Különös közzétételi lista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Különös közzétételi lista"

Átírás

1 Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége 3. Az országos mérés-értékelés eredményei 4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói 5. Az érettségi vizsgák átlageredményei 6. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 7. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai 8. Iskolai tanév helyi rendje 9. Iskolai osztályzatok száma, a tanulók létszáma az egyes osztályokban 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához (2012/2013-es tanévre) Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 4 egyetem középiskolai tanár Történelem és társadalomismeret 2 egyetem középiskolai tanár Történelem és társadalom-ismeret (német egyetem középiskolai tanár nyelven) 1 Emberismeret és etika 2 egyetem középiskolai tanár Bevezetés a filozófiába 1 egyetem középiskolai tanár Bevezetés a filozófiába (német nyelven) 1 egyetem középiskolai tanár Német nyelv Nemzetiségi irodalom 2 egyetem középiskolai tanár Nemzetiségi nyelv 1 egyetem középiskolai tanár Német nyelv 1 főiskola középiskolai tanár Német nyelv 2 egyetem középiskolai tanár Népismeret (német nyelven) 1 egyetem középiskolai tanár Angol nyelv Angol nyelvtan Társalgás angol nyelven Fonetika angol nyelven Szókincs angol nyelven 5 1 egyetem főiskola középiskolai tanár középiskolai tanár Matematika 3 egyetem középiskolai tanár 1 főiskola általános iskolai tanár Fizika 1 egyetem középiskolai tanár Kémia 1 egyetem középiskolai tanár 1 főiskola középiskolai tanár Biológia 1 egyetem középiskolai tanár

2 Földünk és környezetünk 1 egyetem középiskolai tanár Informatika 3 egyetem középiskolai tanár Számítástechnika 2 egyetem középiskolai tanár Gépírás 1 főiskola középiskolai tanár Rajz és vizuális kultúra 1 főiskola középiskolai tanár Ének 1 egyetem középiskolai tanár Testnevelés és sport 1 egyetem középiskolai tanár Művészetek 1 főiskola középiskolai tanár U&T 1 felsőfokú OKJ középiskolai tanár Szakvizsgázott pedagógusok száma: 4 fő 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége 1 fő könyvtáros (könyvtáros főiskolai oklevéllel) 1 fő iskolatitkár (érettségi) 3. Az országos mérés-értékelés eredményei Iskolánk 2003 óta vesz részt az országos kompetenciamérésben matematikából és szövegértésből. A mérésben a 10. évfolyam tanulóinak teljesítményét vizsgálják. A mérés lebonyolítását az oktatási és kulturális miniszter a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben határozza meg. A 2011-es mérés során az összes 10. évfolyamos tanuló feladatlapja központilag lett értékelve, javítva, a kapott eredmények minden tanuló tényleges teljesítményét tükrözik. A 2011-es mérés eredményei Szövegértés A tanulók átlageredménye: Átlagok Konfidencia-intervallumok (megbízhatósági tartomány) Országos 1617 (1616;1618) A mi iskolánk 1698 (1671;1725) A Táncsics Mihály Gimnáziumhoz képest a szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő iskolák száma országosan: Jobban Hasonlóan Gyengébben Képességszintek szerinti százalékos eloszlás: 1. szint alatti 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. szint 7. szint Országos 0,6% 2,1% 6,8% 15,9% 23,5% 26,6% 16,9% 5,7% A mi iskolánk 0,0% 0,0% 0,0% 6,7% 21,7% 40,0% 28,3% 3,3%

3 Szövegértésből az eddigi években elért átlageredmények és megbízhatósági tartományok iskolánkban: Év Átlag / Országos átlag Megbízhatósági tartomány / (500) (506;548) / (499) (519;575) / (501) (521;568) / (506) (537;574) / (497) (520;540) / (496) (523;548) / (1620) (1647;1707) / (1617) (1671; 1725) A mérési eredmények alapján elmondható, hogy szövegértésből tanulóink az országos szintnél jobban teljesítettek. Alátámasztja ezt a megállapítást, hogy iskolánk átlageredménye több mint 80 ponttal az országos érték felett van, és a gimnáziumunknál rosszabbul teljesítő iskolák száma több mint 2,5-szerese a nála jobban teljesítő iskolák számának. A CSH-index alapján a várható átlagérték a 4 évfolyamos gimnáziumok között 1674, ehhez képest a mi iskolánk eredménye 1698 pont, ami a jó iskolai felkészítésnek köszönhető. A képességszintek vizsgálatának alapján megállapítható, hogy 1. szint alatti, 1. szinten és 2. szinten teljesítmény nálunk nem volt (országosan előfordult ilyen). Az 5. szint teljesítése sikerült a legtöbb tanulónak, ezen tanulók százalékos aránya jóval meghaladja az országos arányt. Ezek a teljesítmények azt mutatják, hogy tanulóink képesek a szövegből egyszerűbb és bonyolultabb információt nyerni, azokat megfelelően értelmezni. Tudnak következtetéseket levonni, okokozati összefüggéseket feltárni, saját tudásuk alapján válaszolni. A 6. szinten, ahol a szöveget kritikai szempontok alapján kell értékelni, a nyelvi árnyalatokat értelmezni, illetve a formai jegyeket azonosítani, a tanulóink jóval az országos átlag felett teljesítettek. Összegezve megállapítható, hogy szövegértésben a TMG teljesítménye minden évben jelentősen az országos átlag felett volt. Gimnáziumunk eredménye éveken keresztül folyamatos és jelentős javulást mutatott. Matematika A tanulók átlageredménye: Átlagok Konfidencia-intervallumok (megbízhatósági tartomány) Országos 1635 (1634;1636) A mi iskolánk 1700 (1667;1732)

4 A Táncsics Mihály Gimnáziumhoz képest a szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő iskolák száma országosan: Jobban Hasonlóan Gyengébben Képességszintek szerinti százalékos eloszlás: 1. szint alatti 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. szint 7. szint Országos 0,9% 4,2% 11,6% 20,9% 27,4% 21,4% 9,8% 4,0% A mi iskolánk 0,0% 3,3% 0,0% 20,0% 26,7% 35,0% 10,0% 5,0% Matematikából az eddigi években elért átlageredmények és megbízhatósági tartományok iskolánkban: Év Átlag / Országos átlag Megbízhatósági tartomány / (500) (507;554) / (497) (480;522) / (501) (494;545) / (499) (495;532) / (490) (507;531) / (489) (484;514) / (1613) (1597;1659) / (1635) (1667;1732) A mérési eredmények alapján elmondható, hogy matematikából tanulóink az országos szintnél jobban teljesítettek. Alátámasztja ezt a megállapítást, hogy iskolánk tanulói 65 ponttal az országos átlagnál jobban teljesítettek, és a gimnáziumunknál rosszabbul teljesítő iskolák száma 2,5-szerese a nála jobban teljesítő iskolák számának. A CSH-index alapján a várható átlagérték a 4 évfolyamos gimnáziumok között 1673, ehhez képest a mi iskolánk eredménye 1700 pont. Ez alapján megfigyelhető, hogy iskolánk 10. évfolyamos diákjai a várható érték felett teljesítettek. A képességszintek vizsgálatának alapján megállapítható, hogy 1. szint alatt és 2. szinten teljesítmény nálunk nem volt. 2 tanuló teljesített 1. szinten, a 3. ; 4. és 5. szint teljesítése sikerült a legtöbb tanulónak, az 5. szinten teljesített tanulók százalékos aránya jelentősen meghaladja az országos arányt. Ezen a szinten egyszerű és kevésbé összetett törvényszerűségeket kell felismerni, szabályokat alkotni és alkalmazni, képesnek kell lenni elvonatkoztatni konkrét számoktól, grafikonokat értelmezni, gondolati lépéseiket leírni. Az 6. és 7. szintet, ahol a bonyolult összefüggések feltárását, összetett szabályok felállítását, alkalmazását várják el, csak kevesen érték el, de az országos átlagnál többen. A fejlett matematikai gondolkodást, az összetett problémák megoldásának képességét

5 még fejleszteni kell. Törekedni kell, hogy tanulóink még nagyobb arányban érjék el a felső 2 szintet. Összegezve megállapítható, hogy matematikában a TMG teljesítménye egy kivétellel minden évben az országos átlag felett volt. 4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói a 2011/2012. tanév végén Lemorzsolódó tanulók száma (fő) Lemorzsolódás oka Évismétlő tanulók száma (fő) 9. évfolyam 3 2 fő iskolaváltás 1 1 fő tankötelezettség megszűnése 10. évfolyam 1 1 fő iskolaváltás évfolyam 1 1 fő iskolaváltás évfolyam évfolyam Az érettségi vizsgák átlageredményei 2011/2012-es tanév végén Tantárgy Fő Átlag Magyar nyelv és irodalom 59 3,59 Matematika 59 3,05 Történelem 59 3,58 Angol nyelv 40 4,60 Német nyelv 21 4,14 Informatika 30 4,17 Német nemzetiségi nyelv és irodalom 8 4,00 Német nemzetiségi népismeret 8 4,13 Testnevelés 14 4,43 Földrajz 5 4,60 Biológia 5 4,40 Kémia 5 4,20 Művészettörténet 2 4,00 Utazás és turizmus 11 4,64 6. A szakkörök igénybevételének és a mindennapos testedzés lehetőségei (2012/2013-es tanév) Sportkörök Sportág/Tevékenység Nap Időpont Atlétika hétfő 14:00-15:00 Röplabda szerda 13:00-14:00 Röplabda csütörtök 14:00-15:00 Tollaslabda kedd 14:00-15:00 Tollaslabda péntek 12:00-13:00

6 Tanórán kívüli órák Óra neve/tevékenység Nap Időpont Informatika / érettségi felkészítő csütörtök 13:55-14:40 Művészettörténet / érettségi felkészítő hétfő 13:55-14:40 Földrajz / érettségi felkészítő péntek 12:05-12:50 Angol / nyelvvizsga-előkészítő hétfő 6:55-7:30 Orosz nyelv csütörtök 6:55-7:30 Német / nyelvvizsga-előkészítő kedd 6:45-7:30 Német / felzárkóztató csütörtök 13:05-13:50 DSD nyelvvizsga-felkészítő hétfő 13:05-13:50 Angol / nyelvvizsga-előkészítő szerda 13:55-14:40 Angol / korrepetálás kedd 13:05-13:50 Angol / nyelvvizsga-előkészítő szerda 12:15-13:00 Történelem / érettségi felkészítő hétfő 13:05-13:50 Történelem / érettségi felkészítő péntek 6:45-7:30 Történelem / emelt érettségi felkészítő hétfő 13:55-14:40 Matematika / érettségi felkészítő szerda 13:55-14:40 Matematika / érettségi felkészítő péntek 12:05-12:50 Matematika / korrepetálás csütörtök 13:55-14:40 Logopédia csütörtök 13:05-14:40 Logopédia péntek 12:10-12:55 Magyar nyelv / fejlesztő péntek 12:05-12:50 Matematika / felzárkóztatás hétfő 13:55-14:40 Matematika / felzárkóztatás kedd 13:55-14:40 Matematika / felzárkóztatás szerda 13:05-13:50 7. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei, korlátai A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása. A szaktanárok saját felelősségük szerint határozzák meg a házi feladatok mennyiségét, elkerülve a tanulók túlterhelését. Törekedünk arra, hogy az írásbeli és a szóbeli feladatok megfelelő arányban legyenek. A rendszeres otthoni készülés a tanulási folyamat fontos része. Célszerű minden órán közösen ellenőrizni az otthoni feladatokat, hiszen a típushibák kiinduló pontként szolgálnak a továbblépéshez. A tanulók a tanítási szünetek idejére (őszi, téli, tavaszi és nyári szünetre) a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot, legfeljebb szorgalmi feladatokat A nagydolgozatok vagy témazáró dolgozatok írásának tényét legalább egy héttel előbb közölni kell a tanulókkal. Nagydolgozatnak minősül minden olyan írásbeli számonkérés, amely egy nagyobb tanítási egység, téma után írandó. Egy nap legfeljebb kettő nagydolgozat íratható. A megbeszélt időpontot a szaktanár

7 ceruzával bejegyzi az osztálynaplóba, hogy a tanártársaival elkerüljék az osztály túlterhelését. A rosszul sikerült témazáró dolgozatot javítani lehet. A javító dolgozatra legalább 1 hét rákészülési időt kap a tanuló. Az osztályozási naplóba mindkét írásbeli dolgozat érdemjegye bekerül. Az iskolai írásbeli beszámoltatás többi formája akár bejelentés nélkül is minden órán alkalmazható. A diák joga, hogy dolgozatát kijavítva és értékelve megtekintse, a témazáró dolgozatok kivételével dolgozatait hazavigye. A szülő joga, hogy a témazáró dolgozatot fogadóórán megtekintse. A beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Házirendünk is szabályozza a dolgozatírás rendszerességét, módját. A pontozásos rendszerrel értékelt írásbeli számonkérő dolgozatok esetén a pontrendszert előre kialakítjuk és a feladatok mellett az elérhető pontszámokat is közöljük. A pontok érdemjegyekre történő átváltása munkaközösségenként egységesen megállapított százalékarányok szerint történik a reális eredmény érdekében: Magyar-történelem-etika-filozófia munkaközösség: Magyar nyelv, irodalom, magyar nyelv és irodalom Történelem, emberismeret és etika, bevezetés a filozófiába Százalékarányok Átváltás érdemjegyre Százalékarányok Átváltás érdemjegyre 90%-100% 5 (jeles) 85%-100% 5 (jeles) 76%-89% 4 (jó) 70%-84% 4 (jó) 60%-75% 3 (közepes) 55%-69% 3 (közepes) 40%-59% 2 (elégséges) 40%-54% 2 (elégséges) 0%-39% 1 (elégtelen) 0%-39% 1 (elégtelen) Kémia-biológia-földrajz-testnevelés-tánc-rajz-művészetek-U&T munkaközösség: Százalékarányok Átváltás érdemjegyre 86%-100% 5 (jeles) 71%-85% 4 (jó) 51%-70% 3 (közepes) 36%-50% 2 (elégséges) 0%-35% 1 (elégtelen) Német nemzetiségi (német nyelv, német irodalom, népismeret) munkaközösség: Százalékarányok Átváltás érdemjegyre 90%-100% 5 (jeles) 75%-89% 4 (jó) 55%-74% 3 (közepes) 40%-54% 2 (elégséges) 0%-39% 1 (elégtelen) Angol nyelvi munkaközösség: Százalékarányok Átváltás érdemjegyre 90%-100% 5 (jeles) 75%-89% 4 (jó)

8 55%-74% 3 (közepes) 40%-54% 2 (elégséges) 0%-39% 1 (elégtelen) Matematika-fizika-informatika-gépírás munkaközösség: (Matematika, fizika, informatika, számítástechnika tantárgyak esetében) Írásbeli számonkérő dolgozatok TÉMAZÁRÓ számonkérés Százalékarányok Átváltás érdemjegyre Százalékarányok Átváltás érdemjegyre 85%-100% 5 (jeles) 80%-100% 5 (jeles) 70%-84% 4 (jó) 60%-79% 4 (jó) 50%-69% 3 (közepes) 40%-59% 3 (közepes) 35%-49% 2 (elégséges) 20%-39% 2 (elégséges) 0%-34% 1 (elégtelen) 0%-19% 1 (elégtelen) Gazdasági ismeretek Százalékarányok Átváltás érdemjegyre 86% 100 % 5 (jeles) 76% 85 % 4 (jó) 66%-75 % 3 (közepes) 51% 65 % 2 (elégséges) 0% 50 % 1 (elégtelen) Gépírás tantárgy: Számítógépes szövegszerkesztő használatához (javítási lehetőséggel) hibahatár táblázat Leütésszám 0-0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% fölötti O s z t á l y z a t

9

10 Számítógépes gépírást oktató-program használatához (javítási lehetőség nélkül) hibahatár táblázat Leütésszám 0-0,2% 0,4% 0,5% 0,6% 0,6% fölötti O s z t á l y z a t A tantárgy heti óraszámától függ a nagydolgozatok száma. Törekszünk a folyamatos szóbeli számonkérésre. A röpdolgozat írásbeli feleletnek számít. A heti egy vagy kétórás tantárgyból félévenként minimum 3-4, a heti három vagy ennél nagyobb óraszámú tantárgyból félévenként minimum 5-6 érdemjegy alapján osztályozzuk a tanulót. A félévi és az év végi osztályzat kialakításakor a témazáró dolgozatok nagyobb

11 súllyal, kétszeresen veendők figyelembe, a többi érdemjegy azonos értékű. A szülőket az ellenőrző útján rendszeresen értesítjük gyermekük továbbhaladásáról. A számonkérés formái szóbeli felelet kiselőadás, beszámoló témazáró dolgozat témaközi dolgozat röpdolgozat (írásbeli felelet) próbaérettségi eredménye órai munka házi feladat, házi dolgozat projekt elkészítése gyűjtőmunka félévi, év végi vizsga külső vizsga eredménye versenyen nyújtott teljesítmény iskolán kívüli munka A felsorolt számonkérési formák során a tanulói teljesítményt érdemjegyekkel értékelhetjük. A naplóba a témazáró dolgozatok jegye piros színnel, az emelt órákon szerzett érdemjegyek zöld színnel, az önálló tárgyként nem értékelt tárgyak (társadalomismeret, médiaismeret) jegyei fekete színnel, a többi érdemjegy kék színnel kerül beírásra. Minden önálló tárgyként értékelt tantárgy esetében a szaktanár megkülönböztetés céljából jelölhet fekete színnel is érdemjegyeket. A tantestület dolgozik azon, hogy az objektív értékelés érdekében a munkaközösségek közösen elkészítsék az egyes tantárgyi témakörök lezárását szolgáló tesztlapokat, feladatlapokat, kidolgozzák a minimum- és optimum-követelményeket. Az írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya Formái A tényekre épülő értékelés feltételezi a rendszeres és változatos számonkérést. Az írásbeli számonkérés formáit illetően tantárgyanként érdemi különbségek lehetnek. Egy-egy nagyobb téma feldolgozását témazáró dolgozat zárja le. A napi munka értékelésére alkalmas az írásbeli felelet (röpdolgozat), mely rendszeres tanulásra szoktatja a diákokat. A nyelvi tudás ellenőrzésére speciális forma a szódolgozat, a képleírás és a fordítás. Egyre gyakoribb ellenőrzési forma a tesztlap, a feladatlap. A fogalmazás, az esszé íratásának lényege egy-egy téma átfogó, megfelelően felépített, részletes bemutatása. A topográfiai jártasság topográfiai munkatérképek (vaktérképek) kitöltésével ellenőrizhető. Rendje A nagydolgozatok vagy témazáró dolgozatok írásának tényét legalább egy héttel előbb közölni kell a tanulókkal. Nagydolgozatnak minősül minden olyan írásbeli számonkérés, amely egy nagyobb tanítási egység, téma után írandó. Egy nap legfeljebb kettő nagydolgozat íratható. A megbeszélt időpontot a szaktanár ceruzával bejegyzi az osztálynaplóba, hogy a tanártársaival elkerüljék az osztály túlterhelését. A rosszul sikerült témazáró dolgozatot javítani lehet. A javító dolgozatra legalább 1 hét rákészülési időt kap a tanuló. Az osztályozási naplóba mindkét írásbeli dolgozat érdemjegye bekerül. Az iskolai írásbeli beszámoltatás többi formája akár bejelentés nélkül is minden órán alkalmazható.

12 Korlátai A témazáró dolgozatok számát a tanév kezdetén ismertetni kell a tanulókkal. Ha a tanuló mulaszt, akkor a következő órán nem kérhető számon, hosszabb mulasztás esetén a számonkérés az anyag pótlása utánra kitolódik. Ha a tanár lehetőséget ad a diáknak, hogy írásbeli beszámolóját egész órán írja, ez a diák az adott órán vett új tananyagból a következő órán nem kérhető számon. Minden tantárgyra érvényes szabálynak tekintjük, hogy egy tanuló egy órán csak egy megadott formában kérhető számon. Az értékelésben betöltött szerepe Az írásbeli beszámolók fontos szerepet játszanak a tanulók munkájának értékelésében. A tanév során egyenlően kerülnek elosztásra a tanítási folyamat előrehaladásának megfelelően. A tantervi követelményeknek felelnek meg, a tanultakat tartalmazzák, s nem lehet bennük semmiféle mesterségesen hozzátett nehezítés. A félévi és az év végi osztályzatot az összes érdemjegy átlaga alapján állapítjuk meg. Az átlagszámításnál súlyozottan szerepelnek a témazáró dolgozatok érdemjegyei (két jegyet érnek). Az év végi osztályzatot az egész évi érdemjegyek alapján határozzuk meg. A tanuló javára a szaktanár figyelembe veheti az órai aktivitást, a fejlődési tendenciát, továbbá a tanórán kívüli tantárgyi tevékenységet, a versenyeredményeket is. A javasolt osztályzatokat az osztályozó értekezlet előtt két nappal a szaktanár az osztálynaplókban ceruzával rögzíti. Abban az esetben, ha a tanuló osztályzata nincs összhangban a tantárgy helyi tantervében rögzített követelményekkel, az osztályfőnök a szaktanárral vagy a munkaközösség-vezetővel beszélgetést kezdeményez. Amennyiben az osztályzat 1,00-szel vagy nagyobb mértékben tér el az érdemjegyek súlyozott átlagától, a tantestület meghallgatja a szaktanár álláspontját, és indokolt esetben a tanuló javára módosítja az osztályzatot. 8. Iskolai tanév helyi rendje (2012/2013. tanév) Szorgalmi idő: szeptember 3., (hétfő) június 14., (péntek) Végzős évfolyam utolsó tanítási nap: május tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap Feladat, esemény Augusztus 23. (csütörtök) 9 óra 10:30 Alakuló értekezlet Vezetőségi értekezlet Javító és osztályozó vizsgák Nappali, esti munkarendben Munka- és tűzvédelmi oktatás az iskola dolgozóinak 30. (csütörtök) 9 óra 31. (péntek) 8 óra Tanévnyitó értekezlet Szeptember 3. (hétfő) 8 óra Tanévnyitó Első tanítási nap: ofő- órák (3 óra) A tisztségviselők számbavétele, megerősítése 10. (hétfő) 15 óra Esti munkarend megbeszélése 12. (szerda) Az ofő-k befejezik a tanév eleji adminisztrációt (a naplók kitöltése, a statisztikák elkészítése) 13. (csütörtök) 15:30 Gólyaavató 17. (hétfő) Tanórán kívüli foglalkozások beindítása

13 17. (hétfő) A tantermek dekorációjának befejezése 19. (szerda) Szülői munkaközösségi megbeszélés 15 óra 19. (szerda) 16 órától Fogadóóra 17 órától Szülői értekezlet (összevont) 17:30-tól Szülői értekezlet (kezdő, végzős osztályok) 21. (péntek) OKTV-re jelentkezés (ADAFOR: ig továbbítás) 26. (szerda) Vértes-túra Tiszta hegyek napja 27. 9:20 Tűzriadó próba A poroltó használatának bemutatása Október 5. (péntek) Megemlékezés az Aradi vértanúkról 4-7. Móri Bornapok A diákok segítsége *1 8. (hétfő) Nevelési értekezlet Téma: Változások a pedagógiai Programban Pályakörkép 19. (péntek) 11 óra Ünnepély (1956. október 23.) 27. (szombat) Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap Őszi szünet November 5. (hétfő) Az őszi szünet utáni első tanítási nap 10. (szombat) Munkanap 2. hétfő A német nemzetiségi tagozat Márton-napi rendezvénye 14. (szerda) órától Közepe Fogadóórák Szülői értekezlet osztályonként Indul a Média projekt és 7 héten át tart SÉTA (Sajtó és tanulás)-program Nyílt nap 21. (szerda) 17 óra 28. (szerda) Nyílt nap 17 óra December Dec. eleje DSD írásbeli vizsga 1. szombat Adventi kirándulás Bécsbe *2 1. (szombat) Munkanap (31. hétfő) Tanítás nélküli munkanap Az oktatás körülöttünk zajló változásai 8. (szombat) Szalagavató 18 óra 14.-ig Elégtelenre álló tanulók szüleinek értesítése 15. (szombat) Munkanap (24. hétfő) 21. (péntek) 11 óra Karácsonyi ünnep A téli szünet előtti utolsó tanítási nap ig Téli szünet január 3. (csütörtök) A téli szünet utáni első tanítási nap 10. (csütörtök) 14 I. félévi osztályzatok lezárása óráig

14 11. (péntek) A szorgalmi idő első félév vége 12 óra Osztályozó értekezlet 16. (szerda) A végzős osztályok tájékoztatása az érettségi-felvételi rendszerről ofő-i órán 17 óra Szülőknek 18. (péntek)-ig A szülők értesítése a félévi eredményekről az ellenőrzők útján 19. (szombat) Központi írásbeli felvételi vizsga 10 óra 22. (kedd) A Magyar kultúra napja 23. (szerda) Felvételi dolgozatok javítási határideje 12:00 óra 23. (szerda) Félévzáró nevelőtestületi értekezlet 14:00 óra 24. (csütörtök) Pótló írásbeli felvételi vizsga 14 óra 25. (péntek) A 8. évfolyamosok felvételi dolgozatainak 8-16 óra megtekintése 28. (hétfő) A 8. évfolyamosok felvételi dolgozataival 8-16 óra kapcsolatos észrevételek benyújtása 30. (szerda) 16 óra Fogadóórák 17 óra Szülői értekezlet osztályonként Február 15. (péntek) Felsőoktatási jelentkezés végső határideje Jelentkezés az érettségi vizsgára (hétfőpéntek) áldozatairól (történelem órák keretében) Megemlékezés a kommunista diktatúrák Március 13. (szerda) Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása 14. (csütörtök) Iskolai ünnepély (márc. 15.) 11 óra Rövidített órák 15. (péntek) Nemzeti ünnep, tanítási szünet 27. (szerda) Elégtelenre álló végzős tanulók értesítése Diákközgyűlés 27. (szerda) A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap Tavaszi szünet. Április 3. (szerda) Tavaszi szünet utáni első tanítási nap A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata 8. (hétfő) A középfokú iskola igazgatója a végleges felvételi jegyzéket (rangsor, felvehetõ létszám, a biztosan fel nem veendõk listája) megküldi a Felvételi Központnak (elektronikus úton és írásban). 10. (szerda) Fogadóórák óráig ig (hétfőtől péntekig) Megemlékezés a holocaust áldozatairól (történelem órák keretében) *3 18. (csütörtök) Táncsics-nap

15 19.(péntek) Iskolai bál 60 éves évforduló (Szülők-Nevelők-Támogatók) Helyszín: Erzsébet téri Művelődési Ház Érettségi megbízatások Osztályozó vizsgák (végzősök esetében) Utolsó hetében (péntek) Elégtelenre álló tanulók (9-11. évf.) szüleinek értesítése Május 1. (szerda) ünnepnap, tanítási szünet 2. (csütörtök) 14 óra Osztályozó értekezlet (végzősök) 2. (csütörtök) Utolsó tanítási nap a végzős évfolyamokon 3.-tól Közép- és emelt szintű írásbeli érettségi vizsgák 4. (szombat) BALLAGÁS (Egyeztetve a Móri Önk.-al) 10:00 óra 3. (péntek) 8 óra, Nemzetiségi nyelv és irodalom Nemzetiségi nyelv *4 6. (hétfő) 8 óra, Magyar nyelv és irodalom *5 7. (kedd) 8 óra Matematika *6 8. (szerda) 8 óra Történelem 9. (csütörtök) 8 óra Angol nyelv 10. (péntek) 8 óra Német nyelv 14. (kedd) 8 óra Biológia 15. (szerda) 8 óra 14 óra 16. (csütörtök) 8 óra 14 óra 21. (kedd) 8 óra 14 óra Kémia földrajz Fizika Rajz és vizuális kultúra Informatika Művészeti tárgyak, ének-zene 20. (hétfő) Ünnepnap (Pünkösd) Osztályozó vizsgák 28. (kedd) Kijavított írásbeli érettségi dolgozatok leadása 29. (szerda) Országos kompetenciamérés; 10. évfolyam 30. (csütörtök) Az érettségi dolgozatok megtekintésének napja Június 4. (kedd) Nemzeti Összetartozás Napjával kapcsolatos megemlékezés Hivatalosan: Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák (szerda) Év végi osztályzatok lezárása 13. (csütörtök) 14 óra A évf. osztályozó értekezlete 14. (péntek) Utolsó tanítási nap (osztályfőnöki órák) Jelentkezési határidő az augusztusi osztályozó vizsgára 17. (hétfő)-28. (péntek) 26. (szerda) Beiratkozás a 9. évfolyamra Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 12.B, 13.C/13.D

16 27. (csütörtök) Tanévzáró ünnepély, tanévzáró értekezlet 9. Iskolai osztályok száma, ill. az egyes osztályokban a tanulók létszáma (2012/2013. tanév) osztály létszám 9. B 22 fő 9. D 24 fő 10. B 26 fő 10. D 30 fő 11. B 24 fő 11. D 35 fő 11. A / 12. C 28 fő 12. D 30 fő 12. B 28 fő 13. CD 30 fő Összesen: 10 osztály 277 fő

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2015/16-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: ÁMK Általános Iskolája

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. (XI. 24.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Felsőbüki Nagy Pál Általános

Részletesebben

SZEGEDI MŰSZAKI KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E

SZEGEDI MŰSZAKI KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E P r o g r a m : A U G U S Z T U S 23 9.00 Alakuló értekezlet 24. 8.00

Részletesebben

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Dunaföldvári Bölcskei - Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE I. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatási Ssz. Munkakör Végzettség

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 08.24. hétfő Az első munkanap 08.25. kedd Pótvizsgák 08. 26. szerda Munkaközösségi értekezlet 08. 27. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 28. péntek 08. 29. szombat 08. 30 vasárnap

Részletesebben

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2015. augusztus 24. hétfő 8 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2015. augusztus 24. 11 00-13 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás tanulók)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

1. A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, SZAKKÉPZETTSÉGE

1. A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, SZAKKÉPZETTSÉGE Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 76/424124 fax: 76/598828 email: alpariskola@gmail.com Ikt. sz.:../2015. 1. A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, SZAKKÉPZETTSÉGE

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Tantárgyfelosztásban szereplő feladat: 11 iskolaotthonos osztály (2 osztálytanító) Magyar tanítása

Részletesebben

Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium

Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium A 2015/2016. tanév helyi rendje A tanév első napja: Utolsó tanítási nap: 2015. szeptember 1. (hétfő) 2016. június 15. (szerda) (tanítási napok száma: 180 nap) (hetek száma: 36 hét) Dátum Időpont Esemény

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015- ös tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015- ös tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015- ös tanév A Kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. rendelete a nemzeti köznevelési törvény alapján a következő adatokkal működik intézményünk Intézmény neve: Bajai Szentistváni Általános

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. Arany János Általános Iskola Kosd OM: 032418

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. Arany János Általános Iskola Kosd OM: 032418 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. tanév Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye OM:030028 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,,, óvodapedagógus

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista KLIK KUNSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETE FÖLDVÁRY GÁBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 6098 Tass, Dunai út 24. Telefonszám: 76/536-210 Fax: 76/536-211 Szervezeti egységkód: 030003, OM: 027936 Különös Közzétételi

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV

MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV TANÉV HELYI RENDJE ESEMÉNY MEGNEVEE hó Tanévnyitó alakuló értekezlet 19. szerda 11:00 Javítóvizsgák - írásbeli 24. hétfő Javítóvizsgák - szóbeli 25-27. kedd-csütörtök augusztus

Részletesebben

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE Sorszám:1. Módosítási szám: 1. Készítette: Jóváhagyta:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső igazgatóhelyettes igazgató

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

1. Felvételi lehetőség

1. Felvételi lehetőség 1. Felvételi lehetőség Az iskolaváltás valamint a tanuló átvételének szabályai Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételénél- az 1. évfolyamot kivéve- az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

Részletesebben

2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása

2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása 1. sz. melléklet A tanév helyi rendje 2014/2015 1. A szorgalmi idő A 2014/2015. tanévben a szorgalmi idő - első tanítási napja 2014. szeptember 1. (hétfő) és - utolsó tanítási napja 2015. június 15. (hétfő).

Részletesebben

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a közfeladatot ellátó intézményre a törvényben meghatározott közzéteendő

Részletesebben

Óvodai intézményegység

Óvodai intézményegység Közzétételi lista 2013-14. nevelési év / tanév 2013. október 01-ei adatok a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján Óvodai intézményegység

Részletesebben

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV 1./ Felvételi lehetőségek Iskolánk felvételi körzete: Alsópáhok és Felsőpáhok községek közigazgatási területei. Amennyiben más, környékbeli

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2013/2014-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2013/2014-es tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája

Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító Sorszám Szakképzettsége

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Tóth Pál Általános Iskolájának Különös közzétételi listája a 2011/12-es tanévben [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista

Részletesebben

Eseménynaptár 2013/14-es tanév PIOK Általános iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013/14-es tanév PIOK Általános iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus. Szeptember Eseménynaptár 2013/14-es tanév PIOK Általános iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység Dátum 20. Kedd Nap Tan. nap. Szám 21. Szerda alakuló ülés 9:00 22. Csütörtök 23. Péntek jeletkezés vizsgákra

Részletesebben

A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER 01. (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA)

A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER 01. (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA) A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA) 180 TANÍTÁSI NAP SZEPTEMBER (22 TANÍTÁSI NAP) Dátum/ (kedd) 8,00 05. 9. (szerda)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016-OS TANÉV. Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016-OS TANÉV. Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016-OS TANÉV Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1 (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) 1. A betöltött munkakörök

Részletesebben

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a közfeladatot ellátó intézményre a törvényben meghatározott közzéteendő

Részletesebben

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola valamint tagintézménye: Hejőbábai

Részletesebben

több időt ad a tanulónak: pl. egy hét. A tanár ezeket is minden esetben ellenőrzi.

több időt ad a tanulónak: pl. egy hét. A tanár ezeket is minden esetben ellenőrzi. Részlet a Német Nemzetiségi Általános Iskola Pedagógiai programjából: XV. AZ OTTHONI (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT HÁZI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával

Részletesebben

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Évfolyam Osztályok száma Létszám Magántanuló SNI BTM Összlétszám 1. 2 29 3 32 2. 1 21 1 1 23 3. 2 30 1 2 2 35 4. 1

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember 9.a 9.b 9.c 9.d 10.a 10.b 10.c 10.d 11.a 11.b 11.c 11.d 12.a 12.b 12.c 12.d Össz. Kedv. PP Szak. Össz. A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 188 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2013. szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2013. szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2013. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

A 2015-16. TANÉV RENDJE

A 2015-16. TANÉV RENDJE ADDETUR Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. A 2015-16. TANÉV RENDJE Események megnevezése Ideje Helye Felelős Megjegyzés Alakuló értekezlet 2015.08.24.

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve Általános rész Tartalom 1. AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, EZEK ÓRASZÁMAI... 3 2. A TANKÖNYVEK ÉS MÁS

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. tanév OM 035883 5008 Szolnok, Gorkij út 47. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. tanév 1 8 évfolyamos általános iskola 1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamint és Mezőkomáromi Tagiskolájának Különös Közzétételi Listája 2014/2015 tanév

Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamint és Mezőkomáromi Tagiskolájának Különös Közzétételi Listája 2014/2015 tanév Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamint és Mezőkomáromi Tagiskolájának Különös Közzétételi Listája 2014/2015 tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége Végzettség Szakképesítés

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 345 01 logisztikai ügyintéző Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV

Részletesebben

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1.

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1. 2012-2013. 2013. tanév Tanév rendje Szorgalmi idő első napja 2012.09.03. hétfő Szorgalmi idő utolsó napja 2013.06.14. péntek Félév vége 2013.01.11. péntek Félévi értesítő kiadása 2012.01.18. péntek Félévi

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Az oktatási és kulturális miniszter.../2008. (...) OKM r e n d e l e t e a 2008/2009. tanév rendjéről A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. -a

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI. Éves munkaterve A 2015/2016. tanévre

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI. Éves munkaterve A 2015/2016. tanévre A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI e A 2015/2016. tanévre 2015. június 2015. június 30. Pályaorientációs és jelentkezési nap 2015. július 2015. július 28. 2015. július 31-ig 2015. július

Részletesebben

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy Különös közzétételi lista 2015/2016 tanév 32/2008 (XI. 2) OKM rendelet 10. számú melléklet 0 11/1994 (VI.8) MKM rendelethez, mely előírja a tájékoztatási kötelezettséget az alábbi témákban: A pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014/2015

Különös közzétételi lista 2014/2015 Különös közzétételi lista 2014/2015 I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási

Részletesebben

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI 1 Magyar nyelv és irodalom Írásbeli beszámoltatások Rendszeres,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Petıfi Sándor Általános Iskola, 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok:

Részletesebben

2015/2016. tanév MUNKATERVE

2015/2016. tanév MUNKATERVE BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA 2015/2016. tanév MUNKATERVE - 0 - A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád OM azonosító: 030 579 Cím: 9321 Farád, Győri u. 27. Tel.: 96/279/137 Fax: 96/535-017 E-mail: altiskfarad@gmail.com

Részletesebben

Az Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolájának. Pedagógiai Programja. 1. sz melléklet

Az Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolájának. Pedagógiai Programja. 1. sz melléklet Az Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolájának Pedagógiai Programja 1. sz melléklet 2013 1. INTÉZMÉNYÜNK ÓRATERVE A 2013/2014-ES TANÉVTŐL KIFUTÓ RENDSZERBEN Érvényes: 2013/2014-es tanévben a

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV MUNKATERV A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm.

Részletesebben

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 10.sz. FÜGGELÉKE OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2009. szeptember

Részletesebben

Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA

Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 1 2015-2016 A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról alapján a nevelésioktatási

Részletesebben

Közzétételi lista a köznevelési intézmények részére 2014.

Közzétételi lista a köznevelési intézmények részére 2014. Ikt.sz.: 650/2014. Közzétételi lista a köznevelési intézmények részére 2014. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról Tartalomjegyzék Közzétételi lista általános

Részletesebben

MUNKATERV. 2014-2015 tanév

MUNKATERV. 2014-2015 tanév Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Telephely: 2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 16-20. Számlázási cím: 1055 Budapest,

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

BAJAI BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA MUNKATERV

BAJAI BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA MUNKATERV BAJAI BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA MUNKATERV 2013/2014. 2 MUNKATERV 2013/2014. A tanév rendjét a 47/2013. (VII.4.) EMMI rendelet tartalmazza, mely szerint a szorgalmi idő

Részletesebben

A Szegedi Szakképzési Centrum Vasvári Pál Szakképző Iskolájának. 2015/2016. tanévi munkaterve

A Szegedi Szakképzési Centrum Vasvári Pál Szakképző Iskolájának. 2015/2016. tanévi munkaterve A Szegedi Szakképzési Centrum Vasvári Pál Szakképző Iskolájának A 2015/2016. tanév feladatai 2015/2016. tanévi munkaterve 1. Kiemelt oktatási feladatok 1.1 Az egész életen át tartó tanulás megalapozása

Részletesebben

Eseménynaptár - Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium 2013/2014. tanév

Eseménynaptár - Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium 2013/2014. tanév Szeptember 2013 9 1 vasárnap 14.30 h Veni Sancte 2013 9 5 csütörtök 17.30 h KÉSZ előadás 2013 9 5 csütörtök Érettségi jelentkezés határideje 2013 9 11 szerda 5. és 7. óra Magyar dal napja 2013 9 12 csütörtök

Részletesebben

Csömöri Mátyás Király Általános Iskola

Csömöri Mátyás Király Általános Iskola Különös közzétételi lista 2013-14. tanév Csömöri Mátyás Király Általános Iskola Az iskola pedagógusai Bátovszky János tanár iskolaigazgató, biológia, kémia Ángyán Ildikó műv.ter.: ének-zene Antonighel

Részletesebben

A Gödöllői Török Ignác Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

A Gödöllői Török Ignác Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) A Gödöllői Török Ignác Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Készítette: Fábián Bertalan intézményvezető Gödöllő, 2013. március 25. I. Bevezetés 1. Az intézmény általános jellemzői: A Szervezeti

Részletesebben

1. Betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

1. Betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége A Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola intézményi közzétételi listája tagintézményenként 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (3) alapján

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE Készítette: Konkolyné Bárkányi Ibolya tagintézmény-vezető Az SZKTT

Részletesebben

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Közzétételi lista 2015/2016-os tanév 1. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma Általános iskolai beiratkozás

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI 2015-2016 éves munkaterv és feladat ellátási terv Összeállította: Kácsándiné Kottász Katalin

Részletesebben

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Célnyelvi Civilizáció Helyi tanterv 9-2.évfolyam Budapest, 20. május. TARTALOMJEGYZÉK. A tantárgy tanulásának célja 2.. Követelmények. Ellenőrzés,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE

KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE 5310 KISÚJSZÁLLÁS KÁLVIN U. 3. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 32/2008. - XI.24. OKM rendelet

Részletesebben

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14.

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV KECSKEMÉTI LESTÁR PÉTER SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2.

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. Tartalomjegyzék 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. 3. A 2015/2016. tanév legfontosabb időpontjai és eseményei 4. 4. Országos mérések- értékelések 6. 5. Az iskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista. 2015/2016. tanév

Különös közzétételi lista. 2015/2016. tanév Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév Tartalom A felvétel lehetőségei... 1 Térítési díj, tandíj mértéke... 2 Fenntartói értékelés, megállapítás:... 2 Nyitva tartás:... 2 Tanévi eseménynaptár:... 3

Részletesebben

A KULTSÁR ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA MUNKATERVE A 2015/2016-OS TANÉVRE /ÜTEMTERV/

A KULTSÁR ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA MUNKATERVE A 2015/2016-OS TANÉVRE /ÜTEMTERV/ A KULTSÁR ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA MUNKATERVE A 2015/2016-OS TANÉVRE /ÜTEMTERV/ Kiemelt feladatok a 2015/2016-os tanévben 1. Tanulóink tanulási teljesítményének emelése: a) Rendszeres és egységes

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Kiemelt célok és feladatok: A Szent Mór Óvodával szoros, hatékony kapcsolat kiépítése A nyílt napok, Iskolanyitogatók megszervezése A pedagógus kulcskompetenciák

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz. 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A Szent László ÁMK vizsgaszabályzata

A Szent László ÁMK vizsgaszabályzata A Szent László ÁMK vizsgaszabályzata 1 Tanulmányok alatti vizsgák és helyi tantervi vizsgák A vizsgaszabályzat jogi kerete az 1993. évi LXXIX. törvény, a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint 1993.

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A 2009/2010. tanév rendjéről szóló /2009. ( ) OKM rendelet tervezete Budapest, 2009. március 20. ÖSSZEFOGLALÓ 1. Jogszabályi felhatalmazás: Az előterjesztés

Részletesebben

1. PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉ- GE

1. PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉ- GE A JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015. szeptember 1. 1. PEDAGÓGUSOK NÉV ISKOLAI VÉGZETTSÉ- GE TANÍTOTT TANTÁRGY FOGADÓÓRA Igazgató: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna szlovák-földrajz

Részletesebben

MUNKATERV. 2011/2012. tanév. Készült: 2011. szeptember

MUNKATERV. 2011/2012. tanév. Készült: 2011. szeptember VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár út 71. OM azonosító: 037857 Telefon/fax: 22/312-969, 315-198 e-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu vasvarigimn@gmail.com honlap: www.vasvari-szfvar.sulinet.hu

Részletesebben

2013/2014. TANÉV MUNKATERVE

2013/2014. TANÉV MUNKATERVE PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013/2014. TANÉV MUNKATERVE A kötelező tanítási napok száma: 179 nap. Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfő), az utolsó tanítási

Részletesebben

Festetics Kristóf Általános Iskola Balatonkeresztúr 2010/2011. Különös közzétételi lista

Festetics Kristóf Általános Iskola Balatonkeresztúr 2010/2011. Különös közzétételi lista Festetics Kristóf Általános Iskola Balatonkeresztúr 2010/2011 Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagó

Részletesebben

Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 76/424-124 fax: 76/598-828 e-mail: alpariskola@gmail.

Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 76/424-124 fax: 76/598-828 e-mail: alpariskola@gmail. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 76/424-124 fax: 76/598-828 e-mail: alpariskola@gmail.com 1. A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, SZAKKÉPZETTSÉGE 1. Név Bársony

Részletesebben

matematika-fizika szakos általános iskolai tanár magyar nyelv és irodalom-orosz szakos általános iskolai tanár

matematika-fizika szakos általános iskolai tanár magyar nyelv és irodalom-orosz szakos általános iskolai tanár A Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskolában alkalmazott pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége a helyi tanterv tantárgyfelosztásához rendelve a 2015/2016-os tanévben. végzettség szakképzettség

Részletesebben