2015/2016. tanév MUNKATERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015/2016. tanév MUNKATERVE"

Átírás

1 BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA 2015/2016. tanév MUNKATERVE - 0 -

2 A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik, hogyan arassák le saját gondolataik gyümölcseit. (Kahlil Gibran) - 1 -

3 TARTALOMJEGYZÉK /2016. tanév legfontosabb célkitűzései, kiemelt feladatok A os tanév oktatási és nevelési programja Óratervek a középiskola nappali tagozatán, és a felnőttoktatási tagozaton Az osztályok számozása a nappali tagozaton Az osztályok számozása a felnőttoktatási tagozaton A tanév helyi rendje A 2015/2016. tanév ciklusbeosztása a nappali tagozaton A 2014/2015. tanév rendje, eseményei A 2015/2016. tanév ciklusbeosztása a felnőttoktatási tagozat nappali rendszerű képzés A 2015/2016. tanév ciklusbeosztása a felnőttoktatási tagozat esti rendszerű képzés A 2015/2016. A tanév rendje, eseményei a felnőttoktatási tagozaton A 2015/2016. tanév tanügy-igazgatási feladatainak, beiskolázási tervének ütemezése a felnőttoktatási tagozaton A tanulók számonkérésének formái, ütemezése Megbízatások Osztályfőnöki megbízatások a nappali tagozaton Munkaközösség-vezetői és egyéb megbízatások a nappali tagozaton Osztályfőnöki megbízatások a felnőttoktatási tagozaton Munkaközösség-vezetői és egyéb megbízatások a felnőttoktatási tagozaton

4 1 2015/2016. tanév legfontosabb célkitűzései, kiemelt feladatok a) Nevelőmunka területén - A tanulók egészségi állapotának felmérése: egészségileg veszélyeztetett tanuló, gyógytestnevelésre utalt - Az iskola tanulóinak fogászati szűrése - Egészséges, környezettudatos életre nevelés az oktatás minden területén jelen legyen ez fontos célkitűzésünk, mivel ÖKO iskola vagyunk - A mindennapos testnevelés lehetőségének biztosítása a évfolyamon órarend szerint heti 5 órában, a felsőbb évfolyamokon sportköri foglalkozások keretében - Tovább folytatjuk a káros szenvedélyek elleni prevenciót, különös tekintettel a 9. évfolyamos tanulókra - Szervezünk sítábort, vízitábort, nyelvi táborokat, DÖK- és gólyatábort - A tanulói agresszió visszaszorítása érdekében speciális osztályfőnöki órákat, szabadidős programokat szervezünk - Figyelünk a szociális helyzetük miatt lemaradó tanulókra, pályázat beadására ösztönözzük őket - Segítjük kisebbségi tanulóinkat korrepetálással, pályázati lehetőségekkel - A tanári és a tanulói ügyeletet erősítése - A beléptető rendszer segítségével a mulasztásokat, késéseket számon kérjük, a magas mulasztási számot csökkentjük. - Erősítjük a munkafegyelmet a diákok és a tanárok tekintetében egyaránt (órakezdés, befejezés) - Ügyelünk az iskola, a tantermek rendjére, tisztaságára - Törekszünk arra, hogy tanulóink elé egészséges alapanyagokból készült ételek kerüljenek (büfé, menza) - 3 -

5 - Különös gondot fordítunk a tanulói személyiségfejlesztésre - A tantestület egységes fellépése nevelési kérdésekben - Életkoruknak megfelelően bevonjuk a tanulókat az őket érintő iskolai programok szervezésébe, lebonyolításába - Biztosítjuk a lehetőséget az iskolán belüli és iskolán kívüli szabadidős programokhoz (kézműves foglalkozás, könyvtári programok, kiállítások, múzeumok programjainak megtekintése, színházlátogatás) - Számítunk az iskola tanulóinak önkéntes segítségére iskolánk és környékének rendben tartásában - DÖK-programok támogatása - A hagyományok őrzése, ápolása - Keressük az együttműködést a helyi civil szervezetekkel - A tanulók kötelező közösségi szolgálatának szervezése, segítése - Iskolai bűnmegelőzési tevékenység segítése bűnmegelőzési tanácsadó rendőr tevékenysége b) Oktatómunka területén - A szintfelmérés eredményének, tapasztalatainak beépítése az éves munkába - A problémás tanulók felmérése (diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia, SNI, HH, HHH tanulók). A fejlesztő foglalkozások rendszeres tartása és ennek pontos adminisztrálása - Kompetenciamérések eredményeinek feldolgozása, az oktatási folyamatban történő hasznosítása az intézkedési tervnek megfelelően - Tanulóink részére tanulószobai foglalkozások megszervezése és tartása - Az egyéni foglalkozások, korrepetálások és érettségi foglalkozások hatékonyabb megvalósítása - 4 -

6 - Mulasztások, késések visszaszorítása - A mulasztások alkalmával kihagyott tananyag pótlása - Órai munkafegyelem erősítése - A tanulók kötelességtudatának és felelősségének erősítése - A tanítási órákon az érdeklődés felkeltése, a diákok motiválása, rávezetése az otthoni önálló tanulásra - A tanulók sikerélményhez juttatása az érettségi követelményszintek figyelembevétele mellett - A követelmények pontos meghatározása - Rendszeres, következetes ellenőrzés, számonkérés, értékelés - A szülőkkel való együttműködés erősítése - A lemorzsolódás csökkentése - A tanulmányi eredmények javítása - Az érettségi témakörök felülvizsgálata, érettségi tételsorok módosítása a törvényességi elvárásoknak megfelelően - A sikeres érettségi vizsgára történő felkészítés - Emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozások szervezése igény szerint - Az őszi és tavaszi érettségi vizsgák megszervezése - Az egységes értékelési rendszer alkalmazása, a minimumkövetelmények folyamatos kiegészítése a kompetenciaterületeknek megfelelően. - Az iskola belső ellenőrzési rendszerének ütemterv szerinti megvalósítása. - Tanulmányi versenyek szervezése - Tehetséggondozási programok folytatása - Tanulmányi kirándulások szorgalmazása, ezek számának növelése - Tanulói pályázatok támogatása - 5 -

7 - Pályakövető rendszer folytatása - Az ágazati képzés és az érettségi utáni szakképzés osztályaiban a nyári öszszefüggő szakmai gyakorlat szervezése c) További feladatok - A pedagógiai módszerek frissítése (továbbképzések, óralátogatások) - Információs rendszerünk továbbfejlesztése - Szóróanyagok átdolgozása, több börzén való megjelenés, a PR munka erősítése - Az adminisztrációs munka erősítése és folyamatos ellenőrzése - Az interaktív tábla használatával kapcsolatos továbbképzések - Betartható szabályok szerint egységes követelményrendszerrel dolgozó testület - Pályakezdő, új kollégák mentorálásának megszervezése - Elégedettségmérés (Aranytoll-díj; diák, szülők) - Új törvények, szabályok megismerése, alkalmazása - Szabályzataink a törvényi előírásoknak megfelelő módosítása - Takarékos gazdálkodás - 6 -

8 2 A os tanév oktatási és nevelési programja 2.1 Óratervek a középiskola nappali tagozatán, és a felnőttoktatási tagozaton (részletesen lásd: Pedagógiai Program) Nappali tagozat Iskolatípus Évfolyam Tanterv típus Azonosító Óratervi kód Szakközépiskola gépészet 12. Gépészeti szakmacsoport M-N-9-12 GÉP-1 (kifutó) Ágazat: IX. Gépészet M-N-9-12 GÉP-1N (felmenő) K-N-9-12 ÜGYV-1 (kifutó) Szakközépiskola ügyvitel 13. Ügyvitel szakmacsoport nyelvi előkészítő K-N-9-13 ÜGYV-3 (kifutó) Ágazat: XXV. Ügyvitel K-N-9-12 ÜGYV-1N (felmenő) 12. Informatikai (szoftver) szakmacsoport I-N-9-12 INF-1 (kifutó) Szakközépiskola informatika 13. informatika (szoftver) szakmacsoport nyelvi előkészítő I-N-9-13 INF-2 (kifutó) Ágazat: XIII. Informatika I-N-9-12 INF-1N (felmenő) Szakközépiskola közlekedés (gépészet) 12. Közlekedési (gépészet) szakmacsoport KZ-N-9-12 KÖZL-1 (kifutó) 5/13. ÜT Ügyviteli titkár Ágazat: XXV. Ügyvitel Érettségi utáni OKJ-s képzés 5/13. GT Gépgyártástechnológiai technikus Ágazat: IX. Gépészet /13. GI Gazdasági informatikus Ágazat: XIII. Informatika

9 Felnőttoktatási tagozat Iskolatípus Évfolyam Tanterv típus Azonosító Óratervi kód Felnőttoktatás Informatikai (szoftver) Szakközépiskola 9-12 FE-SZI-9-12 FELN-E-SZK-INFO szakmacsoport informatika, esti Felnőttoktatás Szakközépiskola informatika, nappali Felnőttoktatás szakközépiskola, kifutó - Nappali rendszer Felnőttoktatás Szakiskolát végzettek középiskolája felmenő Nappali rendszer Felnőttoktatás Szakiskolát végzettek középiskolája felmenő Esti rendszer Felnőttek középiskolája kifutó esti rendszerű Felnőttek középiskolája kifutó esti rendszerű Informatikai (szoftver) szakmacsoport Általános Szakközépiskola Szakiskolát végzettek Középiskolája Szakiskolát végzettek Középiskolája Esti rendszerű, általános tantervű képzés Esti rendszerű, Felnőttek középiskolája (gimnáziumi típusú) FN-SZI-9-12 F-SZK-N-9-12 F-SZIK-N F-SZIK-E FELN-N-SZK-INFO FELN-SZK-N-9-12 FELN-SZIK-N FELN-SZIK-E F-K-E-9-12 FELN- KÖZ-E F-G-E-9-12 FELN.GIMN-E

10 2.2 Az osztályok számozása a nappali tagozaton Nappali tagozat Iskolatípus Szakközépiskola gépészet Gépészet szakmacsoport Ágazat: IX. Gépészet Tanterv típus Az osztályok számozása 12. A 9. A 10. A 11. A - - Szakközépiskola ügyvitel Szakközépiskola informatika Szakközépiskola közlekedés (gépészet) Ügyvitel szakmacsoport nyelvi előkészítő Ágazat: XXV. Ügyvitel Informatikai (szoftver) szakmacsoport informatika (szoftver) szakmacsoport nyelvi előkészítő Ágazat: XIII. Informatika Közlekedési (gépészet) szakmacsoport Ügyviteli titkár 13. B 9. E 10. E 11. E 12. B 12. C 12. D 13. C 9. B 9. C 10. B 10. C 11. B 11. C 12. E 5/13. ÜT Érettségi utáni OKJ-s képzés Gépgyártástechnológiai technikus 5/13. GT Gazdasági informatikus 5/13. GI - 9 -

11 2.3 Az osztályok számozása a felnőttoktatási tagozaton Iskolatípus Tanterv típus Az osztályok számozása Felnőttoktatás Szakközépiskola informatika, esti Esti rendszerű, Informatikai (szoftver) szakmacsoport 9. L 10. L Felnőttoktatás Szakközépiskola informatika, nappali Nappali rendszerű, Informatikai (szoftver) szakmacsoport 10.K 11. K Felnőttoktatás szakközépiskola, kifutó - Nappali rendszer Felnőttoktatás Szakiskolát végzettek középiskolája felmenő Nappali rendszer Felnőttoktatás Szakiskolát végzettek középiskolája felmenő Esti rendszer Felnőttek középiskolája kifutó esti rendszerű Felnőttek középiskolája kifutó esti rendszerű Nappali rendszerű, általános szakközépiskolai tantervű képzés Nappali rendszerű, szakiskolát végzettek középiskolai képzés Esti rendszerű, szakiskolát végzettek középiskolai képzés Esti rendszerű, Felnőttek középiskolája Esti rendszerű, Felnőttek középiskolája (gimnáziumi típusú) 12. K 11. S, 11. Z 12. S, 12. Z 11.N, 11. O 12. N 11.L 12.L, 12.M

12 3 A tanév helyi rendje 3.1 A 2015/2016. tanév ciklusbeosztása a nappali tagozaton A hét B hét nap nap nap nap nap nap nap nap Őszi szünet: október ig nap nap nap nap nap nap ( szombat: 24-e ledolgozása tanítás) nap Téli szünet: december ig nap nap nap I. félév vége: 18 tanítási hét (89 nap, 17,8 hét) II. félév nap nap (hétfő): tanítás nélküli munkanap nap nap nap nap szombat: 14-e ledolgozása nap nap pihenőnap (ledolgozva én), ünnep nap Tavaszi szünet: március ig. (csütörtöktől keddig) nap nap nap nap nap Végzősök utolsó napja: 31 tanítási hét (153 nap, 30,6 hét) nap nap Május , tanítás nélküli munkanap nap nap Május 16. Pünkösd hétfő nap nap nap tanítás nélküli munkanap 5-6. Utolsó tanítási nap: 36 tanítási hét (180 nap, 36 hét I. félév vége: január tanítási hét (89 nap, 17,8 hét) Tanév vége: végzősök: április tanítási hét (153 nap, 30,6 hét) alsóbb évfolyamon: június tanítási hét (180 nap, 36 hét) Tanítási napok száma I. félév II. félév Összesen évfolyam 8,9 ciklus 17,8 hét (89 nap) 9,1 ciklus 18,2 hét (91 nap) 18 ciklus 36 hét (180 nap) végzős évfolyam 8,9 ciklus 17,8 hét (89 nap) 6,4 ciklus-12,8 hét (64 nap) 15,3 ciklus-30,6 hét (153 nap) Tanítás nélküli munkanapok: 1. február 1. (hétfő) május e (hétfő,kedd,szerda) 5-6. június (hétfő-kedd)

13 3.2 A 2014/2015. tanév rendje, eseményei 1. (kedd) 4. (péntek) 7. (hétfő) 14. (hétfő) (kedd-péntek) 25. (péntek) 30. (szerda) 1. (csütörtök) 5-9. (hétfő-péntek) 6. (kedd) 6-7. (kedd-szerda) (kedd) Programok/események Tanügyigazgatás Felvételi Szeptember A tanév első tanítási napja Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó és szülői értekezlet a felnőttoktatás nappali tagozatán 16,00 SZMKmegbeszélés 17,00 Szülői értekezlet Tanulói adminisztráció. Tanév rendje, házirend ismertetése. Munka- és tűzvédelmi oktatás Vezetői és tanári ügyeleti rend, tanári fogadóórák rendjének elkészítése Őszi érettségire való jelentkezés határideje. Tanórán kívüli foglalkozások indítása. Tanmenetek leadása jóváhagyásra Törzslapok véglegesítése. Adatok leadása a statisztikai jelentésekhez. Október Statisztikai adatszolgáltatás. 9. évfolyamosok bemutatkozó értekezletei Megemlékezés az aradi vértanúkról Közép- és emelt szintű írásbeli érettségi vizsgák Újpesti Börze A Hivatal a honlapján nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját. SzakMázz 2015 Pályaválasztási Kiállítás A tanulmányi területek belső kódjainak meghatározása és megküldése a Felvételi Központnak felvételi tájékoztató-

14 22. (csütörtök) 23. (péntek) Őszi szünet 31. (szombat) (hétfő) 5. (csütörtök) (szerda) 13. (péntek) (péntek) Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap Október 23-i megemlékezés Programok/események Tanügyigazgatás Nemzeti ünnep Őszi szünet utáni első tanítási nap Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák Radnai verseny (gépírás, szövegszerkesztés) Megemlékezés Katona József születésnapjáról Közép szintű szóbeli érettségi vizsgák 24. (kedd) 26. Fogadóóra Nkt. 81. szerinti értesítési kötelezettség általános iskoláknak a tanulmányi eredményekről November Szakmai ellenőrzés: a tanulói fegyelmi eljárások lefolytatásának szakszerűsége (döntéshozatal, lemorzsolódás megelőzése) ( ) I. negyedéves beszámoló a felnőttoktatási tagozaton Kompetenciaméréshez adatszolgáltatás Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről ban a felvételi eljárás rendjének nyilvánosságra hozása, közzététele a KIR-ben Felvételi Nyílt nap a 8. osztályosok részére Nyílt nap a 8. osztályosok részére a Hivatal közzéteszi a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák jegyzékét Nyílt nap a 8. osztályosok részére

15 (csütörtök) 27. (péntek) 3. (csütörtök) 8. (kedd) 9. (szerda) 12. (szombat) 15. (kedd) 17. (csütörtök) 18. (péntek) Különbözeti és javítóvizsgák a felnőttoktatási tagozaton Szalagavató nappali tagozat December Programok/események Tanügyigazgatás Munkanap 24-e ledolgozása (tanítás) Szalagavató a Felnőttoktatási tagozaton 17,00 Karácsonyi ünnepség Téli szünet előtti utolsó tanítási nap Téli szünet 1. (péntek) 4. (hétfő) jan. 6-ápr. 30. jan. 6-jún (szerdacsütörtök) 16. (szombat) 19. (kedd) 20. (szerda) Ünnep A téli szünet utáni első tanítási nap Félévi beszámoló vizsgák a felnőttoktatási tagozaton Osztályozó- és különbözeti vizsgák a nappali tagozaton Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről Január Szakmai ellenőrzés: Nkt. 81. szerinti értesítési kötelezettség ellenőrzése fizikai állapotfelmérés Osztályzatok lezárása a tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára a szervező intézménynél Nyílt nap a 8. osztályosok részére Felvételi Nyílt nap a 8. osztályosok részére Az általános felvételi eljárás kezdete Központi írásbeli felvételi vizsgák Osztályozókonferencia a végzősök és a szakképzősök részére 21. Osztályozókonferencia Pótló központi írásbeli

16 (csütörtök) 22. (péntek) 25. (hétfő) (hétfő-szerda) 29. (péntek) 1. (hétfő) 12. (péntek) 15. (hétfő) (csütörtök) a évfolyamosok részére Osztályozóvizsgák a felnőttoktatási tagozaton Az I. félév utolsó tanítási napja A Magyar Kultúra Napja - megemlékezés Osztályozóértekezlet a felnőttoktatási tagozaton A II. félév első tanítási napja Munkaközösségi megbeszélések, félévi jelentések elkészítése, leadása Értesítés az I. félévi eredményekről Programok/események Tanügyigazgatás Tanítás nélküli munkanap 1. 11,00 Nevelőtestületi értekezlet, az I. félév értékelése 17,00 Szülői értekezlet 11. évfolyamosok kisvizsgái idegen nyelv és történelem előrehozott érettségire jelentkezők osztályozóvizsgái a 11. évfolyamos tananyagból idegen nyelv, informatika Február Érettségire, előrehozott érettségire, felsőoktatási intézményben való továbbtanulásra jelentkezés felvételi vizsgák Felvételi Az általános iskolák továbbítják a jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak és a Felvételi Központnak A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében. Felvételi beszélgetés a leendő 9. évfolyamosokkal 24. Felvételi beszélgetés a

17 (szerda) 25. (csütörtök) 27. (szombat) 1. (kedd) 5. (szombat) (szerda) 11. (péntek) 14. (hétfő) 15. (kedd) (szerda-csüt.) 18. (péntek) 23. (szerda) Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól Országos gépíró-, gyorsíró- és szövegszerkesztő bajnokság Szakmai vizsgára jelentkezés határideje Munkanap 14-e ledolgozása - tanítás Háromnegyedéves beszámoló a felnőttoktatási tagozaton Március Programok/események Tanügyigazgatás Március 15-i megemlékezés Pihenőnap ledolgozva március 5-én Nemzeti ünnep A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap Katona-napi programok Tavaszi szünet 30. A tavaszi szünet utáni (szerda) első tanítási nap végzősök próba érettségi vizsgái magyar nyelv és irodalom, matematika szakképzősök próbavizsgái előrehozott érettségire Április leendő 9. évfolyamosokkal Felvételi beszélgetés a leendő 9. évfolyamosokkal a középfokú iskola nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét Felvételi A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolákban Az általános iskola a módosító tanulói adatlapot megküldi a Felvételi Központnak. A Felvételi Központ megküldi a középfokú iskoláknak a jelentkezettek listáját ABC sorrendben.

18 5. (kedd) 8. (péntek) 11. (hétfő) (péntek) (kedd) (kedd-szerda) 25. (hétfő) 26. (kedd) 27. (szerda) 28. (csütörtök) 29. (péntek) jelentkezők osztályozóvizsgái a 12. évfolyamos tananyagból idegen nyelv, informatika A Költészet Napja - megemlékezés Országos tanulói gépíró-, gyorsíró- és szövegszerkesztő verseny Megemlékezés a holokauszt áldozatairól. Végzős osztályok év végi beszámolói a felnőttoktatási tagozaton Fogadóóra 17,00 Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről Programok/események Tanügyigazgatás Osztályozóvizsga a végzős magántanulók részére Osztályozóvizsga a félévkor nem osztályozható tanulók részére Különbözeti vizsga az év közben érkezett tanulók részére Végzősök év végi osztályozó vizsgái a felnőtt- Osztályzatok lezárása oktatási tagozaton. Osztályozókonferencia a végzősök és szakképzősök részére Végzősök osztályozóértekezlete a felnőttoktatási tagozaton Ballagás a felnőttoktatási tagozaton 17,00 Ballagás a nappali tagozaton 10,00 A végzősök utolsó taní A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját. Az ideiglenes felvételi rangsor megküldése a Felvételi Központnak. A Felvételi Központ elküldi az egyeztetett felvételi jegyzéket. Felvételi A iskola megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

19 (hétfő) 3. (kedd) 4. (szerda) 5. (csütörtök) 6. (péntek) május-június 12. (csütörtök) 13. (péntek) 16. (hétfő) 25. (szerda) 1. (szerda) tási napja Közép- és emelt szintű írásbeli érettségi vizsgák Május Írásbeli érettségi magyar nyelv és irodalom Tanítás nélküli munkanap 2. Írásbeli érettségi - matematika Tanítás nélküli munkanap 3. Írásbeli érettségi - történelem Tanítás nélküli munkanap 4. DÖKprogramok Írásbeli érettségi angol nyelv Tanítás 11,30-tól rövidített órákkal Írásbeli érettségi német nyelv Programok/események Tanügyigazgatás Szakmai írásbeli vizsgák Szakmai gyakorlati és szóbeli vizsgák Pünkösd Kompetenciamérés a 10. évfolyamosok részére matematikai eszköztudás és szövegértés Alsóbb évfolyamosok év végi beszámoló vizsgái a felnőttoktatási tagozaton. Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről Június Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani (90% alatt) Az igazgató felvételi eljárást írhat ki. Felvételi Az igazgató dönt a rendkívüli eljárásban szereplő felvételi kérelmekről. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartó-

20 (péntek) 6-7. (hétfő-kedd) 8. (szerda) 8-9. (szerdacsütörtök) (hétfőcsütörtök) 13. (hétfő) 14. (kedd) 15. (szerda) (kedd) 22. (szerda) 29. (szerda) 23. (kedd) 24. (szerda) Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák Pedagógusnap Osztályozó- és különbözeti vizsgák a nappali tagozaton Osztályozókonferenciák a nappali tagozaton Középszintű szóbeli érettségi vizsgák Tanítás nélküli munkanap 5. Alsóbb évfolyamosok év végi osztályozó vizsgái a felnőttoktatási tagozaton. Tanítás nélküli munkanap 6. Osztályzatok lezárása Munkaközösségi megbeszélések Osztályozó értekezletek jegyzőkönyveinek, a jelentéseknek a leadása Osztályozóértekezletek a felnőttoktatási tagozaton A tanév utolsó tanítási napja Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás Szakmai gyakorlat a 9. évfolyamosok részére Programok/események Tanügyigazgatás Beiratkozás a felnőttoktatási tagozatra Beiratkozás a nappali tagozatra. Tantestületi értekezlet Augusztus Alakuló nevelőtestületi értekezlet Pótbeiratkozás. Javítóvizsgák (írásbeli) a felnőttoktatási tagozaton Munkaközösségi beszámolók, jelentések leadása nál. Felvételi

21 (szerda-csüt.) (csütörtökpéntek9 29. (hétfő) 30. (kedd) Javító-, osztályozó- és különbözeti vizsgák Javítóvizsgák (szóbeli) a felnőttoktatási tagozaton Pótbeiratkozás az esti tagozaton Nevelőtestületi értekezlet Munkanap áthelyezések: december 12., szombat munkanap lesz, viszont december 24., csütörtök pihenőnap (szabadnap) március 5., szombat munkanap lesz, viszont március 14., hétfő pihenőnap (szabadnap) október 15., szombat munkanap lesz, viszont október 31., hétfő pihenőnap (szabadnap)

22 3.3 A 2015/2016. tanév ciklusbeosztása a felnőttoktatási tagozat nappali rendszerű képzés A hét B hét Napok száma Egyéni felkészülés nap nap nap nap nap nap nap nap 9 (10.23(P) Nemzeti ünnep) - Őszi szünet: október 23- november 1. (38) nap nap nap nap nap nap nap Téli szünet: december 19-január 3-ig nap nap nap 10 (51) - I félév:89 nap nap nap nap nap nap nap nap nap nap Tavaszi szünet: március (csütörtöktől - keddig) (42) nap nap nap nap nap 8 2 (23) Végzősök: II félév: 65 nap nap Május 2-4., az érettségi első 3 napja tanítás nélküli nap nap Összesen:153 nap nap nap 9 - ( Május 16 Pünkösd) nap nap 8 2 Június (0 nap) Tanítás nélküli nap. 0 (26) - II. félév: 91 nap Tanév: 180 nap Tanítás nélküli munkanapok: Érettségi szünet Évvége + érettségi

23 3.4 A 2015/2016. tanév ciklusbeosztása a felnőttoktatási tagozat esti rendszerű képzés A hét B hét Napok száma Egyéni felkészülés nap nap nap nap nap nap nap nap 6 3 Őszi szünet: október 23- november 01- ig (38) nap nap nap nap nap nap nap Téli szünet: december 19-január 3-ig. (36) nap nap nap 6 (15) 4 50 tanítás+39 egyéni I félév:89 nap nap nap nap nap nap nap nap nap nap Tavaszi szünet: március ig (csütörtöktől keddig) (42) nap nap nap nap nap nap Május 2-4., az érettségi első 3 napja tanítás nélküli munkanap nap Végzősök: 39 tanítás+ 26 egyéni II. félév: 65 nap Összesen: 153 nap (89 tanítás+64 egyéni) nap nap Pünkösd nap nap 5 5 Június 15. szerda: tanítás nélküli nap 0 0 (26) 55 tanítás+36 egyéni II. félév: 97 nap Tanév: 180 nap (105 tanítás+75 egyéni) Tanítás nélküli munkanapok: Érettségi szünet Évvége + érettségi

24 Dátum 3.5 A 2015/2016. A tanév rendje, eseményei a felnőttoktatási tagozaton Tanítás nélküli munkanapok Tanév rendje, tanulmányi versenyek Tanítási szünetek Érettségi, osztályozó-, különbözeti vizsgák, negyedéves beszámolók Iskolai rendezvények, ünnepélyek, közösségi programok Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák (H) 9 00 Alakuló vezetőségi értekezlet (H) (K) (K) (Sz) (Cs) (H) (K) (K-Pé) Pótbeiratkozás az esti tagozaton óráig (külön beosztás szerint) Pótbeiratkozás az esti tagozaton óráig (külön beosztás szerint) (Sz) Esti tagozat kezdő napja (H) (H) (K) konzultációk javító-, osztályozó vizsgák előtt (külön beosztás szerint) Javító vizsgák írásbeli része tól (külön beosztás szerint) Javító-, pótló-, osztályozó-, különbözeti vizsgák és szóbeli vizsgák (külön beosztás szerint) BECS értekezlet Tanévnyitó, első tanítási nap a nappali rendszerű osztályokban Alakuló nevelőtestületi értekezlet től Alakuló munkaközösségi értekezletek Munkaközösségi értekezletek Munkatervek leadása Osztályfőnökök tanévnyitó értekezlete 9 00 tanévzáró, tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet Felnőttoktatási értekezlet 8 00 szülői értekezlet a nappali rendszerű osztályoknak (színházterem) Tanulásmódszertan, kommunikáció, szövegértés az új nappalis osztályok részére ig Első tanítási nap az Tanévnyitó ünnepély esti tagozaton az esti tagozaton (színházterem) Tanítás nélküli munkanap egyéni felkészülés (sorszámozott) (nappalin szülői ért.) Osztályfőnökök értekezlete (Cs) Az őszi szünet előtti utolsó munkanap (P) Nemzeti ünnep Tanítási szünet (P-V) (Hé) (Hé-Pé) Az őszi szünet utáni első tanítási nap Megemlékezés az aradi vértanúkról (TV-n) Megemlékezés október 23-a tiszteletére (TV-n) Őszi szünet Első negyedéves beszámoló külön ütemezés szerint

25 Dátum (Sz) (Sz) (Cs) (Pé) Tanítás nélküli munkanapok Tanév rendje, tanulmányi versenyek Tanítási szünetek Érettségi, osztályozó-, különbözeti vizsgák, negyedéves beszámolók Iskolai rendezvények, ünnepélyek, közösségi programok Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák Megemlékezés Katona József születésének évfordulójáról (TV-n) Negyedéves tagozati értekezlet, konferencia Felnőttoktatás osztályaiban tanítás nélküli munkanap egyéni felkészülés (sorszámozott nap) Konzultáció a vizsgák (1300 Nevelési értekezlet?) előtt Szaktanári fogadóórák a nappali tagozaton Felnőttoktatás osztályokban tanítás nélküli munkanap egyéni felkészülés (sorszámozott nap) Különbözeti és javítóvizsgák külön beosztás szerint (Szo) Munkanap- egyéni felkészülési nap sorszámozott ( ledolgozása) (Cs) Szalagavató (P) A téli szünet előtti utolsó tanítási nap (Cs) Pihenőnap (H-V) Téli szünet (H) A téli szünet utáni első tanítási nap (H-Sze) Félévi beszámoló az esti osztályoknak külön ütemezés szerint (H-P) Félévzáró munkaközösségi értekezletek (Cs) Osztályozóvizsgák külön ütemezés szerint egyéni felkészüléses munkanap minden osztálynak (sorszámozott) Az első félév utolsó tanítási napja (P) Félévi osztályzatok lezárása (statisztika) (Hé) A II. félév első tanítási napja (K) Sorszámozott! Egyéni felkészülési nap minden osztálynak A magyar kultúra napja megemlékezés (Sze) érettségi tájékoztató Tagozati (?) osztályozó értekezletek és féléves értékelő értekezlet (P) Félévi értesítők kiosztása (Hé) A felnőttoktatási tagozat osztályaiban tanítás nélküli munkanap, egyéni felkészülés (sorszámozott nap) Félévzáró nevelőtestületi értekezlet Szülői értekezlet a nappali tagozaton (P) (H) Jelentkezés érettségi vizsgára A 12. és az előrehozott évfolyamon az érettségire történő jelentkezési határnapja (Cs) (Szo) (Hé-P) Munkanap- egyéni felkészülési nap sorszámozott ( ledolgozása) Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól a humán munkaközösség óráin (osztálykereten belül) Háromnegyedéves beszámoló a évfolyamon is külön ütemezés szerint (H) Pihenő nap (K) Nemzeti ünnep (Sz) Megemlékezés március 15-e tiszteletére

26 Dátum (Sze) (Cs-K) (Sze) (Sze) (Cs) (H P) (H) (Sz) (Cs) Tanítás nélküli munkanapok Tanév rendje, tanulmányi versenyek Tanítási szünetek A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap Érettségi, osztályozó-, különbözeti vizsgák, negyedéves beszámolók Tavaszi szünet Iskolai rendezvények, ünnepélyek, közösségi programok Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák A tavaszi szünet utáni első tanítási nap Végzősök tájékoztatója az érettségiről Megemlékezés a holocaust áldozatairól a humán munkaközösség óráin (osztálykereten belül) A végzős osztályok év végi beszámolója (csak a 12. évfolyamon ) Osztályozóvizsgák a végzős osztályokban minden osztálynak tanítás nélküli munkanap, egyéni felkészülés, sorszámozott 12 Osztályzatok lezárása a 00 -től végzősök osztályozóértekezlete végzős évfolyamon (P) A végzős évfolyamok utolsó tanítási napja (V) Munka ünnepe (Hé-Sz) minden osztálynak tanítás nélküli munkanap, egyéni felkészülés, sorszámozott tanítás nélküli munkanap (10 egyéni felkészüléssel 00 - Nappalis ballagás) Tanítás nélküli nap (nem sorszámozott) (1. 3.) Érettségi szünet (9-11. évfolyam részére egyéni feladatok adhatóak) Ballagás a felnőttoktatási tagozaton (Hé-K) Középszintű írásbeli érettségi vizsgák (külön ütemezés szerint) (Hé) Ünnepnap (Pünkösd hétfő) (Pé) (Sz-Sz) (Cs) Tanítás nélküli nap, egyéni felkészüléssel sorszámozott Pedagógusnap Év végi beszámolók az alsós évfolyamokon kivéve a Osztályozó vizsgák a évfolyamon. Tanítás nélküli munkanap, egyéni felkészülés, sorszámozott. Tanítás nélküli munkanap, egyéni (P) A jegyek lezárása felkészülés, sorszámozott (H) Tanítás nélküli munkanap nem sorszámozott (4.) (K) Tanítás nélküli nap nem sorszámozott (5.) (Sz) (H-P) Utolsó tanítási nap a évfolyamon Tanítás nélküli nap nem sorszámozott (6). Középszintű szóbeli érettségi vizsgák (külön ütem szerint) Osztályozóértekezletek 14 órától Tanévzáró munkaközösségi értekezletek (H-P) Bizonyítványosztás (külön ütemezés szerint) (K) Beiratkozás az esti tagozaton óráig (K) Alkalmazotti értekezlet Nyári szabadság Alakuló vezetőségi értekezlet (H) Alakuló nevelőtestületi értekezlet (K) Javítóvizsga felkészítés (H-P) Munkaközösségi értekezletek felnőtt nevelőtestületi ért

27 Dátum Tanítás nélküli munkanapok Tanév rendje, tanulmányi versenyek Tanítási szünetek Érettségi, osztályozó-, különbözeti vizsgák, negyedéves beszámolók Iskolai rendezvények, ünnepélyek, közösségi programok (Sz) ig javító-pótló-, osztályozó vizsgák írásbeli ig Beiratkozás Javító-pótló-, osztályozó vizsgák (külön ütemezés szerint) (Cs P) Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák Éves munkaközösségi munkatervek leadása (P) (H) Pótbeiratkozás az esti tagozaton óráig (K) (Sz) (Cs) Első tanítási nap a nappali tagozaton Nevelőtestületi tanévzáró, tanévnyitó értekezlet Felnőttoktatási tagozat értekezlet Osztályfőnökök értekezlete

28 3.6 A 2015/2016. tanév tanügy-igazgatási feladatainak, beiskolázási tervének ütemezése a felnőttoktatási tagozaton Dátum Tanügyigazgatási, szervezési feladatok Beiskolázási/Érettségivel kapcsolatos feladatok (Sz-Cs) Hirdetés megjelentetése felnőttoktatási gimnázium (Cs) Pótbeiratkozás a felnőttoktatási tagozatra (K-Sz) Munkaközösségi munkatervek véglegesítése, a tanév munkatervének elkészítése Javító-, osztályozó-, különbözeti vizsgák záradékolása a bizonyítványban és a törzslapokban, jegyzőkönyvek leadása (Cs-P) A jövő tanév munkatervének, programjának előkészítése (Cs) Pótbeiratkozás a felnőttoktatási tagozatra (K) Nappalis osztályok szülői és tanévnyitó értekezlete (K-Sz) E-naplók megnyitás, anyakönyvek felvétele A jövő tanévre szóló szóróanyagok elkészítése (Hé) tól tanévnyitó az estis hallgatóknak Tanév rendjének, beszámolók időpontjának ismertetése. Munka- és tűzvédelmi oktatás. Házirend ismertetése. Tanulói adatok egyeztetése (P) Az őszi érettségi vizsgákra való jelentkezés határnapja (Cs) A tanári ügyeleti rend előkészítése. Az őszi érettségi vizsgákra való jelentkezések, összesítő jelentések megküldése (P) Vezetői helyettesítési rend elkészítése, ügyeleti rend véglegesítése (K-Pé) ig (Pé) (H-Sz) (H-K) (Pé) Tanulói névsorok ellenőrzése. Csoport + névsorok összeállítása és beállítása a beléptető-rendszerbe Beszámított tanulmányok dokumentálása. Felzárkóztatások és különbözeti vizsgák személyre szóló meghatározása. Tanmenetek jóváhagyása, leadása, illetve negyedéves követelményszintek, évközi feladatokkal; Tanári fogadóórák rendjének meghatározása, kitétele a WEB-lapra E-naplók, anyakönyvek véglegesítése, előkészületek a statisztikai jelentéshez. A statisztikai szolgáltatáshoz szükséges adatok leadása (Pé) Statisztika készítése, (OSA) elküldése. Az első negyedéves beszámoló vizsgák időpontjainak (Pé) és követelményeinek leadása és kitétele a WEB-re és a hirdetőkre ig (Cs) Kiskorú hallgatók szüleinek értesítése a tanulmányi és részvételi kérdésekről (Hé-Pé) Első negyedévi beszámoló vizsgák (Sz) Az első negyedévi munka értékelése (Cs) (P) Különbözeti-, és javítóvizsgákra az értesítések kiosztása, kiküldése től különbözeti-, és javítóvizsgák külön beosztás szerint

29 Dátum Tanügyigazgatási, szervezési feladatok Beiskolázási/Érettségivel kapcsolatos feladatok (Cs) A félévi beszámoló vizsgák időpontjainak és követelményeinek leadása és kitétele a WEB-re és a hirdetőkre ig (P) Féléves osztályozó vizsgákra az értesítések kiosztása, kiküldése ig (P) Kiskorú hallgatók szüleinek értesítése a tanulmányi és részvételi kérdésekről (H-Sz) Félévi beszámoló vizsgák (Cs) Félévi osztályozó vizsgák (P) Tanulmányi statisztikák, osztályozóértekezletek jegyzőkönyvének elkészítése, leadása. A félévi értékelések, jegyzőkönyv leadása (P) A félévi értesítők megírása, kiosztása. Kiemelt figyelem a kiskorú hallgatókra! (P) Nyomtatványrendelés előkészítése a 2016/2017. tanévre A háromnegyedévi beszámoló vizsgák időpontjainak (P) és követelményeinek leadása és kitétele a WEB-re és a hirdetőkre (P) (Sz) ig (P) Kiskorú hallgatók szüleinek értesítése a tanulmányi és részvételi kérdésekről Tavaszi érettségi vizsgákra történő jelentkezések határnapja, az érettségire-, előrehozott érettségire történő jelentkezések összesítése. Érettségi vizsgák ütemezése. Vizsgabizottságok kijelölése (P) Érettségi vizsgajelentések megküldése, (H-P) (P) ig (Sz) ig (H) Háromnegyedévi beszámoló vizsgák Az év végi beszámoló vizsgák időpontjainak és követelményeinek leadása és kitétele a WEB-re és a hirdetőkre (végzősök) Végzősök év végi osztályozó vizsgáira az értesítések kiosztása, kiküldése (H-P) Végzősök év végi beszámoló vizsgái (H) Végzősök év végi osztályozó vizsgái (Sz) A végzős évfolyamok osztályozóértekezlet jegyzőkönyvek, statisztikák leadása (H-P) Végzős osztályok naplók, anyakönyvek, statisztikák, bizonyítványok leadása Az év végi beszámoló vizsgák időpontjainak és (P) követelményeinek leadása és kitétele a WEB-re és a hirdetőkre (alsósok) tól (K) (K) ig (P) 9-11-es tanulók év végi osztályozó vizsgáira az értesítések kiosztása, kiküldése Kiskorú hallgatók szüleinek értesítése a tanulmányi és részvételi kérdésekről A 2016/2017. tanév felvételi szóróanyagának elkészítése, szakképző iskolák értesítése. Hirdetések megjelentetése több alkalommal

30 Dátum Tanügyigazgatási, szervezési feladatok Beiskolázási/Érettségivel kapcsolatos feladatok (Sz-Sz) Alsósok év végi beszámoló vizsgái (Cs) Alsósok év végi osztályozó vizsgái (Sz-Cs) Hirdetés(ek) megjelentetése napilap(ok)ban a felnőttoktatási tagozatról, a beiratkozás időpontjáról (Sz-Cs) (K) Osztályozóértekezletek jegyzőkönyvek, statisztikák leadása (alsóbb évfolyamok). Bizonyítványok leadása. Jelentkezés az augusztusi javító-pótló vizsgákra (P) A javító-pótló vizsgákra történő jelentkezések összesítése, a javítóvizsgák előkészítése (tanulók felkészítése a nyári felkészülésre). Munkaközösségi jelentések leadása, a 2015/ ig (P) tanév értékelése (P) A nyári ügyelet megszervezése (H-K) évfolyam naplók, anyakönyvek leadása (H-K) (külön ütemezés szerint) (H-P) (Sz-P) (Sz) (H) Tanulmányaikat év közben váratlanul megszakítóknak, ún. visszahívó levelek kiküldése. Az augusztusi javító-, osztályozó vizsgákra az értesítések kiküldése! Beiratkozás a felnőttoktatási tagozatra óráig Augusztusi hirdetések előkészítése, szervezése. Jelentések, tanügyi dokumentumok elkészítése, leadása, továbbítása az érettségi vizsgákról. Hirdetések megjelentetése napilap(ok)ban a felnőttoktatási tagozatról, a beiratkozás időpontjáról Pótbeiratkozás a felnőttoktatási tagozatra óráig Pótbeiratkozás a felnőttoktatási tagozatra óráig

31 4 A tanulók számonkérésének formái, ütemezése : Témazáró SZ: Szintfelmérő FE: Félévi ellenőrző dolgozat D: Dolgozat PÉ:Próbaérettségi KÉ: Kis érettségi ÉV: Év végi ellenőrző dolgozat GYEF: Gyakorlati ellenőrző feladat 9. A FJ ÁGAZAT: IX. GÉPÉSZET Magyar irodalom Magyar nyelv Angol nyelv Német nyelv Matematika SZ Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Fizika Kémia Földrajz D Informatika D D D D D D Információkezelés D D Munkahelyi egészség és biztonság D D Gépészeti alapozó feladatok Gépészeti alapozó feladatok gyakorlat GYEF GYEF GYEF

32 : Témazáró SZ: Szintfelmérő FE: Félévi ellenőrző dolgozat D: Dolgozat PÉ:Próbaérettségi KÉ: Kis érettségi ÉV: Év végi ellenőrző dolgozat GYEF: Gyakorlati ellenőrző feladat 10. A DP ÁGAZAT: IX. GÉPÉSZET Magyar irodalom Magyar nyelv Angol nyelv Német nyelv Matematika Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Biológia - egészségtan D Fizika D Kémia Földrajz Informatika D D D D D D D D D Gépészeti alapozó feladatok Gépészeti alapozó feladatok gyakorlat GYEF GYEF

33 : Témazáró SZ: Szintfelmérő FE: Félévi ellenőrző dolgozat D: Dolgozat PÉ:Próbaérettségi KÉ: Kis érettségi ÉV: Év végi ellenőrző dolgozat GYEF: Gyakorlati ellenőrző feladat 11. A VB ÁGAZAT: IX. GÉPÉSZET Magyar irodalom Magyar nyelv Angol nyelv KÉ Német nyelv KÉ Matematika Történelem, társadalmi és állampolgári KÉ ismeretek Etika Biológia-egészségtan Fizika Informatika D D D D D D D D D Gépészeti alapozó feladatok Gépészeti alapozó feladatok gyakorlat GYEF GYEF GYEF

34 : Témazáró SZ: Szintfelmérő FE: Félévi ellenőrző dolgozat D: Dolgozat PÉ:Próbaérettségi KÉ: Kis érettségi ÉV: Év végi ellenőrző dolgozat GYEF: Gyakorlati ellenőrző feladat GÉPÉSZET SZAKMACSOPORT Magyar irodalom PÉ Magyar nyelv PÉ Angol nyelv Német nyelv Matematika KÉ Történelem és állampolgári ismeretek Biológia D Informatika D D D D D D D D D Általános gépészeti, munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi fel- 12. A KÉ adatok Informatika AUTOCAD FE ÉV Gépészeti kötések Képlékeny alakítás, előgyártmány gyártás Pneumatika szerelése GYEF GYEF Gyalulás vésés GYEF GYEF CNC-program készítése GYEF GYEF Sík és hosszesztergálási gyyakorlatok GYEF GYEF

35 : Témazáró SZ: Szintfelmérő FE: Félévi ellenőrző dolgozat D: Dolgozat PÉ:Próbaérettségi KÉ: Kis érettségi ÉV: Év végi ellenőrző dolgozat GYEF: Gyakorlati ellenőrző feladat ÁGAZAT: XXV. ÜGYVITEL Magyar irodalom Magyar nyelv Angol nyelv Német nyelv Matematika SZ Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 9. E Fizika KZSÁ Kémia Földrajz D Informatika D D D D D D Munkahelyi egészség és biztonság D D Levelezési ismeretek D D Gazdasági alapismeretek D D Jogi ismeretek D D Gépírás és iratkezelés D D

36 : Témazáró SZ: Szintfelmérő FE: Félévi ellenőrző dolgozat D: Dolgozat PÉ:Próbaérettségi KÉ: Kis érettségi ÉV: Év végi ellenőrző dolgozat GYEF: Gyakorlati ellenőrző feladat ÁGAZAT: XXV. ÜGYVITEL Magyar irodalom Magyar nyelv Angol nyelv Német nyelv Matematika Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 10. E Biológia-egészségtan D KCSné Fizika D Kémia Földrajz Informatika D D D D D D D D D Gazdasági alapismeretek D D Jogi ismeretek D D Gépírás és iratkezelés D D Levelezési gyakorlat D D

37 : Témazáró SZ: Szintfelmérő FE: Félévi ellenőrző dolgozat D: Dolgozat PÉ:Próbaérettségi KÉ: Kis érettségi ÉV: Év végi ellenőrző dolgozat GYEF: Gyakorlati ellenőrző feladat ÁGAZAT: XXV. ÜGYVITEL Magyar irodalom Magyar nyelv Angol nyelv KÉ Német nyelv KÉ Matematika Történelem, társadalmi és állampolgári KÉ ismeretek 11. E SZHM Etika Biológia-egészségtan Fizika Informatika D D D D D D D D D Kommunikáció alapjai D D Gazdasági alapismeretek D D Jogi ismeretek D D Gépírás és iratkezelés D D Levelezési gyakorlat D D

38 : Témazáró SZ: Szintfelmérő FE: Félévi ellenőrző dolgozat D: Dolgozat PÉ:Próbaérettségi KÉ: Kis érettségi ÉV: Év végi ellenőrző dolgozat GYEF: Gyakorlati ellenőrző feladat 13. B nyek OR ÜGYVITEL SZAKMACSOPORT Magyar irodalom PÉ Magyar nyelv PÉ Angol nyelv Német nyelv Matematika Történelem és állampolgári ismere- tek Angol nyelv Német nyelv Matematika KÉ Biológia D Informatika D D D D D D D D D Gépírás és levelezés D D Informatikai alkalmazás D D Titkári ismeretek D D Gazdasági-vállalkozási ismeretek D D

39 : Témazáró SZ: Szintfelmérő FE: Félévi ellenőrző dolgozat D: Dolgozat PÉ:Próbaérettségi KÉ: Kis érettségi ÉV: Év végi ellenőrző dolgozat GYEF: Gyakorlati ellenőrző feladat ÁGAZAT: XIII. INFORMATIKA Magyar irodalom Magyar nyelv Angol nyelv Német nyelv Matematika SZ Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 9. B Fizika NE Kémia 9. C Földrajz D MM Információkezelés D D Munkahelyi egészség és biztonság D D D D D D D Információtechnológiai alapok D D D D D D D Adatbázis- és szoftverfejlesztés D D D D D D D Információtechnológiai gyakorlat D D D D D D D D D Adatbázis- és szoftverfejlesztési gyakorlat D D D D D D D D D

40 : Témazáró SZ: Szintfelmérő FE: Félévi ellenőrző dolgozat D: Dolgozat PÉ:Próbaérettségi KÉ: Kis érettségi ÉV: Év végi ellenőrző dolgozat GYEF: Gyakorlati ellenőrző feladat ÁGAZAT: XIII. INFORMATIKA Magyar irodalom Magyar nyelv Angol nyelv Német nyelv Matematika Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 10. B CSL Biológia-egészségtan D 10. C Fizika D HMT Kémia Földrajz Adatbázis- és szoftverfejlesztés D D D D D D Hálózati ismeretek I. D D D D D D Adatbázis- és szoftverfejlesztési gyakorlat D D D D D D D D Hálózati ismeretek I. gyakorlat D D D D D D D D

41 : Témazáró SZ: Szintfelmérő FE: Félévi ellenőrző dolgozat D: Dolgozat PÉ:Próbaérettségi KÉ: Kis érettségi ÉV: Év végi ellenőrző dolgozat GYEF: Gyakorlati ellenőrző feladat ÁGAZAT: XIII. INFORMATIKA Magyar irodalom Magyar nyelv Angol nyelv KÉ Német nyelv KÉ Matematika 11. B Történelem, társadalmi és állampolgári KÉ TP 11. C ismeretek Etika HA Biológia-egészségtan Fizika Adatbázis- és szoftverfejlesztés D D D D D D D D D Hálózati ismeretek I. D D D D D D D D D Adatbázis- és szoftverfejlesztési gyakorlat D D D D D D D D D Hálózati ismeretek I. gyakorlat D D D D D D D D D

42 : Témazáró SZ: Szintfelmérő FE: Félévi ellenőrző dolgozat D: Dolgozat PÉ:Próbaérettségi KÉ: Kis érettségi ÉV: Év végi ellenőrző dolgozat GYEF: Gyakorlati ellenőrző feladat INFORMATIKA (SZOFTVER) SZAKMA- CSOPORT 12. B VK 12. C VI 12. D NM 13. C nyek NK Magyar irodalom Magyar nyelv Angol nyelv Német nyelv Matematika KÉ Történelem és állampolgári ismeretek Biológia D Informatikai alapismeretek D D Informatikai alapismeretek gyakorlatok D D D D D D D D Hálózatok elmélet D D D D D Hálózatok gyakorlat D D D D D D D D Programozás elmélet D D D D D D D D Programozás gyakorlat D D D D D

43 : Témazáró SZ: Szintfelmérő FE: Félévi ellenőrző dolgozat D: Dolgozat PÉ:Próbaérettségi KÉ: Kis érettségi ÉV: Év végi ellenőrző dolgozat GYEF: Gyakorlati ellenőrző feladat KÖZLEKEDÉS (GÉPÉSZET) SZAKMA CSOPORT Magyar irodalom PÉ Magyar nyelv PÉ Angol nyelv Német nyelv Matematika KÉ 12. E Történelem és állampolgári ismeretek SZKZS Biológia D Informatika D D D D D D D D Vállalkozási ismeretek Műszaki alapismeretek Műszaki dokumentáció GYEF GYEF

44 : Témazáró SZ: Szintfelmérő FE: Félévi ellenőrző dolgozat D: Dolgozat PV:Próbavizsga KÉ: Kis érettségi ÉV: Év végi ellenőrző dolgozat GYEF: Gyakorlati ellenőrző feladat 5/13. ÜT KNM ÜGYVITELI TITKÁR Munkahelyi egészség és biztonság - Foglalkoztatás II. - Foglalkoztatás I. (angol nyelv) D D D D Ügyviteli ismeretek D PV Rendezvény és programdokumentáció D PV alapjai Hivatali protokoll ismeretek D PV Üzleti adminisztráció gyakorlat D PV Rendezvény és programdokumentáció D PV a gyakorlatban Szakmai idegen nyelv gyakorlat D D D D PV

45 : Témazáró SZ: Szintfelmérő FE: Félévi ellenőrző dolgozat D: Dolgozat PV:Próbavizsga KÉ: Kis érettségi ÉV: Év végi ellenőrző dolgozat GYEF: Gyakorlati ellenőrző feladat GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECH- NIKUS Munkahelyi egészség és biztonság Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás I. (angol nyelv) D D D D Foglalkoztatás I. (német nyelv) D D Forgácsolási alapismeretek D PV 5/13. GT Gyártástervezés és gyártásirányítás D PV NB Szerszámgépek karbantartása D PV Forgácsolási alapismeretek gyakorlat GYEF PV Gyártástervezés és gyártásirányítás GYEF PV gyakorlat Szerszámgépek karbantartása gyakorlat GYEF PV

46 : Témazáró SZ: Szintfelmérő FE: Félévi ellenőrző dolgozat D: Dolgozat PV:Próbavizsga KÉ: Kis érettségi ÉV: Év végi ellenőrző dolgozat GYEF: Gyakorlati ellenőrző feladat GAZDASÁGI INFORMATIKUS Munkahelyi egészség és biztonság - Foglalkoztatás II. - Foglalkoztatás I. (idegen nyelv) D D D D Gazdasági ismeretek D PV Vállalati információs rendszerek D PV 5/13. GI Projektmenedzsment gyakorlat D PV VO Vállalati információs rendszerek D PV gyakorlat Informatikai alkalmazási gyakorlat D D D D PV Számviteli információs rendszerek D D D D PV gyakorlat Szakmai idegen nyelv gyakorlat D D D D

47 5 Megbízatások 5.1 Osztályfőnöki megbízatások a nappali tagozaton Osztály Osztályfőnök Osztályfőnök helyettes GÉPÉSZET INFORMATIKA KÖZLEKEDÉS ÜGYVITEL 9. A Fekete Judit Csuka Kálmán 10. A Dombi Piroska Biczó Márk 11. A Valkai Borbála Dr. Komáromi Mária 12. A Kelemen Éva Wetterhán Béla 9. B Nádasi Emőke Józsa Szabolcs 9.C Megyesi Mónika Fehér László 10. B Csordás László Kalászné Tímár Valéria 10. C Galoviczné Horok Anikó Balogh Gyöngyi 11. B Török Péter Mazák Attila 11. C Hegedűs András Nádasi Emőke 12. B Virga Krisztina Benedek Henrietta 12. C Vaskó Ilona Németh Mária 12. D Németh Mária Vaskó Ilona 13. C Némedi Károly Virga Krisztina 12. E Csuka Kálmán Neiczer László 9. E Kovácsné Zsákai Ágnes Szántóné Horváth Magdolna 10.E Kokh Csabáné Kiss István 11. E Szántóné Horváth Magdolna Kovácsné Zsákai Ágnes 13. B Dr. Orosz Róza Dombi Piroska SZAKKÉPZÉS 5/13. ÜT Kladácsné Niczki Mária Polyák Anita 5/13. GT Nagy Beáta Neiczer László 5/13. GI Vit Olivér Ujváry László

48 5.2 Munkaközösség-vezetői és egyéb megbízatások a nappali tagozaton Humán munkaközösség: magyar nyelv és irodalom, rajz és vizuális kultúra/vizuális kultúra, történelem és állampolgári ismeretek, etika Ügyvitel és német nyelvi munkaközösség: Idegen nyelvi munkaközösség: angol és orosz nyelv Reál munkaközösség: matematika és természettudományok Informatika munkaközösség: Gépészet, közlekedésgépészet és testnevelés munkaközösség: Osztályfőnöki munkaközösség: Diákönkormányzatot segítő pedagógus: Környezetnevelési felelős: Egészségnevelési felelős: Munka- és tűzvédelmi felelős: Németh Mária Kladácsné Niczki Mária Vit Olivér Dombi Piroska Virga Krisztina Wetterhán Béla Csordás László Biczó Márk Valkai Borbála Török Péter RADUC MIX KFT. Reprezentatív szakszervezet: Vit Olivér

MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV

MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV TANÉV HELYI RENDJE ESEMÉNY MEGNEVEE hó Tanévnyitó alakuló értekezlet 19. szerda 11:00 Javítóvizsgák - írásbeli 24. hétfő Javítóvizsgák - szóbeli 25-27. kedd-csütörtök augusztus

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 08.24. hétfő Az első munkanap 08.25. kedd Pótvizsgák 08. 26. szerda Munkaközösségi értekezlet 08. 27. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 28. péntek 08. 29. szombat 08. 30 vasárnap

Részletesebben

A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve

A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve A 2013/2014. tanév munkarendje 2013. augusztus 23. (P) Nevelőtestületi megbeszélés Munkaközösségi megbeszélések A tantárgyfelosztás egyeztetése

Részletesebben

2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása

2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása 1. sz. melléklet A tanév helyi rendje 2014/2015 1. A szorgalmi idő A 2014/2015. tanévben a szorgalmi idő - első tanítási napja 2014. szeptember 1. (hétfő) és - utolsó tanítási napja 2015. június 15. (hétfő).

Részletesebben

A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER 01. (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA)

A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER 01. (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA) A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA) 180 TANÍTÁSI NAP SZEPTEMBER (22 TANÍTÁSI NAP) Dátum/ (kedd) 8,00 05. 9. (szerda)

Részletesebben

Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium

Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium A 2015/2016. tanév helyi rendje A tanév első napja: Utolsó tanítási nap: 2015. szeptember 1. (hétfő) 2016. június 15. (szerda) (tanítási napok száma: 180 nap) (hetek száma: 36 hét) Dátum Időpont Esemény

Részletesebben

Az intézmény nyitva tartása, éves munkaterv

Az intézmény nyitva tartása, éves munkaterv Az intézmény nyitva tartása, éves munkaterv Porta nyitva tartása: H-P 7:00 15:00-ig Csengetési rend: 1. óra 7.45-8.30 10 perc szünet 2. óra 8.40-9.25 10 perc szünet 3. óra 9.35-10.20 5 perc szünet 4. óra

Részletesebben

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2015. augusztus 24. hétfő 8 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2015. augusztus 24. 11 00-13 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás tanulók)

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE Sorszám:1. Módosítási szám: 1. Készítette: Jóváhagyta:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső igazgatóhelyettes igazgató

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Dunaföldvári Bölcskei - Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com

Részletesebben

A 2015-16. TANÉV RENDJE

A 2015-16. TANÉV RENDJE ADDETUR Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. A 2015-16. TANÉV RENDJE Események megnevezése Ideje Helye Felelős Megjegyzés Alakuló értekezlet 2015.08.24.

Részletesebben

A Szegedi Szakképzési Centrum Vasvári Pál Szakképző Iskolájának. 2015/2016. tanévi munkaterve

A Szegedi Szakképzési Centrum Vasvári Pál Szakképző Iskolájának. 2015/2016. tanévi munkaterve A Szegedi Szakképzési Centrum Vasvári Pál Szakképző Iskolájának A 2015/2016. tanév feladatai 2015/2016. tanévi munkaterve 1. Kiemelt oktatási feladatok 1.1 Az egész életen át tartó tanulás megalapozása

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye OM:030028 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

A 2015/2016. tanév rendje, eseményei

A 2015/2016. tanév rendje, eseményei 1 4. 7. 14. 22- (kedd-péntek) 30. 5-9. (hétfő-péntek) 6. 6-7. (kedd-szerda) 12-22. 20. 22. A 2015/2016. tanév rendje, eseményei Szeptember A tanév első tanítási Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó és szülői

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2013/2014-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2013/2014-es tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

2012/2013. tanév AUGUSZTUS péntek szerda hétfő h-k péntek cs-p péntek SZEPTEMBER hétfő 7.40 hétfő szerda hétfő szerda szombat péntek hétfő szerda

2012/2013. tanév AUGUSZTUS péntek szerda hétfő h-k péntek cs-p péntek SZEPTEMBER hétfő 7.40 hétfő szerda hétfő szerda szombat péntek hétfő szerda PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM 2012/2013. tanév AUGUSZTUS 2012.08.17 péntek 12.00 Tankönyvszállítás 2012.08.22 szerda 9.00 ALAKULÓ értekezlet 2012.08.27 hétfő 10.00 Tanévelőkészítő igazgatói

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak?

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak? Dátum Nap típusa ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak? Hét Ciklus Tanítási hét sorszáma Tanítási nap

Részletesebben

A Szekszárdi Waldorf Óvoda, általános Iskola és AMI Munkaterve 2015-2016. tanév

A Szekszárdi Waldorf Óvoda, általános Iskola és AMI Munkaterve 2015-2016. tanév A Szekszárdi Waldorf Óvoda, általános Iskola és AMI Munkaterve 2015-2016. tanév Dátum Tan. nap 2015.08.24 hétfő Tanévnyitó konferencia Intézményi Konferencia 2015.08.25. kedd Tanári Konferencia 2015.08.26.

Részletesebben

A KULTSÁR ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA MUNKATERVE A 2015/2016-OS TANÉVRE /ÜTEMTERV/

A KULTSÁR ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA MUNKATERVE A 2015/2016-OS TANÉVRE /ÜTEMTERV/ A KULTSÁR ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA MUNKATERVE A 2015/2016-OS TANÉVRE /ÜTEMTERV/ Kiemelt feladatok a 2015/2016-os tanévben 1. Tanulóink tanulási teljesítményének emelése: a) Rendszeres és egységes

Részletesebben

MUNKA- ÉS ÜTEMTERVE A MIKSZÁTH KÁLMÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA A 2009/10-ES TANÉVRE

MUNKA- ÉS ÜTEMTERVE A MIKSZÁTH KÁLMÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA A 2009/10-ES TANÉVRE Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 2660 Balassagyarmat, Hétvezér u. 26. Telefon: 06-35/501-190 e-mail: mkkevig@mkkevig.sulinet.hu A MIKSZÁTH KÁLMÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

Részletesebben

Eseménynaptár 2013/14-es tanév PIOK Általános iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013/14-es tanév PIOK Általános iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus. Szeptember Eseménynaptár 2013/14-es tanév PIOK Általános iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység Dátum 20. Kedd Nap Tan. nap. Szám 21. Szerda alakuló ülés 9:00 22. Csütörtök 23. Péntek jeletkezés vizsgákra

Részletesebben

SZEGEDI MŰSZAKI KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E

SZEGEDI MŰSZAKI KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E P r o g r a m : A U G U S Z T U S 23 9.00 Alakuló értekezlet 24. 8.00

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 Beiskolázási Szabályzat 2015/2016. tanév (a 2016/2017. tanévre felvételizők számára) 1 Iskolánk OM azonosítója: 201526 A felvételi eljárás

Részletesebben

A 2006-7. tanévi munka menete

A 2006-7. tanévi munka menete A 2006-7. tanévi munka menete 2006. augusztus 28. 9 óra: nevelőtestületi értekezlet - a tanév előkészítése 29-30. 8 óra: javítóvizsga: írásbeli és szóbeli 29-31. tanév előkészítő tanácskozások 29-30. tankönyvosztás

Részletesebben

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma Közzétételi lista Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma A kollégiumi felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: A tanuló az iskola útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, valamint externátusi

Részletesebben

Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E. 2013-2014. tanév

Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E. 2013-2014. tanév A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E 2013-2014. tanév Kiemelt feladatok a tanév során Az alapdokumentumok áttekintése, a szükséges módosítások

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Kiemelt célok és feladatok: A Szent Mór Óvodával szoros, hatékony kapcsolat kiépítése A nyílt napok, Iskolanyitogatók megszervezése A pedagógus kulcskompetenciák

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

2013. AUGUSZTUS. Mk-i értekezletek Igh. Tantestület. DÖK patr. ped. vizsgáztató tanárok 9. évf. osztálymegbeszélések igazgató

2013. AUGUSZTUS. Mk-i értekezletek Igh. Tantestület. DÖK patr. ped. vizsgáztató tanárok 9. évf. osztálymegbeszélések igazgató 2013. AUGUSZTUS Naptári Feladat, rendezvény, esemény Felelős Résztvevők 22. Cs. Előzetes tantestületi értekezlet tantestület 23. P. Munkaközösségek megalakulása tantestület 24. Szo. 25. V. Javítóvizsgák

Részletesebben

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI. Éves munkaterve A 2015/2016. tanévre

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI. Éves munkaterve A 2015/2016. tanévre A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI e A 2015/2016. tanévre 2015. június 2015. június 30. Pályaorientációs és jelentkezési nap 2015. július 2015. július 28. 2015. július 31-ig 2015. július

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2170 ASZÓD, HATVANI ÚT 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ASZÓD 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 5 1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,,, óvodapedagógus

Részletesebben

MIOK JNGSZI OM 201189. 2013-2014-es TANÉV MUNKATERVE M U N K A T E R V F E L A D A T O K. Augusztus szeptember

MIOK JNGSZI OM 201189. 2013-2014-es TANÉV MUNKATERVE M U N K A T E R V F E L A D A T O K. Augusztus szeptember M U N K A T E R V IDŐPONTOK 22. 22-től 25-26. 29. 13.00 27. 30. 13.00 óra 2. 2-től F E L A D A T O K szeptember Az érettségi utáni szakképző évfolyamok pályaorientációs napja Létszámjelentés Felkészülés

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján

G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján I. A tanév, szorgalmi idő Tanév: 2012. szeptember 1-jétől 2013. augusztus

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV

Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV Kiemelt célok és feladatok: Óvoda integrációja 20. jubileumi évprogramjainak megszervezése A felújított, átvett épületekben zajló tanítás megszervezése

Részletesebben

Az oktatási és kulturális miniszter.../2008. (...) OKM r e n d e l e t e a 2008/2009. tanév rendjéről A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. -a

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Kollégium 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

Péter András Gimnázium és Kollégium 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV. 2015/2016-os tanév A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2015/2016-os tanév 2015. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 Munkaterv 2015/2016-1 - Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV 2015-2016. tanév Tartalomjegyzék I. Szervezési rész... 3 A tanév helyi rendje:... 3

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2014/2015-ÖS TANÉV FM Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola 2014/2015-ös tanévi munkaterve Az osztályok megoszlása a képzés típusa alapján

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztatója

Pályaválasztási tájékoztatója A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pályaválasztási tájékoztatója a megye középfokú intézményeiről, általános iskolai tanulók részére 2016/2017. tanév Bevezető Kedves Pályaválasztó Tanulók!

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. tanév Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

2016/2017 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2016/2017 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2016/2017 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégium intézménye kollégiumának különös közzétételi listája 2015/2016.

Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégium intézménye kollégiumának különös közzétételi listája 2015/2016. Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégium intézménye kollégiumának különös közzétételi listája 2015/2016. tanév Nagykanizsa Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

MUNKATERV. Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskolája. 2015/2016. tanév. Debrecen, 2015. augusztus 28.

MUNKATERV. Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskolája. 2015/2016. tanév. Debrecen, 2015. augusztus 28. Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskolája MUNKATERV 2015/2016. tanév Debrecen, 2015. augusztus 28. Dr. Tóth László Tamásné igazgató Iskolánk a 2015/2016. tanévre az alábbi

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember 9.a 9.b 9.c 9.d 10.a 10.b 10.c 10.d 11.a 11.b 11.c 11.d 12.a 12.b 12.c 12.d Össz. Kedv. PP Szak. Össz. A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA 2015/2016. TANÉVÉNEK MUNKATERVE

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA 2015/2016. TANÉVÉNEK MUNKATERVE A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA 2015/2016. TANÉVÉNEK MUNKATERVE A 2015/2016. tanév helyi rendje, a tanévben megvalósuló feladatok időrendi áttekintése Hónap

Részletesebben

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 Nyitva tartási rend Általános iskola Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitvatartási idő: 7 00 16 00, (igény szerint 17 óráig).

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tanév, a tanítási év

1. A rendelet hatálya. 2. A tanév, a tanítási év 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak

Részletesebben

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 6900 MAKÓ, KÁLVIN T. 6. ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 Utolsó frissítés: 2016. január 5. VEZETÉSI CÉLOK, ALAPELVEK 1. Modern cél- és követelményrendszer, európai színvonal

Részletesebben

budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Verebély László SzakközépiskolÁJA és SzakiskolÁJA

budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Verebély László SzakközépiskolÁJA és SzakiskolÁJA budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Verebély László SzakközépiskolÁJA és SzakiskolÁJA Felvételi tájékoztató füzet 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051411 Cím: 1139 Budapest, Üteg utca 15. Tel.:

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 6572 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 73. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

1. Felvételi lehetőség

1. Felvételi lehetőség 1. Felvételi lehetőség Az iskolaváltás valamint a tanuló átvételének szabályai Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételénél- az 1. évfolyamot kivéve- az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

Részletesebben

A Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola 2013/2014-es TANÉVÉNEK RENDJE készült a 47/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján

A Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola 2013/2014-es TANÉVÉNEK RENDJE készült a 47/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA IGAZGATÓSÁGA OM azonosító: 201165 H-5000 SZOLNOK, Baross út 37/A Tel.: 56/425-844, Fax: 56/427-200 e-mail cím: titkarsag@szolmusz.hu Felnőttképzési nyilvántartási

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve 2015-2016 1) Tárgyi feltételek biztosítása a 2015-2016-os tanévre a. nyár folyamán történt felújítások tetőtéri termek gipszkartonozása, kifestése, csövek, radiátorok

Részletesebben

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel. ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.: 54/610-895 MUNKATERV 2015/2016-os tanévi Püspökladány, 2015. szeptember

Részletesebben

2015. AUGUSZTUS. 2015. SZEPTEMBER Felelős

2015. AUGUSZTUS. 2015. SZEPTEMBER Felelős 2015. AUGUSZTUS Feladat, rendezvény, esemény Résztvevők Tanítási nap Aug. 24. H. Tájékoztató értekezlet, Munka- és balesetvédelmi oktatás, Tantestület, vizsgáztató javítóvizsgák előkészítése, Javítóvizsgák.

Részletesebben

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév Ikt.szám: 591/2015. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév A tanév legfontosabb pedagógiai feladatai: 1.) Hatékony és következetes módszerekkel a tanulói és dolgozói

Részletesebben

KÖZZÉTELI LISTA. GtB Szakképző Iskola

KÖZZÉTELI LISTA. GtB Szakképző Iskola KÖZZÉTELI LISTA GtB Szakképző Iskola Az iskola neve: GtB Szakképző Iskola Az iskola címe: 1039 Budapest, Pais Dezső utca 1-3. Az iskola OM azonosítószáma: 100533 Tanév megnevezése: 2010/2011. Személyi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2.

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. Tartalomjegyzék 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. 3. A 2015/2016. tanév legfontosabb időpontjai és eseményei 4. 4. Országos mérések- értékelések 6. 5. Az iskola

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016 KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX:06-59-325-230, E-mail: titkarsag@refisk.hu A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

Részletesebben

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Élet az 50 éves gimnáziumban. Szikszó, 2015

Élet az 50 éves gimnáziumban. Szikszó, 2015 Élet az 50 éves gimnáziumban Szikszó, 2015 Köszöntünk mindenkit! Alapelvek Szabad iskolaválasztás a tanuló részéről A középfokú iskolák igazgatói törvényben biztosított döntési jogának érvényesülése Informatikai

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV 1./ Felvételi lehetőségek Iskolánk felvételi körzete: Alsópáhok és Felsőpáhok községek közigazgatási területei. Amennyiben más, környékbeli

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája Munkaterv 2015-2016.

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája Munkaterv 2015-2016. Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája Munkaterv 2015-2016. tanév A szorgalmi idő első tanítási napja: 2015. szeptember 01. (kedd)

Részletesebben

A 2015/2016. tanév helyi rendje

A 2015/2016. tanév helyi rendje Munkaterv része: A 2015/2016. tanév helyi rendje Gimnázium 1. Tanítási napok szünetek: Tanítási napok száma: A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015- ös tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015- ös tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015- ös tanév A Kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. rendelete a nemzeti köznevelési törvény alapján a következő adatokkal működik intézményünk Intézmény neve: Bajai Szentistváni Általános

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: Ruskáné Fintor Mária igazgató T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 3 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 3

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA

Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 1 2015-2016 A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról alapján a nevelésioktatási

Részletesebben

MUNKATERV. A 2015/2016-os tanévre

MUNKATERV. A 2015/2016-os tanévre Tatabányai Szakképzési Centrum Bánki Donát Szakközépiskolája és Szakiskolája 2870 Kisbér, Batthyány tér 2. MUNKATERV A 2015/2016-os tanévre Kisbér, 2015.09.09. Milus Lajos igazgató Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

BAJAI BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA MUNKATERV

BAJAI BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA MUNKATERV BAJAI BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA MUNKATERV 2013/2014. 2 MUNKATERV 2013/2014. A tanév rendjét a 47/2013. (VII.4.) EMMI rendelet tartalmazza, mely szerint a szorgalmi idő

Részletesebben

2013/2014. TANÉV MUNKATERVE

2013/2014. TANÉV MUNKATERVE PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013/2014. TANÉV MUNKATERVE A kötelező tanítási napok száma: 179 nap. Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfő), az utolsó tanítási

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KOLLÉGIUM

PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KOLLÉGIUM PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KOLLÉGIUM 2015 2016. tanévi munkaterve Elfogadta: a nevelőtestület Pécsett, 2015. szeptember 30. (Dr. Barna Viktor, igazgató) 1 1. A tanévi munkaprogram előkészítésének rendje (időpontok,

Részletesebben

Tantestületi értekezlet

Tantestületi értekezlet ESEMÉNY Tanítási ok ás (esti) 2013/14 tanév Kós J A Kollégium Pótbeírás aug. 28. aug.27. aug. 28. aug. 28. Javítóvizsga aug.26. aug.26-27. aug.26. aug.26. Osztályozó vizsga aug.26-27. első tanítási első

Részletesebben

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Évfolyam Osztályok száma Létszám Magántanuló SNI BTM Összlétszám 1. 2 29 3 32 2. 1 21 1 1 23 3. 2 30 1 2 2 35 4. 1

Részletesebben