeszélések péntek Tanítás nélküli munkanap: Sport-és egészségnap felelős: Sütöriné Hada Ildikó, Csibi Nóra szombat vasárnap hétfő kedd szerda Első évfolyamosok alapkészségének mérése (felelős: Nagy Eszter) csütörtök Vezetői értekezlet 8 óra Mentoráló program: Bemutatóórát tart Horváth Adél 5

6 fel péntek Jótékonysági kerékpártúra Táplánypusztára felelős:sütöriné Hada Ildikó Csibi Nóra szombat vasárnap hétfő kedd szerda Népmese napja felelős: Dr. Jelencsics Árpádné, Kulacsné Rajzverseny az alsó tagozaton csütörtök péntek szombat Október Tantestületi megbeszélés Erdők Hete 8.b vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő Megemlékezés az Aradi vértanúkról (iskolarádió) felelős: Dr. Jelencsics Árádné Koszorúz a 4. évfolyam felelős: Kolossváryné Szunyogh Csilla DÖK program: játékos sportdélután alsó tagozat Alapítványi papírgyűjtés felelős: Sütöriné Hada Ildikó Vezetői értekezlet 14 óra Mentoráló program: Szakmai műhely felelős: Kulacsné kedd Befizetés szerda DÖK-gyűlés csütörtök Munkaközösségi megbeszélések péntek Ásványkiállítás felelős: Németh Dénesné 6

7 szombat vasárnap hétfő kedd Ásványkiállítás felelős: Németh Dénesné Osztálytermek dekorációs és zöldítős versenye Pótbefizetés szerda Vezetői értekezlet csütörtök Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap Megemlékezés október 23-ról felelős: Horváth Adél péntek Koszorúz: 8. évfolyam felelős:dercsényi Viktória, Kalmár Zsolt szombat vasárnap hétfő Őszi szünet kedd Őszi szünet szerda Őszi szünet csütörtök Őszi szünet péntek Őszi szünet szombat Őszi szünet vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő November Szünet utáni első tanítási nap Tantestületi megbeszélés 7

8 kedd szerda Megemlékezés Radnóti haláláról csütörtök Vezetői értekezlet péntek Magyar Nyelv Napja felelős:dr. Jelencsics Árpádné szombat vasárnap hétfő kedd szerda DÖK-gyűlés csütörtök Munkaközösségi megbeszélések óra Fogadóóra péntek szombat vasárnap hétfő Tisztasági verseny kedd Bemutatóóra a leendő 1.osztályosok számára felelős:dr.jelencsics Árpádné szerda csütörtök Vezetői értekezlet Pályaválasztási szülői értekezlet felelős: Kulacsné Fekete Éva péntek szombat vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat December Tantestületi megbeszélés Mikulás alsó tagozat 8

9 vasárnap hétfő kedd Tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára szerda csütörtök Vezetői értekezlet péntek Adventi vásár alsó tagozat szombat Tanítás dec.24. helyett Adventi vásár felső tagozat vasárnap hétfő kedd Neveltségi mérés évfolyam felelős: Juhászné Csordos Tünde szerda csütörtök Munkaközösségi megbeszélések Sportkarácsony felelős:sütöriné Hada Ildikó, Csibi Nóra Fehér asztal felelős: Kiss Lászlóné péntek Téli szünet előtti utolsó tanítási nap Karácsonyi ünnepély felelős: szombat vasárnap hétfő Téli szünet kedd Téli szünet szerda Téli szünet csütörtök Téli szünet péntek Téli szünet szombat Téli szünet vasárnap Téli szünet hétfő Téli szünet kedd Téli szünet szerda Téli szünet csütörtök Téli szünet 9

10 Január péntek Téli szünet szombat Téli szünet vasárnap Téli szünet hétfő Téli szünet utáni első tanítási nap kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd Tantestületi megbeszélés Vezetői értekezlet szerda csütörtök Munkaközösségi megbeszélések Osztályozó értekezlet péntek szombat vasárnap hétfő Első félév vége kedd Tanítás nélküli munkanap: DÖK-NAP- Jégnap felelős: Sütöriné Hada Ildikó szerda 10

11 csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő Vezetői értekezlet óra SZM választmányi gyűlés óra Szülői értekezlet Munkaközösségi beszámolók leadása Február kedd DÖK-fórum szerda Diákfórum: a félévi munka értékelése csütörtök Félévi értékelő értekezlet péntek Középiskolai jelentkezési lapok elküldési határideje az iskolába szombat vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd Vezetői értekezlet Középiskolai jelentkezési lapok elküldési határideje Jótékonysági alapítványi bál Munkaközösségi megbeszélések Szülők tájékoztatása a Hit-és erkölcstan oktatás megszervezése érdekében Farsang 11

12 szerda csütörtök Vezetői értekezlet A diktatúrák áldozatainak napja (iskolarádió) felelős:horváth Adél péntek szombat vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd Március Tantestületi megbeszélés Tanítás nélküli munkanap: Szakmai nap szerda csütörtök Vezetői értekezlet péntek Témanap: Március 15. felelős:sikos-szabó Gyöngyi szombat vasárnap hétfő kedd Nemzeti ünnep Koszorúz: 6. évfolyam felelős: Kállóné, Radvánszky Mónika szerda csütörtök Munkaközösségi megbeszélések Tanulói adatlapok módosításának lehetősége péntek szombat 12

13 vasárnap hétfő kedd szerda Szünet előtti utolsó tanítási nap csütörtök Tavaszi szünet péntek Tavaszi szünet szombat Tavaszi szünet vasárnap Tavaszi szünet hétfő Tavaszi szünet kedd Tavaszi szünet szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap Április hétfő Költészet Napja felelős:dr. Jelencsics Árpádné kedd szerda csütörtök Fogadóóra péntek Holokauszt áldozatainak emléknapja ( iskolarádió) felelős:horváth Adél 13

14 szombat vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd szerda Május A munka ünnepe csütörtök Tanítás nélküli munkanap: Témanap:Radnóti nap felelős: Kulacsné, Dr. Jelencsicsné péntek szombat vasárnap hétfő kedd Osztályfényképezések kezdete szerda 14

15 csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd Pünkösd Tantárgyi mérések, belső vizsgák hete szerda Idegen nyelvi mérés felelős: Kalmár Zsolt, Kiss Lászlóné csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd szerda Kompetenciamérés felelős: Kalmár Zsolt csütörtök Határtalanul pályázati kirándulás felelős: Kulacsné péntek Határtalanul pályázati kirándulás szombat Határtalanul pályázati kirándulás vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek Június Témanap: Nemzeti összetartozás napja felelős: Kulacsné, Dr. Jelencsicsné Tanítás nélküli munkanap: Osztálykirándulások szombat Koszorúz a 7. évfolyam felelős: Kulacsné 15

16 vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd Gálaműsor szerda Utolsó tanítási nap 17 óra Ballagás csütörtök péntek Tanévzáró ünnepély felelős: Dr. Jelencsics Árpádné szombat vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök 5. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program az iskola honlapján olvasható 6. Pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége 16

17 Név Főiskola/Egyetem megnevezése 1. Pedagógus 1 ACSJ Főiskolai Kar - Győr 2. Pedagógus 2 ACSJ Főiskolai Kar Győr Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 3. Pedagógus 3 ACSJ Főiskolai Kar - Győr 4. Pedagógus 4 ACSJ Főiskolai Kar - Győr 5. Pedagógus 5 Jászberényi Tanítóképző Főiskola - Kecskemét NYME ACSJ Főiskolai Kar - Győr Sorsz. Szakképesítés Osztályfőnö k Beosztás Tanított tantárgyak Tanító 2.a magyar nyelv és irodalom, matematika, vizuális kultúra, technika életvitel, Tanító, rajz szakos tanár környezetismeret Tanító 4.a matematika, testnevelés, technika,életvitel gyak. Tanító matematika, testnevelés, vizuális kultúra, természetismeret, technika életvitel Tanító, tanítói DÖK testnevelés gyógytestnevelés, vezető szakvizsgázott pedagógus 6. Pedagógus 6 Esztergomi Tanítóképző Főiskola Esztergom BME Bp. 7. Pedagógus 7 ACSJ Főiskolai Kar- Győr BME- 8. Pedagógus 8 Győri Tanítóképző Főiskola - Győr Tanító, szakvizsgázott pedagógus, közoktatás-vezető Tanító, angol szakkollégium, fejlesztési pedagógia, szakvizsgázott pedagógus Tanító, könyvtár, rajz szakkollégium 9. Pedagógus 9 NYME - Győr Gyógypedagógus 10. Pedagógus Győri Tanítóképző Tanító, pedagógia, 10 Főiskola - Győr testnevelés 11. Pedagógus Pedagógus Pedagógus Pedagógus 14 NYME ACSJ Főiskolai Kar - Győr ACSJ Főiskolai Kar Győr, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Szhely,ELTE Bp BME - Bp Ho Si Mihn Tanárképző Főiskola Eger BME Bp. NYME - Győr ACSJ Főiskolai Kar- Győr ELTE Tanárképző Főiskolai Kar Bp. szakkollégium Tanító, ember és társadalom szakkollégium Tanító, történelem szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatás-vezető Matematika - angol szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, közokt. vezető, pedagógiatanár Tanító, angol szakos nyelvtanár 3.a magyar nyelv és irodalom, ének-zene, erkölcstan, technika Alsós munkaközösségve zető angol nyelv, testnevelés magyar nyelv és irodalom matematika, környezetismeret, testnevelés, erkölcstan 1.a testnevelés, történelem, vizuális kultúra Intézményvezető Intézmény vezetőhelyettes Történelem Matematika 6.a Angol nyelv 15. Pedagógus 15 Bessenyei György Tanárképző Főiskola - Matematika szakos tanár 6.b Matematika 17

18 16. Pedagógus Pedagógus Pedagógus Pedagógus Pedagógus Pedagógus Pedagógus Pedagógus Pedagógus Pedagógus 25 (óraadó) 26. Pedagógus 26 (óraadó) 27. Pedagógus 27 (óraadó) 28. Pedagógus 28 (óraadó) Nyíregyháza Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Szeged JPTE Tanárképző Kar- Pécs Veszprémi Egyetem Tanárképző Kar Veszprém BME Bp. Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola - Szombathely ACSJ Főiskolai Kar Győr Berzsenyi Dániel Főiskola Szombathely BME Bp. PTE Bölcsészettudományi Kar - Pécs KTMF Műszaki Tanárképző Győr Veszprémi Egyetem - Veszprém ELTE Tanárképző Főiskola Bp. Budapesti Tanítóképző Főiskola Bp ELTE- Bölcsészettudományi Kar- Bp. BME Bp., Tanárképző Főiskola Szombathely Tanárképző Főiskola Nyíregyháza MN Művészeti Egyetem Bp. Tanárképző Főiskola Szeged Tanárképző Főiskola Magyar - történelem szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatás-vezető Matematikatechnika, informatika szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, közokt. vezető Angol szakos nyelvtanár Tanító, német szakos nyelvtanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatás-vezető Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár Műszaki tanár, informatika szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatás-vezető Testnevelő tanár Tanító, német nyelv és irodalom, bölcsész és tanár Tartósítóipari műszaki tanár, számítástechnika tanár Ének-zene, népzene tanár Tervezőművész, grafika Fizika-technika tanár Biológia-földrajz tanár 7.a Felsős munkaköz. vezető Magyar nyelv és irodalom, történelem, médiaismeret 8.a Matematika, informatika. technika életvitel 8.b Angol nyelv 5.a Idegennyelvi munkaköz. vezető Német nyelv Magyar nyelv és irodalom, erkölcstan, dráma és tánc Informatika, technika életvitel Testnevelés Német nyelv Biológia, kémia, természetismeret Ének-zene Vizuális kultúra Fizika Földrajz 7. Nevelő-oktató munkát segítők Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők száma: 1 fő Sorszám Munkakör Végzettség Szakképzettség Tanított évfolyam 18

19 1. Iskolatitkár Szakközépiskolai érettségi Könyvelő, tervező, Statisztikus Iskolatitkár, ügyviteltitkár - 8. Országos mérés eredményei Országos kompetenciamérés évi mérés 6. évfolyam 8. évfolyam Matematika Szövegértés Matematika Szövegértés Országos átlag Iskola átlaga évi mérés 6. évfolyam 8. évfolyam Matematika Szövegértés Matematika Szövegértés Országos átlag Iskola átlaga évi mérés 6. évfolyam 8. évfolyam Matematika Szövegértés Matematika Szövegértés Országos átlag Iskola átlaga évi mérés 6. évfolyam 8. évfolyam Matematika Szövegértés Matematika Szövegértés Országos átlag Iskola átlaga Saját gyermek mérési eredményeit a tanuló mérési azonosítójával tudja a szülő megtekinteni. Idegen-nyelvi mérés 6.osztály %-os eredménye /A1/ 8.osztály %-os eredménye /A2/ olvasott szöveg hallott szöveg értése olvasott szöveg hallott szöveg értése értése értése 70% 90% 65% 76% 9. Intézményi lemorzsolódási adatok Lemorzsolódás nem volt. 2014/2015. tanév során Fő 19

20 8. osztályt befejezte osztályba felvett 22 Tanév során más iskolába távozott 19 Tanév során más iskolából érkezett 22 Évismétlési mutatók Megnevezés 1. évfolyam Fő Tanulmányi eredmény miatt Tanév 2014/2015. Sikeresen teljesítette, de szülő kérésére ismétel 2. évfolyam Fő 3. évfolyam Fő 4. évfolyam Fő 5. évfolyam Fő 1 6. évfolyam Fő 1 7. évfolyam Fő 1 8. évfolyam Fő Továbbtanulási mutatók 8. osztályt sikeresen befejezők száma ebből tovább tanult Gimnáziumban Szakközépiskolában 2014/ fő 43 fő 3 fő 7 % 22 fő 20

21 Szakiskolában 51 % 18 fő 42 % 10. Tanórán kívüli egyéb foglalkozások A tanulók szabadon dönthetnek arról, - a felzárkóztató foglalkozások és egyéni foglalkozások kivételével- melyik szakkörön, egyéb foglalkozáson szeretnének részt venni. Az igényüket írásban nyújtják be az előző tanév május 20-ig, véglegesítése pedig a tanév első szülői értekezletén történik. A jelentkezés adott tanévre szól, a foglalkozáson való részvétel kötelező. A felzárkóztató valamint az egyéni foglalkozásokra, versenyekre kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a felzárkóztató, felkészítő foglalkozásokon kötelező. Megnevezés Sakk szakkör Képzőművészeti szakkör Informatika szakkör /5-6.évf./ Angol szakkör /5-6. évf./ Német szakkör /5-6.évf./ Német szakkör /1.évf./ Színjátszó szakkör Kézimunka szakkör Énekkar Néptánc Középiskolai előkészítő Röplabda /alsó tagozat/ Röplabda /felső tagozat/ Kézilabda /alsó tagozat/ Kézilabda /felső tagozat/ Labdarúgás /alsó tagozat/ Labdarúgás /felső tagozat/ Ficánka Zenés mozgáskultúra Felzárkóztató foglalkozások 21

22 11. Hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai A tanulmányi munka értékelésének rendje Módszere formája Gyakorisága Felelős végrehajtó Érdemjeggyel Havonta legalább egyszer Heti egy órás tantárgy esetén kéthavonta legalább egyszer Nevelő évfolyamon Szóban Folyamatosan Nevelő Szóban Folyamatosan Osztályfőnök évfolyamon Írásban, szövegesen, Félévkor Osztályfőnök 1-2. évfolyamon tájékoztató füzetben Érdemjeggyel ellenőrzőben Félévkor Osztályfőnök évfolyamon Írásban, szövegesen Év végén Osztályfőnök 1. évfolyamon bizonyítványban Érdemjeggyel bizonyítványban Év végén Osztályfőnök évfolyamon. Szóban, oklevéllel, könyvjutalommal Év végén Igazgató, osztályfőnök A témazárók, a félévi és a tanév végi felmérések teljesítményei jelentősen befolyásolják a félévi és a tanév végi minősítést. A minősítést befolyásolják továbbá a tanév folyamán megszerzett érdemjegyek, szorgalmi munkák. Abból a célból, hogy nyomon követhető legyen az érdemjegyek súlya az értékelő naplóban az alábbi jelöléseket kell alkalmazni: Témazáró: piros színnel Szóbeli, vagy írásbeli felelet: kék színnel Szorgalmi feladatok, órai munka zöld színnel Az erkölcstan/hit-és erkölcstanra is a fenti értékelés vonatkozik. A tanulók írásbeli beszámoltatásának formái és követelményei: Diagnosztikus értékelés a tanév elején egy alkalommal tartunk 2-8 évfolyamon. Formatív értékelést a tanév folyamán legalább négy alkalommal. Témazárót legalább két alkalommal írnak a tanulók, a munkaközösségi értekezleteken meghatározott témakörökből és időintervallumban. Szummatív értékelést a tanév végén végzünk egy alkalommal. A tanulói teljesítményt munkaközösségeken belül egységesen értékeljük a munkaközösségi értekezleten meghatározott szempontok alapján. Általános elvek az írásbeli beszámoltatásokhoz: Jól, alaposan megtanított, begyakorolt tananyagot kérhetünk csak számon. Az írásbeli beszámoló időpontjáról, témájáról legalább egy héttel előre tájékoztatjuk a tanulókat. Elegendő időt, nyugodt körülményeket biztosítunk az írásbeli beszámoló megírásához. Minden felmérést rövid szóbeli értékelés is követ. 22

23 A tanulói terhelés tervezése Írásbeli beszámoltatások rendje A tanulókkal egy tanítási napon csak egy témazárót lehet íratni. Legkésőbb minden hét péntekig írják be a nevelők az adott tantárgyból a haladási naplóba a számonkérésre vonatkozó bejegyzéseket. Az írásbeli beszámolókat az adott tantárgyat tanító nevelő 1-5-ig elégtelentől jelesig terjedő érdemjeggyel értékeli. Az írásbeli dolgozatokat legkésőbb két héten belül ki kell javítani, és értékelni. A nevelő kötelessége, hogy az érdemjegyről a tanulókat és a szülőket tájékoztassa a tájékoztató füzeten keresztül. A dolgozatokat a tanulók nem vihetik haza, de fogadóórákon, illetve a szülők kérésére, egyénileg egyeztetett időpontban a nevelőnek kötelessége megmutatni. Az írásbeli és szóbeli házi feladatok meghatározásának elvei: A házi feladat elvégzése járuljon hozzá a tananyag elmélyítéséhez. Adjon lehetőséget az ismétlésre, a gyakorlásra, a differenciált foglalkozásra, a képességek fejlesztésére, az egyéni és csoportos korrekcióra. Az otthoni (napközis, tanulószobás) felkészüléshez megtervezett írásbeli, szóbeli feladatok meghatározásánál mindenkor vegyük figyelembe a tanított ismereteket, a tanulók életkori sajátosságait, terhelhetőségét. Az írásbeli és szóbeli feladatok mennyiségét a napi tanórai foglalkozások számától tesszük függővé. Az írásbeli és szóbeli házi feladatok meghatározásának korlátai: Heti háromnál több órás tantárgy esetén hétfőre nincs házi feladat. 12. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Az osztályozó vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a helyi tantervek tartalmazzák. A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje A vizsgák napját az intézményvezető állapítja meg. az osztályozó vizsga időpontja az január ig, június ig, vagy a határozatban megadott időpontban belső vizsgák ideje május ig. különbözeti vizsga egyénileg meghatározott időpontban javítóvizsga augusztus között. 13. Az iskolai osztályok száma, tanulólétszáma az egyes osztályokban 23

24 Osztály Tanulók száma 1.a 22 2.a 20 3.a 21 4.a 26 5.a 29 6.a 19 6.b 14 7.a 25 8.a 19 8.b 14 24

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV 1./ Felvételi lehetőségek Iskolánk felvételi körzete: Alsópáhok és Felsőpáhok községek közigazgatási területei. Amennyiben más, környékbeli

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista KLIK KUNSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETE FÖLDVÁRY GÁBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 6098 Tass, Dunai út 24. Telefonszám: 76/536-210 Fax: 76/536-211 Szervezeti egységkód: 030003, OM: 027936 Különös Közzétételi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE I. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatási Ssz. Munkakör Végzettség

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 08.24. hétfő Az első munkanap 08.25. kedd Pótvizsgák 08. 26. szerda Munkaközösségi értekezlet 08. 27. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 28. péntek 08. 29. szombat 08. 30 vasárnap

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA

FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA Beiratkozás: Az intézménybe történő beiratkozás a tanévkezdést megelőző március hónap második hetében történik meg. Az iskola kötelező felvételi körzete Dötk,Gyűrűs,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. tanév OM 035883 5008 Szolnok, Gorkij út 47. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. tanév 1 8 évfolyamos általános iskola 1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye OM:030028 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER 01. (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA)

A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER 01. (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA) A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA) 180 TANÍTÁSI NAP SZEPTEMBER (22 TANÍTÁSI NAP) Dátum/ (kedd) 8,00 05. 9. (szerda)

Részletesebben

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Dunaföldvári Bölcskei - Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. tanév Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014/2015

Különös közzétételi lista 2014/2015 Különös közzétételi lista 2014/2015 I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási

Részletesebben

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola valamint tagintézménye: Hejőbábai

Részletesebben

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2015/16-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2013/2014-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2013/2014-es tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Közzétételi lista a köznevelési intézmények részére 2014.

Közzétételi lista a köznevelési intézmények részére 2014. Ikt.sz.: 650/2014. Közzétételi lista a köznevelési intézmények részére 2014. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról Tartalomjegyzék Közzétételi lista általános

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,,, óvodapedagógus

Részletesebben

Óvodai intézményegység

Óvodai intézményegység Közzétételi lista 2013-14. nevelési év / tanév 2013. október 01-ei adatok a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján Óvodai intézményegység

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium

Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium A 2015/2016. tanév helyi rendje A tanév első napja: Utolsó tanítási nap: 2015. szeptember 1. (hétfő) 2016. június 15. (szerda) (tanítási napok száma: 180 nap) (hetek száma: 36 hét) Dátum Időpont Esemény

Részletesebben

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Évfolyam Osztályok száma Létszám Magántanuló SNI BTM Összlétszám 1. 2 29 3 32 2. 1 21 1 1 23 3. 2 30 1 2 2 35 4. 1

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2015. augusztus 24. hétfő 8 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2015. augusztus 24. 11 00-13 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás tanulók)

Részletesebben

Éves munkaterv 2013/2014. tanév

Éves munkaterv 2013/2014. tanév Éves munkaterv 2013/2014. tanév Készítette: Kárpáti Piroska Pécs, 2013. szeptember 16. 1. Személyi feltételek: Pedagógus létszám szeptember 1-én: teljes : áttanító: részmunkaidős: tartósan távol: 34 fő

Részletesebben

A 2015-16. TANÉV RENDJE

A 2015-16. TANÉV RENDJE ADDETUR Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. A 2015-16. TANÉV RENDJE Események megnevezése Ideje Helye Felelős Megjegyzés Alakuló értekezlet 2015.08.24.

Részletesebben

2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása

2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása 1. sz. melléklet A tanév helyi rendje 2014/2015 1. A szorgalmi idő A 2014/2015. tanévben a szorgalmi idő - első tanítási napja 2014. szeptember 1. (hétfő) és - utolsó tanítási napja 2015. június 15. (hétfő).

Részletesebben

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a közfeladatot ellátó intézményre a törvényben meghatározott közzéteendő

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve 2015-2016 1) Tárgyi feltételek biztosítása a 2015-2016-os tanévre a. nyár folyamán történt felújítások tetőtéri termek gipszkartonozása, kifestése, csövek, radiátorok

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE Sorszám:1. Módosítási szám: 1. Készítette: Jóváhagyta:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső igazgatóhelyettes igazgató

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv

A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv Dátum Esemény Felelős Ellenőrzi Augusztus 16. Alakuló értekezlet. Munkaközösségi értekezletek Mkv. 16.-18 Szakmai továbbképzések TÁMOP-IPR

Részletesebben

A tanév rendje 2015/2016. Az iskolák értesítik a szülőket a tanulók első félévben elért tanulmányi eredményeiről: 2016. január 29.

A tanév rendje 2015/2016. Az iskolák értesítik a szülőket a tanulók első félévben elért tanulmányi eredményeiről: 2016. január 29. A tanév rendje 2015/2016. Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Utolsó tanítási nap a végzősöknél: 2016. április 29. (péntek) A szorgalmi idő első

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1.

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1. 2012-2013. 2013. tanév Tanév rendje Szorgalmi idő első napja 2012.09.03. hétfő Szorgalmi idő utolsó napja 2013.06.14. péntek Félév vége 2013.01.11. péntek Félévi értesítő kiadása 2012.01.18. péntek Félévi

Részletesebben

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy Különös közzétételi lista 2015/2016 tanév 32/2008 (XI. 2) OKM rendelet 10. számú melléklet 0 11/1994 (VI.8) MKM rendelethez, mely előírja a tájékoztatási kötelezettséget az alábbi témákban: A pedagógusok

Részletesebben

Család Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Család Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézmény neve Család Általános Iskola és Művészeti Iskola Intézmény címe: 8360, Hunyadi utca 3. OM azonosító: 037492 Telefon: 06/83/320-107 Fax: 06/83/510-604 E-mail: csaladiskola@csaladiskola.hu Tanítási

Részletesebben

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a közfeladatot ellátó intézményre a törvényben meghatározott közzéteendő

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 188 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV

MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV TANÉV HELYI RENDJE ESEMÉNY MEGNEVEE hó Tanévnyitó alakuló értekezlet 19. szerda 11:00 Javítóvizsgák - írásbeli 24. hétfő Javítóvizsgák - szóbeli 25-27. kedd-csütörtök augusztus

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamint és Mezőkomáromi Tagiskolájának Különös Közzétételi Listája 2014/2015 tanév

Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamint és Mezőkomáromi Tagiskolájának Különös Közzétételi Listája 2014/2015 tanév Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamint és Mezőkomáromi Tagiskolájának Különös Közzétételi Listája 2014/2015 tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége Végzettség Szakképesítés

Részletesebben

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján:

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: 23. (1) e): A Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014-es tanévi időrendje 6. Időrendi

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE Készítette: Konkolyné Bárkányi Ibolya tagintézmény-vezető Az SZKTT

Részletesebben

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma Közzétételi lista Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma A kollégiumi felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: A tanuló az iskola útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, valamint externátusi

Részletesebben

A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve

A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve A 2013/2014. tanév munkarendje 2013. augusztus 23. (P) Nevelőtestületi megbeszélés Munkaközösségi megbeszélések A tantárgyfelosztás egyeztetése

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Tantárgyfelosztásban szereplő feladat: 11 iskolaotthonos osztály (2 osztálytanító) Magyar tanítása

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás. Általános Iskola. 2015-2016-os TANÉV (Napokra lebontva - 181 tanítási nap)

Kecskeméti Corvin Mátyás. Általános Iskola. 2015-2016-os TANÉV (Napokra lebontva - 181 tanítási nap) Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola 20152016os TANÉV (Napokra lebontva 181 tanítási nap) HÓNAP NAP TANÍTÁSI NAP AUGUSZTUS 2015. 17. AUGUSZTUS 18. AUGUSZTUS 19. AUGUSZTUS 24. ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK,

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Kiemelt célok és feladatok: A Szent Mór Óvodával szoros, hatékony kapcsolat kiépítése A nyílt napok, Iskolanyitogatók megszervezése A pedagógus kulcskompetenciák

Részletesebben

A Szekszárdi Waldorf Óvoda, általános Iskola és AMI Munkaterve 2015-2016. tanév

A Szekszárdi Waldorf Óvoda, általános Iskola és AMI Munkaterve 2015-2016. tanév A Szekszárdi Waldorf Óvoda, általános Iskola és AMI Munkaterve 2015-2016. tanév Dátum Tan. nap 2015.08.24 hétfő Tanévnyitó konferencia Intézményi Konferencia 2015.08.25. kedd Tanári Konferencia 2015.08.26.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév Ikt.szám: 591/2015. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév A tanév legfontosabb pedagógiai feladatai: 1.) Hatékony és következetes módszerekkel a tanulói és dolgozói

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 6900 MAKÓ, KÁLVIN T. 6. ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 Utolsó frissítés: 2016. január 5. VEZETÉSI CÉLOK, ALAPELVEK 1. Modern cél- és követelményrendszer, európai színvonal

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz. 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: - Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Csömöri Mátyás Király Általános Iskola

Csömöri Mátyás Király Általános Iskola Különös közzétételi lista 2013-14. tanév Csömöri Mátyás Király Általános Iskola Az iskola pedagógusai Bátovszky János tanár iskolaigazgató, biológia, kémia Ángyán Ildikó műv.ter.: ének-zene Antonighel

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Kollégium 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

Péter András Gimnázium és Kollégium 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV. 2015/2016-os tanév A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2015/2016-os tanév 2015. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 Munkaterv 2015/2016-1 - Tartalomjegyzék

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. Arany János Általános Iskola Kosd OM: 032418

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. Arany János Általános Iskola Kosd OM: 032418 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak?

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak? Dátum Nap típusa ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak? Hét Ciklus Tanítási hét sorszáma Tanítási nap

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel. ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.: 54/610-895 MUNKATERV 2015/2016-os tanévi Püspökladány, 2015. szeptember

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV 2015-2016. tanév Tartalomjegyzék I. Szervezési rész... 3 A tanév helyi rendje:... 3

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2013. szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2013. szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2013. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. (XI. 24.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Felsőbüki Nagy Pál Általános

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 Beiskolázási Szabályzat 2015/2016. tanév (a 2016/2017. tanévre felvételizők számára) 1 Iskolánk OM azonosítója: 201526 A felvételi eljárás

Részletesebben

A KULTSÁR ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA MUNKATERVE A 2015/2016-OS TANÉVRE /ÜTEMTERV/

A KULTSÁR ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA MUNKATERVE A 2015/2016-OS TANÉVRE /ÜTEMTERV/ A KULTSÁR ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA MUNKATERVE A 2015/2016-OS TANÉVRE /ÜTEMTERV/ Kiemelt feladatok a 2015/2016-os tanévben 1. Tanulóink tanulási teljesítményének emelése: a) Rendszeres és egységes

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27.

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27. 2014. MUNKATERV Általános Iskola 9766 Rum, Béke utca 20. 2014.08.27. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015. TANÉVRE Tartalom 1. A tanév rendje:... 3 2. A tanév helyi rendje... 4 2.1.

Részletesebben

1. Betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

1. Betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége A Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola intézményi közzétételi listája tagintézményenként 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (3) alapján

Részletesebben

Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégium intézménye kollégiumának különös közzétételi listája 2015/2016.

Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégium intézménye kollégiumának különös közzétételi listája 2015/2016. Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégium intézménye kollégiumának különös közzétételi listája 2015/2016. tanév Nagykanizsa Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

2013/2014. TANÉV MUNKATERVE

2013/2014. TANÉV MUNKATERVE PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013/2014. TANÉV MUNKATERVE A kötelező tanítási napok száma: 179 nap. Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfő), az utolsó tanítási

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV

Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV Kiemelt célok és feladatok: Óvoda integrációja 20. jubileumi évprogramjainak megszervezése A felújított, átvett épületekben zajló tanítás megszervezése

Részletesebben

Különös közzétételi lista. 2015/2016. tanév

Különös közzétételi lista. 2015/2016. tanév Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév Tartalom A felvétel lehetőségei... 1 Térítési díj, tandíj mértéke... 2 Fenntartói értékelés, megállapítás:... 2 Nyitva tartás:... 2 Tanévi eseménynaptár:... 3

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016 KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX:06-59-325-230, E-mail: titkarsag@refisk.hu A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI. Éves munkaterve A 2015/2016. tanévre

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI. Éves munkaterve A 2015/2016. tanévre A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI e A 2015/2016. tanévre 2015. június 2015. június 30. Pályaorientációs és jelentkezési nap 2015. július 2015. július 28. 2015. július 31-ig 2015. július

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV MUNKATERV A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm.

Részletesebben

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Időpont Augusztus Feladat 17. Tantestületi alakuló ülés 26-27. Tankönyv értékesítés Felelős Bökönyi Beáta, Semjéni Rita 26-27. Étkezési

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1051 Budapest Nádor utca 32. KLIK adószáma: 15799658-2-41 Mátészalkai Tankerület KLIK 150006 Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista

Intézményi közzétételi lista Ábrányi Emil Általános Iskola Nyírábrány OM 031162 Intézményi közzétételi lista 2014. 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztatás Az Ábrányi Emil Általános Iskola Nyírábrány Nagyközség egyetlen iskolája.

Részletesebben

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 Nyitva tartási rend Általános iskola Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitvatartási idő: 7 00 16 00, (igény szerint 17 óráig).

Részletesebben