Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium"

Átírás

1 Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2013/2014-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató

2 1. BEVEZETÉS A 2013/2014-es tanév munkatervének elkészítése különösen az alábbi jogszabályok figyelembe vételével történt: - a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény - a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény - a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet - a 2013/2014. tanév rendjéről szóló 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet - a 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet a Pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról Az éves munkaterv az alábbi intézményi dokumentumokkal összhangban készült: - a KEMU Szakképző Iskola Pedagógiai Programja - a KEMU Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabálya - a KEMU Szakképző Iskola Házirendje - Helyi Szakmai Programok 2. ELÉRENDŐ CÉLOK A TANÉV SORÁN 2.1 Intézményi dokumentumok Az intézményi alapdokumentumok felülvizsgálata a hatályos jogszabályok tükrében, a szükséges módosítások megtétele az eljárási szabályok betartásával. Helyi szakmai programok aktualizálása, az előrehozott szakképzés, duális szakképzés tanmeneteinek elkészítése. A tanmenetek megfeleltetése az új NAT követelményeknek. 2.2 Tanügyi nyilvántartások A tanügyi nyilvántartások vezetése az alábbi szempontok figyelembe vételével történik: - a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényben meghatározott nyilvántartások és nyomtatványok használata - az intézményben használt nyilvántartások, nyomtatványok a jogszabályi kötelező tartalmi elemek mellett azokat az információkat is tartalmazzák, melyek a feladatellátást és nyilvántartást megkönnyítik, azonban az adatvédelmi előírásokat nem sértik. 2.3 A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos feladatok - a 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet alapján: 2

3 az átsorolások elvégzése a pedagógusok teljesítmény értékelésének előkészítése a vezetői létszám felülvizsgálata a nevelő iktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak létszámának felülvizsgálata - pedagógus életpálya modell bevezetésének lebonyolítása - a munkaidő nyilvántartás bevezetése 2.4 A pedagógusok továbbképzése A pedagógusok továbbképzése jogszabály alapján kötelező. Az intézmény a továbbképzési feladatainak ellátására elkészítette a következő időszakra vonatkozó továbbképzési tervet. A hatályos jogszabályok figyelembe vételével a beiskolázási terv alapján a továbbképzésben részt vevő pedagógusok helyettesítésének megszervezése. 2.5 Kompetencia mérések Folyamatos kompetenciafejlesztés az Országos Kompetenciamérés követelményeire és a kulcskompetenciákra alapozva Az olvasás, szövegértés, logikai gondolkodás kompetenciák fejlesztése, a tanmenetek ennek megfelelő kiegészítése, az ott leírtak megvalósítása. 2.6 Kiemelt pedagógiai feladatok - a tanulók magatartásának, fegyelmének erősítése, - a tanulók neveltségi szintjének emelése, - a tanulók folyamatos felkészülésének ellenőrzése (házi feladatok ellenőrzése), - a továbbtanulni szándékozó tanulók felkészítése a felvételire, - tehetséggondozás, - versenyekre való felkészítés - az iskolai erőszak további csökkentése a mentálhigiénés munka és kampányszerű programok szervezésével - a diákok önszerveződésének támogatása, a diákok minél nagyobb körének bekapcsolása a DÖK munkájába 3. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK 3.1 Személyi feltételek A KEMU Szakképző Iskola engedélyezett létszáma: 296 fő. Ezek: - pedagógusok - nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak 3

4 - egyéb munkakörök: technikai Jelenleg a szakmai elméleti és gyakorlati órák egy részének ellátása nem biztosított. Célunk a vonatkozó jogszabályi előírások megtartásával a szakmai elméleti és gyakorlati órák megtartására új kollégák alkalmazása. 3.2 Tárgyi feltételek A KEMU Szakképző Iskola a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2-. sz. és 3. számú mellékletében felsorolt kötelező eszköz és felszerelésjegyzékében leírtakkal rendelkezik. Célunk, hogy az intézmény birtokában lévő eszközöket támogatók és pályázatok útján ebben a tanévben is fejlesszük. 4. TANULMÁNYI VERSENYEK Iskolánk a következő tanulmányi és szakmai versenyekre készít fel tanulókat: 4.1 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által finanszírozott tanulmányi és művészeti versenyek: - OKTV: matematika, informatika, rajz-és vizuális kultúra, művészettörténet tantárgyak - Művészeti verseny: Országos Rajzverseny, Országos Mintázásverseny - Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tantárgyi Verseny 4.2 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által finanszírozott verseny(szakma Sztár Fesztivál): - Szakma Kiváló Tanulója Verseny, - Országos Szakmai Tanulmányi Verseny 4.3 Diáksport Szövetség által meghirdetett sportversenyek: - Diákolimpia Kézilabda, Röplabda, Rögby 4.4 Országos Elektronikai Konstrukciós Verseny 4.5 Programozási csapatversenyek - Gábor Dénes, - Dusza Árpád, - Bánki Donát - Lego robotprogramozás 4.6 Szakmunkástanulók Közismereti Versenye: - magyar nyelv-és irodalom, - történelem, informatika, - matematika, 4

5 - természetismeret 4.7 Megyei Matematika Verseny, 4.8 Szakács Jenő megyei fizika verseny, 4.9 GORDIUSZ matematika feladatmegoldó verseny 5. MUNKATERV 5.1 A tanév - Első tanítási nap: szeptember 2. - Utolsó tanítási nap: június 13. A tanítási év első féléve január 17-ig tart. Az iskolák január 24-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 5.2 A tanítási szünet A tanítási évben a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, ebből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. Az őszi szünet október 28-tól október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 25., a szünet utáni első tanítási nap november 4. A téli szünet december 23-tól január 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21., a szünet utáni első tanítási nap január 6. A tavaszi szünet április 17-től április 22-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 16., a szünet utáni első tanítási nap április 23. Tanítás nélküli munkanapok felhasználása: lásd. tagintézményi ütemtervek. 5.3 A vizsgák rendje Szakmai vizsgák: - írásbeli vizsgák: október május szóbeli és gyakorlati vizsgák: október hónap május és június hónap Érettségi vizsgák - írásbeli vizsgák: 5

6 október május szóbeli vizsgák: november június A középfokú iskolai, a kollégiumi és a Köznevelési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2013/2014. tanévben lásd. a 2013/2014. tanév rendjéről szóló 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet 3. melléklet 5.5 Emléknapok, megemlékezések lásd. tagintézményi ütemtervek. 5.6 Szülői értekezletek, fogadóórák lásd. tagintézményi ütemtervek. 5.7 Fizikai állapotot felmérő vizsgálatok lásd. tagintézményi ütemtervek. 6. VEZETŐI MEGBESZÉLÉSEK, ÉRTEKEZLETEK Tagintézményekben a tagintézmény-vezető által meghatározott fix időpontokban, valamint eseti jelleggel. Igazgatótanácsi ülés: a tanév során 4 alkalommal, valamint eseti jelleggel. 6

7 7. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet Ütemterv 2013/2014-es tanév KEMU Szakképző Iskola Kandó Kálmán Szakközépiskola és Szakiskolája IDŐ 2013 augusztus ESEMÉNY Tanévnyitó értekezlet TÁMOP A-12/ , Korszerű képzési struktúra stabilizálása projekt szakmai nap TÁMOP A-12/ , Korszerű képzési struktúra stabilizálása projektzáró szeptember Tanévnyitó ünnepség szeptember 2. szeptember 5-ig szeptember 6-ig szeptember 16-ig szeptember 20-ig szeptember 20-ig START nap Őszi érettségi vizsgára jelentkezés (Katona József Gimnázium, Humán Középiskola) Törzslapok, bizonyítványok aktualizálása, záradékok ellenőrzése, nyári gyakorlatok igazolása, lezárás után bemutatása illetékes igazgatóhelyetteseknek Bizonyítványok, törzslapok ellenőrzése. Munkaközösségi munkatervek leadása Felmérők: Iskolai: 9. évfolyamoknak 7

8 IDŐ szeptember szeptember 26-ig szeptember 26-ig ESEMÉNY Kamarai szintvizsgák 2/12. évfolyamon Tanmenetek leadási határideje 9. évfolyamos bizonyítványok, törzslapok kitöltése Szülői értekezletek a 9. és a végzős évfolyamoknak szeptember Fecske ünnepség szeptember 27-ig október 2. október 4. október 7-től folyamatosan október 7-11 október 7-ig október október 7-10 október péntek-szombat október 14.-október 25. Jelentkezés IKSZ szolgálatra évfolyamos szakközépiskolai tanulóknak Kecskemét város napja Megemlékezés az Aradi vértanukról Óralátogatások:Kiemelt szempont: Pedagógusok módszertani kultúrája, sokszínűsége. Iskolai dokumentumok adminisztrálásának ellenőrzése. Szakmai írásbeli vizsga (őszi) Tanmenetek ellenőrzése Szakmai vizsga - gyakorlati-szóbeli Osztályozó vizsgák-előrehozott érettségi miatt (idegen nyelv, informatika) Pályaválasztási kiállítás Őszi írásbeli érettségi vizsgák (Humán Középiskola) 8

9 IDŐ ESEMÉNY október október 23. szerda október 25-ig október 25. péntek B hét október 28-október 31. november 4. hétfő B hét november 12.,14.,19.,21., november november 22-ig november november december 7. szombat B hét december 11-12, Október 23-i ünnepély Nemzeti ünnep-tanítási szünet Szülői értekezletek (9. és a végzős évfolyamok kivételével) Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap Őszi szünet Őszi szünet utáni első tanítási nap Nyílt napok a vállalatok bevonásával Őszi érettségi vizsga szóbeli (Humán Középiskola) Tantárgyi figyelmeztetők kiküldése Fogadóóra, Szülői Tájékoztató Öregdiák Találkozó Munkanap Adventi vásár december Szalagavató december 20. péntek december Christmas Party Karácsonyi műsor 9

10 IDŐ december 21. szombat B hét 2014 január 6. hétfő A hét január 6-9 január 13. január január január 17. január 18. szombat január 28. kedd január január 24-ig január 27-től február 3-6 február 7. péntek február 14-ig február 22. szombat 9.00 ESEMÉNY Munkanap Téli szünet előtti utolsó tanítási nap Téli szünet utáni első tanítási nap Osztályozó vizsgák Megemlékezés névadónkról, Kandó Kálmánról Félévi osztályozó értekezlet Első félév utolsó tanítási napja Központi írásbeli felvételi 8. évfolyamosoknak Félévi tantestületi értekezlet Központi írásbeli pótfelvételi 8. évfolyamosoknak Tanulók és Szülők tájékoztatása a félévi eredményekről Szülői értekezletek minden évfolyamnak Konfliktuskezelő nap 9. évfolyamosoknak Tantestületi kirándulás (tanítás nélküli munkanap terhére) Jelentkezés érettségi és szakmai vizsgára Művészeti felvételi alkalmassági vizsga 10

11 IDŐ február 25. kedd február február március 11. kedd óra március 12. március április 2.-május 27. április 11-ig április 15. ESEMÉNY Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól Felvételi elbeszélgetés (szakiskola) Farsangi DÖK Bál Diákközgyűlés Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala Március 15-i ünnepség A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata országos mérés keretében, de helyi lebonyolítás. Tantárgyi figyelmeztetők kiküldése Megemlékezés a Holocaust áldozatairól április Fogadóóra - Szülői Tájékoztató április 16. április 16. szerda A hét április 23. szerda B hét április április 29. kedd április 29. kedd Kandós vetélkedő döntője Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap Tavaszi szünet utáni első tanítási nap Osztályozó vizsgák-végzősöknek Év végi osztályozó értekezlet végzősöknek Szerenád 11

12 IDŐ ESEMÉNY április 30. szerda május 1. csütörtök május 2. péntek május május 5. hétfő május 6. kedd május 7. szerda május 8. csütörtök május 9. péntek május 10. szombat B hét Ballagás Tanítási szünet Munkaszüneti nap Elektronikai eszköz építő verseny Írásbeli érettségi magyar nyelv és irodalomból (tanítás nélküli munkanap terhére) Írásbeli érettségi matematikából (tanítás nélküli munkanap terhére) Írásbeli érettségi történelemből (tanítás nélküli munkanap terhére) Írásbeli érettségi angol nyelvből Írásbeli érettségi német nyelvből Munkanap május 12. hétfő május 13. kedd május 14. szerda OKJ szakmai írásbeli vizsga OKJ szakmai írásbeli vizsga (tanítás nélküli munkanap terhére) OKJ szakmai írásbeli vizsga 12

13 IDŐ május 15. csütörtök május 15. csütörtök Írásbeli érettségi biológiából OKJ szakmai írásbeli vizsga Írásbeli érettségi földrajzból ESEMÉNY május 16. péntek május 19. hétfő május 20. kedd május óra május 23.. péntek május 28. szerda május 30. péntek május-június június június 4. szerda június 2-6 június 6. péntek OKJ szakmai írásbeli vizsga Írásbeli érettségi informatikából Írásbeli érettségi művészettörténetből Írásbeli érettségi fizikából Írásbeli érettségi szakmai előkészítő tantárgyból Kandós est Diáknap (tanítás nélküli munkanap terhére) Országos Kompetencia Mérés 10. évfolyamon Pedagógusnap OKJ vizsgák, szóbeli és gyakorlati Művészeti Tagozat Évzáró kiállítása Nemzeti összetartozás emléknapja-trianon megemlékezés Osztályozó vizsgák DÖK jutalomkirándulás 13

14 IDŐ ESEMÉNY június 9. hétfő Június 13. péntek június június 16-től-július 11-ig június 18-ig június 19. csütörtök június június 28. június 30. hétfő 9.00 Pünkösd - Tanítási szünet Utolsó tanítási nap-osztályozó értekezlet Szóbeli érettségi vizsgák Nyári gyakorlatok Bizonyítványok, törzslapok, aláírása, ellenőrzése Bizonyítványosztás-nyári gyakorlatok zavarása nélkül Beiratkozás Tantestületi kirándulás Tanévzáró értekezlet 14

15 2. számú melléklet Ütemterv 2013/2014-as tanév KEMU Szakképző Iskola Gáspár András Szakközépiskola és Szakiskolája IDŐPONT I. Tanítási napok: A tanév 179 tanítási napból áll Első félév Második félév I. Tanítás nélküli munkanapok: MEGNEVEZÉS szombat Szalagavató ünnepség- a végzős szakiskolásoknak szerda Diáknap hétfő Magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsgák kedd Matematika írásbeli érettségi vizsgák szerda Történelem írásbeli érettségi vizsgák hétfő Szakmai írásbeli vizsgák 15

16 IDŐPONT MEGNEVEZÉS III. Tanítási szünetek: Őszi szünet Téli szünet Tavaszi szünet IV. Nemzeti ünnepek, iskolai megemlékezések: október 2. szerda Kecskemét napja október 6. az Aradi vértanúk emléke október 22. kedd november 23. Okt. 23. Az 1956-os forradalom és szabadság-harc emlékünnepe Megemlékezés iskolánk névadója, Gáspár András születési évfordulójáról február 25. kedd A kommunizmus áldozatainak emléknapja március 14. péntek Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe április 15. kedd A Holokausztra való emlékezés június 4. szerda Nemzeti Összetartozás Napja 16

17 IDŐPONT MEGNEVEZÉS V. Egyéb iskolai rendezvények: szeptember 2. Tanévnyitó csütörtök Gólyanap szeptember 21. Hunyadi városi napok (vetélkedő) péntek órától Gólyabál csütörtök Mikulás péntek Szalagavató ünnepség-szakközepesek szombat Szalagavató ünnepség-szakiskolások december 13. péntek Karácsonyi ünnepség csütörtök ó péntek ó 24 órás kosárlabda gála csütörtök ó péntek ó 24 órás focigála Honvédelmi vetélkedő kedd Szerenád 17

18 IDŐPONT MEGNEVEZÉS április 30. szerda Ballagás óra Tanulói tanévzáró VI. Nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadó órák: péntek 9.00.óra Tanévnyitó tantestületi értekezlet 2. Minden hónap első csütörtökén óra Nevelőtestületi értekezlet péntek Félévi osztályozó értekezlet csütörtök Félévi tantestületi értekezlet hétfő Osztályozó értekezlet (végzősöknek) óra Év végi osztályozó értekezlet péntek Tanévzáró tantestületi értekezlet szeptember Szülői értekezletek csütörtök Fogadó óra november SZMK értekezlet 18

19 IDŐPONT MEGNEVEZÉS csütörtök óra Összevont szülői értekezlet az érettségiző osztályokban januá r- február Második félévi szülői értekezletek csütörtök Fogadó óra VII. Beiskolázással kapcsolatos feladatok: péntek - szombat Pályaválasztási kiállítás és 25. péntek - hétfő óra Nyílt napok az általános iskolások részére szombat Írásbeli felvételi vizsga csütörtök Pót írásbeli felvételi vizsga és 27. kedd és csütörtök ó. Testnevelés erőnléti felmérés a rendészeti osztályokba jelentkezőknek kedd Testnevelés pótfelvételi Szóbeli meghallgatás a 9. évfolyamra (MBMH) jelentkezőknek VIII. Tanügyigazgatási feladatok: Előrehozott érettségizők osztályozó vizsgái 19

20 IDŐPONT MEGNEVEZÉS től Naplóellenőrzések, óralátogatások Tavalyi naplók, törzslapok lezárásának ellenőrzése csütörtök - péntek Magántanulók osztályozó vizsgái csütörtök - péntek Végzős magántanulók, előrehozott érettségizők osztályozó vizsgái Írásbeli érettségi vizsgák Szakmai írásbeli vizsgák Kompetenciamérés (olvasási-szövegértési, matematikai 10. évfolyamoknál) május - június Szakmai gyakorlati és szóbeli vizsgák Magántanulók osztályozó vizsgái Szóbeli érettségi vizsgák 20

21 3. számú melléklet Ütemterv 2013/2014-es tanév KEMU Szakképző Iskola Speciális Szakiskolája IDŐPONT MEGNEVEZÉS I. Tanítási napok: A tanév 179 tanítási napból áll Első félév Második félév I. Tanítás nélküli munkanapok: szombat Tanulói teljesítmények, magatartás értékelése, problémás esetek megbeszélése szombat E-napló, adminisztráció rendbetétele, aktualizálása szombat E-napló, adminisztráció rendbetétele, aktualizálása szerda Munkaközösségi továbbképzés , 23. csütörtök-péntek Tanulmányi kirándulás - tapasztalatcsere 21

22 IDŐPONT MEGNEVEZÉS III. Tanítási szünetek: Őszi szünet Téli szünet Tavaszi szünet IV. Nemzeti ünnepek, iskolai megemlékezések: október 6. az Aradi vértanúk emléke október 22. kedd Okt. 23. Az 1956-os forradalom és szabadság-harc emlékünnepe február 25. kedd A kommunizmus áldozatainak emléknapja március 14. péntek Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe április 15. kedd A Holokausztra való emlékezés június 4. szerda Nemzeti Összetartozás Napja V. Egyéb iskolai rendezvények: 22

23 IDŐPONT MEGNEVEZÉS szeptember 2. Tanévnyitó péntek Mikulás kupa sportverseny péntek Szalagavató ünnepség december 20. péntek Karácsonyi ünnepség május 9. Ballagás óra Tanulói tanévzáró VI. Nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadó órák: péntek 9.00.óra Tanévnyitó tantestületi értekezlet péntek Félévi osztályozó értekezlet csütörtök Félévi tantestületi értekezlet hétfő Osztályozó értekezlet (végzősöknek) óra Év végi osztályozó értekezlet péntek Tanévzáró tantestületi értekezlet 23

24 IDŐPONT MEGNEVEZÉS szeptember Szülői értekezletek csütörtök Fogadó óra november 21. csütörtök Nyílt nap a leendő 9. évfolyam számára január- február Második félévi szülői értekezletek csütörtök Fogadó óra VII. Beiskolázással kapcsolatos feladatok: péntek - szombat Pályaválasztási kiállítás 24

25 4. számú melléklet Ütemterv 2013/2014-es tanév KEMU Szakképző Iskola Fiúkollégiuma Sorszám: IDŐPONT MEGNEVEZÉS szerda Tanévnyitó tantestületi értekezlet vasárnap vasárnap Beköltözés Szülői értekezlet a beköltözött diákok és hozzátartozóik részére hétfő kedd Tanulói tanévnyitó, DÖK választás, a házirend aktualizálása Tűzvédelmi, balesetvédelmi, munkavédelmi oktatás és tájékoztatás valamennyi diák részére től Csoport és épületnapló ellenőrzése, óralátogatások 25

26 Sorszám: IDŐPONT MEGNEVEZÉS kedd az Aradi vértanúk emléknapja től csütörtök órától kedd Tavalyi naplók, törzskönyv lezárásának ellenőrzése Kollégiumi gólyaavató Okt. 23. Az 1956-os forradalom és szabadság-harc emlékünnepe Őszi szünet november november SZMK értekezlet csütörtök szombat Fogadó óra a KEMŰ Intézményegységgel közösen. Mikulás Munkanap áthelyezés (2013. december 24. kedd) csütörtök szombat Karácsonyi ünnepség Munkanap áthelyezés (2013. december 27. péntek). 26

27 Sorszám: IDŐPONT MEGNEVEZÉS Téli szünet ( első tanítási nap). 2013/2014-es tanév II. félév csütörtök csütörtök12.00 ó péntek ó Félévi tantestületi értekezlet 24 órás kosárlabda gála kedd A kommunizmus áldozatainak emléknapja (megemlékezés) csütörtök csütörtök12.00 ó péntek ó Az 1848-as forradalom és szabadságharc 24 órás focigála Fogadó óra a KEMŰ Intézményegységgel közösen. 12. csütörtök Tavaszi szünet Honvédelmi - Rendészeti nap szerda A Holokausztra való emlékezés 27

28 Sorszám: IDŐPONT MEGNEVEZÉS Kollégiumi ballagás Kollégiumi napok rendezvénysorozat Érettségi vizsgák (tanítás nélküli munkanapok) Kollégiumi ügyelet szombat Munkanap áthelyezés (2013. május 2. péntek) Szakmai írásbeli vizsgák kezdete Utolsó tanítási nap szerda Nemzeti Összetartozás napja Nyári szakmai gyakorlat, kollégiumi ügylet péntek Tanévzáró tantestületi értekezlet 28

SZEGEDI MŰSZAKI KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E

SZEGEDI MŰSZAKI KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E P r o g r a m : A U G U S Z T U S 23 9.00 Alakuló értekezlet 24. 8.00

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 08.24. hétfő Az első munkanap 08.25. kedd Pótvizsgák 08. 26. szerda Munkaközösségi értekezlet 08. 27. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 28. péntek 08. 29. szombat 08. 30 vasárnap

Részletesebben

Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium

Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium A 2015/2016. tanév helyi rendje A tanév első napja: Utolsó tanítási nap: 2015. szeptember 1. (hétfő) 2016. június 15. (szerda) (tanítási napok száma: 180 nap) (hetek száma: 36 hét) Dátum Időpont Esemény

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2015. augusztus 24. hétfő 8 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2015. augusztus 24. 11 00-13 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás tanulók)

Részletesebben

A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER 01. (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA)

A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER 01. (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA) A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA) 180 TANÍTÁSI NAP SZEPTEMBER (22 TANÍTÁSI NAP) Dátum/ (kedd) 8,00 05. 9. (szerda)

Részletesebben

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak?

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak? Dátum Nap típusa ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak? Hét Ciklus Tanítási hét sorszáma Tanítási nap

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV

MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV TANÉV HELYI RENDJE ESEMÉNY MEGNEVEE hó Tanévnyitó alakuló értekezlet 19. szerda 11:00 Javítóvizsgák - írásbeli 24. hétfő Javítóvizsgák - szóbeli 25-27. kedd-csütörtök augusztus

Részletesebben

Eseménynaptár - Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium 2013/2014. tanév

Eseménynaptár - Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium 2013/2014. tanév Szeptember 2013 9 1 vasárnap 14.30 h Veni Sancte 2013 9 5 csütörtök 17.30 h KÉSZ előadás 2013 9 5 csütörtök Érettségi jelentkezés határideje 2013 9 11 szerda 5. és 7. óra Magyar dal napja 2013 9 12 csütörtök

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve

A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve A 2013/2014. tanév munkarendje 2013. augusztus 23. (P) Nevelőtestületi megbeszélés Munkaközösségi megbeszélések A tantárgyfelosztás egyeztetése

Részletesebben

2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása

2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása 1. sz. melléklet A tanév helyi rendje 2014/2015 1. A szorgalmi idő A 2014/2015. tanévben a szorgalmi idő - első tanítási napja 2014. szeptember 1. (hétfő) és - utolsó tanítási napja 2015. június 15. (hétfő).

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

BAJAI BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA MUNKATERV

BAJAI BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA MUNKATERV BAJAI BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA MUNKATERV 2013/2014. 2 MUNKATERV 2013/2014. A tanév rendjét a 47/2013. (VII.4.) EMMI rendelet tartalmazza, mely szerint a szorgalmi idő

Részletesebben

Eseménynaptár 2013/14-es tanév PIOK Általános iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013/14-es tanév PIOK Általános iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus. Szeptember Eseménynaptár 2013/14-es tanév PIOK Általános iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység Dátum 20. Kedd Nap Tan. nap. Szám 21. Szerda alakuló ülés 9:00 22. Csütörtök 23. Péntek jeletkezés vizsgákra

Részletesebben

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján:

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: 23. (1) e): A Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014-es tanévi időrendje 6. Időrendi

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV MUNKATERV A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm.

Részletesebben

2013/2014. TANÉV MUNKATERVE

2013/2014. TANÉV MUNKATERVE PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013/2014. TANÉV MUNKATERVE A kötelező tanítási napok száma: 179 nap. Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfő), az utolsó tanítási

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Kollégium 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

Péter András Gimnázium és Kollégium 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV. 2015/2016-os tanév A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2015/2016-os tanév 2015. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 Munkaterv 2015/2016-1 - Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola 2013/2014-es TANÉVÉNEK RENDJE készült a 47/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján

A Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola 2013/2014-es TANÉVÉNEK RENDJE készült a 47/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA IGAZGATÓSÁGA OM azonosító: 201165 H-5000 SZOLNOK, Baross út 37/A Tel.: 56/425-844, Fax: 56/427-200 e-mail cím: titkarsag@szolmusz.hu Felnőttképzési nyilvántartási

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI 2015-2016 éves munkaterv és feladat ellátási terv Összeállította: Kácsándiné Kottász Katalin

Részletesebben

Az intézmény nyitva tartása, éves munkaterv

Az intézmény nyitva tartása, éves munkaterv Az intézmény nyitva tartása, éves munkaterv Porta nyitva tartása: H-P 7:00 15:00-ig Csengetési rend: 1. óra 7.45-8.30 10 perc szünet 2. óra 8.40-9.25 10 perc szünet 3. óra 9.35-10.20 5 perc szünet 4. óra

Részletesebben

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE Sorszám:1. Módosítási szám: 1. Készítette: Jóváhagyta:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső igazgatóhelyettes igazgató

Részletesebben

1. Felvételi lehetőség

1. Felvételi lehetőség 1. Felvételi lehetőség Az iskolaváltás valamint a tanuló átvételének szabályai Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételénél- az 1. évfolyamot kivéve- az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

Részletesebben

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév Ikt.szám: 591/2015. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév A tanév legfontosabb pedagógiai feladatai: 1.) Hatékony és következetes módszerekkel a tanulói és dolgozói

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,,, óvodapedagógus

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2014/2015-ÖS TANÉV FM Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola 2014/2015-ös tanévi munkaterve Az osztályok megoszlása a képzés típusa alapján

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA 2015/2016. TANÉVÉNEK MUNKATERVE

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA 2015/2016. TANÉVÉNEK MUNKATERVE A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA 2015/2016. TANÉVÉNEK MUNKATERVE A 2015/2016. tanév helyi rendje, a tanévben megvalósuló feladatok időrendi áttekintése Hónap

Részletesebben

A Szekszárdi Waldorf Óvoda, általános Iskola és AMI Munkaterve 2015-2016. tanév

A Szekszárdi Waldorf Óvoda, általános Iskola és AMI Munkaterve 2015-2016. tanév A Szekszárdi Waldorf Óvoda, általános Iskola és AMI Munkaterve 2015-2016. tanév Dátum Tan. nap 2015.08.24 hétfő Tanévnyitó konferencia Intézményi Konferencia 2015.08.25. kedd Tanári Konferencia 2015.08.26.

Részletesebben

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Évfolyam Osztályok száma Létszám Magántanuló SNI BTM Összlétszám 1. 2 29 3 32 2. 1 21 1 1 23 3. 2 30 1 2 2 35 4. 1

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

A 2015-16. TANÉV RENDJE

A 2015-16. TANÉV RENDJE ADDETUR Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. A 2015-16. TANÉV RENDJE Események megnevezése Ideje Helye Felelős Megjegyzés Alakuló értekezlet 2015.08.24.

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: - Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2011/2012-es tanévre Petőfiszállás, 2011. augusztus Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 7 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

A tanév rendje 2015/2016. Az iskolák értesítik a szülőket a tanulók első félévben elért tanulmányi eredményeiről: 2016. január 29.

A tanév rendje 2015/2016. Az iskolák értesítik a szülőket a tanulók első félévben elért tanulmányi eredményeiről: 2016. január 29. A tanév rendje 2015/2016. Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Utolsó tanítási nap a végzősöknél: 2016. április 29. (péntek) A szorgalmi idő első

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV

Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV Kiemelt célok és feladatok: Óvoda integrációja 20. jubileumi évprogramjainak megszervezése A felújított, átvett épületekben zajló tanítás megszervezése

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Kiemelt célok és feladatok: A Szent Mór Óvodával szoros, hatékony kapcsolat kiépítése A nyílt napok, Iskolanyitogatók megszervezése A pedagógus kulcskompetenciák

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás. Általános Iskola. 2015-2016-os TANÉV (Napokra lebontva - 181 tanítási nap)

Kecskeméti Corvin Mátyás. Általános Iskola. 2015-2016-os TANÉV (Napokra lebontva - 181 tanítási nap) Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola 20152016os TANÉV (Napokra lebontva 181 tanítási nap) HÓNAP NAP TANÍTÁSI NAP AUGUSZTUS 2015. 17. AUGUSZTUS 18. AUGUSZTUS 19. AUGUSZTUS 24. ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK,

Részletesebben

Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E. 2013-2014. tanév

Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E. 2013-2014. tanév A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E 2013-2014. tanév Kiemelt feladatok a tanév során Az alapdokumentumok áttekintése, a szükséges módosítások

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE Készítette: Konkolyné Bárkányi Ibolya tagintézmény-vezető Az SZKTT

Részletesebben

A BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi munkaterv

A BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi munkaterv A BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Kollégiumi munkaterv 2015/2016 tanév Elkészítette: Balog Anikó tagintézmény-vezetőhelyettes 1. Jogszabályi háttér A kollégiumi munkatervének

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a közfeladatot ellátó intézményre a törvényben meghatározott közzéteendő

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. A 9. osztályosok tudásszintjének felmérése az első tanórán angol és német nyelvből egységes feladatlappal SZMK ülés

ESEMÉNYNAPTÁR. A 9. osztályosok tudásszintjének felmérése az első tanórán angol és német nyelvből egységes feladatlappal SZMK ülés ESEMÉNYNAPTÁR Augusztus 26. Alakuló értekezlet Az órarend és tantárgyfelosztás véglegesítése 27-28. Munkaközösségi megbeszélések 28-29. Javító, osztályozó és különbözeti vizsgák 29. Munkaközösségi munkatervek

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma Közzétételi lista Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma A kollégiumi felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: A tanuló az iskola útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, valamint externátusi

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016 KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX:06-59-325-230, E-mail: titkarsag@refisk.hu A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a közfeladatot ellátó intézményre a törvényben meghatározott közzéteendő

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Időpont Augusztus Feladat 17. Tantestületi alakuló ülés 26-27. Tankönyv értékesítés Felelős Bökönyi Beáta, Semjéni Rita 26-27. Étkezési

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája MUNKATERVE 2015-2016-os tanév

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája MUNKATERVE 2015-2016-os tanév A Kecskeméti Szakképzési Centrum MUNKATERVE 2015-2016-os tanév Kecskemét 2015. Kecskeméti Szakképzési Centrum Tartalomjegyzék Bevezető... 3 I. A tagintézmény szervezeti struktúrája... 4 Humánerőforrás...

Részletesebben

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola m u n k a t e r v e a 2015/2016. tanévre Naszály, 2015. augusztus 31. Készítette: Dibuszné Hauser Zsuzsanna igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Naszály

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

MIOK JNGSZI OM 201189. 2013-2014-es TANÉV MUNKATERVE M U N K A T E R V F E L A D A T O K. Augusztus szeptember

MIOK JNGSZI OM 201189. 2013-2014-es TANÉV MUNKATERVE M U N K A T E R V F E L A D A T O K. Augusztus szeptember M U N K A T E R V IDŐPONTOK 22. 22-től 25-26. 29. 13.00 27. 30. 13.00 óra 2. 2-től F E L A D A T O K szeptember Az érettségi utáni szakképző évfolyamok pályaorientációs napja Létszámjelentés Felkészülés

Részletesebben

FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA

FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA Beiratkozás: Az intézménybe történő beiratkozás a tanévkezdést megelőző március hónap második hetében történik meg. Az iskola kötelező felvételi körzete Dötk,Gyűrűs,

Részletesebben

A 2015/2016. tanév helyi rendje

A 2015/2016. tanév helyi rendje Munkaterv része: A 2015/2016. tanév helyi rendje Gimnázium 1. Tanítási napok szünetek: Tanítási napok száma: A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában

Részletesebben

Munkaprogram a 2013/2014-es tanévre

Munkaprogram a 2013/2014-es tanévre Munkaprogram a 2013/2014-es tanévre AUGUSZTUS 21-24. Gólyatábor 26. 8 óra Értekezlet, munkaközösség-vezetők megválasztása 26. 8 óra Korrepetálás 26. Munka- és tűzvédelmi bejárás 27. 8 óra Javítóvizsga

Részletesebben

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

A 2006-7. tanévi munka menete

A 2006-7. tanévi munka menete A 2006-7. tanévi munka menete 2006. augusztus 28. 9 óra: nevelőtestületi értekezlet - a tanév előkészítése 29-30. 8 óra: javítóvizsga: írásbeli és szóbeli 29-31. tanév előkészítő tanácskozások 29-30. tankönyvosztás

Részletesebben

2015/2016. tanév MUNKATERVE

2015/2016. tanév MUNKATERVE BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA 2015/2016. tanév MUNKATERVE - 0 - A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. tanév Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 188 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási

Részletesebben

A 2008/2009-ES TANÉV RENDJE

A 2008/2009-ES TANÉV RENDJE A 2008/2009-ES TANÉV RENDJE A 17/2008. (V.9.) OKM rendelet, a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programja és az Intézményi Minőségirányítási Program alapján A tanév 2008. szeptember 1-től 2009. június

Részletesebben

Dátum Téma idıpont Egyéb. 29. Elsı félévi órarend véglegesitése 12:30. 2009. augusztus. szeptember. 1. Tanévnyitó ünnepély 8:00

Dátum Téma idıpont Egyéb. 29. Elsı félévi órarend véglegesitése 12:30. 2009. augusztus. szeptember. 1. Tanévnyitó ünnepély 8:00 Dátum Téma idıpont Egyéb 2009. augusztus 29. Elsı félévi órarend véglegesitése 12:30 szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8:00 1-11. Tanévkezdı napok a 9. osztályokban 11. Szecskaavató szakközépiskolai 9.

Részletesebben

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV 1./ Felvételi lehetőségek Iskolánk felvételi körzete: Alsópáhok és Felsőpáhok községek közigazgatási területei. Amennyiben más, környékbeli

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: Ruskáné Fintor Mária igazgató T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 3 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 3

Részletesebben

Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA

Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 1 2015-2016 A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról alapján a nevelésioktatási

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve A MUNKATERVET KÉSZÍTETTE: SZAKÁLL TIBOR A MUNKATERVET JÓVÁHAGYÓ NEVELŐTESTÜLETI DÖNTÉS KELTE : 1 2 2015. SZEPTEMBER 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista KLIK KUNSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETE FÖLDVÁRY GÁBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 6098 Tass, Dunai út 24. Telefonszám: 76/536-210 Fax: 76/536-211 Szervezeti egységkód: 030003, OM: 027936 Különös Közzétételi

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010.

ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010. ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS Augusztus 24-26. Tankönyvellátás Bauer Nóra, Mészáros Lászlóné 24-28. Munkajogi változások Tóth A. Istvánné 26. 9.00 óra Tanévnyitó értekezlet, Tanév rendje

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma MUNKATERV 2015/2016. TANÉV A TANÉV HELYI RENDJE 2 Szorgalmi idő (tanítási év): 2015. szeptember 1. (kedd) 2016.

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERV 2012-2013.

RENDEZVÉNYTERV 2012-2013. RENDEZVÉNYTERV 2012-2013. Augusztus 31. (péntek) 18:00 Tanévnyitó ünnepség Óvodaiskolás műsor (leendő első osztályosok), Nyakkendők átadása Felelős: 1.ói, 6., 8. évfolyam Koordinátor: dr. Mátyás Jánosné

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

A KULTSÁR ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA MUNKATERVE A 2015/2016-OS TANÉVRE /ÜTEMTERV/

A KULTSÁR ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA MUNKATERVE A 2015/2016-OS TANÉVRE /ÜTEMTERV/ A KULTSÁR ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA MUNKATERVE A 2015/2016-OS TANÉVRE /ÜTEMTERV/ Kiemelt feladatok a 2015/2016-os tanévben 1. Tanulóink tanulási teljesítményének emelése: a) Rendszeres és egységes

Részletesebben

2011/2012. tanév munkaterve

2011/2012. tanév munkaterve KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KISKŐRÖS 2011/2012. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves intézményi, tagintézményi

Részletesebben

Közzétételi lista. 2012/2013-as tanév. 54 fő. Engedélyezett létszám alapító okirat szerint: Betöltött létszám:

Közzétételi lista. 2012/2013-as tanév. 54 fő. Engedélyezett létszám alapító okirat szerint: Betöltött létszám: Közzétételi lista A 2005. évi XC. Törvény 6. (3) bekezdés alapján a közfeladatot ellátó intézményre a törvényben meghatározott közzéteendő adatköröket határoz meg. 2012/2013-as tanév Engedélyezett létszám

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

MUNKATERV. 2014-2015 tanév

MUNKATERV. 2014-2015 tanév Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Telephely: 2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 16-20. Számlázási cím: 1055 Budapest,

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola A munkatervet készítette: Tamás Emília igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2013. augusztus 30. Tartalom

Részletesebben

A Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2015/2016. tanévi Eseménytára

A Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2015/2016. tanévi Eseménytára A Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 015/016. tanévi Eseménytára Eseménytár 015 016 Év Hónap Nap Esemény 015. augusztus vezetői megbeszélés 4. Mk vezetői megbeszélés 5 6.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Tóth Pál Általános Iskolájának Különös közzétételi listája a 2011/12-es tanévben [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve 2015-2016 1) Tárgyi feltételek biztosítása a 2015-2016-os tanévre a. nyár folyamán történt felújítások tetőtéri termek gipszkartonozása, kifestése, csövek, radiátorok

Részletesebben

Kollégiumi Ütemterv 2014/2015

Kollégiumi Ütemterv 2014/2015 Kollégiumi Ütemterv 2014/2015 A nyertes pályázat programjainak beillesztése utólag, a szervezés függvényében történik. A konkrét színházi látogatások szervezése az aktuális műsorok kiírása után lehetséges.

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV 2015-2016. tanév Tartalomjegyzék I. Szervezési rész... 3 A tanév helyi rendje:... 3

Részletesebben

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE. a 2014/2015-ös tanévre

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE. a 2014/2015-ös tanévre A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015-ös tanévre 1 Csak pontosan, szépen A 2014/2015-ös tanév kiemelt feladatai: Iskolai hajókirándulás megszervezése és lebonyolítása Iskolai

Részletesebben

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Dunaföldvári Bölcskei - Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com

Részletesebben